Diskuze k článku

Manipulace s pamětí národa

Příspěvků 34

17.2.2020 7:04

Analytický popis koncepce manipulace a matení

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 176.?.?.?

Ke článku mohu pouze dodat,že přesně pojmenoval příčiny,které protagonisté koncepce zániku české,ale i slovenské republiky, používají. Líp bych to nedokázal popsat.

376941

17.2.2020 9:58

Velicwe důležitý článek

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 185.?.?.?

Napřed uvedu příklad: Těch kidů o vyhnání Sudeťáků, a to i od údajných "strážců pravdy" – lidovců, už bylo bezpočet a pořád to hrnou. A kdo to spustil? Postupimská dohoda. Kde je na internetu? Nikde. Zase jen její selekce. Člověk by si myslel, že by stačilo oskenovat knihu s textem dohody. Ale ouha. Všechny tyto knihy jsou proti zveřejnění chráněny, ne sice bolševickou StB, ale bolševickým autorským zákonem: od smrti autorů či překladatelů neuplynulo ještě bolševických 70 let.
A ještě jeden příklad: Zde už nejde o bolševický autorský zákon, ale o bolševickou ochranu knih. Národní knihovna posílá stále další a další knihy (např. o diskutabilní revoluci 1918 a několika následujících revolučních letech) do ochrany tzv. Konzervačního fondu, kde jsou jako v nedobytné kryptě. Snad nějaký Brňák si zajede do Prahy-Hostivaře, kde si to pod bdělým dohledem může prohládnout, ale to je tak asi vše. Na veřejnost se to nesmí dostat. Podobá se to Palackému, který tehdy jel do Vatikánské knihovny, kde si nesměl nic opisovat, jen číst. Ale on měl tak výbornou paměť, že si to přečtené pamatoval a doma si to po paměti zapsal. A druhý den jel zase do Vatikánské knihovny na další lov.
Je mnoho sporů v naší společnosti a taková tajnůstkářství ty spory výborně podněcují. Někdo ocituje větu, jiný zase protivětu. Ale celý dokument je neznám. A tak se komentuje a "historizuje", jeden říká to, druhý ono. Tajmeství zůstávají, národ se hádá a hádá se stále víc.
Semelová semele o Mariánském sloupu ledacos (nikdo nesmí vědět doslova, co celé semlela), kdo uvázal smyšku okolo hlavy sochy se nesmí nikdo ptát.
BISka vydává jedno varování za druhým, ale aby ona publikovala celé dotyčné dokumenty, to ani ji ani nenapadne. Vyhovuje podněcování sporů.
A tak tak mnozí největší horlitelé pro národ horlí pro věci, které jsou proti národu. Horlí nadšeně, plamenně, horlí domněle v dobrém svědomí, ale fakta mnozí neznají. Na lžích a nepravdách se nedá zbudovat jednota, ani jednota národní. Selektivně si mnozí vybírají, co se jim hodí. Jediná cesta je publikovat, zveřejnit pravdu celou, padni, komu padni. Doslovné dokumenty, ne to, co z nich propaganda ať taková nebo maková selektivně vybere pro svou potřebu.
A média? Těm hádky vyhovují, ta nehledají celou pravdu, ale jen střípky z ni, tak aby hádky pokračovaly a snad i zesilovaly.

376944

17.2.2020 10:24

Výborný text

libertarian 31.?.?.?

so širším dosahom. Globálny pohľad na globálnu politiku.
Iba jedna drobná pripomienka, ku ktorej ma inšpiroval nadpis článku :

Ovčania si dávajú manipulovať so svojou pamäťou ochotne a bez sebaobrany. V čase internetu dokáže takejto manipulácii odolávať každý, kto to aspoň trochu chce. Každý, kto si chce zachovať vlastnú osobnosť.

Takže vlastne - na tom všetkom nie je až tak otrasná tá samotná manipulácia. NAJOTRASNEJŠIE je na tom všetkom to, že OVČANIA SA OCHOTNE PODRIAĎUJÚ tej manipulácii. Tá degenerácia väčšiny ovčanov - to je katastrofa.
Tí manipulátori možno časom skapú , ale tá degenerácia ovčanov, to je trvalé.
Tí manipulátori možno časom skapú , ale tá degenerácia ovčanov, to je trvalé.
Tí manipulátori možno časom skapú , ale tá degenerácia ovčanov, to je trvalé.

376946

17.2.2020 13:46

A znovu

uzivatellll 2a02:x:x:x:x:x

Pakt M-R byl nepochybně jednou ze zásadních událostí. Stalin v projevu z 19.8. 1939 jako důvod pro podepsání uvedl, že se tím vyvolá válka mezi imperialistickými mocnostmi, protože v případě podepsání dohody se západními státy by dle něj Německo do konfliktu s Polskem nešlo. Stalin uvedl, že oni zůstanou neutrální a budou podporovat Německo, aby válka trvala co nejdéle, a až se navzájem vyčerpají, Sovětský svaz vstoupí do konfliktu a bude bolševizovat Evropu. Německo šlo do dohody, aby odvrátilo obklíčení díky vojenské dohodě, kterou Francie a Británie vyjednávaly se Stalinem, to potvrzuje britský velvyslanec Henderson ministru zahraničí Halifaxovi, v jeho dopisu z 22.8. 1939 ohledně paktu M-R: "Ale nemohu říci, že jsem byl překvapen, jelikož jsem vždy cítil, že naše politika vůči Polsku skončí jedině tím, že přivede Německo a Rusko dohromady. Jeden alespoň nemůže vinit Německo." Dále píše "Ale proradný cynismus Stalina a spol., sedící a vyjednávající s našimi vojenskými misemi v Moskvě, je k neuvěření.“ (Dokumenty britské zahraniční politiky, 1919-1939, svazek VII, dokument 158, str. 138.)

