Diskuze k článku

Papež není v Jeruzalémě vítán

Příspěvků 56

16.5.2009 9:31

Kdyby byl

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

papež co k čemu, tak vydá závazné věroučné prohlášení (klidně s použitím neomylnosti, aby aspoň k něčemu byla), že sionismus je rasismus, že kult holocaustu je modloslužebnictvím a zneužíváním utrpení jeho obětí k politickým účelům, a klidně ať při tom vyhlásí křížovou výpravu do Jeruzaléma (muslimové se rádi připojí). Jsou 2 miliardy křesťanů a 1,5 miliardy muslimů, pokud budeme počítat jen bojeschopné muže a odečteme kř. a muslim. sionisty, stále to bude dostatečný počet k dobytí satanovy synagogy.

Neturej Kartu a podobné organizace pak může pověřit správou města (však jsou to v překladu Strážci města) a hlavní autoritou judaismu pro Izrael, potažmo všechny kř. země.

Moc se před sionisty panáčkuje, to nedělá dobré ovzduší. Jestli se Benedikt bojí izraelských raket na Vatikán a Itálii (italská armáda zajištuje jeho bezpečnost), ať se dohodne s Rusy na protileteckých kompletech a strategických bombardérech, které včas uklidí bordel v Dimoně a dalších komplexech.

Evangelijní „Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč“ (Mt 10,34) tak dosáhne plně svého významu (oddělit zrno od plev).


Vložený obrázek

[velký smích] [velký smích] [velký smích]

191274

16.5.2009 14:24

RE: Kdyby byl

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 191274

[smích] To zní jako proveditelné řešení [smích] Konečně by měli židé, křesťané i muslimové klid a byl by pokoj na zemi.

191291

17.5.2009 19:38

RE: Kdyby byl

insider 78.?.?.?

Reakce na 191274

http://bunnyfunkitchen.blogspot.com/2009/02/breaking-news-vatican-has-time-machin

191330

17.5.2009 21:49

RE: Kdyby byl

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 191330

http://bunnyfunkitchen.blogspot.com/2009/02/breaki...

[mrknutí jedním okem] [smích]

191334

19.5.2009 6:25

RE: Kdyby byl

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 191334

Nechci zůstat dlužníkem. Něco na porozptýlení ze stejného prostředí.
Evelyn Rothschild a David Rockefeller.

191438

17.5.2009 19:49

RE: Kdyby byl

insider 78.?.?.?

Reakce na 191274

http://en.wikipedia.org/wiki/Pellegrino_Ernetti tam ve VATIKÁNU se poletuje časem dle potřeby.

191332

16.5.2009 9:42

Po takomto

sxgo 78.?.?.?

Po takomto obrázku musia sionisti kvičať:
Vložený obrázek

191275

18.5.2009 11:56

RE: Po takomto

Vanguard 195.?.?.?

Reakce na 191275

Po takových slovech musí popírači holocaustu kvičet...
"Tyto pohnuté okamžiky mi připomněly návštěvu, kterou jsem před třemi lety vykonal ve vyhlazovacím táboře Osvětim, kde bylo tolik Židů (...) brutálně vyvražděno bezbožným režimem, propagujícím ideologii antisemitismu a nenávisti. Tato hrůzná kapitola dějin nesmí být nikdy zapomenuta ani popřena."
RadioVaticana

191378

18.5.2009 15:00

RE: Po takomto

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 191378

>Tyto pohnuté okamžiky mi připomněly návštěvu, kterou jsem před třemi lety vykonal ve vyhlazovacím táboře Osvětim, kde bylo tolik Židů (...) brutálně vyvražděno bezbožným režimem, propagujícím ideologii antisemitismu a nenávisti...
------
Vanguarde, zapomněl jsi dodat, že ten plán sionistů měl stanovený počet, ale ten si v závorce neuvedl. Hochu, hochu... stavíš se na stranu popíračů. Buď nevědomky a nebo to máš v hlavě popletené. Tady opatrně, na to jsou zákony a uvědom si, že Gestapo internetu nikdy nespí.

191390

18.5.2009 16:17

RE: Po takomto

Vanguard 195.?.?.?

Reakce na 191390

Tak za to, že jsem citoval papeže mě snad nezavřou...podívej se na ten odkaz, šmudlo.

191398

18.5.2009 16:26

RE: Po takomto

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 191398

Až teď jsem si všimnul [chechtot] Je vidět, že nejen Ty, ale ani papež se nechce snížit k nehorázným lžím. Jsi odvážný kabrňák Vanguarde. Místo 15 milionů, raději prázdnou závorku. To se ti povedlo. [chechtot] [chechtot]

191400

18.5.2009 16:58

RE: Po takomto

Vanguard 195.?.?.?

