Diskuze k článku

Politik, který chce, aby Francie zmizela, se může stát jejím prezidentem

Příspěvků 22

1.5.2017 9:12

Dobré a krátké shrnutí situace

F. 82.?.?.?

1. V dobrém a shrnujícím článku je jedna chyba: "nechápou svou odpovědnost ve vztahu k budoucnosti země". Ne, tato vládnoucí spodina nemá žádnou takovou odpovědnost – odpovědnost mají ti, kdo ji do vedení dostali, voliči. Ano. To je rozdíl demokracie oproti autoritativnímu systému, kde autorita tuto odpovědnost má. V demokracii mají tuto odpovědnost voliči, lidé – a také ti budou za selhání trestáni. V aut. sys. bude trestána pouze autorita. (Už jsem to tu psal: "Jeho krev na naši hlavu a na hlavy našich dětí." Krista ukřižovala židovská demokracie, židé, židovský národ. Žid je od přirození demokrat, levičák, revolucionář.)
2. Jedna věc je na dvou místech a je záhodno ji spojit: Macron je kandidát globalistů a levicové strany jsou "přáteli globalistů". Macron je extrémně levicovým kandidátem a nezáleží na tom, co sám o sobě v tomto smyslu nalže. (Korporace jsou z definice extrémně levicové.)
3. Potíž dnešní Francie je v tom, že je dědičkou Velké francouzské revoluce (stejně jako potíž dnešní Ameriky plyne z dědictví americké revoluce). Toto dědictví ani de Gaulle ani Le Penová neměl a nemá sílu setřást.
4. Pokud, nedej Bože, vyhraje Macron, jsem zvědav, co budou příznivci demokracie mektat na Protiproudu a zvl. Klausovi demokrati v IVK.

357561

1.5.2017 12:00

RE: Dobré a krátké shrnutí situace

Balt 82.?.?.?

Reakce na 357561

Souhlas!

357568

1.5.2017 12:02

RE: Dobré a krátké shrnutí situace

výjimečné porušení omerty 109.?.?.?

Reakce na 357561

Děkuji za skvělé poznámky.
Za sebe poznamenám pouze, že korporátní fašismus má už stovky let nejvěrnějšího spojence v hloupé mase proletariátu.

357569

1.5.2017 13:05

RE: Dobré a krátké shrnutí situace

F. 82.?.?.?

Reakce na 357569

Nechci teď psát o éře nacismu u nás. Ale rád bych srovnal dvě dlouhé epochy: mezi lety 48 a 89, druhou od r. 89 do dneška. O té první se obecně mluvívá jako o období totality. Podle mého názoru nešlo o totalitu, ale o autoritativní režim. (Každý režim, třeba ten tehdejší nebo i ten dnešní ma některé, větší nebo menší prvky totality, ale totalita by byla něco jiného.) Proč? Bylo tam sice předstírání voleb, ale lidé k volbám prakticky museli, pokud ne, hrozila nějaká sankce. Takže tu byla autorita, původně byli sice r. 48 zvolení, ale stala se z nich nevolená autorita. A ta byla odpovědná za svou činnost. (Vzpomeňme: Vypnuli proud a lidé říkali: Ty svině zase vypnuly proud. Mínili tím autoritu.) Jak je to dnes? Lidé intuitivně cítí, že vládnoucí spodina je jeich dílem. Pro dost lidí jde sice zase o autoritu, říkají, že volit nebudou, že se stejně nic nezmění – v tomto mají pravu, ale vládnoucí spodina je produktem voleb. U Senátu to už sice vypadá jako za komunismu (někdo byl zviolen pěti procenty), ale lidé to nakonec pasivně strpí. Takže za zločiny páchané touto vládnoucí spodinou bude tato trestána jen částečně, větší díl trestu padne na občany, kteří spopdinu zvolili, nebo ji aspoň trpí. Jinak řečeno: vládnoucí spodina má jen v menší až malé míře "odpovědnost ve vztahu k budoucnosti země a lidu". Neměl pravdu Churchill, když tvrdil, že „demokracie je nejméně špatná.“ Nejméně špatný, ba dobrý je režim autoritativní s dobrou autoritou. A když vezmeme dvě poslední tisíciletí, pak takových dobrých autoritativních režimů bylo více.

357576

1.5.2017 16:14

RE: Dobré a krátké shrnutí situace

zarathustra 24.?.?.?

