Diskuze k článku

Herci na brigádě

Příspěvků 20

11.6.2019 13:52

Herci.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 86.?.?.?

Herci byli kdysi počítáni za nespolehlivou komunitu, a museli před uzavření bran opustit město spolu s kočujícími cikány a jinými kriminálními živly. Píše se o tom v Guliwerových cestách. Tam je také zajímavá pasáž o již tehdy "demokratických volbách" , kde si městská pouliční lůza zvolí za její představitele herce, a ti je pak ve funkcích odírají, než se lůza vzbouří, vyžene je, a demokraticky si zvolí nové a stejné. Když se dnes člověk podívá okolo sebe, a přečte si pak Guliwerovy cesty od Jonatana Swifta, musí se děsit, že se tento koloběh pořád opakuje dokola.

[velký smích]

372004

11.6.2019 14:00

Herci a héérečky

janmax 213.?.?.?

Existuje určitá skupina lidí v naší společnosti, která se vyznačuje jedinou vlastností, a to, že neumí vůbec nic. Pro praktický život jsou zcela nepoužitelní. Zato mají schopnost předstírat, že jsou někým jiným. Definice dobrého herce je, že se dovede vžít do postavy, kterou hraje tak dokonale, že je věrohodný. Tedy předstírá, že je někdo jiný. Asi na to nejlíp sedí diagnóza schizofrenie. Pánové nahoře poznali, že chléb a hry jsou jedněmi z nejúčinnější nástrojů v ovládání společností. A také, že příklady táhnou, nejvíc příklady špatné.
Aby jste v normálním světě něčeho dosáhli musíte obětovat čas, své intelektuální schopnosti a um k dosažení úspěchu. U hercůje to trochu jinak. Čím více dokáže předstírat, že je někdo jiný, tím je lepší. Pánové nahoře v chovu lidí dospěli již tak daleko, že určují co je umění.
Společnost se uměním může začít zabývat, až když má splněny všechny ostatní předpoklady přežití a rozvoje. Pokud ve společnosti má každý dost práce s přežitím své rodiny, na nějaké umění nemá čas. Ani zdroje společnosti neumožňují živit nějaké parazity. Až když s rozvojem výroby je zdrojů nadbytek, může být část použita na umění. Dnes jsou v tzv. umění alokovány obrovské zdroje společnosti, které by mohly být využity účelněji jinak. Umění musí být dotováno. Kdyby se nechalo na rozhodnutí každého občana, zda je ochoten své peníze dát na umění, tak by se 90 % umělců muselo živit jinak. Dnes o tom co je umění nerozhoduje trh, ale pánové nahoře. Tak kolem vidíme plno umělých celerbrit, které ostatní z branže (rádio, televize, media) propagují, dávají za vzory, a které neumí vůbec nic. Takto se umělci podporují navzájem ze všech stran. Pak se tento systém společenského parazitování prohlásí za kulturu.
Dojde to pak tak daleko, že hra pokleslého autora absurdních dramat se vydává za vrchol umění. Nikdo rozumný by si ji nevšiml a nikoho by nenapadlo na takovou slátaninu chodit, ale v těchto kruzích je to in a každý musí předstírat, že je to dokonalé dílo. pak když se ptají nějakého umělce co na to říká, tak aby zakryl propadák prohlásí, že jde o velmi dobrou hru, ale ne každý ji porozumí. Tímto uděla z 99 % obyvatelstva debily. Umělci byli vždy avantgardou dekadence a úpadku. Právě z jejich řad se rozmohla propagace LGBT, volného sexu a drog. Tedy toho co vede k úpadku společnosti, rodiny, člověka. Je to náhoda ? Zdravá společnost by si s těmito úchylkami hravě poradila, ale v naší době se tyto úchylky používají k řízenému rozvratu společnosti. Kdysi bylo umění o kráse a určeno k povznesení člověka na vyšší etickou a morální a estetickou úroveň. Dnes slouží k debilizaci společnosti a vede k úpadku a hnusu. Ale není to samovolně, je to řízené !!! A protože se již povedlo částečně zdebilizovat masy, tak ty jim to žerou. Zvláště ml...Automaticky kráceno

372005

11.6.2019 14:43

RE: Herci a héérečky

R.E. 46.?.?.?

