Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 9 příspěveků, 5 různých jmén: jo, LK, Paj, Petro, Tome.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

Dodnes neproběhlo vyšetřování skutečností souvisejících se zneužíváním psychiatrie za totality. Pokračuje stále? Sporadické zprávy v tisku toto nevylučují, naopak. Někteří lidé, kteří mají vlastní názor na současnou situaci v naší zemi a nehodlají ji přijmout s očekávanou samozřejmostí a pokorou, jsou i v dnešní době považováni za paranoiky a musí se podrobit psychiatrickým a psychologickým vyšetřením (viz případ Lumíra Šimečka). Stejně jako v dobách minulých Augustin Navrátil a mnoho dalších. Kolik bylo a stále je komunistických psychiatrů praktikujících zažité a "osvědčené" metody? Kolik nám jich ÚDV odhalilo? Pověstný MUDr. Josef Sommer je mrtvý, údajně "spáchal sebevraždu" v roce 1968. I kolem jeho osoby však existují tradiční "utajované skutečnosti". Nebyl sám, jež zneužíval psychiatrii a medicínu vůbec k nehumánnímu týrání politických vězňů, našich spoluobčanů. Takovýchto "lékařů" byly celé řady, nejen v Ruzyni, Pankráci či PL Bohnicích - tajemný pavilon 17. Není od věci položit otázku, co se stalo s bestiální MUDr. Zdenou Frouzovou (mezi vězni měla přezdívku Ilse Koch, gestapačka), oddanou spolupracovnicí Sommera. Byla kdy vyšetřována? A co MUDr. Zdeněk Bašný, primář psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích v letech 1959-1985? Co ten by veřejnosti odhalil z "utajovaných skutečností"? Tajemství zůstane zřejmě v rodině Bašných - v čele této léčebny stojí od roku 1990 MUDr. Zdeněk Bašný junior(?)

Nicméně, fyzická kondice MUDr. Bašného seniora dovoluje, aby tento "zaskakoval" v době nepřítomnosti jedné lékařky z týmu v pankrácké věznici (snad ne Frouzové?). I Vladimír Hučín měl nedávno čest "uvítat jej" ve své pankrácké cele, kde byl nezákonně držen ve vazbě. Z. Bašný mu třesoucím se hlasem domlouval, aby vyšetřovatelům prozradil své zdroje a spolupracovníky, aby s nimi spolupracoval. Neopomenul zdůraznit, jaké že to Hučín má vlastně štěstí, že je jiná doba. Dříve by si s ním poradili jinak, měli své metody&; Tím ovšem Hučínovi neřekl nic nového, neboť tento je poznal na vlastní kůži.

131860

Clayová, C., Leapman, M. (1996): Panská rasa - nacistické Německo a experiment Lebensborn. Překlad I. Ryčovský. Columbus, Praha, 196 s.

str. 196-183

Zmrtvýchvstání eugeniky

...
To, že eugenika, zneužitá a zmanipulovaná Hitlerem, Himmlerem a dalšími fanatiky, ztratí na důvěryhodnosti i na prestiži, se dalo předpokládat. Dokonce i její samotný název byl zkompromitován spojeními, v nichž se používal.Stefan Kühl napsal v roce 1994 v knize Nacistické konexe (The Nazi Connestion):
Hrdost, s níž mezi rokem 1910 a třicátými lety dvacátého století hovořili vědci sami o sobě jako o eugenicích, se vytratila. Po druhé světové válce se již ve snaze obejít eugenickou terminologii označují za odborníky "populační vědy", a "genetiky člověka", za "psychiatry", "sociology", "antropology" a "plánovače rodiny".

