Diskuze k článku

Obcování

Příspěvků 18

27.9.2016 1:28

rodová škola

paQo Wo 80.?.?.?

Skvělá myšlenka. Ihned se velmi rád zapojím. Inspirace v Rodové škole Štetinina v Tekosu jež je nejkvalitnějším zařízením vychovávajícím a vzdělávajícím. Plody jejich práce již sklízí, takže myslím, že moravsko české grandy nemělo by býti problém přesvědčiti. Ať nová generace lesních školek a montessori má možnost rozšiřovat a zvelebovat své dovednosti a národ začne vzkvétat. Dost bylo již rytí držkou v zemi [smích] Hlavně je potřeba nekecat a rovnou za nosem tím správným směrem. Sekat to jak Baťa cvičky.
Jinak velmi inspirativní text. Díky

352175

27.9.2016 7:16

Mám otázku

Joe123 88.?.?.?

Hus byl protestant?

352178

27.9.2016 14:59

RE: Mám otázku

Ďuro Trulo 89.?.?.?

Reakce na 352178

Mistr Jan Hus z Husince byl biskupem katolické církve, rektorem Karlovy university, kazatelem pravdy v kapli betlémské v Praze a polyglotem, který provedl kompletní reformu jazyka českého (nabodeníčka, čti jak píšeš a piš jak slyšíš). Protestantem určitě nebyl, ale kalvinismus a ostatní protestantské směry vycházely z Husova odkazu, který Mistr Jan zpečetil na kostnické hranici. A kdo jsi ty posměváčku Českých velikánů??
Ďuro Trulo

352189

28.9.2016 11:56

RE: Mám otázku

Josef123 88.?.?.?

Reakce na 352189

Hus nebyl biskupem, byl knězem. Jeho zásluhy o rozvoj jazyka jsou nepopiratelné, v oblasti duchovní byl jeho přínos záporný. Není tedy divu, že Luther uznal jeho učení jako dobré, ale nevycházel z něj. Kalvín - to je už jiná kapitola, ten nevycházel ani s Lutherem, natož z něj.

352204

28.9.2016 12:52

RE: Mám otázku

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 80.?.?.?

Reakce na 352204

>Hus nebyl biskupem, byl knězem. Jeho zásluhy o rozvoj jazyka jsou nepopiratelné,v oblasti duchovní byl jeho přínos záporný.
Nemohl byste rozvést ten záporný přínos v oblasti duchovní.
Ty nabodeníčka jsou Vám jasná, ale ale přínos v oblasti duchovní, alespoň jak tomu rozumím já, je v odpovědnosti jednotlivce za "používání vlastního mozku" i proti dosavadním "konstantám" - církevním autoritám.
Na tom nic nemění, který reformátor se na něj v dalším vývoji odvolává.

352206

28.9.2016 23:10

RE: Mám otázku

Josef123 88.?.?.?

Reakce na 352206

Musím říci jedno: takový Hus, jaký je nám prezentován poslední dvě století obrozenci, Jiráskem, Masarykem, Nejedlým, či v poslední době médii, tak takový Hus nikdy neexistoval.
Ptal jste se na záporný přínos v duchovní obasti. Dobrý strom poznáte podle ovoce. Ovocem Husovým jsou bohužel Husité v čele se Žižkou a jejich vraždění českého obyvatelstva.

352218

30.9.2016 18:02

RE: Mám otázku

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 80.?.?.?

Reakce na 352218

>Musím říci jedno: takový Hus, jaký je nám prezentován poslední dvě století obrozenci, Jiráskem, Masarykem, Nejedlým, či v poslední době médii, tak takový Hus nikdy neexistoval.

To máte pravdu, Vámi jmenovaní (autoři) se vesměs zabývali tím duchovním odkazem kterým Hus přesahoval svoji dobu.

>Ptal jste se na záporný přínos v duchovní obasti. Dobrý strom poznáte podle ovoce. Ovocem Husovým jsou bohužel Husité v čele se Žižkou a jejich vraždění českého obyvatelstva.

