Diskuze k článku

Rothschildovská chobotnica

Příspěvků 87

2.6.2009 3:45

Američani neumějí číst, kdyby uměli, nebyli by tam, kde jsou dnes.

kozoroh 61.?.?.?

“Today, Americans would be outraged if U.N. troops entered Los Angeles to restore order. Tomorrow, they will be grateful. This is especially true, if they were told there was an outside threat from beyond – whether real or promulgated – that threatened our very existence. It is then that all the peoples of the world will pledge with world leaders to deliver them from this evil. The one thing that every man fears is the unknown. When presented with this scenario, individual rights will be willingly relinquished with the guarantee of their well-being, granted to them by their world government.”
Henry Kissinger, at the Bilderberg Conference in Evians, France, 1991
KAŽDÝ DOSTANE TO, CO SI ZASLOUŽÍ, AMERIČANÉ, TEDY DOSTÁVAJÍ ,TO ,CO SI ZASLOUŽÍ A PROTOŽE SVĚT JE UDĚLAL SUPERVELMOCÍ, TAK SE O TREST ,DĚLÍ S OSTATNÍM SVĚTEM.
Svět se mění, pro nás obyčejné lidi, přicházejí věci neradostné a dobře víme ,odkud tyto neradostné věci přicházejí a kdo je jejich autorem, přesto ,přezevšechno ,chyba je v nás ,nebot tomu svou politickou netečností napomáhame, dělat politiku v hospodě u piva,je tlučením prázdné slámi, jestliže chceme věci změnit a odstranit špatné zákony,které ani nejsou zákony, ale, jen totalní nářízení, poplatných politiků, bez schválení většiny voličů.Pokud se politik bojí hlasu ulice,tak ,ještě máme demokracii,která nás chraní od venkovního vlivu,pokud , se politici nebojí hlasu ulice,tak,máme diktátorské vedení a chyba je v nás ,ve většině.
Rothchild by nikdy neměl takovou moc, kdyby lidé mu tu možnost nedali svou netečností, veřejné referendum a odvolání politika ,jež neplní své sliby, je zbraní demokracie, finanční kontrola," debit tax", je zárukou, že finanční příživníci nám nenarostou do nadměrných velikostí a nakonec se stanou našimi pány.Debit Tax spočívá na principu,že každý musí platit část z peněz jež vyzvedne z banky ve stejném procentu, tím, pádem se odstraní mnohé manipulování s penězi bohatých ,bez daní.Proto jsme svědky enormního bohatství mnoha jednotlivců,tak,jak jedna milionářka v Americe,pro neplacení daní před soudem prohlásila,že daně jsou jen pro chudé.
Nakonec,finanční skandály v USA a v Británii jasně ukazují na luxusní život politiků, jež jsou v ruku v ruce s průmyslovými magnáty a aristokracií a mnohé "demokratické" vlády jsou jen klubem multimilionářů, jejiž cílem jsou jen jejich zisky a moc na cestě k nim.
Nejrychlejší cestou světových potentátů, je cesta vyvolání válek a těch jsme svědky v dnešních dnech, jsou ochotni riskovat až na pokraj nuklearní války, pokud oni budou sami v bezpečí,což, příchodem dalších států s vlastněním nuklearních hlavic mění plány na světovládu.Podle slov rabínů o světové katastrofě,kdy dvě třetiny "židovstva" zahyne a ostatní jež přežijí se budou cítit pány nad otroky,se nukleární cestou změní v mrtvou planetu.

192474

2.6.2009 11:02

RE: Američani neumějí číst, kdyby uměli, nebyli by tam, kde jsou dnes.

Silencer 78.?.?.?

Reakce na 192474

Ne, že bych s Vámi nesouhlasil, ale jak byste si v praxi představoval kontrolu každého politika prostým lidem s právem jej odvolat. Jde mi o to jak byste si to představoval uskutečnit s lidmi jejichž jedinou starostí je splácet hypotéku, uživit děti, koupit si flašku rumu nebo si zasouložit? Rozumíte mi? Vaši myšlence nechybí energie na její prosazení, vaší myšlence chybí médium skrz které by se dala prosadit. 99% Lidí je jakožto médium šíření nějaké takové myšlenky naprosto k ničemu. Lidi začnou něco řešit až když nemají co jíst, souložit, hrát hry nebo nejede televize a chcípají na chodnících před nemocnicí. Jenže pak je většinou pozdě anebo je řešení zbrklé.

Pánové jako Rotschildové a jejich chapadla naproti tomu své plány spřádají pohodlně od sklenky Brandy, disponují nepředstavitelnými prostředky na jejich uskutečnění včetně politiků, fondů, korporací a jejich "neziskovkami". Disponují médii, které čte většina otroků a dokáží naprosto přesně formovat jejich myšlení.

Nene žádné navrhnuté řešení přímé demokracie není v praxi uskutečnitelné. Není uskutečnitelné protože jsou mezi námi Topolánci, Paroubci, Bursíci, Kateřiny Jau Jau, sousedky Novákové a jim podobní, kteří jakmile přičuchnou k papírkům jsou schopni podepsat ortel i nad vlastními rodiči.

Článek chválím stejně jako předchozí o této vlivné rodině.

192489

2.6.2009 12:09

RE: Američani neumějí číst, kdyby uměli, nebyli by tam, kde jsou dnes.

dodo 88.?.?.?

Reakce na 192474

...,chyba je v nás ,neboť tomu svou politickou netečností napomáháme, dělat politiku v hospodě u piva, je tlučením prázdné slámi, jestliže chceme věci změnit a odstranit špatné zákony, které ani nejsou zákony, ale, jen totalní nářízení, poplatných politiků, bez schválení většiny voličů.

No a co je zde jako rada, jak na to? Ze samé snahy o konkretizaci se to nějak vypařilo. Proti organizaci se přece nelze postavit jen spontánností, neboť i ten dav je nutné napřed nějak shromáždit a vést, jinak začnou platit zákony splašeného davu a výsledek je negací záměru. Proto i ty hospodské řeči mají význam. I když jen zvolna, ale přece jen se tam tříbí názory mezi podobně smýšlejícími i mezi občasnými oponenty, takže až nadejde čas a někdo dokáže přenést dění zpoza zdí do ulic, mají obrysy těch požadovaných cílů zřetelnější kontury.

Dnes je největší problém v tom, že nejprve musí být vytvořena a přijata nějaká vize toho jiného, co má nahradit to současné. Ta vize přitom musí mít pro ty, kdo se v ní hodlají ze své vůle angažovat, dostatečnou hodnotu. Hmotnou i morální. V současnosti jsou jedinou uznávanou hmotnou hodnotou peníze bez morálky a to i pro ty, kteří sice láteří na nedostatek morálky, ale jen morálky těch ostatních, což je pokrytectví ničivší cestu změny již v zárodku. Socializmus vizi má. Hmotnou i morální, tu převzatou až na víru ve Stvořitele z křesťanství. Ale jeho první aplikace neuspěla a je nadále pokládán za neuskutečnitelný, právě pro špatné lidské vlastnosti o nichž se jen mudruje, rovněž bezúspěšně, od počátku lidské existence. Kapitalizmus, jako druhá z možností našeho bytí, se ale rovněž hroutí. Jako černá díra přílišnou gravitací hmoty, on zase přílišnou touhou lidí za mamonem. Ta analogie je naprosto výstižná. Obé skončí v singularitě.

Máme tak na výběr. Být jiní, lepší, či nebýt. Ovšem JAK dospět k tomu "lepší", toť otázka přímo kardinální, neboť jak nebýt, k tomu není třeba ničeho. Tam už jedem.

192491

2.6.2009 15:58

RE: Američani neumějí číst, kdyby uměli, nebyli by tam, kde jsou dnes.

Maut 88.?.?.?

Reakce na 192491

Řekl bych, že, obecně vzato, socialismus padl kvůli přecenění kolektivistického charakteru homo sapiens, chazary vytvořenému systému nad zákonem a goji stojících nomenklatur bránících přirozenému pohybu/výběru ve společnosti, eliminované regeneraci vládnoucích struktur při absenci benefitů zapojení všech občanů do společného díla prostřednictvím maximální míry přímé demokracie a mechanismů důsledné kontroly odpovědného a hospodárného řízení státu, potlačování funkcí národního státu ve prospěch instituciované internacionalizace .....a na straně druhé podcenění sklonu některých kultur i morálně nevyvinutých jedinců k parazitnímu životu na úkor druhých. Dnes již víme, že kapitalismus v soupeření se socialismem (tedy jeho silně zpotvořené formě)byl "na huntě" již kolem roku 1982, a od té doby kráčel obtěžkán dluhy a parazitním Wall Streetem za oslavných fanfár po pádu SSSR přímou cestou a stále rychleji na hřbitov dějin. Ten zpotvořený socialismus (dtto zpotvořený kapitalismus) vymysleli a vybudovali pro sebe vyvolení a oni mu též na příkaz z Londýna podřízli krk. Až přijde čas, podříznou krk i jimi vytvořenému multikulturalismu, protože jejich cílem je nadvláda jedné rasy a jedné kultury. Kapitalismus narazil, mimo jiné autodestrukční a hnilobné trendy, na nepřekonatelné bariéry dalšímu rozvoji-tedy i na ty, s kterými si bez genocidy neporadí. Je jimi demografický vývoj, omezenost a lokalizace surovinových zásob, nemožnost trvalého růstu na dluh a úkor ostatních, rozpor mezi reálnou výrobní ekonomikou a spekulativní financializací, vzrůstající neschopnost vyrobit dost potravin pro všechny a stále větší povědomí celých národů, že svoje kultury, co jejich předci budovali evolučně i revolučně někdy i 4 tisíce let nevymění za otroctví NWO ani kdyby měli chcípnout. Program : mír (Lisabon přináší militarizaci Evropy a dovede nás s kvérem do ruských stepí), tolerance národnostní, politická i náboženská (co máme co kecat Bhůtáncům do toho, jak mají žít), dobré sousedské vztahy globálně, spolupráce místo konfliktu, vydírání, kolonialismu a genocidy a mít možnost odmítnout účast na něčem, co je proti morálce, právu (i mezinárodnímu)i zájmům mého národa. Bez převedení bankovnictví a financí z role všemocného vládce do role služebníka občana i národního státu, totálního zrušení toho současného kasína a paraziťárny se však nikam nepohneme. Je opět doba pro vytažení praporu s nápisem "Rovnost, volnost, bratrství", s kterým si Rotschildovova smečka vytřela zadek. Nasraných je, nejen v Evropě, již dostatek. Všechny ty jejich vyvolené modely počítají s tím, že když to bouchne jen v jedné zemi, potlačí to koordinovaným tlakem zvenku (stačí zemi třeba vyhladovět). Nepočítají s lavinou, dominovým efektem. Tam je šance. Ale být lepší, budovat něco kvalitativně perspektivnějšího s ji...Automaticky kráceno

192511

3.6.2009 2:28

RE: Američani neumějí číst, kdyby uměli, nebyli by tam, kde jsou dnes.

kozoroh 61.?.?.?