Reakce na 191400

Hele, evidetně je to pro tebe novinka, ale závorky se třema tečkama, případně jen tři tečky samotné se používají tam, kdy byla redakcí z citace vypuštěna část textu.

191404

16.5.2009 10:25

nechtěl bych být v kůži papeže

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 92.?.?.?

Tak nevím, v čí situaci bych si přál být méně, jestli v BinLadenově nebo Ratzingerově.To je tanec v minovém poli. Židomédia vytvořily obraz církve jako doupě pedofilů, antisemitů homofobů a tmářů. Když se jim bude chtít, tak zburcují lůzu k podpalování kostelů. Vatikán je rejdištěm zednářů a úplnému ovládnutí zabránil jen Ratzinger a hrstka lidí věrných původnímu poslání církve. Tlaky na uznání homosexuality a jiných úchylek církví jsou obrovské, o vraždění nenarozených dětí nemluvě. Hlavou jezuitů -opory církve v době zednářské protireformace(=judaizace) v evropě- se stal žid jak poleno. Pravoslavné církve tradičně Vatikán nesnášejí (jak je patrno i z článku) a považují se za tu skutečnou pravou církev, takže odtud pomoc nepřijde. Do módy mezi věřícími přicházejí různá sektářská hnutí typu Charizmatiků a Letničních hnutí. Tyto odčerpávají církvi věřící a svádějí je na špatnou cestu. Jak tohle štěpení na sekty končívá je důkladně zdokumentováno v dějinách husitského hnutí a reformačním válečném běsnění, které připravilo Evropu o miliony jejích obyvatel(třicetiletou válkou počínaje). Ratzinger má co dělat aby se mu církev nerozsypala pod rukama a ovečky se mu nerozutekly do náruče zednářských sekt, které se tváří jako ta nejopravdovější křesťanská hnutí.
V téhle situaci se problém palestinských křesťanů jeví Ratzingerovi jako okrajová záležitost, byť tam zažívají nesmírné utrpení a jejich rozhořčení na papeže naprosto chápu.

191279

16.5.2009 19:53

RE: nechtěl bych být v kůži papeže

Mirko D. 82.?.?.?

Reakce na 191279

Je to opravdu konečně skutečný zastánce pravého učení Krista a pravé církve Petrovy? Po Janu XXIII, Pavlu VI a Janu Pavlu II se tomu nechce ani věřit...Pro mne je pořád nejasný, jeho činy jsou protichůdné, jen nastoupí správnou cestu tak urychleně začne
s omluvou couvat. Proč se zcela jasně nepostaví jako pravověrný, čeho se bojí, vše je dáno v evangeliích a proroctvích a on jako bývalý strážce pravé víry to jistě ví.
....aby se mu církev nerozsypala pod rukama a ovečky se mu nerozutekly do náruče zednářských sekt, které se tváří jako ta nejopravdovější křesťanská hnutí...vždyt i toto je dáno a nevyhnutelně se to stane, na konci času zůstane jen hrstka pravověrných, to je přeci zřejmé z evangelia S.Matouše.

191306

17.5.2009 18:01

RE: nechtěl bych být v kůži papeže

Gösta z mosta 158.?.?.?

Reakce na 191279

YMCA ??? [zmaten]

191328

18.5.2009 19:55

RE: nechtěl bych být v kůži papeže

Maut 88.?.?.?

Reakce na 191279

Hezky napsané. Chci jen vložit moment, který je pro pochopení činů Vatikánu zásadní. A to majetek a finance Vatikánské banky, která patří majetkem k deseti největším finančním institucím na světě, přestože se o tom mlčí a v žádném "korektním" seznamu na ni nenarazíte. Když chcete s vlky býti, musíte s nimi výti. Chcete-li profitovat na finančních trzích, musíte být insidery, a za to musíte zaplatit - penězi i loayalitou. A sama Italská republika je partnerstvím mafií a židovských bankéřů už přes 500 let. Tak si ve Vatikánu vyskakujte, když stačí vytáhnout jen ODESSu, aby z nás Holocaust Industry transformovala do milionu špinavých Benediktíků.

191413

16.5.2009 15:26

Vlastně se tím

pietroo 194.?.?.?

zase ukazuje, kdo ve skutečnosti vládne. A i církvi nezbývá než se poklonit vládcům. Pro zajímavost protokoly o papežství:

(protokol 15) Pevná vláda musí neustále povznášet svoji vážnost. To docílí nejlépe neustálým poukazováním na svoji moc a neotřesitelnost, čímž vyvolá žádoucí dojem vlastní nezranitelnosti a tajuplné vyvolenosti Boží. Takovou byla až do našich časů autokracie ruského cara, vedle papežství náš jediný vážný protivník na celém světě.

