Diskuze k článku

Rozpad národů

Příspěvků 21

11.1.2017 1:16

Já filozofování nad politikou nemám rád.

hc 90.?.?.?

Čím větší stát, tím silnější navenek, čím menší stát, tím silnější vnitřně. Jak to skloubit? Vytvářením mezistátních bloků. Žádná Evropská unie neměla vůbec vzniknout, měl (postupně) vzniknout evropský blok plně suverénních států. A další vývoj se měl přenechat budoucím. EU je jenom přiblblý intošský pokus o stavbu baráku od prostředního patra.

354895

11.1.2017 9:23

RE: Já filozofování nad politikou nemám rád.

Brunero 92.?.?.?

Reakce na 354895

Ak spolok tak iba v rozsahu ekonomickej spolupráce, ktorá je nakoniec nevyhnutná. Ale bez nejakej uniformity v ostatných oblastiach.

354899

11.1.2017 9:15

Všetko by bolo OK keby!

Lubosmat 212.?.?.?

Švajčiarsko ťažiace s medzinárodného statusu nedotknuteľnosti nemožno brať ako príklad pre iné „drobné“ ekonomiky, pokiaľ sa raz a navždy takýto status nedohodne v širšom meradle.

Samotná Európa „bez hraníc“ nie je zárukou takéhoto statusu, keďže medzi mnohými štátmi v rámci EU existuje stále veľa nedoriešených územných sporov, ktorých väčšina vznikla násilným obsadením cudzieho územia z dôvodu udržania bezpečnostnej situácie v danom regióne.

Máloktorý štát sa môže popýšiť tak vysokým HDP, kde až 70% tvoria služby – zväčša finančné služby, a zároveň viac ako 160 rokmi neprerušeného kontinuálneho vývoja bez nejakých turbulencií.

Keby „veľkí“ dali už konečne pokoj „malým“, možno by sa svet od základu zmenil, ale vo svete silových riešení , kde sa viac napínajú svaly než rozum to navždy zostane len čistou teóriou.

354898

11.1.2017 17:35

RE: Všetko by bolo OK keby!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 80.?.?.?

Reakce na 354898

Vy jste to četl asi moc rychle, u Švýcarů jde, podle autora článku, o stavbu soustátí, která není primárně postavena na základních národnostech ale na mnoha samostatných územně svéprávných celcích, a tak jsou ty národnosti (i případné jejich spory) upozaděny, to si řeší na úrovni kantonů. Máte pravdu v tom, že jako celek mají výjimečné postavení... Obávám se ale, že z toho mají jen na společné investice jako např. komunikace silniční či železniční, ale že jednotlivci z toho pečené holuby nepadají přímo..., a kantonům asi také ne.
Problém právě jak autor navrhuje je řešitelný na základě sdružování samostatně hospodařících s naprostým oddělením celé legislativy (čili i kultury), spojených do soustátí na bázi vyjmenovaných konkrétních společných kooperací, orientovaných zejména vůči vnějšku.
Problém nepůsobí "velcí" vůči "malým", ale nenažraní aktivisti kteří z historie vytáhnou údajné staré křivdy, a ctižádostiví maršálové a zbrojní pažravci všeho druhu.
Opravdu je to nenažranost která se snáze prosazuje skrze centrální stát s pravomocemi "zděděnými" po otrokářích či feudálech, se slabými až atomizovanými (o)kraji, které jsou odkázány i pro své fungování na centrální rozpočet.
Zkuste vyjmenovat oprávněné "nedoriešené spory", jestli přijmete zásadu, že si spory mají řešit domácí politicky bez vnějšího zasahování. Jistě, i kdybychom měli nechat jeden "kanton" ve středověku a jiný třeba v pravěku. Nevměšovat se, nechat je uzrát, nenapovídat, stejně nevíme co si počít s vlastní svobodou.
Hlavní problém je prosadit takové zásady do povědomí všech lidí, aby neskákali na lep různým vyčůránkům, kteří rozbroje připravují pro již zavedené nekalé kšefty.

