Diskuze k článku

Irán a strategické obkličování Sýrie a Libanonu

Příspěvků 19

13.12.2011 21:02

Čo majú spoločné Irán, Sýria, Libanon a "záchrana" Eura?

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Carl P.G. von Clausewitz:
"Vojna je len pokračovaním politiky inými prostriedkami"

Rozvinutý preklad do terminológie súčasného politického marketingu:

"Klasické vojenské operácie sú len logickým pokračovaním in-formačných=z lat.obraz=pohľad=názorových=z st.gr.politických operácii-technológii (4.Kreditno-finančných,3.pseudonábožensko-ideologických,2.Chronologických,1.Socio-kulturologických mat(r)íc) objektívneho globálneho procesu koncentrácie moci, ktorý ide mimo toho, či sa niekto (napr.Obama, tandemy Med.Putin, Merkózy, GPP, R&R,..) do neho subjektívne mieša, alebo nie". Otázkou v prípade vmiešavania sa do identifikovaných objektívnych procesov sú ciele ich ovplyvnenia a požívané technológie socio-kultúrneho inžinieringu.

Finančné operácie sú na blízkom východe z dôvodu zákazu úročenia koránom málo efektívne. Ideológia pseudonáboženského h-is-tórického islamu sa však snaží západnému agresívnemu biblickému konceptu riadenia kultúry len oponovať, no neponúka alternatívu jednoduchej jasnej rasistickej selektívne protofašistickej sociologickej doktríne Biblického Deuteronómia. Navyše je pôvodný funkčný filozofický(z st.gr.prepojenie teórie s praxou) príbeh zachytený v koráne fragmentálne chronologicky rozhádzaný, čo je podstatou väčší problém, ako tu opakovane rozoberané antihumánne prvky samo(?)riadenia spoločnosti nainfikované profesionálmi do biblie a judaistickej Tanah(t.j.aj Tóry, etc..).

k 4.skupine(kategórii) vojenských technológii
Globálna ekonomická vojna, ktorá je vedená identifikovanou nadnárodnou štruktúrou(odb.GP-Global prediktor,nick-parasite, predator) proti (nielen)národom Európy neposkytuje teda v krátkom časovom horizonte na blízkom východe "adekvátne operatívne možnosti".

5.skupina komunikačných(vojenských) technológii:
Alkohol a iné narkotiká spolu s niektorými prostriedkami farmácie, kozmetiky a hudby tiež poskytujú aj kvôli známym čiastočne pozitívnym stránkam miestnych pseudomonoteistických kultúrnych zvykov
"len obmedzené dlhodobejšie a celkovo problematické možnosti kontroly oblasti".

Preto sa prechádza v tzv.moslimskom svete k poslednej možnosti subjektívnej snahy samozvanej globálnej "elity" o kontrolu objektívneho procesu globalizácie a tou je
6.Klasická horúca vojna vo svojich mnohých obrazoch-formách.

Z pohľadu "elít" a "vojenských manažérov" je teda "tvorenie" vojny(prostriedku, prípadne aj cieľového "permanentného", či dlhodobého prechodného stavu) tiež zasa len proces in-formácie príslušného obrazu. T.j. snahy o spôsob riadenia komunikácie (konfliktu) s cieľom vytvorenia istého konkrétneho želaného(?) cieľového obrazu budúcnosti pri použití zmien príslušných mier(technológii).

Fragmentácia(niekedy až po atomizáciu) je pred kontrolovaným in-formovaním a homogenizáciou tradične želaný stav spoločnosti z pohľadu manažmentu.

Myslím jeden švédsky spisovate...Automaticky kráceno

258484

13.12.2011 21:07

Čo má dnes spoločné Irán a EU?

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

1.pokračovanie Irán a EU..

Myslím jeden švédsky spisovateľ povedal v min.storočí:
"Fašizmus môže tak isto dobre fungovať pri zabezpečení cenzúry a neinformovanosti(odrezaní objektu riadenia od nežiadúcich informácii), ako aj pri presýtení in-formáciami a dezinformáciami(štatistickom riadení de- a in-formačného šumu)"

Zhrňme teda podstatu tém diskutovaných posledné dni na fórach:

