Diskuze k článku

Sociologie andělů

Příspěvků 79

29.12.2011 3:36

šaman nebo neznalý?

Jaroslav 46.?.?.?

Je Bůh vševědoucí a všemocný?

Připusťme ale, že Bůh přece jen všechno ví a všechno může. Připusťme, že věděl, že andělé se vzbouří, že Adama a Evu vyhodí z Ráje, že lidé se budou vzájemně vraždit a mučit a že s tím souhlasí a že to dokonce sám řídí. Ovšem v takovém případě bychom ho museli volky nevolky nazvat zločincem a bohem Zla.
--------------------------------------------------------

Článek je výzvou pro teologa z oboru sektologie.

Já málo znalý mohu jen žasnout a zaplakat nad zásadním (doufám že jen) nepochopením křesťanství autorem článku. Nejsem teolog ani křtěný alllle je to na mě silné kafe! Škoda že nejsem teologicky vzdělaný, nerad se pouštím na tuto půdu diskuse. Co když svou neschopností nevzdělllaného nezvládnu obhájit pravdu - pak bude lži dodán punc. Alle ne punc pravdy, jen zdání.

Vybral jsem z článku z posledního odstavce, k tomu se umím vyjádřit i já:

Třeba otázkou....

Když se lidé hříchem vzdálí od Boha, mohou ho vinit z toho co je čeká? Srbsky se říká tuším - Kde necaruje Bog dolazi prokletstvo!

Jednodušeji česky bych se zeptal - když odejdu od ohníčku který hřeje a bude mi zima.... Může za to ohníček že už mě nehřeje? Je proto špatný? Nebo mi dává šanci zjistit opětovně jak být v teple, uvědomit si že se musím zpět přiblížit?

Na nic jiného se tisíce let nečeká, vidíme tu bídu našeho bogoodstupništva a svou neschopnost návratu budeme svádět na Boha? Problém není že nám dal možnost volby ale že volíme pro nás špatně a nechceme si to připustit. Adama nevyhnal za hřích ale za neposlechnutí svědomí po hříchu, za odmítnutí pokání.

Adama kde jsi? A ten dělá že neslyší, schovaný tuším ve křoví. Adam se vyhnal sám svým rozhodnutím být sám sobě bohem. tísíce let v tom lítáme s ním. jen si to uvědomit a přetneme to.

Je Bůh zlý proto že nám ponechal možnost volby? V tom je naše přeci naše podstata, nemít možnost volby, být Bohem naprogramováni jen k dobru.... v čem by spočívalo dobro kdyby nic jiného než dobro nebylo možné? Bylo by stále to dobro nebo jen program jak u stroje? Člověka ze mě dělá možnost volby, volby dobra a zla, zapření chříchu nebo pokání.

Je mi z článku smutno, doufám že diskutující kteří mě kdysi otevřeli oči ve světské sféře to vidí, jinak je pro mě smutné překonat své učitele.

Alespoň jeden kolega ze Slovenska měl potenciál to kdysi pochopit. Druhý z ČR také, odpovídal mi v jedné diskusi před lety co si myslí o pravoslaví. Přezdívky-nicky nesleduji. Je tu ještě?

259745

29.12.2011 6:48

RE: šaman nebo neznalý?

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 259745

Už jsem to postoval v diskuzi pod článkem Nebe pro nás, peklo pro jiné II od stejného autora. Bylo nám dáno privilegium svobodné volby, takže logicky nikdo nic neřídí. Fakt, že autor mohl v poklidu napsat své názory svědčí o tom, že tomu tak je. To neznamená, že každý nedostane svoje, ale karma pracuje takovým způsobem, aby nenarušovala svobodnou volbu. Ten zbytek je aktuální, takže...

Vetšina lidicek by chtela privilegium svobodné volby, ale žádnou odpovednost za ni. Bud tedy clovek není svobodná bytost a pouze vykonává vyšší vuli nebo tu svobodnou volbu má a odpovednost za ní prichází s karmou. K textu pouze tolik, takovým zpusobem jsem cetl, když jsem byl cistý materialista. Na pravdu na fyzickém levlu tu funguje velmi dobre, ale na úhly pohledu na mentalním a spiritualním levlu pravdy to nefunguje vubec.

K objevum vedy. Casto zásadní podnety pricházeli skrze sny nebo intuici. Myslím, že tomu se tak deje vždy. Napojení nahoru na tu cást multidimenzionální osobnosti zvané clovek, která prevyšuje inteligenci té materiální cásti o nekolik rádu. Cím silnejší intuice, inspirace tím inzenzívnejší napojení. Proste se najednou nejaká myšlenka bez jakýchkoliv souvislostí objeví v hlave, nejvíce to funguje pri cinostech kdy ta fyzická mysl je v režimu neaktivní jako meditace, spánek, lécení pomocí energií, zíraní do blba, ohromení z neceho krásného, co cloveka pohltí...U vedy se domnívám, ale u umění jsem o tom přesvědčený.Známý je treba Kekulého sen o opicích tancujících v kruhu pri objevu cyklické struktury benzenu. Vždy tu je svobodná volba i ke geniálním podnětům "shora".

Třeba fiasko pri lécbe psychických problému lidí pilulkami. Sice problémy na mentální úrovni mají fyziologický projev, ale normalizování lidského metabolismu na normální stav nic nereší, kdyby veda vedela co to je vubec normální stav je, presneji receno, zda nejaký normovaný prumer pri variabilite lidí vubec existuje. Jednoduše receno, pokud clovek dostane depku, že ztratil práci, zemrela mu někdo drahý, neštastne zamilovaný..., tak prášek který má dostat mozek do fyzicky normálního stavu mu tak pomuže k tomu, aby docasný stav deprese dospel do stavu pernamentního zavisláka na nejakém svinstvu. Clověk nejde vtěsnat pouze do materilního levlu existence.

Směšné, ateista jako poleno objevitel struktury DNA je nucený priznat, že to nemohlo vzniknout samo o sobe. Tak si pomohl nanotechnologií jiné civilizace a v duchu se utešuje, že tato civilizace vznikla "prirozene a samovolne" na základe méne složité strutury než DNA, která vznikla prirozeným evolucním zpusobem jak každý vzdelaný clovek dneska ví a papouškuje. Beda ríct neco jiného. Prozatím naše technologie nesahá ani po kotníky tomu co "samovolne" vzniklo v prírode.
http://www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=lidsk...

259749

29.12.2011 9:45

RE: šaman nebo neznalý?

MoUdrostrak 90.?.?.?

Reakce na 259749

Pan René, bohužel, nemůže dát odkaz na jediné srovnání, že "...duchovněji založení jedinci..." či celé společenství jsou odměněni větší harmonií, blahobytem, prosperitou...

Celé hroutící se a bankrotující JůYsEj jsou zamořeny motlitebnami, věštci, kazateli, církvemi a sektami...

Naprostá většina hrdých a pravých Emeričanů In God We Trust http://www.csfd.cz/film/102527-verime-v-boha/

Přesto JůYsEj havlovsky "nevzkvétá"

Dalšími příklady jsou neposkvrněné životy rodin katanů z konzentráků "dýmů/krásy", kteří v nich se tam k lidským bytostem chovali hůře, nežli k jatečnímu dobytku (zejm. např. hodní Engličané ke zlým Burům, Emeričané k vietnamským civilistům apod.). Nikde není jediná stopa, kde by se dalo tvrdit, že potomek katana má vyšší výskyt degenerací či špatných buněk, nežli potomek bohabojného a morálně bezúhonného oVčana.

Naopak, čím vědec více bádá a více a detailněji prozkoumává život a jeho strukturu, tím více odhaluje nahodilosti, které nemají s mírou Ducha nic společného...

Příkladem i budiž, že lidé pře/žívající v průmyslově zatížených aglomeracích se dožívají delšího věku KUPODIVU v lepší duševní a fyzické kondici, nežli ti, kteří prchli či žijí na okraji civilizace. Jakoby míra stresujících a neharmonických podnětů člověka činila daleko odolnějším, namísto aby ho devastovala a život mu zkracovala.

Vložený obrázek

Proto i antipilulkové nářky jsou jen planým lamentem, protože bez ZLÝCH pilulek by se většina lidstva v průmyslově vyspělých zemích dožila stejného věku, jako jejich vrstevníci v rozvojovkách, kde cena pilulky pro sebe/rodinu je rovna několika dnům usilovné dřiny... Před dobou pilulek se ve většině rodin dožilo školního věku jen v průměru cca 50% dětí [pláč] Duch to zařídit prostě neuměl...

259758

29.12.2011 12:03

RE: šaman nebo neznalý?

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 259758

MouDrostaku, obávám se, žes cíl minul. Dnes není těžké vytvořit (zaplatit) libovolnou studii s předem určeným výsledkem.
Podobně i pilulky mají vždy horší celkový dopad než jemně vyladěné léčivo v rostlině nebo i hadím jedu.
Rovnováhy, ve kterých se pohybujeme, ty je třeba vnímat z pozice těch, kdo je vytvářejí - a to v naprosté většině nejsme my, ale ti, kdo vymysleli programy pro všechny civilizace, z nichž tato je zdvojená, jsme zrcadlovou vývojovou strukturou k té, co byla vytvořena pro Atlantidu. Že existuje zrcadlová, ale pro nás neviditelná a nehmotná struktura "datových polí", to se postupně budeme dozvídat. Ale protože nemáte k tomuto mému tvrzení dost informací, nezbývá mi než postupně uvést mezi lidi zcela jiný příběh o vzniku prostoru, času a všeho ostatního.
Nové paradigma o bohu, kterého každý zná, se opírá o pojmy, které netřeba dál dokazovat, protože jsou naší denní ZKUŠENOSTÍ.

A protože bez POHYBU by nevznikl ani samotný bůh - tak je třeba definovat si onen Počátek Počátků jinak. Z pozice dneška a dnešních znalostí a logiky, která "nemá chybu". Nové jméno boha je tedy obsah pojmu POHYB.


Začátek můžeme hledat ve výkladu slova "NIC", protože obsah pojmu "nic" je to jediné, co MUSELO existovat. A cesta ke vzniku lidské myšlenky je velmi, velmi dlouhá. Cesta k počátku všeho zajímá jen lidi - a máme dnes nástroje, jak hledat "ztracené klíče", dveře k těm klíčům, dům s těmi dveřmi i krajinu (prostor), kde ten "dům" (stavba) vyrostla.
...a protože naše vnímání i myšlení je podřízené navazováním poznatků na předchozí, dostaneme se vcelku snadno k pojmu "TLAK", který po vjemu slova "musím" představuje efekt (= výkon) slova "musím". A víme, že tlak v určitém směru po nárazu na tlak opačný zcela sám vytváří efekt dvou protiběžnáých tlaků - vzniká teplo - a to i u zcela nemyslící hmoty. Větší "tlakoteplo" začne svítit, což představuje zpětný směr původního tlaku. A zákon akce a reakce se tak dostává na první nástroj "Boha Pohyba". Pojem "dvojprvek" anebo "Informační bod prostoru" jsou pak další, které tomuto bohovi pomůžou nabízet fungující paradigma, neopřené o matematiku, ale o pojmy nevyžadující další důkazy.

..cesta k "myši/Lence" (je ta myš podobná člověku?) je vystavěna na růstu hustot a vnitřní organizovanosti dvou protikladných struktur. Jedna roste do hmotné podoby - a druhá se ukládá v nehmotné podobě "zamrzlého pohybu" v informačních polích prostoru.

A o tom, jak fungují tato pole v kontextu s fungováním myšlení a těla člověka - o tomu bude můj "ovčí" web. Snad jej spustím do konce ledna 2012.

259770

29.12.2011 13:43

RE: šaman nebo neznalý?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 195.?.?.?

Reakce na 259770

Snad jej spustím do konce ledna 2012.

To by bylo skvělé, přeji Vám hodně úspěchů bez spěchu.

259776

29.12.2011 15:38

RE: šaman nebo neznalý?

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 259770

Janko, Janko. Za ty roky čtení tvých textů jsem přesvědčen, že jsi určitě moc hodný člověk. Ale fascinuje mě ta tvoje blazeovanost a sebejistota, hraničící s fanatismem, s jakou tady prezentuješ ty svoje myši (lenky). A to raději ani nerozebírám vyložené nesmysly jako že „pilulky mají vždy horší celkový dopad než jemně vyladěné léčivo v rostlině „

259781

29.12.2011 20:29

RE: šaman nebo neznalý?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 83.?.?.?

Reakce na 259781

Mě zase Vaše "víra".

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detail...

259800

29.12.2011 20:54

RE: šaman nebo neznalý?

Luxor 178.?.?.?

Reakce na 259800

Bohužel teď nemám možnost si ten odkaz v klidu poslechnout. Ale přehrál jsem si první 3 minuty a zní to velmi velmi zajímavě.
Moc díky za odkaz, nekanonické a heretické texty mě opravdu hodně zajímají
díky

259801

31.12.2011 14:42

RE: šaman nebo neznalý?

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 259800

...díky za odkaz anonyme. Pan Josef má velmi dobré informace, moc mě potěšilo, že u nás fungují podobné rozpravy. Rád bych někdy s ním nebo ve skupině probral některé jevy, které podle mě fungují trochu jinak - je-li takové setkání možné.

Jsem rád, že lidé jako nick Luxor existují, díky jemu se zde objevil váš odkaz na celou řadu nahrávek, nejen s panem Josefem.
..děkuji.

259915

29.12.2011 17:21

RE: šaman nebo neznalý?

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 259758

Definujte mi, či také si predstavujetě pod pojmom duchovný jedinec? Napovím vám, že fanatik ani náboženský nekráčí po cestach duchovna. Pravda materialista to aspoň netvrdí a levicový kráčí proti těmto bludům neohroženě vpřed. Kupředu levá, pravá.

