Diskuze k článku

Banksterská internacionála

Příspěvků 18

26.2.2015 9:21

Protokoly SM (1897)

ROMAN1 85.?.?.?

SEZENÍ ŠESTÉ §1:
Brzy počneme zřizovat obrovské monopoly jakožto sběrače nesmírného jmění. Na těchto nádržích peněz bude závislý veškerý majetek Gojů takovým způsobem, že bude pohlcen v den politické katastrofy právě tak, jako státní úvěr...

SEZENÍ PÁTÉ §2:
Vytvoříme silnou centrální vládu, abychom vzali veškeré sociální síly do svých rukou. Všechna odvětví politického života svých poddaných upravíme podle nových zákonů. Tyto zákony pomalu odstraní všechny ústupky a svobody, které jim byly gojskými vládami povoleny. Tím vyvrcholí naše vláda v tak mocný despotismus, že bude s to vždy a všude umlčet nám nepřátelský či nespokojený lid.

327848

26.2.2015 19:59

RE: Protokoly SM (1897)

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 327848

Rakovského protokoly
http://ulozto.cz/xEPvERYt/landowsky-rakovskeho-pro...

327871

26.2.2015 20:50

RE: Protokoly SM (1897)

Lilith 217.?.?.?

Reakce na 327848

"Životní cíle psychopatů bývají moc, majetek, sex, ale tím nejzákladnějším cílem je jen jeden -MOC,
a to pokud možno
ABSOLUTNÍ, SAMOÚČELNÁ MOC !!! "

MUDr. František Koukolík, DrSc

___________________________________________________________________

"Tam, kde by zdravého člověka fackovala hamba, tam je psychopat povznesen, stále lehce nad věcí. Bezostyšně konstruuje minulost dle vlastní fantazie. A ve svůj prospěch.!!!!!!!!!!!

Věří čemukoliv, o čem prohlásí, že to pravda je.

Je schopen popírat i zcela zjevnou skutečnost. I tváří v tvář faktům je schopen tvrdit, že neexistují !!!!

http://elyna.wz.cz/jak_rozeznat_psychopata.htm

327878

26.2.2015 20:58

RE: Protokoly SM (1897)

Lilith 217.?.?.?

Reakce na 327878

"Bezcitnost:

psychopat vykazuje nepřítomnost výčitek svědomí a také zcela povrchní cítění a citové prožívání.
Nerespektuje city lidí kolem sebe (nerespektuje ani jejich práva)!!! Bezcitnost vede ke krutostem.

Nechápou osobní hodnoty.

To, co dává životu lidský rozměr a smysl, nemá pro psychopaty žádnou váhu. Popírají existenci tohoto rozměru, vystupují proti němu ničivě. Pohrdají lidmi !!!!!

http://elyna.wz.cz/jak_rozeznat_psychopata.htm

327879

26.2.2015 21:14

RE: Protokoly SM (1897)

Lilith 217.?.?.?

Reakce na 327879

"Lhaní.
Bez ostychu se dopouštějí lží. Patologické lhaní ve vlastní prospěch !!!!!!

Psychopat bude do "roztrhání těla" tvrdit evidentní lež !!!

Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu. Překrucuje a interpretuje výroky druhých.
Nesnáší kritiku. Dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.

Jde naprosto důsledně za svým cílem, ovšem na úkor druhých !!!!!!!

Přiměje oběť k jednání, které by o vlastní vůli nejspíš nedopustila."

Závislost na kontrole a moci.
______________________________

Doslova posedlost, doživotní, neutlumitelná, které s nelze nijak zbavit.
Můžete psychopata zbavit moci, ale nemůžete psychopata zbavit jeho TOUHY po KONTROLE a MOCI.

Psychopat je z podstaty manipulátor. Když jde psychopat za svým, maskuje to."

327880

27.2.2015 13:03

RE: Sova, Volavka a váženie Slova

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 85.?.?.?

Reakce na 327848

Vieme, že existuje politika globálna,
ktorá definuje zahraničnú
a tá vnútornú.
Podstatou to opačne byť ani nemôže..

Čo je to geopolitika?
Nemá "náhodou" skryť politiku GLOBÁLNU?

..tak, ako má marxistická "nadhodnota" skryť úrok a pod..,
..tak, ako majú geniálne tzv. "Protokoly" odviesť pozornosť od rozšírenejšieho biblického podprahovo-otrokárskeho ateizmu,kolektívnej schizofrénie "Boha milujúceho" a "Boha-krvilačného rasistického vraha" = doktríny finacizmu?:

podľa Biblického Deuteronomia 23:19 – 20:
„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin?, tvoj boh, požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..
Biblia – St.zák. Deuteronomium 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin? Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslchať príkazy hospodina?, svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “
Biblia – St.zák. Izaiiáš 60:10 — 12:
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“

– krátka jednoduchá sociologická doktrína slúžiaca na koncentrovaniu moci potrebných prostriedkov
Ide o zabezpečenie zdrojov administrátorov procesu globálnej fašizácie spoločnosti a ďalších možností vyplývajúcich z kontroly trhu a burzy širokou paletou prostriedkov až po Médeine média..