Reakce na 357576

kladny diktator ,to uz rikam 20 let to je nejlepsi

357583

1.5.2017 21:06

RE: Dobré a krátké shrnutí situace

F. 82.?.?.?

Reakce na 357583

na kladný diktátor, ale kladná autorita

357590

1.5.2017 16:47

RE: Dobré a krátké shrnutí situace

výjimečné porušení omerty 109.?.?.?

Reakce na 357576

Je to již jako ve Stopařově průvodci po galaxii, každý může vznést připomínky ke stavebnímu povolení hyperprostorové dálnice přes planetu Zemi , neboť je již 50 let veřejně vystaven projekt k připomínkování na Galaktickém stavebním úřadě v Arkturu. A nikdo z pozemšťanů nevznesl žádnou námitku, v důsledku čehož byla s planetou Země a jejími obyvateli včetně provedena absolutní demolice.
Tuto alegorii zažíváme každodenně v tisíci podob díky autoritě , která je umělá resp. falešná.
Přirozená autorita ( jediná legální a jediná obecně prospěšná a jediná odpovědná sama za sebe ) zmizela z lidské civilizace . Je pryč.
Proč se to stalo , jak k tomu došlo a kdo to způsobil je téma na dost dlouhou a širokou debatu s mnoha názory a stanovisky, které mohou i nemusí nutně konvergovat ke konečnému řešení těchto otázek.
Nicméně pokud nebude v dohledné době alespoň jako částečné řešení formulován závěr, že přirozenou autoritu je třeba neodkladně obnovit , katastrofa druhu lidí je neodvratná.
Situace, kdy si každý , doslova každý, dělá , co ho napadne a své jednání a chování odůvodňuje indukcí typu "když může druhý tak já taky", je prostě
neudržitelná; a to hned z vícero důvodů ( ekologický, ekonomický, populační atd.) .
Závěrem podotýkám, že obnovení přirozené autority prostřednictvím klacku či propagandistických lží atd. není obnovení přirozené autority , nýbrž pouhé prodloužení stávajícího stavu klanění se falešným bohům ( pokud bych si vybral jeden z termínů používaných propagandisty přes propasti věků).
Přirozenou autoritu lze obnovit pouze tzv. zdola , opakem globalizace, tedy přirozeným návratem k mikrolokálnosti . Každá jiná cesta je vadná , to je můj skromný názor, co se autorit týče. Ale mohu se i mýlit, potravní pyramida galaxie nám tu třeba za týden nastolí celoplanetární autoritu během 24 hodin a nikdo si už ani neupšoukne.
Poslední věta : jestliže ti, kteří díky své duševní vadě, dlouhodobě stávající globální stav způsobili a šlechtí jej s cílem realizovat své bludy, se cítí povoláni tento chlév napravovat , potom od takových snah těchto deprivantů nelze očekávat nic jiného, než ještě větší ohavnosti a hnůj.

357584

1.5.2017 21:12

RE: Dobré a krátké shrnutí situace

F. 82.?.?.?

Reakce na 357584

ano, dobrou autoritou rozumím autoritu přirozenou; souhlasím i s popsaným způsobem, jak k ní dojít ...

357592

1.5.2017 20:04

RE: Dobré a krátké shrnutí situace

sprosťák Vítek 46.?.?.?

Reakce na 357569

Pánové,
pokud jste toho názoru, že korporace jsou z definice extrémně levicové, Krista ukřižovala židovská demokracie, židé, židovský národ, Žid je od přirození demokrat, levičák, revolucionář a korporátní fašismus má už stovky let nejvěrnějšího spojence v hloupé mase proletariátu, pak - pardon, potřebujete více vzdělání. Mnohem více.

1) fašismus je záležitost začátku 20. století a první korporace, čili trusty, začaly vznikat v Americe a západní Evropě v poslední dekádě 19. století. O jakých stovkách let to žvaníte? Učivo 7. třídy základní školy.

2) fašismus je ve zkutečnosti hnutím střední třídy, pokud jde o míru podpory, nikoli proletariátu. To je důvod jeho extrémního antikomunismu. První fašisté, italští, byli bývalými sociálními demokraty (což je široký pojem, v té straně byla vždycky spousta pravičáků), kteří zavrhli marxismus, diktaturu proletariátu a přešli na druhou stranu třídního bojiště, aby "dělali pořádek."

