Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 30 příspěveků, 1 jméno: Arkan.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

24.01.2007 02:17

Hodně štěstí, pane Gorsky

RE: Právě jsem prošel

Arkan 66.?.?.?

celým transkriptem rozhovoru mezi astronauty a Houstonem, a je mi líto, ale o panu Gorským tam není žádná zmínka. Jako fór a ukázka humoru na straně Armstronga by to bylo jistě vynikající, ale pokud se to nevyskytlo někde v částech, které jsou označeny jako "garbled", pak to bude asi jen součástí urban legends.

Dovedu si ale představit, že takový český astronaut by si fór podobného druhu nenechal ujít, včetně toho typicky "jidiš" slovosledu paní Gorské. [chechtot]

126571

25.01.2007 23:40

Hodně štěstí, pane Gorsky

RE: pravda o mesiaci

Arkan 66.?.?.?

Nepremýšlaj o tom, Googolík, moon-landing sa naozaj uskutečnilo aj keď sa ti to nepáčí a nebolo to v atelieroch v Hollywoode. Treba pripomenúť, že napríklad v pätnáctom storočiu tiež naozaj nevypúšťali rakety na mesiac, ale vo 20. storočiu hej, alebo to zrejme neprevyšovalo možnosti amerických imperialistov vrátane návrata z mesiaca. Major Haluška tiež nebol v patnáctom storočiu majorom, ale vo dvaciatom storočiu hej a to na Zelenej hore.

Chcel by som tiež pripomenúť, že netreba zabúdať na to, že 18. apríla 2007 uplyne 60 let od popravy nášho drahého monsignora Jozefa TISO, slovenského kňaza a prezidenta prvej slobodnej Slovenskej republiky. Baszódj meg! Szlovak rabszolga. [chechtot]

126826

26.01.2007 21:36

Jde o hodně

RE: O daleko důležitějších otázkách,

Arkan 66.?.?.?

pokud jde o budoucí vývoj Československa či dnešní České republiky se nikdy referendem nerozhodovalo (například rozdělení Československa, vstup do NATO, EU apod.). A to byly a doposud jsou a i v budoucnosti budou podle mého názoru daleko vyznamnější věci než nějaká radarová základna, která do dnešního dne zůstává jen žádostí vlády USA a ještě nebyla ani rámcově schválena parlamentem a ani nikdo neviděl smlouvu, která by tuto radarovou základnu právně potvrdila.

Ty doby, kdy si Američané či naši přátelé ze Sovětského svazu mohli v Evropě či v Asii dělat co chtěli, tj. po vítězném skončení II. světové války v Evropě a v Asii, jsou již dávno za námi. Dnes existují naprosto jiné právní vztahy a jak se sami můžete přesvědčit z mnoha případů nové "diktatury" z Bruselu, o všech maličkostech se zdlouhavě a někdy i do nekonečna vyjednává, ať už je to otázka tuzemského rumu, olomouckých tvarůžků nebo pomazánkového másla.

Račte si uvědomit, že když jste se jednou dostali do toho chomoutu NATO či EU, pak jste se zavázali "chca nechca" k plnění určitých závazků, požadavků, udržování určitých pravidel, atd. Spojenectví, jak už možná víte z minulosti (spojenectví se Sovětským svazem) něco stojí a vždycky bude stát,ale má i své výhody. Jak říkají Američané, "there is no free lunch". Tudíž ať už jde o smlouvy v rámci EU či smlouvy bilaterální (USA-ČR), ve všech případech dochází ke kontraktuálním povinnostem, které pokud chcete zůstat zodpovědným spolehlivým partnerem musíte splnit.

Dnes na rozdíl od let šedesátých má ČR na výběr. Můžete to buď přijmout anebo odmítnout. Odmítnutí, vzhledem k tomu, že Američané považují umístění základen (raketových či radarových) ve střední Evropě jako strategicky důležité, se bude vykládat jak na straně Američanů tak i některých členů EU jako známka jisté nezodpovědnosti, nespolehlivosti, neschopnosti či neochoty podílet se na obraně evropského kontinentu a všeobecně řečeno v plnění obchodních, vojenských či jiných smluv A to se nepochybně může promítnout i v dalších mezinárodních jednáních v budoucnosti. A pak se z ČR stane obdoba "spolehlivého, pravdomluvného a důvěryhodného partnera" jakým byl Jásir Arafat, Muhammár Qaddáfi či Abu Mazen. Choice is yours.

P.S. I po odchodu současné garnitury politiků ČR ta americká potvora, pokud ji postaví, zůstat buď může anebo také nemusí. Všechno, jak jistě víte, se dá nejenom postavit ale i zbourat. I sochu velkého Vissarionoviče Stalina soudruzi postavili a pak v tichosti zbourali, podobný osud potkal i sovětské vojenské základny v ČSSR. Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně.
[chechtot]

126983

27.01.2007 12:43

Jde o hodně

RE: Referendum o přistoupení

Arkan 66.?.?.?

k Evropské unii jsem ani nezaspal, jen jsem se ho nemohl zúčastnit - ačkoliv kanadští občané německého, švýcarského původu jsou k účast ve volbách a různých referendech vřele zváni - takže patřím k 44.8%, které se referenda nezúčastnili (účast 55.2%, ano - 77.3%, ne - 22.7%). V mém příspěvku vypadlo před EU slovo ústava.

V březnu roku 2005 česká vláda schválila zákon, který by dovoloval referenda o základních otázkách týkající se jak vnitřních tak i zahraničních záležitostí. Byly tam určité podmínky - např. petice s půlmiliónem podpisů občanů, souhlas 2/3 poslanců a senátorů a v neposlední řadě souhlas vlády. Pokud si pamatuji, byla to ODS, které se tento "široký" návrh na zavedení referend nelíbil a navrhla jednorázové referendum a nikoliv zavedení systému, který existuje třeba ve Švýcarsku.

