Diskuze k článku

Kauza Zvědavec – jak si mě krajský soud pozval / nepozval

Příspěvků 28

6.7.2011 7:05

Medializace Predatorum nesvedci

MoUdrostrak 88.?.?.?

Pane Editore, prectete si opet pozorne Zida SueSSe/stale jeste neni mezi Libri prohibiti! Potvrdi se Vam v nem, ze Predatori bytostne nesnasi medializaci. Jsou uvykli od veku seru a stinu. Navenek nasazuji ShabesGOJim + prave Soudni Mafii/ nejen k exekuci smenek z lichvy a podvodnych konkurzu apod./.
Ale i k zastrasovani nesehnutych = Nicola Suhaj a detailne panen Ajuanem Olbrachtem popisovane mechanismy "petic" a natlaku na ShabesGOJim v exekutive a dzastics.

Pokud byste zacal psat vcas o Procesu Knihu, nestali by Predatori o dalsi prirustek do kazde knihovnicky - a doslo by ke katarzi.

Pokud Vam shabesGOJim ze Soudni Mafie potvrdi podminku, doporucuji StraSSbourg + kontaktovat legata Venezuely v UN MiSSion - ma "zajem" a sve cesty, jak Vas Proces a osud "zpopularizovat".

247420

7.7.2011 0:13

RE: Medializace Predatorum nesvedci

udo1 udo321123zavinacazet (tečka) sk 195.?.?.?

Reakce na 247420

Našťastie už mladšia generácia absolventov právnických fakúlt má internet a vie, že nie sú iba 3 formy moci, ako im scestne podľa neskorigovaných sylabov tlačia do hlavy leniví pseudopedagógovia.

V rámci fakúlt a medziodborovej diskusie sú zároveň mnohí oboznámení s tým, čo sa učí na fakultách masmediálnej komunikácie o
4.forme moci, MÉDIÁCH(bývalých ideológiách, filozofiách a "náboženstvách" ) sprostredkujúcich
5.najvyššiu formu moci, autoritatívnu a nedemokratickú vo svojej podstate,
moc KONCEPTUÁLNU diskutovanú na politickom marketingu a manažmente.

Tieto kolaborantské právnické kádre, žijúce mimo reality a neochotné sa skutočne vzdelávať, zvyšovať mieru svojho chápania, morálku a hľadať riešenia dnešnej situácie, robia najšpinavšiu robotu a nesú tak hlúpo veľkú časť zodpovednosti za dnešné problémy. Najmä ak konajú tak provokatívno bezcharakterne, ako v tomto a mnohých ďalšich tzv. politických prípadoch. Ich mená sú verejne známe a dôsledkom sa nebudú môcť vyhnúť ani ich rodiny a blízki.

To, že sa stále ani v "uznávaných" príručkách teórie práva (napr. V.Knapp) explicítne neuvádzajú dôsledky dejín globalizácie (ako podstata dnešného zamerania práva, vždy potichu chrániaceho egoistickú Konceptuálnu moc "elít" ) a nevyhnutná ľudská a prírodná podstata previazanosti vedomostných a morálnych pochybení jednotlivcov a systémov(kolektívov) v ktorých žijú, ich nechráni od tragických dôsledkov.

V tvrdení: "Neznalosť neospravedlňuje"
majú totiž plnú pravdu.
O to horšie, keď sú si svojich činov vedomí a konajú objektívne dokázateľne úmyselne a plánovane.
Ako ich dieťa by som urobil všetko preto, aby som sa ich zriekol.

Súdnictvo vždy chránilo koncept riadenia spoločnosti a bolo mu vždy podriadené. Jeho oficiálne zámerne pompézne demagogické oddelenie od ostatných foriem moci bolo vždy umelé. Reálne nie je totiž možné ho oddeliť.

Pri nevyhnutných opakujúcich sa spoločenských korekciách v rámci procesu sociálnej hygieny a pozitívneho vývoja spoločnosti sú títo hierarchicky najnižší nevedomí a vedomí protagonisti zvráteného systému eliminovaní dôsledne ako prví, lebo sú najviac dlhodobo na očiach a ľudia majú s nimi osobné účty, ktoré nikdy nebudú zabudnuté. Ťažko sa teda niekto z nich môže dožiť pokojnej staroby.

Odkedy v spoločnosti kdekoľvek na svete prešiel dočasný proces hierarchizácie(tvorby "elít" ), vždy ne-právo a jeho tváre slúžili potichu im.

Situácia sa evolučne objektívne zmenila a naozaj by bolo dobré, keby to okamžite pochopili. Už dnes je v tomto zmysle neskoro a môžu sa snažiť len veľmi príkladnymi, najlepšie verejnými morálnymi skutkami zmeniť svoj osud a konať skútočne s-Právne.

