Diskuze k článku

Okupuj: Infiltrace politických hnutí je ve Spojených státech normou, nikoliv výjimkou

Příspěvků 27

16.3.2012 13:15

Jak se jen jmenoval?

hc 90.?.?.?

Jak se jmenoval ten konfident FBI, co byl za mccarthismu předsedou hollywoodských hereckých odborů? Jo aha, Ronald Reagan. [smích]

265342

16.3.2012 16:17

Tak

Mirra 85.?.?.?

bez podpory toto povstání moc šancí mít nebude, potřebují nějaké patrony protože dusivá moc diktatury oligarchů je příliš velká a zatím se pořád maskují fíkovým listem demokracie a dost lidí jim to ještě baští. Rusko a Čína by mohli pomoci (jestli už to ovšem nedělají), jak finančně tak experty - jde i o jejich bezpečnost a současný americký režim je přiliš agresivní a to může vést i k velké válce. Zdá se že se jim tehdy podařilo infiltrovat i Sověty když Gorbačov odmítl podpořit britské horníky. Klíčovou věcí bude oslabení dolaru - bez tvrdé měny už nebudou moci neomezeně korumpovat. Málokdo se stane agentem jen z přesvědčení, těch je menšina, pak část ze strachu, ale největší část prostě pro peníze. Takže pak by zbylo cvičit jen fanatiky a používat lidi pod nátlakem, ale ti moc spolehliví nejsou. Dokud bude dolar silný tak stávající systém všechny rebelie ustojí a většinu povstalců buď uplatí či zastraší a ten malý zbytek šoupne do lágrů...

265348

17.3.2012 11:51

RE: Tak

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 265348

Je to poněkud prozaičtější. Infiltrace nebude existovat jen "dokud bude tvrdá měna", ale bude existovat dokud bude vůbec nějaká měna. Peníze už dávno ztratily svoji původní funkci, být sluhou k usnadnění vzájemné směny v prostředí dělby práce, kde měly omezit parazitování někoho na jiném. Právě naopak ocitnuvše se v rukách parazitů, byly jimi proměněny v pána toto parazitování jim garantujícího, dokud budou. Vzájemné vztahy v civilizaci se proto musí změnit z toho soudobého pudového "urvi co můžeš", na pragmaticky rozumové "dej a bude ti dáno".

K tomu ovšem může dojít až poté, kdy ti superbohatí parazité budou realitou donuceni přijmout holý fakt, že již nejen nejsou schopni to bohatství ani sami smysluplně využívat, ale ani je nesmyslně bohapustě množit, aniž by ohrozili uhynutím zdroje toho bohatství sami sebe. On totiž i ten tzv. "trvale udržitelný rozvoj", v pozemském prostředí s rostoucí populací při limitovaných zdrojích surovin a energií i ten je jen matoucím pojmem k vyvolání iluze o životaschopnosti "spotřebitelské" společnosti ovládané kapitálem.

Nezbytným předpokladem k tomu všemu je ovšem vědomá pokora plynoucí z poznání, že jsme zde skutečně jen z vůle toho, k jehož obrazu zde být máme a že tolerance k našim "odchylkám" od toho záměru není nekonečná, což bádání o naší minulosti již nenechávají na pochybách. Tíha rozšíření tohoto pojetí další existence lidské civilizace, ta je pak na těch jimž nestačí jen věřit, ale musí i poznat. Tedy uvidět ta tvrzení, prozkoumat je a ztotožnit se... nebo zavrhnout, ale tím uvidí jen tmu na konci tunelu. A co vlastně uvidět?... Inu jak dí Bible, "hledejte a naleznete". I to je součástí cesty k budoucnosti. [mrknutí jedním okem]

265383

18.3.2012 12:28

RE: Tak-tak

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 265383

Zavrhnúť peniaze anonym 90..?

V podstate áno, no nepredbiehajme príliš udalosti, inak by podobé vyjadrenie mohlo "smrdieť" preregulovaním z ne(?)vedomosti.
Dnes je tendencia pozitívna. Je totiž obecne známe(identifikované), že dnešný systém je neudržateľný(v zmysle pozitívnej predikcie=pre Vás asi "proroctva"..) a sú známe aj chyby, ich príčiny a aj riešenia. Jadro problému(a z časti aj riešenia) je naozaj v biblii.

Komu prospejete Anonym 90.., ak zavediete dnešný systém do druhého extrému = stavu bez peňazí, obeživa?
Populácia rozhodne nie je morálne pripravená na takú manažérsku operáciu.
Viete si predstaviť dôsledky a chcete si ich zobrať na triko?
Také silné r-evolučné rozkmitanie všetkých naviazaných vývojových spoločenských procesov malo v dejinách z pravidla fatálne následky. Financie sú mocný regulačný nástroj, ktorý je za dnešnej situácie pravdepodobne nenahraditeľný a bolo by chybou ho nevyužiť pre dobro spoločnosti. Tak, ako napr. aj globalizáciu..
Otázkou nie je, či áno, alebo nie, ale komu bude slúžiť?
Či v skutku celej populácii, alebo nahlas všetkým, no po tichu samozvanej menšine.

