Diskuze k článku

Hegemonistický cíl neokonzervativců zrušit suverénní státy vede místo toho ke „zrušení“ planety Země

Příspěvků 20

22.12.2015 8:29

A co dál

WAZARI Milan (tečka) Javurek (zavináč) upce (tečka) cz 195.?.?.?

Pokud bychom připustili, že neokonzervativci ovládnou zbytek - a co bude dál? Bude pokračovat Drang nach Osten a budou dobývat sami sebe?

343397

22.12.2015 8:57

RE: A co dál

ytuihg 89.?.?.?

Reakce na 343397

To je zaujímavá úvaha tiež by ma to zaujímalo...

343398

22.12.2015 10:11

==RE: A co dál

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 343397

Každý schopný vládce ví, že kdyby definitivně porazil svého nepřítele, tak se jeho režim zhroutí. Pokud není nepřítel, musí se vytvořit, a hýčkat. Proto Vůdce i Vůdce jeho Nepřítele chlastají vždy tajně v jednom podniku u jednoho stolu, domlouvají se společně , a smějí se těm, kteří na jejich rozkazy padají na obou stranách v "idoeologickém boji". Profesionální Obchod vyžaduje, být současně na obou stranách, a o nic jiného než o prachy nejde.Vždycky jsem litoval zfanatizované Blbce, kteří proti sobě střílejí, a nejvíc ty, co to dělají zadara "pro alláha"... [smích]

343399

22.12.2015 19:37

RE: A co dál

salimon 15.?.?.?

Reakce na 343399

Předkládáte tezi... Režim se zhroutí, pokud není vnější nepřítel.
Upozornil bych Vás na jednu říši, která se dosud nezhroutila. A často neměla nějakého velkého vnějšího nepřítele. Sjednotil ji jakýsi Čchin.

Chci říci, vnější nepřítel může pomoci mobilizovat vnitřní energii. Může pomoci potlačit pochybnosti a odložit vnitřní spory. Může usměrnit nabytečnou energii. Nicméně je to jen pomůcka.

Existuje daleko více pomůcek, které pomáhají udržet skupinu lidí pohromadě. Například pomůcky, které podporují spolupráci. Tradice, víra, nemožnost volby, cíl, pevná struktura, jasná pravidla.
Vnější nepřítel je dnes jen velmi oblíbený způsob, jak legitimizovat cokoliv ve jménu ochrany skupiny jako celku.

Souhlasím však s Vámi, že pro náš současný systém hodnot, kdy žijeme v blahobytu, bojujeme s nudou, zákonodárce se mění každé čtyři roky a nejvyšší metou je svoboda a nezávislost jednotlivce, je velmi obtížné hledat stmelující nástroje.
Pak se obrázek vnějšího nepřítele může velmi hodit.

Domnívám se však, že jste ve své úvaze zaměnil politické divadlo (například pravice-levice) se skutečným soubojem ideologií. Souboj ideologií reálně probíhá, jen se takové bitvy příliš nehodí pro filmové týdeníky.
Například Vámi popsaná představa všeobjímajícího obchodu naráží na realitu, že Mamon zdaleka ještě neovládl duše všech. Někteří "kacíři" stále vyznávají i jiné hodnoty, než osobní prospěch.

A když jste zmínil, jak je Vám líto těch fanatiků...
Přemýšlel jste někdy o tom, že tu posledních sto let je někdo, kdo umí vytvořit ze vzduchu libovolný počet dolarů a půjčuje je na úrok? Přemýšlel jste o jeho cílech? Peníze a majetek to asi sotva budou.
Neděsí Vás myšlenka, že současné peníze jsou nejen prostředek směny ale také nástroj, díky němuž Vy oddaně plníte cíle toho, kdo tyto peníze umí stvořit?

I zapřisáhlý ateista obvykle něčemu věří. Jen to mívá těžší s pochopením.