Zkraje jste dělal takové drobné opatrné krůčky a teď najednou takový skok, to je móc šikovný postup s tím ovocem, jak přeskočit to podstatné.
Kdyby Hus nebyl upálen, vzniklo by vůbec husitství?
Já myslím že to podělali svatí otcové, že kritika církevních poměrů a praktik církevních umlčeli takovým hrůzným způsobem. Takže, nejenže neprovedli nápravu, ale sprostě kritika umlčeli.
Lid nezastaví žádné zbraně a nějakého vojevůdce si lid najde. To je ten největší odkaz husitství i pro současnost. Mnozí mocní si ale poučení z toho neberou…

To vše už jsme ale probírali (možná i spolu) v diskusi pod článkem od téže autorky ze dne 16.6.2015 : Hus – sůl země
Jen pro osvěžení paměti dva krátké citáty, jak on to vlastně myslel:

Jako se nám přikazuje, abychom poslouchali představené, ve věcech dovolených a čestných ..., tak se nám přikazuje, abychom se jim vzepřeli tváří v tvář, když žijí v rozporu s božskými přikázáními.

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.

352279

27.9.2016 20:10

Asi je to jinak

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 93.?.?.?

Píšete; "Slovo KÉŽ vyjadřuje pasívní naději. Stejně jako slova dej, dejž to, budiž, nechť… "

S tím slovem KÉŽ máte pravdu ale se slovem nechť určitě ne . Dle mého názoru slovo KÉŽ vyjadřuje opravdu pasivní naději . Slovo NECHŤ ale zcela jistě vyjadřuje aktivní přání . Třebas; "Nechť jsou šťastné všechny bytosti" . Nebo ; "Nechtˇse vyskytne síla vzdorující ZLU" , nebo; "nechť dobro zvítězí nad ZLEM" , nebo nechť Rusko zvítězí nad USA [smích] ... Vnímáte ten rozdíl ?

352192

28.9.2016 10:47

Národ (nebo korporátní tlampače?) holedbá…Husa, ctí… Žižku, zrodila Amose - země od Římanů okupovaná židy

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Je možné předpokládat, že v průběhu času se budou určující charakteristiky newspeaku stále více prosazovat, že slov bude stále ubývat…(Orwell)

Mravní principy paní Procházkové, které si nepřipouští zásadní souvislosti?
Mravní principy, které mají zapovězeno používat slovo žid?
Mravní principy, které si nepřipouští talmud?

Přítomnost židů na území Čech lze předpokládat již za Římanů.
O židech se zmiňuje Raffelstettenský celní a plavební řád z roku 903 nebo arabsko-židovský kupec a diplomat Ibrahim ibn Jakub v roce 965.

V Čechách židé lichvařili, obchodovali s obilím, předraženou solí (Sůl nad zlato), předraženými látkami, zbraněmi, dobytkem a otroky (otrok je ve výkladu židovské nauky, talmudu, také dobytek).

Fridrich II. vydal roku 1244 rakouským židům zvláštní privilegia. Papež Inocenc IV. (poskok židů, loutka debilizace v neviditelného židovského boha a „mesiáše“ Krista) vydal buly na ochranu židovského obyvatelstva roku 1247.

Přemysl Otakar II., aby nezůstal pozadu v židomilství, zaručil židům roku 1254 ochranu. Židé mohli, tak jako i předtím, půjčovat peníze na zástavu a úrok (což bylo otrokům křesťanským zapovězeno).

Násilí nebo odpor proti židům nebo jejich majetku bylo považováno za poškozování královského majetku a přísně trestáno. Židovské obce měly svobodu náboženského života, svoboda židů pak spočívala v naprosté tupé oddanosti židismu a nařízení rabínů.

Spory křesťanů s židy rozhodoval židovský soudce podle židovského „práva“ – jenom žid je člověk. Prostě - židi si napsali „zákon“ a jejich loutka, král, souhlasně zakýval hlavou.

Slavný Karel IV. nazýval židy služebníky královské komory (servi camerae regiae), roku 1357 potvrdil židovská privilegia vytvořená židy za Přemysla Otakara II.

352202

28.9.2016 10:56

Národ (nebo korporátní tlampače?) holedbá…Husa, ctí… Žižku, zrodila Amose - země od Římanů okupovaná židy

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Co vlastně bylo ono husitství?

