Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 482 příspěveků, 4 různá jména: <nic>, Radim, Radim Lhoták, RL.

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

04.03.2007 11:59

Evropský stát, ano či ne?

RE: Hmm

Radim 83.?.?.?

Národní stát je mrtev bez náhrady. Snažil jsem se svým článkem vyjádřit, že jeho úloha se v globálním světě přežila a neplní své původní funkce. Nejde o to, zda byrokracie EU bude lepší (i když si myslím, že horší, než ta naše už být nemůže), ale její vliv na život občanů bude menší. Dost se již mluví o tom, že otázky sociální a nakonec i životní, budou postupně úlohou těch sil v globální společnosti, které určují její hmotné bohatství, a to nejsou národní státy, nýbrž nadnárodní ekonomické subjekty, ty se budou muset postarat o lidi, kteří jsou zdrojem jejich existence, takový přístup měl už Baťa a jeho model se stává stále aktuálnější. Problém současnosti je odcizení a individualismus, který spoléhá na současné státy jako garanty národní identity a kulturního i faktického obsahu života lidí, včetně těch nebytostnějším pravidel jejich chování. Jenomže v tom jsou tyto státy naprosto bezzubé a žádnou kulturu lidem nedávají, ve věci pořádku se utápějí ve stále zmatenějších a represivních legislativních opatřeních, čímž nám stále více ukrajují z naší svobody a možnosti žít si po svém. Lidé se musí naučit si svůj obsah života začít budovat sami, začít se sdružovat podle vlastní vůle a potřeby, vytvářet si vlastní neformální společenství, která jim budou zdrojem společenského naplnění a smyslu života, naučit se žít opravdu svobodně, najít sami vlastní identitu a zakotvení, které v žádné formě moderního státu nemají. V EU k tomu budou mít větší příležitost, protože její organizace jim bude natolik vzdálená, že nebudou již propadat iluzím o tom, že nějaký stát jim něco zajistí, předá či určí jejich vlastní roli, existenční zajištění a postavení ve společnosti. Velké superstáty by potom měly omezovat dosah svých mocenských zásahů do života lidí na ochranu základních hodnot svobody člověka a životního prostředí, řešit ty globální otázky světa, které jsou mimo dosah a možnosti jednotlivců, skupin či jinak omezených existenčních subjektů. A řešit je prozíravě na základě znalostí, které mají ve své kompetenci a pro něž mají dostatek zdrojů a informací. Získávat tyto informace bude jejich základní úloha. Čím větší společenství bude organizováno státem, tím zřetelněji se bude ukazovat fakt, že velká společnost se řídit nedá tak, jak si to dosud představují existující moderní státy opírající se o národní zájmy a konstruktivistické představy o veřejném zájmu.

129965

04.03.2007 21:39

Evropský stát, ano či ne?

RE: Hmm

Radim 83.?.?.?

Paní Alexo, nelze odpovědnost za naše životy přenášet na jakákoliv stát, na ten národní ani na ten evropský. Stát by měl být pouhý rámec pro dodržování jistých pravidel, která mají abstraktní význam a netýkají se jednotlivostí. Zasahování EU do základních tržních mechanismů a života lidí není o nic despotičtější, než u národních států. Avšak tyto národní státy se cítí k určování organizace společnosti povolanejší a lidé se na ně víc spoléhají, než to bude v případě velkého evropského státu. Já bych byl pro to národní státy úplně zrušit a věc lidí ponechat na lokální samosprávě obcí, přičemž konstituování existenčních celků bez přímé závislosti na státě by mělo být obecnější a ne pouhou organizací na principu regionální segmentace, mělo by připustit tvorbu komunit, rodových společenství případně podnikatelských společností, jimž by měl být dán samosprávný existenční statut omezený pouze těmi abstraktními pravidly. Vím, že zatím EU něco takového neuvažuje nebo neproklamuje, ale v jeho rámci k tomu bude blíž. Centralizace moci ve větším celku, než odpovídá stejné centralizaci v národních uskupeních, bude nutně méně důsledná a schopná v tom celku mluvit do každé jednotlivosti. Bude se muset spoléhat na lidi samotné a jejich schopnost řešit si své problémy po svém. A navíc pokud se v rámci EU podaří sloučit národní zájmy v jeden celek, bude jen dobře.

129997

04.03.2007 22:07

Evropský stát, ano či ne?

RE: Hmm

Radim 83.?.?.?

Dovolím si oponovat v tom, že princip péče podnikatelkého subjektu o své pracovníky a jejich podmínky života podle Bati je mrtvý, naopak, stále více se ukazuje, že velké společnosti, které pečují o své lidské zdroje, mají silnější pozici na trhu, jsou úspěšnější, proto se učí od starého Forda a Bati, jak na to. To je fakt. Jinak jsem teoretikem přirozeného chaosu jako základního principu světa, a vůbec v něm nevidím nějaké zlo. Právě jeho připuštění a pochopení může vést k objektivnějšímu chování lidí a organizaci celé společnosti. Je pravda, že pád filozofické moderny a její teze racionálního uspořádání společnosti směřující k pokroku vedl k rozčarování a ztrátě zájmu o nějké budování světa lidí v celku. Žijeme v postmoderní době, která chápe, že žádný velký společenský celek se řídit nedá, že neexistuje žádný pravzor či transcendentální obraz ideálního řádu, který by bylo možné uchopit rozumem. Je na nás, na lidek, abychom pochopili, že společenství, která nám budou dávat zakotvení a smysl života, si musíme vytvořit sami nově a na spontánní bázi lidské vzájemnosti a rodového či komunitního uspořádání. Cestu k takovým společenstvím si musíme najít sami. Současné státy jsou však neprostupnou hrází a zábranou pro takové sebekonstruování lidského života a jeho smyslu. Ty nepřipustí, aby si nějaká skupina začala žít a organizovat svoji existenci po svém.

Nihilismus a destrukce lidství je výsledkem právě konstruktivistických snah moderních států určovat lidem jejich místo a chování ve jménu veřejného zájmu, onoho zaklínadla pomýleného rozumu a odlidštění veškerého snažení a lidské oběti na oltář mýtu o společenském pokroku. V organizaci moderních národních států je jádro všeho odcizení a nelidského násilí.

130002

04.03.2007 22:23

Evropský stát, ano či ne?

RE: Musim polemizovat

Radim 83.?.?.?

Nezdá se mi zase až tak dobré argumentovat neduhy současného polovičatého stavu EU a diskriminací přistupujících států. Nový jednotný stát by snad měl přinést stejné podmínky pro všechny. Nesouhlasím rovněž s tím, aby někdo spojoval globalizační jevy (obchodní řetězce, libovůle nadnárodních koncernů) s procesem evropské integrace. Netvrdil bych dokonce ani, že se jedná o spojené nádoby. Nemuseli jsme do EU vstupovat, mohli jsme zůstat mimo a stát se třeba vazaly ruského superstátu. Rozhodli jsme se pro integraci na západ, není správné, abychom teď měli plná ústa řečí o národní suverenitě.

Souhlasím však s tím, že evropská ústava by měla být jednoduchým a srozumitelným dokumentem přinášejícím základní principy v podobě ústavy americké.

130004

04.03.2007 22:34

Evropský stát, ano či ne?

RE: Nik

Radim 83.?.?.?

Mám obavu, že Nik má naprostou pravdu. Nový světový řád je program elity na globalizaci a ovládnutí celého světa v zájmu možného řešení globálních otázek celé planety. Až vznikne, budeme se divit, jak hladce se začne manipulovat nová atomizovaná a lidsky bezprizorní společnost neschopná se organizovat názorově ani v odporu, jaká nepopulární opatření vejdou v život v zájmu snižování populace, její spotřeby a ekologického chování. Jenomže je snad jiná cesta, jak odvrátit současné směřování lidstva k sebezničení v přemnožené a stádně dezorientované podobě? Ta elita z nás postupně nadělá spokojené, asociální a nemyslící nanoboty a sama se utvoří jako nový lidský druh, o jehož budoucnost má samozřejmou starost.

130005

04.03.2007 23:23

Evropský stát, ano či ne?

RE: Musim polemizovat- dokonceni

Radim 83.?.?.?

Je mi líto, ale Vaše argumenty a stížnosti se netýkají evropské integrace ale stavu globálního světa jako takového. Nemyslím si, že by se na nich něco změnilo, kdybychom vystoupili z EU a chtěli zůstat suverénním státem. Já osobně vnímám naše české lokální podmínky politické, ekonomické, právní a kulturní jako stav nejvyšší nouze. Hůř nemůže už být, s EU jen lépe.

130015

05.03.2007 00:00

Evropský stát, ano či ne?

RE: Musim polemizovat- dokonceni

Radim 83.?.?.?

Jsem zastánce nekonzumní společnosti a míra hmotného zajištění či pohodlí pro mě není mírou plného života. Zmíněné plánované regulativy EU mi přijdou správné v zájmu ochrany životního prostředí. Pro jeho záchranu jsem ochoten z lecčeho slevit. Péče o přírodu a snaha o udržitelný rozvoj vyžadují nepopulární opatření, ke kterým trh sám a konzumní myšlení nikdy nedospějí.

130022

05.03.2007 21:41

Evropský stát, ano či ne?

RE: Hmm

83.?.?.?

Velmi typické, diskutujeme tady o jedné otázce (EU) a jediný diskutující, žena, namísto aby argumentovala k věci, hledá po internetu, co jsem zač a jak by se mi dostala osobně pod kůži. No, ten článek snad vyjde i tady a bude možno se k němu vyjádřit. A nemyslím, že bych se v něm uchyloval k extrémismu, ale vycházím z historické i současné zkušenosti. Nicméně omlouvám se vydavateli Stworovi. Tento článek i článek o GeM jsem původně nabídl Virtually, kde již delší dobu publikuji, a nabyl jsem přesvědčení, že neprošel jejich cenzurou. Tamní redaktorka Dědečková se totiž neobtěřuje něco napsat autorovi, pokud mu článek odmítne. Teprve později jsem objevil Zvědavce. Nakonec neprošlo jen EU ale GeM ano.

Ještě k Alex: Nepovažuji za produktivní stavět diskuzi na pouhých tvrzeních bez argumentace. Proč vidím v EU menší zlo, než v Českém státě, jsem zdůvodnil. Navíc současný stav je takový, že instrukce EU na nás dopadají tak jako tak (přitom netvrdím, že se všemi souhlasím) a k tomu ještě snášíme vládní kreativitu naší zrůdné politické scény a teror naší zkorumpované a mafiánské justice.

P.S. Zdravím svého synovce.

130127

05.03.2007 22:10

Evropský stát, ano či ne?

RE: Hmm

Radim 83.?.?.?

Dodatečná identifikace: Odpověď výše patří mně, což je asi dosti zřejmé.

130132

06.03.2007 13:27

Evropský stát, ano či ne?

RE: Hmm

Radim 83.?.?.?

Podle mého názoru úloha budoucího uspořádání života lidí je na straně korporací a ekonomických subjektů, které vládnou převažujícími zdroji a prostředky. Je to nakonec jejich morální odpovědnost jako vlastníků moci Mělo by být na nich, aby zajišťovali infrastrukturu, dopravu, vzdělání a sociální zázemí lidí. Nakonec bez lidí schopných žít, podávat výkony a spotřebovávat zboží se neobejdou. Nemusí jít nutně o jejich zaměstnance, ale také o sektor služeb, který do té infrastruktury patří. Je jiná otázka, do jaké míry tento sektor ovládnou nebo mu dají jen ekonomický rámec. Ovšem mluvit zasvěceně o budoucnosti je vždy velké prorokování ze skleněné koule.

Věci se musejí do značné míry odvíjet spontánně a státy jim v tom musejí nechat dostatečnou míru volnosti. Právě úloha současných států, které plánují a přerozdělují podle názoru a zájmu lidí, politiků a úředníků, tedy lidí, kteří berou z cizího pro cizí účely, což je nejméně efektivní a defraudaci náchylné rozhodování o použití prostředků, tedy tato úloha je nad vší míru propadlá a zdiskretitovaná, a vede do pekla mnohavrstevného násilí bez jasného směru a smyslu, který ve své podstatě ani nelze jako nějaký cíl konstruovat.. Neříkám, že EU je o mnoho lepší, ale jak jsem již řekl, ve svém rozměru se takové snahy řídit společnost do všech detailů rozplynou v neúčinné a snadno překonatelné směsici bezzubých nařízení. Možná EU nutně potřebuje moc států, aby oni dokázaly jejich direktivy uvádět do praxe, my bychom však měly bojovat za jejich likvidaci, ne naopak.

Vládou korporací myslím nezaniká svoboda lidí ale naopak. Korporace nejsou zákonodárné sbory a musejí respektovat pravidla trhu a spontaneitu lidského materiálu, se kterým zacházejí. Pokud velké superstáty budou minimálně zasahovat do otázek trhu a lidí a budou se starat jen o globální otázky a ochranu základních práv, svobod a hodnot, vznikne prostor pro obyčejné lidi, aby se začali sami organizovat a zakládat vlastní existenčně podložená společenství, která mohou být těm korporacím protiváhou, která ponesou kulturu a především morálku skutečně svobodného života, morálku bez etiky diktované shora. Utópia? Možná...

130209

06.03.2007 13:45

Evropský stát, ano či ne?

RE: Nik

Radim 83.?.?.?

Osobně věřím, že záměr elity panovat zbytku světa jako lidský nadruh se nemůže povést, na něčem to vždycky zkrachuje, protože by ta elita musela řídit svět, a na to nikdo nemá. Otázka, zda takový plán fakticky existuje, možná v méně totalitní formě, než jsem výše nastínil. Nemyslím si ani, že je nevyhnutelná vznikající masa barbarů – viz jiné moje reakce na spontánní vývoj společnosti k autonomním a sebeutvářejícím se společenstvím na existenčním a antropomorfním principu.

130212

06.03.2007 17:33

Evropský stát, ano či ne?

RE: Hmm

Radim 83.?.?.?

Paní Alexo, na článek GeM budu reagovat u diskuse pod ním. Vaši reakci nevnímám jako podlost ani nízkost jiného významu, jen poukazuji na typický způsob přístupu žen k problémům, které se řeší a diskutují. Mám stejnou zkušenost i s mnoha jinými ženami, vždycky je to stejné: Je dán problém, žena, namísto toho, aby reagovala na podstatu problému čistě v racionální rovině, začíná rozebírat a útočit na emocionální a osobnostní stránky původce, šťourá do jeho skrytých motivů, emocionálního zaujetí, osobních slabostí, které by mohla využít, zkoumá jeho váhu osobnosti, způsob podání, svoji sílu ženskosti před ním, jeho sexuální zaujetí, míru převahy, nezaujatosti atd, atd. Zkrátka převádí vše do osobní roviny a měří dopad jeho přesvědčení v názoru na její bytostnou doménu, na její konkrétní zisk či ztrátu, co jí to přinese z egoistického a libovolně podmíněného hlediska, vše je věcí jejího Já a Ty, které vstoupilo do zóny její působnosti. Když neobstojí v rovině emocionální interakce a muž zůstává nad věcí, nezasažen na těle i na srdci, odsoudí ho jako naprosto chladný a bezcitný typ neschopný empatie a tudíž hlubšího pochopení světa lidí. To je šířeji vysvětlený pojem hašteření. Velice působivé pro namlouvání či upevňování rolí v konkrétních vztazích, ne však pro obecné otázky lidského směřování a zájmu celé obce. Je tomu dost rozumět? Nerad bych pokračoval, jsou samozřejmě výjimky, které se mírně vymykají tomuto vzorci, a Vás osobně neznám, nicméně námět v tomto místě považuji za vyčerpaný.

130228

06.03.2007 18:11

Evropský stát, ano či ne?

RE: Hmm

Radim 83.?.?.?

