Diskuze k článku

Hackerský útok na MZ ČR – provokace na objednávku?

Příspěvků 29

3.2.2017 5:08

Jen v jednom nesouhlasím s domněnkou editora:

LS 88.?.?.?

Soudruh Zaorálek měl nejspíš heslo: Jsem Velký Bojovník č.1 proti církevním restitucím a příští volby s tím opět vyhraju!

355522

12.2.2017 3:48

RE: Jen v jednom nesouhlasím s domněnkou editora:

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 37.?.?.?

Reakce na 355522

Z IT praxe v bance:

- Čím větší EGO, tím větší pravděpodobnost že v heslu bude vlastní jméno. Několik manažerů včetně "big bose" a šéfa marketingu (spravujícího "přísně tajné" obchodní plány), mělo naprosto neprůsrřelné heslo <křestní jméno><číslo měsíce> (heslo se muselo každý měsíc měnit) [smích]

Někteří ale používají jméno/název svého šulína, to se hádá špatně [pláč]

- Spousta lidí měla jako heslo jména dětí, manželky, psa, ...
... plus číslo měsíce [smích]

- Když nic z toho nefunguje, podívejte se pod kalendář, pod klávesnici, nebo do prvního horního šuplíku

Tak 90% pravděpodobnost úspěchu [smích]

- Když nic z toho nefunguje, stačí zavolat na telefon a představit se jako (nervní/nasraný) "Tonda z IT", "správce systému/aplikace/sítě/...", kterého šéf "právě zprcal", vynadat dotyčnému "že je to kvůli němu, že on něco posral", a požádat ho o heslo, "aby to mohl dát dopořádku", protože "lidi kvůli němu nemůžou dělat"... a "že to teď za něj spravíte" a "ať si zítra/večer nezapomene změnit heslo" [smích]

- Další možností je, znátel-li logovací jméno (zpravidla číslo zaměstnance), zavolat na hotline IT a požádat o "reset hesla", protože ste se právě vrátili z dovolené, a na heslo "ste asi zapomněli" ... nebo jinou pohádku. Je dobré znát jméno "vašeho" vedoucího, případně kolegů v kanceláři, a jen tak mimochodem je zmínit, ....

Chcete-li se dostat dovnitř do banky přes ostrahu, nechte si udělat platební kartu dotyčné banky, nejlépe s vaší fotografií (některé banky to dělají, vstupní průkazy ho zpravidla také mají) a zamávejte s ní před nosem vrátnému ...
Vyzkoušeno při návratu z oběda, před bezpečákem vystresovaným "bezpečnostním auditem" [velký smích]

Na ministerstvech to bude podobné. Všichni "pod stresem" předstírání práce, všichni nasraní, všichni se bojí šéfa, všichni se bojí o prémie, ... [smích]

Povinná četba jsou knihy pana Mitnika [smích]

355642

3.2.2017 6:37

Rozkradený stát díky církevním restitucím?

Miloš milos (tečka) forman (zavináč) volny (tečka) cz 178.?.?.?

Nebudu se vyjadřovat k myšlenkové úrovni tohoto komentáře. Jen by mě zajímalo, jak církevní restituce rozkradly tento stát. To všechny restituce rozkradly stát? Pokud vím, tak se církvím vracel majetek, který jim komunisti ukradli po roce 1948 zločineckými pučem zvaným vítězný únor. A majetky se vracely VŠEM okradeným a církvím na posledním místě. A navíc všem BEZ zdaňování. Podivná demagogie autora výše uvedeného blabolu.[velký smích]

355523

3.2.2017 8:49

RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?

Perun Hromovládný 188.?.?.?