O schválení či neschválení Ústavy Evropské unie pak mělo být rozhodnuto podle tohoto nového zákona v roce 2006. Když však Ústava EU byla odmítnuta občany jak Francie tak Holandska, přestalo se o celé záležitosti v ČR mluvit a v současné době se čeká co se členům EU podaří splácat dohromady, aby to vyhovovalo nejenom Francouzům, Němcům, Holanďanům, ale i Čechům (českému
euroskeptickému prezidentovi Klausovi), Polákům apod.

Pokud Česká republika radarovou základnu odmítne, ať již rozhodnutím parlamentu a vlády nebo referendem, pak se nestane nic. V současné době jako suverénní stát má ČR právo odmítnout.
Tato základna, která je čistě obranného charakteru, bude pravděpodobně vybudována v jiné středoevropské zemi. Bude-li však ČR v budoucnosti potřebovat pomoc s obranou českého území, nelze od nich (spojenců) očekávat nějakou přílišnou ochotu. Kanada také odmítla jistou nabídku od USA, nic se nestalo, jen to, že některé obchodní problémy, které existovaly mezi Kanadou a USA se "prohloubily" a nebyly vyřešeny dokud v Kanadě vládli liberálové (Jean Chretien, Paul Martin a spol.). Po porážce se najednou ledy prolomily a řada sporných věcí se rychle vyřešila.

Jeden z příspěvků se zmiňuje již o zvýšeném množství pracovních příležitostí, připravovných kontraktech atd. Pokaždé, ať už vláda nebo velká firma se rozhodne k provedení jistého kroku (vybudování základny nebo nového obchodního střediska Lídl) se vždy předem dělá průzkum trhu. Lokalita, kupní síla obyvatelstva, komunikace, bezpečnost, možnost využití místních pracovních sil, průmyslového zařízení, dodavatelé, ubytovací podmínky atd. Tak nevm proč by Američané měli dělat něco jiného.

127050

27.01.2007 16:16

Jde o hodně

RE: Referendum o každé prkotině

Arkan 66.?.?.?

To je přesně to co se stalo v Kalifornii a výsledkem byl, jak uvádíte, jen čirý populismus a po určité době i velká únava, apatie a následkem toho i snížená účast voličů.

I v zemích, kde se problémy tradičně řešily a doposud řeší referendem a referenda jsou zakotvena v ústavě či v jiném kantonálním nebo obecním zákonodárství, častokrát vzhledem k nízké účasti občanů dojde k případům, kdy malé leč silné a vokální skupiny lidí ( např. v ČR zelení, rudí (KSČM), v Německu hnědí (NSDAP)) dosáhnou toho, že projde zákon, místní, kantonální, či zemský, který s reprezentativní demokracií nemá nic společného a který nevyjadřuje přání většiny obyvatelstva. Pozor, teď přijde taková kontrolní otázka, jak to vím?. No vím to, protože mám za ženu Švýcarku a ta dostává do dnešního dne od konzulátu při každém referendu či volbách volební lístky. Od své rodné obce, od rodného kantonu a od konfederace. Bývalí občané Protektorátu Čechy a Morava, ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR, takovou možnost - jako zrádci - nemají.

Jak by to v ČR vypadalo, pokud by se o všem rozhodovalo referendem, bylo zcela jasně vidět na účasti voličů při posledním druhém kole voleb do senátu a to se, alespoň si tak myslím, rozhodovalo o věcech, které se přímo dotýkají velké většiny občanů.

Vzhledem k tomu, že naše strana, mám teď na mysli tu naši opravdovou stranu dělníků, rolníků, pracující inteligence a i jiných soudruhů, by v takovém případě dokázala aktivně zorganizovat své věrné členy a v takových volbách či referendech bychom to mohli dnešním buržoustům pak ukázat jako jsme jim to ukázali ve vítězném Únoru 48. A po našem demokratickém vítězství si, vy buržousti, zase zažijete své, jak už vám to jednou slíbil náš milovaný první dělnický prezident soudruh Klement Gottwald.

Po vítězných volbách pak půjdeme se soudruhem prezidentem Filipem, soudruhem Doležalem a Grebeníčkem (toho vytáhneme i z důchodu nebo z rakve) vpřed k novým cílům a k vybudování spravedlivější a čestnější společnosti. Proto se nezapomeňte zúčastnit demonstrace zorganizované KSČMČSSD a KSM 29. ledna 2007. Dnes proti základnám, zítra proti buržoasii. No pasaran, camarades! (a my také se také nepos.rem). [chechtot]

127071

28.01.2007 15:36

„Nemohu snést neustále vpády vojáků do svého domu“

RE: Takhle se chová americká soldateska.

Arkan 66.?.?.?

Velice správně, soudruhu Svobodo. Stejným způsobem se chovali američtí vojáci v roce 1945 v západních Čechách. Jistě se v knihovně KSČM (ulice Politických vězňů, Praha 2) najde ještě kniha napsaná redaktory Rudého práva "Zvěrstva amerických vojáků v západních Čechách". Kniha je doplněna černobílými fotografiemi a určitě otevře všem čestným lidem oči.

Tehdy se američtí vojáci chovali přesně tak jako dnes v Iráku, vraždili, mučili, znásilňovali a navíc okrádali poctivé Čechy, na rozdíl od vojáků příslušníků Rudé armády, mladých komsomolců, kteří neváhali dát své životy za osvobození Československa. Ještě dnes můžeš na vlastní oči vidět výsledky jejich řádění ve formě míšenců v oblasti Karlových Varů a Plzně,ty různé zpěvačky, barové tanečnice apod.

