O všeobecné perverzi západního politického myšlení

Článek na Zvědavci (http://zvedavec.org)

URL adresa článku:
http://zvedavec.org/komentare/2020/10/8472-o-vseobecne-perverzi-zapadniho-politickeho-mysleni.htm

Leonid Savin

Chápání antifašismu na Západě je odlišné od našeho vnímání politického boje proti fašismu. Liší se kardinálně.

Dnes antifašisté (antifa) v Západní Evropě a v USA tvoří okrajové skupiny s celkem zvláštním pojetím socialismu a boje proti imperialistickému vykořisťování.

Všeobecná perverze politického myšlení Západu se potvrzuje už tím, že všechny evropské komunistické a socialistické strany podporovaly invazi NATO do Libye v r. 2011. Analogická situace panuje v krajně levicovém spektru: tam nechvalně známá Antifa vystupuje jako útočné jednotky globalistů.

Profesor ekonomiky z Německa, Anthony Muller popisuje hnutí Antifa takto: „Poté, co si levičáci přivlastnili pojem liberalismu a přetvořili toto slovo v naprostý opak jeho původního významu, hnutí Antifa využívá lživou terminologii. Tím, že sama sebe nazývá „antifašisty“, můžeme ji považovat za avantgardu fašistického hnutí… Nepřítelem tohoto hnutí není fašismus, ale svoboda, mír a rozvoj.

Generální prokurátor USA William Barr charakterizuje Antifu jako militarizované hnutí. Při komentování vzpour a pogromů, které proběhly v souvislosti se smrtí Georga Floyda, prohlásil, že „násilí vyprovokované a provedené Antifou a dalšími podobnými skupinami během nepokojů je vnitřní terorismus a bude na něj nahlíženo odpovídajícím způsobem“.

Hnutí Antifa se dostalo na seznam teroristických organizací v květnu 2020 a tehdy se o ně začaly zajímat americké sdělovací prostředky. Metody Antify připomínají činnost teroristických organizací z minulosti: jejich cílem je přinutit vládu, aby přikročila k agresivním odvetným krokům, které mají vyvolat společenskou nespokojenost a vtáhnout do konfliktu s vládou širokou veřejnost.

Jeden z ideologů Antify v USA Mark Bray tvrdí, že je to „sociálně-revoluční sebeobrana“, zaměřená na boj proti radikální pravici a údajně navazuje na činnost evropských skupin, které vzdorovaly Mussolinimu a Hitlerovi. Avšak podobné tvrzení neberou vážně američtí ochránci lidských práv, kteří se domnívají, že Antifa je dobře zkoordinované hnutí se značnou finanční podporou.

Otázka počtu členů Antify zůstává předmětem diskuze. Známá americká skupina „Antifašisté Redditu“ má asi 60 tisíc členů. Starší skupina Antify z Portlandu (stát Oregon) Rose City Antifa má téměř 40 tisíc abonentů na Twitteru. Protivládní webová stránka It’s going down, která slučuje americké členy Antify a anarchisty, má okolo 100 tisíc stoupenců na „Twitteru“ a více než 30 tisíc na „Facebooku“. Právě z těchto stránek vychází domněnky o tom, že Trump údajně k volbám připravuje převrat (dříve tuto myšlenku začala prosazovat skupina „Projekt jednoty přechodného období“).

Máme fakta, že Antifa je spojena s trockisty. V únoru 2016 mezinárodní výbor IV. (trockistické) Internacionály zveřejnil prohlášení, ve kterém bylo řečeno, že „nové protiválečné hnutí musí být antikapitalistické a socialistické, jelikož neexistuje žádný důležitější způsob boje proti válce, jako je ten za ukončení diktatury finančního kapitálu a ekonomického systému, která je jedinou příčinou militarismu a války“.

Trockisté aktivně podporují skupiny Antify po celém světě. V červnu 2017 jejich zdroje pomohly mobilizovat více než 100 tisíc antiglobalistů a Antifu v Hamburku za účelem zorganizování protestu během konání summitu G20.