Reakce na 355523

Panko, blábol jseš ty! Jozef II. zrušil aj tie cirkevné rehoľné rády, ktoré sa nevenovali charite ani vzdelávaniu, pretože ich pokladal za neužitočné. Takto uvoľnené kláštory prebudoval pre štátne účely – kasárne, nemocnice, úrady. Hoci sa duchovenstvo zhrozilo, prostí veriaci sa nemali na čo sťažovať, skôr naopak. Panovník dal postaviť stovky nových farností na miestach, ktoré neboli pre cirkev „atraktívne“. Jeho heslo bolo, že nijaký veriaci nesmie mať viac ako 1 hodinu na cestu do kostola. Majetok cirkvi zoštátnil, ale cirkev ho dostala naďalej k dispozícii na používanie. Už im teda majetok nepatril, mali ho len k dispozícii na správu. Platy duchovenstva išli zo štátneho rozpočtu z fondu, ktorý vznikol po rozpredaji niektorých zrušených kláštorov a ďalších nehnuteľností. Tento právny stav trval až DO VZNIKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY.
V roku 1919 sa v rámci pozemkovej reformy rozhodol Parlament ČSR rozdeliť aj pôdu, ktorú dovtedy spravovala cirkev medzi drobných roľníkov a bezzemkov, ktorí na nej pracovali. Časť majetku, hlavne stavby cirkev spravovala naďalej, ale UŽ NIKDY NENADOBUDLA VLASTNÍCKE PRÁVO. Ak chcela čokoľvek predať, musel jej to štát odsúhlasiť (už od hodnoty 200 korún). Platy duchovenstva a charitatívnu a vzdelávaciu činnosť hradil naďalej štát. Prezident T. G. Masaryk odmietol uzavrieť zmluvu s Apoštolskou stolicou. Jeho veľkým snom bola odluka cirkvi od štátu.
Po roku 1945 pri sčítaní majetku sa katolícka cirkev pokúsila využiť povojnový chaos a zmätok v archívoch a rýchlo požiadala o navrátenie pozemkov, ktoré jej nepatrili. Politické zmeny súvisiace s nástupom komunistickej moci však tieto plány zhatili. Ale tak či onak, po februárových udalostiach nenastalo ŽIADNE ZNÁRODNENIE CIRKEVNÝCH MAJETKOV, pretože cirkev jednoducho nijaké majetky nemala. Ale – ak sa pozrieme do evanjelií – ich „zakladateľ“ mal v otázke nadobúdania majetku úplne jasno. Cirkev prišla akurát o slobodu slova a bola obmedzená aj jej pastoračná činnosť a celkovo postavenie v spoločnosti.
Prišiel však rok 1989 a situácia sa zopakovala. Katolícka cirkev si celý rok nepretržitým vymývaním mozgov začala budovať virtuálny kredit – ktorý NIKDY NEMALA. Na Slovensku sa jej nakoniec podarilo dostať aj k majetkom – ktoré sú naše. Cirkev teda veľkou rýchlosťou začala žiadať o svoje „vlastnícke práva“ sloganom „Čo nám komunisti ukradli, to musí byť vrátené!“; avšak komunistický režim síce zatváral kláštory, ale majetok cirkvi vyvlastniť nemohol, pretože tento bol zoštátnený Jozefovou reformou ešte v 18. storočí. Tvrdenie, že majetky dostali späť reformou v r. 1919 je obyčajný PODVOD!

355525

11.2.2017 14:51

RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?

Vojtěch Klíma 176.?.?.?

Reakce na 355525

Josef II. opravdu zrušil přes 700 klášterů a množství kostelů a kaplí a majetek těchto zrušených institucí v každé zemi soustředil do náboženského fondu či matice. Ani zdaleka se ale nejednalo o veškerý církevní majetek - spousta ho římskokatolické církvi zůstala a ta jej dále užívala bez jakéhokoliv omezení.
Ve věci majetku, spravovaného náboženskými fondy, si vlastnictví nárokovaly jak církev, tak stát - tento spor vyřešil roku 1855 konkordát mezi papežem a rakouským císařstvím, který stanovil, že majetky fondů budou spravovány jménem církve.
Ani prvorepubliková pozemková reforma římskokatolickou církev nezbavila všech jejích majetků - pozemky pod 150ha (tedy cca 84% pozemků vlastněných touto církví před rokem 1918) jí zůstaly nadále ve vlastnictví. Ani Benešovy dekrety žádnou z církví, jimž je v současnosti restituován majetek, nepostihly, neboť tyto církve nebyly vůči Československu v postavení nepřátelských osob.

Tvrzení, že římskokatolická církev neměla před únorem 1948 žádné majetky, je proto dle mého názoru nepravdivé.

355631

3.2.2017 8:58

RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?

RomanTička 37.?.?.?

Reakce na 355523

Až na to, že církev ten majetek nevlastnila už od dob císařpána Josefa II. ovčane. Komunisti flanďákúm pouze znemožnili používat státní majetek. Ty restituce jsou po "privatizaci" nejhorší zlodějina v dějinách.

