Diskuze k článku

Americké svaté křižácké tažení proti muslimskému světu

Příspěvků 34

1.9.2010 7:57

:)

MedaBeda 62.?.?.?

„Globální válka proti terorismu“ (GWOT) namířená proti Al-Kaidě a započatá po 9/11 se vyvíjí směrem k plnohodnotné „válce náboženství“, „svatému křižáckému tažení“ namířenému proti muslimskému světu. Říká emeritní profesor ekonomie na katolické University of Ottava, Michel Chossudovsky, hojně na zdejší platformě přebíraný.

Nezbývá, než se usmát a klasifikovat tento článek spolu s dalšími jako šíření poplašné zprávy, jenž lze v klidu zařadit mezi novodobou válečnou propagandu, ne nepodobnou tomu co známe z běžných médií.

Mainstream i alterstream jsou opět dvěma stranami téže mince. A je úplně jedno, na které straně kdo stojí. Dělají pro stejného pána - lidskou hloupost.


To už by si pan editor měl konečně uvědomit. Soudě obsahu článků za poslední měsíc, paranoia prudce narůstá. Dokud to sype, není se čemu divit, dav čtenářů dychtí po emocích a rád si za ně připlatí. Ovšem kde jsou emoce, mizí argumenty. A nastupuje bulvár.

[cool]

227210

1.9.2010 10:05

RE: :)

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 194.?.?.?

Reakce na 227210

Mainstream vs. Alterstream [smích]

Něco na tom je. A není to také třeba o tom, že akce vyvolává odpovídající reakci ? [mrknutí jedním okem]

Je otázkou jestli není ovšem akce i reakce pod kontrolou jedněch a těch samých. Proces řízení uměle vyvolaných (kontrolovaných) interakcí u akcí a reakcí (tezí a antitezí) může pak vést k jakési výslednici, která je vlastně skrytým primárním cílem.

Je pak lidskou hloupostí když hrají své role v divadle a vůbec si neuvědomují, že hrají nějaké divadlo ? Jak nebýt hloupým ? Jste si jist, že Vy nejste manipulován a nejste tím hloupým ? Co s tím chcete dělat ? Nevěřit nikomu a ničemu ? Do ničeho se nezapojovat ? Pro sichr nezaujímat žádný postoj ? Pasivita ? Poloha lotosového květu a vnitřní meditace. Odpoutání se od reality ? Vzdát se odpovědnosti za ty, kteří jsou na Vás závislí a které musíte coby kolečko v soukolí živit ?

Umíte dobře analyzovat míru paranoie druhých. Řekněte nám, kde je tedy Vaše místo ?

227220

1.9.2010 12:07

RE: :)

quido2 81.?.?.?

Reakce na 227220

Proces řízení uměle vyvolaných (kontrolovaných) interakcí u akcí a reakcí (tezí a antitezí) může vést k jakési výslednici, která je vlastně skrytým primárním cílem.

Vaše hodnocení je podle mého osobního přesvědčení, stručně zhodnoceným reálným procesem, který začal někdy před 3000 lety a pokračuje v různých obměnách i v současnosti. Příkladem je i experiment komunizmu, jeho přípravná fáze. Mimo autora článku mají podobné či shodné názory, mnozí významní lidé na Západě. Jednostranné hodnocení je proto zavádějící, je pouhou spekulací.

227228

1.9.2010 13:32

RE: :)

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 194.?.?.?

Reakce na 227228

Nezastávám názor, že ovládání všech zúčastněných stran v konfliktech trvá 3000 let v takové podobě jako dnes. Pokud byl dříve svět rozdělen a střetával se v boji o zdroje či o vliv pak si určitá skupina mohla řídit své AKCE i REAKCE jen ve svém vlastním "prostoru". Vládnoucí skupina mohla mít své lidi v řídících strukturách systému, jenž ovládala a současně mohla vytvářet i revoluční (rebelské) spolky na druhé straně. Pokud si totiž nepřítele sami vytvoříme a kontrolujeme jej, není zde již prostor pro uplatnění se "nekontrolované" opozice. Ne, že by nemohla vzniknout revoluční skupina mimo náš vliv ale těžko se jí podaří přetáhnout stoupence z místa, kde je máme již soustředěné a pod kontrolou. Čistě teoreticky takto (jako kontrolovaná opozice - alterstream) může fungovat jakákoliv extrémistická skupina (čím extrémističtější tím lépe) nebo klidně tento diskuzní server. Ale zpět k historii.

Hegel ve svém třetím dialektickém zákoně (negace negace) mluví o tezi, antitezi a výsledné syntéze, která je jakýmsi průnikem či kompromisem tj. tím co vznikne jako výsledek interakce teze a antiteze. Za slova teze a antiteze lze dosadit i slova akce a reakce. Podle Hegela vzniká v průběhu vývoje antiteze negací základní teze zcela přirozeně. Někdo si musel zákonitě říct "Co tu přirozenost ovládat?". A jsme u praktické realizace dialektického modelu. V historii nešlo ovládat celou planetu a proto ti, kteří mohli tuto metodu využít ve svém prostoru nemohli ovlivňovat své okolí. Vůči vnějšímu světu (jenž neměli ve svém vlivu) se stávali tedy základní přirozenou tezí (např. říše Římská) a vyvolávali zcela přirozenou negaci (antitezi, reakci). Zde funguje skutečný "přirozený" třetí princip. Dnes je již ale planeta propojena informačně i mocensky naprosto dokonale. Nyní je již možné tento třetí "přirozený" princip samotný negovat antitezí tj. praktickým globálním využití celého principu. K přirozenému běhu vývoje (přirozená negace negace) se vytváří antiteze a tou je (ŘÍZENÁ negace negace). Zatím si ještě nedovedeme představit výslednou syntézu ale já jsme si jist, že i na tu jednou dojde.

227238

1.9.2010 16:22

RE: :)

quido2 81.?.?.?

Reakce na 227238

Vaše filozofie je mi blízká a také nepochybuji,že si nedovedeme představit výslednou syntézu. Ale zpět k úvodu mého příspěvku. Jistě znáte "Cestu hada". Plán na pokojné ovládnutí světa, který sestavil král Šalamoun s judejskými mudrci 929 let před Kristem. Tito mudrci se rozhodli dobýt svět pro Sión lstí symbolického hada.Toho má být dosaženo s použitím všech prostředků k ekonomickému podrobení všech zemí. K návratu hada k Sionu může dojít až poté, co budou svrženi všichni panovníci Evropy,až bude panovat zkáza a ekonomická krize, která bude přivozena duchovní demoralizací a morální korupcí.

