Diskuze k článku

Kapitalisté katastrof: Halliburton profituje na úniku ropy

Příspěvků 61

20.6.2010 23:54

Testují, nebo šetří?

Řehoř 92.?.?.?

Otázka je, není-li ropná havárie v Mexickém zálivu jedním z testíků, co si lidstvo ještě nechá líbit, aniž by zvedlo hlavy, na které je takto káleno.

222429

21.6.2010 2:53

RE: Testují, nebo šetří?

udo udozavinacazetbodkask 89.?.?.?

Reakce na 222429

Takéto operácie majú vždy viacero cieľov s rôznou váhou. Sú hierarchicky rozdelené podľa priorít. Prvý sa opúšťa ako posledný. Zvykne sa o nich dlho diskutovať v riadiacom aparáte. Hlavne či sú riziká (taktiež hierarchicky usporiadané) vzhľadom na ciele prijateľné.

Pri najdôležitejších rozhodnutiach sú dva top tímy po 10 ľudí + 1 "hovorca". Následne vedú "hovorcovia" oboch tímov dialog a urobia rozhodnutie. Majú tandemný spôsob riadenia. Kľúčové operácie sa však veľmi zriedka vykonávajú pomocou priamych direktív.

Súčasná udalosť v Mexickom zálive vyzerá podľa uvedených dokumentov skôr na priamo riadený zákrok so zvýšeným rizikom. Z toho usudzujem, že to je dôležitá, ale nie kľúčová operácia. Môže to byť ale aj projekt nejakej profesionálnou firmou lokálne vytvorenej a nabitej matrice s časovým obmedzením, či nejakého komplexnejšieho systému v rámci vyšších foriem riadenia. (Napr. niektore top "reklamné" agentúry s dlhou tradíciou, zodpovedné za riadenie trhu, verejnej mienky a pod. majú v portfóliu tímy vyškolené v týchto technikách)

Nevenoval som tejto udalosti moc času. Uvedené je iba prvý dojem. Bolo by to na diskusiu. Je to zaujímavý príklad na hlbšiu analýzu pre skupinu o viacero ľuďoch, čo s tým pracujú, resp. pracovali, alebo koordinovaných nadšencov. Veľa roboty na ktorej sa dá hodne naučiť.. Podĺa môjho odhadu treba tak min. 10 - 15 šikovných analytikov. Tu na Zvedavcovi ich však je, aj vďaka Bohu, viac než dosť .. [smích]

222434

21.6.2010 7:40

RE: Testují, nebo šetří?

abc 89.?.?.?

Reakce na 222434

Pokiaľ v celej operácií zamorenia Mexického zálivu ekologickou katastrofou má prsty Dick Cheney, tak sa jedná o katalyzujúcu udalosť s jasným zámerom. Tento TOP zločinec chazarskej luzy, Luciferián skúša samotného Boha. Ten nechal zaznamenať v proroctvách v svojom slove Biblii o týchto zločincoch a ich zločinoch proti Bohu a ľudstvu uistenie v Zjavení /Apokalypse/ 11:18 ..."zničím tých, ktorí mi ničia zem". Súčasťou satanského okultného spiknutia je podľa Ježišovho proroctva, zaznamenaného Lukášom 21:25-28 ... vytvoriť na zemi úzkosť národov, ktoré nebudú poznať východisko, pre hukot mora a jeho burácanie, zatiaľ čo ľudia budú omdlievať od strachu a očakávania vecí, prichádzajúcich na obývanú zem...keď sa to začne diať, vzpriamte sa a zodvihnite hlavy, lebo sa približuje vaše vyslobodenie."
Takže doba oslobodenia z rúk TOP zločincov sveta je blízko. Nikto kto pozná a rozumie spiknutiu satanských okultných elít o tom nepochybuje. A nezabránia tomu ani všetky PR agentúry sveta, ktoré sa nám snažia vytvoriť iný obraz reality, než prežívame. [bliji]

222440

21.6.2010 11:28

RE: Testují, nebo šetří?

udo udo321123zavinacbodkask 89.?.?.?

Reakce na 222440

Nečakať na Godota, na zásah "zhora". Zvyšovať mieru chápania situácie(študovať) a konať. Každý osobne podľa svojich možností.
Mať názor = byť v politike (poly tykos - st.gr. veľa názorov), korigovať ho podľa cieľa a ten závisí od svedomia (osobného a spoločného pod-vedomia - vnímania obecnej miery - pravidiel a postoja ku nim)

Aj osoba ako narkoman, či konzument má svoje ciele..

Zásah zhora znamená, že sme nedospeli a nevieme problémy, ako Jeho deti a námestníci, riešiť samy. Prečo otravovať Otca, keď vieme čo a ako máme robiť. Je dobrák, ale potrebujeme od Neho ďalšiu príučku? Načo nám dal gebule?

222454

21.6.2010 12:54

Jeno pro pripomenuti

mkadlec 62.?.?.?

Tiché zbraně pro klidné války

222457

21.6.2010 14:29

RE: Jeno pro pripomenuti

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 222457

Přečetl jsem si uvedený odkaz. Základní filozofie "tiché zbraně" je postavena na následujícím převratném objevu (cituji):

> Stručně řečeno, bylo objeveno, že ekonomika se řídí stejnými zákony jak elektřina, a že všechny matematické teorie a praktický počítačový "know-how" (souhrn vědomostí), vyvinutý pro elektroniku oblast, lze přímo aplikovat při studiu hospodářských věd.

Pokud je toto tvrzení pravdivé, bude "tichá zbraň" fungovat. Pokud ovšem jde o blud, je "tichá zbraň" jen pouhou fantasmagorií jejího nedovzdělaného autora. Co myslíte, pane Kadleci?

222459

21.6.2010 16:33

RE: Jeno pro pripomenuti

mkadlec 62.?.?.?

Reakce na 222459

Nemyslim si nic. Potrebovalo by to experimentalne overit. Mozna se tak v soucasnosti deje, viz kapitola Ekonomické šokové testování.

222469

21.6.2010 21:32

RE: Jeno pro pripomenuti

udo udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 222459

Vojta49, mali by ste sa rozhodnúť, či veríte v náhodu, alebo že všetko spolu PRIMERANE súvisí a existujú obecné pravidlá aj v ekonomike. Náhodu osobne považujem za konšpiráciu.

Ak systém nevnímate z pozície riadených procesov a je Vám to jedno, môžete si byť istý, že budú a sú osoby, ktoré to tak vnímajú. Lokálne, aj globálne. Čím väčšie vedomosti, generačné skúsenosti, prostriedky a odhodlanie majú, tým sú "úspešnejší". Zároveň mierou svojho chápania robíte na svoje ciele a mierou nechápania na ciele toho kto chápe viac a chce riadiť.

Možno ste ale iba priamo, či nepriamo školený a platený. V tom prípade sa choďte spýtať na pobočku, ako gramotne reagovať na objektívne fakty.

Chcete azda povedať, že napríklad riadenie verejnej mienky cez lokálne médiá nemá veľký potenciál vplyvu na miestnu ekonomiku? Chcete tvrdiť, že globálny mediálny boj a snaha o kontrolu neexistuje?

Politológia (elit.univ.): rozdelenie 6. zákl. kategórii všeobecných prostriedkov (vedenia vojny): 1.klasické zbrane (pre debilov), 2.tichá genocída (alkohol, drogy), 3.ekonomika (napr. globálne riadenie úrokoveho systému, riadenie burzy aj cez spomenuté médiá,atď..). Ďalej kategórie informačnej vojny: 4. ideológie a náboženstvá (projektované spoločenské stereotypy, zmena kultúry a zachovanie tlupoelitarizmu) 5. likvidácia a prepísanie dejín (x-krát používané počas h-is-torie) 6.konceptuálna vojna (analýza, projektovanie a nabíjanie matríc v rámci plnej funkcie riadenia).

Aj keď ideológie sú vlastne sprostredkovaním konceptu (za, alebo proti Bohu). Zásada: Keď nemôžeš vyhrať na jednej úrovni, choď o úroveň vyššie, ako nás účili. Zvýšiť mieru chápania. Bez pochopenia parametrov a pravidiel úrovne, nemôžeš v nej operovať.

Samozrejme, že to ale nie je objavom nejakých posledných 100 rokov, ako sa píše v článku. Tieto techniky sú známe a používané už veľmi dávno.

222505

22.6.2010 0:30

RE: Jeno pro pripomenuti

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 222505

Souhlasím, pane Udo. Lidi lze ovlivňovat tisíci rozličnými způsoby. ALE. Nikdo dosud nedokázal předem spočítat, jaká bude reakce konkrétního jedince či dokonce odezva celé skupiny lidí. Viz nedávné parlamentní volby. Nebudu zde rozebírat podrobnosti. Zájemci si najdou víc informací pod pojmem "deterministické a stochastické systémy".

To, co tvrdí mnou uvedený citát je holý nesmysl. Ukazuje diletantství autora uvedeného textu. Důkaz? Kdyby se daly ekonomické procesy modelovat stejně, jako modelujeme deterministické systémy, už dávno by skončily všechny burzy. Počítačové simulace by totiž dokonale předpovídaly budoucí chování a vývoj trhů. Burzovním sázkám by odzvonilo. Podnikání (tedy rozhodování kam umístit budoucí investice) by přestalo být riskantním tvůrčím činem a stalo by se rutinní záležitostí. Že tomu tak stále není?

Ekonomika zcela závisí od rozhodování lidí. A rozhodování lidí je z větší části řízeno nikoliv rozumem, ale emocemi. Emoce jedince jsou ovlivnitelné množstvím faktorů a v podstatě nevypočitatelné. Vynásobíme-li nevypočitatelnost chování jednotlivce několika miliardami? Obratem ruky máme jednoduchý deterministický model světové ekonomiky . [chechtot]

222524

22.6.2010 9:46

RE: Jeno pro pripomenuti

udo udo321123zavinacazetbodkask 89.?.?.?

Reakce na 222524

Pan Vojta49, ak sa tým aspoň trochu zaoberáte, tak musíte vedieť že testovanie, reakcie a prognózy v rámci riadenia technických a samozrejme aj sociálnych systémov sa hodnotia v rámci tzv. Normálneho štatistického rozdelenia (t.j. Gaussovej krivky).

Hrá sa na pokrytie väčšiny - cca. 80% = 30% rezerva. Následne sa kontrolujú tendencie zmeny a spomínanými mechanizmami sa prevádzajú korekčné krátke a dlhé manévre vzhľadom na príslušnú hierarchiu cieľov. To je jedna z hlavných príčin, prečo prijali súčasný model "demokracie", ako veľmi elegantnú a efektívnu formu totality.

Marginály jednej a druhej strany sa ošetrujú špeciálnymi procedúrami. V zásade pokiaľ je nájdená potenciálna koincidencia cieľov, nasleduje podpora, inak antikampaň postupne všetkými dispozičnými prostriedkami ("slobodné" média, separácia, akvizícia, tzv. lobbing v rámci jurisdikcie, aź po fyz. likvídáciu-samovražda, nehoda v prípade potreby s následnou verejnou denunciáciou). Väčšinou ale stačí proste to, že podporia svojimi neobmedzenými prostriedkami iné tendencie. Terminologicky je na to názov "Imitačno-provokačná činnosť a podporá súhlasných tendencii".

Dokument spomínaný pánom Mkadlec-om má niečo do seba, aj keď pár vecí by som poopravil a s niekoľkými podstatnými konštatovaniami, rozdeleniami nemôžem súhlasiť.

