Diskuze k článku

K čemu je Evropě dobrý vlastní Knesset? (I)

Příspěvků 22

25.6.2012 11:45

Babylon II

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

...kdysi dávno se mocní tohoto světa rozhodli nastavit novou epochu tím, že zavedli jednotný umělý jazyk - latinu a jednotný systém práce s číslicemi - desítkovou soustavu. Díky těmto nástrojům měla "osvícená elita" moc nad těmi, kdo neznali asociační řady, propojující matematiku a latinu v hebrejštině.
Jejich potomci ve Vatikánu a Izraeli se dnes snaží nastavit realitu příběhu, který nám vložili do hlav - o zmatení jazyků v Babylonu. Tehdy ke zmatení došlo násilným nastavením nových jazyků, nikoliv neschopností se domluvit ve spleti národních jazyků.
A dělají to dobře (pro sebe) - přeci "multikutěním" - snahou nastěhovat chudáky k těm, co už jsou zotročení "principem práce" - a zalepit mozky lidí nepodstatnými informacemi, navíc ve spleti překladů do jazyků dalších.
...To by se jim pak vládlo, co?

Naštěstí tu máme internet a čím dále víc lidí, kteří - nemaje práci - tak čumí do monitorů, baví se - a občas i hledají nebo produkují užitečné informace.
Výsledkem je rostoucí síla internetu, který spojuje opět matematiku (jazyk počítačů) a různé jazyky stále kvalitnějšími "překladači".

...asi ještě chvíli potrvá, než nadkritická množina populace zajistí transparentnost internetu svým transparentním jednáním - pod svým občanským jménem, bez nesmyslného strachu ze "zveřejněných osobních informací".
Mediální masáž např. o utajování rodného čísla je směšná, když si uvědomíme, že každý živnostník (OSVČ) má na každé své faktuře rodné číslo v podobě DIČ. A stejné je to s dalšími nástroji (fotky, rodina, účetnictví firmy), kterými si můžeme zjistit věrohodnost sebe i lidí, se kterými komunikujeme (pod přezdívkami či anonymně).

Nezralé ovečky jsou to, bohužel. A až tito dozrají, pak se začne svět měnit k lepšímu.

Pak se můžou užitečné věci, odzkoušené v "demíčku NWO" sociálního státu (ČSSR) - například pro všechny 8% marže, jednotné ceny materiálu, odvozené z jejich potřebnosti (opět s pomocí internetu) můžou propojit s mírou osobního nasazení, převzatého pro změnu z kapitalistického modelu života. A skrze průzkumy na různá témata se každý naučí vybírat si práci i zábavu pro naplnění svého života. Právě druhá, fungující tvář NWO je tím, čeho se mocní bojí - propojenosti lidí bez jejich zdržovacích (byro/kracie)nástrojů. Mít čas na formování svého života nebo celé společnosti - to byl vždy úkol pro ty, co volný čas měli.
Dnes se to mění. Čas (k udržení otroků v chomoutu práce) začíná mocným chybět. a BUDE JIM HŮŘ. Deficit času si příroda dovede vybrat od každého. I když často přes víc životů.

...strýček Putin jede dnes k "vyvoleným" - uvidíme, co se ve světě pohne....

271096

26.6.2012 3:04

RE: Babylon II

YU 78.?.?.?

Reakce na 271096

A to nevíte, že Internet byl identinfikován jako "666" = www = simulace "věku vodnáře"(11.znamení) = falešný (virtuální) spojitel (spasitel) = antikrist - respektive napodobení podobenství? Proč? To si netroufám tvrdit.

