Diskuze k článku

Řád ochránců meče

Příspěvků 14

18.6.2013 5:13

vnější Řád a vnitřní hARABURDÍ...

fohat 194.?.?.?

Člověku by upadla huba,než by vyjmenoval všechna ta sdružení lidiček,kteří z bezradnosti z vlastního bytí hledají ochranu ve všelijakých uskupeních.Kdo se tím prokouše,tak na základě ruzných prožitku a zkušeností dojde k poznání smyslu života a jeho konečného naplnění...Dostává se tak do harmonického souladu ega s jeho VĚČNOSTÍ a Vesmír již mu v této škole života neklade žádné překážky v protivenství.Muže tak pouhou přítomností uhlazovat hrany v disfunkční společnosti,aniž by zakládal jakékoliv tajuplnou společnost,plnou trapných kejklu.. [cool]

291682

18.6.2013 9:57

blekotové

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

nevidím žádnou pespektivu

291691

18.6.2013 11:19

Rad nemeckych rytiru

nezname 81.?.?.?

byl zalozen behem husitskych valek k porazeni husitu. Velice zajímavá kapitola je blízkost Řádu strážců a Řádu německých rytířů, kteří pomáhali financovat naše opevnění a následně byli nacisty pronásledováni. Opevneni byla do te doby nase nejvetsi narodni investice v dejinach, na kterou jsme dostali pujcku (tusim ze 20 miliard csk a vsichni vime jak je to s pujckami pred valkou) a po mnichovskem diktatu jsme ho odevzdali nemcum, kteri si na nem natrenovali prorazeni obranne linie v Belgii. Proto neverim tomu, ze nekdo kdo se paktuje s radem vytvorenym k porazeni posledniho ceskeho odporu za husitskych valek (a od te doby se uz jen vezeme), ma uprimny zajem na ceskem dedictvi.

291692

18.6.2013 13:32

RE: Rad nemeckych rytiru

sadko 85.?.?.?

Reakce na 291692

Pan editor trefil hřebík na hlavičku. Chapeau!

"...druhý řád v Řádu...", to jest: "třetí třída pro ženy", v zemi která má tak mimořádnou, a tak krásnou, tradici ženské rovnoprávnosti. Prosím za prominutím, ale: blbjejc už to nejde. Zbytek je jako když si svobodník nechá v hospodě říkat: "pane štábní praporčíku!"

A ta česká samostátnost? Pohled´me prosím, na těch uplynulých dvacettři let od rozbití společného státu Slováků a Čechů. Jaká je to bilance?

Události svědčí o tom, že je to přesně tak jak to vyjádřili všichni ti kdož se opravdu, a až do těch hrdel a statků, v životě našich národů zasloužili. At´ Milan Rastislav Štefánik, Rafael Kubelík nebo stíhač a válečný hrdina Václav Šikl (CdG, MM), kterého zde cituji: "Bez víry v demokracii, bez ideje samostatného státu Čechů a Slováků. Bez důvěry ve vlastní sílu a schpnosti sami si hospodařit. Bez těchto předpokladů to nepůjde ani v budocnosti."

V kontextu moderních států a současné Evropy, jde Česko přesně toutéž cestou a tímtéž směrem, kterým se předním ubírali, i když z jiných důvodů, již Lužičtí Srbové. Proto je ponecháváno v klidu, za občasného - skromného - potlesku. "Když jede vlak špatným směrem, tak jsou také všechny stanice špatně." řekl kdysi pan F.J. Strauss.

Ten Cirkus Oplechowany do sběru. Jeho "Führera" v kapesním formátu, pardon "Velmistra", prosím ponechat v úzkém kruhu rodinném. Tam může rozvíjet svoji lidovou tvořivost diskrétně dále. Poměme prosím co napáchal jeden rakouský frajtr v dějinách, a tenhle je už hned generál.

Zcela důvěrně: Středověk už skončil! Nacionalismus bohužel ještě ne. Ale TGM se tam nahoře jistě dobře zasmál.

Sadko

291698

20.6.2013 12:10

RE: Ideje a chiméry

Valentin 5.?.?.?