První etapa v Evropě proběhla v Řecku ruku 429 let před Kristem. Druhá v Římě v době Augusta kolem roku 69 před Kristem, třetí v Madridu v době Karla V, kolem roku 1550 po Kristu. Čtvrtá v Paříži kolem roku 1790 v době Ludvíka XVI, pátá v Londýně roku 1814-po pádu Napoleona, šestá v Berlíně roku 1871 po Prusko-francouzské válce, sedmá v Petrohradě již od roku 1881. Revoluce v roce 1917 byla vyvrcholením. Na konci devatenáctého století směřuje Had na americký kontinent.

V současné době nemáme jistotu ani v událostech 9/11, nedělám tedy definitivní závěry, budu vděčný když mi zhora uvedené někdo vysvětlí.

Mimoto, jsem si jist, že historii lidstva přesahující 5000 let vůbec neznáme. Mimo převratných objevů pomocí satelitního snímkování, které ukazuje, že tato historie je zcela jiná něž se nám předkládá. Nebo třeba Babylónie, Hrůzné zbraně Šebetu-Bůh války Erra I.tabulka:

130...nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné: a nevrátily se (již nikdy) na svá místa,kvůli nerovnováze nebes a země,jež byla ze základů uvolněna prameny vyschly a vysoké vody odpadly,a nevrátilo se na svá místa.

170-vody vystoupí a zničí zemi,zářící den se v temnotu obrátí, jižní bouře se zvedne a zakryje hvězdy nebe, zlý vítr bude vát a zatemní živoucím bytostem pohled, démoni vystoupí a uchvátí vše živé,Anunnakové vystoupí a rozdrtí všechno živé.

227262

1.9.2010 18:59

RE: :)

MedaBeda 77.?.?.?

Reakce na 227262

"Tito mudrci se rozhodli dobýt svět pro Sión lstí symbolického hada."

Kdybyste raději studoval Védy, jak jsem Vám radil...


-
Ale když Vás mermomocí fascinují hadi (mohl byste se stát třebas śivaistou, tam byste dostal řádnou školu života, žadné mazání medu kolem úst), tak uroborosa bych tu měl, je na pamětní minci papeže Řehoře XIII.

Vložený obrázek


Mudrci se Siónu jsou výtahem z dobové beletrie s nádechem fantastična a katolické dobové propagandy. Dělat z nich fakta vyžaduje buď hloupost, nebo cílevědomé ovlivňování diskutérů žádaným směrem. Na jeho konci, věřte mi nebo ne, budou stovky, tisíce, možná více mrtvých.

Takže nechcete-li mít na svědomí spoluvinu, kterou nikdy nesmyjete, radím Vám dobře míněným: zanechte toho. Ten čas už je blízko. Z diskuse se mnou vycouvat lze. Se svědomím už těžko.


[cool]

227276

1.9.2010 19:49

RE: :)

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 94.?.?.?

Reakce na 227276

Méďo jestli Vy nejste tak trochu popíračem [velký smích]

Mě píšete své přesvědčení o tom, že světem nikdo hmotný nemanipuluje. Quido podle Vás dělá z pohádek historii .. No dobře. Je to Vaše přesvědčení a brát Vám ho nebudu.

Jaký je Váš názor na pohádky o nárocích na Izrael ? Existovalo vůbec nějaké Davidovo nebo Šalamounovo království ? Existoval nějaký Abraham nebo Ježíš ? Jsou to pohádky ? Které historické studie nejsou pohádky ?

227282

2.9.2010 8:19

RE: :)

MedaBeda 62.?.?.?

Reakce na 227282

"Méďo jestli Vy nejste tak trochu popíračem [velký smích] "

Byl jsem snad za ta léta, co tu jsem, snad něčím jiným?


Nároky na Izrael?

Gándhí to řekl jasně: Nechť každý učiní svojí vlastí zemi, ve které se narodil. S ním v tom do jisté míry souhlasím.

Což v případě židů a jejich politické odnože zvané sionismus není kvůli historickému křesťanskému antisemitismu prostě možné. Také bych se nenechal zabít a bránil se zdivočelým tendencím.

Co ale s tím? Řada židů jsou konvertité či jejich potomci. Tedy bez historického nároku na Izrael. Řada židů jsou bývalí dobyvatelé Palestiny. Tedy opět můžeme pochybovat, či přímo jejich nárok zpochybňovat.

Malá odbočka: proč sakra řešíme stále jen Izrael? Vzdálený tisíce kilometrů? Nesnažíme se tak zastřít problémy ve vlastním prasečáku? Nebo alespoň lépe reflektovat situaci např. v Kosovu (je pro nás mnohem aktuálnější) Chápu že téma je dráždivé, s pikatní příměsí všeho možného (novodobá antižidovská scifi, která se dobře čte a o to lépe platí, a ještě přináší pocit jisté výlučnosti, že máme informace, které jiní nemají; iluze že vidíme "šedým eminencím" za oponu), ale ruku na srdce: směřuje pouze k obviňování.
Nikoliv k řešení problému. Naopak, jeho zhoršování.

Řešení existuje jediné. V případě Izraele se židé i muslimové musí prostě dohodnout. Neexistuje alternativa. Některé státy či jednotlivci ale mír na BV nechtějí. Proto přilévají olej do ohně. Stupňují napětí na obou stranách (mainstream i alterstream). Neumějí zprostředkovat dialog, řešit situaci.
Úvahy o historicitě Izraele, Davida, Ježíše jsou pro argumentaci o současné situaci liché. Ti lidé v ně prostě věří. A s touto vírou, nikoliv s historicitou daných jevů, se musí zacházet jako s faktem. Já také nepřesvědčím pana Quida, aby studoval Védy, když tu o nich neustále žvatlá. Protože jemu stačí víra, v interpretátora a cenzora těchto textů, zakladatele sekty, jejíž ideje jsou panem Quidem nekriticky šířeny. Případně také překladatele do češtiny (i překlad je totiž výklad). Argumenty zde nehrají roli. Víra ano.