Za druhé, řeč v pilulkách byla o psychofarmacích, v archívu Zvědavce jsou zajímavé články o GMO i přímo o tomhle. Ale ať to nemusíte hledat šoupnu vám tady odkaz, dal jsem ho tady já i jiní. Jaksi pilulky s vybalncováním "vědecké chemické rovnováhy mozku" nefungují. Ono psychiatři mají problém definovat nemoci, ne tak ten biochemický normální stav mozku. Piluka je při léčení psychických chorob dobrá pro zmírnění akutních nebezpečných stavů, ale na léčbě se podílí především dlouhodbá komunikace s dobrým psychologem ( taky dar shora ) a lidmi z blízkého okolí nemocného. Metoda spolkni prášek a později hrst prášků z dlouhodbého hlediska udělá z člověka psychickou i fyzickou trosku. Při správně vybraných prášcích je z vás zelenina během měsíce, to jsou játra a ledviny stále v původní kondici. Čistě na okraj i mezi vědci jsou ateisté v menšině a poctivý vědce při zjištění jistých nepříjemných informací vědeckého charakteru nedělá činy logického zoufalství jako náš objevitel struktury DNA, aby zachránil svůj ideologický pohled na svět.
http://www.czechfreepress.cz/zdravotnictvi/byznys-...

P.S. Hezkej graf. Pouze bych se rád zeptal, jak je do něj zakomponována, životní úroveň a věcičky jako dostupnost, pitné vody, fakt, že 3 milirady lidí žijí pod 2 dolary denně... a z toho plynoucí jisté důsledky? Překvapuje mě, že jako materialista jste tyto drobnosti fyzického světa nedokázal vzít do úvahy. Nevnímáte mimofyzicky to jako mystik a bývalý materialista jak poleno chápu, mám s obojím totiž praktickou zkušenost. Ale miska s rýží bez ovoce, potravin a proteinů není nic eterického. Nikdy jsem neřekl, že medicína neudělala obrovský pokrok a nepomáhá lidem. Pouze tvrdím, že banda chamtivých darebáků se z medicíny snaží dělat a dělá pouze byznys, který především zajímá zisk a k pilulká při generování zisku pasuje i ateismus. K psychofarmakům si klidně přidejte vakcíny. V odkazu máte grafy i s podrobnějším výkladem, proč?
http://www.wmmagazin.c/view.php?cisloclanku=201108...

259784

30.12.2011 15:07

RE: šaman nebo neznalý?

MoUdrostrak 90.?.?.?

Reakce na 259784

Vážený pane René, jsem si jistý, že jste se dopustil jedné osudové mýlky: jde o celosystémovou chybu, nikoliv o chybu oborů medicíny či pharmacie...

Když pravicující deputáti zprivatiSSovali zlou erární/veřejnou dopravu ve Velké Británii, prvním "efektem" byl skokový nárůst vážných a smrtelných nehod...

Přesto nikoho nenapadlo odsoudit dopravu či veřejnou jako takovou... Nikoho nenapadlo tvrdit, že je lepší jezdit koňmo nebo "dvojkou"... Ale mělo to jednu výhodu: bylo OKAMŽITĚ jasné, že viníkem je honba za ZISKEM a DIVIDENDAMI...

U pharmacie a medicíny dochází k ohýbání účelu a smyslu "prospěšnosti" k zisku na úkor efektivity až s rostoucí egoiSSací a pravicováním ziidioSSovaných maSS. Dokud se hodný pupek kapitalisSSmu slavné nyní bankrotující JůYsEj ještě předháněl se zlým CCCP v indexech dětské porodnosti, eradikace nemocí a celkového zdravotního stavu oVčanů, byl zisk až na druhém místě...

Nyní ale v havlovském hodném euro-atlantickém světě jednoznačně zvítězil ZISK... Vy ale nepranýřujete ziskuchtivost a pravicování, Vy pranýřujete obor. A ZPOCHYBŇUJETE jeho efektivitu.

Zkuste podobně argumentovat rodině, která se snaží bojovat o každý jasný den svého člena, postiženého Alzheimerem... Pokud by nebyly zlé pilulky, nejenže by DÁVNO už nemíval světlé dny, ale možná by už dávno ani nebyl mezi živými.

Je prostě LÉČENÍ a léčení. Za zlého Bolševííííka se pivní zinkající pravicující Pepíci a lídlující Mařenky, co hrdinně a undergoundově naslouchali Kocábu, pošklebovali zkazkám o emerických doktorech, co nechávají kuchat pacientům zdravá slepá střeva, jen aby sami dříve splatili půjčku z juniversity a/nebo měli na Porsche... Či o kšeftování s primariáty a profesůůůrami tak, aby synek přednosty nemusel vystudovat jiný obor, nežli papá - či nebyl celý život sekundářem. Což ve zlém bolšsvííííckém ČSSR neznamenalo konec světa - ale na hodném Západě znamenalo, že synek nedorostl otce. A skončil by na drogách nebo jako gambler v casinu. A podle toho hodná západní meducína i dneska vypadá - a brzy v pravicujícím Česku vypadat i bude...

Vložený obrázek

Vámi opovrhovaná pharmacie a "PAFKOVSKÁ" meducína je jen ohnutá k ZISKU. Přesto ve velké většině případů a indikací ZATÍM zkvalitňuje naše životy. S postupujícím pravicováním se samozřejmě kvůli ZISKU musí nabalovat "PIRKOVSKO/motýlkovský" balast, co "pacient/klient" a jeho pojistka a hypotééééka snese. Ale není to chybou OBORU, ale SYSTÉMU...

259853

30.12.2011 16:21

RE: šaman nebo neznalý?

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 259853

Máma kamaráda má Alzenheimera a umírá a otevřeně s ním můžu mluvit do mnohem větší hloubky než tady, protože je na to mentálně i spirituálně připravený. Diametrálně jiná situace než když do živějšího děcka nacpete zavislácké svinstvo, aby byla znormalizovaná jeho tzv. hyperaktivita pojmenovaná pro jistotu nějakým odborně znějícím syndromem, kdy psychiatři nejsouschopni ani definovat co ta nemoc blastně je. Nemám nic proti inzulínu a jiným lékém, kde u pacienta dojde k vážné disfunkci a tyto léky jsou otázkou života-smrti. Ale většina dlouhodobě užívaných "pilulek" sleduje skrytě generování zisku.

Aby nedošlo zase k mýlce. Většina pilulek farmaceutického průmyslu, nahrazuje léčebné metody převážně preventivního charakteru, jako dieta a vyhýbání se škodlivinám v jídle, životní styl, odbourání stresu, správný příjem vody, to vše se současnou životní úrovní by radikálně zlepšilo zdravotní stav populace a radikálně snížilo zisky Big farmy. Pokud by jste se obtěžoval projít uvedené odkazy, což jste zjevně neudělal, tak by vám to z nich do značné míry vyplynulo.

Řeč je o Bohu a já jsem pouze na fyzickém levlu bytí člověka, např. na základě psychických chorob, které ovlivňují i fyzický stav těla, ukázal že člověk přesahuje fyzický rozměr. Jestliže totiž úprava metabolismu psychoformaky na fyzickém levlu není schopna vyléčet psychické poruchy, pak to znamená že tyto poruchy fungují na nefyzické úrovni bytí. Z toho důvodu ten psycholog s darem od pánaboha může být úspěšný, pokud je zároveň psychiatr a s citem ví, kdy má aplikovat něco na utišení důsledků akutních stavů, pak je to bonus navíc. Pokud je to pouze technokrat předepisující pilulky, pak...

V bleděmodrém nemožnost evoluce DNA, kterou byl nucený přiznat objevitel struktury ověnčený nobelem a navíc ideologicky materilastiký fanatik. Jeho kolegové raději korigovali svou ideologickou a kosmologickou představu o světě. Ale kdo nechce vidět a slyšet, tak holt... Bakterie je minituarizovaná chemická nanofabrika, ke všemu se dokáže podle vnějších podmínek přestavět na nový druh výroby. Ani v komlexu budov nejsme schopni vyrobit v celém spektru, to co bakterie. Tuším v roce 1984 jsem zjistili novou aminokyselinu jako součást sebe sama. Síra byla zaměněna v molekule selenem. My nevíme co to je krev. A zjednoduchých vstupů jako sluneční záření, voda, jednoduché anorganické minerály nejsme schopni produkovat složité produkty živé přírody.

Když DNA nemohla vzniknout sama o sobě, tak ten zbytek jistě ano, že? Evoluce je pouze teorie, neexistuje vědecký experiment, který by potvrdil samovolný vznik DNA, natož bakterie. Jenomže materialisti se vytahují na celý zbytek světa, jaký to nejsou blbci a tmáři, pokud by to šlo tak by je nejraději zakázali. Tohle však není přístup vědce, ale ideologického fanatika.

259856

31.12.2011 10:40

RE: šaman nebo neznalý?

MoUdrostrak 90.?.?.?

Reakce na 259856

Vážený pane René, pokud jste si povšiml, já se s Vámi nepřu o detail. Ale celkové vyznění Vámi nakupených obvinění lidí, co působí v managementu a/nebo intenSSivní aplikaci klasické meducíny a pharmacie.

1) Nikde není JEDINÝ důkaz o tom, že "duchovno" léčí a uzdravuje. Naopak 99,99% lidí je ZKLAMÁNO, když se tou cestou vydá - a mj. i proto církve ztrácejí své oVečky, protože se donedávna při recruitu opíraly zejm. o vliv Ducha na "život vezdejší". Obstály jen díky tomu, že jedinec žil v nevědomosti - odkázaný na Posla Božího na Zemi, jeho "falangy" a podobné lidumilné "informační kanály".

2) Lékaři nepřemedikovávají proto, že "by byli zlí", a/nebo "hloupí" a/nebo by nečetli a ignorovali Vaše zdroje informací. Lékaři přemedikovávají naopak proto, protože pravicují a/nebo jsou nuceni pravicovat. A pravicují a/nebo jsou nuceni pravicovat proto, protože je tak nastavený SYSTÉM ve kterém žijí a praktikují - aby splatili ŠKOLNÉ za juniversitu, měli na PORSCHE a DLOUHONOHOU aSSistentku a nakrmili POJIŠŤOVNY a další "výběrčí" a sponSSory SYSTÉMU.

3) Vaše "léčebné metody převážně preventivního charakteru, jako dieta a vyhýbání se škodlivinám v jídle, životní styl, odbourání stresu, správný příjem vody, to vše se současnou životní úrovní by radikálně zlepšilo zdravotní stav populace" BOHUŽEL nejsou naprosto průkazné. Protože se vyŠŠího aktivního věku NAOPAK dožívají lidé ze streSSujících industriálních oblastí, zamořených smogem, zmiňovaným streSSem, lékárnami, chemií, McDonald's a i uměřenou "vzrušující" kriminalitou, nežli jedinci žijící v "Lůně přírody".

Vložený obrázek
http://www.docstoc.com/docs/19683977/rugao-city-mo...

Nepíšu to s uspokojením. Také bych to rád viděl OPAČNĚ a mohl s Vámi z celého srdce SOUHLASIT.

Bohužel/bohudík příroda dává bonus za podporu progreSSe, nikoliv za konSServatismus.

http://news.xinhuanet.com/english2010/indepth/2010...

A study by the Jiangsu Provincial Institute of Geological Survey showed that per kilogram of soil contained an average of 3.3 milligrams of iodine, 57.3 milligrams of zinc and 0.047 milligrams of selenium, generally higher than other regions.

According to experts with the institute, selenium plays an important role in preventing humans from getting cancer, zinc is a key element in protein, while iodine is necessary in forming the thyroid hormone.

259903

31.12.2011 16:07

RE: šaman nebo neznalý?

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 259903

MouDrostaku, obhajujete klasickou, alopatickou medicínu s "odbočkou" (ohybem)k zisku.
Ale je tu i pohled ze strany a cílů těch, kdo samotné peníze (axiom zisku) vymysleli, kteří řídí skrze peníze život na planetě.
Medicína, opřená o prášky - ta dnes slouží k postupné "samolikvidaci" obyvatelstva.
Reklamy a mýtus "odbornosti" vedou většinu oveček k lékaři s každou prkotinou - od kterých se pak odvíjejí stále horší potíže. Jen si potřebné statistiky najděte, psychická závislosti na "odbornosti" je v populaci na předním místě, snad i na prvním. (na rozdíl od selského rozumu, který odumírá s růstem mechanizace - nejen v zemědělství...)

Nejen tím, že průmyslově nelze léčivo vyladit tak, jak to dovede příroda, hlavním nedostatkem "prášků" je samotný mechanizmus výroby, narušující informační potenciál zdroje každého léku, kterým je příroda. Nahrazování přírodnin chemickým složením "umělotiny" se z uzdravovacího prostředku -léku - stává často spíš "léčka". A to nemluvím o možném přidávání složek, které mohou později způsobit narušení dalšího orgánu.

Klobouk ale smekám před "řezníky", mikrochirurgy nebo diagnostiky.
Pokud chcete argumentovat ulehčením od bolesti či zmírnění negativních příznaků nemoci či prodloužení života - pak jste zcela vedle, nedovedete vidět souvislosti v rozměrech desetiletí a staletí.
Všechny souvislosti (směrování investic) zpočátku řídila různá náboženství, pak různé formy politiky - a dnes se tyto nehmotné ideologie dostaly do rovnováhy s nástrojem, který je podporoval - s penězi. I ty peníze jsou dnes jen virtuální, už dlouho banky pracují jen s tím, co v začátcích nazvali "úrok". Úrok jako forma poděkování za půjčku se stal dnes metlou, která měla pomoci samozvaným skupinám k trvalé a zároveň nenápadné kontrole (řízení) dění v populaci.

Nemám důkaz o tom, že tato civilizace byla plánovaná na cca 13-15 tisíc let - a že jsme v cílové pásce. Podobně neměli o svých tvrzeních ve své době důkazy i jiní, větší "pašáci"v historii. Důkazy každého nápadu přicházejí vždy až později, když dozraje doba = společnost.
Buď nadkritická část populace za čas pochopí, proč bylo nutné prožít tu spoustu válek a neštěstí - anebo to nepochopíme včas - a většinu toho, co už prožili lidé v Atlantidě + v naší civilizaci - se bude opakovat.
Trvalo mi dlouho, než jsem pochopil, jak a proč funguje množina rovnováh mezi psychickým a materiálním světem - a čím, jakými nástroji tyto rovnováhy můžeme poznávat. A obrázek (puzzle) se nakonec poskládal - a pro zájemce bude volně k dispozici značně jiný pohled na fungování sil v prostoru. Bez nároku na přijatelnost v téhle době. Koncept paradigmatu by být ověřitelný bez vysokoškolské specializace, ale s podmínkou schopnosti zobecňovat - od speciálních jevů až k základním pojmům,...Automaticky kráceno

259918

1.1.2012 11:15

RE: šaman nebo neznalý?

MoUdrostrak 90.?.?.?