Radikálnym skokovými zmenami vždy neprimerane riskujete pri riadení procesov prírodných a tak aj s nimi previazaných spoločenských. Aj starý profesionál Globálny parazit používal v dejinách pri svojej snahe o riadenie dominantných sociálnych procesov tzv.rýchle manévre veľmi zriedkavo. To, že percentuálne z pôvodných max cca.5%(tzv.horúce vojny) poslednú dobu narastajú, hovorí tiež jednoznačne o strate kvality jeho riadenia.

k biblii..
Opatrne!
Niektorí hovoria, že v biblii je jadrom lož, no v istom zmysle, ako starí ra-bini(synovia svetla?) zvyknú hovoriť:
"Všetko je tak a aj nie celkom tak."
Na rôznych úrovniach chápania sú všetky vyjadrenia P-ra-v-da. Ide o to, AKO chápete jednotlivé vyjadrenia(fakty?) v "svätých" knihách a ako si ich poskladáte. Preto je základom skutočného ateizmu(viery v boha ktorého niet, namiesto viery Bohu, ktorý je) monopolný "patent" hierarchov, či guru na ich interpretáciu.
Pri tejto forme manažmentu ide podstatou o skladanie úrovní interpretácie, ak chápete Anonym 90..
O to ide v hierarchii zasvätení všetkých ateistických svetových pseudonáboženských kultoch.
Napriek tomu, že sa Vám na prvý pohľad môže zdať, že niet účinnejšej formy manipulácie podvedomia, ako ideológie, existujú aj tu na fóre v diskusii neraz rozoberané vyššie kategórie manažmentu.

Kreditno-finančný systém, ako jedna z foriem riadenia spoločnosti patrí samozrejme z hľadiska účinnosti POD ideológie a zároveň logicky NAD prostriedky konvenčnej, jadrovej,chemickej, biologickej, narkotickej, či "hudobnej" vojny.

265412

18.3.2012 17:21

RE: Tak-tak

dub 62.?.?.?

Reakce na 265412

ono to s tím škatulkováním a místem v hierarchii není tak jednoduché.

např. koncept vlastnictví patří hned do několika kategorií úrovně řízení (nejen do ideologie, jak se zdá na první pohled), a těžko posoudit, ve které je dominantnější[smích]

systémy jsou komplexní sviňa a pyramida není správný model jejich popisu (síťovaná kobliha je mnohem lepší)...

265423

18.3.2012 18:48

RE: Tak-tak

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 265423

Nič nie je jednoduché a zároveň je [smích]
Keby som to rozpísal zasa "stručne" na nejakých 5 strán, dostal by som asi znova ban..

Tzv. Koncept vlastníctva patrí v najhlbšej známej úrovni do 1.priority riadenia pred Čas(Chronos-z gr.tzv. Chronologickú prioritu) a ideológie, bla-bla..
..ste dávnejšie spomínali Dub, že ste sa stretli s uvedenými analýzami, tak asi viete, ako to dotyční mysleli..

Preto sa Vlastnícky ego-, resp. neegocentrický Konceptuálny princíp vynie ako rieka všetkými manažérskymi prostriedkami bezštruktúrneho nehierarchického riadenia až po zriedka používané doplnkové hierarchické štruktúry.

Kruh, prsteň Homerovej koblihy je samozrejme tiež hodne používaný obraz, model. Trojuholníček sa inak často dáva do kruhu, hlavne, keď sa roztočí, ak chápete..
Napr. aj oddelenie tzv.Krízového manažmentu MVSR má "náhodou" za symbol uvedenú kombináciu [velký smích]

Hra prepájania metafor, alegórii, no hlavne symbolov a ich interpretácii podľa úrovne chápania a m-orálnych hodnôt dotyčnej osoby patrí vzhľadom na jej dlhodobú "magickú" účinnosť tiež oprávnene do oblasti prvých manažérskych(vojenských) priorit.

Sieť, prsteň, ryba, voda, meč, drak, oheň, povraz, kríž, minca, čísla, slovo, slnko, atď..
Ako napr. z týchto symbolov zostaviť objektívnej realite adekvátny príbeh tak, aby sa skutočne udial?
Najlepšie v globálnom merítku, no zrovna tak v lokálnom..
Stačí jedna správna interpretácia a on sa naozaj udeje.
Množstvo z hľadiska ideologickej(dnes mediálnej) moci na tejto úrovni komunikácie nehrá rolu.
Aj jedna jediná chápavá osoba takto môže zachrániť, či zničiť štát, vládu, funkciu, či život-y.
V tom je sociálna "mágia" tak silná zbraň.
Pravdepodobne niet mocnejších osôb na tejto zemi, ako tých, čo poznajú jej objektívne pravidlá.
Najvyššia forma moci sa nedá kúpiť, delegovať, či zdediť.
Len naučiť.

Potom ide už iba o sve-dom-je, morálku.
Ako v "Pánovi prsteňov"..
Jou..a dik za nahrávku [smích]

265427

18.3.2012 20:06

RE: Tak-tak

dub 62.?.?.?

Reakce na 265427

[smích]

a je toho víc, co se nedá koupit, nařídit, delegovat, zdědit, vynutit... dokonce ani získat bez synergie pólů (aspoň v tomto světě)...
nalezení "alchymistova zlata" je facha[smích]

265432

19.3.2012 10:33

RE: Tak-tak

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 46.?.?.?