343412

22.12.2015 22:23

==RE: A co dál

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 343412

Vždy mne totálně deprimovalo, když někdo mluvil o "levici a pravici", "socializmu a kapitalizmu", či jiných židy zkonstruovaných nesmyslech, které ovšem samozřejmě chodí tím lépe, čím dokonaleji je oblbnutá společnost. Groteskní mi pak připadá, jak se v podstatě zhroutí "civilizovaná společnost" vyvolených , když začnou z moře znenadání lézt miliony negrů. Prostě "levice a pravice" byla zlikvidována dalším výmyslem někoho jiného, a to ne třeba "levicí=pravicí", či "socializmem=kapitalizmem", ale třeba pro změnu dámskými vaginami, jak to správně sliboval třeba pan Kadáfí. Systém se samozřejmě principiálně nemění, protože jde zase v první řadě o prachy, mění se jen kapsy, do kterých budou teď ty prachy proudit.... [smích]

343419

22.12.2015 11:49

RE: A co dál

pecao 46.?.?.?

Reakce na 343397

Ano, Ďábel má v sobě prvek destrukce a autodestrukce. Až vyhubí (zotročí) člověčenstvo, semelou se degeneráti mezi sebou.

343403

22.12.2015 13:58

RE: A co dál

ROMAN1 88.?.?.?

Reakce na 343397

Následovalo by TOTÁLNÍ zotročení celého lidstva, se všemi důsledky. Pro představu (nevěřím, že ji nemáte) si pusťte třeba filmečky Alexe Jonese - Endgame, případně nějaké jeho novější.

343404

22.12.2015 17:15

RE: A co dál

Nikdo (originál) 217.?.?.?

Reakce na 343397

Vždy se dá najít či vytvořit nepřítel a i kdyby už zbyli jen dva lidé na celém světě, tak se dokáží poprat o cokoli pro ně hodnotného. [mrknutí jedním okem]

343407

22.12.2015 21:12

RE: A co dál

lindsay ntqld (zavináč) mail (tečka) com 58.?.?.?

Reakce na 343397

Pan Roberts ma jako vzdycky plnou pravdu. Ten Drang nach osten byl praktikovan mnohokrat a vzdycky ti hlupaci dostali od Rusu pres drzku. paklize se tito idioti pokusi o dalsi bude to naprosto stejny konec a dobre jim tak

343417

22.12.2015 18:00

Pár citátů...

salimon 15.?.?.?

S mnohými názory pana autora bych nesouhlasil.
1) Ruská Federace se při jednání s Washingtonem nespoléhá na pravdu, ale na sílu svých zbraní (včetně konvenčních), kterou postupně odhaluje.
"Si vis pacem, para bellum." (Chceš-li mír, připravuj válku. - antické Řecko)
2) Snaha o legitimitu svých kroků, nepoužívání viditelného násilí při získávání nových území a ochota riskovat fyzickou újmu, aby soupeř utrpěl morální ztrátu, jsou pragmatické kroky odpovídající dlouhodobé strategii namířené dovnitř (nikoliv vně). Není to otázka nějaké lepší morálky, je to praktický základ udržitelnosti.
"O lidi je třeba štědře pečovat nebo je zničit, protože za malé křivdy by se mohly mstít, za velké se mstít nemohou." (Niccolo Machiavelli)
"Má-li být válka spravedlivou, je nutné, aby její spravedlnost byla jistá a zřejmá, neboť lid nemůže být uvržen do nejhroznějších neštěstí, jaké způsobuje válka, bez určitých a jistých důvodů." (sv. Augustin)
3) Západní systém je ve viditelném rozkladu (dvojí metr, newspeak, všeprostupující dluhy...). Ruská Federace (a Putin) se nyní prezentuje jako ostrov mravnosti a nezdolnosti. Poslední dobou mi to připomíná pasáž z díla velmi často zmiňovaného. Toto je ukázka z jedné z posledních kapitol.
"Tento Boží vyvolenec bude mít za úkol zničit všechny nerozumné síly, vedené
instinktem a ne rozumem, svou zvířeckostí a ne lidstvím. Tyto síly nyní triumfují
v projevech lupičství a násilí všeho druhu pod maskou zásad svobody a lidských práv.
Svrhly všechen společenský pořádek, aby byl na jeho troskách postaven trůn krále Židů;
ale jejich role skončí v momentě, kdy vstoupí do svého království. Potom bude nezbytné je
odklidit z jeho cesty, na níž nesmí zůstat žádná překážka, ani stéblo."