Reakce na 259918

Vážený pane Janko, obávám se že tvrzením

>Medicína, opřená o prášky - ta dnes slouží k postupné
>"samolikvidaci" obyvatelstva.

jste vstoupil na velice, velice, ale velice tenký led...

"Úspěchy alopatické medicíny" nejsou měřitelné JEN zlými trhem ovlivněnými a ovlivnitelnými "studiemi" a PR trachtáty...

Naštěstí existují i země jako zlá Kuba, zlý Írán http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_in_Iran, zlá Libye a další, které mají meducínu i pharmacii PLNĚ v rukou zlého státu - a nikoliv hodné neviditelné pracky trhu.

A právě tyto zlé země vděčí za soudržnosti obyvatelstva s vládou zejm. a právě JEN zlé alopatické meducíně a pharmacii. Protože právě striktním protěžováním zlé alopatické meducíny se délkou dožití, zdravotním stavem obyvatelstva a živou dětskou porodností mohou směle měřit s nejvyspělejšími hodnými tržními státy, či je dokonce překonávají... I ve zlé Kubě se posunula délka dožití obyvatelstva od hodného Plyše o cca 1,5% v neprospěch hodné Č(SS)R.

Stále nevím, CO byste chtěl měřit či posuzovat a JAK?! Pokud já se rozhoduji, zda medikovat sebe či své nejbližší - a ZDA to má smysl, určitě hodně ovlivňuje mé rozhodování právě to, že vidím nejenom reklamní letáky či dárky Sales Representative v ordinaci a lékárně, ale právě jasná kategorizace zemí a obyvatel na TY, co si zlé pilulky MOHOU dovolit, a na ty, co na ně z existenčních pravicujících důvodů nemají...

Vložený obrázek

Určitě bych nedovolil, abych já či moji nejbližší skončili se zdravotním stavem jako obyvatelé hodných emerických sociálních ghett a/nebo pravicujících zbídačených diktatůůůůr.

259957

1.1.2012 13:06

RE: šaman nebo neznalý?

fohat 88.?.?.?

Reakce na 259957

takže milý Moudrostrak má před sebou DLOUHOU CESTU-- ledaže je to sofistikovaně práskaný PROVOKATÉR. [oči v sloup] [oči v sloup]

259964

1.1.2012 20:38

RE: šaman nebo neznalý?

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 259957

MouDrostaku, zatím se nemůžeme domluvit, protože vy svoji argumentaci opíráte o reálnou situaci, navíc se zmiňujete o zemích, které jsou ve stadiu, kdy léky ještě pomáhají. Já se zřejmě pohybuji v pravděpodobné budoucnosti - v případě, že se neučiní dost potřebných kroků ke zveřejnění druhoplánových cílů těch, kdo režírují vývoj na Zemi skrze toky financí a osobní ctižádost jejich poskoků=vlád.
Váš osobitý styl vyjadřování i zápisu sice opisuje činnost mozku, vybaveného kreativitou, ale je škoda, že se víc nezabýváte hledáním cíle z pohledu těch, kdo mají na starosti vytváření mentálního ovzduší v populaci. Ti přeci potřebují jen tolik pro práci zapálených otroků, kolik jich stačí na pokrytí spokojenosti množiny, kterou budou moci naši vládci totálně a přitom zcela nenápadně ukočírovat.
Bavíme se o vizi několika rodin, které se táhnou dějinami spolu s rozvojem práce s penězi.
Samozřejmě s jejich vizí přichází i zrcadlo té vize - drobečky poznání, jak lze svět nenápadně ale totálně mít pod kontrolou. A sčítat tyto drobečky lze jen zde, na internetu, který je zatím víceméně svobodný. Postupně se zde i jinde scházejí lidé, mající vhled do fraktální struktury existence živých = sebeorganizujících se bytostí. Výsledky (sdílení pochopených informací) se šíří prostorem po jiných než elektrických sítích. A tyto sítě se postupně stávají protiváhou ke globální síle těch několika rodin, vlastnících od medií a zbraní i kontrolu nad dostupností základních potravin.

Léky jsou dnes pro část populace už potravou - jde o zmutovanou psychiku pacienta, ne o vlastní uzdravovací proces. A začíná to už od volby slova - uzdravování je něco zcela jiného než léčení. Jakmile vám vyplyne hloubka tohoto rozdílu, pak můžeme pokračovat v diskuzi.

259983

1.1.2012 17:23

RE: šaman nebo neznalý?

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 259853

Vy jste přímo uvědoměle ukázkově vytrvalý. Člověk vám po lopatě vysvětlí, jak to bylo s pilulkama a vy hned ,že mám špatné názory na dopravu a i celý systém. I tady jsem koezistenztní, kdy mluvím x let veřejně u nutnosti transformace systému. Pravda není to transformace moudrého osvíceného soudruha, jak by jste to viděl vy, ale naopak transformace na krytou měnu. Konec systému s nekrytou měnou kterou bude má možnost vytvářet kdokoliv se k tomu probujuje a pak tvrdě tenhle monopol hlídá pro sebe. Ať už zlodějská sebranka jako dneska nebo moudrý soudruh jak by jste chtěl vy nebudou mít monopol vytvářet kredity z ničeho. A ten zbytek se už srovná sám podle místních podmínek, ať už přírodních, sociálních, kulturních...

Pokud jde o důkazy neexistuje evidence nakolik se zlepšení životní úrovně po válce na západě i v bývalém východním bloku promítlo na zdraví populace a na kolik na tom mají podíl vakcíny, pilulky, chemoterapie.... V rozbojevém světě je životní úroveň i bez grafů dána častkou méně než dva dolary na den na živobytí. Samozřejmě pravicující korporace a nepravicující soudruzi jako vy kupodivu dospívají k nečekané názorové shodě, že tomu tak je vědecky a z toho a toho důvodu. Ono ideologie může jít ruku v ruce i se ziskem, nacisti jsou toho důkazem.

Sice kroutím hlavou nad puštěním žilou jako oblíbenou metodou felačarů ve středověku, ale to neznamená, že jsem si nevšimnul, že při vážných úrazech už se krvacení nezastavuje přiložením pochodně, kdy na základě toho darwinovské teorie evoluce probíhá selekce, zda pacient je ještě schopen dalšího léčení. Rozlišuju totiž mezi lékařem, což je odvozeno od slova léčit a výléčit, felčarem a prachsprostým šmelinářem s lidským zdravím!!Chápu, že se vám nelíbí můj odmítavý postoj k jakémukoliv fanatismu, bylo by to pro demagogický způsob argumentace jednodušší, že ano ? Stačili by říct podívejte se na toho Bartoška, tmáře odmítá moderní medícínu a jiný pokrok. [velký smích] [velký smích]

Téma Bůh je čistě na základě přímých emirických důkazů remíza. Nelze epiricky dokázat neexistenci, ani existenci. Nepřímých důkazů na fyzické úrovni bytí,lze poskytnout kolik je libo. Např.DNA nemohla vzniknout evolučně, což tvrdí atesita a materialista hrubého fantatického zrna. Co na říct? Stěžujte si u Franty Cricka, že o tom raději neměl mluvit veřejně. Zkomlikoval tím život korporacím, soudruhům i ateistům. Dostal sice Nobelovu cenu za objev struktury DNA, ale tohle evidentně politicky nedomyslel. [vyplazený jazyk]

259974

1.1.2012 21:04

RE: šaman nebo neznalý?

MoUdrostrak 90.?.?.?

Reakce na 259974

Vážený pane Bartošku, velice mne mrzí Vaše exhaltované nepřátelství. Já na Vás argumenty, porovnáváním jablek s jablky, hrušek s hruškami - a Vy na mne s urážkami...

Okolo nás je zničené potravinářství, meducína, pharmacie, systém EFEKTIVNÍCH podpor pro postižené či potřebné.

Zčásti je to ÚMYSLNĚ - předávkujme nepřizpůsobivé dávkami - a lidé (pravicujícíc oVčani) nedovolí ze závisti podporovat i skutečně potřebné = oVčani nebudou chtít platit daně v řádech tisícikorun - a my (Loutkovodiči a naši Shabes/GOJ/im je nebudeme platit v řádech milliard a stamilionů.

Zčásti je to pak díky systému = ZISK je až na PRVNÍM MÍSTĚ - a proto pře/medikovávejme a každému vyřežme pajšl, aby bylo co vykázat - a bylo na PORSCHE, dlouhonohou aSSistenku, POJIŠTOVNU, golf, školné pro pravicujícího potomka...
-----------
Ale nezlobte se na mne, pane Bartošku, Vy zlostně a nepřátelsky VYLÉVÁTE s VANIČKOU i DÍTĚ.

Před pár lety v hodných (ještě) nebankrotujících slavných JůYsEj každý dostal stejnou škatulku léků = White American, Black American, Asian American, Native American, Alaska Native, Native Hawaiian, Pacific Islander. Protože NIKOHO nenapadlo, že jsou léky a jejich cílení geneticky podmíněny.

Dnes je naprosto běžné, že lék má nejen "nežádoucí VEDLEJŠÍ účinky". Ale také "nečekaně žádoucí VEDLEJŠÍ účinky". Tzn. že například dobře indikovaný lék, který sníží krevní tlak, dokáže paralelně nečekaně u pacienty i snížit kožní vyrážku apod.

Je to proto, protože působí na gen, či za gen, který u pacienta působí jak na tlak, tak na vyrážku. Proto je nyní běžné, že skutečně odpovědný lékař mění nasazené léky do té doby, dokud nenalezne náležitou odezvu. Jednou se třeba dožijeme doby, kdy každý vyfasuje lék podle DNA.

Nikdy Vás nenapadlo, že je divné, že ve zlých nepravicujících diktatůůůrách je meducína na vyšší úrovni, nežli v bohatších zemích jedoucích na/za "dýmů/krásy"?! Byl jste někdy (přes zlou sociální Canadu) na zlé Kubě, či bez záletu přes Canadu na hodném Haiti, hodné Džemejce či jiných pravicujících koupacích ex/koloniích?!

Vložený obrázek

Viděl jste SICKO http://sickothemovie.com/trailer/ = na jedné straně bankroty a zničená zdraví hodných Emeričanů + na druhé straně vysokou úroveň meducíny na zlé Kubě či ve zlé sociální Francii?!

Nechápu, proč Vám nejde pod nos, že "chudá" země může díky vhodné alopatické meducíně a pharmacii to natřít zemi plné "dýmů/krásy"?!

259985

1.1.2012 21:59

RE: šaman nebo neznalý?

jansmith1984 31.?.?.?

Reakce na 259985

Michael Moore Sicko - cz.tit.avi - 02:03:12 | 726.51 MB

Peace,

jansmith[smích]

259990

1.1.2012 22:03

RE: šaman nebo neznalý?

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 178.?.?.?

Reakce na 259985

Nuž čo teraz urobím, mal som to urobiť pred tým, že ste sa začali navzájom žrať.
Čínsky lekár povedal niečo v tom zmysle, že tradičná západná medicína je dobrá v odstraňovaní následkov, kým tradičná východná medicína je dobrá v odstraňovaní príčin/ v prevencií (o úspešnosti sa dá diskutovať-ale je to už viac menej na odbornú diskusiu). [cool]

259991

1.1.2012 23:18

RE: šaman nebo neznalý?

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 259985

Když mi nebudete demagogicky nic podsouvat, že jsem řekl nebo myslel, tak já uberu na svém cynismu. Nemám nic proti levicové politici ani proti pravicové, pokud se pohybují v rozumné míře okolo nějaké rovnováhy a respektují i jiné alternativy. Což vy neděláte, jakmile je něco mimo materialistický mantinel, tak to pro vás znamená tmářství, ať už jde o víru, léčebné, metody, způsob života, vzdělávací systém, kosmologii... Na socilním státu vidím pozitiva, ale pokud to má být diktátem strany nebo kohokoliv jiného, tak děkuju pěkně. Určitě je rozdíl mezi Francií, ČSSR v 50-tých letech nebo 70-tých letech. Zapamutejte si velmi dobře, že já bud vždy hájit individuální volbu lidí jak největší privilegium a to v jakékoliv otázce a je mi úplně jedno jestli to bude proti korporátnímu fašismu nebo bolševické diktatuře.

Nad řezníkem v severní Koreii jsem slzu neutrousil, stejně jako nad Havlem, co byl loutkou v režii oligarchie. I když Havel nemá ruky od krve jako klan Kim Ir Sena i s dalšímu soudruhy. Na druhou stranu trestní oznámení proti Filipovi za kondolenci mi taky nejde pod nos. Jak mám napsáno na fórum uvědomělý soudruh jako uvědomělý demokrat, že o tom žvanil ministr spravedlnosti mi přijde děsivé, jako pravník by měl mít z paragrafu o idozločinu husí kůži. Nemluvím o tom, že se jedná o předsedu parlamentní partaje.

Svoje "argumenty" melete furt dokola jako kafemlejnek a vesele ignorujete druhou stranu. DNA, ani chudoba třetího světa se do prostoru mezi vašima ušima nedostala, stejně tak nárust životní úrovně na západě jako protiargument prodloužení délky života po druhé světové válce bez ohledu na civilizační stres a jiné negativní faktory. To je odebatě, co se uplatňuje dynamicky více. Zřejmě máte v hlavě plno a nic jiného už se tam nevleze. Pokud nejste schopen vstřebat, co říkají jiné strany nebuďte překvapený, že argumenty druhé strany hážete do jednoho pytle s urážkami majestátu. Ohledně argumentace ad persona nechte na hlavě ten váš úlisný styl vážený, René, važený pane Bartošku a ještě chybí drahý příteli... Mno, něco o řečnických tricích vím, navíc já vnimám negativní energie.

259996

1.1.2012 23:52

RE: šaman nebo neznalý?

jen tak 96.?.?.?

Reakce na 259996

Pánové, neměli byste se takovýmto způsobem dohadovat. Vím, že každý jsme jiný. Ale právě v tom je síla určitého kolektivu lidí bojujících za stejnou věc. Stejně by to mělo být v umění slyšet, chápat a vážit si jeden druhého, společně překonávat jakékoli těžkosti a dosahovat úspěchu. Přehlížet malichernosti. Je třeba si uvědomit, že ti, kteří zavinili dnešní neuspokojivou světovou situaci drží neuvěřitelně při sobě a to jim přináší úspěchy... Rozhádanost je k ničemu.
Vše nejlepší v Novém roce všem zde!

259997

2.1.2012 12:06

RE: šaman nebo neznalý?