A Lidice (a Ležáky)? Proč se tvrdí, že děti nevybrané na poněmčení byly zplynované (v tomto kontexu se používají výrazy jako "pravděpodobně" ) v Chelmu v červenci 1942, když byly podle dokumentu z 3.7. odeslány z Lodže do Generálního gouvernementu (Eichmannův proces, dokument T/1095) a podle zprávy ze 13.6. 1944 (Dokument NO-435, Norimberk, zelená série, svazek IV, s. 1030-1032) bylo 65 dětí, převážně z Lidic a Ležáků, umístěno ve Svatobořicích a v Praze-Krči?

Bylo by dobré si zjistit fakta než se někdo pustí do článku, který kritizuje manipulaci historických fakt.

376947

17.2.2020 15:21

RE: A znovu

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 185.?.?.?

Reakce na 376947

Výborný komentář. Ilustruje přesně. Co ilustruje? Selektivitu manipulátorů s historií. Kde jsou celé, nezkrácené, tedy imunní vůči selektivitě, dokumenty? A nejen celé dokumenty, ale soubory celých souvisejících dokumentů? Ještě jednou: tento komentář dokonale ilustruje metodu historika-hadru. A taky na tom pozorujeme, jak dokonale přispívá k rozbíjení jednoty národa. Vypíchne si téma, ani neocituje, ale volně převypráví, a udeří kladivem. Hanba mu. Ne, právě toto nechceme. Pryč. Pryč! Pryč s takovými. Ať jdou mezi kloaku na Letnou. Mezi vraždící bukanýry.

376949

17.2.2020 18:10

RE: A znovu

Lovec idiotů 194.?.?.?

Reakce na 376947

Jo, jasně, jasně... Je zajímavé, že pokud zde něco komentujete, tak je to pořád dokola tahle kravina. Je nějaké zvláštní nutkání, které vás nutí to zde pořád dokola opakovat? Co přesně vás k tomu vede?

Osobně jsem s článkem skončil po přečtení závěru, který jsem si přečetl jako první...

>evropskou civilizaci, zcela přirozeně založenou na národních kulturách, na tradičním v křesťanství zakořeněném řádu, na funkčních rodinách a lásce k domovu a svému lidu.

Zcela přirozeně... Takže než se ze slovanských kmenů obývajících celou Evropu staly "národy", muselo být prolito "přirozeně" hodně krve. Řím postupoval systematicky. Chlapy a kluky pozabíjet, ženské svěřit do "péče" veteránů, kteří půdu a ženy dostávali jako součást platu. Kraj za krajem byl takto "zcivilizován".

Původní náboženství PŘEKRYTO novým, původní svátky nahrazeny novými. Oslava Slunce nahrazena různými událostmi ze života "Ježíše". Původní kalendář nahrazen novým. Původní přírodně přirozený mrav byl nahrazen římským "právem".

Tento stav přetrvává dodnes. Základy "civilizace" jsou římské – kalendář, právo, náboženství. Zákaz "nemanželského" sexu vedl ke zrušení rodů, kde byly všechny děti vychovávány celou vesnicí, přirozená rodina byla nahrazena nepřirozenou – nucené sňatky atd. Tzv. "řád" z tohto vyplývající slouží k přesouvání bohatství k nejbohatším na základě sprosté zlodějiny.

Autor je sám obětí přepisování historie a ani o tom neví.

376951

17.2.2020 19:04

RE: A znovu

uzivatellll 162.?.?.?

Reakce na 376951

Když někdo opakuje nepravdu, opakovaně ji uvádím na pravou míru, je to prosté. Je to psané černé na bílém, tak co je "kravina"? Pořád to opakujete a stále skutek utek.

376953

17.2.2020 20:51

RE: A znovu

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 185.?.?.?

Reakce na 376951

K Vámi citovanému textu: autor jej nedokazuje, má za to, že to tak je. A dokázat jej není jednoduché, je to obrovská príce, do internetové diskuse se vůbec nemůže vejít, autor má za to, že je to prokázáno milióny textů, které se nedají ocitovat, prostě je to jakýsi světový názor, který za svůj přijaly i milióny lidí. Že jej za svůj přijaly, to snad pan Lovec nepopírá. On se pustil do popření tohoto světového názoru. Učinil tak v kratičkém svém komentáři, plným naprosto děsivých zkratek, které se ani nepokouší dokazovat, krátce bije kladivem do onoho světového názoru. Nevím, kolik a zda má ve svém každém úderu kladiva on souvěrců, ale snad by mohl pan Lovec připusti, že takto onen světový názor nenaruší. Bije a milióny vyznavačů onoho světového názoru, pokud by si ten superstručný komentář vůbec přečetli. by si řekli: Není ten pan Lovec idiotů snad sám id...? Ne snad svými údery kladiva, ale tím, že se do mlácení kladivem takto pustil. Pane Lovče idiotů, takhle se Vám to vyvrácení onoho světového názoru nemůže přece podařit. Proč jste se do té naprosto marné sice superstručné práce takto vůbec pustil? Vy si opravdu myslíte, že Váš komentář z hlediska pravdy nebyl úplně marný? Nebo jste si chtěl jen vylít svou emoci? Smyslu Vašeho tohoto konu opravdu nerozumím.

376956

17.2.2020 18:04

Vlivy a cíle

didusin 89.?.?.?

Tzv. germanizace dějin je jen prostředkem , stejně jako islamizace, vedoucí k jedinému cíli - tím je globalizace. Kdo je v pozadí, není nutno publikovat.