Souhlasím, člověk si ve vesmíru vytváří svůj vesmír vlastní, svůj řád a pevné struktury, aby se vymezil ke zbytku světa, to ovšem funguje jen potud, kam sahá spočetnost a přehlednost hlav a názorů schopných se sjednotit a smysluplně organizovat v jeden směřující celek. Ideální obec schopná fungovat na ústavním principu podle Platóna čítala okolo 5000 osob. Stát určitě není, a ani nikdy nebyl, výrazem skupinového Ego, vzdáleně možná toho národního, ale jen ve druhém plánu. Římské impérium jako celek mělo své sebevědomí jen do té míry, nakolik dávalo svým občanům a připojeným národům pocit bezpečí, vyššího civilizačního standardu a hrdosti nad příslušností k celku, který předčí silou a rozvinutostí ostatní politická uskupení. Rozhodně nebylo bytostně sjednocenou množinou jednotlivců.

130232

06.03.2007 19:14

Demokracie jako prodej zkaženého salámu

Systém parlamentních zástupců není demokracie

Radim 83.?.?.?

Tak zvaná parlamentní demokracie je v prvém plánu aristokracií, ne demokracií. V druhém plánu se z ní stává oligarchie z toho prostého důvodu, že zmínění aristokrati, čili ti nejlepší z nejlepších, jsou samozvanými delegáty stran, které sice demokraticky volíme, ale tito delegáti jsou dosazeni či přímo vystupují z řad bohatých oligarchů, kteří určují politiku vlád z pozadí. Zase ale lepší, než by jako u nás vystupovali z řad chamtivých hochštaplerů, pro něž politika je způsob, jak si naplnit kapsy. Do současné vysoké politiky by měli proto vstupovat bohatí a ty milióny na volební kampaň jsou jen na místě.

Aby aristokrati byli skutečnými osobnostmi vyjadřujícími nejvyšší úctu lidu, museli by být vybírání a delegování přímo z řad lidu s malým počtem osob (ve starém Řecku se jednalo o fyly čítající méně než 500 lidí), přičemž ústavně zajištěný a samosprávný celek by neměl přesahovat přehlédnutelné množství lidí (okolo 5000). Současné státy a jejich vládní parlamenty nejsou aristokratické a už vůbec ne demokratické.

Mimochodem skutečná vláda lidu, tedy demokracie, kdy ve vládních postech rotovali lidoví poslanci, které mohlo kdykoliv a s okamžitou platností odvolat lidové shromáždění, byla po staletých zkušenostech v helénské době odsouzena jako druhé nejhorší ústavní uspořádání obce hned po tyranidě. Každá demokracie nakonec tyranidou končí. Vaše výchova lidí k odpovědnosti a demokratické volbě navíc nemůže nikam vést při existenci současných státních útvarů a politické mapě světa.

130235

06.03.2007 22:36

Evropský stát, ano či ne?

RE: Hmm

Radim 83.?.?.?

City jako horoucí zápal pro blaho obce, pro společnou věc kmene, jímž zraje a sílí vznešená stavba společenství ve jménu krásy, dobra a plného života, city jako touha po směně za vyšší hodnotu, než dává individuální potřeba reflektovaného soucitu, takové city jsou základem obce, v žádném případě rodina daná konkrétním vztahem muže a ženy, neřku-li jejich izolace do vlastního světa vyhovování a hrabivosti. Nejde o sjednocení mužského rozumu a ženské citovosti, nýbrž o mužný vhled do nitra životnosti a smyslu života vůbec, teprve jím se pořádá harmonická a uspokojivá sexualita obou pohlaví.

130253

06.03.2007 22:58

Evropský stát, ano či ne?

RE: Hmm

Radim 83.?.?.?

Římské impérium rozvrátilo křesťaství ve své naprosté dekadenci života na zemi a lidských hodnot vůbec, v touze církve ovládnout svět nadzemským a nadčasovým způsobem. Dalším důvodem byla jeho ekonomika a otrokářský systém. Barbaři pronikli do srdce impéria již dávno před jeho pádem a jako pohanský prvek nesdíleli ideály helénské kultury, impérium navíc nevzniklo na základě konsenzu, ale násilné expanze... Přesto je obdivuhodné, jak dlouho dokázalo udržovat v té době tak obrovské území v mírovém rozkvětu a toleranci. Řím za celá ta léta nepoznal válku ani zásadní změnu poměrů, kromě asi dvou vážnějších občanských rozbrojů. Celých 500 let, to si ani neumíme představit v době, kdy se politická mapa Evropy zmítané ničivými zvraty, pohromami, rozkoly a válkami mění každých 50 let. Navíc možnosti dnešního informačně propojeného světa jsou nesrovnatelné. Tak nevím, jakou představu budoucnosti chcete podporovat.

130255

06.03.2007 23:02

Evropský stát, ano či ne?

RE: Hmm

Radim 83.?.?.?

Spontánní vývoj nezastavíte...

130256

06.03.2007 23:13

Evropský stát, ano či ne?

RE: Hmm

Radim 83.?.?.?

Při vší úctě, Vaše tvrzení jsou arbitrární a argumentačně nepodložená, na to se těžko reaguje. Tvrdíte, že něco je černé, a nedoložíte to argumentem na nižším výrokovém stupni, odkud se ta čerň bere, čím je implikována. Na to se dá odpovědět pouze: Není to tak, jako tvrzení proti tvrzení.

130257

07.03.2007 10:03

Evropský stát, ano či ne?

RE: Hmm

83.?.?.?

Tak to nechápejte.

130303

07.03.2007 10:36

Zločinecká organizace jménem Justice

Příkladů je mnoho

Radim 83.?.?.?

Opatrovnická řízení dokladují, jak funguje křesťanská sociální etika a feminismus v názoru soudce, v tomto případě v zásadě soudkyně, jejíž rozhodování se zcela vymyká zdravému rozumu, sleduje pravidla msty, potlačení skupiny obyvatel a zákon jde stranou. Nejde ale jen o výživné. Do nebes volají v Česku např. miliardové kauzy ohledně zinscenovaných konkurzních řízení a svévolné obohacování soudců, proti kterým není dovolání. Všechny stupně drží basu. Pokud se v obchodním právu slabší podnikatel dovolává spravedlnosti proti silnějšímu, nemá nejmenší šanci, advokát ho dopředu varuje, že jít do soudního sporu je likvidační záležitost.

V zemi, kde se vytratila čest a poctivost ze všech sfér lidského konání, kde se ve smyslu morálních zásad není o co opřít a kam dovolat, kde se morálka stala proradnou děvkou, kde občanské právo je stejným nástrojem přikazování, represe, organizace násilí a teroru jako právo veřejné, tam neexistuje zákonnost ani spravedlnost.

Pár dalších názorů:

Jan: Justici i já považuji za organizaci, která se blíží té zločinecké. To, že může ještě fungovat předsedkyně NS, je do nebe volající a nemá s demokracii co společného. A jiní soudci, je to hrůza jak rozhodují, nejen že nerozhodují i částečně srdcem, ale většinou ani ne podle suché litery zákona. Rozhodují dle toho, jak se vyspí, nebo jak dobře jsou podplaceni. Uvádět příklady? Stránky zde by byly brzy zaplněny.
První krok k nápravě: omezit alespoň na polovinu jejich nezávislost. Musí být postihováni stejně, jak ostatní skupiny.

Miloš: Souhlasím s autorem článku, justice u nás je opravdu "státem ve státě "- a tomu by se konečně měla udělat přítrž. Soudcovská mafie si nemůže dělat co chce - vzpomínáte: JESTLI NÁM ODEBERETE 13.A 14. PLATY PAK NEBUDEME NEZÁVISLÝMI? Takovou bandu bych hnal svinským krokem, že....Takový výrok nemůže vyslovit normální člověk.

Karel: Česká justice není založena na principu spravedlnosti,neboť se jedná o subjektivní fenomén. Je založena na zákonech přijatých představiteli země s možností kolize pouze ve věcech vymykajících se dobrému mravu. Tragédií však jsou závažné chyby a nekonkrétnosti zákonů, jejich nutná a častá aktualizace, které z nich dělají džungli možných výkladů a obezliček. Není u nás rovněž zvykově zakotven status precedentů, takže každý soudce si může vynést rozsudek i za stejnou kausu jiný. Navíc systém dvou přísedících laických "vesměs důchodců"je směšný. Porotu v trestných věcech naše justice nezná. Rozhodně by justice měla převzít model angloamerický. Jisté je, že ze současného stavu má největší radost právě justice a advokáti.

130305

07.03.2007 10:38

Zločinecká organizace jménem Justice

Další...

Radim 83.?.?.?

František: připomenu jednu zásadu z období kolébky kontinentálního práva. Pessima tempora plurimae leges. Tedy nejhorší časy, nejpočetnější zákony. Chlapci Praetoři by se divili, co je v Paroubkově možné. Systém kontinentálního práva nejenom u nás je vyžilý, a to bez ohledu na pseudoměřítko spravedlnosti, které aplikuje většina jednotlivců, které učili např., že právo je vůle vládnoucí většiny povýšená na zákon. Sklízíme plody, které povětšinou předtím, než uzrály, měly determinovány jenom kyselost. Bez mravnosti není právo, bez práva není spravedlnost.

Tomáš: Bohužel máte stoprocentní pravdu. Soud nezajímají zákony, důkazy atd. Záleží jak máte vlivného právníka a jak moc vás chce mafie obrat o majetek, když zjistí, že nemáte vlivné zastání. Nikomu nepřeji to zažít! Já to zažívám 12let a mám z toho zničené zdraví. Soudce si může dělat co chce a nic se mu nestane, i když vám zničí zdraví a ožebračí rodinu v rozporu s právem.

Josef: Justice je v Česku organizovaným násilím, zparchantělým systémem institucionální moci, podložené subjektivními zájmy jejích účastníků, proti jednotlivci - nikoliv institucí, jejímž úkolem by bylo vymáhání Práva.

130306

07.03.2007 11:22

Zločinecká organizace jménem Justice

RE: Neporozumel som

Radim 83.?.?.?

No, jsem člověk, který si dost úzkostlivě střeží bezúhonnost a vyhýbá se konfliktu se zákony jako čert kříži. Mám proto zkušenost jen s opatrovnickým řízením. Jeho vrcholem bylo perzekuční rozhodnutí soudu, ke kterému jsem do dnešního dne neobdržel právoplatné písemné rozhodnutí, přesto následovaly nezákonné exekuce, bez soudu jsem byl odsouzen k trestu odnětí svobody pouze s možností podat následný odpor atd. Mé odvolání proti nezákonnému postupu soudů (podložené právním názorem advokáta, který si byl jist úspěchem) skončilo u ústavního soudu, který dal za pravdu všem nižším instancím v jejich zvůli zastírající jejich pochybení. Jako začínající podnikatel jsem uzavřel smlouvu o odkoupení licenčních práv od jisté silné a zavedené společnosti. Po získání úvěru (1,6 milionu) a zaplacení ceny mě smluvní partner začal vydírat dalšími požadavky, kterými si chtěl získat finanční prospěch z mého podnikání s těmi licencemi. Po poradě s několika právníky jsem byl ubezpečen o tom, že sice spor mohu teoreticky vyhrát, ale vleklé letité řízení a předběžná opatření soudu mě daleko dříve zlikvidují. Musel jsem tedy ustoupit. Dnes vím, že si vždy musím nějak poradit sám a mé právní vědomí je zcela podlomeno. Příklad v mém článku je jen ilustrativní, svědectví mnoha lidí o fungování justice v jakýchkoliv kauzách však dávají mým slovům za pravdu.

130310

07.03.2007 14:01

Zločinecká organizace jménem Justice

RE: Vidlácké řešení

Radim 83.?.?.?

Tleskám... [chechtot]

130324

07.03.2007 16:28

Zločinecká organizace jménem Justice

RE: pravnici

Radim 83.?.?.?

Tak jeden skutečný případ za všechny: Muž M má novou ženu se dvěma dětmi, obě pilně studují. Jejich vlastní otec je v invalidním důchodu a hluboce věřící křesťan. Má s jinou ženou další tři děti, které trápí hladem, sám nepracuje a jeho družka také ne. Jako sociální případ neplatí žádné alimenty na svoje první dvě děti. Muž M má dceru z předchozího manželství. Její matka již deset let řádně nepracuje a žije údajně ze sociálních dávek. Ve skutečnosti se živí nekalým způsobem. Dcera se fláká na střední škole, opakuje ročníky. Muž M se snaží, seč může, přispět své nové rodině a dvěma dětem na studia a existenční zajištění. Má náročné povolání s nadprůměrným platem. Jeho dcera s matkou však žádají stále vyšší výživné. Dceru po čtyřech letech vyloučí ze školy pro podvody a neomluvené absence. Nastoupí proto znovu do prvního ročníku střední evangelické školy. Tam se fláká dál bez postihu. Do školy chodí sporadicky a studuje s vyznamenáním. Podává návrh na další zvýšení výživného. Muž M se dva roky brání. Nakonec mu soud zvýší výživné na dvojnásobek a tři roky zpětně, s odůvodněním, že má nadprůměrný příjem, kdežto jeho dcera žije v sociálně těžkých podmínkách, při nichž ona i její matka mají chudery příjem dohromady 2500 korun českých měsíčně ze sociálních dávek. Výsledkem je, že ztratí polovinu svých příjmů ve prospěch své nezvedené dcery včetně její matky podvodnice, a má co dělat uživit sám sebe a utáhnout náklady na bydlení, natož pak dvě studující děti, o které se chtěl postarat. Postoj soudu je takový, že muž M, jako pracovitý, schopný a odpovědný muž, musí dohnad neschopnost a lajdáctví přibližně 4 lidí dohromady. Výsledek takového zmařeného úsilí si lze již domyslet. Viz David.

130331

07.03.2007 23:02

Zločinecká organizace jménem Justice

RE: Neporozumel som

Radim 83.?.?.?

Nevím, co chápete pod pojmem abstraktní spravedlnost. Já znám pojem abstraktní pravidla chování, která by měla být výsledkem dlouhodobé zkušenosti ve spontánním vývoji společnosti, odrážet tradiční pojetí toho, co je dobré a prospěšné, co dává lidem podmínky usilovat v relativním bezpečí či bez vnějšího konfliktu o své přirozené a oprávněné cíle. Abstraktní pravidla chování obvykle vznikala ve vědomí společnosti samovolně a teprve jejich zápisem původně do zvykového práva se z nich stávala jakási norma, jinými slovy pojem spravedlnosti vychází z dodržování ověřených pravidel, na které může každý jednotlivec spoléhat v libovolném konkrétním případě, pravidel, které jsou výrazem dobra vycházejícího ze společenského konsenzu a samozřejmě z přijatých morálních hodnot. Takové bylo právo ještě před pár sty lety a bylo na osobnosti soudce, aby z oněch zásadních abstraktů vyvodil důsledky pro své rozhodování v konkrétní věci. Buď soudce rozhodoval v jejich duchu, potom veřejnost uznávala jeho kompetenci, nebo ne, a byl sesazen či vyhnán holemi.

Moderní státy nastolily právo jako soubor organizačních nařízení podle konstruktivistických představ svých ideologů, jak by se lidé měli chovat ve veřejném zájmu, a tento zájem stanovily jako výplod svého geniálního či chorého mozku, jako filozofii ideální společnosti a společenského pokroku. Tito ideologové ztratili pojem o podstatě práva a spravedlnosti a mysleli si, že jejich rozum je vyšší instance, než zkušenost a paměť národa. Výsledkem bylo nejprve veřejné právo, později však tytéž přístupy použili zákonodárné sbory i pro právo občanské, čímž z něj udělaly stejně direktivní a stejně spekulativní soubor nařízení a zákazů, který nemá nic společného se spravedlností a vědomím lidí o ní. Takové právo ztrácí smysl obecně přijatých pravidel a postupně řeší konkrétní jednotlivosti, v nichž se logicky utápí a dostává do neřešitelných rozporů. Soudci potom rozhodují bez smyslu pro odlišnosti každého případu zvlášť podle litery zákona a přestává je zajímat spravedlnost, samozřejmě v tom lepším případě, kdy litera zákona je pro ně ještě závazná, což je stále méně a méně případů.