MoUdrostrak 90.?.?.?

Reakce na 259997

Vážený pane Jen Tak(-u), bohužel právě panu Bartoškovi vadí lidé jako já, kteří vidí v pravicování (a egoiSSmu) nástroj, jak porcovat stádo oVčanů, aby nemohlo stát při sobě.

S panem Bartoškem jsem se pokoušel používat argumenty, ale oplatou mi byly osobní útoky.

Už s ním nemíním dále zahazovat čas, protože i pouhé jeho "...Ohledně argumentace ad persona nechte na hlavě ten váš úlisný styl vážený, René, važený pane Bartošku a ještě chybí drahý příteli... Mno, něco o řečnických tricích vím, navíc já vnimám negativní energie...".

Kdyby byl více všímavý, dávno by si všiml, že na jakékoliv stránce vlevo nahře existuje rubrika Z DISKUSE.

Takže kdykoliv pan Bartošek začíná repliku podrážděným osobním útokem, já naopak KOHOKOLIV zdvořile oslovuji, aby mohl včas repliku patřící jemu zachytit. Připadá mi to zdvořilé, ohleduplné vůči partnerovi v diskuSSi i ostatním.

Bohužel, i v tom pan Bartošek vidí úliSSnost, řečnický trik a (moji?) NEGATIVNÍ ENERGII. Kdybych byl poháněný "negativní energií" co bych tady dělal? A proč bych se tady vypisoval a ztrácel čas?!

Patrně pro někoho jsou lahve VŽDY poloprázdné - zatímco jiní se jen snaží spatřovat poloplné - a hledat a budovat mosty - místo zlosti a sváru...pravicování a egoiSSmu...

Je mi líto, že jsem se v panu Bartoškovi tak spletl a dlouho si ho do dnes považoval. Zejména, když on se vždy a všude ohání vírou v "dýmů/krásy" - "... Zapamutejte si velmi dobře, že já bud vždy hájit individuální volbu lidí jak největší privilegium a to v jakékoliv otázce a je mi úplně jedno jestli to bude proti korporátnímu fašismu nebo bolševické diktatuře..."

A ve skutečnosti pak z něho vytryskne gejzír zloby, nenáviSSti a neSSnášenlivosti k argumentům druhého...[pláč]

260018

2.1.2012 16:01

RE: šaman nebo neznalý?

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 260018

K jakým argumentům? K jednosměrnému kolovrátku obohacenému o nový graf a jméno Pafko? Když to nefunguje, tak se jde diskutovat ad persona od tématu, což u mé maličkosti nefunguje vůbec. Nakonec se teda bude fňukat. Nejdu použít i ti, co to nepřímo dělají to už dávno v té informační válce zjistili, že to je oboustranné. Nadhodí mi něco a já se pohybuju nepředvidatelně jako neřízená střela

Laskavý přístup, vyžaduje někdy tvrdý přístup. Kdybych potkal někoho vhodného potkal před dvaceti lety, kdy jsem byl mnohem větší egoistický namyšlený materialistický vůl, tak bych mu dnes poděkoval s hlubokým respektem na kolenou s hlavou u jeho nohou. A já jenom tak před někým neukloním ani hlavu. Ne hned, ono jistému typu lidí některé věci docvaknou se zpožděním několika let nebo až v dalším životě.

Mně osobně to trvalo taky několik let a moje vyšší duše mi dala velmi tvrdé podněty k zásadnímu zamyšlení...., ale s lehkým srdcem si říkám dobře se stalo. Protože vybaven fyzickou inteligencí a velkou mentální a spirituální silou, o které jsem nevěděl byl můj agitační materialistický fanatismus děsivou věcí, která lámala svobodnou volbu lidí v mém dosahu. I v téhle debatě platím něco, z této negativní minulé karmy. Jestli aspoň jeden člověk, co to četl, dostal impulz a třeba pouze velmi malý impulz k zamyšlení nad svým životem, pak se mi něco z té negativní energie minulosti podařilo odmazat.


Žádný strach ti co vnímají energie se můžou kdykoliv podívat, co jsme oba napsali, včetně toho gejzíru zloby, nenáviSSti a neSSnášenlivosti k argumentům druhého. Dokud jste jako plný šálek čaje, tak i kdyby vám z konvice naléval mistr zenu, nic více do vás nedostane. Ale můžou se na tuto dikuzi podívat i lidé použivající selský rozum, pokud netrpí ideologickým fanatismem a nepochybně toho uvidí mnohem více než jste byl zatím, schopen zaregistrovat vy osobně.

Na té vnitřní rovině vám Bůh žehnej láskou, silou, vnitřním mírem, milosrdenstvím, duchem odpuštění, vnitřním i vnějším zdravím, pomocí a ochranou, osvícením i větším porozuměním. Aby jste došel k tomu, kdo skutečně jste a proč jste tady. Bůh s vámi. Atma namaste.
http://www.youtube.com/watch?v=YcgNJ7cgDVs&fea...

260028

3.1.2012 18:24

RE: šaman nebo neznalý?

MoUdrostrak 90.?.?.?

Reakce na 260028

Vážený pane René, už jsem byl rozhodnutý se odmlčet, ale prosím:

Všichni - Vy, my, já, zdejší přátelé - zde kritiSSujeme (?!) "naše milce" za to, že se při vyvražďování, genozidě původního etnika a terroriSSování celého lidstva - jejich banksterstvím, lichvou, globálním penězokazectvím, podvodnými bailouty, toonnely, bídou, sankcemi, blokádami, válkami a zejm. "humanitárním bombardováním" - opírají o "vyjímečnost jim darovanou BOHEM" a o spisy a DOGMATA v několik tísic let staré KNIZE...

To jediné + Holocaust Industry™ = jim umožňuje páchat zvěrstva na 700 násobné majoritě (cca 10.000.000 VYVOLENÝCH:7.000.000.000 GOJ/im).

BagateliSSují jako Collateral Damages oběti svých zvěrstev, ohýbají média, popírají statistiky i naprosto jasná a daná srovnání hrušek s hruškami, jablek s jablky a třešní s třešněmi - padni komu padni...

Je mi velice, velice, ale velice líto, že i Vy se opíráte o nezjevitelné a neměřitelné "PRAVDY", Vaši velkou mentální a spirituální sílů...

Slušné, naprosto pozitivně určené oslovení, považujete za jízlivost a zdroj negativní energie a ideologického fanatiSSmu...

Je mi velice líto, že můj do nedávna velice oblíbený a uctívaný diSSkutér - se změnil po obrazu Vyvolených, co mají "jim Bohem určené GOJ/im" - jen za bezduchá tažná a obslužná zvířata... [pláč] Co nerozumějí jejich KNIHÁM a božskému sioniSStickému POSLÁNÍ...

260083

3.1.2012 19:35

RE: šaman nebo neznalý?

ppppp 95.?.?.?

Reakce na 260083

Pozeral som na diskusiu Reného s Moudrostrakem išiel som spätne a dostal sa až na úplne začiatok, a nezdalo sa mi, že tieto postoje sú úplne nezlučiteľné, citujem:

1. Bylo nám dáno privilegium svobodné volby, takže logicky nikdo nic neřídí......
2. Vetšina lidicek by chtela privilegium svobodné volby, ale žádnou odpovednost za ni......
3. Cím silnejší intuice, inspirace tím inzenzívnejší napojení. Proste se najednou nejaká myšlenka bez jakýchkoliv souvislostí objeví v hlave

1., 2. ok.
3. Nie každú myšlienku, čo nás napadne ide považoavť za intuíciu. Intuícia býva väčšinou rýchla a nepresná, často iba dvojstavová, vhodná na rýchle rozhodnutia, ale v zložitejších prípadoch sa stáva lotériou. To je moment na jej zneužitie, keď niektorí ľudia začnú vyhlasovať, že ich intuícia je lepšia, než rozhodovania druhých na akomkoľvek základe.

Že je boh doslova vzaté všemohúci je podľa mňa hlúpa fikcia. Boh trpí, ak sa deje niečo zlé a proti nemu podobne, ako trpí celý človek, keď bolí napríklad ruka, alebo strom reaguje na poškodenú vetvu.

Citujem:
Jakoby míra stresujících a neharmonických podnětů člověka činila daleko odolnějším, namísto aby ho devastovala a život mu zkracovala.

Nesúhlasím, je to príliš nekonkrétne, neboli by ani civilizačné choroby. Škodí ako málo práce, tak aj veľa s ohľadom aj na jej štruktúru.

K tej "negativní energii". Zima je napríklad čo, negatívne teplo? To takto nejde povedať, skôr je to nedostatok tepla, ako tma nedostatok svetla, zlo väčšinou nedostatok dobra. Tiež je zaujímavé, že príroda najskôr pojem energia vôbec nepotrebuje, ide o ľuďmi vymyslený zástupný pojem pre určité predpovedateľné deje, žiadny "hýbateľ" niečeho. Hýbatelia sú večný pohyb a zotrvačnosť hmoty.
"Negatívna energia" je podľa mňa iba rozšírená nálepka podobne ako pojmy politická korektnosť. Aj ak je človek ozaj slobodná bytosť, tak by aj taká prípadná "energia" nemala mať žiaden vplyv, lebo by išlo o vnucovanie slobody. Ak nie je, sme iba d.bnutí roboti.
Myslím, že dobrí aj "neschopní vypočítavci" sú stále na oboch stranách, a takmer vo všetkom. Dobrý lekár po zistení zlého účinku ide hľadať iný liek, neschopný vypočítavec bude premýšľať, ako ho predať a poslúžiť tomu, komu to tak vyhovuje. Tak isto je to aj s politikmi.

260087

3.1.2012 22:13

RE: šaman nebo neznalý?

MoUdrostrak 90.?.?.?

Reakce na 260087

Vážený pane ppppp, nastupující éra je (naštěstí) érou aSSijskou (Pax ChinoiSSe) - zlý Číňan (totiž) umí pracovat A UVAŽOVAT, jak s hodnou energií, tak i s její zlou sestřičkou...

Hodný Japonec se ukájí nad krásou, i nad zvrhlostí... A nestydí se za to... A nekaje se za to... A páchá "jumanitární" agreSSi ve jménu "poslání" a nadzemSSké "vyjímečnosti" a "víry"...

>Citujem:
>Jakoby míra stresujících a neharmonických podnětů člověka činila >daleko odolnějším, namísto aby ho devastovala a život mu >zkracovala.

>Nesúhlasím, je to príliš nekonkrétne, neboli by ani civilizačné >choroby. Škodí ako málo práce, tak aj veľa s ohľadom aj na jej >štruktúru.

Moje reakce na pana Reného ale poukazovala na srovnání jeho odevzdanosti všehomíru "za každou cenu" a "aktivismu" v boji s nemocí či nepřízní usudu... Řka, že srovnáním délky dožití a soběstačnosti u seniorů, jsou na tom ti z průmyslových regionů lépe, nežli ti senioři z regionů "rajských".

Je to i proti mé vůli a vidění ideálního světa - ale je tomu TAK.

I největší "romantici" okolo mne na zimu prchali z rajských míst na zeměkouli - do divadel, plesů a smogu, hluku, exhalací... Zkuste žít jako senior pár měsíců na božském Tahiti či v Caribicu, Alpách, v Kérkonoších, Beskydech... A porovnávejte "stav" seniorů okolo sebe s těmi Ňůjorku, Paříži, Mnichově, Veróně, Vídni, Praze, Brně... Nejen statistiky - ale i hlubší pozorování se nebudou lišit...

Par René trachoval pro "zdravou" stravu, vzduch, pohyb...proč to u těch seniorů nefunguje?! Zato streSS a menící se podněty (i důvody k milým/i nemilým překvápkům) jim kvalitní samostatnost v pokročilém stáří NAOPAK prodlužují?!

O to šlo - a nikoliv o míru či ne/míru "práce"...

260096

4.1.2012 1:15

RE: šaman nebo neznalý?

ppppp 95.?.?.?

Reakce na 260096

Nekdy je to dobre, jindy méne. Je ale jasné, že se Čína potkává s nejak reálne fungující praxí organizace ohromného množství lidí, kde by nekteré druhy chaosu typických pro naše zvyky mohl zpusobit kolaps. Daň z behu takového systému má ale nekdy docela drsnou povahu, http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=zahranicni&...
nechci tím ale ríct, že je všechno na stejné úrovni, a že by se nekterým čínským metodám zde nevedlo špatne. Treba jejich oblíbené pyrotechnické koberečky pro vládní činitele.
Z takové "normální" strany si pamatuju tuto reportáž : http://media.rozhlas.cz/_audio/02278930.mp3 je to trochu i reklamní ale komu by to vadilo, prosím o jistou filtraci.

Snad se propeče, že jsme již trochu mimo téma...a asi ani nikomu nejde o to, že by se nejak "nožíkem" separovala duchovní stránka od fyzické [smích]

260107

3.1.2012 20:02

RE: šaman nebo neznalý?

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 260083

Vidíte a znova mi podsouváte něco, co si o mě domýšlíte. Aby jste dostal velkou sílu na mentalní a spiritualní úrovni musíte odvádět službu. Dlouho dobu, mnoho životů. I na fyzickém úrovni myšlení to má vnitřní logiku a je to pochopitelné. Tvrdá a dlouhá služba posiluje a čistí ducha od neagativních věcí a zvyšuje jeho pozitivní schopnosti. Já sloužím mnoho životů pro ochranu a růst kvalit lidské rasy na všech úrovních pravdy, kterou jsou schopen zaznamenat. Fyzické, mentalní, spiritualní a jiných, které jsou mimo zjevný záběr pohledu v této inkarnaci na úrovni fyzické mysli. Etnikum je pro mě jako kabát, byl jsem Žid, příslušníkem jakákoliv lidské rasy....

Vnímám energie, takže slušné oslovení bez vnitřní vazby je málo, rozhodující je emotivní náboj, pokud je negativní tak ho citím. Pouze fyzickým rozumem nelze mít sebekontrolu nad emocemi a sebedisiplína na fyzické např. na verbalní úrovni nemusí v některých případech stačit . Intuice, empatie, senzitivita, třetí oko... jsou schopnosti, které se dívají na to, co je skryto za slovy. I teď vnímám že se u vás změnilo to , co je skryto za slovy, z toho důvodu na vás reaguju, možná jste připravený si něco časem vzít. Možná někdo jiný. [smích] [mrknutí jedním okem]

Někdy je potřeba dostat silný impulz na fyzickém levlu, aby člověk začal být schopen vnitřní sebereflexe. A věřte mi, že já jsem dostal mnohem tvrdším způsobem lekce na tom fyzickém levlu v tomto životě a pokud bych nepochopil ani poslední varování, tak bych si to musel zopakovat v další inkarnaci.