376950

17.2.2020 18:31

co je cílem manipulací prosťáčků ?

ping789 91.?.?.?

jejich penize, majetek, a i geny - dokonce to ani není tajné, ten cíl, až tak daleko evoluce ignorků pokročila

376952

17.2.2020 20:05

Historii píší vítězové a jejich poskoci

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 193.?.?.?

2. světová válka nejvíce ekonomicky a finančně posílila Ameriku. Ameriku, která velmi dlouho vyčkávala, jak expanze Hitlera a jeho spojenců dopadne. Amerika cpala po válce do poraženého Německa prachy horem dolem, protože potřebovala v Evropě rychle vytvořit protiváhu k Sovětskému svazu. Ten sice utrpěl největší materiální a lidské ztráty, přesto za cenu nezměrných obětí a úsilí německé nácky porazil. A myšlenky Sovětů byly pro zločinecké "elity" Západu smrtelně nebezpečné. Dnes je Německo opět lídrem a pánem celé EU. To, co se nepovedlo Hitlerovi pomocí děl, tanků a letadel, to se později povedlo pomocí jen naivitou otroků krytých peněz, emitovaných klávesnicí všehoschopných "elit", chazarských médií, prodejných politiků a vlastizrádců v kdysi vítězných zemích.

376954

17.2.2020 20:27

Jeden z mnoha paktů

Rohir 80.?.?.?

Pakt RM byl jen jedním z mnoha paktů... Jen s tím rozdílem, že jeho přímým důsledkem byl útok Německa a SSSR proti Polsku a tím rozpoutání další světové války (což se o Polsko - německém paktu rozhodně říct nedá a nedá se to říct ani o Mnichovské dohodě), útok SSSR proti Finsku, útok SSSR proti Litvě, útok SSSR proti Lotyšsku, útok SSSR proti Estonsku a agresivní hrozby SSSR útokem na Rumunsko, které pak SSSR raději vydalo Besarábii bez boje, než aby šlo do války se sovětským válečným monstrem. Žádný jiný pakt před paktem RM neměl tak katastrofální důsledky na osudy stovek milionů lidí, kvůli žádnému jinému paktu nezahynulo 60 milionů Evropanů, a žádný jiný pakt neměl přímý vliv na rozpoutání světové války. Pokud je někdo schopen popírat tak prostou a očividnou souvislost, pak buď záměrně lže, nebo je idiot. Myslím si, že obhajovat komunistickou minulost Ruské federace a omlouvat zločiny bolševiků je úplně stejně zrůdné a odporné, jako obhajovat zločiny nacistů. Ruská federace by se měla od své komunistické minulosti distancovat stejně, jako se Německo distancovalo od své nacistické minulosti. Mělo by strhnout sochy a busty Lenina, které jsou v každé ruské vesnici, a mělo by jasně prohlásit, že lituje desítek milionů zavražděných ruských, ukrajinských a polských křesťanů. Teprve pak bude možné zapomenout na křivdy minulosti a zaměřit se na budoucnost. Mrtvým už niko život nevrátí, ale síla charakteru národa se projevuje tím, že je schopen uznat svoje chyby, ne že je bude donekonečna omlouvat.

376955

17.2.2020 21:56

RE: Jeden z mnoha paktů

Erwin 194.?.?.?

Reakce na 376955

Při vyslovení slov Smlouva Ribbentrop-Molotov mne napadají stejné myšlenky.

376957

17.2.2020 23:29

RE: Jeden z mnoha paktů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 92.?.?.?

Reakce na 376955

Nebudu se speciálně aktivovat likvidací jejich zvládnutou politikou školastiky od dětství a víte o kterých zrůdách mluvím kdy jim profesionálně vytvořili prostor, mluvím o těch co nepovažují děti za lidi na rozdíl nepatologických rodičů, ale je to o tom že historii píší vítězové. Horší je to že nacvičení formanté jedou sorošovku fed rodčilda jako mordoven sociopatů všude po světě.
Tenhle koncept fiat money $ nepřechodí nikdo kdo tvoří hodnoty. Ovšem se z toho imbecilové a parazité živí kdekoliv. Od chudých k bohatým fiktivně protože hlupáci neumí žít z toho co vytvoří ale uzurpují ve zmar tvůrců. Prostě pindos a bez parazazitací na tvůrčích zhubí svět. Jak dlouho bude ještě někdo něco tvořit pro parazity a zrůdy? PROČ ???????????????? FILOZOFIE ÚŽERŮ NENÍ K ŽIVOTŮM A VĚZTE ŽE TO NEVZDĚLANÁ nnažraná HOVADA HLAVNĚ NEZAJÍMÁ. A školství je o nejbrutálněšjších nevzdělaných hovadech a nejhorších z nich. No ano . Je o faidiotech workoholismů a tedy nepřátelích životů lidí. Něco nechápete? TAK MÁTE MÍSTO MOZKU MAMONOVU KOSTKU KRIPLY.

376960

18.2.2020 0:06

RE: Jeden z mnoha paktů

R.E. 46.?.?.?

Reakce na 376955

Plácáte nesmysly stejně, jako ten "uživatel" kdoví čeho!

Ta smlouva "R-M"neměla na 2.světovou válku téměř žádný vliv a rozhodně nedokládá debilitu, o podílu SSSR na vzniku oné války!