Přejmenovány byly i vědecké časopisy. Z Análů eugeniky (Annals of Eugenics) se staly Anály genetiky člověka (Annals of Human Genetics) a Eugenický čtvrtletník (Eugenic Quarterly) se změnil na Časopis pro sociální biologii (Journal of Soical Biology). Eugenická revue (Eugenic Review) přestala vycházet v roce 1984 a dnes je součástí Časopisu pro biosociologii (Journal of Biosocial Science). Americká Dokumentační kancelář pro eugeniku byla přejmenována na laboratoř Cold Spring Harbor. I Londýn měl svou Dokumentační kancelář pro eugeniku, založenou roku 1904 sirem Francisem Galtonem: brzy po založení se z ní ale stala Národní eugenická laboratoř Francise Galtona a dnes se jí prostě říká Galtonova laboratoř. Eugenická společnost, založená v roce 1907, je dnes Galtonovým institutem a dávno se nehlásí k úůvodnímu cíli, jímž bylo vyhladit "ty rodiny, které produkují žebráky, hlupáky, alkoholiky a jistý typ zločinců".
Třebaže Galton byl duchovním otcem eugeniky, současní vědci jej nečiní zodpovědným za způsob, jakým byla jeho věda v minulosti zneužívána. Naopak, velmi si jej váží a při každoročních sympoziích na půdě Galtonova institutu velebí jeho odkaz. Galtonova laboratoř je součástí katedry genetiky člověka a biometrie na londýnské University College (někdejší katedry eugeniky, biometrie a genetiky).
ářčáář...
Některé osoby i instituce, které se v samotném Německu podílely na ospravedlňování genocidy vědeckými motivy, mohly v činnosti pokračovat i po válce; jen nepatrně změnily pole působnosti s ohledem na mezinárodní klima. Stefan Kühl píše o případech psychiatrů, kteří za války úzce spolupracovali na nacistickém programu likvidace postižených lidí, ale které vzala mezinárodní vědecká obec na milost už v roce 1948 - částečně díky podpoře amerických kolegů - a umožnila jim účast na kongresech.
...
Švýcarsko využívalo rasových teorií a přístupů vypracovaných nacisty typu dr. Rittera při řešení romské otázky. Děti Romů byly odebírány rodičům a umísťovány do "slušných" švýcar...

Kráceno (Editor)

131931

Hejl, V. (1990): Zpráva o organizovaném násilí. Univerzum, Praha, 350 s.

str. 238:
...
Na Mírově, známém kromě jiného jako internační středisko pro důstojníky, viselo programové heslo: "Osm hodin služby, osm hodin zápasu s třídním nepřítelem". V jazyce velitele Oldřicha Kohlíčka (krycí jméno Skála) to znělo v uvítacívh projevech: "Budete říkat, že tyto metody jsou gestapácké, ale jsou účinné. A máme ještě jiné způsoby, jak s vámi zamávat!" Nově příchozí vězňové v Leopoldově slzšeli něco podobného: "Nepřijeli jste sem, abyste si zde odpykávali trest, ale přijeli jste sem proto, abyste zde zdechli!" Na táboře Bratrství si velitel Pták oblíbil formuli: "Teď budete makat a makat a makat, a z vašich manželek a sester naděláme kurvy," což obohatil Albín Dvořák ("Paleček") z Rovnosti o dovětek: "... a vaše děti vychováme tak, že vás budou do smrti proklínat."
...

str. 281-286
...
Odmítání poskytnout lékařskou pomoc můžeme bez nadsázky zařadit mezi zločiny proti lidskosti, a to zločiny nejčastější.
...
Dr. Josef Sommer za svého působení na Pankráci ignoroval při přijímacích prohlídkách očividné stopy trýznění (podlitiny, tržné rány, oteklá místa apod.).
...

str. 159
...
Ekonom Zdeněk Rudiger napsal, že "k nejhorším v Ruzyni okrem Doubka, Kohoutka a iných patrili nesporne lekári." Dr. Sommer odmítal Londonovi pneumotorax, dokud se nepřizná, a stejně jednal i jindy. Podobně se choval vězeňský lékař Státní bezpečnosti na Pastýřské ulici v Liberci. Zcela běžně tito lékaři nečinně přihlíželi vzniku vážných onemocnění a častio trvalých poškození zdraví vyšetřovanců.
...

str. 284-285
...
V Leopoldově zůstávalo všechno při starém. Ještě v roce 1967 tam lékař doslova vykopla z ordinace vězně, těžkého astmatika, pouze proto, že žádal o předepsání jiných léků, protože mu dosavadní vyvolávaly nevolnost. Navíc byl nemocný na jeho příkaz disciplinárně potrestán.
I po odchodu pověstného dr. Sommera v r. 1963 z Ruzyně stále přežívaly jeho metody. Jak vzpomíná historik Iva Pfaff, vězeň v Ruzyni měl možnost hlási se k lékaři jenom třikrát týdně. Změna nastala současně se začátkem Pražského jara; od ledna 1968 se vězňové mohli hlásit k lékaři jen dvakrát za týden. "Návštěva" pak trvala průměrně dvě minuty, a kdo chtěl uvést více příznaků, k druhému už se nedostal.
...

...
Jinde byly ženy nuceny ke kastraci ("...buď se podrobíte operaci, nebo nebudete léčena. Načež šlo všechno ven. Po šesti dnechjsme už opět musely drhnout podlahu v celách.")