Fyzické myšlení ovlivňuje Ačna čakra, u všech lidí je brzo po narození dominatní obvzlášť při způsobu existence expanzivní společnosti, věci jako vzdělávací systém, konzum... Já se nacházím na velmi nebezpečném stupni spirituálního vývoje. Mám velkou spirituální a mentální sílu, ale nepřekročil jsem hranici, kdy vnímám ve fyzickém těle jasně pomocí intuice, vnitřní senzitivity... hned a nejde to ovlivnit expanzivním systémem. Pokud Ačna a fyzické myšlení získá trvale dominci nad imkarnovanou duší, tak při velké mentalní a spiritualní síle skončí člověk jako fanatik bez ohledu jakou ideologii si fyzická mysl zvolí. V tehle inkarnaci jsem to dokázal včas vybalancovat.

Pokud jde o propagandu, vymývání mozků, zneužití a manipulace víry lidí i tam vidím, co je skryto za slovy. Jenomže já s tím pracuju teď převážně na mentalní a spiritualní úrovni. Dříve jsem dělal více na fyzickém stavu skutečnosti a některým velmi mocným lidem se to velmi nelíbílo. Jsem tady stále z důvodu ochrany na těch nefyzických levlech bytí, a proto že mám skončit to, co mám v téhle inkarnaci skončit. Když překročit nějakou úroveň bytí, tak zjistíte, že váš karmický dluh jde splatit pouze službou a pomocí těm, kdo jsou v té duchovní evoluci více na záčatku.

260089

3.1.2012 21:26

RE: šaman nebo neznalý?

ppppp 95.?.?.?

Reakce na 260089

Jenomže pane Vy také nabízíte (šlo by napsat i podsouváte, pokud by slovo bylo použito slušne a ne obrácene) svuj zpusob myšlení, bez toho, že bych dovedl hodnotit, jaké kvality. Jsou situace, kdy nelze mít stejné nároky na náprotivek, jako na sebe, protože díky vždy určité nekompatibilite dojde často ke zbytečnému komunikačnímu erroru. Také síla slova je sporná, pokud nekoresponduje se skutky, a každá diskuse nese virtuální znaky, bez potreby doložit skutkama. Častokrát není prostor vše vyríkat. Píšete o duležitosti emotivního náboje, ale jak víte tak presne, co prijímáte, jak si mužete být jistý, nakolik ten náprotivek znáte. Ten se sám muže znát i lépe a vidí do toho snad buh. To podle mne reší ty další Vámi uvádené schopnosti nebo možnosti jen částečne, a nejspíš ne neomylne, rekl bych, že se do jakéhokoliv hodnocení vždy promítají vlastní chyby.
Také nejde posoudit, zda Vámi predložené teorie jsou k prospechu jiných nezbytné, či dokonce ne rušivé, predpokládáte neco, co jiní predpokládat jako správné v rámci své svobody nemusí, formu myšlení, inkarnaci atd...

260093

3.1.2012 21:33

RE: šaman nebo neznalý?

MoUdrostrak 90.?.?.?

Reakce na 260089

Vážený pane René, já Vám, ani nikomu jinému na zemi víru neberu. Během dovadního života jsem viděl věci "neuvěřitelné", ale stejně tak neuvěřitelně věcí a UDÁLOSTÍ, které víru popíraly. Věřím, že jsou "dimense", které dnešní lidstvo není schopno pojmenovat, uchopit, využít...

Ale nejsem schopen tolerovat odsouzení a ostuzení exaktně prokazatelných milníků, které povyšovaly kvalitu života lidstva (oheň, kolo, páka, střelný prach, pára, elektřina, roentgen, antibiotika, atomová energie, krevní náhrady, internet, on-line trading a další a další).

VŠE lze zneužít! Od toho je zde SYSTÉM, aby zabránil svým nastavením prevence i REPREssE zneužití a zneužívání... A naopak vhodnou TOLERANCÍ zabránil i zneužití REPREssE.

Vy jste s vaničkou vyléval i dítě - a proto jsem s Vámi začal argumentovat. Místo argumentů, jste zvolil osobní útoky a dehoneSStaci.

Mám za sebou nespočítaně letů letadlem. Byly doby, kdy jsem se bál jak malé dítě - a byly doby, kdy jsem si lety opojně užíval a vychutnával. Přišly ale i chvíle, kdy jsem musel volky/nevolky letět i s teplotou, nějakým zánětem, skleslý, vysílený... A díky těm letům na pokraji vegetativního stavu jsem zjistil, že vypjatost někdejších chvíl "tušení" či "euforie" byla nahodilá, podle chemie, co jsem měl za "normálna" právě v mozku a v těle. A začal si létání užívat k přemýšlení a práci - a přestal se bát, či si užívat - i bez teplot, otrav organiSSmu a za "normálna"...

Připodobnil bych to k "vrcholovému sportu"... Pokud se nahecuje jedinec či team - a vyhraje - věří, že je to správnou "nahecovaností". Pokud prohraje, je o to skleslejší... Pokud ale si sport užívá, nemůže být skleslý, protože mu nestačili síly či postřeh - a právě prohrál... Prostě si užil sport jako takový...

Proto dělím pozemšťany na lidi a lidi, národy a národy... Některé existují proto aby přemýšleli, konstruovali, vyvíjeli, veselili se, užívali si života - a jiné, aby jen a jen "produkovali", kořistili, dominovali, koloniSSovali, humanitárně bombardovali a sioniSSovali na úkor druhých...

Víra by měla být apriori použita pro vnitřní veSSmír - proto nemám problém si vážit "neškodného" orthodoxního žida v Brooklynu a opovrhovat orthodoxním na fondech a komoditách pákově spekulujícím a v predátorské síti zapojeným rovněž židovským Predátorem za klávesnicí také v Brooklynu.

Stejně jako je oheň zlý pán a dobrý sluha a/nebo antibiotika či psychofarmaka - je hodný žid a ZLÝ žid - a prospěšná víra a ničivý sioniSSmus, křesťanský fanatiSSmus či hinduistický nacionaliSSmus...

A stejně tak jsem nevěřil svým očím, když jste dělal kříž nad alopatickou medUcínou a pharmaciíí - jen proto, že SYSTÉM ohýbá jejich uživatele je přemedikovávat a překonSSumovávat...

260094

3.1.2012 21:33

RE: šaman nebo neznalý?

MoUdrostrak 90.?.?.?

Reakce na 260094

...Ale stejný SYSTÉM dokáže (zatím) zabránit (v dostatečné míře) požárům, jaderným katastrofám, nadužití roentgenu... Ale (zatím) neřešil/nesměl již řešit - od doby "hodného" Ronnieho Reagana přemíru "pák" v on-line tradingu ...

Vše je v SYSTÉMU, v nastavené prevenci, repreSSi i toleranci...

Ne ve wehrzeugu (už od doby pazourku...) - a stejné je to s přemírou víry a "tušení"... a tužby[smích]

260095

4.1.2012 2:15

RE: šaman nebo neznalý?

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 260094

Neudělal jsem nikdy kříž nad medicínou, na druhou stranu odmítám i nekritický pohled psychofarmaka,stejně chemoterpie a jiné metody sledující silně zisk. Jednou se na to budou lidé dívat jako na středověk. Psychoformaka jsem použil pouze jako zajímavý praktický příklad, kdy člověk poněkud přesahuje svůj fyzický rozměr. Vy jste pouze vybral a částečně dokonstruoval po svém tzv. "můj osobní pohled na věc", jak se vám to hodilo do krámu. Některé věci jako Crick-DNA jste zřejmě záměrně ignoroval. Čistě pro vaši informaci zakladatel moderního pranického lečítelství grand master Choa Kok Sui, pravidelně absolvoval lékařské i zubařské preventivní prohlídky a je to výslovně uvedeno v jeho základní učebnici a určitě proto měl jako autor své důvody. Při výčtu forem ideologického fanatiSSmu jste vynechal, naciSSmus, bolševiSSmus.

Pro pana ppppp, pravda uvádím tu svůj pohled na věc v reakci na článek, který odráží moje názory na spiritualitu tak zhruba před dvaceti lety. Prošel jsem za těch 20 let jistým vývojem a ohledně inkarnace, vnímaní energií... nemluvím o něčem v co věřím, ale s čím mám praktickou zkušenost, tedy vím. Čemu budete věřit nebo nebudete je pouze vaše věc. Ale moje argumentace na počátku se pohybovala v tom fyzickém levlu. Taky si dobře pamatuju, že mi před těmi 20 lety zaskočila v krku z hlediska formální logiky remíza existence-neexistence Boha. Ale podařilo se mi to rozkuckat a empiricky dojít k tomu, že fundamentem celé stavby empirické vědy jsou logické axiomy. Bylo to pro mě tehdy kruté překvapení.

Pak máte dvě možnosti, buď se pomocí nějakého indivalidního logického vozíku zakopete na ideologické pozici jako Crick a nedovažujete se podívat pro jistotu za horizont vašeho vědění dále, nebo jdete za horizont a čekají vás další a další zpočátku velmi nepřijemné otázky. Ještě horší než ta, co vedla k odpovědi, že DNA nemohla vzniknout evolučně. Časem zjistíte, že to vlastně vůbec hrozné nebylo, že hrozné bylo to co bylo před horizontem. Jenomže to vezme nějaký čas, kdy dochází k vnitřní sebereflexi.

Snad jsem tak moc neřekl, v celé diskuzi i k tomu jak je napsaný článek, jde o silně menšinový názor. Ale pokud moje myšlenky k článku o andělých působí rušově, buď je ignorujte nebo požádejte o výmaz moderátora a nějak to rozumně zdůvodněte. Při dobrém zdůvdonění, ale nepotřebujete zásah moderátora, poněvadž já na dobré argumenty slyším. Pokud mi na detilech sdělujete fakt existence-neexistence spiritulity na základě empirických metod a formální logiky se rovná logická remíza, pak se s vámi nepřu a opravdu mi neříkáte nic nového. Věřím tomu, že pro spoustu ateistů i věřícíh, to však znamená novinku.

260110

4.1.2012 22:12

RE: šaman nebo neznalý?

MoUdrostrak 90.?.?.?

Reakce na 260110

Vážený pane René, Vás odkaz na http://www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=lidsk... jsem si přečetl.

Přesto mi nic nového nevzal, ani nepřinesl.
z/Měřitelnost člověka?! A co to mění?!
Údajní "Bozi" ho (lidský biostroj) nebyli schopni bezchybně naprogramovat.
A my se máme snažit ho bezchybně přeprogramovat?!
Evolucí nám pro ten účel se navyšuje kapacita?!

Opravdu mi to nic nového nepřináší. Byli praotcové, kteří na nás založili těsto - a pak zakysli u nějaké jejich "gameS/Sky" či na nás zapomněli a/nebo do nich práskl meteor...

Dobře, ale co to má společného s prostupujícím Bohem?! Jsou nějaké důkazy, že nás "hněte", sleduje, vede, přeměřuje a hodnotí...?!

Nezlobte se na mne, ale "Boha" v tom nevidím. Možná velice pozitivní pokus o zachování života ve veSSmíru za každou cenu. Ale to je tak všechno.

To neznamená, že bych chtěl žít "bez/božně", šířit "negativní" energii a "blbou náladu"... Naopak: vše vidím obvykle okolo sebe poloplně (a ne poloprázdě). A s narůstajícím tlakem roste i moje re/aktivita. Dělám dobré skutky (v rámci možností a kapacit) - a sklízím za to (opožděně a) občas vděk. A někdy i pro/fit[smích]

Proto ani nikomu, z jakéhokoliv kulturního okruhu, Boha neberu. Jen neSSnesu zaklínání se Bohem, odkazování se na Boha při odsudcích čehokoliv.

Stejně tak jako rád páchám dobro (například útoky na pravicující pivní Pepíky a lídlující Mařenky),

Vložený obrázek

tak obdivuji morálně obdivuhodné jedince a komunity.
Např. Amish ve slavných bankrotujícíích JůYsEj a/nebo pana Mahmouda Ahmadinejada, který přestože je preSSident jednoho z nejmocnějších a nejvýše rozvinutých a skutečně bohatých států planety, tak spí na tvrdé zemi ve skromném zděděném bytě, vzdal se preSSidentského platu, žije z 250USD vyplácených za profeSSůru na juniversitě a daruje svůj automobil na humanitární účely... http://www.knowledgebase-script.com/demo/article-4...

Vše, co kdy on o světě okolo nás kázal, se do puntíku nyní vyplňuje a je horŠŠí, nežli jsme čekali... Proto mohu věřit na vnuknutí, či tušení... Ale neznamená to, že jsem ochoten uvěřit v samojediného "Boha" neomylného a všemohoucího. Věřím v progreSSi, sílu myšlenky, solidarity, souznění... A možná síly v paralelním světě okolo nás. A mohou být i inteligentní a zčásti nebo zcela ovlivňovat náš svět. Přesto zatím jejich bezprostřední vlivy (prozatím) nejsou stále exaktně nezpochybnitelné.

260186

3.1.2012 19:04

RE: šaman nebo neznalý?

jen tak 96.?.?.?

Reakce na 260018

>Vážený pane Jen Tak(-u), bohužel právě panu Bartoškovi
>vadí lidé jako já, kteří vidí v pravicování (a egoiSSmu)
>nástroj, jak porcovat stádo oVčanů, aby nemohlo stát při
>sobě.
Já vím. Právě tím jsem byl docela překvapen. Zdravím a přeji vše nejlepší v 2012.

260086

3.1.2012 20:21

RE: šaman nebo neznalý?

Rene Bartosek 75.?.?.?

Reakce na 260086

Kdepak o to nejde. Chce se po mě, abych přitom shluknutí k sobě zapřel spiritualitu a to já nikdy neudělám. Pokud to po mě někdo bude chtít, tak se bude muset shluknout dohromady s někým jiným. Spiritualita je pro mě naprosti zásadní součást mého života. Nikomu neupírám právo věřit, že existuje pouze fyzická rovina bytí, ale kdykoliv uznám za vhodné a potřebné, tak se k tomu vyjádřím. A nebojte tenhle přístup se nelíbí ani některým představitelům církví, ono vůbec tohle je v horních patrech sociální pyramidy povážováno řekněme za nevhodné.

