Otevřený dopis panu Miloši Zemanovi

Pavel Kolář

14.3.2013 Přišlo emailem Témata: Česká republika 1795 slov

Pane Zemane.

Přestože se mi do toho vůbec nechtělo, cítím jako svou morální povinnost občana, napsat Vám tento otevřený dopis.

Sice je to pouhý den před uvedením do úřadu, ale přesto je to ještě včas, aby jste se mohl zastavit a zamyslet, do jaké míry jste ochoten obětovat výkonu své funkce osobní a duševní pohodu a kolik budete potřebovat nadhledu a vyrovnanosti (a na jak dlouho ), což obé nesmí pramenit z Vašeho, bohužel velmi vyvinutého ega.

To vše ovšem za předpokladu, že nepředstíráte sám sobě ( a tím i ostatním ), že „chcete být presidentem nás všech“!

Předstíráte-li a Vaším hnacím motorem je hlavně Vaše „vysoké mínění o sobě“, je tento dopis naprosto zbytečný. A naše zem bude i nadále částí „zeměplochy“, na které její žijící obyvatelé jsou naprosto neschopni řídit osudy své a svých potomků a jsou sice „namyšleným“, ale pouze vlajícím chvostem za událostmi.

Jako „veřejně činné osoby v politické sféře“, si Vás totiž zatím vůbec nevážím a řadím Vás mezi ty, které je třeba postavit před soud za zjevně škodlivé činy proti této republice, těsně vedle boku těch, kteří (nejen) dle mého názoru, skutečně spáchali činy velezrady (v prezidentské funkci vlastizrady). Jako například pan Havel i přes jeho „mezinárodní věhlas“ ( což nebylo nic jiného než „zvenčí“ vytvářená „domácí modla“ ). Stručně k jeho osobě se dá říct toto : lhal nám, že nechce u nás zavést kapitalismus, že nechce a „my“ nepotřebujeme žádné „vojenské bloky“, že mu jde o to, aby se nám dobře žilo a když viděl, že se nám žije špatně, neměl zájem se vzepřít systému, který sám pomáhal ustanovit. Říkal, že je třeba „humanitárně bombardovat“, pro něj jen ti, kteří „překáželi“ zájmům USA, porušovali lidská práva, intrikami odstavil Dubčeka od presidentství, a tak dál, atd.

A u něj, stejně jako u pana Klause, vidím skutkovou podstatu vlastizrady v tom, že svým působením předali „vládu nad naší zemí“ a většinu „majetku nás všech“ do rukou „nadnárodních korporací“, které již ze své „podstaty“ „dokud platíme daně“, nemají naprosto žádný zájem na tom, aby se nám žilo lépe, zvlášť když jejich hlavním zájmem je „vytvářet“ a „zaměstnávat“ levnou pracovní sílu a „zmocnit se“ co největšího množství základních výrobních surovin (včetně potravinářství ) a to nejen z toho důvodu, že „přijde špatná doba“!

To, že jsme mohli jako Švýcarsko, Island, aj. státy, být pouze „přidružení“ k EU, využívat jejích výhod a netrpět jejími nedostatky, našim „představitelům“ mělo být jasné jako facka.

Copak jsme nebyli dostatečně poučeni minulostí? Proč jsme museli naší suverenitu bez našeho souhlasu (nepočítáme-li jedno úmyslně odbyté referendum) předal do cizích rukou? Do NATO, EU, MMF, Evropské banky, atd., atd.? Co nám NATO přineslo kromě nevinné krve na našich rukách, které každým dnem, prolhaných konfliktů, jen přibývá? (A kromě pravidelně tunelovaných výdajů na armádu?) Vždyť v nich nejde o nic jiného, než o zvětšení panství USA a ukápnutí naturální odměny snaživým vazalům“ – GB, Fr, N aj. Nějaký drobek spadne i na nás, jak bylo řečeno ve „Zprávách“ – něco přece jenom z těch trosek, na které jsme pomáhali přeměnit jejich domovy, můžeme za jejich peníze vybudovat.

Toto a pravidelné pošlapávání naší Ústavy státními orgány na podnět nejvyšších představitelů (viz. níže např.), jsou vše činy, které zcela naplňují skutkovou podstatu vlastizrady.

Např.:

- „Fikce doručení“ pravomocného rozhodnutí (zatímco v USA se doručováním „předvolání před soud“ úspěšně živí celá jedna profese, u nás stačí vhodit do imaginární schránky jeden mail, počkat pár dnů a je vymalováno. Právo na spravedlivý proces je fuč!