Stratégia samozvaných "elít" snažiacich sa o riadenia objektívneho procesu globalizácie v rámci Európy je okrem iného logicky momentálne previazaná so snahou niektorých zištných a pseudopatriotických kruhov U.S.(a ich výkonného aparátu na "starom kontinente" ) oslabiť Európu a zamedziť snahe o bližšiu kooperáciu skoordinovanej technologizovanej Európy a zdrojov Ruska. Tento blok štátov, či alternatívny konglomerát(?) by totiž automaticky geopoliticky začal dominovať U.S. Európa sa zároveň nemôže prakticky v dnešnej situácii skoordinovať bez spoločnej meny. Riadené útoky "finančných trhov" totiž meny jednotlivých štátov dnes nemôžu prežiť. Ani DM a Nemci to dobre vedia. Aj z tohoto dôvodu bolo na klávesniciach vytvorené za pomoci samotných békajúcich obetí to obrovské množstvo fiktívnych špekulatívnych finančno-vojenských prostriedkov s jeho následnou akumuláciou do kreditno-finančných "nástrojov"-technologických zbraní tzv. 4.kategórie.

Otázkou teda nie je:
"Či podporiť spoločnú menu EU ďalšími dlhovými prostriedkami, alebo nie?"

Ako bolo neraz nie len tu v diskusiách povedané:
"Je nevyhnutný prechod na udržateľnú ekonomiku - zodpovednú k obmedzenými parametrom biosféry, neparazitickú, nie nutne neexpanzívnu, resp.kontrolovateľne expanzívnu, neinflačnú t.j.BEZÚROČNÚ".

Úrok(a jeho splatenie, ktoré nie je možné bez ďalšieho úverovania, inak sú peniaze zasa z obehu kumulované do bánk) totiž nie je priamo viazaný na výrobu tovarov a služieb, ktorých má byť konštantne toľko, čo obeživa. Týmito mechanizmami vytvára priestor na špekulácie a kumulovanie nekrytého kapitálu=mocenských finančných vojenských prostriedkov na kontrolovanie procesu globalizácie tichými správcami majiteľov bánk privátnych a aj "centrálnych spoločenských".
Zároveň úrok akceleruje umelo spotrebu z dôvodov potreby platenia úverov výrobcami. Ročná výroba tovarov a služieb zasa pri tomto systéme v podstate nemôže zodpovedať množstvu potrebného obeživa, ktorého sa tlačí stále viac, čo má za dôsledok spomínanú infláciu a pomocou nej vytváranie stresu a cielenej takto potichu inštitucionalizovanej korupcii morálky obyvateľstva ako základného predpokladu možnosti jeho manipulácie a zároveň inflácia kumuluje nekryté virtuálne prostriedky na hore uvedenú mocenskú politiku(dnes napr.podvodnú akvizíciu energetiky z privátneho spoločného vlastníctva občanov). Keďže tzv. biblický systém je z kategórie systémov so zakrytým kódom, v zásade sa bráni de...Automaticky kráceno

258485

13.12.2011 21:10

Čo má dnes spoločné Irán a EU

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Keďže tzv. biblický systém je z kategórie systémov so zakrytým kódom, v zásade sa bráni deklarovaním opaku toho, čo koná v skutočnosti. Ide o obzvlášť rafinovanú, no pritom "klasickú" starú známu manažérsku technológiu.

Pre ovčanov je kolobeh úročenia, inflácie, expanzie, stresu a spojenej nevyhnutnej demoralizáciou a spoločenským rozkladom v jednotlivých kultúrach po svete symbolizovaný napr. drakom, či hadom kúšucim si do vlastného chvosta.

Pre samozvané "elity" zasa tento kolobeh v "hermetizme,freemasonizme, ezoterizme, mysticizme,.." symbolizovaný napr. aj fénixom, ktorý po každej cielene preddefinovanej "kríze", vojne, či holokauste spôsobenom stále tým istým v biblii propagovaným mechanizmom(Deuteronomium 23:19 – 20; Deuteronomium 23:19 - 20, 28:12; St.zák. Izaiiáš 60:10 — 12) získavania prostriedkov na zotročovanie a vraždenie globálnou nadnárodnou fašistickou "elitou", znovu a znovu použije tú istú tisícročiami overenú otrokársku low-end high-technológiu.

Od tohoto mechanizmu úročenia a nekrytých peňazí na báze fraktálnych rezerv, ktoré sú s úvermi prepojené, majú odviesť pozornosť tak blbé pseudointelektuálne otázky o ne-záchrane toho istého vražedného mechanizmu v rámci EU, ako aj napr. tu toľko diskutované z tej istej dielne pochádzajúce tzv. "Protokoly sionských mudrcov".
Nie že by v nich nebolo mnoho pravdy, no pri porovnaní:
Koľko ľudí čítalo PSM a koľko oviec si melie nevedome hlavu bibliou neočistenou od hore spomínaných a pár ďalších zvráteností("Človek sa vraj už rodí hriešny a s afinitou k zlu; neokús jablko poznania dobra a zla, Boh je vraj pán; slepá viera v boha namiesto viery Bohu, Boh nechá zabiť svoje dieťa za zlobu druhých a pár ďalších vyjadrení mierne povedané hraničiacich so satanizmom a robiacich dehumanizujúcu prácu v podvedomí más po tisíce rokov)?