354931

11.1.2017 13:41

CO KDYSI "VADILO" CHARTĚ 77 JE DNES OPĚT BĚŽNOU PRAXÍ - ale dnes to již Chatě nevadi??

vj66 82.?.?.?

Další občanská práva, včetně výslovného zákazu „svévolného zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence“ (čl. 17 prvního paktu), jsou povážlivě narušována také tím, že ministerstvo vnitra nejrůznějšími způsoby kontroluje život občanů, například odposlechem telefonů a bytů, kontrolou pošty, osobním sledováním, domovními prohlídkami, budováním sítě informátorů z řad obyvatelstva (získávaných často nepřípustnými hrozbami nebo naopak sliby). Často přitom zasahuje do rozhodování zaměstnavatelů, inspiruje diskriminační akce úřadů a organizací, ovlivňuje justiční orgány a řídí i propagandistické kampaně sdělovacích prostředků. Tato činnost není regulována zákony, je tajná a občan se proti ní nemůže nijak bránit.
http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2005032801

354911

11.1.2017 14:31

RE: CO KDYSI

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 213.?.?.?

Reakce na 354911

Doplním:
https://prichazi.rozvedka.cz/

Doporučuji přečíst i ty rozklikávací záložky, vysvětlují se tam poměrně přehledně rozšířené názorové omyly (někdy natlačené lidem do hlav propagandou nebo různými internetovými trolly).

354917

11.1.2017 13:41

jen dvě poznámky

Velekněz Ratata 88.?.?.?

1. To, že vznik EU byl součástí plánu USA (nemyslím konspiraci, ale "historicky standardní" sledování vlastního zájmu vládnoucí elity, který ani nebyl zuřivě utajován apod.), není novinka a pro mě nejpřesvědčivějším způsobem to ukazuje Varoufakis v Minotaurovi. Proč nejpřesvědčivějším způsobem ?? Protože logicky zasazuje americkou podporu západního Německa (a Japonska) a vznik EHS do amerického "Globálního plánu" (1946-1971, americké obchodní přebytky + "zlatý" dolar + US politická kontrola), a ten přesvědčivě vysvětluje nutností nějak civilizovaně realizovat mezinárodní přerozdělení vytvořené nadhodnoty, tedy kontrolu kapitálových toků mezi přebytkovými a deficitními zeměmi. Druhou možnost navrhoval ale proti Američanům neprosadil Keynes (zúčtovací měna bancor). Bez německého zázraku a vzniku EHS by se ale Globální plán (který z dnešního pohledu vypadá pomalu jako idylka) prostě nekonal. A vznik EHS v dané podobě předpokládal brutální zrušení představ Francie, o čemž se dnes mlčí.

2. Ani EU tedy (primárně) nevznikla na bázi nějakých euro mocenských projektů, z nějaké vnitřní systémové, organizační "logiky", dokonce ani ne kvůli přání zabránit další válce, i když tohle všechno hrálo roli. To už je ale to, čemu Marx, a zde je to přiléhavé, říkal "nadstavba". Pokud by se šlo do jiných integračních, národně sjednocovacích atd. projektů, objeví se obdobná logika. Malé je hezké, příjemněji se v tom žije, ale od toho se nedá začínat projekt. Takhle si může dovolit uvažovat osvícený absolutní vládce a jen pro svou zemi. Řekněme bhútánský král, dokud ho "trhy" etc. nechají na pokoji. (Aby bylo jasno, pokud by to šlo, tak pro emigraci bych si vybral jedině Bhútán[smích] Ostatně Bhútán a Švýcarsko jsou příklady šťastných anomálií, jsou to možná jazykem evolucionistů "slibné zrůdy", ale jejich zkušenost nemůže zopakovat každý.