Klíč je v dialogu. Pokud má editor tohoto webu kuráž (když je ochoten si jít za své názory podle svých slov sednout) ať zprostředkuje dialog (ev. spolupráci) mezi Palestinci a Izraelci, pro začátek v malém - v ČR. Mnozí další mu v tom mohou pomoci. Jedině tak mi dokáží, že mají vůli a záměr problémy řešit, nikoliv je stupňovat.
Nebo není-li editor antisemitou, z čehož jej obviňují jeho oponenti, ať se stane členem Ligy proti antisemitismu. Může tak uplatnit svůj přímý vliv a erudici v této organizaci. Pokusit se pochopit i druhou stranu. Případně usměrnit některé její tendence vlastním pohledem.
S nenávistí a strachem to jde však těžko.

227316

2.9.2010 10:25

RE: :)

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 227316

Mudrci se Siónu jsou výtahem z dobové beletrie s nádechem fantastična a katolické dobové propagandy. Dělat z nich fakta vyžaduje buď hloupost, nebo cílevědomé ovlivňování diskutérů žádaným směrem. Na jeho konci, věřte mi nebo ne, budou stovky, tisíce, možná více mrtvých.

Takže nechcete-li mít na svědomí spoluvinu, kterou nikdy nesmyjete, radím Vám dobře míněným: zanechte toho. Ten čas už je blízko. Z diskuse se mnou vycouvat lze. Se svědomím už těžko.


Já s Vámi i souhlasím, že neustálé omílání něčeho nikam nevede a úsilí by se spíše mělo od obviňování směrovat k hledání řešení. I když na stranu druhou stále je tu ještě nějaký ten mainstream a spousta lidí nevidí ten tzv. alterstream. Myslíte, že to co Vy sám píšete o nárocích na Izrael a původu Izraelců je dnes obecně známo ? Vysílá se to denně na TV NOVA a na Primě a na ČT ? Píšou o tom běžně v novinách ? Nebo se ukazuje coby "korektní" jen jeden úhel pohledu a o těch (o kterých sám píšete) se raději diskrétně mlčí ? Neměli by se to lidé dovídat ? Je lépe o tom UŽ RADĚJI mlčet ? Jak chcete řešit problém, když jsou vidět argumenty jen na jedné straně ? Nevím jak Vám ale mě to stále ještě nepřipadá tak vyvážené aby mohl být nalezen skutečně oboustranně přijatelný konsensus. Prostě té podpory jde Izraeli z oficiálních míst až zbytečně moc. Pak roste jeho sebevědomí a snaha o nalezení konsensu se mění v arogantní vynucování. Chápete o čem mluvím ? Neberte to osobně. Jde mi právě o tu rovnováhu.

To co jste sám napsal o Izraeli, nárocích na něj a o původu Izraelců je trnem v oku právě sionistům a ti mají obrovskou moc. Na argumentech, které zpochybňujete postavili oni svou argumentaci a jestliže mluvíte tak jak mluvíte, škodíte jim. Jste pro ně antisemita a můžeme debatovat nad slovem antisemita jak chceme. Pro nás je to sice blbost ale pro ně jsme stejně antisemité a co je podstatné mají vliv na to aby o našem antisemitsví přesvědčili i ostatní. Proto jsem citoval Vaše tvrzení z předchozího příspěvku. I Vy sám cíleně ovlivňujete diskutéry určitým směrem. Vyvoláváte emoci vůči sionistům. Já vím, že sionisté nejsou židé. Ale mnoho čtenářů to tak prostě zobecní. Za ty lži nebudou nenávidět pár sionistů ale židovstvo. A kam to povede ? Možná, že jsou důkazy o původu Izraelců a o nároku na Izrael mnohem relevantnější než nějaké "pohádky" o sionských mudrcích". O tom to ale není. Jde o efekt, který svým prezentovaným názorem vyvoláte.

Takže nechcete-li mít na svědomí spoluvinu, kterou nikdy nesmyjete, radím Vám dobře míněným: zanechte toho. Ten čas už je blízko. Z diskuse se mnou vycouvat lze. Se svědomím už těžko.

227325

2.9.2010 13:24

RE: :)

MedaBeda 62.?.?.?

Reakce na 227325

"I Vy sám cíleně ovlivňujete diskutéry určitým směrem. "Vyvoláváte emoci vůči sionistům. Já vím, že sionisté nejsou židé."

To je problematické. Někteří židé sionisty jsou, nenechte se mýlit. Stejně tak jsou některými sionisty i muslimové, a křesťané. Jde o ideologicko-politický postoj, ke kterému jeho kritici přimísili účelovou aroganci jeho představitelů, či zastánců. Takže to tak jednoduché není.
Co se týče mě - vyvolávám, či jsem vyvolával. ANO. Ale s odstupem času si uvědomuji, že jsem udělal chybu. Zdali je odpustitelná (nebo ještě lépe - napravitelná) či nikoliv, si nejsem v důsledcích vědom. Třebas jsem nevědomky už nějaký zločin zavinil. Necouvám před tím. Třeba to tak je. Jediné, co si z tohoto mohu odnést jako ponaučení, je odmítnout tak dále jednat. K tomu jsem dozrál po delší době řešení gordického uzlu zvaného MY a ONI. V posledních dnech.

Odmítnu tak dále jednat, bez ohledu na to, zda adresát bude sionista, žid, či můj oblíbený katolík nebo jezuita.

Proto se snažím alespoň nějak svá tvrzení dokládat. Odkazovat na zdroje. Existující, a dohledatelné. Dát věci do souvislosti.

Z té mi vypadlo, co už jsem napsal. Že nic jako ONI neexistuje. Jsme to MY, se svou nenávistí, strachem, autocenzurou a kádrováním (generalizací).

I se sionistou se dá domluvit. I s ním můžete jít na sklenku vína. On má své motivy, zájmy, Vy máte také svoje. Stačí podiskutovat o tom, v čem se shodují, a v čem liší. A v závislosti na tom se eventuálně dohodnout, co dál.

"Jste pro ně antisemita a můžeme debatovat nad slovem antisemita jak chceme."

Tím bych si nebyl jist. Někteří jistě takoví, jak píšete, jsou. Ale mám za to, že jinak budou na toto téma reagovat s někým cizím, a jinak, když to uslyší od někoho, koho nějaký ten pátek znají osobně. Prostor diskutovat se otevírá i tam, kde se člověk často domnívá, že není. Vše je o zájmech a dohodě. Máte už Vy sám definované ty svoje? To dle mého zjištění často bývá kámen úrazu - neschopnost definovat svoje vlastní (třeba i jen osobní) zájmy, vede k hospodským řečem a útokům na ty, kteří této definice byli schopni. Zástěrka vlastní neschopnosti. Ať už myslet, či prostě jednat.