Kto zachraňuje dnešnú formu EU, kope hrob svojim deťom.
Samozrejme sú politici mediálnymi zombižoldniermi odrezaní..

97-98% tovarov a služieb je vyrábaných na báze el.energie, resp.energonosičov na ňu prepočítavaných. Niekto tu tvrdil, že je to vraj "len" 85-90%, čo však na podstate moc nemení.
Navyše zlato a diamanty k životu určite tak nepotrebujeme ako energiu, pričom tá priamo zodpovedá aktuálnemu objemu tovarov a služieb. Navyše Global GDP = smeruje k takmer cca.75 tis.miliárd $ a svetové zásoby zlata sú odhadované len na cca.100 000t.Takže koľko by asi tak stál pri celosvetovej potrebe obeživa 1 gram zlata? Kto teda propaguje zlato ako staronový invariant za tejto situácie je proste utopistický blázon a ako pseudoekonóm z ovčanov zrelý na psychiatriu. V tom majú zasa raz "elity" pravdu, pričom tradične isto zvažujú, ako túto tuposť využiť vo svoj prospech-viď kšefty so zlatom, predaj rezerv ČNB a iných krajín, následné silné stúpanie cien, potom pád, znova stúpanie a s tým pri každej riadenej operácii spojené obro...Automaticky kráceno

258486

13.12.2011 21:13

Čo má dnes spoločné Irán a EU

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

3.pokračovanie.. Irán a EU..

predaj rezerv ČNB a iných krajín, následné silné stúpanie cien, potom pád, znova stúpanie a s tým pri každej riadenej operácii spojené obrovské zisky nekrytých, no stále pre nezáujem stáda o realitu, stále platných žetónov moci a krvi.

V otázke energoinvariantu majú Rusi vyzerá v zásade jasno a o tom boli na hlas(či potichu) pred pár dňami rokovania Medvedeva s Klausom o "energetickej bezpečnosti" a spolupráci. Či Češi, tak, ako aj ostatní Európania a iné tu už dávnejšie spomínané z časti dohodnuté krajiny(viaceré ropné moslimské krajiny, Čína, Malayzia, Vietnam, Mongolsko,Pakistan, India, Brazília, Venezuela,..) idú do nového modelu ekonomiky na báze energoinvariantu, alebo nie?
Resp. dohoda detailov.
Viď podstata prebiehajúcich rokovaní Gazprom - E.ON Ruhrgas a.g., GAF - Gaz de France,..
Je samozrejme jasné, že vývoj udalostí nahráva do rúk realitu vnímajúcej mocenskej politiky Kremľa, ktorý má v tomto prípade až NEBEZPEČNE dobré karty.

Rokovať(aj v rámci EU pomaly nahlas, či zatiaľ ešte stále potichu?) treba teda o tom, čo s touto výzvou a zachovaním si skutočného manévrovacieho geopolitického priestoru. S ohľadom na zodpovednosťou k ďalším generáciám pri vzájomnej spolupráci s EU, Ruskom a inými hráčmi smerom k všeobecne prospešnému zavŕšeniu procesu globalizácie a čo najširšej a najhlbšej eliminácii globálnych kooperujúcich paraziticko-genocídnych tajných, polotajných a verejných organizácii.

Dub minule v diskusii navrhoval ako výmenný systém maticu vzájomných pomerov produktov a služieb s ľubovoľnými voliteľnými invariantmi.
Je to super nápad vhodný pre komunity, no z narastaním množstva položiek narastá automaticky na neúnosnú mieru množstvo možných kombinácii a pomerov, čo spôsobuje pri väčších celkoch zákonité problémy(my sa podobnými elektronickými výmennými modelmi a ich rozvojom pre lokálne samosprávy budeme zaoberať ďalej, no môžeme ich aj tu na fóre podrobnejšie rozobrať..).
Zároveň je nevyhnutné tak trh, ako aj celú ekonomiku riadiť s cieľom zabezpečenia definovateľných základných potrieb populácie a neustálou technologickou-logistickou optimalizáciou, čo je bez špecifikácie základnej optimálnej vzťažnej jednotky=etalónu nereálne.
T.j.ak nechcem byť nejaký nevedecký dnešný papagájonovinár, pseudopolitik, či na lži habilitovaný pseudoekonóm, čo napriek zdravému rozumu naďalej bude tvrdiť,že
"trh sa riadi sám", alebo nebodaj
"ekonomika je tak komplikovaný proces, že sa nedá odhadnúť a tak ani riadiť".