To všetko odhliadnuc od toho, kedy začnú byť tieto osoby verejne vyšetrované pre obzvlášť závažné protispoločenské a protiľudské trestné činy.

247467

6.7.2011 8:35

Ono ta soudni spravedlnost zapacha vsude.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 142.?.?.?

http://news.yahoo.com/teen-faces-prison-sex-doll-p... a http://news.yahoo.com/casey-anthony-found-not-guil.... To zase spravedlnost made in USA .

247423

6.7.2011 10:15

Pro Vladimíra

Lin 85.?.?.?

No... já nevím, jestli víte, ale... V ČR máme "zákon o doručování", podle kterého se písemnost považuje za doručenou po patnácti dnech "uložení". Takže soud (možná) odeslal na vaši českou adresu, pošťák vás nezastihl, vypsal do schránky oznámení o uložení a po uplynutí této doby je písemnost doručená, i když jste si ji fyzicky nevyzvedl.

247426

6.7.2011 10:48

RE: Pro Vladimíra

MoUdrostrak 88.?.?.?

Reakce na 247426

Lin, spíše by se mělo upřesnit, že ČR zavedla isntitjůt "fikci doručení"

Ale nic není zase tak jednoduché:

V případě doručování prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení nebo jeho zástupce je adresou pro doručování fyzické nepodnikající osoby adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel. Adresát má možnost uvést v evidenci obyvatel zvláštní adresu určenou pro doručování podle OSŘ, která je odlišná od adresy místa jeho pobytu. Tuto možnost dřívější právní úprava neznala. Pokud tak ovšem adresát neučiní, je adresou pro doručování právě adresa místa pobytu tak, jak je uvedena v evidenci obyvatel. Problematiku evidence obyvatel upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, který byl rovněž novelizován s ohledem na tuto souhrnnou novelu OSŘ.

V praxi to tedy znamená, že pan Editor by měl soudu oznamovat změnu adresy pro doručování, pokud o ní před odcestováním na delší dobu věděl. Na druhou stranu, existují případy - zejm. pravicujících taky-podnikatelů, kteří se brání soudům a exekucím zneužíváním/nadužíváním tohoto institjůtu. Resp. účinně dokáží po několik let mařit nenapadnutelně řízení proti nim. Což nic příliš nemění na podstatě věci, pokud se pan Editor nechce ramenu spravedlnosti vyhýbat.

Neznamená to ovšem, jak jste v dobré víře uvedla, že např. odcestuju na služební nebo soukromou cestu a někdo se na mne rychlým soudním příkazem něčeho dobude, pokud nestačím vznést odpor. Po návratu mám dle OSŘ možnost se bránit:

Neúčinnost doručení.
Adresát, vůči kterému byla uplatněna fikce doručení, může soudu navrhnout, aby rozhodl o neúčinnosti doručení. Musí být splněny zákonné podmínky, mezi které patří omluvitelné důvody, pro které se adresát nebo jeho zástupce nemohl s písemností seznámit, a současně podání tohoto návrhu v patnáctidenní lhůtě běžící ode dne, kdy se adresát s písemností seznámil nebo mohl seznámit. OSŘ stanoví, že se za omluvitelný důvod nepovažuje skutečnost, že se fyzická osoba na adrese pro doručování trvale nezdržuje nebo že se na adrese pro doručování podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby nikdo nezdržuje. Konkrétnější vymezení omluvitelných důvodů bezpochyby časem zajistí judikatura, ale lze předpokládat, že jimi bude např. neplánovaná hospitalizace účastníka. OSŘ stanoví případy, kdy soud rozhodne o neúčinnosti doručení i bez návrhu účastníka. Jde o případy nesporných řízení. Rozhodne-li soud o neúčinnosti doručení písemnosti, písemnost se považuje za doručenou dnem právní moci rozhodnutí soudu o této neúčinnosti.

247431

6.7.2011 11:27

RE: Pro Vladimíra

Lin 85.?.?.?

Reakce na 247431

No jasně, tak to je. [smích] A mám takový nejasný dojem, že právě o tohle asi jde. Nevím, jestli p.Stwora "oznámil" adresu pro doručování. A navrhovat "neúčinnost" po proběhnutém líčení už bude asi složitější, nemyslíte? V tomto případě očekávám zdůvodnění, že pokud se "účastník" nezdržuje většinu roku na území ČR a ví, že je možné očekávat řízení (však podal odvolání), má si zajistit přebírání pošty nebo alespoň osobu, která ho bude informovat, že mu "cosi" leží na poště.
Nevím, jak to napsat, ale podle mého jde o "taktický procesní postup."

