Diskuze k článku

Hříchy proti Duchu rozhodly volby

Příspěvků 35

30.1.2013 8:37

Analýza

korutan 194.?.?.?

z tochu jiného úhlu pohledu, ale velmi dobrá. Děkuji autorovi za otevření, pro mne osobně, nových způsobů náhledů na dění kolem nás.
Děkuji.
Korutan

283982

30.1.2013 10:02

RE: Analýza

Kílec 77.?.?.?

Reakce na 283982

Divím se, že nikdo neřekl ani nenapsal, že při obsazování pohraničí
museli Češi odejít do vnitrozemí a to ne dobrovolně. Byli normálně
vyhnáni, kdo neuměl německy. Děti ve škole se takové věci neučí.
Není politická vůle.

283986

30.1.2013 15:56

RE: Analýza

pietroo 178.?.?.?

Reakce na 283986

Ano, ale ono se toho nemluví víc. Každá strana si vybere jen ta fakta, která se jí hodí. Můj děda i babička z matčiny strany se nehlásili k německé národnosti a přesto celou válku prožili v Opavě v Sudetech a nikdo je nevyháněl. Proč? Dočetl jsem se to až v německých knihách, v českých jsem to nenašel. Zůstat mohli Češi, kteří mohli doložit, že žili na území Sudet již v roce 1910 nebo to mohou odvodit od nějakého biologického předka. A samozřejmě jejich rodinní příslušníci. Odejít tedy musely osoby, které tam přišly po vzniku republiky a byli vnímáni jako svého druhu okupanti.
Taky se na české straně vůbec nemluví o tom, že husité se dopouštěli brutální genocidy civilního německého obyvatelstva. Němci se do té doby cítili v českých zemích bezpečně. Od té doby už v nich ten šok přežíval celá staletí. Žižka zabíjel a vypaloval města, ano katolíků, ale už se neřekne celá pravda, že to byla města německá. Oblíbenou kratochvílí husitů například bylo, že přivázali někomu k tělu snop slámy a ten zapálili. A pak sledovali jak ten běhá po poli...
Taky se nemluví o tom, že Beneš, když viděl, že vše je marné, poslal 15.9.1938 tedy dva týdny před Mnichovskou dohodou, ministra Nečase (údajně bez vědomí ostatních členů vlády) do Londýna a Paříže, aby tam oznámil, že je ochoten odstoupit pohraničí. S Benešovou tajnou nabídkou pak odjel Chamberlain za Hitlerem. Historikové v soukromí říkají, že se dá odvodit, že následná česká mobilizace byl vyhlášena jen naoko, aby nebyl národ úplně zdemoralizován.

284005

30.1.2013 23:20

RE: Analýza

Alabama 81.?.?.?

Reakce na 284005

Když už jste určitě tak vzdělán v historii [chechtot] , povězte, co předcházelo teroru husitů???!!! [chechtot] Ukaž své objektivní znalosti historie. A jsi-li natolik inteligentní, třeba za obrovského úsilí se ti to podaří i očima tehdejšího člověka.
Vzhledem k tomu, že ani na jedno nemáš a to si přiznej, zkus tady "nemachrovat" husity, Žižkou a podobně, ano?
IMHO, na případnou mou další reakci nečekej. Svých 5 minut měsíčně na Z jsem právě vyčerpal. [chechtot]

284028

31.1.2013 0:08

RE: Analýza

aristokrat aristokrat (tečka) tomas (zavináč) centrum (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 284028

předcházela tomu destabilizace společnostia nespokojenost různých vrstev se svým postavením nebo snaha si ho udržet za každou cenu vystoupení husa a jeho upálení pak zapůsobilo jako jiskra která zapálila požár který zpustošil zemi českou a v podstatě ji v dlouhodobém horizontu nabídl rozvrácenou oslabenou katolickým habsburkům na zlatém podnose
ono hlavně husité nebyli žádní trhanci s klacky a kameny vedení nějakým bezvýznamným zchudlým šlechticem to byla velmi silně a na svou dobu velice moderně vyzbrojená armáda ostatně její bojové výkony hovoří jasnou řečí
to že to dopadlo jako to dopadlo protože jak to tak v čechách bývá polovina jsou vychytralí zbabělci a druhá polovina horké hlavy "papežštější než papež" neschopné se s kýmkoli dohodnout na jakémkoli kompromisu to už je jiná kapitola

284031

31.1.2013 9:59

RE: Analýza

raskolnikov 46.?.?.?

