Diskuze k článku

Okrádání o zdraví a bohatství: Bitva o budoucnost lidstva

Příspěvků 52

19.6.2013 8:19

Lidé jsou jen oni

Jana Hanzlíková 77.?.?.?

Obyvatelstvo planety je pro korporace klíčovou surovinou přinášející zisky po celou dobu svého otrockého žití. Živá využitelná hmota. Od kojenecké stravy přes využívání svalových energií a mozkových kapacit v atmosféře pravidelné konzumace služeb a výrobků, až po pohřebnictví. Celé období života musí být otrok závislý na produktech farmacie. Je proto nanejvýš žádoucí odstranit z potravinového řetězce všechny organické potraviny a ještě jim ukrást možnost jejich pěstování.
Indie bije do očí, ale děje se to úplně všude.
Většina Indů se před komplikovaným a krvavým nástupem vlády korporací v jejich zemi neřešila, zda mají na den jeden nebo dva dolary. Organické potraviny rostly všude v dostatečném množství.
Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvracely pradávné kultury zprvu pomocí lstivých misionářů a v posledních desetiletích televizí v každé chatrči? Miliardy lidí už jim položily na oltář své kompletní životy, přepočtené na dolary a pořád to nestačí? Jen hrstka lidí na téhle planetě se nenechá manipulovat a to jen proto, že už tím prošli. Zbytek se zatím žene za pozlátky. Moudrých vládců zemí zatím svobodných kvapem ubývá.

291735

19.6.2013 9:01

RE: Lidé jsou jen oni

slak 77.?.?.?

Reakce na 291735

Pedagogizace či sociopatizace, aneb příspěvek obratných a vychovaných kořistníků bezprizorným. Morálka dostává od vrtošivých, řevnivých, kádrovácích tržníků po ekonomice bonus. Kdo to nevidí že trh vydělává nejlíp když vytvoří krize v jakémkoliv směru na úkor obyvatel je beznadějný retard nebo vypočítavý mňoukal který si za zbulíkování nechá instalované adorace. [překvapení] [chechtot]

291736

19.6.2013 12:30

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

osa x 193.?.?.?

Reakce na 291735

(Snad mi editor ten tucet pustí.) Co pohání ... ? Mám za to, že je to naprosto klíčová otázka a odpověď na ni by mohla pomoci do budoucna poměrně zásadně. Tipuji, že (při shrnutí do jednoho slova) je to : pýcha (rodič všech ostatních hříchů). A vynořuje se komplementární otázka : Co nepohání ty miliardy lidí k bdělosti nad svým osudem ? Snad nedostatek rozumu , nebo sebeúcty či úcty k ostatním ?

291742

19.6.2013 14:49

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Jana Hanzlíková 77.?.?.?

Reakce na 291742

Ano. To je zásadní otázka, kterou jsem položila do diskuse, protože odpověď na ni mě moc zajímá a věřím, že se tu najde dost lidí, z jejichž názorů si dokážeme sestavit prvotní mozaiku příčiny lidského utrpení. Zatím mě napadá, že ONI nabídnou novou hračku a jednou z vlastností přirozeného člověka nezkaženého vzděláním je zvídavost.
Nedávno jsem shlédla film "V zajetí bílého Boha". Tam divoké kmeny žádné hračky nechtěly.
Měla jsem možnost venkov v Indočíně navštívit. Jen tak, s batohem a rodilým průvodcem. Ti lidé vůbec nejsou chudí jejich životy mají řád a bezkonfliktní průběh. Jen jim nové hračky státem posvěcená média vtloukají do hlav bez ohledu na to, jaký režim tam právě vládne. Chapadla korporací dosáhnou v zájmu svých zájmů úplně všude. Při pohledu na krásného, zdravého a plynně anglicky hovořícího kluka v jedné vietnamské vesnici v podhůří, který žádostivě hltal jakýsi krvák na obrazovce plazmové televize umístěné v bambusové chatrči se mi chtělo brečet. Nevím proč. Jen tuším.

291746

19.6.2013 20:12

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 93.?.?.?

Reakce na 291746

Teorie 4 věků

Krtajuga (Zlatý věk ) byla obdobou antického zlatého věku. Božský řád (dharma) stál na čtyřech nohách, převládaly čtyři ctnosti : pravdivost, laskavost, uctívání, soucit. Lidé byli spokojeni, uctívali jednoho boha, neznali nemoci, zášť, nenávist,
krutost, strach, žárlivost, hněv.

Trétajuga ( Stříbrný věk ) byla obdobou věku stříbrného ; dharma stále už jen na třech nohách, dosavadní ctnosti se o čtvrtinu zkrátily. Lidé vzývali více bohů a konali oběti, aby se jim splnila určitá přání.

Dváparajuga ( Bronzový věk ) bylo období, kdy dharma stála jen na dvou nohách, úpadek pokračoval. Vzmáhala se faleš, zloba, nespokojenost a v důsledku toho se rozšířily nemoci a ostatní zla.

Kalijuga ( Černý věk ) je současný věk; dharma stojí už jen na jedné noze, z původních ctností zbyla jen čtvrtina. Svět spěje k zániku, kdy nastane Brahmova noc, období klidu.

kalijuga (sans.) černý věk .Tento věk prý začal ze 17 .na 18. února 3.102 př. Kr. a potrvá 432.000 let.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlatý_věk


Jednou z hlavních příčin lidského utrpení je nevědomost . Z ní pak pramení SOBECTVÍ . Z něho zas všechno zlo , které nás trápí .

291763

20.6.2013 11:40

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Viny 77.?.?.?

Reakce na 291763

Použil ste niektoré termíny, no nie úplne správe resp v nesprávnom kontexte.

Krtajuga nieje "pred" Tretajugou, ale "za" Kalijugou. Kritajuga nieje Zlatý vek, ale je činnosťou (prechodným stavom), vedúcim ku Satyayuge, čo je zlatý vek. V Kritajuge sa pokladajú základy Satyajugy.

Satyajuga je obdobím, kde je vedomie ľudí celistvé, teda všetky 4/4 poznania sú vo vedomom vnímaní ľudí.

Tretajuga je obdobím, kde sa ďalšia 1/4 poznania z vedomia ľudí "vytratí". Ide o kumuláciu malej odchýlky od zlatého stredu. Čas sa o niečo zrýchli.

Dvaparajuga je obdobím, kde sa ďalšia 1/4 poznania z vedomia ľudí "vytratí". Chýbajú teda už 2/4. Čas sa znova zrýchli, kumulácia odchýlky rastie.

Kalijuga je obdobím, kde sa ďalšia 1/4 poznania z vedomia ľudí "vytratí". Chýbajú teda 3/4 poznania a na konci Kalijugy, v krátkom čase nastane obdobie, keď chýbajú 4/4, než sa nakumulovaná chyba stane natoľko zrejmou, že sa zrúti vlastnou váhou v už prebiehajúcej Kritajuge, čo vedie do ďalšej Satyajugy a tak ďalej.

Časový rámec ktorý uvádzate je zle, keďže tento počet je poznamenaný náhľadom z inej časovej roviny. Čas, ak naň hľadíte z oblasti nad touto sférou, sa úpadkom do hrubších sfér zrýchľuje čo vo vnútri sféry nieje zrejmé.

Jeden cyklus Satya - Treta - Dwapara - Kali nespeje ku Brahmovej noci, ale je len ukončením malého cyklu. Jeden tento cyklus je Mahajuga. 71 takýchto Mahájug tvorí 1 Manvantaru, kde vládne 1 Manu. Potom príde Samdhi Kalá, teda malá deštrukcia, resp rozpustenie. 14 týchto manvantár tovrí 1 Kalpu, čo je jeden deň Brahmu. Potom nasleduje noc Brahmu, teda väčšia Pralaya. Brahma jestvuje 100 rokov, po čom nasleduje 100 rokov v rozpustení - tomu predchádza veľká Pralaya.

Celý tento cyklus trvá cca 311 triliónov solárnych rokov, to všetko zaťažené časovou chybou pri pohybe medzi hustotou sfér.

Aktuálny Brahma má 51 rokov, sme v Jeho prvom dni, aktuálna Kalpa je Švétavaraha kalpa, Šradhadeva Manavatara, 28. Mahayuga, aktuálne sme na úplnom počiatku Kritajugy a Kalijuga pomaly končí (žiadnych ešte 432000 rokov Kalijugy, to je manipulácia), čo povedie ku Satyajuge, nech už sa kto snaží to ututlať ako len chce [mrknutí jedním okem]

Hlavným znakom Kritajugy je odhaľovanie, teda Apokalypsis, to sa deje dnes a ešte chvíľu diať bude, čo povedie ku kolapsu stávajúceho, než sa kolo pootočí do ďalšej Satyajugy.

Tieto cykly sú vlastné tejto sfére, teda hybridnej sfére Zem.

Maha Pralaya môže nastať kedykoľvek, v momente, keď už viac Divadlo nieje pre Pozorovateľa zaujímavé... Podobá sa to stavu, ako keď premýšľate nad západom Slnka nad oceánom, ktorý vám omýva chodidlá, cítite vietor na tvári....a zrazu vám zazvoní telefón. To je pre ten svet Maha Pralaya....