Správnou otázkou je teda:
Akú EU podporiť?
My samy, tak ako aj Česi, či Nemci dlhodo šancu prežiť ako "úplne samostatné" štáty v globalizovanom svete(a iný nebude) nemáme. V tom majú samozvané "Európske šPičky" pravdu a okrem iného na tejto zdravej logickej objektívne danej nevyhnutnosti sa snažia komiSSári zvrátiť európsky vývoj do ...Automaticky kráceno

258487

14.12.2011 16:52

RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU

dub 94.?.?.?

Reakce na 258487

nechám-li stranou energoměnu, tak by mne zajímalo, proč zde pořád podsouváte, že jde řešení jen pro malou komunitu.
buď záměrně, nebo jste vůbec nepochopil o co jde a jak to funguje.

celý systém cen/směnných poměrů vždy BYL, JE a BUDE jednou velkou maticí. vždy jde o přepočítací poměry mezi veškerým "zbožím", protože veškeré zboží jako ekvivalent hodnoty je vzájemně zastupitelné, a tudíž z podstaty vždy existuje směnný poměr mezi veškerým zbožím, tedy matice.

takže jediným rozdílem oproti stávající matici je, že se arbitrárně nastaví výchozí referenční bod a všechny poměry se automaticky přepočtou.
protože pokud dnes vejce stojí 4 kč, kilo jablek 20 a barel ropy 1800, jde o směnný poměr 4:20:1800
pokud se zavede základní referenční bod, tedy základní jednotka 1 žolík = 1 vejce, tak budou ceny 1, 5, 450. tedy zcela identický směnný poměr.
a pokud tato matice dnes pokrývá veškeré komodity a služby, bude je pokrývat i matice nová. a směnný poměr se i nadále bude řídit dostupností zdrojů a poptávkou po nich.

s tou výhodou oproti vaší energoměně, že podkladem peněz tak bude veškeré "zboží" a tudíž nemůže dojít k monopolizaci tvorby peněz a neoprávněným výhodám plynoucích z toho, že někdo zrovna náhodou sedí na jediném podkladovém aktivu daných peněz. a tudíž to brání i manipulaci, která je jinak při monopolu (včetně přírodního) zákonitá. protože "zboží", ergo v tomto systému měnu, může vytvářet každý. takže když to nejde přímo, tak aspoń zprostředkovaně přes výsledný produkt je základem měny veškerá lidská práce - spravedlivé a nemonopolizovatelné.

jsou to snad nějak složité počty a logika? nebo to jen nechcete slyšet?

258554

14.12.2011 17:04

RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 95.?.?.?

Reakce na 258554

Súhlas udo-v energo-invariant vytvára monopoly, kým naše zabraňuje vzniku monopolov a zabraňuje manipulácií.

258558

13.12.2011 21:15

Čo má dnes spoločné Irán a EU

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

4.pokračovanie Irán a EU..

V tom majú samozvané "Európske špičky" pravdu a okrem iného na tejto zdravej logickej objektívne danej nevyhnutnosti sa snažia komiSSári zvrátiť európsky vývoj do starých fašistických koľají. Samozrejme konajú pravdepodobne znova často zombioroboticky, rasp. podľa hesla:
"Uhodnout, vyhovět, přežit"
Prípadne pritom pre seba, rodinu s kamošov čo najviac ujebabrať a užiť si tú chvíľu slávy(výlety, foto, konferencie), veď ktohovie, čo sa môže stať zajtra zase za "nehoda" pri dákom zlom od-hade..

