Diskuze k článku

5. díl – Globální válka a umírající demokracie: Revoluce elit

Příspěvků 27

23.9.2009 8:55

NWO

henrypes 81.?.?.?

Co s tím hodláte dělat? [velký smích]

200980

23.9.2009 16:05

RE: NWO

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 200980

My nic. Doufám, že se to vyřeší jaksi samo. Nedovedu si představit, že se stádečko lidožravých žraloků mírově shodne na jednom jediném vůdci. Ta rozkošná zviřátka se požírají už v matčině těle. Tak se nechme překvapit.

200997

23.9.2009 9:26

Děkuji za Závěr

korutan 81.?.?.?

Ten článek je vynikající! Termín „válka pozic“ a to jak jej autor článku aktualizoval je velmi výstižné. Jsem ale rád za ten Závěr článku. Protože kdyby jej nebylo, jdu kupovat vojenský protiatomový kryt a končím se vším, protože cokoliv dělat jiného by ztrácelo cenu! Ale ten Závěr dává neději! I když ten kryt bude stejně potřeba!
Jenom hluboká znalost věcí a dějů, spojená se schopností analýzy, nám dává šanci uspět v tom, co nás čeká!
Američané říkají; „Bůh ochraňuj Ameriku“! a já prosím; „Bože ochraňuj naší planetu a nebo probuď lidi a vrat jim zrak aby viděli!!!!“
Lhostejnost a slepota, to jsou největší pomocníci všech násilníků, uchvatitelů a diktátorů!

200982

23.9.2009 13:57

RE: Děkuji za Závěr

abc 89.?.?.?

Reakce na 200982

Existuje ešte lepší záver vecí a ten doporučujem každému zvedavcovi preskúmať a to je Stvoriteľov sľub o pokojnom a bezpečnom novom svete,ktorým má byť čoskoro nahradený súčasný skazený a bezzákonný systém vecí. http://www.watchtower.org/b/bh/article_00.htm

200993

23.9.2009 16:22

RE: To snad ne!

Enoch 88.?.?.?

Reakce na 200993

Svědky jehovovy založil zednář a dlouhou dobu byli a dodnes jsou v podstatě zednářským experimentem, který měl připravit náboženství zapadající do NWO!!! Tento "projekt" je celkem "úspěšný" a jeho řadové ovečky neznají a ani nesmí znát pozadí této organizace! Vzývání jahveho je vzývání kultu ještěřího vůči lidstvu agresivního archonta, nikoliv Boha otce..... více na stránkách strasnavez .

201000

23.9.2009 19:22

RE: To snad ne!

Saša 74.?.?.?

Reakce na 201000

Lidé povětšině mají vnitřní potřebu pevného bodu, tedy víry. Tato potřeba davu je snadno zneužitelná. Od nepaměti vlády a jednotlivci využívají našich pudových vlastností. Naše nejistoty lze přeložit do termínů „hledání víry, Boha“.

Náboženské směry, sekty, jisté vlády a korporace využívají přirozených strachů a pocitů sounáležitosti k šíření své ideologie a propagandy k získání moci. Jsou to parasitické symbiosy, moci a výdělku s lidskou pudovou potřebou. Různé „zbožné“ směry jsou jen relativně o málo lepší nebo horší, liší se nepatrně agresivitou a fanatismem.

Film o Jehovových svědcích v angličtině.
podobná americká sekta „prosperity“

201007

23.9.2009 22:56

RE: To snad ne!

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 201000

...bať, bať, Enochu, máš pravdu. I když bych použil jiný slovník. Lidé, za které pracuje někdo jiný, ti mají dost času vymyslet a vystavět základny pro novou "překlopenou" podobu moci.
Naštěstí tu místo stvořitele operují naši rozvinutější kamarádi. Nemůžeme je vnímat, lezou nám do hlav (i když existuje silný boj proti tomu = chemtrails) a pomáhají nám orientovat se ve vrstvách informací. I proto nás občas bolí hlava a máme podivné závratě.

Aby totiž svět fungoval, musí být vše propojené různými vrstvami sebeorganizace - kde ta nejvyšší po dokončení svého vývoje se stane tou nejnižší - tělo přírody a lidí se rozloží na prvky.
Současný stav "řízení shora" je sice nepříjemný a možná se ještě trochu zmatek uvnitř našeho těla zhorší. Ale neměla by se opakovat šaškárna, používaná od neolitu - rotace moci překlápěním významu slov = směrováním myšlení. Doprovázená ničením starého..