Husitské války, lidská jatka, v letech 1419 až 1437 prý oslabili vliv katolické církve (ovládané a vlastněné židy) a královské moci (ovládané židy).

Husité byli katolíky označováni za judaizující sektu. Radikální husité se prý zahleděli do biblického Izraele. Zázrak- židé sympatizovali s husity v jejich boji s katolickou církví (vlastněnou židy) a křižáky (otroky židů).

Rabíni vyjadřovali své sympatie k husitům! Rabím Avigdor Kara v husitství spatřoval mesianistické naděje židismu.

Židé podporovali husity a dodávali jim ideologii i zbraně!!!

Tlampače korporátních židofašistů hlásají;

>„25% lidí důvěřuje proruským konspiračním webům, to je strašné.“

Kolaboranti s korporátním židofašismem a jejich páníčci slintají po davu tupě propagandě oddaných zdebilizovanců, jak v davu očekávajího příchod velikého Vůdce, předem důkladně ohlášeného židy vlastněnými sdělovacími prostředky.

Seznámení se s mocí, lupičstvím, propagandou korporátních židofašistů a s ideologií židismu, je

počátek cesty
– pro všechny, kterým je bližší logika než zábrana „závadného“ myšlení,
paní Procházková.

352203

3.10.2016 17:57

RE: Národ (nebo korporátní tlampače?) holedbá…Husa, ctí… Žižku, zrodila Amose - země od Římanů okupovaná židy

Jarmila 88.?.?.?

Reakce na 352203

Děkuji Vám za velmi hodnotný příspěvek. Já také již nějakou dobu mám podezření, že husitské boje byla něčí habaďůra. Důležité je vždy se ptát, kdo z toho měl velký prospěch a kdo naopak na tom tragicky prodělal. A také, kdo financoval to jejich vyzbrojení. Protože i Hitler by zůstal jen pouhou směšnou hospodskou figurkou, pokud by za ním nikdo nestál a nevyzbrojil ho. Takže to vždy zkoumejme již od starověku, přes středověk až po novověk, kdo kde koho mohutně finančně podporuje a proč. Protože ONI- ničitelé světa nás tahají za nos již od toho starověku. Jsme poučeni již ze zboření těch tří mrakodrapů- Silverstein a globální „elita“ na tom vydělali, kdežto muslimy v mnoha zemích zatáhli do válek.

Já už dnes podezřívám i Jana Husa, že to byl jejich člověk. Že ve skutečnosti nebyl upálen, ale přestěhoval se někam do světa, kde si za své „dobré služby pro elitu“ žil blahobytně až do smrti.

352353

3.10.2016 20:10

RE: Národ (nebo korporátní tlampače?) holedbá…Husa, ctí… Žižku, zrodila Amose - země od Římanů okupovaná židy

Sugar 84.?.?.?

Reakce na 352353

Aby lid povstal proti vrchnosti, musí k tomu být potenciál u samotného lidu. To znamená mizérie a zase mizérie.

Husitství bylo povstáním proti KAT-olické církvi a jejímu dogmatickému učení NEboha mAMONa. Za upálení Jana Husa a jeho myšlenky, které hlásal, např.:

1. Je nemožno se slepě podřizovat církvi. Člověk má myslet samostatně.

2. Každý člověk je v přímém propojení s bohem a netřeba mu prostředníků.

3. Zpověd je činem proti svědomí a stačí spokojit s vnitřní lítostí člověka
před samotným bohem.

V čem se tedy tak provinil, že ho církev poslala na hranici?
Dehonestační kampaň Husitů stále běží a někteří na to evidentně slyší...

352356

4.10.2016 8:36

RE: Národ (nebo korporátní tlampače?) holedbá…Husa, ctí… Žižku, zrodila Amose - země od Římanů okupovaná židy

Jarmila 88.?.?.?

Reakce na 352356

Pokud vím, tak byl Jan Hus upálen kdesi v ústraní a neveřejně. Na rozdíl třeba od Giordana Bruna, který byl upálen veřejně před zraky všeho obyvatelstva na velkém náměstí. Takže běžný lid žádné upálení Husa na vlastní oči neviděl, jenom o tom byl informován. A zde je prostor pro podvod. Dále: Jan Hus vehementně kritizoval katolickou církev, ale ani slovem se nezmínil o řádění židů, kteří v té době již řádili a intrikovali všude jako černá ruka. Proč je taky nekritizoval? Vždyť zrovna na ně se nejvíc hodil ten citát o kuběnách v kožiších a shromažďování zlata.

