Diskuze k článku

Evropský parlament porušil zákon, aby ztrestal Maďarsko za odmítání migrace

Příspěvků 24

14.9.2018 1:27

Novodobá Atlantída

svatoslav butora 85.?.?.?

Novodobá světovládní rakovina se institucionalizovala. Každý člověk, který ví jako funguje rakovina, když se zahnízdí ve všech patrech systému politické moci vybudovaného darebáckou vládou USA a spol. a jejich sparchantělou služkou OSN a s těmito zrůdami prostitující EU také ví, že přežití zdravé části lidstva není možné tím, že se s těmito institucionalizovanými politickými zrůdami bude nadále kolaborovat.
Je potřebné si uvědomit, že tzv.Západ s jeho odporným vnímáním svobody jako možnosti beztrestně znásilňovat celý svět nemá zdravé části světa co nabídnout.

Západ je mrtvý stejně jako je mrtvá celá koncepce tzv. Atlantického prostoru tj. rakovinou jejich moci postižené sestavy států/národů. Tato Novodobá Atlantída generuje proces svého zániku stejně, jako vygenerovala proces svého zániku kdysi existující technicky vyspělá Starobylá Atlantída. Tehdy jejich rakovinu darebácké Moci Zla "vyléčil" Autor Vesmíru a Země prostřednictvím potopy světa.

Oni - tito dnešní - Atlanťané si ve svém opojení rakovinou moci myslí, že Bůh - Autor Vesmíru a Země - neexistuje. Budou opět poučeni, že život Země a životy lidí nepatří do sféry jejich vlivu. Šepot nejasných vzpomínek a utajované archeo-nálezy jim pro korekci jejich choromyslného vědomí nestačí...

Autor komentovaného článku diagnózu nemoci světovládní Novodobé Atlantídy popsal přesně. Poslední závěreční větu sestavil diplomaticky a "něžně". Otroctví pod těmito institucionalizovanými politickými monstry (USA a spol., OSN; tzv.EU) ovšem něžné není. Jsou to instituce Moci Zla. Představují evoluční omyl, který se po tisíciletích opět objevil.

366500

15.9.2018 7:03

RE: Novodobá Atlantída

n.a. 2a00:x:x:x:x:x

Reakce na 366500

Souhlas a pozdrav.


"Evoluční omyl" - vznešený eufemizmus.

Je to hřích - vědomé páchání zla - proti Bohu i jeho dílu - se souhlasem.

Je to více-méně participace nás všech na tomto Hříchu - t.j. systémový a strukturální hřích.

"Odplatou hříchu je Smrt, ale..." (jak píše Římanům (5,23) sv. Apoštol Pavel.)

Dožíváme setrvačností v kultuře smrti, ale to už bych Vaše výroky duplikoval.

366524

14.9.2018 9:13

Článek by bylo vhodné doplnit

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 80.?.?.?

o důležité pasáže námitek maď. ministra zahraničí, které dokládají naprostou cochcárnu i v obsahové části, nikoli jen při sčítání hlasování.
Viz PL:
„Zpráva obsahuje 69 závěrů, z nichž 13 se týká problémů, které již byly vyřešeny. Zpráva tyto otázky znovu otevírá, čímž jinými slovy říká, že nemá smysl uzavírat dohodu s institucemi EU, protože ty mohou již dohodnuté body kdykoli znovu otevřít,“ zdůraznil ministr. V 19 případech probíhá jednání...

366502

14.9.2018 10:16

"Evropský parlament porušil zákon"

libertarian 31.?.?.?

"Evropský parlament porušil zákon"

- zdá sa to byť logické, lenže ...... PARLAMENT JE ZÁKONODÁRCA, teda každé jeho rozhodnutie má silu zákona. Takže EU parlament iba vytvoril nový zákon, ktorý je v rozpore s iným zákonom.
Lenže - nakoľko neexistuje nič silnejšie, ako je PARLAMENT, tak neexistuje MOC, ktorá by silou zmenila rozhodnutie najsilnejšieho.

Poučenie : Ak niekomu zverujem absolútnu moc, musím počítať s tým, že ju použije proti mne.
Každý ovčan, ktorý zveruje vo voľbách svoj osud do rúk zločincov, by mal pamätať na toto.

366503

14.9.2018 11:13

Lstivý xid Babiš lže, že jeho slouhové hlasovali proti jeho přesvědčení

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Lstivý xid Babiš lže, protože potřebuje hlasy důvěřivých gojimů. Lže podle průzkumů veřejného mínění. A jak je vidět z průzkumů, třetina spoluobčanů, gojimů partaji koně korporátního xido-fašismu důvěřuje. Strach jim asi brání myslet.

Vo co go?
David Duke; Xidovský rasismus (x si nahraďte písmenem ž)