Reakce na 284031

na co tu chodit okolo horký kaše a našlapovat tu okolo všelijakých papeženců, židobijců a pseudonárodovců po špičkách? [mrknutí jedním okem]
prostě nechutný papežský konglomerát v 15st. zvaný katolická církev svou nenažraností přiváděl do krize a rujnoval a zadlužoval celou evropu a vlastně nejen tu, to co se tu vydává za „národností sváry“ byla ve skutečnosti ideologická a hospodářská diverze vedená především v zájmu římské expanze a používající víru jako klacek na rozeštvávání, porobování a stírání etnických identit…
v žižkově polní armádě nebyli jen češi (a jazykově příbuzná etnika, třeba moravani, slováci, poláci apod.), ale i samozřejmě německy mluvící zchudlí venkovani, stejně tak byli vstřícní i k zbídačeným „nevěřícím“ v ghettech, dnes nazývaní židi…
ovšem co papeženskou kliku nejvíc zaskočilo, byla ideologická, hospodářská a hlavně vojenská promyšlenost těchhle heretiků – a zdaleka to nebyla záležitost jen nějaký lůzy, či zchudlých zemanů, husiti měli od počátku skrytou i otevřenou podporu v kruzích tzv. nejvyšších - ani král nebyl rozhodně nějaký papežův fanda a římských špiclů na pražskym dvoře měl plný zuby…
ostatně husiti vytvořili nejen moderní armádu (tehdejší inovace trvale přešly do světového vojenského žargonu), ale i moderní politický systém, kdy ve sněmech měly zastoupení všechny stavy a husitská města byla vlastně republikou… to, že husiti byli nějaká loupeživá verbež je daleko od skutečnosti, neboť právě kázeň v polních jednotkách byla základem úspěchu a rabování se tvrdě trestalo, na rozdíl od jejich papeženských protějšků, kdy motivem žoldáků byla fakticky jen kořist, to, že byli ve válkou zmítané zemi všemožné excesy, to byl doprovodný jev charakteristický pro každý konflikt, ale rozhodně to nebyl nějaký program…
nakonec válku proti čechám nevedli němci (nejspíš německé národní povědomí v té době vůbec ani neexistovalo a panovník na tom území měl titul král římanů ), ale římský stolec, který vyhlásil tolik křížových výprav, kolik unesla evropa jako celek a celkově svými rozměry přesáhly veškerá „slavná“ tažení do svatý země… ostaně to financovali především italové, protože janovští templáři se starali o „zdravé finance“ křesťanstva a ztráta kutný hory ohrožovala jejich stříbrný standard (ten londýnská city užívá dodnes)…
no a největší ránu římu zasadilo něco jako odlatinšťování víry a hrozilo, že lidi snad začnou myslet, což se také stalo, viz mnohá filosofická pojednání prolamující veškerá náboženská tabu té doby…

284050

2.2.2013 0:41

RE: Analýza

hc 90.?.?.?

Reakce na 284050

Podle pravých křesťanů, tedy katolíků, ve středověku nacionalismus neexistoval. Jenomže ono něco jako nacionalismus tehdy existovalo a bylo to i součástí husitského hnutí. Něco jako nacionalismus existovalo vždycky. Mohla např. Velkomoravská říše nebýt nacionalistická (šovinistická, rasistická nebo jak to v té době nazvat), když byla pod trvalým násilnickým tlakem Franků? Pro zajímavost Cyril s Metodějem byli významnými osobnostmi Byzantské říše, takovými, jaké se neposílají někam do pralesa učit číst a psát divochy. A i samotný vznik Velké Moravy měl zřejmě docela složité souvislosti. A ještě předtím Sámo - mohl se vůdcem slovanského kmenového svazu stát cizinec a jinověrec? A co bylo před Sámem? Samé podivnosti. Zkrátka ono je lepší tu katolicko-germánskou verzi dějin staré Evropy nebrat příliš vážně. Je to víc propaganda než dějepis.

284141

2.2.2013 21:20

RE: Analýza

raskolnikov 88.?.?.?

Reakce na 284141

k dnešnímu dni přišlo na svět mnoho pojmů, které nebyly dříve známy, a naopak jiné se již nepoužívají, nebo se jimi myslí už něco jinýho... nacionalismus proto těžko mohl existovat, je to podobný, jako řikat povozu automobil...
existovalo nejspíš vědomí kmenové, jazykové či zvykové sounáležitosti, to ale určitě nebyl případ franků, král franků byl králem podivuhodné etnické směsice, kterou spojila jedna jediná věc - přijetí křestu - tedy podrobení se moci a zákonu... no a tu druhou půlku spojilo... kupodivu... přijetí křestu, jenže jiné verze (a to je hodně staré dělení, jehož stopy nalezneme třeba už u řecko / perskýho konfliktu),... nu a evropa byla hnedle vedví...
primárně tu šlo o kapitalizaci lidských zdrojů - vytvoření stáda - no a ty všelijaký kmeny měly různý zvyky, ale společná ideologie je začala potlačovat - v tomto případě vytvářením tzv. "křesťaské tradice", která se stala státotvornou - čímž začaly vznikat druhotný celky mocenskýho charakteru a v nich druhotná kultura - tzv. národ... je celkem možný, že v raném středověku i na našem území byla čeština menšinová, ale postupně se na ní adaptovaly i ostatní kmeny (z jakéhokoliv důvodu) a vznikl tak "český národ"
třeba "východní němci" ještě ve 13st. německy patrně vůbec nemluvili (dnes se klidně můžou tvářit jako nacionalisti) a je docela možný, že "líheň germánských vládců" se tenkrát nejmenovala "oldenburg", ale "starigrad" a němčina zdaleka nebyla tak módní jako na konci středověku, kdy se stala jakýmsi nositelem ideálu "svaté říše římské" - tedy nic moc etnickýho, ale naopak čistě ideologicky mocenského schematu v prostoru římany kdysi vymezeném jako "germania"... kupříkladu král, dnes známý jako ludvík "němec", byl východofrancký správce teritoria "germania", proto byl po smrti nástupci nazýván ludvík "germanicus", teprve až mnohem později romantičtí nacionalisté ten výraz posunuli na ludvík "germán"...asi nejspíš v zájmu zrozeného "germánského lidu"... [smích]

284182

3.2.2013 12:35

RE: Analýza

hc 90.?.?.?

Reakce na 284182

Viděl jsem někde zmínku, že Přemysl Otakar I. se odvolával na slovanskou sounáležitost proti germánské expanzi... Etnicita ani předtím nebyla chápána jen na úrovni kmene. Viz právě "Sámovu říši". Křesťanství pak samozřejmě posloužilo jako imperialistická ideologie, ale etnický prvek nikdy zásadně nepotlačilo.