222558

22.6.2010 13:12

RE: Jeno pro pripomenuti

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 222558

Nezbývá, pane Udo, než abyste své domněnky dokázal. Pojďme provést jednoduchý test. Vy pomocí vzorečků pro návrh elektrických obvodů (dle kritizovaného citátu) namodelujete výši ceny zlata na LME k 1.9.2010 a procento nezaměstnaných v SR k 30.11.2010. Dokážete to či ne? [mrknutí jedním okem]

222565

22.6.2010 23:23

RE: Jeno pro pripomenuti

udo udo321123zavinacazetbodkask 89.?.?.?

Reakce na 222565

Čakal som od Vás pan Vojta49 niečo podobné. Otázka, či to je naozaj iba Vaša nevedomosť .. [smích] Hovoril som: podľa možnosti GRAMOTNÉ otázky.

Sám dobre chápete, že keď nesedíte za riadiacimi pákami, tak odpovedať na túto otázku nie je možné. Môžete špecifikovať z Vašej pozície jednotlivé varianty vývoja s možnými kvalifikovanými a kvantifikovanými pravdepodobnostnými odchýlkami, chybami. Podľa typu úlohy časovo (min. perióda vzorkovani - s, ms,..) môžu rásť exponenciálne pri silných manévroch.

S príslušnou analytickou kapacitou (školený tím napr. z jednej z firiem, organizácii ktoré túto činnosť vykonávajú, hard- a softvérom a nemalými prostriedkami) môžete podať použiteľné výsledky pre riadiacu centrálu. Tá po zadaní úloh z podkladov od Vašeho a iných podobných tímov urobí rozhodnutie o ďalšom vývoji. Samozrejme na základe dlhodobých cieľov a krátkodobých priorít.

Použitím spomenutých "pák", alebo ak chcete manévrov situáciu udržiava, koriguje, poprípade daný nevyhovujúci stav, proces likviduje. Rozhodnutia považované nimi za kľúčové, sú riešené v starom známom dialógovom režime hovorcov 2 top riadiacich tímov. Otázka-odpoveď .. Na elimináciu subjektívnych emócii. Aj u nich sú rôzne názory a tendencie. Vedia ale zo skúseností, že sa proste musia dohodnúť Ich najvyšší cieľ je jasný: "Globálna svetovláda v ich prospech" T.j. využitie objektivity procesu koncentrácie riadenia a výkonných síl spoločnosti.

Hádam nechcete tvrdiť pan Vojto49, že potenciál na takéto snaženie tu podľa dejín nejakých pár tisíc rokov neexistuje? Egypt, Chetiti, Asýria, Alexander, Kartágo, Rím,.. Británia, USSR, US.. Že by niekto dávno nebol došlo na to že klasická vojna je veľmi neefektívna, považujem za vysoko nepravdepodobné.

Model v pánom Mkadlecom spomínanom článku je určite z časti použiteľný. Je pravda, že v rámci objektívnej reality nie je možné oddeliť humanitné vedy od prírodných. Z ich pohľadu bol tento krok v priebehu posledných storočí urobený cielene a je hlboko opodstatnený. Má mnoho dôsledkov. Mimo iného aj to "nedorozumenie" o ktorom sa tu bavíme, nepochopenie spoločnosti a podstaty príčin jej súčasného stavu a možných variánt vývoja. Ďalej ignorovanie tak závažných faktorov, ako v minulých diskusiách spomínanej zmeny logiky sociálneho spravania, atd., atd..

Jeden z vážnych problémov článku "Tiché zbrane pro klidné války" je, že nespomína neprípustnosti úročenia v akomkoľvek modeli, ktorý sa chce zdať aspoň trochu udržateľný. Ďalši je napr. nepopísanie termínu zákl. potrieb populácie, riešenia daňovo-dotačnej politiky a vyváženosti jednotlivých hospodárskych odvetví, funkcie a ciele trhu, ktorý bol, je a VŽDY bude riadený.

Keď sa niekto "múdro" tvári, a tvrdí, že niečo neexistuje, to ešte neznamená, že tomu naozaj tak je. Len politekonomický...Automaticky kráceno

222606

23.6.2010 0:15

RE: Jeno pro pripomenuti

udo udo321123zavinacazetbodkask 89.?.?.?

Reakce na 222606

Keď sa niekto "múdro" tvári, a tvrdí, že niečo neexistuje, to ešte neznamená, že tomu naozaj tak je. Len politekonomický diletant môže proti sebe stavať cieľ a prostriedok k jeho dosiahnutiu - trh versus plán, či principiálne neoddeliteľné súčasti jedného celku - liberalizmus v. konzervativizmus, pravica v. ľavica - blabla, blabla, blabla .. Nad tým sa už dnes hádam žiadny aspoň trochu triezvo uvažujúci človek ani nezamýšľa.

Len to zbytočne provokuje, keď s takými sprostosťami zasa nejaký pseudointelektuálny novinár, či politik otravuje.

222612

23.6.2010 15:32

RE: Jeno pro pripomenuti

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 222612

Pokusím se tuto diskuzi vrátit k našemu původnímu sporu, pane Udo. Prohlásil jsem za nesmyslný výrok

> ... bylo objeveno, že ekonomika se řídí stejnými zákony jak elektřina ...

Prostě neřídí. Na tom trvám. Globální světovládě se můžeme věnovat později. Mimochodem už ten pojem samotný je také pěkný nesmysl.

V deterministických fyzikálních systémech platí (například) I=U/R, tedy proud v uzavřeném obvodu je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu. Budu-li postupně snižovat napětí až k nule, bude úměrně tomu klesat i proud opět až k nule.

Předpokládejme modelový pokus, v němž se nás dva editor rozhodl odměnit za vysoce kvalitní diskuzi. [mrknutí jedním okem] Myslíte, že přijmete od editora jakoukoliv částku od tisíce až po 0,- Kč? Vždyť je to vlastně zadarmo, s žádným příjmem za diskuzi jste nepočítal, proč byste libovolnou částku nepřijal, že? Alespoň ekonomicky racionální úvaha tak praví. JENŽE! Lidé se ekonomicky racionálně nechovají. Stačí k nabízené čátce přidat pár slov navíc, a máme tu zcela nepředpověditelný stav.

Těch pár slov zní: Editor nám nabízí za tuto diskuzi dohromady 1.000.- Kč. Já mám rozhodnout, v jakém poměru budou tyto peníze mezi nás dva rozděleny. Vy máte pouze právo peníze přijmout nebo odmítnout. V případě Vašeho odmítnutí ovšem nedostanu nic ani já.

A výsledek? Navrhnu-li dělení 500/500, budete nejspíš spokojen a peníze přijmete. Když však navrhnu pro sebe 700, 900 nebo dokonce 999?!? Budete mé rozhodnutí považovat za natolik nespravedlivé, že svůj podíl odmítnete. Abych "za trest" také nic nedostal. Věda tomuto jevu říká altruistické trestání a v životě lidí se s ním běžně setkáváme.

Už vidíte rozdíl mezi ohmovým zákonem a svým rozhodováním? Navíc hranice, na níž svůj nižší podíl odmítnete (a původní lineární průběh funkce tak náhle ukončíte) se bude měnit v závislosti na tom, zda ke mně cítíte spíše sympatie či antipatie, jakou máte momentální náladu, jak nutně právě potřebujete každou korunu, ... Vidíte, kolik proměnných nám na rozdíl od I=U/R vstupuje do funkce, jíž bychom měli modelovat Vaše (původně zdánlivě bezproblémové) rozhodnutí, zda přijmout dar? A kterak jsou ty proměnné vágní?

Ekonomika je výhradně produktem lidských emocí, pane Udo. To je neoddiskutovatelný fakt. A lidské emoce se rozhodně neřídí stejnými zákony, jako elektrické obvody. [smích]

222653

23.6.2010 23:16

RE: Jeno pro pripomenuti

udo udo321123zavinacazetbodkask 89.?.?.?

Reakce na 222653

Nesúhlasím so všetkými zákonmi fyziky. Ale ..
O nejakú tú úroveň ďalej sa HMOTA = INFORMÁCII NADELENEJ MIEROU

222679

24.6.2010 13:22

RE: Jeno pro pripomenuti

udo udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 222679

Pomocou tohto vzorca by malo byť možné namodelovať ľubovoľnú situáciu. Javí sa ako jedno zo základných pravidiel. Snáď To základné .. hmm .. Tiež sme sa tu už o tom bavili .. Možno ale niekto príde aj na niečo lepšie [smích]

222716

24.6.2010 0:23

RE: Jeno pro pripomenuti

udo udo321123zavinacazetbodkask 89.?.?.?

Reakce na 222653

HMOTA = INFORMÁCIA NADELENÁ MIEROU
U = Informácia = nevyplnené napätie
I = Prúd = miera = vyplnenie, zobrazenie napätia
R = rezistor = zostáva = hmota
alebo teda klasické URI
to je jedno, 3V1
To je tvorenie, jedna z najprimárnejších ľudských potrieb a úloh

222681

24.6.2010 6:48

RE: Jeno pro pripomenuti

mkadlec 89.?.?.?

Reakce na 222653

Dalsi z vasich "myslenkovych experimentu"?
Z celeho mnou odkazovaneho dokumentu je jasne, ze tyto zakony jsou uvazovany na makroekonomicke a statisticke urovni. Navic nemaji smysl pokud nemate alespon statisticka data za cely svet. A samozrejme cim presnejsi data, tim presnejsi vystupy. Proto ty kreditky, proto seriova cisla na vsem krome rohliku. Zamyslel jste se nekdy nad tim, ze dnes cokoliv koupite na kreditku (minena jakakoliv platebni karta) je nekde snadno identifikovatelne a mozna i idntifikovano jako jednoznacne vase?
Vas priklad, no vlastne oba, jsou nesmyslne, protoze je to jako byste se pokousel vztahnout Ohmovy zakony na interakci dvou elektronu v jednom atomu a jeste na jedne energeticke hladine. Doslova.
K lidskym emocim, tady pracujete s psychologii davu, ktera je snadno predpoveditelna a ovladatelna. Kdyz do "eteru" pustite zpravu, ze diky nedostatku rajcat bude drazsi kecup, vsadim se ze obrat kecupu v nasledujicich trech dnech stoupne o 300%.

222694

24.6.2010 12:54

RE: Jeno pro pripomenuti

udo udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 222694

V podstate plne súhlasím pan MKadlec.

Na konci ste uviedli pekný príklad z praktického nepriameho riadenia. Ako zo skrípt. Navodenie situácie, kde cieľová skupina s kvantifikovateľnou štatistickou pravdepodobnosťou urobí presne to, čo sa chcelo docieliť. Riadenie más, verejnej mienky a trhu sa z 99% prevádzkuje práve takto. Iba cvok by si myslel, že tam niekto sedí za stolom a hierarchicky vydáva priame globálne rozkazy pre riadiaci aparát.

Tanker sa tam a tam dostal do problémov, nepríde v termíne a strategické zásoby na letnú sezónu sa stenšia = mierne rozkolísanie burzy .. Či sa tá udalosť vôbec stala a aký reálny vplyv má na trh s pohonnými hmotami v US, je nepodstatné. Funguje to v malom, aj vo veľkom. Presne ako s tým kečupom. Pracuje sa s kolektívnym podvedomím más. Od riadenia burzy až po autocenzúru novinárov.

