Zpráva o stavu soukromí světa

Článek na Zvědavci (http://zvedavec.org)

URL adresa článku:
http://zvedavec.org/komentare/2008/01/2401-zprava-o-stavu-soukromi-sveta.htm

Vladimír Stwora

Americká firma Electronic Privacy Information Center spolu s britskou Privacy International pravidelně provádějí průzkum o stavu soukromí ve světě. Poslední zpráva za rok 2007 nedávno vyšla a je k dispozici zde http://www.privacyinternational.org/phr. Zpráva zahrnuje 70 zemí – o 47 více než loni - a poprvé také umožňuje zaznamenat trend porovnáním známky z předchozího roku.

[Detailní tabulka]

Každá země ve zprávě je známkována známkou 5 - 1 takto:

5 – minimální invazivní zákony nebo praktiky
4 – komplexní úsilí o ochranu soukromí
3 – mechanismy na ochranu soukromí existují, odposlechy jsou relativně pod kontrolou
2 – minimální mechanismy na ochrany soukromí, rozsáhlé sledování a odposlechy
1 – neexistující nebo zcela selhávající mechanismy na ochranu soukromí, extenzivní sledování a odposlechy

Platí tedy, že čím nižší známka, tím horší umístění.

Každá země dostala kromě známky i barvu podle tohoto klíče:

Barva odpovídá známce Význam
tyrkysově modrá 4,1 - 5 soustavně dodržuje lidská práva
zelenomodrá 3,6-4 existují silné mechanismy na ochranu soukromí
světle zelená 3,1-3,5 dostatečné mechanismy proti zneužívání
žlutá 2,6-3 mechanismy na ochranu jsou nedostatečné nebo selhávající
červená 2,1-2,5 mechanismy na ochranu soukromí zcela selhávají
purpurová 1,6-2 společnost je intenzivně sledována a odposlouchávána
černá 1,1-1,5 odposlechy a sledování občanů jsou mimo jakoukoliv kontrolu
a dosahují epidemických proporcí

Když se podíváte na mapu, kde jsou jednotlivé země zobrazeny barvou podle své známky, zjistíte, že

tyrkysově modrou není vyznačena žádná země,
- zelenomodrou není vyznačena žádná země,
- světle zelenou je označena jediná malinkatá země, a tou je Řecko,
- žlutá se zdá být na mapě bohatě zastoupena, ale to jen proto, že jí jsou označeny dvě velké země, Kanada a Argentina,
- červená je v Evropě bohatě zastoupená a je to rovněž barva pro Českou republiku,
- purpurovou je vyznačena Francie (to jsme to dopracovali) a Indie,
- černou je vyznačena Velká Británie, Spojené státy a Rusko

Seznam zemí Evropské unie

Řecko 3,1
Rumunsko 2,9
Maďarsko 2,9
Slovinsko 2,8
Portugalsko 2,8
Lucembursko 2,8
Německo 2,8
Itálie 2,8
Estonsko 2,8
Belgie 2,7
Česká republika 2,5
Finsko 2,5
Irsko 2,5
Malta 2,4
Polsko 2,3
Španělsko 2,3
Rakousko 2,3
Kypr 2,3
EU 2,3
Lotyšsko 2,2
Nizozemí 2,1
Slovensko 2,1
Švédsko 2,1
Dánsko 2,0
Bulharsko 2,0
Litva 2,0
Francie 1,9
Británie 1,4
Anglie a Wales 1,4

Seznam zemí mimo EU

Kanada 2,9
Argentina 2,8
Island 2,7
Švýcarsko 2,4
Nový Zéland 2,3
Jižní Afrika 2,3
Japonsko 2,2
Austrálie 2,2
Izrael 2,2
Brazilie 2,1
Norsko 2,1
Indie 1,9
Filipíny 1,8
USA 1,5
Thajsko 1,5
Tchajvan 1,5
Singapur 1,4
Rusko 1,3
Čína 1,3
Malajsie 1,3

Nejlépe dopadlo Řecko se známkou 2,1. Druhé je (světě div se) Rumunsko a Maďarsko se známkou 2,9. Česká republika na tom není tak špatně, obdržela známku 2,5 – stejně jako Finsko a Irsko. Slovensko dostalo 2,1.

Nejhorší z evropských zemí (konec tabulky) jsou Francie (známka 1,9) a poslední je Británie, 1,4.

Z mimoevropských zemí je na tom (údajně) nejlépe Kanada (2,9) a Argentina (2,8).

Izrael obdržel známku 2,2 (horší než ČR), Amerika je ohodnocena 1,5, Rusko stejně jako Čína a Malajsie jsou na konci tabulky se známkou 1,3.

