Diskuze k článku

Finanční válka: „Stříháni pomocí prodejů na krátko“

Příspěvků 87

4.10.2011 3:02

Ono by to šlo.

Rene Bartosek 69.?.?.?

Zdanit transakce na burze a je po krátkodobých spekulacích. Jenomže to by se nám obrovské množství kreditů z kasína vyhrnulo najednou do realné ekonomiky, což by byl průser. Ale k tomu jednou dojde. Krásný článek, který nám definuje dlouhodobou debilitu homo economicus aneb jak krátkodobě racionálně dojít do úplné prdele. Naprosto to souvisí s dlouhodobou debilitou celého finančního systému. Nestačí, že máme systém fraktalních rezerv k tomu máme systém imaginárních akcií.

Ten příklad toho týpka, co zkoupil 1 milióny akcií a běhen dvou týdnů se jich prodalo 60 miliónů a 60 krát změnili majitele, ukazuje že letadlo fraktalních rezerv je velmi bezpečným strojem do každého počasí ve srovnání s hadraplánem burzovního kasína, kterému se nedopatřením podařilo nabrat velkou výšku. Dopad bývá tradičně tvrdý. Teď když máme ty nuklearní zbraně jsme dostříleli, pán nebo kmán. Až to lidem naplno dojde, tak nebudou demonstrovat na Wall Street, rovnou provedou vánoční výzdobu kandelábru těmi nejuvědomělejšími homo economicus, kteří zavčasu nezohlednili riziko podnikání nepochopili vrtkavou přízeň oškubaného prostého nasraného lidu.

254408

4.10.2011 4:07

RE: Ono by to šlo.

Rene Bartosek 69.?.?.?

Reakce na 254408

Už jsem trochu vychladl. V současnosti neexistuje de facto na západě investiční bankovníctví, ale v islamském světě, Číně ho znají. Takže zpoplatnění transakcí bych se nebál. Žádný pouhý návrat stropů, aby se některé věci nemohli dít. Tyhle věcičky obchodu na burze jsou za prvé zavislácké. Spekulanti na výjímky dokud mají prachy, tak se spekulacemi nikdy neskončí, u poplatků budou chvíli prskat a tvrdit, že regulace a poplatky jsou škodlivé, ale... Za druhé neexistuje na západě investiční bankovnictví, takže masivní odliv kreditů nehrozí. Tihle lidi nic kromě spekulací neumí ani rukama nebo hlavou, investiční bankovnictví v reálu taky neovládají. Tragédií je, že závislaci mají tak drastický vliv na chod celého systému.

Obecně z každé akcie malý poplatek stanovený na základě hodnoty akcie v nějakém časovém období poslední rok, měsíc, týden co je schůdné a reálně bude fungovat. Poplatek nikdy nesmí být nulový, to chraní před spekulacemi levné nebo padající akcie, kdy poplatek relativně k ceně akcie bude od jisté hodnoty růst. Poplatky za transakce musí být vyrovnány každý měsíc, nešlo by to dát do základu daně, muselo by to být vždy zaplaceno jako součást ceny za transakci s výjimkou skutečné bankovní investice. Nezaplacení dočasná ztráta brokerské nebo dealerské licence, plus případně další sankce, včetně trestně právní odpovědnosti.

V případě investičního bankovnictví poplatek vrátit, definovat jednoduše jednoznačně investici. Např. jestliže vlastník akcie zůstane po dobu řekněme jednoho roku stejný. Aspoň by se nějaké kredity dostali zpátky do skutečné ekonomiky, sice přes veřejný rozpočet je to vzhledem ke korupci neefektivní, ale lepší než drátem do oka. Samozřejmě budou existovat nějaké díry, ale tohle jsou obecné myšlenky, ty hlavní díry lze ošetřit, i když neexistuje neprůstřelný systém.

254409

4.10.2011 11:14

RE: Ono by to šlo.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 254409

Ono to kapitálové iluzionistické představení není nic nového pod Sluncem. A starý Marx si s tím i bez počítačů poradil naprosto geniálně, protože byl nejen ekonomie, ale i sociologie a psychologie a kdovíčeho ještě znalý a navíc měl skvělého, stejně fundovaného oponenta v Engelsovi. Z jeho poznání plyne, že žádná dílčí opatření nejsou na moc kapitálu dost účinná aby ji umravnila jinak, než jejím odstraněním a tedy i odstraněním její příčiny - kapitálu - a to jakýmikoliv prostředky, v případě nutnosti i s těmi ozdobami na kandelábrech, jak jste ráčil naznačit. Musí to ale mít hodně autoritativní, obecně přijatelný fundament, aby se to jako všechno čeho se ruka toho "dvoumoudrého", nebo spíš vychcaného (dámy prominou) hominida dotkne, nezvrtlo ve svůj protiklad - zlovůli. Ono to vlastně započalo už v tom Ráji. Že?

Vzít proto v potaz pro začátek to Desatero, spolu s přijetím již dostupného poznání o něčem nad námi ve smysly vnímatelné a logikou matematiky podpořené podobě, se takovým obecně přijatelným fundamentem stát může, pokud se podaří jeho dostatečně masivní a dostatečně včasné rozšíření. Jinak musíme přijmout tu pasáž ze Zjevení Janova o znameních na nebi v již přes týden bouřícím geomagnetickém poli, zapříčiněném explozí slunečního jasu do přímo nebeských sfér projevů rodící se novy, kdy dojde ke stejnému dění k jakému dospěl i ten starý Marx, ale přímo shůry a jen pro nemnohé, zatím co on to chtěl pro všechny.

Ví Bůh, která z těch dvou možností je lepší a zda ta první může zamezit příchodu té druhé. Ovšem zatím co ta první je jistotou, ta druhá je jen nadějí. Ale určitě nebude ta první odsouzena tou druhou, pokud k ní dojde. Bude z ní totiž pro to nad námi patrná snaha přece jen být "k jeho obrazu", což zajisté ocení. A je zde někdo, kdo by takovým oceněním opovrhnul?... Tak nad čím proboha ještě všichni váháte?

254425

4.10.2011 15:38

RE: Ono by to šlo.

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 194.?.?.?

Reakce na 254408

Dobrá cesta. Řešením je znemožnit spekulace nastavením jakési "odpovědnosti" za pořízené akcie určité společnosti. Akcie jsou podílem na hodnotě subjektu, který v ekonomice nějakým způsobem působí a koupím-li tedy podíl společnosti měl bych jej zhodnotit vlastním přispěním min. na úrovni dlouhodobější důvěry ve společnost jejíž akcie jsem nabyl. Jak toho lze docílit ? Zakazovat opětovný prodej akcií asi nebude technicky proveditelné ale lze nastavit jednoduché pravidlo ve formě ZDANĚNÍ zisku se SPEKULATIVNÍHO výnosu. Pokud by např. někdo obratem prodal akcie do např. 5-ti let od nabytí zaplatil by státu 95% ze svého zisku. Pak by se už nikomu nevyplatilo spekulovat a akcie by se prodávaly na základě snahy o skutečné zhodnocení investice. Vím, že je možná i doba 5-ti let krátká ale alespoň někde začít. Současně by měla být max. znemožněna možnost ovlivnění hodnoty akcií různými ratingy a jiným typem (např.mediální) manipulace s "důvěrou" v obchodované komodity. Toto je již opravdový oříšek takřka neřešitelný ale v systému, kde má "Někdo" prostředky na umělé usměrňování důvěry v komodity na burze už nelze mluvit o volném a svobodném trhu. Říká někdo, že navrhuji faktickou likvidaci Wall Streetu ? Asi ano .. Rozhodně ano. Je stále jasnější, že současný systém je neudržitelný a vede k naprostému kolapsu. Je na čase se začít zamýšlet nad alternativou fungující na jiných principech. Anarchie a komunismus jsou utopistické nesmysly. Je tedy nutno uvažovat o jakémsi celkovém UPGRADE kapitalistického systému od samého jádra (principů). Ideálním řešením asi nebude centralistický diktát ve smyslu NWO ale ani tržní anarchie v podobě volného trhu bez principiálních regulací, který funguje na základě zákonů jungle.

254451

5.10.2011 7:01

RE: Ono by to šlo.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 254451

No dobře. Ale když jsou ty dosud známé idee utopické, třebaže byl socializmus dokonce po dost dlouhou dobu několika generací prubnutý (avšak nedodržení postulátu evoluce po revoluci bylo hlavní příčinou jeho pádu), tak kdo a kdy v tomto kapitálovém ghetu je schopný vůbec něco jiného vyplodit tak, aby se to ujalo a mělo perspektivu trvale udržitelné existence nejen našeho druhu, ale života vůbec?

Takže ne socializmus s organizační strukturou a rozpracovanou teorií i praxí, to na rozdíl od reálií života netknuté anarchie, je utopií. Nýbrž právě takovéto utopické snění o reformaci kapitalizmu v jakousi třetí cestu, je pastí z níž není úniku. Marx ty pravdy jen odhalil a je již na jeho následnících, jak s nimi naloží. Ne však tak, že je po prvním pokusu o jejich realizaci v nepřátelském prostředí, chybným vyhodnocením svých závěrů falzifikují. Zejména když je po pádu socializmu zřejmé kdo byli jeho protagonisté, kteří při první příležitosti práskli do bot a vrhli se do náruče jim samým prý odporného kapitálu.

My se buďto se zlikvidujeme v honbě za individualistickým mamonem a tím co s ním souvisí, nebo se vydáme cestou společného prospěchu nahrazením toho "já", za "my". Ovšem nahrazením jen co do jejich pořadí, aby nevznikla mýlka, jíž právě kapitál svými PR agenty před dalším pokusem o socializmus svět straší!!!

Vždyť on ten socializmus se od království božího co do dopadů na lidstvo liší jen v tom světonázoru kreace vůči evoluci, což je pro praktické živobytí zcela marginální záležitost, v níž evoluce navíc vůbec nedokáže odpovědět co bylo dříve, či vejce, či slepice a ke všemu tomu je dnes již i hmatatelný doklad o něčem co nás má na triku, takže spojení obou vizí v jednu je jen otázkou času. Obojí tyto vize jsou ale v protikladných cílech vůči kapitalizmu a to z něho činí neakceptovatelnou budoucnost lidské civilizace, tedy nutně jeho zavržení.

254503

6.10.2011 20:02

RE: Ono by to šlo.

hledající a nalézající 85.?.?.?

Reakce na 254503

evoluce, stvoření, jak prosté = obojí!

pod vedením Ducha probíhal vývoj, církve by se už konečně měly probrat z letargie a uvědomit si to a ne se dohadovat s bezduchou vědou, naopak vědu správně používat a správně ji kočírovat, věda je jen nástroj, nikdy nemůže být vůdce!

příklad: přírodní síly vyvíjely zde na Zemi život až k hranici, kdy zde bylo nejvýše vyvinuté zvíře se zvířecí duší.
Další vývoj byl ten, že do takto nejvýše vyvinutého zvířecího těla se vtělila první nezralá lidská duše (zralá však i inkarnaci do pozemského těla).

a vejce a slepice?, jednoduché napřed musel být tvor, který mohl to vejce snést, předtím byl tvor, který je nesnášel a vtělením jiného druhu zvířecí duše (samozřejmě je zde tlak vývoje okolí=vhodné podmínky atd) se narodil tvor, který již byl schopen je snášet.

tímto způsobem se také dají odpovídat otázky klonů, apodobně
v případě klonů by se z nedostatku podpory normálního vyzařování
přirozeného pochodu, kdy umělý pochod způsobuje slabší auru dotyčného těla, tak do tohoto těla se může vtělit, obléci si to, jen něco méněhodnotného, no a to je cesta zpětného vývoje, zakrńování lidstva a degenerace až k transhumanismu a zatracení ... ano, tam směřujeme, pokud vyšší moc nezasáhne [smích]


text je možno chápat pouze se znalostí přírodních zákonů [smích]

254667

4.10.2011 6:50

Lide investovali tisice let

RK 117.?.?.?

aniz k tomu potrebovali burzy. Rim vydrzel tak dlouho mimo jine i proto ze zakazoval penezomencum (bankeri) a bohatym senatorum jakekoli investice krome nemovitosti. Samozrejme se to obchazelo stejne jako pujcovani na urok ve stredoveku, nicmene zakony s tvrdym postihem drzely spekulace na rozumne mire. Obchodovani na burzach, investicni bankovnictvi je v podstate legalizovana spekulace a lichva, ktera nema s investicemi mnoho spolecneho. Puvodne mela zajistit likviditu cennych papiru (zmenu vlastnictvi)a zabezpecit dlouhodobe pevnou cenu komodit, zejmena potravin. Prumyslovou revoluci v 19.stoleti nevytvorili burziani, ti si ale postupne na kupe rostouciho majetku vytvorili skvele organizovany parazitujici byznys, ktery v pravidelnych intervalech "krachuje" cimz presunuje vytvorene hodnoty od jejich tvurcu k majitelum systemu ktery je vlastne shodny s kasinem, kde vyhra je pouhou iluzi sazejicicho. Tento byznys dnes nabyl obludnych rozmeru a kontroluje a soucasne i nici prakticky vsechny lidske aktivity. Regulace, dane - to uz bohuzel nic neresi. Obluda uz sezrala uplne vse co mohla, je tak vypasena ze brzy vlastni chamtivosti pukne coz nebude radostna udalost. Co bude potom tezko rict, mozna jen jedno velke a nekonecne nic.....