Reakce na 192511

Dobře jste to napsal,jen malou poznámku,když mocní vidí velkou oposici,tak se té oposice zbaví v zákopech fronty a kteří odmítnou se podřídit,tak ,zastřelí pro velezradu a nebo zběhnutí. Knihu ,jež doporučuji,Vám mnohé obajsní,jak se dělají hrdinové a mrtvoly nepotřebných, Ti,co náhodou přežijí se použijí ,jako hrdinové ,pro příští valku, příklad pro veřejnost,jak se má "občansky zachovat" , hra na vlastenectví přináší peníze do židovských pokladniček,"Válka,to jsou zně židovstva=rabbínReichor= roku 1856.
====Mnoho lidí nemá vůbec tušení, co všechno Rothschild udělal na úkor křestanstva v Americe, pro tak zvané židy. Velmi dobře a podrobně je to popsáno v knize od Christopher Jon Bjerknes "The Jewish Genocide of Armenian Christians " vcelku 575 stránek, ale , stojí to za to. Člověk dostane částečný přehled, jak se věci ve zkutečnosti mají, co se jinde nedozvíme a dostane přehled, co jsou Rothschildové. Obecně vzato, celá kniha Vám ukaže príklady z celosvětoveho tisku a tisku USA.
======
"President Lincoln opposed the Rothschilds designs on the American banking system. A jewish actor named John Wilkes Booth assassinated Lincoln, and some claim the assassination was instigated by international bankers. Lincoln oppose the desires of the Rothschild to control American banking. Before Belmond (Schoenberg) helped the Rothschild to foment the Civil War, the Bohemian Jew Issac Phillips represented the Rothschild iterest in America. str 242
========
Nemyslíte, že to můze být zajímavé čtení, jež souvisí i s dnešní situací ve světě, nebot vliv Rothschildů od té doby zesílil mnohonásobně, o tom nemůže být naprosto žádné pochyby. Kniha má svou cenu i v tom, že ve většině používá archívu, články z amerických novin, které jsou svědkem doby, oněch dnů, kdy sami Američané neměli tušení, o co jde.
Knihu můžete najít a okopírovat na

THE JEWISH GENOCIDE OF ARMENIAN CHRISTIANS


THE JEWISH GENOCIDE OF ARMENIAN CHRISTIANS By Christopher Jon Bjerknes Enlarged Second Edition Complete 575 page book is available by clicking here for the free PDF file (3.8 MB)
www.jewishracism.com/JewishGenocide.htm
·
Jewish Genocide Of Armenian Christians
www.jewishracism.com/JewishGenocide.pdf
·==

192538

3.6.2009 13:17

RE: Američani neumějí číst, kdyby uměli, nebyli by tam, kde jsou dnes.

insider 78.?.?.?

Reakce na 192474

velmi dobré a z toho ven lze jedině tak, že je samozřejmostí empatie a vycitování intuitivních informací, které pomohou v každé situaci.Tohle je karmický scénář, který se naplnuje,kdo si drží na uzdě zlovolné myšlenky, je i v dešti suchý.Takže, milí otrokáři,vaše osudová karma se naplnuje,bude to sakra zlé,pro vás,nebot,jak kdo zachází, taky schází. [chechtot]

192560

2.6.2009 9:58

http://www.europskenarody.info/rothschildovska_chobotnica.html

Peter Micko 85.?.?.?

Opravte prosim: Clanok vysiel na www.europskenarody.info

192484

2.6.2009 11:18

Vynikající článek

hestroy 77.?.?.?

Jen tak mimochodem. Dnes jsem se koukal na novinky.cz, kde zas psali něco o vojenské cvičení Izrahelle. Když jsem viděl tu diskusi pod tím, kde všichni vychvalivali Izraehell až do nebe, řekl jsem si, že ta registrace na Novinkých už nese své ovoce. Jelikož dříve byly výsledky diskusí přesně opačné, přestože se místní Chazaři snažili seč mohli.

Celkově jsem totálně znechucen z toho, co se na Novinkách píše. Je to neuvěřitelná propaganda a nalejvárna. Jestli tomu někdo věří, pak pánbů s námi. Málem jsem se z toho pozvracela předpokládám, že se tam nepodívám minimálně měsíc. Teď už vím zcela jistě, proč se nedívám na televizi a nečtu si oficiální propagandu.

Celkově mám z toho velmi špatný pocit, nějaké zlepšení situace je v nedohlednu, pokud někdo z lidí začíná mít pochybnosti o tom, co se kolem něj děje, stačí pár vajíček a všechno je jinak.

Mediální propaganda začíná nabírat na síle, v novinách se píše o rasismu, fašismu, nacismu, islamismu, terorismu, chřipce, krizi... Chlapi u Bilderbergů se zřejmě opravdu rozhodli, že nám pořádně utáhnou řetězy.

Začínám se vzdávat naděje, že by se něco mohlo zlepšit. Nejde to. "Lidi" neví, která bije. Stačí jim před nosem s něčím zamávat a už jdou poslušně za tím.

Možná je opravdu jedinou cestou z tohohle pekla obrácení se k vlastnímu já, pochopení své podstaty a následné vysublimování.

192490

2.6.2009 12:22

RE: Vynikající článek

serpico 77.?.?.?

Reakce na 192490

přesně jak píšete,taky jsem si toho na Novinkách.cz všiml,a navíc pokud tam někdo znalý poměrů napíše něco ostřejšího na Izrahell,třeba i slušnou formou ale hlavně s argumenty,proti kterým nejde moc reagovat,tak je příspěvek smazán [bliji]

lidi jsou absolutně mimo realitu,nejen co se týká zahr.politiky
připomíná mi to scénku z pohádky "Obušku z pytle ven",jak Ladislav Pešek(budiž mu země lehká),mává oslovi bodlákem před hubou a ten jede a jede,nikdy ho neochutná a jede,jede... [pláč]

192492

2.6.2009 12:25

RE: Vynikající článek

dodo 88.?.?.?

Reakce na 192490

To pochopení vlastní podstaty před vysublimováním má jediné pozitivum. Neumřeme blbí.

V beznadějné situaci v jaké se svět nachází, je každá snaha marná. A tak bude asi nejlepší spolehnout se na ty boží mlýny a spolu s dobrým vojákem Švejkem si říct - "to chce klid". Ony už se ty nebeské bytosti o nás nějak poperou a "kde se dva perou..." [chechtot]

192493

2.6.2009 13:27

RE: Vynikající článek

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 192493

>V beznadějné situaci v jaké se svět nachází, je každá snaha marná.
Nečtete dost pozorně, v tom článku je nepřímo napsáno, že systematická činnost vede k cíli, nebo se to apoň tak zdá. Cokoli co by se Vám podařilo vybudovat ve vteřině, by stejně za moc nestálo. Nečekejte na zázrak, pracujte hlavně systematicky a svět bude podle Vás. Vstupní materiál jste vy sami, Váš život bude to dílo.
Jak žít? No a o tom už bylo všechno napsáno... Vy to dokonce snad i víte. Osvěta je také potřebná věc, ale ještě lepší jsou funkční příklady. Tak do díla!

192497

2.6.2009 16:36

RE: Vynikající článek

dodo 88.?.?.?

Reakce na 192497

Jak číst dost pozorně něco, co nebylo napsáno? A co se jen zdá, to je jen sen, nikoliv skutečnost. Můj život nebude dílo. Tím už byl, jen ne každý to zatím ví. On "dodo" je vlastně hlasem z onoho světa, kam ho lidé poslali bez naděje na zachování svého druhu a z věčnosti se ten lidský svět jeví jinak. Je méně poplatný tomu zatěžujícímu každodennímu úsilí o přežití. No a protože ta hmotná poznávací fáze již pominula, zbyla ke komunikaci s lidmi jen ta duchovní osvěta. Někdy ironizující, jindy moralizující a tu zase skeptická. A funkční příklady? Těch je neúrekom v biblických příslovích a v pořekadlech po našich předcích. Jen se lze obávati, jestli i po této éře budou nějaká pořekadla k předání potomkům, kteřížto nepoučeni pak nevyhnutelně musí umřít blbí.

192513

2.6.2009 20:18

RE: Vynikající článek

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 192513

>On "dodo" je vlastně hlasem z onoho světa, kam ho lidé poslali bez naděje na zachování svého druhu a z věčnosti se ten lidský svět jeví jinak.
Mrtvolo, vrať se zpátky do hrobu, když nevidíš že článek je o rodině, a staleté systematické práci. To není sen, to je skutečnost.
>A funkční příklady? Těch je neúrekom v biblických příslovích...
Ty už nezabrali posledně, dnes nezbytně potřebujeme živé funkční příklady, to je totiž poslední šance.

192520

2.6.2009 20:41

RE: Vynikající článek

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 192513

otázkou je, jak konkrétně na nás tato chapadlovitá obluda má vliv. Nemá-li ho bezprostředně, a spokojí se s pocitem nadvlády, nezdá se být vše ztraceno. Ovšem na druhé straně jsou jejím důsledkem vymazané mozky a války vedené ve jménu její moci a kapitálu. Což už je ovšem důsledek par excellance: žít ve společnosti blbých lidí, či hynout kulkou náhodného snipera nebo po dopadu "zbloudilého" dělostřeleckého granátu či "chytré" pumy...

Kdo se tomu umí vyhnout, bezprostředně pod nadvládou chobotnice není, a může žít relativně v klidu a zbytečně se nevzrušovat tím, co sám stejně nemůže změnit. Důležité ale je, být poučen, a nevzdávat se. Každý poctivě vykonaný pidikrok vykoná své.