271136

26.6.2012 10:45

RE: Babylon II

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 271136

YU 78, ono vždy záleží na tom, s jakým příběhem si nějakou informaci propojíte. Mě stačí, že atomové číslo uhlíku je šestka - a trojúhelník ze tří šestek představuje možnost rotace ale i možnost sdílení jedné informace dvěma či více lidmi.Trojicí v lidském prostředí je taky máma s tátou + dítě. Tím pádem je pro mě internet nástrojem, umožňujícím velmi rychlou "rotaci informací/myšlenek" - takže se stává takovým "globálním mozkem" planety. Lidi jej přijmou stejně jako kdysi vytvořili a přijali zvukovou řeč.
..do mého příběhu o fyzice prostoru a fyzice člověka tři šestky vyprávějí pozitivní příběh - a že minulý příběh třem šestkám dal název "číslo bestie" - to je spíš námět k přemýšlení, kdo a proč potřebuje strašit lidi a cpát jim do hlavy další strachy....

271151

26.6.2012 15:23

RE: Babylon II

YU 78.?.?.?

Reakce na 271151

Nepochybuju, že za normálních okolností 666 sehrává pozitivní úlohu, ale za umělých okolností zdá se sehrává roli jen pro nadvládu a technickou závislost. Pak i politicko-právně vyvunitelnou na každém kdo bude chtít účastnit se té "Společnosti"(násilně udržovanou unifikovanou)

271164

26.6.2012 17:25

RE: Babylon II

YU 78.?.?.?

Reakce na 271164

Průvodním jevem těchto umělých a nepoctivých snah (simulace věku vodnáře) je i potlačování a postupná likvidace obecně FYZICKÝCH nosičů.
Někdo to rád cloudové.

271171

27.6.2012 1:19

RE: Babylon II

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 188.?.?.?

Reakce na 271096

WOW, Janko,

paráda, ďakujem. Úplne ináč rozmýšlaš ako ja a dochádzaš k tomu istému.

271183

25.6.2012 23:06

CINISMUS MOCENSKÉHO ŽIDOVSTVA!

ARGOON 77.?.?.?

„A není důležité, že sami židé považují nově vytvořený Evropský židovský parlament za nelegitimní z pohledu zastupování jejich zájmů v EU. Důležité je, jestli Kolomojského dítko budou za legitimní považovat evropští činitelé a poslanci Evropského parlamentu. Soudě podle složení hostů prvního valného shromáždění EJP se tací již našli.“


CINISMUS! Taže světové mocenské Židovstvo, které prostřednictvím (především) zednářských lóží ovládá takřka všechny parlamenty na světě (a v nich všechny politické strany)– potřebuje v "rámci Evropského parlamentu" vytvořit tzv. Evropský židovský parlament!! Více cinismu už Židé ovládaným národům už skutečně ukázat nemůžou!! Samotný Evropský parlament je ŽIDOZEDNÁŘSKÁ LÓŽE PAR EXCELLANCE – protože jsou v něm všichni poslanci: Židé a zednáři!! Čili je to instituce světové židovské moci na Evropské půdě, která je tu výhradně pro židovské zájmy.
Je to směs židovského cinismu a lstivého záměru vytvořit dojem,
že Židé nemají v Evropě zastoupení!!

271126

26.6.2012 3:07

RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů

YUMIL 78.?.?.?

Reakce na 271126

Je to s-prosté: Nejsou židi jako židi.

271138

26.6.2012 20:06

RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 271138

Když nejsou židi jako židi, tak proč jimi všichni jsou? Obřízka je přece víra a ne genetická odlišnost s níž se rodí!!! [překvapení]

To "janko": Smíme vědět, od kdy je IČO OSVČ rodným číslem? Prosím prosím, ať neumřeme blbí. [oči v sloup] Možná by to chtělo zintenzivnit ten pobyt na internetu. [vyplazený jazyk]

271174

26.6.2012 23:30

RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 271174

milý neznalý anonyme, na faktuře je u některých drzých jedinců i DIČ - o něm byla řeč. A je na všech fakturách.
...takže už blbej kvůli mě neumřeš,,,

apropó - další rozlišení, které ti uniklo o židech je to, že někteří jsou jimi více. Není to genetikou, ale mírou znalostí o skutečně fungujících silách v prostoru - někteří zkrátka znají skutečný příběh o projektu bytosti, zvané člověk.
...a moc se těm "zasvěceným" hodí, že své lumpárny můžou přehodit na neexistujícícho boha, vymyšleného právě kvůli zbavení se odpovědnosti za války a další zvěrstva.