Reakce na 265432

Synergia pólov?
Zaujímavá výrazová kombinácia na popis tandemu, resp. dialektického princípu,.. alebo snáď ešte niečoho iného?

Hľadanie súvislosti v odlišnostiach, Miery, vzájomného dopĺňania sa esenciálnych extrémov Normálneho štatistického rozdelenia.
Zlato alchymistov, kus ďalej v minulosti G-ra-al.
Slovo(hlas=G-lagol) svetla(Ra) božieho(al, el).
Slovo, číslo=kód=Miera.
Pri jej prenose, in-formácii "vzniká" resp.sa mení hmota(matéria) v jej rôznych formách, t.j. aj tzv."duchovných"(zatiaľ obmedzene vnímaných).
Aktívny prenos obrazu.
Je iba pohyb.
Statiky nikde v známom vesmíre niet.
Je asi v skutku nepredstaviteľná.
Ide pravdepodobne o správnu interpretáciu dnes tak píáreného kabalistického systému Sefirot v jeho rôznych de-in-formačných podobách pri zahlcovaní prebúdzajúcich sa bývalých oviec in-formačným šumom objektívnej realite neadekvátnych obrazov.

Sefer, Sipur, Sefar.
Vnímanie sveta na báze kategórii Matéria, Informácia, Miera bolo po tisícročia privilégiom a "svätým grálom" moci samozvanej elity elít.
Len na jeho princípe je možné nepriamo a priamo s pravdepodobnostným odhadom riadiť procesy sociálnej "mágie", či dokonca tvoriť "z ničoho", z piateho elementu(vákua, dávnejšie nazývaného aj éter a pod..).
Pri konkrétnej presnej predstave(obraze), myšlienke o usporiadaní častíc s-trojeného objektu trebárs aj 1 TRÓJ-skej unce zlata.
Popri prsteni S-trojenia ide pri pochopení fyzikálnych(pre niekoho stále ešte mysticko-magických) zákonitostí vákua o ďalší z prsteňov moci. Jeho obrazom je voda. Stále záhadnejšia(?) chemická látka, molekula, s jedinečnými fyzikálnymi vlastnosťami chrániacimi život pri jeho ceste vesmírom.

Rozdeľ um na dva póly a nechaj ich proti sebe viesť nekonečný boj "protikladov" vo vodnom víre umiestnenej pasci na tupé ryby. Ak primiešaš do jedu ešte napr. "Veľký tresk"(dogmatizuješ interpretáciu Genezis, resp.dobré PR "Big bang theo-r-y" ), ryba sa ti proste musí obrátiť hore bruchom napriek tomu, že stále pláva v čistej pramenistej vode.
Prečo je ryba symbolom biblickej civilizácie?

..a áno, možno sú aj iné svety..
Ťažko to paušálne vylúčiť.
No to je už ďalší príbeh smerom k nevyhnutnej snahe Človeka o pochopenie možných cieľov Boha a nerozlučnosti spojenia Jeho kreacionizmu pravidiel evolúcie objektívnych procesov.

265471

19.3.2012 17:11

RE: Tak-tak

dub 62.?.?.?

Reakce na 265471

podstatné je, že aby mohl existovat pohyb, musí něco proudit odněkud někam.
a to odněkud a někam lze nazvat póly. + a -. (viz elektřina). a každý je sám o sobě bipól, a ty jsou na sebe navzájem kolmé (viz elektřina a magnetismus)...
a jen tato základní kombinace může vytvořit toroid cyklů.
ale to už jsou jen spekulace, jejichž ověření je v rámci tohoto systému nemožné, nutno pohlédout z nadsystému minimálně úrovně +1.

jo "svatá trojice"[smích] hybatel, přijímatel, nositel (hybná složka, maskulinum/+, pasivní složka femininum/- a nosná složka-informace). a velký třesk a genesis jsou totéž, jen zabelené do jiných slov. a protože páni 7 pahorků jsou hlavními dráby "věku ryb", žádný div[smích]

265486

20.3.2012 12:26

RE: Tak-tak

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 89.?.?.?

Reakce na 265486

Hej, vo Vami uvedenej forme(lat.obraze) a jej ponímaní(číselno-lexikálnom kóde konkrétnej miery) môže ísť na danej úrovni myslenia tiež o dôležitú(dokonca prioritnú) interpretáciu "svätej trojice".
Nie nadarmo býva TROJKA v toľkých kultúrach dôležitým "magickým svätým" číslom.
Otázkou je, či ide pri Vami spomenutej interpretácii vo vyťahu k interpretácii TROJKY ako S-TROJENIA(stvorenia-ako CNC fréza s programom=kódovaným budúcim zhmotneným obrazom a´la Michelangelov Mojžiš v kvádri surového ešte neopracovaného mramoru, z ktorého ho treba len "oslobodiť" ), trojjedinosti kategórii(hraničných zovšeobecňujúcich pojmov) Matéria-Informácia-Miera na definovanej úrovni o doplnok, alebo prioritu(kategórie nadradené). Kvalitu usporiadania=MIERA, tak, ako kvantitu=MIERA=pravidlá danej úrovne totiž nemožno obísť pri procese tvorenia..a na čo iné by nám tieto in-formácie boli, ako na splnenie tohoto dôležitého predpokladu pokračovania života, pohybu, jednej z hlavných úloh Človeka?

