Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 21 příspěveků, 8 různých jmén: <nic>, Agila, Alexandr, govind, Jarda, Morrest, Pepoň, Saša.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

13.07.2004 12:21

Paní Rowlingová nechť si zamete před vlastním prahem

Navštívila paní spisovatelka někdy vůbec ČR?

Jarda 195.?.?.?

Tato paní si zřejmě někdo něco přečetla a okamžitě zaujala ostré vyhraněné a nekompromisní stanovisko.
Je vůbec zajímavé, jak se spisovatelé a herci a zpěváci jen na základě toho, že jsou díky své profesi známější než ostatní lidé, snaží do všeho mluvit, vše napravovat, všemu rozumět... i když třeba nezvládli ani maturitu z matematiky nebo nevědí, kde leží Ougadadougou nebo Tananarive.
Otázky se nabízejí přinejmenším dvě:
a) zná paní Rawlingová nějaká psychiatrická zařízení, zejména léčebny chronicky vážně nemocných, v Británii a jinde v západní části Evropy?
b) navštívila tato paní vůbec někdy Čechy nebo Moravu?
Tedy přesněji: má tato paní vůbec možnost něco srovnávat a k něčemu se vyjadřovat?

Vzhledem k tomu, že napsala dopis vybraným ústavním činitelům našeho státu, a zveřejnila ho (zřejmě si připadá jako světově uznaný arbirt morálky oprávněný dávat prezidentům a premiérům cizích států facky), bude asi muset pan prezident reagovat.
Já bych reagoval tak, že bych paní Rawlingovou vyzval k návštěvě České republiky s tím, že si může sama a bez doprovodu prohlédnout libovolnou psychiatrickou kliniku nebo ústav nebo libovolné jiné zdravotnické zařízení nebo zařízení sociální péče o děti a mládež.
No a pak by se vidělo.

Tím samozřejmě nechci naznačovat že souhlasím s klecemi a klecovými lůžky a svěracími kazajkami a podobnými věcmi. Nechci tím ani naznačovat, že souhlasím s nahražením fyzických klecí a svěracích kazajek klecemi a svěracími kazajkami chemickými.
Necítím se dostatečně odborníkem na to, abych mohl jednoznačně prohlásit, že pro psychicky nemocného pacienta je lepší vyřádit se v kleci nebo nechat se přiotrávit nějakým sajrajtem. To fakt nevím.

30824

29.11.2004 17:14

Výměna baterie

Už dávno jsem měl toto podezření,

Saša 195.?.?.?

že je to všude ještě víc "na ho..." než doma. Všude na "ho..., doma nejmíň".
Tedy dokud si nás ta EU nezglajchšaltisuje.
Pak už to tu bude stejně "na ho...", jako kdekoli jinde.
[oči v sloup] [pláč] [oči v sloup] [pláč] [oči v sloup] [pláč] [oči v sloup] [pláč] [oči v sloup] [pláč] [pláč]

37789

19.01.2005 10:41

Harryho uniforma aneb záminka, na kterou se čekalo

Harryho uniforma aneb záminka, na kterou se čekalo

Saša 195.?.?.?

Pomineme-li Japonsko, pak po vstupu Rumunska a Bulharska budou v EU již všichni Hitlerovi spojenci a pomocníci.
Dva ze tří hlavních vítězů nad Hitlerem však zůstávají mimo EU.
A také si je třeba uvědomit, že jedině Poláci nikdy nekolaborovali a po celou dobu okupace byli aktivně odbojní.
Češi jediní z "pacifikovaných" zemí neměli vlastní divisi Waffen SS (ovšem vládní vojsko se též účastnilo na straně NěmeckoItalské koalice).
EU je zcela zjevně realisací některých Hitlerových visí mírovou (zatím) cestou.
Lze se domnívat, že ta nemírná míra hysterie na maškarní převlek anglického prince je vyvolána černým svědomím a snahou zakrýt tu nacistickou kontinuitu.