"Xidovský rasizmus – Viera, teória, alebo doktrína, že xidia sú nadradení všetkým rasám a mali by si udržiavať kontrolu vo všetkých vzťahoch.
Pokiaľ ide o prvú časť definície, táto kniha zhromažďuje silné dôkazy o tom, že mnohí z vedúcich xidov vo svete uznávajú vieru, teóriu, alebo doktrínu, že sú nadradení nad všetkými ostatnými ľuďmi.
Jasne tiež dokážem, že sa snažia o kontrolu vo všetkých vzťahoch s inými ľuďmi. David Ben Gurion, prvý (iSS)raelský ministerský predseda, často nazývaný “(iSS)raelský George Washington“, povedal zreteľne, že verí v “morálnu a intelektuálnu nadradenosť“ xidovských ľudí. Takéto zmýšľanie je časté v spisoch xidovských vodcov po celom svete. Predstavte si tú búrku hnevu, ak by Prezident Spojených štátov vyhlásil, že verí v morálnu a intelektuálnu nadradenosť bielej rasy! Xidmi ovládané svetové média xidovských rasistov tak veľmi chránia pred kritikou, že ich najslávnejší vodcovia môžu podobné veci hovoriť bez strachu z akýchkoľvek následkov.
Žiadne pobúrenie v svetovej tlači sa nekonalo, keď Ben Gurion vyslovil svoje poznámky, ani nenasledoval žiadny protest po jeho rasistickom proroctve citovanom v časopise Look v roku 1962; predpoveď, že iSSrael bude jedného dňa sedieť na vrchole svetovej vlády.
“V (j)eru(SS)aleme vybudujú Spojené národy (skutočné spojené národy) svätyňu prorokov, aby slúžila ako federatívna únia pre všetky kontinenty; toto bude miesto Najvyššieho súdu pre ľudstvo.“

Xidáci si pravidelně vymývají mozky nejen svou vyvoleností, ale i evoluční stategií o vyhubení národů, tak působivě zaznamenanou v Páté knize Mojžíšově. Kalergismus, který má vyšlechtit univerzální pracovní snědý dobytek (člověka z dálky připomínajícího), a jehož počátku jsme pod žvásty o humanismu a hodnotách svědky, je z myšlenek jejich sekty a jejich "vědce".

Hlasování o Maďarsku jasně ukázalo, jaké zmetky ze svých daní živíme. Hlasujte prosím pozitivně pro své potomky. Dejte hlas těm, kteří odmítají přivandrovalectví, "humanitární" xido-politické organizace a xido-korporátní fašismus. Třeba Okamurovi

366504

14.9.2018 21:17

Jedině na Babiše je spolehnutí

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 80.?.?.?

Reakce na 366504

Pátá..., Vy se z toho talmudu a dalších písemností jednou zblázníte.
Už od dob pana "Čistého" máme s Izraelem "společnou vládu", která zatím většinou sídlí na dvou různých místech. To jste patrně, opojen těmi archaickými písemnostmi, zatím nezaregistroval. Kdyby se příliš "přehřál" Blízký východ tou rozvrtávací politikou, "čisté Česko" by se mohlo hodit...
Toho Okamuru bych viděl jen jako náhradu, nevalné jakosti, který to stejně jako dnes, bude z povzdálí podpírat.
Dělat z toho parlamentního aktu závěry, je poněkud předčasné. Pokud ta šou bude pokračovat bez revize sčítání hlasů, lze se také dočkat toho, že konečné potrestání Maďarska bude definitivně zablokováno celou V4 plus Rakouskem, které jakoby je taky pro potrestání Maďarska. Ale přístup k věci byl komentován Kurzem, že tak vážná obvinění se mají projednat. Jinak také řečeno, chcete projednávat , prosím, ale raději jste to neměli chtít. Asi tak...

366518

15.9.2018 19:42

Vážně je na lstivého xida Babiše spolehnutí?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Reakce na 366518

Xidáckou strategii postavenou na základních xidáckých písemnostech je podle mě důležité připomínat, protože pokud si mají gojimové udělat názor, potřebují vědět, z čeho mocenské zlo vychází, jaké má kořeny. „Svatí“ svého neviditelného boha jsou tím xidáckým zlem impregnováni. Někteří dokonale, v důsledku jak dědičnosti, tak každodenního vymývání mozků. Můžeme sice předstírat, že je to nepochopitelné zlo, ale k pochopení nebo snad dokonce k řešení uvědomělá zábrana myšlení těžko povede.
Jaké přátelské vztahy mají účastníci místního kneSSetu s tím „svatým“, lze snadno pozorovat. Xid Vondráček, Stanjura, Bartošek, Gazdík a další stoupenci „svaté“ víry se s tím chlubí. Pak se lze ptát; čí zájmy tahle sebranka zastupuje?
Okamura je alespoň přítomen s názory na (xidy) organizované přivandrovalectví, (xidácké) politické nátlakové a debilizační organizace, (xido) korporátní lupičství, a s možností se svými spolustraníky hlasovat a něco alespoň trochu ovlivňovat. Je mně jasné, že xido-fašisti odstraňují každého, kdo jim příliš vadí (viz Ostrovski, Hoy; Lstí a klamem).
Naděje lidství není podle mě jen v několika politicích odporujících zlu (které ž-f dovedou odstranit různými podlými způsoby), ale v chápání zla alespoň několika procenty obyvatelstva.

xxx

“Východiska frankfurtské školy můžeme v podstatě shrnout následovně: dokud je jedinec přesvědčen, nebo alespoň pociťuje naději, že se díky daru rozumu dají vyřešit problémy společnosti, pak společnost nikdy nedosáhne stavu beznaděje a odcizení, které jsou nezbytné k vyvolání revoluce. Jejich snahou je tedy podkopat dědictví civilizace. Proto její stoupenci prosazují co nejničivější kritiku každé myslitelné oblasti života, která by mohla narušit společnost a rozložit to, co považují za řád „útisku“. Doufají, že se jejich myšlenky a postupy rozšíří jako virus, aby, jak to vyjádřil jeden z nich, „dílo marxistů pokračovalo jinými prostředky“.