254411

4.10.2011 9:36

Trading

keduT 78.?.?.?

Skalping a podobné zhovadilosti fungují na bázi takzvaně vteřinových obchodů. Funguje to tak, že "obchodník" sleduje proměnlivost křivky vývoje ceny akci a snaží se trefit do ceny akcie ve výkyvu poklesu a obratem prodat ve výkyvu vzestupu ceny. Je to v prvé řadě velký adrenalinový zážitek.
Dá se říci, že tito lidé vytvářejí programově mýtus o úspěšnosti takových operací a někteří z nich rádi ukazují i své účty - ukazují však jen účty s pozitivním vývojem. Mínusové účty tají. Každý trejdr (trader) má účtů i desítky a zpracovává na nich stovky dolarů. Většina "úspěšných" trejdrů žije nikoli z obchodů, ale z tak zvaného vzdělávání.
Drtivá většina lidí "obchodujících" na burze sní o roli insidera (zasvěcence), který má včas ty správné informace a vždy vydělává. Je to úplně stejné, jako sedět u rulety a doufat, že dohoda s krupiérem platí [mrknutí jedním okem]

254418

4.10.2011 9:45

Finanční válka? Co třeba návrat Německa k marce?

Tonda 62.?.?.?

Včera jsem četl článek, tady je začátek:

Na čtvrtek 6. října jsou do Berlína svolány měnové rozhovory ministrů financí Německa, Francie, dále předsedů Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a Evropské centrální banky a OECD. Něco velkého je asi ve vzduchu. Nemohou to být změny v eurozóně? Mohou.

V následujících řádcích se zaměřím na skutečnosti, nasvědčující tomu, že by Německo mohlo opustit eurozónu. Možná ne tento týden, ale v horizontu měsíců.Přiznávám, že mě to porazilo, těch signálů autor vypisuje celou řadu.
Článek najdete na http://proinvestory.cz/euro-marka

254419

4.10.2011 11:45

RE: Finanční válka? Co třeba návrat Německa k marce?

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 254419

Den D se blíží, euro končí. No a Amíci se mezitím už pomalu chystají "zachránit" demokracii v Sýrii a cesta do Iránu pak už bude volná. Všechno jde do hajzlu...
http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/paul-crai...

254427

18.2.2012 4:00

RE: Finanční válka? Co třeba návrat Německa k marce?

Robert Nohejl emunest (zavináč) cyberinternet (tečka) com (tečka) au 61.?.?.?

Reakce na 254419

To,co ctete neni to,co sema stat,samozrejme nedavaji Vam moznost cist,co se opravdu stane,jaky je pravy zamer,ackoliv to muzete cist z jinych zdroju,potom Vas pohled na veci kolem nas se pro Vas a jine,zmeni.
http://harvardmagazine.com/375th
Zjistite ,asi s prekvapenim,ze jste takto nasel odpoved na mnohe veci starsiho data.Nectete zadne tajnosti,pochopite proc media pana Murdocha delaji "spionaz" proti urcitym lidem, take,pochopite,ze ta media jsou pro nas nepratelskym aktem,jakoz i cely multikulturarismus a proc mame ve vladach patou kolonu.
Take pochopit Abolish the White Race | Harvard Magazine Sep-Oct 200
harvardmagazine.com/2002/09/abolish-the-white-race.html
... in this Herculean task are white, Bell notes, among them Noel Ignatiev, Ed.M. '85, ... The goal of abolishing the white race is on its face so desirable that some ..*.
e,ze se chodi kolem horke kase a projednavaji se nesmysli,nez,hlavni veci,ktere se totykaji nas vsech.
Ze nase zradna akorupcni iteligence napomaha spolu s politiky tomuto genocidnimu programu.
Plni se heslo: Vyrazte krestanum obchod z rukou a stanete se pany sveta.
Rovnez si pripomente Rotschilda[velký smích]ejte mi kontrolu penez a mne nezajima jaka bude vlada.Jak, jste vyse cetl lihen pro krestanskou spolecnost smerujici ke ktastrofe je na Harvard ske universite,nebot jsme umoznili ,aby tak duklezita mista dostali "lide" jez, organisuji pohromu na bilou civilisaci pomoci svych studentu,pristi"bile a krestanske " generace- za nase penize,ovsem.
Noel Ignatiev - Occidental Observer
www.theoccidentalobserver.net/articles/MacDonald-Ignatiev.html
... of whites? Noel Ignatiev and the culture of Western suicide ... Ignative writes darkly and dramatically of “abolishing the white race,” “genocide of whites,” etc.

263591

4.5.2013 6:14

RE: Finanční válka? Co třeba návrat Německa k marce?

Robert Nohejl emunest (zavináč) cyberinternet (tečka) com (tečka) au 203.?.?.?

Reakce na 263591

Hodne lidi premysli tou cestou,ze za svetove probelmy muzou banky,ale ono to tak docela pravda neni.Samozrejme velke zisky jsou ze zbrani,proto nikdy na teto planete nebude klid,dejte majitele tovaren na zbrane na stadion at jde jeden proti druhemu s peti naboji a uvidite ,ze valky nebudou.Takze,banka oznamila v tomto ginancnim obdobi,vysledek,vydelek,2,8 billionu dolaru,jina banka dosahla az 3,2 bilionu dolaru a ted se podrzte,nebot dragovy kartel oznamil vydelek 85 biliony dolaru,takze,kdo financne mava se svetem?
Pacient nakazeny AIDSem zaplati za rok 134.000 dolaru,epidemie chripky umele vyvolana a rozsirena da dragovemu koncernu na biliony dolaru,a jsou ochotni kdykoliv lidstvu pomoci,nebot,jejich pomoc neni lidumilnost ale zlate tele,jejich bohem je dolar,at si politici vladnou,kdyz jsou to saskove,pravy vladce se neukazuje na obrazovkach TV,ten sedi v ustrani a z tohoto mista vladne,mapenez natolik,ze muze koupit cely svet a pet procent navrch toho vseho.Takze,clanek na internetu to vystihnul spravne,co nase generace zanecha te pristi;Your Children are Slaves for Life!
Zasadni problem bude nakonec lezet v boji o preziti,mezi produktivnimi silamy a byrokratickymi,neproduktivnimi,ale dobre placenymi v planu elity,na podmaneni si sveta,coz v ramci uz dnes mnoha bilionaru a dokonce trilionaru je naprosto realna vec,se kterou se pristi generace bude potykat,pokud nebude chtit byt zregulovana v dnesni technologii na minimum.
,

289145

4.10.2011 10:44

Penězokazectví se trestalo smrtí, veliké zisky ale lákaly

Martina 77.?.?.?

Penězokazectví se trestalo smrtí, veliké zisky ale lákaly
http://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/penezokaze...

254423

4.10.2011 11:17

já ne spík ingliš

fohat 88.?.?.?

u mě dobrý.... http://www.youtube.com/watch?v=FbIX1CP9qr4

254426

4.10.2011 12:10

.

mo 85.?.?.?

Je to neštěstí číst takovou snůšku blbostí a ještě větší neštěstí je číst rozhořčené reakce diskutérů nad těmito blbostmi a návrhy na jejich napravení.
Takže aby bylo jasno, zlato v posledním měsíci kleslo jednoduše proto, protože hedgeové a jiné fondy dorovnávaly své ztráty z propadu akcií prodejem zlata na kterém předtím vydělaly. To vám řekne každý kdo se v tom pohybuje, dokonce i známý goldbug, pan Dvořák z proinvestory.cz
Co se týká toho rozhovoru z BBC tak skutečná pravda je, že Alessio Rastani je nýmand který se musí živit výukou na kurzech a seminářích a prodejem svých "cenných" rad, viz. http://www.leadingtrader.com/. Tak "skvělý" je to trader. Do toho kdo vládne světu má asi stejný vhled jako Pepa od naproti. Na tomto je pěkně vidět přístup konspirátorů, kdy jakoukoliv blbost která se objeví někde na internetu a která zapadá do jejich vidění světa bez jakéhokoliv kritického zkoumání okamžitě přijmou za pravdu.

254429

4.10.2011 16:06

RE: .

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 194.?.?.?

Reakce na 254429

Poučte nás při naší nevědomosti. Jsou tedy podle Vás spekulace v dnešní podobě v pořádku ? Je v pořádku, že někdo nakoupí akcie a obratem je se ziskem prodá aniž by ho zajímal subjekt, který za akciemi stojí ? Já když koupím a prodám obratem byt nebo dům tak zaplatím daň z převodu a daň ze zisku tedy nějakých cca. necelých 20%. Jaké daně platí spekulanti na burze ? Je v pořádku, že tu jsou mechanismy pomocí kterých mohou někteří ovlivňovat růst nebo propad hodnoty akcií a podle toho ti "někteří" nakupují a prodávají a následně bohatnou ? Nebo je to úplně jinak a to co píši jsou jen konspirace nevědomého ? Fajn. Tak nám napište jak to je. Jaké jsou tedy nastaveny regulace ?

254453

4.10.2011 16:45

RE: .

všudezdejší 94.?.?.?

Reakce na 254453

Nevidím na tom nic zlého, když cokoliv koupíte a obratem to prodáte. Prodávající si cení více vašich peněz než svého zboží a pro vás má větší cenu jeho zboží, protože víte kde si ho cení více než svých peněz. To že se nemumíte vyhnout zdanění /zdanění=státem posvěcená krádež/ je jen vaše mínus. Řeči o ovlivňování ceny jsou jen řečmi. Na každý obchod musí být dva - prodávající a kupující. Korekce na Au a Ag je jen výsledkem toho, že na trh se dostalo zboží které by při nižší ceně nebylo ekonomické vyrafinovat. Obchoduji fyzicky kovy a na burze některé komodity a Forex. Není to snadné podnikání a a již přez 15 let se mám stále co učit. Mé nejdražší "školení" s opční ho obchodu s fyzickým Pd mě přišlo na 800kilo, takže žádné bezpracné zisky jak se snad domníváte, Jinak souhlas s panem MO

254458

4.10.2011 20:18

RE: .

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 78.?.?.?

Reakce na 254458

Nejste jediný, kdo nevidí nic špatného na hazardu s ekonomikou. Proto je svět tam kde je. Nevidíte nic špatného na tom, že někdo generuje bohatství na umělém spekulování s důvěrou v komodity a tím způsobuje krize, které ničí milióny životů na této planetě. Pokud někdo "hrou" na burze získá miliony nebo miliardy bez práce myslíte, že se to nikde neprojeví ? Odkud se podle Vás přelije ta HODNOTA ke spekulantovi ? TO JE ZÁSADNÍ OTÁZKA ! Zamyslete se nad ní. Kde chybí ty peníze, které leží na kontech multimilionářů z Wall Streetu ? Na kontech jiných spekulantů ? Ale ti přeci také nic nevytvořili ne ? Kde se tedy vzalo na jejich kontech to co se pak přelilo jinam ? Kde jste Vy vzal těch 800 kilo ? Vyrobil jste 800 židlí za kilo ? Chodil jste léta do práce na výrobní linku a vydělal jste si je ? Nebo jste postupně "odrbal" jiné spekulanty, kteří "odrbali" zase někoho jiného ?