355526

8.2.2017 10:39

RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?

petruška 213.?.?.?

Reakce na 355526

a je nutno ovčanům připomenout, že je třeba volit opět ČSSDtopKDUčslods-kteří majetek státu církvím-tedy Vatikánu- darovaliDobře je otrokům,když pán za ně myslí a chleba a vodu jim zajistí!!!!

355590

3.2.2017 10:51

RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím? Samozřejmě,

Kouba 46.?.?.?

Reakce na 355523

nejen těmi církevními. Jak hromadily církve majetek, je z minulosti známo — konfiskace rodinám hříšníků, „překvapivé“ změny závětí na smrtelných postelích, dary z majetků mocných, které ovšem vytvořili svýma rukama ti dole.
No a ostatní restituce? Spravedlivé by bylo, kdyby „ukřivděnci“, kteří dostali pole, louky, statky také uhradili závazky, nasekané jejich předky. Skoro každý statek byl zadlužený, ne vinou komunistů, ale jenom kvůli nenažranosti venkovské „honorace“ — mít ještě větší grunt a být tím největším, nejsilnějším a „nejmoudřejším“. Měl jsem předky, kteří na tyhle vydřiduchy dřeli — za postel v komoře, za stravu, jo, vody ze studny se mohli napít zadarmo. Takže na řadě jsou restituce v opačném směru — co bylo v „restitucích“ v uplynulých letech ukradeno, je třeba zase vrátit.

355533

3.2.2017 11:33

RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?

karpi 89.?.?.?

Reakce na 355523

A mě by zase zajímalo, jak mohly být ty některé církve svaté, zbožné, neposkvrněné okradeny zlými komunisty, když tehdy ještě vůbec neexistovaly??
(např. Luterská evangelická, Apoštolská )
Dobře, přejme jim to, ale neříkejme tomu "restituce", když jde o něco jiného,..

355534

11.2.2017 12:58

RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?

Vojtěch Klíma 176.?.?.?

Reakce na 355534

Jelikož je součástí narovnání mezi státem a církvemi také odluka všech církví od státu, souhlasila katolická církev (coby největší restituent) s přidělením části jí náležejícího finančního odškodnění těm církvím, které by po odluce od státu neměly jak financovat svoji činnost, neboť byly od doby svého vzniku financovány státem. Takže stát těmto církvím nedává nic navíc - vše jde z odškodnění, které mělo původně náležet katolické církvi.

355629

12.2.2017 17:14

RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 82.?.?.?

Reakce na 355534

Pravda, nerestituce platit teď a vlastně nafurt kacíři rouhající se držkující holoto nevděčná. Plameny pekelné už vymyslí s válečnou orbou vlastníků banksterů a peníze jim nedojdou protože je tisknou a privilegované vlastní úderníky zakanonfutrují do laufů za své vášně a choutky úžerů jako vždy cyklicky od nepaměti. Ale ostatní příjdou o vše a hlavně už velkomožným nebude mít kdo vyhoudat. Obvyklá osvědčená industriálka kapitálu a nedotknutelných budulínků plebsi v dluhovém systému který jiné řešení nakonec nemá a skutečná vzdělání jsou na vyloučení ze školských systémů i s pravdou jako takovou. Nejhorší je vláda peněz kdy kašpaři jdou nakonec proti celku.[bliji]

355660

3.2.2017 13:57

RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?

WAZARI Milan (tečka) Javurek (zavináč) upce (tečka) cz 195.?.?.?

Reakce na 355523

Že by statný ošetřovatel zapomněl zamknout místnost s počítačem?

355539

3.2.2017 15:07

RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?

Miloš 178.?.?.?

Reakce na 355539

Taky se divím, že vám dovolil psát na počítači, pane Javůrku

355542

4.2.2017 18:09

RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?

Dědek 79.?.?.?

Reakce na 355523

Aha,já jsem myslel že se církvím vracel majetek nakradený za tisíc let lidem upáleným,umučeným a ožebračeným.Pokud si o tom ještě neslyšel,vrať se tak do páté třídy tam tě to doučí[chechtot]

355550

3.2.2017 9:02

Jasný false flag

RomanTička 37.?.?.?