Ve hře dějin je totiž asi něco, co zajímá i rozvinutější civilizace nad námi. Proto jednak došlo ke "zdržení programu" i díky Husovi. O navázání se na programy jiných civilizací se postarala práce Einsteina (nastavení rovnováhy času a hmoty). Bertík vlastně umožnil pozdější rozvoj počítačů a tím i obrazové okénko do světa scifi - do popisu života jinde, pokřiveného jen tím, že nemáme vedle intuice i mechaniku, technologie na převod vjemů do obrazu.
Ale co není, může být. Nadkritická množina lidí už ví, kudy vede další cesta, tito lidé spolu komunikují nejen pomocí internetových sociálních sítí - a tyto sítě vedle šmírování také slouží ke kódování lidského podvědomí našimi rozvinutějšími kamarády z jiných slunečních soustav. Kdyby tomu tak nebylo, byli bychom už na přelomu tisíciletí svědky "kolapsu financí díky počítačům. To se nepovedlo, tak museli použít plány další - a stále víc musí elita improvizovat, trhá se jim síť, budovaná od počátku tohoto letopočtu.
Boj o lidské podvědomí skončil patrně oznámením o zrušení stavby "zradaru" v Čechách, kterou si lidé, obeznámení s technologiemi ovládání vědomí vyložili v rámci své informační vrstvy/kódování.

Je tedy pravděpodobné, že se dohodne i jiná rezervní měna dřív, než se rozpadne svět, postavený na dolaru/bankéřích a jejich znalosti tvarování dějin této planety. [bliji]

201017

25.9.2009 1:08

RE: To snad ne!

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 201000

"Vzývání jahveho je vzývání kultu ještěřího vůči lidstvu agresivního archonta, nikoliv Boha otce"

přesně tak!


A hle, z mraku se zjevil anděl, z jehož tváře šlehaly plameny a jehož zrod byl pošpiněn krví. Jeho jméno bylo „Nebro“, což znamená „Buřič“, jiní ho nazývají Jaldabaoth („Syn Chaosu“).
---
Já ale řekl: „Kriste, odkud pochází duch nápodoby?“

On mi řekl: „Když Matka plná slitování a svatý Duch, ten Milosrdný, který se s námi tolik namáhá - to jest První Poznání Světla - probudili sémě v myšlení lidí z rodu tohoto dokonalého Věčného Člověka světla, tu poznal první Archon (tj. Jaldabaoth - Jahve), že oni ho převyšují ve výšinách svou moudrostí i chtěl si přivlastnit jejich myšlenkovou sílu.

Protože je nevědoucí, nevěděl, že jsou moudřejší než on. Učinil rozhodnutí se svými silami a stvořil osudovost. Spoutali mírou, časovými úseky a časem božstva na nebesích, anděly, démony a lidi, aby ti všichni upadli do jeho pout a on se stal pánem nade všemi - zlý a zkažený plán.
" On (Jaldabaoth) ale pozoroval pod ním se nacházející stvoření a množství andělů, kteří z něj povstali a řekl jim: "Já jsem žárlivý Bůh, kromě mě není jiného Boha." (2M 20,5; Izaj. 45,5, 46,9), čímž už andělům, kteří jsou pod ním, naznačil, že existuje ještě nějaký jiný bůh. Neboť kdyby žádného jiného boha nebylo, na koho by měl žárlit?"

viz Jidášovo evangelium

a odpověď na jeho snahy, popsaná v Tolkienově Silmarillionu:

"Řeknu ti tedy poslední věc, otroku Morgothe", řekl Húrin, "a ta není z moudrosti Eldar, ale je mi v této hodině vložena do srdce. Ty nejsi Pán lidí, a nebudeš, i kdyby pod tvoji vládu padla celá Arda a Menel. Za Kruhy Světa již nebudeš pronásledovat ty, kdo tě odmítnou."

201053

25.9.2009 8:44

RE: To snad ne!

abc 89.?.?.?

Reakce na 201053

Tolko nezmyslov a blábolov sa hned tak nevidí...Biblia sa vysvetluje sama, len treba mat pokoru a úctu k pravde a spravodlivosti páni a dámy. Len tak pochopíte Boží zámer so Zemou a spornú otázku univerzálneho významu,ktorá sa na zemi rieši v čase "keď človek vládne nad človekom na jeho škodu".

