Diskuze k článku

Kam zmizel pocit studu?

Příspěvků 15

3.5.2018 8:46

Pjakin 09.04.2018:

omar 147.?.?.?

Tak kdo nebo co je vlastně ten globální prediktor? Jsou to z biologického hlediska živí lidé se svými strachy a vášněmi, nebo bytosti jiné podstaty?

Je to klanově-korporativní skupina, jejíž kořeny sahají hluboko do minulosti planety Země, která byla strukturně odhalena již v podobě…
Ta nejstarší její struktura, kterou jsme odhalili, je staroegyptské žrečstvo, což však neznamená, že před nimi, ve starších dobách, ani po nich žádné egregoriální struktury, egregoriálně matriční struktury nebyly a nejsou, existují.
Je to klanově-korporativní skupina, která se chopila řízení globální politiky. To znamená, že se snaží vybudovat ve vztahu ke všem státům a národům takový světový řád, který by provždy zajistil této klanově-korporativní skupině dominující postavení ve světě, které by jim zajistilo jak prioritní spotřební právo, tak i prioritní bezpečnost na planetě Zemi.
Mají skutečně k dispozici mnohé technologie řízení světa a to včetně těch, které spadají do oblasti esoterismu.
A mohou opravdu bez problémů nechat zhroutit civilizaci na planetě Zemi působením zcela materiálních prostředků na technosféru planety Země. Konkrétně mohou třeba způsobit lokální katastrofu jaderné energetiky, která se fakticky promění v globální, což povede ke zhroucení veškeré technické infrastruktury na planetě Zemi. Lidstvo potom sklouzne do technokratického světa, do posttechnokratického světa s úrovní blížící se době kamenné. Neboť po vyčerpání zbytku artefaktů současné civilizace…
No například až dojde benzín, který nedokážou vyrábět, tak se zastaví auta. Až dojdou patrony do zbraní, tak se všechny zbraně promění ve „vysoce technologické“ klacky. A tak lidé za chvíli budou bojovat obyčejnými klacky, kamennými sekyrami a luky a šípy, aby si vybojovali jídlo u ostatních městských plemen.
Daleko zajímavější by bylo odletět na nějakou jinou planetu, nebo přenést svůj rozum na technický nosič, na počítač, a vypustit jej do vesmíru.
A v tomto ohledu teď v bionukleinovém obalu lidí ve své podstatě lidmi nejsou. Oni bojují proti Bohu, brání veškerému obyvatelstvu na planetě Zemi, aby si osvojilo svůj genetický potenciál. Vytvářejí ve společnosti nesprávné, nelidské vztahy, které produkují prostřednictvím kultury.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-09-04-2018/

363951

3.5.2018 19:41

likvidace Heydricha a okultní význam čech

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 2a03:x:x:x:x:x

Reakce na 363951

Nejvíc mě na Pjakinovi zaujalo, když krátce hovořil o českých zemích. Že jsou ezoterickým centrem řízení Evropy. To mě velice překvapilo. V dějinách jsme byli docela nevýznamný stát.
Kdyby tohle napsal nějaký ezoterický pošuk, tak bych mu nevěřil. Ale když to řekl Pjakin, tak to není možné tak snadno smést ze stolu.

Dokonce řekl, že Heydrich byl zavražděn právě kvůli tomu, že se v místních dolech (Lidice byly hornická vesnice) pokoušel na vlastní pěst dostat k tomuto ezoterickému tajemství. I proto byli všichni dělníci a důlní inženýři lidé co na tom tajném projektu pracovali vyvražděni včetně svých rodin (vyvraždění vesnic byl jen krycí operace). A proto měla na likvidaci Heydricha přednostní zájem tajná služba Británie, stejně jako Hitler.

Kdyby se totiž Heydrich dostal k těm tajným ezoterickým informacím, tak by to ohrozilo moc samotného Globálního prediktora.

