Diskuze k článku

Neskrývaná identita - statečnost či strategická naivita?

Příspěvků 30

26.7.2016 1:11

obezitu si genofond vyřeší sám autore

r.m. 80.?.?.?

Obézní při dostatku potravy jsou rody, které ještě relativně nedávno zažívaly periodické hladovění a mají tále aktivní úsporné geny. Typicky ještě prvorepubliková chudina nebo cikáni. Po roce 1948 proto mnoho rudých i hnědých soudruhů morbidně obtloustlo.
Po několika generacích plynulého dostatku přepne organizmus na luxusní energetický režim. Takový jedinec může žrát jak zjednaný, přebytek energie je jednoduše vyzářen do okolí.
To se ovšem nemusí vyplatit v krizových časech, které popisuje lidové přísloví, že "tlustí budou hubení a hubení budou studení".

350827

29.7.2016 0:24

RE: obezitu si genofond vyřeší sám autore

Martin P 37.?.?.?

Reakce na 350827

S vlivem genetiky je to trochu jinak, třeba výraz "mentální genetická výbava" je směšný až na půdu svou nesmyslností...

Pan autor začal dobře, nejvíce oceňuji ochotu používat mozek.

První čtyři body jsou super. Dále je to už ale horší.... nemohu ovšem vyčítat panu autorovi že nezná co jej tato materialistická společnost nenaučila....

Pochopte prosím že uvnitř člověka existuje něco jako dualita.

1/2 je ego, něco jako jako zvířecí člověk v nás, s ním je spojena touha po tom mít navrch a víc než ostatní, ego bojuje o přežití, tato část je spojena s emocemi a také pudy, tady lze mluvit o ovlivnění genetikou, protože reaguje pudově jako zvířátko a proto je také často manipulováno strachem ze strany našich vládců, kteří toto vědí, ale ovčanům to samozřejmě neříkají, protože by tím ztratili moc nad nimi

2/2 je vyšší JÁ, duchovní složka spojená s láskou, myšlením, kreativitou

Ideální stav je rovnováha jin-jang mezi těmi polovinami... ano přesně tak, taoismus mluví o tom samém, jen trochu jinými slovy... žádná půlka není špatně, jen je třeba je vyvážit.... to samozřejmě není jednoduché... třeba u většiny politiků, jednoznačně převažuje ego žeano [mrknutí jedním okem]

ZÁKLADEM JE TO CO ŘÍKALI už ANTIČTÍ GNOSTICI: POZNEJTE SAMI SEBE A POZNÁTE VŠE...

každý to může na sobě pozorovat... chce to jen chvilku cvičit... pak s tím můžete něco dělat a následně se mimo jiné stanete nemanipulovatelnými ze strany systému... tohle je jediná cesta k osvobození, každý ji musí provést sám na sobě a stát se tak příkladem.... jinak to nejde

není to pro každého, ale pokud tady nejsou jen fanatičtí věřící v náboženství materialismu (včetně jeho genetiky a darwinismu) pak mohu srdečně doporučit čtení pro vaši duši, viz odkaz níže kde je to vcelku pochopitelně popsáno.... ale stejně to není snadné čtení...

a opakuji, prosím pokud jste členy náboženské sekty materialismu, raději se tomu odkazu vyhněte... ušetříte si nervy [mrknutí jedním okem]

================================

Vědomí ega k vám přichází na spojnici solar plexus − přední mozek, vědomí ducha pak na spojnici božská jiskra v srdci − zadní mozek. Ve vašem vědomí duše jsou obě samostatná vědomí spojena v mozku. a občas se tak trochu hádají... pamatujte cílem je harmonie protikladů, přesně jak říká taoismus!!

Více informací::

http://www.ragauian.cz/stvoritel-satan-a-studijni-...

350948

26.7.2016 1:47

řekl bych, že to je obojí: statečná strategická nivita

r.m. 80.?.?.?

Vložený obrázek
aneb ovcojeb stvořil kozojeba

350828

26.7.2016 7:24

Kdo nám vládne, poznáte podle toho, KOHO nesmíte kritizovat

MoUdrostrak 90.?.?.?