Když Sověti vojensky obsadili 17.9. východní část území do té doby pod polskou vládou, vzali si jen to, co jim Poláci dlužili...a vzali si to sami a Němcům před nosem,
v okamžiku, kdy už Polsko jako stát neexistovalo a bývalá vláda byla v exilu...
Posuzovat 2.sv. válku bez návazností, které ji předcházeli nelze a pokud to někdo dělá to zcela účelově, je trouba a demagog...[oči v sloup]

376962

18.2.2020 2:14

RE: Jeden z mnoha paktů

uzivatellll 2605:x:x:x:x:x

Reakce na 376962

Dokládá, Stalinův projev z 19.8. 1939 a jeho důvody pro uzavření, čtěte nahoře, podle něj by Hitler bez paktu nešel do konfliktu s Polskem, a proto ho uzavřel a
Franci s Británií slušně poslali domů.

Kdyby jste si přečetl tajný dodatek k paktu M-R, článek II., tak byste se dozvěděl, že se na rozdělení Polska dohodlo Německo se Sověty, takže "vzali si to sami a Němcům před nosem" je nesmysl, ve skutečnosti měli mít Sověti přístup až k Varšavě, jak Stalin řekl v projevu "k branám Varšavy", ale tam se nedostali.

Zkuste příště více studovat téma, ať, jak říkáte, "neplácáte nesmysly".

376963

18.2.2020 8:41

RE: Jeden z mnoha paktů

Lovec idiotů 194.?.?.?

Reakce na 376963

Zaplaťpámbů, že vy jste si ten TAJNÝ dodatek přečetl. Ještě že vás tu máme!

376968

18.2.2020 10:57

RE: Jeden z mnoha paktů

Alfred 37.?.?.?

Reakce na 376963

Kde se najde ten Tajný dodatek, který jste očividně četl?

376975

18.2.2020 12:16

RE: Jeden z mnoha paktů

uzivatellll 18.?.?.?

Reakce na 376975

Psáno přes proxy nebo TOR. Zrušeno

376977

19.2.2020 2:23

RE: Jeden z mnoha paktů

uzivatellll 51.?.?.?

Reakce na 376975

Psáno přes TOR nebo proxy. Zrušeno

376986

23.2.2020 13:22

RE: Jeden z mnoha paktů

uzivatellll 2a03:x:x:x:x:x

Reakce na 376975

Třeba volně dostupný na internetu
https://en.wikisource.org/wiki/Molotov%E2%80%93Rib...

377041

18.2.2020 8:29

RE: Jeden z mnoha paktů

Lovec idiotů 194.?.?.?

Reakce na 376955

WOW! Tak to je síla. Ještě řekněte, že území, které SSSR Polsku zabralo, patřilo vždy Polsku a máme to kompletní. Ještě byste mohl promluvit o tom, jak Poláci nebyli v Moskvě. A jak Rusko nemuselo odevzdat velké území Polsku, aby se těchto agresivních katolíků zbavilo. A raději vůbec nezmiňujte historii vzniku pobaltských států. To byla naprosto mírumilovná věc, kdy hodní katolíci zabrali slovanské území. Tam nikdo neumřel. Nikdo.

>desítek milionů zavražděných ruských, ukrajinských a polských křesťanů

Tohle už je naprostý propagandistický blábol, kterému věří jen naprostí nevzdělaní hlupáci. Vy jste člověče jak ti ukrajinští náckové, co naříkali nad bolševiky způsobeném hladomoru ve Lvově. Než jim někdo, kdo věděl alespoň základy historie vysvětlil, že tou dobou byl Lvov polský. Nemá smysl rozvádět tehdejší situaci, bylo by to házení hrachu na zeď.

Co se týká vašeho primitivního antikomunismu, chápu, že jako kovaný katolík nikdy nemůžete vidět skutečnou realitu, takže se raději spokojíte s obvyklou prostoduchou propagandou. To vám neberu.

Takže pozdrav pámbů! A pozdravujte Kalouska!

376967

18.2.2020 11:13

RE: Jeden z mnoha paktů

Alfred 37.?.?.?

Reakce na 376955

"Pakt R-M byl jen jedním z mnoha paktů... Jen s tím rozdílem, že jeho přímým důsledkem byl útok Německa a SSSR proti Polsku a tím rozpoutání další světové války....."

To je citace z té nedávné zprávy EU,? No, pán si ale vybral pouze to co se mu hodí. Pán se nám určitě ale určitě nesnaží namluvit, že Hitler se rozhodl k napadení Polska až po podepsání paktu R-M dne 23.8. 1939, že? A že tudíž předtím o napadení Polska vůbec ale opravdu vůbec neuvažoval? Co tak jeho plán napadnout Polsko už 26.8? To musel být ale rychlík, když mohl připravit celou armádu pro vpád do Polska za pár dní, že? Co tak si přečíst dokumenty o vyjednáváních a intrikách ze strany "spojenců", které podpisu paktu předcházely? A kteří nakonec s Polskem vyjebali, ostatně jakož i s námi předtím (Mnichov), ve velkém stylu?

376976

19.2.2020 2:10

RE: Jeden z mnoha paktů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 108.?.?.?

Reakce na 376955

Takže frajtr s knírkem čekal až Ribentrop podepíše dohodu a během týdne generální štáb wermachtu vypracoval kompletní plány pro útok na Polsko, zmobilizovali armádu rozmístil ji kolem hranic s tím, že logistické direktivy plánu jako munice, technika, palivo byli zrealializovány během několika dní. Skopčáci jsou kabrňáci, co ? Co anšlus Rakouska? Co mnichovská zrada 30. 9. 1938 ? Z jakého důvodu bylo třeba nácky dozbrojit? Když v Londýně a Paříži tolik toužili po míru? Bylo striktně zakázano odvézt průmysl z pohraničí, navíc UK i Francie garantovali zbytku ČSR bezpečnost. 15.3 1939 rozbití ČSR a vytvoření protektorátu, Hitler porušil i svůj podpis na mnichovské zradě. Taky obsazení litevské Klapejdy. Fuhrer začal budovat třetí velkoněmeckou říši. Polsko mělo předválečnou fašistickou minulost, která byla smyta krví. 6 milionů mrtvých každý šestý polák - tomu se říká genocida. Dofejme, že se ve Varšavě poučili z historie !