Pokud ovšem jde o tu radarovou základnu, tam v podstatě půjde jen o 200 až 300 kvalifikovaných odborníků a ty, soudruhu Svobodo, mezi Afro-Američany (negry, jak je sám politicky nekorektně nazýváš (nazíváš - NPČPPZ) budeš mezi negry s potížemi hledat.

Radarová stanice není klasická vojenská základna s tisíci vojáky připravenými k boji. Ta se spíše podobá vědeckému pracovišti, kde pracují vzdělaní a inteligentní lidé, proto není žádného důvodu se špatného chování obávat, i když jak se v Čechách říká, "když Pán Bůh dopustí, i motyka spustí".

127184

28.01.2007 21:08

Jde o hodně

RE: Něco kratšího, nech sa páčí

Arkan 66.?.?.?

Ptají se pasáčka ovcí v Nízkých Tatrách, "Jakpak se jmenuješ, pasáčku?" A on jim odpoví, "Bééééééďa".
Přijdou na druhou pastvinu a ptají se druhého pasáčka. "Tak kdopak ti dal to tvoje jméno, pasáčku?" A on odpoví, "Mééééďa". [chechtot]

127224

29.01.2007 20:12

Pro-radarová kampaň na plné obrátky

RE: Cíle tu jsou i bez radaru a vždycky budou

Arkan 66.?.?.?

pokud na jejich zničení bude mít někdo zájem. Nebezpečí stejně tak jako zbytku ďaurské-nevěřící Evropy v podobě třeba iránských raket už vystaveni jsme nebo ve velmi krátké době budeme. Rozdíl mezi Amerikou, Ruskem a např. Čínou, Indií, Pakistánem či Izraelem je, že všechny tyto země si uvědomují, co by rozpoutání atomové války znamenalo a podle toho se chovají.

V případě Iránu, KLDR nebo některé islámské země, pokud by se k vlastnictví atomových zbraní dostala, těm je to úplně jedno, jejich náboženský fanatismus překonává schopnosti veškerého našeho chápání. Zatím jsme možná pro případného nepřítele příliš bezvýznamní,neboť teroristům vždycky jde o to, aby ten výsledek teroristické akce zajímal tu největší a nejmocnější část lidstva, "the best bang for the dollar". Z tohoto důvodu napadají WTO, ambasády, turistická sřediska, londýnské metro či španělské železnice a nikoliv izraelskou ambasádu v Praze nebo prozatím ani metro v Praze. Z toho by propagandisticky moc nevytěžili, stejně tak jako z útoku na ambasádu USA v Malawi či Urundi-Burundi. Povšimněte si, že se teroristé vyhýbají přísně střeženým vojenským objektům, neboť všeobecně řečeno zločinci si vybírají oběti, které se nemohou příliš bránit.

V Čechách, holt, od bitvy na Bílé hoře, platí jiné zásady obrany.
Ad 1- nesmíme být vystaveni moc nebezpečí; Ad 2 - nesmíme být vystaveni přílišnému omezení (např. zakázu chodit do určité části lesa na houby nebo na procházky, či ohrožení zachovalé přírody, o kterou se s takovou "láskou" starala naše ČSLA a zejména sovětské jednotky, převážně mladí komsomolci, "dočasně" umístěné přes 20 let v ČSSR; ta dnešní americká žoldácká armáda plná černochů a hispánců, jak nedávno na Zvědavci napsal soudruh Svoboda, všechnu tu zachovalou panenskou přírodu zničí a navíc znásilní všechny panny i provdané ženy v okolí Jinců; Ad 3 - bráníme se vlastními silami a pokud nám někdo chce pomoci, ať si to dělá z vlastního území; a v neposlední řadě - celá ta sranda nás nesmí nic stát, ba spíše naopak něco z toho musíme "vyrejžovat",(nejméně pět českých (miliard) na stole), aby se to později dalo zase někde "prošustrovat".

Jak nedávno napsal Jiří X. Doležal, reportér Reflexu, "Vítejte v Předposralistánu! [chechtot]

127293

30.01.2007 01:27

Pro-radarová kampaň na plné obrátky

RE: Cíle tu jsou i bez radaru a vždycky budou

Arkan 66.?.?.?

V tom odstavci vypadlo nedopatřením ... a Iránem, KLDR ...., navíc to ...a např... mělo přijít před Iránem, KLDR. Děkuji za upozornění.
Odstavec měl znít,.... Rozdíl mezi Amerikou, Ruskem,(Čínou, Indií, Pakistánem, Izraelem) na jedné straně a např. Iránem, KLDR na straně druhé ..... při této formulaci by se jednalo o rozdíl řekněme v myšlení, filosofii, názoru, přístupu (fill in an appropriate word) obou zmíněných skupin.

Jinak zbytek textu platí. Nejvyšší čas, aby tam u vás něco vybouchlo, pak si teprve uvědomíte závažnost situace a budete ochotnější něco pro svou obranu dělat. [chechtot]

127317

01.02.2007 02:34

Falešný pocit nebezpečí?

RE: Niku, ty musiš psat z Chanova,

Arkan 66.?.?.?

bo ty pišeš jako ňaky cikan Dežo Červenaček. Já su len gadžo, ale musím uznat, že o problémech "irágských občanů" toho hodně víš. Hlavně ty problémy "iragské" armády a policie máš patrně v malíčku a jsem opravdu rád, že jsi tam přidal i údaje o americkém "hrobišti". Bo, to kurva, o tom ani americká samotná armáda neví.

