Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 41 příspěveků, 4 různá jména: blbecek_z_pohadky, Jan Šimůnek, kubrt, vulgar von hulwaath.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

07.04.2005 21:27

Spravedlnost na více způsobů

Spravedlnost na více způsobů

Jan Šimůnek 84.?.?.?

Odpověď Vláďovi:

ad 1 Protože jsme je nahradili dočasným vězením. Udělovaly se v době, kdy vězení v podstatě = smrt. Zohavení se provádělo navíc v době, kdy neexistovala jiná možnost identifikovat zločince (dnes máme archivy daktylek). Lámání v kole byl zostřený trest smrti.
ad 2 Rozhodně není, alespoň ne z hlediska bolestivosti (alespoň pokud se týká trestů smrti v civilizovaných zemích).
ad 3 Mají to v šaríji. Na návod od satanovy prohnilé civilizace budou reagovat spíše odmítavě. Je docela možné, že pokud bychom zavedli kamenování cizoložnic, tak by to u nich zrušili.
ad 4 Je nutné udělat vše pro to, aby se to nestalo (poznámky za body)
ad 5 viz předchozí bod.
ad 6 Navíc upalování čarodějnic i poprava Milady Horákové byly justiční zločiny v nedemokratických státech. Došlo by k nim i v případě, že bychom trest smrti zrušili (protože by si ho nedemokratická vláda zavedla dle své potřeby).
ad 7 Nevím, co rozumíte pojmem "právo popravy". I relativně málo početná společenství primitivních lovců a sběračů ze svého středu závažné provinilce vyobcují (což se většinou rovná smrti). I společenstva čítající řádově desítky lidí od novorozeňat po starce.
ad 8 Tím, čím se liší následek od příčiny. To druhé záleží na míře formalizovanosti práva. Nicméně i v zemích, kde má stát na popravy naprostý monopol, budete mít většinou řadu polehčujících okolností (zejména, budete-li mít dobrého advokáta).
ad 9 A co řeknou vrahovi příbuzní nevinným pozůstalým po obětech?
ad 10 Nejsem si jistý, zda modelování, byť módním způsobem pomocí neuronových sítí, dává validní výsledek.

Shrnuji (především k bodům 4, 5 a 10):
A. Nejsem fanda "třikrát a dost", protože to podle mého mínění nutně musí být spojeno s vysokou brutalitou těch, kteří už byli dvakrát úspěšně odsouzeni. "Doživotní vězení bez možnosti propuštění musí selhávat např. u členů organizovaných zločineckých skupin (takové vězení je magnet na útoky a každý občan se může stát rukojmím k výměně).
B. Trest smrti zcela určitě ano, za závažné úmyslné trestné činy, jednoznačně prokázané přímými důkazy.
C. Je ovšem nutno v hrdelních procesech stanovit zvýšenou postižitelnost všech, kdo se kolem nich byť i jen nachomýtnou (od pracovníků laboratoří, připravujících podklady pro číslo v buňce q17 v patnácté tabulce v jednom ze šedesáti znaleckých posudků, přes svědky až po pracovníky policie a justice): Za prokázaný zlý úmysl bez milosti smrt (a bez možnosti promlčení do konce života pachatele), za prokázanou nedbalost dlouhá léta vězení. A speciální komise bez vazeb na justici, které by se v protokolech z hrdelních procesů třeba i opakovaně hrabaly a hledaly ne mouchy ale přímo mušince. A archivování protokolů (včetně kompletního obrazového a zvukového záznamu dění v soudní síni) pod zvláštním režimem do smrti posledního zůčastněného.

48337

08.04.2005 23:29

Spravedlnost na více způsobů

Spravedlnost na více způsobů

Jan Šimůnek 84.?.?.?

Takže upřesňuji (pro Vláďu):

ad 1 Mutilační tresty ve smyslu zmrzačení jsme opustili prostě proto, že se vězení stalo lepším řešením. Souvisí to s vyšším stupněm sociální organizace (společnost je schopna vězení postavit a provozovat) i s vyšší hodnotou jedince (když ho nezmrzačíme, tak vydělává a platí z toho daně). Mutilační tresty ve smyslu "poznamenání" jsme opustili proto, že kriminalistika postoupila tak daleko, že je nepotřebujeme. Např. Atos by nemusel projít šokem z liliového květu na rameni své manželky, protože tutéž informaci (že dotačná byla platně odsouzena za zlodějinu) by získal předem od specializované firmy, napíchnuté do policejní databáze. Stačilo by nenápadně získat otisky jejích prstů.