"Možná, že jsou důkazy o původu Izraelců a o nároku na Izrael mnohem relevantnější než nějaké "pohádky" o sionských mudrcích". O tom to ale není. Jde o efekt, který svým prezentovaným názorem vyvoláte."

Kdo seje vítr, sklízí bouři. Kdo zaseje bouři... to aby byl okem hurikánu...

Ne, skutečně navím, nakolik moje vyřčené znamenalo slyšené, nakolik toto slyšené znamenalo pochopené, a nakolik toto pochopené znamenalo přijaté. Ať již ve věcech negativního, či pozitivního charakteru.

227342

2.9.2010 14:21

RE: :)

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 227342

Ano máte pravdu sionismus není doménou jen židů. Týká se i mnohých nežidů. Jde mnohem více o mocensky orientované (motivované) hnutí než o hnutí s náboženským podtextem, jenž je proklamováno jako snaha o návrat do údajné vlasti židů + obrana této země poté co byla získána. Ve jménu sionismu resp. na jeho pozadí probíhá boj o moc, surovinové zdroje a zisky několika málo jedinců, kteří z pozadí vládnou světu už několik staletí. Nesouhlasím tedy s tvrzením, že ONI neexistují. Existují a zcela prokazatelně. Mají peníze, moc a vliv a logicky je využívají. My je nemáme. MY nejsme tedy ONI. Možná kdybychom je měli jednali bychom podobně jako oni ale to je zbytečná úvaha .. Prostě stojíme na druhé straně a neměli bychom se pacifikovat argumentací, že my na jejich místě bychom jednali stejně. Každý má v životě své místo a svou roli, kterou mu určil osud nebo si ji určil on sám v rámci svých možností. Tuto roli musíme odehrát.

Když se můj kamarád kdysi před lety vrátil z mise v bývalé Jugoslávii tak mi vyprávěl jak probíhala válka mezi Srby a Chorvaty. Přes den po sobě stříleli a večer se sešli v jedné hospodě. Pokecali, bavili se a ráno po sobě šli zase střílet. To, že se dokážeme bavit v jedné hospodě i s naším nepřítelem ještě neznamená, že přestal být nepřítelem. Vždy existuje nějaký "povel" odněkud, který nás nažene do uniforem a donutí nás střílet po někom, kdo je na tom v podstatě stejně jako jsme my. Podiskutovat s ním vůbec nestačí. Představte si, že USA napadne Írán. Ten odrazí americký útok a napadne nás jako americké spojence. Co uděláte jako voják v záloze, když po Vás budou chtít abyste bránil zemi ? Budete říkat. "Já nikdy nesouhlasil s americkou agresí v Íránu a proto do téhle války nepůjdu"? Těžko .. Vaše vlast je napadena. Vaše rodina je v ohrožení. Stejně do té války nakonec půjdete. To je o čem mluvím. My sebe můžeme změnit, můžeme mít své postoje. Ale stále tu budou ti ONI, kterým jsme povinni se postavit dokud je ještě čas.

Nepsal jsem, že jsme pro všechny sionisty antisemity. Myslím, že jen pro valnou většinu z nich, kteří neradi diskutují. Ti jednoduše v určitý moment uzavřou diskuzi onálepkováním a vyexpedováním škatule (s naší maličkostí) někde mimo svou argumentační ochotu. Míra té ochoty je dána jejich sebejistotou resp. víru v jejich pravdu. Beru jako vysoce užitečnou činnost jim tu jejich sebejistotu nabourávat [smích] Celkově to vede k vyváženosti a vytváří to podmínky pro budoucí optimální konsensus.

Dík za diskuzi. I když se dokážeme v některých věcech pohádat a v některých věcech spolu dále nesouhlasíme, přesto spolu kecáme a nestřílíme po sobě .. To je super ne ?
[mrknutí jedním okem] Hezký den

227350

2.9.2010 14:39

RE: jean

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 227350

Zdravín jean,

čítam Vaše príspevky a sledujem, že ste celkom v obraze...
Takže by som Vám položil pár otázok:

Kto je podľa Vás sionista ?
Aký je vzťah sionistov, židov, Židov a kresťanov ?
Prečo sa momentálne útočí na moslimov a na druhej strane sa vytvára - také Kosovo a moslimská emigrácia ?
Kto sú to ONI ?
Kto podľa Vás , za tým celým svetovým chaosom stojí ?
Kto vlastní mainstreamové média ?
Kto je podľa Vás antisemita ?
Čo je podľa Vás optimálny konsensus ?

Ďakujem za odpovede. Aby sme mohli rozvinúť diskusiu je potrebné poznať,čo si pod určitými pojmami pisateľ predstavuje, aby sme nepísali len o dojmoch...

S pozdravom

Ľubomír

227352

3.9.2010 12:13

RE: jean

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 194.?.?.?

Reakce na 227352

Sionista je stoupenec popř. přisluhovač sionismu. Sionismus má historicky několik podob co do způsobu jak se projevoval navenek. Zpočátku šlo o Herzlovskou snahu o získání Izraele, pak šlo o obranu v rámci arabsko-izraelských konfliktů na pozadí vlivu železné opony a nyní jde spíše o vnucování Izraelské vůle druhým cestou velkého bratra USA. V podstatě jde ale jen o zástěrku. Na pozadí sionismu totiž není (jak jsem již psal) nějaká hra na vlastní židovský stát ale jde o prosazování mocenských zájmů několika málo vlivných. Sionismus je tedy v podstatě zástěrka a sionisté jsou zástěrkáři. Zástěrkáři nyní kují pikle zejména proti utěrkářům a zároveň jsou utěrkáři mocným nástrojem k dosažení jejich konečného zájmu. Pak jsou tu ještě poskoci zástěrkářů, kteří si myslí, že tu jde o vyvolenou zem, boj proti terorismu nebo obranu proti muslimské invazi a kteří věří dalším nesmyslům, které jim zástěrkáři natlačili do hlav [mrknutí jedním okem] I ti by se dali s trochou nadsázky nazvat sionisty byť jde spíše jen o pouhé BLBCE.

Sionisty a židy vs. křesťany bych raději do žádného přímého vztahu nedával. Pochopitelně, že z povahy věci je nejvíce sionistů právě mezi židy ale je mnoho židů, kteří se staví proti sionismu. Stejně tak je to u křesťanů.