Reakce na 291698

Již od starověkých dob známe v naší západní společnosti Platonův "svět idejí". On sám varoval ve svých spisech před chimérami a po něm mnozí další, také Jung velmi detailně líčí fakt, jaký je rozdíl mezi chimérou a skutečnou myšlenkou, dynamickou a silnou tvůrčí idejí. Z mytologie lze vcelku úspěšně pochopit co je těmi chimérami myšleno. Obávám se, že ve spojení s politickými figurami povýšenými do panteonu politických polobohů a božstev není možné se dočkat nějakých výrazných a dobrých změn ve prospěch této země a vyvyšovat je, jsou to chiméry absolutně nehodné pozornosti komunity nebo společenství, které nese ve svém názvu "řád". Pokud tento, možná poutavý, název společenství podporuje politické moderní božstvo a volby, vyzdvihuje politickou a mafiánskou "aristokracii", nejedná se zcela zřejmě o řád, ale o "neřád". Potom je to spíše věc módní, spolkařství, ovšem nijak společná s řádem, tedy harmonií vyšší podstaty, kterou by měl řád podobného ražení prosazovat. Ovšem to je velmi zásadní problém v zemi, kde vše je ovládáno z venku a minimálně zevnitř.

Pokud zde taková komunitní uskupení naoko jsou, podléhají naprosto diktatuře a jurisdikci cizorodých struktur a elit, které naši zemi nemají zájem vést k rozkvětu, ale naopak k kolonialismu a otroctví.

Vím co říkám, znám osobně ty, kteří bojovali za republiku, nejen tu první a nasadili za ni životy. Ptám se tedy zda je nutné se obecně posmívat a divit starým kulturám, které obětovaly dobytek, a člověka jako oběť, soudit to, když se stále zcela pokrytecky vyvyšuje nutnost obětovat mladé a silné muže a ženy ve jménu čehokoliv politického, státotvorného, demokratického i když nejde o ...kracii, ale o moc elit. Je v tom snad pokrok?
Také myslím je důležité , kdo a jaký meč je míněn! Zdá se, že ve smyslu politickém a státotvorném poněkud tupý a krátký, ne-li zrezivělý.

291817

18.6.2013 22:48

Masaryk?

Sam Ting Wong 81.?.?.?

Pokud je spoluzakladatelem Masaryk, tak není o co stát. To je Havel ve starším vydání.

291726

19.6.2013 10:55

RE: Masaryk?

Sadko 85.?.?.?

Reakce na 291726

Mohl byste to prosím doložit?

Pokud vím, Tomáš Masaryk, spolu s Milanem Štefánikem a Eduardem Benešem, založil jeden - velmi úspěšný - stát: Republiku Československou. Byla domovem milionům št'astných lidí. Statisíce z nich za ni v dané chvíli položily život.

Václav Havel, jako hlava státu, nese historickou odpovědnost za zánik jednoho státu - s velmi dobrou perspektivou: České a Slovenské Federativní Republiky. Byla citovým domovem milionům lidí doma, i po celém světě. Lidí plných nadějí v lepší budoucí příští. Pokud vím. Ale Vy mi jistě doložíte, že obojí je to samé.

Děkuji za věcnou odpověd´. Jistě omluvíte moje archaismy.

Sadko

291738

19.6.2013 17:20

RE: Masaryk?

Carlos 212.?.?.?

Reakce na 291738

Co je to dneska za podivnou módu si takovým dětinským způsobem idealizovat masarykovskou republiku?

291750

19.6.2013 21:41

RE: Masaryk?

Sadko 85.?.?.?

Reakce na 291750

"Někdy se móda po určitém čase znovu vrací. V takovém případě se takový způsob neoznačuje jako módní, ale klasický." (Wikipedie)

"Používání pojmu idealismus zavedl patrně G. W. Leibniz (1646–1716), jenž jím mínil ty filosofie, které „stejně jako Platón nepojímají duši jako materiální věc“.[1]" (Wikipedie)

291765

19.6.2013 20:03

RE: Masaryk?

Sam Ting Wong 81.?.?.?