A tak stále dokola, než sa vedomie jednotlivca posunie vyššie a v tejto rovine sa prestane prejavovať.

291813

20.6.2013 17:28

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 93.?.?.?

Reakce na 291813

Použil ste niektoré termíny, no nie úplne správne resp v nesprávnom kontexte.

Tak záleží na tom z jakých zdrojů vycházíte . Já vycházím z knihy "Malý Mystický Slovník Naučný" od Květoslava Minaříka . A on uvádí pořadí věků tak jak jsem to napsal ... Ale to nemusí být důvodem sporu .[mrknutí jedním okem] Prostě každý považujeme za věrohodný zdroj informací něco jiného .


Jsme v kalijuze a basta [velký smích]Znovu tedy podle Minaříka :

"mahájuga (sans.) velký věk, který má podle indické mytologie 4 320 000 lidských roků. Jeden Brahmův den jich obsahuje
tisíc. Viz kalpa, juga.

juga (sans.) věk ; podle ind ické mytologie má každá mahájuga čtyři jugy : krta, tréta, dvápara, kalí, jejichž trvání odpovídá řadě 4, 3, 2, l.

Krtajuga byla obdobou antického zlatého věku. Božský řád (dh arma) stál na čtyřech nohách, převládaly čtyři ctnosti :pravdivost, laskavost, uctívání, soucit. Lidé byli spokojeni, uctívali jednoho boha, neznali nemoci, zášť, nenávist,
krutost, strach, žárl ivost, hněv.

Trétajuga byla obdobou věku stříbrného ; dharma stále už jen na třech nohách,dosavadní ctnosti se o čtvrtinu
zkrátily. Lidé vzýval i více bohů a konali oběti, aby se jim splnila určitá přání.

Dváparajuga bylo období, kdy dharma stála jen na dvou nohách, úpadek pokračoval
. Vzmáhala se faleš, zloba, nespokojenost a v důsledku toho se rozšířily nemoci a ostatní zla.

Kalijuga je současný věk; dharma stojí už jen na jedné noze, z původních ctností zbyla jen čtvrtina. Svět spěje k zániku,
kdy nastane Brahmova noc, období klidu."

kalijuga (sans.) černý věk, v němž nyní žijeme. Podle indické mytologie je to čtvrté období jedné mahájugy velkého věku ; tisíc mahájug tvoří jednu kalpu, Brahmův den. Tento věk prý začal ze 17. na 18. února 3.102 př. Kr. a potrvá 432.000 let.


Ale můžete pro pořádek uvést zdroj informací z kterého vycházíte , já to již učinil .

291838

21.6.2013 10:01

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Viny 77.?.?.?

Reakce na 291838

Treba vychádzať z originálu, predpokladám že to je jasné. Ak vychádzate z prekladu, prekladu, prekladu, dojmu z prekladu, prekladu...a tie preklady robia ľudia, ktorí len čítajú a prekladajú bez reálnej skúsenosti, ale nerozumejú kontextu a súvislostiam a to všetko lineárne, z naprosto nelineárneho sanskrtu či Marathi, kde každé slovo či slabika má niekoľko rovín, ktoré MUSIA byť pre pochopenie vnímané v celistvosti jestvuje nebezpečie, že vzniknú nezmysly.

Sme na konci Kalijugy, v Kritajuge...našťastie nevychádzam z hore uvedeného [mrknutí jedním okem]

Zasa chyba.... Jeden Brahmov deň, teda Kalpa, neobsahuje 1000 Mahajug, ale len 994. Treba pripočítať 60 Caran a tiež na konci každej Manvantary je obdobie Samdhikalá, teda toto obdobie krát 14.

Omyl, Brahmova noc nenastáva na konci Mahajugy, ale na konci Kalpy, čo je jeden Brahmov deň.

Kde máte Satya Jugu? Chyba vznikla nepochopením odlišnosti medzi Satya a Krita Jugou, niektorí to spájajú. Krita Juga je krátkym obdobím na konci Kalijugy, ktoré vedie ku Satyajuge.

Zdroj, Védy.

p.s. Minařík bol bohužial poznačený chybnými prekladmi, podobnými tým od Arthura Avalona a pod. Niekde sa napr slovo "Tap" v preklade 14. podkapitoly Jnaneshwari v súvislosti s Kundalini prekladá z Marathi ako "teplo" či "horúčosť", čo je ale v kontexte úplne nesprávne. Správne je "sila" resp "energia". Západní hľadači tento koncept však prijali a prišla katastrofa v podobe neuveriteľných nezmyslov a zničených ľudí... Informácia bez skúsenosti (napr prekladateľa) je k ničomu...
Tých nezmyslov je tam omnoho viacej, ale to už je iná téma.

291877

21.6.2013 15:33

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 93.?.?.?

Reakce na 291877

Treba vychádzať z originálu, predpokladám že to je jasné.

No to je sice hezké ale zapomněl jste napsat z jakého originálu , nebo čeho originálu ? Upanišad ? Véd ? Knih Hare Kršna ? Musíte napsat konkrétní zdroj na který se odvoláváte ...Pohádek o ORIGINÁLECH je spousty [smích]Ak vychádzate z prekladu, prekladu, prekladu, dojmu z prekladu, prekladu...a tie preklady robia ľudia, ktorí len čítajú a prekladajú bez reálnej skúsenosti, ale nerozumejú kontextu a súvislostiam a to všetko lineárne, z naprosto nelineárneho sanskrtu či Marathi, kde každé slovo či slabika má niekoľko rovín, ktoré MUSIA byť pre pochopenie vnímané v celistvosti jestvuje nebezpečie, že vzniknú nezmysly.


Vaší námitce rozumím . Ale mám pochybnosti o tom jestli zrovna Vy umíte starý indický jazyk a současně máte tolik PRAKTICKÝCH (duchovních) zkušeností abyste rozuměl tomu , jaká rovina patří té či oné slabice či slovu . Nebo jste snad taky použil něčí překlad ? ... Kde berete jistotu , že právě to co píšete není nesmysl . Zkuste uvést nějaký pádný argument k tomu , že jen Vy tomu rozumíte , respektive , že jen Vaše argumentace je správná ... Zkuste uvést třeba nějaké internetové stránky .Minařík je známá veličina a taktéž Sir John Woodroffe (Arthur Avalon) ... VY jste kdo ??? Ptám se proto , že tak suverénně argumentujete ... Stejně suvérenně jako Vy uváděl svého času argumenty ŠRÍ ŠRÍMAD A.Č. BHAKTIVÉDANTA SWAMI PRABHUPÁDA , zakladatel hnutí Haré Kršna , ve svých knihách .


O ostatním nemá cenu diskutovat . Jsme prostě v kalijuze [smích]

291902

21.6.2013 16:21

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Viny 77.?.?.?

Reakce na 291902

Prepáčte, ale Védy sú dosť jednoznačná odpoveď.

Pochybovať môžte o čom len chcete [mrknutí jedním okem]

V čom konkrétne je Arthur Avalon veličinou? Vážne mi chcete tvrdiť že Vám dáva zmysel, že tento orientalista, Angličan, člen okupačnej anglickej vlády Indie, pracujúci pre ich najvyšší súd v Kalkate, prišiel za Indickými guruami a tí mu proste odovzdali Poznanie, súvislosti, roviny textu, postupy....ktoré strážia tisíce a tisíce rokov a predávajú ich zo žiaka na učiteľa, len tak? Myslíte to vážne? Preboha.... [velký smích] [velký smích] [velký smích] Každý má pojem veličina zdá sa posunutý niekde inde...napr až mimo akúkoľvek logiku a zdravý rozum.

Ja som Viny. Argumentujem rovnako suverénne o všetkých veciach, ktorým naozaj rozumiem. Ak by sme sa rozprávali o výrobe fúkaného skla, len by som ticho počúval, ale rozprávame sa o niečom inom.

Otázka je iná - ako VY rozlíšite kto hovorí pravdu? To je totiž tá základná otázka.

Sme v Krita Juge, Kalijuga končí...ale to Vám samozrejme nebráni veriť čomu len chcete [mrknutí jedním okem]

291907

21.6.2013 16:56

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 93.?.?.?

Reakce na 291907

Ale mám pochybnosti o tom jestli zrovna Vy umíte starý indický jazyk a současně máte tolik PRAKTICKÝCH (duchovních) zkušeností abyste rozuměl tomu , jaká rovina patří té či oné slabice či slovu . Nebo jste snad taky použil něčí překlad ? ... Kde berete jistotu , že právě to co píšete není nesmysl . Zkuste uvést nějaký pádný argument k tomu , že jen Vy tomu rozumíte , respektive , že jen Vaše argumentace je správná ... Zkuste uvést třeba nějaké internetové stránky .

Jasné otázky , žádná odpověď [překvapení]

Tedy shrnuto : starý indický jazyk neumíte , praktické duchovní zkušenosti nemáte . Argumentační jistotu máte tak suverénní jen proto , protože jste Viny .