Prostredníctvom Božej vlády, keď bude udstránený Satanov vplyv na ľudstvo a keď bude obhájená Jehovova zvrchovanot nad zemou,to bude nadeleníčko! Viz Zjevení 21:3,4
Na to jsem slyšel silný hlas z trůnu, jak říká:"Pohleď, Boží stan je s lidmi, a bude s nimi přebývat a oni budou jeho lidem. A sám Bůh bude s nimi.
A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly." ,

201057

25.9.2009 22:03

RE: To snad ne!

sxg 78.?.?.?

Reakce na 201057

Sv. Jan Zlatoústý ostře odpovídá: „Každopádně, židé říkají, že oni také uctívají Boha. Bůh mi odpust, že jsem to vyslovil. Žádný žid neuctívá Boha! Kdo tak pravil? Tak praví Boží Syn. Neboť řekl, ‚Kdyby jste znali mého Otce, znali byste také mne. Avšak neznáte mne, ani Otce mého.‘ Mohu snad uvést věrohodnějšího svědka, než Syna Božího?“

201088

23.9.2009 19:47

RE: Děkuji za Závěr

Saša 74.?.?.?

Reakce na 200993

Z diskuze o Svědcích Jehovových zde
Interní pravidla pro chod tohoto společenství jsou postavena na teokratické diktatuře, nemohou mít řadoví SJ svobodu názorů. Při kazatelské službě sice využívají svého talentu, který je individuální, ale to, co říkají, jsou nacvičené strukturální fráze. Učí se je na jednom ze svých programů a tím je škola kazatelské služby. Kde se učí používat rétoriku ve světle písma, učí se psychologii rozhovorů s lidmi. Nevědí většinou nic o tom, že v USA je NSSJ akcionářem, kde formou fiktivních firem podniká a jejich prostředky jdou na financování kazatelského díla ve světě, velice často se stává, že jsou tyto prostředky použity úplně na jiné věci, než by měli.
/ V USA je podnikání náboženských korporací povoleno - nejsou jen příspěvkovými organizacemi. / V České republice se to týká propojení s tunelováním v případě Berka - Tonát, informace o tomto propojení proběhly tiskem a není problém si je vyhledat. / www.straznavez.cz - aktuality atd. /

201009

24.9.2009 20:58

RE: Děkuji za Závěr

daniela 88.?.?.?

Reakce na 200993

No,nevím.Bibli jsem si čistě ze zájmu také několikrát přečetla a neustále v ní narážím na jakýsi odkaz k tomu,že až se tu vyvraždíme,tak se začne stavět stánek boží,připravující se kdesi nahoře,tedy ve vesmíru. Ale přesto mě tam zaujmula jedna větička Ježíše- "Jste solí země ,a když sůl pozbyde chutě,čím pak bude země ochucena?"Docela pěkný odkaz k tomu,že změnit bychom se měli nejdříve my, lidé.Naše DNA je přeci zakrytá tolika záhadami! [smích]

201048

23.9.2009 14:13

RE: Děkuji za Závěr

MS4 78.?.?.?

Reakce na 200982

K ľahostajnosti a slepote by som ešte pridal lenivosť. Ľudia vedia (alebo tušia) "ako by to malo byť" ale popri kariére, "zhnáňaní chleba" a 10000 iných starostí sa tá NAJPODSTATNEJŠIA starosť vytráca do pozadia...

200995

23.9.2009 14:04

vystizny clanek

ermite 194.?.?.?

hodne deprimujici prognoza, trochu optimistictejsi zaver ale bez nejake hlubsi analyzy co by mohl obycejny clovek udelat proto aby se neco zmenilo k lepsimu. Ostane jako vetsina clanku tohoto typu, konstatuji ze jde vsechno do p... a je na nas to zmenit ale nikdy mi z toho nevyslo co proboha muzu udelat ja! Asi jsem nejak nedovtipny... nebo se mne nechce umrit na krizi jako prorok, asi tak jako vetsine lidi. Uz to ze snazim chovat slusne a nesobecky k svemu okoli staci abych se obcas citil jako obet. A co kdyz je vlastne vsechno jinak a ja a jini mne podobni jsme jenom "slepa vyvojova vetev" bez sance ne preziti v prirozenem vyberu a to co se deje je vlastne "spravne" i kdyz to treba za milion roku povede k rozdeleni lidstva na vice zivocisnych druhu [smích]

200994

23.9.2009 16:05

Výborný článek

Karel z Čech 88.?.?.?

a jenom dva příspěvky.
Je zřejmé, že bilderbergové myslí na všechno, přímo podvědomě hlavně na naše dobro a dělají to pro nás. [chechtot] Pomocí postupného mírného tlaku se snaží lidstvo odvést od plného žlabu k vyšším hodnotám. Věřím, že se jim to nakonec podaří i když mnoho lidí si stále bude říkat, že ještě není tak zle, aby nemohlo být hůř a je proto dobré nevyčnívat z davu.