Je mi líto, ale Vaše výroky, pane neznámý, o obecném zákonu a jeho autoritě jsou velice naivním pohledem na otázku práva vůbec, natož pak na pojem spravedlnost.

130355

07.03.2007 23:39

Evropský stát, ano či ne?

RE: Nik

Radim 83.?.?.?

Rozpor, na který narážíte, je pouze zdánlivý. Je zřejmý fakt, že řešení globálních problémů lidstva vyžaduje nový a globální světový řád. Takový proces je nevyhnutelný a není podstatné, zda se děje z vůle elity. Pokud však bude probíhat za existence národních států, které si budou hrát na suverenitu, bude mnohem bolestnější. To za prvé.

Za druhé jsem již jinde řekl, že národní státy jsou nepřekonatelnou brzdou pro sebekonstituování nezávislých společenství, jsou na to příliš blízko k lidem a jejich moc je příliš důsledná, navíc zachovávají mínění lidí, že je zde nějaká bezprostření síla, která se o ně stará a pečuje, která udržuje rozumný pořádek a nevyžaduje jinou organizaci, protože v ní jedinci existenčně obstojí a nemají důvod se spolčovat jinak. To je fatální omyl. Čili velké superstáty ve své anonymitě a vzdálenosti od občana vytvoří příznivější prostor k tomu, aby se občané začali starat sami o sebe, a pokud tak učiní, budou vznikat nová společenství s potřebnou silou a vlastní mocí nezávislá na superstátě. Pouze taková společenství budou schopna čelit moci jakéhokoliv státu a záměrům elity udělat z lidí samočinné ovce, brát se za zájmy svých členů, vznikne tak nová spontánní a autonomní či přirozená politická struktura schopná se postavit za člověka, za jeho plný život, kulturu a budoucnost. Tedy doufám...

130356

08.03.2007 11:57

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

Afghánistán - vzor pro budoucí Evropu

Radim 83.?.?.?

Afghánistán může být poučením i pro naší euroatlantickou globální vesnici. Tam kde fungují kmenová společenství, nemá žádná státní ani světová moc šanci na ovládnutí lidí, kromě úplného vyhlazení. Budoucnost svobodného světa je v návratu k archetypálnímu sociálnímu uspořádání. V takovém případě nebude možné lidi zmanipulovat na poslušné individualistické ovce a o naše vyhlazení nemůže mít zájem ani vládnoucí elita, sama se neuživí.

130402

08.03.2007 22:48

Zločinecká organizace jménem Justice

RE: Neporozumel som

Radim 83.?.?.?

Nerad se do toho míchám, protože fandím své krvi a David si vede dobře. Přesto si dovolím reagovat na otázku kdo s kým a za jakým cílem spolupracuje? Ženská otázka a jaký je podíl mužů na ni? Malý pohled do historie: Každá moc, když chtěla ovládnout nebo destabilizovat nějaký národ či oblast, prosadit nějakou ideologii do totalitní praxe, chytla se ženské otázky.

Křesťanství: před Bohem jsou si všichni rovni, hlavní svědectví o spáse duše podávaly v počátcích křesťanství ženy, protože ony byly v převážné většině ty, do kterých vstoupil duch svatý. Tak získalo křesťanství svůj rozmach a vliv, na touze žen po rovných příležitostech před Bohem, a vůbec nesejde na tom, že v dobách inkvizice, které předznamenal Tomáš Akvinský svým apelem na rozum jako odraz Božského řádu a vítězství svobodného ducha nad všemi, byla opět žena rukojmím, tentokrát ve smyslu ztělesnění zla a zbloudilé duše v nerozumu.

Kapitalismus: buržoazní revoluce a filozofie racionálního řádu: zrod feminismu a zapojení ženy do výrobního procesu po boku muže, přehodnocení člověka na lidský zdroj bez rozdílu pohlaví obětující se pro vědecky podložený pokrok a svět oproštěný od všech přežitých a zpátečnických tradic.

Komunismus: rovnost a rovné příležitosti všech bez rozdílu tříd, původu a pohlaví, žena jako jeden muž v čele za budování spravedlivé společnosti, oděna do údernického stejnokroje stírajícím i druhotné pohlavní znaky.

Globalizace: feminismus jako totalitní ideologie za účelem demobilizace lidí v zženštilou masu neschopnou spolupracovat a organizovat se v odporu proti novému světovému pořádku. V důsledku pak justice: Ochrana ženy a matky jako kultovního prazdroje lidství zajišťujícího reprodukci v zájmu hladkého přechodu na postindustriální éru „nekonfliktních biotypů“ s řízenou porodností a potlačenou sexualitou.

Kdo tedy a z jakých těží válek? (V zásobě pro GeM. [smích] )

130431

08.03.2007 23:31

Evropský stát, ano či ne?

RE: Nik

Radim 83.?.?.?

Nemyslím si, že NWO je motivováno hegemonistickou a moci chtivou touhou USA. Ty obrovské prostředky, které vynakládají na tak riskantní podnik v tak krátkém časovém horizontu, mají podle mne vážnější podtext. Jistě sem spadají otázky zdrojů a jejich spotřeby, tedy stavu populace, to dále souvisí se stavem přírody a s hrozbami, které z toho plynou. Tyhle otázky se nedají řešit v rozděleném či rozdrobeném světě. Nechci ale tady polemizovat o příčinách či důsledcích NWO. Osobně si myslím, že onu kulturu, kterou chcete zachraňovat, jsme už dávno ztratili. Vývoj k NWO však bude pokračovat tak jako tak, možná se nakonec USA domluví s Ruskem, možná i s Čínou, já nevím. Jde spíš o to, jakou máme do budoucna šanci najít cestu zpět k základním hodnotám lidství a vzájemnosti, k morálce plného života a skutečné kultuře. Ta cesta podle mne má společného jmenovatele: Obnovení tradičních antropomorfních (či archetypálních, chcete-li) společenství zajišťujících lidem místo, zakotvení a existenční zázemí. Zda půjde o rodové komunity, kmenová společenství či obce jiného typu, je lhostejné, důležité je, aby se utvořily nezávisle na jakémkoliv státě. Pouze taková společenství z nás udělají organizovanou a inteligentní strukturu prodchnutou morálním zanícením pro společnou věc a vytvoření protiváhy vládnoucí moci. Pouze taková společenství si mohou získat respekt jakékoliv moci. (Podívejte na Afghánistán, tamější kmenová uskupení se nepodařilo zlomit dosud žádné vnější moci, ani Rusku, ani USA.) Myslím si, že multikulturní, bezbřehá a nekulturní společnost osiřelá od národních států a jejich záštity, oproštěná od všeho národnostního sentimentu, povede k tomu, že lidé si snáze uvědomí potřebu a smysl hledat k sobě navzájem cestu a sdružovat se do nezávislých celků se společným vědomím a směřováním, vzdát se současných individualistických tendencí a něco obětovat pro společnou věc. Mohu se však mýlit.

130433

09.03.2007 10:07

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: Afghánistán - vzor pro budoucí Evropu

83.?.?.?

Evropa je něco jiného než Afghánistán, navrhuji, abychom se semkli v lidsky podložené a existenčně soběstačné pospolitosti, které dobývají svůj chléb z kapitalistického trhu práce, plodí děti jako vklad celému společenství, ne jako mentální berličku svých matek, a starají se o své slabší členy bez spoléhání na sociální podporu státu. Ten potom donutí, aby zrušil většinu daní a přestal mluvit do života lidí. Taková společenství si vytvoří svoji vlastní přirozenou morálku bez potřeby etických kodexů diktovaných libovolnou centrální ideologií, jakými je veřejný zájem či boží přikázání, a stanou se nositeli nové kultury. Taková společenství by mohla vzniknout okamžitě, základní problém je však individualistická koncepce globální vesnice, snaha o atomizaci společnosti, o použitelnost lidí v jejich nezakotvené mobilitě, dále pak touha lidí po osobní prestiži a nezávislosti, snížené sociální cítění, neschopnost spolupráce a především ženy, které takovým společenstvím budou bránit zuby nehty, protože v nich přirozeně převezmou dominanci a rozhodné slovo muži. Je to jen otázka myšlení.

130451

09.03.2007 10:08

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: Afghánistán - vzor pro budoucí Evropu

83.?.?.?

...Naprostý souhlas.

130452

09.03.2007 16:13

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: Afghánistán - vzor pro budoucí Evropu

Radim 83.?.?.?

Pane nebo paní, já pocházím z 95 (nebo kolika) procent lidí, kteří nevlastní žádné prostředky ani významný kapitál, kterým by mohli ovlivňovat běh věcí tohoto světa. Mám jen své tělo, své myšlenky a své pocity, tak jako většina mužů i žen. Vím, že feminismus je způsob, jak uchopit ženu jako rukojmí k mocenským zájmům a k manipulaci lidí stran mocných mužů. Tito muži vládnou na úkor všech ostatních mužů a žen, mezi které patřím i já. Já hledám cestu ke svobodě, k vlastnímu životu, k vlastní identitě jako opak cesty k odcizení, k prázdnotě a nesmyslnému konzumu. Ti mocní muži postavili ženy proti mužům, aby je nutily žít v individualistické hrabivosti, v odcizené nicotě, v myšlenkách na zajištění jejich osobních potřeb a zplozenců. Ty ženy jsou zavlečené ve světě věcí, konzumu a podmínek, které jsou jim dány, a odmítají myslet jinak, než na své pohodlí a nezávislost, ty ženy nezajímá nic jiného, než zajištění vlastní spotřeby, prostředků zábavy a úniku od všech problémů světa, ty ženy si myslí, že jejich rovné příležitosti spásat libovolně bohatý příděl konzumních pastvin jsou to jediné, co potřebují k plnému životu. Tyto ženy nechtějí ani slyšet o návratu ke starým hodnotám kmenových společenství, kde člověk nacházel zakotvení, smysl i obsah života, a kde vždy rozhodovali muži. Já nevidím svět skrze statistické údaje míry bohatství rozpočítaného na hlavu, já vidím svět skrze pošlapané hodnoty svobody, lidství, lásky a vzájemnosti.

130469

09.03.2007 16:32

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: 11. září 2001 – aneb Velká Konečná Ruská Hra

Radim 83.?.?.?

Co to je? Propaganda ruské lobby na vzkříšení ruského Krakena? Příprava na novou studenou válku? Touha Ruska po moci a světové hegemonii jako nástupce USA? V originále zde uvedených pasáží textu Krasilnikov také píše o svém plánu návratu Ruska jako světové velmoci: "...Proto pro ČLR, aby zůstala naživu, prostě není žádné lepší rozhodnutí, než spolupráce s Ruskem, ale s Ruskem silným, zodpovědným, samostatným, a ne takovým, které horečně ničí samo sebe podle směrnic Západu. A dále je třeba připojit k tomuto programu Indii. Přístup "jedna střela příteli - dvě sobě" bez předání samotných technologií zcela eliminuje možnost budoucí hrozby Číny nebo Indie pro Rusko (v bojových hlavicích by pochopitelně byl kód, vylučující jejich zaměření na území Ruska), a zároveň vytvoří mocný geopolitický triumvirát, vytahující z hrobů naše VPK. A pak, v letech 2030 – 2050, v podmínkách velkého deficitu zdrojů a jejich ohromné ceny se Rusko bude koupat ve zlatě, coby vlastník největšího bohatství na světě. Může se stát nejsilnějším státem světa, obnovit své špičkové technologické výroby a vědu. Takové jsou vyhlídky."

Tak na co se máme těšit?

130471

09.03.2007 21:34

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: Afghánistán - vzor pro budoucí Evropu

Radim 83.?.?.?

Rodová a kmenová společenství zanikla v křesťanském světě a v souvislosti se vnikem států. Ty mají svůj předobraz již v mocných říších starověku, v helénské kultuře a starém Řecku, rovněž v Římské republice a vrcholí Římským impériem. Stát jako silnější mocenský a především politický útvar zavádějící kontrolu nad vlastnictvím půdy a státního bohatství převzal kompetence kmenových rad a vůdců. Souvisí to rovněž se vznikem historické éry, s přechodem od mýtů a rodových tradic k idealistickému pohledu na svět, kdy o budoucnosti a směřování začíná rozhodovat rozum a vědění, kdy člověk začíná brát svůj osud do vlastních rukou. Křesťanství potom nastolilo vyšší duchovnost a vše vložilo do rukou Boha. Moudrost otců tak ztratila na váze a vznikla uzavřená rodina jako hráz proti hříchu, smilstvu a neřestem světského života. Otázky duchovní přešly do rukou církve, světská moc do národních států podporujících křesťanskou kulturu a morálku danou jako všem nadřazený etický kodex. Důkazem je fakt, že v nekřesťanském světě dosud panují pokrevní kmenové svazky (Afrika, Asie). To nemá nic společného s mocí současné elity.

Individualismus je postoj poválečné existencionální filozofie, která hledala osvobození jedince od jeho vleku společenskými podmínkami, konvencemi a od věcného zotročení. V tomto smyslu současný koncept nezávislosti a svobody jedince nemá s individualismem nic společného, v tom máte pravdu. Současný industriální svět požaduje člověka nezávislého, použitelného, nevázaného územně i sociálně. Člověk potom s odtržením od zdrojů své existence, degradující na mobilní zásobu, položku lidských zdrojů, ztrácí pojem sociální vazby a jejího smyslu, stává se zcela závislým na státě v situaci nouze a vytvořením předpokladů pro svoji existenci. Z tohoto hlediska přestává být člověkem, u něhož by svoboda existence měla ještě nějaký relevantní obsah. A to je ten problém, pokud nenajde cestu zpět k nějakému sociálnímu zakotvení nezávislém na současných státech, zůstane vždy manipulovatelnou a závislou položkou podmíněnou tím, co je jí dáno vně jako podmínka existence. Státy jsou tím nástrojem manipulace, státy jsou ta násilná společenská struktura, o které mluvíte, ne samotná elita a její ekonomická moc, ta těch států jen využívá pro své záměry. Jedinou relativní cestou ven je potom bohatství a hmotná zajištěnost, to vede lidi k honbě za penězi a k vzájemné nevraživosti.

130495

09.03.2007 21:36

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: Afghánistán - vzor pro budoucí Evropu

Radim 83.?.?.?

Nyní, kdy vlastnictví zdrojů a veškeré bohatství postupně přechází do rukou elity, kdy otázky existenční ztratily vztah k jednotlivci, k rodině i k národu, vzniká zcela nová situace, v níž se obyčejný člověk ocitá zcela bezbranný a neschopný ovlivňovat běh věcí i vlastní budoucnost, je zcela závislý na trhu ovládaném elitou a na státech, které mu určují jeho základní sociální jistoty. Stojí před globálním světem jako kdysi člověk před nemilosrdnou džunglí, zcela sám, bez přímého zastání, odkázán na milost a nemilost byrokratů a justice. V takové situaci je namístě začít se sdružovat tak, jak to udělal kdysi pravěký člověk, aby dokázal obstát v té džungli. A myslím si, že je na čase, protože vývoj státního uspořádání je za svým zenitem a státy jsou čím dál méně schopny dát svým občanům pocit jistoty a bezpečí, a naopak občané jsou čím dál méně ochotni na takové „zajištění“ přispívat.

130496

10.03.2007 23:44

Afghánistán: Taliban hlásí comeback

RE: Afghánistán - vzor pro budoucí Evropu

83.?.?.?