Globalizácia je proces OBJEKTÍVNY
a bojovať proti objektívnym procesom je nezmyslom.

Avšak Koncepcia riadenia tohoto procesu je SUBJEKTÍVNA:
1. Kontinuálne zlepšovanie jeho riadenia s CIEĽOM zabezpečenia najlepších možných podmienok na realizáciu optimálneho potenciálu čo najväčšieho počtu jedincov spoloČnosti, alebo

2. "Bálov bál" podprahového, či i otvoreného otroctva jasajúcich más pod diktátom teroru fasci-nácie = slepá ulička civilizácie
s nevyhnutnou Apis-Kálypsó infernálneho kruhu reloadingu tohto asocoálneho Sociologického operačného systému s názvom..

Kdeže len košík, sarko-fágos priplával s tým,
čo symbolom neskôr stal sa Mojžišovým,
ProMétovym, Sókratovym, Ježišovým?

No v trojverší tom
zmyslových rovín,isto je viac,
ako len ľuďom zdá sa - dvom, či trom

Ak je Boh, čo by mohlo byť v Biblii od neho
a čo určite nie, to i rozum sedliacky triezvemu,
uvažujúcemu srdcom, poľahky napovie.

327902

27.2.2015 17:34

RE: Sova, Volavka a váženie Slova

dub 89.?.?.?

Reakce na 327902

co máte pořád proti výrazu geopolitika?[smích]

vždyť je ten název odvozen od slov geografie a politika, tudíž nutně musí jít o globální - geografickou/planetární - disciplínu.

nebo snad chcete tvrdit, že disciplína zabývající se geografickými a kontinentálními uskupeními a geografií (terénem) jako takovou, není globální a nezabývá se celou planetou?

327910

27.2.2015 20:11

RE: Sova, Volavka a váženie Slova

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 85.?.?.?

Reakce na 327910

Dik [smích]
Ok, určime si rámec, hranicu, pri ktorej pravdu máš
a hranicu, kde "pravda" tvojho pohľadu na breh naráža..

Ak vnímame "geopolitiku" ako politiku(záujmovú hru) strategických záujmov v medziach ohraničenia
A. tzv. zahraničnej politiky a na druhom extréme
B. Globálnej(konceptuálnej) politiky,
pričom v náväznosti snahy o čo najobjektívnejšie reálne geografické, surovinové, demografické a ďalśie faktory, potom sa voči používaniu daného pojmu až tak namietať nemusí.

Ak si však verejnosť nie je vo všeobecnosti "podvedome vedomá" miesta spomínaného pojmu v obecnom chode vecí, vzniká nevyhnutne pri jeho použití vo veľkej väčśine subjektívnuch obrazov týchto "obetí"(objektov), efekt tzv. riadenej ilúzie "geocentrizmu"..či jeho modernejšej ideologickej varianty "egocentrizmu".

T.j., napr. ja, ako nejaký a-sociálny inžinier, "chránim" svoje "ovečky" od vplyvu akejkoľvek zásadnejśej "nadkošiarovej myšlienky", od širšieho, dlhodobejšieho, koplexnejšieho pohľadu objektívnych príćinno-dôsledkových vzťahov, od schopnosti identifikácie objektívne dominantných socio-naturálnych javov v ich vzájomnej previazanosti.

Inak povedané: Zachovávam
1.svoj informačný náskok a
2.ich podvedomé popieranie možnosti mojej existencie.
(Ako dve zo zopár základných predpokladov uchovania a rozvoja mojej moci)

Alebo po sedliacky:
"Držím ich vo svojom košiari"(informačnom poli programovej ilúzie)..a môžem ďalej veselo pokračovať v ich strihaní a rezaní..

327922

27.2.2015 21:29

RE: Sova, Volavka a váženie Slova

dub 89.?.?.?

Reakce na 327922

tak netušim, co si pod tím představujou lidi všeobecně, ale z podstaty věci musí vždy být nějaká koncepce a pak prostředky její realizace.

tudíž každé impérium má globální koncepci řízení a geografie je jejím podkladem a geopolitika realizačním nástrojem.

toť jednoduchá logika...[smích]

327925

28.2.2015 23:22

RE: Sova, Volavka a váženie Slova

udo1 udo321123 (zavináč) azet (tečka) sk 85.?.?.?

