Diskuze k článku

Nový Mandela

Příspěvků 39

3.4.2012 7:39

Pan Uri Avnery

hluban 62.?.?.?

obětavě zachraňuje pověst Židů ve světě. Myslím si, že by si zasloužil Nobelovu cenu za mír milionkrát více, než nesvéprávná polovzdělaná loutka Obama.

266266

3.4.2012 9:19

Smutné

hestroy 77.?.?.?

Sionističtí soudruzi, tito novodobí nacisté, táhnou židy obětavě k dalšímu neštěstí, zatímco sledují úplně jiné zájmy, než ty židovské. Až budou židi v Izrahelli obětování v zájmu těch, kteří skutečně rozhodují o běhu dějin, stejně se z toho nepoučí. Neboť jejich politici a duchovní jim opětovně vymyjí mozek, aby dostali toto zotročené vyděšené paranoidní stádo opět pod svoji plnou kontrolu a do jimi ovládaných ghett. Jestli existuje nějaká vyšší spravedlnost, v příštích životech budou vyvolení osadníci pravděpodobně palestinskými mrzáky. [bliji]

"Když pak tebe uvede Hospodin Bůh tvůj do země, do kteréž již vcházíš, abys vládl jí, a vyplení národy mnohé od tváři tvé, Hetea, Gergezea, Amorea, Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, sedm národů větších a silnějších nežli jsi ty, a dá je Hospodin Bůh tvůj tobě, abys je pobil: jako proklaté vypleníš je, nevejdeš s nimi v smlouvu, aniž slituješ se nad nimi."

Zajímavé také je, že křesťané uctívají toho samého krvelačného sadistického boha, jako vyvolení. Zřejmě proto se s křesťanstvím pojí nerozlučně vraždění a krutost.

266270

3.4.2012 19:36

RE: Smutné

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 37.?.?.?

Reakce na 266270

Tak-tak, h-urá na podstatu!!
Keď neoddelíme hrach od popola a zožerieme ho ako kosser čuníci lačno pokope,
v lepšom prípade sa dos..reme.
Popelka má na triedenie holubov
a človeku podobné opice mávajú mozog..

Čo z biblie vyzerá byť teda jedlé a čo je prúser?

Biblia ako kánon(z gr. etalón=nemenná porovnávacia jednotka) je fatálna, končí apokalypsou.
Čím skôr naša civilizácia z jej ošiaľu vytriezvie do reality, tým lepšie.
Ak ju však zahodíme ako celok(obsiahnuté technológie manipulácie podvedomia a skúsenosti tisícročí),
hrozí že si cvičenie zopakujeme.

Hierarchia("nespochybniteľné" autoriťky interprétov a sekretárov)
a dogmy(nemeniteľné axiómy) vždy boli príznakom sekty.

Osobne sa považujem za kresťana.
Otázkou zostáva, čo vlastne majú jednotlivé cirkvi spoločné s Bohom?
Jedným z problémov dneška vyzerá byť,
že je príliš veľa viery Jeho sekretariátu a tajomníkom,
namiesto viery Jemu.
Nech ho už nazveme Manitú, Allah, On, To, kva..kva..
Niektoré s cikví si dovolili dokonca flagrantne porušiť 1.prikázanie a z jedného z Jeho synov urobiť "boha".
Toho dobráka, čo si sám podobné rúhanie nikdy nedovolil,
vraj dokonca jeho vlastný otec nechal ukrižovať.
To je už snáď trochu prisilné kafé, alebo skôr fet..
Snáď ani ovce dobrovoľne blen nežerú..

Keď sa tak kukám občas okolo seba na tú usporiadanosť, vyzerá na prvý triezvejší realistický pohľad, že pravdepodobnosť neexistencie autora definície cieľov a programátora k nim vedúcich objektívnych spoločensko-prírodných pravidiel smeruje limitne k nule.

Inak príjemnú veľkú noc(alebo radšej deň) a hlavne veľa sviežej vody ostatným zvedavím. Hlavne konštruktívnym kritikom.

266307

3.4.2012 21:28

RE: Smutné

OIO 85.?.?.?

Reakce na 266307

>Osobne sa považujem za kresťana.
což předem vylučuje rozumnou diskuzi, o čemž už svědčí samotný příspěvek

266316

4.4.2012 12:31

RE: Smutné

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 266316

Zaujímavé.
Zdá sa mi, že v kategorizácii máte jasno OIO.
Do akého kresťanstva by ste ma teda zaradil?
Pavlianskeho, nikejského, križiackeho, templárskeho, pôvodného učenia Issu z Nazarény, resp. nejakého iného?

Ja vnímam kresťanstvo ako niečo v dnešnom ponímaní blízke komunizmu s Bohom.
Komunizmu v pôvodnom zmysle v podstate spoločného spravovania pôdy, vody, vzduchu.. a zrovna tak individuálneho vlastníctva vecí hnuteľných a bývania.
Marxizmus ako nedeliteľný dogmatický celok je zrovna tak neprijateľný ako biblia, pretože z nej pochádza.
Zrovna tak napr. aj známa publikácia
A.Schekelgrubera "Mein kampf".
Vo všetkých troch prípadoch ide o teror menšiny voči väčšine, o zotročenie, iným slovom o fašistické ideológie.
Pravdepodobne najviac rozpracovanou známou fašistickou ideológiou sa javý byť však judaizmus.
Porovnateľný(čo sa týka dĺžky jeho dejín) je snáď iba s hinduistickým otvorene kastovým fašizmom, prípadne jeho čínskymi variáciami.
Koncept je rovnaký.
Tieto protofašistické politické modely boli vyvíjané lokálnymi "elitami".

Zásadný rozdiel medzi nimi vyzerá byť ten, že pravdepodobne jedine nehebrejská judaistická najvyššia kasta, ktorá vyvinula v priebehu tisícročí judaisticko-biblickú extrémne agresívnu "nábožensko"-ekonomickú apokalypticky nastavenú ideológiu úročenia, bola schopná ako prvá identifikovať objektívny proces globalizácie. Na tomto poznaní následne vystavali egocentrický ateisticko-fašistický koncept samoriadenia spoločnosti=bibliu.

Kresťanstvo v dnešnom zmysle je pre otrokov vyvinutá ATEISTICKÁ ideológia cielene simulujúca Najvyšší princíp(Vis Mayor).
Pôvodný význam slova katholikos(všeobecný=common=kommunism) bol prevrátený tak, ako mnoho iných ponímaní v rámci dlhodobej snahy samozvanej "elity" o narušenie celoobrazného mozaikového vnímania sveta na báze príčinno-dôsledkových vzťahov.

Staré kultové náboženstvá Egypta a Mezopotámie postavené na plochom exo-terickom 2-dimenzionálnom(Net, Nef, Pašt, Sebek) vnímaní sveta pre plebs len recyklovali a pretavili do jeho novej formy(Hmota, Energia, Čas a Priestor). Ezoterické hierarchické kulty(snáď aj včítane dnešných cirkví) zostali od vyšších stupňov "zasvätania" pri 3-dimenzionálnom celoobraznom vnímaní sveta Matéria-Informácia-Miera.

Iba človek schopný nie len praktického tvorenia, ale aj teoretického popisu procesu s-trojenia(trojjedinosti tvorenia) pri prenose obrazu(in-formatio), je schopný vskutku riadiť spoločnosť(identifikovať a PREDVÍDAŤ kľúčové socio-kultúrne procesy) a tak byť pánom osudu seba a druhých. Na toto kľúčové tajomstvo, prsteň moci sa snažili zachovať si kulty monopolne vysokú cenu po posledných min.cca 3500 rokov.

Ako teda vnímate kresťanstvo a judaizmus vy OIO?
Kde vidíte pozitíva a nedostatky oboch strategicky prepojených prevrátených kultov otrokov a dozorcov(výpalníkov)?