352362

7.10.2016 5:40

Potlaceni lidu Koruny ceske

favela 113.?.?.?

Reakce na 352362

vsemi prostredky se pak odehravalo krizaky a zradci z naroda. Vyslo najevo predtim, ze Vatikan slouzi dablu. Podlou justicni vrazdu nasledovalo spontanni povstani vseho lidu...Nic vic, nic min..
Odjakziva jsem si myslel a byl donucen myslet,ze vzdelani skodi a moc vzdelani skodi moc. I kdyz je sem tam nejaka vyjimka.
V srpnu 68,bezim z Brevnova na Vaclavak a beru to pres Staromestsky namesti, tam vidim obrneny transportery, mongoloidni rusy a kolem nich dav dozadujici se odpovedi na otazky kladene,jeden pres druheho pomoci skolni rustiny/zbytecnost sama/. Mrknu doleva a vidim sochu Jana Husa,oci ovazane bilym satkem,stale na svem miste, hlida a chrani narod,pred zkazou...A nahle to prislo.Ta symbolika..az jsem sel z toho "do kolen". /At se Masaryk,Komensky otacej v hrobe jak chteji.I s Palackym.../.
Mistre Jene z Husi, byl jsi kluk z vesnice a usoudilo se,ze mas hlavu na studie a byl jsi poslan do Prahy ucit se Latinu. A stat se Panem. Jako profesor chodil jsi se zaky na pivo,zadnou sukni jsi nenechal na pokoji a jako my zpival jsi rad a po korbelech vypitych v utulnych krcmach, bylo Ti dobre. Mezi vrchnosti,knezimi s kterymi jsi se stykal,videl jsi vsak mnoho spatneho a nemlcel jsi. Lide ti naslouchali a s Tebou naslouchali a pocali verit pravde.
Zkusil jsi nekdy, Mistre Jene,vzit sudlici a potezkat ji ve sve dlani. Vzit mec a mavnout jim,zkusit prstem jeho ostri ?
Ale vzdelani te Mistre Jene zaslepilo.
Pospichal jsi do Kostnice, zvestovat pravdu tem,diskutovat s temi, kteri pravdu, nenavideli a zakazovali vsemi prostredky. Coz pak jsi netusil?
I kdyz jsi mel tisickrat pravdu,Satan te zahubil. Tvuj boj byl predem ztraceny, mezi ulisnymi a podlymi nastroji dabla.
Kam Te zavedl Tvuj cit pro pravdu, Tve spoluobcany a Tvuj humanismus a Tve vzdelani. A vez,ze malo zmenilo.
A dnes Mistre Jene ,nemas ani svuj hrob, kam bychom Te prisli navstivit a uctit Tvoji pamatku. Protoze jsi nezustal mezi svymi vernymi, kteri Ti duverovali a Ty jim... a nikdy nezradili Tvuj odkaz..Zpanstel jsi, Mistre Jene. I zebrak ma svuj hrob.

352452

7.10.2016 11:41

RE: Potlaceni lidu Koruny ceske

E.R. 185.?.?.?

Reakce na 352452

On nezpanštěl,to jen na malou chvilku uvěřil,že jejich dané slovo má větší váhu,než jejich podlost.....

352464

14.10.2016 2:27

RE: Potlaceni lidu Koruny ceske

favela 124.?.?.?

Reakce na 352464

Pane E.R., tohle je nadlouhou diskusi. Prectete si Vasi vetu znova a poznate, ze slovo "veril" je zde klicove. Muze se s klidem a casto az prilis casto zamenit za slovo, tragedie.Kdykoliv a hlavne kdyz jde o osudy jinych stale se najdou ti co uverili. Kdyz se vyplati 99.99% neverit a az potom 0.01% venovat duvere. Kdyz je nutne zivotne dulezite a nezbytne se naucit!!! neverit ze vseho nejdrive.
Nedavny pripad Gorbachov /a rada dalsich/, ktery taky veril, po vsem co USA uz stacili nadelat ?
Je klidne mozne ,ze I na jeho hlavu zacnou padat bomby v dusledku ,ze "veril".A nejen na jeho.