Takže páni filosofové chtě nechtě vlastně taky řeší (globální) kapitalismus, jen, jako každý, radějí mluví o tom, co umějí a co by jim šlo.

354912

11.1.2017 14:31

žvásty

sprosťák Vítek 46.?.?.?

Ten, kdo není schopný argumentovat bez toho, aniž by do všeho hned namontoval boha, je s prominutím blb. Nečím takovým nehodlám ztrácet čas.

354916

11.1.2017 15:54

RE: žvásty

tartus tartus (zavináč) azet (tečka) sk 213.?.?.?

Reakce na 354916

Předpokládám, že tento autor už pisal o sporte, medicíně, vodě na Marse, kritizoval nové starwars a mnohé ine temy, a vsade pchal boha, že ta to tak vytocilo.

354924

11.1.2017 16:45

RE: žvásty

Censored 84.?.?.?

Reakce na 354924

Pan Savin nám pánové vnucuje myšlenku "co je malé je funkční". A dokládá to fungováním Švýcarska. Proč? No protože pro imperiální plány jeho chlebodárce je podrobení si malých států snazší, než velkých.

Navíc pan Savin opomíjí to, co je opravdu důležité. EU je dle něj neschopná proto, že je velká. Ale tak tomu přece vůbec není. Největším problémem EU je její současné socialistické vedení. Které se vyznačuje naprostou impotencí v rozhodování o zásadních otázkách. A vyžívá se v nesmyslných a nic neřešících regulacích a v trestuhodném promrhávání veřejných zdrojů.

Krom toho pan Savin navíc zcela opomíjí zásadní fakt. Není náhodou Čína největším státem na světě? Jistě, že je. A funguje? Kdyby tak fungovalo jeho Rusko. To by se autor panečku prsil. [chechtot]

354928

11.1.2017 21:45

RE: žvásty

sprosťák Vítek 46.?.?.?

Reakce na 354928

ad Tartus:
nejsem vytočený. Dávno jsem rezignoval nakomunikaci s věřícím člověkem o víře. Náboženská víra, pokud je skutečná a ne předstíraná, je hluboce iracionálním stavem lidské mysli. Na světě jsou stovky, možná tisíce různých věr a s nimi spojenými dogmatickými arzenály. Logicky nemohou být všechny správné, vylučují se navzájem. Ten, kdo trvá na tom, že to jeho náboženské dogma je to jediné správné, protože jeho otec tomu věřil, jakož i otcův otec a děd jeho děda, nebo proto, že se narodil v oblasti, kde se toto dogma pěstuje, je skutečně mimořádný blb a to je to jediné, co jsem ochoten mu kdykoli zopakovat. Mimochodem, jsem zklamán, protože jsem se nechal zmanipuovat několika prvními řádky, kde zmínka o bohu nebyla. Doporučuju všem blbům, ne - já je o to žádám, aby laskavě slovo "bůh" bylo hned prvním slovem jejich textu, aby neklamali čtenáře.

Ad: Cenzored:
Fakt, že malý stát funguje lépe než velký je dostatečně historicky prověřen. Totéž platí i pro hospodářské podniky. Pravá ruka tam neví, co dělá levá. Tato racionálně potvrzená pravda je ovšem pravdou relativní v tom smyslu, že velká firma svou vahou zruinuje malou. Velký stát dominuje malým. Velká armáda převálcuje malou. Jakmile je míra převahy příliš velká, není efektivita provozu rozhodující.

Rovněž bych rád upozornil, že ta Čína nefunguje vůbec tak dobře, jak vy si asi představujete. Je obrovská a mezi hospodářskými centry a periferiemi jsou pro nás nepředstavitelné rozdíly. Daň z velikosti. Čína musí urazit ještě pořádný kus cesty, aby se vyrovnala sama se sebou.