Jak jsem psal. Muslimové jsou jednak nepřítel a jednak nástroj. Na straně jedné ohrožují existenci Izraele početní převahou a silnou vírou a současně se dají dobře využít na vytvoření spojenectví s křesťany (resp.Evropou, USA). Stačí jen vhodně poštvat muslimy proti nim a je tu dokonalý spojenec. Vytvořený konflikt a vznikající chaos společně s ekonomickou, mediální a jinou manipulací .. to vše dává výhodu těm, kteří mají moc a manipulují. Rozděl a panuj je zde doplněno o následné SPOJ ROZDĚLENÉ DO TOHO DO ČEHO SE TI HODÍ TO SPOJIT. Víte o čem mluvím ? To je i odpověď na Vaši další otázku [mrknutí jedním okem]

Kdo vlastní mainstreamová videa a také filmový průmysl snad víte ne ? To se dá lehce vygooglit [mrknutí jedním okem] Nejde pochopitelně jen o židy a sionisty stejně jako u bankéřů ale jejich procentuální zastoupení je nepřehlédnutelné. Nechci zde rozebírat pojem "většinová charakteristika". To by bylo na dlouho

Antisemita je každý, kdo řekne něco co se nehodí těm, kteří mají možnosti vnutit masám svou vlastní definici antisemitismu. Logická podstata pojmu Antisemitismus s tím nemá co dělat.

Optimální konsensus je když se nakonec nepovraždíme. Pohádat se je OK .. Dát si pár po čuni je snad také ještě OK ale musí to mít hranici. S hranicemi byl bohužel vždycky problém. Lepší je se domluvit a zajít třeba na pivo ale .. však to znáte. Ne každý pije pivo [smích]

227434

3.9.2010 13:49

RE: jean

quido2 81.?.?.?

Reakce na 227434

Díky, tímto jste odpověděl i mně. Zdá se,díky otevřeným, nebojácným a moudrým lidem,že pomalu přichází Zlatý věk lidstva jak je předpovězeno ve Vedách, včetně konstatování, že nevédská rasa nakrátko ovládně světové dění. Přesto nejásám, vzhledem k tomu, že vojáci mají aspoň generační náskok v různých technologiích, které mohou být zneužity vůči lidstvu. Krátce se ještě zmíním o blekotání, zákeřné dehonestaci a gama záblescích.

23.ledna 1999 byl pozorován výtrysk nasměrovaného gama záření, který připomínal koncentrovaný laserový paprsek. Vycházel údajně z hvězdy 40 krát větší než slunce, vzdálené 7,5 miliardy světelných let.(To ještě nebyl na světě náš vesmír.) Výtrysk energie překonal všechny dosavadní rekordy, a bylo ho možno spatřit pouhým okem. To potvrzují renomovaní astronomové.

Dále nehlučné záblesky, viditelné na noční obloze po několik let, popírají oficiální vysvětlení,že se jedná o výbuchy,nebo o přeměnu velkých hvězd v černé díry, či hmotné elektronové hvězdy. Četnost výtrysků vede totiž k závěru, že tímto tempem bychom během několika stovek let, přišli o celý vesmír.

Aby člověk mohl rozvinout svou inteligenci,musí na začátku pochybovat. Pochybování není ale na místě, jsou-li informace přijímány ze správného zdroje. Krišna říká v Bhagavad-gítě,že pochybování o slovech autority je příčinou zkázy.

Šrímad-Bhágavatam (3.26.33) Učenci, kteří mají skutečné poznání,definují zvuk jako to, co sděluje představu určitého předmětu,naznačuje přítomnost mluvčího ukrytého před našimi zraky a tvoří jemnou podobu éteru.

Apaurusa znamená,nevyslovené žádnou hmotně stvořenou osobou. Na začátku Š.B. je řečeno:tene brahma hrdá. Zvuk Brahmanu,VEDA, byl nejprve vložen do srdce Brahmy. Význam a vysvětlení slova "Bůh" poznáme dokonale, když ho přijmeme od samotného Boha. Budeme-li o významu slova Bůh spekulovat, bude to vždy nedokonalé. Bhagavad-gíta je věda o Bohu přímo v podání Osobnosti Božství. To je dokonalé poznání.

Osobně jsem přesvědčen,že bez Boha a pochopení jeho zákonů ,lidská společnost v toku času neodvratně zahyne.

227437

3.9.2010 15:09

RE: jean

MedaBeda 62.?.?.?

Reakce na 227437

Ne každá ovce je spokojená se svým košárem. O to víc potěšující je zjistit, že existují i takové, které jsou ochotny ho bránit do posledního dechu.

"Aby člověk mohl rozvinout svou inteligenci, musí na začátku pochybovat. Pochybování není ale na místě..."

Tím je řečeno vše. Sváhá!

227442

2.9.2010 15:16

RE: :)

DavidZ david (tečka) zatrepalek (zavináč) seznam (tečka) cz 80.?.?.?

Reakce na 227350

Herdek, chlapi! Tahle debata by měla vyjít jako samostatný článek. Klobouk dolů. Správně kladete slova. Já už skoro ztratil naději, že jsou lidé schopni takhle přemýšlet. A nota bene v době, kdy jde člověk člověku, čím dál tím víc po krku. (Cha, ta poslední věta se mi dokonce rýmuje.)

227356

3.9.2010 7:57

RE: :)

MedaBeda 62.?.?.?

Reakce na 227350

Díky za odpověď. Zareaguji takto:

"neměli bychom se pacifikovat argumentací, že my na jejich místě bychom jednali stejně"

My už tak jednáme.
Máme mediální moc. Manipulujeme davy. Vytváříme pro ně mytologizovaný obraz nepřítele. Vnášíme emoce strachu a nenávisti. Brojíme k aktivizaci proti .... (dosaďte si sám) A přitom si sami nejsme schopni vyvézt vlastní prasečák. Změnit sami sebe. Ouha.

"Nesouhlasím tedy s tvrzením, že ONI neexistují. Existují a zcela prokazatelně. Mají peníze, moc a vliv a logicky je využívají. My je nemáme. MY nejsme tedy ONI."


Víte kdo dělí svět na MY a ONI? (jsme to my sami).
Tady nejde o peníze. Ale o moc informací. A tu má každý jednotlivec, zejména na internetu. Tu moc mám já, Vy, kdokoliv jiný. Nezdá se to, ale má. A co se stane, když vytvoříte pojem ONI. Něčím už se naplní, při troše schopností. A to je problém - vytváří se umělé mýty, nafukují emoce, a poté už jen šijí uniformy. Příkladů bych zde našel dost, osvětových důstojníků se "správně" zdůvodněnými verbálními agresemi. Proto jsem už opatrnější při jakémkoliv dělení.