- Možnost exekutora beztrestně porušovat základní principy soukromého vlastnictví : exekutor (který navíc je soukromá osoba!!!) bez soudu a bez presumpce nevinny rozhodne „zda váš majetek je váš nebo dlužníka“, zda - dokonce beze svědků a bez soudního postihu - potřebuje vyloupit váš dům, či ne. A jestli se mýlí, on za to není postižen, protože má zaručenou beztrestnost! Tak proč by se často nemýlil, když z prodeje toho majetku má procenta?!..

A další porušování v oblastech sociálních a zdravotních práv.

Ústava má být vyjádřením „vůle lidu“ a chránit jeho zájmy. Ne jakési „jepičí politické representace“, která navíc zjevně zastupuje „cizí“ zájmy. Prý nemáme na sociální stát. Po 23 letech „úspěšného budování“ kapitalismu?

Rozepsal jsem se možná víc než bylo třeba o podvodech,kterých se na nás dopustila „naše“ politická representace od „podrazu“ v r.1989. Skutečností je, že jsme na začátku skluzavky směrem dolů. Bez odvahy a schopnosti něco radikálně měnit.

Stále bez přehledu o tom, o co vlastně jde a s naivní vírou (u těch několika mála, kteří ještě dělají politiku z „přesvědčení“, ne „pouze“ pro legalizaci krádeží), že nás z toho „naši velcí kamarádi vytáhnou“ – „vždyť jsme přece kopali podle jejich trenérů, tak nás v tom nemohou přece nechat“.

Potřebovali bychom vyměnit všechny politiky, včetně jejich stran.

Ekonomové vědí, že začal „run“ na „malé vlastníky“, pardon, státy, které je třeba zcela „privatizovat“, aby se usnadnilo „globální ovládání světa“ a mohla se odhodit dlouho předstíraná maska „národního státu“!

V této situaci přicházíte Vy a slibujete být „presidentem nás, všech občanů tohoto, zatím ještě alespoň polosuverénního státu“. To je velice těžká pozice. Pozice, která se ale v novodobé historii našeho státu kupodivu pravidelně opakuje:

- V r.1918 se své dějinné role zhostil T.G. Masaryk na jedničku! (Za 10 let existence Československa jsme byli 5-tí na světě v životní úrovni, patřili jsme ke světové špičce ve vědě, vzdělávání, v umění a ve svobodě života.)

- V r. 1939 Beneš žalostně selhal, když dal přednost politikaření před bojem. (I kdybychom boj prohráli, stále by jsme měli lepší další výchozí pozice.)

A tak dále až do r.1989, kdy Havel zklamal a zradil na celé čáře, když předvedl, že je mu bližší myšlení a honosný způsob života bohaté buržoazie, včetně stylu a obsahu uvažování jeho „mecenášů“ ( takzvaného „pozadí“, které skrz Schwarzenberga jeho skupinu financovalo ) a pak si nasadil klapky na oči na obranu před nepříjemnou realitou, která k němu pronikala maximálně jako „blbá nálada“. A raději lítal po světě pro další „doktoráty“…O rozdělení republiky už ani není třeba mluvit.

Je snad takový problém postavit se jako president špatné společnosti?

Domnívám se, že pro silnou osobnost, bez touhy po zisku, to takový problém není !

Ano, je velké nebezpečí nechat se zkazit mocí. Je-li používaná dlouhodobě, tak  98 až 99% těch, kteří ji používají, si jí nechá zdeformovat úhel pohledu na realitu. (Pro lepší pochopení je vhodné sledovat několik přenosů z parlamentu – evidentně tam nejde o optimální řešení problémů, ale o to, „kdo koho strčí do vody“. Čím hlubší, tím lepší! )

Ti, kteří ji už ochutnali a pak zažili pád, ale nezatrpkli a ani se „nechtějí pomstít“, mají šanci „moci“ „nepodlehnout“.

Konečně se dostávám k tomu, proč se namáhám Vám psát. Pro mne jste člověk, který je spoluodpovědný za současný stav! Určit, do jaké míry, je na jiných.

Tvrdíte, že víte, že jste dělal chyby. Nemáte zájem o hromadění majetku a chcete být presidentem v souladu se smyslem prezidentského poslání, tj. být ku prospěchu celé naší společnosti.

V tom případě je třeba vzít v potaz plnou šíři současné situace ve světě, včetně faktu, že vzniká stále více studií z „různých zdrojů“ o tom, že pro udržitelný život člověka na této planetě je optimální počet jedna miliarda…

A další, ne jenom níže uvedená fakta.

Když víme, že v USA se bez kontroly tisknou další miliardy dolarů „kvantitativního uvolňování“. A že, již ne jen skrz USA, bankovní sektor „doluxovává“ důležitý reálný majetek z okolního světa, na který může dosáhnout a zároveň nutí ke „kvantitativnímu uvolňování“ Evropskou banku…( do očí bijící situace v Africe, v arabském světě, v Řecku, atd.).