192523

2.6.2009 15:08

RE: Vynikající článek

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 83.?.?.?

Reakce na 192490

Mám úplně stejný pocit z té "otkrojované" diskuze na Novinkách - je zajímavé, jak se tomuto počinu dostalo vřelého přijetí od různých mudrlantů pod nálepkou jakéhosi obnovení slušnosti.
I když tam pochopitelně řádili ve velkém straničtí troli, markantní bylo zejména diskusní odsuzování Izrahelle - tisíce clicků kybernetičtí vojáci stíhali jen stěží, dnes jich postačí na suverénní ovládnutí diskuze pouhá četa...
Kdo by také po kritice "židovského státu" dával svoje jméno a bydliště k nahlédnutí jedné známé humanitární organizaci...

192504

3.6.2009 6:26

RE: Vynikající článek

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 192490

Dokud nebude pod kontrolou a cenzurou cela sit, tak informace si vzdycky najdou prostor, kde budou prezentovany. Zcenzuruji se na maistremu, tak se objevi v alterntativnich mediich. Lze sice vyuzivat hromadne propagandu, ale pouze pokud je spolecnost cilene degradovana na tupou masu. Neprilis rozumne stado je velmi neefektivni a destruktivni usporadani lidske spolecnosti. Sice se dobre ovlada, ale tato degradace lidstvi rozvijejici vlastnosti zvireciho tvora, kterym my lide bezesporu take jsme, pred nas klade otazku: Zda odlidstena masa stojici na troskach komunit lidi je schopna existovat dlouhodobe v nejake civilizaci? V chaosu nedokaze vladnout vubec nikdo.

192540

3.6.2009 15:54

RE: Vynikající článek

insider 78.?.?.?

Reakce na 192490

http://vymylimimozek.blog.cz/ [chechtot] [chechtot]

192573

6.6.2009 4:29

RE: Vynikající článek

p 125.?.?.?

Reakce na 192490

...kolovalo v ceskych zemich prislovi "Cim hure tim lepe" takovy zvaci listek do armady,kdyz je doba zrala /chaos,nespokojenost,nespravedlnosti,financni svindle/zatim vzdy byly spolehlivym ukazatelem,prilis mnoho zakonu,pravidel,narizeni,instrukci,rozkazu atd.velice casto urychlilo spad veci napr.ruska fronta,Vietnam,protoze vsichni jsme prestupovali zakony ,jinymi slovy jsme jimipohrdali a take zlate prislovi"..tak dlouho jsme prohlubovali az jsme na dne" stale plati doufam.Anarchie vzdycky ciha nedaleko za rohem na svoji sanci..a vim ze osud je velmi zlomyslny nejenom k nam chudym a bezmocnym,o cemz my vime i kdyz nam historie jest zakazana ale zase babicka z venkova vedela ze "zakazaneho ovoce.....a tak je cas aby nekdo objevil"UNDERNET" protoze to vypada ze se casem hodi....

192746

2.6.2009 14:42

Děsná blbost.

Borek 194.?.?.?

Něco tak pitomého a antisemitského jsem nečetl ani nepamatuji. Snad jen ve veledíle malíře pokojů, co podobnými kecy zavedl svůj národ do neštěstí.

192500

2.6.2009 15:13

RE: Děsná blbost.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 82.?.?.?

Reakce na 192500

Ale tenhle pán se dá také najít celkem snadno, ne?

http://www.iamthewitness.com/audio/Benjamin.H.Free...

[bliji]

192505

2.6.2009 15:23

RE: Děsná blbost.

voyta 85.?.?.?

Reakce na 192500

jo, jo pravda bolí. ale také osvobozuje [chechtot]
ten antisemitismus jste tam našel kde? jen abychom nestráceli čas ne každý semita vyznává judaismus a každý kdo vyznává judaismus nemusí být semita.

192507

2.6.2009 15:34

RE: Děsná blbost.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 83.?.?.?

Reakce na 192500

Jednak to byl Rakušan a zavedl tedy do neštěstí hlavně sousedy ( i když k nějakému průšvihu by asi došlo tak jako tak), druhak nikdy pokoje nemaloval...

192509

2.6.2009 20:34

RE: Děsná blbost.

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 192509

rakouský žid, jeho otec Alois levoboček přímo Rotschilda. Nebo se snad dá uvěřit, že ze svobodníka a malíře by to dotáhl jen tak na kancléře? [cool]

192521

2.6.2009 21:56

RE: Děsná blbost.

Cerw 82.?.?.?

Reakce na 192521

projdete si rakouske matriky ... tahle teorie o Rotschildech je afterwar propaganda ... pac zidaci se NS myslenky boji jak cert kříže (lze brat i doslovne z dostupnych informaci ...) - verim ze po prozkoumani dostupnych pramenu s ohledem na maximalni objektivnost jste schopen dojit k nezaujatemu a nezkreslenemu nazoru

mimochodem autori teto teorie jsou sami zide aha takze ti manici co nam lzou o 6 mega nam budou rikat pravdu o 1 rakusanovi (zidaci mu vyhlasili valku po 19 dnech v urade kanclere Nemecka London Daily Express 24 brezen 1933 - prvni strana), ktereho ze vseho na svete nenavidi jeste vic naz krestany ... (ale Jezis v hitparade zidovske nenavisti jednoznacne vede toho AH nema sanci ohrozit [smích] )

mnoho zdaru v patrani pane kolego

GEGEN NWO
GEGEN ZIONISM

192526

2.6.2009 22:02

RE: Děsná blbost.

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 192526

Tady máte příspěvek pana Mirdy, pokud sem teď zavítá, může ho i vyzdrojovat, vycházím z něj.

192529

2.6.2009 23:32

RE: Děsná blbost.

Cerw 82.?.?.?

Reakce na 192529

1. v clanku se nedostava zadnych zdroju ...

2. tak po lopate muj odkaz na matriky je zde proto aby jste si sam nasel kdy a kde se Maria Anna Schicklgruberová (1795) skutecne vyskytovala - jak to pise mirda? "soulozit sluzebne" mate vubec predstavu kolik te zene bylo kdyz se ji otec AH narodil? 42 let jak rikam bezte a overte si fakta u zdroje ...

tato historka ma puvod v tzv. "pametech" pana Hanse Franka (byvaly advokat AH, pozdeji spravce Generalniho gouvernmentu), ktere udajne autorizoval pred svou popravou v r. 1946 - pred popravou clovek autorizuje ledacos (mydlo z zida, stinitka z zida) paradoxem je, ze se tam jeste nevyskytuje jmeno Rotschild ale jine jmeno zidovske rodiny a to obchodníka Leopolda Frankenbergera z Grazu, kde mela take otehotnet, jako mlada sluzebna ehm ... (42) zidy z Grazu vyhnali v 15. stoleti a opet byli do mesta vpusteni 1856 a tj. 19 let pote co se Alois (
1837 otec AH) narodil ...

realita je takova ze nezila v dulezitych obdobich sveho zivota ani ve Vidni ani v Grazu a neslouzila v zadne zidovske rodine ... ale na statku ve vsi severovychodne od Vidne kde slouzila u rakouske rodiny (po vice nez 30 let ktere nas zajimaji tzn. 20+) bezte a overte si to ...

toliko k historickym faktum a demonizaci postavy AH. tehdejsi, zidy vlastnena media, mela 13 let na diskreditaci jeho puvodu (1920-1933) a zkuste mi najit nejaky clanek z te doby a zatimco po valce, kdy mely sanci projevit se presvedcovaci schopnosti zidovskych vysetrovatelu se najednou zacinaji obevovat tyhle famy ... velmi verohodne, kdyz v nich nesedi sebezakladnejsi datace mirda pravdepodobne cerpal od pohadkaru typu David Icke lide jako on nebo Jordan Maxwell jsou jen dalsi zidovske marionety, verte mi ohaneji se spoustou kecu, ale ve finale pracuji pro Bilderbergery [smích] - vite co nasralo zidy tak, ze vyhlasili Nemecke risi valku v roce 1933? znarodnil jim (AH) Reichsbank - tiskarnu penez pro Nemecko, to je mimo jine nakrklo opravdu nejvic, tohle se neodpousti a pamatujte tihle lide nezapominaji (viz. car)

GEGEN NWO
GEGEN ZIONISM

192536

3.6.2009 6:42

RE: Děsná blbost.

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 192536

>...mirda pravdepodobne cerpal od pohadkaru typu David Icke lide jako on nebo Jordan Maxwell jsou jen dalsi zidovske marionety...
--------------
S uvedeným tvrzením jsem se setkal v mnoha článcích a z různých zdrojů. Lze předpokládat, že autoři historie jeden od druhého rádi opisují - asi jako žáci ve škole - ale pro odkaz nemusíme chodit příliš daleko. Nedávno zde na Zvědavci vyšel článek
"Dejiny Domu Rothschildovcov", kde pod letopočtem 1940 jsou uvedeni dva autoři a to Hansjurgen Koehler - kniha "Vo vnútri Gestapa" a Walter Langer - "Hitlerova myseľ". Oba autoři potvrzují původ Hitlerova otce Aloise. Další podobná zmínka Waltra Langera je v poslední kapitole "ALOIS A BASTARD JEW", kde se můžeme dočíst toto:
Těsně před zahájením války provedl "Úřad pro strategické plánování" vyšetřování původu Adolfa Hitlera. Walter Lander, který vyšetřování prováděl, uvedl ve své zprávě: "Povahově a inteligencí se Alois i oba jeho synové, Alois mladší a Adolf, jednoznačně řadili vysoce nad průměr všeobecné populace rakouského venkova. Jejich ambice a mimořádné politické schopnosti zapadají mnohem více do Rothschildových tradicí".
----
Osobně si myslím, že Hitlerův původ není až natolik důležitý, abychom zahájili nové a podrobnější pátrání v matričním úřadě Rakousko-Uherského impéria, přestože se jeden z historických badatelů touto cestou vydal a zjistil, že Andulka Schickelgruberová byla na pracovním úřadě ve Vídni skutečně jako služebná registrována a to na adrese, kde se nacházelo sídlo Rothschilda.

GEGEN NWO
GEGEN ZIONISM

192541

3.6.2009 10:57

RE: Děsná blbost.

pietroo 194.?.?.?