Je potřeba ukázat na nepřítele-Putinovy hackery, aby se mohly utahovat šrouby.

Soudruh asi tu funkci dostal za orálek...[chechtot]

355527

3.2.2017 9:24

pan ministr

Fannyx 185.?.?.?

Lze panu ministru něco věřit? Tohle řekl před pár lety . . http://domaci.eurozpravy.cz/politika/23328-zaoralek-podporovat-kaddafiho-je-neomluvitelne-schwarzenberg-by-to-mel-vysvetlit/

355528

3.2.2017 10:02

Výživná diskuze, honem než to možná stornují

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 82.?.?.?

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Unikl...

355529

3.2.2017 10:07

Stará-pouze modernizovaná koncepce

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 176.?.?.?

Tajný sjezd iluminátů v americké Philadelphii již v roce 1798 se zabýval strategií NWO. Zde byla založena společnost pod názvem:APPENDIX E: NEW WORLD ORDER
Byl vypracován tzv: "Protokol moudrých mužů Sionu",podle kterého se v praxi odvíjí novodobá historie této naší domovské planety.

Postupně se tato strategie realizuje a již v roce 1871 ve svém dopise Společnosti moudrých mužů Sionu, odkrývá zednářský velmistr- generál Albert Pike strategii- jak ovládnout svět pomocí tří světových válek a několika světových revolucí. V srpnu 1897 se koná ve švýcarské Basileji kongres,na kterém byly předneseny Protokoly sionských mudrců.

Součástí těchto plánů je příprava a aplikace Velké francouské revoluce a VŘSR v Rusku 1917. Podstatné je,že gen.Pike jasně uvádí,že Rusové mají být zlikvidování. Strategické změny mají být provedeny na úkor Slovanů.Plánuje se jejich zničení navzájem. Poté je plánována selekce přeživších.Současně bude provedeno sjednocení výkladu evropských dějin. Fakta budou nekompromisně změněna,nebo zamlčena.

Existuje řada zdrojů,které zhora uvedené potvrzují tím,že navazují na tuto koncepci. Viz vyjádření top politiků jako je - poradce vlády VB profesor John Beddington:
Hitrel spackal genocidu na východě,která v budoucnu musí být provedena na vyšší vědecké úrovni a více tvrději.

Margaret Tatcherová-britská ministerská předsedkyně: Populace Rusů bude redukována na 15 milionů,kteří budou pracovat u vrtných souprav a v dolech.

O přípravě komunizmu existuje mnoho zdrojů na internetu. Podrobný je i přepis přednášky Myrona C.Fagana pod názvem:Ilumináti a Rada pro zahraniční vztahy- nutno však ověřit některá fakta z pozdějších zdrojů. Byl zveřejněný na www.matrix-2001.cz (10.6.2007)

Nebo na http:/vovorka.blog.idnes.cz/clanok-tlac.asp?cl=166669

O průběhu revoluce v Rusku pak dobové články s názvem: Zkáza Slovanů (jsou očíslované) http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Article/2633-zkaza-slovanu-2-mezinarodni-pomoc-rusku.aspx (12.2.2013)

Pak existují encyklopedie,ve kterých jsou dějiny devatenáctého a dvacátého století mnohde silně zfalšované. Budoucí politickostrategický vývoj mezi Východem a Západem nebude tedy jednoduchý.Doufejme,že převládne zdravý rozum.

355530

3.2.2017 10:22

Něco málo k danému již obecně mnohým známé, osobní dojem mám že kalegriáda je hejbl k tomu

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 82.?.?.?

Reakce na 355530

https://www.youtube.com/watch?v=LLtm-3jTJWE nemůžu si pomoci ty škleby mne iritují
https://www.youtube.com/watch?v=wxogkCO6haA Tady je to o tom že ta zašť retardů jde přes milénia a škodí a škodí