Frankfurtská škola, aniž by ostatním blíže odkrývala své záměry, prosazuje pro zdárný postup „sametové“ kulturní revoluce mezi jinými následující věci:
. zvláštní trestnost rasových zločinů;
. zavádění nového jazyka a změnu obsahu a vnímání pojmů;
. sexuální výchovu a šíření homosexuality mezi dětmi/a kastraci- "změnu" pohlaví
. podkopávání autority učitelů a školy;
. podporu přistěhovalectví ke zničení kulturního rázu země;
. rozšíření užívání drog;
. nejistý právní systém nastavený proti obětem zločinů;
. závislost na státu nebo státních příspěvcích;
. ovládnutí sdělovacích prostředků;
. oslabování role rodiny a její rozbití.

Münzenberg shrnul úsilí frankfurtské školy následovně: „Západ zkazíme tak, až bude smrdět.“

366531

14.9.2018 13:57

Tlaci casovy faktor.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 108.?.?.?

Z Francie uteklo pul milionu Zidu za posledni tri roky, UK se stahuje z EU a oni moc dobre vedi proc. A zaslechl jsem ze Rusove mizi z Karlovych Varu a z toho me osobne zamrazilo. Tihle jsou pekne tvrdi s vazbami na goverment v Moskve, casto ex-KGB, armada, diplomacie a jini papalasi za SSSR anebo novi co se dokazali behem chaosu za Jelcina prosadit v hodne huste tlacenici. Temhle kdyz zacala delat problemy nejaka mistni mafie (at legalni pololegalni nebo nelegalni), tak ji hezky prislapli krk a tedka maji balit kufry z Varu velmi lukrativni misto ve vychodnim bloku za SSSR, a to zustane lidem v pameti.

General Pavel tvrdi, ze ohledne vojenskych hrozeb je mala dobre vyzbrojene armada dostacujici. Pokud padne nekdo jako Polsko nebo Nemecko, tak ma naprostou pravdu neni treba si delat starosti a budovat vetsi armadu. Souhlas. Dovolim si ale hypoteticky jeden scenar. Velke nepokoje v zapadni Evrope, stanne pravo zakaz vychazeni. Do vychodni Evropy miri desitky tisic lidi. Jedni hledaji trochu vice bezpeci v te "xenofobni rasisticke" vychodni Evrope, ve velkem mnozstvi jsou i tihle lidi problem o zbytku te smesice neni treba diskutovat ti jsou hrozbou i dnes. Rekneme 10 000 lidi tydne do CR. Co s takovou situaci? Ze slova milice, domobrana me taky mrazi. Jde to udelat v malych mestech, kde se lidi vicemene znaji. Hlavni problem koncentrace uprchliku budou velka mesta (Praha si jako mnohokrat v historii pripomene, ze neni vice nez cela zeme). Mam prijmat rozkazy od ke vsemu ozbrojeneho blbce nebo spolku s jakymkoliv ideologickym zabarvenim ktere jsem nikdy nevidel? Proto preferuju armadu nebo policii, kde je snaha o politickou neutralitu, ale v poctech jake maji "na ulici" bude nejlepsi sundat uniformu.

366508

14.9.2018 16:45

Evropský parlament

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

je jen mocenský a donucovací nástroj Rothschildů, Rockefellerů, Warburků, Schiffů,Lazardů, Morganů, Du Pontů ad."extra" rodinných klanů Západu k prosazení jejich globálního diktátu v 21. století, známého jako NWO . Orbán a možná i Salvini mají zatím koule na to, aby se jim nepodrobili. Proto chtějí Rothschildovi poskoci Maďarsko trestat seškrtáním peněz a Itálii zase zaplavují loděmi s migranty, které vozí do Evropy po tisících jako cestovky. Podporování, financování a organizování migrace uprchlíků ze zemí Asie a Afriky, které byly vybombardovany a vykradeny právě těmito nenažranými "elitami" Západu, je jen další zoufalý pokus zločineckých "elit" udržet svoji neudržitelnou dominaci nad světem, a to jakýmkoliv způsobem. Marně.Už prohrály, ale zatím to odmítají veřejně přiznat a zkoušejí ještě všemožné a hodně špinavé fígle, jak svoji definitivní porážku oddálit. Toho jsme právě nyní svědky.

366510

14.9.2018 20:18

Svoboda slova

P.A.Semi 79.?.?.?

Předevčírem (zřejmě) zároveň Evropský parlament odhlasoval další zásadní omezení svobody slova - tu vyhlášku o cenzuře internetu, co před časem odmítli kvůli tlaku různých organizací, zase obloukem vrátili zpátky a tentokrát ji odsouhlasili potichu a bez všimnutí...

Zároveň se připravuje další kruté omezení, že budou muset Internetoví Giganti během jedné hodiny mazat příspěvky, které jsou považovány za "Extremismus", s drakonickým trestem za nesplnění tohoto požadavku. Vzhledem k tomu, že to není v lidských silách takto uhlídat, budou na to zřejmě AI roboti... Co všechno bude považováno za "Extremismus" ?

http://pialpha.cz/svoboda_slova_2.html

(Pane editore, docela byste mě potěšil, kdybyste to i s tím odkazem mohl dát do sekce "Ve zkratce", myslím, že to tam zcela patří...)

-----
Ohledně migrace:

Kdo vítá Migranty, slouží plánu Luciferiánů, zednářských oligarchů, stejnému plánu, který vyslal Hitlera, shodil bomby na Hiroshimu, naplánoval a spáchal 9/11, a další finanční krize... Jak Hitler začal zničení německého Národa, Merkel jej dokončuje...

A bude (bylo) to vyjeveno. Doteď to leckterý užitečný idiot dělal nevědomky, odteď (zanedlouho) již se vymlouvat nebudou...

366512

14.9.2018 20:51

Omluva a oprava data - Globální zákon o migraci má být podepsán v prosinci

maru 178.?.?.?