Jo a na závěr: politická Evropa není socialistická a nikdy nebyla. Byla a je zkrz nazkrz pravicovým, neo-liberálním projektem, A neo-liberalismus, zájmy které obhajuje, je velmi blízký fašismu. Pokud ale používáte slovo "socialismus" jako univerzální nádávku, pokud vám to někde uvnitř dělá dobře, tak si poslužte. Vynadejte do socialistů všem, kteří s vámi v něčem nesouhlasí.

354940

12.1.2017 10:46

RE: žvásty

tartus tartus (zavináč) azet (tečka) sk 213.?.?.?

Reakce na 354940

myslim, ze ten text je obludne velky a tej jednej zmienke o bohu prikladas prilisnu dolezitost. Chapem ze ako ateista nemas rad ked niekto poukaze na fakt ze : znicoho nieco vzniknut nemoze. autor vôbec nevnucuje nejaku vieru, len vychadza z faktu ze niekto stvoril vesmir, a predklada dve hypotezy, ako to mohol urobit, a logicky sa priklada k jednej a prave k tek "minimalistickej"

354953

12.1.2017 15:15

RE: žvásty

vvv 184.?.?.?

Reakce na 354916

Cisar pan vydal tolerancni patenty uz v 18, stoleti, ale panu Vitkovi to jeste nedoslo. Mel byste si stezovat u chovancu. Mohli by si dat za ukol vymytit slovo buh, aby se lidi zbytecne nemuseli rozcilovat. Bolsevik na to byl slaby, ted mate sanci. [chechtot]

354963

11.1.2017 19:40

Dlouhé plky

lezec 185.?.?.?

Pravda je prostá. Pokud se evropské bílé obyvatelstvo rychle nevzpamatuje z pohodlné přežranosti a nezačne násilně dělat pořádek na kontinentu, tak ztratí nejen svou identitu, ale i poslední životní prostor, kde může žít bílý člověk.
Utíkat už není kam!

354934

11.1.2017 20:35

Menu v restauraci poslanecké sněmovny:

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 78.?.?.?

◼ Slepičí vývar s masem - 4 Kč
◼ Kuřecí rizoto - 16 Kč
◼ Svíčková s knedlíky - 21 Kč
◼ Smažený kuřecí řízek - 18 Kč
◼ Salátový talíř s tuňákem - 13 Kč
◼ Vepřové soté na kari - 15 Kč
◼ Espresso - 2 Kč
◼ 2 dcl džusu - 3 Kč
◼ 1 dcl vína - 5 Kč
◼ 0,5 l piva Staropramen - 6,50 Kč
◼ 5 cl Becherovky - 5 Kč

[velký smích]

354935

11.1.2017 21:04

RE: Menu v restauraci poslanecké sněmovny:

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 82.?.?.?

Reakce na 354935

Jediní zaměstnanci firmy česko, ostatní jsou pod korporátem šacovaní. A tak to všem schválili. Hanba je nefackuje? Radši[vyplazený jazyk]

354937

12.1.2017 10:58

RE: Menu v restauraci poslanecké sněmovny:

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 78.?.?.?

Reakce na 354937

Bereme li podle obchodního rejstříku třeba firmu Deutschland g.m.b.h., / kdysi "Německo" / , pak "česko" bude asi jen slovenská kolonie, a celek je další, zatím ještě veřejně pravým jménem nenazývaná svazová republika Ruské federace. Zkusím ještě vyhledat, jaké mají ceny obědů v kantýně genštábu na Náměstí Říšských branných sil v pražských Dejvicích." Klucí co spolu v parlamentu mluvěj" si to vždycky dovedou udělat pro sebe výhodné. Komunizmus pro privilegované, a pro ostatní kapitalizmus jak řemen... [velký smích]

354955

11.1.2017 22:43

na té tezi stojí EU

Mirra 89.?.?.?