131932

"To byl velmi propracovaný kontrolní systém, který funguje i teď a nebylo na něm v principu nic měněno," rika byvaly bachar z minkovicke veznice, jenz za socialismu tyral politicke vezne a dnes poslanec Parlamentu CR za KSCM Josef Vondruska.

Vondruška: Jsem jako Máří Magdalena
http://lidovky.zpravy.cz/vondruska-jsem-na-tom-jako-mari-magdalena-fp3-/ln_noviny.asp?c=A070223_000009_ln_noviny_sko&klic=217885&mes=070223_0

Vondruška lže
http://lidovky.zpravy.cz/vondruska-lze-0fg-/ln_dopisy.asp?c=A070226_200406_ln_dopisy_gab


A jak se dnes citi byvali prislusnici StB?

"StB vycházela z bezpečnostní politiky KSČ. Nesouhlasím s tím, abych byl označován za zločince, když ti, kterým jsem sloužil, jsou dnes v parlamentu. Také nesouhlasím s tím, aby kauzy týkající se StB soudili soudci, kteří byli za minulého režimu v talárech, nebo dokonce byli členy KSČ."

(14. září 2005 - MfD - LUDĚK NAVARA - str. 06:
Bylo to o důvěře, říká bývalý příslušník StB)

131933

Švýcarsko využívalo rasových teorií a přístupů vypracovaných nacisty typu dr. Rittera při řešení romské otázky. Děti Romů byly odebírány rodičům a umísťovány do "slušných" švýcarských rodin, aby se zbavily vlastní minulosti. Pokud kladly odpor, ocitly se v polepšovnách, kde je čekala "léčba" elektrickými šoky. Rodiče, kteří se pokusili děti znovu najít, byli uvězněni nebo umístěni do psychiatrických léčeben. Celý program měla na starost jedna z nejznámějších dětských charitativních organizací a prováděla jej až do roku 1972.
...
Jak si mnozí Němci pamatují, nacistický program "selekce a likvidace" pohříchu vymysleli a uskutečňovali vážení a úctyhodní vědci, právníci a ředitelé nemocnic i vědeckých ústavů. Stěží bychom je odlišili od jejich dnešních následovníků.

131938

13.04.2007 21:36

Vnitro plné estébáků

proc az po 17 letech??

Tome 193.?.?.?

Proc se o StB ve statni sprave hovori az 17 let po Velkem Listopadu? Napr. Petr Cibulka upozornoval na estebaky uz v r. 1990, a proto byl oznacovan za paranoika.

Proc az po 17 letech??

Promlceci doba privatizacnich podvodu je 20 let. Uz to bude v klidu, za 4, 5, 6 roku na nas uz nikdo nebude moct. Jsme trochu nervozni, a tak musime odvadet pozornost na mene stastnejsi kolegy na vnitru.

132844

05.07.2007 01:24

Mossad kouzla zbavený

Těžký život agentů CIA se špinavou prací

jo 193.?.?.?

Těžký život agentů CIA se špinavou prací
http://halonoviny.cz/index.php?id=94185

139234

09.08.2007 00:01

Otrokářský systém vrcholí

HIV / AIDS

Paj 193.?.?.?

Pavel Alexandrovič Jefremov se od roku 1978 v moskevském ústředí KGB podílel na vymýšlení různých dezinformací - například vytvořili fámu, že virus AIDS byl uměle vytvořen v americké vojenské laboratoři.

zdroj: Womack, H. (2000): Špioni KGB. Utajené životy agentů sovětské tajné služby. Jota, Brno, 408 s.

141422

06.09.2007 23:23

Laskavé banky spěchají na pomoc zadluženým majitelům domů

Nejen o monetarismu: iluze a realita

LK 193.?.?.?

Karlík, L. (1998): Nejen o monetarismu: iluze a realita (ekonomická esej). Praha. 83 s.

143294

Káva pro Zvědavce

21

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 28 čtenářů částkou 7 460 korun, což je 21 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Trocha humoru na téma postižení korona-vymýváním mozků04.12.20 09:47 Česká republika 0

Možná nejdůležitější projev prezidenta Trumpa s čs titulky03.12.20 10:51 USA 9

Zastavme krádež voleb! 03.12.20 00:23 USA 0

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 8

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Měnové kurzy

USD
21,80 Kč
Euro
26,47 Kč
Libra
29,40 Kč
Kanadský dolar
17,04 Kč
Australský dolar
16,22 Kč
Švýcarský frank
24,48 Kč
100 japonských jenů
20,93 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,38 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 981,17 Kč
1 unce stříbra
525,64 Kč
Bitcoin
413 798,65 Kč

Poslední aktualizace: 4.12.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?