284206

30.1.2013 17:50

RE: Analýza

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 283986

Dnes se obecne snazi vlady zmenit historii. Nejaky ten patek prece uz ubehl...

284011

31.1.2013 7:41

RE: Analýza

Erwin 91.?.?.?

Reakce na 283986

Možná, že to nikdo neřekl ani nenapsal proto, poněvadž skutečnost byla trochu jiná.
Možná, že by Vám k utvoření trochu objektivnějšího názoru pomohla kniha pana Bartoše Okupované pohraničí a české obyvatelstvo 1938 -1945.
Ve stručnosti je několik zajímavých zhuštěných informací například zde :
http://vrz.707.cz/texty/k_otazce_vysidlani.html

284044

30.1.2013 11:28

Když si vážíte knížete, jste naivka

Bubo 94.?.?.?

a nic o něm nevíte. Studujte! Popisujete příčiny neúspěchu nové modly, které jsou všeobecně pochopitelné. Co ale ještě může nabídnout grupa zlodějů, kteří tenhle stát dovedli na pokraj bankrotu. Snad jen nějaké nové podrazy BIS, protesty studentů typu Repelentů ze Zlína nebo lži a falza proti Zemanovi a KSČM! Vzor Kubice zpráva. A absolutně zdiskreditovaná média v cizím žoldu vše náležité roznesou a veřejnost zahltí. Jinou možnost tyhle zločinné strany ODS,TOP už nemají.

283990

30.1.2013 13:13

hrichy?

Moravec 85.?.?.?

No tak knize POUZE odpovedel na otazku. Neotevrel tema S.Nemcu!
A pokud tedy mam i ja pouzit Bibli-co treba-Kdo do tebe kamenem, ty do nej chlebem...nebo nastav i druhou tvar atd. atd. ....
Co se tyce skolneho. Mam castecne jiny nazor nez knize! Ale prave jsem CUCEL, jak je knize uprimny! I kdyz mohl tusit (on nebo jeho poradci), ze mu to uskodi!
Naopak Zeman-LHAL! Mluvil ne to co si mysli, ale to-co si mysli, ze zabere u volicu! A TOTO snad Bible schvaluje?
Chceme prezidenta, ktery rika lzi-pouze aby se zalibil lidem, nebo prezidenta, ktery nam rika pravdu do oci?
Mam mnoho pratel, kteri maji jine nazory v ruznych vecech-nez ja. A ja si to cenim, ze mi je rikaji! Nekamaradil bych se s clovekem, ktery by mi pouze rikal-co chci slyset.

283997

30.1.2013 14:51

Pobavil jsem se

DR 89.?.?.?

Tak, to je bomba hodná Blesku !
Navrhovat na presidentskou vlajku pro převážně ateistický národ nápis "Pravda boží vítězí" a ještě tvrdit, že takováto virtuální pravda je pravdou objektivní.... To je síla!
Rádoby objektivní "pan doktor" (ale čeho...?) při obhajobě odsunutých sudeťáků účelově zapomíná na opačný odsun na začátku války a německou válečnou hrůzovládu.
Pokud za "duchovní jádro" a "hlavní masu", která volila Zemana, považuje hospodské diskutéry, tak má pravdu...
Položená otázka "koho by volil Ježíš Kristus" mě definitivně přesvědčila, že tohle mohl napsat jen typ člověka příbuzného s jedním hradním chytrolínem, který taky nepochází z opice...

284002

30.1.2013 15:36

RE: Pobavil jsem se

JaJa 212.?.?.?

Reakce na 284002

Předpokládám, že šlo o návrat k tradici, protože tam opravdu vždy byl nápis "Pravda boží vítězí". To jen novodobí mocipáni vypustili slovo "boží". [mrknutí jedním okem]

284004

31.1.2013 19:51

RE: Pobavil jsem se

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 62.?.?.?

Reakce na 284004

Môžeš doložiť, kde, na akom znaku alebo inom oficiálnom štátnom doklade z doby Československa ako republiky sa taký nápis vyskytuje?

284094

4.2.2013 18:43

RE: Pobavil jsem se

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 284094

Inu, vývoj!

Vložený obrázek

284282

30.1.2013 17:58

RE: Pobavil jsem se

ilja 90.?.?.?

Reakce na 284002

Vážený, mohli jsme je odsunout slušným způsobem. Ti co měli něco za nehty, byli již dávno za kopečky s Wermachtem. Já vím, že se to po tolika letech říká a mudruje, ale tím odsunem jsme spadli na jejich úroveň. Tímto se němců nechci zastávat. Přece nechceme být stejní jako oni.

284013

30.1.2013 16:13

Modročapkáři prý chystají protiakci. přišlo mi to mailem od Jiřího Bati

r.m. 193.?.?.?

Petr Nečas jednal o možnostech vyčlenění několika desítek milionů korun na rozsáhlou kampaň proti levici a prezidentu Zemanovi, zvolenému 2 700 000 obyvateli Česka.

Úkolem je najmout skupinu lidí, která by vypracovala strategický plán, který bude ovlivňovat studenty a vyvolávat protestní demonstrace proti Miloši Zemanovi.
...
BIS dostala za úkol najít v minulosti Zemana něco, co se bude hodit jako argument pro svržení prezidenta ještě před přísahou, proto je v historii přísaha nařízena až za nejdelší dobu po měsíci, aby ODS a TOP09 měly čas zpracovat davy fanatiků a zklamaných voličů.

