Diskuze k článku

Nová generace válčení: Geneticky upravené viry

Příspěvků 11

7.11.2018 8:20

Vyspělý demokratický Západ provádí s lidmi něco divného

J_Pitralon 178.?.?.?

Bohužel banda západních nezpůsobilých psychopatů je delší dobu daleko za hranicemi normálního uvažování. Ale korporátní fašismus a jeho militární sféra se nikdy nebude ptát lidí, jestli se jim něco ještě líbí nebo už ne. V soukromém podnikání je zásadní numerická hodnota zisku a ne osobní názor Franty z ulice.

Propaganda CZ https://www.youtube.com/watch?v=r9S7fWHJpT0
Wernher von Braun tells the story of Apollo 11 https://www.youtube.com/watch?v=x3KbhgDLiSU
[zmaten]
The Misfits - Last Caress [Lyrics] https://www.youtube.com/watch?v=3UAwvUOg2u4
U2 - The Sweetest Thing https://www.youtube.com/watch?v=ib2zq-ev7tc

367581

7.11.2018 8:46

Vladimír Putin, Soči, 2018,

omar 147.?.?.?

Valdajský medzinárodný diskusný klub:

"Не берусь судить, насколько это достоверно. Я видел это заявление бывшего министра госбезопасности Грузии. Безусловно, это вызывает тревогу. Эти разработки, если они действительно проводятся, очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики.
Это значит, что из того, что я видел, могу только это повторить, о чём там идёт речь: о том, что выявляются какие-то препараты, которые могут избирательно влиять на человека в соответствии с его принадлежностью к определённой этнической группе. …"

„Nejdem posudzovať, nakoľko je to hodnoverné. Videl som vyhlásenie bývalého ministra vnútra Gruzínska. Akokoľvek, na základe takéhoto vyjadrenia je potrebné biť na poplach. Ak sa takéto pokusy naozaj uskutočňujú, sú veľmi nebezpečné a sú spojené s poslednými úspechmi v oblasti genetiky. To znamená, že podľa toho čo som videl, môžem len zopakovať o čo ide: Ide o to, že sa vyvíjajú akési preparáty, ktoré môžu selektívne vplývať na človeka vo vzťahu k jeho príslušnosti k určitej etnickej skupine...“

367582

7.11.2018 11:33

RE: Vladimír Putin, Soči, 2018,

pozorovateľ 217.?.?.?

Reakce na 367582

ad: "že sa vyvíjajú akési preparáty, ktoré môžu selektívne vplývať na človeka vo vzťahu k jeho príslušnosti k určitej etnickej skupine"

Ano, to je odveký sen súčasných globalistických židov. Zredukovať svetovú populáciu pomocou ničivej pandémie, ale tak, aby ich vlastné etnikum pri tejto katastrofe nebolo ohrozené.

Tento cieľ sa im podľa všetkého zatiaľ ešte nepodarilo splniť. Dokážu pomocou génového inžinierstva vyrábať nové útočné patogény (HIV, rakovina, morgellony, SARS, ebola, borelióza, weaponizované mykoplazmy, atď), ale nedarí sa im dosiahnuť to, aby baktéria napadala iba vybranú etnickú skupinu. Zatiaľ tento problém riešia tak, že upravili baktérie, aby sa nešírili z osoby na osobu a infikujú cieľové skupiny pomocou očkovania. https://diskuter.wordpress.com/2018/05/03/rizika-o...

Problém je, že židia majú k dispozícii prakticky neobmedzený finančný rozpočet a môžu sa téme venovať tak dlho, kým nejaký výsledok nedosiahnu.

Veľmi znepokojujúce sú nedávne snahy zmapovať genetický materiál všetkých živočíchov planéty https://www.hlavnespravy.sk/obrovsky-biologicky-pr... . S takouto databázou by následne génoví inžinieri mohli s ešte väčšou flexibilitou skladať nové útočné mikroorganizmy.

367587

7.11.2018 10:28

Volání o pomoc pro svět

svatoslav butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Tato zpráva je zprávou o hrozbě pro celý svět. Tato zpráva dokumentuje vztah tzv.establishmentu tzv.Západu k Světu Lidí a Zemi. Všechno co dokáže tzv.establishment tzv.Západu nabídnout lidem je vize ovládnutí Světa Lidí a Země pomocí parametrů Sluhů Smrtihlava (SS). Tyto vize Sluhů Smrtihlava neobsahují NIC, jenom pozlácený svět otrokářů a jejich Pyramidu Moci, nahoře se vševědoucím okem Hóra ( božství Satana). Na bezejmenné mase otroků pod Pyramidou Moci nezáleží, že ano; záleží jenom na proudění a hromadění kapitálu.
Zeptejme se sami sebe: Jaké jsou "hodnoty" a "vize" a "budoucnost" tzv."Západu"?

