Česká rychlost

Článek na Zvědavci (http://zvedavec.org)

URL adresa článku:
http://zvedavec.org/prispevky/2003/06/625-ceska-rychlost.htm

Ladislav Křivánek

Dnes mne potěšil můj kamarád z Prahy emailem, ve kterém mj. píše:

Dnes jsem byl na jedné škole a pan ředitel mne potěšil, neboť mi ukázal PERLU. Jsou v Karlině a vloni měli 2,8 m hladiny vody, nešla jim elektrika, telefony, počítače. Tak dne 14.září 2002 napsal (vlastní rukou, jako za stara) na krizové centrum ministerstva školství, aby jejich škole zapůjčili čerpadla na čerpání vody ze sklepa. A předevčírem (ach ta rychlost!) mu přišla první odpověď (skoro po roce) a nějaký referent odboru nevím jakého se ho zcela vážně a oficiálně ptá, zda jejich požadavek na zapůjčení čerpadel ještě TRVÁ! BUM!!!!!!

Článek byl publikován 27.6.2003


© 2020-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.