Lidé si odmítají přiznat realitu. Milují (zlatokopající) samice v mini, texaskující bicepsáky - u přitom zároveň (paradoxně) touží po „klídku" (a míru).
Horrují a hoří se agresivnímu, genocidnímu, apartheidnímu Židovskému státu Izrael, kolonizaci domorodých Palestinců - a zároveň (paradoxně) volají po „spravedlnosti" v Gottlině.
Na počátku 2. poloviny byla uhlíkonosná Persie zaplavena rakovinou zionistické lichvy, diktatury, velkoexekutorství, korupce, a bídy. Na 1.000 oslů jeden mercedes, na 100.000 oslů a jedno 100 mercedesů jeden Rolls Royce. Zionisující diktátor Shah Pohlaví za jediný týden mejdanu ✓ Persepoli rozházel 2 roční budgety Švýcarska.
Po svržení a vyhnání zionisujícího Shaha Pohlaví Emmam Khomeini vyhlásil referendum a 96% Íránců si vybralo „Nadvládu klerika" ✓ podobě Islámské republiky.
Dnes se po 38 letech neporažené revoluce stala Islámská republika Írán vědecko-technickou velmocí. Neurochirurgické operace mozku se ✓ Islámské republiky Írán učí v předklonu kapacity z celého světa, včetně USA. Mercedesů je dneska v Íránu asi jako ✓ Gottlině policejních oktávek. Osli zmizeli a řidiči i řidičky(!) se tísní i v desetiproudých kolonách a zácpách.
Češi ale Írán nenávidí. Írán se neklaní Havlovi, Židovskému státu Izrael, zahaluje vlasy a stehna ženám (včetně cizinek), zakazuje casina, lichvu, porno, satelitní antény ke konzumaci globálnich ziomédií.
Prosperity se dobereme v mini, texaskách a bohatýrskýma fotkama na fízlbugu.

350832

26.7.2016 10:25

RE: Kdo nám vládne, poznáte podle toho, KOHO nesmíte kritizovat

výjimečné porušení omerty 109.?.?.?

Reakce na 350832

nemáte tam překlep (?) "hoří" nemělo být "koří" ?

ano , váš text výstižně ilustruje text autora, kterému tímto tleskám .

A jak se člověk změní vnitřně (?) - stačí si nepřetržitě pokládat jedinou otázku : komu skutečně slouží to, co právě konám ? Po čase otázka přejde do podvědomí a filtr konání ve svém zájmu pro obecné blaho se vám stane přirozeným. Pozor, na rozené psychopaty to nefunguje.

350845

26.7.2016 7:59

Jen hloupá hra

Moiry 82.?.?.?

Pokud myslíme svůj odpor ke stávajícímu systému opravdu vážně, nemůžeme si dovolit "tříbení myšlenek" na prošmírovaných webových stránkách, ale musíme být propojeni vzájemně v ryzím soukromí.

350835

26.7.2016 8:01

Kázání idealisty?

Saša 50.?.?.?

Úvodní část článku pana Habra připomínající naše pudy a skutečnost, „že sami sebe vlastně neovládáme“ je skutečnost. Duševně jsme se asi po několik tisíciletí mnoho nezměnili, což jak víme, je v obrovském kontrastu s technologickým pokrokem. Natož naše pudy!
Mám trochu problém s řešením, které pro autora z toho „plyne“. Pokud je něco geneticky a fyziologicky dáno je to sakra obtížné měnit. Dále autor výmluvně a široce nabádá ke změně sama sebe. Pokračuje zdůrazněním morálky jako základ základů. Přeloženo ze zvučných slov, žádá průměrného blba, aby si nechal vyměnit středověký mozek za osvícený. Autor to myslí dobře. Ovšem přispěl intelektuální výřečností k řešení problému? Chce čtenáře nadchnout?
Neberte to prosím, jako tvrdou kritiku! Napsané je to skvěle, ale nějak se cítím jak po farářově kázání [zmaten]:

350836

26.7.2016 19:51

RE: Kázání idealisty?

lama.cz 46.?.?.?

Reakce na 350836

Dobrý odhad. Pikantní ideologické školení ve jmému anti-ideologie, "navzdory tomu, že všichni pošetilí stoupenci všech ideologií nás budou přesvědčovat o opaku, a to často velmi líbivě a sofistikovaně."

Co je to vlastně ideologie? Neodlišuje se ideologie od Vědy tím, že stanovuje program a morální principy? Vždyť věda jako taková nemá program, krom programu vědecké práce. Taková je věda Marxova, Kapitál, kniha ekonoma. Jakmile začneme prosazovat program a morálku (viz Marxův Manifest, nebo Leninovo: "Co dělat?"..."Všechno co směřuje ke komunismu je morální" ), přesně v tom okamžiku, kdy toto začínáme tlačit lidem do hlav, stáváme se ideology, což neznamená nutně špatnými lidmi, společenskými škůdci. Odpor vůči ideologii obecně, za současného hlasitého moralizování a navrhování programu, sám o sobě je pošetilý a pokrytecký.

Co je to morálka a jaký má vlastně potenciál cokoli měnit? Ukážeme v historickém kontextu otroctví. Proč vzniklo otroctví? Protože práce otrokova byla ekonomicky výhodná. Proč byla výhodná? Protože otrokář nemusel skromně čekat, jako svobodný sedlák, až se mu narodí syn, doroste a naučí se pracovat na vlasntím. Otrokáři stačilo zajít na trh a koupit otroka. A když nebylo pracovní síly potřeba, ani pak nemusel syna živit, stačilo zajít na trh a otroka prodat. A otrokář nemusel otrokovi dávat tolik, co otec svému synovi. Otroctví coby ekonomický model bylo tedy z čistě ekonomického hlediska výhodné a tedy i morálně přijatelné. Společností tolerované.