jenže z roztříštěnosti a malosti nikdy nic kloudného nevyrostlo. Stejně jako nic dobrého nevyroste na zahradě zamořené x-druhy plevele. Byla obrovská diverzita na území Západní Evropy a jakéže byly výsledky? Jemně řečeno bídné. Stěží se Evropa ubránila nájezdu bojovných islamistů kdy se v hodině dvanácté šlechtici a magnáti dohodli kdy už jim až moc teklo do bot. Impérium umožňuje rozumnou alokaci zdrojů na které městské státy nestačí. Bez ohromného soustředění jak surovinových tak lidských zdrojů by nebyly možné lety do vesmíru. Klíčová je křehká rovnováha mezi svobodou jednotlivce a jeho povinostmi vázanými na státní (říšskou) organizaci. Jednotlivec je jako mravenec, byť je třeba velmi nadaný, ale podobně sám o sobě není ničím územní celek velikosti okresu či kraje. Přebujelý důraz na individualitu silně degraduje lidské schopnosti které se mohou nejvíce rozvinout ve větším společenství než je pouze vesnické či městské.

Ale zpět k myšlence EU - naděje na společné soužití je nejvyšší u národností sobě historicky i jazykově spřízněných. Už tak jsou problematické vztahy nástupníků Frankské říše a ještě do toho zamotat státy na slovanském základě je holý nesmysl - kočkopes. A výsledek tomu bude odpovídat.

354944

12.1.2017 8:43

RE: na té tezi stojí EU

výjimečné porušení omerty 109.?.?.?

Reakce na 354944

Milý mravenečku , doufáte že si některý pohůnek některého říšského warlorda při budování vaší říše všimne vaší loajality a pořídí záznam vašeho angažovaného textu do vašeho fejsbůkového životopisu ? Impérium na vás může být hrdé, sláva mraveništi.

354950

15.1.2017 9:48

Už jen poukazování na Švýcarsko je bluf

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Švýcarsko se samostatně nevyvinulo. Je účelovým produktem sui generis. Ještě před 150 lety byla většina Švýcarů pologramotných a negramotných, pásli oVce a na zimu se museli nechávat verbovat coby žoldáci do válek a kofliktů po Evropě i v koloniích.
Zionism ale hledal korupční proxy, tak právě proto „vymyslel" ze Švýcarska nejprve zimní a letní „Sanatorium" pro začuzené plíce britských uhlobaronů. A do té doby zbídačení Švýcaři se namísto nájemného válčení od Zionistů rekvalifikovali na vynašeče nočníků, vlekaře, chůvy, vychovatele a bankéře - shoda např. s dnešními Andořany nebo ostrovany v Offshorech je čistě náhodná.
Na náhodou i Charlie Chaplin měl už v Californii švýcarské služebnictvo. Ne náhodou je ✓ Baselu BIS Bank for International Settlement, účelově založená po WWI Zionisty pro pokoření Německa a nastolení Hitlera (podobnost s Tribunálem v Hague pro pokoření Slovanstva dtto).
Od etablování Švýcarska Zionisté odměňují poslužné lokální Shabesgoyim v drancovaných zemích účty ve Švýcarsku, školami ve Švýcarsku, léčením ve Švýcarsku i transplantacemi organů ve Švýcarsku.
Z tohoto důvodu je Švýcarsko uměle udržováno mimo jurisdikci určenou pro běžné goyim.
Švýcarsko, Andorra, Hongkong, Monaco, Kostarika a další pokladny Satanismu sui generis jsou uměle vytvořeny a udržovány. Jsou odrazem dnešního světa. Ale nejsou ani Vzorem, ani návodem nebo jakkoliv srovnatelné se stájemi, montovnami a robotárnami pro podřadné dluhově zotročené goyim.

355050

15.1.2017 17:27

RE: Už jen poukazování na Švýcarsko je bluf

výjimečné porušení omerty 109.?.?.?

Reakce na 355050

Závěr životopisu komunistického europoslance Miloslava Ransdorfa budiž barevnou ilustrací vašeho textu.