Samořiditelnost sil v prostoru je přirozeným následkem zákona akce a reakce - a člověk samozřejmě nevznikal v téhle sluneční soustavě, je výsledným produktem projektu pro celou tuto galaxii.
...jednou třeba přijdeš na chuť přečíst si a pochopit moje texty, ale hned tak to nebude....

271179

27.6.2012 15:47

RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 271179

Je to fajn pocit, nemuset umřít blbej. Díky. [mrknutí jedním okem]

S těmi znalostmi židů o člověku není sporu. Zejména pokud ten Mojžíš, nebo koho ta Bible vlastně uvádí, byl veleknězem chrámu v Heliopolis, jak uvádí Paul Brunton. Uvedeno na pravou míru by to znamenalo, že se dostal k prastarým záznamům, které mu mohly dopomoci k absolutní nadvládě nad tehdejším světem a tak je prostě čmajznul, načež musel zmizet. Poté je léta studoval a pak už musel jen najít početný zástup následníků, které by mu farao byť nerad, ale uvolnil. Až na ten jeho kriminální počátek to může ta Bible uvádět celkem věrně. V arše tak nejspíš byly ty poznatky uchovávány jako posvátné. Desatero určitě... A jsou doposud.

O tom vzniku člověka ale bude nejspíš poněkud jiný příběh a o dost skromnější než galaktický i když zase ne v rámci celého Vesmíru nedůležitý. Postačí poznání, že Sluneční soustava přinejmenším ve své vnitřní části, je již nepochybně realizací inteligentního záměru. Člověk pak z toho vychází jako pokus o ten obraz jejího i svého stvůrce, oživením toho prachu z Bible... Na tak inteligentního stvůrce pokus ne právě inteligentní... [oči v sloup]

271212

27.6.2012 22:28

RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 271212

kvůli vytvoření člověka byl vytvořený projekt pro tuto galaxii. To, že výsledek my známe pod slovem "člověk" - to je jen bod v současnosti, od kterého lze vystopovat vývoj pohyblivých forem života zpět v čase.
Ale musíte znát oba formáty času: zazipovaný/vertikální čas (události, proběhlé pohybem ve hmotném prostředí) a lineární - ten, ve kterém máme i své hmotné tělo. A musíte najít nástroj, který doloží, že vaše úvahy mají platnost. Tím nástrojem je znalost významu každého písmene, slova jsou až další vrstvou, účelově tvarující naše asociační řady. V nich je kořínek všeho, co víme o světech hmotných i nehmotných.

Zkrátka je už na stole zcela jiný sled souvislostí o vztahu mezi hmotnou a nehmotnou podobou informace. Fyzika už není, co bývala, je nutné vysvětlit i to, co vědci "přehlédli" a strčili do skříně.

Jiný příběh o jiném trojjediném "bohu" (kterého každý živý tvor zná) se postupně dostává mezi lidi.

271226

28.6.2012 1:54

RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 271226

Jaký projekt? Čím je potvrzován? To všechno je k mání kde? Plejáďané? Aštar?

Pokud by každé písmeno mělo vlastní význam, pak ovšem by ho tvůrci slov museli znát. Problém je pak v tom, že ta písmena jsou v každé řečí jiná i když slova z nich vytvořená mají stejný význam. Takže falzifikace tohoto tvrzení se jeví býti potvrzenou. Leda by to platilo jen pro jednu řeč a ta by nesměla vykazovat žádný vývoj v čase. Ani vertikálním, ani horizontálním, ba ani v minulém! Či ne?