Svět živých lidí potřebuje osvobození od této smrtící Pyramidy Moci. Svět živých lidí je v koncích s důvěrou v lepší budoucnost. Potřebuje zbavit se SS a jejich Pyramidy sparchantělé Moci. Svět živých lidí potřebuje pomoc.

367584

10.11.2018 11:51

RE: Volání o pomoc pro svět

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 367584

Je otázka jestli tzv. Východ nabízí alternativu. Má tzv. Východ nějaké jiné vize a hodnoty?

367688

7.11.2018 11:20

Retrovírusy / DNA vírusy

pozorovateľ 217.?.?.?

Je zaujímavé, že väčšina chorôb, o ktorých je podozrenie, že sa na nich podieľali americké laboratória bakteriologických zbraní majú jednu podobnú črtu. Sú nejakým spôsobom spojené s retrovírusmi.

V stručnosti: retrovírusy sú vírusy, ktoré po infikovaní bunky vložia svoju genetickú informáciu priamo do DNA reťazca napadnutej bunky. Následne sa začne napadnutá bunka správať odlišne od svojej pôvodnej funkcie.

Typické príklady retrovírusov:

- HIV

- SV40 (jeden z pôvodcov rakoviny) https://en.wikipedia.org/wiki/SV40 , ktorý sa nachádzal v infikovaných vakcínach používaných dlhé roky vo svete.

- XMRV - vírus podozrivý ako možný iniciátor Syndrómu chronickej únavy (Chronic Fatigue Syndrome) https://cs.wikipedia.org/wiki/Chronick%C3%BD_%C3%B...

Čo je na celej veci ešte zaujímavejšie, ak to správne chápem, tak princíp retrovírusov je základný princíp využívaný v genetickom inžinierstve. Proste sa použitje neškodný retrovírus, do ktorého sa vloží krátky reťazec DNA a tento vírus následne infikuje cieľovú bunku (čo môže byť napríklad baktéria, ktorú treba obohatiť o gén rezistencie na atb, gén pre produkciu silného toxínu atď)

V ešte extrémnejšom prípade je možné pomocou retrovírusov meniť priamo správanie buniek vyšších organizmov (rastlín, ľudí), pričom sa daný prístup dá využívať pozitívne (napríklad pri génovej terapii, kedy je ľuďom nahradený nejaký chybný gén) alebo negatívne, kedy je to použité ako DNA zbraň na zabitie či zmrzačenie danej obete.

- - -
K histórii amerického bakteriologického programu môžem doporučiť toto:

Experimenty na lidech: americký stát potají plošně šířil bakterie
https://xman.idnes.cz/operace-seaspray-bakterie-ci...
(americký bakteriologický program do roku 1970, kedy bol formálne zastavený a laboratória bakteriologických zbraní sa formálne transformovali na ústavy výskumu rakoviny)

Kniha o chemtrails. Kapitola 8: Morgellons – vlákna ktoré dýchame a jeme.
https://diskuter.wordpress.com/2017/03/04/kniha-o-...
(americký bakteriologický program po roku 1970 až po súčasnosť)

História vývoja HIV vírusu:
https://diskuter.wordpress.com/kniha-1-kapitola-17... (hlavný článok)
https://diskuter.wordpress.com/2018/05/03/rizika-o... (linky na ďalšie články)

História šírenia rakoviny:
https://diskuter.wordpress.com/kniha-1-kapitola-17... (hlavný článok)
https://en.wikipedia.org/wiki/SV40 (rakovinotvorný vírus SV40, ktorý sa dlhé roky nachádzal v očkovacích vakcínach)
[url]https://diskuter.wordpress.com/2018/05/03/rizika-ockovania-3-infekcie-epidemie-a-biologicke-zbra...Automaticky kráceno

367585

7.11.2018 11:25

pokračovanie

pozorovateľ 217.?.?.?

Reakce na 367585

https://diskuter.wordpress.com/2018/05/03/rizika-o... (linky na ďalšie články)

- - -
Čo sa týka súčasných trendov, tak americký bakteriologický program je zrejme veľmi širokotematický a neobmedzuje sa iba na jeden, resp. zopár patogénov.