Divide et impera je v tomto ohledu nesmrtelné.Rozumíte mi?

PS: Máte definovány svoje zájmy? Lecjak by to mohlo pošoupnout řešení situace.

227421

3.9.2010 11:48

RE: :)

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 194.?.?.?

Reakce na 227421

V rámci tzv. alterstreamu tak pochopitelně jednáme. Jak také jednat jinak ? Reakce musí být adekvátní jinak jde o ztrátu energie. Sama kritika JICH nás tlačí ke změně nás samých. Byť není snadné se změnit. Někdo koho rodiče v dětství řezali své dítě bít nebude. Někdo naopak bude dělat to samé co jemu činili. Snaha o vnitřní změnu se nedá nikomu naordinovat. Každý k ní musí dojít sám. Ale je dobré, že o tom mluvíte. Vše totiž skutečně začíná u nás samotných.

My jsme oni a oni jsou my ? V podstatě ano. V podstatě jsme všichni jedni a titíž lidé, ktaří v podobných situacích jednají podobně. Nadáváme na korupci, dostaneme funkci a jak nám někdo nabídne něco do kapsy tak ....

Přesto .. oni i my jsme každý někde jinde a nikdy to jinak nebude. Nelze být na dvou březích řeky současně.

227432

2.9.2010 13:25

pokr.

MedaBeda 62.?.?.?

Reakce na 227325

Avšak, nemusím tak činit dál. Ani obviňovat, ani diskutovat. To první pomalu mizí. To druhé mi ještě možná nějaký čas vydrží. I když jsem hůl nad směrováním Zvědavce lámal už několikrát.


U Vás si Vážím, že moje myšlenky skutečně čtete, a jste schopen je věcně neideologicky reflektovat. Děkuji Vám za to, dlouho jsem čekal na takovouto diskusi. [smích]

227343

1.9.2010 15:34

RE: :)

MedaBeda 62.?.?.?

Reakce na 227220

"Je pak lidskou hloupostí když hrají své role v divadle a vůbec si neuvědomují, že hrají nějaké divadlo?"

Vložený obrázek

"Je pak lidskou hloupostí když hrají své role v divadle a vůbec si neuvědomují, že hrají nějaké divadlo?"

Vložený obrázek

"Je pak lidskou hloupostí když hrají své role v divadle a vůbec si neuvědomují, že hrají nějaké divadlo?"

Vložený obrázek

"Je pak lidskou hloupostí když hrají své role v divadle a vůbec si neuvědomují, že hrají nějaké divadlo?"

Vložený obrázek

"A není to také třeba o tom, že akce vyvolává odpovídající reakci?"

Je-li programová idiocie odpovídající reakcí, pak jste se trefil.
Buď jsme svobodní - schopní reakci adekvátně usměrnit, anebo jsme jen připitomělé automaty, z kterých vyleze to, co do nich podle plánu hodíme.


"Jak nebýt hloupým?"

Stát se skutečným disidentem ducha, ochotným znovu a znovu přehodnocovat informace. Nevkládat emoce tam, kde mají padat pádné argumenty. Neplácat si po rameni tam, kde nikdy nebyly.

Nenávist a strach musí zmizet. A co vidím zde?

"Je pak lidskou hloupostí když hrají své role v divadle a vůbec si neuvědomují, že hrají nějaké divadlo?"

...žaluje...
...mlčí o střelbě...
...trvá na výstavbě ilegálních osad...
...Talmud...
...dostanou náramky...
...chystá se napadnout...
...útoky mají zmařit...
...Joch...
...Nečas...
...šest mrtvých a 40 zraněných...
...vystřelil raketu na dům plný žen a dětí...
...prošlé léky...
...bombardér...
...masivní manipulace sionistických lobby americkým tiskem...
(Rubrika ve zkratce)


"Co s tím chcete dělat ? Nevěřit nikomu a ničemu ?"

Věřím tomu, kdo nerozděluje svět na černou a bílou. Věřím tomu, kdo zvenčí nepřilévá olej do ohně tam, kde je napětí. Věřím tomu, kdo je ochoten pochopit druhého.
Kritické myšlení. Vím, přes noc se to naučit nedá.


"Vzdát se odpovědnosti za ty, kteří jsou na Vás závislí a které musíte coby kolečko v soukolí živit?"

Typická česká bolístka. Žrádlo a "odpovědnost" versus tvrdá realita. Na to si ale musí odpovědět každý sám.

"Řekněte nám, kde je tedy Vaše místo?"

Rovnováha. A její stálé testování na obou stranách. Nutit myslet a argumentovat. Respekt k druhému. Hledat obsah, nikoliv formu. Stačí?


"Je otázkou jestli není ovšem akce i reakce pod kontrolou jedněch a těch samých."

Lidské hlouposti, vyvolávané antagonismem různých zájmových skupin. A také autocenzury. Nikdo hmotný za tím nestojí.

227254

1.9.2010 22:34

RE: :)

Satanist 207.?.?.?

Reakce na 227254

Je zajimavy, ze nenavidenyho Fuhrera v Nemecku i v Europe kdyz zdravil narody z otevrenyho auta davy lidi nadsene jasaly a vsemi oblibenyho presidenta JFK kdyz se odvazil vlizt do otevrenyho auta v Dallas tez pozdravit narod nekdo z davu lidi hned vodprask. [chechtot]

227294

2.9.2010 0:05

RE: :)

Andrew Siddur 85.?.?.?

Reakce na 227294

V Ádově případě tedy pravda a láska zvítězila nad lží, přetvářkou a nenávistí.
Ne nadarmo si Heydrich houpal malého Vašíka na klíně. [velký smích]

A Hitlera měl zabít hned na začátku politické kariéry nějaký žid, a byl by pokoj.
Pak by se Německo spojilo se Sovětským Svazem a začaly by společný holokaust našeho nacistického vojska, žen, dětí a starců. Inteligence by pošla mrazem v gulazích na Sibiři a na Rujaně. [chechtot]
No jak říkám, byl by od všeho pokoj. Od holocaustu, od Němců, od Čechů...

227296

2.9.2010 1:41

RE: :)

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 208.?.?.?

