Diskuze k článku

Češi, nejzamračenější národ Evropy, se změnili v nevoliče

Příspěvků 42

7.6.2014 8:03

Asi žiji jinde

lucifuge 95.?.?.?

Nevím, ale zdá se mi, že taková teze, že jde o nejzamračenější národ, není nic jiného než přebíraný stereotyp charakteristiky národní povahy. Nezdá se mi, že by lidé byli nejzamračenější. Na jihu jsou lidé veselejší, na severu je více deprese, sebevražd... A ať mi autor ukáže ty „zavedené demnokracie“. Němci nebo Francouzi jsou nejspíš štěstím bez sebe z jejich vlád, z hodnot, které jsou jim vnucovány. Bylo známo už dřív, že lidé v tzv. demokracíích moc k volbám nechodí. Samozřejmě protože demokracie je jen zástěrka pravého stavu věcí, což mnozí lidé třebas jistě nevědí, ale cítí, že to v pořádku není. A pokud jde o ty elity, tak hollywoodské star, všelijaké celebrity, které jsou všude ve sdělovacích prostředcích...žádné skutečné elity nejsou. Myslí si snad autor, že Nobelova cena je nějaké objektivní řízení pro stanovení elity? To si nemyslím ani já, obyčejný člověk. Jsou dnes filosofové a spisovatelé představující duchovní elitu? Vše jen projekty na zisk, snad nějaké výjimky. Je celkově úplně jiná doba než v 1. pol. 20. století.

311192

7.6.2014 11:17

RE: Asi žiji jinde

Aleš Krejčí / Brno 89.?.?.?

Reakce na 311192

Ano, známý zlozvyk vnucující do podvědomí lež, že češi jsou v něčem nej... (následuje záporná vlastnost), jenom z trochu jiného soudku. Aneb začněte někomu tvrdit, že je vyvolený, a utáhnete ho na vařené nudli, věří čemukoliv a udělá, nebo neudělá, cokoliv. Proč bychom se měli usmívat jak slabomyslní, nebo zaprodanci nabízející nepotřebné krámy? Co je lepší, upřímnost, nebo přetvářka? Ze zkušeností v zaměstnaneckých poměrech si pamatuji, že čím více se všichni okolo usmívali, tím méně bylo na výplatní pásce.. [smích]

Ne vždy je otitulovaný člověk vzdělaný.
Otitulovaný člověk v dnešním pojetí je vyšlechtěn pro snadnější spolupráci s režimem, už jenom tím, že školství mu umožní proniknout do takových hlubin vědění, že na udržení co nejméně zkreslené představy o tom, co se děje, mu nezbývá čas, a musí se spolehnout na předžvýkané mínkotvornými zaprodanci. Otitulování dodává Homo Sapiens totéž co vůdci tlupy opic žlutá čepička. Ničím nepodloženou sebejistotu, že jeho názor je ten pravý. Dostaví-li se navíc hmotný úspěch, takový člověk je pro vývoj názorů zpravidla nepoužitelný. Sytý hladovému nevěří.

Příliš přívětivá slova pisatele na účet otitulované vrstvy prý ničené mocenskými vpády nebo přetahováné do ciziny bych přeložil tak, že se nechala v honbě za vlastním ziskem zaprodat k čemukoliv a chovala se ještě hůř než nájemní vrazi, nebo prodejné děvy, kteří dar vzdělatelnosti neobdrželi. Proto může být hybatelem společenských změn v čechách jenom nižší společenská třída. Nižší společenská třída je ale pořád příliš spokojená se svým údělem a proto si hledí svého a o ostatní se nezajímá. Proto si důsledek svého sobectví opět vychutná až do dna.

Pisatel trpí neopodstatněným stihomamem, že se prý společenské problémy Evropy nejprve projeví v ČR. Zajímalo by mě, jak si tedy vysvětluje:
- Současný nárůst euroskeptických stran v europarlamentě z různých evropských zemí, jenom ne od nás?
- Jak si vysvětluje tvrzení císaře pána za první světové:"Česká foják, dobrá foják"?
- Jak si vysvětluje kolaboraci ČSR za druhé světové s německem, kdy na vlastním německém území byl již nejméně rok průmysl rozbombardovaný?
- Jak si vysvětluje kolaboraci ČSR za druhé světové s německem, kdy na našem území nebyl žádný vnitřní odboj?

Závěr článku považuji za naprosto zhoubný, zavánějící křesťansko-židovskou hrou na protiklady, kde pisatel rozděluje svět na "my/oni". Ve srozumitelné češtině to zní takto: "Češi se budou usmívat, až jim budou pečení holuby létat do úst." Jestli toto má být smyslem článku, tak mám obavu, že k nezbytným společenským změnám tento článek nepřispěl, ba naopak je brzdí a "vyvolený" český národ jenom utužuje v nevědomosti.

311203

7.6.2014 8:19

jednoduché

maršal Žukov 178.?.?.?

stačí sa pozrieť na to, kto (príslušníci ktorej rasy) má v rukách moc cez peniaze, médiá, hudbu, film... Odtiaľ všetok ten bezbrehý tupý materializmus. Toto nie je kultúra árijcov.

311193

7.6.2014 8:34

Po takových groteskně fatálních příhodách jako poslední volby do EU

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

se bude muset v Bilbergu rozhodnout, že ke zvolení nějakých poslanců bude nakonec stačit pouze jediný hlas toho poslance, který se sám zvolí. No jo, už to není jako za socializmu, kdy byla strana volena 99,9 procenty, a kdo volit nešel, měl průser v práci....../ Ovšem děti komunistů v čechách kašlou na to, co vlastně volí ta jejich prasata dole. Vždycky se to nakonec nějak zfalšuje...../

311194

7.6.2014 9:21

Ale ne !