247433

6.7.2011 11:59

RE: Pro Vladimíra

MoUdrostrak 88.?.?.?

Reakce na 247433

Lin, možná by stálo za zkoušku, jak by se Proces dále vyvíjel, pokud by pan Editor zrušil přihlášení k pobytu v ČR, odevzdal české ID a ponechal si pouze pas.
Pak by patrně nastaly pro Soudní Mafii a v ní součinné ShabesGOJim komplikace s doručitelností. I s Procesem.
Těžko by mohli soudit pana Editora jako uprchlého, když má rodinu a pobyt na adrese v zahraničí, kde se zdržoval i před Procesem. Vzpomeňte na Radka Krejčířů, jak se spousta věcí komplikovala jeho účelně(sic!) pořízeným a nabytým oVčanstvím Seychell.
Domnívám se, že v tom je mezinárodní právo stále v plenkách. Zvlášť když by poté bylo nad slunce jasné, že Proces nemá k České republice ŽÁDNÝ VZTAH, protože ho s provozovatelem webzine spojuje jen a jen dvojité české oVčanství. A provozovatel nemá v současné době v ČR ani pobyt. Pak už by se před mezinárodními institjůcemi lehce prokazovalo, že Proces byl ryze účelový a šikanosní.
Ani za "zlého" Bolševíííka nebyli např. povolávání na vojnu čeští oVčané a/nebo jejich děti, pokud neměli na území ČR trvalý pobyt. Museli se ale vydržet v ČR nepřihlásit k pobytu/ a pořídit si oVčanský průkaz do 30 let věku. Tzn. za "babičkou" přilétat jako polotůůůůrista...

"Zlý" Bolševííík se držel zdravého rozumu i vůči dětem z "Tábora Míru a Socialismu" prchlých emmigrantů/pivních pravicujících Pepíků

- a aktuální hodný režim Pravdy, Lásky a Věčného "Humanitárního Bombardování®" by šel jinými cestičkami?!

247437

6.7.2011 14:53

RE: Pro Vladimíra

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 206.?.?.?

Reakce na 247426

>No... já nevím, jestli víte, ale... V ČR máme "zákon o
>doručování", podle kterého se písemnost považuje za
>doručenou po patnácti dnech "uložení".

Lin, vím o tom zákonu.

Soud má obě mé adresy, i českou i kanadskou. Předchozí rozsudky i pozvání adresovali správně do Kanady. Mají má telefonní čísla, emaily... Kdyby si chtěli ověřit, kde právě jsem, mohli poslat email před odesláním pozvánky. Nijak se neskrývám.

247443

6.7.2011 18:45

RE: Pro Vladimíra

Lin 85.?.?.?

Reakce na 247443

Ta otázka byla spíš jen řečnická. [smích] Vím, že se neskrýváte a nejde o první jednání. Právě proto jsem psala Moudrostrakovi to o "taktickém procesním postupu".
Píšete, že u soudu stejně nebudete, jen váš právník. A podle mého děláte dobře, škoda peněz za letenku. Budou to titíž, kdo trval na potrestání. Když se u nás trestá i nápis "Evropo, povstaň" (nebo tak nějak) jako nacistické heslo, tak... [zmaten]
Vím, že to pro vás není jednoduché, ale berte to tak, že všechno špatný je k něčemu dobrý. Žalující strana měla určitě představu, že budete jako "případ pro výstrahu". Ovšem - jak se časy mění, čím dál víc lidí se ptá, jak to s tím "popíráním" vlastně je. [smích] Mnoho webů píše na obdobné téma, "efekt" se jaksi nevede, lidé se přestávají bát. A nezávisle na tom lezou na světlo "story" o vyrabovaných účtech na odškodnění skutečných obětí, o tom, že si z "toho" skutečně někdo udělal výnosný byznys a vězni (nebo jejich rodiny) nedostali nic.
Říkám si, že pravda se vždycky objeví - i přes všechny možné zákazy a příkazy, "jak myslet a čemu věřit". Můžou trestat, můžou zcenzurovat net (jak se chystají ve "státech" ). Jenže - zase se objeví tací, kteří "to" budou umět obejít.
Byl jste jeden z prvních, který začal uveřejňovat "zakázaná témata". A určitě i vzorem pro mnoho ostatních. Tak to berte... [smích]

247455

6.7.2011 19:20

RE: Pro Vladimíra

Satanist 50.?.?.?