Vždy sa najprv urobí dôkladná analýza psychiky cieľovej skupiny ako celku a zároveň sa vytvoria charakteristiky profilu jej členov. Dejiny, kultúra, stereotypy, tendencie vývoja,.. Nič sa nenecháva na "náhodu". Majú s tým obrovské mnohogeneračné skúseností. Ten proces je samozrejme zväčša zautomatizovaný. Oni nás berú ako nepriateľov, ako dobytok, doslovne. Spomínanú procedúru vnímajú ako nekonečnú vojnu. Ak chceš vyhrať, musíš čo najdokonalejšie poznať svojho nepriateľa. Týto potomkovia bývalých kňažských siekt nás študujú už nejakých tých pár tisíc rokov a doteraz boli pomerne úspešní.

Aj v primárnom výskume napr. v Kvantovej fyzike sa počíta vždy s istou pravdepodobnosťou. Nemôžem naraz zistiť presne polohu aj rýchlosť častice a pri pozorovaní ju zároveň ovplyvňujem. Tak isto v kozmológii mám istú neurčitosť. Veci treba vnímať práve z tejto pozície. Je to veľmi mocná zbraň. Preto sa aj volá Normálne štatistické rozdelenie. NORMA.
Hore uvedený vzorec(mat. = inf./miera) je ďalšou zo základných noriem vyslobodzujúcich zo slepej uličky deštruktívneho stereotypu hmota, energia, čas a priestor, ktorý študentom niekde bohužial stále ešte vtĺkajú do hláv s príslušným efektom.

Ešte k Vojto49:
Globální světovládě se můžeme věnovat později. Mimochodem už ten pojem samotný je také pěkný nesmysl.

Ano, skôr na to sedí pojem Globalizácia. Opakujem, je to objektívny proces, ktorý kľúčovo súvisí s tým, čo tu rozoberáme pán Vojta49.

222712

24.6.2010 13:04

RE: Jeno pro pripomenuti

udo udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 222653

K Vojto49:
Ekonomika je výhradně produktem lidských emocí, pane Udo. To je neoddiskutovatelný fakt. A lidské emoce se rozhodně neřídí stejnými zákony, jako elektrické obvody. [smích]

EMÓCIA vzniká pri súhlase, resp. nesúhlase s niečím.
POSTOJ zasa na základe chápania, príp. nechápania obecného chodu vecí a jeho súvisu s momentálnou lokálnou situáciou. Kľúč potom zohráva TYP PSYCHIKY = prevládajúci algoritmus spracovania týchto informácii. O tom sa tu už diskutovalo.

Keď teda deformujem chápanie a hodnotový sýstém jednotlivca, alebo cieľovej skupiny, kontrolujem ich emócie. Platia tam teda aj vyššie spomínané pravidlá.

Mám pocit, že skoro až nasilu obhajujete neobhájiteľnú pozíciu, pán Vojta49.
Otázka je prečo to robíte?

222713

25.6.2010 0:21

RE: Jeno pro pripomenuti

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 222713

Víte, pane Udo, já se pokouším v diskuzi uvádět konkrétní argumenty, dokládající má tvrzení. Například ono iracionální altruistické trestání. Ten pojem jsem nevymyslel. Můžete si jej vygooglovat.

Vy mé argumenty nevyvracíte. Dokonce s nimi ani nepolemizujete. Místo toho přicházíte se stále novými, velmi odvážnými, ovšem ničím nepodloženými teoriemi typu:

> Keď teda deformujem chápanie a hodnotový sýstém jednotlivca, alebo cieľovej skupiny, kontrolujem ich emócie.

Opravdu víte, jak "deformovat chápání" či dokonce "ovlivňovat hodnotový systém" jednotlivce, najmě celého národa? Neuvěřitelné! Tuto svou schopnost jste měl nabídnout před volbami některé z politických stran. Objednatelů by bylo dost. Touto "prostinkou" kontrolou emocí elektorátu byste snadno dokázal zajistit vítězství ve volbách komukoliv. A byl by to dokonalý důkaz Vaší téze. Navíc by Vám to vyneslo pohádkové bohatství. Jenže Vy jste to neudělal. A to je fakt, který tuto Vaši teorii (tak trochu [mrknutí jedním okem] nebo spíše zcela) falsifikuje. Prostě nic takového, čím byste zvrátil hodnotový žebříček člověka v jeho protiklad, zatím neexistuje. Naštěstí. [smích]

Myslím, že nic neobhajitelného neobhajuji. Naopak mám pocit, že Vy se mně snažíte přesvědčit o správnosti svých tvrzení, bez jakýchkoli reálných argumentů. Co s tím uděláme? [smích]

222771

25.6.2010 12:31

RE: Jeno pro pripomenuti

udo udo321123zavinacazetbodkask 89.?.?.?

Reakce na 222771

Potom je to možno naozaj nedorozumenie. Čo teda Vy, pán Vojta49, chápete pod "argumentami"??

O veciach, o ktorých teraz diskutujeme, sme sa tu už mnoho krát bavili. Stále sa chcete k tomu dokola vracať a riešiť zle postavené otázky. Ako sme spomínali, ak niečo podstatné neviete vyriešit na danej úrovni, treba prehodnotiť formuláciu otázky, poprípade ísť o úroveň ďalej, hlbšie. Ja Vám veľmi konkrétne a presne odpovedám na PODSTATU Vašich otázok. Zamyslite sa nad tým prosím.

Naposledy sme problémy tohto druhu rozoberali napr. aj pri článku pána Lischku "Školné je správné". Bavili sme tu mnohokrát o riadení verejnej mienky pomocou mechanizmov zabudovaných do vzdelávania, cez média, posledné desiatky generácii pomocou tzv. "biblickej" kultúry, infiltrácia a kontrola zákl. parametrov náboženstiev, projektovanie ideológii na báze podpory koincidentných tendencii a veľa ďalších spôsobov.

Konkrétne teda napr. Biblia: Dobrom maskované príbehy, ktoré ľuďom stovky rokov od mala dávajú do hláv.. divadlo, filmy, umenie všade nájdete tieto mocné symboly, z ktorých vychádzajú stereotypy. Pozrite sa vnímavo okolo seba. Vplyv umenia a prevládajúcej filozofie, či náboženstva na podvedomie más je obrovský. To vedeli už Gréci (Oraculy nepredpovedali, ale programovali budúcnosť; starogrécka filozofia, ktorá z veľkej časti vznikala na tejto báze), helenizmus, samozrejme Egypt, kde sa chodili učiť.. Kedysi sa ľudová múdrosť, pohľady, prístupy, tiež odovzdávali deťom hlavne cez rozprávky.. Niečo ako staronový Kulturkampf v pôvodnom zmysle..

Pozrite si prípadne moje konto, alebo kontá ďalších pripojených k dialógu, ak Vás to naozaj zaujíma. Všetko je tam k dispozícii. Nebudem to tu znova rozpisovať. Hladajte aj inde, porovnávajte, hodnoťte. S dobre postavenými otázkami sa potom vráťte do diskusii a budete prínosom pre všetkých. Ste vítaný.

"Opravdu víte, jak "deformovat chápání" či dokonce "ovlivňovat hodnotový systém" jednotlivce, najmě celého národa? Neuvěřitelné! Tuto svou schopnost jste měl nabídnout před volbami některé z politických stran."
Toto dlhodobo veľmi reálne prebieha, ale nie na úrovni strán. Každá hrá svoju rolu so svojou cieľovou skupinou na šachovnici. Strany sú divadlo. Ako sa hovorí á la fourchet. Dlhodobo v takejto forme nemajú opodstatnenie. To, čo navrhujete, je kolaborácia v zmysle Protektorátu.

Ešte krátko: Myslíte, že tí, ktorí sa po generácie snažia o absolútnu moc, by sa zbrane s takým potenciálom nesnažili použiť vo svoj prospech a boli by s ich skúsenosťami a prostriedkami po stovky, tisíce rokov neúspešní? Všetky tieto mocné nástroje sa pokúste vnímať z ich pozície (bez toho, aby ste sa nechali vtiahnuť do ich pohľadu) a následne ľudsky zhodnoťte. Budete blízko prebiehajúcej objektívnej realite.

222797

26.6.2010 1:44

RE: Jeno pro pripomenuti

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 222797

Co chápu jako argumenty? No přece jakékoliv reálné výsledky toho, o čem mě přesvědčujete, že funguje. Třeba. Pan XY nechal v novinách zveřejnit, že přestanou platit české pětitisícovky a pak si nadělal jmění jejich vybíráním z popelnic.

Teoretizování bez praktických výsledků nemá žádný smysl. Mohu tisíckrát tvrdit, že zveřejněním zprávy o tom, že nebudou rajčata vyprodám zásoby neprodejného kečupu. Proč to Heinz každoročně nedělá? Když to údajně funguje?

Jestliže se pane Udo ve zdejších diskuzích mnoho lidí na čemkoli shodlo, neznamená to, že mají pravdu. Svět a jeho poznání se stává tak složitým, že stále častěji vidíme, kterak se většina mýlí.

Jestliže
> dlhodobo veľmi reálne prebieha
deformování chápání či dokonce ovlivňování hodnotových systémů jednotlivců či skupin, ukažte prosím KDE a JAK. Když to jde, proč už dávno nejsou vyřešeny dlouhodobé konflikty? Učiňte, ať Palestinci milují Židy a naopak. A bude klid. Ne?

Nebo co takhle maličko zmodifikovat hodnotový žebříček cikánů? Aby se namísto "okrást gadža" stalo jejich nejvyšší hodnotou "poctivě pracovat a nekrást". Proč to nejde? [smích]

A další nesmysl
> tí, ktorí sa po generácie snažia o absolútnu moc,

Kdo jsou TÍ? Skutečně existují lidé, kteří žijí po generace? Snaží-li se o něco člověk, může se snažit nanejvýš do své smrti. Ale "po generácie"? Takové lidi neznám.

Obávám se, pane Udo, že naše pohledy na tento svět jsou naprosto neslučitelné. Je mi líto. Proto se vzdávám další diskuze a přeji Vám mnoho úspěchů v odhalování toho, jak Vám někdo deformuje chápání a mění Váš žebříček hodnot. Já si něco takového rozhodně nenechám líbit. [smích]

222829

26.6.2010 9:27

RE: Jeno pro pripomenuti

udo udo321123zavinacazetbodkask 89.?.?.?

Reakce na 222829

Viacero príkladov z dejín som Vám hore uviedol. Svet z tohto pohľadu vôbec nie je tak zložitý.

Na tejto úrovni môžete nejakým štatistickým príkladom, či prieskumom dokázať čo chcete a aj vyvrátiť čo chcete. Sa tu budeme teraz zacyklovať? Ide Vám o to? Dával som tu linky na celé knižnice analytických prác na tieto témy. Školské univerzitné práce, dokumenty analityckých a prognostických organizácii a firiem,.. Pozrite si to a môžeme diskutovať v princípe do nekonečna [smích] Ja tam tiež s mnohými vyjadreniami, argumentami, štatistikami, nesúhlasím. Aj vy by ste mali určite mnohé obohacujúce postrehy. Tak sa dajte do toho. Treba mať ale vždy ťah na podstatu problémov a ich možných riešení a nie ulietať si v nejakom kabinetnom filozofovaní. To ide do stratena. Do toho ma prosím neťahajte.

"Kdo jsou TÍ? Skutečně existují lidé, kteří žijí po generace? Snaží-li se o něco člověk, může se snažit nanejvýš do své smrti. Ale "po generácie"? Takové lidi neznám."