Otrokářský řád v Evropě skončil, ale ne otroctví. To se udrželo až do poloviny 19. století. Proč tomu tak bylo? Protože držba otroka se stále vyplatila a proto stále byla společensky přijatelnou a tolerovanou. Teprve, když se otrocká práce přestala vyplácet, když práce parního stroje se stala levnější než práce otroka, a když zajištěné a jakž takž důstojné postavení středověkého městského řemeslníka ustoupilo ve prospěch pracující chudoby, teprve tehdy se otroctví v ekonomice definitivně přežilo, stalo se ekonomicky neefektivním, bylo oduznáno a více či méně násilně potlačeno. Nikoli ovšem v zájmu lidstva, nýbrž v zájmu kapitálu. Bez této změny v ekonomických poměrech, nebyla změna v ekonomických vvstazích možná - navzdory dobovým předchůdcům pana Habra a jejich idealismu, arogantně odmítajících cosi takového jako je studium.

350883

27.7.2016 23:46

RE: Kázání idealisty?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 213.?.?.?

Reakce na 350883

Ukázkové překrucování. Morálka je daleko vyšší princip, než jen společenské akceptování. Není vaše morálka a moje morálka, je jen jedna pro všechny stejná, a dokonce je v čase neměnná. Je však skupina lidí, kteří toto nikdy neuznají - v článku zmiňovaní psychopati

350922

28.7.2016 0:59

RE: Kázání idealisty?

dub 89.?.?.?

Reakce na 350922

no to je odvážné tvrzení.
asi byste měl tedy pojem morálka definovat.

neboť pokud je tím rozuměna sada obecně uznávaných pravidel, akceptovaných jako společenská norma, pak nelze souhlasit.

neboť není pravda, že morálka je v čase stejná. dokonce ani místně stejná.
jiná byla před říší římskou, jiná na počátku říše, jiná po jejím zániku. jiná ve středověku.

jiná morálka je v japonsku, jiná v laponsku.

něco jiného bylo považováno za morální za soudruhů, něco jiného dnes.

takže máme-li se někam posunout, budete muset definovat, co si pod tímto pojmem představujete.
neboť běžně je morálka chápána jako soubor pravidel chování považovaného za "ctnostné" v dané společnosti, kultuře a době.

350924

28.7.2016 5:01

RE: Kázání idealisty?

Saša 50.?.?.?

Reakce na 350924

Zcela souhlasím s panem Dubem.

Kde kdo se ohání morálkou, pojmem, daným dobou, kulturou a platícím mezi soběrovnými. Ač, morálku mají i jiné druhy zvířat, u člověka se utváří v dětství. O tom co je vrozené a co se jedinec naučí se dohadují vědci.
Každý den dnes můžete číst jak ve jménu velikého boha někdo bezvěrce podřeže a považuje to za vysoce morální, je za to ochoten obětovat i vlastní život. Variace v chápání morálního jednání je obrovská. Samotné téma je široké a různě se okecává. Než tedy někdo začne mávat vysokou morálkou měl by se vymezit.

350930

4.8.2016 19:15

RE: Kázání idealisty?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 350930

Slova papeže Františka - šokovala hlavně Duku a Vlka. Smekám....

Hlava katolické církve papež František šokoval sněm Vatikánských ortodoxních kardinálů mj. i těmito interními diskusními výroky: Co si myslíte kdo jsem já, že jsem nějaký zástupce Boha na zemi, nějaký polobůh? Jsem jen obyčejný člověk jako i Vy všichni! Nač jsou Vám obrovské majetky? Nač Vám byla Vatikánská banka? Do Božího království si je i tak neseberete. Zde na zemi alespoň pomáhejte chudým tohoto světa najíst a obléknout se. Proč převážně všichni kněží hypnotizují lidí náboženstvím a nepochopitelnými kázáními? Naučme raději lidi žít s Bohem tak, aby nemuseli chodit do kostela jako náměsíční, bez rozmýšlení o tomto světě. To mi připadá jako když nemocný musí chodit na dialýzu. Věřící nejsou nemocní! Neučte věřících nazpaměť písmo svaté a bibli, naučte je raději opravdově a šťastně žít! Z církve svaté se udělala jakási zvláštní škola a v ní je nenaučíte opravdově žít. Jménem církve se omluvte, tak jako já, všem nevinným lidem za všechny války světa, neboť pod všemi byla a je podepsána církev a náboženství! A to od nespravedlivých náboženských výprav křižáků do Svaté země, až po dnešní nevýslovné projevy náboženských keců, té nesnášenlivosti. Jménem církve se také ospravedlňujte všem obětem sexuálního zvěrstva kněží spáchaných na dětech a ženách. S celibátem budeme muset něco udělat, protože všem normálním kněžím je jasné, že tyto ostudné činy jsou důsledkem potlačování přirozených hormonálních a pudových potřeb člověka, tak jak byl stvořen. Sestupte s piedestalu, i my kněží jsme jen lidé a i když si hrajeme na bohy a nasazujeme si masku čistých a neposkvrněných hříchem, příroda si s člověkem, tak jak byl stvořen, své vždy udělá. Byli jsme stvořeni i s pohlavními orgány a ty jsou nedílnou součástí našich těl a jsou řízeny mozkem a hormony. To, co Vám říkám, není sebechvála. Pochopte prosím to, co jsem pochopil i já už dávno. To ne Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ale člověk si od pradávna vytvářel Bohy na svůj obraz!!!

