Kdyby Hamas neexistoval

Článek na Zvědavci (http://zvedavec.org)

URL adresa článku:
http://zvedavec.org/komentare/2009/01/2942-kdyby-hamas-neexistoval.htm

Jennifer Loewenstein

Řekněme si jednu věc zcela na rovinu. Pokud bude pokračovat totální mrzačení a degradace pásma Gazy, pokud bude vůle Izraele totožná s vůli USA, pokud Evropská unie, Rusko, OSN a všechny světové agentury rozprostřené po světě budou i nadále sedět jako prázdní manekýni, nedělající nic než opakovaně „volat “ po „příměří“, pokud budou zbabělé, servilní a netečné arabské státy nečinně přihlížet vraždění hodinu po hodině svých krajanů a bratrů, zatímco tyranská supervelmoc se na ně bude hrozivě dívat z Washingtonu, aby neřekly něco, co se jim nebude líbit, pak nám aspoň dovolte říct pravdu, proč se tohle peklo na zemi vůbec děje.

Ten státní teror přicházející (v okamžiku, kdy toto čtete) z nebe a ze země proti pásmu Gazy nemá nic společného s Hamas. Nemá nic společného s „Terorem.“ Nemá nic společného s dlouhodobou bezpečností židovského státu, ani s Hizbaláh, ani se Sýrií či s Íránem, až na to, že to zhoršuje podmínky, které vedly k dnešní krizi. Nemá nic společného s nějakou vyčarovanou „válkou“ - cynickým a nadužívaným eufemismem, který se rovná naprostému zotročení jakéhokoliv národa, který se odváží trvat na svých suverénních právech; který se odváží tvrdit, že jeho zdroje patří jemu, který nechce na svém drahém území ani jednu z obscénních vojenských základen impéria.

Tahle krize nemá nic společného se svobodou, demokracií, právy nebo mírem. Není kvůli Mahmoudu Zaharovi ani kvůli Khalidu Mash-alovi či Ismailu Hanijehu. Není kvůli Hassanu Nasrallahovi či Mahmoudu Ahmadinežádovi. Tohle jsou okrajoví hráči, kteří dostali roli v současné bouři až v poslední době, zatímco situace zrála 61 let, aby dozrála do dnešní katastrofy. Islámský faktor ji obarvil a bude i nadále atmosféru krize přibarvovat, zverboval současné vůdce a mobilizoval široké sektory světové populace. Dnešními primárními symboly jsou islám, mešity, korán, odvolávky na proroka Mohameda a džíhad. Ale tyto symboly by mohly zmizet a slepá ulička by stejně pokračovala.

Bývaly časy, kdy Fatah a Fronta pro osvobození Palestiny určovaly běh dne, kdy velmi málo Palestinců chtělo mít cokoliv společného s politikou islámu a s politiky. Tito politikové neměli nic společného s primitivními raketami vystřelovanými přes hranici, ani s tunely, kterými se na černý trh pašovaly zbraně; stejně tak Arafatův Fatah měl velmi málo společného s kameny a sebevražednými útočníky. Tyhle asociace jsou náhodné, jsou produktem daného politického prostředí. Jsou výsledkem něčeho úplně jiného, než co nám lži-politikové a jejich analytici říkají. Staly se dnes součástí krajiny lidských událostí v moderním Blízkém východě. Ale nahodilosti stejně smrtelné nebo neposlušné, zlé či nepoučitelné by klidně brzy mohly být místo nich.

Zbavte je klišé a prázdného newspeaku dunícího napříč servilními médií a jejich patetických sborů dobrovolných státních sluhů v Západním světě a to, co zůstane, bude holá touha po hegemonii, moci nad slabšími, touha po dominanci nad světovým bohatstvím. Ještě hůř: zjistíte, že sobectví, nenávist a lhostejnost, rasismus a pokrytectví, egoismus a hedonismus, které se tak velmi snažíme utajit prostřednictvím sofistikovaného žargonu našich rafinovaných akademických teorií a modelů, ve skutečnosti napomáhají směrovat naše nejzákladnější a nejodpornější touhy. Necitelnost a zatrvzelost, se kterou si v tom hovíme, jsou endemické naší nejvlastnější kultuře, daří se jim zde jako všim v kožichu.

Oddělte současné symboly a jazyk obětí našeho sobectví a vše ničících rozmarů a najdete prostý, vášnivý a nedotčený pláč utiskovaných; „zatracenců světa“ prosících vás, abyste zastavili chladnokrevnou agresi proti jejich dětem a jejich domovům, jejich rodinám, jejich vesnicím, prosící vás, abyste je nechali na pokoji, aby mohli sníst svůj pokrm, svou rybu s chlebem, své pomeranče a olivy, svůj tymián; prosící vás nejprve slušně a uctivě a postupně s narůstajícím údivem, proč je nemůžete nechat na pokoji, na půdě jejich předků, nevydrancované, bez strachu z vyhnání, uchvácení a zničení; bez povolenek k vstupu, bez silničních blokád, kontrolních stanovišť a přechodů, bez monstrózních betonových zdí, strážních věží, betonových bunkrů, ostnatých drátů, bez tanků a věznic, bez mučení a smrti. Proč není možný život bez těchto nástrojů pekla?

Odpovědí je, protože Izrael nemá v úmyslu povolit životaschopný, suverénní palestinský stát u svých hranic. Neměl to v úmyslu v roce 1948, když ukradl o 24 procent více území, než kolik měl legálně, byť neférově dostat na základě rezoluce OSN číslo 181. Neměl to v úmyslu v celém průběhu masakrů a taktických piklů v padesátých létech. Neměl v úmyslu povolit dva státy, když zabral dalších 22 procent historické Palestiny v roce 1967 a následně si po svém vysvětlil rezoluci RB OSN číslo 248, navzdory drtivému mezinárodnímu konsensu, podle kterého Izrael obdrží plné mezinárodní uznání v rámci pevných a uznaných hranic, pokud se stáhne z území, které nedávno začal okupovat.