Reakce na 192541

Bylo by zajímavé provést genetickou zkoušku, vědecky to dnes každopádně jde zjistit. (Vzal by se genetický materiál Hitlerových příbuzných.)

192551

3.6.2009 11:31

RE: Děsná blbost.

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 192551

>Bylo by zajímavé provést genetickou zkoušku, vědecky to dnes každopádně jde zjistit. (Vzal by se genetický materiál Hitlerových příbuzných.)
------------
Dnes už by to žádný problém nebyl, ale jak získat genetický materiál od někoho, kdo má osobní zájem na tom, aby se tato skutečnost nikdy nedostala ven? Proto máme tolik verzí Aloisova původu. Kdyby se prokázalo, že byl Hitler Rothschildův potomek a oni si ho tam sami nastrčili, tak bychom tady měli okamžitě další miliony přeživších s nataženou rukou. Začali by se objevovat jako houby po dešti a tohle by se Rothschildovi asi moc nelíbilo?

192553

3.6.2009 22:44

RE: Děsná blbost.

Cerw 82.?.?.?

Reakce na 192541

vite kniha neni jen o svem obsahu ale take o tom kdo a co je ve skutecnosti jeji autor zac a jake ma cile a osobni pohnutky v tom se predpokladam shodneme, pokud tohle jsou vase "zdroje", jak rikam jsem opravdu velky skeptik, tak se na oba autory podivejme ... ponekud blize ...

Inside The Gestapo – Hansjurgen Koehler – 1940
ze zdroju k odkazanemu clanku ... 1940 je 7 let od vyhlaseni valky zidovstvem ... zde je anglicky co kniha obsahuje ... treba tady a nebo kdekoliv jinde
takze ve zkratce "autor", je zde hlavnim hrdinou vypraveni, ktery pred valkou pracuje pro Nemecko po cele Evrope a pred anslusem Rakouska je do teto zeme vyslan, aby sebral premierovi Rakouska slozku skryvajici Hitleruv zidovsky puvod ... na radu Heydricha zamestna prekrasnou hrabenku a ta se slozky zmocni a tim je Rakousko bezbrane a je anektovano ... autor se rozhodne utect z Nemecka potom co vidi v koncentracnich taborech co mohl videt v koncentracnich taborech? v letech 1936-1940 kdy udajne utekl prez Rakousko? ... o autorovi se nikde nedovite nejake blizsi udaje jen tento beletristicky brak, nehlede na prosty fakt, ze Langer z teto knihy cerpal coz je v textu take uvedeno - zaver takovy brak snad povazujete za historicky zdroj ci pramen? Ja nikoliv, ale proti gustu ... jedeme dal


Walter Charles Langer
The Mind Of Adolf Hitler – Walter Langer – 1943

tak tady je rada nekonzistentnich informaci tak s pravdou ven
Langer je zid - (narozen v jiznim Bostonu 1899 otec Charles Rudolph ... povsimete si zmeny jmena ... matka Johanna Rockenbach - nedavni emigranti z Nemecka) navic je to vystudovany psychoanalytik tzn. kompletni nalejvarna od pana Freuda - to v jeho nezaujatost a objektivitu rozhodne nemluvi ... v roce 1943 nevychazi zadna kniha vyse uvedeneho nazvu, ale v roce 1943 je pozadan svym starsim bratrem Williamem, ktery v te dobe pracuje pro OSS (predchudce CIA pokud nekdo tape ...), aby napsal "psychologickou analyzu AH" ta byla po dobu valky tajna tj. dostali se k ni urciti lide ale rozhodne ne verejnost k nahlednuti zde dle wikipedie completni online OSS report . Langer byl prvni osoba, ktera dostala PhD ale nemela titul MD ... proc ... K OSS jeste nutno dodat ze melo vlastni oddeleni a doktrinu pro tzv. "psychological warfare" (zajemci si dohledaji ... ano jsou to ti sympataci co jsou za tvrzenim o vysusenych hlavach, tetovane kuzi z veznu a stinitkach na lampy z veznu KT ...). Kniha vysla pod nazvem The Mind of Adolf Hitler: The Secret Wartime Report v BAsic Books v roce 1972 ... nikdy drive nebyla verejnosti znama ...

takze clovek zidovskeho puvodu, ktery pracoval pro vladu USA konkretne pro organizaci (OSS), ktera byla poverena vytvorenim mytu a demonizaci Treti rise, aby se americkym hochum snaze zabijelo, nam preci nebude lhat o svem nejvetsim a nejnenavidenejsim nepriteli (vyjma Jezise)... navic jak sam priz...Automaticky kráceno

192590

3.6.2009 23:07

RE: Děsná blbost.

Cerw 82.?.?.?

Reakce na 192590

jak sam priznava cerpa z knihy od autora o nemz se nedaji dohledat zadne udaje a ktery je sam totalne neverohodny ... BRAVO ...

opravdu hodlate verit zidovi ktery byl za sve badani odmenen postupem a poctami ... pokud by rikal neco, co by bylo v rozporu s Rotschildovskymi plany, myslite, ze by ho oterverene ci potaji neodstranili jako to udelali s radou zidu, kteri se odvratili od jejich piklu a zacali jit proti jejich planum jako Shahak, Koestler (zavrazden), Freedman, Bernstein (zavrazden) ... kolik pravdepodobnosti ma v sobe historka zida Langera z OSS, nebo mam rovnou rikat CIA? [smích]

velmi usmevna je vase poznamka o badateli co si to byl overit - jmeno datum misto (toho badatele) ... a pujdu tomu jedinci potrast rukou opravdu.
Rotschildovo sidlo ve Vidni, kde byla registrovana Maria Anna Schickelgruberová bylo na jake adrese prosim?

vzdy je treba jit ke zdroji v tomto pripade je zdrojem valecna propaganda z roku 1940 (tj. o puvodu z zida Rotschilda) ta povalecna od H. Franka, o ktere jsem psal prve pronika jen do ultraortodoxni krestanske propagandy, ta druha, o ktere s takovou chuti pisete vy, je obvykla pro tzv. hnuti hledacu pravdy (to je jen muj osobne pouzivany nazev pro komunity jako je zvedavec ci 9/11truth, jones a tucker atd. a kterych jsem rad clenem), ale jak rikam tyhle neoverene lzi mi vadi, zvlaste od lidi, kteri se zabyvaji odkryvanim zidovskeho supremacistickeho pokrytectvi a sami se stavaji siriteli jimy vytvorenych lzi! Pro me osobne vice nez smutne.

pokud pan Stwora dovoli pokusil bych se to sesumirovat do clanku bez hrubek a gramatickych chyb [smích]

tato reakce nebyla namirena proti nikomu osobne jde mi jen o objektivni posouzeni faktu a objektivity cele veci, ktera po prozkoumani zdroju ani tak nekulha, jako spise pada na usta ...

pozdrav panu Mirdovi

GEGEN NWO
GEGEN ZIONISM

192591

4.6.2009 1:17

RE: Děsná blbost.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 83.?.?.?

Reakce na 192591

V knize Diktátor,démon,demagog od Rakušanky Sigmundové je vyvrácena řada převážně předválečných levicových mýtů a pomluv opakovaných jistými médii podnes (Hitlerova předválečná bída, malíř pokojů, zahlazování stop po předcích apod.).
Zmiňuje se i o údajném židovském původu otce - potvrzuje výše zmíněné o Frankově bajce o židu Frank(!)enbergovi a k Rotschildovi dodává, že je dost nepravděpodobné, že by nikoli nemajetná Schickelgruberová, která měla jistý menší příjem z dědictví a ani nesáhla na svoje peníze uložené v záložně, šla sloužit do Vídně, což dělaly jen ty nejchudší venkovanky. Argumentuje též absencí vrchnostenského povolení k opuštění panství, které tehdy bylo údajně potřeba.
Za nejpravděpodobnějšího Hitlerova děda pokládá Schickelgruberové švagra.

192601

4.6.2009 5:21

RE: Děsná blbost.

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 192591

... ale jak rikam tyhle neoverene lzi mi vadi, zvlaste od lidi, kteri se zabyvaji odkryvanim zidovskeho supremacistickeho pokrytectvi a sami se stavaji siriteli jimy vytvorenych lzi! Pro me osobne vice nez smutne.
--------------------------------
Přiznávám svojí nepozornost v ověřování věrohodnosti svých zdrojů. Sám tady osobně nabádám k opatrnosti při šíření informací a připomínám, že kniha se neposuzuje podle její obálky, ale především kdo je autor a jaké má důvody k tomu, co napsal. Nepovažoval jsem informace o Hitlerově původu za velice důležité, proto jsem se tím podrobně nikdy nezabýval a jak lze pozorovat, opisuji bez hlubšího uvažování. Hitlerův původ však rozhodně nemá a neměl vliv na chod dějiných událostí, přestože on sám se ho snažil zakrýt. Myslím si ovšem, že ho tahle skutečnost nijak nemohla zdiskreditovat, spíše naopak. Proč taky? Nicméně díky za upozornění a příště si dám pozor. Děkuji rovněž Méďovi. Jinak bych neměl tuhle příležitost rozšířit si svoje vlastní obzory.

192606

4.6.2009 17:58

RE: Děsná blbost.

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 192606

ptejme se spíše, jak se Hitler dostal k mocičerná perla nakonec: po té, co byly v září 2008 odtajněny dokumenty sovětské rozvědky, bylo z nich zjištěno, že "Moskva nabídla před Mnichovem Francii a Británii vojenskou spolupráci proti Hitlerovi, do níž byla připravena nasadit pět tisíc tanků. Francie a Británie však - uvedl S. Ivanov - obětovaly Československo v naději, že to nasměruje Hiltera do války proti SSSR, což se také stalo".(!!!!)
[bliji] [bliji] [bliji]zdroj: právě vyšlé číslo 122 měsíčníku Slovanská vzájemnost, str.4, odkazuje se i na obsáhlejší článek "Byl SSSR připraven pomoci?" uveřejněný v čísle 115 (listopad 2008)

192645

4.6.2009 19:20

RE: Děsná blbost.

steve 70.?.?.?

Reakce na 192645

.. naprosto stejne dnes s "radarovou situaci". Radar je Mnichov.
Pararela je az mrazive skutecna ! A krysy typu Vondra, Topolanek, Parkanova a spol. by meli stat pred celonarodnim soudem. Za zradu naroda - jediny trest. A trest verejny.