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

Podle čeho autor usuzuje, že Čechům se daří nejlépe a jsou nejsvobodnější ve své historii? Ze statistických tabulek, které W. Churchill popsal takto: "Věřím jen těm statistikám, které si zfalšuji sám ". Jako veterinář zřejmě pečuje o zvířátka a příliš nevnímá, jak žijí prostí lidé ve městech a obcích, na vesnici, jak se daří osamělým matkám, starobním důchodcům a invalidům, bezdomovcům a dalším skupinám lidí.Možná, že žije v nějakém satelitním sídlišti na ležato, kde lidé řeší pouze jaký bazén a auto si pořídí a kam pojedou na dovolenou. Posuzovat životní úroveň podle toho, že lidé mají nová okna a fasádu je poněkud povrchní. Stačí si uvědomit, že v této zemi už je většina firem v zahraničních rukách nebo ve vlastnictví zdejších všehoschopných a lidem zůstali jen bilionové dluhy po jejich řádění a hypotéky na desítky let. A svobodu v této zemi mají především ti, kteří by ve skutečně právních státech už dávno seděli za katrem za gigantické krádeže, podvody, korupci a jejich poslušní poskoci.Ostatní lidé drží hubu a krok, makají jako šrouby a bojí se, aby nepřišli i o to málo, co jim zůstalo.Možná, že jim už došlo,že před pětadvaceti lety byli nehorázně obelháni,podvedeni a pak soustavně okrádáni,že je jedno koho zvolí a vlastně nic nemůžou změnit,a proto jsou tak zamračení.Ale třeba se mýlím.Ostatně mám na to právo, jsem jen člověk a nikoliv bůh jako někteří z nás.

311196

7.6.2014 10:30

Svoboda

Jirka11 178.?.?.?

Cítím se nejhůře ve svém životě. Je to díky zaměstnání. Co bych zato dal kdyby se zaměstnancem bylo jednáno jako před rokem 89. Raději zadrátované hranice, radeji politickou totalitu, než ekonomickou. Také by stačilo kdyby byla jenom malá nezaměstnanost, to by u podnikavce zůstal pracovat jenom hlupák. Takhle když živíte rodinu, musíte si nechat dělat na hlavu a ještě se usmívat. Nikdy v životě mě nenapadlo že se s něčím podobným ještě setkám [pláč]

311199

9.6.2014 10:45

RE: Svoboda

gippius 88.?.?.?

Reakce na 311199

"Svoboda" je čistě orwellovský termín, vy jste na to už přišel. Jinak naprosto souhlasím s tím, co jste napsal. Také mne nikdy nenapadlo, že to může dojít tak daleko, když ten Havlův novoroční projev zněl tak hezky a nadějně. Ekonomická totalita je opravdu mnohem krutější, než politická minulého režimu. Víc ubližuje, křiví, ničí...

311293

7.6.2014 10:43

Česká elita nebo jelita?

Ďuro Trulo 89.?.?.?

Z článku neplyne koho autor myslí českou elitou. Český stát byl po celou historii pod vlivem cizáckých elit (římané, frankové, germáni, židé, rakušané) a česká elita vždy těm cizáckým elitám přisluhovala nebo trpěla spolu s Českým lidem cizáckou genocidou. Výjimku v celé historii České stádnosti tvoří pouze období Husitství a rok 1918. Toto otrocké postavení české elity nezachrání ani světem uznávaní příslušníci české elity světové úrovně jako: Jan Hus z Husince(kazatel kaple Betlémské, rektor university Karlovy, zakladatel spisovného jazyka českého upálen v Kostnici 1415), Jan Žiška z Trocnova(geniální vojevůdce), Jan Jesenius(rektor university Karlovy, lékař, vědec, sťat spolu s 26 Českými pány 1621), Jan Ámos Komenský(kazatel církve českobratrské, učitel národů, vyhnán z vlasti, štván katolickou církví v celé Evropě).
Proto české elity v boji o přežití napříč historii nakonec ohýbají hřbet před cizáckými elitami a dávají tak "pozitivní" příklad českému lidu (plebsu)!
Lidé ale podvědomě tuší, že ohýbáním hřbetu ničeho pro svůj zájem nedosáhnou, a proto jsou dvojtvářní a bezpáteřní. Napravit to může nový JAN, který pozvedne hrdě nad hlavy všech malověrných symbol české svobody a nezávislosti HUSITSKÝ PALCÁT!
Česká JELITA z hradu, sněmovny, senátu, vlády, justice, armády a policie už nezachrání nic a nikoho a ani sebe, ačkoliv si to falešně namlouvají. Zkuste v řetězcích (kauf, lidl, albert atd.) koupit poctivou prádelní šňůru, která by udržela v tahu cca 100 kg. Ani omylem a proč asi. Lamp a sloupů je v Čechách víc než je potřeba!!!

311200

7.6.2014 11:20

Česká elita nemůže vlát ve větru jako hadr !!!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 311200

Prádelní šňůry které udrží víc než 100 kg se koupit dají běžně, ale neexistují dnes sloupy, na kterých by se dala ta elita věšet. Speciální konstrukce sloupů veřejného osvětlení , to byl snad hned druhý druhý zákon tehdejšího ministra vnitra pana Sachra, hned po vytvoření takzvaného Z-fondu, a okmažitého a úplného skartování materiálů StB o pro nový režim perspektivních dizidentech a kolaborantech z období socializmu mimo tento fond. Ta nenápadná ale podstatná změna sloupů pouličního osvětlení se mezi dizidenty systematicky a důkůadně probírala již víc než pět let před rokem 1989, a převažující slovo v úvahách na toto téma měl Václav Havel, který dobře tušil svoji perspektivu...

311204

7.6.2014 14:51

RE: Česká elita nebo jelita?

za 46.?.?.?

Reakce na 311200

asi něco na tom bude
http://tydenikobcanskepravo.parlamentnilisty.cz/2014/05/od-lipan-to-slo-s-cechy-s-kopce-nastava.html

311212

7.6.2014 22:02

RE: Česká elita nebo jelita?