Tam, kde podobné věci nefungují, se i ke drastickým trestům společnost vrací. Pokud jste četl paměti Eskymo Weltzela, tak ten popisuje (přelom 19. a 20. století), že za trávení eskymáků kořalkou byly pouze tři druhy trestu: oběšení (zpravidla doplněné možností spáchat sebevraždu), zastřelení a upálení. Vězení prostě nebyla k dispozici (dopravovat někoho stovky kilometrů do civilizovanějších končin s nasazením života několika lidí, kterým by navíc stála obživa nebylo reálné), středověké mutilační tresty (na způsob useknutí ruky) by vedly v tamních podmínkách s jistotou ke smrti, takže jiná možnost trestu ani nebyla.

ad 2 Bolestivost: Existuje cosi jako pud sebezáchovy. Jeho projevy nemají s bolestí jako takovou nic moc společného. Lze vcelku jasně prokázat, že např. kulka do zátylku (případně vstřel jateční pistolí) nemůže bolet ani proto, že se v tom mozku pohybuje rychleji než informace o ní. Mozek je prostě destruován dříve, než se o tom stačí dozvědět.

ad 3 Je nutno rozlišovat mezi "nepřizpůsobivými jedinci" a zločinci. Společnosti, které to nedovedou nebo programově ani nechtějí k tomu nepřivedete tím, že zrušíte trest smrti.

ad 4 Justiční omyl je jistě velký strašák. Proto jsem uvedl: jen přímo prokázané trestné činy spolu s velmi rozsáhlou a v podstatě doživotní zodpovědností všech kolem. Obávám se, že hlavním zdrojem justičních omylů není skutečné uvedení soudu v omyl v dobré víře, ale arogance, neschopnost a vědomí nepostižitelnosti (o tom jsou i pochybnosti v kause Kajínek).

ad 6 I na řadu středověkých poprav se díváme jako na +- adekvátní tresty (popravy usvědčených vrahů, členů loupežnických band atd.).

ad 7 Myslím, že velmi mnoho záleží na stupni organizace. Bude-li tříčlenná skupina vysoce organizovaná, může mít její velitel právo života a smrti vůči ostatním dvěma (např. u tříčlenného průzkumného oddílu v týlu nepřítele bych takovouto pravomoc pro jejího velitele považoval za adekvátní; obávám se, že podobnou pravomoc bude mít i např. velitel 3 - 5 - 7 ? členné výpravy k Marsu, zejména v případě ztráty spojení se Zemí).

(pokračování)

48509

08.04.2005 23:30

Spravedlnost na více způsobů

Spravedlnost na více způsobů

Jan Šimůnek 84.?.?.?

Takže upřesňuji (dokončení)

ad 8 Rozdíl mezi vraždou a popravou je jasně daný: V prvním případě zabíjí (a o zabití rozhoduje) jedinec nebo neautorizovaná skupina (buď zcela ilegální, jako např. mafie, nebo sice legální, ale provozující oficiálně zcela jinou činnost), ve druhém případě o tom rozhoduje společnost jako celek nebo prostřednictvím uznávaných autorit a uznávaná autorita zabití prakticky provede.

Střet může nastat v situaci, kdy v jednom a místě bojují o moc dvě autority s opačnými cíli (např. za WW2 soudy a popravy partyzánů okupační mocí versus partyzánské soudy odsuzující k smrti zástupce okupační moci a kolaboranty).

ad 9 Jestli někoho zabásnete na doživotí, může to být pro příbuzné více traumatizující, než když ho popravíte.

ad 10 Netvrdím, že je současná US justice stoprocentně dokonalá, viz bod 4

ad C Obávám se, že jste nepochopil: Zlý úmysl se zde vztahuje na činnost justice, policie, prokuratury atd. To se v řadě případů prokázat dá. I v těch procesech v 50. letech např. docházelo k vědomému falšování; pokud se tohle provalí, tak o zlém úmyslu prostě nemůže být pochyb.

Faktem je, že vámi požadované doživotní vězení bez možnosti propuštění představuje obrovský džob pro řadu lidí, v podstatě parazitujících na společnosti. Jako extrém lze uvést věznění Rudolfa Hesse, kdy jeden vězeň měl k dispozici celou věznici s personálem čítajícím desítky osob. Rozhodně je nutné odmítnout spekulace o tom, že poprava je dražší. Neměla by být o mnoho dražší než cena výstřelu z (třeba jateční) pistole nebo injekce u veterináře pro starého a nemocného psa. Co nad to jest, tak to jsou příjmy vyžírků a parazitů. (Nehledě k tomu, že jsem viděl do toho započítat i náklady na duchovní útěchu a pohřeb popraveného - které jsou při věznění na doživotí zcela jistě také a přibližně stejné.)