352599

8.10.2016 2:05

RE: Potlaceni lidu Koruny a..

favela 125.?.?.?

Reakce na 352452

Plac Koruny ceske../prof.V.Cerny/.
Zaslepila Te vznesena gesta s nadhernymi saty a panske chovani plne arogance, zaslepila Te svetova slava Kostnickeho Koncilu a pritomnost mnoha urozenych velmozu, prelatu.?
Brzy ,ale, temer hned zapocali Ti spilat Mistre Jene, vyhrozovat a uz to nebyla slibena diskuse rovnocenych , ukazali Ti ,zac je toho loket. Vysmivali se Ti ,aby ukazali prikrou nerovnost, nerovnost jejich a Tveho postaveni.
Pozde, prilis pozde, jsi zjistil, ze panum se neda nikdy, nikdy verit. Ani trochu, ani kdyz lakaji sliby, usmivaji se , usmevy false, podlosti a za kterymi se vzdy skryva pohrdani...a universalni ZLO.
Coz na misto ucennych disputaci, ktere resi zbytecnosti, MIstre Jene ,coz se ucit treba a naucit se spojovat vozy do obranne hradby, pomahat jinym spolu s jinymi
Napadlo Te Mistre Jene,ze jediny skutek vykonan , dobry skutek , je tisickrat vic, nez vsechny ucennosti sveta ? Ukaze v pravde lasku k bliznimu vice nez tisic slov.
Dovol mi , Mistre Jene rici Ti, ze uz davno jsem se rozhodl skoncit v pekle. Z pekla sveta, do pekla dalsiho, je mi milejsi, nez potkavat ty papeze, biskupy , prezidenty a jine vladce a vsechny ty vrchnosti a obcovat s nimi jakkoliv v nebi,. Peklo v pekle je mi daleko milejsi. A doufam i Mistre Jene, ze se tam potkame, ze jsi davno odmitl ty jejich nebesa...V to doufam i s tou jejich vzdelanosti. Navzdy prokletou.
Vez, Mistre Jene... PRAVDA NIKDY NEZVITEZILA. ZVITEZILI LIDE, VYBOJOVALI PRAVDU A POTRESTALI ZPUPNOU VRCHNOST. A cizopasniky vyhnali ze zeme.
Ja vim, Mistre Jene,ze namitnes ,ze vzdelani vede k pravde a za nic nemuze. A ze a nekteri ji zneuzivaji...
Mame vzdelani po 3000let a davno melo moznost pochopit a zabranit vsemu co vede k zneuziti. Vest nas k pravde, bez zaslepeni a kde ze je ta pravda dnes? I ta Tvoje, bezbranna jako vzdy? Kdy vlastne nas vzdelani povede k obrane naseho lidstvi a nikoliv na konference, vedecka symposia, porady a schuze...Koncily...

352479

19.11.2016 11:54

RE: Národ (nebo korporátní tlampače?) holedbá…Husa, ctí… Žižku, zrodila Amose - země od Římanů okupovaná židy

forensa 78.?.?.?

Reakce na 352203

Na tom něco je a tvrdí to i někteří židé třeba Israel Shahak. Toto platí ale hlavně o ortodoxních židech kteří berou Talmud doslovně ne o všech tak hloupě nepaušalizjte. Nadřazenost není typická jen pro židy i mnozí muslimové se považují za lepší a "duchovnější" než "dekadentní" Západ, Japonci mají taky silný sklon k rasismu i když po Hirošimě je to trochu přešlo, nakonec i mnozí Češi pohrdají cikány a tykaji vietnamským stánkařům. Rasismus je špatný vždy a je to idiocie kdy se na základě určitých znaků (posedlost penězi u židů, drobné krádeže u cikánů, krutost ke zvířatům u Asiatů, vychcanost u Čechů) automaticky a mylně předpokládá že takový jsou všichni příslušníci dané skupiny. Já mám taky silně kritický postoj k politice státu Israel a podporuji BDS ale je rozdíl mezi antisionismem (který sdílejí i někteří židé) a antisemitismem. Antisionismus je legitimní postoj, antisemitismus je odpornost a hnus.