(Záměrně dílo neuvádím, berte to jako kvíz. 90% zdejších čtenářů o tomto díle slyšelo a bohužel méně než 5% ho alespoň zběžně četlo, což je, dle mě, škoda.)
4) Jak se Vám líbí Putin jako vyvolenec boží? Zatím získává pověst a sílu, ale jaké jsou dlouhodobé cíle? Až historik může skutečně posoudit státníka podle hesla:
"Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?" (Mt 7,16)
Jako běžní současníci, se můžeme maximálně ve volné chvíli posadit, studovat historii a podle ní odhadovat plody stromů, jež jsou nyní v květu.

A pak své názory třeba předkládat ostatním ke zvážení ... [mrknutí jedním okem]

343408

24.12.2015 17:47

RE: Pár citátů...

didusin 89.?.?.?

Reakce na 343408

Čas oponou trhne. Je to již drahně let, ještě v době, kdy Chodorkovskij poprvé žádal o obnovu procesu (nebo o propuštění). Tehdy jej zastupoval kanadský židovský právník, který na dotaz novináře, zda se v případě věznění Chodorkovského nejedná o antisemitismus odpověděl něco v tom smyslu, že nikoli, protože zná Putinův rodokmen. Rozhovor byl převzat tuším z nějakého německého časopisu (Spiegel?) a zveřejnil jej Týden. V této souvislosti je zajímavou postavou také Andropov, který pomohl Gorbačovi na politické výsluní doporučením k anglické baronce. Putin ovšem jedná pragmaticky a může být zachráncem Ruska…čas ukáže

343448

22.12.2015 19:11

A na starý kolena jsem došel k tomu,

Antiseptik 67.?.?.?

že je vše od začátku špatně. Je jedno která politická strana vyhraje, všechny stojí za ... Ani vláda lidu by to nespravila. Co by to spravilo je vláda lidí. Bez závislosti na politických názorech neb jsou to všechno bláboly. Vládnout má ten kdo to může někam přivést, na správnou cestu k rovnoprávnosti, spravedlnosti a přežitíschopnosti. Ovšem jak to nastolit, na to jsem ještě nepřišel. A asi už nepřijdu, takže pro mladší bych řekl zkuste něco vymyslet ale bez politických stran a příslušností, je potřeba prostě stmelit lidi všechny nikoliv vytvářet skupinky navzájem si odporujících pitomců. Chceme přece v principu všichni to samé ne?

343409

27.12.2015 1:20

RE: A na starý kolena jsem došel k tomu,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 343409

>Ovšem jak to nastolit, na to jsem ještě nepřišel

Bez poznání toho základního - pravdy svém původu - to ani nelze. Přitom je ta pravda postavena všem přímo před nos v již bezpočtu tisíců let, coby poslední dochovaný tzv. "starověký div světa". A pro potvrzení toho co představuje, ho provází jeho neméně slavní souputníci, kteří pak pospolu obsahují to již zmíněné - pravdu o svém původu - z níž vyplývá, že opak základního principu Vesmíru - entropie. - představovaný veškerou oživenou hmotou v prťatém, kolkolem pustém prostoru jakési planetární soustavy jedné z bezpočtu hvězd, je pouhou kratochvílí jakési toho schopné nehmotné inteligence, toužící poznat co nastane když se ten přirozený tok entropie zvrátí. A co z toho pro člověky plyne?

Lidé, jakožto prozatím vrchol toho pokusu obdařeného již dokonce i drobtem z té inteligence experimentátora, by místo těch svých žabomyších handrkováních se o hromadění iracionálních prostředků fiktivního bohatství v podobě peněz, měli to poskytnuté racio věnovat tomu, co je základem pro jejich existenci od počátku jejich stvoření - bezpečí, teplu, vzduchu, vodě a potravě. Pro všechny. A budou mít práce "jako na kostele", když už je jim odtamtud dodáván návod k nezaplacení - DESATERO..

No a k nezaplacení bude hlavně poskytnutí pozitivního poznání o možnosti existence inteligencí obdařené oživené hmoty v podobě člověka, oné experimentující inteligenci, která tak možná skutečně život rozšíří vesmírem. Protože v opačném případě dojde k závěru, že pokus zvrátit průběh entropie byla zvrácenost a ponechá entropii její nezvrácený průběh... i na této planetě... jak prosté!!!

343505

30.12.2018 16:23

RE: A na starý kolena jsem došel k tomu,

pepan 195.?.?.?