Reakce na 247443

Zeptal jsem se jak to je kvalifikovanyho cloveka. Lejstra vod soudu erar aby to bylo legalni musi dorucit predvolanymu ktery ma double citizenship na misto trvalyho bydliste a to i do zahranici kde se musej ridit zakony statu kde se predvolany nachazi. V Kanade by Vam vobsilku k ceskymu soudu musel dorucit s povolenim kanadskyho eraru ceskej konzul kterej by navic musel mit jako svedka nekoho kdo pracuje pro Canada Government- treba sheriff , policajt a to by samozrejme nebylo zadarmo protoze za takovej servis customer plati. Vono fakt hodne zalezi na tom ktery bydliste jako trvaly jste v ty dobe v ceskym krateru udal. Udelal jste nenapravitelnou chybu kdyz jste zverejnil, ze o ty pozvance krajskyho soudu vite protoze jste jim mohl nakou dobu tem kteri Vas zalovali hodne dlouho nicit nervy! Museli by zacit s celym rizenim u krajskyho soudu znovu a ze zakonu by Vam museli to lejstro s pozvankou k soudu dorucovat znovu i do Canady presne podle zdejsich zakonu jinak by bez Vaseho podpisu ze jste obdrzel tu pozvanku krajskyho soudu byl kazdej rozsudek ceskych soudu vuci Vam neplatny. To me rekl soused, je lawier.

247457

7.7.2011 12:22

RE: Pro Vladimíra

Petr Řehák 194.?.?.?

Reakce na 247457

Ja bych pro to aby pan Stwora tyhle procesni pochybeni plne vyuzival. Ona by se druha strana urcite nestitila jakekoliv procesni pochybeni z jeho strany nebo ze strany soudu taky zneuzit.
Otazka ovsem je jakou strategii zvolil pravni zastupce pana Stwory protoze "nasrat" si soudce ziskat napr. jen odlozeni nemusi byt idealni. To muze zkouset druha strana jez nema co ztratit (krom penez danovych poplatniku). Na druhou stranu zakonceni celeho tazeni tim ze by pan Stwora vyuzil nejake vetsi procesni pochybeni v budoucnu by nebylo od veci. Plne by to demonstrovalo neschopnost ceskeho (bez)pravniho systemu. Navic systemu snaziciho se odsoudit sporadaneho obcana na zaklade pochybneho zakona jdouciho proti ustave a to s pomoci vice nez volneho vykladu.

247490

7.7.2011 13:17

RE: Pro Vladimíra

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 247490

>Ja bych pro to aby pan Stwora tyhle procesni pochybeni plne
>vyuzival.
Ja si myslim, ze to pan Stwora vyuziva maximalne. Pise o tom na svem neznicitelnem serveru a cte to hodne lidi a cist bude, takze to uz zustane v "knihovne" sveta.

Z textu mi nadale vyzniva, ze zrusil kontaktni adresu v CR, coz je dalsi dobry strategicky krok. Jeste tak se odpoutat od tech zloduchu i pravne.

Mozna by nebylo od veci, kdyby si vzal Zvedavce za sve novinar z nejake jine zeme, kde by nelegalni kroky ceskeho soudu nejak siril. Uz by to nebyla udlachmana konzervicka, zvana CR, coz by tem ceskym darebakum hnulo zluci jeste vic.

247495

8.7.2011 1:17

RE: Pro Vladimíra

Satanist 50.?.?.?

Reakce na 247495

A proc by mel mit pan Stwora kontaktni adresu v ceskym krateru kdyz zije a ma kontaktni adresu i trvaly bydliste v Kanade uz tolik let? Ani advokat pana Stwory ze zakonu mu nemusi zadny lejstra od ceskejch soudu do Kanady dorucovat, to musi udelat podle paragrafu zase ceskej erar. Bejt v kuzi pana Stwory bych uz vedel jak zalujici stranu dusit na divoko ve vlastni stave takovou radost ze zivota az by se z toho po.....! [velký smích]

247525

7.7.2011 11:28

RE: Pro Vladimíra

Petr Řehák 194.?.?.?

Reakce na 247443

No ono chtit dodrzovat "smysl" zakona a "zneuzivat" paragrafy jsou 2 odlisne veci .. pricemz v CR se praktikuje spise druha moznost.
Nedavno jsem nekde cetl jak na vas muze prijit exekuce aniz by jste obrdzel jedine varovani od veritele (at uz opravneneho nebo ne). Je to diky tomu ze v nejake posledni novelizaci "vypadla" povinnost posilat dluznikum vyzvu z zaplaceni pri neplneni splatky.
Cili se muze klidne stat ze na vas prijde rovnou exekuce aniz by jste vedel "co se to ku*va deje" (vcetne omylu ze). Jeden "veritel" byl napriklad citovan na otazku proc neposilaji zadna upozorneni pred zapocatim exekuce a odstavenim uctu a platu ve smyslu : "Zakon to umoznuje".
Cili nejaky zakon ma byt obranou napr. proti lidem kteri se skryvaji a vyhybaji prebirani obsilek. Nepodlehejte iluzi ze ten samy zakon nekdo nebude chtit zneuzit nejakym hodne perverznim zpusobem ... zvlast v CR [mrknutí jedním okem]

247487

7.7.2011 12:08

RE: Pro Vladimíra

MoUdrostrak 88.?.?.?

