Diskuze k článku

Izrael by rád zkolonizoval část Iráku v rámci „Velkého Izraele“

Příspěvků 9

29.7.2009 7:18

To je tak

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

když jsou u vesla v 21. století primitivové se starozákonním myšlením. Mají zpoždění tři tisíce let [velký smích]

Vložený obrázek

" V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu, zemi Kénijců, Kenazejců a Kadmónců, Chetejců, Perizejců a Refájců, Emorejců, Kenaanců, Girgašejců a Jebúsejců.“

Genesis 15:18-21"

viz. také

" 1 Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, zažene před tebou početné pronárody, Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce, sedm pronárodů početnějších a zdatnějších než ty. 2 Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu[1] a nesmiluješ se nad nimi, 3 nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna. 4 To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by tě vyhladil. 5 Proto s nimi naložíte takto: jejich oltáře rozboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly pokácíte, jejich tesané sochy spálíte. 6 Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. ... 9 Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. 10 Avšak tomu, kdo ho nenávidí, odplácí přímo a uvrhne ho do záhuby. Nebude odkládat; tomu, kdo ho nenávidí, odplatí přímo. 11 Proto bedlivě dbej na přikázání, nařízení a práva, která ti dnes přikazuji dodržovat."

Dt 7,1-11

Docela milá démonická entita ten jejich Jahve, což?

Vložený obrázek

Vložený obrázek

To se to pak vraždí, když to mají potvrzené od rabínů.

The Secret Weapon of the IDF

Chabad on the Front Lines

[1] Jediná rezoluce OSN, kterou Izrael dodržuje, je ta, která ho jako stát zakládá. (nemá však ani ústavu, ani pevně stanovené hranice, proč asi? [velký smích] )

196572

29.7.2009 10:40

RE: To je tak

ltokar.sk 89.?.?.?

Reakce na 196572

Jenomze je dobry poznamenat, ze stejne tak Jahve zidum rekl skrz proroky, ze jelikoz neprijali jeho syna jako mesiase, ktery mel prijit (a na ktereho zide porad cekaji?) .. za trest budou zapovezeni, jako narod uz nejsou jeho narodem a odmenu , kteoru meli dostat dostanou lide, kteri mesiase prijali a navic bude tenhle zidovsky narod porad pronasledovan. Nevim presne ted biblicky text .. ale zkusim ho pohledat.

196588

30.7.2009 0:18

RE: To je tak

veewvgg 85.?.?.?

Reakce na 196588

Velmi zajímavé je i toto:

Deut 28
61 Všelijaký také neduh a všelikou ránu, kteráž není psána v knize zákona tohoto, uvede Hospodin na tebe, dokudž nebudeš vyhlazen.
62 A zůstane vás maličko, ješto vás prvé bylo mnoho, jako hvězd nebeských, proto že jsi neposlouchal hlasu Hospodina Boha svého.
63 I stane se, že jakož se veselil Hospodin nad vámi, dobře vám čině a rozmnožuje vás, tak veseliti se bude Hospodin nad vámi, když vás zkazí a vyhladí, a vypléněni budete z země, do kteréž jdete, abyste dědičně vládli jí.


(Klíčová pasáž):

64 A rozptýlí tě Hospodin mezi všecky národy, od jednoho konce země až do druhého, a budeš tam sloužiti bohům cizím, kterýchž ty neznáš, ani otcové tvoji, dřevu a kameni.
65 A mezi národy těmi neoddechneš, aniž bude míti odpočinutí spodek nohy tvé; tam také dá Hospodin tobě srdce lekavé, a oči blíkavé, a truchlost mysli.
66 I bude život tvůj nejistý před tebou, a strašiti se budeš v noci i ve dne, a nikdež nebudeš jist svým životem.
67 Ráno díš: Ó by již byl večer! a večer díš: Ó by již bylo jitro! pro strach srdce svého, jímž se lekáš, a pro ty věci, na něž očima svýma hleděti musíš.