Zdanění je ve své podstatě nutnost. Odkud by měl jinak systém brát prostředky na zajištění celospolečenských potřeb ? Z milodarů ? A koho ? Problém nejsou daně jako takové ale způsob jak a od koho se vybírají a zejména jak je s nimi pak hospodařeno. Pokud se daním vyhýbají ti, kteří vydělávají na hazardu pak je to trestuhodné a měli bychom s tím něco začít dělat. Toto přece není praxe z "vůle lidu" ale něčí dlouhé prsty, které si v zastupitelském systému "vydloubali" podmínky vhodné jen pro sebe. Do sedmdesátek byla USA ještě jakási kontrola. Pak nastaly žně parazitů. Nyní se paraziti diví, že hostitel pod NIMI zdechá protože jej kompletně vysáli. To už není demokracie ale zločinná plutokracie.

Řeči o prodávajících a kupujících jsou jen obecné řeči, které nereflektují fakt, že ty ceny někdo manipuluje, aby získal profit ve spekulativním hazardu. V kasinu při zjištění, že někdo manipuluje ruletou tvrdě zakročí. Na burze je tato praxe běžná a nikoho nic netrápí. Pokud jste Vy jako spekulant přišel o zisk je to jako v herně. Naházel jste do automatu prachy a nic jste nevyhrál ? Riziko hraní. Vy jste jen malá ryba, která pouze hraje a není schopna ovlivnit podmínky hry. Tak se nedivte. Hlavně mi tu prosím netvrďte, že to Vaše gamblerství je nějaká práce. Jste jen společenský parazit, nic víc. Neberte to osobně ..

254476

5.10.2011 7:23

RE: .

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 254476

Bravo! "Chudák" malá ubohá; až je mi ho líto. [smích]

Ještě něco udělejte s tím omylem o nějakém kapitalizmu s lidskou tváří. Jak sám vidíte, ani omylem. Kdo propadne mamonu, je jako ti gembleři. Bezohledný bezcitný hrabivý amorální marnotratný sobecký parazit, vhodný jen jako ozdoba na kandelábru. A ani netuší, jak je tomu blízko.

254504

5.10.2011 22:55

RE: .

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 78.?.?.?

Reakce na 254504

Je otázkou co vnímáte pod pojmem "kapitalismus". Podle mne je kapitalismus v každém systému včetně rodiny nebo třeba i v tlupě opic popř. v úlu plném včel. Bez hromadění kapitálu pro zabezpečení společenství a skrze společenství zpětné zabezpečování potřeb jeho členů, bez toho by žádné společenství nefungovalo. To co Vy vnímáte jako kapitalismus v makroměřítku není přirozeným kapitalismem ale pokřivenou diktaturou ve které noru se zásobami obsadilo pár vybraných jedinců. Ti ostatní jsou jen určení k tomu aby noru plnili a přístup do ní nemají.

254594

7.10.2011 7:04

RE: .

p. 125.?.?.?

Reakce na 254594

...to sem teda jeste neslysel..a jestlipak maj v tom vceline taky Marxe nebo Lenina...z takoveho vcelokapitalismu jdu vskutku do kolen ....co fotr od rodiny to kapitalista a mozna i neco horsiho ...jako bursovni makler nebo uhlobaron...napiste jeste neco...se tesim.....

254709

4.10.2011 16:14

RE: .

dub 94.?.?.?

Reakce na 254429

jo tak short selling a naked short selling podle pána neexistuje a nefunguje jako nekryté sázky - pán bude asi expert...
oni opravdu prodávali zlato? a já myslel že jen hajzlpapíš zvaný zlatý certifikát, který má se zlatem společného stejně, jako herní tiket s penězi...
máte pravdu, je opravdu neštěstí číst takové blbosti, co jsou někteří schopní, či ochotní, vyplodit.

254455

4.10.2011 17:26

RE: .

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 254455

Co to plácáte? Já tady popisuju seriozní důvody proč došlo k propadu ceny zlata a ne že něco existuje nebo neexistuje, proboha. Kdybych chtěl být úplný tak ještě doplním, že k poklesu přispělo zvýšení marží.
Dále, nemíchejte dohromady short selling a naked short selling. Short selling samozřejmě krytý je a je naprosto v pořádku. Bez short sellingu by nebylo možné spekulovat na pokles, ale jenom na růst. Vzhůru k šťastným zítřkům, nekonečnému růstu a nikdy nesplaskávajícím bublinám. Takhle nějak byste si to představoval?
Zlaté certifikáty jsou hajzlpapír? Tak to budou ve vašem jednoduchém světě hajzlpapír asi i všechny futures kontrakty, opce, warranty atd., svatá prostoto. Pokud (podle vás) prodej hajzlpapíru dokázal srazit cenu zlata o 15%, tak to až takový hajzlpapír asi nebude, ne?
A na závěr důležitá věc k zamyšlení. Stejně jako (dle vás) výprodej zlatých certifikátů způsobil propad ceny zlata, tak stejně tak jejich předchozí nákupy způsobily jeho předchozí růst. Ono to totiž funguje oběma směry... Není to moc složité?

254460

4.10.2011 19:02

RE: .

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 91.?.?.?

Reakce na 254460

> .... Bez short sellingu by nebylo možné spekulovat na
>pokles, ale jenom na růst. Vzhůru k šťastným zítřkům,
>nekonečnému růstu a nikdy nesplaskávajícím bublinám.
>Takhle nějak byste si to představoval?

Tak si jedno ujasnime, Vy tvrdíte, že burza v dnešných časoch nie je kasíno, ale jedným dychom potvrdzujete špekuláciu.
No to je výkvet logiky. [velký smích]

Je to ako keby niekto sedel ako hráč pri rulete a tvrdil,že "ja nehrám ale robím vážny biznis". [překvapení]

> Zlaté certifikáty jsou hajzlpapír? Tak to budou ve vašem
>jednoduchém světě hajzlpapír asi i všechny futures
>kontrakty, opce, warranty atd., svatá prostoto. Pokud (podle
>vás) prodej hajzlpapíru dokázal srazit cenu zlata o 15%, tak
>to až takový hajzlpapír asi nebude, ne?

No ja by som nebol taký istý, že to nie je predražený hajzelpapier. Totiž jedna organizácia vydáva X zlatých certifikátov a má v trezore Y množstva zlata, kým neprebehne nezávislý audit my len môžeme dúfať v tom že X je menšie alebo rovné ako Y.
Keďže pred pár rokmi tu bol škandál o tom, že Američania predali Číňanom volfrámové tehly potiahnuté zlatom, a od vtedy sa neviem zbaviť podozrenia, že buď v tých depozitoch (väčšinou) sú volfrámové tehličky potiahnuté zlatom alebo NIČ. [bliji]

> A na závěr důležitá věc k zamyšlení. ...

Možnože pán Bartošek(?) v tom mýlil, ale pokiaľ dobre viem tak aj na hocijakú komoditu sa dá dať "put" alebo "short". [mrknutí jedním okem]

254471

4.10.2011 20:57

RE: .

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 254471

Definujte mě co si představujete pod pojmem "kasíno". Pokud myslíte to co předpokládám, tzn. že šance na zisk či ztrátu je vždy a pro každého 50:50 bez ohledu na znalosti, zkušenosti, píli atd, tak vás můžu ujistit, že tomu tak ani omylem není. To, že 90% naivních hejlů dlouhodobě na fin. trzích prodělá je způsobeno jenom tím, že jsou to prostě naivní hejlové. Potom co projedou kalhoty tak jim jejich ego ani nedovolí přiznat si, že byli hloupí hejlové, poučit se z toho a dělat to příště líp. Místo toho jim ego řekne, že je to všechno kasíno a podvod, jinak by přeci oni při své genialitě vydělali...
Jak definujete spekulaci? Když si někdo myslí, že zlato je levné, bude dál růst a chce na tom vydělat tak je to ctihodný investor? Když si někdo naopak myslí, že je předražené a chce vydělat na jeho poklesu tak je to zlý spekulant?
Ověřme si tuto tezi na jiné komoditě, třeba pšenici. Když si někdo myslí že pšenice je levná a svými nákupy způsobuje její zdražování pro chudé tak je to stále ještě ctihodný investor? A ten který si myslí opak a svými shorty způsobuje její zlevňování je stále ještě zlý spekulant?
Ohledně zlatých certifikátů ještě jedna věc k zamyšlení a procvičení logiky. Dejme tomu že má "expert" dub pravdu a pokles zlata byl způsoben částečným výprodejem těch "bezcenných hajzlpapírů". Na základě tohoto předpokladu, co by potom udělalo s cenou zlata kdyby se těch papírů zbavili všichni a kompletně? a) zlato by rostlo až do nebe nebo za b) zlato by propadlo až do pekla?
A k vašim wolframovým cihlám bych na závěr připoměl staré pravidlo investora "buy on rumor, sell on fact". 99% těchhle konspiračních záležitostí kolujících po internetu jsou prostě blbosti.

254479

4.10.2011 23:04

RE: .

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 94.?.?.?

Reakce na 254479

Zase jeden co prošel 14 denním kurzem investora ...čtenář Patria...a vejlupek co prošel kurzu Forexu...
ach jo....tak hloupej jsem býval taky, jako když se podívám pár roků zpět....

Nechte ho, má světlo a není doma.... [chechtot]

254485

4.10.2011 23:42

RE: .

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 254485

Aáá to je náhodička. Přesně o vás píšu v prvním odstavci [chechtot] Tak jste neuspěl. To se stává.
A když jste teda dnes už o tolik chytřejší tak byste mi mohl prozradit kde si myslíte, že tehdy skončily všechny vaše peníze? Že by na účtu někoho chytřejšího který tomu věnoval víc než 14 denní kurz? Nebo se ty peníze od všech takových jako jste vy přemístňují někam do alternativního vesmíru?

254488

5.10.2011 7:48

RE: .

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 194.?.?.?

Reakce na 254488

Kontrolná otázka Kefalín. Odkud se ty peníze resp. ta HODNOTA přemístili k těm spekulantům ? Hodnota vyjadřuje nějaký výrobek, surovinu, práci atp. Tak jak se ta HODNOTA tedy dostala k tomu spekulantovi, který nic netvoří a hromadí své bohatství v hazardu s důvěrou v ony hodnoty ?

254506

5.10.2011 21:13

RE: . s humorem

Kropáč kropac20 (zavináč) seznam (tečka) cz 62.?.?.?

Reakce na 254506

Je líný den v jednom malém městečku. Slunce pálí, ulice vylidněné. Časy jsou nelehké, všichni jsou zadlužení, lidé žijí na úvěr.
V ten den projíždí městem bohatý turista. Zastaví se v hotelu, položí na pult 100 eur řka, že si chce prohlédnout pokoje a strávit tam jednu noc.
Hned, jak turista odejde na prohlídku, majitel sbalí 100 eur a běží splatit dluh u řezníka.
Řezník bere 100 eur a běží splatit svůj dluh u farmáře za vepře.
Farmář hned běží zaplatit dluh u prodavače krmení.
Prodavač krmení jde zaplatit dluh místní prostitutce, které se také těžce dotkla hospodářská krize, a začala poskytovat své služby na úvěr.
Taktéž prostitutka jde splatit dluh hoteliérovi za nezaplacený pokoj.
Hoteliér rychle položí 100 eur na pult, aby bohatý turista nic nezpozoroval. V tom okamžiku se objeví turista a bere si zpět svých 100 eur řka, že pokoje nejsou vyhovující a odchází.
Nikdo nic nevyprodukoval, nikdo nic nevydělal, ale celé město je bez dluhů, a vzhlíží do budoucna s optimismem.

254582

6.10.2011 12:59

RE: . s humorem

Erwin 91.?.?.?

Reakce na 254582

Ovšem hoteliér přišel o 100 europeněz.

254636

6.10.2011 18:31

RE: . s humorem

Rene Bartosek 69.?.?.?