Reakce na 247487

Pan/Taticek Masaryk (co daval s oblibou strilet do zbidacelych a vyhladovelych delniku) pravivaval:

A) Co neni v Rakousku nebo nebo Nemecku POVOLENO, je zakazano!

B) Co neni v Britanii nebo JůYsEj ZAKAZANO, je povoleno!

Soucasni Cesti pravicujici oVcane a poplatnici z toho duvodu toleruji svym deputatum konstruovat pro-Predatorske zakony:

ktere umoznuji, aby POVOLENO bylo naprosto VSECHNO, co oVcan od Predatora unese.

Kupec Benatsky/The Merchant of Venice od nyni jiz "zleho" Williama Shakespeara a zvlaste postava zida ShyLOCKa pravicujicim oVcanum nic, nic, ale naprosto nic nerika.

Jak si kdo ustele, tak si (pod mostem) lehne[smích]

247489

8.7.2011 2:11

RE: Pro Vladimíra

Satanist 50.?.?.?

Reakce na 247487

Ceskej krater je velkej Kocourkov kde uz nefunguje ani justice system ........ V CDN a v USA to je dost jednoduchy a funguje to. Kazdymu obcanu (nezalezi na tom jestli je Witness, Plantiff nebo Defendand ) se predvolani k soudu musi dat a vubec nezalezi na miste, muze to bejt v byte , ve verejny doprave, na ulici a treba i na verejnym hajzlu pekne do ruky. Kdyz se defendand, plantiff nebo witness nedostavi k soudu a dokaze se, ze predvolani obdrzel soudce vyda warrant k zatceni delinkventa kterej si dovolil neprijit k soudu a erar po nem pujde jak slepice po flusu dokud ho nedostane protoze neprijit k soudu se v USA a v CDN pocita za zlocin!

247526

6.7.2011 10:41

Jak fungují soudy, je-li "vyšší zájem"

baba_Blažková babaBlazkova (zavináč) atlas (tečka) cz 89.?.?.?

Listopad 2008, během hospitalizce mé maličkosti

- odebrány děti z péče mj. díky argumentu OSPOD o mém údajném alkoholismu a pobytu na protialkoholní záchytné stanici.
- odvolání se proti tomuto
- oznámení pracovnicí OSPOD, že mi nebyla prodloužena nájemní smluva v obecním bytě, oznámení téhož mé matce, která na to konto vniká do bytu a odváží některé "cennější" věci.

Leden 2009

- přestěhování do podnájmu, zřízení odnosu pošty.

Duben 2009

- jeden ze soudů

Červen 2009

- návštěva z OSPODu na adrese mého tehdejšího pobytu

Září 2009

- nové předběžné opatření (bez mého vdomí, bez oznámení, tj. doručeno bůhvíkam, dozvěděla jsem se o něm až v této době), z čehož vyplývá, že už mé první odvolání ohledně předběžného opatření patrně bylo "vyslyšeno", avšak u soudu se o tomto pomlčelo, ba i pracovnice OSPOD při své předchozí návštěvě o tomto taktně/takticky pomlčely, logický důsledek - neodvolala jsem se a mj. v době, kdy jsem už věděla, že odjedu do Anglie, mohla jsem si zcela legálně posbírat děti a ukazovat na ouřady dlouhý nos zpoza kanálu La Manche.

Listopad 2009

- soud konstatuje stávající stav věcí, děti odebrány, konstatován můj "prokázaný" alkoholismus, soudu předem oznámen pracovní pobyt v UK, nereflektováno, rozhodnuto v mé nepřítomnosti

Prosinec 2009

- odvolání, poukaz na lživost posudků, návrh důkazů - lékařská potvrzení, trvání na předložení důkazů o mém alkoholismu pracovnicemi OSPOD.

Leden 2010

- zjišťuji náhodou, že jsem o nájem v obecním bytě nepřišla, avšak během roku 2009 na něm narostl dluh spolu s úroky a úroky z úroků

Říjen 2010

- stání u krajského soudu, nařízeno jednání u soudu nižší instance do třech měsíců.

Současnost, tj. červenec 2010

- stále nenařízeno žádné stání

... co k tomu dodat?
Vladimírovi nebylo doručeno, že by se měl zúčastnit stání, mně nebylo doručeno ani oznámeno, že předběžné opatření je zrušeno...