40854

25.05.2005 12:11

Německo na křižovatce

Německo na křižovatce

Saša 195.?.?.?

Zbavit se Zelených za to stojí.
[vyplazený jazyk]

53512

05.04.2006 11:12

Tiše tleskám, abych nevyplašil

K článku mám 2 výhrady.

Saša 195.?.?.?

1. Paroubek není chytrý. To je velký omyl. Paroubek je vychytralý (existuje i výstižnější český popis) a velmi nekulturní, nikoli chytrý. Navíc je patrně psychopat s kombinací paranoidních a mesiášských rysů.
2. Nohavica svou písní oslovoval Havla. Havlovi obdivovatelé v různých rozhlasech ji však nedovolovali vysílat. Tak se vysílá až teď za Klause, kterému nebyla určena. Klausovi byla naopak určena píseň od Kabátů "Vašku ty jsi nejlepší".
----
Při srovnávání presidentování panů Havla a Klause je nutno vycházet z toho nejpodstatnějšího rozdílu:
- Když byl presidentem Havel, dělal mu protihráče Klaus, buď ve funkci předsedy vlády nebo ve funkci předsedy sněmovny. A Klaus blbostem bránil a hovadské zákony se tak Havlovi na stůl vůbec nedostávaly (přesto toho Havel stihl pokazit až moc).
- Když presidentuje Klaus, dělá předsedu sněmovny plytký mudrlant Sobotka a ve funkci předsedy vlády se střídají podivné figury Špidly, Grosse a Paroubka a ptákoviny dopadají na presidentský stůl jedna za druhou. V takové atmosféře blbnutí rudé sněmovny a permanentně se hroutící vlády se presidentuje velmi špatně a přesto Klaus zachraňuje, co se dá.
---
Vzpomeňte na Klausovy protikandidáty při presidentských volbách. Byl by z nich snad někdo lepší než on?
Jsem rád, že na Hradě sedí zrovna on.

102192

06.04.2006 12:54

Tiše tleskám, abych nevyplašil

Pane Kemo,

Saša 195.?.?.?

na první poslech jsem měl stejný či aspoň hodně podobný pocit jako Vy.
Později jsem si ale lépe všiml poslední sloky.
A ta mně sedí na Havla až příliš moc.

102384

19.04.2006 11:30

Homofobie 3.0

Co vlastně Havel řekl?

Saša 195.?.?.?

Podle iHned: "Co mě na celé debatě kolem toho tématu nejvíc zaujalo, byla naprosto absurdní ideologie páně Kalouskovy strany (KDU-ČSL) a prezidenta republiky, že rodina má mít výhody, protože plodí děti, na rozdíl od homosexuálních párů. To je pojetí rodiny jako teletníku, jako místa, kde se připouštějí býci ke kravám, aby byla telata. Na tom není nic spirituálního, nic duchovního. To je opravdu materiální, družstevní pojetí rodiny. A to mě na celé diskusi nejvíc rozčilovalo."

Lidovci, včetně pana ing. JUDr. Karase, samozřejmě vědí o tom, že ústavně je proklamována bezkonfesnost státu. Proto také neargumentovali v diskusi o zavedení homosexuálního quasimatrimonia svým postojem k rodině jako instituci posvátné (podle CIC je manželství svátost, což je terminus technicus). Prostě jsme s tím neargumentovali. Na argumenty homosexuální lobby, že partnerství homosexuálů si zaslouží stejných zvýhodnění jako je má rodina, jsme argumentovali věcně a nekonfesně tím, že rodina má svá právní zvýhodnění proto, že se v ní rodí a vychovávají děti, ne proto, že my ji považujeme za posvátnou. To je ostatně ústavní základ právního zvýhodnění rodiny, které zavádí Listina základních práv a svobod:
Čl.32
(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.
(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající zdravotní podmínky.
(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.
(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.
(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu.
(6) Podrobnosti stanoví zákon.