351093

28.7.2016 23:51

RE: Kázání idealisty?

Martin P 37.?.?.?

Reakce na 350836

Pan autor začal dobře, nejvíce oceňuji ochotu používat mozek. Dále je to už ale horší.... nemohu ovšem vyčítat panu autorovi že nezná co jej tato materialistická společnost nenaučila....

Při vší úctě, neberte si to prosím osobně, ale pan autor netuší co se v psychice děje, už jen výraz "mentální genetická výbava" je směšný až na půdu svou nesmyslností...

350947

26.7.2016 8:23

Rezonuji

eda521 193.?.?.?

Vážený autore, dlouho jsem nečetl něco (pro mě) tak rezonujícího. Pojmenoval jste klíčové rozpory i základní cestu - změnit sebe.
Chtěl bych doplnit, snad organicky, váš apel na morálku. Došel jsem k jednoduché definici morálky, kterou tu nabídnu: Morálka je vůle k harmonii.
Proč k harmonii? Harmonie je největší silou Života, proto. My jsme nastaveni (geneticky) k harmonizaci s okolím, umíme to nejlépe po narození, celý náš dětský vývoj v nás nechá chtě-nechtě otisk reality, kterou v té době žijeme - k té podobě reality se naladíme a považujeme ji za harmonickou. Proto je ovlivnění světa dětí tak klíčové pro budoucnost společnosti.
Harmonie hledá soulad, ale s čím? S tím co je vhodné k následování. Jako jedinci vstupujeme do mnoha vztahů, kde udržení harmonie vztahu vyžaduje odlišné chování. Do práce musíme chodit na čas, plnit zadané úkoly, manželce je vhodné přinést občas kytku atp. Obecně říkám kritériím, co harmonické je a co není, harmonické rámce. Otázka pak je kdo pro nás jako jednotlivce nastavuje harmonické rámce a jak moc jsem na ně existenčně vázáni. Zcela jistě existuje globální harmonický rámec přírody (prostředí naší planety), který jsme ovšem pod mocenským tlakem jiných rámců opustili. Harmonizujeme dnes většinově naše životy s cestou do pekel, kterou nám dnešní elity existenčně vnucují. Morálka dneška je pro mě návrat k vědomí globálního harmonického rámce, vůle k jeho poznávání, naplňování souladu s ním vlastními životy. Strategickou výhodou je, že (takto jen pojmenovaný) globální harmonický rámec může poznávat každý sám za sebe, naše komunikace a vzájemné přesvědčování je jen možnou cestou pomoci k hlubšímu pochopení. Přemýšlejme více o tom, jaký-který-čí harmonický rámec svými životy naplňujeme.
Ke skrývání identity: lidé jsou obecně silně existenčně svázáni se svými partnery, dětmi. Když se identifikují jako nepřátelé systému, riskují i klid životů svých blízkých (rodina Adama Bartoše!).
Pane autore, děkuji!

350838

28.7.2016 1:13

RE: Rezonuji

orim2 76.?.?.?

Reakce na 350838

Lepšie by ste urobili ak by ste k slovu morálka miesto harmonii pripísali slovo svedomie.

350927

26.7.2016 9:14

Havlistický hon na ruské agenty - jde o prachy

J_Pitralon 178.?.?.?

Každopádně, jestli nepracujete se skrytou identitou, tak z vás stejně udělají ruského agenta. Protože oni (think tanky, bezpečnostní instituty, neziskovky) jsou placeni právě z těchto peněz na boj proti ruské propagandě, proto musí někde dohledat ruskou propagandu. Například, když vy kritizujete nějakého západního politika nebo západní vojenskou akci, tak tím narušujete naši jednotu a nahráváte Rusku, i když třeba nevědomky a bez záměru nahrát Rusku. A to je třeba odborně z jejich strany podchytit a získat peníze do rozpočtu pro další rok, že.

Ruské dezinformace zaplavují Česko a zamlžují pravdu, tvrdí analytička
http://zpravy.idnes.cz/rusko-zaplavuje-evropu-i-ce...