Omlouvám se za nesprávně uvedený termín. Globální kompakt pro migraci má být podepsán počátkem prosince v Marakéši.

Doplněk:
Migrace je v OSN Agendě 2030 uvedena jako zdroj rozvoje (cíleně se ovšem neříká jakého rozvoje).Z toho vyplývá, že každá vláda, která plní OSN Agendu, bude muset plnit i tento cíl.
Cíle OSN Agendy 2030 jsou lidem předkládány jako splnění jejich nádhérné budoucnosti. Ve skutečnosti je Agenda 2030 především byznys plánem, generujícím pro korporace do roku 2030 tržní příležitosti v hodnotě nejméně 12 biliónů USD, které zatáhnou daňoví poplatníci států, které Agendu plní:

https://www.unglobalcompact.org/news/4396-08-01-20...

I naše vláda ji plní - patří do ní vše, co obsahuje slovo "udržitelný", inkluze, migrace, smart města, smart regiony, boj s globálním oteplováním, gender agenda, boj s xenofobií atd. atd.

V roce 2016 byla přijata pouze bezzubá New York Declaration for Refugees and Migrants o přípravě Globálního kompaktu pro migraci (a uprchlíky), jehož přijetí bylo odloženo o dva roky.

Během těchto dvou let probíhala mezivládní i korporátní a jiná jednání, jejichž výsledkem je nástin Globálního paktu o migraci a také další doprovodná doporučení v podobě vědeckých knih, studií atd., IT projektů, vznik mnoha dalších mezinárodních institucí, lobbistických orgánů, neziskových organizací atd. atd. , které budou migraci organizovat a dozorovat ji v zúčastněných státech.

Nástin paktu najdete anglicky zde:
http://www.un.org/en/conf/migration/

Kromě jiného je připravena i závazná metodologická příručka pro jeho implementaci v jednotlivých státech, včetně vytvoření nových úřadů,složených ze zástupců ministerstev a zástupců byznysu,neziskovek, migrantů a jejich diaspor.
Tento úřad bude rozhodovat, co je migračním cílem státu, kolik a kam se vynaloží peněz pro wellfare migrantů a diaspor (a souvisejícího byznysu), jak potlačovat odpor místního obyvatelstva, xenofobii atd. atd., jak oblbovat původní obyvatelstvo atd. atd.
Demokracie a původní obyvatelstvo jsou z rozhodování zcela vynechány.
Obojí je evidentně určeno na odstřel.
Podřízeno to celé bude OSN UNHCR a OSN IOM. Těmto organizacím budou státy povinně odevzdávat statistická data, aby bylo možné vyhodnotit, jak jsou daleko s implementací migrace jako zdroje rozvoje (byznysu).
Je to opět anglicky a stojí to za alespoň letmé přečtení:

MAINSTREAMING MIGRATION into DEVELOPMENT PLANNING
http://www.globalmigrationgroup.org/system/files/M...

Banky a korporace se těší na zisky, dohledáte je zde:

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/partici...

Rozvojové země a lidnaté země a všemožné banky a finanční průmysl se těší na...Automaticky kráceno

366515

14.9.2018 20:52

Dokončení: Omluva a oprava data - Globální zákon o migraci má být podepsán v prosinci

maru 178.?.?.?

Reakce na 366515

Rozvojové země a lidnaté země a všemožné banky a finanční průmysl se těší na remitence (peníze, které migranti budou posílat zpět do domovských zemí). Vlády jim budou muset povinně zřídit účty.

Např. Čína je pro Globální pakt pro migraci všemi deseti. Dokud si myslela, že budou žít Číňané především v hranicích Číny, omezovala porodnost.
Ale teď všechna omezení porodnosti zrušila - hádejte proč?
A byla velice proti návrhu, že by se migranti-zločinci měli vracet zpět do zemí původu.

A to samé i Afrika.

366516

14.9.2018 21:24

RE: Dokončení: Omluva a oprava data - Globální zákon o migraci má být podepsán v prosinci

coinageboy 75.?.?.?

Reakce na 366516

Naprosty souhlas.
Prijimat politicke dissidenty z jinych zemi, kterym hrozi ujma a kdyz to prokazou, je lidske a muze prijimaci stat obohatit o premysliveho cloveka.

Africane vetsinou tvrdi ze v jejich zemi je povinna vojna a tak musi pryc.

Jen si preji aby takovato kriteria byla aplikovana Zapadem kdyz jsem - naprosto proti sve vuli - musel rukovat.

Mohl jsem si usetrit 2 roky koncentraku/basy....

366519

14.9.2018 21:46

RE: Dokončení: Omluva a oprava data - Globální zákon o migraci má být podepsán v prosinci

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 80.?.?.?

Reakce na 366516

Takže všichni jsou pro, jen maru je proti. Není v tom moc domýšlení bez přemýšlení? Jistě se na migraci bude chtít někdo přiživit, či zcela živit, i dnes se tak už děje,, ale nechat to samovolnému vývoji také nelze. Myslím, že je třeba přivítat snahu o řád, co z toho nakonec bude,,,?
Máte snad nějaké jiné řešení, kromě děšení?

366520

15.9.2018 3:22

RE: Dokončení: Omluva a oprava data - Globální zákon o migraci má být podepsán v prosinci

maru 178.?.?.?

Reakce na 366520

Ne, všichni nejsou pro.
Obyvatelé rozvinutých národních států, na jejichž bedra je Globálním zákonem pro migraci kladena všechna bída světa,s masovou migrací nesouhlasí se 70-80 %.