Úžasné [chechtot]

291910

21.6.2013 22:30

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 291910

Příteli, Váš styl "diskuze" mi velice připomíná kolegy Večerka, Kulíka a Ing. Štastného z Novinek.. Nesedíte náhodou ve stejné kanceláři?? lol [chechtot] [chechtot] [chechtot] Pokud ano, tak je prosím pozdravte..

291924

24.6.2013 8:27

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Viny 77.?.?.?

Reakce na 291910

Zvláštne. Keď je niekto Minařík resp Arthur Avalon, ako argument jedinej svätej pravdy to stačí a neurobili nič iné, než že sa dostali svojimi výrokmi do povedomia. To je všetko.

Máte nástroj na overenie Minaříkovho resp Avalonovho osvietenia? Ako to rozlíšite? Takže čo je úžasné pane? [velký smích] [velký smích] [velký smích]

p.s. nemusíte ani hľadať osvieteného mudrca. Proste choďte do Indie za niekym kto tomu aspoň trocha rozumie. To o čom som tu písal niesu žiadne vesmírne výšiny ale elementárne znalosti začiatočníka [mrknutí jedním okem]

292072

24.6.2013 18:35

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 93.?.?.?

Reakce na 292072

Zvláštne. Keď je niekto Minařík resp Arthur Avalon, ako argument jedinej svätej pravdy to stačí a neurobili nič iné, než že sa dostali svojimi výrokmi do povedomia. To je všetko.

Tak to zas ne . Minaříkova škola dál pokračuje . A kdyby jste v ní byl , pak by jste určitě psal jinak . Nemáte s jeho naukou zkušenost , proto Vás to svádí k podceňování . To je ale úplně normální .

Máte nástroj na overenie Minaříkovho resp Avalonovho osvietenia? Ako to rozlíšite?

Jistěže !

1) Důkazy jsou v kvalitách lidí , kteří vedou "školu" "jeho" nauky.

2) Sám na sobě si každý prakticky ověřuje správnost jeho učení , pouček , atd.

No a pak je tu i logika , která může člověku pomoci hodnotit .

p.s. nemusíte ani hľadať osvieteného mudrca. Proste choďte do Indie za niekym kto tomu aspoň trocha rozumie.

To v žádném případě . Indie je duchovně "mrtvá" , její éra skončila Rámakršnou .

O Avalonovi se traduje , že ještě než přijel do Indie už tam byl znám jako zasvěcenec , jako velký znalec jógy . Když tedy poprvé přijel do Indie , tak ho navštívil s jistou nadějí nejznámější a nejuznávanější jogín tehdejší doby . S pláčem klekl před Avalona a prosil ho ať ho zasvětí do pravé jógy . Že cvičí jógu už 30 let a ještě ničeho velkého nedosáhl.

292108

4.7.2013 10:08

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Viny 77.?.?.?

Reakce na 292108

Nepodceňujem Minaříka, čítal som jeho Přímá stezka, asi keď som mal osem rokov - ako hovorím, rodinná tradícia[mrknutí jedním okem] Poukazujem len na to, že časť o cykloch má zle a pár ďalších veľmi podstatných vecí, špeciálne v prípade Kundalini.

1) Nieje to jeho nauka, všetko čo písal je možné nájsť už niekde inde celé tisícročia. To nieje dôkaz o správnosti jeho tvrdení o cykloch, ale len dôkaz, že poučky ktoré platia tisícročia sú stále platné a fungujú.
2) Sám na sebe každý prakticky overuje správnosť učení a poučiek, ktoré platia tisíce rokov.

To v žádném případě . Indie je duchovně "mrtvá" , její éra skončila Rámakršnou . Vďaka za názor, mám odlišný.

Traduje sa toho veľa, čo ale neimplikuje, že je to tak. Čo to znamená "velký znalec jógy". ??

292690

4.7.2013 19:57

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 93.?.?.?

Reakce na 292690

Nepodceňujem Minaříka, čítal som jeho knihu Přímá stezka, asi keď som mal osem rokov - ako hovorím, rodinná tradícia Poukazujem len na to, že časť o cykloch má zle a pár ďalších veľmi podstatných vecí, špeciálne v prípade Kundalini.

Jakápak rodinná tradice ?.. Poukazovat na to , že má chybu v části o cyklech je jen Váš subjektivní dojem , názor . Nic víc nic míň ! Z hlediska dojmů přece nemůžete autoritativně argumentovat , zvlášť ne proti Minaříkovi .

Mohl jste to napsat jinak , a sice , že jste byl v Indii u nějakého Guru a že jeho výklad o cyklech je jiný , takový či makový. Následně bychom se asi dobrali k tomu , čí zdroj informací je věrohodnější . Minařík čerpal asi z 30 knih . Vy sám jste silně argumentoval nějakým "ORIGINÁLEM" ale zatím jste nijak nedoložil jak jste k onomu ORIGINÁLU přišel .

1) Nieje to jeho nauka, všetko čo písal je možné nájsť už niekde inde celé tisícročia. To nieje dôkaz o správnosti jeho tvrdení o cykloch, ale len dôkaz, že poučky ktoré platia tisícročia sú stále platné a fungujú.

Tento argument jsem už slyšel , že to není jeho nauka ... Je i není . Základ nauky je jistě znám už od dávnověku , ale on jí dal novou formu která je nejvhodnějsí pro tento věk . Navíc jak sám píše - vyhrabal ji ze smetí velkého množství falešných nauk .

To co popisuje je jeho nauka . Nikde jinde to nenajdete tak báječně popsané jako v jeho knihách . Nikdo to nikde tak logicky nepopsal jako on . Třeba jeho kniha "SPÁSA" je fenomenální . Přečtěte si ji a pak si snad uvědomíte , že žádný indický pošuk Vás nemůže naučit víc než Minařík .

2) Sám na sebe každý prakticky overuje správnosť učení a poučiek, ktoré platia tisíce rokov.

Nemůžete soudit po přečtení jedné jediné knihy ... Jeho poučky jsou originální , vycházejí z jeho hluboké praxe a nejsou nikde jinde popsány . Jeho žáci na sobě potvrdili , potvrzují správnost jeho učení ."... Ale ať se lidé snaží řešit své životní problémy
vztahů k zevnímu světu jakýmkoli způsobem, jóga to činí zvyšováním elektrovitálního potenciálu vlastního bytí jógina. Jóginové totiž vědí, že vrozené subjektivní pociťování se mění zároveň s tím, jak se zkracuje a tím i zintenzivňuje elektrovitální vlnění. A poznali i to, že subjektivní pocity štěstí a niterného začlenění do určité sféry je možno stále povyšovat právě dalším zkracováním a zintenzivňováním tohoto vlnění. Když se elektrovitální vlnění stane absolutně krátkým, to je kmitá na ose Y s nevýrazným postupem na ose X, přesune se vědomí z oblasti empirické skutečnosti do skutečnosti vyšší, nadsmyslové, která je pokládána za božskou, andělskou a jinou stejnou nebo podobnou..."

Je to pro Vás dost originální ? [smích] Je to úryvek z knihy "Spása"

292722

5.7.2013 8:01

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

aldakor 83.?.?.?

Reakce na 291902

A nechcete vy milý pane spíš lidi demotivovat?...není to váš zájem?

292746

21.6.2013 15:52

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 93.?.?.?

Reakce na 291877

Zdroj, Védy


Tak jsem to našel z čeho vycházíte [smích] Jak jste se prosím Vás dostal k originálním védám ? Nejsou ony uloženy v nějakém muzeu nebo státním archívu ? Vždyť originál takových textů musí mít nedozírnou cenu ! Že by originál půjčovali kde komu aby si to mohl přeložit ? To se mi nechce věřit [mrknutí jedním okem]

Asi jste se dostal taky k nějakým přepisům , nekorektním výkladům , spekulacím atp . Zřemě proto v tom co píšete máte tolik chyb. Opravte si to podle Minaříka a máte jistotu , že to budete mít správně [mrknutí jedním okem]

291904

21.6.2013 22:36

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

martas300 71.?.?.?

Reakce na 291904

Na me osobne pusobi knihy ŠRÍ ŠRÍMAD A.Č. BHAKTIVÉDANTA SWAMI PRABHUPÁDY mnohem verohodneji,nez p.Minarika ci jakehosi anglicana.Pocet jazyku ,do kterych byli jeho knihy jiz prelozeny rovnez o necem svedci.
Nazory na jeho knihy mu rovnez pridavaji na verohodnosti http://www.asitis.com/reviews/

Vy sam lpite na praci p.Minarika,ale kdo je p. Minarik ve srovnani s vyse uvedenym Prabhupadou.Da se zrovna tak napsat "opravte si to podle Prabhupady a budete to mit spravne". [mrknutí jedním okem]

291925

22.6.2013 16:30

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 93.?.?.?

Reakce na 291925

Jasně , každý si vybere to co mu nejlépe sedí ...

Ale ten indický "magor" je unikum . Přepisoval nebo opisoval staré indické knihy a vydával je za své . Podvodník nic víc . Navíc se nechal uctívat jako by byl BOHEM

Počtem jazyků vůbec neargumentujte . Jehovisti mají taky své knihy přeloženy do hodně jazyků .