3) vaše definice Levice je evidentně taková: "všechno, co se mi hnusí, je z leva." Tudíš všechno, co mám rád, musí být zprava." Buržoazní korporace a klérus s jeho náboženskými předsudky a dogmaty jako vzor levicovosti? Gratuluji, jste borci. Doporučuju neotírat si vaši křivou hubu o Velkou Francouzkou revoluci. Učivo 6. třídy základní školy, dělení pravice-levice.

4) kolektivní vina všech židů za ukřižování Krista, úplně všech židů bez výjimky, to je výplod choré mysli.

Chápu, že dnešní škola je zideologizována do té míry, v jaké nikdy v moderní české (československé) minulosti nebyla. Ale pokud vám není míň než 30, měli jste dost času se sami dovzdělat.

357587

1.5.2017 21:04

RE: Dobré a krátké shrnutí situace

F. 82.?.?.?

Reakce na 357587

Tak nejdříve: synonymem levičáka je lhář. Cit.: "Macron připustil možnost vystoupení Francie z Evropské unie."
A teď k Vašemu nazlobenému a obviňujícímu textu:
Tam, kde jsou rozvinuty korporace, tam je rozvinut i proletariát. Ano, to je v levicovém režimu. Správně chápete myšlenku, že třeba Hitlerův nacismus (cca fašismus) byl levicový. Pravicový režim je takový, kde jsou pány živnostníci a rolníci, dolní střední třída.
Váš úvodní odstavec je správný, i když s ním zřejmě vehementně nesouhlasíte. Ještě bych dodal, že je příznačné, že (vždy levicoví) Židé ovládají korporace, banky, hromadění majetku. Levicová je centralizace, pravicová je decentralizace. Levicové je množení positivních zákonů, pravicové je odbourávání zákonů.
Důvodem extrémní nenávisti fašismu a komunismu je to, že jsou téhož rodu, levicoví. Ano, fašismus vznikl jako hnutí střední třídy, ale proti střední třídě se pak obrátil, centralizoval.
Třetí odstavec, ano levice se mi hnusí: např. nacistické bojůvky. Klérus sem netahejte, ten zasluhuje zvláštní pojednání a dostaneme se k tomu časem. Opět budete velmi překvapen nabouráváním záměrně zažilých a sugerovaných schemat. Vaše zmínka (cit.: křivou hubu) o VFBR dokonale ilustruje to, kdo jste. Tato revoluce je jedním z nejhorších a nejsprostších událostí posledních 500 let, řekl bych, že byla dokonce horší, než VŘSR (ovšemže obě levicové). Revoluce je vždy levicová.
Vaše levicové zaujetí Vás přivedlo až k hlouposti, promiňte: to slovo "všech" jste si trapně přidal.
Záv. pozn.: Levičáka nejvíc naštve, když mu řeknete, ano, pane, nejste sám, pan Hitler byl taky levičák. Až se toto poznání o panu Hitlerovi objeví v mainstreamu, bude v Českých zemích už zdrávo. Čili, bude to trvat asi ještě dlouho. Zatím, aby se vládnoucí spodina udržela u koryt, musí všemi silami prosazovat rovnici: soc. dem., komunisti, levice contra nacisti a fašisti pravice. Rovnici zcela lživou, jakož i pan Macron je lhář z vládnoucí spodiny.

357589

2.5.2017 9:58

RE: Dobré a krátké shrnutí situace

ROMAN1 88.?.?.?

Reakce na 357589

Naprostý souhlas, a já jen dodávám: VFBR nebyla svým původem ani francouzská, ani buržoazní. Byl to krvavý státní převrat, uskutečněný lůzou - řízenou ilumináty, svobodnými zednáři a především světovým bankovním židovstvem.
Píše o tom nejen A.Dugin, a u nás několikanásobný politický vězeň minulého režimu M.Dolejší, ale vyplývá to koneckonců i z Protokolů SM 1897.
Ale to byl přece podvrh tajné carské policie, že? [chechtot]

357602

2.5.2017 22:39

RE: Dobré a krátké shrnutí situace

sprosťák Vítek 46.?.?.?

Reakce na 357589

Snad se na mě editor nebude zlobit, když to napíšu naplno. Pane F, jste nevzdělaný idiot, a/nebo placený troll.