Opäť, už sme tu tieto osoby viac krát popisovali. Či žijú cez generácie, alebo sú to iba ich potomkovia, nie je podstatné. Dôležité je, že robia všetko preto, aby zachovali status quo vo svoj prospech, pričom bránia ostatním v rozvoji. To je proti najvyšším cieľom. Ďalej riskujú tým, že vymedzujú ostatných z akýchkoľvek dôležitých rozhodnutí, pričom viac hláv-viac rozumu. K tomu ešte pár ďalších vecí..

Palestínsky, ako aj cigánsky problém sú v ich záujme a preto je tak ťažké ich riešiť. Znova, toto sme tu už tiež veľmi podrobne neraz rozoberali, takže sa nebudem opakovať. V skratke: konflikt v Palestíne - anihilácia tendencie výkonného aparátu na báze judaistickej ideológie=biblickej koncepcie, vymknúť sa zo svojej role a nájsť kľud. Stále ešte potrebujú aby boli v "diaspore". Cigánsky problém - podpora akýchkoľvek chybných krokov za cieľom narušenie miestnej kultúry, sociálnej štruktúry a demografického vývoja s potenciálom občianskej vojny, ak sa uzná za vhodné, že ju v tom regióne treba.
Snáď si nemyslíte, že nepokoje a vojny vznikajú tak isto len tak samy od seba [smích][smích]

"Obávám se, pane Udo, že naše pohledy na tento svět jsou naprosto neslučitelné. Je mi líto. Proto se vzdávám další diskuze a přeji Vám mnoho úspěchů v odhalování toho, jak Vám někdo deformuje chápání a mění Váš žebříček hodnot. Já si něco takového rozhodně nenechám líbit." [smích]

To, že si to "nechcete nechat líbit" a pri tom si to neuvedomujete, nie je dobrý znak pre Vás. Môžete sa tieto fakty pokúsiť ignorovať, žiť e riešiť veci v ilúzii. Vaše sklamanie bude ale v konečnom dôsledku plne reálne. To my môžete veriť.

222838

26.6.2010 9:29

RE: Jeno pro pripomenuti

udo udo321123zavinacazetbodkask 89.?.?.?

Reakce na 222829

Na záver:
Opakujem, ide o to ako chápete veci a aký máte k nim postoj.
Vy sa proste buď nechcete, alebo nemôžete skúsiť zamyslieť nad iným dobre podloženým pohľadom. To ja za Vás nevyriešim. Aj zodpovednosť za to ponesiete aj s Vaším okolím. Či už tak, alebo onak. To ostatne platí obecne .. Máte hlavu, zmysly a hádam aj niečo ako svedomie.. Prosím berte to v dobrom..

222839

27.6.2010 14:41

RE: Jeno pro pripomenuti

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 222839

Zajímavý závěr, pane Udo. Vyprovokoval jste mě jím k neplánované reakci. Vy jste v něm podtrhl to, co zřejmě považujete za nejdůležitější:

> Opakujem, ide o to ako chápete veci a aký máte k nim postoj.

Pokusme se tedy Váš (opakováním zdůrazněný) názor analyzovat. Já se domnívám, že věci a jevy objektivně existují bez toho, JAK (AKO) my je chápeme. Pokusíme-li se pak věci a jevy zkoumat jako Vy, tedy s předem zaujatým postojem k nim, ovlivní to naše vnímání. Možná až tak dalece, že uvidíme namísto objektivní reality jen to, co vidět chceme. A to asi nebude dobré.

Vaše příspěvky jsou, pane Udo, dokladem tohoto mého závěru. Zcela ignorujete uváděné argumenty o tom, že se nikdy nikomu žádná skutečná větší manipulace mysli nezdařila (sedmdesát let té nejbrutálnější komunistické propagandy v SSSR se rozplynulo, jako pára nad hrncem) a vidíte jen to, co vidět chcete. Útěchou Vám může být, že nejste sám. Takových, kteří věří v tu SVOU JEDINOU PRAVDU a plamenným způsobem o ní přesvědčují ostatní, je mnoho.

Zajímavou otázkou je, proč? Proč lidé, kteří v něco hluboce uvěří (reinkarnace, chemtrails, socialistická ideologie, peklo, úrok jako hlavní příčina ekonomických nesnází, numerologie, čarodějnictví, možnost zmanipulovat hodnoty člověka v jejich pravý opak, hvězdopravectví, kreacionismus, ...) náhle jakoby oslepnou a ohluchnou? Jakoby NEVIDÍ a NESLYŠÍ nic, co je v rozporu s jejich vírou.

Začnou náruživě vyhledávat informace, které jejich víru podporují. Informace, které víře protiřečí nebo ji dokonce falsifikují ignorují nebo alespoň bagatelizují. A hlavně. Zaujatě šíří svou víru dál. A pokoušejí se pro ni získávat další "věřící". Nedaří-li se jim adepta přesvědčit, jsou z toho rozladěni, možná snad i nešťastni. Dokonce se neváhají uchýlit k hrozbám, jako třeba
> zodpovednosť za to ponesiete aj s Vaším okolím.
[velký smích]

Nečekám, pane Udo, že na tento můj ZÁVĚR budete reagovat. Neberte jej prosím osobně a ani ve zlém. Ostatně soudím, že setkání se zapáleným věřícím (v cokoliv) je přínosnější, než srážka s hlupákem, který nezná nic a všechno je mu jedno. Tímto příspěvkem jsem chtěl jen poprosit čtenáře, které také zajímá zvláštní motivace lidského mozku, pracujícího v "režimu víra", o případnou další diskuzi na toto téma. Jsem k dispozici na svém mailu apear(zavináč)atlas.cz. Zde bychom byli s takovým tématem poněkud OT. [smích]

222901

27.6.2010 18:20

RE: Jeno pro pripomenuti

smoke 89.?.?.?

Reakce na 222901

...věci a jevy objektivně existují bez toho, JAK (AKO) my je chápeme

To je ale v příkrém rozporu s poznatky současné vědy, konkrétně kvantové fyziky. Pozorovatel vždy ovlivňuje výsledek pokusu. Kdo je tu tedy v tomto případě ten zapálený věřící? [smích]

222904

28.6.2010 11:28

RE: Jeno pro pripomenuti

udo udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 222904

"To je ale v příkrém rozporu s poznatky současné vědy, konkrétně kvantové fyziky. Pozorovatel vždy ovlivňuje výsledek pokusu?"

Tu by som pán Smoke inak pána Vojtu49 trochu obhájil [smích]
Skúsme v ňom podporiť to dobré, aj keď je to niekedy ťažké..

Znova ide o MIERU ovplyvnenia.
Keď na niečo len tak pozerám, tiež to trochu ovplyvňujem svojou prítomnosťou - napr. zmenou teploty, vlhkosti, tlaku, atd..(prípadne ich gradientov)a aj psychologickými parametrami na ľudí (svojim výzorom, rečou,..). Môžeme to hlbšie a hlbšie rozpitvávať. Ide o to, nakoľko to má na nami pozorovaný proces vplyv, váhu. Či je významný, alebo zanedbateľný. Myš na zrno, ktoré konzumuje, myš na slona, ktorý ide okolo nej, slon na našu planétu,..

Pri pokusoch v primárnej fyzike býva ovplyvnenie pokusu pozorovateľom (podľa metódy) veľké. Až tak, že pozorované objekty jeho činnosťou "vznikajú a zanikajú".. Veď človek je koniec koncov tiež tvorca [smích] Obecne by tu svet bol aj bez mňa, nás všetkých, aj keď málinko iný. Keď viac a viac poznáme napr. aj pravidlá primárnej fyziky (či iných zákonov objektívnej reality), dáva nám to možnosti oveľa viac ovplyvniť, tvoriť veci okolo nás. Potom ide už iba o to, ako tie vedomosti použijeme- čo sme za ľudia.

222937

28.6.2010 13:47

RE: Jeno pro pripomenuti

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

Reakce na 222937

>Obecne by tu svet bol aj bez mňa
vůbec ne, nebyl, přemýšlejte, vše tu je jen tehdy, pokud si to uvědomujeme...čas je iluze, nebyl a nebude, všehomíra je jedna obrovská všudypřítomná a věčná hromada nějakého stupně uvědomění...i komouš ví, že bez uvědomělosti systém není...
[velký smích]
hhbb

222943

28.6.2010 15:38

RE: Jeno pro pripomenuti

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 222943

Největší ubožáci jsou ti soudruzi, kteří se vydávají za někoho jiného. Máte z toho dobrý pocit? Myslím tam dole?

222947

7.7.2010 1:32

RE: Jeno pro pripomenuti

mtk 88.?.?.?

Reakce na 222947

JJ Jindro, když si člověk, myslím opravdový člověk (.[mrknutí jedním okem].), přečte jeho všechny komentáře, tak uloví kapříka. Má tam příspěvek, který ho celkem snadno identifikuje. Teď fakt nevím, kdo je to zde tou, v pravdě, pátou kolonou. [smích]

223439

7.7.2010 1:43

RE: Jeno pro pripomenuti

steve 70.?.?.?

Reakce na 223439

.. tady se to agentama posledni dobou jenom hemzi !! Skoro bych rekl: - co zvedavec - to "Mata Hari" ..., nebo Moshe Dajan ..., jeden, aby se bal - nechat si boty prede dverma .., nenaolejovane ..
----
http://www.youtube.com/watch?v=SVtEnyCg_OY&feature=player_embedded

223441

28.6.2010 15:43

RE: Jeno pro pripomenuti

udo udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 222943

"čas je iluze, nebyl a nebude, všehomíra je jedna obrovská všudypřítomná a věčná hromada nějakého stupně uvědomění."

S týmto Vašim výrokom v podstate súhlasím.

hmm.. v podstate súhlasím s celým Vašim výrokom, ak chápete svet egocentricky, ak ignorujete hmotu(či energiu), informácie z ktorých pozostáva, fyzikálne a všetky ostatné pravidlá, ktoré sú tu podľa Vás asi samy od seba. Čo, alebo kto ich vytvoril? Ľudia? Keď tu sme a vnímame, sú tu a keď tu nebudeme zmiznú? [smích]

222949

28.6.2010 15:51

RE: Jeno pro pripomenuti

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 222949

Jestli mohu reagovat - nevím jak pan hhbb, ale já hmotu a fyzikální zákony nikterak neignoruji (to bych si v praktickém životě ani nemohl dovolit), ani si nemyslím, že jsou tu "samy od sebe". Jen si myslím, že subjekt (část) je jen "podmnožinou" nějakého "objektu, celku" (říkejme mu třeba Bůh), a jako takový nemůže ze své pozice části obsáhnout (pochopit, vyjádřit) celý Celek. Proto vše, co subjekt vnímá a reprodukuje je z podstaty věci pouze částečné, subjektivní, a pokud/dokud část opět s Celkem nesplyne, může si nechat o objektivitě jen zdát [smích]

222951

28.6.2010 19:41

RE: Jeno pro pripomenuti

udo udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 222951

Zaujímavý pohľad 85. Ide o to na akej úrovni sa nad Vašimi vyjadreniami zamyslíme, hlavne tým posledným .. "splynutie"..
Je možné že je to jeden z cieľov, dokonca možno ten cieľ.

Otázka je načo nás potrebuje? Nekoná bez cieľa, bez zmyslu. Je azda sám, je mu smutno, potrebuje cez nás prežiť svoje vlastné dielo, seba? Je on konečná? Nad ním nie je už nič? Je cieľom nejaký konečný stav, statika, keď statika podľa dnešných poznatkov neexistuje? Aké sú Jeho, naše úlohy, keď sme vlastne jeho súčasťou? "My sme on", nie "ja som on"? Možno sa iba cez nás snaži nebyť príliš egocentrický [smích]..