Reakce na 327925

(A)sociálnych inžinierov zaujíma práve to, čo si stádo myslí obecne.
T.j., aký obraz mu ich médea vytvorila-i.
..a úprava..forming a busting tohto obrazu
Z pozície metodológie spracovania k dispozícii stojacej faktológie ide hlavne o to, aby stádo zostalo čo najviac vzdialené od príjemnosti objektívnej reality..

Inak s Vami samozrejme zasa súhlasím.
A.Plán(hierarchicky usporiadaný cieľový vektor = koncepcia, sekvencia želaných obrazov budúcnosti) a
B.Spôsob jeho dosiahnutia (súbor metod = metodológia, algoritmika ich dosahovania)..napr. "voľný" trh

327980

26.2.2015 22:46

Takovej clanek

Satanist 173.?.?.?

by kantori pri hodinach dejepisu meli vsem studentum precist ve skolach.

327884

27.2.2015 8:38

Eugenika.

Definitíva 185.?.?.?

V prírode existuje prirodzený výber, pozitívna selekcia, to negatívne neprežije.

V ľudskej spoločnosti inštrument pozitívnej selekcie neexistuje. Existuje ale negatívna selekcia, to zlé prežije a množí sa ďalej!
Ľudstvo speje k bodu svojho zániku, k vyčerpaniu zdrojov na život. "Elity" verejne vyhlasujú, že 7 mld. ľudí je veľa, že na obsluhu "elity" stačí 500 mil. ľudí. "Elita" si chce zachrániť zdroje len pre seba. Dav, tlupa, stádo, menejcenný ľudia sú odsúdený na zánik.

Je čas definovať morálku a etiku ľudstva. Ľudstvo musí prestať s ničením zdrojov, s konzumným spôsobom života a škrečkovaním bohatstva na vlastný účet.
Zmysel života je duchovný rozvoj spoločnosti a expanzia človeka pri osídlení Vesmíru.

Eugenika je dnes takmer zakázané slovo. Eugenika musí byť zavedená do praxe ako náhrada prírodnej pozitívnej selekcie. Eugeniky sa NWO, "elity", svetová moc: cirkev, dedičná moc, finančná oligarchia a ich mafie ukrutne boja, lebo eugenika by ich odsúdila do role kastrátov a stádo, tlupa, dav by očistili Zem od "elity", čo je opak toho, čo "elita" oplánuje urobiť s davom, tlupou, stádom, že zníži počet jedincov tlupy zo 7 mld. na 500 mil.

Mať eugeniku, tak dve sv.vojny, Arabská jar, Ukrajina, genocídy Indiánov... sa nikdy nestanú. Mať funkčnú eugeniku, tak Biblický projekt a všetky biblické cirkvy sú označené za zdroj zla na Zemi.

327890

27.2.2015 8:47

RE: Eugenika.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 327890

[překvapení] wow
a tys výsledek pozitivní nebo negativní selekce...

327891

27.2.2015 9:24

RE: Eugenika je dydlace a DNA jim odkrylo že ví méně než předtím.

.lak 77.?.?.?

Reakce na 327890

Tak při tomto konceptu je s mizivým promile možné že si to téma nepřivlastní korupce moci. A jak už je obvyklé jedno se říká a druhé dělá. A že také lidé nejmrztěších sobeckých zájmů zbulíkovaných skupin a jejich fašistických idiotů nebudou protěžovat své cíle budulínkovštin pro své animozity vůči schopným aplikacemi jakkoli je jen sen naivních.
V žádném případě a pokud se stane hlupáctvím kam tedy lidé zavádění pedagogismy svévolných odporných sociálních amatérů na místech působení nedopatřením jsou a hrají si na bohy i rádoby opěvovaných šosáků kmotrace tedy jsou tak je to zřejmý úpadek do řekněme brojlerismu těch gurmánů - těch žroutů lidstva.

Pozor plakát aby se autisti nerozbrečeli vzteky a nechtěli obcovat s divokými "kritiky. [překvapení] [chechtot] [mrknutí jedním okem]

327893

27.2.2015 11:21

RE: Eugenika.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 327890

problem je, ze eugenika jako kazdy jiny nastroj se chova podle toho jak s nim naklada ten kdo ho pouziva. Coz je ten kdo ma moc, tj. v dnesnim svete zlo.
Takze zavedeni eugeniky v soucasnem stavu by spis jen posililo onu negativni selekci, mozna i absolutne.
To, co je nutne udelat nejdrive, je dusledna a rychla fyzicka eliminace vrcholku pyramidy, a jeji nahrazeni dobrymi, moralne a dusevne vyspelymi "clovekmi". Pak se muzou zacit zavadet mechanismy na zabraneni navratu zla do mocenskych pozic.