Bez Velké Francouzské (buržoazní) revoluce by nebyl kapitalismus a pravděpodobně ani buržoazie, neboť by byla starými feudálními silami vyhlazena. A vy byste, vy chytráku májový, nemohl sedět u kompu a plnit éter těmi svými cancy.

Kdo jsem já, to vám bez okolků sdělím. Jsem komunista. Tedy levičák. Nemám rád buržoazii, ale nemohu si odpustit historicky objektivní přístup, když jde o zápas mezi feudálem a buržoou. V té době hrála buržoazie pokrokovou, tedy levicovou roli a na tom základě přilákala do svých bojových řad mnohé proletáře. (dělení levice-pravice podle zasedacího pořádku ve fr. parlamentu, v pravo staré a zpátečnické struktury, v levo mladé a pokrokové). To se změnilo v okamžiku, kdy se buržoazie chopila moci. V té chvíli přestala být pokrokovou. Stala se konzervativní, časem vysloveně zpátečnickou silou. Tedy silou pravicovou. Ten, kdo dnes s lítostí hledí na likvidaci feudálního magnáta a se steskem si představuje, jaké to tehdy bylo krásné, když pod ochranou feudála kvetlo malé podnikání, a současně naříká pod vládou magnáta buržoazního, to evidentně nemá v hlavě v pořádku.

Státní režim malých podnikatelů je krátký historický exces. Menšinový a z ekonomického hlediska neudržitelný. V tržních podmínkách platí jeden zákon: velký požírá malé. Naděje na vládu malých skončily s Jakobíny na popravišti, tedy s tou Velkou revolucí, kterou nemáte rád. Vývoj zákontě musel jít cestou koncentrace kapitálu a dospět do stádia monopolistického, imperialistického, ve kterém žijeme dnes. Levicové na něm není opravdu vůbec nic, když to jediné, co imperialistu zajímá je další koncentrace kapitálu a obrana vlastních privilegií. HItler osobně sloužil monopolistům, těm imperialistům, které vy řadíte do leva, socialistická, byla pouze rétorika k oklamání davů. Socialistická ale ne levicová. Socialismus nemusí být vždy levicový, existuje i socialismus pravicový, jako existuje demokracie menšiny v zájmu menšiny (liberální demokracie), o tom vy, coby nevzdělanec nemůžete vědět. A co je snad nejhorší, vůbec vám nedochází, že ten malý podnikatel, kterého si velebíte, mění chování přesně v tom okamžiku, kdy přestane být malým. Zákon o požírání malého velkým mu diktuje jak má jednat v systému, podle toho jedná. Každý příštipkář je zárodkem monopolisty. Ale dost. Vy si z toho tak jako tak nic nevezmete. Ale snad si to přečte někdo jiný. Někdo, kdo ještě má naději. A ten snad začne poctivě studovat.

S ohledem k vám se přidržím své první myšlenky: viz první odstavec.

Konec hlášení.

357610

3.5.2017 9:16

RE: Dobré a krátké shrnutí situace

výjimečné porušení omerty 109.?.?.?

Reakce na 357610

Tohle by měl otisknout časopis Rudá vatra případně Rudá varta. Něco podobného jsem měl na marxismus-leninismus před 40 lety na fakultě, jmenovalo se to ŠIndelka. Při tom všem vašem studiu jste patrně opomenul základní třídní příručku "Protokoly sionských mudrců" , což mne ale nepřekvapuje.

Každý příštipkář je zárodkem monopolisty. Každý vůl je zárodkem generálního tajemníka.

357620

1.5.2017 12:32

RE: Dobré a krátké shrnutí situace

F&T 212.?.?.?

Reakce na 357561

Macron jistě vyhraje. Paní Marie la Pen nebyla určena pro výhru.

Na druhou stranu Macron je loutka a je přímo řízen z USA. Škoda, kterou na vlastní zemi napáchá, není v jeho rukou.

357571

1.5.2017 14:01

RE: Dobré a krátké shrnutí situace

I.F. 90.?.?.?

Reakce na 357571

Možná, že v brzké době budeme svědky tvoření nových jazyků a států. Francouzi, coby správní revolucionáři, půjdou v Evropě na pokyn z USA jako první příkladem.

357579

1.5.2017 12:39

ani levicový ani pravicový ?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

To zřejmě znamená, že jakmile půjde o podporu migrantů, multikulti, potratů a úchy...pardon vlastně LGBT, tak bude krajně levicový.
Pokud půjde o práva zaměstnanců, odbory, ekonomiku, deregulace, sociální politiku a liberalizace tak najednou bude krajně levicový.