355057

Příspěvků: 21

11.01. 01:16 hc  Já filozofování nad politikou nemám rád.
11.01. 09:23 Brunero  RE: Já filozofování nad politikou nemám rád.
11.01. 09:15 Lubosmat  Všetko by bolo OK keby!
11.01. 17:35  RE: Všetko by bolo OK keby!
11.01. 13:41 vj66  CO KDYSI "VADILO" CHARTĚ 77 JE DNES OPĚT BĚŽNOU PRAXÍ - ale dnes to již Chatě nevadi??
11.01. 14:31  RE: CO KDYSI
11.01. 13:41 Velekněz Ratata  jen dvě poznámky
11.01. 14:31 sprosťák Vítek  žvásty
11.01. 15:54 tartus  RE: žvásty
11.01. 16:45 Censored  RE: žvásty
11.01. 21:45 sprosťák Vítek  RE: žvásty
12.01. 10:46 tartus  RE: žvásty
12.01. 15:15 vvv  RE: žvásty
11.01. 19:40 lezec  Dlouhé plky
11.01. 20:35  Menu v restauraci poslanecké sněmovny:
11.01. 21:04  RE: Menu v restauraci poslanecké sněmovny:
12.01. 10:58  RE: Menu v restauraci poslanecké sněmovny:
11.01. 22:43 Mirra  na té tezi stojí EU
12.01. 08:43 výjimečné porušení omerty  RE: na té tezi stojí EU
15.01. 09:48  Už jen poukazování na Švýcarsko je bluf
15.01. 17:27 výjimečné porušení omerty  RE: Už jen poukazování na Švýcarsko je bluf

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

21

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 30 čtenářů částkou 7 430 korun, což je 21 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vrbětice 2014, po sérii explozí07.05.21 15:46 Česká republika 0

Arenberger07.05.21 13:25 Česká republika 0

Skutečná pandemie vypukne PO očkování06.05.21 16:56 Rakousko 4

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 3

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 4

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone!05.05.21 17:20 Francie 1

Další dobrá zpráva: CIA pro diversitu04.05.21 10:41 USA 1

Podvodné okrádání lidí televizí Barandov falešným teleshoppingem04.05.21 00:17 Česká republika 1

Prof. Žaloudík: Covidový bizár pokračuje. Není důležité jaká opatření se dělají, o medicínu tu nejde29.04.21 12:57 Česká republika 2

Zajímavá diplomová práce: Aktéři selhání integrovaného záchranného systému: muniční sklad ve Vrběticích27.04.21 23:03 Česká republika 0

Ruské společnosti se bojí dodávat ropu do Běloruska kvůli sankcím USA27.04.21 21:59 Rusko 1

Aliance národních sil nabízí záruku za tři obviněné bojující za Donbas26.04.21 23:02 Česká republika 1

Lubomír Volný 20.4. ve sněmovně k Vrběticím26.04.21 17:13 Česká republika 2

Největší smrtnost má vakcína od Pfizeru24.04.21 10:02 Neurčeno 15

Lidé už pochopili, že si z nich vláda dělá srandu a na náhubky kašlou23.04.21 19:40 Česká republika 6

České karikatury politiků vyhostí další 60 pracovníků ruské ambasády22.04.21 17:53 Česká republika 5

My z vás tu chuť bojovat proti banderovcům a ukronacistům vytlučeme22.04.21 15:04 Česká republika 1

Ruská FSB zveřejnila video z tajného rozhovoru agentů CIA připravujících puč v Bělorusku21.04.21 20:39 Rusko 3

Život vašich dětí a život dětí vrchnosti21.04.21 20:03 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,08 Kč
Euro
25,64 Kč
Libra
29,48 Kč
Kanadský dolar
17,37 Kč
Australský dolar
16,53 Kč
Švýcarský frank
23,38 Kč
100 japonských jenů
19,41 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
7,15 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,59 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 603,07 Kč
1 unce stříbra
578,59 Kč
Bitcoin
1 225 850,53 Kč

Poslední aktualizace: 8.5.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 2 836