Reakce na 372005

Je potřeba aby si tihle tajtrlíci, co nejvíc plakali po kapitálismusu, dostali příležitost řídit se pravidly trhu a nabídky a poptávky a začali se "chovat tržně", aby k to u byli přinuceni odstřižením dotací, jako většina z nás...a nejen ti tajtrlíci pro obveselení, ale i všichni ti sociologové, gender-Lysenko-vědátoři, politológové a hlavně tací kokoti, věční študenti theologie, naprosto nebytné k přežití, jako je ten agitátor a politruk z "milionářského chlívku" a to dřív, než ten dnešní nepořádek převrátí v totální bordel a uvrhnou celou společnost do občanské války. Je potřeba jim zastavit subvence z rozpočtu a ony je ty roupy přejdou a zákon FARA by přitáhl opratě i těm placeným z venku...
Pokud to neuděláme a necháme se za vlastní peníze dál vydírat, tak počítejme s tím, že oni brzy přestanou zblblíkům rozdávat transparenty v angličtině a začnou rozdávat klacky a potom i kvéry přesně tak, jak jsme to viděli v Jugoslávii, na Ukrajině a třeba i v Sýrii, kde se už 8 let zabíjí po stovkách denně...

372008

11.6.2019 14:01

Herci a héérečky

janmax 213.?.?.?

Zvláště mladí lidé. Tato ztracená generace již sedí na té lopatě ježibaby. Největší debilizátor má každý z nás doma v obývacím pokoji. Televize se tomu říká.
Ano, žijeme lépe a radostněji. Množství blbosti obsažené v této větě, kterou občan rozpozná, pak přesně odpovídá jeho úrovni společenského poznání.
Jasné, kurva, Halík ?

372006

11.6.2019 14:24

RE: Herci a héérečky... v jednom bych nesouhlasil.

Kouba 46.?.?.?

Reakce na 372006

V dobách, kdy převládá svrab, čili panuje hlad, bída nedostatek, převládá útlak, bývá umění právě jediné, k čemuž se lze upnout, rozumí se dobré a kvalitní umění. V době, která se nazývá alžbětinská, určitě pro mnoho lidí nebyl život procházkou, a přesto se lidé chodili dívat na představení, mimo jiné i na kusy největšího dramatika... zajisté největšího až po... ale nechme toho.

372007

11.6.2019 17:07

RE: Herci a héérečky...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 86.?.?.?

Reakce na 372007

Nejpříšernější na dnešním umění je všudypřítomné snobství, a vrcholem pak chrochtání bohatých prasat, která se s tím vzájemně oblbují. Na snobovi je příšerné, že stále jen napodobuje své vzory, většinou ještě větší zloděje než je sám, ale sám si není schopen ani vymyslet třeba nějakou originální úchylku. Počítačové technologie pak dávají umění ránu do týla, protože s jejich použitím může během týdne vygenerovat knihu o čemkoli i jakýkoli solventní idiot, který se k tomu rozhodne, a je schopen a ochoten zaplatit tiskárně.

Je zajímavé dovědět se třeba i různé informace přímo od v hospodě po představení chlastajících herců, jak se dívají na svoji "práci". Kdysi jsem poslouchal Menšíka, který vyprávěl, jak dnes exceloval na jevišti, hraje nějakého zlosyna tak fantasticky, že mu to samotnému bylo divné, a když se podíval na sebe do zrcadla, ztuhl strachy. Příčinou byl kus papriky, který mu utkvěl na předním zubu, když na poslední chvíli večeřel před nástupem na jeviště.

Slavný herec pan Werich třeba zase tvrdil, že pokud herec respektuje obecenstvo, a váží si ho, je z představení naprsotý propadák a nikdo již na něj podruhé nepůjde. Proto je prý základní podmínkou úspěšného herectví, že musíme brát jeviště jako partu totálních nevzdělaných drbanů, které postupně, dělajíce si z nich jako intelektuál /!!/ srandu, učíme je prvá slůvka umělcovou řečí, a děláme z nich pracně ale vší silou taky vzdělance. Seděl jsem v hospodách, kde o umění vyprávěl zlitý profesor Knížák, či zfetovaný David Černý. Zveřejňovat to by asi bylo na žalobu, protože dnešního slavného umělce nejvíce rozzuříme, když o něm šíříme pravdu.