363965

4.5.2018 6:52

RE: likvidace Heydricha a okultní význam čech

omar 147.?.?.?

Reakce na 363965

Londýn - centrum obchodu
Washington (Pentagon) - centrum vojny
Rím - centrum náboženstva (samozrejme organizovaného)
Praha - centrum okultizmu, "ezoterické" centrum,
(Vieden - "second hand Praha", centrum kozmopolity - "štetka na Dunaji" )

363970

3.5.2018 22:32

RE: Pjakin 09.04.2018:

ignorek 2a02:x:x:x:x:x

Reakce na 363951

všechna čest !


už to mají písemně, a zase se budou ptát:

jak to????

363968

3.5.2018 9:12

Západní magorland vymyl lidem mozky

J_Pitralon 178.?.?.?

Jak by se lidé na Západě dívali na zavírání svých vůdců do kriminálu, když podle západních sdělovacích prostředků tito papaláši soustavně šířili jen nejušlechtilejší hodnoty svobody a demokracie a ještě gratis osvobozovali svět od terorismu. Někteří by možná tušili, ale podstatná část veřejnosti by naprosto nechápala, proč se to děje a za co jsou trestáni.

9/11 conspiracy theories.. https://www.youtube.com/watch?v=fJMQbfWvk4U
[oči v sloup]

363952

3.5.2018 11:25

Stydět se...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Mně vždy připadá absurdní, když nějaký poctivý chudý naivka vyzývá zloděje,

"aby se styděl"...

Již základní školení na pouhé domní prodavače začíná kurzem takzvané asertivity, kde se jedna skupina absolventů pod odborným dozorem lektora dopoledne snaží podvést druhou, a vnutit ji svůj produkt jakýmikoli způsoby, a již odpoledne to jde trénovat na ulici před barák. V komunizmu amerického typu je nejúspěšnější obchodník ten, který dokáže vnutit svému kamarádovi, který už má od něj tři nechodící budíky čtvrtý, a to ještě za dvojnásobnou cenu. Je to jako v té kultovní anekdotě, kdy Kohn prodal svému kolegovi souvěrci vagon svíček bez knotů. Ten to zjistil, a vyčítá mu to, a pan Kohn se ho ptá: To seš opravdu takovej blbec, že s těma svíčkama chceš svítit, já jsem ti je prodal, abys s nima mohl šmelit..

[velký smích]

363954

3.5.2018 13:27

RE: Stydět se...

kolemjdoucí2 213.?.?.?

Reakce na 363954

K tomu závěru: A to vám je k smíchu?

Dále: Sice v podstatě nevím, proč zde píšete to co jste napsal, nicméně vše, o čem píšete, je právě teď velmi vhodné začít měnit, a to na úrovni každého jednoho člověka - prostě proto, že na to nastal čas. Vše, co jde proti Božímu řádu a nestojí na poctivých základech, bude odstraněno. Nelidské typy brzy dostanou přesně to, čeho se bojí nejvíce - o svou moc, založenou na lži a podvodech, definitivně a jednou provždy přijdou.

363955

3.5.2018 15:33

RE: Stydět se...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 176.?.?.?

Reakce na 363954

Pokud přijme civilizace vaše primitivní a ubohé hodnoty jako normu chování - zanikne. Je to pouze otázka času.
Jakmile se probudí chtivé touhy,zničí z duchovního hlediska všechny smysly:mysl, inteligenci,trpělivost,stud,krásu,sílu,paměť a pravdivost,a tím i šťastný život.

363957

3.5.2018 15:03

Pan Roberts má zde skutečně případné otázky.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 82.?.?.?