Po zavedení energoinvariantu a bezúročného investičného bankovníctva(modely tu boli uvedené) by už zostalo uvoľniť len korporátne a dogmaticko-ideologicky viazaný vývoj vedy smerom k neutopistickej skutočnej "voľnej" Energii v jej rôznych formách (samozrejme v rámci správneho výkladu 2.Termodynamického zákona) existujúcej prakticky neobmedzene aj v atmosfére obrovského dynama v ktorom sa nachádzame medzi ionosférou a kovovým jadrom. Pri neobmedzenom dostatku energie a aj pri dnešnej úrovni automatizácie by ceny klesli prakticky na nulu, pričom už dnes bez olovenej gule úročenia je základný plat plne reálny. Ľudia by prestali byť pod neustálim umelým stresom, plánovali by v kľude rodiny, vzdelávali by sa a nemuseli by sa báť o zabezpečenie v starobe, čím by automaticky klesla globálna pôrodnosť a vývoj populácie by zároveň prestal ísť podľa exponenciálnych živočíšnych rozmnožovacích kriviek. Všeobecne by sa začali postupne chovať prirodzene-ako skutoční Ľudia a začali by napĺňať svoj potenciál=svoje úlohy, ktoré tu v nekonečnom vesmíre pred nimi stoja.

A voila - máme tu prvotné kresťanstvo, či komunizmus, alebo pôvodný nedeformovaný islam, pričom luxus(nadštandard) môže byť, no jeho zabezpečenie pre pár samovyvolených nesmie byť prvoradým cieľom celej ekonomiky.

Prvoradá je osveta. Ak masy nebudú chápať a chcieť, je reforma zhora nemožná. To je hlavná slabá a zároveň silná stránka samozvanej parazitickej "elity" v rámci objektívneho nastavenia systému. Konať na fórach vo svojom okolí, na dedine, paneláku..postupne vysvetľovať, vysvetľovať a vysvetľovať a keď je aspoň pár Ľudí, ísť do samosprávy, okresu, parlamentu a evolučne(nie revolučne) meniť zdola spoločnosť.
Ako voda(symbol informačného prostredia), keď vzlína zo spodu ku koreňom jednotlivca v spoločnosti.

258488

13.12.2011 22:07

RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 206.?.?.?

Reakce na 258488

Vyčerpal jste svých 10 příspěvků na měsíc. Nashledanou v lednu.

258492

14.12.2011 18:31

RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 258492

Dobrý den pane Stwora, taková osobní poznámka - Pokud chcete někomu něco SLUŠNĚ sdělit jako gentleman, tak je vhodné ho oslovit a třeba i poprosit.. Čili já bych tuto větu formuloval takto: "Pane Udo, prosím Vás, omezte své příspěvky, už jich máte 10. Děkuji."
Je to už třetí případ, kdy jsem si toho všiml (pan Moudrostrak, pan Janko a teď Udo..) a vždy mám z toho smíšený pocit, že prostě některý den máte špatnou náaladu a takto vyloženě nevhodně reagujete. Je to jako kdyby obchodník vyhodil svého zákazníka s tím, že už tam byl tento měsíc 10x. Pochopte prosím, že příspěvky některých lidí jsou kořením tohoto webu a často jsou i hodnotnější než samotný článek.
Pokud Vám dělá problém ten limit, tak vybraným kvalitním přispivatelům dejte NEOMEZENÝ limit. Udělejte ze sebe jednou granta..
Pokud je problém v tom, že narůstá kapacita stránek Vašeho webu a tím i náklady, mám jednoduché řešení - nechte přístupné články jen cca 5-7 let nazpět. Starší ročníky převeďte do PDF (včetně DISKUZÍ!!) a dejte třeba jen odkaz k jejich stažení. Tím si je stáhneme pro historické hodnoty (až třeba za 10 let zakážou volný internet) a Vám se uvolní kapacita.
Děkuji předem, přeji klid v práci, hodně spokojených čtenářů a přispívatelů. Zdravím P. [cool]

258565

14.12.2011 19:24

RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 206.?.?.?

Reakce na 258565

>Dobrý den pane Stwora, taková osobní poznámka - Pokud chcete
>někomu něco SLUŠNĚ sdělit jako gentleman, tak je vhodné ho
>oslovit a třeba i poprosit..

Máte pravdu. Budu příště oslovovat, ale prosit nebudu, protože tady nejde o laskavost od dotyčného. Ta laskavost je spíše na mé straně, že mu poskytuji prostor k vyjádření.

>Pochopte prosím, že příspěvky některých
>lidí jsou kořením tohoto webu a často jsou i hodnotnější
>než samotný článek.

Jsou tady takové příspěvky, ale je to zhruba jeden na tisíc jiných, bez kterých bychom se klidně obešli.


>Pokud Vám dělá problém ten limit, tak vybraným kvalitním
>přispivatelům dejte NEOMEZENÝ limit. Udělejte ze sebe jednou
>granta..