353451

Příspěvků: 18

27.09. 01:28 paQo Wo  rodová škola
27.09. 07:16 Joe123  Mám otázku
27.09. 14:59 Ďuro Trulo  RE: Mám otázku
28.09. 11:56 Josef123  RE: Mám otázku
28.09. 12:52  RE: Mám otázku
28.09. 23:10 Josef123  RE: Mám otázku
30.09. 18:02  RE: Mám otázku
27.09. 20:10  Asi je to jinak
28.09. 10:47 Pátá Mojžíšova 7:24  Národ (nebo korporátní tlampače?) holedbá…Husa, ctí… Žižku, zrodila Amose - země od Římanů okupovaná židy
28.09. 10:56 Pátá Mojžíšova 7:24  Národ (nebo korporátní tlampače?) holedbá…Husa, ctí… Žižku, zrodila Amose - země od Římanů okupovaná židy
03.10. 17:57 Jarmila  RE: Národ (nebo korporátní tlampače?) holedbá…Husa, ctí… Žižku, zrodila Amose - země od Římanů okupovaná židy
03.10. 20:10 Sugar  RE: Národ (nebo korporátní tlampače?) holedbá…Husa, ctí… Žižku, zrodila Amose - země od Římanů okupovaná židy
04.10. 08:36 Jarmila  RE: Národ (nebo korporátní tlampače?) holedbá…Husa, ctí… Žižku, zrodila Amose - země od Římanů okupovaná židy
07.10. 05:40 favela  Potlaceni lidu Koruny ceske
07.10. 11:41 E.R.  RE: Potlaceni lidu Koruny ceske
14.10. 02:27 favela  RE: Potlaceni lidu Koruny ceske
08.10. 02:05 favela  RE: Potlaceni lidu Koruny a..
19.11. 11:54 forensa  RE: Národ (nebo korporátní tlampače?) holedbá…Husa, ctí… Žižku, zrodila Amose - země od Římanů okupovaná židy

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 93 čtenářů částkou 16 150 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

České karikatury politiků vyhostí další 60 pracovníků ruské ambasády22.04.21 17:53 Česká republika 3

My z vás tu chuť bojovat proti banderovcům a ukronacistům vytlučeme22.04.21 15:04 Česká republika 0

Ruská FSB zveřejnila video z tajného rozhovoru agentů CIA připravujících puč v Bělorusku21.04.21 20:39 Rusko 3

Život vašich dětí a život dětí vrchnosti21.04.21 20:03 Česká republika 2

Češi dávají Rusku ultimátum! Trapnost už nemůže být větší21.04.21 19:29 Česká republika 6

Policista Chauvin shledán vinným ve všech třech bodech obžaloby21.04.21 14:51 USA 2

SÚKL hrozí Právu pokutou až půl milionu za články o ivermektinu21.04.21 11:15 Česká republika 3

„Nechápeš, že máš svobodu.“ Sedm Němců se chce přestěhovat do Běloruska20.04.21 23:17 Německo 3

Odvolali ředitele waldorfské školy, který umožnil netestovaným dětem výuku20.04.21 11:36 Česká republika 1

Tak se povedlo. Rusko je z tendru venku19.04.21 19:41 Česká republika 15

Mobilizace vlastenců proti novodobé cenzuře 19.04.21 12:21 Evropská unie 0

Pokus o státní převrat v Bělorusku odhalen18.04.21 10:28 Belorusko 5

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli ruští agenti, Česko vyhostí 18 diplomatů 17.04.21 21:02 Česká republika 16

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 4

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,53 Kč
Euro
25,86 Kč
Libra
29,82 Kč
Kanadský dolar
17,24 Kč
Australský dolar
16,63 Kč
Švýcarský frank
23,45 Kč
100 japonských jenů
19,90 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,67 Kč
100 maď. forintů
7,11 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,51 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 349,25 Kč
1 unce stříbra
564,08 Kč
Bitcoin
1 176 444,75 Kč

Poslední aktualizace: 22.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 2 336