260090

5.1.2012 1:48

RE: šaman nebo neznalý?

p. 125.?.?.?

Reakce na 259996

...ty projevy by pan B. mel vydat knizne ale kdyz se pokusim tomu rozumet jdu do kolen .... a chci pachat demagogicke idozlociny....kuda vy idiote...ja idu sprasit vasu zenu.... za doporuceni vzit DNA a chudobu tretiho sveta mezi usi...by jeden moh dostat za ucho...i pres argumenty v jednom pytli s urazkami majestatu...a to vse svazane ulisnosti....negativni energie...napiste zase neco....

260198

30.12.2011 1:57

jen prosim bez levlu

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 174.?.?.?

Reakce na 259749

pane Bartosek dokazete moc hezky myslet a proto nechapu proc strkate do vlastimluvy slovo "levl",mame ceske vyrazy ,ktere urcite dostatecne ovladate a tak se prosim vyjadrujte cesky

259815

29.12.2011 10:04

RE: šaman nebo neznalý?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 78.?.?.?

Reakce na 259745

Nemusí Vám být smutno. Celý článek je vlastně nadsázkou s humornými prvky a vyjadřuje NEMOŽNOST pochopení entity zvané "bůh" (a zvané též mnoha jinými názvy) něčím tak nicotným jako je lidské vědomí. Ten humorný přístup má v sobě vlastně poselství. Ani autor, ani žádný kněz, duchovní, Vy nebo já nemůžeme znát skutečnou pravdu. Můžeme se k ní jen blížit. A protože jsme všichni nedokonalí, vidíme každý jen malý kousek "pravdy" a pak se hádáme, který ten kousek je ten správný ač mohou být správné všechny ty kousky a všechny ty kousky mohou být také nesprávné. Kdysi tu kdosi napsal v jednom článku, že pravdu nelze prosazovat či hlásat ale lze ji jen hledat. A s bohem je to stejné [cool]

259763

29.12.2011 21:19

RE: šaman nebo neznalý?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 82.?.?.?

Reakce na 259763

>Ani autor, ani žádný kněz, duchovní, Vy nebo já nemůžeme znát >skutečnou pravdu.
Proč ne?!

Samozřejmě, že když si takové zbytečné a hloupé mantinely někdo sám vytvoří, tak je v budoucnu bude velice těžko bourat... a místo splynutí (sjednocení, realizace Božství v lidském těle) zůstane jen u hledání "Boha".

259803

29.12.2011 22:16

RE: šaman nebo neznalý?

abc 188.?.?.?

Reakce na 259803

Pravdu o Bohu možno poznať, len ju treba vnímať z vytvorených vecí a z jeho konania s ľuďmi viery, predkami ľudu, ktorý nazval Izrael. A iné národy ani jednotlivci sa nemôžu sťažovať, Boh ich neobral o možnosť hľadať ho. Opakom poznania Boha je služba vymysleným bohom.

Rimanom 1:18 Lebo Boží hnev sa zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivo potláčajú pravdu, 19 lebo čo môže byť o Bohu známe, je im zjavné, lebo im to Boh zjavil. 20 Lebo jeho neviditeľné [vlastnosti] vidno zreteľne od stvorenia sveta, lebo ich možno vnímať z vytvorených vecí, dokonca jeho večnú moc a Božstvo, takže sú bez ospravedlnenia; 21 lebo hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, ale stali sa jalovými vo svojich úvahách a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. 22 Hoci tvrdili, že sú múdri, stali sa pochabými 23 a slávu neporušiteľného Boha zamenili za podobu obrazu porušiteľného človeka, vtákov, štvornohých tvorov a všetkého, čo sa plazí.

Skutky 7:2 A on prehovoril: „Muži, bratia a otcovia, počujte! Boh slávy sa zjavil nášmu predkovi Abrahámovi, keď bol v Mezopotámii, predtým ako sa usadil v Hárane, 3 a povedal mu: ‚Vyjdi zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a poď do krajiny, ktorú ti ukážem.‘ 4 Potom vyšiel z chaldejskej krajiny a usídlil sa v Hárane. Keď zomrel jeho otec, [Boh] ho podnietil, aby sa odtiaľ presídlil do tejto krajiny, v ktorej bývate teraz. 5 A predsa mu v nej nedal nijaké dedičstvo ani na stopu nohy. Ale prisľúbil mu ju dať do vlastníctva a po ňom jeho semenu, keď ešte nemal nijaké dieťa. 6 A Boh ešte hovoril, že jeho semeno bude ako cudzí usadlíci v cudzej krajine a budú ich zotročovať a trápiť štyristo rokov. 7 ‚A ten národ, ktorému budú slúžiť ako otroci, ja budem súdiť,‘ povedal Boh ‚a potom vyjdú a budú mi preukazovať svätú službu na tomto mieste.‘

Skutky 17:24 Boh, ktorý stvoril svet a všetko v ňom, súc Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch vytvorených rukami, 25 ani sa mu neslúži ľudskými rukami, akoby niečo potreboval, lebo sám dáva všetkým život a dych a všetko. 26 A vytvoril z jedného [človeka] každý ľudský národ, aby bývali na celom zemskom povrchu, a vymedzil ustanovené časy a stanovené hranice ich bývania, 27 aby hľadali Boha, ak by ho azda mohli nahmatať a naozaj ho nájsť, lebo v skutočnosti nie je ďaleko od nikoho z nás. 28 Lebo od neho máme život, pohybujeme sa a sme, ako aj niektorí z vašich básnikov povedali: ‚Veď sme aj jeho potomstvom.‘ 29 Teda keď sme Božím potomstvom, nemali by sme si predstavovať, že Božská bytosť je ako zlato, striebro alebo kameň, ako výtvor ľudského umenia a vynachádzavosti. 30 Boh síce prehliadol časy takejto nevedomosti, ale teraz hovorí ľudstvu, že majú všetci všade robiť pokánie. 31 Lebo určil deň, v ktorom chce súdiť obývanú zem v spravodlivosti mužom, ktorého ustanovil, a zaobstaral záruku všetkým tým, že ...Automaticky kráceno

259807

30.12.2011 9:58

RE: šaman nebo neznalý?

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 78.?.?.?

Reakce na 259803

Protože nejste bůh [smích] Můžete poznat jen kousek a to si ještě nemůžete být jist, že je Vaše interpretace ta jediná správná, správná či správnější. Také si můžete jen myslet, že vidíte či znáte. Možností je mnoho. Proto se mluví o VÍŘE a skutečná víra je věc individuální. Víra organizovaná je už něčím jiným [mrknutí jedním okem]

259833

30.12.2011 10:39

RE: šaman nebo neznalý?

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 178.?.?.?

Reakce na 259833

> Víra organizovaná je už něčím jiným [mrknutí jedním okem]

Je oblbovaním, ovládaním a okrádaním ovečiek, o nič iné nejde-viď cirkevné reštitúcie v Česku. [oči v sloup]

259836

30.12.2011 19:30

RE: šaman nebo neznalý?

Zeměžluč 81.?.?.?

Reakce na 259836

Starejte se prosím o záležitosti církvi na Slovensku.

259878

30.12.2011 20:19

RE: šaman nebo neznalý?

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 178.?.?.?

Reakce na 259878

Jean je Čech (Slezan alebo Moravan) a čo sa týka cirkví zo Slovenska, je to to isté, len v bledomodrom. Českú katolícku cirkev som použil ako príklad jednak je preňho bližšie, jednak sa na tomto webu sa pretriasa viac než jej Slovenská polovička (o ktorej viem svoje, z prvej ruky).

259881

30.12.2011 16:37

RE: šaman nebo neznalý?

abc 188.?.?.?

Reakce na 259833

Máte pravdu len dovtedy,dokedy si neprečítate definíciu viery z listu Hebrejom 11:1 a 6 verša, respektíve celú 11 kapitolu, kde je okrem definície viery s nutnými dôkazmi, zoznam ľudí menovaní ako vzor pre pochopenie, čo je to vlastne viera. Parafrázujem, "je to isté očakávanie vecí, ktoré nám Boh sľúbil, spojené s istým očakávanim ich splnenia, pretože kto verí,musí Božie sľuby podrobiť skúmaniu podobnému krížovému výsluchu, dokiaľ nedospeje k sume informácií, ktoré ho presvedčia, že Bohu sa oplatí veriť, lebo Boh je darcom odmeny každému, kto ho takto hľadá". Takže preto hovorím po mnohoročných skúsenostiach z rozhovorov s ľuďmi, že "večšina ľudí verí v Boha, ale neverí Bohu". Ja im hovorím veriaci ateisti, ktorí veria v Boha ale nič odneho neočakávajú, pretož pre nich je "Boh mŕtym" alebo povznesený nad to, aby zasiahol do ľudských záležitostí.

A to je rozdiel medzi vami a mnou chápanou definíciou viery. Veď predsa každý verí, že zajtra bude 31.12., lebo Boží kalendár nemôže zlýhať. Ľudia sa spoliehajú aj na ľudí, a veria im, že dostanú výplatu, že pôjde vlak atď, hoci vždy je tam určitá neznáma, napriek tomu že sme sa o veciach presvedčili a dôverujeme aj ľuďom. Ľuďia tak ako som citoval, niektoré texty z Biblie jednoducho prehliadajú či vôbec Bibliu nečítali alebo majú o nej skreslený názor, ku ktorému osobitne prispela cirkev. Ľudia vo všeobecnosti nevedia v akej dobe žijú na základe prehliadania dôkazov z Biblie o Božej činnosti v prospech ľudstva. Ľudia nechápu Boží časový plán. Hovorí sa tomu, že nepoznajú Boží zámer s ľudstvom a spornú otázku,kto má právo vládnuť nad zemou, ktorá sa celé dejiny ľudstva rieši, tak že každý môže prispieť svojim postojom k jej definitívnemu vyriešeniu.

Takže súhlasím s vami, že o Bohu môžeme vedieť len toľko, koľko sme ochotný preskúmať z toho, čo nám o sebe zjavil. Boh tvrdí, že je toho dosť, aby sme si mohli vytvoriť k nemu pevnú vieru a dôveru. Žižkovcom chýbali k viere mnohé z predpovedaných udalostí, keď čakali Božie kráľovstvo.Takisto komunisti sklamaní náboženstvami, ktoré považovali za "opium ľudstva" chceli vytvoriť komunistický raj na zemi bez Boha a lásky.

Hodne sa tu na Zvedavci píše o priamej demokracii, ako o budúcom spôsobe vlády. Môžem vás ubezpečiť, že Boh má pre nás niečo lepšie a to je "priama teokracia", v ktorej bude Boh "každému všetkýcm". A preto sa oplatí skúmať vieru na Božích dôkazoch.

259860

30.12.2011 19:46

RE: šaman nebo neznalý?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 78.?.?.?

Reakce na 259860

Potíž při následování proroků či nositelů víry je v tom, že jim můžeme věřit a můžeme také o jejich slovech (proroctví) a o nich samotných pochybovat [smích] Co když to nebyli žádní proroci ? Co když to byli šarlatáni ? Co když jejich důkazy tj. zázraky byly jen ilusionistickým představením ? Co když nekomunikovali s bohem ale s nějakým tím andělem viz. článek ? A co když komunikovali s padlým andělem ?

259879

30.12.2011 20:34

RE: šaman nebo neznalý?

Kysučan 85.?.?.?

Reakce na 259860

Zdravím abc

>Hodne sa tu na Zvedavci píše o priamej demokracii, ako o
>budúcom spôsobe vlády. Môžem vás ubezpečiť, že Boh má
>pre nás niečo lepšie a to je "priama teokracia", v ktorej bude
>Boh "každému všetkýcm". A preto sa oplatí skúmať vieru na
>Božích dôkazoch.

Ktorého BOHA vlastne zastupujete?

"Priama teokracia" je taký novodobý pojem... [smích] Dajte sem nejakú "učesanú" definíciu, čo si pod tým máme predstavovať!
A akú vieru to vlastne máme skúmať?

Alebo hovoríte len k Hebrejom ? ► 11:1 To je silne vysoké skóre, skoro by som povedal, že hral favorit s úplným outsiderom...
[smích]

Myslím si, že Žižkov zvíťazí, ale Sparta (GRECO) ho riadne potrápi. Ale kľudne je možné, že nakoniec triumfuje úplne podceňovaný Slovan ... [velký smích]

259884

31.12.2011 0:14

RE: šaman nebo neznalý?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 82.?.?.?

Reakce na 259833

>Protože nejste bůh
Jak to můžete vědět?!
Tvrdím, že BŮH JSEM. No, Vy ovšem také, jen to neuznáváte a nevíte. Což je ostatně normální.
Víra? Hmm - TVOŘIVÁ SÍLA. To je nejvyšší aspekt (poloha).

259897

31.12.2011 20:18

RE: šaman nebo neznalý?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 78.?.?.?