To je vyloučeno. Snažím se omezit tlachavost stálých štamgastů. Nechci tady mít "diskuzi" jako na iDnes. Domnívám se, že poskytovaný prostor 10x2000 písmen bez cenzury pro každého je dostatečný. A jsem dosti benevolentní i při několikanásobku těch deseti příspěvků. Často mají lidé 40, 50 i více příspěvků za měsíc, aniž bych je omezoval.

>Pokud je problém v tom, že narůstá kapacita stránek Vašeho
>webu a tím i náklady, mám jednoduché řešení - nechte
>přístupné články jen cca 5-7 let nazpět.

Ano, kapacita je problém. Jedeme na sdíleném hostingu. Databáze má 160MB, z toho 140MB tvoří diskuze. Nabídl jsem už před dlouhou dobou lidem diskutovat na fóru, kde je jiná databáze. Tam mohou více tlachat. Ale to pro ně není přitažlivé. Chtějí publikum pro své tlachy a tam ho prostě nemají.

>Starší ročníky
>převeďte do PDF (včetně DISKUZÍ!!) a dejte třeba jen odkaz
>k jejich stažení.

Kdo udělá? Máte představu, kolik by to bylo programování? A i ty PDF soubory zabírají místo. Můj hostingový plán sčítá všechnu kapacitu zabranou mými soubory ať je to databáze nebo pdf nebo cokoliv jiného. Navíc stahování PDF by vyvolalo zvýšený traffic a tam jsem také skoro na doraz.

258567

14.12.2011 19:35

RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 83.?.?.?

Reakce na 258567

Pdfka se dají uložit i jinam.

http://www.multiload.cz/
http://multiupload.com/

A třeba na takovém http://www.filesonic.cz/ Vám budou dokonce za downloady vyplácet "všimné".

A nebo konečně trošku pustit žilou nějaké reklamce. [mrknutí jedním okem]

A nebo to prostě a jednoduše řádně promazat od nepodstatných článků a komentů.

160 MB zase není tolik, aby se z toho 50 mega smazalo a zbytek zapakoval a někam odložil. http://www.uloz.to/
Byť jako uložená a zabalená html stránka a ne pdfko.

258568

14.12.2011 20:39

RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 206.?.?.?

Reakce na 258568

>Pdfka se dají uložit i jinam.

Jistě. A zůstanou tam neomezeně dlouho? A naprogramujete ten převod z databáze do pdf se zachováním struktury a formátování, že ano? To bude jistě snadné. Také musíte nějak vyřešit vyhledávání a rozdělení do mnoha souborů, hovoříme jen o 4500 článků a nějakých 250 tisících příspěvků.

>A nebo konečně trošku pustit žilou nějaké reklamce. [mrknutí jedním okem]

Další výborný nápad. Reklamy mi se jen hrnou, nestačím je odmítat.

>A nebo to prostě a jednoduše řádně promazat od
>nepodstatných článků a komentů.

Ano. Stačí přečíst těch 250 tisíc komentářů a u každého rozhodnout, zda je podstatný nebo ne. Jednoduché jak facka.

Máte víc podobných rad?

258576

14.12.2011 22:08

RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU

djb 90.?.?.?

Reakce na 258576

http://www.hostmonster.com/ tvrdí, že neomezuje trafic ani diskový prostor, je na nich něco špatného ?

Pro zajímavost - existuje pro php knihovna mPDF, která převadí formátované html do PDF, ale asi všichni tušíme, že PDFka jsou jako formát pro archiv nesmysl (velikost, uživatelská přívětivost...)

Já bych použil spíš html, převést se to dá i docela primitivně bez programování stažením sajty něčím jako http://www.httrack.com/ a to pak uložit komprimovaně.

Nebo mít pro archiv oddělenou databázi a v ní mít tabulky ve formátu ARCHIVE, který komprimuje data přes zlib, sice jen pořádcích, ale pokud necháte tabulku zoptimalizovat, tak to zkomprimuje napříč daty.

No, jistě to budou rady k ničemu, neb my zvenčí nevidíme přesně do situace (cena hostingu, přidělený CPU time, bandwidth apod.)

Tak případně pardon za tlachavost...

258580

14.12.2011 23:09

RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 206.?.?.?

Reakce na 258580

>http://www.hostmonster.com/ tvrdí, že neomezuje trafic ani diskový prostor, je na >nich >něco špatného ?