Hodně "irágských občanů" zemřelo a hodně je jich zraněných, jediný problém je v tom, že tu smrt nebo zranění jim způsobují jejich "iragští" spoluobčané a nikoliv americká armáda. I ty "naboženske chramy", těm se tam říká mešity, také vybuchují, protože se Arabové dokáží mezi sebou vyvražďovat bez americké pomoci.

A poslední sdělení, že američtí vojáci mají příkaz zastřelit každého chlapce "po deseti let", to se ti opravdu povedlo. Včera byla v TV reportáž o tom, že američtí a "irágští" vojáci zajali chlapce kterému do deseti let chyběl jeden týden, ale ten americký velitel (v civilním povolání pojišťovák) řekl, že pro pojišťovnu by chlapec měl už deset let, tak ho "irágští" vojáci zastřelili.

To všechno způsobuje americká CIA, ta má více pravomocí než samotný americký prezident a těm nejvyšším v CIA navíc dávají úkoly agenti Mossadu z Izraele. Těch válek od konce II. světové války "způsobyli" Američané více než dvacet. Všude zbombardovali různá "osidliště", protože v takových "osidlištich" jsou většinou teroristi a hned vedle těch "osidlišť" jsou bohatá naleziště nafty, někdy, jako např. nyní v "Somaliji" přímo i čistého technického benzínu bez potřeby zřizování rafinérií. To pak mají ty americké společnosti hned větší zisky a neriskují životy svých zaměstnanců.

Pokud jde o počet zemřelých amerických voáků, to americká armáda přesně eviduje (to dělá nakonec každá civilizovaná armáda), ale nevím, zda "irágská" armáda a hlavně "irágská" policie je stejně tak pečlivá. Pokud máš zájem o přesné zprávy, tak se musíš dívat na arabskou Al-Jazeeru nebo Palestinskou informační agenturu, tam na rozdíl od NOVY nebo ČT 1 najdeš ty nejpodrobnější zprávy a rozbory světových událostí.

127518

13.02.2007 06:05

Hledá se moderátor diskuzí

RE: Moderovat a nebo cenzurovat ?

Arkan 66.?.?.?

Náš rytíř bez bázně a hany, ochránce žen a dětí, hlavně pak vdov a sirotků na Zvědavci, hrdinný Lev Mojsejevič konečně dostal od někoho pořádný pohlavek (viz výše uvedený citát od přispěvatele Kubyka).
Konečně někdo jiný mu dokázal jasně naznačit, že je to pokrytec, který na Zvědavci vystupuje jako rektální alpinista a na Nezvědavci se projevuje jako nevzdělaný, vulgární hulvát s vychováním řeznického psa, který nic jiného (na Nezvědavci) neumí vyplodit než krátké věty plné nadávek, sprostoty a pokusů o ponižování.

To se vám tedy, přispěvateli Kubyku, opravdu povedlo. Doposud jsem si myslel, že to byl jen můj názor.
[chechtot]

128633

13.02.2007 17:23

Hledá se moderátor diskuzí

RE: Moderovat a nebo cenzurovat ?

Arkan 66.?.?.?

(Čistě osobní napadání. Nulová informační hodnota. Zrušeno. Editor)

128681

13.02.2007 22:29

Hledá se moderátor diskuzí

RE: Čistě osobní napadání, nulová hodnota?

Arkan 66.?.?.?

To je velice zajímavé a ten Lvův příspěvek to nebylo osobní napadání a pokud jde o hodnotu, pchá. Měříte dvojím metrem, jenom proto, že jsem ve svém příspěvku kritizoval některé protižidovské, rasistické příspěvky, hanlivé výrazy za hranicí trestního zákona, které naplňují skutkovou podstatu trestného činu hanobení rasy, národa a přesvědčení, a které tady klidně necháváte procházet. [bliji]

Jen si toho cenzora tady ponechte, protože jinak by se tu začaly objevovat (oběvovat - NPČPPZ) příspěvky, které se vám momentálně nehodí do krámu.

128706

14.02.2007 15:14

Hledá se moderátor diskuzí

RE: Pište jen máte-li co říc

Arkan 66.?.?.?

Na internetu existují stovky a tisíce webových stránek, kam se člověk
1) bez zaplacení příspěvku nebo
2) bez registrace a hesla (která jsou častokrát přidělována jen na základě vyplnění formuláře a "prověření" dat) nedostane. S tím se nakonec můžete setkávat dnes a denně.

Důvody pro tato různá opatření, omezení, zábrany ve vstupu apod. jsou různé, někdy finanční (webová stránka na sebe musí vydělávat), někdy se jednotlivec či organizace snaží omezit počet účastníků a přijímat jen jednotlivce z oboru, příslušníky stejného náboženského vyznání, zahrádkáře, modeláře atd.

Vždyť nakonec i na Zvědavce nemá člověk neomezený přístup, hlavně k těm archivním článkům, pokud nezaplatil předplatné či "nevypotil" nějaký článek. A těm, kteří tyto podmínky nesplňují nebo těm, kterým je i ve splnění podmínek zabráněno (např. Texaský čížek) nezbývá než se s tím smířit nebo jít jinam.

Jakmile se ale objeví někde první známka toho, že by mohlo jít o nějakou skupinu osob židovského původu (pozor, sionisté), tak je oheň na střeše. A hned se tam objevují slova jako konspirace, ovládání světa, tajné služby, jen mi tam ještě chybí macesy s krví křesťanských dětí. A to je jádro celého toho problému. U některých lidí je to obsese, která je nutí, aby se neustále zabývali problémem státu Izrael, politiky USA, prezidentem Bushem, aby za každým rohem viděli Židy, aby za vším zlem viděli "špinavé pařáty" sionistických vyděračů, aby zaplňovali internet konspiračními teoriemi.