Reakce na 291738

Zeptejte se strýčka Googla například na dokument "Příhoda_Masaryk---studie-vyvolencovy-krycí-legendy_e-book.pdf".

Rád si pak přečtu Vaše dojmy.

291761

19.6.2013 22:46

RE: Masaryk?

sadko 85.?.?.?

Reakce na 291761

Děkuji za odpověd'. Měl jsem to štěstí žít s lidmi, kteří s Masarykem pracovali a s lidmi, kteří byli jeho rozhodnými odpůrci. Žil jsem s lidmi, kteří za jím založený stát položili své životy. To mi satčí.

Historky o TGM z nichž mi jednu doporučujuete, berou národu tu nejlepší část jeho dědictví. A tím budoucnost. Cui bono?

Nebo jste snad viděl podobné o některém ze zakladatelů Izraele, o některém z výzanmných presidentů Spojených států, o některém z anglických králů, atd.? Ne? Proč asi?

Rozdíl mezi historickou literatůrou à la "Ivanhoe", a hitorickým faktem, je vědecký důkaz. Ten je zatraceně těžko podat. A, války a revoluce nejsou výstavy hyacintů.

Ale přečtu si to.

Sadko

291770

20.6.2013 0:23

RE: Masaryk?

Sam Ting Wong 81.?.?.?

Reakce na 291770

Vám stačí, že znáte lidi, kteří položili život za Masarykem založený stát? To je zvláštní postoj.

Já třeba také podepsal "Havel na Hrad" a přitom jsem v té době vůbec nevěděl, kdo to je. Ale přitom jsem vlastně za Havlem stál. Někomu by to možná stačilo jako důkaz věrohodnosti Václav Havla...

Masaryk se např. zasloužil o to, že nedošlo k potlačení bolševismu. Měl k tomu prostředky a vědomě to neudělal. Dost lidí pak za bolševismus položilo životy (i nedobrovolně).

Ale co, podle Vašeho projevu soudím, že jste inteligentní člověk a dokážete si fakta složit sám.

291774

22.6.2013 11:59

RE: Masaryk?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 291774

Ano, historie je totáně zflašovaná. Obyčejný člověk je soustavně manipulován a maten. Naše snaha poznat nezfalšovanou historii je proto nutná-jinak nás převálcuje lest a lež.

Víme jak ještě nedávno mnozí diskutující ukazovali varovným prstem na Rusko při diskusích o komunizmu. Zvláště proto, že i v samotném Rusku byla tato otázka tabu. Tabu prolomil až Putin při své návštěvě Židovského muzea tolerance v Moskvě, dne 13.června 2013. Podle oficiálního přepisu projevu Putin pokračoval,že politici této převážně židovské sovětské vlády (80-85%), byli vedeni falešnými ideologickými úvahami a podporovali zatýkání a útisk židů,ruských ortodoxních křesťanů,muslimů a příslušníků jiných vír.

Na příklad Klimov v knize Rodinné album píše: Masaryk se stal prezidentem ČSR díky zednářským kanálům. Oženil se s americkou židovkou Garrigue a čekal na svou příležitost. Během občanské války v Rusku v r. 1918,zednář Masaryk byl jedním z iniciátorů anti-sovětského československého povstání. Bojoval s rudými,ale brzy zradil i bílé. Dvojitý zrádce.

Během své vlády v ČSR od r.1918-1935 a během této doby do vlády bral jen zednáře. Široká veřejnost to mohla nevědět,ale kdo to dobře věděl, byli Hitler a Stalin. A proto, jak Hitlerovo gestapo tak i Stalinova NKVD svorně honili ruské emigranty ČSR do koncentráků. I s českými zednáři. Jak Hitler tak i Stalin věděli, že tito degeneráti budou se bouřit tak dlouho,dokud nedostanou vládu do svých rukou. A proto zatýkali preventivně. Jako trvalý zdroj nihilismu,anarchie,revoluce, zmatku a zrady. A Stalin navíc připomněl českým bratřím-Slovanům dvojí zradu během ruské revoluce.

291955

23.6.2013 18:58

RE: Masaryk?

popolvar 85.?.?.?