Vůbec nemůžete srovnávat Minaříka s nějakým indickým "pošukem" . Prabhupáda Vás nic nenaučí . V jeho knihách je to jen o uctívání Kršny .

Všechny knihy o józe , zenu , buddhismu , mystice , šamanismu atd. jsou neskonale hodnotnější než ten škvár co napsal Prabhupáda . Jeho výklady a komentáře nejsou relevantní .

Minařík na konci své knihy "Malý Mystický Slovník Naučný" uvádí bibliografii . Jde zhruba o 30 knih z nichž čerpal podklady ke své knize . Avalon tam zcela jistě není .
[mrknutí jedním okem]

291974

24.6.2013 8:34

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Viny 77.?.?.?

Reakce na 291974

Ako a podľa čoho rozlíšite kto je kto a kde skutočne je? Ak by sem prišiel Kristus, ako by ste ho rozlíšil?

292077

24.6.2013 12:55

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Jana Hanzlíková 77.?.?.?

Reakce na 292077

Nedávná zpráva to tom, jak Židi odpráskli "jiného" Žida u zdi nářků poněkud zapadla. Ale kdo ví, co z toho zase vznikne. Tenkrát také Židé ukřižovali Žida a pak se děly věci... [překvapení]

292094

24.6.2013 18:06

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 93.?.?.?

Reakce na 292077

Určitě třeba podle vyzařování . Kristus musel vyzařovat jinou energie než mají běžní lidé . Jenže taková energie jakou vyzařoval Kristus většinu lidí podněcuje k nenávisti . Možná proto ho Židé ukřižovali . I Petr ho údajně zapřel ze strachu před pronásledováním nenávistí posedlými lidmi .

Popisoval mi jeden pán , který pracoval dobře podle nauky Minaříka , že když se přistěhoval do jakési vesnice , tak ačkoliv tam nikoho neznal a nikomu nic neuděl , stačilo aby vyšel na zahradu a bylo zle . Oni ti "domorodci" na něho začali verbálně útočit . Minařík o tom píše podobně . Píše , že když člověk na sobě začne opravdově (duchovně ) pracovat , tak ti druzí by ho prý bez důvodu nejraději zabili ... Jde prostě jen o to neviditelné vyzařování které vyvolává buď sympatie u stejně naladěných a nebo třeba nenávist u těch co jsou naladěni jinak .

Mám doma pár knih od Prabhupády . Četl jsem je zhruba před dvaceti lety takže můžu porovnat s Minaříkem .

292106

4.7.2013 9:58

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Viny 77.?.?.?

Reakce na 292106

Zoberiete 10 rovnakých krížov, z ktorých je jeden "svätý" a vy ho zo 100 prípadov rozlíšite medzi tými ostatnými podľa vyžarovania, môžme pokračovať ďalej.

Predpokladáte, že to viete? Skúšal ste to niekedy a uspel ste? Tie tisícky ľudí, s ktorými sa Kristus stretol Ho nerozpoznali...

292688

4.7.2013 18:56

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 93.?.?.?

Reakce na 292688

Je to trochu jinak Viny . Nejde přece o kříže (žádný kříž nemůže být svatý) ale o lidi .

Popíšu Vám svou příhodu . Bylo mi 30 let (1990) když jsem se poprvé setkal s knihou K.M. "Přímá Stezka" . Má vnitřní bytost (duše chcete-li) tehdy "vykřikla" - "to je to co hledáš" . Postupem času pak vycházely další knihy ...

Četl jsem tedy a četl , studoval a studoval a taky tak trochu cvičil ... Po několika letech (od vydání Přímé Stezky) vydal svou první knihu , Guru Minaříkovy školy , i s vlastní adresou . Napsal jsem mu a dohodli jsme se na schůzce .

Když jsem šel k němu poprvé na návštěvu , pocítil jsem jeho vyzařování na 100 metrů od jeho domu !!! ... A po příjezdu domů jsem jeho "vliv" pociťoval dalších 14 dní . Tak tomu bylo po každé návštěvě .


To jeho vyzařování , jímž jsem byl "nasáklý" vnímala či pociťovala i moje manželka ... Doslova mne honila po pokoji aby se mohla přitulit a "nasát" do sebe to nadsvětské vyzařování .

Něco podobného se píše v knize o Rámakršnovi ... Z něho prý vycházela "tygří" síla , která v mžiku měnila "darebáky" na světce.


Dalším faktorem je vnitřní zralost člověka (záslužná karma) . Ona umožňuje setkat se s duchovně vyspělými jedinci a jen ona umožňuje je rozpoznat .


Kdysi zde na Zvědavci přispívalo podivné stvoření jež samo sebe nazývalo HAD [smích] http://www.zvedavec.org/showip/195442/3242/4/a/
Projděte si jeho příspěvky a mnohé se Vám objasní .

292715

24.6.2013 8:32

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Viny 77.?.?.?

Reakce na 291904

No, povedzme že rodinná tradícia. Čo sa týka Véd, tak si prosím zistite ako sa veci majú, lebo vaše plky o archívoch jasne ukazujú, že ste úplne mimo.

Elementárne znalosti, tie si zistíte ľahko, ale nečítajte preklady.

Minařík citoval z prekladov, je mi ľúto...má to zle, elementárne znalosti a to, že ho vnímate ako bezchybnú modlu je váš problém, ktorý na veci však nič nemení [mrknutí jedním okem]

292075

20.6.2013 11:46

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Viny 77.?.?.?

Reakce na 291763

Inak, tak ma napadá. Hovoríme o Zlatom veku, Striebornom veku, Bronzovom veku a o Čiernom veku. Zvláštny prechod od surovín ťažených zo Zeme, ku farbe, že? Čo len to to "Čierny" znamená? [mrknutí jedním okem]

To len tak na okraj, ale predpokladám že by to malo byť dávno jasné [překvapení]

291814

20.6.2013 18:12

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 93.?.?.?

Reakce na 291814

No já tam udělal chybu , nemá tam být bronzový věk ale železný . Tedy správně jsou věky Zlatý , Stříbrný , Železný a Černý .

Nemyslím si , že věky jsou odvozené od těžených surovin . [překvapení]

"věky v hinduistickém pojetí znamenají v poměru k věčnosti, již křesťanství připisuje Bohu, nebi, peklu a spáse, racionálnější
stanovisko ke skutečnosti a dění, jaké provází život Boha i psýchy člověka.

V křesťanském pojetí může jít o věčnost pouze z hlediska lidské existence. Hinduisté se s touto metafrází ne
spokojili a stanovili čas i pro existenci Boha. Tento čas však obsahuje skutečně velmi dlouhé, nepředstavitelné věky.

Východiskem je jim rozdělení doby na čtyři věky., jugy, totiž na zlatý, stříbrný, železný a černý a připisují jim ve stejném
pořadí toto trvání : 1 ,728.000 roků ; 1 ,296.000 roků ; 864.000 roků a 432.000 roků, což činí celkem 4,320.000 roků. ( Ve Zlatém věku údajně bytosti neměly fyzická těla a proto nemohly těžit zlato )

Toto období nazývají mahájuga. Božstvo, jež čas ovládá, jmenuje se Manu a vládne asi 308 a půl milionu let,což je jedna manvantara."

V každém případě : Když si uvědomíme kolik už bylo válek v době před naším letopočtem a kolik po něm , pak si můžeme lehce odhadnout jestli budoucnost lidstva bude "růžová" .

Přesto je tu trochu optimismu [chechtot] Po skončení Černého věku (432 000 let) se údajně všechny bytosti dostanou do Zlatého věku a kolotoč bude pokračovat .

291841

21.6.2013 8:40

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Viny 77.?.?.?

Reakce na 291841

Nemyslím si , že věky jsou odvozené od těžených surovin. Tak potom to bude podobnosť čisto náhodná... [mrknutí jedním okem]

Hinduisti si čas pre existenciu Boha nestanovili. Kvantifikovali len trvanie Univerza, s Bohom ako tvorcom, udržovateľom a ničiteľom Univerza to nesúvisí. Počas Pralaye kolabuje priestor i čas, to čo nazývame Boh však naďalej trvá, i keď sa Stvorenie ako Jeho prejav, rozplynulo. Súčasťou ďalšieho Stvorenia je vytvorenie priestoru a času, aby tak vzniklo pole existencie, ktoré bude trvať do momentu ďalšej Pralaye, teda konečného rozpustenia.

Nechcem to komplikovať, ale je to ešte trocha "väčšie"... Celé Univerzum trvá 311 triliónov rokov, ale pre Sadašivu je to jediné mkrnutie oka. Totiž tých Univerz je nekonečne veľa, no človek tenduje si to prestaviť ako bublinky v priestore a čase, no priestor a čas jestvuje len vovnútri jednotlivých sfér, nie "vonku". Lepšie pomenovanie je zmes všetkých možností [mrknutí jedním okem]

V Zlatom veku niektorí fyzické telá mali a niektorí nie. Žiadna uniformita nejestvuje. Záleží na individuálnom vývoji každého jedného. Aby to bol zlatý vek, nemuseli ťažiť, dôležité je to podvedomé prirovnanie ktoré používame dnes, na konci Kalijugy a ktoré je veľmi presné.