(protokol 17) Až přijde čas definitivně zničit papežství, ukáže lidu naše neviditelná ruka na papežský stolec.
Kdyby však lid chtěl proti papeži vystoupit silou, zakročíme sami proti tomu pod záminkou, že není vhodné prolévat krev.
Tímto úhybným manévrem totiž pronikneme do nejskrytějších vatikánských komnat, které neopustíme dříve, dokud zcela nezlomíme moc papežství.
Potom se král Izraele stane pravým papežem světa, patriarchou internacionální církve.
Než bude mládež přechodného období vychovávána k naší pravé víře, nebudeme otevřeně útočit proti víře stávající, nýbrž ji budeme podrývat kritikou a zaséváním pochybností a rozkolů.
Všeobecně bude náš tisk zlehčovat a kritizovat vládní záležitosti, náboženské otázky a neschopnost Nežidů opovržlivým způsobem, který je našemu geniálnímu národu vlastní.
Naše vláda bude podobná indickému bohu Višnovi; stovky jejích rukou se budou dotýkat koleček sociálního stroje. Budeme o všem informováni i bez oficiální policie, kterou jsme Nežidům zřídili tak, že vládám vlastně jenom brání v přístupu k důležitým informacím. Podle našeho programu bude každý třetí poddaný špehovat ty ostatní z pouhého pocitu povinnosti prokázat státu tuto službu. Řemeslo udavače už potom nebude pokládáno za nečestné a opovrženíhodné. [oči v sloup]

191296

16.5.2009 17:12

Církve?

Sam Ting Wong 81.?.?.?

V těchto zhutněných textech dochází často k různým zjednodušováním. Zde například dochází je zjednodušování témat tzv. křesťanských církví. Katolická církev je dle mého skromného názoru velmi vzdálená obrazu církve, který vidíme v Bibli, to samé se dá říct o pravoslavné. Jsou to náboženské systémy, které člověka svazují a omezují, přestože pod rouškou bohulibých slov. Vládu KC jsme v našem národě zažili a ono období nese příznačný název "doba temna".
A abych jen nekritizoval, uvedu svůj pohled na křesťanství - Ježíš řekl, že nejdůležitější je milovat Boha a svého bližního jako sebe sama. To je celé, víc k tomu není potřeba přidávat, protože z této prosté věty vyplývá celý životní styl v jehož rámci se inteligentní jedinec řídí pravidlem lásky a své záležitosti taktéž spravuje. Ostatní konstrukce nad to přináší nesvobodu a dovolím si říct, že i utrpení a sem tam lidské tragédie. Každý z nás má svědomí, který dokáže napovědět, co je v dané chvílí správné a tudíž nepotřebujeme náboženské systémy s jejich předpisy a nařízeními.
Papež ať si pro mě za mě jede třeba na Mars. V mých očích je to spíše politická postava, nikoli duchovní autorita (pokud nehovoříme o čaroději prvního řádu [smích]) a Izrael s ním také jako s politickou figurou bude zacházet a využívat jeho vliv.

191297

16.5.2009 19:42

RE: Církve?

xml 85.?.?.?

Reakce na 191297

Svoj nazor na krestanstvo by ste mali doplnit o par drobnosti [mrknutí jedním okem] aby vase prispevky nedychali lahkovaznym skatulkovanim. Treba len dodat, ze pravoslavni krestania povazuju rimokatolikov za heretikov. Aj Cyril a Metod boli pravoslavni, a len mocenskou politkou vatikanu bola dostiahnuta jej dominancia v strednej europe. Precitajte si prave dejiny okolo Cyrila a Metoda. O tom, ze pravoslavna cirkev je ta prava krestanska cirkev si mozeme byt isty rok co rok sa opakujicimi zazrakmi na pravoslavne sviatky nie len v Jeruzaleme, ale takisto aj nezmenenou tradiciou a dogmami v protiklade s tlakmi o ich zmenu kt. sa stali uspesnymi vo Vatikane a vlastne sluzili ako zamienka na odtrhnutie sa zapadnej europy od povodneho krestastva pricom pokracovalo zakladanie jej protestantskych a sektarskych denominacii. K tomu vatikanu este odporucam precitat si nasledovny clanok o papezovi, ktory dokazuje, ze vatikan nepredstavuje kristovu cirkev.

191305

16.5.2009 19:53

RE: Církve?

xml 85.?.?.?

Reakce na 191305

Ten prvy link som asi zle naformatoval tak ho davam znova.

A kto by si chcel nastudovat pohlad pohlad pravoslavnej cirkvi na problematiku rozkolnictva rimskokatolikov (heretikov) moze tak urobit stiahnutim mnou uploadnutej brozuri Svati otcovia o laske v pravde.