Ak vesmír nemá začiatok a nemá koniec, logicky neexistuje objektívny čas. Tam sa nachádza jedno z nedorozumení stále ešte prevládajúcej interpretácie Genezis a "Veľkého tresku". Ak myslíte pod siedmimi pahorkami Rím, máte v istom zmysle pravdu, no vyzerá, že naozaj neide o oficiálnu cirkevnú hierarchiu a pravdepodobne ani pápež nepatrí do vyššie "zasvätených". Možno dokonca nikto z dnešných cirkevných hierarchov. Systém bol raz dávno postupne navrhnutý dostatočne robustne na takýto manažérsky luxus v rámci technológii nepriameho riadenia. Nie je teda zrejme v klasickom slova zmysle fyzicky infiltrovaný.

Na druhej strane ste Dub tiež nútený skákať s úrovne do úrovne podľa publika a preto možno zle interpretujem Vašu SEDMIČKU. Pravda je, že dávkovať treba aj na tomto diskusnom fóre asi naozaj opatrne postupne..Preto pri hľadaní odpovedí najprv správne vymedzujeme rámec analyzovanej aktuálnej úrovne myslenia pri súčasnej definícii jej okolia.

Re: Elektrina, Magnetizmus a toroidy(struny?)..toroidové polia..a "mystika, mágia egregorov"=modulov kolektívneho (pod)vedomia.

Možno nie som na dobrej adrese, no ako vidíte vy Dub prepojenie elektromagnetických polí(s ich pravidlami (vraj?)analogickým toroidným poliam na báze systému Maxwellových rovníc) a vákua, ako prenosového média, kde platia podľa vyjadrenia jedného hosťujúceho profesora(z našej sesterskej katedry) pravidlá hydromechaniky?
V oblasti EM polí som bol ako študent trochu slabší, no v hydromechanike ma kedysi dávno po skúške v 3.ročníku pozval vedúci na ďalšie štúdium ku nim na katedru a snáď si niečo ešte po tých rokoch pamätám. Máte uvedené tézy niekde trochu viac rozvinuté Dub? Moc by ma to odborne zaujímalo aj vzhľadom na našu súčasnú prácu. Mimo teórie Akimova a Sipova.
Ďakujem.
u.

265539

20.3.2012 17:54

RE: Tak-tak

dub 62.?.?.?

Reakce na 265539

začnu z půlky: ano, 7 pahorky myslím vatikán, ale ani ne tak jeho viditelnou strukturu, jako strukturu 7 sester v pozadí.

a teď k trojici. hm, je to trošku složitější... řekněme, že trojici lze chápat z pohledu nadsystémů jako účelový informační konstrukt, jako základní strukturu tohoto konstruktu a tím i jeho formu zároveň. trojice v trojici (konstrukt, struktura, forma).

ne toroid je funkce/výsledný geomterický tvar (americká kobliha). vzniká "rotací" (lépe pohybem, či ještě lépe prouděním/tokem mezi nimi) oněch základních vzájemně kolmých složek.

no s elektrikou na mě[velký smích] ale maxwel popisoval (ve své původní šíři, před okleštěním) elektrický vesmír. a v elektrickém vesmíru musí existovat 3 věci - dvě základní složky (el.mag.) a nosné médium-informace.
toroidní pole je jen forma vznikající v důsledku určitého vzorce pohybu základních sil. obecně bych ho tedy považovatl za specifikcou formu podstaty.
ale berte to čistě jen jako názor laika a filosofický pohled, nejsem technik, takže bohužel v této oblasti vám víc neporadím.

265556

20.3.2012 22:40

RE: Tak-tak

Kysučan 85.?.?.?

Reakce na 265539

Pozdravujem najvyššiu úroveň konšpirátorov na Zvědavcovi...

[smích]

Dotýkaš sa (s dubom) veľmi nebezpečnej hraničnej témy, a to vedomia vesmíru a jeho ovládania (univerza = vesmíru), poznávaním frekvencií,torzných polí (pamäť,informácia),vákua (pamäť celého vesmíru)... ► síl čísiel, symbolov, agregorov ...