A co ty asociační řady? To je jako co? Ani strejda Google z toho není moudrý. Jediný odkaz je na fejeton o jednom narkomanovi, jak se sjel a potkal smrt. Ještě že to byl blábol, jinak by se jeden až lek.

O té dvojí formě informace se dá uvažovat. Jedna je spřažena s časem Vesmíru, který musí být v celém jeho rozsahu synchronní i když ne nutně kontinuální, protože nebýt to tak, nemohly by působit vesmírné zákonitosti gravitací počínaje. Jiná je pak informace spřažená s hmotou a prostorem jak ji známe. Ovšem její omezená rychlost šíření je jen z pohledu hmotných objektů, jejich hmotností a jejich vzdáleností vůči sobě, jenž se u těch které známe z pozorování mění jen zcela zanedbatelně. Jinak není vůči čemu ji změřit, když ve Vesmíru nic chvilku nepostojí a jeho střed je Bůh ví kde. Možná v Česku na Řípu. [smích]

Ta poslední věta o jiném příběhu jiného boha je o čem? Mezi lidi se možná šíří, ale buď nejsem lidi, nebo nejsem na tom správném místě ve správný čas. Ani vertikální ani horizontální. Tak kam se mám postavit, aby mě to nemíjelo jako dosud štěstí ve hře?

271234

28.6.2012 8:49

RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 271234

anonyme, před "vznikem" mobilu taky nikdo nevěděl, co to je. To, že Mendělejeva "napadlo", jak seřadit tehdy známé prvky - a dovodit, jaké asi budou následovat - to samé jsem udělal s písmeny.
Pokud tvé ego neskousne, že nějaký nýmand objevil strukturu "stavů a pohybů" ve významu písmen latinky - s tím nic nenadělám.
Snad aspoň víš, že umělý jazyk = latina ovlivnil (víceméně násilím) myšlení celé evropské a západní civilizace. Už asi nevíš, že desítková soustava je druhou složkou k latině - a výsledek "se čte" asociačně - v hebrejštině.
Takže přezíravost s mým poznatkům asi není na místě. Neumíš si zřejmě představit stav, kdy pojem "mobil" ještě neměl obecně známý význam, tvar, zkušenost...., to je holt osud těch, kdo prošlapávají cestu - musíme vysvětlovat tyhle prosté skutečnosti "vzniku".
Tvá představa o čase tomu také odpovídá. To, že naším časem poměřujeme události ve vesmíru - to je dáno pohybem (nejen)naší planety vzhledem ke slunci - dělením světla a tmy na menší dílky. V jiné soustavě se realizuje jiný čas.
A galaktický čas je dohodnutá veličina mezi soustavami, které spolu komunikují.

..ale to je asi pro tebe taky nějaké scifi, co....? Nechme toho, na "ovcích" můžeme pokračovat, nechci Vladimírovi zaplevelit stránky nad únosnou míru....

271246

27.6.2012 19:28

RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 271174

Příteli provokatére, třeba velice pěkný článek dokonce na BRITSKÝCH LISTECH..
A učitě víte, že se pan Janko přepsal, DIČ=CZ+RČ..
Tak ze sebe nedělejte moc chytrého..
Závěr článku:
Mimochodem, když se izraelského Žida cizinec kdekoliv ve světě zeptá, kdo jste? On vždycky odpoví, „Já jsem Izraelec“. On nikdy, nikdy neřekne: „Já jsem Žid“. Vyjma ortodoxního.

http://www.blisty.cz/art/63980.html
[cool]

271220

27.6.2012 21:37

RE: CINISMUS MOCENSKÉHO ŽIDOVSTVA!

Milada 89.?.?.?

Reakce na 271126

Fischer je členem EVROPSKÉHO ŽIDOVSKÉHO PARLAMENTU a ještě se dere na post prezidenta ČR. Fischer je vlastizrádce.