191307

16.5.2009 20:03

RE: Církve?

Sam Ting Wong 81.?.?.?

Reakce na 191305

Přiznávám, že o pravoslavné církvi toho nevím zdaleka tolik jako o katolické, která je obecně více profláklá, nicméně vím dost o tom, jak veškeré lidské organizace a tradice degenerují a s postupem času se z původně dobrých myšlenek stává otroctví. Jakýkoli náboženský systém či organizace v sobě nesou nesvobodu pro jednotlivce a snahu myslet za něj.

191309

16.5.2009 22:05

RE: Církve?

Vodník 94.?.?.?

Reakce na 191309

>nicméně vím dost o tom, jak veškeré lidské organizace a
>tradice degenerují
Máte pravdu. Ale Církev Kristova - a tou je, jak správně upozornil nick "xml", církev pravoslavná - není žádnou lidskou organisací. Je mystickým Tělem Kristovým, její Hlavou je sám Kristus a jejími ústy mluví Duch svatý. Tato Církev, podle svědectví samotného Pána, nepodléhá rozkladu či degeneraci, nýbrž "brány pekel ji nepřemohou"(Mt 16:18). Samozřejmě v průběhu historie od ní čas od času odpadali heretici nebo schismatici, ale ty záhy poznáte po plodech.

191310

17.5.2009 9:29

RE: Církve?

Sam Ting Wong 81.?.?.?

Reakce na 191310

Určitě se tam najdou výjimeční lidé (kteří by se dali najít i v KC), ale i PC bude vždy trpět tím, že se skládá z lidí a nikoli z andělů.
Ale to už jsme docela dost OT.

191319

18.5.2009 18:58

RE: Církve?

Vodník 94.?.?.?

Reakce na 191319

>Určitě se tam najdou výjimeční lidé (kteří by se dali
>najít i v KC), ale i PC bude vždy trpět tím, že se skládá
>z lidí a nikoli z andělů.

>Ale to už jsme docela dost OT.
Jo jsme, ale poslední poznámku: podstata pravé, tedy pravoslavné církve, není o lidech. Ti jsou všude všelijací. Církev dělá církví Duch svatý, nikoli lidé. Proto ŘK takhle dopadla, ač tam lidé jistě nebyli "hříšnější" než na Východě.

191407

19.5.2009 5:31

RE: Církve?

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 191309

>...Jakýkoli náboženský systém či organizace v sobě nesou nesvobodu pro jednotlivce a snahu myslet za něj.
----------
A nejen to. Vatikán je přímo pod kontrolou mezinárodních bakéřů. Vatikán (papež) nemá navybranou a musí se přizpůsobit. Šéfem je Rothschild, satanista a jejich společným plánem je vybudovat třetí chrám v Jeruzalému, jakožto sídlo Jezuitů. V té době má být hlava Vatikánu Černý papež. Poslušnost a loajalita papežů kriminální organizaci klanu Rothschildů je vynucována strachem, stejně jako u hlav států. Kdo se nehodí, bude odstraněn. Už v minulosti bylo několik papežů otráveno a proslýchá se, že se tak přihodilo i papeži Janu Pavlovi II. Společným cílem je NWO. Vatikán to provede a Rothschild převezme vládu nad planetou. Více podrobností TADY.

191436

19.5.2009 14:25

TEORIE ŽAB

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 194.?.?.?

Reakce na 191436

Někde jsem kdysi četl přirovnání o žábě, která se vloží do studené vody a ta se pomalu ohřívá. Žába se tak uvaří, aniž by si toho všimla. Toto přirovnání se snaží přiblížit princip postupného a pomalého navykání obyvatelstva na změny, které se v budoucnu chystají. Jistě si již mnozí z nás všimli, že se voda začíná ohřívat a také jsme zaregistrovali, že většině žab je to celkem fuk. Prostě mají co do tlamiček a tak „v klidu“ akceptují vysvětlování, že to ohřívání je vlastně pro žabky potřeba, aby je nezábly nožky.
Dá se s tím vůbec něco dělat? Bojovat? Vyrazit do ulic? Nadávat na diskuzích? Šířit pravdu v okruhu svých blízkých?
No nevím. Někdy mám pocit, že ten NWO je tak nějak našim osudem. Musí přijít. Musí se sám historicky znemožnit (v jakém to bylo filmu?) podobně jako socialismus nebo nacismus abychom pochopili jeho důsledky a mohli hledat jiné alternativy. Představte si, že se najednou objevíte uprostřed bolševické revoluce a budete vysvětlovat nadšeným mužikům, kam tohle jednou všechno dojde. Uvěří Vám? Nebo si představte, že Vás stroj času přenese někam do Německa ve třicátých letech 20. století. Proti Vám Goebels popisující spiknutí židovských finančníků v USA a Evropě a židobolševiků v Rusku. Bude mluvit o vazbě na krizi, ve které se právě nacházíte. Zkuste mu oponovat před těmi davy. Mluvte, kam tohle povede, byť na těch jeho slovech něco je. Zkuste jim říkat něco o nějakém holocaustu. Myslíte, že je přesvědčíte? Stáhnou pravice a odejdou pokojně domů?
Asi to neklapne ani nyní. Nemá moc smysl vykládat lidem o nějakém NWO. O nějakém Bilderbergu nebo Rotschieldech. Budete pro lidi jen blázny, šílenci, paranoiky či v lepším případě konspirátory. Stejně tak byste se jevili bolševickým nebo nacistickým davům . viz. výše zmíněný cestovatel v čase.
Co tedy dělat? Teorie žáby říká: Pusťte hořák naplno. Žába si uvědomí, že se voda začíná vařit a vyskočí z hrnce. Zatím nemá ještě tolik „provařené nožičky“ a vyskočit je schopna. Co to znamená v našem případě?
To už nechám na Vás [mrknutí jedním okem]