Ak uvážime, že i elektrón, alebo ktorákoľvek častica jadra atómu má pamäť...tak hľadanie bozónu(božskej častice) v CERN-e dostáva úplne inú podobu a zmysel, ktorý je bežnému konzumentovi skrytý.
Samozrejme je mu skrytá aj reč a sila čísel, radov, symbolov, názvov operácii ..., moc nad ich vedomím, podvedomím a i ...nevedomím...
Torzné polia sú asi(?)vysvetlením celého tvorenia (stvorenia, s-trojenia) vesmíru. Práce Bella, Bohma, Sarfattiho, či Bridgmanna nemajú veľku publicitu. Zato čiastočne(fatálne) chybná teória relativity Einsteina alebo Big - Veľkého tresku...má zelenú, najvyššiu prioritu.
Svojho času som si myslel, že hlavné centrá skrytej moci (napr. Vatikán) sú určití vládcovia nad skrývanými tajomstvami, a tým pádom nad bežnými ľuďmi(ovečkami). V katakombách Vatikánu sú skryté a hibernované celé tisícročia ľudských poznatkov a obetí Molocha...
Súhlasím však s teóriou, že ani pápež nie je úplne zasvätený do skutočných tajov vedomej KLIKY(OKA), ktorá pozná a ovláda dianie na Zemi. Nič to však nebráni tomu, aby sme si mysleli, že koná v prospech ľudí, čo podľa mňa asi veľmi dobre vie. Samozrejme, že najlepší AGENS (agent) je ten, ktorý o svojom poslaní ani vôbec nepochybuje a je presvedčený o svojej pravde, ale to už sa dostávame k Tvojej obľúbenej téme samoriadenia...
V celej histórii ľudstva však vystupujú poslovia...dobrých, či zlých správ...Algorytmy sú jasné a tobôž podporené správnymi poslami.
Nič sa nedeje náhodou a aby určité persony "neskĺzli"..., tak ich riadime i priamo (úplne stačí pár percent). Tí inteligentní totiž ani viac nepotrebujú, aby si uvedomili, že slúžia...

My obyčajní ľudkovia (podľa duchovných majstrov sú to tí, čo majú min. 400 reinkarnácii = 2400 až 2800 rokov /to sa dostávame do starého hierofantického Egypta aj s genetickou pamäťou/ a je im dovolené vidieť aj veci, ktoré sú TATKOM pre nižšich ľudkov úplne skryté...niečo na tom bude), ktorí k životu nepotrebujú veľké hmotné statky a majú snahu naplniť ľudské poslanie na Zemi, im to trošku kazíme.

Ovládačom sa obyčajne stačí už len pekne škeriť do médii a kričať wow... [smích] Alebo vyťahovať staroveké amfóry z Čierneho mora, či chytať ryby do pol pása nahý na Sibíri...

Tak tak...ovečky(ryby) sa chytajú na rôzné udice. Musia však prísť na to, kto je rybár...
A i keď pre Teba, či duba je to úplne jasné a jednoduché, tak pre mnohých je to stále španielska dedina. Ako si svojho času trefne poznamenal: Za vyše 2 000 rokov sa takmer skoro nič nezmenilo...

265577

21.3.2012 0:23

RE: Tak-tak

dub 62.?.?.?

Reakce na 265577

ono bohužel platí "to se nedá naučit, to se musí pochopit"...
a míra chápání se liší, navíc v okamžiku, kdy se lidi chytnou nějakého dogmatu, zastavují svůj vývoj, a přechází do umělého egregoru, jehož cílem je přesný opak.
a dokud se lidem bude panáček na kazatelně líbit a budou se jím řídit, budu ve svém vývoji stagnovat, protže sešli z vlastní cesty a vydali se cestou někoho jiného, a co hůř, ve valné většině případů umělého egregoru - účelového konstruktu, který je nejen manipuluje, ale směruje do směru žádoucího autorem a navíc ještě fungujícího jako energoodsávačka...

no a protože náboženství/dogmat všeho druhu je jak sraček, žádný div, že dochází k takové stagnaci.

265586

21.3.2012 1:01

RE: Tak-tak

p. 113.?.?.?

Reakce na 265577

...mily boze zachran Zvedavce.....je NAD PROPASTI....

265591

21.3.2012 9:56

RE: Tak-tak

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 265591

Tak-tak, tu a tam niekomu z nás uletí trocha dekel, no pokiaľ toho nie je príliš, snáď to diskusiu obohatí.
Ostatne.. často pri hľadaní podstaty(a tým riešenia) problémov hrajú kľúčovú rolu v spoločnosti "extrémisti".
Obzvlášť, ak má vývoj spoločnosti neprimerane rizikový kurz.
Ako ste iste postrehli, rieka so stádom ide podľa "mienkotvorných" médii a ich koncepčných ideológov cielene s istých konkrétnych dôvodov do starej známej pasce bez dna(?). Preto momentálne dôsledne (a nie len ja) vyhľadávam spoločnosť tzv."extrémistov", ak chápete milý P.113 [smích]
Ak ste vy boli očkovaný voči "extrémizmu", lovu zdar!
Otázkou zostáva ale, či stihnete zo splašeného stáda vyskočiť, keď s ním plávete a dokonca pomáhate v dave navigovať k tej priepasti. Máte snáď krídla?

265610

21.3.2012 12:38

RE: Tak-tak

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 88.?.?.?

Reakce na 265591

Nesrozumitelnost vysílače mnohdy ukazuje na závadu u příjmače. Nemusím tomu rozumět, ale je jen na Vás, zda si pro sebě odnesete nějkou tu pozitivní informaci. Neříkejte, že Vám stačí si zakřičet na sionisty, "bankstery", bla bla bla .... [mrknutí jedním okem]

265622

21.3.2012 14:33

RE: Tak-tak

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 265622

Tak to bude. Já jsem si třeba odnesl pozitivní informaci, teda nic nového [pláč], že PRÁZDNÁ NÁDOBA NEJVÍCE DUNÍ. A též, že VÍCE PÍSMEN - VÍC VÍ.
Trochu přínosnější pohled jsem shrnul do následující věty: Když obecné spiklenecké plky proložím odbornými termíny z fyziky, to by bylo, aby všichni nepadli na zadek. Ale kdybyste ty "moudra" přeložil do srozumitelné lidštiny, možná bych změnil názor. Předem děkuji za námahu.