Demonstrace mají být doprovázeny aktivní a intenzivní kampaní v médiích o tom, že Zeman směřuje do Moskvy, o hrozbě socialismu a zvýšenému vlivu komunistů.
Pozor na akce na vysokých školách. BIS dostala úkol zpracovat cca 100 studentů k tomu, aby aktivně působili v tomto duchu na fakultách.
Tohle není výmysl, to je spiknutí TOP09 a ODS proti demokracii v České republice!

//Akce se má napojit na demonstrace proti člence KSČM v krajském zastupitelstvu.//
ODS aTOP09 je vážně ohrožena, pokud prezidentem bude Zeman, protože ten se chystá podpořit došetření trestných činů ministerských úředníků za TOP09 a ODS při defraudaci dotací z EU.
Pokud totiž padne vláda ODS a TOP09 což hrozí, pak policie začne znovu otevírat kauzy CASA, Opencard, Promopro, IZPI a řada členů ODS a TOP09 a současných špiček vlády, bude zatčena a vyšetřována nejen ze strany Česka, ale také za četné a rozsáhlé podvody v čerpání dotací přes fiktivní podvodné firmy kolem TOP09 a ODS, které tahaly z EU miliardy korun na dotacích na neexistující projekty.

Připravte se na masivní kampaň a poslední pokus české pravice o svržení prezidenta Miloše Zemana.
Tyto informace jsou ze zdrojů organizací, působících mimo ČR, které mají za úkol sledovat rizika a ohrožení demokracie ve státech EU

284006

31.1.2013 16:49

RE: Modročapkáři prý chystají protiakci. přišlo mi to mailem od Jiřího Bati

hugo23 193.?.?.?

Reakce na 284006

nahodilý průřez mainstreamem

Ydnez : Zeman se vztyčeným prostředníčkem? Můj názor na volby, říká autor známek
http://zpravy.idnes.cz/postovni-znamka-milos-zeman...
Zeman žádá o ochranku pro dceru, policie a Kubice mu zřejmě vyhoví
http://zpravy.idnes.cz/zeman-zada-ochranku-pro-dce...

lihofky : Se Zemanem slavil přední muž hazardu i normalizační cenzor
http://www.lidovky.cz/se-zemanem-slavil-i-predni-m...

rechts(ge)päckt:
Za tajemstvím proutěného košíku Miloše Zemana
http://vozobule.blog.respekt.ihned.cz/c1-59220800-...

Podíl zajíce polního na vítězství Miloše Zemana
http://respekt.ihned.cz/zkumavka/c1-59228800-podil...

a nakonec "nejvěrnější" co do počtu [bliji] - REFLuX http://www.reflex.cz/clanek/nazory/49385/hroznys-k...
- Miloš Zeman ovládl titulní strany periodik, vraťte nám Ornellu Štikovou!
- Zakázaný sestřih pádů a vrávorání Miloše Zemana
..ale zjevně se to prodává a tak :
Kupte si prezidentský Reflex a přečtěte si tvrdý rozhovor s Milošem Zemanem

a jako šlehačka na dortu smetana : užitečný id.ot JXD
http://www.reflex.cz/clanek/nazory/49361/schwarzen...

Jsou to "jen" nic nepotvrzující detaily, ale např. v souvislosti se zde prezentovaným článkem o CIA organizovanych protileficovych polovojenskych operacich je to celkem [bliji]

že by to BYL tigr ? [oči v sloup]

284086

30.1.2013 16:36

mimochodem, kdo ze sudetských Němců nepřijal říšské občanství mohl zůstat

r.m. 193.?.?.?

a zůstalo jich dost i podle mé matky. Když slyšela Schwanzenberga nastražila uši a řekla: "Jak to, u nás v Prysku za Českou Kamenicí jich zůstala hromada. Z jejich dětma jsem chodila do školy a moje kamarádky byly Němky."
Na ja, kdo byl aktivista v Bömen und Mähren a lezl říšským Němcům do zadku jako Tolja Nečas a jeho famílie později u nás Sovětům mohl zůstat, když se za ně sousedi postavili...

284008

30.1.2013 18:01

Zloduch kníže a svatý Miloš?

Maria Chylíková 212.?.?.?