A odpověď na ně je známa už tisíce let: Člověk není od přirozenosti mravný, jak blábolili mnohé sekty, u nás husité, ve Francii osvícenci, ale je spíše zlý a více tíhne ke zlu než k dobru. Aby se toto směřování obrátilo, od toho zde Ježíš Kristus založil církev, předtím k tomu vybízeli jen proroci. Je skutečnou katastrofou, že církev v této své povinnosti zradila, sice nabádá své věřící k polepšení, ale tu jde o soukromou a převážně vnitřní snahu. Kde kdo slyšel na Západě v kostele taková odsouzení zla, která správně předkládá pan Roberts? Nikde! To je skutečně strašlivá zrada církve na své povinnosti. Kdesi jsem četl myšlenku, že odsouzenci na Norimberském procesu budou trestáni, až se postaví před Boží tvář. Ale byla zmíněna otázka, kolik německých biskupů se účinně postavilo proti nástupu Hitlera? A kolik bylo takových z těch mnoha tisíců německých kněží? Církev jich pár blahoslaví, ale kde byly a co proti nástupu Hitlera učinily ty tisíce německých kněží? Takže tato katastrofální selhání církve, která tu má hlásat pravdu, není až současnou zradou. Je předmětem víry, že soud začne od Božího domu. Nebudou před Bohem prvně souzeni nacističtí normimberští zločinci, ale před nimi půjde pro rozsudek stovka německých biskupů a tisíce němšckých kněží. Jistěže nemuselo k otázkám pana Robertse dojít, pokud by církev konala to, co má. Ona je strážkyní pravdy a morálky ve společnosti. Pokud to nedělá, je to pak tak, jak to je. Pozn.: ohledně Pjakina – jeho staroegyptské bláboly jsou hodny odsouzení, po této stránce je to blb, i když jinak vysoce inteligentní.

363956

3.5.2018 16:20

Peníze, moc a zlo neznají stud

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

Světovládci ze Západu již velmi dávno odhodili stud za své četné intriky a zločiny proti lidstvu jako nepotřebnou veteš na smetiště. Mimochodem, čeští zbohatlíci a podnikatelé to po plyšáku učinili rovněž. A vyplatilo se jim to. Stud v honbě za bohatstvím a mocí jen zdržuje a komplikuje život. Zlo uznává jen větší sílu, protože samo vždy bojuje lží, úskoky, intrikami, podvody, korumpováním, zastrašováním, vydíráním a násilím za své mamonem a mocí determinované a psychopatické cíle. Se zlem se nedá domluvit, zlo se musí porazit. Definitivně. Pokud se Čína, Rusko a Irán spojí, bude to pro chazarské a zednářské světovládce ze Západu nepřekonatelný problém a tím i konečná. Odstoupení od dolaru v mezinárodním obchodě je pro tyto země aktuálně úkolem číslo jedna, protože jen tak lze světovému diktátorovi definitivně zlomit velký klacek, který používá tak rád po celém světě, samozřejmě vždy pod falešnou vlajkou a líbivými prohlášeními zkorumpovaných či vydíraných politiků,a to především pro zvýšení bohatství a moci skutečných vládců Západu, kteří jsou vždy bezpečně ukrytí ve svých rezidencích. Oni se totiž mají velice rádi a chudou "lůzou" sice opovrhují, ale taky se ji nesmírně bojí. Dobře ví proč. V opačném případě to bude konečná pro výše uvedené země a tím i konečná pro miliardy otroků, kteří ještě věří a doufají v lepší svět. Věřím, že si to vůdci Ruska, Číny, Iránu a dalších zemí jasně uvědomují. A spoléhat na obyvatele Západu, že se svými otrokáři zatočí sami, nelze. Už si totiž na své otrokáře zvykli a mají moc starostí se splácením úvěrů a hypoték právě u těch otrokářů.

363959

3.5.2018 16:29

Drobná nepřesnost

Lovec idiotů 194.?.?.?

"Sýrie během tohoto posledního útoku zachytila ​​70% amerických raket, a použila přitom zastaralý systém protivzdušné obrany ještě z dob Sovětského svazu."

Ale kdepak. Například S-200 měly nulovou úspěšnost. Nejúspěšnější byly nové systémy Pantsir.