265626

21.3.2012 18:11

RE: Tak-tak

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 88.?.?.?

Reakce na 265626

Já bych rád udova moudra přeložil do srozumitelné lidštiny, věru kdybych jim zcela dobře rozuměl; spíš jen matně tuším, o čem si udo s dubem vyměňoval moudra, a to ještě kdoví jestli. Myslím ovšem, že je na Zvědavci hromada daleko méně informativních příspěvků, než diskuze výše. Tolik k mému komentáři. Možná jste chtěl reagovat na někoho jiného.

265638

22.3.2012 22:08

RE: Tak-tak

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 265638

>Možná jste chtěl reagovat na někoho jiného.
Ne, chtěl jsem tak, jak jsem udělal. Vámi psaný příspěvek mi byl zárukou, že je u Vás šance byť mizivá na onen překlad. Kdybych luštil jakýkoli rébus já, tak bych to neluštil na veřejnosti, nýbrž mailovou korespondencí. Takhle to je nejspíš jakési exhibovaní, v duchu mého příspěvku výše. Jinak jsem už četl od uda1 odkazy na stohy jakýchsi materiálů. Jeho výzkumnický jazyk všeobsahující a nic nekonkretizující je přímo odpudivý. Snad si někdo (oracle?) dá práci, aby z těch materiálů udělal publikovatelný srozumitelný extrakt. Když čtu třeba slovo: "konceptuálny" a ty "jasně srozumitelné" zkratky, tak jdou na mne mdloby.
>Myslím ovšem, že je na Zvědavci hromada daleko méně informativních příspěvků, než diskuze výše.
Tohle je příliš optimistické po tom předchozím:
>spíš jen matně tuším, o čem si udo s dubem vyměňoval moudra, a to ještě kdoví jestli..
Můžu se taky nanejvýš poopravit na: Více (písmen) slov víc ví. Na větší korekce to u mne není.

265693

23.3.2012 2:38

RE: Tak-tak

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 88.?.?.?

Reakce na 265693

>Vámi psaný příspěvek mi byl zárukou, že je u Vás šance byť mizivá na onen překlad.
To, že druhého upozorním na eventuelní možnost vady na příjmači, neznamená, že sám nepočítám s toutéž vadou u sebe; z mého komentáře snad nevyplývá, že jsem odborník na dané téma, ale souhlasím, že jsem to snad i mohl napsat jasněji, abyste nemusel vůbec reagovat. Principu Moci nerozumím, Mocí nedisponuji, a tak se musím spoléhat na pouhý odhad té "věci". Pán, kterého jsem komentoval, mi připadl, že (dle něj) korektní Zvědavý názor je ten, co jde po krku židům, politikům, bohatým ... To, co jsem já vyhodnotil jako téma vlákna výše je, že atributy (údajně mocných) židů, politiků, bohatých ... jsou podružné. A vůbec netvrdím, že výše proběhla zásadní a vysoce informativní diskuze (spíš určitě ne), jen cítím všeobecnou potřebu vystoupení každého z nás ze své vlastní schránky a být připraven demontovat jakákoliv paradigmata (dogmata) v té části těla, kterou si myslíme, že myslíme.

265704

23.3.2012 5:06

RE: Tak-tak

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 265704

Snad jsem se vyjádřil příliš stroze, neberte to osobně. [mrknutí jedním okem]

265711

21.3.2012 18:58

RE: Tak-tak

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 265591

Pokud to nebylo myšleno ironicky, tak vemte na vědomí, že lidstvu je stále zatajováno hodně věcí.. A to jak z naší historie, tak i z oblasti podstatně více očerňovaných - jemnohmotná fyzika, jiné dimenze atd. Přikládám třeba velice zajímavé video i stavbách starých Inků - nebo spíše jejich záhadných předchůdců.. Čím jsou stavby starší, tím je opracování těch velikých balvanů preciznější. To asi kamennými nebo bronzovými nástroji nemohli udělat. Takže je něco v minulosti, o čem se veřejně ve společnosti nehovoří. Třeba vás to inspiruje a otevřete oči...

http://www.youtube.com/watch?v=y5p_eskAfwc&fea... [cool]

265639

19.3.2012 0:13

RE: Tak-tak

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 265412

Motto editora zní: "Pište jen pokud máte co říci". A s tím se nedá než souhlasit, ale chce to ještě doplnit: "psát srozumitelně lidštinou, bez toho rádoby intelektuálního kafrání o ničem".