Verše 64-66 jako kdyby pojednával o vzniku židovské diaspory a o středověkých pogromech a o holocaustu. 2.Mojžíšova pochází z doby Mojžíšovy. A Mojžíš žil přibližně před 3200 lety...

196636

30.7.2009 11:27

RE: To je tak

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 62.?.?.?

Reakce na 196636

Troufám si to celé shrnout ve dvou větách, které budou, doufám, dobře uchopeny a pochopeny:

" Každý náboženský světový názor produkuje zkušenosti, které mu odpovídají. "

"Náboženský text je manuál
, který -v závislosti na opravdovosti praxe jím nastíněné- vytváří jedince se specifickým chováním a myšlením."

(s trochou škodolibosti ho mohu označit i za chovatelskou příručku)Komentář:

U židů jsou to zkušenosti nadvlády střídané pronásledováním, které opět zakládá na nadvládu atd.

Celé to je umně zpracovaná memetická strategie, s typickými myšlenkovými a behaviorálními výstupy. (Analogicky tomu je to ve všech myšlenkových a náboženských systémech.)
V Bibli se odráží směs mýtů a práva Egypta, Babylonu, mezopotámských reliktů, atd. (křesťanství navíc přibralo manichejsko-gnostické, hellénské a pohanské prvky)
Ty texty někdo musel kodifikovat a systematizovat- sestavit a interpretovat- tak aby to vyhovovalo určitým záměrům.(v případě shody více učenců na stejné interpretaci nezávisle na sobě -např. redakce Septuaginty- v tom vidím výsledek vnuknutí již existujícího egregoru-memplexu, který má snahu se -zkrze nauku a lidi podle ní se chovající- realizovat ve hmotě způsobem sobě vlastním)
(Bůh je zde často synonymem pro komunitu, nikoliv pro Absolutno- nenechme se mýlit.)
Podobně probíhá proces kanonizace textů (a odmítání nevyhovujících) kdekoliv jinde.
Židovskému příkladu odpovídá i názor jednoho rabína: "Židé a židovstvo jsou produktem Talmudu a jeho učení."

S Bohem to v drtivé většině nemívá nic společného. Stává se pouze pojmenováním pro zastřešující autoritu.(s cílem nekritizovatelnosti vytvořené nauky - božská prozřetelnost se dost těžko kritizuje-)
Ti kdo chtějí skutečně k Němu, mohou i bez náboženství a často to bývá značně přímější cesta, než být strháván omezeností komunity (a její nauky), k níž je jedinec vázán.

Na druhé straně, mnoha jedincům takové systémy mohou vyhovovat více než nezávislá cesta, a to z prostého důvodu: "Udržuj řád a řád udrží tebe". To ovšem při střetu zájmů různých náboženství a z nich vyplývajících životních stylů, ústí v náboženské konflikty a války, a projevuje se to např. i spirituálním násilím v rodinách- "My rodiče jsme protestanti, ty také musíš být protestant jinak tě vydědíme" atd.- a dalšími důsledky.

196682

3.8.2009 18:50

RE: To je tak

Jarmila 83.?.?.?

Reakce na 196572

>když jsou u vesla v 21. století primitivové se starozákonním
>myšlením. Mají zpoždění tři tisíce let [velký smích]

Já myslím, že to nejsou ani tak primitivové, jako spíš praví a skuteční, naprosto nefalšovaní cvoci s dokonale náboženskou propagandou vymytými kebulemi, kterých by se měl ujmout doktor chocholoušek.

Hanba všem náboženstvím světa!!! Fuj!

197129

29.7.2009 8:39

Biblické území Velkého Izraele

IVAn 90.?.?.?

je vyjádřeno na jejich modrobílé vlajce (horní pruh - Tigris, dolní Nil, mezi tím Davidova hvězda). Takže už na dovolenou do Egypta brzy nepojedu. [mrknutí jedním okem]

196579

29.7.2009 8:50

RE: Biblické území Velkého Izraele

MedWet 194.?.?.?