"Jen si myslím, že subjekt (část) je jen "podmnožinou" nějakého "objektu, celku"

Ak subjekt pochopí objekt a víde za jeho hranice, môže ho riadiť.. základy teórie riadenia.. Sme zatiaľ niečo ako kukly? Máme sa stať malými Bohmi? .. každý sám, alebo skôr spolu? Je to jeho prerodenie, obnovenie, pulzácia, prejav Jeho života? Alebo sa iba snažiť naplniť svoj potenciál, snažiť sa ním nechať viesť a dôverovať mu? Je to potom v jeho podaní test samého seba? atď..

Treba dať hlavy dokopy a hladať odpovede. Myslím že závažného materiálu na diskusiu, hľadanie pravdy a riešení máme dosť. Na pravde stojí svet. Koniec koncom vždy víde napovrch. Viac hláv = viac rozumu [smích][smích]

222965

28.6.2010 20:15

RE: Jeno pro pripomenuti

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 222965

Pane udo, kladete si zajímavé a podstatné otázky, a možná už to je smysl našeho pobytu zde. Já jsem zatím ve fázi, kdy jsem se smířil s tím, že veškeré mé odpovědi nemohou být ničím jiným, než projekcí mne samého na ono nekonečné projekční plátno, jen jedním jediným pixelem z celkového konečného součtu a obrazu, a že z onoho nekonečného "objektivního" obrazu vždy mohu vidět a vyjádřit jen trošku menší či trošku větší subjektivní výřez. Možná, někdy, mohu celek "cítit" - tento zážitek se ale nedá řečí vyjádřit, a je skutečným předmětem a obsahem "víry".

Teorie řízení je stejně jako jiné teorie jen výplodem lidského mozku, který funguje v jiném - totiž přirozeně omezeném (subjektivním) režimu - než "vševědomí", takže je zavádějící transponovat závěry těchto teorií na "fungování" Jeho. Je to vlastně hybris, a té bychom se měli radši vyvarovat. [mrknutí jedním okem]

Už jsme ale hodně OT, díky za příjemnou diskuzi [smích]

222967

30.6.2010 0:50

RE: Jeno pro pripomenuti

udo udo321123zavinacazetsk 91.?.?.?

Reakce na 222967

K pán 85:
Možná, někdy, mohu celek "cítit" - tento zážitek se ale nedá řečí vyjádřit, a je skutečným předmětem a obsahem "víry".

Len pozor, skúste ísť ďalej .. "víry" Komu?, nie V koho? Verím otcovi, nie v otca. To je obrovský rozdiel ..

Teórie sú na to, aby, sa snažili popísať realitu. Teória riadenia je hodne univerzálne použiteľná či v prírorných, humanitných, alebo technických vedách. Úprimne si neviem predstaviť oblasť kde by nebola použitelná. Poskytuje univerzálny pojmový aparát na interdisciplinárnu komunikáciu, čo je jeden z hlavných kľúčov k riešeniu našich problémov. Ak máte niečo lepšie, dajte prosím vedieť.

Musíme sa snažiť popisovať symboly, obrazy, veci, pocity, aby sme s nimi vedeli pracovať. To je princíp tvorenia. Aj On predsa riadi. Svojim spôsobom inak tiež subjektívne (má vôľu), aj keď sú mu k dispozícii pravdepodobne plné objektívne informácie a plné vedomosti o pravidlách, vzťahoch medzi informáciami. Navyše zrejme môže aj tvoriť pravidlá. Nie nadarmo sa niekde volal aj vševesmírnou mierou, alebo proste MIERA. To by mu dávalo možnosť neobmedzene tvoriť. Otázka je, ako sme sa bavili, aké má ciele?


Toto všetko, čo popisujem je tiež z teórie riadenia. Každý má nejaký cieľ, aj trebárs alkoholik. Keď teda pripustíme cieľ chceme sa k nemu dostať. Teda prichádza vedome, či podvedome u každého k analýze momentálnej situácie, vyjadreniu cieľovej situácie a hľadaniu, popisu možných spôsobov jej dosiahnutia. Ďalej máme vytvorenie aparátu, či procesov (metodológie = série metód, spôsobov) meniacich situáciu smerom k želanému stavu. Následne dozeranie nad riadiacim procesom - podporu riadiaceho aparátu, analýzu chýb riadenia, korekciu, či prípadne pri dosiahnutí cieľa, alebo prehodnotení priorít líkvidáciu aparátu. To je zhruba popísaná tzv. plná funkcia riadenia. Platí vo všetkých vyučovaných odboroch, pretože vždy chcem dané vedomosti (informácie s pravidlami) nejako použiť. Či už je to psychológia, fyzika, politológia, pedagogika, hudba, filozofia,.. platí proste pre všade..

223029

30.6.2010 1:01

RE: Jeno pro pripomenuti

udo udo321123 91.?.?.?

Reakce na 222967

Dodatok k 85..

Naučíte sa pár informácii, pravidiel a hneď môžete uspokojovať jednu zo základných potrieb človeka = TVORIŤ. Treba to učiť od prvého stupňa na základných školách. Prichádza k tomu. Možno plne nechápete dôsledky, ale nastane obrovská zmena. Uvoľní v deťoch doteraz nepochopený potenciál. Pre učiteľov to bude ťažké, ale budú musieť urobiť to isté so sebou. Inak nebudú s deťmi stíhať.

Volá sa to učenie metodológii (spôsobu pracovania s informáciami). Týmto je možné veľmi efektívne skrátiť školskú dochádzku, namiesto toho, aby ju stále predlžovali a učili stále viac a viac holých neprepojených informácii. Deti majú potom v hlave kašu bez súvislostí. Vidia, že to, čo ich učia je prinajmenšom zastaralé a odtrhnuté od reality, útočia na učiteľov, lebo títo nemôžu mať za takej situácie rešpekt, stúpa napätie. Vlastne z tej dezorientácie a nenaplnenia svojich základných ľudských potrieb začnú chlastať, brať drogy,(za takej situácie nastáva nevyhnutná autogenocída jednotlivca, aj spoločnosti).. Ešte sa to aj im, ich rodičom, prípadne učiteľom (tí chudáci majú smernice) dáva za vinu.
Vinu nesie niekto iný ..

Pri použití týchto starých známych techník sa im zrazu vyjasní v hlave, separátne informácie sa poskladajú do mozaiky a môžu ich okamžite otestovať pri tvorení a napĺňaní svojho ľudského potenciálu. Bude, je to ozajstná tichá revolúcia. Nepoznám lepšiu cestu, ako riešiť súčasnú situáciu.

Dnes nestačí povedať: "Toto sa mi nepáči, je to zlé", ale definovať čo sa mi tam presne nepáči, prečo a dať alternatívu. Potom môžeme o tom ďalej diskutovať.

Myslím inak, že nie sme OT, lebo toto je časť podstaty, z ktorej vychádzajú všetky súčasné problémy.

a.. neznervózňujte sa prosím nad Vojtom49..buď je proste len trochu chápajúci egoista, alebo je platený.. To tu vedia všetci..
Pozor skôr na toho Greena, čo ste popisovali.. Nezdá sa mi..
preto som sa pýtal, čo Vy osobne chápete pod mágiou..

Taktiež ďakujem za diskusiu.
S posdravom
Udo

223030

28.6.2010 16:20

RE: Jeno pro pripomenuti

HHBB 85.?.?.?

Reakce na 222949

>Čo, alebo kto ich vytvoril? Ľudia?
Pokud si dokážeme představit veškerenstvo jako různé proměny „Já“, pak tam patří i pojem „Lidé“
>Keď tu sme a vnímame, sú tu a keď tu nebudeme zmiznú?
No, a teď se pokusme dokázat, že to tak není…
Jakékoliv individum, pokud „zmizne“, tak to nemá na nějaký svět „na první pohled“ dopad, ale pokud „zmiznu“ já, „zmizne“ vše, a tedy není NIC, vlastně zůstane jen NIC.
Pokud to převedu, tak bez vědomí není nic, a tím opravdu myslím všechno, pokud sledujeme hmotu kolem sebe, podílíme se na jejím setrvávání, kdyby tuto činnost neprovozovalo vůbec žádné vědomí, tak to ani nebude.
>fyzikálne a všetky ostatné pravidlá
To je plán (začíná to od představy), vše je plán, jen se to odehrává na různých stupních vědomí (i seskupování je takový základní prográmek), i to jak vypadám, to je naplňování plánu, něco je zafixováno (je to tak zaběhané, že to setrvává), a to obvykle jde mimo aktivní vědomí a něco mi „leze na mozek“ a to je nějaký úkol - aktivní část plánu, a beze mě by mi to ani na mozek lézt nemohlo, tedy by nebyl ani ten plán.
[smích]

222952

28.6.2010 16:28

RE: Jeno pro pripomenuti

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 81.?.?.?

Reakce na 222952

Máte tady od začátku měsíce 56 příspěvků. Nárok máte na 10. Další vám budu pouštět až od července.

222953

27.6.2010 20:04

..

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 222901

"...Já se domnívám, že věci a jevy objektivně existují bez toho, JAK (AKO) my je chápeme. ..."

Takže vy se pane Vojto SUBJEKTIVNĚ domníváte, že věci objektivně existují. Dojemná tautologie, hodná toho nejzapálenějšího věřícího. Kolikpak dušiček už máte ve svých hrníčcích, vy jeden fanatický kazateli nevíry? [smích]

222906

27.6.2010 23:00

PS

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 222901

KAŽDÝ mozek pracuje v nějakém režimu, váš například v režimu víry v nevíru. Snaha o tzv. objektivitu je dojemná, ovšem - jak prokázaly objektivní vědecké studie - marná. Pochopitelně, subjekt (i subjekt Vojta49) je subjektivní z definice, a i kdyby tu nějaká na něm nezávislá objektivita byla, nebylo by mu to nic platné, svými subjektivními omylnými smysly a na nich závislým mozkem na ni nedosáhne, zvlášť, když mu v tom brání jeho nereflektované či dokonce reflektované city a osobní zájmy. Jste zručný ve vyhledávání informací, které vaši víru podporují a ignorujete ty, které ji falsifikují nebo jí odporují, a zřejmě máte nějakou velmi silnou motivaci svou "ne/víru" kázat a propagovat - stejně jako většina vašich zdejších názorových odpůrců. Takže co nám zbývá - vybrat si podle citu a intuice a hlavně podle ovoce vašich skutků. A to vaše zdejší ovoce mi subjektivně přijde poněkud nahnilé, podle toho tedy také soudím vaši víru.

222915

28.6.2010 14:43

RE: PS

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 222915

Jen do mě, pane "85"! Fanatické kazatele a propagátory "ne/víry" a šiřitele "shnilého ovoce" je záhodno zcela eliminovat z lidské společnosti. A bude Ráj na Zemi! Tak jste to myslel? Toto sdělení mělo být jádrem Vašeho příspěvku? [mrknutí jedním okem]

V tom případě se Vám hluboce omlouvám. Za všechna svá slova, která ve Vás mohla vzbudit pocit, že snad pohrdám vírou, pronásleduji věřící či se snažím je od víry odvrátit. Není tomu tak.

Fakt, že většina lidí v něco věří (možná přesněji řečeno, je pevně přesvědčena o existenci, vlastnostech či pravdivosti některých věcí a jevů, aniž podrobně studovala jejich podstatu) jasně dokazuje, že schopnost věřit, není žádná úchylka ani směšná lidská slabost. Je to účelná vlastnost lidského mozku, získaná a dovedená do dnešní podoby miliony let naší evoluce.