[velký smích]

372009

11.6.2019 18:58

Plebs hodnotí umělce

Antinatalista 85.?.?.?

Reakce na 372009

Celkem by stálo za to vidět vaše umělecké "výtvory", aby se zjistilo, jestli vůbec máte právo kritizovat druhé. Obávám se, že se z vaší strany jedná pouze o typickou čecháčkovskou závist vůči úspěšnějšímu.
Umíte kokrhat? Pan profesor Knížák by to jistě ocenil.
[velký smích]

372010

11.6.2019 21:02

RE: Plebs hodnotí umělce

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 86.?.?.?

Reakce na 372010

Plebsem sám nazývám takzvanou námezdnou pracovní sílu, to je masu, která něco nařízeného produkuje za slíbenou odměnu. Proto, když mne jako plebs / námezdná pracovní síla / nazýváte plebsem, budíte u mne / a možná že nejen u mne/ s prominutím, dojem naprostého idiota. Stejně tak mi připadá scestná Vaše představa, že nesmím hodnotit sračky, nazvývanné dnes "uměním", jen proto, že také nejsem námezdná pracovní síla, která má tyto sračky nařízeno produkovat, a dostává za to, v případě že splní očekávání, plat, a že nejsem dokonce ochoten v generování oněch "sraček" s ostatními "tvůrci" soutěžit. Dnešní konzument umění mi připadá jako chudák, který si sedne do zahrádky u hospody nad kterou stojí panelový dům, načež se nad ním začínají otevírat okna, z nichž se tu někdo vykálí, či jinde někdo vymočí, a chudák, jemuž to dopadá na hlavu nebo do jídla, opatrně zkouší, jakou to má chuť, a jestli by mu to náhodou nezachutnalo.

Z kriminalistické databáze Očista, do které jsou zařazeny ještě i estébácké sračky domovnic z uličních výborů ze sedumdesátých a osumdesátých let minulého století a z neveřejné databáze obyvatelstva jistě víte, kolik knih třeba napsali moji "umělečtí" rodiče. Vím jak se psaly kdysi odborné publikace, a pamatuji ještě na staré "socialistické umění", kde židovští umělci ještě poslušně dupali a dodržovali subordinaci, takže nic umělecky nekvalitního absolutně nemohlo projít třeba do jak veřejných sdělovacích prostředků, tak zejména do knih.

Co se týče například profesora Knížáka, popsal jsem ho věrohodně v zakázaném webu snb.websnadno.cz. Zažil jsem toho pána jak když se kdysi v sedumdesátých letech minulého století vrátil z německa, a tahal za sebou plechovky na provázku,tak když pak leta zasviňoval ulici Starý svět hořícími papíry, věšel na lampy staré kabáty, a na Staromáku nutil lidi kokrhat u knihy, ze které vytrhával po přečtení listy, a pálil je. Poslední kontakt s ním jsem zažil na výstavě jeho trpaslíků v Mánesu, kde hladil nějakého malého chlapečka po vláskách, a ptal se ho jak se mu líbí jeho trpaslíci. Hošík mu zcel aprvadivě řekl, že se mu nelíbí, a pan profesot od něj odcházel, a rozčileně říkal:Já vím taky že je to hnusný, ale prodává se to. Pokud se dnes podíváme na milanknizak.com, vidíme místo v podstatě somráka nějakého jako šlechtice, nestačíme se divit, jak otočil.

[velký smích]

372012

11.6.2019 21:48

Pán je Metuzalém? Všude byl, všechno zažil? I Dubčekovi cucflek udělal?

Antinatalista 85.?.?.?

Reakce na 372012

Není důležité, koho jak nazýváte ani kým byli vaši údajní umělečtí rodiče. Ptal jsem se na to, co jste vytvořil konkrétně vy sám a podle mnoha zmatených písmenek a rozčileného tónu celé odpovědi je jasné, že nic. Nestyďte se za to, že jste umělecké zero /nula, ne japonská stíhačka/ a tedy vás profesor Knížák přesahuje ne o koňskou délku, ale o celou dráhu.

