Úkoly scientologické brigády

Článek na Zvědavci (http://zvedavec.org)

URL adresa článku:
http://zvedavec.org/komentare/2014/04/5926-ukoly-scientologicke-brigady.htm

Wayne Madsen

Téměř souběžný nástup k moci Arsenije Jacenjuka coby úřadujícího premiéra Ukrajiny a Andreje Kisky coby prezidenta Slovenska vyvolal obavy, že tajnůstkářská v USA sídlící Scientologická církev se chopila moci ve střední a východní Evropě.

Zakladatel scientologie, L. Ron Hubbard, autor vědecko-fantastických povídek, spustil svoji náboženskou sektu v r. 1954. Mnoho rozladěných členů této tak zvané „církve“ později tvrdilo, že Hubbardův zájem je jen sotva nehmotný. Tvrdili, že usiloval o své obohacení, tím, že zneužíval daňové vyjímky poskytnuté náboženským organizacím americkými daňovými zákony. Další kritici církve sdělili, že Hubbard pracoval na programu CIA MK Ultra a používal svoji církev jako krytí pro operace ovládání mysli této agentury.

Jedna věc je ohledně scientologie neoddiskutovatelná, a to tíhnutí této církve k utajování všeho kolem svých operací a konečných cílů. Kdykoliv je tato sekta, či „kult“ jak tvrdí někteří, ve zprávách, je zde snaha scientologického vedení umlčet kritiky prostřednictvím zastrašování, manipulace sociálními médii jako Wikipedie, a zajišťování, aby její členové dodržovali totální utajování.

Po západem financovaném pučí proti vládě prezidenta Viktora Janukoviče na Ukrajině se začaly objevovat informace, že Jacenjuk, jasný favorit neokonzervativců Washingtonu, jako náměstkyně ministra zahraničí pro evropské záležitosti Victorie Nuland, buď do scientologie dělal, nebo je plnohodnotným vysoce postaveným členem kultu, na pozici známé jako „operační úroveň thetan 6“, či „OT-6“.

Jacenjuk a jeho sestra, obyvatelka Kalifornie, jakékoliv napojení na scientologii silně popírají. Nicméně Jacenjukovy obchody s kultem dalece překračují jeho pouhý obdiv k filmovému herci Tomu Cruisovi, významnému mecenáši scientologie.

Některé zprávy naznačují, že Jacenjuk absolvoval na scientologické „dianetické“ škole v Kyjevě v r. 1998. Scientologie svoji přítomnost na Ukrajině zajišťuje v ulici Ivana Mazepy 14 v centru Kyjeva, naproti klášteru ukrajinské ortodoxní církve sv. Michala se zlatou kopulí. Jacenjuk se údajně upsal tomuto náboženství, když pracoval jako konzultant Aval Bank. Tato banka, čtvrtá největší banka Ukrajiny, byla v r. 2005 koupena rakouskou Raiffeisen Bank. Raiffeisen Bank byla dána do souvislosti s finančním vydíráním členů scientologie v Německu. Jacenjuk se měl také dát k Námořní scientologické organizaci, elitní jednotce v rámci této sekty, ve stejné době, kdy začal pracovat pro Aval Bank.

Jacenjukova žena a děti, jakož i jeho sestra, mají trvalé bydliště v Santa Barbara v Kalifornii. Jacenjukova sestra silně popírala, že je operativním členem scientologie thetan-4 (OT-4). Nicméně existují zprávy, že Jacenjuk se v r. 2009 setkal se scientologickým vůdcem Davidem Miscavige v Kalifornii.

Andrej Kiska, nově zvolený prezident Slovenska, odmítal obvinění svého protivníka, premiéra Roberta Fica, že má jako miliardářský magnát vazby na scientologii. Zdá se, že tato obvinění měla původ ve faktu, že Kiskův životopis byl vydán společností vlastněnou slovenskými scientology.

Kiska, v reakci na Ficova obvinění, podal na Fica 18. března žalobu pro pomluvu. Nicméně soudní zneužívání justice k odražení jakýchkoliv obvinění je pro často tvrdé pokusy scientologie potlačit kritiku jejích akcí charakteristické a typické.

Fico tvrdil, že Kiska a scientologie se pokouší převzít na Slovensku moc. Ficova obvinění odpovídají obviněním vzneseným FBI v 70. a 80. letech proti této sektě. Několik scientologů bylo přichyceno při infiltrování se do řady amerických federálních agentur, včetně daňového úřadu, DEA, ministerstva práce, ministerstva zahraničí, FDA, Komise pro atomovou energii, Systému výběrových služeb, Federální obchodní komise, americké pošty, Pobřežní stráže, námořnictva a ministerstva spravedlnosti. Několik scientologů bylo usvědčeno, že kradli citlivé a tajné vládní dokumenty. Bylo zjištěno, že mimo Spojené státy scientologové infiltrovali nejvyšší úroveň vlády provincie Ontario v Kanadě, několik kanadských policejních okrsků, britské ministerstvo vnitra a úřad prezidenta Francoise Mitteranda ve Francii. Scientologové se také pokusili získat vliv ve vládách Austrálie, Jižní Afriky a Rhodesie.