S-300 jsou pro podobný útok nevhodné, zbytečně drahé. Takže je potřeba dodat více Pantsirů. Ale S-300 by mohly ukončit poletování "vyvolených" bestií z (izra)Helle ve vzdušném prostoru Libanonu.

Jinak má pan Roberts pravdu, že západ si přisvojuje jakési "morální" právo na ničím nekontrolované vraždění a ničení. Ale to dělal koneckonců vždy.

363960

3.5.2018 19:38

RE: Drobná nepřesnost

ignorek 2a02:x:x:x:x:x

Reakce na 363960

Tento komplex S-200 je určen především k ničení aerodynamických nosičů raket - tedy letadel.

Zde a včil narážíme na úplně nejstrašnější tajnu všech dob!!!
Mě určitčě neodstraní, ale vás asi určitě. Schovejte se!


Celá ta slavná technologie Stealth- neviditelné bombardéry a stíhačky - je vysávač na peníze. Ano, pomoci konfigurace a nátěru snížili celkem viditelnost toho letadla - taky ubrali na síle a jinde.

Jenomžé, ten "neviditelný Stealth" nevidí pouze americké radary. Proč ? Pač stojí za ..uja !

Česká Tamara to vidí zcela jasně, proto šla taky do kytek. Staré ruské a čínské systemy toho Stealtha vidí zdaleka, a totototototo!!!!!! je to státní tajmství, co jste prozradil včil! Budete viset, možná.

[smích] Amíci to nesmí tušit, kdo je vidí. Taky ten staý S - 200 je všechny vidí, je jenom otázkou jak je secvičena osádka

363964

3.5.2018 21:24

RE: Drobná nepřesnost

Lovec idiotů 194.?.?.?

Reakce na 363964

Jen tak na okraj. F-35 je nutné přetřít tím nátěrem po každém
(!!!) letu. On ten nátěr je také silně karcoinogenní, na což se přišlo poté, co pár pilotů hezky onemocnělo. F-35 je také nutné týden v hangáru opravovat, aby mohla na pár hodin vyletět. Takže je to opravdu povedené letadlo! [smích]))

F-16 ho snadno sestřelí...

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3148585/Pentagon-say-reason-expensive-fighter-jet-F35-lost-dogfight-F16-40-years-ago-did-not-special-coat-stealth-paint.html

363966

3.5.2018 22:21

RE: Drobná nepřesnost

ignorek 2a02:x:x:x:x:x

Reakce na 363966

ten americký neviditelný letoun nad Srbskem sestřelil S - 200.


kontrolní otázka:

kdy bude nakonec vytvořen skafandr, ve kterém by šlo chodit po měsíci?

363967

3.5.2018 22:56

Pravda je,

PavelSam 2a00:x:x:x:x:x

že to lhaní se dostalo na historicky novou úroveň.

Můžu opravdu doporučit skvělý třídílný (a vynikajícími archivy vybavený, od mladého Wolfowitze, Rumsfelda a Perleho - včetně jejich "učitele", spíš guru) BBC dokument Power of Nightmares, tam je celá historie i motivy US neokons.

Oni se opravdu nestydí a ve spojení s lidmi, co profitují na válkách, ovládli postupně hodně US administrativy a médií. Ten příběh má kupodivu opravdu jakousi "kostru" vyprávění, svůj začátek i prostředek - ale konec už ho přesahuje, tam je vidět, že zasahujou ty starý finanční rody "global elit".