Hnutí Antifa se maskuje, aby se vyhnulo problémům s vládou, proto se v USA sloučilo s organizací Black Lives Matter (BLM). Obě skupiny sbližuje levicová ideologie; skoro všechna hnutí, která byla zformována Afroameričany za účelem ochrany práv v 60. a 70. letech, používala tu samou propagandu.

Samotný termín #BlackLivesMatter se objevil poprvé jako hashtag na Twitteru v r. 2013. Převládá názor, že hnutí zorganizovaly radikální levicové aktivistky Alicie Garzy, Patrisse Cullors a Opal Tometi. Po vraždě Michaela Browna v srpnu 2014 se objevil slogan Hands up - Don’t Shoot! (Ruce vzhůru – nestřílejte!), vymyslela jej jedna z organizátorek hnutí „Occupy Wall Street“, které bylo financováno Georgem Sorosem, černošská aktivistka Nelini Stamp. Právě ona představila „stranu pracujících rodin“, jednoho ze zakladatelů Dream Defenders. Členkou vedoucí rady Dream Defenders je jedna z bývalých lídrů Komunistické strany USA, která spolupracovala s „Černými pantery“, 76tiletá Angela Davisová.

BLM je solidně financována Demokratickou aliancí – klubem, založeným v r. 2005 pro „vybudování progresivní společnosti“ v USA (v americkém politickém slovníku se tím rozumí podpora sexuálních menšin a barevných). Tento klub původně financovali George Soros, podnikatel Peter Lewis a ideolog netradiční sexuální orientace Tim Jeal. Do klubu patří též miliardář Tom Steyer.

Ke stimulaci své činnosti a mobilizace širokých vrstev společnosti BLM používá metody barevných revolucí. Jedním z účinných způsobů je přímé financování účastníků protestních akcí. Je známo, že k vyvolání nepokojů ve Fergusonu pouliční bojovníci dostávali „výplatu“ 5 000 dolarů měsíčně. Pátrá se i po kontaktech s establishmentem. Do financování nepokojů ve městě Ferguson v r. 2014 se zapojila organizace Missourians Organizing for Reform and Empowerment (MORE), bývalá pobočka Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN). Zájmy ACORN v roli advokáta již dříve představil Barack Obama.

Ačkoliv se informace médií o Black Lives Matter omezují na akce proti policii a na boj za práva černochů, účely hnutí jsou širší. BLM se snaží zničit základní pilíře americké společnosti: 1) zrušit židovsko-křesťanskou koncepci tradiční nukleární rodiny, této základní sociální jednotky v Americe; zrušit policii a vězeňský systém; 3) stanovit vládu tzv. heteronormativy (tj. propagace toho, že vztahy osob stejného pohlaví jsou v normě); 4) zlikvidovat kapitalismus („svobodnou ekonomiku“) a nahradit jej „komunismem“ (vládou kontrolovanou ekonomikou).

Jeden ze zasloužilých členů právně ochraňujícího hnutí v USA, Afroameričan Bob Woodson, hovoří o BLM takto: „Black Lives Matter, které se snažilo propagovat jako ochránce sociální spravedlnosti pro černochy, se ve skutečnosti proměnilo v parazita. Přešlo od hesel za záchranu sociální spravedlnosti k útokům na nukleární rodinu, pálení Bible, znesvěcování kříže… Realita je taková, že 80% černochů s nízkými příjmy v zemi podporuje policii, potřebují více policie. Ale nemají hlasovací právo. Nabízejí nám „strážné“, kterým pochlebují novináři, zatímco korporativní Amerika platí těmto parazitům. A naše země spěje k úpadku“.

О всеобщей перверсии западного политического сознания vyšel 13.10.2020 na fondsk.ru. Překlad v ceně 435 Kč Zvědavec.

Článek byl publikován 20.10.2020


© 2021-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.