Murkoslav 188.?.?.?

Reakce na 311200

Malé upresnenie: Ján Jesenský alias Jesenius pochádzal z oblasti slovenského Turca.

311227

9.6.2014 13:53

RE: Česká elita nebo jelita?

Clairvaux 83.?.?.?

Reakce na 311227

Narodil se ve Vratislavi, která byla tehdy součástí zemí Koruny české, a kde tento evangelický rod sídlil již 25 let před jeho narozením [smích]

311308

7.6.2014 14:54

Recept na zvyseni ucasti ve volbach...

Kangaroo 118.?.?.?

Sleduji s udivem, ze si vladnouci Elita v Cesku nedokaze poradit s tak jednoduchym problemem, jakym je nechut obcanu dostavit se k volbam v poctu alespon 90%.
Asi to bude tim, ze si dosud nezajeli na pracovni navstevu do Australie kde veskere volby - federalni, statni a dokonce i ty mistni jsou POVINNE!!! Ano, to neni preklep, ctete spravne...povinne! Aby si snad nekdo nemyslel, ze vlada to s tou povinnosti nemysli dostatecne vazne, za neucast dostanete pokutu az se vam zatmi pred ocima! A to prosim v zemi, o niz ceska media pisi, ze je nejlepsim mistem pro zivot na svete! S obdivem jsem kdysi sledoval vystoupeni Simka a Bubilkove a rikal si, "tak tady byste sli za takovou uprimnost za katr!" [pláč]

311213

7.6.2014 22:10

RE: Recept na zvyseni ucasti ve volbach...

Murkoslav 188.?.?.?

Reakce na 311213

No my sme tu mali na Slovensku volebnú účasť až 13 percent. Ak sa nemýlim, tak je to rekord rekordov. Asi to skončí naozaj tak že voliť pôjdu len kandidáti samotní resp. ich priama rodina. Škoda. Sú dve možnosti ako začať meniť systém: 1. Zvoliť si tam správnych ľudí. 2. Násilím, so zbraňou.

311229

8.6.2014 9:43

Taky se strašně divím, že bolševické děti dosud volby neudělali povinné.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 311213

Vypadá to jako naprostá fraška, a nebudí to ani dojem právoplatné volby. Soudruh Džugašvili sice správně říkal, že výsledek voleb určují ti, kdo sčítají hlasy, ale stejně, pokud chce diktátor třeba i jen formálně demonstrovat, že má nějakou moc, mělo by ho volit aspoň takových pětadevadesát procent voličů, i kdyby je měli přihnat k urnám pendrekama, jako otcové těch dnešních vládnoucích bolševických dětí. Současný český diktátor ukazuje světu akorát svou nemoc....

311244

7.6.2014 15:38

aha...

fohat 194.?.?.?

https://www.youtube.com/watch?v=tYlixxR6JfI

311217

7.6.2014 19:19

Platón povedal:

Anachronos 84.?.?.?

"Len ten môže byť ideálnym vládcom, kto vie v sebe zjednotiť moc a múdrosť. A preto je ideálnou demokraciou vždy vláda len tých najlepších z národa."

Údajne ešte povedal aj nasledovné:
" A nakoniec vám budú vládnuť tí najhorší z vás. To bude váš trest za váš nezáujem o veci verejné."

Nato, aby demokracia fungovala, tak je nutné, aby ľudia boli sami schopní rozoznať podvodníkov a vzápätí ich odstaviť od akejkoľvek moci. A v neposlednom rade sa zaujímať o veci verejné a vo voľbách podporovať tých, ktorí naozaj sa snažia niečo zmeniť v náš prospech. Ono to vyznie ako Syzifovská práca, ale ako chcete do politiky prilákať schopných a čestných ľudí, keď nikto ich prácu neocení a každý ich bude opľúvať? A potom nadávajte, že aj tak sú tam všetci zlodeji a klamári. A reči, že voľbami sa nedá nič zmeniť, považujem za alibizmus.

Tento systém je tak deravý, že volebná účasť cez 90% po dobu minimálne 20 rokov by jeho slabinu ( a to, že naozaj môže vyjadrená skutočná vôľa ľudu ) odhalila v plnej kráse a museli by nastať "záplaty" - lenže 90% slobodná účasť vyžaduje vysokú úroveň politickej uvedomelosti a tie záplaty by mohli vyústiť do masívneho spoločenského odporu a mohlo by sa stať, že by paradoxne pád tohoto zlého systému urýchlili.

Ale chce to vysokú mieru politickej uvedomelosti u celej populácie. Bohužiaľ, tak ďaleko Česi ani Slováci ešte nedospeli, dokonca si dovolím tvrdiť, že možno len Švajčiari sa k nej blížia ( viď referendum, kde odmietli minimálnu mzdu zvýšenú na rozprávkovú úroveň )...

311223

8.6.2014 1:11

RE: Platón povedal:

ignorek 95.?.?.?

Reakce na 311223

Neexistuje na Západě žádná demokracie. Dovolím si tvrdit, snad i za komančů s jejich ROH, závodními výbory a možností si stěžovat u výše postavených komančů bylo v Čezku více demokracie než dnes.

Politik může být zvolen, jen pokud ho podporují media. I z senilního debila udělají nonšalantního šlechtiče a skoro presidenta - jen kdyby mlčel, byl by dnes presidentem.

Kdo ovládá media, ovládá politiky, politiku, i myšlení vymytých mozků. Politicky korektní presstitutky za svoje výplaty a prebendy vohnou pravdu podle potřeb zaměstnavatele, užiteční idioti jim přizvukují. A je naprosto jedno kolik procent voličů jde k volbám - nemyslící duševně líná masa převálcuje pár myslících, co si dali tu práci - hledat informace, nezávislé uvažovat. Takže slavná "západní demokracie", kterou ohněm a mečem šíří dnešní křiž(v)áci po celém světě - je pustá fráze, iluze, přelud, klam a sebeklam, lež.