Migraci nelze řešit způsobem, který zničí rozvinuté státy a jejich sociální systémy. Státům nelze shora nařizovat pomalou sebevraždu, na které 1 % vydělá neskutečné peníze a získá další moc a bohatství k těm 50 % světového bohatství, které již vlastní.

Tato nejbohatší vrstva, která až dosud vydělávala na finančním průmyslu (zadlužení lidí i států), na prodeji zbraní, drog, na válkách a na poválečných obnovách států, bude nyní vydělávat i na přesunech světové chudiny a uprchlíků, aniž by sama přispěla ke zlepšení světové situace.

Naopak, pokud uděláme z přesunů chudiny a uprchlíků lukrativní byznys, bude to tlačit směrem k nárůstu počtu migrantů a k nárůstu počtu uprchlíků. A zbídačí to obyvatele přijímacích států.

A to vše je vysoce neetické a nemorální.

Migraci nelze řešit tak, že otevřeme hranice a téměř všechnu migraci zlegalizujeme.
Migraci lze řešit pouze uzavřenými hranicemi (to už dokázal Orbán) a přísnou regulací. Migraci lze řešit systémovou změnou, která povede k tomu, že se nebudou zákulisně podporovat války, zadlužování a zbídačování lidí a přesun bohatství směrem k nejbohatším vrstvám.
A Globální kompakt pro migraci je pravým opakem správného řešení.

Řešení migrace musí přicházet DEMOKRATICKY zdola, v rámci volebních procesů a referend.

Nesmí být diktované shora, kde se v pozadí diktátu skrývá vrstva lidí, která si usurpuje světovou moc a bohatství a na zbídačení lidí a na migraci chce vydělávat další peníze.

366521

14.9.2018 21:04

Článek je nesmyslný

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 82.?.?.?

Co je komu do toho, že nějaké sv.ně porušily nějaký zákon. Jde o něco jiného: jde o to, má-li Maďarsko na to se agresi ubránit. A tu je jasné, že pokud se nespojí s Ruskem, pak nemá. Článek paní Maru je typicky ženské fňukání. A i kdyby se spojili s Ruskem, není nic jistého. Západní tlak je obrovský: zrovna dneska – křivý soud ve Stockholmu, agrese patri. Bartoloměje proti Rusku, agrese Západu proti Sýrii roste ... Vzhledem k dosavadním postojům Putina se spíš zdá, že se pos.re nejen Maďarsko, ale i Rusko. Manévry Vostok v tom nehrají roli, legrace.
Obecně: už mě nudí číst (zejm. na Parlamentních listech, ale i na Protiproudu aj.) úvahové články, co kdo kde řekl. Důležitá jsou jen a jen fakta, co se stalo, co se děje.

366517

15.9.2018 5:48

Technická poznámka-dotaz k článku 354 LS:

ObcaneCR.cz 94.?.?.?

Je brzo ráno, pročetl jsem text, v komentářích nikdo na to nepoukázal....odkazy nebyl čas prostudovat, tak se než ptám. Je uvedeno:

◘ Článek 354 LS
Pro účely článku 7 Smlouvy o Evropské unii se Evropský parlament usnáší dvoutřetinovou většinou odevzdanych hlasů, které představují většinu všech jeho členů.

, kterých je 751, tedy ne JEN "přítomných", tj. 2/3 z 751 odpovídá 501 hlasů. Pak je již nedůležité i to kolem hlasů ZDRŽEL SE.

Možná dotaz na autora článku, který předpokládám prošel mnohé dokumenty.

366522

15.9.2018 5:56

RE: Technická poznámka-dotaz k článku 354 LS:

ObcaneCR.cz 94.?.?.?

Reakce na 366522

Výše uvedené stornuji. Hlava už začala fungovat. Netřeba již komentovat. Ani autorem. [smích]

366523

15.9.2018 8:21

Zprávu Judith Sargentiniové jsem nečetl....

Joseph Chlor 31.?.?.?

...ale jestli už i takový Pavel Svoboda tvrdí, že je tato zpráva nekvalitní (tvrdí, že její kvalita je " katastrofální"[mrknutí jedním okem] , že je aktivistická, že při jejím sepisování nebyla vůbec slyšena druhá strana, že autorka vůbec v Maďarsku nebyla.... že tytéž věci, které jsou vytýkány Maďarsku , se dějí v ještě horší podobě v některých starých členských státech EU.... že zpráva je jen holí, která se vyhledala, aby se mohl bít pes (Maďarsko).... tak co si pak myslet o samotném hlasovacím aktu z hlediska obsahového ?
Co to tam sedí za duševní holotu a kognitivní nuzáky ? Dochází snad k fašizaci europarlamentu - že hlavní zásadou má být poslušnost ČEMUKOLIV, co předloží nějaký eurobyrokrat ?

A ještě něco.
Na jedné straně zglajchšachtovaná (některá jsou pod finančním vlivem Sorose) média oslavují Majdan a pochvalují si různé podobné aktivity financované ze zahraničí ...aby na straně druhé strašila ruským vlivem na průbéh mocensko - politických procesů v USA i u nás..... a vyčítala Orbanovi, že se chce zachovat po vzoru USA (nebo Ruska) a regulovat vliv zahraničních vlivových skupin, byť se tyto etablovaly jako nevládní.
Zde se také z občanů vyrábějí osli. Mají snad odhýkat i "svou", takto jim zvenčí naotkrojovávanou, oslovitost ? Když už dokonce i takový Pavel Svoboda nechce být za osla ?

366526

16.9.2018 9:17

Migrace

lucifuge 46.?.?.?