Tím podrobnosti stanovícím zákonem je zákon o rodině, který stanoví:
{§ 1
(1) Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem.
(2) Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.
§ 31
(1) Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností
a) při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj,
b) při zastupování nezletilého dítěte,
c) při správě jeho jmění.
(2) Při výkonu práv a povinností uvedených v odstavci 1 jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Mají právo užít přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
(3) Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit dosa...

Kráceno (Editor)

103778

25.04.2006 06:55

Jsem a vždy budu demokrat!

Morrest

Morrest 195.?.?.?

>O tom, jak by sami rádi pronásledovali své odpůrce, taktně mlčí…

Existuje jistá skupina "nelidí", které byla pronásledována a která v současném světě pronásleduje své odpůrce, ba i jejich děti, provádí masakrování civilistů s tichým mezinárodním souhlasem, plánuje a provádí únosy na územích cizích států a ještě se chová tak, že na to má nezadatelné právo. Požaduje placení výpalného a hraje si na ublížené, dotčené a ochranyhodné.
Když se nad tím člověk zamyslí, tak každá myšlenka má své meze a lidová moudrost praví, že tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Ten "džbán" už je pěkně nakřáplej, tak se snad brzo dočkáme. Jenom aby v něm nebylo víc jedu, než jsme si ochotni přiznat...

Malachius O´Morgan - Gloria olive - to nic, to přejde.

104258

11.05.2006 15:30

Havlův zelený comeback?

Havlovi přátelé ukradli autentickým Zeleným jejich stranu.

Saša 195.?.?.?

A tak zde teď máme Zelené dvoje:
http://www.hnutizeleni.cz/
http://www.zeleni.cz/
To je prča, co? [chechtot]

105596

17.07.2006 06:15

Nebezpečné přehrávání Izraele

DVOJÍ METR NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

Morrest 195.?.?.?

Jakmile se na Blízkém východě začne
střílet, je hned skóre automaticky 1:2
v neprospěch Izraele,komentuje MF Dnes.

Teď na jeho území dopadají rakety Hiz-
balláhu a k tomu rovnou schytal pár ran
bičem od mezinárodního společenství.
V Libanonu bouchají izraelské bomby,
ale Hizballáh to neschytal od nikoho.

Hizballáh je robotem na dálkové ovládá-
ní,kterého řídí Sýrie a Írán. Jeho pro-
střednictvím vedou s Izraelem války v
zastoupení. Vypuštěním robota zjišťují,
jestli Izrael ještě umí vrátit úder. A
Írán má ještě jeden mnohem významnější
motiv. Vypouští kouřovou clonu, která
má zahalit jeho jaderný program.
lm

Zdroj - Teletext ČT STRÁNKA 154

Vážení, co takhle podat stížnost ohledně vyváženosti zpravodajství ČT?

110699

29.09.2006 06:30

Plán na stažení americké armády konečně odhalen

Nesouhlas

Morrest 195.?.?.?

Hlavní problém dnešní doby je nedostatek času. Ami go home se rozhodně konat nebude a čekání na novou dekádu pro napadení Íránu už vůbec ne. To si prostě B-USA nemůžou časově dovolit. (Začlenění Íránu do právě se formujícího ekonomicko-mocenského bloku Ru+Čí+Ind+?. Oil Peak. Ekonomický kolaps. Křovákův konec mandátu. Atd.)
Jádrem pudla je jedna otázka. Jak přehodit současné vojenské zatížení v Afganistanu a Iráku na jednotky NATO nebo ještě lépe OSN, uvolnit si tak alespoň částečně manévrovací prostor vůči Íránu a pustit nám ten starý pásek o ohrožení demokracie a hrozbě z venčí.
Tahle sranda se musí nutně udát do dvou let, čím dříve, tím lépe pro současný US-Gov.
[pláč]

117965

20.01.2007 11:37

Pozor na firmu ACER - konec dobrý, všechno dobré?