Vládnou "elity", neboli oligarchové, magnáti prostřednictvím medií a zástupů spolupracujících, konformních bezcharakterních zaprodanců a taky obelhaných užitečných idiotů. Takže žádná demokracie, ale oligokracie, to tu máme.

A v této souvislosti taky - jak může být všeobecná rovnost? Jak může mít stejný hlas blbeček, co zůstal myšlením v sedmdesátých a pořád horuje pro texasky s člověkem, co si dal tu práci - přemýšlet. Když myšlení, ke všemu, bolí.

A za domácí úkol - schválně, kdo ovládá media? To už tu bylo mnohokrát řečeno.

311234

9.6.2014 17:39

RE: Platón povedal:

Karel Adamovský 46.?.?.?

Reakce na 311223

I v těch tzv. zavedených demokraciích lidé loajalitu k stávajícímu režimu resp. k vládnoucím společenským zvyklostem předstírají. V rakouském Linci jsem přicházel do styku s člověkem, který (jako německy mluvící imigrant z bývalého německého Slezska) se hlásil k protestantům. Přesto platil tzv. církevní daň - Kirchensteuer - církvi katolické. Na dotaz, proč ve svobodné a demokratické společnosti rakouské zapírá svoji - pro něho důležitou - příslušnost k církvi evangelické, odpověděl prostě: Já bych tu mezi těmi katolíky v obci i v podniku nevydržel. Takže u nás museli lidé chodit na komunistické parády, v Rakousku chodili evangelíci do katolického kostela. Jak prosté.

311329

7.6.2014 21:35

Zmrzačený je nejen národ, ale i jeho armáda...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 95.?.?.?

A schopní vojáci propuštění na ulici se potom živí jako žoldáci na Ukrajině: http://aeronet.cz/forum/showthread.php?t=7615

311226

7.6.2014 23:20

Sme národy prestarnutých Svišťov!

lubosmat 188.?.?.?

Minulý rok naša firma poriadala jeden zo svojich pravidelných „TEAM-BUILDINGOV“, pustil som sa do reči s, ako sa neskôr ukázalo, starým poľovníckym zálesákom. Hodili sme reč, okrem iného, aj na tému neutešeného stavu populácie „Svišťov horských tatranských. Nadhodil zaujímavú teóriu, o dôvodoch nízkych stavov Svištov na Slovensku, na základe skúseností s prístupom k ochrane Svišťov v susednom Rakúsku.

Zatiaľčo v Rakúsku je povolený regulovaný odstrel starších jedincov, u nás na Slovensku máme hádam najprísnejšiu ochranu týchto vysokohorských hlodavcov široko ďaleko.

Niekto by namietal, že jedným z dôvodov úbytku Svišťov na Slovensku je pytliactvo. To však nie je ani zďaleka také úspešné, čo sa týka počtu ulovených kusov, ako regulovaný odstrel v Rakúsku.

Problém je totiž inde: Staré Slovenské Svište nedovolia mladším jedincom sa rozmnožovať, je to akási prirodzená poistka, aby nedošlo k ich premnoženiu, a následne prílišnej konkurencii pri zháňaní potravy, keďže len sýty a dobre vypasený Svišť má šancu na prežitie dlhej Tatranskej zimy. Príroda však nepočíta s odstrelom, a keďže stavy prirodzených nepriateľov, ako sú líšky, vlci, medvede a orly sú v Tatrách žalostné, starých prefíkaných Svišťov je priveľa a preto populácia nerastie.

Na margo tej zamračenej populácie ľudí v Čechách, ale aj na Slovensku, je to úplne presne, ako s tými Svišťami.

Položte si na záver otázku, videli ste niekedy vyrehotaného starého Svišťa?

311232

8.6.2014 0:33

RE: Sme národy prestarnutých Svišťov!

:-)lak 77.?.?.?

Reakce na 311232

[chechtot] [cool]
ukázka [velký smích]
Krmítko pro inteligentní slepice. Musejí se totiž na nášlapnou plochu dole postavit tři najednou, aby prkýnko dostatečně zatížily. Jedině pak se totiž záklopka nahoře otevře a slepice se dostanou k zrní. Běda ovšem, kdyby v ten moment dvě slepice seskočily. Rázem se krmítko promění v gilotinu!

Článek z č. 7-8/2011 časopisu Recepty prima nápadů
Facebook
[mrknutí jedním okem]

311233

8.6.2014 2:06

RE: Sme národy prestarnutých Svišťov!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 37.?.?.?

Reakce na 311232

Další důkaz že většina zvířat jako druh jsou rozumější než tzv. homo sapiens sapiens(sic!). Mají zabudované rozumné autoregulační mechanismy které udržují jejich populaci stabilní a v rovnováze s přírodou.
Zato lidé se klidně přemnoží jak sarančata, hlavně když je co žrát, i kdyby to byly chemické umělé blafy. Žena děti auto barák... a jen hezky makej, konzumuj, rozmnožuj, víc víc víc žrát žrát žrát...
A pak po sobě ve městě div ne šlapou, tlačí se na sebe tělo na tělo a chronický stres z tohoto zcela zcestného a nepřirozeného uspořádání řeší idiotskou pseudoadaptací typu permanentní povinně nasládlý falešný úsměv a přirozenou strukturu tlupy nahradí umělými simulakry a nadvládou šasků a psychopatů.

Pod těmi rozšklebenými xichty a tenkou vrstvou umělých nánosů společenských rituálu se pak skrývá dravec který vás v okamžiku prvního zakolísání zbytků fasády "civilizace" sežere, když už pro nic tak aspoń ze strachu abyste ho nesežrali vy.