271224

26.6.2012 3:05

Tak zvani zide dokazou to, ze se Hitler v pameti lidi stane svatym.

Robert Nohejl emunest (zavináč) cyberinternet (tečka) com (tečka) au 203.?.?.?

Myslim, ze to Zionistum naprosto zadne potize nedela, jen vzpomente:“Jedna krava v Palestine ma vetsi cenu, nez vsichni zide Evropy.”
Nakonec, obsadili uzemi Palestiny, financini a materialni odskodneni, za holocaust, ackoliv prave ten “celosvetovy zionisticky kongres”( jez, take nebyl mluvcim vseho, tak ,zvaneho zidovstva) 24 Dubna 1933-Daily Express-Londyn,24 Dubna, vyhlasil:”Judea Declares War On Germany, jen dokazuje, ze tuto zpravu lide maji brat vazne, uz jen to, ze 60 milionu krestanu zaplatilo zivotem a to, bez “odskodneni” pozustalym a obetem.
Clanek piseUsurpovalo pravomoc ovlivnovat evropskou politiku-pripomenme k teto vete, ze v dobe nacistickeho Nemecka byl velky tlak na Nemecko z USA, vse, pro jedno procento zidu, zacla valka!
Samozrejme , ze v EJP se plne prosadi, tak, jak uz se prosecute ted, coz predstavuje vedouci silu v dnesnim svete,uvedenim multikulturarismu do evropskych zemi, ackoliv Israel odmita tento program a v EJP se zminuje o boji proti misname manzelstvi, tak, jak v Nurimberskych, hitlerovych zakonec,ke kterym mu rabinat blahopral. Mnozi rabini tvrdi, ze smisena manzelstvi jsou horsi nez holocaust.
Konec celeho clanku ma vyvolat domenku,ze vlastne “needn’t, tak zvanych zidu”k nicemu nemuze dojit. Omyl, a to smrtelny, zionisticky kongres v roce 1933 to dokazal a 60 milionu obeti dnes pro krestanske politiky nic benzamine.
Kdo, se nepouci z historie, tak si ji musi znova zopakovat!
Nemecko a jini, stale plati a budou stale platit, odskodneni vsemozneho druhu, statu, Israelu, jez v dobe druhe svetove valky neexistoval.
Nakonec, proc by to neudelali,lidska pamet je kratka,kdo si dnes pamatuje 100 milionu obeti od "bolseviku",mame natoceny jediny film o GUlagu?
Kdo z lidi vidi plne zakopy mrtvych krestanu,spise,dnes vidi "hrdiny",jez slouzi udelat dalsi hrdiny kdekoliv na svete.Nakonec muzem cist,ze nejlepsi pritel Israelu je "ceska vlada",vzpomenme vladu Slanskeho a jeho komunisticky tym zidu a stale lide nemaji dost,voli nad sebou zelezny karabac,nebot mysleni boli,jak rekl Jan Masaryk.
V roce 1947 tak zvana "Atomova komise"vydala svoje prohlaseni,bud bude jedna svetova vlada (zidovska) a nebo nebude nic!
Proto Israel ma vice jak 400 nuklearnich zbrani.
Rabin: I nejlepsi z goyimu musi byt utraceni-Talmud.Kolaboranti se nezachrani take.

271137

26.6.2012 22:46

RE: Tak zvani zide dokazou to, ze se Hitler v pameti lidi stane svatym.

Anonym 89.?.?.?

Reakce na 271137

Hledal jsem to na Google ( o tom prohlášení že bude jedna světová vláda nebo nic) a citát toho rabína - nic rozumného mi nevylezlo. Můžete mi k tomu přidat nějaké podrobnější informace - moc děkuju.

271177

27.6.2012 1:11

RE: Tak zvani zide dokazou to, ze se Hitler v pameti lidi stane svatym.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 188.?.?.?