Ta džungle nás nechce zničit, ta si nás chce pěstovat jako potravu, jako drůbež. Pokud jsme sešněrováni ve vstátních mocenských strukturách, má nad námi elita moc a bude pro nás stavět kurníky jako slepicím v drůbežárně. Jen pokud budeme schopnými se organizovat bez dohledu státní moci, zůstaneme lidmi a jako s takovými s námi bude muset být jednáno a počítáno. Jasně, že se musíme změnit, nově myslet, přehodnotit všechny hodnoty, ale ne ve víře v jednoho Pozorovatele a ve vleku staronové náboženské manipulace, ale ve víře sama v sebe a své lidské schopnosti. Křesťanství nás přivedlo tam, kde jsme, ven musíme sami.

130545

18.03.2007 19:19

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

RE: ...

Radim 83.?.?.?

Pokusím se reagovat na tento příspěvek, protože se nejvíce obrací k mé osobě. Především musím říct, že svým článkem apeluji na muže a ne na ženy. Opravdu, je na nich, na mužích, aby si uvědomili, jakou mají hrát roli, za co jsou odpovědní, a že budoucnost světa za ně ženy nevyřeší. Feminismus je rovněž jejich selhání, tedy otázka zní: Ženská otázka a jaký je podíl mužů na ni? Malý pohled do historie: Každá moc, když chtěla ovládnout nebo destabilizovat nějaký národ či oblast, prosadit nějakou ideologii do totalitní praxe, chytla se ženské otázky.

Křesťanství: před Bohem jsou si všichni rovni, hlavní svědectví o spáse duše podávaly v počátcích křesťanství ženy, protože ony byly v převážné většině ty, do kterých vstoupil duch svatý. Tak získalo křesťanství svůj rozmach a vliv, na touze žen po rovných příležitostech před Bohem, a vůbec nesejde na tom, že v dobách inkvizice, které předznamenal Tomáš Akvinský svým apelem na rozum jako odraz Božského řádu a vítězství svobodného ducha nad všemi, byla opět žena rukojmím, tentokrát ve smyslu ztělesnění zla a zbloudilé duše v nerozumu.

Kapitalismus: buržoazní revoluce a filozofie racionálního řádu: zrod feminismu a zapojení ženy do výrobního procesu po boku muže, přehodnocení člověka na lidský zdroj bez rozdílu pohlaví, obětující se pro vědecký pokrok a svět oproštěný od všech přežitých a zpátečnických tradic.

Komunismus: rovnost a rovné příležitosti všech bez rozdílu tříd, původu a pohlaví, žena jako jeden muž v čele za budování spravedlivé společnosti, oděna do údernického stejnokroje stírajícím i druhotné pohlavní znaky.

Globalizace: feminismus jako totalitní ideologie za účelem demobilizace lidí v zženštilou masu neschopnou spolupracovat a organizovat se v podmínkách nového světového pořádku. V důsledku pak justice: Ochrana ženy a matky jako kultovního prazdroje lidství zajišťujícího reprodukci v zájmu hladkého přechodu na postindustriální éru „nekonfliktních biotypů“ s řízenou porodností a potlačenou sexualitou. No, je asi snadnější lidi zmanipulovat a udělat z nich mechanické ovce, než je přivést k odpovědnosti a k rozumu.

131128

18.03.2007 19:20

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

RE: ...

Radim 83.?.?.?

Pokračování:

Nyní se obracím k autorce v osobnějším tónu (na oplátku): Ano jsem po rozvodu, dokonce po více rozvodech, přesto nerezignuji na ženu a na její úlohu v životě muže i společenství. Miloval jsem v životě mnoho žen a mnoho žen milovalo mne. Nyní častěji přemýšlím o tom, proč nemohlo zůstat u jedné ženy, proč jsem nikdy nemohl naplnit svoji roli otce, záštity a hlavy rodiny. Vždy jsem to cítil jako svoji odpovědnost, vždy byly proti mě všechny okolnosti společenské, existenční a nakonec i v myšlení oněch žen. Nedalo se to ničím zlomit, nakonec jsem pochopil, že ode mě ona role, o které mluvím, vůbec nebyla požadována v tom nejryzejším slova smyslu ani omylem. Jediné, co bylo požadováno, tak peníze. Samozřejmě o ty jsem vždy přišel a přicházím stále. Ne, že by mi na tom tak záleželo...

Ano, systémem nynějšího práva se cítím dotčen, protože nejde o žádné právo, ale o způsob, jak zajistit výživu a hmotné zabezpečení dětí bez ohledu na to, co to s nimi udělá, jak budou vychovány, jaký svět budou chápat a vytvářet. Ten svět určitě nemá smysl pro čest, poctivost, spravedlnost, přirozenost a nakonec postrádá i vůli k životu. Buď se k tomu postavíme čelem, my muži, nebo ho necháme vyhnít v těch tendencích rozkladu, nihilismu a ztráty veškerých lidských hodnot, ke kterým ženy vždy nějak přicházely, nikdy je však nevytvářely.

131130

18.03.2007 20:03

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

RE: Chaos

Radim 83.?.?.?

Jen pro upřesnění: Neřekl jsem, že jsem příznivcem chaosu, ale že chaos chápu jako podstatu objektivního světa, že tento svět není určen žádným vyšším řádem ani Bohem, který by mu dával smysl v našem lidském chápání. Souhlasím s výkladem toho, že muž je jakousi vývojovou nadstavbou nad ženským založením. Je-li žena přímým odrazem přírody, tedy chaosu jako kosmického principu (řecky "kosmos",) je muž tím elementem, který vytváří kosmos lidský (řecky "taxis",) ono lidské společenství, které je osmyslováno a dostává svůj nový obsah i řád přesahující původní úděl zvířat, osvobozující člověka od pouhé starosti o vlastní existenci v daných přírodních podmínkách a dávající mu onu sílu a moc rozhodovat o svém osudu a směřování. Takový řád je dílem mužského principu, ten člověka odcizil přírodě a dal mu určitou omezenou moc do té přírody zasahovat, nyní je opět na muži, aby našel potřebný rozum a pokoru a cestu zpět k souladu s přírodou a vlastní přirozeností.

Lidské společenství už není ryzím chaosem, i když velké společnosti takové vlastnosti zase nutně mají, nemůže být ovšem ani pevnou a jednoznačně danou strukturou, něčím neměnným a deterministickým, vždy jde o lidskou adaptaci v podmínkách přirozeného chaosu, o vnitřní organizaci omezených společenství, která skládají celek, jenž nemůže být plně řízen lidským rozumem, a může být proto pouze řádem spontánním (viz Hayek).

131133

18.03.2007 20:31

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

Skvělá diskuse,

Radim 83.?.?.?

skoro nerad do ni zasahuji, přesto bych rád řekl na adresu všem diskutujícím: Současný stav světa je výsledkem víry člověka v „mužný rozum“ nadřazený přírodě. Mužný rozum měl odraz v bohu, Bůh sám je takový rozum v jeho absolutním smyslu, mužný rozum nás dovedl tam, kde jsme, mužný rozum nás musí zase vyvést z tohoto sebezničujícího marasmu. Otázka zní, zda ještě někdo takovým rozumem disponuje a zda již pochopil, že není absolutní, že nemá svůj transcendentální zdroj nikde mimo naši lidskou existenci, že ho lze nalézt pouze v mužnosti a zároveň ve vší marnivosti a skleslosti nadřazené pokoře, jaké je schopen zase jen výjimečný muž při svazku s jemu oddanou ženou. O to nyní jde především.

131140

18.03.2007 23:18

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

RE: Výborný článek

Radim 83.?.?.?

Díky, opravdu se mi také zdá, že celý ten trend je řízený snahou vůdčích sil světa udělat z nás všech manipulovatelnou masu zženštilých a mechanických slepic v zájmu NWO. Leč NWO považuji za jedinou cestu k řešení globálních otázek lidstva, proto má smysl mluvit o takovýchto věcech, aby NWO mohlo fungovat s naší uvědomělou účastí a s naším podílem na způsobu života v něm. Nejde tedy o to mu zabránit, ale spoluurčovat jeho obsah, stát se jeho aktivními spolutvůrci ve prospěch všeho, oč bychom neměli být okradeni, abychom zůstali lidmi.

131154

19.03.2007 11:34

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

RE: Skvělá diskuse,

Radim 83.?.?.?

Úžasné, přesně žensky předurčená reakce, přiznal jsem, že nežiji celý život pod pantoflem jediné ženy, kterou bych v životě poznal, a už tu mám feministické mentory o mé neschopnosti obstát v partnerském vztahu pro mé vyhraněné mužství, přesně v duchu ideologie GeM. Oni přesně znají příčiny a genezi mých vztahů, pcha. Dovoluji si silně zpochybnit fakt, že ženy jsou soběstačné. To ani náhodou. Není to pravda ani v rovině psychické ani materiální. Mnohdy se sotva dokážou postarat sami o sebe, natož pak o své děti. O výchově ani nemluvě.

Ovšem už vůbec nevím, proč každá žena v reakci na antifeminismus okamžitě muže podezírá ze zatrpklosti, okamžitě mu hrozí, že si už u žen neškrtne, leze mu pod kůži a snaží se ho zvyklat ve svém mužném sebevědomí. Takže milé sufražetky, o ženy nouzi nemám a nikdy jsem neměl, a díky své mužnosti mám zkušenost se skutečnými a krásnými ženami, s žádnými zapšklými a zakomplexovanými buchtami. Pokud jsem se svěřil o mém politování nad stavem věcí, tak čistě z morálních důvodů souvisejících s jistým špatným svědomím, že jsem nesplnil svoji roli otce, i když bych býval snad rád. Neradno to ovšem přeceňovat. V životě jsem si s ženami užil dosyta a nelituji toho. Nemám s tím problém ani dnes, přestože jsem již ve více než zralém věku. Jediné, čeho lituji při současném stavu věcí je, že jsem vůbec zplodil nějaké děti. A společnost mě za to trestá. Budiž, moje chyba. Varování pro všechny mladé muže!

Nyní ke skvělému odkazu na "memy" vážené sekundantky. Pro nezasvěcené: Existuje jedna teorie memů, memetika, to jsou takové psychotronické potvůrky co se zahryzávají do naší mysli, parazitují na ní a snaží se z lidí udělat plantáž na výrobu jakési neuromasy pro jejich vlastní obživu. Tak se formuje lidské vědomí k jeho postupné degeneraci a záhubě. Mám pocit, že líhní těch memů jsou ženské kroužky propírající ženskou otázku. Ty memy infikují postupně média a vydavatelství, směr textů a literatury je jimi napaden, ženy postupně určují směr literatury a samy zůstávají jedinými čtenáři. Lidský duch se stává patologickým médiem jejich invaze, myšlení lidí zachvacuje epidemie přízemnosti, konzumní prázdnoty a feministické podřadnosti.

131184

19.03.2007 21:17

Kauza Pechanec – špatné svědomí české justice

Justice je úhlavní nepřítel každého z nás

Radim 83.?.?.?

Málokdo si uvědomuje, jakým ohrožením svobody a nakonec i života je současná justice pro každého z nás. Stačí jeden bohatý či vlivný nepřítel k tomu, aby nás s pomocí justice zcela legálně zlikvidoval. Přitom nemusíme ani vystrčit nos z domu. Naši zákonodárci vymýšlejí stále nové a nové represivní zákony ideologicky či účelově podložené, a výsledný paskvil, který nemá nic společného se spravedlností a s obecně přijatelnými pravidly chování, ponechávají jako svatou knihu inkvizice k libovolnému použití soudci. Ti pak mohou beztrestně ignorovat fakta, překrucovat jejich smysl a vykládat si právo podle svého. Kam se hrabou islámští fundamentalisti na tichý teror justice proti tisícům občanů vlastního státu. Je čeho se obávat a opravdu nevím, co se s tím dá dělat. Fakt raději nevycházet, člověk nikdy neví, do čeho se připlete.

131207

20.03.2007 21:31

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

RE: Výborný článek

Radim 83.?.?.?

Zánik naší kultury že je tragédie? Jaké kultury? Žádnou nemáme, jsme ve vleku jedné globální nekultury jako všechny ostatní euroatlantické státy. Dále nerozumím, o jaký pořádek v rámci národních států by mělo jít? Každý má jít vlastní cestou a v konkurenci s ostatními národy? Budovat si vlastní sílu a dobývat ve válkách svoje místo na slunci? Jak, když ekonomika je v moci globálních nadnárodních subjektů? Navíc jak mohou jednotlivé státy sami za sebe řešit globální problémy lidstva jako jsou omezené zdroje, ničení přírody atd? Nezdá se Vám, že taková cesta je docela nemožná neřku-li nesmyslná?

Podle mne NWO je nutnost a proces k jeho zavedení je již nastartován a v běhu. Nejde o to mu zabránit, ale v rámci něho si vytvořit autonomní společenství postavená na skutečné vzájemnosti a antropomorfních principech (společný rod, majetek, děti, ženy, přitozené vedení ve formě rady starších a p.), která by byla schopná prosazovat své podmínky života proti vedoucím silám NWO, která by nebyla jako odcizený jedinec bezprizorní, existenčně zranitelná, slabá a bezmocná. Takové společenství ovšem nikdy nevznikne jako celý národ. Národní státy a nacionalismus představují spekulativní politické uspořádání jako důsledek racionální a konstruktivistické naivity revolučních protagonistů z dob osvícentví, tyto státy nastolily násilnou demokratizaci a rovnost všech stavů, prázdnou a naivní individualistickou svobodu, nevraživost mezi národy a nakonec všech se všemi. Národní státy jsou příčinou dnešního nihilismu, nekultury, dekadence a odcizení, nemohou tudíž nastolit lepší pořádek. Na podporu uvádím jeden citát komentující vznik nádorních států:

"Na přelomu 19. a 20. století stanuli Evropané nad propastí, neboť – jak psal Julius Evola – popřeli všechny symboly autority a suverenity, připsali svým státům prázdnou a iluzorní svobodu, kvůli níž se státy staly „pouhými atomy, místo uvědomělé části organického a hierarchického celku“, reprezentovaného svatou církví a svatým impériem. Při zániku jakéhokoliv pocitu jednoty se Evropa změnila v manéž naplněnou smečkou divokých a dravých zvířat, připravených každou chvíli skočit si po hrdlech. Nikdo už nemohl zadržet tato zvířata, tj. evropské státy, před uskutečněním hromadné sebevraždy. Odhodily již dávno od sebe své pečovatele (papeže a císaře), kteří jako jediní mohli zastavit prolévání krve a zamezit postupnému vybíjení."

NWO jako impérium globální jednoty podobně jako to římské je ospravedlněno historickou zkušeností. Viz Konec Evropy.

131301

20.03.2007 21:49

Kauza Pechanec – špatné svědomí české justice

RE: Justice je úhlavní nepřítel každého z nás

Radim 83.?.?.?

Kdyby justice fungovala podle teorie práva a zákonodárství F.A.Hayeka, jednalo by se o zcela jinou justici. Právě sučasný konstruktivistický model práva, který vytváří zákony jako násilnou organizaci lidí ve jménu ideologie státu a veřejného zájmu a který "povýšil" původní soukromé právo postavené na zvykovém právu a spravedlnosti podle zásad spontánního řádu na právo veřejné, a tak z něho nezbyl kámen na kameni, tak tento model práva právě Hayek kritizuje. Současné státy nerespektují spontánní řád, ale násilím a terorem se snaží řídit občany.

131302

20.03.2007 21:59

Kauza Pechanec – špatné svědomí české justice

RE: Justice je úhlavní nepřítel každého z nás

Radim 83.?.?.?