Reakce na 343409

no jasně!... a to je moment, kdy začnou platit v praxi protokoly sionských mudrců. A my se slávou přivítáme židovského krále, který svou absolutní mocí zabezpečí (tedy zbytku populace, po vybití nevhodných a neposlušných živlů) pořádek, mír a prosperitu...

368765

22.12.2015 19:53

Neocons

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

jsou pouze zdivočelá a namyšlená smečka, která jedná tak, jak jedná, na pokyn svých pánů v pozadí - banksterů, majitelů korporací, továren na zbraně, starých aristokratických rodů, chazarských médií, které patologicky touží po světovládě. Už dávno jsou jejich jména i rezidence známé a v další světové válce, do níž ustavičně ženou stamiliöny naivních evropských, muslimských a amerických otroků svého finančního úžernictví, by byly nejhledanějšími terči. Pouze o tom při své aroganci, omezenosti a namyšlenosti ještě neví. Je na čase jim to jasně a srozumitelně sdělit.

343413

22.12.2015 22:30

kterých 200 rodin s přisluhovači (na ČR poměry Kalousek, Sobotka aj.) chce zničit náš kulturní svět

ijn 77.?.?.?

To budeme pořád skrytě doufat, že se stane zázrak a bůh (nebo Putin) nás zachrání???
Neumíme poslat své české vyvrhely do basy???
Neumíme se dovolat veřejného procesu k jejich potrestání???
Oni svými zločiny (prodej OKD=škoda až 20 mld. Kč a 15 000 nezaměstnaných horníků) rozloží státy a ještě nám budou vládnout???
Sokol a spol. neumí napsat žalobu na hlavní státní zločince za §272 Obecné ohrožení §309 vlastizradu,§ 310 sabotáž, pokud nás trvale naši politici dlouhodobě ohrožují???

Např. 8.6.2013 na www.blisty.cz doložil J.Jůdl jak naši politici vědomě prohloubili Obecné ohrožení tím, že vystavili občany v nebezpečí z povodní hrozící a začali odpouštět Vl. kaskádu o 2000m3/sec více. Totéž provedli při povodni v 15.8.2002 za vlády V. Špidly a zbytečně bylo zatopeno Metro (viz sněm. tisk 282/2003)!!!
Dnes sedí Špidla jako šéf poradců premiéra ve Strakovce, namísto odpykání trestu až 15 let nepodmíněně ??? To se ještě dostal do Bruselu!!!

V ČEZu stojí 123 reaktory v Dukovanech a způsobují ztrátu až 30 mil. Kč každý den!!! Příčina??? Lidské selhání ve vedení ČEZ a bídná kontrola DR ČEZu
MF Babiš sliboval konec s nekompetencemi a korupcí. Dodnes managery ČEZu za škodu přes 3 miliardy Kč nevyhodil. Akcie ČEZ ztratila již 30% ceny!!! Pačes a kabelkář ČEZu sedí na místě již 23 měsíců od Babišovo vstupu na MF!!!

Jak své volební sliby ANO plní??? Musíme začít doma a trestat české vyvrhele, kteří nás ohrožují!!! I na životech!!!

Pokud si lidé v národních státech nezačnou dělat pořádek, a ponechají prostor pro výmluvy na Brusel, potom nastane nekontrolovatelný rozvrat států rychle.

Snad se plukovníci a občanská veřejnost probudí dříve, než bude pozdě!!!

343420

24.12.2015 10:07

"Neumíme poslat své české vyvrhely do basy???"

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 343420

mezi těmi "českými" vyvrheli je zažidováno a zažidovkováno komplexně, zavřít je do basy by byl vodpornej antiseminimus

343444

23.12.2015 7:24

nazývat věci správnými jmény

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 80.?.?.?

tzv. neocons jsou chazarští sionističtí trockisté vyhnaní v první polovině 50. let ze sovětského svazu

343424

30.12.2018 10:38

?????

V. 89.?.?.?

Autor je zakukleny neomarxista,stejne jako mnoho ve spickach EU.Prospel by jim tzv. Vybor pro neamerickou cinnost, a byl by klid. [smích])))

368759

30.12.2018 16:10

RE: ?????

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 194.?.?.?

Reakce na 368759

Jsi zmatený. Ale to by se časem mohlo zlepšit.