Váši úvahu jsem četla již před několika dny a řekla jsem si, že pokud ji nezveřejníte, nebudu se k ní vyjadřovat, protože si nebudu zvyšovat krevní tlak. Nyní však nelze váš názor jen tak minout.
1) Volby již skončili a jitřit stále vášně může jen ten, kdo si není svými argumenty jist na 100%
2)Jak sám víte, používat jméno Ježíše přináší dotyčnému velmi silné zpětné působení, doufám, že ho ustojíte [mrknutí jedním okem]
3)Pravda je jen jedna, není Boží ani Světská, pravá nebo levá, špatná či dobrá. Proto nápis Pravda vítězí je správný.
4) Odsun obyvatelstva z pohraničí byl špatný v jakémkoliv kontextu a době. Bylo při něm napácháno mnoho dalších křivd na nevinných lidech. Ano, zachovali jsme se stejně jako Hitler na začátku války a to že jsme na to měli "papír" z Postupimi nás v žádném případě neomlouvá. I proto, se nám vše stále vrací a čeká na vyřešení, přestože už bylo uděláno několik kroků k usmíření. Tudíž hříchem proti Duchu může být pouze tato nečinnost, a ne pojmenování toho, co se stalo
5)Proč by se nemělo platit školné? Nebudu zde rozebírat všechny důvody, stačí jeden a zásadní. Máte pocit, že by všichni měli brát stejnou mzdu? Pokud řeknete ne, pak si protiřečíte, protože nikdo nemůže za to, zda je chytrý nebo blbý a proč by tedy na to měl doplácet. A pokud bere nižší mzdu, proč by z ní měl ještě platit daň někomu, kdo studuje, aby měl za pár let mnohonásobně vyšší mzdu než on. Kam se nám tedy ten hřích přesunul?
6)Husité byli stejná banda jako křižáci a další armády postavené na náboženském principu. Kradli, vraždili, znásilňovali a šlo jim o vliv a moc. Pokud jakéhokoliv člověka přirovnáte ke vojákovi z jedné z těchto armád, tak pak by se mělo jednat o bezcharakterního jedince, jdoucího cíleně za svou mocí bez ohledu na okolí a bez slitování se slabším. Jsem ráda, že takto vidíte svého prosazovaného prezidenta.
7) Posuzovat úlohu jednoho z kandidátů s ohledem na jeho působení ve vládě a u druhého ji zcela pominout, je s prominutím úsměvné. Ano, není u nás ráj na zemi, neustále se zdražuje, zhoršuje se situace lidí, kteří si ji mohou těžko sami napravit, ale na druhou stranu, jeden kandidát je předseda menšinové vládní strany a ministr zahraničí, druhý byl předseda vládní strany a premiér. Kdo z nich asi nese větší zodpovědnost za to, co se ve vládě děje?
Je toho více, co by se vám dalo odpovědět, ale myslím, že na veřejný prostor je toho víc než dost.
Každý volil podle svého svědomí, očekávat, že kterýkoliv kandidát bude čistý jako lilie je naivní, na každého se dá vytáhnout spousta špíny a věcí, které nám velmi vadí. I na vás a i na mne, kdyby se o to někdo snažil. Takový je lidský život a jen člověk, který si je vědom vyšších principů tomuto vábení odolá a zachová si zdravý rozum a nenechá se vyprovokovat k laciným útokům.

284014

30.1.2013 21:22

RE: Zloduch kníže a svatý Miloš?

aristokrat aristokrat (tečka) tomas (zavináč) centrum (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 284014

vážená paní,
naopak odsun bylo sice svinstvo ale v tu chvíli jediné možné schůdné řešení které nakonec vedlo ke spokojenosti všech až na pár vepřových hlav a provokatérů na obou stranách
ano husité se nijak nevymykali době ve které působili je hloupé si je jakkoli idealizovat mimochodem husitská revoluce byla v podstatě obdoba anglické a francouzské buržoazní revoluce a kdyby se měštané nerozhádali a táhli za jeden provaz tak by možná první moderní polosekulární stát ve smyslu švýcarska nebo anglie vznikl uprostřed evropy
to že z nich komunisti dělali proletáře bojující proti zlé vrchnosti je jen propaganda
nevím jestli někdo pomíjí působení miloše zemana ve vládě ale objektivně řečeno byla vláda miloše zemana jednou z nejlepších polistopadových vlád vůbec možnou zkorumpovanost kandidátů nebudu hodnotit protože oba v tomto ohledu vycházejí zhruba nastejno
nehledám kandidáta čistého jako lilie pro mě třeba byla na prvním místě tána fischerová na druhém franz a až na třetím zeman (původně s dientsbierem ale po tom co se dientsbier obrátil k zemanovi zády u mě skončil)
a když bych tyto 3 osobnosti hodnotil pouze z hlediska vhodnosti k výkonu úřadu prezidenta v roce 2013 se na první místo dostává zeman z důvodu zkušeností vzdělání rozhledu a schopnosti prosadit své názory v politice dneška franze a fischerovou vidím jako osobnosti budoucnosti pro nějakou změnu která bude vedena jinou cestou než politickou

284020

30.1.2013 23:01

RE: Zloduch kníže a svatý Miloš?

Maria Chylíková 212.?.?.?

Reakce na 284020

Reagovala jsem na odsun jako přečin proti Duchu, tam se opravdu na okolnosti nehledí. Že po válce vzplály vášně a odsun se zvrhnul na vyřizovaní si účtů, je bohužel pochopitelné a lidsky i omluvitelné. Relativně. Přesto bychom to neměli schvalovat.
Pokud by paní Fischerová kandidovala do Senátu, asi by měla moji velkou podporu, ale mít prezidenta, který ani nevolí sám sebe?? Jak by potom prosazovala naše zájmy někde v zahraničí, když nevěří ani sama sobě? Jak by vedla domácí politická jednání, když na vše potřebovala poradce? A pan Franz, nezlobte se, ale přestože to u nás vypadá jako v džungli, na papuánce zatím ještě neaspirujeme. Ano, kůže je jen povrchová maska, uvnitř může být člověk úplně jiný, ale přeci jenom jako prezident ČR reprezentuje stát ve střední Evropě, tak by se tomu měl vzhledem minimálně blížit. Jistě by byl zajímavou kuriozitou na mezinárodních setkáních, ale po ukradeném peru asi po tomto typu publicity pravě netoužíme. Souhlasím tedy s vámi, že možná v jiné době využijeme jejich potenciál k něčemu lepšímu a většímu, ale v této volbě neměli šanci.
Ten výběr kandidátů opravdu nebyl ideální, ale reprezentoval nás, občany, také nejsme kdovíjaké terno. Přesto se ale dalo soupeřit relativně slušně a ve výsledku uznat vítěze, byť ne s jásotem a velkými oslavami. A pak vše ukončit a jít dál. To je to, na co jsem reagovala. Že je podpásovka vyzdvihovat jednoho kandidáta na úkor druhého, přestože je už dohráno a ještě do toho tahat duchovno.
Mimochodem, výhra Miloše Zemana v druhém kole byla téměř jistá vzhledem k politickým preferencím v naší zemi, takže i kdyby se jakýkoliv jeho soupeř snažil sebevíc, měl tu bitvu již od začátku téměř prohranou. Možná, že by byl zajímavější duel právě Dientsbiera se Zemanem, ale bohužel, karty byly rozdány jinak.