Reakce na 254636

Nepřišel, zaplatil svůj dluh u řezníka. Užasný poučný příběh o tom, co znamená, když hodnota není lokálně odsáta nějakým vysavačem pryč. Kde se na to hrabe Ezop. Podat jednoduše a srozumizelně komlikované věcí, patří k projevům skutečné moudrosti. Tesat do kamene. [cool] [cool]

A naše virtualní kasína jsou takové megavysavače, tak ať aspoň platí desátek. Mají šmejdi štěstí, že jsou provázáni se skutečnou ekonomikou a nejdou rovnou zrušit. A taky jsem zjistil co to je karma. Před pár lety bych je bez váhání nechal pověsit. Pravda většina lidiček nemá ponětí, o tom že nějaká karma existuje. Tož by si měli zatraceně dobře rozmyslet, zda se pokusí nainstalovat přímo otevřený fašismus v USA i jinde a pokusí se postavit proti znovuobnovení republiky. V případě Spojených států jsme si naprosto jistý, že to instalace fašismu neprojde ani náhodou.

254657

6.10.2011 18:37

RE: . s humorem

steve 166.?.?.?

Reakce na 254657

.. projde. Akorat se to bude jinak jmenovat.

254659

6.10.2011 18:59

RE: . s humorem

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 254657

Nejen že zaplatil svůj dluh, ale zároveň vymazal svoji pohledávku šlapce. Stejně tak již na listině dlužníků není řezník ani farmář, takže tito už mají znovu rating AAA a proto si zase mohou vypůjčovat. Takže bohatý turista v podstatě nastartoval ekonomický růst v Prdelákově. Ale bajka nemá dobrý konec, protože když se to na burze doslechli, tak tam přišel starej Moše a ten začal půjčovat na 20% úrok. Hoteliér přišel o hotel, řezník o kšeft a šlapka chytla tripla. Akorát farmář se pořád drží, protože začal pěstovat místo brambor marijánku, kterou Mošemu splácí úroky.

254660

6.10.2011 19:22

RE: . s humorem

Rene Bartosek 69.?.?.?

Reakce na 254660

[velký smích] [velký smích] [velký smích] Miloš Kopecký řekl, že humor je nejdůstojnějším projevem smutku. [smích] [mrknutí jedním okem]

254663

6.10.2011 20:22

RE: . s humorem

Luxor 195.?.?.?

Reakce na 254663

Tak to je moc krásná věta [mrknutí jedním okem]

254670

6.10.2011 20:17

RE: . s humorem

Kropáč kropac20 (zavináč) seznam (tečka) cz 62.?.?.?

Reakce na 254657

Chvála nepatří mně. Text mi před časem poslal nějaký "Tralala" e-poštou v MS Word.

254669

7.10.2011 6:41

RE: . s humorem

p. 125.?.?.?

Reakce na 254657

...jo a vsichni jdou do basy protoze neplati dane....

254706

7.10.2011 6:45

RE: . s humorem

Erwin 91.?.?.?

Reakce na 254657

Myslel jsem to trochu jinak. Host přinesl peníze do systému, kde žádné nebyly. Kdyby byly, dluhy by byly zaplaceny. Z příběhu vidíte tu rychlost, jakou se chtěli všichni zbavit dluhu. Kdyby host zůstal, proběhlo by sice kolečko zaplacení dluhů, ale hoteliérovi by ta stovka nakonec zůstala.
Ale je to velmi pěkný příběh. I ta stovka z vnějšku o něčem svědčí. A pak další stovka a další...

254707

9.10.2011 18:16

RE: . s humorem

Rene Bartosek 69.?.?.?

Reakce na 254707

Ale jo, ono těch efektů je více. Ale s těmi dalšími stovkami z venku bych byl opatrný, vjde to na stejno jako když se odsaje pomocí peněz, většina produkce nějakého malého regionu. Mám takový pocit, že hodně bych jich skončila za prstíky naši asociální slečny, hoteliára apod. Tedy velmi úzké skupiny lidí. Pokud by náhodou nevynalezli banku bez inevstičního bankovnictví a virtualní kasíno, jak trefně poznamenal pan Luxor, to by holou prdel měli všichni... a někde na konci by byl sedlák, který se hrabe v hnoji a bez kterého by to nešlo. Akorát by chudákovi všecko podražilo, naftou počínaje a krmením konče. Příběh je to fakt hezký a ke všemu srozumitelný pro obyčejného člověka. [cool]

254877

7.10.2011 6:36

RE: . s humorem

p. 125.?.?.?

Reakce na 254582

...maso , vepri , krmeni , prostitutka , nezaplaceny pokoj v hotelu vse stoji rovnych 100euro...dete se vycpat...s bachorkama pro deti...

254705

5.10.2011 0:11

RE: .

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 91.?.?.?

Reakce na 254485

OK.
Ide my len o pokrytectvo systému, ktorý on podporuje.

On napísal... "bez "short" by sa dalo len špekulovať len rast cien", a jedným dychom tvrdí, že jednak to nie je kasíno a jednak požaduje definíciu kasína.

Len mne sa zdá, že nevidí samo-popieranie svojich argumentov?

254489

5.10.2011 6:19

RE: .

p. 125.?.?.?

Reakce na 254479

...psenice a jine comodity ,zdravi /a vse ostatni/jsou dnes vice nez kdy jindy predmetem obrovske propagandy v mediich sprazenych s conglomeraty/kartely/ /i vladami/za ucelem podvodnych manipulaci trhu...proste se rozsiri povesti ze se neurodilo /tady je nevycerpatelne mnozstvi dalsich moznosti/...obrovske zvyseni ceny ropy je dobry priklad...nebude...!! krici se na trzich a cena velmi uspokojive stoupa a stoupa ....a bude velmi stoupat.../male snizeni obcas je za ucelem dokazat ze trh opravdu funguje tak jak nas obelhavaji/ to je jen jeden obycejny priklad....duvera v neviditelnou ruku trhu a ze financni makleri to s nami mysli dobre/a vzdy mysleli/ ... je pri nejmensim Maddo/ff/naivita.....

254500

4.10.2011 20:53

RE: .

dub 94.?.?.?

Reakce na 254460

o tom nepochybujte, že zlaté certifikáty jsou hajzpapír. je jich v oběhu řádově víc, než kolik je fyzického zlata. manipulace je manipulace, bez ohledu na směr. jenže cenu zlata vytlačila poptávka po fyzickém kovu, ne po hajzlpapíru.
a vůbec nepochybujte, že všechny deriváty jsou čistej hajzlpapír.
protože pokud čirou náhodou jsou kryty nějakým reálným aktivem (a mimo futures, a ani tam už ne, protože se z toho stal svoji podstatou pouhý index, na to zapomeňte), tak je tam takový leverage, že to nehraje roli. a opce jsou čistě umělý výtvor, hajzlpapír ve své nejčistší podobě. čistá sázka.
takže ano, je to čistý hajzlpapír, bez ohledu na to, jaký hovadiny tvrdí experti (=idioti) nebo sračkomety.
ona je totiž důležitá podstata daného instrumentu, ne zbožné přání.
a mimo nákladních listů, reprezentujících reálné věci, jsou všechno ostatní jen virtuální papíry, kterých lze vyrobit bez krytí libovolné množství, a oproti hajzlpapíru mají tu nevýhodu, že jsou povětšinou elektronické a nedají se použít. mimo zdi kasina je jejich reálná hodnota NULA, a i v kasinu mají pouze virtuální hodnotu.

254478

5.10.2011 0:11

RE: .

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 254478

A jaký máte seriozní důkaz že certifikátů je řádově víc? Nemáte žádný protože žádný takový neexistuje. Opíráte se jenom o pověsti goldbugů kolujících po netu a o vaše přání.
Cenu vytlačila čistě jen poptávka po fyzickém zlatu a prodeje certifikátů ji snižují? To přece nemůžete myslet vážně. A co se podle vás tedy dělo s cenou zlata když ty papíry někdo předtím ve velkém kupoval? Nic? Ach jo... A když teda malý výprodej těchto papírů má schopnost stlačit cenu zlata o 300 dolarů co by potom udělal úplný, kompletní výprodej těchto papírů? Hmm? Udělejte si prosím ve vašich myšlenkových konstrukcích pořádek protože nedávají vůbec žádnou logiku.

254490

5.10.2011 6:28

RE: .

p. 125.?.?.?

Reakce na 254490

.....zapomnel/li/ jsem ze vy to vse mate pod kontrolou.....a presvedcive dukazy o tom predlozite na pozadani kdykoliv ... vase mysleni a duvera jsou presne takove jake tito podvodnici chteji mit a chteji tak vypadat u populace .... napr. real estate agents or car dealers/...kteri to delaji v drobnem jen v milionovych dimenzich....

254501

5.10.2011 6:36

RE: .

p. 125.?.?.?

Reakce na 254490

...o to prave jde ..oni doufaji ze k uplnemu prodeji nikdy nedojde..../a kdyz v minulosti doslo skoncilo to tragedii v tzv. financnich " bubles"/ jestli jste si nevsiml doposud... dale existuji seminare poradane temito "experty" coz je ve skutecnosti tzv. selling technique...brainwashing....navod jak ziskat,nalakat a okrast duverive,nic netusici,naivni zakazniky vzdy a vsude a za kazdou cenu....

254502

5.10.2011 16:50

RE: .

dub 94.?.?.?

Reakce na 254490

důkazů je hafo[smích]
z těch posledních si jen tak namátkou vzpomínám, že když chtěl hugo vrátit svých 200 tun, tak se museli vrhnout je ukrást do libye, protože v trezorech kde nic není, ani čert.

a pokud se chcete přesvědčit osobně, tak pokud vlastníte hajzlpapír v množství více než malém, tak ho zkuste zkonverotvat na kov - ujišťuji vás, že výkon oslovené protistrany vysoce předčí výkon toho nejlepšího sboru břišních tanečnic, a získáte jen kecy, že momentálně na skladě nic nemaj, takže musíte počkat pár dnů, týdnů, měsíců... takové čekání na godota v praxi[smích]
o čemž se již přesvědčilo mnoho obchodníků, kteřá chtěli vyměnit hajzlpapír za reálné zlato.

a nejde jen o zlato. kdyby všichni požádali a dodávky podkladových surovin u komoditních derivátů, nestačily by na jejich pokrytí ani všechny známé světové zásoby, naležato a nastojato. o disponibilních vytěžených či vyprodukovaných komoditách nemluvě, ty jsou jako plivanec v moři derivátů.
halt kasinových žetonů lze vytvořit nekonečné množství, a dokonce je nutné je neustále vytvářet a vymýšlet neustále stále nové "trhy" se psím hovnem, jinak by celá pyramdová hra klekla, k čemuž dojde stejně, protože každé ponzi scheme jednou narazí na mantinely.

ale netrapte se tím. děláte to dobře, uvědomělost je správná, bez důvěřivých ovcí by šulit nešlo, budou si vás hýčkat, jen s tou osvětou musíte za lidma, teří o tom nic neví a neživili se tím, protože jinak působíte jako úspěšný komik[smích] ale i za to vám děkuji, rozemsát někoho je dobrý skutek.

254551

5.10.2011 17:41

mo

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 254551

Takže seriozním důkazem pro potvrzení konspirační teorie je další konspirační teorie [chechtot] Nic jiného jsem samozřejmě nečekal.
Stále jste mi nevysvětlil ten paradox, kdy podle vás částečný výprodej hajzlpapíru způsobil nedávný propad ceny zlata kdežto velký nebo dokonce úplný výprodej hajzlpapíru by naopak způsobil jeho raketový růst. Zvládnete nemožné a nějak smysluplně mi to konečně objasníte? Važně se na sofistikovanou odpověd od odborníka těším [chechtot]
Ano, máte pravdu, nejlepší je věřit každé blbosti na netu tak jak to děláte vy. Namátkou si vzpomenu:
1) 5-10 let dozadu měl dolar zaručeně končit a místo něho přijít Amero. Už byly i oficiální snímky na wiki. Kde je Ameru konec
2) Irán měl odevřít ropnou burzu v eurech a dolar měl tímto skončit. Burza byly otevřena a ... a prd
3) V USA se měla hned po QE1 spustit hyperinflace a totálně znehodnotit dolar. Už máme dávno po QE2 a furt nic.
4) Čína se měla naštvat, začat se zbavovat dolarů a tím ho poslat do pekel. Stále ne a ne se naštvat.
5) Centrální banky se měly začít zbavit dolarů z rezerv a nahradit ho eury, rubly.. A tím měl jít dolar do pekel. Kde je euro dnes vidíme.
6) Je toho fakt hodně...