Zbylé mnohokrát omleté bláboly ani nebudu komentovat. Drží se vás podivné utkvělé představy a už jsem vám psal, že podobné lidi jako vy zkoumal pan Freud a pak toho oboru radši zanechal. I já s vámi končím, nemám specializaci na dětskou psychiatrii.

[bliji]

372014

12.6.2019 9:25

RE: Pán není naštěstí umělec, i když na to rodiče tlačili...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 86.?.?.?

Reakce na 372014

Jako námezdné pracovní síle se Vám ani nedivím, jen toho "končení a opětného začínání" bylo již na internetu poměrně dost. Co se týče pana Freuda, když už ho tu zmiňujete, byl to nešťastník, /což je charakteristický stav mysli jistého nejmenovaného etnika/ zmítaný životními ranami a omyly, který se domníval, že když odejde do ordinace, a bude si tam řešit svá osobnía zdravotní traumata s psychiatrickými pacienty, tak si vyřeší svůj život. Je to také jistým způsobem moderní umělec. Někteří moderní umělci odcházejí místo do psychiatrické ordinace do svých atelierů. Jsem přesvědčen, že každý moderní umělec i každý psychiatr by měl být v prvé řadě svéprávný, to znamená, že by jeho existence ani tvorba neměly zavánět psychiatrií, a neměl by škodit sobě ani ostatním ve svých osobních afektech, i když časem zjistí, že je to jinak finančně lukrativní, a tím pádem je i ostatními brán za úspěšného...

/ viz milanknizak.com /

[velký smích]

372019

12.6.2019 10:31

RE: Každý pořádný blbec má mít betonový pomník.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 86.?.?.?

Reakce na 372019

Myslím, že dnešní exploze režimních sluhů, a nemusí to být jen umělci je charakteristická pro konce všech světových režimů. Psal o tom třeba již strašně dávno dějepisec Tacitus v době pádu Říma / Letopisy /.Zatím co se nemocný, opilý senilní císař se staral o víno a prostitutky, a zlití velitelé římských legií se váleli v příkopech, jejich manželky nechávaly na náměstí před sebou defilovat římské legie. Jeden z fantasticky citlivých indikátorů pádu režimu je právě režimní sluha, v podstatě elita již zde zmíněné námezdné pracovní síly dle továrníka Engelse a jeho sponzorovaného kámoše, Karla Marxe. Režimní sluha přebírá roli vůdce, a to strašně rád, a při každé možné příležitosti. Pokud je to pak umělec, není již pouhým sluhou, ale rasantním demonstrantem své gigantické nicoty. Před několika lety jsem shodou okolností šel okolo Veletržního paláce, kde má sbírky Národní galerie, a fascinoval mne hned u vchodu gigantický dvoupanák panák poskládaný z betonových kostek snad metr krát metr do výše snad druhého patra. Majestátní pomník vlastní Blbosti. Možná že jeho výšeuvedený vysoce ambiciozní autor tím chtěl postavit na veřejnosti svou vlastní pyramidu, a možná že dokonce, protože mu to nebyl schopen nikdo svéprávná zakázat, na to zaplatil formy a tak minimálně dva automixy betonu. Panák tam dnes snad už není, protože nový ambiciozní nastupující ředitel organizace určitě nestrpí betonové panáky svého předchůdce, a postaví si nejen své vlastní panáky jako odznaky své úřední moci větší, ale nechá si to už klidně i proplatit od obchodního oddělení galerie...

[velký smích]

372021

12.6.2019 10:00

RE: Pán je Metuzalém? Všude byl, všechno zažil? I Dubčekovi cucflek udělal?

eda521 62.?.?.?

Reakce na 372014

Berete lidem-neumělcům právo na negativní názor? Nic jsi nezplodil, tak kušuj !? Skuteční umělci by měli být co nejpravdivější reflexí společnosti, ale to se děje jen sporadicky, a ani to úplně nejde - pravda o nás se v plné dávce stává nestravitelnou. Sekají nám dnes kořeny, naše děti si budou volit pohlaví ve svém školkovém věku a v dospělosti budou šťastnými transkami. Kde jsou dnes umělci opěvující ženu jako dárkyni života? Kde jsou umělci velebící partnerství muže a ženy jako zdroj rodinné harmonie a potažmo harmonicky se rozvíjejícího národa a státu? Aha, ono to není in. Ono za tohle dnes nikdo nezaplatí. Perverze a dekadence vydávaná za svobodu žití a též i umění. Demografie neexistuje a když, tak její sdělení přicházejí jako danost z neznáma. Hlavně žádná souvislost s uťatými kořeny Života. Co jsou umělci, kteří "zapomněli" mít na mysli Život?