284027

31.1.2013 0:07

RE: Zloduch kníže a svatý Miloš?

Klaboch 85.?.?.?

Reakce na 284014

Vážená paní, přečetl jsem si Váč příspěvek a nestačím se divit. Nevím, kolik Vám je let a kde jste získala své vědomosti. K bodu 4: Podobné odsuny se konaly i v ostatních oklolních statech Německa a nikde se o tom nemluví. Jen u nás. To, co jste napsala Vy, by třeba v Polsku nikoho ani nenapadlo. Někdy si říkám, že by bylo dobré, kdyby existoval stroj času a všechny takové, jako jste Vy, by přenesl třeba do Liberce, České Kamenice, Jihlavy nebo do Mostu do let 1938 - 1945. Promluvit v té době na ulici česky znamenalo minimálně ránu kamenem do hlavy - zkušenosti matky mé ženy. Můj kamaraád (zemřel pře dvěma léty) prožil výše uvedená léta v Mostě. Vyprávěl mi o řádění ordnerů v létech 38 a 39, kdy po jejich návštěvě mizeli sousedé a už je nikdo nikdy neviděl a že v r. 39 docházelo k paradoxům, kdy vojáci z říše chránily Čechy před jejich "hodnými" sousedy. Nejhorši je, že pamnětníci vymírají a nahrazují je tzv. vykladači historie. Ti už Vám neřeknou, že v Sudetech bylo, v poměru k počtu obyvatel, víc členu NSDAP než v říši. Ti už Vám neřeknou, že Henlein s Schornerem (měl v protektorátu 1 500 000 vojáků) chtěli ještě v dubnu r. 45 převézt Hitlera do Čech a ze Sudet, protektorátu, Slezka a části Bavorska vytvořit nové Německo. Z Čechama se jaksi nepočítalo. Také vám neřeknou, že ti "chudáci" sudečtí Němci ke konci války utlokali lopatami zajatce z pochodů smrti. A co skupiny Werwolf? O těch asi taky nevíte. Vše si můžete přečíst v dodtupné literatuře vydané po roce 1989. Bydlím v Liberci. Do roku 1990 se nacházel v blízkosti dnešní knihovny (na jejím místě stála synagoga, kterou Němci vypélili) Památník odboje. Byl ve sklepení, které za války sloužilo jako popraviště a kde se popravovalo ještě v květnu 45. Památník byl zrušen a a v jeho prostorách byl v devadeaátých létech vybudován jakýsi bazar. Jednou jsem jej navštívil a zeptaůl se prodavače jestli vůbec ví kde je a k čemu sloužily háky, které tam zůstaly a na které věšeli české, polské, ukrajinské, ruské ale i němeské odbojáře. Koukal jako blbec. Proč byl památník zrušen? A kdo ho zrušil?
S Husitama je to podobné. Najednou to jsou loupežníci a banditi. Z Aloise Jiráska byl udělán hlupák, který neuměl vůbec psát (cituji jednoho mladého historika) a který si vše vymyslel. Je moderní to říkat. Samozřejmě uvedení tlachalové o té době nic neví, nic si nepřečetli. Opět existuje dost odborné literatury napsané po roce 89. Nikoho to ovšem nezajímá. Opět jsou zde vykladači dějin, kteří vše řádně vysvětlí. Kým jsou ovšem placeni? Žádný národ v Evropě neplive na své hrdiny a dějiny jako my.
Tomu všemu napomáhá katastrofální situace v našem školství, které dnes vychovává špatně anglicky mluvící sebevědomé hlupáky. Takoví lidé budou lehce ovladatelní. Stačí, když budou rozumět povelům a pak ještě umět jezdit s vysokozdv...Automaticky kráceno

284030

31.1.2013 1:03

RE: Zloduch kníže a svatý Miloš?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 284030

Vážený Pane,že byl Žiška loupežný rytíř psal už Jan Blahoslav a
toho těžko může někdo osočit že o té době nic nevěděl.

284032

31.1.2013 3:19

RE: Zloduch kníže a svatý Miloš?

steve 174.?.?.?

Reakce na 284032

.. - a take mluvil spatne anglicky, a nemel fejsbuuk. Zkratka - Komous !!

284037

31.1.2013 3:46

RE: Zloduch kníže a svatý Miloš?

steve 174.?.?.?

Reakce na 284032

.. a Karel IV - otec Vlasti ? V mladi kalouskoval po Evrope s hordou zoldaku, nechal se najmout od obou valcicich stran a z kopce koukal, kdo to vyhraje. A tomu potom pomohl ..., anglictina spatna, vazby na Moskvu, u svate steny ani jednou ...
Avsak - dnes politicky korektni z duvodu medialniho kryti. Je zarazen do kategorie "hrdinove 2. tridy", ve VIP tride je pouze jeden gauner - "nejvetsi Cech venda" .... [mrknutí jedním okem]

284038

31.1.2013 10:40

RE: Zloduch kníže a svatý Miloš?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 194.?.?.?

Reakce na 284032

Žižka a loupeživý rytíř? Vy jste blázen i s panem Blahoslavem(nepřítelem husitů). Žiška byl jedním z nejlepších vojevůdců všech dob a myslím, že do loupeživého rytíře měl hodně daleko. Nesmíte věřit všemu co latiníci napsali a navykládali.

284056

31.1.2013 1:12

RE: Zloduch kníže a svatý Miloš?

Maria Chylíková 212.?.?.?