Jediný kdo na západě chápal správné pořadí hrozeb byl Churchill, uvědomoval si, že fašismus je mnohem větší nebezpečí než bolševismus. Moderní dějiny mladší 150 let jsou ohledně historiografie považované za neobjektivní, ale Churchill je autorem díla Druhá světová válka, oceněným nobelovkou. Nestává se často, aby premiér velmoci s přístupem k tajným informacím napsal něco takového. Proč je snaha přepsat dějiny o WWII právě teď? Drang nach osten je tady více jak 1000 let a evidentně to neskončilo, jestli si nějaký pitomci myslí, že fašismu v západní Evropě kaput?...Merkelová neřeší problémy s migranty, klimatickou hysterií, a pouze útočí na ADF...... Pokud je antifašista, tak svou pitomostí dláždí cestu skutečnému fašismu k moci.

Tady jsou zajímavé postřehy k ideologickému zdůvodnění případného vpádu do východní části EU, kdyby si někdo jako Orbán "nedali říct po dobrém". K rádoby vině českých fašistů, kdy zřejmě Himmler, Heidrychem, K. .H. Frankem a dalšími asi pěti pohláváry v protektorátu, čekali co jim řekne zlomený Hácha ? Generál Eliáš byl jediný premiér nacistických gubernií v Evropě, který byl popraven. Jak odpověděl generál Homola plný dojmů z teroru v protektorátu exilové vládě do Londýna. Komunismu za 30-50 let nebude a my jako národ přežijeme, za 20 let pod němci nás nebude. Konečné řešení pro židy, poláky a jiné byla genocida, my jsme měli být vyvražděni částečně a zgermanizováni.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kone%C4%8Dn%C3%A9_%C...
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Je...

376985

17.2.2020 23:58

Agrese Světa Kapitálu

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký večer v nehezky uspořádaném světě. Diskuse o manipulaci s dějinami se opět otočila a namířila své ostří jenom a jen pri SSSR a Ruské Federaci. Dobrotivý Vůdce německých fašistů a později německého národa za nic nemůže, že ano. Jeho dobrotivý charakter se projevil zejména při agresi a napadení celé Západní Evropy...ale o této blahodárné agresi se nemluví a nediskutuje. Mírumilovným způsobem a velice humánním bombardováním napadl dobrotivý Vůdce Všehomíra a utlačovaných národů Herr Hitler také Anglii. Ale o tomto se také nemluví a nediskutuje.
Všechny diskuse se kolem II.sv.v. nakonec vždy otočí proti národům SSSR a Ruské Federace, které se dobrotivému Vůdci německých fašistů nepovedlo v zájmu Světa Kapitálu a velmocenských představ tehdejších establishmentů Německé Říše a jejích sponzorů ze Světa Kapitálu nepovedlo vymazat z dějin.
Celá ta mašinérie zloby a krveprolévání a znehodnocovaní celého dějinného vývoje je v rukou těch, kteří opět koncentrují síly celého tzv.Západu pod vedením USA a spol. a jim podřízeným zločinným strukturám v OSN/UN/ a hloupým vychytralým Vůdcům tzv.EU. A protože tyto velmocenské gangy nemají žádnou ideu a idey kromě pošahané víry ve svou všemohoucnost a všemohoucnost Světa Kapitálu, tak je hlavním sjednocujícím faktorem politika nenávisti proti Ruské Federaci a proti Číně a Východu obecně.
Opět přikládají do ohně své velmocenské zášti proti Ruské Federaci a Číně a Východu Země svou nenávist a nenažranost a touhy po cizích majetcích a zemích. K tomu jim slouží i patlání se ve vlastních výkalech své minulé politiky za časů dobrotivého Vůdce Hitlera. "Z hovna vyšli a do hovna se opět vrátí."

376961

18.2.2020 16:28

3,14

LS 88.?.?.?

Jedna z mnoha diskusí, ve které se přeme, ačkoliv každý, KAŽDÝ, z nás nezná všechna fakta. A nejsou právě ty hádky o 3,14čoviny cílem? Místo toho, abychom viděli, jak nás dennodenně okrádají politici-loutky naprosto nesmyslnými daněmi.
Chce to sjednotit se na tom hlavním: nenechat se okrádat!
Vemte si jen ČSSR. Jak velkou mělo armádu se vším možným vybavením.
Armáda je rozpuštěna (co peněz musel stát výcvik branců, platy důstojníků, spotřeba veškerého materiálu včetně energií. Třeba i spotřeba vody, elektřiny, plynu), kde jsou VŠECHNY ty prostředky, které se na armádu vynakládaly?
Atp. atp. domyslet si může každý sám.
Takže můj návrh - nehádejme se, co zavinil Stalin, ale soustřeďme se na to, aby nás co nejméně okrádaly loutky. Politici. Nebo spíše herci, co si na politiky hrají. Takový Filip už léta hraje "opozici". ČSSD hraje, že jim jde o lidi ve státě. ODS hraje, že jim jde o podnikatele. Piráti hrají, že jsou lidi a ne svině... atp atp.

376980

18.2.2020 19:22

RE: 3,14

libertarian 31.?.?.?

Reakce na 376980

> Místo toho, abychom viděli, jak nás dennodenně okrádají politici-loutky naprosto
>nesmyslnými daněmi.
.
>Takže můj návrh - nehádejme se, co zavinil Stalin, ale soustřeďme se na
>to, aby nás co nejméně okrádaly loutky. Politici.