48510

20.05.2005 21:41

Člověk nebo myš?

Člověk nebo myš?

Jan Šimůnek 84.?.?.?

Článek motá dohromady dvě naprosto rozdílné věci: Spolužití buněk z různých organismů v jednom těle (tedy vlastně to, co celá staletí dělají sadaři roubováním) a genetické splynutí dvou organismů (ke kterému v tomto případě nedochází).
Ta myš v podstatě slouží jako živná půda pro lidské buňky, které se tam mohou množit za podmínek sledovatelnosti podsatatně lepších, než v lidském těle (nechte si udělat do hlavy natrvalo dírku s tím, že vám tudy budou vybírat kousky mozku a házet pod mikroskop), na takové pokusy se asi moc dobrovolníci nehrnou [smích]
Praktický význam to může mít i ten, že v té myši můžeme být schopni napěstovat buňky, schopné pomoci pacinetům s některými chorobami (výhledově i s dnes beznadějnými poraněními mozku a míchy).
Opice se nepoužívají proto, že jsou nám sice geneticky bližší, ale jsou jednak dražší, jednak se hůř chovají a množí, jednak je u nich vyšší riziko, že se od nich něco přenese (Marburgská nemoc skoro jistě, Ebola pravděpodobně, pocházejí od opic). U lidoopů, kteří si alespoň v omezené míře uvědomují sama sebe, existují i problémy etické.
Prase je nám sice geneticky vzdálenejší, Jardo [vyplazený jazyk] ale je skoro stejně velké a má podobnou tělesnou teplotu. Taky nemá (i na rozdíl od lidoopů) srst, což se užívá při transplantaci kůže (stejně se pak odhojí, poslouží jen jako dočasné krytí rány, hlavně u spálenin). Uvažuje se o "humanizovaných" prasatech, která by mohla mít orgány transplantovatelné člověku.

53192

16.06.2005 22:36

Tak nám umlčeli Saddama. Proč?

Tak nám umlčeli Saddama. Proč?

Jan Šimůnek 84.?.?.?

Problém je v naprosto odlišné mentalitě a kulturnímu kontextu orientálců. Pokud by dali soudci najevo, že Saddám není plně pod kontrolou a může obhajovat na veřejnosti svoje (zlo)činy, povzbudilo by to řadu jeho potenciálních příznivců k akcím.

Jsou věci, které příslušníci naší a jejich kultury vnímají naprosto odlišně: Uvědomte si jen (opravdu primitivní příklad), jak na pohoštění šunkou zareaguje běžný evropan a jak běžný obyvatel islámské země.

56647

07.07.2005 22:41

Londýn pod útokem

Četli jste Ostrov pokladů (Treasure Island) od Stevensona?

Jan Šimůnek 84.?.?.?

Pokud se ve vedení Al Quaedy vyskytují inteligentní lidé (obávám se, že ano), tak poskakují vzteky asi jak John Silver, když se jeho piráti vzbouřili hned po přistání na ostrově, zatímco on by nechal Smolleta, Liveseye a spol. poklad nejen najít a naložit, ale ještě Hispaniolu dovézt do evropských vod.

Atentát asi spáchala nějaká organizace volněji navázaná na Al Quaedu, která se nemohla dočkat nějaké další přímé akce. (Je mi jasné, že mě mnozí ze zdejších diskutujících nebudou mít rádi [vyplazený jazyk]) Přitom političtí korektníci spolu s multikulturalista a levičáky obecně by islamistům přinesli Evropu na zlatém tácku během několika málo let.

Teď se lidé možná vyburcují a pošlou tyhle politické směry tam, kam patří.

A pokud chcete zachovat alespoň minimum občanských svobod, tak podporujte co nejdůslednější tlak proti muslimům, kteří je zneužívají k likvidaci demokracie a euroatlantické kultury obecně. Islám je s demokracií neslučitelný, stejně jako např. bolševismus. "Občanská neposlušnost" leda rozšíří okruh problémů a zvýší riziko úspěchu nějaké podobné akce v budoucnu; nehledě k tomu, že státní orgány budou mít důvod nerozlišovat mezi islamisty, kteří chtějí systém zlikvidovat, a liberály, kteří ho chtějí pouze modifikovat (či udržet beze změn) [naštvaný].