368764

Příspěvků: 20

22.12. 08:29 WAZARI  A co dál
22.12. 08:57 ytuihg  RE: A co dál
22.12. 10:11  ==RE: A co dál
22.12. 19:37 salimon  RE: A co dál
22.12. 22:23  ==RE: A co dál
22.12. 11:49 pecao  RE: A co dál
22.12. 13:58 ROMAN1  RE: A co dál
22.12. 17:15 Nikdo (originál)  RE: A co dál
22.12. 21:12 lindsay  RE: A co dál
22.12. 18:00 salimon  Pár citátů...
24.12. 17:47 didusin  RE: Pár citátů...
22.12. 19:11 Antiseptik  A na starý kolena jsem došel k tomu,
27.12. 01:20  RE: A na starý kolena jsem došel k tomu,
30.12. 16:23 pepan  RE: A na starý kolena jsem došel k tomu,
22.12. 19:53  Neocons
22.12. 22:30 ijn  kterých 200 rodin s přisluhovači (na ČR poměry Kalousek, Sobotka aj.) chce zničit náš kulturní svět
24.12. 10:07  "Neumíme poslat své české vyvrhely do basy???"
23.12. 07:24  nazývat věci správnými jmény
30.12. 10:38 V.  ?????
30.12. 16:10  RE: ?????

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

32

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 62 čtenářů částkou 11 175 korun, což je 32 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 5

Německý hlavní patolog bije na poplach: "Vakcína je příčinou úmrtí ve 30-40 % pitvaných, nedávno očkovaných osob."15.09.21 18:00 Německo 0

Transgender vyhrál v ženských smíšených bojových uměních - a užíval si to15.09.21 13:26 USA 1

UK oficiální dokumenty: Na covid nejvíce umírají lidé po druhé dávce vakcíny15.09.21 12:52 Británie 0

Varování: Po vakcinaci těhotné matky se dítě narodilo s nervovou poruchou15.09.21 12:09 USA 0

Předaly české hygienické stanice své kompetence Světové zdravotnické organizaci?15.09.21 11:26 Česká republika 0

My vám dáme ivermektin! Do řady a očkovat, holoto!15.09.21 10:50 Česká republika 4

Naštvaný Babiš - Testovat očkované? „Ne! To nikdy nebude!”15.09.21 10:18 Česká republika 2

USA změnily definici vakcíny a přidaly k ní genetickou složku15.09.21 10:06 USA 0

V slovenskom zariadení pre seniorov v okrese Snina ochorela na Covid-19 polovica klientov, dvaja zomreli. VŠETCI BOLI ZAOČKOVANÍ15.09.21 09:58 Slovensko 0

ČEZ a americká firma Westinghouse Electric podepsaly dohodu v hodnotě několika miliard korun o modernizaci Temelína15.09.21 09:49 Česká republika 2

Ázerbájdžán, podporovaný Tureckem a Pákistánem, připravuje eskalaci s Arménií15.09.21 09:26 Neurčeno 0

MUDr. Jan Hnízdil: Pandemie by se dala ukončit ze dne na den !15.09.21 08:46 Česká republika 0

Somálec ve Vídni ubodal dvě ženy14.09.21 09:34 Rakousko 0

Vládní sebranka ponechala střídání letního / zimního času na dalších 5 let13.09.21 21:19 Česká republika 2

Trochu matematiky do Covidového šílenství13.09.21 14:08 Neurčeno 0

Další trapný útok na Rusa a lísaní se k fašistické Ukrajině12.09.21 20:41 Česká republika 3

Skotsko - podle údajů veřejného zdravotnictví bylo v srpnu 80 % úmrtí na Covid-19 u osob, které byly očkovány.12.09.21 19:39 Británie 1

Panika v Austrálii. Regály jsou prázdné, nedostatek všeho!12.09.21 19:05 Austrálie 0

„To se nemělo stát. Ne teď.“ Dotační království předsedy ODS Fialy12.09.21 08:05 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,53 Kč
Euro
25,33 Kč
Libra
29,68 Kč
Kanadský dolar
16,98 Kč
Australský dolar
15,69 Kč
Švýcarský frank
23,27 Kč
100 japonských jenů
19,63 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
7,21 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,68 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 779,61 Kč
1 unce stříbra
491,11 Kč
Bitcoin
1 033 829,48 Kč

Poslední aktualizace: 16.9.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 3 596