Reakce na 271177

Netreba sa nadmerne vzrušovať, vie sa to už dlhší čas. Oni si tiež musia priebežne meniť plány a my by sme mali byť tiež pripravení. Toť vsjo, je vojna, len nečakaj, že toi aj v telke povedia. Už dávno je vojna., dávnejšie, než si myslíš. Samozrejme že si chcú vybudovať svoj svetoštát ale to je niečo tak neprirodzene pravouhlé, čo príroda nepozná. A príroda, ten vír, čo ich zmetie sme my. Len sa nenechaj odrbať a bude v poriadku. Nulté prikázanie: NEKLAMAŤ!!! Hlavne sebe nie, lebo tým priamo Boha urážaš.

271182

27.6.2012 5:16

RE: Tak zvani zide dokazou to, ze se Hitler v pameti lidi stane svatym.

Robert Nohejl emunest (zavináč) cyberinternet (tečka) com (tečka) au 203.?.?.?

Reakce na 271177

Nebudte naivni,to je to same jako zadat necenzurovany Talmud v anglictine a nebo se ptat ve verejne knihovne ,zda maji Talmud,uvedomte si,ze v dobe tak zvane ruske revoluce, za drzeni Talmud stalo celou rodinu zivot,postavili ke zdi a popravili.Zidovstvem ,presne sesti rodinama kontrolovany svetovy tisk Vam tohle neda "na taliri".
[ing]revolhttp://www.biblestudysite.com/judea%20declares%20war%20-800px.jpg[/img]
Mimo jine ve starsim vydani na Zvedavci najdete vsechny potrebne linky,ktere se nestacily zcenzurovat,"stado musi zustat stadem".Below is a facsimile[1] of the front page of Britain's Daily Express, March 24, 1933. (Full text of article follows.) Bear in mind that this was some six years before the start of WWII (1939-1945)!
Google je vedena zidovstvem ,jakozto i mnoho jinych internetovych stranek.

www.youtube.com/watch?v=nQtcHn-1UU4

Judea Declares War on Germany - Metapedia

Judea Declares War on Germany was the front-page headline of the March 24, 1933 edition of the British newspaper Daily Express.

en.metapedia.org/wiki/Judea_Declares_War_on_Germany
The Holocaust History Project: Questions and Answers

Did the Jews "Declare War" on Germany? Andrew Mathis responds: On Friday, March 24, 1933, the headline "Judea Declares War on Germany" was splashed across the front page of the ...

holocaust-history.org/questions/jew-war.shtml
Part One - Judea Declares War On Germany - YouTube
7,994 views ·
Added 24/12/2008

24/12/2008 · Judea declares war on Germany (Part One). An investigation into the history relating to the events that took place during the "Holocaust" and World War Two. ...

www.youtube.com/watch?v=oo16uWyQhhs271194

26.6.2012 20:11

A zatial v Nemecku

en 188.?.?.?

práve súd rozhodol, že obriezka je ublíženie na zdraví a preto je ZAKÁZANÉ!!! [překvapení] To je tás istá jewropa alebo sa niečo mení? http://www.turtlebayandbeyond.org/2012/human-right... No u nich zrejme mali na mysli zrejme Moslimov ale aj tak... Teraz začnú zatvárať rabínov, či čo?