Reakce na 259897

Velmi dobře řečeno. A já zase třeba tvrdím, že prostě nejste. Ne, že nejste bůh. Prostě vůbec jako skutečná bytost neexistujete. Jste jen projekcí mého vědomí. Hmm .. ale to pak existujete. Projekce je už také NĚCO. Můžeme se klidně překlopit do roviny transcendentálního idealismu pokud chcete nebo tvořit hmotu pouhou myšlenkou a vůlí [smích]

Pochopitelně se vším co jste napsal se dá také souhlasit. Vy i já a všichni lidé (zviřátka, rostlinky, šutry) jsme bůh. Byl-li na počátku bůh, pak stvořil vše sám ze své podstaty a jsme tedy jeho součást. My jsme bohy a bůh je námi. Můžeme se načas oddělit do hmotné a omezené substance a pak se opět vracíme domů do celku, kde už individualita není individuální. Z tohoto pohledu jsme prožili, prožíváme a prožijeme vše co prožila, prožívá a prožije jakákoliv jiná bytost ve vesmíru a čase. V skutečné podstatě ani čas není tím jak jej vnímáme ve hmotném světě a proto prožitky minulosti, přítomnosti a budoucnosti splývají. Prorok tedy vidí budoucnost nahlížením do jsoucna stejně jako někdo v reinkarnační regresi čte v minulosti (sebe, někoho jiného viz. protonační teorie, multibytosti - boha). Ale dost fantazírování [velký smích]

259934

30.12.2011 8:23

RE: šaman nebo neznalý?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 259745

>Článek je výzvou pro teologa z oboru sektologie.
>
>Já málo znalý mohu jen žasnout a zaplakat nad zásadním
>(doufám že jen) nepochopením křesťanství autorem článku.
>Nejsem teolog ani křtěný alllle je to na mě silné kafe!
>Škoda že nejsem teologicky vzdělaný, nerad se pouštím na
>tuto půdu diskuse. Co když svou neschopností nevzdělllaného
>nezvládnu obhájit pravdu - pak bude lži dodán punc. Alle ne
>punc pravdy, jen zdání.
Existuje teologicky neutralni vzdelani? Tedy existuje nejaky vzdelavaci cyklus, ktery by nebyl zatizen zadnou virou a ani nenavisti k zadne? Existuje tedy nejaky teolog, ktery by nevychazel z viry, ve kterou veri? Pokud ano, ten by snad mohl problematiku verohodnotneji posoudit. Ale stale by nevidel dal za zivot. Pred jeho zapoceti a jeho ukonceni. Muze nekdo potvrdit, ze zadne posmrtne vazby ci souvislosti neexistuji? To rikam ja, clovek, ktery prazadne bohosluzbe neholduje, ale ze by na tomto svete bylo neco nerizeno, o tom presvedcen nejsem. Zamysleme se treba jen nad nami, lidmi: Je nekde neco mezi nami, lidmi, nerizeno? Mozna se z toho da leccos usoudit. Nevim.

259822

29.12.2011 6:12

Tezka rada.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 50.?.?.?

Jardo, buh neni zly. On proste neni

259747

29.12.2011 11:53

RE: Lehká rada.

Agulár 216.?.?.?

Reakce na 259747

Nemáte pravdu, Bůh existuje a k jeho chápání máme nedávno objevené centrum spirituality v mozku. A ještě rada pro vás, rozhlédněte se kolem sebe a všude vidíte dílo boží.
Myšlenku že Bůh neexistuje rozšiřují většinou zlí lidé, za účelem demoralizace společnosti a zvýšení svých zisků. Berte drogy, kupujte pornografii, zabíjejte ve válce, můžete krást, lhát a podvádět, jste přece svobodní lidé, Bůh není, nebojte se, nic se vám nemůže po smrti stát, neexistuje peklo a po smrti nic není. Tak těmto lidem nevěřte!
http://www.lidovky.cz/tiskni.asp?r=ln_noviny&c...

259769

3.1.2012 1:08

RE: Lehká rada.

p. 125.?.?.?

Reakce na 259769

...a kdyby existoval/Buh/ tak by nevysel z pruseru...protoze neomylny papez rozkazal katolickym ovcim verit, ze zidi /hlavne z Chazraelu !!/ nemaji vubec zadnou vinu na poprave a ukrizovani Krista...Kriste Pane....!!...clanek je originalni ale delsi nez Lovosice s miliony detailu a autor/mel by mit s nami ctenari andelskou trpelivost/ a "Stastny to muz" potkaval ve svem zivote zrejme mnozstvi andelu vsech druhu a pddruhu a soudraha....zatimco ja vzdy nasel svine prede mnou , svine za mnou,svine pode mnou svine nade mnou , svine nalevo a take napravo ...i rekl jsem si , tentokrat mi neuniknou... ale stezi jsem vyzmizikoval ja...ani neplytval casem vzit nohy na ramena... ... nejdrive by ten buh musel zatocit s papezem a celou tou sebrankou zednarskovatikanskou mafii.... pederastu ...jinak by zase visel a to velmi brzo na krizi nebo na sibenici....take se travi a davaji si do kafe syfiliticke kultury....v tom svatem meste.... a po case se pak prohlasuji za svetce..Kriste pane ..pan buh s nami a zly pryc... ...atd.... a svine prede mnou...../neplest si svine s temi inteligentnimi a mirumilovnymi zviratky/... a jiz vubec ne s temi z Animal Farm.....

260060

29.12.2011 7:12

Tři ze čtyř Američanů věří na duchy

Saša 24.?.?.?

Dle snad všech českých medií Tři ze čtyř Američanů věří na duchy. 71% se obává, že přijdou do pekla, mezi Republikány prý dokonce 77 procent, důvod té víry jistě je [chechtot]

Sám president G. W. Bush se chlubil, že mu Bůh našeptává napadnout Irák a zavraždit tisíce vlastních lidí. Za Boha se lépe umírá, kdo by umíral za svobodu, to je jako koupě pojistky na život, v žádném případě si ten život ani peníze neužijete. Naopak lze dobře vydělávat na zotročení spoluobčanů, viz naše a zahraniční politiky (v USA majetek kongresmanů za dobu jejich funkce vzrostl 3x). [chechtot]

259751

29.12.2011 8:04

RE: Tři ze čtyř Američanů věří na duchy

Satanist 50.?.?.?

Reakce na 259751

Fakt maj amici misto malejch mozku v tech kebulich velky hovno! Na TV v USA davaj pro amiky porad s jakousi spionazni squad ktera se specializuje na lov ghosts (duchu) po celejch USA - takovej serial pro imbecilni USA aby tam lidi byli jeste vic blbejsi nez uz jsou - a ty debilove co na to cumej s vyvalenejma vocima z hubama dokoran na ty duchy fakt verej. [chechtot] Kdyz si uvedomim, ze tuhle americkou ,,kulturu,, ti zkurvenci z Hollywood chtej zpenezit i v ceskym krateru .... [naštvaný]

259755

29.12.2011 13:14

RE: Tři ze čtyř Američanů věří na duchy

karel4u 201.?.?.?

Reakce na 259751

zalezi na tom, jak toho boha zamestnate.
jiste dela neco jineho pro otce ktery drzi popalene dite po bombardovani, patera ktery zehna bombardovacim letounum, matce, ktera ho prosi, aby jeji syn opet mohl chodit po nehode a nakonec i pro kneze ktery soulozi s nezletilym chlapcem.

259775

29.12.2011 7:27

Vtipná parodie na antropomorfismus v myšlení.

Staněk 90.?.?.?

Velmi bych se těšil na zparodování mého popisu v článku
http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2011110033
Považoval bych takovou legraci nejen za vtipnou, ale pro mne i poučnou.

259753

29.12.2011 12:17

mladý zkušený praktik

fohat 88.?.?.?

http://www.novinky.cz/koktejl/254655-mladik-natocil-zpoved-o-prozitku-blizke-smrti-tyden-nato-zemrel.html

259771

29.12.2011 13:55

Byla ta tráva alespoň dobrá

F&T 78.?.?.?

#Z otca je kôň, z matky krava, asi za to môže tá vianočná tráva.
#Prekrásne zhúlené sviatky [vyplazený jazyk]!
Když to takk čtu, tak mi to připomíná jako dobrý silvestrovský vtip - předběhl jste se o den [velký smích].
Pan Kadlubec by si měl dát tu inzerovanou slivovici i do třetí nohy [smích]. Koukám, že opravdu poctivě slaví a nic nenechá náhodě [cool].

PS: vypomohl jsem si kusem jiného článku, ale nějak se mi obsah slévá dohromady [smích] [smích] [smích].

259777

29.12.2011 15:39

autor a jeho parta

keduT 78.?.?.?

Je pro to jen jeden název - Neznabozi.
Ale i vás, kteří ho zesměšňujete, urážíte, zpochybňujete či rovnou odmítáte, i vás má rád, ať se vám to líbí nebo ne. [mrknutí jedním okem]

259782

29.12.2011 17:52

Dotaz

Luxor 178.?.?.?

Kde přesně v Novém Zákoně Kristus říká "Jste svého otce, ďábla." ?

259787

29.12.2011 17:57

RE: Dotaz

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 109.?.?.?

Reakce na 259787

Evangelium sv.Jana 8

Odpověděli mu: "Náš otec je Abraham." Ježíš jim řekl: "Kdybyste byli děti Abrahama, dělali byste Abrahamovy skutky.
40. Ale teď mě chcete zabít - člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal.
41. Vy děláte skutky svého otce." Řekli mu tedy: "My nejsme zplozeni ze smilstva; máme jednoho Otce, Boha!"
42. Ježíš jim tedy řekl: "Kdyby byl Bůh vaším Otcem, milovali byste mě, protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem totiž sám od sebe, ale on mě poslal.
43. Proč nechápete mou řeč? Protože nemůžete slyšet mé slovo.
44. Vy jste z otce ďábla a chcete plnit touhy svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, neboť je lhář a otec lži.

259788

29.12.2011 18:20

RE: Dotaz

Luxor 178.?.?.?

Reakce na 259788

Děkuji

259791

29.12.2011 18:18

RE: Dotaz

abc 188.?.?.?

Reakce na 259787

Ján 8:44 Vy ste zo svojho otca, Diabla, a chcete konať žiadosti svojho otca. Ten bol vrahom, keď začal, a nestál pevne v pravde, lebo niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí podľa vlastného sklonu, lebo je luhár a otec [lži].

P.S. Pisateľ tohto článku bol zrejme zaživa pozvaný Bohom do neba a Diablom do pekla...ako "dvojitý agent" alebo ľudovo schizoš somnambulista...

259790

29.12.2011 18:40

RE: Dotaz

Luxor 178.?.?.?

Reakce na 259790

Také vám děkuji.
Já jsem sice věřící, ale také mám s některými pasážemi Bible dost problémy. Největší pak asi s pasáží, kdy Ježíše prosí nežidovka o pomoc pro své nemocné dítě. Ježíš sice neochotně pomohl, ale komentoval to slovy, že přece nemůže brát ze stolu vlastním dětem a dávat to psům. Čili pomoc, zázraky a spasení jen pro židy, ostatní jsou rovni psům.
(omlouvám se za nepřesnou formulaci, už si ten text NZ přesně nepamatuji)

259792

29.12.2011 19:07

RE: Dotaz

abc 188.?.?.?

Reakce na 259792

Marek 7:24 Vstal odtiaľ a išiel do krajov Týru a Sidonu. A vstúpil do jedného domu a nechcel, aby sa o tom niekto dozvedel. Napriek tomu nemohol uniknúť pozornosti. 25 Hneď však o ňom počula žena, ktorej dcérka mala nečistého ducha a prišla a padla na kolená pri jeho nohách. 26 Žena bola Grékyňa, sýrofenického pôvodu. Stále ho prosila, aby vyhnal démona z jej dcéry. 27 Hovoril jej: „Nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je správne brať chlieb deťom a hádzať ho psíkom.“ 28 Odpovedala mu však a riekla: „Áno, pane, a predsa psíky pod stolom jedia z omrviniek dieťatiek.“ 29 Na to jej povedal: „Zato, že si to povedala, choď! Démon vyšiel z tvojej dcéry.“ 30 Odišla do svojho domova a našla ležať dieťatko na posteli, a démon vyšiel.

Ježiš určite cítil v srdci pohnutie pri takej vážnej prosbe tejto ženy, ktorá bola grékyňa. Ale znova zdôrazňuje, že jeho prvoradou úlohou je slúžiť Božiemu izraelskému ľudu. Podľa zmluvy z Danielovho proroctva 9:24-27 táto zvlaštna priazeň skončila prijatím prvých ľudí z národov do kresťanského zboru "duchovného izraela", ktorým sa stala rodina rímskeho stotníka Kornélia v roku 36. n.l. V rozhovore s grékyňou, ktorá sa narodila vo fénickom Sidone, chcel Ježiš zrejme vyskúšať jej vieru a poukazuje na predsudky Židov voči ľuďom z iných národov.

Hovorí: „Nie je správne vziať chlieb deťom a hodiť ho psíkom.“
Ježiš zrejme svojím súcitným tónom hlasu a výrazom tváre dáva najavo nežný súcit k Nežidom. Dokonca zjemňuje predsudok, podľa ktorého sú pohania prirovnaní k psom, a hovorí o nich ako o „psíkoch“. Žena sa necíti dotknutá, ale prijíma Ježišove slová o židovských predsudkoch a pokorne hovorí: „Áno, Pane; ale aj psíci jedia z omrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov.

Dúfam, že som vám pomohol pochopiť, že Boh nemá predsudky voči žiadnemu národu ani jednotlivcovi. Potvrdill to aj apoštol Peter v Skutkoch apoštolov 10:34-36. O duševnej vyrovnanosi pisateľa článku s diagnózou "religiózny megaloman", je však potrebné pochybovať, ak vo svojom článku tvrdí, že všade bol a všetkému rozumie....
[chechtot]

259794

29.12.2011 21:00

RE: Dotaz

Luxor 178.?.?.?

Reakce na 259794

Díky ABC. Chápu to také tak, nebo si alespoň namlouvám, že to tak je. Přece jen je třeba stále mít na vědomí, že Bibli psali lidé.
Mějte se hezky

259802

30.12.2011 19:16

RE: Dotaz

Zeměžluč 81.?.?.?

Reakce na 259792

Zkuste se na okamžik, při čtení Bible odpoutat od svého primitivná¨ího antisemitismu, nebýt tak primitivní a složitá podobenství vykládat jazykem trouby z 21. století. Možná, že Vaším terénem,spíš než čtení Bible, je shlížet se v lesklé ploše podlahy supermarketu, ve které se mohou odrážet Vaše sny o krásných Vánocích a na které můžete zůstat ležet.

259875

30.12.2011 23:57

RE: Dotaz

Luxor 178.?.?.?

Reakce na 259875

Aha. Moc pěkně jste mi to vysvětlil, to se hned pozná inteligent.
Shalom soudruhu

259896

29.12.2011 18:15

Z jiného hlediska

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 213.?.?.?

Takže pan autor si dal objídek, šlofíka během kterého se mu zjevil sen, potom kafíčko a pak napsal tento dlouhatánský článek. A to já zase nemám ani čas si jej přečíst. A vlastně jej číst nebudu ani z principu, když si pan autor nevzpomněl na ostatní lidi, jako jsem třeba já, a nesnažil se jej napsat stručněji.

259789

29.12.2011 20:13

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 178.?.?.?