Reakce na 291955

... a ja verím najmä svojej nebohej babke. Tá po cinkaní v 89. povedala: "Vy neviete, čo to je demokracia. Ja som za Masaryka žila. Zlatí komunisti, ešte budete za nimi plakať..." A to v strane nikdy nebola, a aj za socializmu bola schopná ísť na KV KSČ a im osobne vynadať, ak sa jej niečo nepáčilo. Neveril som jej... Žiaľ..

292035

Příspěvků: 14

18.06. 05:13 fohat  vnější Řád a vnitřní hARABURDÍ...
18.06. 09:57  blekotové
18.06. 11:19 nezname  Rad nemeckych rytiru
18.06. 13:32 sadko  RE: Rad nemeckych rytiru
20.06. 12:10 Valentin  RE: Ideje a chiméry
18.06. 22:48 Sam Ting Wong  Masaryk?
19.06. 10:55 Sadko  RE: Masaryk?
19.06. 17:20 Carlos  RE: Masaryk?
19.06. 21:41 Sadko  RE: Masaryk?
19.06. 20:03 Sam Ting Wong  RE: Masaryk?
19.06. 22:46 sadko  RE: Masaryk?
20.06. 00:23 Sam Ting Wong  RE: Masaryk?
22.06. 11:59  RE: Masaryk?
23.06. 18:58 popolvar  RE: Masaryk?

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

37

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 58 čtenářů částkou 13 108 korun, což je 37 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Za výrok, že ženy mají vaginy, čelí studentka kárnému řízení a možná i vyhazovu17.05.21 17:28 Británie 0

Kódy do covidpasu začneme vydávat od 1. června, řekl Babiš. Dezinformace! tvrdilo MZ před rokem16.05.21 18:42 Česká republika 12

V Británii se objevil první nepohlavní starosta města16.05.21 18:30 Británie 3

Školy s rúškami zaznamenali o 37% viac infekcií než školy bez rúšok16.05.21 11:29 USA 11

Agenti GRU stihli kromě Vrbětic a Skripala i ozařovat americké diplomaty16.05.21 09:55 Rusko 2

V zemi s největší mírou proočkovanosti vypukla nová epidemie koronaviru14.05.21 19:40 Seychelles 4

Tisíce Čechů hlásí zdravotní problémy po očkování, 65 úmrtí a jede se dál13.05.21 20:49 Česká republika 14

Otevřený dopis lékařů VLÁDĚ A PARLAMENTU ČR. Rozhodujme pro SVOBODU! (20. 3. 2021)13.05.21 18:36 Česká republika 1

Chcete se zařadit mezi inteligenty a zvýšit si socioekonomický status ? Nechejte se očkovat 13.05.21 10:59 Česká republika 15

Nový otvorený list - tentoraz aktívnych francúzskych vojakov11.05.21 09:10 Francie 0

Klaus Schwab požaduje globální zdravotní průkaz založený na implantovatelném mikročipu10.05.21 19:57 Neurčeno 1

Oficiální apartheid v Česku vyhlášen!10.05.21 17:46 Česká republika 3

Přestaňte se podílet na testování dětí, vzkazuje učitelka na gymnáziu svým kolegům08.05.21 22:03 Česká republika 2

Vrbětice 2014, po sérii explozí07.05.21 15:46 Česká republika 0

Arenberger07.05.21 13:25 Česká republika 1

Skutečná pandemie vypukne PO očkování06.05.21 16:56 Rakousko 4

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 3

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 4

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone!05.05.21 17:20 Francie 1

Měnové kurzy

USD
20,92 Kč
Euro
25,43 Kč
Libra
29,55 Kč
Kanadský dolar
17,33 Kč
Australský dolar
16,24 Kč
Švýcarský frank
23,20 Kč
100 japonských jenů
19,16 Kč
Čínský juan
3,25 Kč
Polský zloty
5,61 Kč
100 maď. forintů
7,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,30 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 046,60 Kč
1 unce stříbra
589,28 Kč
Bitcoin
907 681,69 Kč

Poslední aktualizace: 17.5.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 3 783