355531

3.2.2017 10:25

Objednávka,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

která má zdůvodnit potřebnost nového práskacího institutu pro jedinou, a to chazarskou pravdu při MV, jinak docela dobré trafiky pro vybrané a ochotné. Celý ten profláknutý a cinknutý cirkus zvaný demokratický a tržně ekonomický Západ je od roku 2007 ekonomicky K.O. (dá se to vyjádřit i trefněji, ale nebylo by to spisovné ) a na pokraji propasti hluboké jako Grand Canyon. Nicméně všude vidíme a slyšíme, že je to až na malé vady na kráse O.K. (angličtina má své kouzlo nechtěného ). Mediální presstitutky pracující za Sorosův bakšiš se snaží jako o život, aby nám vykreslily naše světlem prozářené zítřky a připomněly náš hlad, stres, bídu, svrab a zoufalství za zlého bolševika, ekonomičtí analytici s tituly domácí i cizí provenience před a za jmény věští budoucnost z křištálových koulí jen v pastelových barvách, tiskovým a ratingovým agenturám patřícím Rothschildům ( nebo snad Bauerům , Braunům - už se v pravých jménech těch světovládců ztrácím) už k oznámkování americké ekonomiky docházejí áčka a hvězdičky atd. Jen zadlužení výstavních skříní Západu je už dlouho naprosto nesplatitelné a roste raketovou rychlostí, prachy jsou stále více jen virtuální komoditou, bubliny s dluhopisy, akciemi, nemovitostmi atd. se nafukují jako gigantické balónky na pouti, přičemž derivátová ruleta (báječný vynález na vydělávání hor peněz jenom ze začouzeného luftu) je nebezpečnější než balistické rakety s jadernými hlavicem. Za těch dalších deset let od vypuknutí hypoteční bubliny až do současnosti prostě udělal Západ mohutný skok kupředu.

355532

3.2.2017 13:00

vejce nebo slepice

výjimečné porušení omerty 109.?.?.?

Dokud budou v této zemi tak kvalitní voliči, že volí za_orálky za_análek , ANO bude líp. App. zajímá někoho nárůst cen od 1.3. 2017 ? Ne , hlavně je třeba , aby byla rovnost v držce v zemi. Co se stane s uloupenými penězi už není starost proletářů.
Super zařízeno, dobře vám tak , můžete létat dráže z ostravského letiště [velký smích]

355537

3.2.2017 14:42

diletanti

pje 193.?.?.?

Ditetanti, kam se podíváš. Na MZa nešifrované emaily s jednoúrovňovou autentizací přístupu bez periodického výmazu adresářů, v médiích vzorní opakovači dávno vyvrácených propagand, kdesi ve světě diletantská nervozita z vědomí, že světovláda končí. Když IT nedotčený dosavadní moci úslužný zbabělec LZ na první dobrou vyhrkne, že to Rusové, tak globální populace si může být jista, že Rusové to nebyli, protože proč také, že. To jsou jiní kabrňáci, co očarují volební mašinky tak, že ať volíš koho volíš, vždy je tam jen Hillary.

355541

3.2.2017 21:50

Narozeniny starého mocnáře...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 78.?.?.?

http://hedvicek.blog.cz/1111/narozeniny-starickeho-mocnare

[velký smích]

355543

4.2.2017 1:16

RE: Narozeniny starého mocnáře...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 82.?.?.?

Reakce na 355543

No, prosím, trosky ať už to vezme hlava nebo ne rozhodují? Opravdu mám dojem že učí otroky něco jiného. Reál je ten že život je krutý k těm který nezvládnou svou roli ale uvědomte si že jsou loutky těch kteří zmírají a nedovolí štěstí kterého se s jejich diagnózami budulínků fobie hladu nedostává. Vivat Putin a Trump, Vyrovnaní chlapi.

355546

4.2.2017 1:15

Úkol splněn soudruzi

r.m. 80.?.?.?

diskuse se nakonec vedla úplně o něčem jiném, než je článek, dobrá práce

355545

5.2.2017 20:29

Pane autore (Zemanovče)

martin bares 46.?.?.?

proč omílat slovo soudruh? Nepočítal jsem, kolikrát jste ho použil.

A proč ho nenahradit slovem soukmenovec?

Žijeme přeci v naprosto fašistickém státě. Alespoň já, kam se podívám, tak tam ten hnědý smrad cítím. A je jedno, zdali má jméno lhostejnost, Zaorálek či server Novinky.

V socilalismu už nežijeme, pokud dobře počítám, 27 let.