192653

5.6.2009 1:25

RE: Děsná blbost.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 192653

Nezapomínejme na "zásluhy" dnešních Svobodných a zvláště pak pana Payna. Tři židé ve vedení: Payne, Kuras, Bednář. Payne (mimo zvacího dopisu)také navrhl novelu §260 a §261 trestního zákona - přísnější tresty pro "popírače":

http://iuridictum.pecina.cz/w/Pop%C3%ADr%C3%A1n%C3...
http://www.volny.cz/jiri.payne/trz2.htm

192673

5.6.2009 3:14

RE: Děsná blbost.

steve 70.?.?.?

Reakce na 192673

Dekuji, Pane Pisateli v anonymite !! - za odkazy. Uz jsou v trezoru !! [oči v sloup]

192675

5.6.2009 7:57

RE: Děsná blbost.

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 192673

Ten, kdo si uzákonil svoji verzi historických průpovídek je jejich největším popíračem. [oči v sloup] [zmaten] [oči v sloup] [zmaten] [oči v sloup]

192694

5.6.2009 8:14

RE: Děsná blbost.

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 192645

ptejme se spíše, jak se Hitler dostal k moci
------------
Moje řeč. Tohle by nám i odpovědělo na dotaz, jakou značku auta Hitler používal? [chechtot]

> černá perla nakonec: po té, co byly v září 2008 odtajněny dokumenty sovětské rozvědky, bylo z nich zjištěno....
----
Zajímavé info. Některé dokumenty KGB se dostaly ven už v roce 1991. Ještě před oficiálním odtajněním. Zde se nabízí otázka, proč se vlastně historické dokumenty zatajují? Z čeho mají všichni strach? Lumpové to jsou a váleční zločinci. Na všech stranách fronty a především ti, kteří ty války naplánovali a posléze na nich vydělali obrovské prachy. Čím více zničených měst a zničené vojenské techniky, tím to více cinká v měšci. I to drastické snížení lidské populace se počítá do válečných úspěchů. [pláč]

192696

3.6.2009 11:37

RE: Děsná blbost.

smoke 194.?.?.?

Reakce na 192536

Bude to znít asi dost tvrdě pro NS fans, ale Hitlerův národní socialismus skutečně nebyl onou opozicí židozednářů, nýbrž jejich vítaným nástrojem k rozdělení a zničení Evropy, kterou pak po skončené válce bylo možné kompletně ovládnout liberalismem a bolševismem bez jakéhokoli odporu. Nemusím ani zmiňovat všechny finanční a obchodní vazby, stačí se jen pozorně podívat na jeden zajímavý obrázek dobové propagandy (1.máj - výročí založení Weishauptových Illuminátů).

Vložený obrázek

192554

3.6.2009 14:51

RE: Děsná blbost.

serpico 77.?.?.?

Reakce na 192554

ten obrázek mi připomněl vlajku bývalé NDR...

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_East_Germany.svg

možná by to mohlo mít nějakou spojitost...

192564

3.6.2009 23:13

RE: Děsná blbost.

Cerw 82.?.?.?

Reakce na 192554

email ravenis@seznam.cz

poslete mi prosim zdroj a rok vyveseni ci vzniku tohoto plakatu

popripade nejake zdroje ci citace o planu na vytvoreni Treti rise z rad zednarstva a ted nemam na mysli Thule ale Illuminaty

(o Thule melo a ma NS pomerne jasnou predstavu pokud jste kdy cetl MK ci nekterep projevy AH na tohle tema vite co mam na mysli)

GEGEN NWO
GEGEN ZIONISM

192592

6.6.2009 0:25

RE: Děsná blbost.

smoke 89.?.?.?

Reakce na 192592

O financování Hitlerovy strany a pozadí příprav 2.světové války vypovídá např. trockista a illuminátský agent Rakovskij při výslechu Stalinovou NKVD. K tomuto doporučuji knihu J.Rothkranze - Diktatura humanity, ke stažení na http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/

Pro zajímavost už v roce 1871 píše Albert Pike Giuseppe Mazzinimu svůj plán na tři světové války a další revoluce. V něm se o 2. světové válce dozvídáme toto:
"Druhá světová válka musí být podnícena využitím rozdílů mezi fašisty a politickými sionisty. Tato válka musí být vyvolána, aby byl zničen nacismus a aby byl politický sionismus dostatečně silný k vytvoření svrchovaného státu Izraele v Palestině. Během druhé světové války se musí stát mezinárodní komunismus dost silný na to, aby vyvážil křesťanství, které bude poté omezováno a drženo pod kontrolou do doby, než jej budeme potřebovat pro závěrečné sociální kataklyzma."

192739

6.6.2009 14:03

RE: Děsná blbost.

serpico 77.?.?.?

Reakce na 192739

sorry ale těmto informacím nevěřím...
to už je trochu moc i na mě

192755

7.6.2009 15:17

RE: Děsná blbost.

Cerw 82.?.?.?

Reakce na 192739

o Pikove dopise jsem jiz cetl ale ten jen ukazuje ze NS neni dilem iluminatu a proto musi byt znicen aby jim nestal v ceste ...

co se tyka pana Rothkranze je to predstavitel prave one ultraortodoxni krestanske propagandy o ktere jsem se zminoval, pro me osobne ne prilis duveryhodny zdroj

v Risi mela krestanska cirkev (bez ohledu na denominaci) velkou podporu a prijde mi ze od konce valky se od spoluprace s narodnim socialismem snazi "ocistit" a to velmi casto za pomoci lzi, vrcholem teto "denacifikace" cirkve katolicke se stal 2. vatikansky koncil ... a vsichni vime jaka to byla pohroma staci se podivat na stav cirkve dnes ... des

GEGEN NWO
GEGEN ZIONISM

192782

3.6.2009 23:15

RE: Děsná blbost.

Cerw 82.?.?.?

Reakce na 192554

a jeste se primlouvam za vyfiltrovani del vylozene stupidniho charakteru a zprofanovane provenience ci puvodu ...

chci fakta

192593

2.6.2009 20:36

RE: Děsná blbost.

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 192500

"pitomého a antisemitského"

pitomého a antisemitského je argument vyvracející vše co je v článku napsaného a argumentovaného? Ja já bych chtěl být tak jednoduchý jako Vy!!! [velký smích]

192522

3.6.2009 12:06

RE: Děsná blbost.

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 192500

Je vidět, že o tom celkově víte naprostý prd. Studujte, studujte a jednou možná poznáte, co je antisemitismus a kolik mají semiti společného s Chazary. Tolik k vašemu "příspěvku". [chechtot]

192556

3.6.2009 12:40

RE: Děsná blbost.

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 192556

>Je vidět, že o tom celkově víte naprostý prd.
-----------------
[chechtot] [chechtot] [chechtot] Další takový notoricky nechápavý. [velký smích]
Těch se nám tady poslední dobou začíná v diskuzích pohybovat povícero. [velký smích]

192558

2.6.2009 14:51

.

cyp 195.?.?.?

Když se dívám na "diskuse" na Novinkách a jinde (nemám na mysli Zvědavce), tak zjišťuju, že většina českého národa je spolek hlupáků a primitivů, který si nezaslouží nic jiného než tuhou totalitu, popřípadě redukci stavu. Opravdu se mi zvedá kufr z některých lidí. A jak víme, krásně funguje kolektivní vina a trest, takže raději přijmu trest za idioty a nechám se anihilovat s nimi. Pokud bych si mohl vybrat, jestli budu žít s miliónem chytrých lidí, nebo 7 miliardami hlupáků, raději volím ten milión.

192503

2.6.2009 15:23

RE: .

Robocrep 217.?.?.?

Reakce na 192503

>Pokud bych si mohl vybrat,
>jestli budu žít s miliónem chytrých lidí, nebo 7 miliardami
>hlupáků, raději volím ten milión.

Tedy stejně jako zvolili Rotschildi? [vyplazený jazyk]

192506

2.6.2009 15:32

RE: . dovolim si parafrazovat Schweika

Gösta z mosta chaian (zavináč) seznam (tečka) cz 158.?.?.?

Reakce na 192503

Kdyby byl na světě každej chytrej, byl by z toho každej druhej úplně blbej. [smích]

192508

2.6.2009 17:15

RE: .

dodo 88.?.?.?

Reakce na 192503

A v tom je ten zakopaný pes. Pokud by sis mohl vybrat; ty si ale vybrat nemůžeš. To za tebe udělá ne ten milion chytrých, ale těch několik mocných, kteří pořád umí to kouzelné - rozděl a panuj. Ono totiž mít čas na pikle jako mají ti mocní, při dennodenním úsilí o místo na Slunci, je požadavek pohříchu nesplnitelný a proto není divu, že se nejen ten spolek český, jeví jako banda primitivů. A nic na tom nezmění ani moderní komunikační technika internetu. Ta je jen virtuální, ale k akci jsou nezbytné skutečné bytosti, které na rozdíl od bezbřehé virtuality mají k realizaci jen velmi omezený časoprostor a motivaci.

192518

2.6.2009 19:36

RE: .

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 192518

Takhle jako Vy, by asi měl vypadat správný rozkladný element, pesimismem naložený až po okraj, který běhá z jedné diskusní větve do druhé a šíří ten pesimistický hnůj. Nic se nedá dělat, protože nemůžete kout pikle jako oni. To ale potřebujeme? Jaký svět by takoví pionýři přinesli?
Zdá se, že vy nic kloudného nevymyslíte, tak to tady netapetujte těma pesimistickýma sračkama a dejte si pauzu.

192519

2.6.2009 22:05

RE: .

Boletus majakuka (zavináč) seznam (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 192518

Je to obtížné,ale vybrat si mohu [smích]. Přes všechny předsudky...dav je složen z jednotlivcu...A shodou okolností...to jsou lidé....podle všeho...soudím.

192530

2.6.2009 21:56

RE: .

Boletus majakuka (zavináč) seznam (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 192503

Propaganda je mocná...Pozor na ni... [smích]

192528

2.6.2009 22:09

RE: .

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 192528

má moc jen nad tím, kdo ji akceptuje, v tom je jádro pudla

192531

2.6.2009 22:21

RE: .

Boletus majakuka (zavináč) seznam (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 192531

Ovšem že...Malomyslnost je zbraň....Zrovna jako osamělost... [mrknutí jedním okem] .
Propaganda má mnoho forem...A jak vidno...Jest účinná.