Reakce na 227296

Kdyby Hitlera zabil nejaky Zid, tak by nikdy nevzniknul sionisticky stat Israel.

227300

2.9.2010 4:04

RE: :)

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 173.?.?.?

Reakce na 227300

A byl by to bratrovrah.

227306

2.9.2010 6:11

RE: :)

Satanist 207.?.?.?

Reakce na 227306

Jste na velkym omylu, Adolf Hitler co se genetiky tyce nemel ze zidu ani chlup! To ze Fuhrer byl castecne zid si Israelci vymysleli zrovna tak jako ty pohadky o mejdle ze zidu nebo stinitka na lampicky ze zidovsky kuze. Nakonec na internetu je o A.H. velice obsahly a pravdivy pojednani v nezidovskym podani ktery jeho udajnej castecnej zidovskej puvod vedecky vyvraci a usvedcuje zidy ze sireni lzi!

227308

3.9.2010 8:22

RE: :)

MedaBeda 62.?.?.?

Reakce na 227294

Hra na zlýho a hodnýho policajta. Fuhrer měl také svoje idoly.

Vložený obrázek
Vilém Pruský německý korunní princ (rod Hohenzollernů)


(v této souvislosti se zamýšlím nad skutečným účelem těchto mužů na svých postech: Adolf Hitler, Benito Mussolini, Francesco Franco, Ante Pavelić, Jozef Tiso, Miklós Horthy, Philippe Pétain, Juan Domingo Perón... ideologicky se patří i Oswald Mosley či Gerald L. K. Smith...)

Mají společného jmenovatele.

227423

1.9.2010 9:40

System je omnoho zlozitejsi

altruista 82.?.?.?

Rozhodovanie elity sa neriadi stylom - a teraz ideme napadnut moslimov. Koho maju napadnut? Tie krajiny, ktore ovladaju ekonomicky? Celu Europu a skoro celu Aziu? A naco. Afriku? A naco, vsetky africke bane, nech doluju cokolvek, im uz patria. Juzna Amerika drzi hubu a krok. A co este ostava. Chudak Chavez, Iran, Afganistan. Severnu Koreu potrebuju, S Rusmi nemaju problem. Cina ci chce alebo nechce ich podporuje. Europa je od dolara ekonomicky zavisla. Tak musia vytvorit dojem nepriatela. Ostavaju moslimovia. Ale to je iba dojem. Musia predsa dat plebsu niekoho, koho plebs moze obvinit v svojom utrpeni a nenavidiet ho

227217

1.9.2010 9:57

RE: System je omnoho zlozitejsi

vj66 82.?.?.?

Reakce na 227217

Lidé by se neměli bát svých vlád, vlády by se měly bát svých lidí
Vlády používají strach, ne jako ´nejzazší řešení´, ale jako to první, druhé i poslední. Vše, co dělají, je založeno na strachu.

Současná Válka proti terorismu není ničím jiným, než Válkou Strachu. Nebude-li strach, nebude kontrola [pláč]

227219

1.9.2010 10:16

RE: System je omnoho zlozitejsi

Saša 74.?.?.?

Reakce na 227217

Pochopitelně, že nejde do slova o náboženskou válku, především jde o peníze a pak o světovládu. USA a elitám je zcela jedno koho budou bombardovat jako v bývalé Jugoslávii. Na válce se náramně vydělává nejlépe za války a dokonce i po válce. Kdo umírá, je jim zcela jedno. Dnes to školení mužstva musí být i pro širokou veřejnost.
Bez války by se snad SSA zhroutily?
Vložený obrázek

227221

1.9.2010 16:12

RE: System je omnoho zlozitejsi

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 95.?.?.?

Reakce na 227221

To že USA majú veľké vojenské výdavky nič neznamená. Vojsko USA bolo vytvorené na údery okolo sveta no na domobranu sa nedá využiť kým ostatné štáty(až na Vyšehradskych vazalov z NATO) sú uspôsobené na domobranu. Ale keď pozrieme zblízka na "vojenské úspechy" tak zistíme, že po obsadení krajiny nedokázali urobiť nič až na jej destabilizáciu, mám na mysli Afganistan a Irak.

Skratka majú fúru peňazí, ktoré sa minú na zbrane ktoré sa aj tak nepoužijú(tie high-tek vecičky) no ale s tými peniazmi nedokážu kúpiť kvalitných vojakov, pretože branci na 90% sú psychoši alebo retardovaný či oboje vďaka tej "skvelej americkej výžive a školského systému". Keď ale zoberieme ten fakt že vo vojnách bojujú ľudia to nie sú svetlé vyhliadky pre Pentagon i napriek tomu že majú HAARP.

227260

1.9.2010 9:44

Ještě, že nejsem muslim :)

Saša 74.?.?.?

Pana Chossudovského zřejmě inspiroval citovaný článek na Ottawa Citizen "Domácí terorismus je poslední inkarnací hrozby Al-Kaidy" http://www.ottawacitizen.com/news/terror+came+home...

Ještě, že nejsem muslim [oči v sloup] V článku (Montreal métro, Parliament Hill reported terror targets) je popis jak je dbáno o bezpečnost v Kanadě – počítače tajné služby prosívají veškerou elektronickou komunikaci a vyhodnocují dle klíčových slov a navštívených webových stránek, když dostanete dost bodů (červených praporků) tak nasadí agenty, kteří dále sledují veškerou komunikaci podezřelého. U před týdnem zatčených kanadských muslimů (v Kanadě narozených občanů) jich nasadily sto na plný úvazek, kteří je sledovali celý rok. Za ty peníze mají celkem ubohé obvinění, prý se bavili o možném teroristickém útoku jako bombě v hromadné dopravě. Dovedete si představit neuvěřitelné peníze co to stojí? Nechtějí nás zastrašit, že ví, co si kdo myslí?

Pasáž z obsáhlého článku:

Internet messages among the men triggered computer “sniffers” monitoring electronic signals at Ottawa’s Communication’s Security Establishment, the national cryptologic agency, which alerted the Canadian Security Intelligence Service.

“One of the (CSE) filters picked up their chat. The way the system is established, we’ve got red flags everywhere and you can trip one of those flags anytime.
"If you’re travelling to Pakistan, that’s a red flag. If you’re going on certain web sites, that’s another red flag, and if you use in e-mail certain key words. When you’ve got enough red flags, then you become a person of interest. My understanding is they were caught from the Internet.”


O počtu nasazených agentů je v článku: http://www.montrealgazette.com/news/Trio+suspects+...