Potměšilá a soukromě invektivní genderová reakce bez smyslu pro fakta a respekt k protějšku, bez smyslu pro čest a slušnost, křivá, naježená, zlomyslná odveta za vlastní pocit ponížení či méněcennosti. To nemohl napsat nikdo jiný, než feministka. [chechtot]

131303

21.03.2007 15:30

Čeká nás nový světový řád, nebo Armagedon v bitvě o zdroje?

Poznámky autora

Radim 83.?.?.?

Musím přiznat, že k napsání tohoto článku mě inspiroval Zvědavec. Jsem zde jen krátce a nemohu popřít vliv, jaký na mě tento webzin má. Vnímám jako zásadní fakt, že se zde setkávají lidé, Češi, s větším rozhledem, než je běžné pro řadového občana ČR. Je to jistě dáno tím, že mají zkušenosti se světem jiným, než je česká společnost, že jejich pohled je univerzálnější od běžného Čecha. Přesto se jejich pohledy v mnohém shodují, protože prožíváme dobu globalizace, v níž se osudy lidí a národů spojují v jeden osud světový.

Přiznávám také, že v mém textu jsem neměl ambice dokazovat nějakou pravdu o tomto světě. Mé myšlenky jsou více dojmem či empatií k jistým jevům a indiciím, mé zjednodušené shrnutí stavu a hlavního procesu v tom světě je pouhý názor vytvořený časem z vrstev skládajících ono betavědomí, jak o něm zajímavě napsal Janko. Jiná otázka je, existuje vůbec nějaký alespoň částečně objektivní diskurs současné postmoderní doby? Existuje někdo, kdo by dokázal říct, co je jeho základem, jaké fundamentální impulsy, sklony a tendence ho určují? Myslím si že ne. Více než kdy jindy poznáváme, jak málo dokáže lidský rozum pojmout a určit lidskou společnost, pokud přesahuje míru přehlédnutelného počtu svých členů.

Přesto si doba žádá závažné odpovědi, co dál dělat, pod tlakem hrozivých souvislostí, které vyplývají z dosud nebývalé expanze lidského druhu. Naše doba nemá historickou obdobu. Nikdy dřív neexistovala tak mocná skupina lidí (elita), která by mohla říci, že disponuje tak obrovským množstvím prostředků schopna ovlivňovat celý svět od jednoho malého PC. Globální problémy vyžadují globální řešení. NWO je zdá se mi proces, který byl neodvratně nastartován, a jako cíleně integrační proces je patrně i nutný. Jeho existenci dokazují více vlny odporu proti němu patrné na tomto serveru, než mé vlastní tvrzení o jeho uskutečňování. Dokáže někdo domyslet hrozby, jaké plynou z možnosti, že tento proces bude zastaven? Že nebude síly, která by dokázala uplatnit sjednocení lidí a národů na společném zájmu udržitelné budoucnosti? Nejsou všechna tvrzení o zákonitém a přirozeném vývoji lidstva těžkým omylem? Lze vůbec v tomto smyslu mluvit o evoluci a na nějaký takový spontánní proces spoléhat? Všechny etapy historické éry lidstva, všechny zlomy, slavná vítězství a pády byly předurčeny vždy nějakou ideou výjimečného ducha konkrétních lidí, filozofů, ideologů, vědců, právníků, která dokázala uvést do činnosti veliké síly bořící vše minulé a budující vizi nového řádu. Nikdy se lidé nedobrali nějaké zásadní změny bez duchovních vůdců, bez jasné ideje budoucího uspořádání.

131361

21.03.2007 15:34

Čeká nás nový světový řád, nebo Armagedon v bitvě o zdroje?

Poznámky autora - 2

Radim 83.?.?.?

Čekal jsem na svůj článek tvrdé reakce, možná nadávky, zatím čtu zajímavé názory. Z nich jako mně velice blízké vnímám myšlenky René Bartoška o nutnosti vytvořit si nezávisle na nějakém NWO vlastní sociální struktury komunitního (ne však národnostního) typu, které budou schopny sebeutváření v duchu konkrétní kultury a vědomí schopného ovlivňovat svět kolem sebe. V nich vidím multikulturní obsah nové společnosti a protipól moci elitních vrstev. Mrzí mě na druhé straně třeba reakce takového audiofila, který zprvu vyložil mně tak blízkou myšlenku o vyšší inteligenci přírody a nutnosti se jí podrobit a na konec se obrací na pana Stworu, aby učinil přítrž názorům, které nejsou kompatibilní...ale s čím?

NWO je zdá se realita prozatím reprezentovaná nadnárodní vládnoucí elitou a mám obavu, že onen plebs, náš odcizený, dezorientovaný, vyděšený a konzumní typ člověka se dá zmanipulovat do jejího područí velice snadno. Proto má smysl mluvit o takovýchto otázkách, aby NWO mohlo fungovat s naší uvědomělou účastí a s naším podílem na způsobu života v něm. Nejde tedy o to mu zabránit, ale spoluurčovat jeho obsah, stát se jeho aktivními spolutvůrci ve prospěch všeho, oč bychom neměli být okradeni, abychom zůstali lidmi.

131363

21.03.2007 18:52

Čeká nás nový světový řád, nebo Armagedon v bitvě o zdroje?

RE: Poznámky autora - 2

Radim 83.?.?.?

Po pravdě, taky by se mi líbilo, kdyby na planetě žilo půl miliardy lidí a já byl jedním z nich, a ještě lepší, kdyby se se svými obydlími a průmyslem nastěhovali pod zem a povrch planety vrátili do původního stavu před vlastní populační a technologickou expanzí. No, toho se jistě nedočkám a šťasten v divočině se už prohánět nebudu. Ale 2 miliardy bych viděl jako reálné tak za dvě generace, stačí, když v převážné míře přestaneme plodit potomky, uvědoměle a dobrovolně. Ženy už stejně většinou nestojí o sex a ochranu muže, křičí jak jsou samostatné a nezávislé, a sní o pacifickém světě bez násilí, bez adrenalinu, bez testosteronu a umělém oplodňování. V takovém případě se vždycky nějací ochotníci k předávání spermatu najdou a je na odbornících, aby vybírali ty optimální muže a ženy v poměru k dostupnosti obnovitelných zdrojů a genetické kvalitě aktérů. [cool] [cool] [cool]

131376

21.03.2007 19:03

Kauza Pechanec – špatné svědomí české justice

RE: Justice je úhlavní nepřítel každého z nás

Radim 83.?.?.?

Spontánní řád není to co je, ale co snad dávno bylo a moderní státy to zlikvidovaly. Měl byste si dílo F.A.Hayeka přečíst, potom Vám bude pojem "spontánní řád" jasnější. Nemluvíme oba o stejné věci.

131377

21.03.2007 20:17

Čeká nás nový světový řád, nebo Armagedon v bitvě o zdroje?

RE: Poznámky autora - 2

Radim 83.?.?.?

Nacismus a komunisnus mi přijdou už poněkud otřepané nálepky (i když stále hodné naší hlavy státu - viz jeho hodnocení environmentalistů), proč se nevrátit třeba k Napoleónovi, ke Karlu IV nebo rovnou k Alexandru Velikému? To by bylo originálnější. Největší zvěrstva v historii lidstva vymysleli křesťanští spasitelé duší, ti Vámi jmenovaní se od nich jen učili. Takové argumenty nikam nevedou. Žijeme v postmoderní době a pro ni nenajdete v minulosti analogii.

131381

22.03.2007 00:15

Čeká nás nový světový řád, nebo Armagedon v bitvě o zdroje?

RE: NWO je nejhorší zlo

Radim 83.?.?.?

Díky Karle, lepší obhajobu mých myšlenek bych nenapsal. Plně si ovědomuji hrozbu, o jaké píše Zorba, a několikrát jsem ji tady v diskuzi také naznačil. Jsem ale přesvědčen, že brojit proti NWO útoky na integrační procesy a na špičky stávající moci, nazývat je zločinci, sionisty či rudými kméry (výmysl) nemá žádný smysl. Ano, idea univerzalismu a sjednocení světa na pilířích universální moci světské a duchovní není nikterak nová a byla na ní postavena svatá říše římská. Roztříštěnost, ztráta tradic, kultury, lidských kořenů, to vše již nastalo a jde o to, jak hodnotu lidského života vskřísit. Nechat věci volnému běhu a rozkladu v maximalizaci druhu a sebestravování vede k záhubě nás i naší slavné elity. Ona si to uvědomuje a koná s využitím své moci tak, aby nás k NWO donutila jako ty mechanické ovce. Je na nás, abychom ji přinutili počítat s námi pozitivně, proto se ale musíme postavit pozitivně i k samému NWO, a především sami k sobě jako k lidem, kteří dokážou spolupracovat a hledat rozumná východiska.

131396

22.03.2007 20:57

Čeká nás nový světový řád, nebo Armagedon v bitvě o zdroje?

RE: NWO je nejhorší zlo

Radim 83.?.?.?

Ukažte mi, Alberte, na jednoho člověka z dnešní globální vesnice, který vnímá svoji identitu v národním státě, který má alespoň základní představu o tom, co je kultura a život podle tradice. Ten maglajs už dávno vznikl, ten maglajs je globalizace. Teď jde o to, jak z toho ven, jak najít cestu k nějaké identické kultuře a jak z ní vytvořit nějaké tradice, které by lidem dávaly zakotvení, smysl života a pojem morálky. Současné formy národních států existují velice krátce (cca 200 let) a jsou výsledkem filozofické moderny, která nastolila rozum jako organizátora veškerého života ve jménu pokroku a ideálního společenského řádu. Zároveň tak zlikvidovala funkci lidských společensví postavených na tradicích, identické kultuře a spontánním řádu. Taková společenství musejí být obnovena a národní státy zlikvidovány.

131473

22.03.2007 21:04

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

RE: odstranovani nerovnosti

Radim 83.?.?.?

Stará Blažková se postarala o novýho chlapa a starýho nechala napokoji. Teď konečně seká latinu. [chechtot]

131474

22.03.2007 21:47

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

RE: Muzi x Zeny

Radim 83.?.?.?

Milý motýlku, myslíte to jistě upřímně, ale... To, o čem mluvíte, je přirozené zastoupení rolí muže a ženy ve svazku, který zajišťuje existenci rodu (společenství založené na kmenové tradici praotců). Pojem rodu má užší vyjádření v pojmu rodina (společenství udržované v přímém pokrevním svazku od pradědů až k posledním synům). Rod i rodina jsou nositeli a garanty tradičních rolí muže a ženy, přičemž v obou vždy muži byli vyjádřením vůdčího principu, který nikdo nezpochybňoval.

Manželský pár není společenství a nemůže být nositelem tradice, vymezení rolí ani morálky. Jde o uzavřené kolbiště dvou individuí, které nemá žádnou kontrolu, morální odraz ani podporu zvenčí. Vůdčí princip v něm se stal předmětem sporu muže a ženy, v němž ženy podléhají zmíněným genderovým zvrhlostem. Manželský pár, tedy v sociologickém pojmu „nukleární rodina“, je nefunkčním torzem rodiny, výrazem prosté reprodukce lidí, kteří v současném světě mají význam pouhé zásoby individuálních lidských zdrojů pro účely trhu a jeho progrese. Proto existují represivní zákony, aby vynutily na odcizených mužích výživu dětí, aby potíralo násilí v nukleárních rodinách bující na genderové válce mezi pohlavími. Nestačí se jen zamyslet sama nad sebou, je třeba vidět příčiny, tam kde opravdu jsou, a teprve potom je možné přemýšlet o jejich řešení.

131476

22.03.2007 22:35

EU - a jede se dál i bez ústavy

Dovolím si oponovat

Radim 83.?.?.?

1) Barevnost v Evropě pomalu šedne na jednu fádní výlohu stejných koncernů, jimž ostatní stejně slouží, stejných odpudivých monster administrativních center, stejných obchodních řetězců, v nichž je k dostání kupa stejných zbytečností, a stejných televizních seriálů či reklam, u kterých hnijí milióny stejných konzumentů a virtuálních účastníků zprostředkovaného světového kolbiště bez ohledu na původ a národnost. Přitom EU na tom nemá žádnou vinu.

2) Hájit různý pohled na určité výskyty odchylek od pravidel chování daných jedním evropským organizačním principem státní moci a života občanů, jedním duchovním původem nejvyšší instance tzv. veřejného zájmu, nemá žádný smysl. Respektive má smysl učinit tento princip jednotným pro celou Evropu a předejít tak nacionalistickým deviacím proti jednotnému a původně konstruktivistickému modelu ideálního státu, který je sám o sobě prohnilý. Nakonec je jedno, kdo na nás vymýšlí pořád nějaké háčky, aby nás měl tam, kde nás chce mít, zda hašteřivá národní vláda nebo EU. Ta na to má aspoň patent.

3) O barevnosti a diferencovaném pojetí smyslu spravedlnosti by mělo význam mluvit pouze v případě, že by existovala národní společenství fungující na principech spontánního řádu, prožívané zkušenosti a přijaté tradice. Jenomže současné národní státy pouze ovládají soubor atomizovaných individuí majících nanejvýš společnou syntaxi jazyka. Tato individua nespojuje nic z původní národní identity a nakonec nemají ani ten jazyk ve své podstatě společný, protože při individualistické proklamaci nedotknutelné svobody vlastního názoru si v otázkách na základní otázky lidského života dva lidé spolu nerozumí.

131482

22.03.2007 23:09

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

RE: Muzi x Zeny

Radim 83.?.?.?

Když řeknete: Nejsem zastáncem tradičních sociálních uspořádání, tím říkáte, že jste zastáncem současného odcizení lidského individua od jakéhokoliv zakotvení v širším kontextu nějakého společenství. Ta rodová společenství existovala, co člověk obývá tuto planetu, až donedávna. Vy říkáte, že rozbitím těchto fungujících tradic jsme na cestě k pokroku a přitom zcela ignorujete, jaké to má důsledky pro vlastní obsah a hodnotu našeho života. Z toho vyplývá, že žijete v genderové zaslepenosti a v naivní víře, že nějakým přesvědčováním lidí o tom, jak se mají k sobě navzájem chovat, docílíte lepší a spravedlivější společnosti. To už tady bylo a nazývalo se to komunismus neboli spravedlivý společenský řád pro všechny. Snad alespoň podle této krátké paměti uznáte, že takto lidi organizovat nelze.

Muž i žena potřebují pro pocit smyslu vlastního života mít zakotvení v nějakém vyšším celku, za který se směňují. Pokud by v takovém celku došlo ke spontánnímu vývoji na stranu rovnocenného postavení žen tak, že by se prostou praxí a zkušeností ukázalo, že to tak zkrátka lépe funguje, potom by bylo vše v pořádku. Jenomže spontánní vývoj vždy potvrdil opak, tedy vůdčí úlohu mužů. Teprve násilné a racionální zásahy do sociálního uspořádání lidí vedly k současnému stavu naprosté nefunkčnosti. To není pokrok, ale úpadek. To, že na východě podobné tradice rovněž polevují, není také dáno spontánním vývojem, ale exportem globální nekultury z naší strany. Ty země se tomu brání, ale marně. Brzy sklidí stejné ovoce, jako my. Člověk potom, který je odcizený, bez identity, bez zakotvení, bez smyslu života, osamělý a bezprizorní, tak takovému budete těžko vykládat něco o pochopení vztahu, o komunikaci jako prostředku k nalezení jednoty a harmonie. Při genderovém tlaku a současných diskusních kavárenských kroužcích žen, při němž propírají memy svých pocitů nedostatečnosti, méněcennosti a utvrzují se v jednotném pohrdavém tlaku na muže, aby se vzdali svého převažujícího mužství, bude stále hůř, to mi věřte. Jediným možným výsledkem je hommo sapiens jako bezpohlavní, asexuální, asociální a individualisticky nezávislý tvor, který žádné vztahy pro svoji existenci nepotřebuje. V takovém lidském světě by se vám líbilo?