Když uvážíme principy dnešní tzv. migrace, jejichž řešení v případě skutečného a ne předstíraného zájmu, by mohlo být jednoduché, ale není... můžeme pochopit leccos. Proč se u nás podporují třeba slovenští cikáni a dává se jim přednost před námi? Proč od počátku 90. let tuto myšlenku podporují Američané (podle území). Nikdo dnes nesmí protestovat, byl by označen za rasistu. Prostě hříčky se slovy. Vzpomeňme, jak se k cikánům chovala dřívější monarchie. To bylo normální.

Kdysi jsem si přečetl skvělý článek L. Beera o Coudenhove-Kalergim. Pár myšlenek zde vyjímám:

V oslavných článcích a ani v učebnicích dějepisu stoprocentně nenalezneme informaci, že Coudenhove-Kalergi byl zjevně člověk rasistického smýšlení a že jeho „evropská myšlenka“ se neobešla bez předpokladu vládnoucí „panské rasy“, jakési elity, která v takovéto Evropě bude mít hlavní slovo. Šokující poznání, že, pomyslíme-li, že tato osobnost je uctívána předními eurokraty a že cenou, pojmenovanou podle této osobnosti, jsou vyznamenáváni „přední“ evropští politikové.

Po hrůzách I. světové války došel tento muž k závěru, že na vině jsou národní státy a národy vůbec. Ve svém stěžejním díle Pan-Europa zvěčnil tento názor: „Každý kulturní člověk musí pracovat na tom, aby tak jako dnes náboženství, stala se zítra i národnost soukromou věcí každého. Budoucí rozdělení národa a státu bude osvíceným činem stejně velkým jako rozdělení Církve a státu.“ V roce 1922 se stal členem vídeňské zednářské lóže „Humanitas“. Svým spisem „Pan-Europa“ (1923) založil panevropské hnutí, jehož cílem bylo vytvoření evropského „spolkového státu“ bez účasti Anglie a Ruska, zato ale při vzájemném zapojení afrických kolonií. Coudenhove-Kalergi si v té době nedokázal představit, že by se tehdejší britské impérium k této „evropské myšlence“ bylo ochotno připojit. Od roku 1924 byl vydavatelem časopisu „Paneuropa“, ve kterém byl v dubnu téhož roku zveřejněn tzv. „Panevropský manifest“. Teprve díky prvnímu sjezdu „Panevropské unie“ na podzim 1926 ve Vídni jeho hnutí vstoupilo do povědomí širší veřejnosti.

Coudenhove-Kalergi si uvědomoval, že šťastné mase míšenců, ať už z Wittenbergu, či Liberce, musí vládnout „duchovní elita“. Ta má vzniknout kolem „panské rasy“, jak nazývá ve svých dílech Židy... Ve své práci Adel (Vídeň 1922) označuje Coudenhove-Kalergi Židy v pozitivním a žádoucím smyslu za Führernation (vedoucí národ), Herrenrasse (panská rasa), Herrenmensch (panský člověk) a Herrenvolk (panský národ).

Ve svých pamětech o své politické dráze prozradil Coudenhove-Kalergi v roce 1966 mimochodem tuto informaci o počátcích propagace svého hnutí:
[naštvaný]

366537

16.9.2018 11:19

RE: Migrace

R.E. 46.?.?.?

Reakce na 366537

A protože Merklová prakticky naplňuje vize tohoto šílence, tak ji byla v roce 2010 udělena Cena panevropské unie právě za prosazování Kalergiho plánů v Evropě a instalaci židovského "Herrenvolku" k ovládacím pákám EU a okolí. To prosazování vidíme denně a jeho agresivita se neustále stupňuje,
Jedním z nejčipernějších prosazovatelů těchto plánů u nás se mj. i přemoudřelý a vědeckými tituly ověšený předseda ODS, brněnský Fiala synek židovského tatíka, který i se svým bratrem prošel německým koncentrákem, který byl šéfem ýbermenšské odbočky Panevropské unie u nás už na počátku 90. let. A to samé platí např. o židovi "páteru vyklouzovi" Danielu Hermanovi, polovina jehož rodiny vyletěla komínem něm.koncentráků a přesto má nacisty a jejich pohrobky z lansmanšaftu za "drahé spoluobčany", kterým zlí Češi jen a jen ubližují...
Proto se není čemu divit, kam dnes kráčí "Klausova" ODS a že Brno se tak podílí na všech těch aktivitách zdánlivě paradoxní spolupráce a skvělého porozumnění mezi sudeťáky a židy...
To vše jen dokresluje a potvrzuje kdo vlastně stejně, jako při vzniku spolku Bilderberg v r.1954 byl hlavními zakladateli EHS a následně EU. Byly to právě dva proudy ýbermenšů a to jeden, ten židovský od "boha vyvolených" a ten druhý "německo-nacistický určený prozřetelností", které pochopily, že v jednotě je síla a že toho mají ve skutečnosti spolu dohromady více, co je spojuje , než to ,co je rozděluje a od té doby táhnou za jeden provaz proti všem a protože se to zakrývá halasnou propagandou a umným odváděním pozornosti věčným a už nesnesitelným kvílením nad "oběťmi šoa", většině ovcí to uniká a jako paradox odmítá alespoň registrovat...
Konec konců, jak probíhala ve skutečnosti a za jakých souvislostí a okolností ta "holokauza" víme už snad všichni a potvrdila jen pragmatičnost a schopnost plánování a vícevrstvých řešení v relativně dlouhých časových úsecích a potvrzuje to také staré české přísloví "co se škádlívá, to se rádo má..."...[velký smích]

PS: na dokreslení co se děje v tomto směru v EU je vidět v těchto dnech na Slovensku, kde předsedu Slovenské národní strany Danka nezajímá, že nejsou peníze na provoz "základních" škol na jižním Slovensku, které by děti tamní slovenské minority učily mateřštině, ale neustále se jen pořádají akce sypání si popela na hlavy slovenského národa za křivdy spáchané na židech v době Slov. státu a jediný a hlavní úkol nyní tento politik spatřuje v definování antisemitismu a na jeho základě vypracovat a odhlasovat zákon, který by každý i ten nejmenší nesouhlas s židovským ýbermešovstvím a jeho zpochybňování okamžitě uvedl na pravou míru a řádně "ocenil"...[oči v sloup]

366541

16.9.2018 9:18

Migrace dokončení

lucifuge 46.?.?.?