V tom mém příspěvku (a i všech ostatních ode mne) je pouhý popis dějů vázaných k tématu článku, nebo jako reakce na něčí příspěvek. Dějů minulých, současných i budoucích, ale bez osobních ambicí je činit užitečnými, jak jsem činil byv ještě při síle. Nyní už jsem jen posel, ne spasitel. Přikládat jim proto jiný význam je jen odhalováním sebe sama v nenaplněných ambicích hrdiny právě skončeného kusu na prknech jenž znamenají svět... Máte tedy co říci k tomu jak učinit věci o nichž je řeč, užitečnějšími? Jak je uvést v realitu? Pak sem s tím! Třeba se ty myšlenky ujmou.

265453

19.3.2012 10:30

RE: Tak-tak

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 46.?.?.?

Reakce na 265453

Čo z toho, čo som napísal, ste nepochopili Anonym 90..?

Snaha o infiltráciu tu bude vždy a to je z hľadiska najvyššieho známeho systému dobré. Je motivačné. Asi vždy bude nejaké to "temno", inak by možno ľudia zleniveli [smích]

Napr. tu poslednú dobu viac krát pretriasaný R.Vaský má pravdu v tom, že jadro problému je v úroku. Po jeho odstránení bude mať viac ľudí čas na uvažovanie, prehodnotenie smerom k optimalizácii sebarealizácie v rámci spoločnosti. Na druhej strane R.Vaský napr. nemá pravdu v jeho volaní po "krvavej r-evolúcii". Tá z pravidla nemáva pozitívny dlhodobý efekt. Celkový koncept a podrobnosti prechodu do lepších foriem sme tu často podrobne rozoberali a ako sám hovoríte, editor nemá rád kecanie dokola. Pozrite prípadne pod mojim nikom staršie diskusie na tieto témy a následne sa kľudne vráťte do diskusie s konkrétnymi otázkami, príspevkami.

Výmena je v obchode jednoducho postavená na invariante. Ide o to, aký(aké) si zvolíme. Intuíciu treba cibriť a od úroku očistený finančný výmenný systém tomu môže naozaj významne napomôcť. Ľuďom treba dôverovať a tak aj Bohu. Ľudia sa nerodia zlí. Na tom sa hádam zhodneme Anonym 90..

265470

17.3.2012 11:18

Čemu se tak divíte

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Já bych se divil, kdyby se infiltrace nepoužívala.
Vsaďte se, že v ČR to bude stejné

265381

20.3.2012 3:11

Soustredeni moci do jednech rukou, na zpusob aristokracie, v jine forme.

Robert Nohejl emunest (zavináč) cyberinternet (tečka) com (tečka) au 59.?.?.?

Behem nekolika roku s tak zvanym bojem proti terrorismu se zmenil i rad demokraticke Ameriky v tom smyslu,ze veskera moc je nakonec soustredena na presidenta,jez je obklopen poradci vseho druhu,jez,ovsem jsou financne zavisly na velkych korporaci a ovsem i medii, takze,president v tisnove situaci jde po tom ,aby dostal v tom,tak zvanem demokratickem state veskerou moc a pokud plni predpoklady korporaci,tak se nemusi ptat ani senatu,co ma delat a co ne.
On March 16th, President Obama signed a new Executive Order which expands upon a prior order issued in 1950 for Disaster Preparedness, and gives the office of the President complete control over all the resources in the United States in times of war or emergency.

The National Defense Resources Preparedness order gives the Executive Branch the power to control and allocate energy, production, transportation, food, and even water resources by decree under the auspices of national defense and national security. The order is not limited to wartime implementation, as one of the order's functions includes the command and control of resources in peacetime determinations..."

NPR's Fresh Air ran a piece a few days ago on drones in the USA whereby Obama recently signed an aviation bill requiring the Federal Aviation Administration to make plans to integrate drones into American airspace.

V praktickem provedeni americka konstituce je mrtva.Mluvi se o svobode projevu na mezinarodnim foru,ujistuje se svet,ze nase vlady pracuji jen pro nase dobro,ale v zakulisi se delaji vsechny veci ktere jsou ne konstitucni.Napriklad general David Petraeus,jez byl velitelem USA armady v Afganistanu a dnes je reditelem CIA chce ,aby technici dosahli moznosti provadet kontrolu-spionaz z televisnich prijimacu.
The CIA wants to spy on you through your TV: Agency director says it will "transform" surveillance.Samozrejme,ze bezpilotni letouny budou Americanum litat nad hlavou, take, spolecne s kamerami v ulicich a jine technicke vymozenosti, az po skoleni nove generace Pavlika Morozova,na spionazi ucitelu a svych rodicu,uniii-delnickych odboru a rovnez i protestniho hnuti,od tak zvanych zelenych,az po mirove hnuti.
Preisident Bush podepsal novy zakon o "Noahide laws"v tak zvanem "ucebnim dnu Ameriky", timto aktem vtelil do ameickeho zakonodarstvi cizi zakon vyvolenych.It is paramount to note that on March 20 1990 President George Bush Sr signed into law a Congressional Resolution on the so-called Noahide Laws entitled House Joint Resolution 14 Public Law 102-4 Here & Here & Here.
Now the Government Can Legally Kill Christians
Your U.S. government can now legally kill Christians for the “crime” of worshipping ... American people to be bound by a set of monstrous rules, called the Noahide Laws ...
www.takebackourrights.org/docs/Christians-full%20page.html -
*No wonder the Jewish Bolsheviks imposed a system wherein mostly Jews governed the Soviet Union and murdered millions of Christians. No wonder the heir to Bolshevism, Jewish-dominated, increasingly Red-fascist two-party Washington jealously guar...Automaticky kráceno