Když tam, pane Steine, nechcete mít volný přístup, tak je to jen a jen vaše rozhodnutí a dovedu si představit, že i bez účasti různých těch Zapů, Zorbů, Trodasů a spol. tam musí být "veselo" a diskuze živé.

128738

15.02.2007 22:14

Ocelová pěst sionistů dopadla aneb \"Holocaust si rozvracet nedáme!\"

Eretz.cz napsal

Arkan 66.?.?.?

V České republice má Zündel řadu obhájců a stoupenců mezi neonacisty a antisemity, na jeho obranu se pravidelně staví články publikované na webu Zvědavec.org (např. Kauza Zündel), který mj. ve svých odkazech propaguje neonacistickou organizaci Národní odpor a další antisemitské weby. [oči v sloup]

128867

16.02.2007 12:49

Ocelová pěst sionistů dopadla aneb \"Holocaust si rozvracet nedáme!\"

RE: cizku kde jsi????

Arkan 66.?.?.?

Tak vidíte, pane Texaský čížku, že jsem měl pravdu, když jsem vám psal, že pan Stwora vás nevyloučil, jen napomenul, abyste (aby jste - NPČPPZ) nepsal "nasírací" příspěvky, nýbrž jen takové, které mají hodnotu. Pan editor je základně dobrý člověk, člověk se zlatým srdcem. [mrknutí jedním okem]

Hodnotné příspěvky, pokud možno silně protiamerické a protižidovské [oči v sloup] jako píše soudruh Trodas, pohrobek luďáckých fašistů Googolík, Karel4u a spol., to jsou příspěvky, které novému, socialistickému člověku opravdu něco podstatného přínášejí. Nikoliv obhajoby amerického imperialismu a sionistického státu Izrael, který dennodenně provádí genocidu nevinných Palestinců (zejména členů humanitních organizací Hammás a Fatáh), nikoliv příspěvky které píše nějaký zahořklý emigrant, zrádce všech čestných a statečných českých vlastenců (např.Zorba) a zaprodanec (...opustíš-li mne nezahynu, opustíš-li mne zahyneš...) kapitalistů někde z Texasu.

Protože o tom co je či není "nasírací", resp. co má nebo nemá hodnotu, o tom - jak už jsem se sám několikráte přesvědčil - rozhoduje nakonec vždy jen Vladimír Stwora. Podobným způsobem jako kapitán Ořech v Černých baronech rozhodoval o tom co je krásné. Ten také kdysi řekl, "...o tom co je krásné, rozhodujeme my, strana".

Každý si jistě povšimnul, že se častokrát stávalo, že na váš příspěvek čekali s netrpělivostí nadržených psíků, aby se mohli hned zrána do něčeho zakousnout. A zakousnout se uměli, častokrát polovina diskuze byla věnována vašemu příspěvku. A to je to co bylo, je a bude pro Stworu vždycky "nasírací".

Ale nenechejte se odradit či urazit, zase jim do Zvědavce něco napište, aby jim to pozvedlo pořádně žluč a vyprovokovalo nějakou živou debatu. [chechtot]

128948

17.02.2007 19:13

Ocelová pěst sionistů dopadla aneb \"Holocaust si rozvracet nedáme!\"

RE: Milý pane Arkán,

Arkan 66.?.?.?

no konečně první slušné oslovení. Podle vás tudíž musím psát s nějakou zrakovou vadou. Já do dnešního dne, kromě slunečních brýlí, nenosím brýle ani na čtení ani na dálku, takže většinou píši tak jak to vidím.

Jsem velice rád, že považujete mé příspěvky za zajímavé a máte pravdu, že vám (nevím, kdo pod tím "vám" je zahrnut) ukazují, jak myslí ti na té druhé straně barikády, jak by řekl poručík Troník z Černých baronů (on by jen dodal, "ti šmejdi na druhé straně barikády...").

Pokud jde o tu "nejeloquentní" diskuzi (elokventní, podle dotazu v Ústavu jazyka českého, sice existuje, ale třetí (n)ější, viz Základní mluvnice českého jazyka, strana 96, Vlastimil Styblík, Marie Čechová, Přemysl Hauser a Eva Hošnová, vydalo SPN, a.s., Praha 2004). Pokud jde o slušnost, to máte pravdu, Lev Mojsejevič se tady opravdu mírní.

K obsahu toho nemohu mnoho říci, jelikož se podle vás mýlím, ať už jde o válku v Iráku, očerňování Iránu a zuřivý pokus o omezení diskuze, nevím sice kde jsem se o to všechno tak "zuřivě" pokoušel, zejména pokud jde o má veřejná tajemství, jelikož žádná nemám, ale budiž.

Co se týče Palestiny, tam se ta brutalita IDF (Izraelské obranné síly - Tsava Haganah le Israel) opravdu projevuje zcela otevřeně, zvláště vůči takovým humanitárním organizacím jako je Hamás či Fatáh. To jsou vlastně takové mír milující organizace jako byl československý Pionýr nebo SSM, mírumilovné, které usilí o zlepšení života pracující třídy, dělníků, rolníků a pracující inteligence Palestinců, pracující (čti - slovo neznámé mezi palestinskými cikány).

On to pan Stwora sice stejně nezveřejní, ale já tento příspěvek budu tzv. "postovat" i jinde.

129090

18.02.2007 14:07

Ocelová pěst sionistů dopadla aneb \"Holocaust si rozvracet nedáme!\"

RE: Milý pane Arkán, správně by mělo být Arkáne,

Arkan 66.?.?.?

je to nakonec vokativ,neboli 5. pád podstatného jména Arkán.