Počátkem roku 1924 nám volal baron Louis Rothschild: Jeden z jeho přátel, Max Warburg z Hamburgu, četl mou knihu (Pan-Europa – pozn. překl.) a chtěl nás poznat„. K mému velkému údivu mi Warburg spontánně nabídl šedesát tisíc zlatých marek za účelem oživení hnutí během prvních tří let.“ (Ein Leben für Europa. Meine Erinnerungen. Kiepenheur und Witsch, 1966, str. 124–125).

Tolik myšlenky z toho článku. Chytrému napověz... A jen si vzpomeňte na obdivovatele Kalergiho – TGM. I zde může být vše jasnější.

366538

16.9.2018 18:32

Cesta ke hvězdám

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 80.?.?.?

Reakce na 366538

S tím Kalergim a nadrasou mi přijdete podobně jako chovanci jistého zařízení, když si potmě povídají: "V noci, když je dobře vidět paprsek svítilny, by šlo zcela jistě po něm vyšplhat až na měsíc, nebo ke hvězdám…"
Jedna věc je představa a přání, druhá možnost uskutečnění.
Ten baron Louis to je co? Sedlák ?, kameník ? nebo aspoň spisovatel? Jo hrabal, pod sebe co šlo, ten jeho přítel ten aspoň podle textu čtenář knih, ale nejspíš taky nemakačenko- hrabal, oni se pak můžou kamarádit na úrovni. A polichotilo jim, že je Kalergi v tom svém spisku označil za něco lepšího za vůdčí rasu. Vidouce to jako životaschopný projekt přispěli mu do začátku a založili hnutí domýšlivců, co budou řídit tu záměrně zdebilizovanou rasu.

No, zdravé jádro má ten spisek, hlavně v tom, že ty národové se nějak moc neosvědčili zejména v sousedské spolupráci. Někdy jen vlastní vinou, jindy je někdo ponoukne ke konfliktům. Někteří národové mají vzpomínky - lépe nevzpomínat. Ale tlustou čáru za minulostí miluje málokdo. Najde-li se někdo takový, hned se z něj jiný “dobrák” snaží udělat minimálně zrádce národa.
Bývali národové holubičí povahy, přesto v kritických dobách dílo neobstálo, I to Masarykovo. Aby to zkraje prošlo vymysleli i "národ československý" aby vyrobili tenkrát potřebnou argumentační většinu na vyčleněném území. Ale to jste neměl jistě na mysli když jste uvedl Masaryka. On byl podle Vás nejspíše přesvědčený Kalergik, co chystal křížení rasa-nerasa. Já myslím, že cítil nedostatečnost toho národního jako snadno vznětlivý materiál, nakonec ani odsun německé menšiny nezabránil privatizátorům k rozdělení i toho zbytku.

A co jako ta nadrasa bude řídit. Tedy, pokud zůstaneme vně toho zařízení zmiňovaného na začátku.
Jak budou ovládat onu podrasu? Budou pokřikovat na ně: "Dělejte, dělejte!"
Už dnes je vidět, že i ti, kteří ve složitých podmínkách byli nuceni užívat mozek tvůrčím způsobem, při dosažení určité úrovně už kromě destrukce (rozšlapávaní cizích báboviček) si pro potvrzení své vůdčí role mohou akorát opakovat pro sebe, či mezi svými: Jsme vůdčí nadrasa, jsme vůdčí nadrasa. A tak plynou týdny celé, krní takto od neděle do neděle - až do IQ tykve.
Neboli práce šlechtí, ale skutečná a tvořivá. A domýšlivost debilizuje.
Co se týče míšení ras jsem skeptik, našlápnuto bylo I bez Kalergiho. Je to jen otázka času. Proto NĚKTEŘÍ, kteří již chtějí žít co nejdříve v budoucnosti, toto mísení ras chtějí urychlit. Jiní se tomu brání, někteří hloupě, sepisováním traktátů proti mísení ras, jiní chytře, jako Poláci v Anglii, když udrží nastoupené trendy(?) bude Anglie polská.Polky vedou porodnost v Británii.