- moc krásne slová. Problém je, že väčšina ovčanov ani netuší, aké dane im politici berú. A navyše - ovčania si poplietli lásku ku spoločnosti s láskou ku štátu, k politickej moci. A väčšina ovčanov si fakt myslí, že štát im berie trošku, a dáva im veľa. Drvivá väčšina daní od ovčanov ide štátu cez ruky zamestnávateľa a cez ruky obchodníkov (DPH). Takže v hlavách ovčanov je, - že im peniaze berú obchodníci a zamestnávateľ.

376984

19.2.2020 7:45

RE: 3,14

ping789 91.?.?.?

Reakce na 376984

Vesměs uvádíte trefné popisy, otázka se vynořuje : co má vědomý jednotlivec stojící proti mase lehce lotry ovládaných kreténů činiti ve své krátké existenci ?
Odpovězte si každý sám , stojí-li vůbec za riziko nevyužívat je ve svůj prospěch, nýbrž být po zásluze potrestán konáním a snahou v jejich propěch - a navíc marném. [mrknutí jedním okem]

376989

19.2.2020 17:11

RE: 3,14

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 84.?.?.?

Reakce na 376989

> co má vědomý jednotlivec ... činiti ve své krátké existenci ?

Dle mého soudu je odpověď na Vaši otázku prostá. Vrátit se k osvědčeným PRINCIPŮM PŘÍRODNÍCH ZÁKONŮ. V první řadě k principu, dle něhož jsou v evoluci (ta zatím neskončila) nejúspěšnější ty organismy, které dokážou uspokojit své potřeby s vynaložením co nejméně energie a času.

Jak jsou motivováni k výkonům naši politici a obecně státní byrokraté? Jejich odměny vůbec nezávisí na úspěchu toho, co konají. Ba zcela naopak. Jejich odměny jsou přímo úměrné počtu podřízených, které si dokážou opatřit. A předstírat, že tyto byrokratické aparáty jsou pro řízení (obce, kraje, státu, EU) naprosto nezbytné. Příklad? Česká finanční správa v ČR zaměstnává více než 16 tisíc! byrokratů. Oni nám daně nepočítají. Oni jen kontrolují, zda jsme si je my sami spočítali dobře.

Myslíte, že některý z ředitelů finančních správ má zájem, aby poplatníci podávali daňová přiznání výhradně v elektronické podobě? Aby k jejich kontrole mohl být použit inteligentní software? Ale to by mu klesl počet podřízených a pan ředitel by šel s platem dolů! A tak nám počty byrokratů rok od roku utěšeně rostou. A to nejen na finančních správách. A z čeho jsou byrokraté placeni? No přece z našich daní. A když vybrané daně nestačí? Tak NA DLUH.

Konkrétní odpověď na Vaši otázku tedy zní: ZALOŽIT POLITICKOU STRANU, která bude ochotná a schopná spravovat tuto naší zemi na základě prostinkých pravidel. Já bych taková pravidla pracovně nazval BAŤOVÝMI PRAVIDLY. Postavenými na základních přírodních zákonech. Pravidly, JEJICHŽ DODRŽOVÁNÍ SE LIDEM VELMI VYPLATÍ. A JEJICHŽ PORUŠOVÁNÍ SE NAOPAK ZATRACENĚ NEVYPLATÍ.

Závěrečná otázka. Žije dnes v naší zemi člověk (novodobý Baťa), který by byl schopen taková pravidla stanovit? A obklopit se skupinkou chytrých a pracovitých lidí, kteří by mu pomohli přesvědčit nás voliče, že se nám bude žít o mnoho lépe, když nám budou vládnout JEDNODUCHÁ A PŘÍSNÁ PRAVIDLA, na místo hordy úplatných byrokratů? [smích]

376995

20.2.2020 7:31

RE: 3,14

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 376989

Ak by to bolo marné, aký zmysel by malo fungovanie aj napr. Zvědavca a jemu podobných webov; Vy sem tiež prispievate. Ľudia čítajú, premýšľajú, zdieľajú myšlienky,...- skúsiť dôverovať, aj keď to pre niekoho zneje hodne naivne. Nakoniec, to, čo vyzerá na povrch, nemusí byť to isté, čo je pod povrchom. Beh na riadne dlhé trate, ale stále beh (alebo keby aj len „chôdza“, oboje koniec koncov znamená isť dopredu).

377000

20.2.2020 21:05

RE: 3,14

ping789 91.?.?.?

Reakce na 377000

"Cítím se jako kráva, která běží po poli
a volá:
„Hej! Víte, že některé z našich přátel odváží nákladní auto každý měsíc pryč? Jo, oni je nepřevážejí
k jinému poli, jak jsme mysleli. Oni je střelí do hlavy, nechají vykrvácet, rozřezají je na kousky a
nasáčkují. Pak je tito lidé kupují a pojídají!"
Představte si, jaké by byly reakce zbytku stáda:
"Zešílela si?! To by nikdy neudělali."

konec citace, citováno z příspěvku na webu nwoo

síla masy spočívá v její tuposti , jen schopní ovládnou tuto sílu - vždy však podlehnou všehoschopným a to právě jen a pouze díky té inherentní tuposti davu,
v_jed_ecky se to nazývá davo-elitářská společnost a logicky je tato společnost odsouzena k zániku apokalypsou, to je zase způsobeno tím, že ti všehoschopní nemají ve své patologii žádné brzdy, díky čemuž je svět už v kritické situaci ,, tupý globální dav to nezachrání a všehoschopní už vůbec ne , a fakt mne to netěší

377003

21.2.2020 2:53

RE: 3,14

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 108.?.?.?