Když už jste mě nazval prasetem, tak bych rád upozornil všechny čtenáře Zvědavce, že dnes 18. února L.P. 2007 právě začíná nový čínský rok, rok prasete nebo také, chcete-li, kance či kaňoura.

Podle zpráv činských astrologů bude tento rok velice nestabilní, protože Yin a Yang nejsou v rovnováze, což bude způsobovat spoustu neporozumění a konfliktů - čili jede se dál kočárem bílým podél černých skal.

Abyste si nevymetli štěstí a pohodu z vašeho domova, od neděle do úterý neuklízejte (to je dobrá výmluva pro hospodyňky), chovejte se slušně, nemluvte o umírání, pohřbech, behem těchto tří dní nekupujte nové boty, zaplaťte veškeré dluhy a hlavně nikomu peníze nepůjčujte. Všechny nože, nůžky schovejte, noste něco červeného (šála, svetr) a hlavně otevřete okna, aby se vám do obydlí mohl dostat ten šťastný nový rok.

Doporučuje se jíst - během těchto oslav - mandarinky, pomeranče, nudle (dlouhý život), semena lotusu, spring rolls, ryby (pokud možno celé) a pochopitelně všechno co je sladké (bonbony, koláče, ovocné knedlíky), abyste měli v novém roce šťastný, pohodlný a láskou a mírem naplněný život.

Závěrem vám všem přeji Gung Hay Fat Choy!, pro osoby mluvící kantonsky pak Kung Ho San Hei!

129156

18.02.2007 18:58

Ocelová pěst sionistů dopadla aneb \"Holocaust si rozvracet nedáme!\"

RE: Milý pane Arkán,

Arkan 66.?.?.?

Je mi velice líto, že vás moje odpověď zklamala a že se vám jeví jako něco na úrovni učitele základní školy, tj. kdy forma převládá nad obsahem. Na základní škole jsem nikdy neučil, ale 10., 11.a 12. ročníky ano a tam už si, zejména dnes, musíte dávat "velkého majzla", protože v těch letech ta mládež tzv. nebere zajatce.
Ono je velice těžké něco psát, protože ať napíši cokoliv, je to hned ohodnoceno jako "nic než morální bahno", resp. že ukazuji protilidský "tred". [zmaten] Tomu slovu tred ani tak moc nerozumím, mělo to snad znamenat trend nebo thread, babo raď. Ale na to bahno si velice dobře pamatuji při svém pobytu u Mrtvého moře, nebylo to sice morální bahno, nicméně velice hojivé bahno.

Jistý Čobolák tuná napísal, že som obyčajný klamár a to z tej najhoršej sorty, s krátkou pamäťou, ktorý si ani nepamätá čo sám nacigánil, že robím Schande mojej rase a ďalej písal o obrezanom vtáčikovi, o žiďakoch, a podobné kokotiny.

Nevím, kde jste vzal tu "znalost výrazu v Jewish", nic takového neexistuje, buď je to jidiš anebo hebrejština, v moderní formě zvaná "ivrit".

Abych vám pravdu řekl, všechny tyto útoky na mou osobu přecházím s klidem, protože celkem o nic nejde, na výplatní pásce mi to nepřidá ani neubere desetník. Jak se tady říká, když nejde o život, tak jde prakticky o hovno.

Dnes je ten nový čínský rok, tak se raději budu věnovat jídlu a pití.
Gung Hay Fat Choy! Peace and Prosperity! [smích]

129170

04.03.2007 13:14

Evropský stát, ano či ne?

RE: EUSA

Arkan 66.?.?.?

Pane Texaský čížku, příště byste si mohl před odesláním svého příspěvku v angličtině alespoň "zapnout" spell check. Ten by vám to opravil. Na to, že tam žijete už skoro čtyřicet let, je to bída. [oči v sloup]

Ale v tom Texasu, zvláště pak v posledních letech je, holt, spousta těch nových amerických občanů typu "No espik inglés" [chechtot], takže to vlastně nevadí.

Quiero despedirme de ustedes con Venceremos! Patria o muerte!

Para que no lo olvide, hay cursos de lengua e historia espaňolas y inglés (y de cultura general) en diferentes universidades en Texas. Que lo pase bien. [smích]

129967

22.03.2007 00:27

To je jaro!

RE: Jenom bych chtěl opravit pár nepřesností,

Arkan 66.?.?.?

pane Karle z Čech.
- islám tady není již 1600 let, pouze letos 1428 let (Hijrah), rok 5768 podle židovského kalendáře a rok 4705 podle čínského kalendáře. To je jen malá chybička, nepatrný rozdíl, jen 172 let. Před 1600 lety ještě Muhammad (peace be upon his name) nežil. On se narodil v roce 570 n.l. a začal mít (mýt - NPČJPZ) první zjevení od archanděla Gabriela až kolem roku 610. To už byl finančně dobře zajištěn díky svému sňatku s bohatou vdovou.

- islám od samého počátku ohrožoval své sousedy, které buď přesvědčil, aby přešli na islámskou víru nebo povraždil. Nejprve na arabském poloostrově (Mekka, Medina), postupem času se pak rozšiřoval - většinou pomocí meče - po celé severní Africe, na Blízkém východě, později pak přes Syrii, Turecko, Irák do Persie, přes Afganistán a dnešní Pakistán až do Indie. Pokud jde o Evropu, nejprve došlo na dnešní Španělsko a část Portugalska, pak málem na jižní část Francie. S Otomanskou říší se pak islám dostal až před brány Vídně (od té doby pocházejí také rohlíky - muslimský půlměsíc). A tato situace trvala na Balkáně až do začátku devatenáctého století, kdy se nakonec osvobodili Řekové, Srbové, Bulhaři atd. Konečný rozpad Otomanské říše a pád islámského vlivu pak nastal koncem devatenáctého století a byl vítězně zakončen po skončení I. světové války.