Přesně podle aktuálních potřeb iluminátů.
Asi už je přestalo bavit ničení zemí pomocí střídání pravicových a levicových vlád a sloučili rudou a zlatou internacionálu dohromady, protože seznali, že občané jsou dostatečné zblblí, pasivní a zbabělí.

Trochu to připomíná Babiše, ten taky není ani ryba ani rak.

357572

1.5.2017 15:19

RE: ani levicový ani pravicový ?

F. 82.?.?.?

Reakce na 357572

Nevím, kdo z Babiše dělá, že je mimo pravolevé dělení, asi i sám se tak presentuje. Babiš je jasný levičák. Svědčí o tom prakticky vše, co dělá, např. prorůstání státní moci s oligarchou, jeho oplodňovací kliniky, EET ..., i to co klamavě říká. Pokud by byl pravicový, měli bychom zde místo jeho Agrofertu např. 200 soukromých pekařů. Měli bychom voňavý a křupavý chleba místo mazlavý Babišův chléb, jak už před půlrokem psal jiný web. Měli bychom mnoho pečlivých rolníků, místo jednoho megafarmáře ničícího každý jemu podléhající kus půdy. Měli bychom kuřátka zobající zelenou travičku místo chladíren, kde Babišem vykořisťované dělnice kuřata průmyslově zpracovávají, jak psal jiný web asi před týdnem. Babiš je jasný levičák. Už jen proto, že u nás ve vládě (a nejen v této) si žádný pravičák nesmí ani škrtnout. Nebo myslíte, že Klausův extrémní liberalismus, kterým rozfofroval celou ČR, je něco pravicového? Na Klausovi je ekonomicky pravicové jen to, že on sám se považuje za echt pravičáka. I sama legislativní smršť = extrémní levičáctví.

357580

1.5.2017 16:56

Matení pojmů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

Ten předem vybraný francouzský elegán,který je loutkou globalistů hrajících si na bohy, tj. Rothschildů, Rockefellerů, Warburgů, Lazardů, Morganů etc. je podle vás levičák ? Tak to už zbývá prohlásit za levičáky také výše zmíněné rody. Máte v tom velký chaos, pánové, nebo záměrně šíříte bludy ! Tyto rody dědičných zločinců vždy organizovaly a podporovaly války a krize jen proto, aby zvýšily své zisky a moc. Naivními otroky jen pohrdají a posílají je umírat do jimi vyvolaných válek jen za výlučně své zisky a zájmy a nikoliv pro šíření demokracie, svobody a lidských práv, jimiž se už velmi dlouho, a bohužel i úspěšně pokrytecky a falešně ohánějí.

357585

1.5.2017 21:25

RE: Matení pojmů

F. 82.?.?.?

Reakce na 357585

řekl bych, že rod původně nebyl zločinný (levicový), ale členové některých rodů se zločinci (levičáky) postupně stali. ano, synonymem zločince je levičák. Pravičák z definice zločincem být nemůže. Synonymem pravičáka je poctivec. Levičák sice může být poctivý, ale jen tehdy, pokud (si) přizná, že levicovost je špatná ... levicovost opustí a máme dalšího poctivého pravičáka, vítej mezi námi ...

357593

1.5.2017 23:14

Vzkaz editora

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 185.?.?.?

Reakce na 357593

Dnes je 1. Vy jste jenom za dnešek nás "oblažil" 9 příspěvky. Nárok máte na 10 za celý měsíc. Takže ještě jeden a nashledanou v červnu.

357594

1.5.2017 18:07

Pokud

R 90.?.?.?

Pokud si ho zvolí, tak jim ho přejme, i ten zánik. Každý národ si svou budoucnost píše sám.

357586

2.5.2017 0:51

Ani pravé ani ľavé, sú len strany korytové!

lubosmat 95.?.?.?

Naučili sme sa deliť strany na ľavé a pravé ... dokonca delené podľa sexuálnej orientácie.

Podsúvanie kolektívnych orgánov a v konečnom dôsledku ich volených zástupcov do rozhodovania je skutočne snaha o zbavenie sa zodpovednosti za rozhodovanie.