3x 1hod, anglicky (prý jsou k tomu někde titulky, ale já je kupodivu nepotřeboval, není to složitá angličtina):
https://www.youtube.com/watch?v=dTg4qnyUGxg
https://youtu.be/7QTaJ_ZVn-4
https://youtu.be/WD1BRE-DBsA

363969

Příspěvků: 15

03.05. 08:46 omar  Pjakin 09.04.2018:
03.05. 19:41  likvidace Heydricha a okultní význam čech
04.05. 06:52 omar  RE: likvidace Heydricha a okultní význam čech
03.05. 22:32 ignorek  RE: Pjakin 09.04.2018:
03.05. 09:12 J_Pitralon  Západní magorland vymyl lidem mozky
03.05. 11:25  Stydět se...
03.05. 13:27 kolemjdoucí2  RE: Stydět se...
03.05. 15:33  RE: Stydět se...
03.05. 15:03  Pan Roberts má zde skutečně případné otázky.
03.05. 16:20  Peníze, moc a zlo neznají stud
03.05. 16:29 Lovec idiotů  Drobná nepřesnost
03.05. 19:38 ignorek  RE: Drobná nepřesnost
03.05. 21:24 Lovec idiotů  RE: Drobná nepřesnost
03.05. 22:21 ignorek  RE: Drobná nepřesnost
03.05. 22:56 PavelSam  Pravda je,

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

43

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 84 čtenářů částkou 15 189 korun, což je 43 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Janek Ledecký: Zůstaňte negativní a buďte pozitivní!21.09.20 00:15 Česká republika 0

Rasistická černoška v letadle: Jsem královna Kalifornie20.09.20 23:33 Neurčeno 1

Arabská strana Švédska vyzývá k vysídlení těch obyvatel skandinávské země, kteří odmítají multi-kulti hodnoty a etnickou diverzitu18.09.20 19:00 Švédsko 5

Někdo zmlátil cyklisty v Rumburku. Byli to cikáni?17.09.20 17:26 Česká republika 2

Proč hynou statisíce ptáků? A proč se před smrtí chovají divně?17.09.20 11:21 USA 13

Až 90% testů v USA je chybně vyhodnoceno a přiznává to NewYork Times16.09.20 23:02 USA 3

Svědci Covidovi? Je jich 50 a mlátí lidi, kteří nemají náhubek16.09.20 22:14 Česká republika 6

Český COVID teror v metru15.09.20 21:31 Česká republika 9

Vládní pomoc firmám se ukazuje jako velká past15.09.20 09:55 Česká republika 1

Vládní semafor ukazuje nulové riziko - vláda nařídila plošně nosit náhubky12.09.20 12:45 Česká republika 4

Další důkaz funkčnosti švédského modelu při zvládání Covid12.09.20 12:22 Švédsko 7

Likvidace dopravy autem po Praze11.09.20 09:12 Česká republika 6

Nemáte homosexuály, ženy či menšiny? Zapomeňte na Oscara09.09.20 12:14 USA 4

Vakcína proti Covid-19 firmy Astrazeneca se ukazuje jako riziková09.09.20 11:11 Rusko 3

Dr. Hariri - Nová data z CDC ukazují, že na COVID-19 zemřelo jen 6% z původních 160 tisíc08.09.20 23:41 USA 1

Magor Novotný si přeje, aby Zeman a Babiš zemřeli08.09.20 22:29 Česká republika 11

Britský COVID teror v metru07.09.20 23:45 Británie 12

Žárovku vynalezl černoch, říká Biden07.09.20 23:12 USA 5

Policie zatkla těhotnou ženu za sdílení příspěvku na FB proti koronavirovým opatřením06.09.20 14:45 Austrálie 4

Jak dlouho ještě nechají Novotného škodit zájmům této země?06.09.20 12:39 Česká republika 9

Měnové kurzy

USD
22,53 Kč
Euro
26,74 Kč
Libra
29,19 Kč
Kanadský dolar
17,10 Kč
Australský dolar
16,49 Kč
Švýcarský frank
24,76 Kč
100 japonských jenů
21,60 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
6,00 Kč
100 maď. forintů
7,42 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,80 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 007,15 Kč
1 unce stříbra
605,29 Kč
Bitcoin
246 731,13 Kč

Poslední aktualizace: 21.9.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 1 771