266339

4.4.2012 16:40

RE: Smutné

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 266339

Předčil jsi má očekávání, udo1, to je skutečně neskutečný guláš nesmyslů.
Křesťani jsou produktem jednotného imperiálního kultu ze 4 st. jehož součástí je i množství historizujících vyprávění uspořádaných do jakéhosi kodexu známého jako Bible. Bez tohoto by nic, co je dnes chápáno jako křesťan, neexistovalo. Bez tohoto imperiálního kultu ze čtvrtého století by neexistovali nejen římští křesťané, ale ani kacíři, heretici, kopti, ortodoxní, pravoslavní, desítky větví protestantů a všech možných a nemožných ježíšových sekt. A také by samozřejmě nebyl ani islám, poarabštěná verze na východních územích impéria. A taktéž by nebyl ani žádný judaismus, neboť i ten je jen dalším produktem téhož imperiálního kultu ze čtvrtého století. Nejstarší biblický text je Codex Vaticanus, je psán řecky, je ve Vatikánské knihovně a pochází... ze čtvrtého století.
Řecky proto, protože nejstarší předlohou Bible je řecká Septuaginta, což jsou texty zpracované řeckými akademiky v Alexandrii řecky. Všechno ostatní jsou jen další lokální verze a překlady. I hebrejština je produktem těchto pozdějších překladů, díky čemuž se s ní vůbec začalo psát. Vatikán samozřejmě podporuje všechny báchorky dokazující historicitu Bible, biblickou archeologii a podobné paskvily, které dějiny obrací naruby, protože má k tomu pádný důvod. Starý civilní zákoník byl v rukách císaře a byl vyjádřením jeho moci, proto bylo římským kněžstvem (císařova opozice) upřednostněno něco jiného, a tak vznikla Bible, a v tu chvíli ani moc nezáleželo na tom, co vní je, nikdo v tom ani pěkně dlouho nečetl (bylo to stejně pro jistotu zakázáno), všechno stálo na výkladech kněžíků o jednom Pánu. Obskurní čachry okolo této čítanky, jejíž děj je situován i do nedávno vzniklé a rekolonizované provincie Judea (vznikla za Julia Cézara) stočil nahlížení na svět a dějiny středověce absurdním směrem. Impérium nutně potřebovalo jednotný universalistický kult ve snaze to udržet pohromadě, proto je křesťanství především průkopníkem multukulti.
Pokud se považuješ za křesťana, tak jsi produktem římského imperiálního kultu ze čtvrtého století, úplně stejně jako ti judaisti. [smích]

266351

4.4.2012 19:32

RE: Veselé

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 266351

To som rád, že si potom vlastne úplne rozumieme Anonym 85!
Taký občasný horúci jemne pikantný gulášik milujem! [smích]

Takže vy vlastne pod kresťanstvom myslíte Nikejskú sektu založenú r.AD 325.

Na Vašom výklade dejinnej situácie takmer nenachádzam chýb!
Áno, bola to zaujímavá doba..
Zo šíriaceho sa pôvodného kresťanstva(jednej z foriem vtedajšej už silne objektívne monoteistickej komúnnej tendecie spôsobu života), v tom čase už čiastočne infiltrovaného "elitami" a od počiatkov deformovaného pavlianizmom možno dokonca úprimného veliteľa bezpečnostnej služby užšej rady 70-Sanhedrinu(resp.jej nadjudaistickej konceptuálnej zložky), vznikla sériou lobisticky(korupčne) profesionálne pripravených hlasovaní 220. p-oslancov nebezpečná extrémistická otrokárska sekta.

Oficiálne deklarovaní monoteisti pri tom paradaxone počtom hlasov 218 hlasovali pri otázke o "božskosti" zakladateľa hnutia(istého Issu z Nazarény) ZA a iba dvaja vraj hlasovali PROTI de-mono-teizácii.
Česť pamiatke DVOCH spravodlivých medzi národmi..
V tomto zmysle sa samozrejme prikláňam k Vášmu názoru na tendenciu chodu dejín a za kresťana sa nepovažujem.

Ako som však pred tým neraz uviedol, ide o v danej situácii konkrétnu interpretáciu používaných pojmov. To platí tak pre kresťanstvo, ako aj islam, judaizmus, rôzne symboly a v podstate akékoľvek slovo(kód, či mieru).

Ide teda milý Anonym 85 o definíciu úrovne chápania stereotypov, na ktorej sa bavíme, aby sme mohli riešiť spôsoby dosiahnutia cieľov, na ktorých sa zhodneme. To sa nám myslím aj celkom rýchlo podarilo tak, ako dúfam aj mne zostať kresťanom [smích]

Ako by ste definoval psychologický profil programátorov a administrátorov tohoto "biblického" systému a základné parametre a algoritmy všeobecne prospešnejšieho alternatívneho systému?
Myslíte že P&K "vznikli" až v rímskej kňažskej kaste, alebo nezačínali na apeninskom poloostrove z nuly?

266359

5.4.2012 0:02

RE: Veselé

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 266359

Jo, jednotné vyznání automaticky způsobuje, že nejednotné výklady vyplodí odpadlíky, kteří dřív nebo později plní svou užitečnou roli, neboť je to produkt téhož. Křesťané si judaisty museli vytvořit, jistě uznáš, že by to bez nich nebylo plně funkční. Jestli se jedná o skutečné postavy nebo fiktivní je úplně jedno, protože biblické příběhy jsou zhruba stejně vypovídající, jako příhody brouka Pytlíka – kdo chce, najde si v tom všechno a popřít chrousta nejde. Jenže kdo to však začne brát vážně a doslova, duševně začne strádat. Pavel je téměř jistě smyšlená figura, stejně tak nikdo na kopci v Jeruzalémě nikoho na kříž nepřibíjel. A co ti můžu říct s naprostou jistotou, víra v tyto báchorky žádný vliv na tvůj pobyt v nebi nemá, stejně jako zařazení se do kategorie „křesťan“.
No, tím jsem chtěl od začátku říci, že hledání té „podstaty“ v těchto vodách, je marnost nad marnost. [mrknutí jedním okem]

Co se týká „svitků z Kumránu“, tak tento objev věků je asi z r. 1947 (načasování, náhoda, rozhodně zajímavé) a je oním počátkem oživování Bible, kam spadá i biblická tzv. archeologie. Na dataci bych nesázel, je +- 300 let a útržky jsou většinou překlady řecké Sedmdesátky, tedy v podstatě potvrzují, co jsem už psal nahoře. Že jsou křesťané duševně narušení, to je můj názor, za kterým si stojím, gulášek uda1 na tom nic nezmění. Brát to jako urážku je zbytečné, kdybych to myslel zle, tak bych se tu s tím už dál nezdržoval, prostě bych urazil... a šel.

Ještě k tomu, co psal dub. Zoroastismus se podepsal především na Talmudu, neboť ten vznikal právě v perském prostředí, to jsme zase o staletí blíže k dnešku. Na křesťanství měl samozřejmě také vliv, ale křesťanské (přesněji katolické) rituály jsou především z mithraismu, který je ještě mnóhem starší a samozřejmě je odražen i ve Védách. Z Malé Asie si to přinesli i římští legionáři, nadšení provozovatelé Mithrova slunečního kultu (oběť boha-býka). Velké obětiště bylo i v prostoru Vatikánu.
Starý zákon vychází koncepčně z egyptských kultů, což je docela přirozené, Řekové vládli Egyptu, investovali do obnovy tamních chrámů a využívali egyptské kněžstvo k pacifikování afroasiatů (prostě politika), a na domorodce samozřejmě věci jako obřízka a „poslední soud“ platili více, než Aristoteles nebo Platón. Řekové jinak mrzačení považovali za opovrženíhodné a rozhodně je nenapadlo obětovat kus ohanbí svého dítěte, jako úlitbu bohu. V akademii shromáždili snad všechno, co kdy někdo sepsal a díky řeckým paralelním překladům vytesaných do kamene vůbec dokážeme luštit hieroglyfy, protože tím naštěstí už zfanatizovaní alexandrijští křesťané nedokázali zatopit, když likvidovali toho antického ďábla ve velkém.

Myslim, že to snad prozatím stačí. [smích]

266374

6.4.2012 16:10

RE: Veselé

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 266374

Nikejské vyznanie viery je v princípe ateistické.
Dáva zámerne falošný obraz boha.