Manvantary....nie úplne.

Ano, kolotoč pokračuje pre všetkých, ktorí v ňom ešte väzia, než už nieje "kde" viaznuť. [mrknutí jedním okem]

291873

21.6.2013 16:18

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 93.?.?.?

Reakce na 291746

Na wiki je taky něco o tom v jakém věku žijeme

http://cs.wikipedia.org/wiki/Brahmá


"Je to dnešní věk, čtvrtý, ze všech nejhorší. Dharma v tomto věku je jednonohá a bezmocně leží. Z původních ctností zbyla jen čtvrtina, a i ta je rychle zatlačována vzrůstajícími nectnostmi. Bídu kalijugy drasticky popisuje Bhágavatapurána: „V tomto věku je většina lidí šúdry nebo otroky. Lidé jsou nástrojem žádosti a pokušení. Jsou zkažení, nelaskaví, hádaví, nešťastní a jako žebráci. V lidech je především faleš, lenost, zlo, hloupost, nenávist, strach a slabost. Nad lidmi je temnota, a proto cení vysoko to, co je nízké a špatné. Jsou stíháni neštěstím. Jedí hltavě. Muži jsou vedeni ženami. Ženy jsou pak smyslné a bez studu a rodí příliš mnoho dětí. Jedí mnoho, mluví mnoho a jejich řeč je nepříjemná. Města jsou plná zlodějů a zkažených lidí. Nízcí obchodníci vládnou trhu. Z králů jsou násilníci, kteří vysávají krev svých poddaných. Hospodáři zanedbávají své povinnosti a žebrají po ulicích. Bráhmani upadají na úroveň šúdrů. Sucha a záplavy ničí úrodu a války s hladem vylidňují zemi. Podmínky se tak zhorší, že moudří budou prosit, aby přišel ničitel Kalkí (poslední avatár Višnua)."


Tak jsem popsal jeden kamínek do mozaiky [mrknutí jedním okem]

291906

19.6.2013 16:24

Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......?

*/* 89.?.?.?

Reakce na 291742

To první zapříčiňuje již kdysi dávno totálně zdegenerovaný genom. Viz Klimov, "Boží národ". Stáhněte si PDF z Uložto.cz. To druhé, opět totálně zdegenerovaný genom. Každý negr dobře ví, že když za ním přijde bílá děvka, že je to sice něco nenormálního, a přesto ji rád a hrdě obslouží. Pakárna, která tu dnes existuje, je již jen paraolympiáda preferovaných mrzáků a úchylů, řízená s hora zdegenerovanými "vyvolenými"...

291747

19.6.2013 23:07

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

martas300 71.?.?.?

Reakce na 291742

"Co nepohání ty miliardy lidí k bdělosti nad svým osudem ? "

V Bhagavadgite se pise,ze clovek je po cely zivot ovlivnen tremi kvalitami hmotne prirody: kvalitou dobra,kvalitou vasne a kvalitou nevedomosti.

Každého, kdo je na úrovni dobra, charakterizuje spokojenost plynoucí z jeho práce či intelektuální činnosti — například filozof, vědec či pedagog se zabývají určitou oblastí poznání a nacházejí v tom uspokojení. Člověk vedený kvalitou vášně (s příměsí dobra) se věnuje plodonosnému jednání — udržuje si co největší vlastnictví a přispívá na dobré věci. Někdy se snaží otevírat nemocnice, podporovat charitativní ústavy a podobně. To vše jsou známky kvality vášně. A kvalita nevědomosti zahaluje poznání. Cokoliv živá bytost dělá pod jejím vlivem, nepřináší nic dobrého jí ani komukoliv jinému.

Kvalita vášně je charakterizována vzájemnou přitažlivostí mezi mužem a ženou. Žena přitahuje muže a muž zase přitahuje ženu. Když tato kvalita vzroste, člověk začne přímo dychtit po hmotném požitku. Chce uspokojovat smysly. Proto si přeje být uznáván společností či národem a mít šťastnou rodinu s hodnými dětmi a pěknou ženou a vlastní dům. To jsou výsledky kvality vášně. Dokud někdo dychtí po těchto věcech, musí těžce pracovat. Zde je jasně řečeno, že se dostane do styku s plody svého jednání, které ho tak spoutá. Musí pracovat, aby potěšil svou ženu, děti a společnost a všichni si ho i nadále vážili. Celý hmotný svět je tedy víceméně pod vlivem kvality vášně. Ta je měřítkem, podle něhož je moderní civilizace považována za pokročilou

Pod vlivem kvality nevědomosti se každý pomátne—a blázen nedokáže vidět věci v pravém světle. Namísto pokroku přijde úpadek. Tato kvalita je definována ve védských spisech: vastu-yāthātmya-jñānāvarakaṁ viparyaya-jñāna-janakaṁ tamaḥ — pod vlivem nevědomosti živá bytost nechápe pravou skutečnost. Každý například vidí, že jeho děd zemřel, a že on sám tedy také zemře; člověk je smrtelný. Děti, které zplodí, také zemřou. Smrt je nevyhnutelná. Lidé však přesto bláznivě hromadí peníze a ve dne v noci těžce pracují, aniž by se starali o věčnou duši. To je šílenství. V tomto stavu šílenosti nejsou vůbec ochotní rozvíjet duchovní poznání. Jsou nesmírně líní. Když jsou pozváni na setkání, kde by mohli nabýt duchovního poznání, neprojevují velký zájem. Nejsou ani činní jako lidé ovládaní kvalitou vášně. Dalším příznakem člověka prostoupeného kvalitou nevědomosti je, že spí víc, než je zapotřebí. Šest hodin spánku je dostatečných, ale člověk, který je pod vlivem kvality nevědomosti, spí alespoň deset nebo dvanáct hodin denně. Vypadá vždy sklesle a propadá omamným látkám a spánku. To jsou příznaky osoby spoutané kvalitou nevědomosti.

291772

20.6.2013 10:47

RE: Lidé jsou jen oni

Viny 77.?.?.?

Reakce na 291735

Veľmi pekne popísané Jana. Popisujete stav, v ktorom je väčšina manipulovaná kýmsi, za účelom zisku. Prirovnanie, ktoré sa bežne objavuje, je prirovnanie ku vlkom či pastierom a ovciam. Ja použijem to s tými pastiermi. Ak je to tak, ostáva zodpovedať dve najdôležitejšie otázky. Ich zodpovedanie môže totiž natieniť riešenie:

1.) Je skutočne konečným účelom zisk? Sú tie tzv korporácie a ich príslušníci na vrchole potravinového reťazca? Čo je to ten "zisk"?
2.) Pastier oviec má pri chove oviec jediný cieľ - vlnu, mlieko a mäso a urobí naprosto všetko, aby tieto výnosy maximalizoval. Takže - čo je v chove ľudí ekvivalentom vlny, mlieka a mäsa?

Odpoveď na tieto otázky pomôže k riešeniu. Motívy sú dôležitejšie než formy ich realizácie.

291805

20.6.2013 12:44

RE: Lidé jsou jen oni

Jana Hanzlíková 77.?.?.?

Reakce na 291805

Nezastávám se vlka (i když ty zvířata ctím), nelituji ovce a už vůbec nelze srovnávat samozvané světovládce pastýři.
Hmotný zisk už ty stvůry snad ani nemůže uspokojovat. Plyne nudně a stabilně. Není to náhodou o moci nad většinou, o radosti z úspěšné manipulace, o příležitosti beztrestně ubližovat? Nezabíjí je náhodou pozitivní energie obyčejného lidského štěstí? Nepotřebují ke své prosperitě naopak negativní vyzařování tragédií a lidskou krev?
Ono někdy stačí se rozhlédnout v blízkém okolí a pozorovat tu zbohatlou lůzu, jak bezcitně a povýšeně se dokáže chovat k lidem , zvířatům a přírodě jen proto, že se jim finančně daří.

291821

21.6.2013 8:08

RE: Lidé jsou jen oni

Viny 77.?.?.?

Reakce na 291821

No, práve ste ich k tým pastierom veľmi účinne prirovnala a väčšina ľudí by sa nad touto našou diskusiou pousmiala, chovajúc sa ako tie ovce, radostne pochodujúc do shopu, kúpiť si ten skvelý prášok na pranie čo v reklame hovorí, že bieli lepšie než "bežný prášok". Možno ste definovala aj časť tej vlny, mlieka a mäsa [mrknutí jedním okem]

To čo tie stvúry robia, sa deje za istým účelom, ako vlastne všetko. Čo ak je zbohatlá lúza ktorú vidíte okolo seba len povýšenými ovcami a od vrcholu potravinového reťazca je svetelné roky vzdialená?

Inak aj pre ovce by bol ten pastier stvúra, ktorá všetko čo robí, robí len preto, aby ich mohol podojit, ostrihať a zjesť.....ak by to chápali. [mrknutí jedním okem]

291872

23.6.2013 16:16

RE: Lidé jsou jen oni

popolvar 85.?.?.?