192532

3.6.2009 15:29

RE: .

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 192532

Například ta na Zvědavci, že?

192567

3.6.2009 19:11

RE: .

steve 70.?.?.?

Reakce na 192567

.. nejen na Zvedavci. Trochu strpeni a presvedsis se sam z kterych mist vzesla pravda a odkud pribehla propaganda. Bude jenom na tobe jestli budes natolik zodpovedny vuci sam sobe, aby jsi mel schopnost a snahu videt pravdivou skutecnost. Muze to bolet, je to nepohodlne, bori to dusevni jistoty. Da se to "nevidet a neslyset", kdyz zavres oci a ucpes usi.
Budes mit svuj svet, ale nebude to skutecny svet. Pravdivy svet je mnohem jednodussi - nemusi si pamatovat lzi !!

192584

3.6.2009 7:48

Chazari.

Roman 89.?.?.?

Muzete mne nekdo vysvetlit, proc by Rotshildove a nevim jeste
jaci Chazari delali do NWO a meli tendenci byt vyvoleni, kdyz
skutecnych potomku Mojzise, Salamouna atd. je jenom 10%???
Myslim tim, proc by tihle "poturcenci" (v Uhrach v dobe Turku odebrane deti z domaciho obyvatelstva a vychovane Turkama, rikalo se, ze horsi nez samotni Turci),proc by teda se staveli do pozice
vyvolenych, kdyz jenom pritahli nekde z Kazasskych a jinych ruskych stepi? Jakou roli tam hraji Ti skutecni potomci Salamouna?
Ma z Vas nekdo pro toto vysvetleni, resp.link?

192544

3.6.2009 16:46

RE: Chazari.

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 192544

Protoze moc je mnohem mocnejsi droga, nez nejaka rasa nebo narod. Beda, kdo se stane zavislakem moci. Velmi vystizne to vyjadril Tolkien prstenovymi prizraky. Samozrejme materialista muze byt naprosto klidny, na rozdil od skutecne vericiho. Pravda duchovno se v lidech casto zacne probouzet vice k zivotu, az kdyz se zivot ten materialni dostane blizko ke konci. Vyjadreno nedokonalym jazykem, at se do me nepusti pratele s dotazy typu, at jim sdelim co ze to vlastne je ten cas?

192575

3.6.2009 8:34

Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Jarmila 83.?.?.?

Mě by zajímalo, zda Rothischildové spolupracují s Rockefellery, nebo zda spolu naopak soutěží. Nejprve si připomeňme, co všechno Rockefellerové ovládají. Dobře to má na svém webu sepsané pan ing.Chromík:
http://chromik.wz.cz/49dynastie.html
Poslední dobou zjišťuji, že pěticípá hvězda (znak Rockefellerů a znak Lucifera) se vyskytuje snad už úplně na všem. Dokonce i na plastových kelímcích v letadle. Značkují si snad Rockefellerové svůj majetek tímto způsobem? Vymezují si své teritorium proti Rothischildům?

Nejen Děripaska je ekonomickým vojákem Rothischildů. Já bych si tipla, že i „náš“ miliardář Kellner je jejich poslušným služebníčkem. Tuhle se v MFD chlubil, že má nachystáno 40 miliard na výhodný nákup nemovitostí, až bude „krize“ kulminovat.

192546

3.6.2009 11:06

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Simča 213.?.?.?

Reakce na 192546

Myslím si, že Rothschildové a Rockefellerové zatím naoko spolupracují, ale je jen otázkou času, kdy se plně projeví konkurence mezi těmito dvěma rody... Moc pěkně to přirovnal A. Clauss ve své přednášce ( http://video.google.com/videosearch?q=A.Clauss&emb=0&aq=f#q=A.Clauss&emb=0&aq=f&start=10 )ke hře MONOPOLY. Jen jeden může vyhrát a to si přece nenechá ujít. V konečném důsledku budou stát proti sobě i jednotliví členové rodiny, která "zvítězí"... [bliji]

192552

4.6.2009 6:54

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Jarmila 83.?.?.?

Reakce na 192552

Já si myslím, že ti óbrboháči mají v tom svém podnikání a zabírání světového majetku určitý řád, který jim diktuje těch pár nejvyšších skrytých vládců světa ze svých zednářsko-iluminátských lóží. Že prostě ani členové rodin rothschildovské a rockefellerové dynastie si nemohou dělat co je napadne- ale musí respektovat hranice podnikání a teritoria jiných majitelů. Nápadné je u těchto óbrboháčů i to, že jsou u nich ženy vyloučeny ze světového podnikání, takže zdá se, pořád platí příkaz zakladatele rothschildovské dynastie, že ten obrovský majetek mají rozmožovat a obhospodařovat výhradně muži.

192609

3.6.2009 11:52

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 192546

>Mě by zajímalo, zda Rothschildové spolupracují s Rockefellery, nebo zda spolu naopak soutěží.
-----------------
Obě rodiny jsou pokrevní příbuzní a spolupráce je jistě vzájemná. Rothschild finančně pomohl založit Rockefellerovu firmu Standard Oil Corporation, což je nyní Exxon Mobil:

Vložený obrázek

Rovněž ho později zapojil do bankovnictví. David Rockefeller je majitelem banky Chase Manhattan, která zase patří do filiálek FED-u. Rockefeller poskytl "zdarma" pozemek na vybudování sídla OSN, což již od samého založení bylo myšleno jako jedna světová vláda. Proslýchá se, že Rothschild má pod kontrolou agenturu Mossad a Rockefeller zase disponuje se CIA, ale samozřejmě si navzájem vypomáhají. Jejich partnerství bych přirovnal jako levé a pravé přední kolo jedné káry, která má na dveřích nápis NWO.

192555

4.6.2009 7:08

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Jarmila 83.?.?.?

Reakce na 192555

Asi to tak skutečně bude, že oba rody spolu spolupracují a jsou pokrevně spřízněné. Ovšem já jako stará drbna bych ráda přesněji věděla, kdo si koho vzal, s kým se kdo oženil, či která se za koho vdala.[smích] Vzpomněla jsem si, že Sarkozy měl s tou svou krasotinkou Karlou svatbu v Rockefellerově domě. Oni jsou fakt všichni vzájemně různě propojeni jako jedna rodina a jako správní paraziti již několik staletí společnými silami vysávají své poddané, daňové poplatníky.[naštvaný]

192612

4.6.2009 8:10

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 192612

>...Ovšem já jako stará drbna bych ráda přesněji věděla, kdo si koho vzal, s kým se kdo oženil, či která se za koho vdala.
------------
Je toho moc na podrobnější výklad. Jedna z Rothschildových dcer v mládí oslepla (je to na YouTube a nemohu to najít). Je vdaná za jednoho z mimo-okružního klanu. Mají spolu tři děti. Rodina Jacoba Schiffa je s Rothschildy propletena již od samotného začátku z Německa (1770), kde obě rodiny společně pobývaly v jednom domě. Rodina Wrburgů jak-by-smet. Pravnuk Jacoba Schiffa, Drew Schiff si vzal za ženu dceru Al Gore - Karenna. Mají spolu dvě děti a žijí momentálně v New York City. On je lékařem a Karenna je právničkou. Více drbů TADY. A tady je ten nejmladší, dnes již třicetiletý David de Rothschild při svém putování na severní a jižní pól.

192617

4.6.2009 8:21

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 192617

Stránka s fotografií Davida de Rothschilda v odkazu na National Geographic už zmizela, ale našel jsem to ve svém archivu TADY. Pokračování příště. [smích]

192619

4.6.2009 8:26

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 81.?.?.?

Reakce na 192619

Dobrý odkaz. Takže on je vlastně ten David Rotschild dobráček pečující o životní prostředí [velký smích] [chechtot]

192620

4.6.2009 9:22

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 192620

>Dobrý odkaz. Takže on je vlastně ten David Rotschild dobráček pečující o životní prostředí...
--------------------------------
Já si myslím, že ho vystrašil Al Gore s jeho globálním oteplováním. Davidův bratranec Drew Schiff je zetěm Al Gora a tak slovo dalo slovo a aby se zapojil celý svět do řešení této nastávající "katastrofy", Al Gore dostal za jeho filmového strašáka "Inconvenient Truth" Nobelovku a pokud si pamatuji, tak aby se to ještě více rozkřiklo, tak to dali i OSN. Jinak David de Rothschild měl osobní webovou stránku a ta rovněž zmizela. Bylo tam i fórum pro veřejné názory. Jsme tady pod článkem o Rothschildech, tak to sem dám.

Nejmladší potomek rodiny Rothschildů, tehdy 28-letý David de Rothschild zorganizoval průzkumnou výpravu (Top of the World Arctic Expedition) a v roce 2006 prošel křížem Antarktiku, později Grónské ledovce a poté se vydal na severní pól. Své poznatky z cestování uvedl na stránkách National Geographic, kde sděluje: "člověk nemusí být vědec, specialista na ledovce a nebo na ledovcová jádra, aby si uvědomil, že tam, kde mají být ledovce, jsou nyní otevřená moře a toto zaručeně oznamuje "katastrofu".

V jiné části David R. pokračuje: "Naše planeta je nemocná...děláme opravdu všechno, co je v naších silách? Pokud náš zachranný boj o planetu prohrajeme, tak jsme prohráli všichni a jednou provždy. Věřím, že řešení najdeme...máme na to technologie. Co nám však chybí, je společný zájem. Historie nám však ukázala, že společným zájmem lze překonat jakékoliv překážky a dokázat vynikajících výsledků.

David de Rothschild je zakladatelem nezávislého hnutí - Ztvárnění budoucnosti, zaměřené na studia životního prostředí, ekologie a reformy společnosti. Na své webové stránce "Adventure Ecology" (ekologické dobrodružství), se zaměřuje především na motivaci školáků a říká: "Chci toto téma vytvořit pro děti natolik zajímavé a poutavé, že se nikdo nebude nudit, nikoho to neuspí a děti to příjmou, jako dobrodružství k záchraně planety. Nepodceňujme bezmezné dětské nadšení, jejich energii a optimismus v hledání nápravných řešení. Toto je nutné podchytit, dokud děti neztratí zájem".