Pri snahe o pochopenie podstaty dominantných spoločenských procesov nie je zrovna gramotné hádzať všetkých kresťanov, muslimov, judaistov, európanov, vedcov, atď. do jedného súdka.
Deformovaný judaizmus, ako pokus o vytvorenie štruktúry výkonného aparátu v rámci technológii prevažne nepriameho riadenia globálneho h-is-tórického procesu, bol logicky navrhnutý a zrealizovaný oveľa skôr ako pseudokresťanské ideológie vytvorené infiltráciou a prevzatím masovej kontroly nad hnutiami vzniknutými na báze pôvodného učenia Issu z Nazarény(viď priama reč Issu v evanjeliách? a krytériá výberu 4 zo 600 apokryfov v Nicae).

Re:Issa..
Či Issa v skutku existoval, alebo nie, nehrá až takú rolu. Osobne si myslím(a nie len ja), že skôr áno.
Faktom zostáva, že spoločenská monoteisticko-komúnna tendencia je objektívna. Podobne by sme mohli analyzovať zakladateľa islamu(z arab."raj na zemi" ) Mohameda, pričom u muslimov prebehol podobný(no nie rovnaký) deformačný proces pôvodných ideí ako u kresťanstva, judaizmu, či at-onizmu.
Náročnosť potrebných operácii však z pozície samozvanej "elity" stúpala, keďže spoločnosť sa prirodzene optimalizuje, platí tzv.zákon času a ďalšie objektívne zákony, procesy atď..
To je však už ďalší náväzný príbeh reálnych dejín a neraz sme ho tu rozoberali..

re:ukrižovanie
Plne súhlasím s Tebou Anonym 85, že tzv. ukrižovanie Issu je vysoko nepravdepodobné. V prípade, že by tomu tak naozaj bolo, ako niektorí samozvaní sekretári "Najvyššieho Otca a syna(!)" tvrdošijne z istých dôvodov v "dobrej úprimnej viere" tvrdia, vyvstávala by nevyhnutne otázka:
Kde urobil Issa chybu?
..pričom sa nezdá, že by sa mu nejaká závažnejšia "vloudila"..

re: Pavol a "nebo"
Vyzerá že Pavol mohol byť naozaj skutočnou osobou a o "nebi" sa zvykne občas hovoriť aj, že "Je to miesto, kde niet Boha" = skratka ne-bo.
Ak by sme pri kresťanstve a judaizme vychádzali z tu občas spomínaných starších Véd núkal by sa skôr názov ne-besá = miesto kde niet besa, besných psychopatov, zombi, demónov,..

Neskôr však tzv. biblické ideológie porazili pôvodné "védické"(tiež kastové=fasc?-inujúce) ideológie.
Otázkou je v čom zodpovedali objektívnym prírodno-spoločenským tendanciám z dielne dobráka Vis Mayor viac, ako systémy založené priamo na Védach?
Z dlhodobého hľadiska sú totiž takéto akvizičné operácie výlučne prostriedkami 6., 5. a 4.vojenskej priority (ohňom, mečom, alkoholom,.. a peniazmi) totiž nezrealizovateľné.

266439

6.4.2012 16:22

RE: Veselé

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 266374

Re: Kumrán..
Pomerne podrobne sme tu záležitosti okolo Kumránu rozoberali. Otázkou je skôr, ako by nemohli byť previazané na Septuagintu(dielo 70-ako "náhodne" sa zhodli(!)).
Pravdepodobnosť nepovšimnutia si podobných z pohľadu vtedajšej manažérskej "elity" veľmi zaujímavých spoločenských tendencii, je nepravdepodobná.
Na podobné in-formačno-vojenské polygónne cvičenia ukazujú vojensko-analytické štúdie a nálezy záznamov z kňažských hrobiek v egypte o udalostiach aj o min.tisíc rokov starších ako Kumrán, takže rozhodne neišlo v dobe prelomu letopočtov o žiadnu novinku.

Vyzerá, že dejepis, ako sa učil v 2.pol.20.stor.naozaj z veľkej časti nezodpovedá realite. Fakty z časti áno, no ich relácie(vzťahy), skladanie sa neustále budú optimalizovať. Kritéria posudzovania adekvátnosti objektivity analýz(úspešnosť vyplývajúcej predikcie=základu úspešného riadenia) sme tu tiež rozoberali tak, ako aj spôsoby vypracovávania funkčných sociologických modelov a technológii ich korekcia(socio-kultúrneho inžinieringu).

Re:Zoroastrizmus, Perzia, Mezopotámia, Mithra, judaizmus, Gréci, kresťanstvo,..

Áno, judaizmus bol samozrejme silno ovplyvnený okolitými kultami. Ja fakt negramotné myslieť si, že skupina nejakých pastierov z púšte si "len tak sama" vyvinula tak komplexný pseudomonoteistický kult.
Pravdu vyzeráš mať aj v tom, že Egypt hral pri koncepte judaizmu(pomerne úspešného dlhodobého polygónneho cvičenia sekty chrámových otrokov na Sinai a v centrálnom pohraničnom pásme tzv.úrodného polmesiaca) kľúčovú rolu.
Kasty(aj vrchné) sa v Mezopotámii a Perzii menili. V Egypte mal gausystém kontinuitu s prestávkami a obnovou v štýle Fénixa min.2500 rokov, čo je slušný výkon a nemá obdobu v dejinách.
Aké "mystické" vedomosti boli podľa Teba tajomstvom ich úspechu?

266440

6.4.2012 17:32

RE: Veselé

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 266374

re:Gréci
Vyzerá, že nie Gréci vládli Egyptu, ale skôr dlho Egypt(medzi riadkami) Grékom. Najprv cez Krétsky proxypolygón "mýtických" symbolických príbehov.
Tak, ako vo firme dobrý manažér je pri funkčnom "samo"riadenom sytéme prakticky neidentifikovateľný. Pri komunikácii(konflikte) vždy menej rozvinutá kultúra prijíma viac objektívnym potrebám adekvátnu kultúru.
Tak aj Rimania napriek oficiálnej konvenčnej porážke Grékov prijali ich kultúru a Gréci im boli učiteľmi. Platón a Aristoteles sa učili hlavne aj v Egypte. Gréci v mnohom obdivovali egyptské "Domy života"(predchodcov Akadémie, Lýkeiona, či diadochovsko-ptolemaiovského Múzeiona).
Proxy-Alexander sa tiež po "oslobodení" Egypta a dočasnom riešení stále aktuálnej vtedajšej formy judo-perzskej otázky, ponáhľa vzdať úctu do oázy svojim šéfom a s baraními rohmi Amenovho kultu veku býka je vyobrazený aj na pamätných minciach toho času(zbraniach 4.priority)..
Syn Filipa vedel totiž od Aristotela odkiaľ fúka surový vietor h-is-tórickej nevyhnutnosti a možno aj aký má vzťah k jemnému vánku Božej prozreteľnosti. Išlo o obdobie prvých úspešných operácii po zavŕšení prípravných stabilizačných prác relokovaného centra pastierov(strihačov a zakáľačov) oviec.

Potom prišla éra Ríma - od Pompeia až po Fláviovcov snaha o obmedzenie asymilácie judaizmu tzv.helénizmom, jeho sociologické otužovanie, podprahové očkovacie procedúry a následné rozohnanie(rozosiatie) nového výpalníckeho(úžerníckeho) paralelného "správneho" aparátu po budovanom impériu. Podobné procedúry boli pred tým viac či menej úspešne v reálnom čase pozorne testované na rôznorodých polygónoch gréckych polis až po istého A.Schekelgrubera o 2000 rokov neskôr, či cielené vytváranie blízkovýchodného "problému" z rovnakých dôvodov..

Žiarivý to príklad At-hínai a prvé pokusy o vypracovanie "udržateľných" cyklických úžerníckych modelov "samoriadenia" spoločnosti, trhu a burzy. Solónove ekonomické re-formy..
..z pozície ašpirantov na globálny manažment rola pridelená rôznym prúdom histerického "kresťanstva" a "islamu", atď..