131487

22.03.2007 23:35

Čeká nás nový světový řád, nebo Armagedon v bitvě o zdroje?

RE: NWO je nejhorší zlo-dokončení

Radim 83.?.?.?

Zdegenerovaní a bez tradice už jsme nyní, bez NWO. Máte před očima stále tutéž sionistickou doktrínu a zřejmě nechcete vidět ani do historie. Srovnávat Alexandra Velikého, Římské impérium, Křesťanský universalismus a moderní zvrácené a násilné pokusy o ideální Utópie prostě nelze. Ty tradiční společenství rozbila teprve osvícenská idea svobody jednotlivce, která vyústila v nacionalistické uspořádání moderních národních států (rovnost, svornost, bratrství) jako individualizace národní identity. To byl naprosto násilný (viz francouzská revoluce) akt popření „zastaralých a nepokrokových“ tradic. Tady někde začíná ten úpadek a NWO s tím nemá nic společného. Jde o to vrátit se ke kořenům, a to musí lidé sami, přičemž národní státy je přesně ta struktura, která to nepřipustí. NWO jako multikulti, jak vy říkáte, může být příznivější právě pro utváření autonomních komunit, spontánních společenství, která každá podle svého mohou najít novou kulturu. Tím ale neříkám, že NWO je toho garantem nebo že by to mělo v plánu. O těchto možnostech se totiž začíná mluvit teprve ve spojitosti s globalizací, která v plné nahotě zobrazuje problém odcizení. A je dobře, že se taková potřeba začíná objevovat. Nacionalismus je však tím fenoménem, který stojí proti a převádí tu lidskou potřebu na otázky národnostní, čímž ji vyprazdňuje a převádí zpět na začátek celého problému.

131490

23.03.2007 14:32

Ekologie je kardinální problém doby

RE: reseni, hlavni myslenka, pls help

Radim 83.?.?.?

Podívejme se na pojem chaosu trochu jinak, než je obvyklé. Je velkou chybou se domnívat, že chaos je zlo, kterému je třeba za každou cenu předcházet. Chaos obecně nelze vidět jako zničující a neproduktivní zmatek. Chaos je naopak podmínkou života a jeho přirozeného vývoje, nositelem vnitřní kauzality světa. Nejsme theologové a nebudeme chápat kauzalitu jako smysluplný řetěz příčin a následků směřujících od stvoření světa všemohoucím Bohem a jeho milosti jako prvotní příčiny ke konečnému cíli věčné spásy. Vše ve světě je výrazem účinků protichůdných sil, kterým nikdo a nic nepředurčuje jejich chování. Přesto jejich interakce v čase směřuje k rovnováze. Je lhostejné, co je jejím výsledkem, zda rovnovážný život nebo vyvážená pustina. Okamžitá rovnováha ale neznamená, že by nějaké síly zanikly nebo získaly nový smysl, pouze se vyvažují ve svých účincích formou vztahů, náhodných vztahů a proto tvořivých. Chaos je vyjádřením jejich přetrvávající energie, připravenosti k nové interakci, výrazem vnitřního pohybu a nestability světa jako celku. Kde by vládl pevný řád a struktura, tam by nebyl prostor pro změnu. A jak známo, změna je život. Pouze v přirozených podmínkách chaosu, ve všeobecné a nepořádající účasti na tomuto chaosu je možná rovnováha života. Nikdy však trvalá a neměnná. Každý zásah směřující k systematickému omezení chaosu na pevnou a promyšleně uspořádanou strukturu způsobí narušení vztahů přirozené rovnováhy. Každý pevný řád totiž vnucuje násilné uspořádání všem silám a to silou pořadatele. A tato síla pořadatele vyvolá nepředvídatelnou reakci sil ostatních.

K tomu uvažme význam rozumu, vědy a technologie v otázce přežití. Podstatou schopnosti přežít u živých tvorů není inteligence ve smyslu čistého rozumu. Jde o schopnosti, kterými se živý tvor dokáže přizpůsobit objektivnímu chaosu. Patří sem pud sebezáchovy, přizpůsobivost novým podmínkám, vůle k činům v podmínkách krajní nejistoty, schopnost intuice, improvizace, experimentu, jinými slovy vše, čím se život probíjí chaosem ke své existenci a místu na slunci. Nikdy tím, že se z přírody snaží učinit ovládnutý a ku svému prospěchu podrobený řád. K tomu, aby si zajistil životní perspektivu, musí ponechat přírodu ve své vládě mnohosti a mnohotvárnosti, život v ní podřídit přírodě, nikoliv přírodu sama sobě. V opačném případě na to doplatí, dříve nebo později.

131526

23.03.2007 15:03

Čeká nás nový světový řád, nebo Armagedon v bitvě o zdroje?

RE: NWO je nejhorší zlo

Radim 83.?.?.?

Věřím tomu, že Zvědavec není ani platformou antisemitských fanatiků, kteří vidí sionistická spiknutí všude, kam se podívají, proto si myslím, že sem může psát své názory kdokoliv, kdo se upřímně zamýšlí nad vyřčenými otázkami.

Sionistou mě tedy ještě nikdo nenazval, a to jsem si už vyslechl lecos při svém neortodoxním pohledu na svět, leč co se týká vlastenectví, opravdu jsem již minimálně sto let za ideami národního obrození a prostý nacionálního sentimentu. Pravda, nežiji v cizí zemi, a starovlastenectví emigrantů docela chápu.

131527

23.03.2007 17:01

Ekologie je kardinální problém doby

RE: reseni, hlavni myslenka, pls help

Radim 83.?.?.?

Tleskám... [chechtot] [chechtot] [chechtot]

131532

24.03.2007 01:46

Čeká nás nový světový řád, nebo Armagedon v bitvě o zdroje?

RE: NWO je nejhorší zlo

Radim 83.?.?.?

Pane Zorbo, základním znakem globalizace je ambivalence. Určité jevy, které měly v kmenovém uspořádání jasný význam, v národním státě byly uchopeny ideologicky a podle toho více či méně přesvědčivě zařazeny, v globálních rozměrech potom vyznívají mnohoznačně, nelze o nich s jistotou říci, zda jsou dobré nebo špatné. Například v kmenovém společenství je dána jasná hierarchie a rozdělení moci do rukou konkrétních lidí, takové autority jsou považovány za dobro a nezvratitelnou nutnost. V moderních národních státech, které přestaly být obcí (Athény) nebo multikulturní civilizací (Římské impérium), se moc stává věcí politickou, za níž stojí vždy nějaká ideologie (nacionalismus, kapitalismus, socialismus) a šedé eminence v podobě skryté oligarchie či totalitních konspirátorů. Je to vrchol degradace ideálu společné věci a zneužití veřejného zájmu ve prospěch prospěchářských vrstev či jedinců na úkor ovládané většiny. Národní stát je také největší společenský útvar, kde je taková moc ještě možná, kde jedna zvrácená ideologie může být nástrojem manipulace mas, kde úzká skupina lidí může uchopit totalitní moc. Světové společenství je "kosmos" (universum), které již nelze plně ovládnout ani zotročit, kde pojem řád není "taxis" ve smyslu fungující organizační a mocenské struktury směřující k obětování jedinců ve prospěch celku a jeho ideje. Bojujete proti větrným mlýnům a Váš odbojný zápal spaluje Vaši soudnost a schopnost vidět perspektivně.

NWO nemůže nikdy být světovládou ve Vašem pojetí, nikdy nemůže být otrokářským řádem, pokud potencionální otroci zůstanou lidmi. To se prostě nedá uřídit. Otroky se staneme tehdy, pokud přestaneme být lidmi, a ta elita s námi bude schopná manipulovat jako s dobytkem. Chápete to? Nikdo z vás nemůže udělat hovězí kus, pokud nechcete. Leč až ho z vás udělá, nastane to, čeho se bojíte. NWO není program na uchopení moci elitou. Ta elita veškerou dostupnou moc má již nyní - to je fakt a ten se nezmění, pokud nezkonfiskujete její majetek socialistickou revolucí. O to Vám jde? NWO je program elity na řešení globálních problémů ekologických, které jinak řešit nelze. Nic víc a nic méně. A nic na tom nemění fakt, že jedna z cest, jak toho dosáhnout, je naše odlidštění. Současné státy ve věci globálního světa nikdy nebudou účinně spolupracovat, pokud zůstanou suverénní, to neodpovídá jejich povaze. A navíc k tomu nemají už v moci ani potřebné prostředky. Z toho plyne, že nutnost spolupráce vede k jejich integraci, jako v případě EU. Výsledkem bude nutně světové společenství.

131558

24.03.2007 01:48

Čeká nás nový světový řád, nebo Armagedon v bitvě o zdroje?

RE: NWO je nejhorší zlo

Radim 83.?.?.?

Pane Zorbo, Váš problém (a Vás podobných) je ten, že se bojíte sám sebe, aby se z Vás nestal ten dobytek, a myslíte si, že nějaký národní mocenský celek Vás jako vlastence ochrání. To se však mýlíte. Vy musíte začít hledat cestu sám k sobě a k lidem okolo Vás, musíte se stát člověkem, který je dost silný a sebevědomý na to, aby se nenechal zmanipulovat a dokázal spolupracovat se svými bližními na vlastním zachování. Nevím, zda to pochopíte, ale víc už k tomu asi neumím v této chvíli říct.

131559

25.03.2007 13:30

EU - a jede se dál i bez ústavy

RE: Dovolím si oponovat

Radim 83.?.?.?

Věřím tomu, že administrativa EU má poněkud více informací o vývoji Evropy či světa a jeho potřebách, že ty informace jsou z první ruky a zpracovány bez nacionalistických, partikulárních a subjektivních předsudků, včetně informací, které nelze jednoduše předložit veřejnosti bez toho, aby se riskovaly panické reakce.

131610

26.03.2007 10:32

Ekologie je kardinální problém doby

RE: Mluvi se tu o konzumnim zpusobu zivota,

Radim 83.?.?.?

Mluvíte o vládnoucí oligarchii jako o hlavním viníku. Jenomže ta bohatne z naší spotřeby. Konzumní způsob života v západní civilizaci a moc elity jsou spojené nádoby. Jinak souhlasím s tím, že je nás moc. Často přemýšlím o tom, jak naši populaci nejúčinněji omezit při vypuštění válek a genocidy(?). Nejsnažší by bylo přestat plodit děti. Co ale s tím východem? U nich hrozí bod 2) s mnohem těžšími důsledky.

131639

27.03.2007 22:33

Ekologie je kardinální problém doby

RE: reseni, hlavni myslenka, pls help

Radim 83.?.?.?

Baví mne, když se někdo snaží popisovat svět na základě fyzikálních částic a kvantové mechaniky. Přitom této vědě dobře rozumí asi 100 lidí na světě a je plná neprokázaných hypotéz a vzorců prošpikovaných antropickými konstantami, aby to fungovalo podle našich antropomorfních představ. Nojo, nějaké zajímavé analogie by se tam najít daly, např. princip neurčitosti, pojetí kvantového světa, pro který platí známé teorie pokud je zkoumán odděleně od kosmu, přitom v tom celku se to chová dost jinak a člověk svým aktem měření přímo ovlivňuje výsledky, takže je vždy vzdálen objektivní skutečnosti. Já se na to dívám filozoficky. [smích]

131731

27.03.2007 22:42

Ekologie je kardinální problém doby

RE: reseni, hlavni myslenka, pls help

Radim 83.?.?.?

P.S. Struktura je pouze speciální forma rovnovážného stavu, nejde proto o organizaci. Organizace (taxis) je pojem ryze lidský a platný pro způsob jeho zařazení a koexistence ve společenském celku. Problém je v tom, že účinně organizovat lze pouze početně omezená společenství (komunitu, rod, kmen), nikoliv národ, stát nebo svět.

131732

30.03.2007 10:51

Stát a svoboda

RE: Svoboda

Radim 83.?.?.?

Proč s podobného textu vždy jasně poznám, že jej napsala žena? Proč mám v takovém případě vždy pocit, že nemá smysl pouštět se do polemiky? Tam kde rozum není nadřazen citům, ale pouze jim slouží, tam není prostor pro poznání. Empatie, soucit, podvědomí, intuice, to jsou atributy lidské osobnosti, které z ní dělají povolnou ovci zavlečenou do světa věcí a podmínek vnější moci. Člověk má vždy nejvíce soucitu sám k sobě, pokud se jím řídí, je předurčen ke službě "dobrotivým" pánům.

131882

30.03.2007 10:58

Stát a svoboda

RE: Cynik

Radim 83.?.?.?

Při pozorném čtení by mělo být zřejmé, že článek směřuje právě k potřebě nových společenství na komunitním principu a nezávislých na jakémkoliv státě. Navíc vinit EU ze současného stavu společnosti a civilizace vůbec je poněkud zaslepné. 200 let existence moderních států je otázka zcela jiná. Mám obavu, že Váš soud je ještě na mnohem nižším stupni porozumění, než cynismus.

131883

30.03.2007 15:07

Stát a svoboda

RE: Svoboda

Radim 83.?.?.?

Nevím sice, proč zrovna já jsem onou názornou ukázkou, ale takové pravidlo bezesporu platí pro každého, i pro mne. [smích]

131897

30.03.2007 19:42

Stát a svoboda

RE: pohyb v kruhu

Radim 83.?.?.?

Pokud bych něco rád změnil, tak aby lidé začali vycházet ze své vlastní přirozenosti a místa na této planetě, které jim bylo dáno jako ostatním živým tvorům, a nesnažili se neustále konstruovat nějaký nový či vyšší řád. Takže s Vámi plně souhlasím. Problém je v tom, že k takovému uvědomění, včetně toho, že náš rozum nemá nic společného s božstvím, máme dál, než si myslíme.

131908

30.03.2007 19:52

Stát a svoboda

RE: Co je to za anarchistický kecy????

Radim 83.?.?.?

Ne, že by se mě takovéto nuzné výstřelky slabého ducha příliš dotýkaly, nicméně uniknout pozornosti editorky by neměly. Kam se na to hrabou hravé výpady TexasČížka.

131912

01.04.2007 20:46

Stát a svoboda

RE: Svoboda

Radim 83.?.?.?

Soucit s druhými není sám o sobě nic zvlášť pozitivního, naopak necitlivost (neláska) sama k sobě je zničující. A k tomu obětování, můj článek je o tom, že ten celek, který by nám dával zakotvení, morálku a důvod k oběti neexistuje, že stát není takovým celkem ani náhodou, a že ten celek jako skutečné společenství, v němž srdce individuí tlukou souhlasně pro společnou věc, nám dnes bytostně chybí.

132046

01.04.2007 21:03

Stát a svoboda

RE: pohyb v kruhu

Radim 83.?.?.?

Souhlasím i s tím, že člověk k naplnění vlastní hodnoty a smyslu života potřebuje společenství, jehož je přímou a přijímanou součástí. Takovým společentvím ovšem není národní stát či odcizená globální společnost. Člověk ke svému zakotvení vyžaduje omezené a přehlédnutelné společentví, se kterým by se mohl bytostně identifikovat, a taková společenství dnes neexistují a zůstává pouze ono osiřelé a bezprizorní individuum závislé na anonymní, konstruktivisticky organizované a nelidské moci státu.

132051

01.04.2007 21:39

Stát a svoboda

RE: jsou Elity absolutni?

Radim 83.?.?.?

Ano, snížení počtu populace je nezbytností, kterou si málokdo dnes dovolí vyslovit, souvisí totiž s omezením porodnosti či s funkcí válek, které tu populaci omezují násilně. V dnešním globálním světě by globální válka znamenala neúnosnou pohromu. Zbývá tedy omezit porodnost. Ale jak? Zakázat ženám rodit děti nebo provádět nějakou řízenou selekci? To je problém. Já vidím cestu v návratu k rodovým komunitám, které si svůj počet budou regulovat sami a přirozeně podle dostupnosti zdrojů, které jim budou dány k dispozici. K tomu se musí ovšem odloučit od závislosti na současném státě a začít se o sebe starat sami v rámci možností, které jim dává globální trh práce.