Reakce na 291872

Vlci = GPP, ten/tí, kto v terajšej dobe vládne konceptuálnou mocou a zneužíva/jú ju pre svoje egoistické ciele.
Pastieri = ideologická /mediálna/, zákonodárna, výkonná, súdna moc, t.j. všetci "prisluhovači" systému, vytvoreného a slúžiaceho na presadenie a dosiahnutie cieľov GPP a zabezpečujúce jeho ochranu.
Ovce = všetci tí, ktorí doteraz nepochopili /nevedia/ a nechcú chápať /vedieť/ a svojou nevedomosťou, lenivosťou, odmietaním osobnej zodpovednosti, stavaním sa do pozície "obete" umožňujú /a pritom si to neuvedomujú, alebo možno aj mnohí uvedomujú/, aby ich pod "tichým" dohľadom vlkov pastieri /väčšina z nich o existencii a skutočnej moci vlkov ani netuší/ strihali, dojili, občas nejakú zarezali /najmä tie, ktoré prinášajú v porovnaní s priemerom stáda menej úžitku, prípadne "strečkujú"/.
Cieľ = absolútna moc nad všetkým okolo, nad všetkým, na čo dokážu dosiahnuť. Čo vlkov k tomu ženie? Ego = narkoman závislý na najsilnejšej droge menom "moc".
Pastieri = figúrky - bábky. Časť z nich si to doteraz neuvedomuje, naopak si myslí, že oni sú tými "loutkovodičmi za oponou", časť to pochopila a samoiniciatívne prijala svoju úlohu a postavenie vo falošnej nádeji, že si u vlkov za svoju kolaboráciu vyslúžia nejaké trvalé privilégia. Žial nedošlo im, že spacifikovaním, zhomogenizovaním a zuniformovaním stáda, už viac nebude potrebný taký počet pastierov a ich psov, postačia aj "elektrické ohradníky a automatizované dojárne a strihacie linky"...
Ešte jedna myšlienka k ovciam = "obetiam": "Komu dávaš vinu, tomu dávaš moc!" ...nad tebou samým... Ak chceš sa "ovca" zbaviť jarma, získaj moc nad sebou tým, že prevezmeš osobnú zodpovednosť a staneš sa "Človekom".
Viny77: ad tvoja debata o kalijuge..., prikláňam sa k tvojmu pohľadu a vysvetleniu. V tomto roku 2013 má veľmi veľa "ľudí" zdvihnutý "boží prst", aby sa spamätali... Zem proste "previbruje" a tí, čo to nestihnú spolu s ňou, tak tu proste nebudú...

292024

24.6.2013 11:32

RE: Lidé jsou jen oni

Viny 77.?.?.?

Reakce na 292024

Myslím, že moc je tiež len nástroj...akým je možné účinne zabezpečiť potravu resp existenciu pre skutočných predátorov, ktorí stoja na vrchole. Je to druh parazitizmu, kde my bez nich jestvovať môžme no oni bez nás nie...a preto sme pomocou ilúzií udržovaní v bezvedomí, aby sa im uchovali pastviny.

Status quo je uchovávaný jednoducho pomocou pozlátok, po ktorých väzni túžia. Preto všetci veľkí ľudia, ktorí sa tu narodili hovorili o anihilácii túžob po čomkoľvek, čo pochádza z tejto ilúzie. Taký človek je voľný, nieje možné ho manipulovať a jeho nazeranie na realitu je natoľko odlišné, že ho prakticky nieje možné zdieľať. Náznaky sú v umení, ktoré hovorí iným jazykom (preto snaha o jeho deštrukciu a nahradenie odpornosťou), je v prirodzenom chode vecí, preto snaha o nekonečné regulácie a obmedzovanie spoločne so schvaľovaním deformácií ako štandardu...ale len priama skúsenosť otvára dvere. Na prelome vekov je to vždy tak...

Je to základným znakom konca Kalijugy, v čase Krita, kde veci vyplávajú na povrch ako Apokalypsa resp odhalenie, ktoré prostredníctvom odhalenia, rozpoznania a kolektívneho odmietnutia projektovaných ilúzií a skúsenosti mimo ne, povedú do veku Satya.

292091

19.6.2013 11:18

Rakovina - denní chléb dneška

Andrew Siddur 77.?.?.?

Je zvláštní, že když dřív někoho užrala rakovina v šedesáti, nikdo se nad tím nepozastavoval.

Jenže dneska se nad tím nikdo nepozastavuje u dvacetiletých.

Skoro by ta smrtmoc mohla mít reklamní slogan: "Na rakovinu není nikdy brzy".

Když dostanete rakovinu varlat v patnácti, máte čas na to, nechat si sperma zmrazit pro pozdější použití. Ale co když ji za pár let běžně dostanete v deseti letech? Vaše desetiletá kamarádka zase chytne rakovinu prsou a dělohy, ani neví, že ty orgány má.
Koneckonců už dnes se snad děti s rakovinou skoro rodí.

Jaká je to (ne)vtipná náhoda, že ten předskokan smrti jde hlavně po reprodukčních orgánech.

Jaká je to (ne)vtipná náhoda, že léčba rakoviny od 80. let do dneška prakticky nijak vyýrazně nepokročila, přestože presstitutky se snaží ujistit o opaku. (V Technickém magazínu z r. 1987 jsem nedávno četl, že na nějaké klinice úspěšně zavedli její zjištění z odebrané krve).

Utkvěla mi v paměti věta nějakého lékaře, možná někoho z LOK: "dostaňte rakovinu co nejdřív, protože později už na její (drahou) léčbu nebudete mít nárok".

Ano, skutečně to tak vypadá, že rakovina se má již v brzké době stát morem, jako kdysi tyfus, nebo později tubera.
Jenže pro nemocné tuberou se kdysi osvícensky stavěly velkorysé ozdravovny...

Taky mě napadlo, zda rakovina dnes neplní účel jakési selekce lidí. Na ty, co mají peníze na špičkovou lék. péči, a na ty ostatní. Havla sklátila asi až na tisící pokus, Mick Jagger ji nedostane snad nikdy, přestože vypadá, jako kdyby na ni zemřel už před 20 lety.

A jaký je pohled politiků na rakovinu?
Vložený obrázek

291740

19.6.2013 18:05

tlak na snižování populace dorazil do Indie

Adam... 79.?.?.?

Vždycky vídám indy a jejich hladové děti jak bosí běhají po okolí a je to takový zázrak tato přírodní uspořádání,tak proč je ničit zlým kapitalismem?
Včera jedna indka(Bulharka)(27) nepřišla do práce..prostě se už nevzbudila a bylo to,minulý týden zase mladý lehce dysfunkční ukrajinec(25)..mrtví
Prostě člověk je jen biologický robot a jeho přemnožení je pro Boha něco jako ,když se přemnoží drobný dobytek na jeho farmě.

Z lidského hlediska dochází k přeuspořádání a to vyústí k centralizaci moci a kontrole moderních lidských ghet nazývaných města.Tato již přežitá uspořádání (města)však pokračují ve svém rozmachu a ničí vše živé okolo a výsledkem je vznik kapitalismu jak si jeden městský stát konkuruje s druhým hned za řekou ve snaze tu samou řeku a půdu vlastnit.Celkem vzniká každý týden jedno 50.000 město a pokud sledujeme mapu již není na planetě místo.
Důsledky pro novou generaci :
Vznik elektromagneticky(nenásilně-nehmatatelně)) kontrolovaných sektorů místo hranic,které budou zcela neprůchodné jak pro techniku tak pro člověka.Tlak na velký počet populace do oblasti této kontroly a naopak minimum populace mimo tato sběrná centra.
Rozmach technologie a technokratů a jejich postupný vstup do vesmíru ihned potom co vzniknou tato nová centra moci s řízenou délkou dožití.

291752

19.6.2013 19:28

Hry mocných

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

Superbohatí a mocní tohoto světa hrají s lidstvem šachové hry, jejichž cílem je ovládat a vlastnit stále větší část světa.Lidstva rychle přibývá, což se jim nehodí, protože udržet v poslušnosti stále větší stádo ovcí pod rouškou demokracie (ve skutečnosti je demokracie západního střihu krutá totalita velkého kapitálu, který nezná hranic a velmi často vzniká jen klávesnicí počítačů vyvolených) je stále obtížnější.Proto cokoliv, co sníží výrazně počet lidí na Zemi a na čem se dají vytřískat obrovské peníze, je pro ně velmi dobré.Osvědčená byla válka(za císaře pána a jeho rodinu), ale ta je v době mezikontinentálních jaderných zbraní nebezpečná i pro ně.Proto ovládají či vlastní banky, farmaceutické firmy, výrobu paliv a energií, pozemky, potravinářské koncerny, surovinové zdroje, média, komunikace, zbrojařské firmy atd.Jejich cílem v oblasti zdravotnictví je léčit nemocné tak, aby na tom oni nehorázně vydělali a pacienti drahou léčbu stejně nepřežili. Krmí prostý a chudý lid potravinami, k nimž pes čichne a znechuceně odchází, protože jsou nacpané jedovatými éčky a nekvalitními náhražkami,prosadili přidávání toxického fluoridu sodného do zubních past(zářivý úsměv nade vše),konzervantů do běžných potravin,masivně šíří do světa drahá očkování plná těžkých kovů, naopak přirozenou prevenci a léčbu pomocí vitaminů, stopových prvků,léčivých bylin a přírodních preparátů zesměšňují, protože se takové přípravky nedají patentovat a nedají se z nich vytřískat takové astronomické zisky.Současný svět je zkrátka založený na klamání a okrádání prostých a naivních lidí těmi bohatými a mocnými, kterým slouží média, politici, manažeři, prodejní vědci a umělci. Ideálem bohatých a mocných je poslušný člověk, který je formálně vzdělaný, ale moc nepřemýšlí a rád se opičí po druhých, neustále kupuje na úvěry z bank často zbytečné a poruchové krámy, a proto musí celý život jen splácet dluhy s lichvářskými úroky, makat jako robot a držet ústa a krok. Říká se tomu pokrytecky být "in" a je to pro bohaté ideální občan novodobého otroctví 21.století.