Přijde mi čím dál víc že lidstvo je jen jakási anomálie, zrůdné panoptikum, hříčka evoluce, odporná masa hnusu rakovinově požírající, kontaminující, zotročující život na krásné planetě které si něco takového rozhodně nezaslouží...

Už jen to že tu žádná předchozí globální civilizace před námi nebyla, ani za ty dlouhé miliardy let, o něčem hovoří... přinejmnenším o tom, že vznikne-li někde život typu lidská "civilizace", rychle během pár tísíc max. desítek tisíc let zanikne (jinak bychom měli mnohem větší šanci že se narodíme do civilizace která už trvá miliony let a osidlije široký vesmír) a ještě zdevastuje planetu natolik, že na ní už žádný inteligentní život nezůstane ani už nikdy nevznikne (protože jinak bychom už dávno našli stopy po stovkách globálních civilizacích které se tu vyvinuly před námi, nebo byli jednou z nich, viz první argument)

Snad někde ve vesmíru žijí moudřejší, ohleduplnější a eticky vyspělejší bytosti, které se vyvíjeli zcela jiným způsobem na principech dobra a empatie... nechce se mi věřit že by takto z podstaty zlý byl celý vesmír.

311235

8.6.2014 7:53

RE: Sme národy prestarnutých Svišťov!

MARTin - anonym 178.?.?.?

Reakce na 311235

Mnoho druhů zvířat se přemnoží, a potom, když není co jíst, tak prostě umřou.

http://21stoleti.cz/blog/2004/12/03/mracna-kobylek-pustosi-urodu/

Je klidně možné, že podobné to bude mít i člověk. Pro úrodu jsou kobylky, požár nebo možná i přemnožení lidé katastrofa, ale z jiného hlediska mohou klidně plnit v přírodě očistnou funkci. Jako oheň, který vypálí kus lesa.

Těžko toto hodnotit z našeho pohledu - z toho jde pouze říct, že si nejspíš podřezáváme větev sami pod sebou určitým jednáním nebo že jsme napomohli vyhynutí (a rozmnožení) některých jiných druhů. Můžeme třeba říct, že i díky lidskému působení byly vyhubeny některé druhy velryb, blboun nejapný a třeba téměř kompletně vyhuben vir dětské obrny. Na druhou stranu, napomohli jsme šíření třeba holubů, potkanů a třeba některých plísní žijících na lidech.

Lidem se líbí velryby a nelíbí se jim potkani a vir obrny. Automaticky budou litovat velryby (proto jsme zlí), ale neřeknou si, že jsme jako lidstvo dobří, protože díky nám přežívají stamilióny potkanů.

Nám lidem to připadá, že ničíme život na této krásné planetě. Jenže to co je krásné je právě to naše lidské hledisko. Kdyby lidé nebyli, komu budou velryby připadat krásnější a důležitější než potkani? Asi velrybám. Potkanům nejspíš ne.

Má planeta jako celek důvod upřednostňovat velryby před potkany? V minulosti nejspíš vyhynulo obrovské množství dinosaurů a jiných nádherných tvorů a lidé u toho nejspíš nebyli. Bylo to z hlediska planety špatně? V rámci vesmíru vybuchují a přetváří se celé hvězdy - a třeba to má také svůj smysl - proč si myslet, že zrovna lidé se vymykají z přirozeného řádu?

Mimochodem právě v zemích, kde je ta žena, auto a barák se lidé často rozmnožují méně - a přirozeně vymírají. Viz skoro celé původní obyvatelstvo Evropy. Takže očividně to nefunguje tak jednoduše, že čím víc je jídla, tím víc máme dětí. Je tam víc faktorů.

Nevím, s kým se ve velkých městech setkáváte vy. Já tam znám fajn lidi. Takové, kteří pracují na svém rozvoji, přemýšlí o životě, udržují si morálku a žijí tak, aby byli skutečně lidmi.

Společenské rituály, přetvářka - to mají i zvířata, přetvařují se v zájmu svého přežití i rostliny. Pro život ve společnosti jsou zkrátka určité normy chování zřejmě třeba. Chápu, že některé se vám líbit nemusí, ale podle mne tomu dáváte přílišnou důležitost.

311238

8.6.2014 9:07

RE: Sme národy prestarnutých Svišťov!

dusan123 213.?.?.?

Reakce na 311238

Ten predrečník sa na svet pozerá podstate nesprávne - to robí ten náš prevládajúci súčasný sociálny program - biblický projekt

Treba si uvedomiť že aj človek má automatické obmedzenia

V spoločnosti sa vždy narodí cca 1-4% plnohodnotných psychopatov (nie bláznov - ale ľudí bez svedomia už od narodenia) Sekundárnych je tiež dosť ale väčšinou je to deformácia kultúrou (spoločenským programom ktorý nainštalujú plnohodnotný psychopati alebo vedci)

Normálne rozdelenie spoločnosti (normálne v zmysle že mužov a žien je v spoločnosti v pomere cca 50/50)

1% Vedci
12% vodcovia (vojaci, starostovia....)
87% pracovníci + sluhovia (podiel medzi pracovníkmi a sluhami je daný kultúrou)

311242

8.6.2014 8:07

Jaká elita?

Bob Senklár 37.?.?.?

Elita, kterou jsme měli, poprvé utekla po Bílé Hoře, pak po převratu v roce 1948, následoval rok 1968, po roce 1989 žádná elita rovněž nevládla, byl to spolek bývalých komunistů, opilců a pochybných existencí, zvaných Charta 77 a to byli jen elitáři, nikoliv elita. Jinak je to škodná. Zbytky elity ještě máme, ale je hulváty, zloději a šíbry vždy uřvána.

311239

8.6.2014 18:59

RE: Jaká elita?

fohat 194.?.?.?