Prosímvás vy jste se tím jako živil? A můžete mi říct proč už to neděláte? Byl jste jen neúspěšný nebo vás trápilo svědomí [chechtot]

254561

5.10.2011 18:25

RE: mo

dub 94.?.?.?

Reakce na 254561

vysvětlovat ignorantovi, kde a jak a kým je určována cena zlata je zbytečná práce.
až si to ten ignorant uvědomí a zjistí si něco o fungování "trhů", možná přestane tak blbě žvanit.

do té doby vám přeji šťastný život v iluzi[smích]

a ano máte pravdu, zvedl se mi kufr nad únosnou míru. znáte takový pocit?

254564

5.10.2011 18:44

RE: mo

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 254564

Milý pane já nemůžu za to, že jste se sám zamotal do vlastních nesmyslů a teď si je nedokážete obhájit a nebo z nich aspoň nějak elegantně vybruslit. Jestli si myslíte, že jste mě svým posledním příspěvkem nějak utřel, tak jste utřel akorát tak sám sebe. A pohádky o úspěšném investorovi který zanechal investování protože se v něm hnulo svědomí si nechte pro inteligencí sobě rovné. Příště až uvidím nick "dub" tak už aspoň budu vědět s jakým chytrolínem mám tu čest...

254566

5.10.2011 19:21

RE: mo

dub 94.?.?.?

Reakce na 254566

já na vás z vysoka.
nevim o jakém nesmyslu tvrdíte, že jsem se zamotal.
vy tvrdíte hovadiny, že cena zlata je určována množstvím hajzlpapíru. vy tvrdíte, že virtuální investiční instrumenty jsou reálná aktiva. vy tvrdíte, že finanční systém není kasino a jedna velká pyramidová hra. vy tvrdíte, že se bez nich reálná ekonomika neobjede.
já tvrdím, že kdokoliv hlásá něco takového je blb, který netuší, která bije.
co si o mě myslíte, je mi totálně u zadní části, na faktech to nic nezmění, ani na tom, co jse kdy dělal (a upřímně, je vám do toho kulový).
a máte pravdu, skutečně si nechám komunikaci pro lidi sobě rovné, protože s blby je to skutečně ztráta času.
takže milý anonyme, hodně štěstí a život plný překvapení, to vám přeji od srdce.

254573

5.10.2011 21:24

RE: mo

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 254573

Zase se do toho motáte, nepamatujete si ani co jste psal před pár hodinami. Tvrdil jsem, že cena zlata spadla, protože fondy vyprodávaly zlato a vy jste reagoval, že neprodávaly zlato ale zlatý hajzlpapír. Teď zase tvrdíte že cena zlata není určována hajzlpapírem. Prostě pácáte páté přes deváté. Nemá to hlavu ani patu.
Cokoli za co mi je někdo jiný ochotný zaplatit hodnotu má. Může to být derivát, obraz Mony Lisy, červený korálek nebo zrcátko. A kdo tvrdí že ne tak je blb zase u mě.
Co se týče faktů tak jste žádné nepředložil, jenom hromadu konspiračních blbostí které za fakty vydáváte.

254586

5.10.2011 22:10

RE: mo

dub 94.?.?.?

Reakce na 254586

ano, neprodávali zlato, ale certifikáty, žádné zlato nemají, mají jen certifikáty. zobchodované objemy certifikátů jsou doložitelné, ve formě "kontraktů".
cena zlata opravdu není určována "trhem", ale denním fixingem jedné z rothschildových institucí, který s trhem nesouvisí vůbec nijak. zlato si opravdu pohlídal. (podobné je to u diamantů v amsterodamu)
šaškárna s "prodejem zlata" má jen pro blbce odůvodnit provedené snížení ceny zlata při fixingu. ale objem obchodů je nepodstatný, k pohybům cen zlata dochází a docházelo nezávisle na objemu, v suvislosti s tím, jak se to hodilo pro manipualci systému.
důvodem potlačení ceny je zmírnit paniku ohrožující celý systém nekrytých peněz a odradit blbce od nákupů této komodity jako nestabilní investice.

co je na tom nekonzistentního? nebo snad nevíte, jak a kde se určuje cena zlata? tak se na to podívejte, ušetříte si zbytečné polemiky.

254589

6.10.2011 20:55

RE: mo

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 66.?.?.?

Reakce na 254589

Ja tomuto panovi preji co nejvice penez na jeho bankovnim uctu, aby brzy poznal jejich realnou hodnotu.Podivejte se na burzu, kde to lita nahoru a dolu, treti rok uz splachuji ztraty do hajzlu a neví kde jim hlava stoji.Tri ctvriny z nich, nez jdou rano do investicni fachy, berou prasky na povzbuzeni a vecer si nechavaj vestit z karet a kavove sedliny od kurev v bordelu.Proste vysoce sofistikovany byznys.

254674

7.10.2011 1:04

RE: mo

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 254674

Děkuji za přání. Reálnou hodnotu peněz poznávám každý den jejich směnou za reálné statky. Kdybyste nějaké měl, také byste si to kouzlo mohl vyzkoušet [chechtot]
Ano, burzy lítají nahoru dolů, ti co vědí co dělají a proč to dělají tak vydělávají a ti co nemají ahnung tak jako vy, tak se zmůžou jen na štěkání.
Tady máte například 20 letou historii výnosů hedgeového fondu slavného matematika Simonse. Doufám, že tu nebudete blábolit, že to vyvěštil ze sedliny a karet.
http://www.insidermonkey.com/blog/2010/12/30/best-hedge-funds-jim-simons-medallion-fund%E2%80%99s-returns-and-alpha/

254694

8.10.2011 12:02

RE: mo

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 66.?.?.?

Reakce na 254694

Vy nesmenujete realne statky, vy smenujete dluhy cizich lidi a myslite si, ze vytvarite hodnoty.Dekuji pekne, vase chvastounstvi skonci v okamziku, az si lidi zacnou vybirat ucte ve snaze zachranit alespon zbytku toho, co jim jeste po vasem parazitovani zustalo.Kdysi mi jeden vytecnik nabizel vynosy z fondu nejakeho Madoffa.

254793

8.10.2011 17:19

RE: mo

mo 85.?.?.?

Reakce na 254793

Prosímvás co vy o mě víte? Vaše jednorozměrné vnímání světa je opravdu neuvěřitelné. Tak já vám o sobě něco povím.
V druhé polovině 90 let kdy mě bylo 20+ let a kdy tady všichni bečeli jak se mají špatně a jaká je nezaměstnanost, já jsem namísto bečení odešel z VŠ a odjel makat do zahraničí. Zatímco moji vrstevníci utráceli prachy aby se předváděli v Octávkách a natřásali se na diskotékách tak já jsem tvrdě hákoval na stavbach a trhal jsem si od huby. Prvních 5 let jako zaměstnanec a druhých 5 let jako majitel firmy. Vydělal a hlavně našetřil jsem poměrně hodně peněz za část kterých jsem si po návratu postavil dům a druhou část zhodnocuju na té hrozné burze.
Samozřejmě moji vrstevníci jsou zadlužení až po uší a závidí tak jako vy, jakto, že já mám a oni ne. Jaká to nespravedlnost!
Vážený pane za moji kariéru jsem se výraznou měrou podílel na stavbě bezmála 100 domů. Těžko si představit záslužnější, užitečnější a hmatatelnější činnost. Dnes si užívám zasloužených výsledků 10 leté tvrdé práce a odříkání v odloučení od přátel a rodiny. Jestli mě nějaké jelito do očí řekne, že jsem parazit tak je zralý na přesdržku.

254812

8.10.2011 23:46

RE: mo

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 66.?.?.?

Reakce na 254812

Vim o vas jen dve veci, ze milujete parazitismus a ze brzy o svoje papirky prijdete.Ze se naparujete, je vase osobni vec.
Uprimne vam preji abyste vlastnil spoustu a spoustu barevnych papirku, snad se dockate dne, kdy si je z banky povezete na dvoukolaku a bude vam krucet v brise hlady.

254846

9.10.2011 1:58

RE: mo

mo 85.?.?.?

Reakce na 254846

Vy jste úplně marnej. Vaše "upřímné přání" je mě úplně u zadele a vy si klidně pukněte zlostí a závistí.

254850

9.10.2011 21:58

RE: mo

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 50.?.?.?

Reakce na 254812

Muj pribeh je podobny. S tim rozdilem ze na burze zacala obchodovat manzelka, dokonce se ji darilo. Nastesi pochopila ze to je nemoralni a vsivarna. No ted dela se mnou , ma radost z dobreho produktu a hlavne vi ze je uzitecna. Nas podnik ma akcie ktere muzou vlastnit jen zamestnanci. Ziskavaji je odpracovanyma rokama a v celku to funguje.

254893

5.10.2011 23:27

RE: mo

cifix 93.?.?.?

Reakce na 254586

"Cokoli za co mi je někdo jiný ochotný zaplatit hodnotu má. A kdo tvrdí že ne tak je blb zase u mě."

Víte v tom se lišíme. Vy byste asi prodal i svou matku. To je přemýšlení parazitů, deprivantů, kteří ovládají tento věk. My máme určité hodnoty. Apropo, stále jste neodpověděl na larouxe: Odkud se berou hodnoty, které spekulanti si přivlastňují spekulacemi na burze. (možná nebyla položena přímo vám, ale nikdo z odpovídajících vašeho naturelu zatím neodpověděl).

254596

5.10.2011 18:35

RE: mo

Pavel -Čert- Němec 94.?.?.?

Reakce na 254561

> Stále jste mi nevysvětlil ten paradox, kdy podle vás
>částečný výprodej hajzlpapíru způsobil nedávný propad
>ceny zlata kdežto velký nebo dokonce úplný výprodej
>hajzlpapíru by naopak způsobil jeho raketový růst. Zvládnete
>nemožné a nějak smysluplně mi to konečně objasníte?
>Važně se na sofistikovanou odpověd od odborníka těším
>[chechtot]

Na to staci selskej rozum. V soucasnosti je trh se zlatem nafoukly hajzlpapirem a jelikoz duvera v hajzlpapir stale pretrvava, je i cena fyzickeho zlata deformovana. Castecny vyprodej hajzlpapiru cenu zlata snizi, pritom ale system zustava zachovan. Uplny vyprodej(masove pozadovani delivery) by v prvni fazi duveru nahlodal, nebot by banky nebyly schopne dostat svym zavazkum a musely by hromadne vyplacet cache. V druhe fazi by krachovaly vyznamne banky a investori by prichazeli o penize. Ve treti fazi dojde k uplnemu vystrizliveni a posledni zbytky hajzlpapiru mizi v latrine a pokud zaroven neklesne poptavka, tak ta logicky preroste nabidku. V ten moment by pochopitelne cena zlata oproti dnesku vystrelila do oblak.

254565

5.10.2011 19:03

RE: mo

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 254565

No podle selského rozumu to sice není, ale dejme tomu že to je pravda a skutečně by to tak teoreticky mohlo fungovat. Ještě jedna doplňující otázka. Také si myslíte jako "expert" dub že předchozí mohutné nákupy certifikátů neměly na minulý růst ceny zlata žádný vliv? Tzn., že cena zlata na nákupy certifikátů nereaguje a na prodeje naopak ano? Taky tento paradox dokážete vysvětlit?

254569

6.10.2011 20:41

RE: mo

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 66.?.?.?

Reakce na 254561

Jiste, vlastne kdyz vas ctu, tak zjistuji, ze zadna krize neni.[smích]Jen mi vysvetlete fakt, ze se zlato da kupovat za papir, ktery neni kryty nicim.I ten hajzlpapir ma vetsi hodnotu, nez papirova stodolarovka nebo EUROvka.S vami je fakt sranda, sere se to do do inflacnich sracek a vy tady melete porad ty svoje naucene nesmysly jako pestrobarevny papousek.