Muse - Psycho
https://www.youtube.com/watch?v=UqLRqzTp6Rk

350840

26.7.2016 9:29

Harmonie, morálka, rozum??

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 82.?.?.?

Tak tyhle dobroty si můžeme schovat na dobu budoucí, jediné, na co se můžem spolehnout, je strach. A to nejen náš vlastní, ale těch, co se jich chceme zbavit.
Jedině strach o sebe, svoji rodinu a strach z hladu a zimy nás může změnit , strach najednou pomine a nastoupí zlost, kdy jedinec, nebo skupina jde tvrdě za svým cílem s vědomím, že není cesty zpátky. Pak bude jen krev, mrtvoly, oheň a střelba.
Až si tohle všichni prožijeme, teprve pak budem toužit po morálce, harmonii a rozumu.
Osobně radši bych přebíjel patrony, než šel někoho volit.

350842

26.7.2016 11:03

RE: Harmonie, morálka, rozum??

E.R. 82.?.?.?

Reakce na 350842

Ano,"žumpa musí vyhnít",zdá se to být neodvratné,jak nás poučují dějiny,a proto vytvářejme takové předpoklady,aby až to začne,jsme u toho nebyli,jako "malí kluci",nebo "vykulený telátka".....[oči v sloup]

350847

26.7.2016 14:42

Musí to vyhnít??

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 79.?.?.?

Reakce na 350847

Už je to tu zase: "ono se to nějak samo udělá" případně "někdo to za nás udělá".
Copak nevíte, že mocní a vlivní, vždy když jim začně stoupat obsah žumpy ve které jsou, po hrudník a výš, tak udělají všechno pro to, aby v té žumpě stáli na ramenou těch co jsou v potravním řetězci pod nimi (tj. nás) ?

350861

26.7.2016 11:06

RE: Harmonie, morálka, rozum??

eda521 193.?.?.?

Reakce na 350842

Děkuji zám za tento příspěvek. Pokusím se vysvětlit, že harmonie a morálka tady jsou stále, pro důsledky je ale klíčová role harmonického rámce, jak jsem se jej snažil dříve popsat.
Znovu - harmonický rámec určuje, co je harmonické a co ne. Znají bojovníci ISIL harmonii a morálku? Samozřejmě! Mají svůj korán, mají své imámy pro interpretaci reality, mají své zdroje harmonického rámce. Terorista ISIL je teroristou pro nás, z našeho pohledu jde o něco disharmonického, ale z jejich pohledu: plně morální činy zabíjení bezvěrců, které činí svět (jejich) harmonickým. Následují harmonii svého prostředí existence (které jim btw nic jiného nedovolí) a jsou v tomto rámci zcela morální.
Základem disproporce je tedy myšlenka existenční netolerance k jinověrcům. Pokud se islám ústy svých mluvčích, imámů, nezřekne veřejně této existenční netolerance k jinověrcům, musíme se cítit ohroženi nastavením jejich morálky, v níž pro např. ateisty není místo. My chceme poznat a následovat globální harmonický rámec této planety, kde je místo pro všechny, kdo je schopen aspoň respektu ke svému okolí, když už není schopen harmonické spolupráce.
K vašemu přebíjení patron se tedy harmonicky a morálně připojím - máme právo ve smyslu principů Života bránit sami sebe, vše, co děláme, děláme pro naše životy a životy našich dětí. Kořen budoucího zabíjení je v neuvěřitelné toleranci k morálce netolerantního islámu a musíme se zbavit politických vůdců, kteří právo na život Evropanů okázale ignorují. Ale dělají to podle plánu, který více než tušíme.
Trochu mimo, je třeba vidět, že tu nenávistnou ideologii islámu někdo pomohl rozdmychat a všemi prostředky posiluje vlnu, která se na Evropu valí. Ten někdo ví, že když se dva perou, třetí, byť nejslabší, se může smát nad hroby těch co se vzájemně pozabíjejí. Tady už pak harmonie, ale ani život, není. Jsou tu jen přátelé Satana a Smrti. Zjevně sem patří mj. jistý pan Soros.

350848

26.7.2016 14:28

RE: Harmonie, morálka, rozum??

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 82.?.?.?

Reakce na 350848

Knoflikt a střet na bodáky se blíží. V ČSLA v roce 1982 mně učili. Byla to nejlepší škola. Umím rozebrat i složit samopal za pár vteřin a se mnou to umí i další desítky tisíc chlapů.
Možná na dobu budoucí je třeba přepsat Desatero.
Zabij, nebo budeš zabit
Ber si, co potřebuješ, jinak si to vezme tvůj nepřítel
Smrt (nepřítele) je )Tvůj) život
Kdo do tebe kamenem, ty do něj kulkou.
...
V žádným případě nás, bělochy nemůže ta přičmoudlá špína porazit,
z jejich mrtvých těl se nažerou psi.