"Svetlo ďalšieho dňa(At) začína stmievaním dňa predošlého a nie rá-no-m, pričom najväčšia tma nie je o pól noci, ale pred brieždením.."

To sú však už znova ďalšie a ďalšie príbehy=interpretácie dejín z pohľadu dlho oficiálne zamlčovaných no odborne diskutovaných dominantných objektívnych spoločenských procesov..

Ako sa vyjadril pred časom jeden nemenovaný kolega:
"Veď ja viem, že učíme študentov sprostosti.
Hlavne fakulty filozofie, sociológie, psychológie, no aj na dejinách a hlavne na ekonomickej učíme decká vyslovene absurdity.
No pochop prosím Ťa, mám ženu, deti, titul, funkciu a katedru a som odkázaný na ten plat!
Čo myslíš, že by sa stalo, keby som toto povedal otvorene?
Ak to zverejníte, ja všetko popriem!!!"

266446

6.4.2012 21:49

RE: Veselé

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 266446

Tak vidím, že to nestačilo. Pokusím se krátce, ať tu příliš nezabírám cenný prostor.
Náboženství se zabývá vírou v boha, ateismus ne, "falešní bozi" jsou falešní jen z náboženských pozic.
Monoteismus je zotročení ducha ve jménu jediné autority. Pokud je to jeden pytel, tak hlavně v tomto smyslu.
Termín "judaismus" v kontextu starověku je úplný nesmysl.
Issa? Není třeba lavírovat, Ježíš - Juzeus (Diu - Zeus) je prostě Deus – Dius - Deivos, avšak ne jako diviak, ale jako divoucí (zářící) bytost, předmět mnoha mýtů a představ (i-dejí). Smysl pojmu "nebe" je obloha (nebhos), zatímco smysl slova "Bůh" (Bhaga) je bohatý (mocný) zaměnitelné jednak s Pán–Otec (jako Pitar, Páter, Jupiter, Diu-piter), a tedy opět s Diem. Vše je indoevropské. I ten Jehova je schován za Jova (Jupiter), pro Semity bez samohlásek je to nezapsatelné, nečitelné a nevyslovitelné (Jehova = Ieoua = Ioua = Jova).
Egypt byl indoevropské kultuře podřízen již dávno před Řeky, Řekové ho převzali jako silně rozvrácenou periferii velké Persie. Egyptský kult, jak ho známe, je již čistě helénská záležitost, je to řecká rekonstrukce a účelové oživení mumie. Nebýt protestantů, kteří "ukořistili" katolíkům Bibli a začali ji vzývat jako trofej, tak by tím zblbnul jen zlomek stávajícího počtu biblistů (tisíc let dozadu kněžíky nenapadlo, že by se knihy mohly stát lidovou záležitostí)
Judea (Iu-dea) vznikla z jižní Sýrie jako římská kolonie, s římským právem a s římským náboženstvím. O vliv tam vždy usilovali i Peršané (tenkrát jako Parthové), když tam před tím proběhlo šest válek mezi řeckými Ptolemaiovci a Seleukovci. Proto to bylo mnohokrát kolonizované území, povětšinou veterány (sebrané od Atlantiku až po Indii), do dob Říma spravováno výhradně helénskou (řecko-perskou) aristokracií. A tak se z toho stal doslova horkej brambor. Prostě je to brána ze Středomoří do Asie.
A to trvá doteď.
Za původní egyptské "judejce" (žid je až římský termín odvozený od obyvatele římské provincie - žiude) lze s velkou nadsázkou označit snad jen afroasijské Palestince (před Římem Jižní Sýrie – Palestina), jejichž postavení je však zhruba takové, jak za Dária, Ptolemaia, Tibéria, Konstantina atd., zbytek jsou vlastně zase vojáci z různých koutů světa.
furt stejný... [mrknutí jedním okem]

266483

8.4.2012 0:04

RE: Veselé

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 266483

Prečo je z pozície samozvanej globálnej "elity" mier na blízkom východe neprijateľný v akejkoľvek forme, sme tu často podrobne rozoberali..
Predstavte si, že by u nás v ´90 rokoch po Havlovej amnestii vypustení basisti začali komunitný život na ohraničenom území, namiesto aby hrali svoju kastovú rolu v prepojení z ŠTB-áckymi kádrovým výkonno-organizačným aparátom premeneným po x+1 krát od čias K&K Monarchie do nových štruktúr moci.
Ak by nebolo výpalníkov a mafiánčenia, "hrozil" by prakticky nevyhnutne bezprecedentný hospodársky boom neprijateľný z pohľadu "elít" a ich západnej periférie.
V článku o družstvách sa to tu na fóre ďalšími zvedavými teraz pre začiatok pomerne pekne rozoberá.
Ak by sme sa neboli nechali dosť naivne ojebabrať, hrozil tu tiež jugoslávsky, či lýbijský scenár.
Teda šťastie v nešťastí?
S tým úplne nesúhlasím, no to je na dlhšie..

Späť k našej hlbšej podstate problému Anonym 85..
Zaujímavú etymologicko-interpretačnú kombinačnú hru ste vypustil do éteru Christobald Bender [smích]
"Čím väčším kruh poznania nášho je,
tým viac neznámeho zákonite vidíme.."
..inak v hĺbke studne pri prameni,
lano krátke vraj dobré neni..

Čím ďalej ideme, tým viac obrazných príbehov je nevyhnutné používať. Pri snahe o naozaj podrobný popis komplexných procesov
skutočných ľudských dejín by diváci usnuli a editor by nás vypol. Ak sa zasa budeme snažiť vysvetlovať jednotlivé subproblematiky, bez pochopenia súvislostí ktorých, nie je možné vyhnúť bludisku krivých zrkadiel, odídeme od nite podstaty.
Teda vskutku jedine ra-z-prav-ky.
K tomu došli aj naši védiaci(?) predkovia..

Opakujem teda otázku:
Kde podľa Vás milý Anonym 85 spravili AzBoVeGlDo chybu, keď sa za posledných 1000-2000(?) rokov v našich zamepisných dĺžkach udomácnila biblia?
Oheň, meč a zlato nestačia nato. To myslím viete..
Tip: U koho z našich predkov(kasta) zostal prsteň?
Snaha o naviazanie ideológie výlučne silou je totiž rovná samovražde.
O tom sa momentálne presviedčajú po celom svete aj Kanonenfutter GI-s.

Na rozdiel(?) od Vás sa mi zdá, že sme sa spolu v dialógu pohli ďalej. S Vašimi vývodmi z časti súhlasím.
Otázky:
1.Ako inak okrem a-teizmu by ste nazval vieru v boha(príp.bohov), ktorého niet?
2.Kto podľa Vás vládol Egyptu a kedy a prečo začal po cca.2000 rokoch pomalý úpadok?
Samo sebou, ako metla s babou jagou?

266530

8.4.2012 0:05

RE: Veselé

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 266483

Zahrajme sa ešte krátke vendivadlo..
Iste si uvedomujete, že ako ašpirant na svetovládu cca.2500 rokov nazad, musíte dlhodobo obsadiť Vami popísané strategické územie, pričom viete, že bežné zbrane sú riziková a navyše účtovne pomerne riskantná záležitosť pri dosahovaní definovaných cieľov. Z manažérskeho hľadiska ide vždy o poslednú voľbu..

S Vašou definíciou "judeicov" a interpretáciou dejín tzv.Judeie, či I(a)z-ra-el-a taktiež v zásade samozrejme súhlasím.
Veľa krát sme to tu inak z tohoto pohľadu rozoberali, ak ste novší.
Opakovanie matka múdrosti.
S dominantnými procesmi vo vzťahu Grécko-Egypt-Judea je to asi na dlhšiu výmenu aj keď by sa na jednej úrovni s Vami tiež dalo isto súhlasiť. Tých úrovní vnímania a vzťahov medzi nimi je však viac. Pozrite prípadne staršie diskusie na tieto témy.
Pekný večer prajem.