191465

20.5.2009 7:44

RE: TEORIE ŽAB

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 191465

Já bych to zase až tak beznadějně neviděl, pane jean.laroux. Jak lze s určitostí pozorovat, tak mediální prostitutky už vykonaly na společnosti dílo zkázy a proto platí to vaše tvrzení:
Prostě mají co do tlamiček a tak „v klidu“ akceptují vysvětlování, že to ohřívání je vlastně pro žabky potřeba, aby je nezábly nožky. Za jidášský groš zaprodaly vlastní národ a tady nehovořím o majitelích médií, ale o reportérech, kteří většinou pochází ze stejného hnízda. To je zase ten jejich vlastní "boj" o existenci. Za prachy jsou schopni potlačit své svědomí, aniž by si uvědomovali, že jsou jenom služebníčci systému a v budoucnu se s nimi stejně nepočítá. Ani jejich potomci tím pádem nemají zaručenou budoucnost. Role médií ve zdravě fungující společnosti je udržovat vlády a korporace v určitých mantinelech morálky a zodpovědnosti vůči ostatním členům společnosti. Nikoliv to, co se děje nyní postupným vymýváním mozků "poslušným" ovečkám a soustavným naháněním vody na mlýn vládnoucím mocnostem.

Pravda se musí šířit jiným způsobem, když naše media selhala. Rozhovory se sousedy a s kamarády, vylepováním letáků na sloupech na veřejném prostranství, rozdáváním letáků u východu z metra a na autobusových zastávkách, vhazováním informací do poštovních schránek spoluobčanů. Krátké informace s odkazy na web, jinak dlouhé čtení na letácích lidi odradí. Vyzývat ke spolupráci. Uvědomuji si, že tohle je v mnoha případech sisyfovská práce, ale začít se musí. Jinak se to ven mezi lidi nedostane. Když zabere deset procent a přidají se, tak se postupně spustí lavina šiřitelů informací. Tohle je jenom ten začátek, ale čím více lidí se dozví pravdu o historii v souvislosti na naší tmavou a nejistou budoucnost, tím menší moc zůstává v rukou zákulisním samozvaným vládcům. Čím více lidí zná pravdu, tím více možností společného boje proti plánovanému zotročení společnosti. Demonstrace deseti lidí na nároží upoutá pozornost jen několika kolemjdoucích, ale demonstrace deseti tisíců už spustí mediální poplach a vyvolá pozornost národa. Tohle se stane noční můrou vládnoucím parazitům a až teprve tehdy budou ochotni vyjednávat.

Uvědomuji si z vlastní zkušenosti, jak obtížně se šíří pravda i mezi kamarády a rodinnými příslušníky, natož mezi neznámými lidmi. Internet je jedinečná příležitost, ale kolik lidí vlastní internet? Navíc, jednou vymytý mozek, navždy vymytý mozek. To lze pozorovat u některých i ve zdejší diskuzi. Když posílám rodině jakoukoliv důležitou informaci a jenom naťuknu slovy: "mrkni se na tohle, co si o tom myslíš", tak se většinou žádné odpovědi nedočkám. Jeden čas jsem rozesílal snad dvaceti až třiceti neznámým lidem info s českými titulky o radaru. John Ritter video. Jedna jediná odpověď se mi vrátila s poděkováním. Hojně zneužívám jisté lenos...Automaticky kráceno