KDO CHCE PSA BÍT...

247429

6.7.2011 11:35

RE: Jak fungují soudy, je-li

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 173.?.?.?

Reakce na 247429

Kazdemu, kdo ma negativni zkusenosti s ceskou justici nebo statni spravou ohledne dorucovani a prebirani zasilek, doporucuji zridit datovou schranku.

247434

7.7.2011 12:31

RE: Jak fungují soudy, je-li

Petr Řehák 194.?.?.?

Reakce na 247434

Ha ha ha. Ja doporucuju zavest kourove signaly. S temi by byla komunikace vice dustojna, spolehlivejsi, mene nakladna a navic by zustala stejne smesna.

247491

11.7.2011 14:32

RE: Jak fungují soudy, je-li

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 173.?.?.?

Reakce na 247491

Tady neni rec o cene, ale o tom, ze si nekdo stezuje na spatnou komunikaci s justicnim systemem.DS je v tomto dostatecne spolehliva, mam s ni vlastni zkusenost.
Kdyz jste ochoten platit advokatovi tisice, pak nema smysl nadavat na DS kvuli par stovkam.

247724

6.7.2011 17:04

Máte asi chybu

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 78.?.?.?

ve druhém řádku (13. srpna)?
Jinak zdar a sílu (najdeš v sýru).

247451

6.7.2011 18:27

RE: Máte asi chybu

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 206.?.?.?

Reakce na 247451

Jasně, že červenec a ne srpen. Už jsem to opravil, díky.

247453

6.7.2011 22:54

nová doba

fohat 46.?.?.?

tohle australcovo vyprávění nevypadá na pohádku...nudou se neukoušeme http://www.novadoba.estranky.cz/clanky/vse-okolo-r... takže soudní hrátky budou druhořadé...

247465

7.7.2011 12:46

no pokud vás někdo oficiálně zastupuje

fist.of.heaven 213.?.?.?

a takto se to podalo soudu, včetně papírů (tedy mandátní nebo jiná smlouva o zastoupení apd.), tak vám zřejmě soud doručuje prostřednictvím obhájce, což je naprosto v souladu s osř (občanský soudní řád) a je to běžná praxe, tzn. že po doručení obhájci se má za to, že jste seznámen s obsahem...

247493

7.7.2011 13:01

no a k té fikci

fist.of.heaven 213.?.?.?

obecně se dá využít skoro na vše, vyjma věcí, které vám nařizují konat. pokud vám není doručen platební rozkaz, nemůže vás nikdo sankcionovat, pokud ho neplníte. stejně tak u ostatního doručování.pokud máte adresu, kam vám doručí, ale vy budete prokazatelně v cizině nebo např. v nemocnici atd. a zásilce bude něco důležitého, můžete to rozporovat s tím, že vám prostě nepoběží lhůta od okamžiku fiktivního doručení, ale od doby, kdy jste se o tom dozvěděl apd. a ohledně doručování prostřednictvím pošty. dříve si to příkladně plnili. bohužel dnes je jednak rozpor mezi osř a vnitřními směrnicemi pošty, jednak to mají doručovatelé na háku.už jsem několikrát chtěl zajít za vedoucím pošty, protože k nám vždy někdo píchne na nástěnku doručenky od soudu do vlastních rukou, přitom se jedná o lidi, kteří zde snad nikdy nebydleli. toto je ovšem už systém, který je skoro kriminální. v tomto případě by měla uvést, že se dotyčný na adrese nevyskytuje, případně se odstěhoval bez udání adresy a vrátit zásilku jako nedoručenou. říkal jsem si právě v souvislosti s rozmáhajícími se exekucemi, kolika lidem asi tímto ty slepice udělají ze života neprávem peklo a že to není náhoda, ale zřejmě je k tomu tlačí zeshora a je to zřejmě pokyn už někde shora pošty a je vidět, že tady si na rádoby nezávislost nehrajeme pouze u soudů a policie, ale i u pošty a správních i jiných státních orgánů...

247494

7.7.2011 14:37

RE: no a k té fikci

Petr Řehák 194.?.?.?