60229

25.07.2005 23:14

Mají nás na háku

Proč do hlavy?

Jan Šimůnek 84.?.?.?

Ze tří důvodů:
1. Je to jediná oblast na lidském těle, kde se dá dosáhnout téměř s jistotou okamžitého zastavení vědomé činnosti. Za WW2 byli schopni vypálit na nepřítele, hodit zápalnou láhev atd. i vojáci prostřílení doslova jako řešeta. Navíc se nedá vyloučit neprůstřelná vesta, nebo něco podobného.
2. Výstřel na tělo by mohl aktivovat rozbušku nebo jinou část odpalovacího systému a odpálit nálož (byť je to málo poravděpodobné)
3. Při první vlně útoků byla použita výbušnina, kterou by kulka mohla odpálit také (tedy i při vyřazeném odpalovacím zařízení).

Hlavní průšvih ovšem nastane v momentě, až se odpálí nějaký terorista zabalený do hábitu pro muslimky.

63091

15.12.2005 21:03

Reklama

RE: Heleďte se kavole

vulgar von hulwaath 84.?.?.?

[vyplazený jazyk] jarko, jen klídek. trošku míň vztahovačnosti by to možná chtělo. člověk může být celkem slušně nasrán celej den a ani si to nemusí brát osobně

83716

20.02.2006 08:09

Pivo z pytle ven

hm

blbecek_z_pohadky 84.?.?.?

neco mi rika, ze CK asi nebude reminiscence stareho mocnarstvi...

94082

01.03.2006 20:01

Balkánská Kolumbie Kosovo na cestě k nezávislosti

RE: Niekomu to naramne vyhovuje.

vulgar von hulwaath 84.?.?.?

vskutku, jisty nejmenovany opiat ma na to byt drogou Noveho Svetoveho Poradku. Spolehlive navykovy, trapne jednoduchy na vyrobu a pri opatrnem davkovani udrzime obet na zivu i desitky let, presto spolehlive zavislou. Ostatni podobne latky takove vyhody nemaji: amfetaminy (obecneji stimulanty) pusobi kratkodobe a obet ma tendenci zvysovat si davky =>nizka produktivita prace; konopne drogy zpusobuji K.O.Pr., obet ma na zvolani "na teheran!" tendenci odpovedet "wyser si woko" nebo v lepsim pripade "zahulime, uvidime" =>naprosto nepouzitelne; halucinogeny typu lsd snad ani nema cenu v souvislosti se stádním managementem zminovat. Farmaceuticky prumysl ma pred sebou zarnou budoucnost.

95316

02.03.2006 21:25

Tajemné Havlovy restituce

havel je havel

vulgar von hulwaath 84.?.?.?

to co udelal havel predpoklada bud kurevskou svinu, nebo debilniho kretena. vy si myslite ze to prvni, ja ... ne.

95599

02.03.2006 21:34

Balkánská Kolumbie Kosovo na cestě k nezávislosti

RE: Niekomu to naramne vyhovuje.

vulgar von hulwaath 84.?.?.?

ale jiste; makaj treba 48 hodin v kuse, jenze pak to minimalne stejnou dobu musi rozdejchavat. netreba podotykat ze telo tim dostava pekne zabrat a neni mozne, ze by vydrzelo takovyto rezim vic nez nekolik let. A pokud navic zacnou smazit decka, tak je to zruinuje driv, nez vubec nejaky ten HDP vytvori a to z politickeho hlediska neni uplne ono.
Uznavam opodstatnenost pouziti pro vojenske ucely, kde se nepocita s nijak vysokou zivotnosti zive sily

95601

03.03.2006 07:18

Balkánská Kolumbie Kosovo na cestě k nezávislosti

RE: Člověk si prostě nevybere stranu.

vulgar von hulwaath 84.?.?.?

Pokud by doslo k oslabeni US moci a k formaci nejakeho antiNATO (posledni spojenectvi(jrr. tolkien)[mrknutí jedním okem], tak to by znamenalo, ze by se eu bud rozlozila, nebo by na nas mirily rusky/arabsky rachejtle, to za a. a za b pokud by byl naznak toho, ze by se mohlo bojovat na americke pude (pokud do toho venezuela pude tak je to velice pravdepodobne) nebudou americani vahat ani chvilu a zbrane hromadneho niceni pouziji; a ze jich maji dost) Kazdopadne "humannejsi" by bylo je vyhladovet: vsechno precvrckovat na eura/chfranky/cojavimco, prestat dodavat i odebirat zbozi; proste ignorovat celou emeriku. tenhle plan by ale zavisel na postoji japonska, protoze spousta hightek veci (a nemyslim tim jenom ty integrovany chipy) se komercne vyrabi jen v usa a ten technologickej naskok by se mohl dohnat/predehnat jen spojenym usilim vsech ostatnich statu ve kterym by mj. japonsko hralo vetsinezprumernou ulohu