Reakce na 311239

Česká televize uvedla někdy kolem roku 1996 dvoudílný seriál Noam Chomsky a media. Mám ještě někde na DVD usalašený druhý díl,první mi zmizel,při mém špatném počínání pečení dvd z vhs.O to více mě pobavila reakce českých intelektuálu na jeho přednášku,viz Britské listy.Člověk začíná chápat ufrky Kissingera o likvidaci zbytečných jedlíku...Zejména,když tady vévodí česká intelektuálně pravicující jelita..Kdybych z toho vydechl naposledy,Henrymu a zejména sobě bych ulevil.... [zahanbení] [zahanbení] [zahanbení] [oči v sloup]

311253

8.6.2014 9:44

Paradox človečenstva.

Definitíva 95.?.?.?

K tomu, aby se Češi usmívali, a chodili k volbám, potřebují fungující stát a právo, jejich názory reprezentující nenakupovatelné politiky, nepodlézající zahraničí, skutečně svobodná neboli objektivní (pravdivá) média a školy, spolehlivé sociální a zdravotní zabezpečí.

V rozpore s týmto cieľom českí voliči volia tak, aby tento cieľ nikdy nedosiahli.

Pre úplnosť, slovenskí voliči nie sú lepší od Čechov. Obdobne funguje aj západná EÚ, len si nazbíjali viac zdrojov, tak ešte sociálne fungujú. O kandidátoch a voľbách rozhoduje NWO-USA-EÚ, ich cieľom je ovládnuť a zotročiť ľudstvo a kontrolovať energie sveta, svetu vládne elita korporácií, mafie a kráľovské rody, kým to volič nepochopí, dovtedy sa budeme len zakopávať. Snaha o ovládnutie ľudstva je stará ako ľudstvo samé, vid. Sumérska ríša, Sitchin.

Demokracia je ideológia, vytvára človeku zdanie, že volí svojho človeka, pritom volí zamestnanca NWO z politickej kandidátky.

Poznanie, spôsob myslenia, priorita spoločnosti pre osobným záujmom, rodenie detí, ich výchova a vzdelanie, toto sú priority prežitia človeka. Preto potrebujeme:
Priame voľby z okresov do parlamentu, vylúčiť politickú kandidátku.
Vládu odborníkov a nie politikov.
Referendum na všetky rohodnutia parlamentu.

311245

8.6.2014 19:51

Tak ja se vubec nedivim

Satanist 75.?.?.?

ze se ceskym krateru lidi vsude mracej. Vono v kazdym narode by byli lidi nasrany kdyz by videli rozesmaty cigany ktery za to ze zprijemnujou zivotni prostredi vobyvatelstvu dostavaj vod parazitniho eraru kterej ceskej krater jak to uz tak vypada privede uz asi brzo na buben vobrovsky sumy penez z potu a z mozolu poplatniku dani.

311254

8.6.2014 21:06

Pravda aj omyl

novapalo 195.?.?.?

Poznám dobre český národ ako slovák. Žil som v Prahe 20 rokov a jazdil som pracovne po celých Čechách. Ten článok napísal určite inteligentný človek. Veľmi dobre postihol rôzne logické materiálne nelogičnosti a klamstvá. Nechcem písať dlhé argumentácie. Problém českého národa je v tom, že neverí v existenciu Boha a reinkarnáciu duše človeka. Tak, ako píša pán Kysucký, kresťanská viera je omyl, ale to neznamená, že Boh neexistuje. A už vôbec kresťanská viera neuznáva reinkarnáciu duše. Preto český človek, ktorý jasne logicky uvažuje, stráca svoj život omylom v utápaní sa v materialistickej spravodlivosti, rovnoprávnosti, slobody..... Všetko omyly. Pán Kysucký vo svojej knihe dokázal, že "Demokracia je omyl". Preto český človek je v súčasnosti totálne dezorientovaný. Čech stratil skutočných kamarátov, pretože všetci všetko prepočítaváju na materialistický efekt. Skoro nikto v Čechách neverí v reinkarnáciu svojej duše a preto v extrémne krátkom čase sa Česko zmenilo z kolektivistickej spoločnosti ľudí na totálnych individualistov. A individualizmus je konečný stav kolapsu spoločnosti - ako píše pán Kysucký vo svojej knihe. Individualizmus je priamym produktom demokracie a demokratickej emancipácie žien. S demokratickým individualizmom a chorobnou, neprirodzenou emancipáciu žien sa zahájil koniec bielej rasy - ako píše pán Kysucký. Vaše všetky vedomosti sú Vám zbytočné, ak Vašim Bohom je demokracia a slobobná tržná ekonomika a neveríte v existenciu Boha a reinkarnáciu duše, aj keď pán Kysucký tvrdí, že kresťanská viera je omyl a kresťanský Boh nemôže existovať.

311255

8.6.2014 21:45

RE: Pravda aj omyl

lucifuge 95.?.?.?

Reakce na 311255

Hlavně že Slováci jsou věřící. Čemu? Máte církevní restituce a k tomu smlouvu s Vatikánem, že musíte platit církev, ta smlouva je nevypověditelná. Je uzavřena tak, že ji vypovědět může jen Vatikán. Tak k tomu vám blahopřeji. Hlavně že jste věřící. Já jsem ateista a celkem mi to nevadí. Proč bych měl věřit nějakým bajkám z doby bronzové?

311256

8.6.2014 23:00

RE: Pravda aj omyl

fohat 46.?.?.?

Reakce na 311256

Velmi dobre,ateista se selskym rozumem je blize ZDROJI,nez halikovsky pokrytecky pedofilni flandak...

311258

9.6.2014 0:56

RE: Pravda aj omyl

Satanist 75.?.?.?