Když víme, že začal boj o suroviny. a historické zkušenosti nám říkají, že „při bruslení na ledě si sedlák za pána vždycky nohu zláme“. Kdy slyšíme, že 40% evropského automobilového průmyslu je nadbytečných, tak stále ještě v klidu chceme být „montovnou“ a „skladištěm“ Evropy? Anebo konečně začneme prosazovat naše zájmy?

Zájmy společnosti, kterou zatím necháváme dál ničit, aby se zahraniční a domácí pijavice měli dobře?

Pokud ano, tak co pro to Vy jako president můžete udělat?

Zdánlivě málo, ale přesto velmi hodně:

Zamyslet se na tím, komu patří „masmédia“ v této republice. Počítat s řízenou a sofistikovanou dezinformační, dlouhodobou kampaní. Je zde někdo, kdo je ochoten skutečně objektivně informovat? A bude dostatečně schopný, neúplatný a bude dostatečně slyšet? Jedinec, který není široce podporován, není slyšet. Může Úřad presidenta mít vlastní tiskový odbor a vlastní médium?

Je třeba se urychleně seznámit se skutečným stavem politiky a ekonomiky ve světě.

Kdy „letadlo finančního kapitálu“ spadne? A jak to bude s ekonomikou? Bude opět stavěna na „tvorbě dluhu“?

Jakým způsobem se chystá řešení problému zbytečnosti lidské práce, při vytváření nových hodnot (tzv. přidané hodnoty, nadhodnoty). Problému, který již nastává a při dalším zavádění automatizace a robotizace se výrazně začne projevovat už za 15 až 20 let?!

Za jakým účelem jsou vedeny současné nové války?

Proč v některých zemích ( včetně nás),v určitých intervalech, ve dne v noci, naprosto nesmyslným způsobem brázdí oblohu (zvlášť je-li čistá) letadla se zvláštními tryskami, za kterými se vytváří mraky, co oblohu nakonec zakryjí? A jinde ne?

President jako vrchní velitel (ověří-li si jejich míru objektivity) se může opírat o svodky vojenské rozvědky. A určitě ne jen to.

Jakým způsobem se tvoří a rozšiřují lži, co je uchovává při životě a proč? A jak je demaskovat.

Je třeba podporovat a rozvíjet přímou demokracii.

Proč se chystá „daňová amnestie“? Aby se legalizoval „nakradený majetek“?

Je nutné, aby politici mluvili nesmyslným žargonem, propleteným blábolem, namísto aby stručně, srozumitelně a smysluplně informovali o realitě? Proč by jsme v plné nahotě nemohli vědět, jak na tom jsme? Proč by jsme neměli vědět konkrétně, kteří z politiků a které z politických stran odmítají registrační pokladny, prokázání původu majetku od tolika a tolika vlastněných miliónů, proč stále blokují referendum, atd, atd…

Je skutečně třeba začít objektivně vzdělávat mladé lidi. Proč nepodporovat veřejnou debatu o vzdělávání a její výsledky?

Proč nebýt iniciátor a garant nové Ústavy vzniklé z všeobecné, důkladně informované debaty, která by zohlednila přání sociologicky správného počtu lidí v naší společnosti?

Proč neiniciovat boření nepotřebných mýtů?

Je toho hodně, co může nový president dělat, kromě toho, že jmenuje vládu a representuje náš stát. Záleží jen na něm samém.

Pokud budete opravdu chtít zatřást touto prohnilou společností a odstraňovat její „nádory“, určitě najdete dost lidí, kteří se Vám rádi budou snažit pomoct.

Na rozjezd to chce nejen inteligentní, ale hlavně dostatečně vzdělané a informované lidi. A též štěstí, které, jde-li Vám o blaho nás všech, Vám rád popřeji.

Zdravím Vás a jsem opravdu zvědav, co bude dál.

Praha 7.3.2013

Pavel Kolář

Nezkrácená verze je na : http://www.holesovskavyzva-praha.cz/index.html

Známka 1.9 (hodnotilo 192)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

70

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 111 čtenářů částkou 24 460 korun, což je 70 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Poslanci používají legální restauraci, i když to plebsu zakázali25.01.21 17:14 Česká republika 3

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 6

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 21

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
21,53 Kč
Euro
26,13 Kč
Libra
29,42 Kč
Kanadský dolar
16,89 Kč
Australský dolar
16,58 Kč
Švýcarský frank
24,24 Kč
100 japonských jenů
20,75 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,75 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 951,75 Kč
1 unce stříbra
546,32 Kč
Bitcoin
729 191,17 Kč

Poslední aktualizace: 25.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 13 673