95676

03.03.2006 17:16

Balkánská Kolumbie Kosovo na cestě k nezávislosti

RE: Niekomu to naramne vyhovuje.

vulgar von hulwaath 84.?.?.?

dekada temer kazdodenniho uzivani ( mimo jehlu ) jeste nepolozila uzivatele predcasne do hrobu.
otazka je jestli takovi smazici jsou pravidlem nebo vyjimkou. no kazdopadne ja, byt zlym diktatorem, bych si amfetaminy na ovladani mas(a) [mrknutí jedním okem] nevybral; mozna je to muj subjektivni pocit, ale opiaty vladnou

95717

05.03.2006 19:55

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

kubrt 84.?.?.?

To nemyslíte vážně, že ne?

96056

06.03.2006 07:55

OSN přijalo rezoluci zakazující revizionismus

herni analogie, mozna trochu oftopik

vulgar von hulwaath 84.?.?.?

stale jeste plytvam dost sveho bezcenneho casu tim, ze sedim u kompu a hraju mj. civilizaci (kterou, neni zas az tak dulezite). Pokud nehraju na moc vysokou obtiznost tak se po urcite dobe stane, ze dosahnu velke technologicke prevahy, vsechna mesta na mojem core kontinentu uz sou vylepseny jak jen muzou, infrastrukturu i obranu mam uz vyresenou. no a protoze na domaci fronte uz neni co vylepsovat ani neni kam posilat osadniky, tak se zacnu nudit. Vyberu si proto bud druhyho nejsilnejsiho, nebo nekoho, kdo ma na svym uzemi nejakou peknou krajinu nebo zdroje a udelam to tak, ze ovladnu nejakej mensi pristav na jejich kontinentu. Ten pak za cenu obrovskych dotaci (ktere si muzu dovolit, civilka nehraje na deficity statniho rozpoctu [mrknutí jedním okem] opevnim, postavim obranne vojsko, umistim letectvo (atomofky v civilce zasadne nepouzivam, ale to je jen takovej osobni pocit) a pokud preziju (celkem opravneny) pokus puvodnich obyvatel vytlacit me zpatky do more, tak zacnu spionske a ekonomickydiverzni operace (do te doby, nez se mi na core kontinentu postavi dostatecne silna invazni armada (overkill vladne). Puvodni civilizace vycerpana myma diverzema a pokusama vyhnat me do more pak neklade zadnej zvlastni odpor a ja pak mam dalsi kontinent na kterym muzu vysivat a jehoz zdroje jeste zvysi muj naskok pred ostatnima.

nepripomina vam to neco?

96136

06.03.2006 10:43

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

kubrt 84.?.?.?

Tak zkuste u nás najít volný kus mořského pobřeží se stálým větrem, nejlépe neobydleného aby nikomu nevadil pohled na "krásu" větrného elektrárnořadí a neopájel se jejich šumem svistu. A jestli mi chcete tvrdit, že se skutečně věž, generátor, regulace a rozvodná síť soustavy větrných elektráren má návratnost kterou uvádíte tuším 3-8 měsíců, zůstávám v němém údivu nad ignorantstvím průmyslníků, že se do toho nepustili ve velkém. Tak báječnej byznys se hned tak nenajde - za půl roku je to zaplacený a pak uš to jen dlooooouhou dobu vydělává...

96144

06.03.2006 10:46

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

kubrt 84.?.?.?

já taky nevím , ale nějak mi nejde do hlavy, že by jen vyrobená energie za těch pár měsíců pokryla náklady na technologicky dost náročnou stavbu, o tom ostatním ani nemluvě...pro upřesnění jsem mládí prožil na montážích třeba EMě, JeDu a pododných energetických nesmyslů - takže trošku vím, odkud vítr vane.

96145

06.03.2006 10:54

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

kubrt 84.?.?.?

Jo a těch 250000 domů je blábol - dovedete si představit, že by 1 dům měl spotřebu pouhou 1 kVA (to je cca 50 úspornejch žárovek...)??? Výkon větrníku by pak byl 250 000 kW, a to ještě existuje něco jako ztráty. Generátor 250 MW je docela slušnej brouček. Pro srovnání - na Mělníku trojce je generátor 500MW. Poháněl ho parní kotel vysokej 96 metrů...