291757

19.6.2013 21:54

Zlý kapitalismus (based on short term gain)

Ujgur 88.?.?.?

Dovolte tohle: Raději budu žít ve zlém amorálním kapitalismu (velmi relativní (katolicko-protestantská morálka atd. - všichni ten vývoj známe)), než žít s prázdným žaludkem na břehu "krásné" přírodní scenerie. A lidem nic vnucováno není; když se podíváte, jak jsou lidé lhostejní, jak jsou jaksi imanentně nastaveni k "maximalizaci", tak tam nevidím příliš rozpor. Vím, budete mě považovat za cynika, ne-li primitiva, ale tohle je opřeno o moji každodenní praxi. Lidé hořekují na poměry a přitom ke kapitalismu prostě nevidí životaschopnou alternativu... Všichni tak nějak cítíme, že je něco blbě (viz. např. mýtus o Ráji), ale nechtějme to "změnit". V tomhle jsem zcela náboženský. "Někdo" to takhle prostě chce... [zmaten]

291766

19.6.2013 22:08

Lincolnův poradce Henry C. Carey v Harmony of Interests

Martin_b 90.?.?.?

podobný problém popsal v roce 1851, kde mimo jiné píše: "One looks to underworking the Hindoo, and sinking the rest of the world to his level; the other to raising the standard of man throughout the world to our level. One looks to pauperism, ignorance, depopulation, and barbarism; the other in increasing wealth, comfort, intelligence, combination of action, and civilization. One looks towards universal war; the other towards universal peace. One is the English system; the other we may be proud to call the American system, for it is the only one ever devised the tendency of which was that of elevating while equalizing the condition of man throughout the world."
Neodsuzujme kapitalismus za současný stav, ale britský imperiální model, kterým globalizace je... Jen si kladu otázku, jak se vrátit k modelu americkému... Budeme muset čekat na systémový kolaps a počítat miliardové ztráty na lidských životech nebo budeme schopni globální revoluce v duchu té Americké z roku 1776?

291767

19.6.2013 23:56

RE: Lincolnův poradce Henry C. Carey v Harmony of Interests

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 291767

Jo, tak trošku jako technokrat, pracující,(chudáci neberou mašiny ani obsluhu, když je papírově likvidují) kdysi na spoustě strojů, musím dát za pravdu, že je zajímá kosmetika a masáže a že si dokazují že špinavé a spocené dříče prostě nepotřebují k blahobytu. A informace jako je celostní, pro někoho bůh jim dokáže, že jsou odpad a taky tak skončí.

291773

20.6.2013 8:28

demografická regulace

pje 193.?.?.?

Hezká ukázka politiky snižování stavu "bezcenné" populace v praxi. Budoucí Paňdžáb může být klidně v české kotlině, i když zde natalitou jako tam neoplýváme...

291793

20.6.2013 10:11

RE: demografická regulace

ROMAN1 85.?.?.?

Reakce na 291793

Ono je spíše problém, jak takovou populaci 1,2 mlr. jedinců nakrmit bez pomocí plodin odolných proti škůdcům, plevelům, suchu a jiných nepříznivých vlivům. Bez pesticidů, herbicidů a umělých hnojiv. Bez nutnosti toho, aby v zemědělství pracovalo 50 i více procent obyvatelstva. Pouze jen pěstováním přirozených (bio)potravin. Indie je již dávno tikající demografická bomba před výbuchem, a společnost si geometricky rostoucí velikostí populace tento osud připravila sama. V Číně to narozdíl od Indie pochopili dávno.
V Česku máme problém drobátko jiný. Tato země není prozatím příliš postižena populačním overshootem, je nás i s "Indočechy" a dalšími nekompaktibilními etniky cca 10mil. Nosná kapacita prostředí by mohla být (odhaduji) tak cca 7mil. Pokud střední Evropu nezalije imigrantská tsunami a domorodci se dokáží uskrovnit, máme šanci přežít i za provozování tradičního zemědělství bez výše zmíněných berliček. Základem však je pravdivé pojmenování problémů a aplikace tomu odpovídajících opatření. Předpokladem je samozřejmě vůle a možnost ovlivňovat si vlastní (i národní) osud. Informovanost.
I takové "maličkosti", jako je např. zřizování si trvalého obydlí v zátopovém území, k tomu patří.

291803

20.6.2013 14:28

RE: demografická regulace

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 95.?.?.?

Reakce na 291803

Je to donebavolajúci omyl z Vašej strany a lož z oficiálnych miest, že "moderné poľnohospodárstvo" nakŕmi ľudí. Opak je pravdou ničí to pôdu t.j. zbavuje ju organického uhlíka-dôležité pre uskladnenie vody a živín, ničí to štruktúru pôdy-dezertifikácia, otravuje to pôdu a dôležité pôdne organizmy herbicídmi a pesticídmi na báze ropy, a nesmieme zabudnúť na výrobu 1kcal potravín "moderné poľnohospodárstvo" spotrebuje 10 kcal ropy.

Zaujímavé je, že na Kube to je na 10 kcal potravín spotrebujú okolo 2-3 kcal ropy.

Čo sa týka populácie, prírastok začal klesať a to všade, takže o čom je reč?

291831

20.6.2013 23:51

RE: demografická regulace

ROMAN1 85.?.?.?

Reakce na 291831

Ale to máte samozřejmě pravdu, asi jsem měl svůj příspěvek poněkud rozvést. Z dlouhodobého hlediska je to s tou půdou nepochybně tak jak píšete. [pláč]
Jenomže teď se vytlouká klín klínem, protože pokud se v zemědělství přejde na bio, už tak našponované výnosy půjdou nutně nadlouho dolů a dočasně oddalovaný malér je rázem tu. Světová rezerva v zásobách základních potravin neustále zvolna klesá, je v řádu dnů. Je to slepá ulička. Kuba, to je zajímavý, nedobrovolný experiment, vyšli z toho se ctí, ale měli taky dost namále a všude nejsou tak příznivé klimaticko-biosférické podmínky, jako zrovna tam.
Co se týká klesajícího přírůstku populace - pokud někde klesá, tak především v Evropě a Severní Americe, u europoidního obyvatelstva. Někdy až tragicky. Ovšem tam, kde by především mělo docházet k poklesu, nebo alespoň ke stagnaci, tam je situace právě opačná. Což je, jak jsem již napsal, demografická časovaná bomba. Pokud vybuchne, můžeme se jen modlit, aby to nesmetlo i nás!

291860

21.6.2013 17:12

RE: demografická regulace

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 95.?.?.?

Reakce na 291860

Zelené metódy pestovania potravín nie sú tie priemyselné metódy oprostené od herbicídov, pesticídov a minerálnych hnojív, kto to tvrdí, ten klame či rozširuje klamstvo.

Zelené metódy nie sú monokultúry na veľkých poliach, zelené metódy pestovania sa dajú robiť na malých poliach, ktoré človek a zviera zvládnu urobiť za jeden deň (to ale predpokladá poriadne zaplatených farmárov a 50-70% populácie v poľnohospodárstve), zelené metódy sú aj tradičné védske metódy (pri ktorých farmári môžu dosiahnuť aj trojnásobné výnosy oproti moderným metódam), alebo polykultúry ako "tri sestry", či permakultúra, keď niekto nechce drieť neustále na poliach, alebo akvapónia, keď má naozaj málo miesta.

Žiaľ Vaše obavy sú na mieste, málokto vie o týchto metódach a používa ich.

291911

23.6.2013 17:11

RE: demografická regulace

popolvar 85.?.?.?