Když si pozorněji přečtete můj příspěvek, na nějž reagujete svým tvrdým odsudkem, najdete možná jeho klíčovou větu. Ptám se v ní "proč je tomu tak"? Co víra (či přesvědčení) lidem přináší?
Soudím, že možná následující:

1. zbavuje je nejistoty, co si o předmětu víry myslet a tak posiluje jejich sebevědomí,
2. šetří jejich energii, kterou by museli vynaložit na detailní studium skutečných vlastností dané věci či jevu,
3. dává jim pocit sounáležitosti a případné podpory od skupiny lidí stejného smýšlení - čím větší skupina, tím vyšší podpora a tím i společenský statut "věřího".

Toto je můj osobní názor, který je možná hloupý a omezený. Třeba namítnete, že než poznávat příčiny a vlastnosti víry, je mnohem důležitější ji mít. Já se pak zase zeptám. Proč? [smích]

222945

28.6.2010 15:21

RE: PS

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 222945

Pane Vojto, vy jste jen žonglér se slovy, za kterými skrýváte úmysly, jichž se mohu jen dohadovat. Můj "příkrý odsudek" se netýká toho, "že máte názory", ale oněch názorů jako takových. A nejenom oněch názorů, ale i osobnosti, která probleskuje za nimi, a projevuje se i ve způsobu, jakým je zde prezentujete. Já se nehoním za nějakou "objektivitou", a zcela otevřeně se přiznávám ke svým subjektivním sympatiím a antipatiím. Radím vám, udělejte to taky, je to velmi osvobozující.

Pro mne je mnohem důležitější mít víru než pátrat po jejích příčinách. A vám radím, pátrejte raději po příčinách své víry než víry jiných - tedy alespoň pokud chcete víru jiných pokrytecky a svatouškovsky zesměšňovat tak, jak tomu zde činíte. Zaslepenost vám brání najít si informace o věřících, kteří jsou zároveň uznávanými vědci, a rozhodně jim nelze vytknout nedostatek studia přírodních zákonů. Kdybyste si totiž připustil toto, vaše víra a vaše tři artikuly by se zhroutily jak domeček z karet, že?

Nicméně, není nic zbytečnějšího, než brát někomu jeho subjektivní víru, a vy se té své držíte velmi pevně, jak dokazuje vaše dlouholeté zdejší mesiášské působení, které si v povaze a dikci téměř nezadá například s působením zdejších Svědků Jehovových.

222946

28.6.2010 15:41

RE: PS

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 222945

A ještě podotknutí k vašemu typicky neférovému podsouvání:

....Jen do mě, pane "85"! Fanatické kazatele a propagátory "ne/víry" a šiřitele "shnilého ovoce" je záhodno zcela eliminovat z lidské společnosti. A bude Ráj na Zemi! Tak jste to myslel? Toto sdělení mělo být jádrem Vašeho příspěvku?...

Pokud kdy docházelo k eliminaci a ostrakizaci některých názorů, vždy byli eliminováni a ostrakizovábní šiřitelé menšinových názorů těmi, kdo se se svými osobními agendami přivěsili na právě převládající a oficiálně vládnoucí názor - a tím je nyní rozhodně víra ve vědu. Vy nyní mluvíte z pozice síly, vámi hlásané názory jsou podporovány mocensky a vydávány za "objektivní" pravdu a realitu.

Kdybych já chtěl někoho eliminovat, tak rozhodně ne za jeho slova, ale pouze za jeho konkrétní, obecně škodlivé, činy. Ať už je za nimi nějaká subjektivní víra nebo nevíra.

222948

29.6.2010 14:49

RE: PS

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 222948

Omlouvám se, pane "85", za poněkud opožděnou reakci. Nerad činím ukvapené závěry. Tak jsem chvíli nad Vašimi slovy přemýšlel. A jsem na vahách. Otevřeně a nezáludně jsem Vám předložil výsledek své snahy o pochopení podstaty víry. Nejde o vyčtený či jinak přejatý názor. Zatím nebyl vystaven žádné oponentuře. Co to znamená? Že jsem Vám nabídl možnost můj názor argumentačně rozcupovat a ukázat tak převahu víry nad tím, co opovržlivě nazýváte ne/vírou.

Už jsem někde psal, že si Vašich příspěvků poměrně vážím. Vyzařuje z nich vzdělání i životní zkušenost. Ovšem jen tehdy, když nejde o víru. Jakmile dojde na toto téma, Vaše moudrost je tatam. Váš jindy brilantní úsudek je náhle zastřen a já namísto věcných argumentů, cílených k tématu diskuze, od Vás čtu, že:

- jsem žonglér se slovy,
- mých (nejspíše strašlivě temných) úmyslů se můžete jen dohadovat,
- má osobnost je stejně nedobrá, jako mé názory,
- svatouškovsky a pokrytecky zesměšňuji …
- zaslepenost mi brání hledat inormace, atd.

To přece nejsou argumenty, hodné člověka Vašich schopností. Jak si tu změnu vysvětlit? Čím to, že téma "víra" mění laskavého a moudrého pana "85" na roztřesený, ustrašený a pěstičkou hrozící uzlíček nervů? Nic ve zlém, ale jak jinak ty reakce nazvat? Čeho se tak strašně obáváte? Že se dokonce ponížíte až k dětinskému BU BU BU! - nepátrejte po mých pohnutkách a hleďte si raději …

Já po Vašich osobních pohnutkách nepátrám, pane "85". Ani Vám neberu Vaši víru. Chraň přírodo. Jen se snažím pochopit obecné pohnutky lidského konání. Myslím, že nikdo nemá právo mi v tom bránit. Ani Vy. Všimněte si prosím, že od doby, kdy jste odmítl mou nabídku k diskuzi na toto téma, Vás svými názory neobtěžuji. A v diskuzích se Vám vyhýbám. Reagujete-li ovšem Vy sám, nezbývá, než abyste strpěl mé odpovědi.

Má následující slova prosím berte jako pouhý dohad laika. Domnívám se, že Vaše extrémní přecitlivělost na téma "víra" nějakým způsobem souvisí s Vaším sebevědomím. Dál to nebudu rozvádět. Vy už si s tím určitě poradíte. A přijměte to prosím jako nabídku jakési "dýmky míru". [smích]

223002

28.6.2010 4:33

RE: Jeno pro pripomenuti

udo udo321123zavinacazetbodkask 89.?.?.?

Reakce na 222901

Hmm .. pán Vojta49 .. začnem od konca .. ak náhodou pod zapáleným veriacim chápete mňa [smích]..

1. otázka: V čo, koho, či komu teda podľa Vás verím? Následne to isté pre Vás: V čo, koho, alebo komu veríte vlastne Vy?
Návrh na odpoveď: nikomu, sebe, nejakej osobe, príp. osobám,..?

Zde bychom byli s takovým tématem poněkud OT
Nemyslím, že by na tomto portáli bola táto téma OT a nechajme to prosím na editora. V poho mi ale napíšte. Môj email máte.

"zodpovednosť za to ponesiete aj s Vaším okolím."
To neberte prosím ako vyhrážku. Som to tam aj poznačil. Ten výrok sa týka každého, aj mňa. Každý zodpovedá za svoje činy. Samozrejme aj so svojím okolím a najviac rodinou. Ak sa to chcete pokúsiť ignorovať, ako som povedal, to je Vaše rozhodnutie.

Proč lidé, kteří v něco hluboce uvěří (reinkarnace, chemtrails, socialistická ideologie, peklo, úrok jako hlavní příčina ekonomických nesnází, numerologie, čarodějnictví, možnost zmanipulovat hodnoty člověka v jejich pravý opak, hvězdopravectví, kreacionismus, ...) náhle jakoby oslepnou a ohluchnou?

Bolo by inak zaujímavé rozobrať, čo pod tými jednotlivými pojmami chápete a akú im dávate váhu. Myslím ale, že minimálne úrok a manipulácia do tej skupiny nepatria.

Zcela ignorujete uváděné argumenty o tom, že se nikdy nikomu žádná skutečná větší manipulace mysli nezdařila (sedmdesát let té nejbrutálnější komunistické propagandy v SSSR se rozplynulo, jako pára nad hrncem) a vidíte jen to, co vidět chcete.

Hmm.. celkom dobrý príklad .. ďakujem .. cca.70 rokov manipulácie. To sú skoro 3 generácie. Podľa mňa celkom slušný manipulačný úspech. Myslíte, že to je počas ľudských dejín, či (h)is-torie, ojedinelý manipulačný ne-úspech? Dnešné obecne známe mienkotvorenie tzv. "slobodných" médii , lobbingu, reklám,atd.,atd. sú teda marginálne a v súčte nepodstatné? Podĺa Vás potenciál možnosti ich koordinácie zostáva dlhodobo nepovšimnutý. Tak isto potenciál "náboženstiev", financíí,..

[i]Já se domnívám, že věci a jevy objektivně existují bez toho, JAK (AKO) my je chápeme.

Plne súhlasím.

Pokusíme-li se pak věci a jevy zkoumat jako Vy, tedy s předem zaujatým postojem k nim, ovlivní to naše vnímání. Možná až tak dalece, že uvidíme namísto objektivní reality jen to, co vidět chceme. A to asi nebude dobré.
Aj môj, aj Váš postoj, je subjektívny. To je jedna vec. Myslím ale, že čo sa týka chápania obecného chodu vecí, treba sa snažiť blížiť k aj Vami spomínanej objektívnej realite. To je tendencia pre nás, ako jednotlivcov a zároveň aj ako kolektívu. Keď ideme opačným smerom, ťažko niečo podstatné reálne ovplyvníme. Hráme slepú babu, ako sa hovorí [smích].

222928

28.6.2010 12:06

RE: Jeno pro pripomenuti

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 222928

Od pana Vojty se zřejmě plausibilní odpovědi nedočkám, tak se zkusím zeptat vás. Jak jako subjekt "víte", že "věci objektivně existují" bez ohledu na vaše subjektivní vnímání? Jak víte, že vaše "objektivní realita" je totožná s mou "objektivní realitou"?
Jaký "objektivní" aparát používáte k tomu, abyste se "blížil objektivní realitě"? Co podle vás ona "objektivní realita" vlastně je, kterým směrem se nachází (když je podle vás možno jít "opačným směrem" ), a z jakých "objektivních" pramenů čerpáte?

222940

28.6.2010 12:30

PS

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 222940

Ještě upřesnění dotazu:

V případě "objektivní reality" nemám na mysli jen svět tzv. fyzikálních zákonů (i když i v tomto případě by se dalo o jeho "objektivitě" úspěšně pochybovat - tedy přinejmenším o tom, jak jednotliví lidé tuto objektivitu vnímají, a jestli je pouhý konsenzus většiny vnímajících možno označit za objektivní - tj. vždy a všude platnou - skutečnost - historie vědy ukazuje, že tomu tak zdaleka není).

Náš praktický, každodenní život je daleko více ovlivňován zákony psychologickými a sociologickými - jestli se například vyhubíme válkou, budou fyzikální zákony v tomto procesu až druhotným, méně důležitým agens. Takže jaká je ona "objektivní psychologická a sociologická realita", a jak ji subjekt může poznat?

222941

28.6.2010 17:40

RE: PS

udo udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 222941

k Anonymovi:
"V případě "objektivní reality" nemám na mysli jen svět tzv. fyzikálních zákonůsvět tzv. fyzikálních zákonů"
Či zákony fyzikálne, alebo akékoľvek iné vnímame správne, alebo skreslene, môže byť samozrejme na diskusiu.