96146

06.03.2006 10:57

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

kubrt 84.?.?.?

Vyňato z článku: At a fixed price of 0.6 DKK/kWh the investment paid back in 5-6 years. Což není Vašich 3-8 měsíců.

96147

06.03.2006 10:58

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

kubrt 84.?.?.?

fuj - už... omluva.

96148

06.03.2006 18:16

OSN přijalo rezoluci zakazující revizionismus

RE: herni analogie, mozna trochu oftopik

vulgar von hulwaath 84.?.?.?

Jiri:mate na mysli nillberta nullingswortha, znameho zidovskeho teroristu z novinek.cz?
antiseptik:to si nemyslim, moje oblibene rezimy sou theocracy pro staro/stredovek a fascism a corporate republic pro novou dobu [mrknutí jedním okem]
Vlastimil: na druhou stranu konecne mame prakticke pouziti pro terminy jako thoughtcrime, doublethink... uz se "tesim" az prijde na radu no-person [smích]
jadawin:joo, jednicka; to byla parba, ted taky valim CtP ale na woknech... kazdopadne linuxovy port CtP prida dalsi kaminek na me Rozhodovaci Vahy o OS na stranu linuxu (gentoo asi)

a nakonec oftopik oftopiku-tedy navrat k puvodnimu topiku: holokaust neni historicka udalost, holokaust je historicka prasarna. (kdybych byl stat tak za tohle by me uz asi bombardovali) rika se ze vasne valky uhasinaji az s treti generaci; mame ji tu, ale jak to vypada, porad sou tu nektere osoby klasifikovatelne podle zak. 165/1950Sb., kterym nedoslo, ze ze sve povalecne slavy nemuzou zit vecne a nekdy budou muset zacit i pracovat... i kdyz takovi poradne nepracovali cca. nekolikset let. coz ovsem vzbuzuje dalsi otazku a sice Proc?, ale to uz je na takovy kratky prispevek moc slozite vysvetlovani

96202

06.03.2006 18:20

Strana zelených – správná volba?

RE: Sametak

vulgar von hulwaath 84.?.?.?

jaka je to kua protikomunisticka revoluce, kdyz nezastrelili ani nepovesili ani jednoho komunistu.

96205

06.03.2006 18:32

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

kubrt 84.?.?.?

Ta vložená energie je na jaké bázi? Že ji tak striktně oddělujete od nákladů (návratnosti). Podle této matematiky tedy mám do vynaložené ivestice na dejme tomu provrtání metrové zdi započítat pouze cenu 0,0 nic kWh za cca 15 minut činnosti vrtačky a nezapočítat cenu výrobních prostředků (= vrtačka, vrták) a jejic amortizaci, případně už vůbec nezapočítávat dopravu, protože mi tu zeď nikdo domů nepřinese...pane, argumentujte věcně. Vložená energie do provrtání zdi by skutečně byla minimální. Celková investice ale mnohem větší...

96209

06.03.2006 18:47

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

kubrt 84.?.?.?

Máte naprostou pravdu, já ale nebyl ten, co argumentoval pouze ENERGETICKOU návratností...

96216

06.03.2006 18:48

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

kubrt 84.?.?.?

Copak, nejsou argumenty? Kdybyste bydlel v zemi, která má jako většinový a veleúspěšný zdroj přílivové elektrárny, taky by se Vám jejich použití v CZ jevilo jako nej nej nej?

96218

06.03.2006 19:03

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

kubrt 84.?.?.?

A vlastně trochu jinak - jestli mi vyvrtáte do metrové zdi durch díru za tři kačky, jste kouzelník. Trocha matematiky: vrtačka cca 10.000,- vrták cca 2.500,- a ten blbec co u toho bude čtvrt hodiny stát cca 100,- na hodinu. Chápu, že to začíná být opravdu mimo mísu, ale absurdnost argumentů zastánců "levné" energie z větrných elektráren v jejich zjednodušování si žádá opravdu zjednodušující příměr. Takže se omlouvám, pane Stworo.

96225

07.03.2006 08:28

Strana zelených – správná volba?

RE: Spousta argumentů

kubrt 84.?.?.?

A já dodávám : ať to stojí co to stojí. To je zase pointa jiného příměru: těch 100 tisíc ušetříme, i kdyby to mělo stát milion...