266531

8.4.2012 14:55

RE: Veselé

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 266531

Pod vlivem vytrvalé křesťanské masáže z TV, kterou jsem dnes dobrovolně podstoupil, abych si rozehřál po ránu nervovou soustavu, odpovím celkem optimálně naladěn a pokusím se to jen stručně naznačit, jinak to bude nekonečný. Podívej se na náměstí sv. Petra (od rána v TV), máš tam všude odpovědí nespočet – klasický styl (Řecko), sakrální architektura a numerologie (opět Řecko, třeba Pythagorova škola) a prastaré indoevropské mýty - většinou archetypální kosmologické ideje, klasické Řecko vzniklo kolonizací ze severu, stejně jako Persie, a to je spojeno do římského imperiálního stylu, dnes klasické znamená téměř totéž co imperiální (sakrální budovy, vládní budovy, banky, burzy atd.). My své vlastní minulosti a vlastním omylům nemůžeme utéci, budou se nám vracet na hlavu tím důrazněji, čím více je budeme chtít hodit na nějakého fiktivního protivníka. Zakopáváme sami o sebe, o svou vlastní minulost - blízkou až vzdálenou… to není jen nějaký chytristický blábol, to je naše každodenní plahočení se v důsledcích doslova a do písmene…
Ale tady to…
Udo1, člověče, víra v boha, který není… skutečně jsi mě rozesmál, opravdu, ještě teď se šklebim… znovu, tohle je věčný problém pouze pánbíčkářů, ateisté to mají vyřešeno, bůh je pro ně nereálný, protože v něj nevěří, ať je takovej nebo makovej, a tedy prostě pro ně není…
Skutečnost vnímáme, proto je vždycky subjektivní, je to výsledek práce našich smyslů a toho, jak si ji dokážeme vybavit – představit. Když někdo uvěří v představu, stává se pro něj skutečností. Ovšem pokud někdo věří v něco, co si ani nepředstaví, pak je to slepá víra, fanatismus… prostě duševní nedostatečnost…
Pokud věříš v boha, který není, pak je nepředstavitelný (slepá víra), pokud věříš v boha, který je, pak jsi naprosto normální polyteista, protože to je jakákoliv představa boha. Jednobožci hádající se s druhými jednobožci jsou jen omezení polyteisté, vnucující druhým svou jednoduchou představu. Z toho vyplývá, že univerzální monoteismus hraje na slepou víru v nepředstavitelného boha a plodí stádo duševně narušených fanatiků, neboť zákaz idealizace je prakticky totéž, co zákaz myšlení, a tak se vyvinulo i křesťanství a jeho deriváty, je to jen všeobecný úpadek jako běžná součást všech cyklů. [smích]

266547

8.4.2012 20:26

RE: Veselé

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 46.?.?.?

Reakce na 266547

Nepamätám si, že by som niekde bol tvrdil, že dnešné formy pseudokresťanstva cirkví mena Kristovho majú v podstate nastavenia niečo spoločné s myšlienkou pôvodného kresťanstva(komunizmu, islamu,..).
Samozrejme sa ich programátori s adminmi vždy snažili "predať" = maskovať všeobecne pozitívnou objektívnou realitou = mat(r)icou možných stavov vývoja reality z preferovanej pozíciou Vis Mayor.

Ak ste a-teistom z dôvodu nesúhlasu so samozvanými sekretárami svojho Otca, ste mu isto bližšie ako tí ktorí veria im.
Potrebuje snáď otec hovoriť so svojimi deťmi cez nejakého tajomníka?
Podľa diela inak nemyslím, že by náš Rodič bol hlúpy, či nebodaj zlý..
Hovorí s nami každý deň drobnými postupnými zmenami okolností pozitívnym, alebo negatívnym smerom. Stačí počúvať a nebáť sa konať.
Aj v "a-teistickom" živote býva veľmi riskantné dlhodobo odrezať sa od svojej rodiny, obzvlášť, ak je tak dobrá a mocná.

266561

9.4.2012 23:47

RE: Veselé

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 266547

"Omše" a ich súdobý manažérsko-technologický ekvivalent (TV) naozaj zo psychohygienických dôvodov neodporúčam.
Určite nie dlhodobo.
Občas profesne nedbám, tak, ako Idnes, Sme, "Pravda", FAZ, DerStandard, Times, Pravda(r),..
Nepriateľovi, resp. potenciálnemu spojencovi je na druhej strane zdravé občas(pravidelne) pozrieť do tváre..

Vo Vašom predchádzajúcom príspevku Anonym 85 som bol na hrane pocitu našej vzájomnej takmer tandemnej pomerne úspešnej aproximácie objektívnej reality z príbuzných(nie opozitných) pozícii.
Ako by ste definovali Vašu alternatívu?
Alebo ide snáď z Vašej strany len o A-Pozíciu, ako v dnešnej virtuálnej politike?
Pri definovaní pozície a postoja nadideologického(resp. z nad-či subnáboženského) je nevyhnutné byť mimo umenia pri komunikácii logos-numerus veľmi presný, na čo v diskusii na fóre nie je priestor..

Ja sa snažím veriť Bohu, ktorý je.
Akákoľvek viera v Boha je totiž z princípu ateistická, ak chápete.
Veríte svojmu otcovi, alebo v svojho otca?
Ak verite v neho, ako by ste verili v tanier na stole.
Myslíte, že svet sa točí okolo Vás, ako 5-ročné dieťa?
Snáď nechcete byť Človekom?
Myslíte, že prírodné a sociálne zákony nemajú cieľ?
Môžu byť podľa Vás ciele bez autora?

Simulácia najvyššieho princípu(alebo jeho negácia) patrila vždy k jednej z najvyšších techno-lógii manažmentu. Spolu so s Vami správne spomínanou zmenou Chronos(časovej osy, času). Kto kontroluje minulosť, kontroluje prítomnosť a kto manažuje prítomnosť, riadi budúcnosť.
Ako raz správne podotkol Napoleón:
"Riadiť(manažovať kontrolovať) znamená predvídať"
Aj preto musel obratom na Elbu..

Skúste sa radšej najprv dialekticky spýtať v čom môžete so mnou súhlasiť a až potom, v čom sa konkrétne podľa Vás mýlim a prečo. Ktorá časť môjho intelektu(algoritmu=stereotypu spracovania in-formácii) javý chyby a prečo?
Bol by som Vám za to vďačný [smích]
Po výmene rolí snáď dovolíte mne zasa pomôcť na oplátku Vám.

Ako pri kutí ocele:
Nákova, kladivo a medzi nimi surové železo s troskou..
Výroba surové železa(problém=príležitosť) ako proces napomáha vo Vami spomínanom uzavretom cykle(algoritme) predsókratovskej nehegelovskej dialektiky korigovať chyby v stereotypoch subjektov Ľudského tandemu.

Pri neustálej korekcii našich stereotypov(v prírode z pravidla tandem muž-žena) zvykne byť subjektívna aproximácia objektívnej reality(morálna pozícia a chápanie Boha, resp. Jeho cieľov) pomerne úspešná.
Kritériom úspešnosti je spomínaná schopnosť predikcie(predpovede=proroctva) a tým riadenia konkrétnych situácii a osudu seba a svojho okolia, prípadne celého ľudstva,..