Reakce na 247494

S tim peklem presne tak .. a ne jenom posta.
Bohuzel jsem se pred par lety dostal do situace kdy me jako studentovi v podnajmu hrozila exekuce. Ja v tom byte byl jiz asi 3ti v poradi po cloveku ktery dluzil. Jake velmi "vtipne" situace umoznuji zakony a jak "privetiva" byla pani exekutorka nemuzu zapomenout do dnes. Staci proste aby se grazl odstehoval a nenahlasil nic uradum a uz muzou noveho urednika beztrestne semlit exekutori. Perlickou bylo kdyz me exekutorka vyhrozovala udanim za obtezovani po tom co jsme se z ni znazili dostat potvrzeni ze od nas prevzala doklady potvrzujici ze v byte neni nic co by dotycnemu patrilo a ze tam uz davno nebydli. To ze nas odtezuje hrozba neopravnene exekuce ale nezajimalo nikoho vcetne policie.
Kdepak, tyhle "moderni" vychytavky v podobe datovych schranek a fikce doruceni stejne zadneho skutecneho grazla vyrazne neomezi.
Jeste na zaver jedna nezapomenutelna veta z ust znameho pracujuciho pod jednim exekutorem. Rikal neco v tomhle smyslu : "V praci nam rikali ze mame 1.) Vydelat co nejvic penez. 2.) Minimalizovat naklady. 3.) Dodrzovat zakon. ... V tomhle poradi." a taky ze ze jedna exekutorka (byvala soudkyne) rikala "Procesni pravo nas nema omezovat, ale pomahat nam." ... takze asi tolik k exekutorum.

247500

8.7.2011 18:38

RE: no a k té fikci

fist.of.heaven 213.?.?.?

Reakce na 247500

no vždycky se může stát, že se právo "oboří" na nepravého a pak by se měl dotyčný bránit. po formální stránce je tu spousta možností obrany a lidi by se neměli dát, ale většinou rezignují. samozřejmě záleží na právním povědomí dotyčného obecně i na znalosti konkrétní právní úpravy jednotlivých případů, ale jedno bych chtěl lidem připomenout a může jim to pomoci od spousty nepříjemností. ve věcech úředních, ale i v případech bank, úvěrů, leasingů, natahování se o faktury a při obdobných rozepřích, vše dokladovat, vše posílat doporučeně, nechávat si zaprotokolovat jednání, požadovat potvrzení převzetí, případně použít notáře pro osvědčení úkonů. stává se totiž často, že dejme tomu dlužník (nebo údajný či sporný dlužník) dojde za věřitelem (oprávněným) a ten mu řekne například: tím se nezatěžujte, to byla administrativní chyba, omlouváme se. a ať už je to úmysl, nedbalost či šlendrián ve vnitřní komunikaci, často se pak stane, že za půl roku přijde lidem do bytu exekutor, protože to mezitím proběhlo soudem a lidem přibydou náklady za soudní řízení, náklady exekuce a ještě lichvářské úroky z prodlení. toto byl jen zjednodušený příklad, ale opravdu ve věcech kdy hrozí podobný problém vše písemně, s potvrzením doručení, klidně i opakovaně, veškeré dohody, sliby apd. zapsat písemně, jinak to zapomenou, zapřou a je zbytečné těmto gaunerům nechat nakrást. v tomto případě je namístě opravdová partizánská válka s těmito poměry a nedat jim bez boje ani haléř...

247559

11.7.2011 9:53

RE: no a k té fikci

Petr Řehák 194.?.?.?

Reakce na 247559

To je sice fajn "vsechno" si nechat zaprotokolovat u notare. Ale v pripade ktery jsem popsal jsem nemel s dluznikem nic spolecneho (krom pronajmu bytu kde on uz nekolik let nebydlel) a presto po me sel exekutor. Predani dokladu me pani exekutorka odmitla potvrdit a jeste me vyhrozovala zalobou za obtezovani. Kdybych mel "vsechno" a "kazdemu" notarsky overovat a posilat pres pravnika aby me nemohl odmitnout neco prevzit .. tak by me to mohlo stat nemale penize a cas .. mozna bych pak zbankrotoval i bez te exekuce samotne. Zrovna tak branit se kazde neopravnene exekuci soudem neni zrovna sranda. Samotny "kvalitni" pravnik neco stoji a zaplatit ho je o to tezsi pokud vam neopravnena exekuce uz treba zablokovala ucet.
To neni pribeh o tom ze kdyby jsme skoncili u soudu tak po nekolika letech by spravedlnost mozna vyhrala nam mozna vratili nase veci z exekucniho skladu a proplatili naklady na soudni vylohy. To je pribeh o tom ze arogantni lide s uredni moci kteri hledi jen na zisk (treba zrovna tato exekutorka) vam mohou udelat ze zivota peklo a peklem zustane i pokud vam nekdy daleko v budoucnu da treba soud za pravdu.