254671

7.10.2011 0:48

RE: mo

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 254671

Prosimvás, tak mi pošlete všechny dolary, eura a koruny co máte, když je považujete za hajzlpapír. Já už něco vymyslím jak je využít [chechtot]
Jestli konkrétně vy máte nějakou krizi tak je mi to sice líto, ale můžete si zato jen sám. Zatímco vy tu melete svoje ideologické konspirační blbiny, tak já ten hajzlpapír měním každý den za něco hodnotného. A vsadím se že i vy, jen vám to vaše ideologie nedovoluje si to přiznat [chechtot]

254692

7.10.2011 7:14

RE: mo

p. 125.?.?.?

Reakce na 254692

...podivejte se a to takhle...kdyz zitra nekdo rozhodne ze za sve dolary a eura nedostanete nic tak nic nedostanete a na rozdil od zlata ani je neprodate....takze to jsou jen prisliby/nekoho//a sliby chyby se rika, nebo sliby se slibuji a blazni se raduji// a ty sliby ,ktere jak vime se nemusi a casto nedodrzi...cili zavisle na rozhodnuti /toho/nekoho koho ani neznate a komu na vas vubec nezalezi..hodnotu penez tedy udrzuje z nejakeho duvodu....a kdyz ten duvod neni... nebude ani hodnota tech papiru....a to se muze stat zitra....

254711

8.10.2011 11:51

RE: mo

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 66.?.?.?

Reakce na 254692

Jestli jste si nevsiml, tak uz to delame ze svych dani pomerne dost dlouhou dobu.V USA se tomu rika bailout, v Evrope minimalizace ztrat z reckeho dluhu, vy nestasny propagandisto.Zkuste nam nejak vysvetlit, proc jsou burzovni indexy tam kde jsou navzdory tomu, ze se do bank nalily tisice miliard tech papirku, kterym vy porad prikladate nejakou hodnotu.
Vase klausovskokalouskovska propaganda je osvezujici.

254791

8.10.2011 15:03

RE: mo

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 66.?.?.?

Reakce na 254692

Uz jste tech penez dostali v ruznych bailoutech od danovych poplatniku dost, presto jste stale v tezkych minusech a zadluzovani ekonomik vesele pokracuje.Budete muset zvolit dalsiho blba Obamu, aby vam to kasino nechal jeste nejakou dobu v provozu.Mozna budete spokojeny, az budou lidi z kazde vydelane stovky vracet statu devadesat devet na danich, abyste si ty "tezce" vydelane penize mohl uzit.
A jestli si muzu ja sam za krizi, pak nechte laskave na me jak se zachovam.Uz vas vidim, jak statisicum okradenych klientu bank rikate do oci ty drzosti, ktere tu pisete.Jejich ideologii muze byt Glock a kus provazu.

254802

7.10.2011 6:33

RE: .

p. 125.?.?.?

Reakce na 254551

...presne tak a kdyz nemaji kde vzit/zlato,penize atd.ktere rozkradli a prodelali/ stejne nemuzou zkrachovat protoze vsechny ztraty zaplati a vcas /dodaji/danovi poplatnici...!!!!/kterym se to ukradne /!!! a smytec/a zbytek se odepise z dani coz je totez/!!!...a jede se dal....kupte si certifikaty ...investujte do snadnych zisku ..vyhodna koupe a tak to jde stale do kola.... duverivych a hlavne nenazranych a chamtivych blbcu je stale dost a dost....da se rict nadbytek...

254704

8.10.2011 1:32

RE: .

Maut 88.?.?.?

Reakce na 254490

Co takhle evidence GATA, centrálních bank, BIS, MMF, registr tonáže vytěženého zlata i zlata "v rezervách"? Neuspokojily by Vás zprávy COMEXu, LMBM nebo samého Goldmana a Sachse? Jsou to obyčejné kupecké počty: na jednu unci v celé historii vytěženého fyzického zlata připadá přes 10 uncí zlata papírového. Nejenže existuje diskonekt mezi fyzickým a certifikátovým zlatem z hlediska disponibility, i Sněhurka by se pos.ala smíchy z toho, kolik blců věří na to, že ceny třeba na COMEXu odrážejí cenu fyzického zlata! Po cca třicetipěti letech podvádění Reaganem ustaveným Plunge Protection Teamem na US Treasury. Držet cenu zlata dole - to, pánové, stojí reálné vládce USA stamiliardy ročně. Důvěra ve FIAT měny a kasínový systém holt je drahá. Což o to, oni si ty doláče natisknou jak se jim zamane, ale dolar už je na patologii a reálná ekonomika v prdeli..

254766

5.10.2011 5:58

RE: .

p. 125.?.?.?

Reakce na 254460

zlate cert. jsou daleko horsi nez hajzlpapir , protoze jich /mimo jine podvody s nimi/prodali a stale prodavaji ... mnohem vice nez vubec zlata na svete existuje....a hajzlpapir se aspon nepretvaruje ze predstavuje nejakou hodnotu....!!!

254499

8.10.2011 20:03

Dejme slovo odborníkovi

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 254460

Pokud to někoho zajímá, zajímavé stránky o zlatu.
http://www.zlaterezervy.cz/clanky/analyzy-komentar... [cool]

254830

4.10.2011 13:08

Prej při zdanění zdrhli jinam a zničili nějakoi jinou ekonomiku.

Rene Bartosek 69.?.?.?

[chechtot] [chechtot] Ale existuje dolar jako světová rezervní měna a kolem něho jista banka, která se jmenuje FED. Takže Wall Street jde pumpnout o prachy z každé transakce, aspoň by za posledních 50 let udělali konečně něco užitečného. A kam spekulanti z Wall Street půjdou? Do Londýna, Tokia, Franfkurtu? Měli by se při masovém exodu nějak domluvit, aby to ty jiná kasína rozdejchala a nedošlo k drastickým změnám a další nestabilitě, která by vyvolala další krizi. Pokud padne rychle dolar jako světová rezervní měna, pak krám zavírají všechny kasínové burzy, a voni spekulanti jak ukazuje Rastini zas tak blbí nejsou, aby si nedali jedna a jedna dohromady. Čert ví zda ten hajzlík tím svým proslovem sledoval vyvolání větší paniky pro větší zisky. Přijdou časy kdy lidičky začnou za takové kecy a strategii, že čím hůře tím lépe, začne rovnou dávat po hubě ve studiu masového zábavního cirkusu v přímém přenosu, a to ještě budou muset být lidičkové mimořádně dobře naložení.[vyplazený jazyk]

Tak prej Wall street je nezbytný pro růst? Ekonomika jde, ale do kytek. Kolik WS vytvořil pracovních míst a kolik jich zničil spekulacemi? Kolik WS zaplatil na daních a kolik vzal pomoci v záchraných balíčcích řekněme od roku 20007 v době krize? Dobré platy zaměstannců v bankovním sektoru? Jaká je přesná statistika, platy a bonusy high managementu, kde jde řádově o tisíce lidi a pouhý zlomek ve srovnání s řadovými zaměstnanci finančního sektoru.

Pokud jde o požadavky stávkujících, tak zavedení daní na WS je správný požadavek a ať se politici rozhodnou, zda chtějí hlasy lidiček nebo peníze WS na volební kampaň. Mám pocit, že se stále ještě počítají pro vítězství ve volbách hlasy. Pokud jde o efektivnější prostředky na dosažení změny, tak aby lidi nevzali náhodou do pracek zbraně v masovém měřítku. Krátkodobě by sice bylo neveselo, jak říká hlasná mediální trouba z WS, ale dlouhodobě by to mělo velmi očistný efekt a nejenom ekonomický.
http://www.blisty.cz/art/60482.html
http://www.youtube.com/watch?v=jUrC5yd7_F0

254437

4.10.2011 17:18

nedá se s tím dělat vůbec nic...je to fyzika

Adrien Arcand 90.?.?.?

http://www.super.cz/4799-podivejte-se-jak-to-eve-herzigove-slusi-s-princem-harrym.html

Tady to je také jasně vidět.
Nicméně nejde o spekulace ani o vydělání peněz,ale o systém moci kontrola je možná pouze na NEDOBROVOLNÉM ZÁKLADĚ.Úpadek států je třeba něčím nahradit,takže respekt máte jen k tomu co vám vezmou..oni.
Není možné dále "produkovat další miliardu čínanů,miliardy afričanů nemohou a fyzicky to není možné získat auto a dům..není dost prostředků a tedy se musí soutěžit o jejich získání třeba válkou či na trhu.
Tedy již víme,že ukrajinci ani jiný národ jehož zisk je založen na zednictví není možné tímto uživit nebot při pohledu na google Earth je patrné,že plocha již není!Dále není počet zájemců pro nesmyslné budování či výrobu to není možné při počtu 7.miliard produkujících odpad. [mrknutí jedním okem] zamořující planetu

254459

4.10.2011 21:54

Kropáč kropac20 (zavináč) seznam (tečka) cz 62.?.?.?

Pokud přistupujeme k jakékoli informaci emočně zatíženi, je lépe se neprojevovat. Někdy v polovině roku 2008 jsem napsal na Zvědavci (již se nepamatuji k jakému článku) velmi krátké doporučení: prodat nemovitosti, nakoupit investiční zlato. Dokonce jsem pak několika tazatelům sdělil I-netové spojení na maloobchodní prodejce v ČR. Kdo mi uvěřil, nakoupil tehdy slitek 50g investičního zlata za 27 tis. Kč. Dnes by jej (kdyby byl v zajetí emocí), může prodat za 52 tis., před týdnem dokonce za 54 tis. Kč. Hrůza, zejména když tyto produkty nejsou zatíženy DPH, což? Je to tedy nejspíš záležitostí víry, pokud neznáte kdo rozdává karty a jak jsou rozdané. Co s námi bude? Nejspíš chcípneme všichni. Ostatně z hlediska dlouhodobé perspektivy jsme již všichni mrtví. Z posledních zpráv 100% odborníků:
19.9.
http://www.ipoint.cz/zpravy/27374534-evropske-cent...
20.9.
http://zpravy.kurzy.cz/283744-pruzkum-bloomberg--z...
4.10.
http://zpravy.kurzy.cz/285624-zlato-uz-ma-svuj-vrc...
Takže, věřte mi, mohu pro naše finanční odborníky doporučit sqělý horoskop:
http://www.forex-zone.cz/fx-astro

254483

5.10.2011 3:44

Cestou tohoto dnesniho hospodarstvi jsme na ceste k celosvetove revoluci.

Robert Nohejl emunest (zavináč) cyberinternet (tečka) com (tečka) au 61.?.?.?

Nakonec,vsichni vime, jake maji znalosti o svete Americane a tak nas muze prekvapit ,ze z miziciho materialismu aomyvani mozku najednou maji demontrace,jez muzou i za pomoci odboru prerust v generalni stavky a narodni demonstraci, jake ted celi "Wall street"a i kdyz policie ztkla na 700 demonstrantu,tak odpor k vlade a elite kontrolujici Ameriku pokracuje.
Other websites publicising the protests have also become hugely popular. One, named wearethe99percent, in reference to the statistic that 1% of the US population owns a third of the wealth, posts pictures of people holding handwritten messages daily.
One said: "Last year, my 60-year-old mother was evicted. This year I graduated with my master's. I am unemployed with over $120,000 in student loans. I no longer believe the American Dream is for me because … We are the 99 per cent."

Zajimave by bylo,kdyby po prikladu libyjskych rebelu ustanovili take druhou vladu USA.Americky obcan se dostava do posice zemi,kde maji uz "vysoko do zlabu" a uvedomuje si,ze znicenim moralky a propagovanim "sikovnych obchodniku"nam oznacenych tunelaru se Amerika,co by jejich domov zmeni v peklo,jemuz elita,klub kongrosovych milionaru prispeje celonarodnim nihilismem. coz neunika policii,ktera zada mnohem dokonalejsi zbrane k potlaceni davu, tak,jak specialni jednotky pouzivaji v Afganistanu a Iraku-lejsrove oslepnuti a nebo jinych zbrani ,o kterych prumerny obcan nem aani tuseni a ktere ho v minulosti takov eveci ani nezajimali.Takze, cesta ke svetovemu imperiu,muze,elita hledat unik v evelkem celosvetovem konfliktu, tak,jak tak zvana atomova komise v roce 1946 uverejnila;Bud jedna svetova vlada a nebo nic!!
Zde, si kazdy muze sam od sebe vybrat, co tim vlasne mysleli a jak daleko jsou pripraveni v teto veci,moderniho celosvetoveho otroctvi jit a riskovat zivot vsech na teto planete.