191516

20.5.2009 7:47

RE: TEORIE ŽAB

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 191516

- dokončení -

Hojně zneužívám jisté lenosti a nebo neschopnosti odesílatelů pošty mazat předchozí adresy při přeposílávání (re-cirkulaci) pošty (většinou vtipky a hanbaté dívčiny), takže všechny tyto lidi "spamuji" zpětně šířením informací. Jinak udržuji emailový kontakt s několika zdejšími diskutéry za stejným účelem a to nejen k šíření vtipů a neslušných obrázků [velký smích] Osobně dostávám veliké množství politických info od kamarádů z US, což rovněž z části přeposílám. Tohle bylo jenom takové malé povzbuzení a motivace pro ostatní čtenáře. [mrknutí jedním okem]

191517

20.5.2009 0:33

RE: Církve?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 191309

>Jakýkoli náboženský systém či organizace v sobě nesou nesvobodu pro jednotlivce a snahu myslet za něj.
Nebo jiný pohled: Náboženství jako osvobozující záplata na díru, ze které by se jeden nejspíš zbláznil, nevědouce jak ji svým mozkem zašít.

191500

18.5.2009 19:06

RE: Církve?

Vanguard 195.?.?.?

Reakce na 191305

Jak mohli být C&M pravoslavní, když pravoslavná a katolická církev se oddělily až roku 1054?

191408

18.5.2009 19:24

RE: Církve?

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 191408

klíč je v tom, že sloužili byzantský ritus sv. Jana Zlatoústého a podléhali patriarchovi Fotiovi.

Latiník Wiching proti nim štval a Metoděje dokonce nechal uvěznit v žaláři.

191410

19.5.2009 9:18

RE: Církve?

Vanguard 195.?.?.?

Reakce na 191410

Tak o tom ritu to samozřejmě vím, ale schválil jim ho papež, stejně jako celou liturgii.
Jinak, jako kotolík si samozřejmě C & M vážím a uctívám je, ale děkujme Bohu, že u nás zvítězila církev latinská...

191448

19.5.2009 10:09

RE: Církve?

Spytihněv 83.?.?.?

Reakce na 191448

háálelůůjáá

191452

19.5.2009 13:55

RE: Církve?

Vodník 94.?.?.?

Reakce na 191448

Vanguarde, papež byl až do r.1054 pravoslavným římským patriarchou. R.1054 odpadl Řím a západní biskupové od jediné svaté katholické a apoštolské Církve a s ním se svezly i naše země (s malým časovým skluzem, neboť Sázavský klášter pod patronací Vratislava II. udržoval pravoslavnou tradici ještě 40 let). Takže Bohu děkujeme za vše, ale vítězství latinské Církve v našich zemích bylo spíše Boží dopuštění...

191462

19.5.2009 14:26

RE: Církve?

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 191462

Ha, to zavání věroučným sporem, na to se těším. Už zbývá jen ta americká cola a popcorn a pohodlné houpací křeslo [velký smích] [mrknutí jedním okem]

191466

19.5.2009 18:48

RE: Církve?

Vanguard 195.?.?.?

Reakce na 191462

To je ale poměrně odvážný výklad, že papežové byli až do roku 1054 pravoslavnými patriarchy...jestlipak jim to někdo řekl? Jinak, nechci se puštět do teologických diskusí, na to opravdu nemám. Nicméně, podle mého názoru vítězství latinské církve u nás byla spása před strnulým totalitním východem, kde církev byla služkou světské moci. Katolické církvi lze jistě vyčítat mnohé, ale právě její boj za nezávislost na státu byl (i když nechtěnou) příčinou oddělění moci světské a duchovní a celkového rozvoje Evropy. Která věda byla v Rusku před Petrem Velikým na alespoň průměrné úrovni? Žádný, i ty kostely v Kremlu jim museli postavit Italové.

191481

19.5.2009 18:56

RE: Církve?

Vodník 94.?.?.?

Reakce na 191481

>nechci se puštět do teologických diskusí, na to
>opravdu nemám.
O.k. Mám na věci zcela opačný názor (strnulý totalitní Východ, Petr Veliký atd.)

191482

19.5.2009 21:52

RE: Církve?

Takyjeden 77.?.?.?

Reakce na 191482

Divím se Vám,jak nošalantně kálíte do vlastního hnízda.I proto také s Vámi do žádného sporu nepujdu.Víte,pište si co chcete,ale měl by jste si uvědomit ,že my vaši nepřátelé nejsme ,ty máme společné !
Stačí si jen přečíst jejich reakce. A to třeba i k tomuto článku.
KC je ze všech církví momentálně nejsilnější , nejvlivněší ,tím pádem pro jejich plány nejnebezpečnější. Proto je terčem jejich útoků jako první.
A nelžete si do kapsy. Až se jim jejich cíl a úsilí - likvidace KC i jejich členů podaří - oni se s vámi bavit nebudou.Přijdete na řadu hned po nás!
To je tak těžké pochopit?
Jinak přeji hezký večer.