Není. Existují desítky lepších hostingů než mám já. Levnějších a bez omezení traffic. Jenomže to jsou zase sdílené hostingy. Převést rozsáhlou agendu Zvědavce jinam je práce na měsíc, přičemž bych nesměl dělat nic jiného. Existují služby, které využívám jaksi navíc, a které nový provider nemá nebo má je jinak. Například mailing list, mail-server, podpůrné knihovny php (jako ta vámi jmenovaná mPDF), kompresní a optimalizační moduly, ssh, konverze měn a další. Ty služby jsou vyladěny, znovu je udělat, je hodinářská práce.

A k tomu obchod (e-shop), fórum a blog. To vše jsou samostatné aplikace, které musí být znovu převedeny do nového prostředí.

Nejsem proti tomu to udělat, ale chtěl bych konečně řešení s vlastním serverem. Znovu šít všechno na míru a znovu pro sdílený hosting (=dočasně) mě příliš neláká. Už jsem měl objednán i vlastní server, jenomže se ukázalo, že by na něm byla i databáze a mail server a tohle řešení se mi nelíbí. Na neštěstí tohle je, co nabízejí všichni. Navíc backup dělají za velký příplatek.

Httrack znám a používám. Bohužel vzhledem k rozsahu a provázanosti stránek generuje stovky tisíc stran jako výstup. Vyzkoušeno. Chtěl jsem ho použít pro Zvědavce na CD. On totiž každý odkaz generuje staticky takže každý článek je tam tolikrát, kolikrát do něj lze vstoupit s různými parametry.

Zlib máme nastavenou jako default. Tabulky jsou optimalizovány denně.

A netlacháte. To jsou dobré rady, akorát že nemáte představu o složitosti a provázanosti Zvědavce za ty roky.

258587

15.12.2011 0:01

RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU

djb 90.?.?.?

Reakce na 258587

Chápu, mlčím, s tím neporadím, to se holt musí "jenom udělat".

Ale k tomu Zvědavec CD. Tomu by se dalo pomoci - vygenerovat v php stránku s odkazy (článek/komentáře), takové CD Menu, a pak stáhnout tuto jednu stránku do první úrovně vnoření.
Nevím teda kolik má CD omezení souborů v adresáři, ale asi by nebyla velká komplikace pak tu stránku párkrát nakopírovat a jen změnit WHERE "od - do".

258589

15.12.2011 1:00

RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU

p. 125.?.?.?

Reakce na 258567

... souhlas ...kdyz nekdo neumi vyjadrit svoje myslenky jednoduse/kratce/ a vystizne tak vytvari zbytecne verbalni povodne ....a co s nimi...jsou na nespravnem mista v nespravny cas ....snad si mysli ze jsou na mezinarodnim symposiu,nebo na politickych schuzich, kde jsou petihodinove vylevy verbalnich prujmu zcela bezne ....

258593

14.12.2011 0:39

RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU

p. 125.?.?.?

Reakce na 258488

...."pro zavedeni energoinvariantu a bezurocneho bankovnictva..by uz zostalo uvolnit korporatne a dogmaticko-ideologicky viazany vyvoj vedy smerom k neutopistickej skutocnej volnej Energii"... prosim vas s rozumite tomu nekdo...?

258501

14.12.2011 1:18

Jestli to není taky o plynu a ropě

haban drhaban (zavináč) email (tečka) cz 178.?.?.?

Don’t Pass (on the) Gas: Israel’s Gas Discoveries are an American Strategic Asset Worth Protecting
Článek z webu The Jewish Institute for National Security Affairs.
Obsahuje mapku ložisek.

258507

16.12.2011 21:53

Tak , kde je pravda? Asi, jako vždy někde uprostřed!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 88.?.?.?

Karel Dolejší to v BL popsal naprosto přesně! Vybírám úryvek z článku:

Klíčově důležité je totiž ve skutečnosti toto: Sýrie se natolik znelíbila Západu nikoliv z toho důvodu, že potlačuje protivládní protesty vojenskou silou atd. (do jaké míry byly tyto protesty na počátku spontánní a do jaké míry už tehdy uměle vyvolávané, to lze z perspektivy středoevropského pozorovatele teď opravdu jen ztěží rozhodnout; jisté však je, že aktuálně dostávají protivníci prezidenta Asada vydatnou finanční, vojenskou, logistickou a organizační pomoc ze Saúdské Arábie a Turecka), protože stejný postup se například bahrajnskému či saúdskému režimu bez větších potíží toleruje. Předmětem sankcí a pod hrozbou intervence je naopak Sýrie proto, že v příslušném kontextu nepředstavuje vůbec samostatnou entitu, ale pravou paži Íránu a současně (pronajatou) nohu, kterou stojí ruský námořník v Tarsu na břehu Středozemního moře.