- dnešní "neoconi" nepotřebují nového nepřítele, ten už hezkých pár let v Evropě existuje. Zpočátku si je líní Němci, Francouzi a jim podobní začali přivážet na podřadné práce (něco jako v ČR Ukrajinci a Slováci ve stavebnictví). Dnes je ovšem situace v některých evropských zemích daleko horší (Francie, Německo, Holandsko, Dánsko, Švédsko atd.) a bude se postupem času zhoršovat. V těchto zemích žijí miliony muslimů, většina na sociální podpoře, často již druhá či třetí generace - podobně jako v Čechách cikáni - (např. Německo - Turci a Kurdové), kteří považují sociální dávky za "daň", kterou nevěřící psi jsou povinni platit.

- v jejich muslimských školách (madrassách) se děti - podobně jako v Palestině, Pakistánu apod. - učí nenávidět ďaury, Židy, západní civilizaci, Ameriku a jsou vychovávány, aby byly připraveny obětovat své životy (mučedník - šahíd) v tomto svatém boji (džihád). ČR zatím muslimské nebezpečí tolik nehrozí, ale postupem času dojde i na vás. Už dnes tam máte pát tisícovek mohamedánů a pár mešit. Allahu akbar wa Muhammadu rassullah! La ilaha illallah. [mrknutí jedním okem]

131400

22.03.2007 17:17

O Íránu, Iráku, Demokratech a globálních změnách

RE: KAZACHSTAN!!!

Arkan 66.?.?.?

To jsou tady na Zvědavci jen malé drobnosti. Khuzestán - kolébka Persie,(něco jako Říp v Čechách, kde došlo za praotce Čecha k první krádeži kola, ten přišel na Řípu o kolo roku ...) jedna z nejdůležitějších iránských provincií, kde žijí jak Arabové, tak iránsko-arabské a turkmenské kmeny, a Kazachstán (tam mají nakonec také olej, plyn, bavlnu atd. Jedna (provincie) leží na jihu Iránu, druhá je samostatnou republikou na sever od Iránu.

Ty zeměpisné rozdíly nehrají žádnou roli, stejně tak jako u Američanů Czechoslovakia a Yugoslavia, Slovenia a Slovakia. A kdo ví, možná existuje nějaká konspirační teorie, která nakonec potvrdí, že to byl Kazachstán a nikoliv Khuzestán, který Irán za irácko-iránské války podporoval.

Takže to je jako Dalmácie a decimálka, holinky jako hodinky, "voboje" se natahuje. Prosie sie nemartwič. To drobiazg.

131456

24.03.2007 18:13

O Íránu, Iráku, Demokratech a globálních změnách

RE: Counterpunch

Arkan 66.?.?.?

Egregio signor Zatřepalek,

da quanto ho potuto capire, in italiano
druhá osoba čísla jednotného - Capisci? rozumíš ? Hai capisco?
při vykání - (Lei) capisce? rozumíte?
Ha capisco? - minulý čas.
anebo - (Mi) capisce? rozumíte mi?

Non arrabbiarti con me, non è colpa mia. La grammatica italiana.

Saluti e baci

Arkan

131574

27.03.2007 17:00

Mediální smršť, která se nekonala

Dostupnost čs. internetové televize v Kanadě

Arkan 66.?.?.?

http://www.zvedavec.org/clanky_1976.htm
"Pokud mi něco neuniklo, tak Mladá fronta úplně tuto poslední zprávu ignorovala, stejně jako Lidové noviny. Českou televizi tady v Kanadě nemám, ale pohledem do programu televize jsem nenašel nic, co by naznačovalo, že tomu věnovala čas. A to se týká jak veřejnoprávní televize, tak soukromých kanálů. Prosím, opravte mě, jestli se mýlím."
----------------
Právě jsem se díval na polední zprávy ČT1 a opravdu bych se divil, kdybyste, pane editore Stworo, vydavateli Zvědavce a programátore, nevěděl o existenci čs. internetového vysílání (všechny ČT, NOVA, Prima, čobolácké TV stanice atd.).

I když sám nepoužíváte MS Windows, existují alespoň dva přehrávače, které umožňují příjem internetové televize.
a) Windows Media Player
b) Real (Media) Player (jak pro Windows tak pro Linux), navíc s možností sledování programů ve formátu Real Player Theater Mode (obraz přes celou obrazovku).
c) Helix DNA Client - universální digitální přehrávač (jakýkoliv formát).

Je pravdou, že ne všechny programy jsou bezplatné. Za některé se musí platit, resp. stát se platícím členem "klubu", ale většina zpravodajských programů je bezplatná.

Pokud jde o tu mediální smršť, která se nekonala, to je ovlivněno tím, že televizní stanice v ČR, na Slovensku a na celém světě jsou ovládány sionisticko-imperialistickými hyenami, které mají zájem na tom, aby lidé byli klamáni a pravda potlačena. [chechtot]

131701

27.03.2007 18:24

Mediální smršť, která se nekonala

RE: Dostupnost čs. internetové televize v Kanadě

Arkan 66.?.?.?

Já jsem si to hned myslel, že jde o nějaký překlep na vaší straně či nepřesnou formulaci.

Přečtěte si ale ten můj příspěvek ještě jednou. Vždyť se nemusíte dívat na vysílání v malém okně, můžete si přepnout v Real (Media) Player na Real Media Theater Mode a máte obraz přes celou obrazovku (v mém případě 19" ). To používám hlavně pro zprávy a pořady typu "Uvolněte se, prosím".