372020

12.6.2019 11:22

Člověk se rodí mezi výkaly a močí - tomu se mám obdivovat?

Antinatalista 85.?.?.?

Reakce na 372020

Ano, beru. Jsem proti tomu, aby lidi měli jakákoli práva. Práva náležejí jen Vyvoleným. Ostatní nechť jsou pouhý sloužící dobytek. Musí umět mluvit jen na té úrovni, aby chápali příkazy a byli schopni říkat "Pane, ano, pane". Jakékoli vzdělání nad tuto úroveň vede k dezintegraci a rozpadu systému.

Proč potřebujete někoho opěvovat a navíc ženu? Jako dárkyni života? To chcete opěvovat? Tak to dokažte činy. Navštivte nejbližší privát a "opěvujte" samičí osazenstvo tak, aby dotyčné nebyly druhý den schopné ani chodit. To je jediná forma, která má hodnotu. Nějaké básničky, řečičky, kytičky, sochy a další jsou jenom příznakem kastrátů. Stejně jako vzdychání nad "starými dobrými časy". Teď je teď, tak bojujte nebo chcípněte.

Kořeny odsekat a zalít Roundupem!

[velký smích]

372023

13.6.2019 21:43

RE: Člověk se rodí mezi výkaly a močí - tomu se mám obdivovat?

vousy13 84.?.?.?

Reakce na 372023

Pěkně se odzcadlila ve vašem morálním bahně sociologie Talmudu.
Gratuluji vám, máte růstový potenciál. Protože ze dna již nemůžete klesnout níže. [chechtot]

372054

14.6.2019 16:27

RE: Člověk se rodí mezi výkaly a močí - tomu se mám obdivovat?

Lovec idiotů 194.?.?.?

Reakce na 372054

Antinatalista si tu z lidí dělá prdel vtipnou, i když často těžko rozpoznatelnou ironií...

372065

13.6.2019 21:32

RE: Pán je Metuzalém? Všude byl, všechno zažil? I Dubčekovi cucflek udělal?

vousy13 84.?.?.?

Reakce na 372014

Vy jste mi dáreček...

Elitami propagované současné umění ve většině degraduje světonázor společnosti do nelidského typu. Stačí se podívat na tvorbu napříč celou uměleckou scénou. Čest výjimkám samozřejmě!

Freud byl feťák, který by ve zdravé lidské společnosti vůbec něměl mít možnost své lži publikovat. Tragické důsledky jeho práce na vývoj psychologie a psychiatrie jsou vám doufám jasné.

372053

14.6.2019 10:31

Elita nejsou jelita!

Antinatalista 85.?.?.?

Reakce na 372053

Vy zpochybňujete přirozenou nadřazenost lidí z vyšší společnosti?
Umění pro Vyvolené nemůže být uměním chátry. Nepochopila by ho. Stejně tak není možné, aby dobytek laskal své chuťové buňky wagu filet mignon nebo si vychutnával znamenitý nektar folle blanche. Chátře stačí sekaná z Lídlu a pivo z Tepléhopramene.

Uvědomte si základní axiom: jsou lidé, kteří musí být vedeni a jsou lidé, kteří je musí vést. Sotva si nižší vrstvy čichnou lepšího života, je velmi těžké dokopat je zpátky tam kam patří.
[velký smích]

372061

14.6.2019 18:29

RE: Elita nejsou jelita!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 37.?.?.?

Reakce na 372061

Žel pravdu máte v tom, že kultura myšlení průměru v gausově křivce je prozatím nízká. Ovšem se zrychlujícím se informačním oběhem budou lidé nuceni k výkonům, jinak budou v rámci evoluce odvrhnuti jako slepá vývojová větev.