Lamentace amerického ministerstva zahraničí nad utrpením syrských demonstrantů by zněly neskonale dojemněji, kdyby při nich Washington neležel v posteli se Saúdskou Arábií, která jednak ochotně a bez rozpaků dělá totéž co Asad, jednak jeho protivníky usilovně podporuje v jejich nezadatelných a nezcizitelných právech vystoupit proti utlačitelskému režimu, která svým vlastním občanům tak vydatně upírá. Saúdský režim je nejméně stejně hnusný jako syrský, ale to zde přirozeně není vůbec podstatné, protože má se Spojenými státy společné zájmy.

http://blisty.cz/art/61448.html

258674

Příspěvků: 19

13.12. 21:02 udo1  Čo majú spoločné Irán, Sýria, Libanon a "záchrana" Eura?
13.12. 21:07 udo1  Čo má dnes spoločné Irán a EU?
13.12. 21:10 udo1  Čo má dnes spoločné Irán a EU
13.12. 21:13 udo1  Čo má dnes spoločné Irán a EU
14.12. 16:52 dub  RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU
14.12. 17:04 Oracle  RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU
13.12. 21:15 udo1  Čo má dnes spoločné Irán a EU
13.12. 22:07 Vladimír Stwora  RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU
14.12. 18:31  RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU
14.12. 19:24 Vladimír Stwora  RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU
14.12. 19:35  RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU
14.12. 20:39 Vladimír Stwora  RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU
14.12. 22:08 djb  RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU
14.12. 23:09 Vladimír Stwora  RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU
15.12. 00:01 djb  RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU
15.12. 01:00 p.  RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU
14.12. 00:39 p.  RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU
14.12. 01:18 haban  Jestli to není taky o plynu a ropě
16.12. 21:53  Tak , kde je pravda? Asi, jako vždy někde uprostřed!

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

38

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 81 čtenářů částkou 13 390 korun, což je 38 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Šest válek, které Rusko ostudně prohrává20.09.21 21:43 Rusko 0

Zaočkovaný arcibiskup Babjak sa počas návštevy pápeža nakazil covidom-19. Hovorí sa aj o ďalších menách20.09.21 15:24 Slovensko 0

Jak vypadá elektromobilita v praxi :-)20.09.21 15:21 Česká republika 1

Náhubky u dětí způsobily oslabení imunity a teď se plní ordinace20.09.21 01:35 Česká republika 0

Odsunutý sudeťák potomkem sv. Ludmily - církev opět ukázala, kdo je jejím skutečným spojencem19.09.21 12:00 Česká republika 3

Ópiová akože "epidémia" v USA: Ako vyzerá jedna ulica vo Philadelphii19.09.21 10:43 USA 0

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 2

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 5

Naprosto šílená propaganda - "Očkovaný prý zemřel kvůli neočkovanému"17.09.21 18:59 USA 1

Zprávu o EU: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal...17.09.21 18:58 Evropská unie 0

WHO vydáva nové odporúčania týkajúce sa úpravy ľudského genómu17.09.21 18:24 Evropská unie 1

Odvolali Hanu Lipovskou17.09.21 16:11 Česká republika 7

Diskuze lékařů: Máme málo covidových pacientů. Mohli bychom započítat i uzdravené, aby to bylo děsivější17.09.21 11:38 USA 2

Italové budou moct do práce jen s potvrzením o bezinfekčnosti17.09.21 11:31 Itálie 3

Náhubky dětem! Teď!17.09.21 11:27 USA 1

EU Vyšetřování: Miloš Zeman nešířil Putinovy lži, přiznala BBC. Lži šířila pražská kavárna17.09.21 11:23 Británie 1

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 10

Německý hlavní patolog bije na poplach: "Vakcína je příčinou úmrtí ve 30-40 % pitvaných, nedávno očkovaných osob."15.09.21 18:00 Německo 0

Transgender vyhrál v ženských smíšených bojových uměních - a užíval si to15.09.21 13:26 USA 2

UK oficiální dokumenty: Na covid nejvíce umírají lidé po druhé dávce vakcíny15.09.21 12:52 Británie 1

Měnové kurzy

USD
21,72 Kč
Euro
25,48 Kč
Libra
29,66 Kč
Kanadský dolar
16,94 Kč
Australský dolar
15,74 Kč
Švýcarský frank
23,41 Kč
100 japonských jenů
19,84 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,51 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 270,60 Kč
1 unce stříbra
484,19 Kč
Bitcoin
949 244,50 Kč

Poslední aktualizace: 20.9.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 3 821