350857

26.7.2016 20:41

RE: Harmonie, morálka, rozum??

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 185.?.?.?

Reakce na 350857

Dokud budou češi takhle naivní, zpitomělí a neschopní pochopit kdo je náš skutečný nepřítel a kdo dodává džihádistům zbraně, výbušniny a taktické informace, tak nás porazí velmi snadno.

1,5 miliardy muslimů + miliardy dolarů z USA na jejich výzbroj
versus
10 milionů zpohodlnělých vyměklých čechů s rozkradenou rozkalouskovanou výzbrojí a zbraně z doby krále klacka

A ještě ke všemu většinu starých ale funkčních vz.56 naši skvělí politici rozdali spřáteleným teroristům a podobným režimům.
Takže pokud se nechcete bránit klackem či smetákem, budete si muset pořídit vlastní zbraň i výstroj. Pokud vám i toto naše slavná věrchuška mezitím nezakáže.

Na závěr poslední otázka: jak chcete bojovat s nějakou flintičkou proti organizacím jako jsou CIA, NSA, MOSSAD ?

Zatím se ta miliarda slušných muslimů, co nechtějí problémy ani války ještě nenaštvala. Pokud se naštvou (a na tom USA pilně od roku 2001 pracují), tak to bude fatální.

350887

26.7.2016 14:35

RE: Harmonie, morálka, rozum??

dub 89.?.?.?

Reakce na 350848

harmonie bez rovnováhy neexistuje.
tudíž nemůže být harmonickým prosazování, o to víc násilné, nějakého extrému.
žádný fanatik nemůže být harmonický, z principu.

pletete si harmonii s rezonancí.

350859

26.7.2016 14:58

RE: Harmonie, morálka, rozum??

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 82.?.?.?

Reakce na 350859

Raději budu živým fanatikem, než mrtvým chudákem, co dbal na harmonii a rezonanci.
To není můj životní cíl, ale už není na výběr.
Dost už bylo voleb, tolerance a dalších pitomostí.
Ozbrojte se!!

350867

26.7.2016 18:30

správný, ale poněkud naivní přístup k historii lidstva a člověku jako takovému…

Pavel Karpeta ragauian (zavináč) seznam (tečka) cz 188.?.?.?

milý autore, lidem by se především mělo říci, že jsou multidimenzionálními bytostmi… a něco o tom, že mají v sobě samostatné vědomí ega /vědomí zvířecího člověka/, samostatné vědomí ducha /vědomí duchovního člověka/ a součtové vědomí duše /tím jsou oni jako pozemský člověk/… tvé pojetí role muže a ženy je pojetím, které klade důraz na zvířecí složku lidské bytosti… a o tu duchovní se bohužel už dva tisíce let stará v našich poměrech římsko-katolická církev a dopracovala to tak, že ty jsi dokonce to druhé lidské vědomí, vědomí ducha, ve svém textu ani jednou nezmínil… pravděpodobně ti ani nepřišlo na mysl… nebo máš strach, že by se ti lidé vysmáli?..

správně říkáš, že nedokážeme-li změnit sebe, je zcela marné pokoušet se změnit ostatní či dokonce systém… ovšem úvaha o resuscitaci morálky v té podobě, jak ji podáváš, je nereálná… je nereálná, pokud tuto morálku nepropojíš s nutností naslouchat a prosadit v sobě vědomí duchovního člověka oproti vědomí zvířecího ega prací na svém vlastním nitru... když lidem o tomto vědomí ducha a o tom, co v lidském těle toto vědomí dělá, jaké jsou jeho vztahy s vědomím zvířecího člověka a jimi jako pozemským člověkem nic neřekneš, marníš čas… není návod, není výsledek...

takže to vyjde nastejno, pokud někdo /jak říkáš/ skrývá nebo jako ty zveřejňuje... výsledek je stejný... já svoji identitu a pohled na věc také neskrývám… ale na rozdíl od tebe mám i návod, jak toho dosáhnout aspoň u těch lidí, kteří jsou na to připraveni... i ty se můžeš začíst do stránek mého webu www.ragauian.cz a třeba do rubriky Dualita lidského bytí… chodí na něj denně jen asi šest set lidí, což je kapka vody v moři, ale je tomu tak i proto, že i tak pro dobrou věc zapálení lidé jako ty pohled do toho, jak vypadá ve skutečnosti lidské nitro, zuřivě odmítají… znáš tu historku z blízké budoucnosti?... zní tak nějak, nebudu to hledat: ženili se, vdávaly, pili a hodovali jako za časů Noé, ale pak… pak se už jen tiše píská…

350878

27.7.2016 0:13

Jako by úvaze cosi scházelo

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Změnit sebe (jak a do jaké míry?), nebo se nechat zahubit?

Právo, násilí ve skryté podobě? Nařízení vyhlašované mocnými a jejich poskoky?