265526

21.3.2012 0:38

Vic psat nebylo potreba

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

>Okupuj: Infiltrace politických hnutí je ve Spojených státech normou, nikoliv výjimkou
To je tak zrejme, pruhledne, ze ja, kdybych byl clovekem, ktery tuto formulaci vymyslel, bych se vyporadal s celym textem pouhym vyrecnym nadpisem. [mrknutí jedním okem]

265589

Příspěvků: 27

16.03. 13:15 hc  Jak se jen jmenoval?
16.03. 16:17 Mirra  Tak
17.03. 11:51  RE: Tak
18.03. 12:28 udo1  RE: Tak-tak
18.03. 17:21 dub  RE: Tak-tak
18.03. 18:48 udo1  RE: Tak-tak
18.03. 20:06 dub  RE: Tak-tak
19.03. 10:33 udo1  RE: Tak-tak
19.03. 17:11 dub  RE: Tak-tak
20.03. 12:26 udo1  RE: Tak-tak
20.03. 17:54 dub  RE: Tak-tak
20.03. 22:40 Kysučan  RE: Tak-tak
21.03. 00:23 dub  RE: Tak-tak
21.03. 01:01 p.  RE: Tak-tak
21.03. 09:56 udo1  RE: Tak-tak
21.03. 12:38  RE: Tak-tak
21.03. 14:33  RE: Tak-tak
21.03. 18:11  RE: Tak-tak
22.03. 22:08  RE: Tak-tak
23.03. 02:38  RE: Tak-tak
23.03. 05:06  RE: Tak-tak
21.03. 18:58  RE: Tak-tak
19.03. 00:13  RE: Tak-tak
19.03. 10:30 udo1  RE: Tak-tak
17.03. 11:18  Čemu se tak divíte
20.03. 03:11 Robert Nohejl  Soustredeni moci do jednech rukou, na zpusob aristokracie, v jine forme.
21.03. 00:38  Vic psat nebylo potreba

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

103

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 117 čtenářů částkou 36 210 korun, což je 103 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Nakažení očkovaní jsou podle Tečky bezinfekční25.10.21 17:51 Česká republika 9

Nová nařízení vlády? Máme pro vás právní návody pro důstojný a svobodný život 25.10.21 17:13 Česká republika 2

Ameriku zaplavila vlna lítosti těch, co se nechali naočkovat24.10.21 17:07 USA 3

Měnit pohlaví dětí je zločin proti lidskosti24.10.21 09:58 Rusko 1

Hliník se odstěhoval do Humpolce......24.10.21 09:53 Evropská unie 0

Po celé Itálii vyrazili lidé i přes zákaz do ulic, podpořili je i Francouzi (VIDEA)24.10.21 09:44 Itálie 2

Zákon, který omezuje základní svobody 67 milionů Francouzů, schválilo 23 % poslanců!22.10.21 17:54 Francie 2

Policie pokračuje ve stíhání exposlanců Volného a Roznera, souhlas sněmovny už nepotřebuje 22.10.21 17:34 Česká republika 4

Soud zrušil další nezánonný paskvil - příjezdový formulář21.10.21 19:50 Česká republika 0

Nesvítí, nefouká... Data z Německa kříží plány EU21.10.21 17:38 Německo 5

Už na nás "vláda" zase chystá další šikanu a buzeraci20.10.21 20:19 Česká republika 6

Majitelé lesů raději zakáží cyklistům vjezd do lesa úplně19.10.21 20:20 Česká republika 5

Americké vojenské biologické laboratoře v Kazachstánu19.10.21 18:59 Kazakhstan 0

Evropská agentura pro léčiva zahájila hodnocení vakcíny společnosti Pfizer pro děti ve věku 5-11 let19.10.21 09:23 Evropská unie 2

Krize toaletního papíru!19.10.21 08:31 Česká republika 5

USA jsou připraveny posílit obranné schopnosti Gruzie - šéf Pentagonu přijel do Tbilisi18.10.21 09:21 Gruzie 3

Fauciho jedy18.10.21 09:16 USA 2

Kanadská provincie vydala nová pravidla COVID, která umožňují vládě zabavit soukromý majetek17.10.21 18:30 Kanada 2

„Tak to ne!“ Povinné vakcíny narazily na vážný odpor. Hnízdil spustil kanonádu17.10.21 17:46 Česká republika 1

Volby, AfD naletělo šmejdům17.10.21 04:52 Německo 1

Měnové kurzy

USD
22,18 Kč
Euro
25,73 Kč
Libra
30,53 Kč
Kanadský dolar
17,93 Kč
Australský dolar
16,67 Kč
Švýcarský frank
24,09 Kč
100 japonských jenů
19,47 Kč
Čínský juan
3,47 Kč
Polský zloty
5,58 Kč
100 maď. forintů
7,04 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
31,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 002,52 Kč
1 unce stříbra
541,44 Kč
Bitcoin
1 393 304,63 Kč

Poslední aktualizace: 26.10.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 3 800