Vyvíjané sú:
- pandemické respiračné ochorenia (pandemická chrípka, koronavírusy typu SARS)
- infekcie šírené hmyzom (kliešťová lymská borelióza, brucelóza, ebola)
- prudkoinfekčné vírusové epidémie typu ebola
- nenápadné epidémie typu Zika, chronický únavový syndróm, CMV (poškodzuje inteligenciu), rakovina
- pestovanie tradičných baktérií doplnených o multi-resistenciu voči známym antibiotikám (multirezistentná TBC, syfilis, kvapavka, E.Coli)
- úprava neškodných baktérií (typicky napríklad mycoplazma) obohatením o rôzne útočné a toxín produkujúce gény, ktoré spôsobia, že bežne sa vyskytujúca neškodná baktéria je náhle zdraviu silne škodlivá.
- ochorenia proti hospodárskym plodinám a hospodárskym zvieratám (typický prípad: africký prasačí mor)
atď.

Aby sa Američania vyhli obviňovaniu z porušovania zákazu vývoja bakteriologických zbraní, realizujú výskum pod sériou rôznych zástierok:
- výskum liečby rakoviny (kde v skutočnosti prebieha výskum šírenia rakoviny)
- biologické laboratória zriadené na vojenských základniach v krajinách tretieho sveta, typicky napr. Ukrajina, Gruzínsko a Indonézia (NAMRU-2)
- maskovanie bojového výskumu ekonomicky prospešnými činnosťami, napríklad vývoj GMO potravín, vývoj génovej terapie atď.

- - -
Za zmienku stojí ešte napr. to, že podľa prednášky dr. Daya z roku 1969, američania už v tej dobe mali k dispozícii účinné lieky proti rakovine, ale táto liečba bola úmyselne uzavretá do trezorov Rockefellerovej nadácie a namiesto toho bola rakovina využívaná ako nástroj redukcie svetovej populácie:

http://www.stopthecrime.net/docs/NWO%20Plans%20Exp... (skenovaná pdf verzia, str. 8)

https://100777.com/nwo/barbarians (textová verzia, ale s minimom formátovania)

367586

7.11.2018 14:24

RE: pokračovanie

J_Pitralon 178.?.?.?

Reakce na 367586

Slovy mainstreamových umělců - to by se nedalo utajit, protože by o tom přece musely vědět tisíce a tisíce lidí... A svobodný tisk by hned druhý den informoval ovčany půlmetrovými písmeny na titulních stranách.

"Revealed: Army scientists secretly sprayed St Louis with 'radioactive' particles for YEARS to test chemical warfare technology"
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2210415/R...
[zmaten]
Hypothesis, Dr. Steven Jones - film o nálezu nanotermitu ve WTC https://www.youtube.com/watch?v=Bdml7ZxTQY0

367590

7.11.2018 15:13

RE: pokračovanie

pozorovateľ 217.?.?.?

Reakce na 367590

– v 1970tych rokoch sa Američania dozvedeli, že boli celé desaťročia používaní ako laboratórne zvieratá americkej vlády na testovanie novo vyvíjaných bakteriologických zbraní. Bolo to ospravedlňované Studenou Vojnou a “nutnosťou” tieto zbrane testovať na domácom obyvateľstve. Keď skončila studená vojna, ako nová zámienka sa objavil moslimský džihád.

– dodnes má americká vláda právomoc sprejovať na husto osídlené oblasti pokusné látky bez povinnosti informovať verejnosť

– celý projekt je maskovaný sieťou dôveryhodného popierania (plausible deniality), inak povedané klamstiev.

– je spomínaná baktéria Mycoplasma, ktorá spôsobuje zápaly pľúc, chronickú únavu, respiračné a lupus pripomínajúce symptómy a symptómy pripomínajúce AIDS (t.j. kompletný kolaps imunity)

– v roku 1951 sprejovala americká armáda baktériu Serratia marcescens nad San Franciscom. Spôsobila malú epidémiu, jeden človek na následky zomrel. Armáda prípad zvalila na nešťastnú náhodu a pokojne celé ďalšie desaťročia pokračovala v rozprašovaní baktérie. Baktéria spôsobuje meningitídu, infekcie rán, artritídu. V okolí vojenskej základne v San Franciscu v nasledujúcich desaťročiach abnormálne vzrástla chorobnosť obyvateľstva.

– podobné prípady pokusov sú známe z celých USA, kedy armáda rozprašovala látky z lodí pri pobreží, nad mestami, v budovách, pozdĺž ciest a v tuneloch, pričom sa jednalo o rôzne biologické, chemické a rádioaktívne látky.