271175

Příspěvků: 22

25.06. 11:45 janko  Babylon II
26.06. 03:04 YU  RE: Babylon II
26.06. 10:45 janko  RE: Babylon II
26.06. 15:23 YU  RE: Babylon II
26.06. 17:25 YU  RE: Babylon II
27.06. 01:19  RE: Babylon II
25.06. 19:02 te  co to je ?
25.06. 23:06 ARGOON  CINISMUS MOCENSKÉHO ŽIDOVSTVA!
26.06. 03:07 YUMIL  RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů
26.06. 20:06  RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů
26.06. 23:30 janko  RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů
27.06. 15:47  RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů
27.06. 22:28 janko  RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů
28.06. 01:54  RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů
28.06. 08:49 janko  RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů
27.06. 19:28  RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů
27.06. 21:37 Milada  RE: CINISMUS MOCENSKÉHO ŽIDOVSTVA!
26.06. 03:05 Robert Nohejl  Tak zvani zide dokazou to, ze se Hitler v pameti lidi stane svatym.
26.06. 22:46 Anonym  RE: Tak zvani zide dokazou to, ze se Hitler v pameti lidi stane svatym.
27.06. 01:11  RE: Tak zvani zide dokazou to, ze se Hitler v pameti lidi stane svatym.
27.06. 05:16 Robert Nohejl  RE: Tak zvani zide dokazou to, ze se Hitler v pameti lidi stane svatym.
26.06. 20:11 en  A zatial v Nemecku

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

32

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 62 čtenářů částkou 11 175 korun, což je 32 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Diskuze lékařů: Máme málo covidových pacientů. Mohli bychom započítat i uzdravené, aby to bylo děsivější17.09.21 11:38 USA 0

Italové budou moct do práce jen s potvrzením o bezinfekčnosti17.09.21 11:31 Itálie 0

Náhubky dětem! Teď!17.09.21 11:27 USA 0

EU Vyšetřování: Miloš Zeman nešířil Putinovy lži, přiznala BBC. Lži šířila pražská kavárna17.09.21 11:23 Británie 0

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 8

Německý hlavní patolog bije na poplach: "Vakcína je příčinou úmrtí ve 30-40 % pitvaných, nedávno očkovaných osob."15.09.21 18:00 Německo 0

Transgender vyhrál v ženských smíšených bojových uměních - a užíval si to15.09.21 13:26 USA 1

UK oficiální dokumenty: Na covid nejvíce umírají lidé po druhé dávce vakcíny15.09.21 12:52 Británie 0

Varování: Po vakcinaci těhotné matky se dítě narodilo s nervovou poruchou15.09.21 12:09 USA 0

Předaly české hygienické stanice své kompetence Světové zdravotnické organizaci?15.09.21 11:26 Česká republika 0

My vám dáme ivermektin! Do řady a očkovat, holoto!15.09.21 10:50 Česká republika 4

Naštvaný Babiš - Testovat očkované? „Ne! To nikdy nebude!”15.09.21 10:18 Česká republika 2

USA změnily definici vakcíny a přidaly k ní genetickou složku15.09.21 10:06 USA 0

V slovenskom zariadení pre seniorov v okrese Snina ochorela na Covid-19 polovica klientov, dvaja zomreli. VŠETCI BOLI ZAOČKOVANÍ15.09.21 09:58 Slovensko 0

ČEZ a americká firma Westinghouse Electric podepsaly dohodu v hodnotě několika miliard korun o modernizaci Temelína15.09.21 09:49 Česká republika 2

Ázerbájdžán, podporovaný Tureckem a Pákistánem, připravuje eskalaci s Arménií15.09.21 09:26 Neurčeno 0

MUDr. Jan Hnízdil: Pandemie by se dala ukončit ze dne na den !15.09.21 08:46 Česká republika 0

Somálec ve Vídni ubodal dvě ženy14.09.21 09:34 Rakousko 0

Vládní sebranka ponechala střídání letního / zimního času na dalších 5 let13.09.21 21:19 Česká republika 2

Trochu matematiky do Covidového šílenství13.09.21 14:08 Neurčeno 0

Měnové kurzy

USD
21,52 Kč
Euro
25,32 Kč
Libra
29,68 Kč
Kanadský dolar
16,98 Kč
Australský dolar
15,70 Kč
Švýcarský frank
23,21 Kč
100 japonských jenů
19,59 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,54 Kč
100 maď. forintů
7,22 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,67 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 832,81 Kč
1 unce stříbra
493,62 Kč
Bitcoin
1 029 945,53 Kč

Poslední aktualizace: 17.9.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 130