> "A ženy… preferují a vyzdvihují ty z nás mužů, kteří jsou zdatní v získávání selektivního prospěchu, bez ohledu na míru negativního dopadu na naši globální „tlupu“, na náš živočišný druh."

Pan editor nedávno popsal příběh se ženou, která má zábranu závadného myšlení ve vztahu k evoluční strategii samovyvolenců. Domnívám se, že ta žena ve svém strachu není výjimkou.

Co to je morálka?
Pro někoho škodit gojimům, chaos, rozvrat.
Pro jiného, pokud možno, nečiň jinému, co nechceš, aby on činil tobě.

DEPRIVANTI

> "systém, který je ovládán těmi nejhoršími z nás a který na našich genetických slabostech stojí "

Systém je evoluční strategií ničivé sekty, která je cvičena v pohrdání jinými lidmi. Ideologie vyvolenosti, ničivosti, trýznění a sebetrýznění, lačnosti, chamtivosti.
Kooperace je dočasnou záležitostí- když nemůžeš soupeře porazit, spoj se s ním, ale v chorém mozku stále hlodá lest.

Změna pošetilců u moci?
Jakože by banksteři v nejvyšších patrech hierarchie opustili své pozice a odpočívali na břehu rybníka?
Debilizace by byla nahrazena logikou. Rozum by vítězil nad emocemi?

350900

27.7.2016 23:07

Autor to možná myslí dobře, ale ví o tom naprostý kulový

hestroy 77.?.?.?

Jestli jsem to správně pochopil, tak autor považuje zažité bláboly za pravdu. Nevím, jestli o tom něco ví, ale pokud mluví o těch třech bodech, tak ano, může to tak být, ale jedině v římském systému. Takže ví prd o tom, jak to tady fungovalo před zavedením té zhovadilosti zvané "římská civilizace". A tím jsem si 100% jist. Nicméně mu to naprosto nebrání v pronášení "pravd".

Je mi autora celkem i líto, když neumí ovládat sám sebe a potřebuje s někým bojovat o zdroje a o samice.

350921

28.7.2016 14:49

Právě dnes pravděpodobně i o tomto webu... o nás

Andrea Komárková 194.?.?.?

http://www.evropskehodnoty.cz/akce/2016/

Akce - 201628.7. 2016: Tisková konference k představení studie o fungování českých dezinformačních webů
Vlkova 36 - Pracovna, Praha 3 .

Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci think-tanku Evropské hodnoty k představení studie o fungování českých dezinformačních webů.

ČAS: 11:00, čtvrtek 28.7.2016

MÍSTO: Vlkova 36 – Pracovna, Praha 3 Žižkov

V České republice již dlouhou dobu probíhá dezinformační kampaň, která je součástí hybridní války vedené Ruskou federací a jejími spojenci proti západním demokratickým státům. Cílem této kampaně je nabourávat důvěru v demokratické instituce a narušovat naše transatlantické partnerství a legitimitu členství v mezinárodních organizacích, jako je EU nebo NATO. Tato kampaň v Česku nachází desítky spojenců a spoluhráčů.

Na tiskové konferenci bude představena mapa fungování nejrelevantnějších webových dezinformačních projektů, doplněná o charakteristiku jejich obsahu a autorů. Bude představen koncept tazvaného dezinformačního ekosystému, tedy toho, jak jednotlivé weby i osoby mezi sebou fungují.Na tiskové konferenci vystoupí Jakub Janda, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty.

Akce je přístupná pouze novinářům.

350939

29.7.2016 0:49

RE: Právě dnes pravděpodobně i o tomto webu... o nás

Martin P 37.?.?.?

Reakce na 350939

ten svět zešílel [pláč]

http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=164121

Vložený obrázek

Vložený obrázek

350950

28.7.2016 18:44

i Ježíš se skrýval

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 179.?.?.?

Hrdinství je jedna věc, sebevražedně nebezpečné jednání věc druhá. I Ježíš se často skrýval, protože od jisté doby mu šla židovská elita tvrdě po krku.
Vždy někde vystoupil, udělal kázání na veřejnosti, a pak přes sebe hodil plášť a zmizel v davu, dřív než židovští knězové vzburcovali dav, aby ho ukamenoval (a to tehdy naštěstí neměli všude kamery jako dnes).
Když to bylo nutné pro splnění jeho cílů, tak se dobrovolně vydal a nechal se ukřižovat. Kdyby se však nechal umlátit či ukamenovat hned na počátku, tak by ničeho nedosáhl.