[stav soukromí ve světě]

K tomu dvě poznámky: První se týká Ruska. Předesílám, že jsem v Rusku nebyl, ale o tom, že by tam byly odposlechy epidemických rozměrů trošku pochybuji. Pochybuji o tom hlavně proto, že k intenzivnímu šmírování veřejnosti je nezbytné mít vybudovanou příslušnou infrastrukturu elektronických dálnic, čidel, kabelů, kamer, počítačů a databází. Ve vyspělých evropských zemích mohli využít jako základnu stávající sítě, ale v Rusku, kde dříve taková technologie neexistovala? Že by to stihli? Tatáž pochybnost se týká Číny a Malajsie. Navíc je tady ta rozlehlost. Malá země se dá prošpikovat kamerami, ale podívejte se na mapu Ruska a Číny.

A potom, Rusko je Západu trnem v oku, proto, jak se Putin dokázal vypořádat s oligarchy a zloději rozkrádající ruský národní majetek. Měli bychom si možná položit otázku, kdo financuje provoz organizací Electronic Privacy Information Center a Privacy International. Nepochybuji, že v mnoha ohledech je výzkum veden objektivně, ale tady bych tipoval, že si někdo přiložil polínko, když už musel očernit své vlastní hnízdo.

Rovněž se mi nezdá tak dobrá pozice Kanady. Dostala známku 2,9 a je vybarvena žlutě. Nezdá se mi to proto, že v této zemi žiji a znám zdejší poměry. A také nezapomeňme, že to je země, která dva roky držela Ernesta Zundela ve vězení na samotce bez obvinění a pak v zinscenovaném procesu, ve kterém byla žaloba tak tajná, že ji nesměl vidět ani on, ani jeho právník, jej vyhostila do Německa, kde si odpykává nejvyšší možný trest pět let za popírání holocaustu.

Detailnější popis u některých zemí

Řecko

Maďarko

Rumunsko

Česká republika

Slovensko

Británie

USA

Závěr

Rok 2007 zaznamenal celosvětové zhoršení situace na poli dodržování soukromí občanů, zvýšené odposlechy a kontroly ze strany států a selhávající zákonné ochrany a mechanismy na ochranu soukromí.

Obavy z emigrace dominovaly světové agendě v roce 2007. Státy velmi rychle instalovaly databáze a systémy na zjišťování identity, otisky prstů a DNA, často bez ohledu na následky, které to bude mít na soukromí vlastních občanů.

Porovnání známek z roku 2007 s předchozím rokem ukazuje zvýšený apetit státní moci pro kumulování a archivaci geografických, komunikačních a finančních dat o svých občanech. To vede k závěru, že všichni občané bez ohledu na svůj legální status jsou považováni za podezřelé.

Zvýšený trend odposlechů a státního dozoru je přikrmován vznikem profitujícího a kvetoucího průmyslu zaměřeného na výrobu odposlechových a sledovacích zařízení a počítačových firem. Byla uzavřena řada mezinárodních dohod, které často operují aniž by braly ohled na zákony nebo demokratické procesy státu.

Navzdory politickým změnám v kongresu USA pokračuje růst odposlechů a sledování v této zemi a dotýká se jejich občanů i návštěvníků.

Odposlechové iniciativy Bruselu zapříčinily rozsáhlý pokles soukromí napříč evropskými státy, narušily nebo zcela zlikvidovaly ochranu i v těch zemích, které tradičně prosazovaly vysokou úctu k soukromí.

Soukromí občanů starých demokratických zemí se vytrácí, zatímco tzv. nové demokracie se relativně drží.

Německo, které se v předchozím roce umístilo v Evropě na prvním místě, znatelně kleslo na pozici sedm, za Portugalsko a Slovinsko.

Co se týče statutární ochrany a zachovávání soukromí jsou Spojené státy nejhorší zemi v demokratickém světě. Celková ochrana soukromí v USA je na nesmírně nízké úrovni, dokonce horší než v Indii a na Filipínách. USA je dnes na mapě vyznačeno černou barvou dokládající široce prováděné odposlechy mimo jakoukoliv kontrolu.

Z evropských zemí je na tom nejhůře Británie, která je rovněž zobrazena černou barvou stejně jako Rusko a Singapur. Na druhé straně Skotsko se zdá být na tom lépe než Anglie a Wales.

Argentina je na tom lépe než 18 zemí z Evropské unie.

Austrálie získala lepší známku než Slovensko, ale horší než Jižní Afrika a Nový Zéland.

Podklady pro tento článek čerpám z článku The 2007 International Privacy Ranking uveřejněném 28.12. 2007 na serveru privacyinternational.org.

Článek byl publikován 15.1.2008


© 2020-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.