Zase taková nuda to není, protože si zprávy ČT 1, 2, 24 můžete porovnat se zpravodajstvím na Nově (a sledovat Lucii Borhyovou, jak se jí zvedají ty silikonové boule) a Primě (tam je to podobně jako na ČT 1 trochu decentnější) nebo sledovat program Vladimíra Moravce či "Novácké" investigativní zpravodajské programy.

A co, po pravdě řečeno, od televizních zpráv očekáváte? Nějaké detailní rozbory politické situace, už jste je někdy viděl (kromě PBS a BBC) na ABC, CBS, NBC, CNN či FOX? Při současném stavu divácké pozornosti (attention span of a grasshopper) průměrného diváka na úrovní kobylky luční na amphetaminu se ani není čemu divit, že televizní zpravodajství v USA, Kanadě či ČR tak vypadá.

131709

27.03.2007 19:44

Mediální smršť, která se nekonala

RE: Bartošku, když o někom píši,

Arkan 66.?.?.?

jak už kdysi říkala jedna hollywoodská hvězda, "...pište si co chcete, ale alespoň hláskujte moje jméno správně". Když neumíš napsat ani jméno osoby kterou kritizuješ, pak to snižuje hodnotu celého příspěvku.

Hrabě Karel Schwarzenberg, senátor, člen Strany zelených, v současné době ministr zahraničních věcí, podrobnosti na (Rede auf der 43. Münchner Konferenz...).

131715

24.04.2007 21:49

Jsou Izraelci krvelační?

Bartošku, nezapomeň, že zapomněl se nepíše

Arkan 66.?.?.?

zapoměl, tj. je přípustné jenom podle "Nových pravidel českého pravopisu podle Zvědavce") ale zapomněl. Tak pro příště zapomněl, vzpomněl, připomněl atd. vždy s "n", na druhé straně takové rozuměl je bez "n". Užívej takovou mnemotechnickou pomůcku, "on zapomíná", tam je "n", tudíž on zapomněl, "on rozumí", tam žádné "n" není, tudíž on rozuměl. Natiskni si to a přilep si to na monitor (obrazovku) počítače. [chechtot]

133774

25.04.2007 18:10

Jsou Izraelci krvelační?

RE: Pane Zatřepálek,

Arkan 66.?.?.?

rozdíl mezi natisknout a vytisknout není otázkou pravopisu, pro to existuje jiný jazykový termín, který si laskavě vyhledejte sám. Pan Bartošek, to je zvláštní případ, ten si to musí natisknout - nikoliv jen vytisknout - ve větším množství a nalepit všude, protože by to jinak stejně "zapoměl".

Pokud jde o italštinu, tam jsou pravidelná slovesa rozdělena do 3 tříd podle koncovky v infinitivu (-are, -ere-, -ire). Sloveso CAPIRE - rozumět patří do 3. třídy slovesné typu preferire. (La scuola elementare)
io preferisco - capisco
preferisci, preferisce, preferiamo, preferite, preferiscono

Capisci(nebo capisce Lei) signor Zatřepálek? nebo možná ve vašem případě "Non ci capisco un ette".
Che non ha testa, abbia gambe.
Saluti e baci. [smích]

133842

27.04.2007 23:01

Jsou Izraelci krvelační?

RE: Herr Satschrzepalek,

Arkan 66.?.?.?

prosím mě neuczit czestin. Když chtít učit češtin, tak na Sfědavec mají viel przíležitosti.

Já nežít první republika a nefědět, že kapišto být hantýrka prvorepublikové galerky. Já žít aš druhá republik, pak socialistická republik. Tam bylo fšechno dopše. Byl češtin a ruštin. Pak vzít draka do Amerika. Entschuldigen Sie, dass ich Fás optěžoval.

134103

05.05.2007 13:06

Rozdělení a krádež

RE: Nacisticke, komunisticke a islamisticke blaboly zavanejici antisemitismem

Arkan 66.?.?.?

Vy si myslíte, že ta drobná nesrovnalost, ten fakt, že jde o fotografii zbitého a pobodaného amerického židovského studenta ze Chicaga a nikoliv o fotografii palestinského arabského "mučedníka" zbitého sadistickým izraelským policistou na Zvědavci někomu vadí?

Těm místním neonacistům, bolševikům, pohrobkům luďáckých fašistů a antisemitům se hodí do krámu jakákoliv fotografie (pravdivá nebo nepravdivá), kterou mohou dokázat "násilí" Izraelců. Těm na nějaké pravdě nebo nepravdě nikdy nezáleželo a záležet nikdy také nebude. Málokde je vidět takovou smečku lidských hyen plných rasové nenávisti na jednom místě. [bliji] [bliji]

134650

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Americe pokračuje rabování a násilnosti, média mají zlomyslnou radost01.06.20 11:14 USA 12

Twitter schoval?29.05.20 20:08 USA 8

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 11

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 0

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 11

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Měnové kurzy

USD
24,04 Kč
Euro
26,74 Kč
Libra
30,01 Kč
Kanadský dolar
17,73 Kč
Australský dolar
16,32 Kč
Švýcarský frank
25,00 Kč
100 japonských jenů
22,31 Kč
Čínský juan
3,38 Kč
Polský zloty
6,08 Kč
100 maď. forintů
7,75 Kč
Ukrajinská hřivna
0,90 Kč
100 rublů
34,81 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 808,14 Kč
1 unce stříbra
438,02 Kč
Bitcoin
242 559,10 Kč

Poslední aktualizace: 2.6.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?