350943

Příspěvků: 30

26.07. 01:11 r.m.  obezitu si genofond vyřeší sám autore
29.07. 00:24 Martin P  RE: obezitu si genofond vyřeší sám autore
26.07. 01:47 r.m.  řekl bych, že to je obojí: statečná strategická nivita
26.07. 07:24 MoUdrostrak  Kdo nám vládne, poznáte podle toho, KOHO nesmíte kritizovat
26.07. 10:25 výjimečné porušení omerty  RE: Kdo nám vládne, poznáte podle toho, KOHO nesmíte kritizovat
26.07. 07:59 Moiry  Jen hloupá hra
26.07. 08:01 Saša  Kázání idealisty?
26.07. 19:51 lama.cz  RE: Kázání idealisty?
27.07. 23:46  RE: Kázání idealisty?
28.07. 00:59 dub  RE: Kázání idealisty?
28.07. 05:01 Saša  RE: Kázání idealisty?
04.08. 19:15  RE: Kázání idealisty?
28.07. 23:51 Martin P  RE: Kázání idealisty?
26.07. 08:23 eda521  Rezonuji
28.07. 01:13 orim2  RE: Rezonuji
26.07. 09:14 J_Pitralon  Havlistický hon na ruské agenty - jde o prachy
26.07. 09:29  Harmonie, morálka, rozum??
26.07. 11:03 E.R.  RE: Harmonie, morálka, rozum??
26.07. 14:42  Musí to vyhnít??
26.07. 11:06 eda521  RE: Harmonie, morálka, rozum??
26.07. 14:28  RE: Harmonie, morálka, rozum??
26.07. 20:41  RE: Harmonie, morálka, rozum??
26.07. 14:35 dub  RE: Harmonie, morálka, rozum??
26.07. 14:58  RE: Harmonie, morálka, rozum??
26.07. 18:30 Pavel Karpeta  správný, ale poněkud naivní přístup k historii lidstva a člověku jako takovému…
27.07. 00:13 Pátá Mojžíšova 7:24  Jako by úvaze cosi scházelo
27.07. 23:07 hestroy  Autor to možná myslí dobře, ale ví o tom naprostý kulový
28.07. 14:49 Andrea Komárková  Právě dnes pravděpodobně i o tomto webu... o nás
29.07. 00:49 Martin P  RE: Právě dnes pravděpodobně i o tomto webu... o nás
28.07. 18:44  i Ježíš se skrýval

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

36

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 72 čtenářů částkou 12 448 korun, což je 36 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 1

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 0

Naprosto šílená propaganda - "Očkovaný prý zemřel kvůli neočkovanému"17.09.21 18:59 USA 1

Zprávu o EU: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal...17.09.21 18:58 Evropská unie 0

WHO vydáva nové odporúčania týkajúce sa úpravy ľudského genómu17.09.21 18:24 Evropská unie 0

Odvolali Hanu Lipovskou17.09.21 16:11 Česká republika 7

Diskuze lékařů: Máme málo covidových pacientů. Mohli bychom započítat i uzdravené, aby to bylo děsivější17.09.21 11:38 USA 2

Italové budou moct do práce jen s potvrzením o bezinfekčnosti17.09.21 11:31 Itálie 3

Náhubky dětem! Teď!17.09.21 11:27 USA 1

EU Vyšetřování: Miloš Zeman nešířil Putinovy lži, přiznala BBC. Lži šířila pražská kavárna17.09.21 11:23 Británie 1

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 10

Německý hlavní patolog bije na poplach: "Vakcína je příčinou úmrtí ve 30-40 % pitvaných, nedávno očkovaných osob."15.09.21 18:00 Německo 0

Transgender vyhrál v ženských smíšených bojových uměních - a užíval si to15.09.21 13:26 USA 2

UK oficiální dokumenty: Na covid nejvíce umírají lidé po druhé dávce vakcíny15.09.21 12:52 Británie 1

Varování: Po vakcinaci těhotné matky se dítě narodilo s nervovou poruchou15.09.21 12:09 USA 0

Předaly české hygienické stanice své kompetence Světové zdravotnické organizaci?15.09.21 11:26 Česká republika 1

My vám dáme ivermektin! Do řady a očkovat, holoto!15.09.21 10:50 Česká republika 4

Naštvaný Babiš - Testovat očkované? „Ne! To nikdy nebude!”15.09.21 10:18 Česká republika 2

USA změnily definici vakcíny a přidaly k ní genetickou složku15.09.21 10:06 USA 0

V slovenskom zariadení pre seniorov v okrese Snina ochorela na Covid-19 polovica klientov, dvaja zomreli. VŠETCI BOLI ZAOČKOVANÍ15.09.21 09:58 Slovensko 0

Měnové kurzy

USD
21,65 Kč
Euro
25,38 Kč
Libra
29,74 Kč
Kanadský dolar
16,96 Kč
Australský dolar
15,73 Kč
Švýcarský frank
23,22 Kč
100 japonských jenů
19,69 Kč
Čínský juan
3,35 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,70 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 970,31 Kč
1 unce stříbra
484,86 Kč
Bitcoin
1 037 474,20 Kč

Poslední aktualizace: 18.9.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 3 326