191494

19.5.2009 23:47

RE: Církve?

Vodník 94.?.?.?

Reakce na 191494

Já přece nikde nepíšu, že římští katholíci, resp. všichni římští katholíci jsou naši nepřátelé. Jak jste na to přišel? Já jen píšu, že oni nejsou Církví Kristovou, byť mezi nimi nepochybně lze najít řadu úctyhodných duchovních lidí.

"Terčem jejich útoků" jsou všechny církve nebo náboženství, které jim nejdou na ruku. Na římské katholíky jdou jinak než na pravoslavné - ty se prostě pokusili vyhladit (aspoň v jedné zemi). Z protestantů (některých) zas nadělali svoje oddané sluhy. A tak dále...

191498

20.5.2009 6:17

RE: Církve?

Takyjeden 77.?.?.?

Reakce na 191498

1)No,někdy to tak vypadá.

2)Četl jsem statistiky ,podle kterých je ve světě k vůli své víře vražděno na 200 000 příslušníků kř.církví - KAŽDÝ ROK. Dotknout se kdekoliv na světě jednoho jediného žida k vůli jeho víře,tak se mainstream "zavaří". V tomto případě však ,jak jinak - mlčí.Ovšem s pokusem katolíky vyhladit mají i oni svoji zkušenost:Francie,Mexiko,Španělsko ....

191511

20.5.2009 8:17

RE: Církve?

Spytihněv 83.?.?.?

Reakce na 191498

>"Terčem jejich útoků" jsou všechny církve nebo náboženství, které jim nejdou na ruku.
Církve jsou zcela zřejmým konkurentem v boji o kontrolu myšlení, proto tento zájem...
Vyvražďování Rusů v minulém století (a nejen těch) je ale z velké části spíš dílem prachobyčejné msty, jak už to u ukřivděných nenažranců bývá.

191520

20.5.2009 10:07

RE: Církve?

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 191520

>Vyvražďování Rusů v minulém století (a nejen těch) je ale z velké části spíš dílem prachobyčejné msty....
----------
Spytihněve nejen msty, ale důvodů bylo několik. Car Nikolaj Romanov II. byl zavražděn jednak ze msty (nechtěl připustit Rothschilda na ruský finanční trh), ale také pro výstrahu ostatním, co se stane, když se někdo postaví proti. Kombinace msty a zničení případné politické konkurence byla genocida v Katyňském lese, ve Vinici, hladomor na Ukrajině v roce 1920, kde hlavním důvodem byla občanská neposlušnost a vzpoura proti židobolševické revoluci. Ukrajina se chtěla od Sovětského svazu odtrhnout, což se židobolševickému vedení nehodilo. Cílově byla vyvražďována především inteligence a další důvod byl zničení samostatnosti ruských farmářů. Ddalší hladomor na Ukrajině (1933) byl z důvodu vyvolání strachu a donucení k poslušnosti. Arménský holocaust (1915) byl z důvodu zabrání uzemí a zabavení majetku etnické menšiny Arménců v Trecku. Genocida v Číne za Maa se odhaduje na 100 milionů obětí. Hlavním důvodem bylo vyvolání strachu vedoucího k vynucené a bezmezné poslušnosti občanů vůči režimu a ke snížení populace. Tímto se v Číně řešila soustavná a nekonečná ekonomická krize komunistického režimu, což vedlo naopak ke značnému zvýšení populace.

Pozorováním životních podmínek lidských společenství dnešních dnů a studiem statistických údajů máme potvrzeno, že čím lepší ekonomické podmínky, tím menší porodnost a naopak, čím větší bída, tím větší porodnost. Tahle skutečnost lze rozpoznat v současné době i v Palestině. Jakoby se sama "příroda" bránila vyhubení druhu. Nemám pro to jiné vysvětlení.

191530

20.5.2009 10:50

RE: Církve?

Spytihněv 83.?.?.?

Reakce na 191530

Mirdo, zajímavé, pro mnohé určitě stále nové.
Pro mne je zajímavý i ten fenomén ochotných, kteří jsou hnáni jakousi temnou silou (spustit se to dá všelijak) a prostě jen tak vraždí…
Asi ani nemáme pochyb o tom, s čím kalkulují síly v pozadí, právě po spuštění takového teroru. Šok a strach, zlomení vůle, podvolení se k otroctví. Postihne to nakonec všechny účastníky takového procesu, systém pak začne požírat každého uvnitř takového systému. Římské uplatňování moci prošlo podobným procesem (tímto se opravdu liší od toho pravoslavného).
Zajímavé jsou ty studie, co na ně odkazoval Jan X o Stanfordském a Milgramově experimentu. Myslím, že zajímavě poskytují určité vysvětlení, jak je to s těmi „zlými a hodnými“. To je však uvnitř systému. Ale za zamyšlení stojí i to, co je vlastně ten zdroj, co utváří samotný systém takového typu…

191534

20.5.2009 17:27

RE: Církve?