Za závěru článku bych vypíchnul :
Čím více lidí myslí za sebe, tím hůře pro kartel. Lidé, svobodomyslní jedinci, jsou pro tento kartel a jeho válku pozic největší hrozbou. To je důvod, proč otázky a řešení při odhalování supra-hegemonistické války pozic, postavení se a triumf nad novým světovým řádem leží na svobodomyslných jedincích. Výzva je globální a globalizovaná; řešení je lokální a lokalizované. Problémem je konformita a kontrolované myšlení; odpovědí je individualita a svobodné myšlení.

Ti svobodomyslní jedinci současným vládcům leží a budou ležet v žaludku. Proto jim leží v žaludku i tento svobodomyslný nekonformní web a jeho editor.

200998

23.9.2009 19:03

Taky miluju pohadky,

Beruschka 98.?.?.?

a ze skupinky lidi v USA po veky strasi cele lidstvo svymi vymysly nestoji ani za zminku. [chechtot]

201005

23.9.2009 20:09

Vynikající článek !

josef.maly 84.?.?.?

"Optimistický" závěr naštěstí není podán jako pohádka se šťastným koncem, ale ve smyslu zákona akce a reakce, jing a jang, apod.. Optimistický v uvozovkách, protože se k němu musí dospět katarzí, která bude bolet. Děkuji za takový článek. Musím se samozřejmě pozastavit nad nesmrtelností Orwella, to je prostě neuvěřitelné, i když logické z hlediska jeho osobního prožitku společenských událostí, když vlastně měl zkušenosti s více fázemi úpadku než naše generace. [smích]

201010

24.9.2009 4:23

Krestanske usi jsou zalite voskem a mozek pivem,jak jinak si to vysvetlit

kozoroh 59.?.?.?

Proc ,takove dlouhe litanie, kolem vseho,zidu na svete v celkove svetove populaci je 0.8 procenta v "americke vlade" a v UN a jinde je jich nepocitane a vysledek je ten ,co mame,tech , 99,2 procenta lhostejnych.
Nakonec ,vezmeme slova z projevu zida Jasck Bersteina ,ktery to v roce 1982 rekl krestanske Americe ,jeste tou dobou,tak zvane, na rovinu;
Jedno velmi působivé svou předpovědí bylo proneseno veřejnosti, zcela otevřeně v roce 1984, židovským autorem a anti-zionistou, Jack Bersteinem, jež varoval těmito slovy Ameriku: "Zionisti , co vládnou v Israelu a zionisti žijící v Americe se snaží dostat U.S. podvodem do pasti , v ramci války na Středním Východě, samozřejmě na straně Israelu. Oni téměř dosahli svých planů, když U.S. Marines byli posláni v roce 1982 do Libanonu. Krev prolitá ztrátou 250 Amerických Marines, kteří padli v Libanonu, je krví, jež kape s rukou Israelců a zionistů v Americe.
Jestliže, mnoho Americanů není starostlivých se dozvědět pravdu o zionistickém Israelu, tak si mužou být jistí, že dříve a nebo později, tito, tak zvaní ateisti, jež si nechají rádi říkat,” Bohem vyvolení “ lidé, použijí triků,,jen, aby dostali U.S do války ve Střední Asii , proti Arabům, kteří v minulosti byli dobrým přítelem Amerického lidu.

No a mame to,jsou dnes Cesi a Slovaci zucastneni v "americke-zidovske zahranicni politice, jsou,tak, jakepak narky,neumime slyset,neumime cist, ale jsme na to hrdi a povazujeme to za inteligenci, jestli nekdo se mnou nesouhlasi,tak at si precte noviny a podiva se na ten svet kolem sebe, vsude jsou nepokoje a valky a slibuji se dalsi valky.
----------
Winston Churchil rekl: Pokud nebudem bojovat za prava, kdyz se jeste da vyhrat bez krveproliti, pokud nebudem bojovat, kdyz jeste vitezstvi nemusi byt prilis draze vykoupene, muzeme dojit k momentu, kdy budeme bojovat proti vsemu zlu s pouze nepatrnou moznosti prezit. Muze , vsak nastat i horsi situace. Je mozne , ze budeme bojovat, az jiz nebude nadeje na vitezstvi a bude lepe zahynout, ne zit jako otroci.