327897

27.2.2015 18:10

RE: Eugenika.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 327897

"To, co je nutne udelat nejdrive, je dusledna a rychla fyzicka eliminace vrcholku pyramidy, a jeji nahrazeni dobrymi, moralne a dusevne vyspelymi "clovekmi". Pak se muzou zacit zavadet mechanismy na zabraneni navratu zla do mocenskych pozic."

A na tuto funkci musí být dosazen člověk čestný, svědomitý, poctivý, statečný, chladnokrevný, cílevědomý, zdravě ctižádostivý, pravdomluvný a inteligentní...

A takový mezi námi ,přátelé, je! Konkrétně: sedí tady za tribunou na stromě a nesleze prý, dokud nedostane lízátko, skleněnou kuličku a žábu. [smích]

Pan Renčín - To nás těší, že jsme Češi.

327913

27.2.2015 21:37

RE: Eugenika.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 327913

[chechtot] Ale je, většinou ale skončí vožralí protože matrix změny nechce a na tom ideologové případně čipové totality vehementně pracují, potom si už nelíznou a zlobit nebudou. Následně je v álejích nablito, když na to tedy mají. Ovšem jsou kádrově z mnoha důvodů a hlavně rebelství či ztěžovatelství, patologického s příslušným číslem diagnózy vyloučeni ze stádečka. Česky opilci s napoleonským komplexem a nazdar bazar. Ať žijí spojené plány kmotrů bez zpětných vazeb - nečiň druhým co sám nechceš aby ti bylo činěno a jejich jakýchkoliv zvůlí. [mrknutí jedním okem] [překvapení]
NEOFEUDALISMUS, kdy si otrok s plánovaným čipem ani neuprdne v nesprávnou dobu. A bude to kopírovat to že pokud panovník nepovstal od stolu tak se nikdo nemohl vzdálit i kdyby měl prasknout a prý se stávalo.

327926

27.2.2015 14:07

RE: Eugenika? Co takhle

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 327890

Z AC24
# .lak 2015-02-27 13:29
Arabové jsou možná určení v prediktorových plánech na obsazení euálky až bruseláci vylikvidují na přání ussraele plebs. A bude po homolobby, genderasizmu, multikulturalismu i juvenilkách které mají svou instalaci dobráky a tu špínu co úmyslně podporovali proti rozvoji ekonomik rodinám a životům obyvatel spláchnou islámem a právě to neofeudálům bude vyhovovat protože co s demokrady ty se můžou hodit při vykrádání, ale jinak je hravě poštvou proti sobě a tržíček nedržený ministerstvy a správou je ek. válka bez pravidel kdy si na pořádek euálka hraje zakřivením banánů a outsorsováním od tvůrců k poručíkům vlastněným bankstery a ti jsou vlastněni nesouměřitelně bohatými co nemají s národy a územím nic společné. Ve skutečnosti vyžrali doma i okolo vše jako hladové hyeny a teď se klepou na to že lidé zvyklí na standarty nějaké úrovně vymetou aby se mohli rozkopulovat v absolutismech hrajících si s dráby na velkomožné ale stejně zretardované namyšlené blby.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat [bliji]

327904

Příspěvků: 18

26.02. 09:21 ROMAN1  Protokoly SM (1897)
26.02. 19:59  RE: Protokoly SM (1897)
26.02. 20:50 Lilith  RE: Protokoly SM (1897)
26.02. 20:58 Lilith  RE: Protokoly SM (1897)
26.02. 21:14 Lilith  RE: Protokoly SM (1897)
27.02. 13:03 udo1  RE: Sova, Volavka a váženie Slova
27.02. 17:34 dub  RE: Sova, Volavka a váženie Slova
27.02. 20:11 udo1  RE: Sova, Volavka a váženie Slova
27.02. 21:29 dub  RE: Sova, Volavka a váženie Slova
28.02. 23:22 udo1  RE: Sova, Volavka a váženie Slova
26.02. 22:46 Satanist  Takovej clanek
27.02. 08:38 Definitíva  Eugenika.
27.02. 08:47  RE: Eugenika.
27.02. 09:24 .lak  RE: Eugenika je dydlace a DNA jim odkrylo že ví méně než předtím.
27.02. 11:21  RE: Eugenika.
27.02. 18:10  RE: Eugenika.
27.02. 21:37  RE: Eugenika.
27.02. 14:07  RE: Eugenika? Co takhle

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 97 čtenářů částkou 16 036 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 5

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 3

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Měnové kurzy

USD
22,94 Kč
Euro
27,21 Kč
Libra
29,93 Kč
Kanadský dolar
17,47 Kč
Australský dolar
16,38 Kč
Švýcarský frank
25,37 Kč
100 japonských jenů
21,91 Kč
Čínský juan
3,43 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,45 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
30,10 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 627,05 Kč
1 unce stříbra
564,23 Kč
Bitcoin
298 538,57 Kč

Poslední aktualizace: 25.10.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 2 749