Acer Recovery CD

Agila 195.?.?.?

Taky vlastním jeden notes Acer hned mě při rozbalení překvapilo že tam není cd s Win Prof. pro případnou instalaci. CDčka tam byla jedno Recovery + 2x Czech WinProf + 2x Eng. WinProf v divném formátu pro instalaci nakonec jsem zjistil že to je pro reinstalaci.
Takže žádná instalace bez serepetiček a věcí co nechci :-/
Problém byl když jsem chtěl reinstalovat to že cd hlásila že jsou chybná a že nejdou číst pomohlo mě udělat si kopii.

Ale teď řeším jiný problém koupil jsem si místo 40GB disku 100GB disk a nainstaloval z cd-ček vytvořil jsem disk c: 49% d:51% divil jsem se že se tam nevytvořil disk skrytý jako u původního disku.
Počítač fungoval ale když šel do režimu spánku tak už se neprobral.
Jednoho dne jsem chtěl nastavit bootování MULTI a ozkoušet LIVE CD BOOT LINUX a pěkný jenže zpětně se mě místní disk nastavil jako ten dřívejší 3GB skrytý .... a tak teď nemám systém + data na disku C: a mám ho jako skrytý 40GB :-/
Poradí někdo jak ty data dostat zpět a nastavit vše na normál ?
Acer podpoře jsem to psal před půl rokem a stále nepřišla odpověd :-/

126049

Přiznám, že vložený obrázek mimozemšťana ze seriálu Futurama mě potěšil. Když jsem návrh stavby viděl poprvé, okamžitě jsem měl pocit, že ten tvar odněkud znám. Ze seriálu Futurama, ale ne jako mimozemšťana. Kdo seriál zná, vzpomene na epizodu se zelenými hroudami (mozkodlabáky) vysávající znalosti a ovládající hlavní hrdiny. [velký smích]
Je to vtipný tvar, dle mého, ale v uvažovaném kontextu nepoužitelný

132134

16.05.2007 15:04

Právní spor: Uznejte druhou generaci obětí Šoa

RE: Nejedná se o (holo)hoax?

195.?.?.?

Díky za link na fórum pana trodase.

135468

18.05.2007 13:10

Demokracie budoucnosti - reakce

Morálka

govind 195.?.?.?

Morálka je velmi důležitý pojem o kterém se moc nehovoří. Ať se jedná o cokoliv, vždy se především klade důraz na právní stav věci, morální hledisko je vždy okrajové, bez zájmu. Z mého pohledu ani tak nejde o morálku, kterou známe(z velké většiny strach), ale o morálku, která vyroste (nebo má potenci vyrůst) z každého jedince, která není násilně vštěpována zvenčí. Bez této "vnitřní" morálky není možné prohlédnout. Každý krok učiněný pod taktem té nám známé morálky bude zase a jen výkřikem do tmy, stejně jako většina činů a pokusů o "pokrok".
Nejsem pesimista, netvrdím, že nic nemá cenu, ale pokud jsme udělali první krok nakřivo, celá naše cesta pak bude pokřívaná.
Je třeba se vrátit do "minulosti" pochopit naší historii, ne to co nám předkládají vykladači pravd (historikové a vědci). Pak možná pochopíme, kdo jsme, čím můžeme být a rozhodnout se, jak s tím naložíme. Kdo z vás dokáže odpovědět na otázku: "Kdo jsem ?"

135603

23.05.2007 07:36

Případ týraného Ondřeje

Nelze

govind 195.?.?.?

pro tuto chvíli dělat závěry. Policie neví lautr nic,co by jim mohlo určit motiv. A s Aničkou to začíná být lehčeji řečeno nějaké zamotané. To jaký zvolili přístup je u nás normální. To se neděje jen v tomhle případě. Média i státní zástupci se chovají jako hovada běžně.