V roce 1939- Britanie.

201026

24.9.2009 11:07

RE: Krestanske usi jsou zalite voskem a mozek pivem,jak jinak si to vysvetlit

pietroo 195.?.?.?

Reakce na 201026

Íránský prezident, o kterém si jinak můžeme myslet co chceme, včera (?) v OSN: "Není nadále akceptovatelné, aby malá menšina ovládala svými komplikovanými sítěmi politiku, ekonomiku a kulturu velkých částí světa a provozovala novou formu otroctví." (Podle rakouského Standardu myslel Židy.) A když zacházení s Palestinci nazval genocidou, tak zase ty delegace vstávaly a na protest odcházely...

201037

24.9.2009 12:51

RE: Krestanske usi jsou zalite voskem a mozek pivem,jak jinak si to vysvetlit

sxgo 78.?.?.?

Reakce na 201037

http://afinabul.blog.cz/0909/al-gaddafi-a-ahmadine...

201038

25.9.2009 7:39

RE: Krestanske usi jsou zalite voskem a mozek pivem,jak jinak si to vysvetlit

kozoroh 59.?.?.?

Reakce na 201037

Není nadále akceptovatelné, aby malá menšina ovládala svými komplikovanými sítěmi politiku, ekonomiku a kulturu velkých částí světa a provozovala novou formu otroctví." (Podle rakouského Standardu myslel Židy.)Takze,prece jen nekdo vi v te saskarne, jak se veci spravne maji,Americane vedi,ale verejne mlci, to samy zname z obdobi komunismu,ze ano, neco jineho se rikalo doma aneco jineho na verejnosti, byli jsme sasky ke svym vladnoucim saskum.Dejme slovo tem, kteri vedi,jake nasledky muze mit judaisticka politika, v minulosti byli vyhnani z mnoha zemi evropy,takze dobre vedi,co delaji jinym v jejich vlastni zemi."You’d have to be a recent immigrant from Outer Mongolia not to know of the role that people with Jewish names play in the coarsening of our culture. Almost every American knows this. It is just that most gentiles are too polite to mention it."Rabbi Daniel Lapin, "Our Worst Enemy",Toward Tradition, January 20, 2005Zidovsky rabin Lapin se zminil o korenech antisemitismu v obdobi predvalecneho Nemecka slovy:. Quite a milestone occurred on the pages of the Internet the other day. Rabbi Daniel Lapin, an Orthodox Jew, declared that Hitler was right. At least about one thing: that highly visible Jews were in the vanguard of cultural decadence in pre-Nazi Germany. In other words, Lapin dares to infer that which cannot be publicly spoken: Jewish responsibility -- at least partially --for soliciting hostile German feelings that led to the Holocaust. And attendant Jewish blame.
Lapin cites Mein Kampf (which is banned in some countries today) to illustrate the parallels between Jewish prominence in the destruction of traditional German values and to underscore similar Jewish erosion of its American counterpart today. (Lapin's limit, however, is that he believes that secular Jewry so prominently corrosive in American and pre-Nazi German culture has wandered far astray of its allegedly noble religious roots).

Takze,ctenari, tak zvani zide dobre vedi,kterym smerem to, oni, tahnou, co dnes Hollywood vyprodukuje za kulturu,kterou siri v kazde krestanske zemi vidime kazdy vecer z nasich TV. V dobe komunismu se v UN zvedali zase komunisti a na protest odchazeli, takze stejna komedie ze stejnych moralnich duvodu.
Rabbi Lapin is obviously a very unusual man, let alone an unusual Jew. You won't find any other Jews (or anyone else in "respectable" public discourse) quoting Hitler to make a point these days. And, truth be told, only a Jew has the remotest chance of getting away with it.
Herein lies the pulse of today's Jewish morality: corruption, deviance, exploitation, deception -- anything to protect the Tribe.
Enter Rabbi Daniel Lapin with dire warnings for deaf Jewish ears.
But not even Lapin (who ignores the unseemly premises of traditionally racist, segregationist Judaism as a self-defined Orthodox Jew) seems to understand the dire "evil" that weighs so heavily in the Jewish direction. The principle threat to Jewish survival is not a "second-coming" Holocaust, led by barbarous Jew-hating goyim, in phy...Automaticky kráceno

201056

26.9.2009 17:16

Tak trochu out off topic

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 84.?.?.?