Reakce na 284030

Bohužel, střílíte vedle. Pocházím ze Sudet. Můj strýc byl za druhé světové války zavřený v koncentráku, má maminka dostala facku od německého fracka, protože se nezastavila při vztyčování německé vlajky na náměstí. Přesto se na konci války ptala rodičů, proč lidé tak strašně zacházejí s jejich německými sousedy, kteří nic špatného neudělali. I číst umím a věřte mi, že nedám jen na "správný výklad dějin" To bych v tom musela mít pěkný zmatek, když si vzpomenu, co všechno se během mého života měnilo a změnilo. Proto si stojím za názorem, že odsun způsobem, jakým byl proveden, byl špatný. A že tento způsob nemáme obhajovat. Samotný odsun byl logickým vyústěním války, o tom nikdo nepolemizuje.
Alois Jirásek byl spisovatel, ne historik, jeho Staré pověsti se krásně čtou, morálně určitě pozvednou sebevědomí a přidají hrdost na to, že jsem Čech, ale historicky je možné je zařadit na úroveň Kosmovy kroniky. Žádná válka, ani ta pod vedením husitů, nebyla bez mrtvých a kořisti. Přesto, že se obě strany zaštiťovaly Bohem a svými ideály. Výsledek byl, že vítěz bral a poražený utíkal.
Historie se vždy vykládá z pohledu toho, kdo ji interpretuje. Proto bychom si měli více všímat ne toho, co se stalo, ale jak se to stalo. A z toho se případně poučit.
Viz ohledně článku, na který reagujeme, není důležité kdo vyhrál, 5 let prezidentování bychom přežili pod každým z kandidátů, ale to, jak jsme se jako národ a vlastně i jednotlivci k dané volbě postavili.

284033

30.1.2013 19:05

My Češi máme pouze tři skutečné problémy

Nikdo 81.?.?.?

Moc přemýšlíme, málo prosazujeme své zájmy a příšerně se podceňujeme.
Kdyby naši předci nakopali zadky německých nácků trochu důkladněji a nenechali si jich tu půl milónu, tak by se ta pakáž dnes drze neozývala zpoza hranic a místní kolaboranti, typu B. Doležal apod., by taky raději drželi klapačky a odsun raději nevzpomínali.
Bohužel z toho vyplývá i další současný a budoucí problém. Pouštíme si opětovně na své území velký počet jinokulturních přistěhovalců, takže si ten odsun či něco horšího budeme nuceni zopakovat. Snad nedopadneme jako Srbové v Kosovu.

284017

30.1.2013 21:15

RE: My Češi máme pouze tři skutečné problémy

Emil Robot 90.?.?.?

Reakce na 284017

Ano a když už se nějak rozhodneme a začneme provádět,tak jsme nedůslední...

284019

31.1.2013 1:22

Slava nasim osvoboditelum...

Pali Bacsi 108.?.?.?

Edvard Benes vo svojom 4.vyrocnom prejave k Statnej rade dna
3. februara 1944 povedal :
" O Stalinovi, ako aj o vsetkych vodcoch Sovietskeho zvazu vseobecne, mozem spokojne povedat, ze je politikom a statnikom
prveho stupna , vysoko vzdelany muz neohranicitelnej energie a
sirokeho politickeho rozhladu; ze Stalin a Molotov su velki so-
vietski vlastenci a ze prave preto si vedia vazit vlastenectvo
inych , pretoze su dalekozraki politicki realisti plne si vedomi toho, co chcu a co mozu dosiahnut. Ich uzasne vojenske vitazstva
nad nacistickou armadou ,ich majstrovske zvladnutie vsetkych
domacich problemov,ktore ohromuje svet, a ich uspechy vo vojenskej diplomacii, ako aj spolupraca s ostatnymi vojenskymi
velmocami pocas tejto vojny, su vyrecnymi svedectvami ich schopnosti a ich prace." ( Ukonceni citatu )

284035

31.1.2013 13:18

Vážený pane Staňku,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

četl jsem rád Vaše články a články pana Funka na „Duchovním setkání“ a jsem rád, že Vás opět nalézám. Jak napsal na Neviditelném Psu Petr Štěpánek, jejich slova jsou pravda a láska, jejich pracovní nástroje lež a nenávist. A když to teď parafrázoval pan president Klaus, bylo to přesně jak jsem to cítil. U mne to bylo pro p.Zemana z původních tak 20: 80 na 55: 45 při volbě a kromě běžně uváděných důvodů, to je agresivního otevření tématu Dekretů ze strany J.M.knížete, sprosté a nenávistné urážky generála Beera, úzkého spojení J.M.knížete s případy typu Becherovka a ČT3 až k jeho podivným rodinným, adopčním a dědickým záležitostem, o zanícené podpoře nadpráv pohlavně úchylných a jiných evropských ohavností ani nemluvě, ještě tyto důvody uváděné méně: J.M.kníže podle všeho nemá ponětí o veřejných a státních financích a dovolil, aby jeho mládežnická fronta rozvrátila vnitřní vztahy v mnoha rodinách, kde rodiče volili tajně a protestně p.Zemana proti dětem, načisto už zpitomělým záplavou demagogie z facebooku a tisíců SMS. Kromě toho, vždyť to J.M.kníže snad v životě nenapsalo jediný článek, natož knihu – z čeho si udělat objektivní názor? Čí je to loutka? Vždyť nemohli být tak hloupí, aby neviděli tu zoufalou kontraproduktivnost knížecí kampaně. Pokud jsem měl těsně po volbě pochyby, jestli jsem to nezblbnul, po té záplavě nenávisti, lží a obracení pravdy naruby v minulém týdnu už je nemám. Voliči p.Zemana jsou v defensivě a vyplašení z přívalu pohrdání a zloby. Člověk má skoro dojem, že už začíná to předpovídané dělení lidí. Po staletích lámání ke ctnosti a úctě k bližnímu i ke všemu stvořenému nastal konec přetvářky a formální zdvořilosti, každý se přiklání tam, kam patří svou vnitřní podstatou. Ale zásadní pochyby jsou. Třeba pan Funk si v tomhle nezadá s Ondřejem Neffem a hledíme-li na věc optikou staletí, opravdu vítězí kníže pankáč. Boj všech proti všem a potom něco nového, ano, cesta nikdy nevedla zpět a předtím je to lidstvo opravdu třeba profiltrovat. Ale tak daleko já ještě nejsem. Lépe jít do přírody a třeba tam i potkat nějakou poctivou a vlídnou němou tvář.