Já bych to nazval: "Z nouze cnost". David spoléhá na společné úsilí k záchraně naší planety [smích], jenže ta blížící se katastrofa není globální oteplování, ale případná globální nukleární válka.
Pokud najdu videa z Davidovy přednášky, dodám semhle.

192621

4.6.2009 11:52

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

hestroy 90.?.?.?

Reakce na 192621

No vidíš, Mirdo... Všichni se obouvaj do Rothschieldů, jací to jsou šmejdi, když financovali všechny války v posledních několika stoletích, a přitom to jsou slušný lidi, kteří své skromné majetky nepřevyšující 70% světového bohatsví věnují na záchranu plaety, která se evidentně otepluje tak, že každou zimu dosahuje stále nižších a nižších teplot. [mrknutí jedním okem]

192629

5.6.2009 7:09

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

steve 70.?.?.?

Reakce na 192629

Hestroy - nevim proc , ale od srdce jsem se zasmal ? [chechtot] [chechtot]
Diky !!

192685

5.6.2009 7:47

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 192629

>...věnují na záchranu planety, která se evidentně otepluje tak, že každou zimu dosahuje stále nižších a nižších teplot.
-----------
On je s tím David přímo posedlý. Už toho hodně procestoval (kdo mu to asi platí?, možná letní brigády?) a stále je vestřehu, kdy se tady všichni uškvaříme. Jde mu o kejhák. Alespoň si to myslí a tak vystoupil z anonymity a škemrá lidskou společnost o pomoc. Uvidíme, co se z něho vyklube? Zatím počkáme s tou dlažební kostkou. Co říkáš? Ani já to oteplování nijak nepozoruji. Byl to blaf a znám podrobnosti, jak to vzniklo. To rozpouštění ledovců na geo-pólech není směrodatné. To je pravidelně se opakující úkaz a Davidovi se z toho roztřepala kolena. [velký smích]

192690

5.6.2009 9:18

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

steve 70.?.?.?

Reakce na 192690

Uvidíme, co se z něho vyklube? Zatím počkáme s tou dlažební kostkou. Co říkáš
----
Noo, ja teda nerad Vam tady vchazim do diskuse, protoze ta otazka "co rikas" nejde tak nejak na me, ze ano ..

Presto vsak bych ho tou dlazebni kostkou prastil radeji hned, at se radeji nic neklube. Jistota je jistota a co muzu udelat dneska - neodkladam na zitra.
..a taky mam rad "kde jsou ti pani - na hrbitove zakopani"

.. a nebudou zadne expedice. Plasi tam Eskymaky, tuleni nosi jarmulky a Antarkticka banka je vykradena ...
----
link na to nemam, server nejede, David s Gorem ukradli kabel ..

192698

5.6.2009 15:34

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 192698

>...Noo, ja teda nerad Vam tady vchazim do diskuse, protoze ta otazka "co rikas" nejde tak nejak na me, ze ano ..
-------------
Steve jsi kdykoliv vítán. [smích] Tolik srandy, než ses ty v diskuzích objevil, tolik tady ještě nebylo.

>Presto vsak bych ho tou dlazebni kostkou prastil radeji hned, at se radeji nic neklube. Jistota je jistota a co muzu udelat dneska neodkladam na zitra.
-------------
Já vím, parazit je vždycky parazit. K tomu byl vychován a vypěstován. Po celé generace parazitují na planetě. Organizují války, dosazují si ochotné prezidenty a ty nepohodlné mafiánským způsobem nechají zavraždit. Politické dění na planetě je pro ně jenom šachová hra na světové šachovnici pro zachování a neustálé zvětšování vlastního majetku a posilování moci.

Na druhou stranu, zázraky se dějí a možná se David zase tolik "nepotatil"? Záleží na tom, kdyby to, co dělá, myslel upřímně a od srdce. Spíše si myslím, že naletěl na Gorovy oteplovací bubáky a že mu z toho začalo strašit v hlavě a má strach o vlastní přežití. Sám to tvrdí s poukazem na Al Gorovy bubáky a volá po spolupráci lidstva na záchranu najednou i naší planety. "Společně to dokážeme", jak tvrdí.

Když má takovou moc na planetě, proč nezastaví ty nekonečné války????? Stačí malá rodinná debata, svolat strejce, bráchy, bratrance a tátu k jednoumu kulatému stolu a přikázat: "Už by to snad stačilo, vy pitomci. Copak nevidíte, co jste způsobili, vy psychopati jedni? Jeden vedle druhého(!!!) Peněz jste si nahrabali, že už to ani naše pátá, ještě nenarozená generace není ani schopna utratit"...(následuje několik silných ran pěstí do kulatého stolu na zdůraznění vážnosti)... "stejně se vám ten NWO nepodaří, takže končíme pánové". Rozdat úkoly a navrátit planetu zase do "normálu". Rozpustit Bilderbergy, poslat Davida Rockefellera do důchodu někam na pustý ostrov, ať už si konečně odpočine atd., atd. Vrátit sdělovací prostředky lidem do vlastních rukou a k vlastní potřebě, tak jak by to mělo ve skutečnosti být. Omluvit se celému světu, se slibem, že se to už víckrát opakovat nebude".

Řešení je spoustu. A pokud to mladý David nevidí, tak je jenom ubohý pokrytec a naši spolupráci si nezaslouží. My ty parazity nepotřebujeme, ONI potřebují nás.
[mrknutí jedním okem]

192717

5.6.2009 17:02

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Jarmila 83.?.?.?

Reakce na 192717

To je nad slunce jasné pane Mirdo, že ten mladý David je jen pouhý pokrytec. On si jen dělá dopředu alibi, aby pak mohli vymlátit půlku lidstva s tím, že lidstvo škodilo planetě a tudíž bylo nezbytné upravit jeho počet, aby se planeta znovu zpátky ozdravila a přestala se oteplovat.

Vy jste tady hodil plno linků, tak já tady rovněž hodím něco o Rothschildech. Je s podivem, že slovenská státní televize pustila do éteru něco, co by česká televize nikdy neudělala:
http://www.tvina.sk/index.php?program=11&video...

192727

6.6.2009 7:27

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 192727

>To je nad slunce jasné pane Mirdo, že ten mladý David je jen pouhý pokrytec.
----------
Pokrytec to rozhodně bude i když to, co dělá na "záchranu" naší planety, myslí naprosto upřímně. Samozřejmě, jedná se mu především o vlastní přežití. Zcela určitě, kdyby do něho dostatečně hučeli Henry Kissinger a David Rockefeller o nezbytné nutnosti snížení lidské populace, jinak nikdo nepřežije, tak se zapojí i David. Musela byste vidět to Davidovo nadšení, s jakým to všechno dělá. A dělá to velice dobře. Je na té správné cestě, to znamená, že si uvědomuje, kde se musí provést životně důležitá změna. Např. se soustředí na výhradně organické pěstování potravinářských produktů, na přírodní léčiva, alternativní zdroje energie atd. Pro zajímavost - na druhou stranu ale vůbec nepoukazuje na ropný průmysl, jako jeden z hlavních světových problémů a to proto, že je ropný průmysl z velké části v rodinném vlastnictví.

Ještě několik drbů. V těch videoodkazech je Davidův táta Evelyn a také jeho nevlastní matka Lynn Forester. Ona bude mít teď pětačtyřicet a Evelyn devětašedesát. Davidovi je letos třicet. Seznámil je na schůzce Bilderbergů Henry Kissinger a Lynn je jeho třetí manželka. Měli svatbu v synagoze a Lynn převekslovala z křesťanství na judaismus. Myslím, že následující info bylo v tomto článku. Oba rozjeli potravinářský průmysl v Indii. Vlastní ovocnářské a zeleninové továrny na pěstování a zpracování těchto produktů. Jen tak pro zajímavost. Tady v Kanadě jsem nedávno koupil okurky s nálepkou "Polskie ogorki" a je to "Made in India", takže u Rothschildů ve fabrice a pod falešným názvem. Polské okurky jsou zde velmi populární a snadno se prodávají. Tak proto.

>...Je s podivem, že slovenská státní televize pustila do éteru něco, co by česká televize nikdy neudělala...
-------
Všimnul jsem si toho již dříve a je to velice příjemné zjištění. Alespoň naši bratři/sousedé si zachovávají zdravé jádro. Ještě si paní Jarmilo všimněte, že jim to běží na ruském serveru. Jistota je jistota. V Rusku to už nemají Voldemorti pod tou jejich debilní kontrolou, jak to bylo za Jelcyna a jako je to teď u nás v ČR a možná i na Slovensku.

192749

5.6.2009 7:27

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 192621

- Doplnění -

Následující videa zobrazující několik členů klanu Rothschildů jsou vesměs pěti až desetiminutová a v angličtině.


Rothschilds and the billionaire gang of four
. Ve videu je roztržka mezi Rothschildem a Rockefellerem, kdo je tady na planetě šéfem? Dozvíte se pravdu o koncentračních táborech, oba se dohadují, kdo vykecal pravdu o 9/11. Pozor(!!!) Jen pro otrlé a odvážné duše. Ve videu uvidíte nahotu, utnuté hlavy a hodně krve.

Rockefeller vs. Rothschild
(pětimunutové video v angl. s
čínskými titulky).
Kdo je tady na planetě skutečným šéfem.

Rockefellerovo impérium
.

Evelyn de Rothschild o finanční krizi


Lynn Forester de Rothschild on CNN


Environmental Scam


Global Warming


Climate Expedition


Adventure Ecology

192686

5.6.2009 7:03

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Jarmila 83.?.?.?

Reakce na 192619

Díky za další informace pane Mirdo, tak už je mi všechno jasné.[smích]

192683

5.6.2009 7:54

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 192683

>Díky za další informace pane Mirdo, tak už je mi všechno jasné.
---------
Jenom škoda, že je to všechno v angličtině. Česky by to bylo mnohem zajímavější [chechtot] To je jenom kamarádské šťouchnutí a budíž by to bylo i malou motivací ke studiu jazyků? [mrknutí jedním okem]

192693

5.6.2009 7:31

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 192617

>...Jedna z Rothschildových dcer v mládí oslepla (je to na YouTube a nemohu to najít). Je vdaná za jednoho z mimo-okružního klanu. Mají spolu tři děti.
----
Oprava. Mají spolu doposud dva syny. Tady je odkaz:
Jennifer Rothschild, rozpráví o těžkostech života se svou slepotou
.