135950

24.05.2007 13:26

Debata o základnách nevěcná

Přečetl jsem první

govind 195.?.?.?

argument, že radar nevidí za horizont. Dále není třeba číst, je to ztráta času

136061

21.06.2007 09:53

Radar - začněme se bavit seriozně

Z článku kouká ohebnost

govind 195.?.?.?

Jednoznačně stojíme za umístěním naši radarové základny, pokud je namířena dlouhodobě proti hrozbě Iránu a zcela jasně říkáme své ne, pokud jakýmkoliv způsobem bude namířena proti Rusku.

Článek, především citace, na mě působí poněkud podivně.
Již víme, že umístění radaru u nás jako ochrana proti Iránu je nesmyslné. Ale vám, pane autore, v dnešním světě, kde slovo má váhu prachu, zřejmě stačí ujištění, že tu radar nebude proti Rusku. Pak řeknete ANO. Já říkám NE! Vládci USA jsou velmi zdatní lháři a mystifikátoři a mě nestačí, jako podmínka mého souhlasu, aby mi řekli, že není namířen proti Rusku. Stejně tak, že USA soldiers budou spadat pod naší jurisdikci, že radar bude začleněn do struktur NATO, atd., atd.
Proč tedy USA, aby se vyhnuly spekulacím o nejasných úmyslech, radar nevyjednaly s NATO, proč pak NATO neřeklo: "Hele, ČR, u vás je nejlepší místo na radar proti Iránu, proti Sev. Korei. Na základě těchto důkazů si dohromady, jako spojenci, myslíme, že je to nejlepší nápad ho postavit u vás v Brdech.
Ale ono je přesně naopak. USA jednají jen s naší vládou postavenou na uplacených socanech. A když se ozveme, tak použijí pohádky o naší kontrole jejich vojáků,atd., aby nám zacpali pusu. Tohle všechno je med kolem pusy, abychom řekli ANO. Kde se pak budeme dovolávat pomoci, až radar bude v Brdech stát?
Kdo Američany donutí dodržet co SlÍBILI? Kdo nám pomůže to vymoci? NIKDO, na to nezapomínejme! A ještě nám nastarouhají mrkvičku [mrknutí jedním okem]
Potížím, jak vyhnat vlka z domu, se dá předejít tím, že ho domů prostě nepustíme, i když je převlečen za babičku a nese barevné a voňavé perníčky z pouti.

137972

21.08.2007 15:32

Generální stávka

No...

Pepoň 195.?.?.?

Vážení, každopádně: držím palce s celou věcí. Velikášské ohlašování GS a "zasvěcenecké" komentáře na mě dojem neudělaly, ale říkal jsem si, aspoň něco. Já vám, lidi, sakra fandil, a snažil se o té stávce mluvit, prostě něco dělat, aspoň symbolicky říkat dnes v práci: ale jo, uděláme to pro vás, ale dovoluji si vás upozornit, že dnes, 21.8., máte možnost dát najevo, co vás sere, a to takhle: ... víte, a snad každý mi řekl, no to kdybych včera věděl, tak snad fakt jdu na to náměstí, já jsem rozhodně proti radaru...

Co si o tom myslet? Nejsem rozhodnutý pro ani proti. Snažím se tu žít po svém, a nikdy nemít žádné iluze o "těch nahoře". Ale když teda skoro každý nadává, tak proč dnes nikdo nic neudělá?

Mimochodem, možná byla také chyba spojovat stávku s jinou iniciativou, natož s podpisy pod vznik nové politické strany. Já i spousta ostatních bychom se spíš připojili k prostému: "ne radaru".

Ale... možná se pletu, a někde venku se něco děje. Doufám.

142213

06.12.2007 14:55

Muž platí alimenty na děti rozvedených lesbiček

Zdravý rozum prohrál už dávno.

Alexandr 195.?.?.?