227218

1.9.2010 22:10

Židovsko-sionistické tažení!

Biikupp 77.?.?.?

USA jsou nástrojem Židovstva, které tuto zemi (ostatně jako jiné)
používá k excitacím ve světovém politickém, duchovním, vojenském
a finančním dění! Pojem křižácké tažení je interpretace muslimů, kteří samozřejmě nerozlišují křesťany a Židy! Kdyby nebyla katolická Církev (po II. vatikánském koncilu) ovládaná a řízená
Židy a zednáři pak by to byla ona, která by musela co nejrozhodněji vystoupit proti světové židovské moci! Ovšem dnes je celý Vatikán už pouze nástrojem židovské světové politiky. Ratzinger je zednář a úslužná loutka rabínů!! Katolická Církev už
žije pouze v malých skupinkách pravověrných katolíků roztroušených po celém světě. Tyto skupiny nazývají současný "Vatikán" - pokoncilní sektou. Čili žádné křižácké tažení, ale tažení židovsko-sionistické!

227290

2.9.2010 22:06

teda nevím jak vam, ale me prijdou

ursus 94.?.?.?

oba tabory jako stejna pakaz...musliimove jsou taky pekny krysy

227405

3.9.2010 20:35

RE: teda nevím jak vam, ale me prijdou

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 94.?.?.?

Reakce na 227405

Všichni jsme krysy [smích]

227476

Příspěvků: 34

01.09. 07:57 MedaBeda  :)
01.09. 10:05 jean.laroux  RE: :)
01.09. 12:07 quido2  RE: :)
01.09. 13:32 jean.laroux  RE: :)
01.09. 16:22 quido2  RE: :)
01.09. 18:59 MedaBeda  RE: :)
01.09. 19:49 jean.laroux  RE: :)
02.09. 08:19 MedaBeda  RE: :)
02.09. 10:25 jean.laroux  RE: :)
02.09. 13:24 MedaBeda  RE: :)
02.09. 14:21 jean.laroux  RE: :)
02.09. 14:39  RE: jean
03.09. 12:13 jean.laroux  RE: jean
03.09. 13:49 quido2  RE: jean
03.09. 15:09 MedaBeda  RE: jean
02.09. 15:16 DavidZ  RE: :)
03.09. 07:57 MedaBeda  RE: :)
03.09. 11:48 jean.laroux  RE: :)
02.09. 13:25 MedaBeda  pokr.
01.09. 15:34 MedaBeda  RE: :)
01.09. 22:34 Satanist  RE: :)
02.09. 00:05 Andrew Siddur  RE: :)
02.09. 01:41  RE: :)
02.09. 04:04  RE: :)
02.09. 06:11 Satanist  RE: :)
03.09. 08:22 MedaBeda  RE: :)
01.09. 09:40 altruista  System je omnoho zlozitejsi
01.09. 09:57 vj66  RE: System je omnoho zlozitejsi
01.09. 10:16 Saša  RE: System je omnoho zlozitejsi
01.09. 16:12 Oracle  RE: System je omnoho zlozitejsi
01.09. 09:44 Saša  Ještě, že nejsem muslim :)
01.09. 22:10 Biikupp  Židovsko-sionistické tažení!
02.09. 22:06 ursus  teda nevím jak vam, ale me prijdou
03.09. 20:35 jean.laroux  RE: teda nevím jak vam, ale me prijdou

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

5

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 12 čtenářů částkou 1 726 korun, což je 5 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Chytrá karanténa se ukazuje jako krádež stovek milionů z majetku nás všech03.12.21 23:02 Česká republika 1

Vrak letounu F-35, který havaroval ve Středozemním moři, ukradla neznámá země.03.12.21 15:59 Neurčeno 3

Mutace Omicron – globalistická autoritářská příručka svlečená do naha02.12.21 20:21 Neurčeno 0

Turecko si uzurpuje enormní množství ruského plynu pro sebe02.12.21 18:35 Turecko 0

Vakcínu Valneva ČR neobjednala!02.12.21 17:46 Česká republika 7

Profesor Alexander Reďko o Covid-1930.11.21 17:25 Rusko 2

Dostálovi hrozí vyhazov z týmu Pirátů. Nelíbí se jim, jaká data šíří o covidu30.11.21 16:49 Česká republika 1

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování30.11.21 15:25 Česká republika 1

Vláda chce zavést povinné píchání mRNA injekcí - přesto, že tvrdila, že to je lež30.11.21 10:54 Česká republika 4

Otevřeli nové očkovací centrum - už ne "udělejme tečku" ale "jedna tečka za druhou"30.11.21 10:34 Česká republika 2

Slovinsko: Řidiči musí při tankování předložit osvědčení COVID29.11.21 21:21 Slovinsko 3

Návštěva u MUDr. Kubka29.11.21 18:16 Česká republika 3

Legální eutanazie v Německu pro očkované - mají s tím historické zkušenosti29.11.21 11:39 Německo 1

Ředitel řecké JIP: Umírají vakcinovaní. Vláda musí přestat dělat rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými28.11.21 12:49 Řecko 2

Povinnou vakcinací namydlí Babiš starší generaci schody do hrobové jámy28.11.21 08:54 Česká republika 4

Lidé po napíchání mRNA utrejchem ztratili 40% imunity, dále ztrácejí 3,3% až až 6,4% týdně až k 0%28.11.21 08:32 Neurčeno 3

Ukrajinská armáda zaútočila vo viacerých regiónoch Donbasu. Objavili sa pripravení americkí vojnoví poradcovia28.11.21 07:28 Ukrajina 0

Švýcarsko omezilo vstup Čechů do země28.11.21 07:22 Švýcarsko 0

Nejvíce proočkované Portugalsko vyhlašuje výjimečný stav a zavádí opatření kvůli covid-1928.11.21 07:12 Portugalsko 1

Ladislav Větvička také začíná mít problémy s cenzurou na blogu iDnes26.11.21 23:08 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
22,50 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,78 Kč
Kanadský dolar
17,52 Kč
Australský dolar
15,75 Kč
Švýcarský frank
24,53 Kč
100 japonských jenů
19,95 Kč
Čínský juan
3,53 Kč
Polský zloty
5,54 Kč
100 maď. forintů
6,99 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
30,42 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 133,05 Kč
1 unce stříbra
507,22 Kč
Bitcoin
1 165 963,56 Kč

Poslední aktualizace: 4.12.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 6 362