366548

16.9.2018 11:36

vše již bylo mnohokrát napsáno

výjimečné porušení omerty 2a00:x:x:x:x:x

Útok přišel bez důvodu, obyvatelé města byli v šoku. Po ulicích se rozléhal křik, jinde zase smrtelné ticho. Pouze několik domorodců bylo vidět venku. V jednotlivých blocích se nacházely útulky, podzemní bunkry a další zařízení, která udržovala pocit klamného bezpečí. Nebylo pochyb, že se v nich ukrývaly tisíce lidí s nejasnou nadějí, že všechno projde a svět zase znovu rozkvete, jakmile za týden nebo dva zase vyjdou na světlo. Domorodci dosud spíše poslušní direktivám nájezdníků, najednou pocjopili chybnost svého myšlení. Pečlivé dodržování všech řádů a nařízení okupantů nevedlo k pečlivému zacházení a větší svobodě , spíše naopak. Invazr nastavil další standardy, direktiva a její dodržování sloužily pouze tomu, aby domácí národy zůstávaly v klidu, dokud neztratí šanci bojovat, dokud nepřijdou na řadu.
(konec citátu z beletrie) [pláč]

366545

Příspěvků: 24

14.09. 01:27 svatoslav butora  Novodobá Atlantída
15.09. 07:03 n.a.  RE: Novodobá Atlantída
14.09. 09:13  Článek by bylo vhodné doplnit
14.09. 10:16 libertarian  "Evropský parlament porušil zákon"
14.09. 11:13 Pátá Mojžíšova 7:24  Lstivý xid Babiš lže, že jeho slouhové hlasovali proti jeho přesvědčení
14.09. 21:17  Jedině na Babiše je spolehnutí
15.09. 19:42 Pátá Mojžíšova 7:24  Vážně je na lstivého xida Babiše spolehnutí?
14.09. 13:57  Tlaci casovy faktor.
14.09. 16:45  Evropský parlament
14.09. 20:18 P.A.Semi  Svoboda slova
14.09. 20:51 maru  Omluva a oprava data - Globální zákon o migraci má být podepsán v prosinci
14.09. 20:52 maru  Dokončení: Omluva a oprava data - Globální zákon o migraci má být podepsán v prosinci
14.09. 21:24 coinageboy  RE: Dokončení: Omluva a oprava data - Globální zákon o migraci má být podepsán v prosinci
14.09. 21:46  RE: Dokončení: Omluva a oprava data - Globální zákon o migraci má být podepsán v prosinci
15.09. 03:22 maru  RE: Dokončení: Omluva a oprava data - Globální zákon o migraci má být podepsán v prosinci
14.09. 21:04  Článek je nesmyslný
15.09. 05:48 ObcaneCR.cz  Technická poznámka-dotaz k článku 354 LS:
15.09. 05:56 ObcaneCR.cz  RE: Technická poznámka-dotaz k článku 354 LS:
15.09. 08:21 Joseph Chlor  Zprávu Judith Sargentiniové jsem nečetl....
16.09. 09:17 lucifuge  Migrace
16.09. 11:19 R.E.  RE: Migrace
16.09. 09:18 lucifuge  Migrace dokončení
16.09. 18:32  Cesta ke hvězdám
16.09. 11:36 výjimečné porušení omerty  vše již bylo mnohokrát napsáno

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

50

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 101 čtenářů částkou 17 396 korun, což je 50 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Více než 90% nových případů COVID-19 v Izraeli pochází z řad plně očkovaných osob25.09.21 14:13 Izrael 0

Očkovací teror pro zahraniční studenty25.09.21 10:42 Česká republika 0

Takhle se říká ne tyranii! Australané se postavili proti policejnímu státu24.09.21 18:44 Austrálie 0

35 000 neočkovaných řidičů kamionů bude blokovat od 27. září Itálii24.09.21 18:40 Itálie 1

Klimatičti alarmisté demonstrují v Praze24.09.21 15:45 Česká republika 3

Svědectví lidí po vakcinaci24.09.21 15:00 Izrael 7

Nový návrh zákona by omezil podporu v nezaměstnanosti pro ty, kteří byli propuštěni kvůli odmítnutí očkování24.09.21 11:40 Izrael 0

Patnáctiletý "hoch" ubodal v Sasku o rok starší dívku24.09.21 11:26 Německo 0

Až na konci roku Němci odstaví tři tisíce megawattů v jaderkách24.09.21 09:12 Německo 2

I obhájci obviněných ze zločinů nenávisti půjdou za katr23.09.21 12:55 Česká republika 2

Jak reagovali američtí astronauti, když měli přísahat na bibli, že se skutečně procházeli po měsíci23.09.21 08:31 USA 3

Vyšetřování dvou mnichů kvůli zapálení antén 5G21.09.21 16:34 Francie 16

Izraelský lidový výbor – Ještě žádná vakcína nikdy nezpůsobila tolik zranění. Zpráva o nežádoucích účincích vakcín.21.09.21 15:49 Izrael 2

Výzva lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci Covid-1921.09.21 15:45 Česká republika 1

Šest válek, které Rusko ostudně prohrává20.09.21 21:43 Rusko 7

Zaočkovaný arcibiskup Babjak sa počas návštevy pápeža nakazil covidom-19. Hovorí sa aj o ďalších menách20.09.21 15:24 Slovensko 1

Jak vypadá elektromobilita v praxi :-)20.09.21 15:21 Česká republika 8

Náhubky u dětí způsobily oslabení imunity a teď se plní ordinace20.09.21 01:35 Česká republika 1

Odsunutý sudeťák potomkem sv. Ludmily - církev opět ukázala, kdo je jejím skutečným spojencem19.09.21 12:00 Česká republika 5

Ópiová akože "epidémia" v USA: Ako vyzerá jedna ulica vo Philadelphii19.09.21 10:43 USA 0

Měnové kurzy

USD
21,71 Kč
Euro
25,44 Kč
Libra
29,71 Kč
Kanadský dolar
17,16 Kč
Australský dolar
15,76 Kč
Švýcarský frank
23,51 Kč
100 japonských jenů
19,60 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,52 Kč
100 maď. forintů
7,13 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,88 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 987,72 Kč
1 unce stříbra
486,95 Kč
Bitcoin
927 109,49 Kč

Poslední aktualizace: 25.9.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 2 220