Vložený obrázek

Wall street protests have inspired demonstrations and planned actions across the US, such as this one in Los Angeles.
Zde je treba venovat pozornost cinnosti provokateru a falesnych zastupcu lidu, agentu soukromych a statnich bezpecnostnich slozek, systemu utvorenym elitou a placenych z kapes danovych poplatniku.At bude rebelie jakkoliv uspesna,tak, elita bude chtit stale mit z pozadi silu ridit rebeluji obcany ke svym zajmum, na takovy tah je pripravena uz dlouhou dobou rada politiku, jez zmeni kabat,tak,jak nasi politikove v Sametove revoluci.Vysledek bude ten samy,vudci silu lidu zase prevezmou dosvych rukou, nebot americky obcan, je vychovan a nebo presneji, zije zcela v jinem svete po desitky roku a diva se na svet jen tak,jak mu bylo elitou predurceno.
Celosvetove,vsechny ty predchazejici revoluce,at meli barvu jakoukoliv se nakonec zmeni v bitevni pole lidi tvoricich hodnoty, proti lidem byrokraticky-prizivnickym, jez representovali silu stavajiciho rezimu, triliony nicim nepodlozenych penez,uz nic nezachrani,naopak se stavaji rozbuskou pred velkou explosi civilisace.

254497

6.10.2011 5:32

RE: Cestou tohoto dnesniho hospodarstvi jsme na ceste k celosvetove revoluci.

Robert Nohejl emunest (zavináč) cyberinternet (tečka) com (tečka) au 61.?.?.?

Reakce na 254497

Valka mezi obcanstvem a bankami a jejich chlebodarci,politky a celou armadou byrokratu,jejiz vysledek je znat an americkem hospodarstvi.N akolik generaci je zadluzeno mnoho dalsich pokolenich,kdysi "demokraticke a svobodne Ameriky", ackoliv,jako ostatni zeme nikdy demokraticka a svobodna nebyla.
US Starts New Fiscal Year With $14.837 Trillion In Debt, $142 Billion Increase In Two Days
Vložený obrázek
Jake je reseni,vsichni vime,ze vysledky hospodareni se rozkradli pomoci elektronickeho systemu a korupci zotpovednych slozek vseho druhu.
Jedinym resenim je odpojit vysledky produktivnich lidi od vselijakych manazeru a lidi stojicich a prosperujicich bez prace na vysledku producenta a zakaznika,tak,jak vcely se zbavi svych trubcu,kdyz uz nejsou k nicemu.
Trzni hospodarstvi musi prijit opetne zpet k producentum ,lidem jez vytvareji hodnoty.V Australii existuje vymennny trh,kde panize nejsou pojitkem mezi kupujicim a prodavajicim ,zde je hodnota v case jez representuje produkt, sluzby a jine.Prikladne to pracuje takto:farmar potrebuje remeslnika na svem dome,truhlar,opravi nedolehajici okna a farmar mu ve svem zbozi,kravu,maso,naplni truhlaruv mrazak,truhlar "nakoupi" zeleninu,jez je ohodnocena vyrobnim case zato,da dopredu svuj cas pro zelinare a zelinar dostane kupon-cas, jez muze pouzit za ostrihani vlasu,proste je zde vymemny obchod ve zbozi a nebo kuponu za spotrebovany cas,muj znamy v tom jede cele roky a rika,ze to funguje,takto se neplati dane a nikdo z byrokratu nemuze si ukrojit z neceho, co jiny vyprodukoval, nikdo z pritomnych "vymenkaru " nepotrebuje prizivniky, kteri by parazitovali na jeho praci.Postup produktu od farmare,prikladem 9Centu za litr, pro farmare,supermarket prodava za 2 dolary,kolik lidi,jez nedelaji mleko stoji,prizivuje se mezi Farmarem a supermarketem?
Timto nadbytecnym byrokratismem se znici jakakoliv hodnota produktivnich lidi,znici se i hodnota penez,nici takto i Vase ulozene penize na stari,na spokojeny duchod,nici takto i cenu majetku.
Nakonec,tento system vymeny zbozi je znam po tisicileti a byl zcela mimo penez praktisovan mnoha domorodymi lidmi. Nakonec vymennym obchodem bycho zcela zrusili zavislost na bankach,vselijaci prizivnici by si museli jajit praci,kde by byli nuceni tvorit hodnoty a ksefty by se staly minulosti.
Pravdepodobne vcely jsou chytrejsi,nez lidske cele pokoleni.Konecna otazka je,kdo vlastni ty triliony statnich dluhu?

254612

5.10.2011 12:57

Nebojte se zlata

atisionista 90.?.?.?

Pokud máte v bankách nějaké úspory, tak si je co nejdříve investujte do nějakých komodit, jako jsou investiční zlato a podobně. Banky v ČR mají dnes pouze už 9% na vyplacení Vaších vkladů a to číslo klesá. Pozitivní informace, které dostáváme od našich medií o tom, že drží burzu jsou nepravdivé a mají pouze oddálit totální krach bank. Přišla doba, kdy většina z Vás nevěřila na světovou vládu a světový řád a dnes je to zde a veřejně se připravují plány na převzetí zatím Evropských států. V dohledné době bude vypracován jako první plán, pro globální Evropskou ekonomiku a po zavedení tohoto plánu, který je pilířem pro zavedení světové vlády, začnou vznikat mocenská seskupení na která žádný prostý občan nebude mít vliv je alespoň trochu usměrňovat. Abych zde nepsal jako o nějaké konspirační teorii, tak výhledově do 3 měsíců můžeme očekávat totální a konečnou krizi bankovnictví a tuto krizi převezme ekonomická vláda. Takže vše se rozběhne za 3 měsíce. Nyní to víte a zařiďte se je to ve Vaších rukách. Současné vlády celé Evropy nemají šanci tuto situaci nijak zvrátit a jejich mrtvolně zavádějící ekonomické baličky nic nemohou zachránit. Přeji dobrou volbu Vašich investic.

254531

5.10.2011 17:23

RE: Nebojte se zlata

Kropáč kropac20 (zavináč) seznam (tečka) cz 62.?.?.?

Reakce na 254531

Lze si již jen vylepšit skóre. Vyhrát nelze.

254559

6.10.2011 10:54

RE: Nebojte se zlata

abc 188.?.?.?

Reakce na 254559

...ale lze,vyhrát... asi vám unikli alebo neveríte slovám víťaza nad svetom? Sú zapísane u Jána 16:33 "Povedal som vám to, aby ste mali prostredníctvom mňa pokoj. Vo svete budete mať súženie, ale buďte odvážni! Ja som zvíťazil nad svetom."

Strihanie oviec sa zanedlho skončí, a na prežitie bude treba vylepšiť si skóre duchovnosťou. Skutočným pochopením, prečo k takémuto stavu došlo. Pretože svet na chamtivosti povstal a na chamtivosti aj skončí. Už prví ľudia ukradli alebo privlastnili si niečo, čo im nepatrilo. Ich deti vo FEDe a na Wall Street ich len napodobňujú. Zrejme tiež zabudli, že vše jen do času. Finančný Armagedon už začal. Ten pravý Armagedon ešte len príde. A pekne očistí zem od všetkých, ktorí si myslia,že žiť sa dať aj bez práce a na úkor iných. Mnohí to chápete, len to jedno vám chýba. Pokora naučiť sa spolupracovať s našim Stvoriteľom, ktorý nám pripravuje budúcnosť sveta bez búrz a fraktálneho virtuálneho bankovníctva.

254626

6.10.2011 18:05

RE: Nebojte se zlata

Kropáč kropac20 (zavináč) seznam (tečka) cz 62.?.?.?

Reakce na 254626

Děkujeme, Svatý muži.

254653

6.10.2011 18:35

RE: Nebojte se zlata

steve 166.?.?.?

Reakce na 254626

.. porad nas strasis tim Armabetonem. Co z toho mas ? To jako vsichni se maji leknout a naučiť sa spolupracovať s našim Stvoriteľom ... a ten tvuj "pan" dela pro Mossad nebo CIA ? Nebo to je kontraktor - neco jako Blackwater ??

254658

6.10.2011 19:53

RE: Nebojte se zlata

Kysučan 89.?.?.?

Reakce na 254658

Zdravím Steve,

napriek tomu, že abc to má naučené od a cez b až po z a má troška iné vnímanie...píše to podivuhodne veľmi dobre!!!

Ale myslí si (podobne, ako napr. Jehovisti ), že Armabetón - nás špinavých vyčistí...(do čista)...

Jeho nie, pretože si myslí, že je čistý...☺ Ale čo Vy Steve???
On (abc) určite tvrdo pracuje motykou, krompáčom, sekerou, alebo iným náradím (Arbeit machts frei) pre blaho bežných dušičiek a spolupracuje so Stvoriteľom...
A taktiež sa zamýšľa hlboko nad fraktálnym virtuálnym bankovníctvom pápežskej kúrie a jeho vlastnením napr. mnohých globálnych firiem alebo nevestincov za peniaze ukoristené vo viacerých križiackych vojnách, alebo vyzabíjaním juhoamerických indiánov a skoristením ich zlata pri "svätých vojnách proti nevercom"...
Taktiež sa abc hlboko (ne)zamýšľa nad homosexualitou a pederastiou Stvoriteľovho kňažského kléru...a jeho vplyve na dejinné skutočnosti ☺.

Ja osobne sa taktiež teším ako abc, že budem môcť žiť bez búrz, bez pápeža, ktorého ornát koštuje 7 - 20 tisíc EUR, bez modloslužobníkov diabla, bez Maltských alebo Nemeckých rytierov, bez TV a bez NÁBOŹENSTIEV, ktoré doviedli ľudstvo až na totálny úpadok ľudskosti...

Pevne verím, že Armagedon sro. konečne otvorí oči aj takým ako abc... [smích]

Blahoslavení chudobní duchom, nech ich je kráľovstvo nebeské...

Ame(o)n - boh baranov(ovečiek) a smrti

254666

7.10.2011 7:53

RE: Nebojte se zlata

abc 188.?.?.?

Reakce na 254666

Kysučan, keď chceš byť mojim hovorcom komentuj tento príspevok od a po z, aby auditórium pochopilo ako bolo v minulosti eliminované strihanie oviec, tak to bude eliminované strihanie oviec aj budúcnosti:
Mojžišovský Zákon stanovoval, že „v siedmom roku má nastať sabat úplného odpočinku pre krajinu“. V súvislosti s týmto rokom dostal Izrael nariadenie: „Svoje pole nebudeš osievať semenom a svoju vinicu nebudeš prestrihávať. Nebudeš žať, čo vyrastie z roztrúsených zŕn tvojej úrody, a nebudeš zbierať hrozno zo svojho neprestrihaného viniča. Pre krajinu má nastať rok úplného odpočinku.“ (3. Mojžišova 25:4, 5) Teda každý siedmy rok mal byť pre krajinu sabatným rokom. A každý 50. rok, teda rok nasledujúci po siedmom sabatnom roku, malo byť Jubileum. Čo sa malo diať v tomto roku?
Mojžiš Izraelitom povedal: „Päťdesiaty rok posvätíte a vyhlásite slobodu v krajine všetkým jej obyvateľom. Stane sa vám Jubileom, a každý sa vrátite k svojmu vlastníctvu a každý sa má vrátiť k svojmu rodu. Päťdesiaty rok sa vám stane Jubileom. Nebudete siať semeno ani žať, čo vyrástlo v krajine z roztrúsených zŕn, ani zbierať hrozno z neprestrihaného viniča.“ (3. Mojžišova 25:10, 11) Jubileum bol teda rok nasledujúci po roku, ktorý bol pre krajinu sabatným odpočinkom. Obyvateľom krajiny však Jubileum prinášalo oslobodenie. Každý Žid, ktorý bol predaný do otroctva, mal byť v tom roku prepustený. Dedičné vlastníctvo, ktoré bol človek azda nútený predať, sa teraz vrátilo jeho rodine. Pre staroveký Izrael malo byť Jubileum rokom obnovy a oslobodenia. A čo predobrazuje pre kresťanov?
Vzburou prvého človeka, Adama, sa ľudstvo dostalo do otroctva hriechu. Božím opatrením na oslobodenie ľudstva z otroctva hriechu je výkupná obeť Ježiša Krista. (Matúš 20:28; Ján 3:16; 1. Jána 2:1, 2) Kedy sú kresťania oslobodzovaní od zákona hriechu? Pomazaným kresťanom apoštol Pavol povedal: „Zákon toho ducha, ktorý dáva život v spojení s Kristom Ježišom, [vás] oslobodil od zákona hriechu a smrti.“ (Rimanom 8:2) Tí, ktorí majú nádej na život v nebi, získavajú túto slobodu, keď sú pomazaní svätým duchom. Aj keď zatiaľ ešte majú hmotné a nedokonalé telo, Boh ich vyhlasuje za spravodlivých a prijíma ich za svojich duchovných synov. (Rimanom 3:24; 8:16, 17) Pre pomazaných ako skupinu sa kresťanské Jubileum začalo na Letnice roku 33 n. l.
A čo „iné ovce“, ktoré majú vyhliadku na večný život na zemi? (Ján 10:16) Pre iné ovce bude časom obnovy a oslobodenia Kristova tisícročná vláda. Počas tohto tisícročného Jubilea Ježiš uplatní hodnotu svojej výkupnej obete na úžitok veriaceho ľudstva a odstráni účinky hriechu. (Zjavenie 21:3, 4) Na konci Kristovej tisícročnej vlády bude ľudstvo privedené k dokonalosti a bude úplne oslobodené od zdedeného hriechu a smrti. (Rimanom 8:21) Keď sa to všetko splní, kresťanské Jubileum sa skončí.