Docela mne přestává bavit omílat základní mantru, že si jaksi drtivá většina lidí od vzdělanců až po zdatné řemeslníky iniciativně zaměňuje slovo socialismus se slovem fašismus.
Rozumím, že jsme za nácků nežili, a naprostá většina populace ani neví nic o geniálním houslistovi a schopném matematikovi, vyšlechtěném árijci, co postavil ke zdi po svém jmenování hned 100 vlastenců, aby byl v protektorátní zemičce klid a pak ostatnímu krmnému dobytku zvýšil krmné dávky, aby i ten dobytek byl fit a řádně výkonný. A jmenoval se ten lidumil a dobroděj Rienhard Heidrich.

Ba co víc, slovo socialismus naši moudří PhD, MBA a zbytek populace nahrazují slovem komunismus.

Já vím, slovo soudruh je takové sladší a jistější, že dav i "nezávislý" zatleská.


S pozdravem a dobré zažívání přeju [bliji]

355562

6.2.2017 14:19

RE: Pane autore (Zemanovče)

samuel 88.?.?.?

Reakce na 355562

Proč tolik povyku pro krásné starosvětské oslovení?
Od nepaměti při poutích na Velehrad zpíval lid píseň "Přistup Moravěnko blíže", kde tuším 4. sloka zní:

..... ,,Metoději, soudruhu můj statný,
dva jsme byli dosud spřeženi,
úkol týž jsme měli blahodatný:
Moravanů milých spasení."

Dlužno dodat, že po sametu byla tato pro klér "ohavná" a kacířská píseň z kancionálu vyřazena.

355571

7.2.2017 21:29

RE: Pane autore (Zemanovče)

r.m. 80.?.?.?

Reakce na 355562

Ale voni se mejlej vašnosto,
tahle dnešní hnědka je obřezanej fašismus a to se může. Je tak dokonalej, že krmný dávky můžou bejt menší a sociální zákony jak noty na buden, než za vašich árijských nácků a stejně je klid. [chechtot]

355584

8.2.2017 0:06

No žel

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 82.?.?.?

Reakce na 355584

Za války národ nevymíral, teď jim nezbývá na odpad ze světa. A ne?

355586

Příspěvků: 29

03.02. 05:08 LS  Jen v jednom nesouhlasím s domněnkou editora:
12.02. 03:48  RE: Jen v jednom nesouhlasím s domněnkou editora:
03.02. 06:37 Miloš  Rozkradený stát díky církevním restitucím?
03.02. 08:49 Perun Hromovládný  RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?
11.02. 14:51 Vojtěch Klíma  RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?
03.02. 08:58 RomanTička  RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?
08.02. 10:39 petruška  RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?
03.02. 10:51 Kouba  RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím? Samozřejmě,
03.02. 11:33 karpi  RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?
11.02. 12:58 Vojtěch Klíma  RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?
12.02. 17:14  RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?
03.02. 13:57 WAZARI  RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?
03.02. 15:07 Miloš  RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?
04.02. 18:09 Dědek  RE: Rozkradený stát díky církevním restitucím?
03.02. 09:02 RomanTička  Jasný false flag
03.02. 09:24 Fannyx  pan ministr
03.02. 10:02  Výživná diskuze, honem než to možná stornují
03.02. 10:07  Stará-pouze modernizovaná koncepce
03.02. 10:22  Něco málo k danému již obecně mnohým známé, osobní dojem mám že kalegriáda je hejbl k tomu
03.02. 10:25  Objednávka,
03.02. 13:00 výjimečné porušení omerty  vejce nebo slepice
03.02. 14:42 pje  diletanti
03.02. 21:50  Narozeniny starého mocnáře...
04.02. 01:16  RE: Narozeniny starého mocnáře...
04.02. 01:15 r.m.  Úkol splněn soudruzi
05.02. 20:29 martin bares  Pane autore (Zemanovče)
06.02. 14:19 samuel  RE: Pane autore (Zemanovče)
07.02. 21:29 r.m.  RE: Pane autore (Zemanovče)
08.02. 00:06  No žel

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

65

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 98 čtenářů částkou 22 644 korun, což je 65 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 0

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 18

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 3

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Měnové kurzy

USD
21,47 Kč
Euro
26,13 Kč
Libra
29,37 Kč
Kanadský dolar
16,86 Kč
Australský dolar
16,56 Kč
Švýcarský frank
24,25 Kč
100 japonských jenů
20,68 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,30 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 840,29 Kč
1 unce stříbra
547,07 Kč
Bitcoin
699 820,87 Kč

Poslední aktualizace: 23.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 030