Otázka, ako som povedal, znie:
"Sú tu nejaké nie nami dané zákony (tým pádom automaticke ciel-e, lebo neexistuje zákon bez ciela) , alebo nie?"
Čo je podľa Vás subjektívne pravdepodobnejšie:
Má to tu nejaký zmysel, alebo je všetko iba ilúzia, náhoda, čistý chaos, neexistujú pravidlá a ciel-e a my vlastne tiež nie?

To je 1.ROZHODNUTIE. Od toho sa odvíjajú všetky Vaše ostatné pohľady, postoje, skutky. Ak vravíte: "Skôr pravdepodobne niečo existuje", môžeme sa snažiť zistiť čo to je, premýšľať, diskutovať,.. Ak vravíte, že všetko skôr je náhoda bez nejakých pravidiel, zámerov ..ilúzia.. je to Vaše voľ(b)a .. Koniec koncom aspoň tú slobodnú voľ(b)u máme .. Alebo aj to je iba ilúzia??

Jak víte, že vaše "objektivní realita" je totožná s mou "objektivní realitou"?
Vychádzam v podstate z teórie systémov. Každý je systém sám o sebe. Je zároveň súčasťou viacerých systémov, ktoré majú svoje pravidlá, zvyky.. - napr. rodiny, kolegovia v práci, miestna kultúra, národ, celkové obyvateľstvo planéty(min. tam patríme hádam obaja [smích]),..ďalej, ak chcete vesmír .. Tieto systémy sú vzájomne do seba vložené, antagonistické, prípadne sa z časti prelínajú a pod. Ako som naznačil, existuje u nich istá štruktúra, hierarchia nadradenosti, príp. aj moci . Najvyšší stupeň niektorí volajú Vesmír, Príroda, Boh a pod. Ak by sme vyšli za Jeho hranice, možno by sme došli na to, že tam je ešte niečo. Zatiaľ to ale vnímame ako TOP a máme preto rôzne spomenuté pomenovania.

222956

28.6.2010 18:07

RE: PS

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 222956

Zdá se, že zde dochází ke klasickému míchání hrušek s jablky [smích] .

Odpíchli jsme se od této věty:

...Já se domnívám, že věci a jevy objektivně existují bez toho, JAK (AKO) my je chápeme..." navíc v kontextu, v jakém ji použil pan Vojta. A pan Vojta rozhodně není zastáncem víry v existenci nějakých ne námi daných, tj. nám subjektům objektivně nadřazených - zákonů, jinak řečeno vyšších principů nebo idejí. Pan Vojta je zapřisáhlým materialistou, takže mám pocit, že v případě souhlasu s tímto jeho vyjádřením poněkud popíráte sám sebe.

Já samozřejmě uznávám nám lidem nadřazené organizační principy (ideje), ovšem odlišuji je od "věcí a jevů materiálního světa", které jsou nanejvýš jejich nedokonalým obrazem. Nicméně, i přes to, že tvrdím, že dokud jsme součástí materiálního světa, nejsme schopni nahlédnout objektivní realitu, soudím, že to vše (vč. materiálního světa samotného) má nějaký smysl a význam. Tato tvrzení se podle mne nevylučují.

K vašemu poslednímu odstavci - ano, ovšem nijak z toho nevyplývá, že objektivní (materiální) svět tu existuje bez ohledu na to, zda a kdo jej vnímá.

Mimochodem - velmi zajímavý link o povaze a účelu magického myšlení

http://www.blisty.cz/2010/6/28/art53268.html

Malá ukázka:
To je důvod, proč seriózní mágové obecně zvedají oči v sloup, když někdo z kolemjdoucích trvá na tom, že bychom tím, co provádí magie, měli být schopni řešit fyzické problémy - například nedostatek hmotných substancí. ....

Mají sklon být poněkud vyvedeni z míry, když jim vysvětlím tak opatrně, jak jen lze, že se v magické teorii dopustili naprosto základní chyby. Odborný výraz pro to je záměna plánů; "plány existence," říká starý axiom, "jsou diskrétní a nikoliv souvislé" - což v prostém jazyce znamená, že mysl je mysl, hmota je hmota, a přechod od mysli k hmotě není snadná, natož automatická věc; je třeba ho dosáhnout určitými způsoby, a s velkou pozorností vůči velmi reálným hranicím hmotného světa.
To však neznamená, že magie je tváří v tvář nesnázím průmyslového světa k ničemu. Problém spočívá v tom, že změny vědomí, které by skutečně udělaly něco dobrého, jsou právě ty změny, jaké takřka nikdo v průmyslovém světě není ochoten udělat: například změna priorit, která zahrnuje dobrovolnou chudobu a přijetí bohatého osobního, intelektuálního a sociálního života coby náhrady nebo dokonce zlepšení oproti hmotné rozmařilosti, jakou průmyslové státy dnes svým oblíbenějším chovancům nabízejí. Tato změna vědomí je určitě dostupná jednomu každému z nás; lidské bytosti jako my to dělaly mnoho tisíc let; ale vyžaduje to vzácnou ochotu k překročení schválených zvyků a představ moderních průmyslových kultur. Dnes je velmi módní zaujímat okatou a buřičskou pózu a nárokovat si originalitu; ve skutečnosti je však od...Automaticky kráceno

222959

28.6.2010 21:19

RE: PS

udo udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 222959

"Pan Vojta je zapřisáhlým materialistou, takže mám pocit, že v případě souhlasu s tímto jeho vyjádřením poněkud popíráte sám sebe."

Keď aj s celkovým postojom niekoho možno nesúhlasím, môžem súhlasiť s tým čo povie, alebo koná správne. To je veľmi zásadný postoj. Treba hľadať to, čo nás spája, nie čo nás rozdeľuje. Vo fyzike prúdení existuje na to myslím pojem POZITÍVNY ATRAKTOR. Bohužial deti v škole učia od mala hľadať rozdiel. Toť program.
To sme ale tiež už rozoberali.

Inak materialista, idealista,.. hlavne byť ateistom a v "náboženstve" zachovať hierarchiu. Potom je všetko v poriadku pre niekoho.

Hmm.. "mágia"..čo si pod tým predstavujete?

"mysl je mysl, hmota je hmota, a přechod od mysli k hmotě není snadná, natož automatická věc"

Prechod od myšlienky (informácie) k hmote je cez usporiadanosť myšlienky. Poznanie pravidiel, vzťahov medzi holými informáciami.
Ten prechod je myslím plynulý. Tie pojmy samy o sebe abstraktne jeden bez druhého a tretieho hádam ani neexistujú. Treba sa učiť s nimi pracovať = tvoriť. Niečo ako parafráza na tzv. "svätú trojicu" a vyhlasovanie, propagáciu nemožnosti jej pochopenia. Je to len iným slovom zamedzenie schopnosti tvorenia "obyčajným" ľuďom. Zachovanie nejakého patentu, kľúča od miešačky v rukách našej starej dobrej elitky. Kto to pochopí, ocitne sa zrazu na ich úrovni. Pyramída zmizne. Potom už ide iba o to, či to využije vo svoj osobný prospech a zostane v ich leveli, alebo vníma nejaké vyššie ciele a chce sa stať naozaj človekom.

222969

29.6.2010 7:28

RE: PS

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 222969

Jistěže je třeba hledat to, co nás spojuje, ale je myslím nebezpečné vykládat si některé výroky jinak, než byly myšleny. Pak se nesnažíte pochopit a poslouchat bližního, ale jen si do něj nasilu promítáte své vlastní názory. Což je myslím aktuální příklad výroku pana Vojty.
Každý jednotlivý výrok nebo čin má svůj kontext, který je založen na osobnosti svého autora, a k výrokům, které se nějak podstatně liší od celkové osobnosti a životního kontextu je třeba přistupovat velmi opatrně - zejména například u politiků. Což auditorium bohužel nečiní, jen proto mohly být zvoleny některé "nové" strany na základě svých "krásných řečí".

O magii se tu nechci blíže rozepisovat, jen jsem chtěl postnout zajímavý link na zmíněnou stať pana Greera, který předkládá její poměrně přesnou charakteristiku. Je to tím zajímavější, že pan Greer může být těžko řazen mezi věřící či černokněžníky dle definic pana Vojty, protože je úspěšným člověkem, činným ve společnosti i v zednářském řádu (stačí si o něm dohledat informace).

222984

29.6.2010 12:04

RE: PS

udo udo321123zavinacazetbodkask 89.?.?.?

Reakce na 222984

Vysvetlím ..
Jedna vec je počúvať, ďalšia komunikovať, viesť dialóg. Ja nemusím súhlasiť s jeho celkovým postojom. Keď začnem komunikovať s niekým s tým, že ja s tebou v celku nesúhlasím, automaticky sa u dotyčného spustí séria blokov. Vlastných a cudzích. Rozhovor je v podstate zbytocný. Neprejdem k nemu. Ak, ale poukážem na to, čo je podľa mňa v poriadku, mám ku nemu cestu a možno sa aj ja poučím. Toť základ dialógu, cesta k poznaniu pravdy, vzájomná korekcia, dialektika. Opakujem: Hľadanie spoločného, nie rozdielov. To je jeden z principiálnych postojov k životu..

Čítal som pár výrokov pána Greena. Normálne by som povedal, že nesúhlasím [smích]. Nájdu sa ale aj u neho vyjadrenia, na ktorých by sme sa mohli po hlbšom vysvetľovaní zhodnúť. Väčšina konfliktov pramení z nedorozumení a rozdielneho terminologického(pojmového) aparátu.

Drvivá väčšina ľudí je dobrých a myslí to dobre. Na to netreba zabúdať. To je ľudská podstata. Žiadny "Prvotný hriech" a podobné infekčné zvrhlosti z dielne projektantov.
Osôb, ktoré to myslia s ostatnými vyslovene zle je podľa spomínaných hĺbkových sociologických analýz do 5%. Problém je, ak sa ostatných trebárs 90% nezaujíma, nechápe prebiehajúcu situáciu a nič pre obecné zlepšenie nerobí. Ak je potom 5% ľudí čo to chcú riešiť pre obecné dobro, nemajú šancu. Tento starý známy princíp zo sociálnej psychológie a riadenia kolektívneho podvedomia je už nejaký ten rôčik používaný na ovládanie más..

Ďalšia vec je, že ako sme sa bavili, treba stále zlepšovať chápanie situácie.
Keď to myslím dobre a nechápem situáciu, reálne nič neovplyvním a poprípade narobím ešte aj paseku. Za to ponesiem zodpovednosť, pretože nám zhora bolo dané niečo ako rozum a sme povinný ho používať. Výrok "Nevedomosť neospravedlňuje" tu naozaj sedí, aj keď niektoré tzv. náboženstvá tvrdia niečo iné: "Počúvajte autority, hierarchiu, oni vedia čo a jak". Znova.. Kto asi tak kedysi dávno projektoval, či ovládol sociálne systémy s takým potenciálom kontroly más?
QUI BONO? A voi-lá sme bližšie objektívnej prebiehajúcej realite ..


.. Stačí nadpolovičnú (tzv. demokratickú) väčšinu presvedčiť, že všetko je v prdeli, nemá zmysel čokoľvek riešiť a máte ako "elitka" vyhraté. Potom iba všetkými dostupnými prostriedkami udržovať tento stav. Viac Vám v princípe netreba. Asi chápete. Vôbec to nie je zložité.
Inak hlavne elitky využívajú spomínanú prapodstatu dialektického princípu. Vedia, že napriek mnohým nezhodám, musia hľadať to spoločné a kooperovať = snaha o MOC. Inak ich zhodíme. Tento principiálny pohľad sa môžeme od nich učiť. Nemyslím tú ich snahu o moc [smích] To by sme skončili na ich úrovni a my máme predsa iný, vyšší cieľ ..