266620

10.4.2012 13:05

RE: Veselé

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 266620

>Môžu byť podľa Vás ciele bez autora?
Tak dobře, třeba ti pomůže, co teď napíšu, pokud ne, tak se vracíme opět ke 266316 a kruh se tím nejspíš uzavírá.
Používání pojmů v nějakých definovaných souvislostech je důležité. Dokonce se dá říci, že pojmenovat představu je totéž, jako když Bůh tvoří. To můžeš i jako věřící (v Boha), nebo v bohy, nebo jako ateista, nebo jako nikdo z těchto kategorií. Ale protože i ten pojem je tak důležitý, tak i ono slovní spojení „věřit v Boha“ odlišuje ty, kteří se pohybují ve zcela jiné terminologii, proto i jejich rozpoložení je jiné. Říkat třeba „jsem křesťan ateista“ nebude dávat příliš smysl, pokud k tomu nevypracuju kompletní myšlenkový směr, kterým začnu vařit krev těm, kteří mají termín Kristus spojený s vírou v Boha, což je to, čím se tzv. věřící liší od tzv. ateistů. Ateisté si zvykli se pohybovat na půdě „přírodních zákonů“, a tak zatímco nábožný myslitel má „zjevení“, tak ateista „objevuje“. Rozdíl je tu patrný právě v poloze objekt / subjekt. Co mají obvykle společné je to, že onen jev je oběma považován za předem daný. A tak je tu ještě i třetí a daleko komplikovanější varianta, které jsou si vědomi opravdu jen velmi malé počty lidí, a to je ta, že nejde objekt a subjekt oddělit, a to je to, co jsem zmiňoval ve druhé větě. Proto první i druzí, na rozdíl od těch třetích, vlastně nevědí, co činí. [smích]

266663

10.4.2012 21:41

RE: Veselé

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 266663

Myslím, že sme tu neraz podrobne rozobrali, prečo je viera v boha vždy ateizmom.
Považujem sa za kresťana veriaceho Bohu.
Kresťan veriaci "V" Boha je ateista.
To nie je slovná hračka.
Ide o veľmi závažnú zásadnú definíciu, ak chápeš.

Ok, poďme teda o úroveň ďalej..
Pravdu máš v tom, že na niektorých ďalších úrovniach chápania subjekt neide samozrejme od objektu úplne oddeliť tak v astronómii(makro), ako aj v kvantovej(mikro) fyzike, resp. v sociálnej psychológii.
Na diskretizáciu(ich rozlíšenie) ti slúži primárne ľavá mozgová hemisféra.
Spýtaj sa nejakého neurológa, prípadne psychiatra.
Aspoň na škole nás to tak zvykli učiť a nie všetko tam bolo zlé.
Treba hodnotiť, rozlišovať. Vo viacerých tzv.sv knihách sa tiež píše správne píše, že človek sa rodí so schopnosťou rozlíšenia a vôľou konať. Ak čo i len jedného z oboch predpokladov niet, niet ani človeka.
Zároveň je tak v dnešnej vede, ako aj vo všetkých náboženstvách na tej samej úrovni vnímania mnoho fatálnych lží.

Veda(a aj náboženstvo) ide samozrejme ďalej.. a mozog je veľmi flexibilný objekt(alebo aj subjekt ak chceš [smích]). Bavíme sa v štatistickom merítku(Gauss) z prírodno-humanitného pohľadu, kde výnimka v tomto konkrétnom zmysle potvrdzuje pravidlo.

Pôvodné náboženstvo a pôvodná veda vždy hľadali relatio, respektíve religio=vzťahy(súvislosti) medzi faktami, objektami. Akurát Vis Mayor vyzerá byť v zásade subjektom.
Nepoznáme totiž jeho objektívny obraz, iba spôsoby aproximácie Jeho možných cieľov a pravidiel.
Každá vec(aj človek v tomto zmysle) má svoj braz.
Vyzerá však, že Boh naozaj nie je vec.
Aspoň nie v tomto pomerne funkčnom stále sa vyvíjajúcom modeli.
"Vedu" a "náboženstvo" logicky nemožno oddeliť. Kto uverí tejto profesionálnej egocentrickej tisíce rokov propagovanej manažérskej fikcii, je si sám vinný v svojej smrti psychickej a následne nevyhnutne aj fyzickej.
V tom má samozvaný manažment pravdu a ide o jeden z významných nástrojov delegácie zodpovednosti zo subjektov riadenia na objekty(v tomto prípade obete=ovčania).

Koho zasa nezaujímajú objektívne pravidlá(resp.známe spôsoby ich aproximácie) a zrovna tak morálny postoj(Boho- alebo egocentrický), môže si byť istý, že sa vždy v jeho blízkom, či vzdialenom okolí nejakí zvedavejší nájdu, pričom ich ciele nemusia byť jemu prospešné. Prsteň moci korumpuje. To je tiež pravda..

266698

10.4.2012 22:15

RE: Veselé

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 266663

Rozdelenie "vedy" a "náboženstva" je naozaj pomerne dávno odborne prekonané a tak aj tzv. prírodovedné, či technické a tzv.humanitné odbory. Detto platí pre "polyteizmus" a "monoteizmus", resp. presnejšie pseudomonoteizmus.
Divide et impera hlavne vlastné mozgy objektov riadenia, nie len jednotlivcov medzi sebou, či cieľové skupiny..
Na Vis Mayor, či Boha je mnoho odborných technicko-psychologických termínov od Hierarchicky najvyššieho riadenia cez Mieru, Vševesmírnu Mieru, Nadmieru, Nadmiernu reálnosť, atď..

Vedy spolu s relígiou boli ako prostriedky moci 4.priority zneužívané od úsvitu známych dejín.
Je nie len odborne známe, že biblia je konceptom samo(?)riadenia západnej kultúry, ktorá stále ešte celosvetovo dominuje cez moderné technológie akcelerované aj úverovým systémom.
AKo sme sa tu často bavili, rozvoj technológii predbehol však žiaľ morálny rozvoj populácie, čo je jedným z dôvodov dnešných vážnych globálnych problémov..
Je známe aj to, že tzv.starý zákon biblie má pôvod v judaistickej kastovej ideológii.
Podstata jadra konceptu riadenia našej civilizácie je zároveň
dôvodom dominancie vyznávačov spomenutej ideológie v umení, vede a politike.
Teda neide v PR politike Korektorov len o dokola omieľaný mafiánsky spôsob správania sa tejto nebezpečnej sekty..

Zo snahy reformátora socio-kultúrny programátori vtedajšej formy informačnej vojny vyrobili behom stáročí ideológiu otrokov.
Z hľadiska profesionality ich prístupu klobúk dolu - máme sa od dotyčných hodne čo učiť.
Z hľadiska morálky však ide vskutku o niečo ako satanizmus. T.j., ak definujeme zlo ako myslenie a konanie mimo miery tendencie smerujúcej k optimálnemu rozvoju čo najširšej populácie.
Aj iné pravdepodobné ciele HNR(Hierarchicky najvyššieho riadenia, entity, či ak chceš Boha) sme tu tiež často podrobne rozoberali. Viď staršie diskusie na príbuzné témy..
Ak chceš môžem ti ja alebo niektorí ďalší z diskutujúcich preposlať kópie, alebo ešte lepšie vytvorené programy na postupnú korekciu potenciálnych chýb v stereotypoch tvojho myslenia. Ide o open source softy z oblasti socio-kultúrneho inžinieringu.

Mnohí sa pohli ďalej, tak sa neboj pohnúť v myslení aj ty, inak ti vlak odíde a zostaneš v púšti bez vody sám.
Rozhodne nemám úmysel vyvyšovať sa nad tebou a snáď ani ostatní tu na fóre. Ide skôr o dobre myslenú priateľskú radu.

Zas a znova,..prv než sa ti spustí séria klasických, v rámci socio-kultúrneho inžinieringu ni(e)kým predprogramovaných blokov a budeš hľadať primárne v čom so mnou nesúhlasíš(tak, ako ti to od ZŠ bolo vtĺkané do podvedomia automatmi v škole), skús sa aspoň na chvíľu zamyslieť, s čím, prípadne pri akej interpretácii a na akej úrovni chápania by si so mnou mohol súhlasiť. V opačnom prípade mám istú obavu, že bude problém pohnúť sa v našom cielenom dialógu po špirále ďalej.
Veľa šťastia OIO 46, či 85