200 let moderních států je krátká doba, přičemž jejich neschopnost obstát je viditelná již na tom, kolik zla, zrůdných režimů, násilí a utrpení lidem za tu dobu přinesly. Navíc se politická mapa světa měnila maximálně každých 50 let. Moderní státy nejsou přirozeným důsledkem evoluce nýbrž institutem konstruktivistkých snah spekulativního rozumu vytvořit organizaci lidí ve jménu pokroku a "ideální" společnosti, samozřejmě snah postavených na přecenění rozumu a jeho omylech, na nedostatečném smyslu pro objektivní realitu.

Smysl má mluvit o vnitřní lidské potřebě příslušnosti k celku, o sociálních vazbách člověka, které se mohou uskutečnit pouze v omezených společenstvích postavených na rodovém či zájmovém principu (např. cech, rolnické družstvo a p.) Naopak organizace velké společnosti má význam pouze jako univerzální princip lidské svobody a mírového soužití, který sjednocuje multikulturní společenství v jeden kosmopolitní celek civilizační respektující nenásilí, ochranu lidských práv a soulad s životním prostředím a fungující jako spontánní řád. Takový celek nemohou tvořit národní státy, ty se musí transformovat do větších celků typu EU. Elity ať si pak určují míru své prosperity samy, ať se postarají o svoji pracovní sílu, ať si vytvoří podmínky pro své podnikání ze svých prostředků a ne z našich daní pomocí zmanipulovaných států, zkrze než si u svých compů manipulují se světem jako malé děti s figurkami a entitami supermoderní strategické počítačové hry.

132052

02.04.2007 15:17

Stát a svoboda

RE: Svoboda

Radim 83.?.?.?

Já bych nedával rovnítko mezi lásku a soucit, i když láska nějaké „soucítění“ v sobě obsahuje. Soucit jako altruismus, soucit se slabými, láska k bližnímu jako vítězství resentimentu nad ušlechtilostí a vydařeností, to je to, co vidím jako negativum křesťanské morálky. Je-li vše součástí jednoho celku, tak tím celkem musí být kosmos, svět v jeho totalitě, který nazýváte organismem. Jenomže já vnímám organismus jako organizaci spočetného a konečného množství prvků, přičemž počet těch prvků má jistou hranici, kde končí organizace a začíná převažovat chaos. Organismus jako řád, jako taxis, tedy protipól kosmu, nemá totalitní ekvivalent v mnohosti, mluvit proto o jednotě všech či veškerenstva je z říše zbožných přání, která nemá příliš společného s objektivní realitou. Nelze milovat všechny lidi, stejně jako nelze od všech lásku vyžadovat. Láska a pozitivní soulad (soucit ve smyslu vzájemnosti) mohou být spojující v omezeném počtu, ve společenství, které člověku dává možnost i důvod k souhlasu s ním, které člověka začleňuje v bezprostředním vztahu a společném cíli, jehož jádrem jsou potřeby existenční, konkrétní sociální vazby a vědomí konkrétního podílu na tom celku. Svět jako celek, včetně světa lidí, je kosmos a pouze idealismus může vidět v kosmu jednoho hybatele, Boha či vyšší řád. Pouze víra může být tím „přesvědčením“ o smysluplném běhu veškerenstva, nikoliv reálný pohled na objektivní realitu. Bohužel jsme postaveni před otázku, zda se dokážeme vyrovnat právě s tou objektivní realitou, a žádná víra nás nemůže spasit.

132086

02.04.2007 22:34

Stát a svoboda

RE: Svoboda

Radim 83.?.?.?

Svět existuje mimo dobro a zlo. Dobro a zlo jsou pojmy lidské. Pokud ovšem zastáváte subjektivistické pozice víry, musíte zároveň říci, že i dobro je pro Vás subjektivní hodnota opřená o subjektivní názor a cit. Tudíž, co je dobré pro Vás, nemusí být dobré pro druhého, a už vůbec ne pro ostatní živé tvory. Je proto vhodné řídit se rozumem a objektivně prokazatelnými fakty, abstrahovat od subjektivního citu a hledat pravdu v reálném a měřitelném světě. Tam potom, kde nejsme schopni určit pravdu reálnými smysly a rozumem, je třeba ustoupit přírodě a nechat vládnout její principy, i kdyby se to jevilo jako zlé pro člověka. Ráj na zemi nikdy nebyl a nebude, jde o to, aby byla zachována její přírodní tvář svědčící životu v jeho mnohosti a rozmanitosti s minimalizací lidského vlivu na ni. Příroda je aristokratická, straní silným a vydařeným do chvíle, než se obrátí proti ní. Řád, který vládne vesmíru, já nazývám chaosem. V chaosu není místa pro víru v cokoliv trvalého, v chaosu i láska je silou k přežití, v boji o existenci, vše v něm je věcí zániku a obnovy. Chaos je podmínkou života, prostorem k růstu a evoluci druhů, chaos je nepřátelský pro jedince, avšak prostorem, v němž jedině sílí, zraje a prospívá kmen, rod či společentví v omezeném kruhu hrdé pospolitosti a respektu (nikoliv lásce) k ostatním tvorům. Návrat k přírodě znamená přestat snít o ráji na zemi, o Bohu, a začít konat tak, aby chaos nebyl podrážděn ve své přirozené, spontánní a křehké rovnováze, začít měřit a hodnotit svět mimo dobro a zlo.

132108

10.04.2007 23:43

Nový autor, nová rubrika

Svět trochu jinak

Radim Lhoták 83.?.?.?

Tak se těším na příspěvky čtenářů a myslím to upřímně. [smích]

132634

15.04.2007 11:31

Studie páření druhu homo sapiens

RE: :)

Radim Lhoták 83.?.?.?

Paní Alexo, obracíte se na mne s přímou otázkou, je tedy slušné odpovědět. Dotaz na motivy schůzky je nesprávný, je přece lhostejné, jak k ní došlo, zda náhodou či z jasného záměru či zda se jedná o smyšlený příběh. Každý aktér jakéhokoliv příběhu má svobodu se projevit libovolným způsobem, každý aktér životního příběhu má obvykle snahu se projevit co nejlépe. Přesto je často proti své vůli veden úplně jinak, než by si třeba ve svém rozumu přál, je veden svými potřebami, podvědomím a reakcemi z něho vyplývajícími. Znám mnoho vysoce inteligentních lidí, kteří se v určitých situacích zachovali jako hlupáci nebo malé děti. Jde o to, co je v našem podvědomí převažující, a to je otázka prostředí a světa, v jakém se nacházíme. Přebíráme jisté vzorce chování, aniž bychom si to uvědomovali, jsme vedeni podvědomými či druhovými instinkty, aniž bychom si to chtěli přiznat. Nakolik jsou tyto instinkty a vzorce chování pro nás určující, nakolik je i náš rozum jimi veden, tak o tom je tento článek. Není zaměřen proti ženám ani proti mužům. Ti muži tam, jak vyplývá z některých reakcí pod článkem, si také nezasloužili nejvyšší poctu ve smyslu své moudrosti a převahy rozumu nad přízemností. Jenomže kam na život současného odcizeného individua s čistým rozumem a moudrostí, že? Takové vlastnosti nikdy nekvetou v duši osamělého jedince, ale jsou vždy výsledkem kolektivního života, tradic společenství, kterému vládne moudrost a rozum pěstovaný jeho kulturou a společným hledáním pravého smyslu života. Taková společenství dnes neexistují, je proto každý projev ducha projevem pouze podřadných individuálních a egoistických preferencí, které nemají nic společného s ušlechtilostí a lidskostí. A je lhostejné, zda přitom někdo mluví o bohatství peněz a druhý o bohatství duše, protože v obou případech jde o účelový záměr podle zisku, jaký kdo očekává a na jaký se cítí.

132955

18.04.2007 16:33

Moderní státy jsou historický omyl

Ano, pořád stejné nepochopení

Radim Lhoták 83.?.?.?

Čtete jen slova, která se vám hodí, a nevnímáte smysl mých článků. Nikdy jsem neřekl, že evropská byrokracie je lepší, než ta národní. Není ovšem ani horší. Vtip je v tom, že stát rozsahu Evropy překlene nacionalismus a sám o sobě bude mnohem bezzubější, mnohem méně účinný organizovat tak velkou společnost, nutně tedy časem dojde k tomu, že správa přejde tam, kde má být, do obcí, komunit či maximálně omezených regionů. Současné státy však vždy budou vládnout totalitně a na stejném principu, jako dosud, je to v zájmu politických garnitur, které si z něho dělají blahobytnou živnost, které se tím povyšují na úroveň elit. Ty nikdy změnu k samosprávě a autonomii lidí nepřipustí. Problém lidí je v tom, že se bojí odpovědnosti za vlastní osud, a myslí si, že jejich národní stát to za ně vyřeší. To je historicky prokázaný omyl.

133174

18.04.2007 17:46

Moderní státy jsou historický omyl

RE: Ano, pořád stejné nepochopení

Radim Lhoták 83.?.?.?

O formě lze vždy pochybovat, s jednoduchými výroky se to má jako s jednoduchým řešením složitých problémů. Složité problémy nemají jednoduché řešení, stejně tak myšlení lidí nelze ovlivnit, pokud není vyprovokováno k přemýšlení. A jednoduchý výrok je buď přijat jako shodný, nebo zamítnut jako neshodný, tím celá věc končí. Změnu myšlení nevyvolá. Článek měl více než obhajobu EU za cíl prokázat, že národní státy nejsou historickou nutností, že nejsou logickým důsledkem vývoje, ale spíše naopak, tedy umělým výtvorem vycházejícím z omylu čistého rozumu. Pokud toto lidé pochopí, nebudou se státu jako hodní občané držet za sukně (pardón, vlastně za nohavice [smích] )

133186

18.04.2007 18:04

Moderní státy jsou historický omyl

RE: forma se výrazně tyčí nad obsahem

Radim Lhoták 83.?.?.?

Dovolím si jen podotknout, že doba před osvícenstvím není zdaleka jen doba středověkého temna, ale především dobou, která předcházela vítězství křesťanských dogmat a dekadence života, jimiž jsme dodnes poznamenáni. Patří sem jak doba Helénská (min. 1000 let), tak její duchovní předchůdkyně. Zde rozhodně nelze mluvit o sladkém nevědění či nereflektované existenci. Osvícenství pouze rehabilitovalo rozum, ale zároveň ho přecenilo, tím se rozum dostal na stejnou kolej, jako křesťanská víra, a ztratil svoji přesvědčivost. Novodobé dějiny jsou poznamenány nedostatkem smyslu pro objektivní realitu, z rozumu se nakonec stal nástroj diktující nikoliv chápající, vytvořil dogmata ne nepodobná dogmatům náboženských věrouk.

133189

18.04.2007 18:20

Moderní státy jsou historický omyl

RE: taký zmätok na tak malom priestore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vážený pane, pokud jste pozorně četl, tak jste pochopil, že stát je opravdu umělý výtvor, který z člověka násilím dělá umělou mechanickou ovci. Ona plodí nechtěné děti nezralými jedinci, podléhá nezdravým mezilidským vztahům v rodinách, trpně přihlíží k devastaci životního prostředí atd. Změna je možná pouze změnou společenských a sociálních struktur, jejich návratem k tradičním, nejlépe rodovým, společenstvím, která si svoji morálku i kulturu sama vytvoří i udrží. Nemá valný smysl nabádat odcizené a individualizované jednotlivce k jinému chování, když pro ně nenacházejí podporu v žádném společenství, se kterým by se mohli identifikovat. A vznik takových společenství blokují současné státy a mimo jiné rovněž ženy svým feministickým pojetím sama sebe jako nezávislé bytosti mající právo samostatně rozhodovat o plození a výchově dětí.

133192

18.04.2007 18:36

Moderní státy jsou historický omyl

RE: Ano, pořád stejné nepochopení

Radim Lhoták 83.?.?.?

V názvu mám "Moderní stát", ten se ztotožnil vetšinou se státem národním, protože využil národního cítění a jeho touhy po svobodě v rovnosti, navíc tím předešel oněm vnitřním pnutím vyplývajícím z nacionálního "nerozumu", vášně a účelově obrácené nenávisti. Jeho podstata má ale původně jiný, než národně osvobozenecký základ. Jak bylo řečeno...

Váš sen o spontánních samosprávných celcích sdílím. Ostatně na mnoha místech naší planety dosud fungují rodová a kmenová společenství postavená na skutečných a vzájemně výhodných vztazích. (Afrika, Asie, Jižní Amerika). Pokud někdy budou vznikat takové obce, opravdu musejí zůstat v omezeném počtu svých občanů.

133196

18.04.2007 23:47

Moderní státy jsou historický omyl

RE: Slepí vedení slepými

Radim Lhoták 83.?.?.?

Bohužel judaismus, křesťanství a islám vykořenily onu moudrost vypěstovanou tisíciletými tradicemi, obrátly pojem smyslu života naruby, přehodnotily všechny tradiční hodnoty v jejich opak, z člověka udělaly dědice prvotního hříchu, služebníka neřesti, vše světské a přirozené zavrhly jako studnici zla, ze světa učinily slzavé údolí, vzaly lidem hodnotu ušlechtilosti, síly, vznešenosti, vůle k životu, znehodnotily jej v nízkosti, v ubohosti, v pokoření, v askezi a nastolily vládu resentimentu, všeho nízkého, nepodařeného, slaboduchého, zatrpklého a na tom postavily svůj vliv i hegemonii. Svět přivedly tam, kde dnes je, cesta ven je v návratu před kořeny této totální dekadence života. Církev je duch křesťanství, moc církve je garantem křesťanské morálky, bez církve křesťanství nemůže existovat.

Východní filozofie jako buddhismus, to je něco jiného, bohužel jde o základ metafyziky, která se míjí s objektivní realitou. To už dnes nikoho příliš neomámí ani nenapraví. Pokud moudrost, tak navázat na předkřesťanské filozofické systémy směřující k nahlédnutí objektivní pravdy o světě a o člověku. Kde už jsme dnes mohli ve svém myšlení i vědění být, kdyby pokračovala helénská cesta od konce třetího století římského impéria dál v duchu kultivace a skutečného poznání lidské civilizace, nebýt onoho křesťanského pádu do temnot a obrazu spásy v božím království.

133224

19.04.2007 18:08

Moderní státy jsou historický omyl

RE: Ano, pořád stejné nepochopení

Radim Lhoták 83.?.?.?

Elity vlastní prostředky, zdroje, hýbou ekonomikou mimo národní státy a nemají v ruce politický systém. Pouze ho využívají či ovlivňují. Pravdou je, že jeho nastolení financují. To lze však pouze potud, pokud ten politický systém je naordinovaný podle ideologických hlav jeho konstruktérů, pokud vznikne uměle. Náš zájem je, aby ten politický systém byl co nejméně účinný, co nejméně důsledný a ve svých represích slabý. Dynamika dnešního světa je taková, že ani národní zákonodárci nestíhají měnit zákony podle skutečné reality. Jejich řád je zpozdilý a postupně přestane odrážet realitu a rozpadne se, pokud nezefektivní legislativní procesy. Pokud něco takového dokáže národní stát, EU nemá už šanci. Navíc tak velký celek se efektivně řídit ani nedá. Z přechodem na EU nám lidem vznikne více svobody a prostoru organizovat se autonomě, a pokud si vytvoříme vlastní sociální struktury, bude je muset i státní politika akceptovat. Potom budeme účastni i na novém politickém systému, který může vzniknout takto spontánně.