– v roku 1955 bola pozdĺž pobrežia Floridy sprejovaná baktéria Hemophilus pertussis (spôsobuje čierny kašeľ).

– v 1960tych rokoch boli v Marylande a Utahu sprejované rôzne plyny a halucinogény.

– Nad Iovou, Nebraskou, Južnou Dakotou a Virginiu bol celé desaťročia rozprašovaný zinc cadmium sulfid, fluorescenčný prášok, bez ohľadu na znalosť o toxicite kadmia a jeho hromadení v organizme

zdroj: https://diskuter.wordpress.com/2017/03/04/kniha-o-...

originál: https://diskuter.files.wordpress.com/2017/03/chapt... (str. 227-228)

Veľmi podrobná literatúra k téme amerických bakteriologických programov:

Clouds of Secrecy: The Army's Germ Warfare Tests Over Populated Areas
By Leonard A. Cole
https://books.google.cz/books?id=CLCTL4woX_4C&...

A tu náhľad do britského bakteriologického programu:

Britská vláda priznala, že desiatky rokov testovala na miliónoch Britov bakteriologické zbrane
http://www.nwoo.org/2016/12/20/britska-vlada-prizn...
(publikované v roku 2002 denníkom The Guardian na základe odtajnených dokumentov britskej tajnej služby)

367591

7.11.2018 18:32

To může být opravdu rychlý a fatální konec pro celé lidstvo

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

Tedy ale i pro ty, kteří spoléhají na to, že jim použití modifikovaných patogenů pomůže zredukovat zbytečně velký počet naivních otroků na zlomek současného stavu, vyhubit neposlušné a zbytečné, nastolit globální nadvládu a dál beztrestně vykrádat celý svět do nekonečna. Tak hloupí snad nyní už zřejmě zoufalí "světovládci" ze Západu snad ??? nejsou ! Jistý si ale nejsem, protože jsou už zvyklí, že jim všechny jejich zločiny vždy prošly pod falešnou vlajkou a ještě na nich fantasticky profitovali.

367595

7.11.2018 18:51

tohle nehrozí

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 62.?.?.?

Protože výsledky jsou stejně nepředvídatelné jako u jaderného konfliktu. Vlastně ještě horší. Radiaci a zbytkové izotopy změříte velmi snadno. Živočicha napadeného zmutovaným vojenským virem v latentní fázi nerozpoznáte. Proti tomuhle nepomůžou ani protijaderné bunkry.

To je tuplovaná "ruka mrtvého muže" která může udeřit klidně po 20 letech až vylezou z bunkrů.

367597

Příspěvků: 11

07.11. 08:20 J_Pitralon  Vyspělý demokratický Západ provádí s lidmi něco divného
07.11. 08:46 omar  Vladimír Putin, Soči, 2018,
07.11. 11:33 pozorovateľ  RE: Vladimír Putin, Soči, 2018,
07.11. 10:28 svatoslav butora  Volání o pomoc pro svět
10.11. 11:51  RE: Volání o pomoc pro svět
07.11. 11:20 pozorovateľ  Retrovírusy / DNA vírusy
07.11. 11:25 pozorovateľ  pokračovanie
07.11. 14:24 J_Pitralon  RE: pokračovanie
07.11. 15:13 pozorovateľ  RE: pokračovanie
07.11. 18:32  To může být opravdu rychlý a fatální konec pro celé lidstvo
07.11. 18:51  tohle nehrozí

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

75

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 121 čtenářů částkou 26 160 korun, což je 75 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Lupo Anetta POLITIKA27.01.21 19:29 Česká republika 0

Rusko a USA podepsaly smlouvu START velmi rychle27.01.21 10:07 Neurčeno 1

Čiperka Prymula ukradl tváře herců na soukromou kampaň26.01.21 23:07 Česká republika 1

Vakcína od Astra Zenecy má prý jen 8% účinnost26.01.21 11:16 Německo 11

Poslanci používají legální restauraci, i když to plebsu zakázali25.01.21 17:14 Česká republika 5

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 7

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 21

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,56 Kč
Euro
26,08 Kč
Libra
29,48 Kč
Kanadský dolar
16,81 Kč
Australský dolar
16,45 Kč
Švýcarský frank
24,25 Kč
100 japonských jenů
20,68 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,73 Kč
100 maď. forintů
7,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,40 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 618,86 Kč
1 unce stříbra
540,83 Kč
Bitcoin
675 481,22 Kč

Poslední aktualizace: 28.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 1 847