192688

4.6.2009 20:57

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Cerw 82.?.?.?

Reakce na 192612

Rockefeler v 19. stoleti zacinal v americe jako agent pana Rotschilda (myslim Nathana) pomahal zde vytvorit kazdou centralni banku ktera za ty roky do 1913 vznikla a u stvoreni FEDu onoho roku na Jekyll Islandu byl taktez ... je to jedna banda - myslim si osobne, take spolu jsou v Bilderbergu a dalsich zidozednarskych organizacich ...

192659

5.6.2009 7:07

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Jarmila 83.?.?.?

Reakce na 192659

Ano, je zcela zřejmé, že nejvyšší světoví óbrboháči svorně spolu spolupracují a postupují proti zbytku světa jednotně vpřed. Kdyby tomu tak nebylo, tak bychom se často dočítali o tom, jak mnozí z nich byli zavražděni nebo zemřeli záhadnou smrtí.

192684

5.6.2009 16:37

RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů

Cerw 82.?.?.?

Reakce na 192684

jsem tehoz nazoru [smích]

192724

3.6.2009 9:53

Zaujimavy pohlad na svet.

prculik prculik (zavináč) seznam (tečka) cz 129.?.?.?

V pripade, ze budem brta spomenute informacie ako fakty(nemam cas ani chut si ich overovat), tak mi neostava iba zatlieskat rodine RothSchild a gratulovat im k uspesnemu tazeniu. Jedine, co mi vadi na clanku je to, ze autor preplieta fakty so svojimi(alebo niekoho) nazormi. A zakladny ton tychto nazorov je, ze snahy tejto dynastie smeruju proti Rusku. Toto mi nerpide profesionalne. Pokial sa bavime o mocichtivej dynastii, tak je to OK. Asi tak ako to vidime v dejinach: kazda vladnuca "dynastia" sa snazila o svetovladu. Mozno je Rusko naozaj dalsou "obetou", ale odkial to autor ma?

192550

5.6.2009 7:28

RE: Zaujimavy pohlad na svet.

steve 70.?.?.?

Reakce na 192550

Mozno je Rusko naozaj dalsou "obetou", ale odkial to autor ma
.. asi to ma z hlavy, protoze v Rusku by si mohli hodne nakrast.
Nebo jsi snad videl zida jit krast tam, kde nic neni ?? [smích]

192687

Příspěvků: 87

02.06. 03:45 kozoroh  Američani neumějí číst, kdyby uměli, nebyli by tam, kde jsou dnes.
02.06. 11:02 Silencer  RE: Američani neumějí číst, kdyby uměli, nebyli by tam, kde jsou dnes.
02.06. 12:09 dodo  RE: Američani neumějí číst, kdyby uměli, nebyli by tam, kde jsou dnes.
02.06. 15:58 Maut  RE: Američani neumějí číst, kdyby uměli, nebyli by tam, kde jsou dnes.
03.06. 02:28 kozoroh  RE: Američani neumějí číst, kdyby uměli, nebyli by tam, kde jsou dnes.
03.06. 13:17 insider  RE: Američani neumějí číst, kdyby uměli, nebyli by tam, kde jsou dnes.
02.06. 09:58 Peter Micko  http://www.europskenarody.info/rothschildovska_chobotnica.html
02.06. 11:18 hestroy  Vynikající článek
02.06. 12:22 serpico  RE: Vynikající článek
02.06. 12:25 dodo  RE: Vynikající článek
02.06. 13:27  RE: Vynikající článek
02.06. 16:36 dodo  RE: Vynikající článek
02.06. 20:18  RE: Vynikající článek
02.06. 20:41 MedaBeda  RE: Vynikající článek
02.06. 15:08  RE: Vynikající článek
03.06. 06:26 Rene Bartosek  RE: Vynikající článek
03.06. 15:54 insider  RE: Vynikající článek
06.06. 04:29 p  RE: Vynikající článek
02.06. 14:42 Borek  Děsná blbost.
02.06. 15:13  RE: Děsná blbost.
02.06. 15:23 voyta  RE: Děsná blbost.
02.06. 15:34  RE: Děsná blbost.
02.06. 20:34 MedaBeda  RE: Děsná blbost.
02.06. 21:56 Cerw  RE: Děsná blbost.
02.06. 22:02 MedaBeda  RE: Děsná blbost.
02.06. 23:32 Cerw  RE: Děsná blbost.
03.06. 06:42 Mirda  RE: Děsná blbost.
03.06. 10:57 pietroo  RE: Děsná blbost.
03.06. 11:31 Mirda  RE: Děsná blbost.
03.06. 22:44 Cerw  RE: Děsná blbost.
03.06. 23:07 Cerw  RE: Děsná blbost.
04.06. 01:17  RE: Děsná blbost.
04.06. 05:21 Mirda  RE: Děsná blbost.
04.06. 17:58 MedaBeda  RE: Děsná blbost.
04.06. 19:20 steve  RE: Děsná blbost.
05.06. 01:25  RE: Děsná blbost.
05.06. 03:14 steve  RE: Děsná blbost.
05.06. 07:57 Mirda  RE: Děsná blbost.
05.06. 08:14 Mirda  RE: Děsná blbost.
03.06. 11:37 smoke  RE: Děsná blbost.
03.06. 14:51 serpico  RE: Děsná blbost.
03.06. 23:13 Cerw  RE: Děsná blbost.
06.06. 00:25 smoke  RE: Děsná blbost.
06.06. 14:03 serpico  RE: Děsná blbost.
07.06. 15:17 Cerw  RE: Děsná blbost.
03.06. 23:15 Cerw  RE: Děsná blbost.
02.06. 20:36 MedaBeda  RE: Děsná blbost.
03.06. 12:06 hestroy  RE: Děsná blbost.
03.06. 12:40 Mirda  RE: Děsná blbost.
02.06. 14:51 cyp  .
02.06. 15:23 Robocrep  RE: .
02.06. 15:32 Gösta z mosta  RE: . dovolim si parafrazovat Schweika
02.06. 17:15 dodo  RE: .
02.06. 19:36  RE: .
02.06. 22:05 Boletus  RE: .
02.06. 21:56 Boletus  RE: .
02.06. 22:09 MedaBeda  RE: .
02.06. 22:21 Boletus  RE: .
03.06. 15:29  RE: .
03.06. 19:11 steve  RE: .
03.06. 07:48 Roman  Chazari.
03.06. 16:46 Rene Bartosek  RE: Chazari.
03.06. 08:34 Jarmila  Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
03.06. 11:06 Simča  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
04.06. 06:54 Jarmila  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
03.06. 11:52 Mirda  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
04.06. 07:08 Jarmila  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
04.06. 08:10 Mirda  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
04.06. 08:21 Mirda  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
04.06. 08:26 Vladimír Stwora  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
04.06. 09:22 Mirda  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
04.06. 11:52 hestroy  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
05.06. 07:09 steve  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
05.06. 07:47 Mirda  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
05.06. 09:18 steve  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
05.06. 15:34 Mirda  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
05.06. 17:02 Jarmila  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
06.06. 07:27 Mirda  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
05.06. 07:27 Mirda  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
05.06. 07:03 Jarmila  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
05.06. 07:54 Mirda  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
05.06. 07:31 Mirda  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
04.06. 20:57 Cerw  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
05.06. 07:07 Jarmila  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
05.06. 16:37 Cerw  RE: Dynastie Rothschildů a Rockefellerů
03.06. 09:53 prculik  Zaujimavy pohlad na svet.
05.06. 07:28 steve  RE: Zaujimavy pohlad na svet.

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

44

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 87 čtenářů částkou 15 402 korun, což je 44 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Už na nás "vláda" zase chystá další šikanu a buzeraci20.10.21 20:19 Česká republika 5

Majitelé lesů raději zakáží cyklistům vjezd do lesa úplně19.10.21 20:20 Česká republika 4

Americké vojenské biologické laboratoře v Kazachstánu19.10.21 18:59 Kazakhstan 0

Evropská agentura pro léčiva zahájila hodnocení vakcíny společnosti Pfizer pro děti ve věku 5-11 let19.10.21 09:23 Evropská unie 2

Krize toaletního papíru!19.10.21 08:31 Česká republika 5

USA jsou připraveny posílit obranné schopnosti Gruzie - šéf Pentagonu přijel do Tbilisi18.10.21 09:21 Gruzie 2

Fauciho jedy18.10.21 09:16 USA 2

Kanadská provincie vydala nová pravidla COVID, která umožňují vládě zabavit soukromý majetek17.10.21 18:30 Kanada 2

„Tak to ne!“ Povinné vakcíny narazily na vážný odpor. Hnízdil spustil kanonádu17.10.21 17:46 Česká republika 1

Volby, AfD naletělo šmejdům17.10.21 04:52 Německo 1

Od severu k jihu je Itálie zablokovaná16.10.21 19:43 Itálie 2

Slovinský premiér označil poslance Evropského parlamentu za "Sorosovy loutky"15.10.21 19:07 Slovinsko 4

Do Tatier už len elektromobilom?15.10.21 19:04 Slovensko 6

Izrael zaútočil na Sýrii pod krytím dopravních letadel15.10.21 18:55 Sýrie 0

Hlavní vražedný nástroj v britských nemocnicích15.10.21 18:39 Británie 0

Pilot zemřel při letu několik dní po očkování15.10.21 10:38 USA 3

Roušky všude a restaurace jen pro očkované. Vláda po volbách zvažuje zpřísnit opatření14.10.21 17:03 Česká republika 2

Osoby s vagínami14.10.21 13:29 Neurčeno 3

Plyn čerpaný do evropských zásobníků klesl na minimum13.10.21 17:33 Evropská unie 2

Policie Feriho stále nevyslechla13.10.21 12:48 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,88 Kč
Euro
25,53 Kč
Libra
30,27 Kč
Kanadský dolar
17,79 Kč
Australský dolar
16,49 Kč
Švýcarský frank
23,82 Kč
100 japonských jenů
19,16 Kč
Čínský juan
3,42 Kč
Polský zloty
5,57 Kč
100 maď. forintů
7,04 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
30,89 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 093,43 Kč
1 unce stříbra
534,30 Kč
Bitcoin
1 423 327,31 Kč

Poslední aktualizace: 21.10.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 9 782