Reakce na 377003

Hlavu vzhůru. I všehoschopní lumpové mají slabiny. Jsou jenom z masa a kostí jako my, nedělejte z nich něco extra. Nahoře budou i lidi, co mají morálku, jinak jsme dávno skončili v nukleárním pekle. To máte tak, já si můžu dovolit ten luxus držet psychopaty hezky od těla. A pokud by si na mně zkusili namáčknout, poněvadž vím s kým mám, co do činění, tak... Mám načteno něco o ponerologii, vím o testu doktora Hare, něco z psychologie a mám velmi dobré instikty na lidi, když je potkám z ksichtu do ksichtu. A tahle sebranka se v moji přítomnosti taky necití, navíc pro ně nejsem zajímavý. Není si na mě co vzít a poletuje kolem mě hromádka potencionálních trablí, které by se mohli lehce zhmotnit. Sociopati a psychopati vědí, že do nich vidím, nedám se koupit ani zmanipulovat a nemám z nich strach a když si něco zkousí .... Já mám ve zvyku situacím předcházet. Jsem z ulice, s nějakým fair play nebo čekáním na první ránu od lumpů, ... jsem už trochu zrezlej, ale z nebes jsem kromě inteligence dostal i jiné cenné vlastnosti [velký smích][velký smích] Taky si nejsou jisti, jestli si v moji přítomnosti můžou na někoho slabšího zkusit nějaké svinstvo. Nemůžou !! Ale doporučuju českýmu národu, aby se individuálně dobře ozbrojil, v dnešních časech se to bude náramně hodit.

Elita s morálkou má odpovědnost k Bohu za ty masy dole, ať věří nebo ne. Musí ať je to nechutné či odporné se sociopaty i psychopaty jednat. Nikdy jim nedat možnost "vrazit kudlu do zad" a trpělivě, tvrdohlavě prosazovat, co je potřebné! Moralisty není potřeba jak vy říkáte kultivovat a na sebranku to nefunguje. Ale i když nejsou schopni empatie, soucitu, milosrdenství s druhými, a tak o sebe se obávájí převelice. Chápou, že mikroskopické plutonium je může zabít při vdechnutí. Koronavirus je taky lekce jako Hirošima a pokusné jaderné exploze. Bude to tady s lidstvem globálně, každý rok mutovat a naprosto bez možnosti kontroly a pán nebo kmán... Aby si lumpové zapamatovali do budoucna, že planeta Země je biologická laboratoř hazard level 5. A taky je dobré sociopatům semtam připomenout, že všecky dosavadní pokusy o světovládu skončili pláčem a skřípěním zubů, krachem imperii i civilizace. A hromadným věšením po kandelábrech. Tomu rozumí, aspoň ti chytřejší docela dobře. Kultivovat, ale lze tu zbědovanou, sedřenou a manipulovanou "masu". První linie naší války je škola. A zatím si vedeme mizerně, LBGT, "hormonální léčba", neziskovky místo výuky, zaškolactví ve jménu klima-hysterie, nematurita z matematiky, rozklad mateřské kultury i národa... Víte kolik si Blomberg může dovolit volebních aktivistů za 1 miliardu na 9 měsíců v každém státě Unie? Několik stovek.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pr...

377004

20.2.2020 0:06

Ale no tak

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 94.?.?.?

"Komunisté národní cítění využívali, národní historii si přizpůsobili, neodsoudili ji, ale snažili se jí dát třídní charakter. Lidové hnutí v r. 1968 a v listopadu r. 1989 bylo národní.
.........................................................
"Komunisté nebyli protinárodní. Nebyli, tak jako dnešní neoliberálové, protinárodní. Byli INTERNACIONALISTÉ, byli pro spolupráci, "proletářů" JEDNOTLIVÝCH národů.
RVHP nemělo tendenci být jeden stát, jeden národ jako dnešní neoliberální Evrosijúz. Viz zákaz národních vlajek v Evroparlamentu.
A "lidové hnutí" v r. 1968 a v 1989 nebylo národní, bylo podporováno a prováděno lidmi placenými ze Západu. Neříkám že všichno, ale havlérka dostávala měsíčně 500 USD na osobu.

376997

24.2.2020 19:58

Článek jsme ohodnotil 1...

Joseph Chlor 89.?.?.?

....Ovšem nemohu souhlasit s tím, že by výroky : " ...úplně nakonec je zánik člověka bez rodin, který splnil svůj úkol zničit evropskou civilizaci, zcela přirozeně založenou na národních kulturách, na tradičním v křesťanství zakořeněném řádu, na funkčních rodinách a lásce k domovu a svému lidu..." měly dopadat výhradně na hlavy oněch manipulátorů.
Rodiny se totiž rozpadají již dávno, tradiční (vícegenerační, rozvětvenou) rodinu začal ničit zejména kapitalismus, nuklearního kleštěnce ničí egoismus nedospělců - konzumentů spotřební společnosti.
Fenomen " národní kultura" zní sice moc hezky, ovšem při podrobnějším zkoumání přijdeme na to, že " národní" neexistuje coby " přirozený " ZáKLAD ",národní "vyplynulo v době poststarověké z pokusu o univerzální, imperiální, globálné- tržní - a nárokovalo si bohužel opět onu patogenní univerzalitu a to někdy i za cenu imperialistických výbojů (které často znamenaly nikolivěk jen zničeni, ale dokonce až vyhubeni milionů rodin, po celém světě)... blíže např. R. Reich : Dílo národů.
"Tradiční křestanství" je víceméně utopie, existuje realně jen velmi málo lidí, kteří mají odvahu žít tak, jak žili lidé v prvotní církvi - viz Skutky. U nás konkretně snad jen několik desítek lidí, převážně Němců a Němek (Dvanáct kmenů).
Atd atd. .
Nelžeme si, nenalhávejme si, neidealizujme si již rozbité tak, že ho chráníme před rozbitím. Při pomoci vznosných, ale realně bezobsažných frázi.