284070

31.1.2013 14:34

Duch svatý a předsudky.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Nezvítězil ani duch svatý, ani lid české republiky, ba ani Miloš Zeman se všemi triky svého štábu.
Myslím, že poté co KS zabonmotoval u V.M. o Benešovi a dekretech bylo rozhodnuto. Kdyby snad jedním dechem dodal, že minulost je ale uzavřena a vše co bylo podle nich v minulosti vykonáno zůstáva v platnosti, pouze již není možné podle nich nyní rozhodovat, snad tím mohl zabrzdit sešup z výšin byť zmanipulovaných preferencí.
Myslím, že potom bylo hotovo. Zapracoval strach z předsudků vůči Němcům a sudetským Němcům zvláště. Mechanizmus fungování jsem popsal tady.
Jsem pevně přesvědčen, že by po takovém šlápnutí do "…", zvítězil i kterýkoli jiný protikandidát. To "…" média ani nemuseli moc rozmazávat, rozmazávalo se to jaksi samo (z povahy věci), ba i rakouské noviny to načaly z té „nejvhodnější“ strany...
Horší ale je, že když uniklo video z ČT, že se opět vyšetřuje kdo za to může, ne co obsah sděluje. Teprve s odstupem dne štábové vymysleli, jak tu špatnou koordinaci „vysvětlit“...

284075

Příspěvků: 35

30.01. 08:37 korutan  Analýza
30.01. 10:02 Kílec  RE: Analýza
30.01. 15:56 pietroo  RE: Analýza
30.01. 23:20 Alabama  RE: Analýza
31.01. 00:08 aristokrat  RE: Analýza
31.01. 09:59 raskolnikov  RE: Analýza
02.02. 00:41 hc  RE: Analýza
02.02. 21:20 raskolnikov  RE: Analýza
03.02. 12:35 hc  RE: Analýza
30.01. 17:50  RE: Analýza
31.01. 07:41 Erwin  RE: Analýza
30.01. 11:28 Bubo  Když si vážíte knížete, jste naivka
30.01. 13:13 Moravec  hrichy?
30.01. 14:51 DR  Pobavil jsem se
30.01. 15:36 JaJa  RE: Pobavil jsem se
31.01. 19:51  RE: Pobavil jsem se
04.02. 18:43  RE: Pobavil jsem se
30.01. 17:58 ilja  RE: Pobavil jsem se
30.01. 16:13 r.m.  Modročapkáři prý chystají protiakci. přišlo mi to mailem od Jiřího Bati
31.01. 16:49 hugo23  RE: Modročapkáři prý chystají protiakci. přišlo mi to mailem od Jiřího Bati
30.01. 16:36 r.m.  mimochodem, kdo ze sudetských Němců nepřijal říšské občanství mohl zůstat
30.01. 18:01 Maria Chylíková  Zloduch kníže a svatý Miloš?
30.01. 21:22 aristokrat  RE: Zloduch kníže a svatý Miloš?
30.01. 23:01 Maria Chylíková  RE: Zloduch kníže a svatý Miloš?
31.01. 00:07 Klaboch  RE: Zloduch kníže a svatý Miloš?
31.01. 01:03  RE: Zloduch kníže a svatý Miloš?
31.01. 03:19 steve  RE: Zloduch kníže a svatý Miloš?
31.01. 03:46 steve  RE: Zloduch kníže a svatý Miloš?
31.01. 10:40  RE: Zloduch kníže a svatý Miloš?
31.01. 01:12 Maria Chylíková  RE: Zloduch kníže a svatý Miloš?
30.01. 19:05 Nikdo  My Češi máme pouze tři skutečné problémy
30.01. 21:15 Emil Robot  RE: My Češi máme pouze tři skutečné problémy
31.01. 01:22 Pali Bacsi  Slava nasim osvoboditelum...
31.01. 13:18  Vážený pane Staňku,
31.01. 14:34  Duch svatý a předsudky.

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 64 čtenářů částkou 16 204 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 1

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 3

Noc dlouhých nožů v USA09.01.21 10:28 USA 2

Zpěváka vyhodili ze soutěže, protože kritizoval opatření proti kovidu. 08.01.21 11:34 Německo 2

Na web Badatel bylo podáno trestní oznámení za "šíření poplašné zprávy"08.01.21 11:27 Slovensko 2

Měnové kurzy

USD
21,68 Kč
Euro
26,19 Kč
Libra
29,46 Kč
Kanadský dolar
17,06 Kč
Australský dolar
16,66 Kč
Švýcarský frank
24,32 Kč
100 japonských jenů
20,88 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,77 Kč
100 maď. forintů
7,27 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,49 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 619,31 Kč
1 unce stříbra
537,07 Kč
Bitcoin
778 419,12 Kč

Poslední aktualizace: 17.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 393