254714

7.10.2011 23:48

RE: Nebojte se zlata

Kysučan 89.?.?.?

Reakce na 254714

Pozri abc,

ja Ťa plne chápem...

Si pravdepodobne platený z židovsko-kresťanskej kúrie a nezmohol si sa na nič iné len na citácie biblických motívov, ktoré máš určite dobre a "poctivo" naštudované...Žiadna adekvátna odpovedˇ, žiadna vysvetľujúca replika, len cirkevné traktáty...
Je možné, že aj tým rozprávkam úplne veríš ala Mojžiš a Izraeliti.
Dnes už je bohužiaľ (bohudík) troška iná doba - na rozprávky o dobrom Mojžišovi a jeho obrezanom vtáčkovi, aby spečatil zmluvu s Diablom prestáva už veriť čoraz menej ľudí... [smích]

Ani Benedikt XVI to nemá vo svojej krajine ľahké...sem tam po ňom niekto vyskočí, vlastným Nemcom sa nepáči a spomínaný Blacksabath...ten už odohral svoje čierne pesničky a skončil...

Teraz sú modernejšie figúry v rangu na strihanie a magorenie oviec...židovská Madona, propagujúca kabalu(☺), alebo Lady Gaga promenadujúca sa so živým mäsom na svojom tele...To je výsledok vášho zvráteného satanizmu abc!!!

Doteraz ste veselo strihali OVCE!!!
Ale teraz prichádza doba, že by si aj OVCE radi zastrihali! ►A falošní proroci budú na rangu ako prví...
Veď to veľmi dobre poznáš:

Tí čo boli poslední, budú medzi prvými ( len dúfam, že to nebudú cigáni...☺).


Skús sa troška pozrieť na to aj z druhej strany, pokiaľ nie si úplne predajný ...

A hlavne zamyslieť...či dokonca prekonať svoje "obmedzujúce" pozeranie na svet, v ktorom žiješ!

K tomu nech Ti dopomáha BOH (ten pravý)!

254759

6.10.2011 22:58

výpad částic nebo výpadek elektřiny?

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

je hezké, jak jste tu rozebrali toaletní papírky, možná by nebylo na škodu, kdyby se realizoval ten výpadek elektřiny.
Hodně lidí by to srovnalo do latě.
..a pak se možná konečně dostaneme k majitelům těch státních dluhů.
Cesta k realizaci "základního příjmu" sice ještě chvilku potrvá, ale pár dní bez elektřiny a zpráv by mohlo nastartovat jiný pohled na to, co je a co není podstatné.

Ze sluníčka "vypadlo" mračno všelijakých "částic" - uvidíme, co nám přinesou.

254681

7.10.2011 11:18

Šablona diskuze

Kropáč kropac20 (zavináč) seznam (tečka) cz 62.?.?.?

skutečných géniů:
1. Nemáte pravdu a jste pitomec, protože máte jiný názor než já.
2. Rozumím všemu. Co jste napsal je pitomost pro mne nesrozumitelná.

254729

Příspěvků: 87

04.10. 03:02 Rene Bartosek  Ono by to šlo.
04.10. 04:07 Rene Bartosek  RE: Ono by to šlo.
04.10. 11:14  RE: Ono by to šlo.
04.10. 15:38 jean.laroux  RE: Ono by to šlo.
05.10. 07:01  RE: Ono by to šlo.
06.10. 20:02 hledající a nalézající  RE: Ono by to šlo.
04.10. 06:50 RK  Lide investovali tisice let
04.10. 09:36 keduT  Trading
04.10. 09:45 Tonda  Finanční válka? Co třeba návrat Německa k marce?
04.10. 11:45 Luxor  RE: Finanční válka? Co třeba návrat Německa k marce?
18.02. 04:00 Robert Nohejl  RE: Finanční válka? Co třeba návrat Německa k marce?
04.05. 06:14 Robert Nohejl  RE: Finanční válka? Co třeba návrat Německa k marce?
04.10. 10:44 Martina  Penězokazectví se trestalo smrtí, veliké zisky ale lákaly
04.10. 11:17 fohat  já ne spík ingliš
04.10. 12:10 mo  .
04.10. 16:06 jean.laroux  RE: .
04.10. 16:45 všudezdejší  RE: .
04.10. 20:18 jean.laroux  RE: .
05.10. 07:23  RE: .
05.10. 22:55 jean.laroux  RE: .
07.10. 07:04 p.  RE: .
04.10. 16:14 dub  RE: .
04.10. 17:26  RE: .
04.10. 19:02 Oracle  RE: .
04.10. 20:57  RE: .
04.10. 23:04  RE: .
04.10. 23:42  RE: .
05.10. 07:48 jean.laroux  RE: .
05.10. 21:13 Kropáč  RE: . s humorem
06.10. 12:59 Erwin  RE: . s humorem
06.10. 18:31 Rene Bartosek  RE: . s humorem
06.10. 18:37 steve  RE: . s humorem
06.10. 18:59 Luxor  RE: . s humorem
06.10. 19:22 Rene Bartosek  RE: . s humorem
06.10. 20:22 Luxor  RE: . s humorem
06.10. 20:17 Kropáč  RE: . s humorem
07.10. 06:41 p.  RE: . s humorem
07.10. 06:45 Erwin  RE: . s humorem
09.10. 18:16 Rene Bartosek  RE: . s humorem
07.10. 06:36 p.  RE: . s humorem
05.10. 00:11 Oracle  RE: .
05.10. 06:19 p.  RE: .
04.10. 20:53 dub  RE: .
05.10. 00:11  RE: .
05.10. 06:28 p.  RE: .
05.10. 06:36 p.  RE: .
05.10. 16:50 dub  RE: .
05.10. 17:41  mo
05.10. 18:25 dub  RE: mo
05.10. 18:44  RE: mo
05.10. 19:21 dub  RE: mo
05.10. 21:24  RE: mo
05.10. 22:10 dub  RE: mo
06.10. 20:55  RE: mo
07.10. 01:04  RE: mo
08.10. 12:02  RE: mo
08.10. 17:19 mo  RE: mo
08.10. 23:46  RE: mo
09.10. 01:58 mo  RE: mo
09.10. 21:58  RE: mo
05.10. 23:27 cifix  RE: mo
05.10. 18:35 Pavel -Čert- Němec  RE: mo
05.10. 19:03  RE: mo
06.10. 20:41  RE: mo
07.10. 00:48  RE: mo
07.10. 07:14 p.  RE: mo
08.10. 11:51  RE: mo
08.10. 15:03  RE: mo
07.10. 06:33 p.  RE: .
08.10. 01:32 Maut  RE: .
05.10. 05:58 p.  RE: .
08.10. 20:03  Dejme slovo odborníkovi
04.10. 13:08 Rene Bartosek  Prej při zdanění zdrhli jinam a zničili nějakoi jinou ekonomiku.
04.10. 17:18 Adrien Arcand  nedá se s tím dělat vůbec nic...je to fyzika
04.10. 21:54 Kropáč  
05.10. 03:44 Robert Nohejl  Cestou tohoto dnesniho hospodarstvi jsme na ceste k celosvetove revoluci.
06.10. 05:32 Robert Nohejl  RE: Cestou tohoto dnesniho hospodarstvi jsme na ceste k celosvetove revoluci.
05.10. 12:57 atisionista  Nebojte se zlata
05.10. 17:23 Kropáč  RE: Nebojte se zlata
06.10. 10:54 abc  RE: Nebojte se zlata
06.10. 18:05 Kropáč  RE: Nebojte se zlata
06.10. 18:35 steve  RE: Nebojte se zlata
06.10. 19:53 Kysučan  RE: Nebojte se zlata
07.10. 07:53 abc  RE: Nebojte se zlata
07.10. 23:48 Kysučan  RE: Nebojte se zlata
06.10. 22:58 janko  výpad částic nebo výpadek elektřiny?
07.10. 11:18 Kropáč  Šablona diskuze

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

20

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 38 čtenářů částkou 6 856 korun, což je 20 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

I mainstream začíná přiznávat, že očkovací utrejch COVID ZPUSOBUJE08.12.21 20:39 Británie 2

Vystrašiť mutací a napíchat! 08.12.21 13:38 Česká republika 0

Odbory Pro Libertate vyzvaly ministra vnitra k jednání o zamezení nátlaku na očkování bezpečnostních sborů08.12.21 04:44 Česká republika 1

Důvod akce Covid: Světová dohoda o pandemii - WHO chce omezovat lidská práva pod záminkou pandemie08.12.21 04:22 Evropská unie 0

Evropa rychle spaluje své zásoby plynu07.12.21 21:58 Evropská unie 1

Zpochybnění vakcinace jako jediné "správné" cesty... Odkazy na studie a další zajímavosti07.12.21 10:59 Neurčeno 0

Kubek, Svrčinová a další sadisté se bojí. A to je dobře :-)07.12.21 10:48 Česká republika 3

Po 1.2.2022 plánují cizinci exodus z Rakouska06.12.21 16:17 Rakousko 0

Aplikace e-Rouška uhnila a končí05.12.21 19:16 Česká republika 4

Pfizer “fair play”05.12.21 10:12 Neurčeno 7

Očkováním k rakovině? Nová zjištění jsou šokující04.12.21 23:56 Neurčeno 4

Chytrá karanténa se ukazuje jako krádež stovek milionů z majetku nás všech03.12.21 23:02 Česká republika 1

Vrak letounu F-35, který havaroval ve Středozemním moři, ukradla neznámá země.03.12.21 15:59 Neurčeno 6

Mutace Omicron – globalistická autoritářská příručka svlečená do naha02.12.21 20:21 Neurčeno 0

Turecko si uzurpuje enormní množství ruského plynu pro sebe02.12.21 18:35 Turecko 1

Vakcínu Valneva ČR neobjednala!02.12.21 17:46 Česká republika 8

Profesor Alexander Reďko o Covid-1930.11.21 17:25 Rusko 2

Dostálovi hrozí vyhazov z týmu Pirátů. Nelíbí se jim, jaká data šíří o covidu30.11.21 16:49 Česká republika 1

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování30.11.21 15:25 Česká republika 1

Vláda chce zavést povinné píchání mRNA injekcí - přesto, že tvrdila, že to je lež30.11.21 10:54 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
22,46 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,67 Kč
Kanadský dolar
17,73 Kč
Australský dolar
16,11 Kč
Švýcarský frank
24,40 Kč
100 japonských jenů
19,77 Kč
Čínský juan
3,54 Kč
Polský zloty
5,52 Kč
100 maď. forintů
6,97 Kč
Ukrajinská hřivna
0,83 Kč
100 rublů
30,53 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 116,80 Kč
1 unce stříbra
503,82 Kč
Bitcoin
1 118 346,31 Kč

Poslední aktualizace: 9.12.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 7 266