No na Zenu nám učitel říkával - věřte jen tomu co jste sami zažili a pochopili svým vlastním rozumem. A kdyby se vám při meditaci stalo, že jste vystoupili z těla a touláte se po místnosti, tak se vraťte zpátky do těla a pokračujte v meditaci. A když zjistíte, že čtete někomu myšlenky, tak si uvědomte, že tohle není cílem meditace. Po osobních pohovorech s ním jsme se všichni shodli, že nám odpovídal na otázky, které jsme si jen mysleli. A když šel během meditace kolem nás, tak nám ta jeho energie lítala po zádech. Ale věřte tomu, až to sami zažijete. Jinak to je jako popisování orgasmu malému děcku. [smích]

259798

30.12.2011 18:13

RE:

L.C. 90.?.?.?

Reakce na 259798

Mohu se zeptat? Je ten učitel ZENu u nás, tedy v Čechách a je možné, že by ještě někdy příjimal nové žáky?

259868

30.12.2011 2:56

Neni to nahodou jinak?

siky 190.?.?.?

Serafove maji byt reptiliansti demoni, velice zli, podobne jako Cherubove. Archandele je slovo andel spojeny se slovem archon - to jsou insektilni demoni, take velice nebezpecni. Znamou civilizaci je krome jinych take Koncil Deviti - jejich insektilni rise zla, ktera ma na svedomi celou radu problemu zde na Zemi. Jejich vliv je zde ale na konci, spolecne s tim jejich 'panem bohem', ktery se neustale schovava za vsemozne nabozenske zhovadilosti. Skutecny stvoritel Univesra na nas nemluvi skrze vyplody typu 'krestanstvi'. [cool]

259817

30.12.2011 19:09

Zeměžluč

Chládek 81.?.?.?

Na rozdíl od mého kamaráda, který považuje tento článeček,za dobré satirické dílko, já to pane autore řadím opravdu do kategorie výplodů, které v člověku vznikají po dobrém obědě/zvláště následuje-li dobrou večeři a ještě lepší snídani/ pokud možno zavlaženou dobrým pivkem. Tyto produkty dobrého trávení, nejsouc naštěstí provázeny obvyklým zápachem, ale přesto, vzhledem ke své délce, jako v tomto případě vypovídají více o střevní flóře autora, než o jeho poobědních snech. Doporučuji vyšetření na Crohnovu chorobu.

259874

30.12.2011 21:03

Jaký je rozdíl?

Lin 85.?.?.?

Ani jsem nevěděla, že těch andělských "kast" je tolik. Tak mě napadá kacířská myšlenka (jak jinak [smích] ). Monoteisté říkají, že věří v jediného boha. Ale krom toho věří na tisícovky všech možných andělů, dále také na nemalé množství světců a nenabevzatých. Tak nevím... ale ona zatracovaná pohanská náboženství měla také jednoho "vrchního" boha a ostatní byli nižší, podřízení. Já nevím, moc mě nekamenujte, ale já žádný rozdíl nevidím ... [zmaten]
A nemá cenu se dohadovat o náboženstvích. Měla plnit funkci vzdělávací, pomoc při hledání odpovědí na tři základní otázky lidského života: kdo jsem, proč tu jsem a proč musím umřít. Obávám se, že ani jedno věrně svou funkci neplní, protože dogma není odpovědí. Víra se chybně vysvětluje jako "(slepě) uvěř", jenže ono slovo má svůj základ ve vědění. Víra tedy znamená vědění, celoživotní proces kladení otázek a hledání odpovědí, korekcí ve svých postojích k sobě, lidem i světu. Žít ve víře neznamená pucovat kliku u kostela nebo vysedět důlek v nějaké svatyni a umět ocitovat celé pasáže ze svatých knih. Víra je umění aplikovat nabyté vědění (o světě, vesmíru, životních zákonitostech, o člověku...) do života a tím vlastně utvářet své nejbližší okolí. Ne děláním "zázraků" (protože ty žádné nejsou, jsou jen děje, které zatím neumíme chápat), ale způsobem svého života.
No... a využiju oslího můstku, abych všem, včetně autora i editora tohoto webu, popřála do dalšího roku co nejvíc víry v tom pravém slova smyslu. [smích]

259888

1.1.2012 16:25

Tenhle clanek je paskvilem

n.z. 99.?.?.?

a jakousi ozvenou dlouhodobeho tmarstvi (ci 'popularni' interpretaci predlozene vycuranym klerem po stoleti hloupemu lidu) a jako takovy slouzi vice k pobaveni nez k vaznemu zameru narusit hegemonii a silu Viry. Ta sama je universalni, vse pretrvavajici a nemenna. Existuje a bude existovat be ohledu na stav 'pokroku'. Bez ni je clovek jen prazdna nadoba a chce-li provozovat 'neviru' jako poslani zivota skonci v beznadeji, pripadne v zoufalstvi. Dekuji, nechci.

Navrhoval bych vsem vaznym uchazecum o subjekt videt zalezitosti v urcitem poradku - Duchovno - Dusevno - Vira. Neni diskuse o tom, ze jsou 'veci nad vecmi ktere vidime' tedy Duchovno. Odtamtud pochazi sama materialni (a nematerialni) existence sveta. Dusevno je vyrazem pritomnosti nasi (ne-materialni) duse a jeji reakce na Duchovno. Jeji existence je nejevidentnejsi pri narozeni a smrti. Vira je nezbytna k dusevnimu preziti a jeji forma je dana nedokonalosti cloveka poznat 'fakta'. Tudiz, kritizovat ci zesmesnovat Duchovno na zaklade interpretace Viry je bez podstaty a nema smysl. Snazim se svuj pohled kondensovat; doufam, ze to dava premyslivemu ctenari smysl.

259971

7.1.2012 14:19

k článku

Ad ak 85.?.?.?

Autor, pravděpodobně křesťansky založený, ani nečetl Bibli.. Nikde v Bibli se o jablku ani o sexu nemluví v souvislosti s Adamem a Evou (!) nevím kdo na to kdy přišel, ale každopádně je to blbost. Taky nechápu jak autor může přemýšlet o křesťanství jako o (jediném) správném názoru když nepřečetl ani bibli (teď nemyslím tu obrázkovou). Ta závěrečná úvaha popisování všemocného Boha jako narcisa, ktrérý škrtl na seně sirkou a teď jenom kouká kam se všechno řítí a hoří se mi taky moc nezdá. Některé části bible se velice pravděpodobně zakládají na pravdě, ale není dobře vzít si bibli a říst "jo, takhle to bylo. A jsou tyhle kasty, tyhle a tyhle.."

260320

Příspěvků: 79

29.12. 03:36 Jaroslav  šaman nebo neznalý?
29.12. 06:48 Rene Bartosek  RE: šaman nebo neznalý?
29.12. 09:45 MoUdrostrak  RE: šaman nebo neznalý?
29.12. 12:03 janko  RE: šaman nebo neznalý?
29.12. 13:43  RE: šaman nebo neznalý?
29.12. 15:38 Luxor  RE: šaman nebo neznalý?
29.12. 20:29  RE: šaman nebo neznalý?
29.12. 20:54 Luxor  RE: šaman nebo neznalý?
31.12. 14:42 janko  RE: šaman nebo neznalý?
29.12. 17:21 Rene Bartosek  RE: šaman nebo neznalý?
30.12. 15:07 MoUdrostrak  RE: šaman nebo neznalý?
30.12. 16:21 Rene Bartosek  RE: šaman nebo neznalý?
31.12. 10:40 MoUdrostrak  RE: šaman nebo neznalý?
31.12. 16:07 janko  RE: šaman nebo neznalý?
01.01. 11:15 MoUdrostrak  RE: šaman nebo neznalý?
01.01. 13:06 fohat  RE: šaman nebo neznalý?
01.01. 20:38 janko  RE: šaman nebo neznalý?
01.01. 17:23 Rene Bartosek  RE: šaman nebo neznalý?
01.01. 21:04 MoUdrostrak  RE: šaman nebo neznalý?
01.01. 21:59 jansmith1984  RE: šaman nebo neznalý?
01.01. 22:03 Oracle  RE: šaman nebo neznalý?
01.01. 23:18 Rene Bartosek  RE: šaman nebo neznalý?
01.01. 23:52 jen tak  RE: šaman nebo neznalý?
02.01. 12:06 MoUdrostrak  RE: šaman nebo neznalý?
02.01. 16:01 Rene Bartosek  RE: šaman nebo neznalý?
03.01. 18:24 MoUdrostrak  RE: šaman nebo neznalý?
03.01. 19:35 ppppp  RE: šaman nebo neznalý?
03.01. 22:13 MoUdrostrak  RE: šaman nebo neznalý?
04.01. 01:15 ppppp  RE: šaman nebo neznalý?
03.01. 20:02 Rene Bartosek  RE: šaman nebo neznalý?
03.01. 21:26 ppppp  RE: šaman nebo neznalý?
03.01. 21:33 MoUdrostrak  RE: šaman nebo neznalý?
03.01. 21:33 MoUdrostrak  RE: šaman nebo neznalý?
04.01. 02:15 Rene Bartosek  RE: šaman nebo neznalý?
04.01. 22:12 MoUdrostrak  RE: šaman nebo neznalý?
03.01. 19:04 jen tak  RE: šaman nebo neznalý?
03.01. 20:21 Rene Bartosek  RE: šaman nebo neznalý?
05.01. 01:48 p.  RE: šaman nebo neznalý?
30.12. 01:57  jen prosim bez levlu
29.12. 10:04  RE: šaman nebo neznalý?
29.12. 21:19  RE: šaman nebo neznalý?
29.12. 22:16 abc  RE: šaman nebo neznalý?
30.12. 09:58 jean.laroux  RE: šaman nebo neznalý?
30.12. 10:39 Oracle  RE: šaman nebo neznalý?
30.12. 19:30 Zeměžluč  RE: šaman nebo neznalý?
30.12. 20:19 Oracle  RE: šaman nebo neznalý?
30.12. 16:37 abc  RE: šaman nebo neznalý?
30.12. 19:46  RE: šaman nebo neznalý?
30.12. 20:34 Kysučan  RE: šaman nebo neznalý?
31.12. 00:14  RE: šaman nebo neznalý?
31.12. 20:18  RE: šaman nebo neznalý?
30.12. 08:23  RE: šaman nebo neznalý?
29.12. 06:12  Tezka rada.
29.12. 11:53 Agulár  RE: Lehká rada.
03.01. 01:08 p.  RE: Lehká rada.
29.12. 07:12 Saša  Tři ze čtyř Američanů věří na duchy
29.12. 08:04 Satanist  RE: Tři ze čtyř Američanů věří na duchy
29.12. 13:14 karel4u  RE: Tři ze čtyř Američanů věří na duchy
29.12. 07:27 Staněk  Vtipná parodie na antropomorfismus v myšlení.
29.12. 12:17 fohat  mladý zkušený praktik
29.12. 13:55 F&T  Byla ta tráva alespoň dobrá
29.12. 15:39 keduT  autor a jeho parta
29.12. 17:52 Luxor  Dotaz
29.12. 17:57  RE: Dotaz
29.12. 18:20 Luxor  RE: Dotaz
29.12. 18:18 abc  RE: Dotaz
29.12. 18:40 Luxor  RE: Dotaz
29.12. 19:07 abc  RE: Dotaz
29.12. 21:00 Luxor  RE: Dotaz
30.12. 19:16 Zeměžluč  RE: Dotaz
30.12. 23:57 Luxor  RE: Dotaz
29.12. 18:15  Z jiného hlediska
29.12. 20:13  
30.12. 18:13 L.C.  RE:
30.12. 02:56 siky  Neni to nahodou jinak?
30.12. 19:09 Chládek  Zeměžluč
30.12. 21:03 Lin  Jaký je rozdíl?
01.01. 16:25 n.z.  Tenhle clanek je paskvilem
07.01. 14:19 Ad ak  k článku

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

20

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 38 čtenářů částkou 6 856 korun, což je 20 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

I mainstream začíná přiznávat, že očkovací utrejch COVID ZPUSOBUJE08.12.21 20:39 Británie 2

Vystrašiť mutací a napíchat! 08.12.21 13:38 Česká republika 0

Odbory Pro Libertate vyzvaly ministra vnitra k jednání o zamezení nátlaku na očkování bezpečnostních sborů08.12.21 04:44 Česká republika 1

Důvod akce Covid: Světová dohoda o pandemii - WHO chce omezovat lidská práva pod záminkou pandemie08.12.21 04:22 Evropská unie 0

Evropa rychle spaluje své zásoby plynu07.12.21 21:58 Evropská unie 1

Zpochybnění vakcinace jako jediné "správné" cesty... Odkazy na studie a další zajímavosti07.12.21 10:59 Neurčeno 0

Kubek, Svrčinová a další sadisté se bojí. A to je dobře :-)07.12.21 10:48 Česká republika 3

Po 1.2.2022 plánují cizinci exodus z Rakouska06.12.21 16:17 Rakousko 0

Aplikace e-Rouška uhnila a končí05.12.21 19:16 Česká republika 4

Pfizer “fair play”05.12.21 10:12 Neurčeno 7

Očkováním k rakovině? Nová zjištění jsou šokující04.12.21 23:56 Neurčeno 4

Chytrá karanténa se ukazuje jako krádež stovek milionů z majetku nás všech03.12.21 23:02 Česká republika 1

Vrak letounu F-35, který havaroval ve Středozemním moři, ukradla neznámá země.03.12.21 15:59 Neurčeno 6

Mutace Omicron – globalistická autoritářská příručka svlečená do naha02.12.21 20:21 Neurčeno 0

Turecko si uzurpuje enormní množství ruského plynu pro sebe02.12.21 18:35 Turecko 1

Vakcínu Valneva ČR neobjednala!02.12.21 17:46 Česká republika 8

Profesor Alexander Reďko o Covid-1930.11.21 17:25 Rusko 2

Dostálovi hrozí vyhazov z týmu Pirátů. Nelíbí se jim, jaká data šíří o covidu30.11.21 16:49 Česká republika 1

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování30.11.21 15:25 Česká republika 1

Vláda chce zavést povinné píchání mRNA injekcí - přesto, že tvrdila, že to je lež30.11.21 10:54 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
22,46 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,67 Kč
Kanadský dolar
17,73 Kč
Australský dolar
16,11 Kč
Švýcarský frank
24,40 Kč
100 japonských jenů
19,77 Kč
Čínský juan
3,54 Kč
Polský zloty
5,52 Kč
100 maď. forintů
6,97 Kč
Ukrajinská hřivna
0,83 Kč
100 rublů
30,53 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 116,80 Kč
1 unce stříbra
503,82 Kč
Bitcoin
1 118 346,31 Kč

Poslední aktualizace: 9.12.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 7 144