266703

11.4.2012 14:24

RE: Veselé

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 266703

>Kresťan veriaci "V" Boha je ateista
myslím, že s tím klidně můžeš žít…
>Považujem sa za kresťana veriaceho Bohu.
to je asi něco jako „deista“, je to taková trucforma toho prvního, žije v tom mnoho lidí…
>subjekt neide samozrejme od objektu úplne oddělit
jde o trvalé oddělené chápání vedoucí ke ztrátě souvislostí a je to celkem obvyklé…když říkám „nelze“, tak s ohledem na tento důsledek…(jinak lze cokoliv)
> Na Vis Mayor, či Boha je mnoho odborných technicko-psychologických termínov
no právě, to je to, co ateisté považují za nadpřirozené (co se neprojevuje a není důvod v to věřit)
> Je známe aj to, že tzv.starý zákon biblie má pôvod v judaistickej kastovej ideológii.
známo je leccos a hromada toho jsou úplné kraviny, tohle by byla jedna z nich (pokud by to bylo známo) … SZ je sbírka příběhů, mýtů a kosmologických představ z mnoha míst, kultur a období. SZ jako koncept je však řecká práce, specifická víra je produktem jeho části (tóry) – později zvaná „židovská“ a judaismus je novověká filosofie, která na tom staví.
> biblia je konceptom samo(?)riadenia západnej kultúry
kdo vidí dějiny lineárně, je na úrovni středověkého pologramotného blouznivce… naopak bible je součástí konceptu úplně jiného (to je sakra rozdíl)
> dominancie vyznávačov spomenutej ideológie v umení, vede a politike.
to je mýtus žijící ve zvláště potemnělých křesťanských mozcích, vše co nezapadá do stáda je pro ně škodlivé a potenciálně judaistické (sanhedrin, jidáš / ježíš a podobné bláboly jsou hluboko zahnízděny právě v křesťanských hlavách, zatímco židi trpí nějakou věčnou biblickou křivdou)
> vyrobili behom stáročí ideológiu otrokov.
na to musí především někdo slyšet a křesťan je případ, který se rozhodl svou chorobou nakazit svět, zatímco žida - misionáře neznám (právě žid je něco jako biblický otrok)
> Aj iné pravdepodobné ciele HNR(Hierarchicky najvyššieho riadenia, entity, či ak chceš Boha) sme tu tiež často podrobne rozoberali
hierarchicky nadřízenou entitu připouští nábožensky zatížené stádo
> programy na postupnú korekciu potenciálnych chýb v stereotypoch tvojho myslenia. Ide o open source softy z oblasti socio-kultúrneho inžinieringu
jsi hodný „opravář myšlení“, nicméně to považuji za chorobné - typicky křesťanské nutkání…
> na akej úrovni chápania by si so mnou mohol súhlasiť
na žádné, bylo by to to jako souhlasit s výtahem v paneláku uprostřed lesa [mrknutí jedním okem]

266738

11.4.2012 19:36

RE: Veselé

Kysučan 85.?.?.?

Reakce na 266738

Táto odpoveď je ako smutné Vánoce a Veselá Veľká noc... [smích]

Ale pán OIO 85 či 46 , neskôr možno niečo iné ► "vyzerá" celkom vierohodne (možno člen nižšej skupinky Sanhedrinu,ale to by bol trošku presvedčivejší... [smích] ).

Na takú, pomerne vysokú úroveň poznania histórie,to vyzerá skôr ako porucha programu:
1) Náhodná
2) Cielená

>> na akej úrovni chápania by si so mnou mohol súhlasiť
>na žádné, bylo by to to jako souhlasit s výtahem v paneláku
>uprostřed lesa [mrknutí jedním okem]

Hmmm...To hovorí veľmi veľa... Aj s nepriateľom sa dá súhlasiť na určitých veciach ľudskosti (humanity). Toto vyzerá skôr ako absolútna negácia, vysoké EGO, cielené spochybnenie...

Anonymovia, obzvlášť tí, čo menia svoju IP adresu ako ponožky sú veľmi "vítaná kasta" pri utváraní správneho obrazu sveta... [velký smích]

Hallelujah (UNIVERZUM=BOH=LÁSKA a PRAVDA=... vždy zvíťazia)

Samozrejme si to netreba zamieňať s havlovskými a inými klonmi rovnakého konceptu pôsobenia na ovečky...

266760

11.4.2012 22:26

RE: Veselé

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 88.?.?.?

Reakce na 266760

neboj, nikoho tu přeci nekřižují, a protože jste pravověrní, tak ani peklo vám nehrozí...
ovšem kdybych vyjádřením nesouhlasu s "bratrem v Kristu" ohrožoval humanitu... to by snad bylo na bombu [mrknutí jedním okem]
ty IP jsou tu nějaký problém? komu to může vadit? estébákům?

266774

4.4.2012 20:23

RE: Smutné

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 266351

No předně není slušné někoho urážet, určitě má pan udo větší informační záběr než Vy, takže je někdy složitější ho pochopit..
Jinak křesťanství podle Nového zákona je dá datovat známým koncilem roku 553. V tom máte asi pravdu. Jenže kam dáte Starý zákon?? Ten je podstatně starší a není psán řecky.. viz odkaz.
http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/7.... Takže judaismus nepochází z římského kultu, to je chybná úvaha.. Judaismus byl dávno před křesťanstvím. Že je ale křesťanství státní politikum, to máte pravdu, slouží k ovládání mas. Navíc pro nás Slovany je daleko bližší "náboženství", vycházející ze Slovanských véd, křesťanství nám bylo násilím vnuceno.. [cool]

266363

4.4.2012 22:01

RE: Smutné

dub 62.?.?.?

Reakce na 266363

no oni judaisti kradli tak nějak už od počátku.
judaismus (a starý zákon) je vykradením perského zoroastrismu, a to je zase vykradením indických véd, a ty mají zdroj...

takže vlastně nic nového pod sluncem, jen se šašci fackujou, kdo má momentálně "autorská práva" a je výběrčím výpalného[smích]
a k tomu se musí fackovat o to, kdo je "starší", tedy původcem základů náboženského učení. a proto je třeba potlačovat historii, protože ta by ukázala, že ani jeden z nich.

266369

5.4.2012 9:52

RE: Smutné

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 266363

>Judaismus byl dávno před křesťanstvím
myslíte, že je starej jako Metuzalém? [smích]
pokud bych měl být opravdu šťoural, tak vznikl v 19. století a Žid ve století dvacatém... jinak jen povídačky, dojmy, několik poškrábaných kamenů nejistého původu a mnoho představ, no tak jak to už v náboženstvích obvykle bývá...

266387

3.4.2012 14:09

sionismus

keduT 78.?.?.?

je lhostejné jakých proklamací se Uri Avnery alias Helmut Ostermann dopouští. Několik základních skutečností, které jsou důležité pro správné pochopení jeho role - je z rodiny německých kolonistů, působil v Irgunu, dlouho působil v izraelských médiích a politice. Je jednoznačným sionistou.
Jaký je pravý zájem Helmuta či Avnera nebo jak se vlastně jmenuje? Zachovat Izrael a dále ho rozvíjet. Vše ostatní je naprosto podružné. Jeho snaha o vytvoření iluze, že prosazuje politiku smíření je naprosto směšná. Ať odejde zpět do Německa a tam ať bojuje za práva palestinců. To by mělo smysl. To by byl správný čin, který by reflektoval realitu.

266281

11.4.2012 1:35

RE: sionismus

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 266281

Nebo by mohl organizovat subotniky. Vzít kolečka a lopaty, a pomáhat obnovovat palestincům rozbombardovaná obydlí,...

266709

3.4.2012 14:09

Zeměžluč

Zeměžluč 89.?.?.?

Souhlasím s tím, že palestinské jaro je potřeba, zvláště proto aby se zlomila moc rodinných a zločineckých klanů, které ovládají veškerý život v Gaze, aby se děti přestaly ve školách učit, žře jediná správná věc je vražda Izraelce a aby, byli zatčeni a po zásluze potrestání organizátoři a vykonavatelé teroristických útoků a vražd. Aby tzv. Palestinci dospěli a stali se z nich lidé, kteří se budou starat o své děti a vychovávat z nich slušné lidi a ne vrahy.

266282

3.4.2012 16:05

RE: Zeměžluč

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 266282

Naprosto s vámi souhlasím. Neboť Palestinci by se měli začít chovat jinak, než jejich "vyvolení" okupanti, tedy by neměli vraždit na potkání, krást půdu a vodní zdroje, bourat cizí domy, sypat na civilisty (a to nejen na okupovaných územích, ale i jinde v okolí) bílý fosfor a kazetovou munici, lámat kosti klukům, co házejí kamení, ničit prastaré olivové háje, sypat jed do vodních zdrojů atd, atd.