247702

Příspěvků: 28

06.07. 07:05 MoUdrostrak  Medializace Predatorum nesvedci
07.07. 00:13 udo1  RE: Medializace Predatorum nesvedci
06.07. 08:35  Ono ta soudni spravedlnost zapacha vsude.
06.07. 10:15 Lin  Pro Vladimíra
06.07. 10:48 MoUdrostrak  RE: Pro Vladimíra
06.07. 11:27 Lin  RE: Pro Vladimíra
06.07. 11:59 MoUdrostrak  RE: Pro Vladimíra
06.07. 14:53 Vladimír Stwora  RE: Pro Vladimíra
06.07. 18:45 Lin  RE: Pro Vladimíra
06.07. 19:20 Satanist  RE: Pro Vladimíra
07.07. 12:22 Petr Řehák  RE: Pro Vladimíra
07.07. 13:17  RE: Pro Vladimíra
08.07. 01:17 Satanist  RE: Pro Vladimíra
07.07. 11:28 Petr Řehák  RE: Pro Vladimíra
07.07. 12:08 MoUdrostrak  RE: Pro Vladimíra
08.07. 02:11 Satanist  RE: Pro Vladimíra
06.07. 10:41 baba_Blažková  Jak fungují soudy, je-li "vyšší zájem"
06.07. 11:35  RE: Jak fungují soudy, je-li
07.07. 12:31 Petr Řehák  RE: Jak fungují soudy, je-li
11.07. 14:32  RE: Jak fungují soudy, je-li
06.07. 17:04  Máte asi chybu
06.07. 18:27 Vladimír Stwora  RE: Máte asi chybu
06.07. 22:54 fohat  nová doba
07.07. 12:46 fist.of.heaven  no pokud vás někdo oficiálně zastupuje
07.07. 13:01 fist.of.heaven  no a k té fikci
07.07. 14:37 Petr Řehák  RE: no a k té fikci
08.07. 18:38 fist.of.heaven  RE: no a k té fikci
11.07. 09:53 Petr Řehák  RE: no a k té fikci

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

50

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 101 čtenářů částkou 17 396 korun, což je 50 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Takhle se říká ne tyranii! Australané se postavili proti policejnímu státu24.09.21 18:44 Austrálie 0

35 000 neočkovaných řidičů kamionů bude blokovat od 27. září Itálii24.09.21 18:40 Itálie 1

Klimatičti alarmisté demonstrují v Praze24.09.21 15:45 Česká republika 2

Svědectví lidí po vakcinaci24.09.21 15:00 Izrael 4

Nový návrh zákona by omezil podporu v nezaměstnanosti pro ty, kteří byli propuštěni kvůli odmítnutí očkování24.09.21 11:40 Izrael 0

Patnáctiletý "hoch" ubodal v Sasku o rok starší dívku24.09.21 11:26 Německo 0

Až na konci roku Němci odstaví tři tisíce megawattů v jaderkách24.09.21 09:12 Německo 2

I obhájci obviněných ze zločinů nenávisti půjdou za katr23.09.21 12:55 Česká republika 2

Jak reagovali američtí astronauti, když měli přísahat na bibli, že se skutečně procházeli po měsíci23.09.21 08:31 USA 3

Vyšetřování dvou mnichů kvůli zapálení antén 5G21.09.21 16:34 Francie 16

Izraelský lidový výbor – Ještě žádná vakcína nikdy nezpůsobila tolik zranění. Zpráva o nežádoucích účincích vakcín.21.09.21 15:49 Izrael 2

Výzva lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci Covid-1921.09.21 15:45 Česká republika 1

Šest válek, které Rusko ostudně prohrává20.09.21 21:43 Rusko 7

Zaočkovaný arcibiskup Babjak sa počas návštevy pápeža nakazil covidom-19. Hovorí sa aj o ďalších menách20.09.21 15:24 Slovensko 1

Jak vypadá elektromobilita v praxi :-)20.09.21 15:21 Česká republika 8

Náhubky u dětí způsobily oslabení imunity a teď se plní ordinace20.09.21 01:35 Česká republika 1

Odsunutý sudeťák potomkem sv. Ludmily - církev opět ukázala, kdo je jejím skutečným spojencem19.09.21 12:00 Česká republika 5

Ópiová akože "epidémia" v USA: Ako vyzerá jedna ulica vo Philadelphii19.09.21 10:43 USA 0

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 3

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 5

Měnové kurzy

USD
21,68 Kč
Euro
25,40 Kč
Libra
29,67 Kč
Kanadský dolar
17,11 Kč
Australský dolar
15,73 Kč
Švýcarský frank
23,45 Kč
100 japonských jenů
19,59 Kč
Čínský juan
3,35 Kč
Polský zloty
5,51 Kč
100 maď. forintů
7,12 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,80 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 994,77 Kč
1 unce stříbra
487,52 Kč
Bitcoin
914 186,60 Kč

Poslední aktualizace: 24.9.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 5 989