Během slovenské volební kampaně Fico řekl slovenské agentuře TASR, že v zahraničí je scientologie „často považována za bezpečnostní riziko“. Fico dodal, že „dokonce i na Slovensku již několik firem přišlo o svoji bezpečnostní prověrku kvůli kontaktům s touto sektou“. Fico byl vůči Kiskovu totálnímu popírání, že měl jakýkoliv vztah se scientologií, podezřívavý: „Když jsem řekl, že pan Kiska má blízko k sektě scientologů, očekával jsem nějaké vyjádření; ale on popřel všechno.“ Fico zdůraznil, že scientologie není na Slovensku registrovaným náboženstvím, ale že Kiska strávil dva roky svého života zapojením se do aktivit scientologie. Fico uvedl: „Pan Kiska lidi ve své sektě zná, komunikuje s nimi, setkává se s nimi a spolupracuje s nimi. Je opravdu vážným problémem pro tuto zemi, pokud člověk, který je napojen na sektu scientologů, kandiduje na prezidenta.“

Fico nikdy do Kiski kvůli obviněním ze scientologie tepat nepřestal. Fico řekl, že Kiskovo podnikatelské pozadí je od scientologických vazeb neoddělitelné a že Kiskův podnikatelský úspěch přiměl scientology k tomu, aby Kiska přednášel členům a předával jim své podnikatelské dovednosti na církevních akcích sponzorovaných Hubbarodovo školou pro správu a Světovým institutem scientologických operací (WISE).

Kiskova kniha byla vydána podnikatelem a vydavatelem Ladislavem Pavlíkem, který také vlastní školu řízení pojmenovanou po L. Ronu Hubbardovi, zakladateli scientologie. Pavlík také napsal úvod ke Kiskovu životopisu, nazvaném „Vezměte život do svých rukou“. Kiska, který připouští, že koketoval s judaismem a buddhismem, ale že nyní je horlivým katolíkem, později řekl, že netušil, že „Pavlík“ je zapleten se scientologií.

Stojí za zmínku, že Kiskův nedostatek zkušeností v politice vyslal šokové vlny do celé Evropy. Nejen, že Fico měl podporu tří předešlých slovenských prezidentů, Ivana Gašparoviče, Rudolfa Schustera a Michala Kováče, ale byl také podporován českým prezidentem Milošem Zemanem a francouzským prezidentem Francoise Hollandem. Negativní reakce na Kisku mohou mít původ ve zprávách rozvědky, které Ficovi slovenští a zahraniční stoupenci dostali o Kiskových vazbách na scientologii, kult, který je v celé Evropě považován za kult fašistického typu.

Díky velkým vpádům  na Ukrajinu a na Slovensko je nyní scientologie odhodlána k tomu, že dosáhne ještě větší politické kontroly, obzvláště v zemích, které uznávají tuto sektu jako náboženství. K těmto zemím patří Slovinsko, Chorvatsko a Maďarsko. Šéf scientologů, Miscavige, má jako svůj hlavní plán zřízení posvátné země pro scientologii na Balkáně. S názvem „Bulgravia“ (z BULgaria-GReece-Albania-YugoslaVIA) se má tento super stát skládat z Bulharska, Řecka, Albánie a bývalé Jugoslávie.

Plány na Bulgravii byly odhaleny při policejní razii na krycí scientologickou organizaci v Aténách, „Středisko pro aplikovanou filosofii Řecka“, či KEPHE. Policie shromáždila tisíce stran dokumentů a hromadu disket obsahujících plány na zřízení Bulgravie v Albánii, jako první fázi, kvůli jejím slabým vládním strukturám a nedostatečné rozvinutosti. „Projekt A“ – pro Albánii – byl vypracován WISE, stejnou organizací, pro kterou Kiska konal podnikatelské kurzy na Slovensku. Prvním scientologickým cílem v Albánii byla veřejná televize. Dalšími cíli pro naverbování byli bosenští muslimští muftí a bosenský prezident Alija Izetbegovič, spolu s Demokratickou stranou Chorvatska, pravičáckou politickou stranou. Plán se zhroutil po razii řecké policie a kolapsu scientologie v Řecku.

Když jsou nyní na vrcholových pozicích domnělí scientologové v Kyjevě a v Bratislavě, mohou být aktivity scientologické brigády s cílem zřídit „Velkou Bulgravii“ v plném proudu.

The Charge of the Scientology Brigade vyšel 1. dubna 2014 na Strategic Culture Foundation. Překlad v ceně 515 Kč Zvědavec.

Článek byl publikován 8.4.2014


© 2020-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.