Izrael neměl v úmyslu uznat palestinská národní práva u OSN v roce 1974, když spolu s USA jako jediné dva státy hlasovaly proti řešení dvou samostatných států na palestinském území. Neměl v úmyslu splnit obsáhlou mírovou dohodu, kterou byl Egypt ochoten přijmout, namísto toho Egypt obdržel a poslušně přijal separátní mír vylučující práva Palestinců a dalších obyvatel v regionu. Izrael neměl v úmyslu dopracovat se řešení dvou států ani v roce 1978 nebo v roce 1982, když vtrhl, vybombardoval, spálil a buldozery srovnal se zemí Bejrút, aby následně bez odporu zabral West Bank. Neměl v úmyslu umožnit Palestincům stát v roce 1987, když se první intifáda rozšířila okupovaným palestinským územím a dále do Diaspory a do ducha globálního oloupení, nebo když Izrael úmyslně vedl čerstvě vytvořené hnutí Hamas tak, aby podlomilo sílu více sekulárních národních frakcí.

Izrael neměl v úmyslu garantovat Palestinský stát v Madridu nebo v Oslo, kde byla FOP (Fronta pro osvobození Palestiny) vytlačena chvějící se, kolaborantskou palestinskou správou ( Palestinian Authority), ve které příliš mnoho starých dobrých brachů horlivě usilovalo o bohatství a prestiž získanou na účet svého lidu. A zatímco Izrael vytruboval do světových satelitních kanálů a mikrofonů svou touhu po míru a řešení dvojího státu, zdvojnásobil počet svých ilegálních osad na palestinské půdě ve West Bank a kolem jižního Jeruzaléma, zabíral postupně více, jak osady budoval, pro svou infrastrukturu spojovacích silnic a dálnic napříč osekanými městy a vesnicemi původních Palestinců. Zabral pro sebe Jordánské údolí, mezinárodní hranici Jordánu, při této příležitosti vytlačil a vyhnal všechny místní obyvatele dosud na tomto území žijící. Hovoří zmijím jazykem o mnohonásobné amputaci Palestiny, jejíchž hlava bude už brzy oddělena od trupu ve jménu práva, míru a bezpečnosti.

Formou demolice domů, formou útoků na občanskou společnost, útoků, které se pokoušely zatlačit palestinskou historii a kulturu do propasti neexistence, přes slovy nepopsatelnou destrukci utečeneckých ghet, přes bombardování infrastruktury za druhé intifády, přes masivní politické vraždy, zabíjení a popravy, přes grandiózní frašku rušení svých slibů a závazků až k úplnému zrušení a anulování svobodných, férových a demokratických palestinských voleb ukázal Izrael znovu a opakovaně jazykem nejjasnějším, jazykem vojenské síly, jazykem vyhrožování, zastrašování, týrání, pomluv, hanobení a ponižování svůj pohled na věc.

Izrael s bezpodmínečnou a vždy schvalující podporou Spojených států dramaticky jasně ukázal celému světu znovu a znovu a znovu, opakovaně v akci za akci, že nebude akceptovat životaschopný palestinský stát u svých hranic. Co je třeba ještě udělat, jaký další důkaz předložit, aby slyšeli i ti zbývající? Co je třeba udělat, aby bylo ukončeno zločinné mlčení „mezinárodní komunity“? Co, jaké důkazy je třeba předložit, aby veřejnost dohlédla ZA lži a propagandu, aby viděla, co se děje den po dni v plném obraze před očima světa? Poslouchat a neslyšet, dívat se a nevidět dovoluje lhostejnosti, ignoranci a spolupachatelství pokračovat a prohlubovat s každým dalším hrobem naši kolektivní ostudu.

Destrukce Gazy nemá nic společného s Hamas. Izrael nebude akceptovat nad palestinským územím žádnou správu, kterou nebude moci plně kontrolovat. Kterýkoliv individuální vůdce, frakce nebo hnutí, které by se nepodřídilo izraelským požadavkům, nebo které by usilovalo o vlastní suverenitu a rovnost všech národů v oblasti, kterákoliv vláda nebo lidové hnutí požadující dodržování mezinárodních humanitárních zákonů či univerzální deklarace lidských práv pro své vlastní lidi, je pro židovský stát neakceptovatelná. Ti, kteří sní o jednom státě, musí být přinuceni položit sami sobě otázku co by Izrael udělal populaci 4 milionů Palestinců na svém území, když každý den, ne-li každou hodinu páchá zločiny proti jejich kolektivní humanitě a to při tom žijí podél izraelských hranic, ne v nich? Co bude najednou tím raison d’etre (důvodem existence), samozvaným účelem izraelského důvodu být změnou, pokud budou palestinská území k Izraeli anektována zcela?

Zdroj životní síly, dech života palestinského národního hnutí dnes teče ulicemi Gazy. Každá kapka krve, která dopadne, svlaží půdu pro odplatu, nepřátelství a nenávist nejen v Palestině, ale na celém Blízkém východě a v mnoha částech světa. Máme možnost rozhodnutí, zda v tom pokračovat nebo ne. Nyní je čas.

Článek If Hamas Did Not Exist vyšel 1. ledna na serveru counterpunch.org. Překlad editor.

Článek byl publikován 5.1.2009


© 2021-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.