Pokud tedy dříve nezkolabuje biosféra planety než se opičky s degenerující kulturou stanou opravdovým Člověkem.

Jak říkal Diogenés, když se ho ptali, proč přes den chodí s rozsvícenou lucernou:
“Hledám Člověka”.

Elita si ve své přitroublé ješitnosti myslí, že jí stále budou létat pečení holuby přímo do huby. Ovšem planeta je omezený prostor a kdo jí zaručí, že nějaký psychopat nezmáčkne červené tlačítko?

Je to na každém z nás...

372068

11.6.2019 20:21

Herci jsou jako hrdinka Zolova románu.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 185.?.?.?

To byla kur.a, a byla svým kur.ením se tak znuděná, že ji napadlo dráždidlo: vybírat brambory po vyorání čertem. Vzala i jiné kur.y a ukazovaly si ruce od hlíny. Jak to měly selky. Ti herci taky dělají hov.o. A víme, které etnikum nemá zastoupení mezi klempíři, zámečníky, rolníky ... ale zato ovládají jeviště a filmová studia. V Holyvudu jsou pány. Ještě je vhodné dodat, že i ve zpustlém starém Římě platily herečky za kur.y a musely být dohola ostříhány. No, my jsme liberálně demokraticky dál.

372011

13.6.2019 13:58

Recyklát

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 185.?.?.?

Autor by měl uvést, že to není z jeho hlavy.

https://youtu.be/tzFVEuZibes?t=739

372046

Příspěvků: 20

11.06. 13:52  Herci.
11.06. 14:00 janmax  Herci a héérečky
11.06. 14:43 R.E.  RE: Herci a héérečky
11.06. 14:01 janmax  Herci a héérečky
11.06. 14:24 Kouba  RE: Herci a héérečky... v jednom bych nesouhlasil.
11.06. 17:07  RE: Herci a héérečky...
11.06. 18:58 Antinatalista  Plebs hodnotí umělce
11.06. 21:02  RE: Plebs hodnotí umělce
11.06. 21:48 Antinatalista  Pán je Metuzalém? Všude byl, všechno zažil? I Dubčekovi cucflek udělal?
12.06. 09:25  RE: Pán není naštěstí umělec, i když na to rodiče tlačili...
12.06. 10:31  RE: Každý pořádný blbec má mít betonový pomník.
12.06. 10:00 eda521  RE: Pán je Metuzalém? Všude byl, všechno zažil? I Dubčekovi cucflek udělal?
12.06. 11:22 Antinatalista  Člověk se rodí mezi výkaly a močí - tomu se mám obdivovat?
13.06. 21:43 vousy13  RE: Člověk se rodí mezi výkaly a močí - tomu se mám obdivovat?
14.06. 16:27 Lovec idiotů  RE: Člověk se rodí mezi výkaly a močí - tomu se mám obdivovat?
13.06. 21:32 vousy13  RE: Pán je Metuzalém? Všude byl, všechno zažil? I Dubčekovi cucflek udělal?
14.06. 10:31 Antinatalista  Elita nejsou jelita!
14.06. 18:29  RE: Elita nejsou jelita!
11.06. 20:21  Herci jsou jako hrdinka Zolova románu.
13.06. 13:58  Recyklát

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 64 čtenářů částkou 16 204 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 1

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 3

Noc dlouhých nožů v USA09.01.21 10:28 USA 2

Zpěváka vyhodili ze soutěže, protože kritizoval opatření proti kovidu. 08.01.21 11:34 Německo 2

Na web Badatel bylo podáno trestní oznámení za "šíření poplašné zprávy"08.01.21 11:27 Slovensko 2

A další BLM/Antifa demonstrant v Kapitolu - Adrian De Los Dios08.01.21 07:16 USA 0

Měnové kurzy

USD
21,68 Kč
Euro
26,19 Kč
Libra
29,46 Kč
Kanadský dolar
17,02 Kč
Australský dolar
16,70 Kč
Švýcarský frank
24,34 Kč
100 japonských jenů
20,88 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,78 Kč
100 maď. forintů
7,27 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,49 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 619,31 Kč
1 unce stříbra
537,07 Kč
Bitcoin
778 872,54 Kč

Poslední aktualizace: 17.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 1 879