Reakce na 311255

Teda nic ve zlym, ale z SK bych takovej comment vopravdu necekal ..... Na svete existuje jen jedna materialni spravedlnost a nejlepsi na ni je to, ze kazdymu pak staci 6 perkynek a papirovy boty ... Ale takovej individualismus s trzni ekonomikou nechtel chapat nas farar kdyz vymejval Bohem pred tim hippanem z krize kteryho zboznoval tim, ze vsem tem senilnim gerontum ktery sli do kostela si vod pana Boha vymodlit zdravi vokradal vo duchod vymejval mozkovnice. Nebudu tu popisovat to uspokojeni a ty smiseny pocity kdyz ten inkvizicnik po tom co dokazal mrtvymu krestanovi nekrestansky smajznout pod hlavou polstar jeste driv nez stacil vystydnout democraticky hned po funusu vo nedelni msi dostal do ty zbozny drzky to co zaslouzil uz davno.....

311260

9.6.2014 6:07

Recept na zvyseni ucasti ve volbach...

Kangaroo 118.?.?.?

Sleduji s udivem, ze si vladnouci Elita v Cesku nedokaze poradit s tak jednoduchym problemem, jakym je nechut obcanu dostavit se k volbam v poctu alespon 90%.
Asi to bude tim, ze si dosud nezajeli na pracovni navstevu do Australie kde veskere volby - federalni, statni a dokonce i ty mistni jsou POVINNE!!! Ano, to neni preklep, ctete spravne...povinne! Aby si snad nekdo nemyslel, ze vlada to s tou povinnosti nemysli dostatecne vazne, za neucast dostanete pokutu az se vam zatmi pred ocima! A to prosim v zemi, o niz ceska media pisi, ze je nejlepsim mistem pro zivot na svete! S obdivem jsem kdysi sledoval vystoupeni Simka a Bubilkove a rikal si, "tak tady byste sli za takovou uprimnost za katr!" [pláč]

311266

9.6.2014 9:00

RE: Recept na zvyseni ucasti ve volbach...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 195.?.?.?

Reakce na 311266

Volby jsou od slova volit, tj. ve smyslu vybírat si. A pokud nemám z čeho vybrat (při pohledu na chování všech našich zástupců) - proč volit?
Pokud by byly volby povinné, lze hodit neplatný hlas a je vymalováno.

311278

9.6.2014 10:32

RE: Recept na zvyseni ucasti ve volbach...

Dap z lesa 37.?.?.?

Reakce na 311278

Myslím, že by měly být povinné - proč?
Protože každý z nás se musí denně milionkrát rozhodovat...třeba jestli se půjdu vys..[smích]. Prostě MUSÍM provést volbu, at chci či ne - argument "neodbornost" neobstojí.
Odborníci jsou na PROVEDENÍ, nikoli na volbu.
Když se rozhodujete stavět barák - taky nejste oborník[smích]
Když se rozhodujete na křižovatce zda v pravo či vlevo - mezi tím vás smete nákladák - taky volba. I "nerozhodnutí" je volba.

Ovšem MEZI ČÍM VOLIT je výběr každého - každý má samostatné myšlení i odpovědnost. Ta je ovšem NEZASTUPITELNÁ.

Myslím že funkční systém bude pouze tehdy,
kdy voliči budou ROZHODOVAT, provádět pak budou odborníci.
Mezi jakými návrhy rozhodovat ? Přece mezi těmi, co projdou většinovou shodou - návrh v obci, pak v kraji a pak až stát.
A politici jsou tu od toho, aby vykonali vůli většiny, odborně [smích]
To by najednou ubylo "odborníků" [smích]
Samozřejmě plat tomu musí odpovídat - vždyt jsou to jen vykonavatelé...

Nyní si uzurpují právo rozhodnutí za jiné - na to pomůže jen,již tradičně, provést defenestraci [smích]

311291

9.6.2014 10:46

Pokud by měli volit jen svéprávní a nezávislí voliči,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 311291

pak by museli 75 procentům českých občanů sebrat občanku. Jak však zdůvodnit a posléze financovat města psychiatrií, kde by pak příslušné zjištěné a nebezpečné blázny hospitalizovat a odborně léčit? Daleko levnější je varianta, kdy se cedulky s nálisem PSYCHIATRIE natlučou na protější stěny, než byly původně, a hospitalizují se všichi zbývající normální, a ti, kteří ještě nekradou. Demokracie pak spočívá v tom, že pokud na té psychiatrii někdo něco ukradne, a nebo udělá nějakou bláznoovinu, bude neprodleně propuštěn na svobodu "mezi normální"...

311294

9.6.2014 12:53

RE: Pokud by měli volit jen svéprávní a nezávislí voliči,

˘^lak 77.?.?.?

Reakce na 311294

Světe div se, defenestraci si provedli demokratůrníci dobrovolně vyhozením ze života předpeklím co není zakázáno je dovoleno a i to co se neprokáže v korupčním prostředí a v tom podnikavci umí chodit. Pochodový služební řád bude jen pro nepříspusobivé "stwořiče" [smích] hodnot, (ne pro zasloužilé dávkaře) ale vojna jako řemen nebo pode most a v nebytí. Tak a nijak fakt a na věčné časy a nikdy jinak. S kým škrtněte. [překvapení] [chechtot]

311301

9.6.2014 13:55

RE: Pokud by měli volit jen svéprávní a nezávislí voliči,

Dap z lesa 37.?.?.?

Reakce na 311301

s nikým - volba není totiž jen volit či nevolit - ale také "být či nebýt" (zde). Vždy máte na vybranou - já si vybral les a řeším věci, které jsem schopen ovlivnit.
Neřeším hodnoty společnosti, ale svoje a okolí.
Když to tu nepůjde, vždy je možnost jít jinam (pslední možnost smrtí) [smích]
Proč? Protože vy řešíte volbu jiných za ně....

311309

9.6.2014 18:06

RE: Pokud by měli volit jen svéprávní a nezávislí voliči,

qlak 77.?.?.?