No, oni vlastně tyto věci nedělají. Oni jen občas vyhodí sami sebe do vzduchu, poté co jim někdo povraždí rodinu, zbourá barák a posype je bílým fosforem. A občas na svoje území, na kterém se roztahují "vyvolení" okupanti, vystřelí pár rachejtlí.

Když si tak čtu tyhle sionacistické příspěvky, napadá mě, co by tito sionacisté asi tak říkali na vzpouru ve varšavském ghettu. Také by tak vyřvávali něco o nutnosti se sebou nechat zametat a nebránit se proti zlu? Kdepak, protože jen "vyvolení" mají právo na neomezené vraždění.

A teď už honem na Lehožumpu, kde si můžete pokecat s opravdovými ynteligenty, ne jako tady. [bliji]

266288

3.4.2012 17:59

RE: Zeměžluč

Satanist 154.?.?.?

Reakce na 266288

Ja jsem cet pameti zida vo varsavskym ghetu v kterejch popisuje, ze se tam zidum ktery tam s nim byli az zas tak spatne nevedlo.

266299

3.4.2012 21:53

RE: Zeměžluč

Jawa350 147.?.?.?

Reakce na 266299

Můžete mi dát prosím přesný název knihy? Rád bych si ji přečetl. Děkuji [smích]

Jinak když jsme zase u židovstva... Co si myslíte o dokumentárním československém filmu Nyckiho rodina? Viděl jsem ho teprve před nedávnem. Film na mě působil jako další z řady propagandistických filmů, které mají za cíl ukázat černobílý a jednostranný pohled na věc. Tím však nechci nějak shazovat čin Winstona, pokud opravdu zachránil dětské životy před smrtí. Jde mi spíš o podání příběhu ve filmu, které mi přijde nešťastné a plné klišé.

266319

4.4.2012 7:39

RE: Zeměžluč

Satanist 154.?.?.?

Reakce na 266319

Ja vo tom varsavskym ghetu cet vloni na internetu a info poslu jestli na to narazim. Co se tyce toho ceskoslovenskyho propagandistickyho filmu tak ten jsem nevidel. Podle toho co jste vo tom filmu napsal asi fakt neni vo co stat. Jednou jsem videl Spielbergem zfilmovanou novelu vod Thomase Keneally Shindleruv List a muzu rict ze ta zfilmovana groteska byla urazkou lidsky inteligence! A pri tom cumeni na tu Spielbergovu fantasmagorii jsem si uvedomoval ze i v USA a v CDN ma velka vetsina lidi v tech kotrbach misto malyho mozku velky hovno kdyz tem nestoudnejm lzim ktery jim predhodil pred vyjeveny xychty zidovskej Hollywood mohli uverit.

266330

4.4.2012 18:08

RE: Zeměžluč

steve 166.?.?.?

Reakce na 266330

.. nas strec Spielberg - ten to "umi podat" .. [chechtot]

266353

5.4.2012 7:53

RE: Zeměžluč

Erwin 91.?.?.?

Reakce na 266319

...Tím však nechci nějak shazovat čin Winstona, pokud opravdu zachránil dětské životy před smrtí...

Přes smrtí ? V roce 1939 probíhalo vystěhovávání židů z Německa (vč. Rakouska a Protektorátu) především do zámoří a Palestiny - celkem asi 600.000 ks do konce roku 1941. Němci samozřejmě nechtěli platit náklady, tak museli bohatší židé přispívat na odjezd i těch chudších. Vybralo se 9,5 mio dolarů. Ti, kteří na to neměli nebo se nechtěli vystěhovat, zůstali. Bylo jich zde ještě asi 280.000.Řeč je stále o konci roku 1941.
Až v lednu 1942 proběhla konference ve Wannsee, kde se ustanovilo, co s židy, kteří zůstali na dobytých územích.
V roce 1939 musel být žid Wertheimer (Winton) jasnovidec, pokud zachraňoval děti od jisté smrti.
Pěkný článek o tomto "zachránci" je například zde :
http://nassmer.blogspot.com/2011/01/nicholas-winton-zachranoval-nemecke.html

266383

5.4.2012 13:14

RE: Zeměžluč

Jawa350 147.?.?.?

Reakce na 266383

Děkuji za další cenné informace. Člověk se má pořád co učit. [smích]

266391

4.4.2012 18:26

RE: Zeměžluč

TomATom tomatom (zavináč) post (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 266299

[velký smích] Je to už nějaký čas, co jsem četl knihu o jedné jednotce SS, která byla určená pro boj s partizánama. Název (knihy i jednotky) si už nepamatuju a mám ji někde zahrabanou v bordýlku. Každopádně mne zaujala jedna věc. Jednotka, jenž byla poslaná do východního Polska, byla špatně vyzbrojena a vycvičena. Měla velké problémy i s proviantem. A hádejte od koho si kupovala proviant? Kdo byl generálním dodavatelem? [bliji] Poláci neměli nic, ale Oni měli dokonalé zásoby.

266356

3.4.2012 18:39

RE: Zeměžluč

steve 166.?.?.?

Reakce na 266282

.. "co bolo, to bolo ! Vela dobre hovorite - sudruh !" - [chechtot]

266304

9.4.2012 14:37

Nový Mandela ?! Mandela byl usvědčený terorista, který uvrhl JAR do násilí a úpadku.

Mejla 83.?.?.?

Pro intelektuály zvláště doporučji píseň, kde si Mandela se svými kumpány notuje o tom, jak je dobré zabíjet bílé.

266593

Příspěvků: 39

03.04. 07:39 hluban  Pan Uri Avnery
03.04. 09:19 hestroy  Smutné
03.04. 19:36 udo1  RE: Smutné
03.04. 21:28 OIO  RE: Smutné
04.04. 12:31 udo1  RE: Smutné
04.04. 16:40  RE: Smutné
04.04. 19:32 udo1  RE: Veselé
05.04. 00:02  RE: Veselé
06.04. 16:10 udo1  RE: Veselé
06.04. 16:22 udo1  RE: Veselé
06.04. 17:32 udo1  RE: Veselé
06.04. 21:49  RE: Veselé
08.04. 00:04 udo1  RE: Veselé
08.04. 00:05 udo1  RE: Veselé
08.04. 14:55  RE: Veselé
08.04. 20:26 udo1  RE: Veselé
09.04. 23:47 udo1  RE: Veselé
10.04. 13:05  RE: Veselé
10.04. 21:41 udo1  RE: Veselé
10.04. 22:15 udo1  RE: Veselé
11.04. 14:24  RE: Veselé
11.04. 19:36 Kysučan  RE: Veselé
11.04. 22:26  RE: Veselé
04.04. 20:23  RE: Smutné
04.04. 22:01 dub  RE: Smutné
05.04. 09:52  RE: Smutné
03.04. 14:09 keduT  sionismus
11.04. 01:35  RE: sionismus
03.04. 14:09 Zeměžluč  Zeměžluč
03.04. 16:05 hestroy  RE: Zeměžluč
03.04. 17:59 Satanist  RE: Zeměžluč
03.04. 21:53 Jawa350  RE: Zeměžluč
04.04. 07:39 Satanist  RE: Zeměžluč
04.04. 18:08 steve  RE: Zeměžluč
05.04. 07:53 Erwin  RE: Zeměžluč
05.04. 13:14 Jawa350  RE: Zeměžluč
04.04. 18:26 TomATom  RE: Zeměžluč
03.04. 18:39 steve  RE: Zeměžluč
09.04. 14:37 Mejla  Nový Mandela ?! Mandela byl usvědčený terorista, který uvrhl JAR do násilí a úpadku.

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

65

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 98 čtenářů částkou 22 644 korun, což je 65 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 20

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 3

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Měnové kurzy

USD
21,47 Kč
Euro
26,13 Kč
Libra
29,37 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,57 Kč
Švýcarský frank
24,25 Kč
100 japonských jenů
20,68 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,30 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 840,29 Kč
1 unce stříbra
547,77 Kč
Bitcoin
683 609,14 Kč

Poslední aktualizace: 24.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 280