Reakce na 291911

trefný príspevok, súhlas... ešte tak priradiť lunárny kalendár a ďalšie...
A že to bude robiť cca 50 - 70% obyvateľstva? Pokiaľ by sa ľudia mohli slobodne rozhodnúť, minimálne toľko by to aj spravilo. Výroba potravín týmito spôsobmi je oddych, relax, pocit naplnenia, uspokojenie.
Vo výrobnej sfére aj tak pribúda práca strojov na úkor ľudskej, skutočnými biopotravinami a prechodom ovčanov do stavu Človek, zmiznú /stanú sa nepotrebné/ mnohé odvetvia výroby /gro farmakológie, zdravotníctva, chemický priemysel - jeho odvetvia výroby pesticídov, umelých hnojív.../. Nezmyselným globálnym presunom potravín a iných komodít a produktov naprieč Zemeguľou sa odbremení doprava, údržba a výstavba dopravných trás... a mohli by sme pokračovať ďalej. Kam s týmito ľuďmi? Ako tu raz niekto poznamenal: "Budeme si navzájom prať ponožky?"
Uvedomujeme si koľko zbytočných odvetví prestane spotrebovávať ropu a iné formy energie? Nebude potreba takého množstva poľnohospodárskych plodín a plôch /ad. výroba biopalív - repka na naftu, kukurica na etanol, atď./. Zníži sa chemická zaťaženosť prírody, výmera poľnohospodárskej pôdy, zbytočné stavby... To povedie k rozšíreniu fauny a flóry, čisté rieky a moria sa zarybnia, viac zveri vo voľnej prírode, plochy na sady... Takže poprosím nezaťažujte diskusné príspevky nezmyslami typu "len priemyselná poľno- veľkovýroba s lánami monokultúr /neschopnými bez kvanta chemikálií priniesť, čo len porovnateľnú úrodu s tradičným poľnohospodárstvom postavenom na skutočnom poznaní/ je schopná nasýtiť ľudstvo." To že sa znižuje potravinová sebestačnosť má pramálo spoločného s terajším počtom ľudí... Kto sa zamyslí a nebude myslieť v starých, falošných, zámerne podsúvaných a oficiálne propagovaných vzorcoch myslenia, nájde ešte mnoho ďalšieho...
"Blbci robia len blbosti. Je blbosťou jednu blbosť nahrádzať ďalšou blbosťou. Východiskom je prestať byť blbcom..."

292026

23.6.2013 21:55

RE: demografická regulace

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 95.?.?.?

Reakce na 292026

Mám jednoduchý dôvod prečo podporujem takéto farmy (okrem samozrejme ekologických), lebo som si istý, že akonáhle sa zavedú moderné automatizované výrobné sústavy zastihne nás 80% nezamestnanosť. Otázka je čo s "nadbytočnými ľudmi"?

A ako poznám naše choré "elity" chcú vyhubiť tých zmienených 80%, žiaľ mám ten pocit, že nezačnú od seba, lebo oni sú skutočne nepotrebný a blbý.

Moje riešenie nielen pomôže obnoviť biosféru, ale aj dá ľuďom obživu a posunie ľudstvo o aspoň jeden evolučný stupeň.

292041

24.6.2013 0:16

RE: demografická regulace

slak 77.?.?.?

Reakce na 292041

Tak bych řekl, že patrně perppetum mobile přizpůsobivých končí a nastupují vychovaní(zhebnou), kteří nejsou prospěšní ani sobě. Dost nechápu obživu, ala česko (potravinově soběstačné bez chemie a genetických manipulací, kdysi) když se teď dováží téměř odpad z výzkumáků-kosmetická éčka a konzervanty pohonem organismů na konci potravního řetězce. Psi, kočky mají bez éček konzervantů a traviny co jsou pro nás nežerou, vychovaní se oočkují a zdraví jim bude závidět. Jsou to paradoxy a určitě 100% nevýživné, dobré chutnání, dodám dydlace. Evoluční stupeň je i rozdělení národů kteří si rozumí (-) a dodám i zlý úmysl Jednotlivých prospěchářů, či kořistníků, jak je libo, čau borec. Patrně nebude pohádka s dobrým koncem, když si nebudem psát historii a necháme to na prospěchářích či samovyvolených. Co demokratech? Vzdělaných, či ohlupujících. Dřív bych řekl, jak je komu ctěná libost, ale už začínáme být žumpou civilizace a mladí ví? KULOVÝ! Takhle jsem příspěvek skončit nechtěl a zdravím Oracle [mrknutí jedním okem]

292046

21.6.2013 17:47

RE: demografická regulace

mtk 88.?.?.?

Reakce na 291860

Souhlas, díky za příspěvek.

291914

Příspěvků: 52

19.06. 08:19 Jana Hanzlíková  Lidé jsou jen oni
19.06. 09:01 slak  RE: Lidé jsou jen oni
19.06. 12:30 osa x  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
19.06. 14:49 Jana Hanzlíková  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
19.06. 20:12  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
20.06. 11:40 Viny  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
20.06. 17:28  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
21.06. 10:01 Viny  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
21.06. 15:33  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
21.06. 16:21 Viny  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
21.06. 16:56  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
21.06. 22:30  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
24.06. 08:27 Viny  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
24.06. 18:35  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
04.07. 10:08 Viny  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
04.07. 19:57  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
05.07. 08:01 aldakor  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
21.06. 15:52  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
21.06. 22:36 martas300  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
22.06. 16:30  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
24.06. 08:34 Viny  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
24.06. 12:55 Jana Hanzlíková  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
24.06. 18:06  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
04.07. 09:58 Viny  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
04.07. 18:56  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
24.06. 08:32 Viny  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
20.06. 11:46 Viny  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
20.06. 18:12  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
21.06. 08:40 Viny  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
21.06. 16:18  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
19.06. 16:24 */*  Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......?
19.06. 23:07 martas300  RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......
20.06. 10:47 Viny  RE: Lidé jsou jen oni
20.06. 12:44 Jana Hanzlíková  RE: Lidé jsou jen oni
21.06. 08:08 Viny  RE: Lidé jsou jen oni
23.06. 16:16 popolvar  RE: Lidé jsou jen oni
24.06. 11:32 Viny  RE: Lidé jsou jen oni
19.06. 11:18 Andrew Siddur  Rakovina - denní chléb dneška
19.06. 18:05 Adam...  tlak na snižování populace dorazil do Indie
19.06. 19:28  Hry mocných
19.06. 21:54 Ujgur  Zlý kapitalismus (based on short term gain)
19.06. 22:08 Martin_b  Lincolnův poradce Henry C. Carey v Harmony of Interests
19.06. 23:56  RE: Lincolnův poradce Henry C. Carey v Harmony of Interests
20.06. 08:28 pje  demografická regulace
20.06. 10:11 ROMAN1  RE: demografická regulace
20.06. 14:28 Oracle  RE: demografická regulace
20.06. 23:51 ROMAN1  RE: demografická regulace
21.06. 17:12 Oracle  RE: demografická regulace
23.06. 17:11 popolvar  RE: demografická regulace
23.06. 21:55 Oracle  RE: demografická regulace
24.06. 00:16 slak  RE: demografická regulace
21.06. 17:47 mtk  RE: demografická regulace

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

44

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 87 čtenářů částkou 15 402 korun, což je 44 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Už na nás "vláda" zase chystá další šikanu a buzeraci20.10.21 20:19 Česká republika 1

Majitelé lesů raději zakáží cyklistům vjezd do lesa úplně19.10.21 20:20 Česká republika 4

Americké vojenské biologické laboratoře v Kazachstánu19.10.21 18:59 Kazakhstan 0

Evropská agentura pro léčiva zahájila hodnocení vakcíny společnosti Pfizer pro děti ve věku 5-11 let19.10.21 09:23 Evropská unie 2

Krize toaletního papíru!19.10.21 08:31 Česká republika 5

USA jsou připraveny posílit obranné schopnosti Gruzie - šéf Pentagonu přijel do Tbilisi18.10.21 09:21 Gruzie 2

Fauciho jedy18.10.21 09:16 USA 2

Kanadská provincie vydala nová pravidla COVID, která umožňují vládě zabavit soukromý majetek17.10.21 18:30 Kanada 2

„Tak to ne!“ Povinné vakcíny narazily na vážný odpor. Hnízdil spustil kanonádu17.10.21 17:46 Česká republika 1

Volby, AfD naletělo šmejdům17.10.21 04:52 Německo 1

Od severu k jihu je Itálie zablokovaná16.10.21 19:43 Itálie 2

Slovinský premiér označil poslance Evropského parlamentu za "Sorosovy loutky"15.10.21 19:07 Slovinsko 4

Do Tatier už len elektromobilom?15.10.21 19:04 Slovensko 6

Izrael zaútočil na Sýrii pod krytím dopravních letadel15.10.21 18:55 Sýrie 0

Hlavní vražedný nástroj v britských nemocnicích15.10.21 18:39 Británie 0

Pilot zemřel při letu několik dní po očkování15.10.21 10:38 USA 3

Roušky všude a restaurace jen pro očkované. Vláda po volbách zvažuje zpřísnit opatření14.10.21 17:03 Česká republika 2

Osoby s vagínami14.10.21 13:29 Neurčeno 3

Plyn čerpaný do evropských zásobníků klesl na minimum13.10.21 17:33 Evropská unie 2

Policie Feriho stále nevyslechla13.10.21 12:48 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,88 Kč
Euro
25,53 Kč
Libra
30,27 Kč
Kanadský dolar
17,79 Kč
Australský dolar
16,49 Kč
Švýcarský frank
23,82 Kč
100 japonských jenů
19,16 Kč
Čínský juan
3,42 Kč
Polský zloty
5,57 Kč
100 maď. forintů
7,04 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
30,89 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 093,43 Kč
1 unce stříbra
534,30 Kč
Bitcoin
1 423 327,31 Kč

Poslední aktualizace: 21.10.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 445