96306

16.03.2006 18:27

Baltické moře aneb evropská stoka

jedno z mnoha?

vulgar von hulwaath 84.?.?.?

hola autore: eutrofizace je proces extremniho zmnozeni bakterii, ktere spotrebuji kyslik z vody a tim nastartuji anaerobni rozkladne procesy (normalne cesky se to rekne "zahnivani" ) - diky obohaceni vody zivinami. Ty ziviny se dostanou do vody splachem ze zemedelske - tedy ne za ucelem hnojeni, ale jako dusledek prehnanyho hnojeni- i z komunalnich odpadnich vod.
je sice pekne, ze nekdo konecne vymyslel podvybor komise pro diskuzi rozsahu definice problemu, ale takovych komisi by mohlo byt: aralske jezero, tani alpskych ledovcu, a dalsich nekolik stovek tisic lokalnich problemu, ktery dany dohromady ukazuji pomalu zacinajici odezvu ekosystemu na lidskou otravnou cinnost [velký smích]

97809

17.03.2006 06:13

Baltické moře aneb evropská stoka

RE: jedno z mnoha?

vulgar von hulwaath 84.?.?.?

jj, kdyby se ta jeho grupa starala o planetu a ne kratkozrace o svoje kapsy vypadalo by to jinak. kdyz uz se teda jednou vyhlasili za vyvolene, tak by se podle toho meli chovat. kdyz uz nic tak maji natolik celoplanetarni moc, ze by s tim mohli neco delat

97999

19.03.2006 10:57

Výročí bombardování Jugoslávie

at zije sss... usa!!! zdar vitezstvi!!!!

vulgar von hulwaath 84.?.?.?

schvalne zkuste sehnat heroin z neafganskyho maku, od nealbanskyho dylera.... jj, americka valka proti (tem spatnym) drogam, to je vec.

98373

04.04.2006 06:25

Jak zlomit vaz Paroubkovi II

tento clanek

vulgar von hulwaath 84.?.?.?

je perfektni kandidat na pametovou diru. kdyby se to objevilo na mfdnes, tak uz by se rezaly hlavy... Kazdopadne Paroubek, to je jinej kanon. Pokud bysem prirovnal grossika ke kapslovce, tak zeman by byl tezkej kulomet a na paroubka by se uz vztahovaly smlouvy o jadernem odzbrojeni

101963

10.04.2006 07:18

Heslo neocons: Učinit jadernou agresi vůči Íránu přijatelnou

RE: Nad zemi a pod zemi

kubrt 84.?.?.?

Kemo, podzemní jaderný výbuch se neodehrává pár metrů pod jejím povrchem...to se sakra pletete. I pokud má ta nejmenší bombička ekvivalent "jen" 500 tun TNT a řachne dejme tomu 10 metrů pod zemí (jak asi hluboko může 317 kg proniknout?), všechno co bude nad ní se vznese hodně vysoko a bude to kapánek svítit. Tenhle Váš argument je blbost. A pokud se trefí přímo do haly kde se v odstředivkách rafinuje U235, přidá se k tomu. Co to tady meleto o tom, že nebude spad??? Pokud tahle stranda proběhne, může proti tomu Černobyl vypadat jek kojeneckej žvást a dětská pohádka. Tolik po technické stránce. Poslední odstavec nekomentuju. To je , myslím, naprosto zbytečné....

103002

10.04.2006 07:28

Heslo neocons: Učinit jadernou agresi vůči Íránu přijatelnou

RE: Je to zajimava hra s verejnym minenim.

kubrt 84.?.?.?

Politické řešení USA bylo naprosto jednoznačně předvedeno při 2. útoku na Irák. SH přistoupil na inspekci OSN a začal s inspektory jakeš-takeš spolupracovat...pak ovšem nastalo to už dlouho připravované politické řešení, protože se sice nic nepotvrdilo, ale co kdyby. Připomíná mi to bajku ŠG z r. 1968: Smrdí to tady,prohlásil moudrý tchoř. A my tu zůstanem tak dlouho,pokud ten smrad nevyženem.

103005

10.04.2006 08:25

Heslo neocons: Učinit jadernou agresi vůči Íránu přijatelnou

RE: Nad zemi a pod zemi

kubrt 84.?.?.?

Pro upřesnění: nejtěžší konvenční pumy 2. světové války byly Tallboy - cca 6 tun a Grand Slam - cca 10 tun. První udělala kráter asi 30 metrů, druhá skoro 100. Jejich váha samozřejmě nemohla být rovna obsahu trhaviny, velkou část obstaral ocelový plášť, umožňující průraznost.