Nie však politci alebo volení zástupcovia sa vyhýbajú schovávaním sa za voličov zodpovednosti za svoje konanie, ale tí ktorí stoja v pozadí týchto profesionálnych "kecalov po česky žvanilov".

Politici, volení zástupcovia sú na vyšsích stupňoch riadenia platení zamestnanci, a ako takí veľmi náchylní, keďže ich posty sú spravidla obmedzované volebným obdobím, na korupciu všetkého druhu, a bohužiaľ aj schopní všetkého možného svinstva.

Tí ktorí ovládajú peniaze a majú ambície ich prostredníctvom ovplyvňovať dianie v spoločenských systémoch, zneuživajú dôverčivosť vličov a predajosť politikov pre svoje egoistické a megalomanské ciele.

Disidenti, profesionálni revolucionári, ozbrojená opozícia, žoldnieri, nájomní zabijaci ... boli a vždy budú platení rovnakými pánmi peňazí.

Prejavom zlyhania schopnosti riadenia, alebo určitej netrpezlivosti týchto pánov peňazí, na ceste k dosiahnutiu svojich cieľov, je bohužiaľ veľmi často vojna.

Idea jediného boha alebo jediného vládcu peňazí nám vnucuje predstavu konečného riešenia sveta bez vojen, kde už nebude žiaden ďaľší vládca peňazí proti ktorému treba štvať nejaké zmanipulované stádo otrokov.

Je tu však problém so smrteľnosťou a následným delením majetku.

Nakoniec sa musíte sami rozhodnúť či chcete aby peniaze pôsobili živelne s rizikom konfliktov, alebo či sa dá vymyslieť niečo, ako peniaze vo vzťahu k jednotlivcom nejakým spôsobom spútať /obmedziť/, aby nás v konečnom dôsledku nezničili?

357596

Příspěvků: 22

01.05. 09:12 F.  Dobré a krátké shrnutí situace
01.05. 12:00 Balt  RE: Dobré a krátké shrnutí situace
01.05. 12:02 výjimečné porušení omerty  RE: Dobré a krátké shrnutí situace
01.05. 13:05 F.  RE: Dobré a krátké shrnutí situace
01.05. 16:14 zarathustra  RE: Dobré a krátké shrnutí situace
01.05. 21:06 F.  RE: Dobré a krátké shrnutí situace
01.05. 16:47 výjimečné porušení omerty  RE: Dobré a krátké shrnutí situace
01.05. 21:12 F.  RE: Dobré a krátké shrnutí situace
01.05. 20:04 sprosťák Vítek  RE: Dobré a krátké shrnutí situace
01.05. 21:04 F.  RE: Dobré a krátké shrnutí situace
02.05. 09:58 ROMAN1  RE: Dobré a krátké shrnutí situace
02.05. 22:39 sprosťák Vítek  RE: Dobré a krátké shrnutí situace
03.05. 09:16 výjimečné porušení omerty  RE: Dobré a krátké shrnutí situace
01.05. 12:32 F&T  RE: Dobré a krátké shrnutí situace
01.05. 14:01 I.F.  RE: Dobré a krátké shrnutí situace
01.05. 12:39  ani levicový ani pravicový ?
01.05. 15:19 F.  RE: ani levicový ani pravicový ?
01.05. 16:56  Matení pojmů
01.05. 21:25 F.  RE: Matení pojmů
01.05. 23:14 Vladimír Stwora  Vzkaz editora
01.05. 18:07 R  Pokud
02.05. 00:51 lubosmat  Ani pravé ani ľavé, sú len strany korytové!

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

40

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 84 čtenářů částkou 13 857 korun, což je 40 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Očkování. Jak chránit dítě a jak je to s informovaným souhlasem nezletilých - právní rozbor21.06.21 02:00 Česká republika 1

Toxikologička volá po okamžitom zastavení očkovania proti covidu: Mohli by sme potenciálne sterilizovať celú generáciu21.06.21 01:47 USA 0

Rodiče, přečtěte si tento dopis od lékařky, pokud uvažujete o očkování svých dětí21.06.21 01:34 Česká republika 1

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 5

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 9

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,58 Kč
Euro
25,59 Kč
Libra
29,77 Kč
Kanadský dolar
17,31 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
23,39 Kč
100 japonských jenů
19,65 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,62 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,64 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 299,52 Kč
1 unce stříbra
558,22 Kč
Bitcoin
749 852,09 Kč

Poslední aktualizace: 21.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 2 854