Reakce na 311309

No, smáli se mi že jsem lesník, od 150 - více semenáčků z okolniho lesa, nevím kolik jich bude vzrostlých. Jinak u lesa jsem ve vlastnoručně zbudovaných 36m obytných, (teď nemám na benál a z hicu mi začlo brzdit pravé přední kolo, asi zavzdušněné, čubu doma samotnou ve městě nenechám a na elektrokole na nosiči mám baterky abych ji mohl přiložit, tak zítra) které jsem pokazil fotovoltaikou a kompem, poté co alternátor větrníku ze škodovky sežehl blesk. K možným voblbám, co?..., nicméně mlčení není řešení. Jinak lepší je kultivovat okolí než se zplevelit obtížnými, kterými se tedy mnohdy z mnoha náhledů konzumenti trhu stávají a tedy sdílim částečně stejně zaujatý postoj. [chechtot] [mrknutí jedním okem]

311330

10.6.2014 11:52

Řekl bych, že svéprávný volič je takový,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 311330

který je ochoten a schopen zaplatit v plné výši škodu, kterou způsobí svou volbou. Proto bych rozpočítal státní dluh, podělil ho celkovým počtem voličů krát počet jejich voleb, a rozeslal bych všem kteří volili tentokrát pravé / ne Kalouskovy/ složenky na příslušnou částku. Kdo by do čtrnácti dnů nezaplatil, pozbyl by volebního práva . Příští volby by pak byly již stále veřejné, ne tajné, a každý volič by automaticky před vhozením svého hlasu do urny vlastnoručně podepsal odpovědnost za škody které způsobí, a dostal proti tomu od komise úředně ověřenou záruku, že je příslušným dílem zúčastněným na případném kladném státním vyúčtování jím voleného subjektu před příštími volbami. To co by zůstalo ze státního dluhu po roce nezaplaceno bych rozpočítal na členy vlády, senátu, sněmovny, ministry, vysoké úředníky na ministerstvech, podnikatele s příjmem nad deset milionů za rok, a pokud by to nevyrovnali, konfiskoval bych jim a nebo jejim rodinám v příslušném rozsahu jejich majetek.

311410

16.6.2014 13:14

RE: Řekl bych, že svéprávný volič je takový,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 62.?.?.?

Reakce na 311410

100 bodov [chechtot]

311716

Příspěvků: 42

07.06. 08:03 lucifuge  Asi žiji jinde
07.06. 11:17 Aleš Krejčí / Brno  RE: Asi žiji jinde
07.06. 08:19 maršal Žukov  jednoduché
07.06. 08:34  Po takových groteskně fatálních příhodách jako poslední volby do EU
07.06. 09:21  Ale ne !
07.06. 10:30 Jirka11  Svoboda
09.06. 10:45 gippius  RE: Svoboda
07.06. 10:43 Ďuro Trulo  Česká elita nebo jelita?
07.06. 11:20  Česká elita nemůže vlát ve větru jako hadr !!!
07.06. 14:51 za  RE: Česká elita nebo jelita?
07.06. 22:02 Murkoslav  RE: Česká elita nebo jelita?
09.06. 13:53 Clairvaux  RE: Česká elita nebo jelita?
07.06. 14:54 Kangaroo  Recept na zvyseni ucasti ve volbach...
07.06. 22:10 Murkoslav  RE: Recept na zvyseni ucasti ve volbach...
08.06. 09:43  Taky se strašně divím, že bolševické děti dosud volby neudělali povinné.
07.06. 15:38 fohat  aha...
07.06. 19:19 Anachronos  Platón povedal:
08.06. 01:11 ignorek  RE: Platón povedal:
09.06. 17:39 Karel Adamovský  RE: Platón povedal:
07.06. 21:35  Zmrzačený je nejen národ, ale i jeho armáda...
07.06. 23:20 lubosmat  Sme národy prestarnutých Svišťov!
08.06. 00:33 :-)lak  RE: Sme národy prestarnutých Svišťov!
08.06. 02:06  RE: Sme národy prestarnutých Svišťov!
08.06. 07:53 MARTin - anonym  RE: Sme národy prestarnutých Svišťov!
08.06. 09:07 dusan123  RE: Sme národy prestarnutých Svišťov!
08.06. 08:07 Bob Senklár  Jaká elita?
08.06. 18:59 fohat  RE: Jaká elita?
08.06. 09:44 Definitíva  Paradox človečenstva.
08.06. 19:51 Satanist  Tak ja se vubec nedivim
08.06. 21:06 novapalo  Pravda aj omyl
08.06. 21:45 lucifuge  RE: Pravda aj omyl
08.06. 23:00 fohat  RE: Pravda aj omyl
09.06. 00:56 Satanist  RE: Pravda aj omyl
09.06. 06:07 Kangaroo  Recept na zvyseni ucasti ve volbach...
09.06. 09:00  RE: Recept na zvyseni ucasti ve volbach...
09.06. 10:32 Dap z lesa  RE: Recept na zvyseni ucasti ve volbach...
09.06. 10:46  Pokud by měli volit jen svéprávní a nezávislí voliči,
09.06. 12:53 ˘^lak  RE: Pokud by měli volit jen svéprávní a nezávislí voliči,
09.06. 13:55 Dap z lesa  RE: Pokud by měli volit jen svéprávní a nezávislí voliči,
09.06. 18:06 qlak  RE: Pokud by měli volit jen svéprávní a nezávislí voliči,
10.06. 11:52  Řekl bych, že svéprávný volič je takový,
16.06. 13:14  RE: Řekl bych, že svéprávný volič je takový,

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

65

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 98 čtenářů částkou 22 644 korun, což je 65 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 16

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 2

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 7

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 3

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Měnové kurzy

USD
21,45 Kč
Euro
26,12 Kč
Libra
29,35 Kč
Kanadský dolar
16,87 Kč
Australský dolar
16,58 Kč
Švýcarský frank
24,23 Kč
100 japonských jenů
20,67 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,54 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 790,95 Kč
1 unce stříbra
546,63 Kč
Bitcoin
695 784,10 Kč

Poslední aktualizace: 22.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 6 400