103012

10.04.2006 11:08

Heslo neocons: Učinit jadernou agresi vůči Íránu přijatelnou

RE: Je to možné?

kubrt 84.?.?.?

Kéž byste na nich dlouho, velmi dlouho vydržel....

103036

10.04.2006 23:00

Heslo neocons: Učinit jadernou agresi vůči Íránu přijatelnou

RE: Jednostranne pohlady na vec.

kubrt 84.?.?.?

Víte, když on tak neskutečně odborně hovořil o neškodnosti podzemního jaderného výbuchu...i kdybych naprosto pominul humanistické a lidské akcepty likvidace nějaké technologie určitého státu s odkazem na "pouhých" pár set nebo tísícovek mrtvých obyvatel daného státu, velmi sobecky si vyhrazuji právo brát ohled na následky tohoto "neškodného" výbuchu, která nepochybně ovlivní životní prostředí v okolí až několika set kilometrů. A to je pouze primární důsledek - ve vzduchu vidí obrovský otazník, jestli by ten výbuch byl poslední nebo první. Takže si dovoluji označit názory p. Kemy za krátkozraké až slaboduché. Ať po odborné nebo lidské stránce.

103132

20.04.2006 20:35

Modrá šance po ústecku?

RE: Tak toto je dost hloupý článek

kubrt 84.?.?.?

Nechci se Vás dotknout, ale pokud budeme mixovat tržní nájemné proti stanovenému se sponzorskými dary městu, propagací města a případnými daňovými úlevami ( o nich jste,pravda,nemluvil) z toho plynoucími, je to pro člověka normálně podnikajícího a platícího daně na poblití. Tohle kritizují na bývalém režimu ( šokialismu, abychom si rozuměli) zastánci ODS. A najednou hájí neobhajitené - naprosto neprůhledné kšeftíky mezi městem a finančně silnou firmou??? Dle Gutha - Jarkovského : jděte mi k šípku. Normálně bych Vás poslal - víte kam...

103913

20.04.2006 20:44

Modrá šance po ústecku?

RE: Větruše 1

kubrt 84.?.?.?

Maxi, krásně vystihujete situaci - ač je Váš příspěvek redakčně krácen, Větruše na sto honů smrdí - praním peněz... mohu Vás požádat o zaslání celého textu ?

103914

09.05.2006 21:58

Kateřina Jacques - dobře připravena past

RE: Clanok je zavadzajuci

kubrt 84.?.?.?

Ano pane,kladeni odporu policistovi je minimálně přestupek, kdekoli ve světě.Pro všechny trotly,co piští něco o policejním státu navrhuji třeba vyprovokovat maličký konflikt s policií v sousedním Německu nebo Rakousku.

105418

10.05.2006 17:29

Kateřina Jacques - dobře připravena past

RE: Co skutečně víme.

kubrt 84.?.?.?

Podle svědectví policistů reagovala na pokyny Čermáka k opuštění prostoru mimo jiné slovy : "Tak si mě teda předveďte!" a údajně to byl katalyzátor potyčky. Ovšem pro Trodase a spol. to je zcela jistě pouze lživé a jednostranné tvrzení policajtů...tak tu policii zrušme, bude po problémech. Přežijou jen ti nejsilnější, místo soudní moci zkusme Lynche (ostatně v téhle debatě se do jeho role staví dost lidí), ale pak se nedivme. Já bejt polda a mít roky na výsluhu, mažu do civilu jak namydlenej blesk.

105533

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 64 čtenářů částkou 16 204 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 0

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 0

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 1

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 13

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 3

Noc dlouhých nožů v USA09.01.21 10:28 USA 2

Zpěváka vyhodili ze soutěže, protože kritizoval opatření proti kovidu. 08.01.21 11:34 Německo 2

Na web Badatel bylo podáno trestní oznámení za "šíření poplašné zprávy"08.01.21 11:27 Slovensko 2

A další BLM/Antifa demonstrant v Kapitolu - Adrian De Los Dios08.01.21 07:16 USA 0

Měnové kurzy

USD
21,68 Kč
Euro
26,19 Kč
Libra
29,45 Kč
Kanadský dolar
17,02 Kč
Australský dolar
16,70 Kč
Švýcarský frank
24,34 Kč
100 japonských jenů
20,88 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,78 Kč
100 maď. forintů
7,27 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,49 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 619,31 Kč
1 unce stříbra
537,07 Kč
Bitcoin
807 548,38 Kč

Poslední aktualizace: 16.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?