Prohrál, když se povolilo umělé oplodňování.
Prohrál, když se zavedlo homosexuální quasimatrimonium.
A prohrál i individální rozum onoho platiče alimentů, když daroval své sperma lesbičkám a veřil jejich slibům.

148619

06.12.2007 18:18

Muž platí alimenty na děti rozvedených lesbiček

Správně.

Alexandr 195.?.?.?

Naprosto správně.
Nedarovat žádnému ústavu vlastní sperma. Je to nebezpečené a koneckonců i nemravné.
Zachytil jsem ovšem zajímavý názor, že by bylo vhodné, aby se nějaký vzhledově typický český hoch domluvil s nějakým Vietnamcem nebo černochem a donesl do "spermobanky" jejich sperma k záměně za své.
Kdyby se stálo pár takových případů, celý systém fertilisace in vitro by se rozpadl. A ten úděsný plán českých feministek oplodňovat osamělé starší ženy, co jim žádný muž pro manželství nebyl dost dobrý, by se zhroutil jak domeček z karet.

148626

Káva pro Zvědavce

29

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 74 čtenářů částkou 10 306 korun, což je 29 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Masové šílenství švédské mládeže19.02.20 15:46 Švédsko 3

Šokující čísla z Číny19.02.20 07:36 Čína 1

Cena zlata soupá19.02.20 06:51 Neurčeno 0

Sebemenší náznak pravdy o černoších vede ke konci kariéry17.02.20 23:36 Británie 0

Recyklace je lež zaplacená ropou17.02.20 09:24 Neurčeno 0

Neffův Neviditelný pes začíná být příjemně viditelný16.02.20 19:24 Česká republika 2

Niektoré švajčianske kantóny pozastavili používanie 5G vysielačov. Švajčiarske úrady začali testovať ich bezpečnosť15.02.20 13:53 Švýcarsko 5

Státní dluh vzrostl na 1,64 bilionu, na dividentách odteklo 299 miliard14.02.20 16:16 Česká republika 4

Česká vláda opět provádí rektální alpinismus Izraeli14.02.20 16:08 Česká republika 1

Dokud budu prezident, rodiče budou máma a táta, řekl Putin14.02.20 16:05 Rusko 0

Výročí leteckého útoku na Prahu14.02.20 15:26 Česká republika 2

Neuvěřitelná justiční zvůle: Odmítnout ubytovat Rusy je OK, verbálně odmítnout migranty je trestné13.02.20 17:16 Česká republika 2

Parlamentní listy rozkrývají temné smlouvy Člověka v plísni tísni13.02.20 14:09 Česká republika 1

Křeček je nový ombudsman!12.02.20 20:31 Česká republika 4

Už je to tady zase: Prodavačku vyhodili z práce za názor. Ideopolicie zasáhla11.02.20 09:15 Česká republika 10

Výzva a prosba o pomoc: Zbývá jen pár dní na to, abychom zabránili opakování historické potupy. 11.02.20 07:45 Česká republika 2

Jsme horší než nacisté10.02.20 12:37 USA 1

Indie pošilhává po Velkém bratrovi po vzoru Číny10.02.20 10:21 Indie 1

Na ruské základně nouzově přistálo letadlo, téměř ho zasáhla syrská raketa07.02.20 10:54 Sýrie 3

Česko pošle Maroku skoro sto milionů korun na boj s migrací07.02.20 08:55 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
23,13 Kč
Euro
24,96 Kč
Libra
29,91 Kč
Kanadský dolar
17,48 Kč
Australský dolar
15,43 Kč
Švýcarský frank
23,51 Kč
100 japonských jenů
20,80 Kč
Čínský juan
3,30 Kč
Polský zloty
5,85 Kč
100 maď. forintů
7,40 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
36,38 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 175,72 Kč
1 unce stříbra
422,59 Kč
Bitcoin
235 845,75 Kč

Poslední aktualizace: 19.2.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?