Elity budou dál řídit své korporace a nás zaměstnávat. Pokud nebudou mít pod sebou stát, který zajišťuje pro ně ideální podmínky (dohled, budování infrastruktury, zázemí byrokracie, sociální podporu na udržení sociálního smíru, a to vše bere z našich daní a elita se na tom ještě dobře přiživuje státními zakázkami), bude si elita muset toto všechno zajistit sama a začít brát nás lidi jako partnery. Dnes vidí svět jako velkou počítačovou strategickou hru a od kompů s ním zachází, jako by se jí to ani tak moc netýkalo. Je to pro ni víc zábava než odpovědnost. Musíme se proti ní postavit přímo a organizovaně bez státu, který nás od ní odděluje a odpovědnost bere na sebe.

133295

19.04.2007 18:14

Moderní státy jsou historický omyl

RE: taký zmätok na tak malom priestore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Mno, váš internetový volební systém může tak zajistit, že namísto pěšky k urnám budeme proti elektronickému podpisu hlasovat od kompu. Přímá demokracie v rozhodování je čirý nesmysl.

S tou antikoncepcí jsem to myslel naopak, nasadit ji povinně a uvolnit ženu k plození na základě zralé úvahy o zajištěné budoucnosti a výchově dětí, které mají přijít na svět.

133296

19.04.2007 20:41

Moderní státy jsou historický omyl

RE: taký zmätok na tak malom priestore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Paní Jarmilo, totální kulový (...) je ze slovníků fašistů. Nesmyslné je, aby všichni demokratickým hlasováním rozhodovali o všem. To bychom se opravdu nikam nedobrali. Jediným takovým aktem je lidové referendum, a to lze vypsat jen výjimečně a na zásadní nerozhodné otázky. Jestli dnes lidem něco chybí, tak jsou to schopní, poctiví a respektovaní vůdci. Ti však mohou rozumě působit pouze v početně omezených a ztmelených společenstvích. Pokud budou lidé přes internet volit pouze své zástupce, je to jen jiná technická forma současných voleb.

Moje druhá poznámka směřuje k problému populace a k otázce, zda je nadále únosné, aby ženy plodily děti jen ze své pudové pohnutky, ze své potřeby zajistit si blížence, když nejsou postupně schopny fungovat a zastat svoji přirozenou roli v celistvé rodině, v přirozeném svazku s mužem, když dětem nemohou dát smysl života, když nemají kam je výchovou začlenit, aby našli smysluplné naplnění života a identitu.

133312

19.04.2007 21:31

Moderní státy jsou historický omyl

RE: to je teda bomba,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nevím, co jste zač, pane Stane, ale slova jako blafání či neznalost bych si na Vašem místě nechal pro sebe nebo pro své děti, zvláště, když se nedokážete oprostit od vlastních fixí. To, co píšete o SSSR, je jen Vaše zdání a výraz Vašeho živelného odporu, netýká se však mého článku. Nevím, proč tolik lidí namísto toho, aby se zamysleli, srší agresivním výrazivem na vše, co nějak koliduje s jejich názorem. Je dobré, že máte názor, k čertu, proč ale zrovna ten svůj?!

133320

19.04.2007 21:56

Moderní státy jsou historický omyl

RE: to je teda bomba,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Buďte klidný, pane Stane, již nějakou dobu publikuji na různých veřejných serverech a magazínech, a na povznesené pitomce jsem zvyklý. [velký smích]

133323

20.04.2007 10:09

Svět informačních systémů 2007

RE: Radime, tentokrat jste se vydal na extremne tenky led...

Radim Lhoták 83.?.?.?

Děkuji za připomínku, jen bych uvedl, že mnoho konceptů v IT, kde se to hemží nepřehledným množstvím zkratek, jimž dává kde kdo libovolný obsah, je "úspěch" té které koncepce záležitostí marketingu a boje velkých rivalů na trhu IT. Idea standardního interface pro heterogenní aplikace je stará jako samotné IT. SOA má předchůdce v komponentové a objektové architektuře, vyskytovaly se zkratky jako SCA,SDO,CORBA, všechno někdo nějak použil a očekávaný výsledek se obvykle nedostavil. Většinou šlo o pouze "deklarovené výhody" ligy konkurentů proti Microsoftu a mnoho zkrachovalo na enormní zátěži výkonu počítače a neúnosné době odezvy. Nyní ORACLE hlásí: "SOA převálcuje konkurenční ERP systémy a my budeme jednička." SOA samozřejmě podporuje více IT firem. Nemá smysl podle mne běžného čtenáře zatěžovat takovými detaily, i když pro Vás je to "zásadní chyba", princip těchto "zásadních technologií" je tentýž: Získat zákazníka mentálně na svoji stranu proti konkurenci, rozhodně nejde o zásadní "přelomové" koncepty, které přinesou nějaké podstatné zlepšení stavu IT, jak o něm píši.

133356

20.04.2007 13:32

Moderní státy jsou historický omyl

RE: taký zmätok na tak malom priestore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Podle mého názoru, dokud lidé nenajdou schopnost spojit se ve jménu společné věci, dokud tuto společnou věc nepřijmou jako svoji kulturní identitu, jako společné směřování, dokud se nespolčí do smysluplných společenství, přiměřeně malých společenství podobná rodu, kmeni, existenční komunitě, dokud nebudou schopni se domluvit na společném názoru, tak jejich hlasování bude mít vždy charakter nepodloženého mínění, pouhého subjektivního a sobeckého zdání, které nebude mít pozitivní neřku-li státotvornou hodnotu. Moderní stát není takovým společenstvím, je postaven na zcela jiných principech. Přímá demokracie neexistovala ani ve starých etnických kmenech, vždy byly vedeny nějakými autoritami, radou starších, náčelníky, kteří naslouchali hlasům lidí a podle nich, podle své zkušenosti a moudrosti rozhodovali. Pokud taková společenství vzniknou, nebudou potřebovat nad sebou stát, který bude zasahovat do všech sfér jejich života, stát bude pouhým zastřešením v zájmu základních práv a ochrany proti násilí, bude mít minimum zákonů a o jeho organizaci budou rozhodovat vybraní zástupci těch společenství. Taková je moje idea.

K té populaci, regulace porodnosti je možná dvojím způsobem, formou manipulace, existenčního násilí zasahujícího do sociálních jistot lidí centrální mocí (různé daňové pobídky, pokuty a sankce) nebo přirozeně (moje preference) tak, že bude dána existenční samostatnost těm společenstvím, o kterých mluvím a která musejí teprve vzniknout, a ty budou již sami prostřednictvím svých přirozených autorit regulovat vlastní porodnost podle schopnosti své potomky existenčně zajistit. Pokud nebudou mít nad sebou stát, který se o jejich bezprizorní populaci postará, ani jim nic jiného nezbude. To ovšem vyžaduje zcela jiný pohled na funkci rodiny, než jaký je nyní. Děti musejí být věcí a darem všech, nikoliv majetkem, právem a povinností pouze genetických rodičů. Navíc stát nemůže do takových morálních práv a závazků danému společenství nikterak zasahovat, brát se za nějakou rovnoprávnost, individuální svobodu a poměry uvnitř těch společenství. Jejich morálka se musí utvořit přirozenou cestou, zcela autonomně a ne být diktována nějakým centrálně diktovaným kodexem. Morálka bez etiky jako odraz životní zkušenosti a odpovědnosti každého jedince za svůj domovský celek. Je potom jisté, že taková morálka může být různá podle té které obce či komunity. Nemůže být ale určena individualisticky.

133370

20.04.2007 13:52

Moderní státy jsou historický omyl

RE: taký zmätok na tak malom priestore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Samozřejmě, že jde o roli obou, tradiční roli otce v rodině ale rozbily moderní státy a feminismus jako jejich program individualizace a atomizace společnosti. Podle mne nukleární rodina (pár muž a žena + děti) je zcela nedostačující útvar k zajištění výchovy a smysluplné existence jejich dětí. Podobně vyznívají i současné sociologické studie (viz např. Zygmunt Bauman). Takovou funkci naposled zastaly velké rodiny, kde fungovaly přirozené hierarchické vztahy směrem o starších a zkušenějších k mladým, směrem od mužů k ženám. Tu hierarchii nikdo nevymyslel rozumem, ale vznikla přirozenou cestou praxe a zkušenosti, jaké uspořádání vede k lepšímu cíli, jaká forma vztahů se osvědčila jako životaschopnější. Taková selekce probíhla tisíce let, teprve konstruktivistický rozum moderní filozofie to všechno pohřbil.

133371

20.04.2007 14:54

Svět informačních systémů 2007

RE: Radime, tentokrat jste se vydal na extremne tenky led...

Radim Lhoták 83.?.?.?

Ani ve svém článku jsem neuvedl, že SOA je nějaká byznys aplikace, řekl jsem, že jde o technologickou stránku, kterou se ORACLE snaží využívat ve svém marketingu jako výhodu proti konkurenci a jako vyšší úroveň právě těch byznys aplikací, kterým to ve vztahu k jejich užitné hodnotě pro koncové zákazníky zase nic významného nepřináší. Tady je ten paradox, kdy absence skutečného pokroku či směru IT ve smyslu jejich užitečnosti pro člověka je halena do pláštíků různých technologických konceptů a fíglů vnitřní výstavby software a jeho intrepretace ve vnímatelném rozhraní, jejichž význam a přínos je velice diskutabilní. Nakonec jediným argumentem je síla, velikost a trh firmy, pro úspěšnost jejich aplikací, čímž se uzavírá prostor pro tvůrčí uplatnění a inteligenci lidí, kteří by mohli v daném oboru něco přinést. Mýtus, že budoucnost těchto technologií je pouze ve velkém průmyslovém vývoji, skřípe na výsledcích, jaké tento vývoj má. V tom boji není vítězem zákazník, ale dodavatel. Jiná věc je, že právě třeba Microsoft vehementně podporuje i malé vývojové firmy, protože on právě dodává nástroje pro různé uplatnění a není závislý na velkých aplikacích jako ORACLE. Velká hesla jsou také obvykle z dílny jeho konkurentů v oblastni byznys aplikací.

133380

20.04.2007 15:29

Moderní státy jsou historický omyl

RE: to je teda bomba,

Radim Lhoták 83.?.?.?

OK, nevěděl jsem, že podle Zvědavce je přestupek proti etice v diskuzi pouze podstatné jméno hanlivého zabarvení, že slovesa a jiné "nasírací" výrazy jak blafe, blbne, dělá tyjátr, ví totální kulový a podobně se tolerují. No, omlouvám se, jsem tady nový. [smích]

133387

20.04.2007 19:11

Svět informačních systémů 2007

RE: A co to udělat naopak?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Bohužel automatická továrna má ty vlastnosti, že umí vyrábět jen předem vymyšlené a zkonstruované výrobky, navíc se vyplatí jen při velkých sériích, čili musí mít na ně odbyt, takže výsledek by byl tentýž - snaha zmanipulovat lidi, aby si kupovali výrobky, které má ve svém programu. Ono to dnes funguje podobně. Automobilka se také snaží vyrábět podle poptávky na předem daná provedení svých vozů. Jistě máte alespoň trochu představu o tom, že změna takové výrobní linky na nový druh výrobku, třeba úplně nový typ auta, je velice nákladnou záležitostí, jak v předvýrobní etapě, tak na přípravě vlastní linky. Taková příprava se musí zaplatit velkými sériemi daného typu, jinak by fabrika zkrachovala. Automat není inteligentní bytost, která by se pružně a s malými náklady přizpůsobila libovolné poptávce. Výroba něčeho na zakázku podle představy zákazníka se nedá příliš automatizovat a je vždy dražší, než hromadně vyráběné výrobky. To je princip, který zlikvidoval dřívější řemeslníky a manufaktury.

133396

21.04.2007 01:03

Svět informačních systémů 2007

RE: A co to udělat naopak?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Pokud se lidé vzdají marnivosti, pestrosti a uspokojí se s ryzí účelovostí, potom je taková vize možná. Problém je, že nebude mít nic společného s inteligencí, se soutěží, s vývojem, s volným trhem ani s životem a na celém světě bude muset existovat komunismus, aby to fungovalo. Každému podle jeho dostupného přídělu. A ten příděl bude muset být dán jednou pro vždy. Tedy pokud ty automaty nebudou skutečně inteligentní, pak začnou oni soutěžit s námi. To myslím ovšem nehrozí. [smích]

133413

21.04.2007 10:28

Moderní státy jsou historický omyl

RE: taký zmätok na tak malom priestore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Paní Jarmilo, v rodových společenstvích nehlasovali všichni a nerozhodovalo se podle výsledku takových hlasování. Naopak všichni respektovali radu starších, která rozhodovala s patřičnou odpovědností a hledala konsenzus s těmi nejlepšími z rodu. Opravdu smysluplné vedení společnosti je aristokratické, ne demokratické. Stejně tak sama příroda je aristokratická a přeje těm nejsilnějším.

Říkáte, že párový svazek byl vymyšlen? Pokud je tomu tak, máme tady přímý důkaz o jeho nefunkčnosti... [smích]

133434

21.04.2007 10:56

Svět informačních systémů 2007

RE: A co to udělat naopak?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Stroje opravdu nikdy sami nevyrobí to, co člověk bude chtít, protože ten vždy chce něco jiného, než se mu zrovna nabízí, není nikdy spokojen. Jistým způsobem souhlasím s antiseptikem, život je změna, negativní podstata lidské přirozenosti proto vždy touží po změně, naplnění lidského života nelze bez tvůrčích aktivit, bez soutěže a kreativity. Takové vlastnosti stroje nikdy mít nebudou, a pokud by měly, začneme s nimi soutěžit a jediná naše touha bude je zničit. Tak i oni nás. Leda bychom dospěli do skutečného multikulturalismu a dokázali přijmout kulturu strojů jako vlastní. To ovšem zní dosti absurdně. Opravdu bych se něchtěl dožít komunismu, v němž bude vládnout přímá demokracie a kde budou možná i ty inteligentní stroje hlasovat. Naštěstí mám dost důvodů předpokládat, že něco takového není možné.

133435

21.04.2007 11:19

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Matematickým modelem umělé inteligence je turingův stroj. Ten je hypoteticky schopen vyřešit jakýkoliv problém s jedinou podmínkou, že zásobník dílčích stavů, které k danému řešení spějí (konvergují) algoritmizovanou logickou řadou, je nekonečný. To je celý půvab i klam umělé inteligence. K jejímu uplatnění jako skutečné inteligence bychom potřebovali také nekonečný výkon stroje, a ten je logicky nedosažitelný. Hranice výkonu počítačů je někde na částicové úrovni hmoty a skončí s nejvyšší jistotou někde u kvantových počítačů. A od současného výkon procesorů kvantové počítače zase tak vzdáleny nejsou. Skutečná inteligence, lidský mozek, funguje ovšem zcela jinak, než turingův stroj.

133438

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

35

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 64 čtenářů částkou 12 096 korun, což je 35 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Mobilizace vlastenců proti novodobé cenzuře 19.04.21 12:21 Evropská unie 0

Pokus o státní převrat v Bělorusku odhalen18.04.21 10:28 Belorusko 5

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli ruští agenti, Česko vyhostí 18 diplomatů 17.04.21 21:02 Česká republika 16

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 4

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 2

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 5

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 10

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 4

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
21,67 Kč
Euro
25,91 Kč
Libra
29,98 Kč
Kanadský dolar
17,32 Kč
Australský dolar
16,75 Kč
Švýcarský frank
23,53 Kč
100 japonských jenů
19,95 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,70 Kč
100 maď. forintů
7,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 514,98 Kč
1 unce stříbra
559,10 Kč
Bitcoin
1 239 324,00 Kč

Poslední aktualizace: 19.4.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?