377057

Příspěvků: 34

17.02. 07:04  Analytický popis koncepce manipulace a matení
17.02. 09:58  Velicwe důležitý článek
17.02. 10:24 libertarian  Výborný text
17.02. 13:46 uzivatellll  A znovu
17.02. 15:21  RE: A znovu
17.02. 18:10 Lovec idiotů  RE: A znovu
17.02. 19:04 uzivatellll  RE: A znovu
17.02. 20:51  RE: A znovu
17.02. 18:04 didusin  Vlivy a cíle
17.02. 18:31 ping789  co je cílem manipulací prosťáčků ?
17.02. 20:05  Historii píší vítězové a jejich poskoci
17.02. 20:27 Rohir  Jeden z mnoha paktů
17.02. 21:56 Erwin  RE: Jeden z mnoha paktů
17.02. 23:29  RE: Jeden z mnoha paktů
18.02. 00:06 R.E.  RE: Jeden z mnoha paktů
18.02. 02:14 uzivatellll  RE: Jeden z mnoha paktů
18.02. 08:41 Lovec idiotů  RE: Jeden z mnoha paktů
18.02. 10:57 Alfred  RE: Jeden z mnoha paktů
18.02. 12:16 uzivatellll  RE: Jeden z mnoha paktů
19.02. 02:23 uzivatellll  RE: Jeden z mnoha paktů
23.02. 13:22 uzivatellll  RE: Jeden z mnoha paktů
18.02. 08:29 Lovec idiotů  RE: Jeden z mnoha paktů
18.02. 11:13 Alfred  RE: Jeden z mnoha paktů
19.02. 02:10  RE: Jeden z mnoha paktů
17.02. 23:58 svatoslav.butora  Agrese Světa Kapitálu
18.02. 16:28 LS  3,14
18.02. 19:22 libertarian  RE: 3,14
19.02. 07:45 ping789  RE: 3,14
19.02. 17:11  RE: 3,14
20.02. 07:31  RE: 3,14
20.02. 21:05 ping789  RE: 3,14
21.02. 02:53  RE: 3,14
20.02. 00:06  Ale no tak
24.02. 19:58 Joseph Chlor  Článek jsme ohodnotil 1...

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

32

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 62 čtenářů částkou 11 175 korun, což je 32 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 5

Německý hlavní patolog bije na poplach: "Vakcína je příčinou úmrtí ve 30-40 % pitvaných, nedávno očkovaných osob."15.09.21 18:00 Německo 0

Transgender vyhrál v ženských smíšených bojových uměních - a užíval si to15.09.21 13:26 USA 1

UK oficiální dokumenty: Na covid nejvíce umírají lidé po druhé dávce vakcíny15.09.21 12:52 Británie 0

Varování: Po vakcinaci těhotné matky se dítě narodilo s nervovou poruchou15.09.21 12:09 USA 0

Předaly české hygienické stanice své kompetence Světové zdravotnické organizaci?15.09.21 11:26 Česká republika 0

My vám dáme ivermektin! Do řady a očkovat, holoto!15.09.21 10:50 Česká republika 4

Naštvaný Babiš - Testovat očkované? „Ne! To nikdy nebude!”15.09.21 10:18 Česká republika 2

USA změnily definici vakcíny a přidaly k ní genetickou složku15.09.21 10:06 USA 0

V slovenskom zariadení pre seniorov v okrese Snina ochorela na Covid-19 polovica klientov, dvaja zomreli. VŠETCI BOLI ZAOČKOVANÍ15.09.21 09:58 Slovensko 0

ČEZ a americká firma Westinghouse Electric podepsaly dohodu v hodnotě několika miliard korun o modernizaci Temelína15.09.21 09:49 Česká republika 2

Ázerbájdžán, podporovaný Tureckem a Pákistánem, připravuje eskalaci s Arménií15.09.21 09:26 Neurčeno 0

MUDr. Jan Hnízdil: Pandemie by se dala ukončit ze dne na den !15.09.21 08:46 Česká republika 0

Somálec ve Vídni ubodal dvě ženy14.09.21 09:34 Rakousko 0

Vládní sebranka ponechala střídání letního / zimního času na dalších 5 let13.09.21 21:19 Česká republika 2

Trochu matematiky do Covidového šílenství13.09.21 14:08 Neurčeno 0

Další trapný útok na Rusa a lísaní se k fašistické Ukrajině12.09.21 20:41 Česká republika 3

Skotsko - podle údajů veřejného zdravotnictví bylo v srpnu 80 % úmrtí na Covid-19 u osob, které byly očkovány.12.09.21 19:39 Británie 1

Panika v Austrálii. Regály jsou prázdné, nedostatek všeho!12.09.21 19:05 Austrálie 0

„To se nemělo stát. Ne teď.“ Dotační království předsedy ODS Fialy12.09.21 08:05 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,53 Kč
Euro
25,33 Kč
Libra
29,68 Kč
Kanadský dolar
16,98 Kč
Australský dolar
15,69 Kč
Švýcarský frank
23,27 Kč
100 japonských jenů
19,63 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
7,21 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,68 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 779,61 Kč
1 unce stříbra
491,11 Kč
Bitcoin
1 033 829,48 Kč

Poslední aktualizace: 16.9.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 1 651