222994

28.6.2010 17:46

RE: PS

udo udo321123zavinacazetbodkask 91.?.?.?

Reakce na 222941

Jaký "objektivní" aparát používáte k tomu, abyste se "blížil objektivní realitě"? Co podle vás ona "objektivní realita" vlastně je, kterým směrem se nachází (když je podle vás možno jít "opačným směrem" ), a z jakých "objektivních" pramenů čerpáte?

S kompasom sme sa v podstate každý už narodili.
1. Hore spomínané každého osobné ROZHODNUTIE o pozícii z akej vnímam svoje okolie, svet. Je, sú tu nejaké najvyššie ciele, chcem ich pochopiť a kooperovať? V tomto zmysle hľadať, pýtať sa na svoju rolu. Dôverovať. Nie veriť v To, Jeho ale Tomu, Jemu.
Je to otec, nie tyran. Nemyslím si, že chce, aby sme sa tu trápili, ale naberali skúsenosti, riešili veci za Neho ako Jeho Deti, námestníci, každý jeden osobne. Obracať sa priamo na neho osobne. Nikdy nie cez niekoho, kto má akože kľúče od miešačky (tzv. náboženstvá, nejakí guru a rôzne ďalšie ateistické ideológie)
2. Úprimná snaha o pochopenie fungovania sveta okolo seba, štúdium..
3. Primerané vnímanie okolností. Ak vznikajú stále problémy, niečo nie je v poriadku. Porozmýšľať, prehodnotiť, netlačiť príliš nasilu. Vždy sa stane to čo naozaj veľmi chceme, si prajeme, ale poväčšine za to zaplatíme niečim hodne zlým, čo s tým zdánlivo nesúvisí. Efekt a príučka z egoizmu..
4. Z klasickej psychológie napr. známa analýza snov. V sne sa zlaďuje vedomie(čo sme dnes prežili) s podvedomím (vecí prežité v minulosti, rodinné, kultúrne stereotypy,..). Zároveň do toho, ako všade zasahuje Toho, Jeho úmysel a korekcia. Príbeh vo sne je vždy v symboloch. Ak mám zložitý problém, spýtam sa. Ráno stačí nechať zavreté oči a zapamätať si to. Následne porozmýšľať čo mi chcelo byť povedané. Ak to aplikujem a situácia sa dlhodobo zlepší, bol výklad pravdepodobne správny. Ak nie prehodnotiť a zanalyzovať pár ďalších snov. Najmä také, čo sa opakujú.

To sú základné body, ktoré ma momentálne napádajú a sú zo skúsenosti použiteľné na spoznávanie a posudzovanie objektívnej reality. Je ich samozrejme viac, no to by bolo na dlhšie..

Zdroje, linky na príslušné online knižnice, analytické a prognostické práce som tu už viac krát uvádzal. Ak Vás to naozaj zaujíma, kliknite na moje meno a vylistujú sa Vám moje staršie príspevky s odkazmi. Môj email máte tiež k dispozícii v prípade ďalších dotazov.

hmm.. ešte jedna vec ma napáda o úroveň ďalej, aby neboli zase nedorozumenia..
V pravidlách môže tiež existovať vývoj, tendencia v zmysle cieľa.
Nič nie je statické, život, vesmír nikde nie je statický. Tzv. chaos je jedna časť tohto celku. Pre absolútne nemenné pravidlá a absolútny chaos tak isto, ako pre všetko ostatné platí Gaussova krivka(norm.stat.rozdelenie) so všetkými dôsledkami. Hádam chápete.
To sme tu už ale tiež myslím spomínali..
Pekný zvyšok dňa prajem

222957

28.6.2010 12:57

RE: Jeno pro pripomenuti

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

Reakce na 222940

>Od pana Vojty se zřejmě plausibilní odpovědi nedočkám
nemůžete se jí dočkat... objektivně totiž nelze ani určit "co je objektivně", natož určit, zda diskutující zvědavec je vůbec nějaký objekt stojící mimo subjekt (tedy Vás), neboť právě toto, co teď čtete, je již děj v subjektu, kterým se obvykle označujete (tedy Já), i když je to třeba podepsáno HHBB... [mrknutí jedním okem]

[chechtot]

222942

28.6.2010 14:33

RE: Jeno pro pripomenuti

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 222942

No bať, teď jde ovšem o to, jaké z toho vyvodíme praktické závěry. Já se snažím, i zde v diskuzích, nevydávat své subjektivní názory za objektivní realitu, aniž předstírám, že bych na něco takového někdy mohl dosáhnout. A to ani za masivní palebné podpory linků z celých útrob internetu. A vždy se zkoumám, co je za ajfrem, se kterým prosazuju svůj subjektivní názor. Doporučuju všem. [mrknutí jedním okem] [chechtot]

222944

28.6.2010 15:49

RE: Jeno pro pripomenuti

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 222944

>masivní palebné podpory linků
to je naopak úplně od věci, nejdůležitější link do diskuze je vždy ten toho posledního příspěvku
[chechtot]
hhbb

222950

21.6.2010 14:43

RE: Jeno pro pripomenuti

mtk 88.?.?.?

Reakce na 222457

... byl 7. července 1986 nalezen v kopírce IBM, která byla koupena při odprodeji nadbytečných zařízení.
Ty nejtajnější dokumenty se zásadně zapomínají v kopírce. A kopii ďábelského dokumentu určitě vyráběla uklízečka, co ho našla náhodou na chodbě, poté co tento vypadl jistému Iluminátovi z kapsy od trenek..... To já jen tak, abych dovyprávěl tu veselou báchor ... ehm, historku. [smích]

222461

21.6.2010 15:25

RE: Jeno pro pripomenuti

mkadlec 62.?.?.?

Reakce na 222461

nezabyvejte se legendou, prectete si to.

222466

22.6.2010 12:34

RE: Jeno pro pripomenuti

mtk 88.?.?.?

Reakce na 222466

Přečetl, ale ten úvod tu zprávu prostě degraduje na cosi, o čem nevím, co si mám myslet. Je to takové nějaké naivní. Už v dalším odstavci "Takový dokument musí být zabezpečen před veřejným zkoumáním". Nemám v úmyslu to nějak zpochybňovat od základu, nemám čím, ale velký odstup považuji na místě.

222563

Příspěvků: 61

20.06. 23:54 Řehoř  Testují, nebo šetří?
21.06. 02:53 udo  RE: Testují, nebo šetří?
21.06. 07:40 abc  RE: Testují, nebo šetří?
21.06. 11:28 udo  RE: Testují, nebo šetří?
21.06. 12:54 mkadlec  Jeno pro pripomenuti
21.06. 14:29 Vojta49  RE: Jeno pro pripomenuti
21.06. 16:33 mkadlec  RE: Jeno pro pripomenuti
21.06. 21:32 udo  RE: Jeno pro pripomenuti
22.06. 00:30 Vojta49  RE: Jeno pro pripomenuti
22.06. 09:46 udo  RE: Jeno pro pripomenuti
22.06. 13:12 Vojta49  RE: Jeno pro pripomenuti
22.06. 23:23 udo  RE: Jeno pro pripomenuti
23.06. 00:15 udo  RE: Jeno pro pripomenuti
23.06. 15:32 Vojta49  RE: Jeno pro pripomenuti
23.06. 23:16 udo  RE: Jeno pro pripomenuti
24.06. 13:22 udo  RE: Jeno pro pripomenuti
24.06. 00:23 udo  RE: Jeno pro pripomenuti
24.06. 06:48 mkadlec  RE: Jeno pro pripomenuti
24.06. 12:54 udo  RE: Jeno pro pripomenuti
24.06. 13:04 udo  RE: Jeno pro pripomenuti
25.06. 00:21 Vojta49  RE: Jeno pro pripomenuti
25.06. 12:31 udo  RE: Jeno pro pripomenuti
26.06. 01:44 Vojta49  RE: Jeno pro pripomenuti
26.06. 09:27 udo  RE: Jeno pro pripomenuti
26.06. 09:29 udo  RE: Jeno pro pripomenuti
27.06. 14:41 Vojta49  RE: Jeno pro pripomenuti
27.06. 18:20 smoke  RE: Jeno pro pripomenuti
28.06. 11:28 udo  RE: Jeno pro pripomenuti
28.06. 13:47  RE: Jeno pro pripomenuti
28.06. 15:38 hestroy  RE: Jeno pro pripomenuti
07.07. 01:32 mtk  RE: Jeno pro pripomenuti
07.07. 01:43 steve  RE: Jeno pro pripomenuti
28.06. 15:43 udo  RE: Jeno pro pripomenuti
28.06. 15:51  RE: Jeno pro pripomenuti
28.06. 19:41 udo  RE: Jeno pro pripomenuti
28.06. 20:15  RE: Jeno pro pripomenuti
30.06. 00:50 udo  RE: Jeno pro pripomenuti
30.06. 01:01 udo  RE: Jeno pro pripomenuti
28.06. 16:20 HHBB  RE: Jeno pro pripomenuti
28.06. 16:28 Vladimír Stwora  RE: Jeno pro pripomenuti
27.06. 20:04  ..
27.06. 23:00  PS
28.06. 14:43 Vojta49  RE: PS
28.06. 15:21  RE: PS
28.06. 15:41  RE: PS
29.06. 14:49 Vojta49  RE: PS
28.06. 04:33 udo  RE: Jeno pro pripomenuti
28.06. 12:06  RE: Jeno pro pripomenuti
28.06. 12:30  PS
28.06. 17:40 udo  RE: PS
28.06. 18:07  RE: PS
28.06. 21:19 udo  RE: PS
29.06. 07:28  RE: PS
29.06. 12:04 udo  RE: PS
28.06. 17:46 udo  RE: PS
28.06. 12:57  RE: Jeno pro pripomenuti
28.06. 14:33  RE: Jeno pro pripomenuti
28.06. 15:49  RE: Jeno pro pripomenuti
21.06. 14:43 mtk  RE: Jeno pro pripomenuti
21.06. 15:25 mkadlec  RE: Jeno pro pripomenuti
22.06. 12:34 mtk  RE: Jeno pro pripomenuti

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

38

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 74 čtenářů částkou 13 361 korun, což je 38 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Odvolali ředitele waldorfské školy, který umožnil netestovaným dětem výuku20.04.21 11:36 Česká republika 0

Tak se povedlo. Rusko je z tendru venku19.04.21 19:41 Česká republika 13

Mobilizace vlastenců proti novodobé cenzuře 19.04.21 12:21 Evropská unie 0

Pokus o státní převrat v Bělorusku odhalen18.04.21 10:28 Belorusko 5

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli ruští agenti, Česko vyhostí 18 diplomatů 17.04.21 21:02 Česká republika 16

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 4

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 2

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 5

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 10

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 4

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Měnové kurzy

USD
21,54 Kč
Euro
25,94 Kč
Libra
30,05 Kč
Kanadský dolar
17,13 Kč
Australský dolar
16,67 Kč
Švýcarský frank
23,55 Kč
100 japonských jenů
19,93 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,70 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,03 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 307,90 Kč
1 unce stříbra
558,19 Kč
Bitcoin
1 193 044,57 Kč

Poslední aktualizace: 20.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 6 094