FED v USA spustila krízu (to je dosť veľký problém pre svetového hegemóna) a kvôli riešeniu tejto krízy chce niekoľko štátov vystúpiť z únie.
Niekto počul niečo nové o vystúpení z únie, lebo nepočuť nič o tom v poslednom čase?

201128

27.9.2009 7:31

RE: Tak trochu out off topic

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 201128

Desátý dodatek americké ústavy zaručuje jednotlivým státům vystoupení z unie, bude-li ohrožena jejich nezávislost federální vládou. Pravomoci přecházejí na místní (vládní) instituce a potažmo do rukou občanů. TADY jsou podrobnosti a seznam států, které podepsaly (a nebo se rozhodují podepsat)nezávislost.

201160

27.9.2009 9:48

RE: Tak trochu out off topic

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 78.?.?.?

Reakce na 201160

OK, ale čo je nového okolo toho, lebo v poslednom čase nič o tom nepočuť?

201168

27.9.2009 20:18

RE: Tak trochu out off topic

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 201168

>...v poslednom čase nič o tom nepočuť?
----
Na mainsreamu tohle nenajdete. Informace mi chodí poštou a docela nedávno jsem sledoval rozhovor dalšího zástupce jednoho nově vytvořeného nezávislého státu.

201208

27.9.2009 23:57

RE: Tak trochu out off topic

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 78.?.?.?

Reakce na 201208

Dali by ste sem ti linky, prosím Vás.

201217

28.9.2009 2:36

RE: Tak trochu out off topic

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 201217

>Dali by ste sem ti linky, prosím Vás.
--------
Budu na to pamatovat a až najdu doložím.

201226

Příspěvků: 27

23.09. 08:55 henrypes  NWO
23.09. 16:05  RE: NWO
23.09. 09:26 korutan  Děkuji za Závěr
23.09. 13:57 abc  RE: Děkuji za Závěr
23.09. 16:22 Enoch  RE: To snad ne!
23.09. 19:22 Saša  RE: To snad ne!
23.09. 22:56 janko  RE: To snad ne!
25.09. 01:08 MedaBeda  RE: To snad ne!
25.09. 08:44 abc  RE: To snad ne!
25.09. 22:03 sxg  RE: To snad ne!
23.09. 19:47 Saša  RE: Děkuji za Závěr
24.09. 20:58 daniela  RE: Děkuji za Závěr
23.09. 14:13 MS4  RE: Děkuji za Závěr
23.09. 14:04 ermite  vystizny clanek
23.09. 16:05 Karel z Čech  Výborný článek
23.09. 19:03 Beruschka  Taky miluju pohadky,
23.09. 20:09 josef.maly  Vynikající článek !
24.09. 04:23 kozoroh  Krestanske usi jsou zalite voskem a mozek pivem,jak jinak si to vysvetlit
24.09. 11:07 pietroo  RE: Krestanske usi jsou zalite voskem a mozek pivem,jak jinak si to vysvetlit
24.09. 12:51 sxgo  RE: Krestanske usi jsou zalite voskem a mozek pivem,jak jinak si to vysvetlit
25.09. 07:39 kozoroh  RE: Krestanske usi jsou zalite voskem a mozek pivem,jak jinak si to vysvetlit
26.09. 17:16 Oracle  Tak trochu out off topic
27.09. 07:31 Mirda  RE: Tak trochu out off topic
27.09. 09:48 Oracle  RE: Tak trochu out off topic
27.09. 20:18 Mirda  RE: Tak trochu out off topic
27.09. 23:57 Oracle  RE: Tak trochu out off topic
28.09. 02:36 Mirda  RE: Tak trochu out off topic

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

51

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 78 čtenářů částkou 17 954 korun, což je 51 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 0

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 2

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 2

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 4

Měnové kurzy

USD
21,56 Kč
Euro
26,14 Kč
Libra
29,38 Kč
Kanadský dolar
16,95 Kč
Australský dolar
16,61 Kč
Švýcarský frank
24,26 Kč
100 japonských jenů
20,76 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,77 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,27 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 698,43 Kč
1 unce stříbra
544,55 Kč
Bitcoin
806 111,77 Kč

Poslední aktualizace: 19.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 6 044