Reakce na 196579

Tak tak, Danielovi sa tiez snivalo v Egypte o nejakych rozne zivenych kravach. To znamena, ze cely Egypt + vsetky jeho kravy (a potomkovia tych krav) su sucastou VI. A nedajboze pec, do ktorej Daniela hodili, uz neexistuje, budu musiet postavit novu, aby to pripominalo ine pece.

196580

29.7.2009 9:40

slib v metavědomí

insider 78.?.?.?

bytost dostane v metavědomí radu,kam se inkarnovat,do které země a do které rodiny.V dospívání nastává zapomínaní a v dospělosti se zapomene na duvod,proč je inteligentní bytost z bohaté židovské rodiny.Zneužije své postavení k posílení svého ega,takže puvodní poslání,pomáhat bližním,bez ohledu na postavení ve společnosti,je zničené.Je to jasné zneužití výsady svobodné vule k posílení materie a zla natruc Kosmickému plánu.NASTANE UČTOVÁNÍ při umírání,to je ale pozdě na nápravu.Takže příště se milý takový sionista narodí,jako negramotný ROM na kraji společnosti.Kosmické narovnání nastalo. [oči v sloup]

196586

29.7.2009 15:55

Jen tak dále

Sam Ting Wong 213.?.?.?

Rovnou pak můžeme také pomoci s ustavením Velké Albánie, Velkého Srbska, za úvahu by stála i Velkomoravská říše. Samozřejmě nezapomeňme ani na Velkoněmeckou říši a další se jistě najdou také. To bude všude míru a klidu!

196609

Příspěvků: 9

29.07. 07:18 MedaBeda  To je tak
29.07. 10:40 ltokar.sk  RE: To je tak
30.07. 00:18 veewvgg  RE: To je tak
30.07. 11:27 MedaBeda  RE: To je tak
03.08. 18:50 Jarmila  RE: To je tak
29.07. 08:39 IVAn  Biblické území Velkého Izraele
29.07. 08:50 MedWet  RE: Biblické území Velkého Izraele
29.07. 09:40 insider  slib v metavědomí
29.07. 15:55 Sam Ting Wong  Jen tak dále

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

43

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 91 čtenářů částkou 14 892 korun, což je 43 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Jourová vymyslela Kodex, který od roku 2023 poskytne nástroj na ekonomickou likvidaci provozovatelů nepohodlných serverů22.06.21 12:09 Evropská unie 1

A už to jede: proti zakleknutí „českého Floyda“ se chystá demonstrace!22.06.21 11:14 Česká republika 2

Romea pláče: cikánský Floyd se (zatím) nekoná...21.06.21 22:30 Česká republika 5

Jan Hnízdil: Očkovací mašinérie ulhané vlády jede i přes úmrtí dál21.06.21 22:16 Česká republika 0

Prodejte své zdraví či život. Nabízíme 500 Kč21.06.21 19:56 Česká republika 4

Očkování. Jak chránit dítě a jak je to s informovaným souhlasem nezletilých - právní rozbor21.06.21 02:00 Česká republika 1

Toxikologička volá po okamžitom zastavení očkovania proti covidu: Mohli by sme potenciálne sterilizovať celú generáciu21.06.21 01:47 USA 0

Rodiče, přečtěte si tento dopis od lékařky, pokud uvažujete o očkování svých dětí21.06.21 01:34 Česká republika 1

Fínsky parlament 9/06/21- Vakcína Covid je maskovany toxín, pokus na ľuďoch18.06.21 19:21 Finsko 7

Matka dvou dětí zemřela den po vakcinaci, u nás už 82 oficiálních úmrtí po vakcíně17.06.21 22:57 Slovensko 10

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 1

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Měnové kurzy

USD
21,43 Kč
Euro
25,52 Kč
Libra
29,81 Kč
Kanadský dolar
17,32 Kč
Australský dolar
16,11 Kč
Švýcarský frank
23,31 Kč
100 japonských jenů
19,41 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,22 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,30 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 334,98 Kč
1 unce stříbra
557,06 Kč
Bitcoin
707 031,04 Kč

Poslední aktualizace: 22.6.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 5 146