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 191534

>...Pro mne je zajímavý i ten fenomén ochotných, kteří jsou hnáni jakousi temnou silou (spustit se to dá všelijak) a prostě jen tak vraždí…
----
Alexander Solženicyn rozdělil občany Ruska tehdejšího židobolševického režimu do tří kategorií.
a) tyran, b) udavač, c) trpitel.
Ta temná síla mezi vlastnimi lidmi se nazývá připosranost vyvolaná strachem o vlastní život. Tohle se dělo i v Číně. Tito lidé jsou přeochotni spolupracovat na zločinech režimu s pocitem zavděčit se s nadějí, že se mně nic takového nestane. Ostatně jsi to sám příznačně vystihnul v následujícím komentáři:

>Asi ani nemáme pochyb o tom, s čím kalkulují síly v pozadí, právě po spuštění takového teroru. Šok a strach, zlomení vůle, podvolení se k otroctví. Postihne to nakonec všechny účastníky takového procesu....
--------
Bohužel, tak to funguje. Důvodem toho je náš přirozený pud sebezáchovy. Uniknout nebezpečí dobrovolnou spolupráci na pácháni zla na druhých členech společnosti, tak jak je popsáno ve tvém následujícím komentáři:

>Zajímavé jsou ty studie, co na ně odkazoval Jan X o Stanfordském a Milgramově experimentu. Myslím, že zajímavě poskytují určité vysvětlení, jak je to s těmi „zlými a hodnými“..
-----------
Já jsem zde v diskuzi před několika lety napsal na toto téma komentář a tenhle druh psychologické a lze říci i pochopitelné a zdůvodnitelné reakce člověka je mi znám. Tyto pokusy byly potvrzeny a zdokumentovány již dřive, krátce po druhé světové válce. Převážná většina odsouzených za válečné zločiny tvrdili, že pouze plnili příkaz nadřízeného. Psychologové se snažili pochopit, jak je možné, že z normálního člověka, oddaného manžela a spořádaného táty svých dětí se může vyklubat zákeřný vrah? Vypovídající příspěvek Jana X nám tohle objasnil. I zcela normální člověk je tedy schopen dopustit se zločinu, převede-li se zodpovědnost za zločin na někoho jiného, což současně vede u pachatele k pocitu zavděčení se autoritám. Nikdo z nás tedy nemůže prohlásit. "Já bych tohle nikdy nedokázal". Náš lidský mozek za hrůzných okolností může i hrůzně reagovat. [pláč]

191562

20.5.2009 18:09

RE: Církve?

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 191562

Zapomněl jsem dodat. Jedním z důležitých faktorů působení na psychologii člověka je uniforma, ať už policie a nebo armády. U jedněch to vyvolá pocit oddanosti sytému a těch druhých respekt a poslušnost. Zodpovědnost za konání v tomto případě přebírá systém (establišment). Proto se málokdy dovoláme spravedlnosti podáním žaloby na člena policejních složek. Je pod ochranou systému.

191568

20.5.2009 21:26

RE: Církve?

Mirko D. 82.?.?.?

Reakce na 191498

Jen jednu církev založil Ježíš Kristus, ta má posloupnost učení až k apoštolům-je to Církev Kristova. Bohužel nyní se nachází v schizme, jednou ovšem tento tisíciletý stav zanikne.
Ježíš založil Církev, která nepomine a nic zlého ji nepřemůže.
Charakteristický rys pravé církve Kristovy spočívá
ve věrnosti vyučování Krista a lásce k bratrům (Jan8:31 a 13:35).
Nezbývá než hledat která církev je k tomuto nejblíže, bohužel římsko-katolická církev to od II. vatikánského koncilu už není.

191584

20.5.2009 8:47

RE: Církve?

Spytihněv 83.?.?.?

Reakce na 191494

>měl by jste si uvědomit ,že my vaši nepřátelé nejsme ,ty máme společné !
A kdo by měl být ten společný nepřítel?!
Židi? Mohamedáni? Nebo třeba pohani? Nebo třeba nějací nevěřící psi jako komunisti?
A kdo jsou ti správní MY??
Hele, společný nepřítel je jinde. A to je parazit, co se zahnízdí v našem vědomí, to pak paralyzuje a vesele nás vysává. Jak ho pak pojmenujeme, je už jen takový kolorit, nebo folklór, ale nepleťme si ho s jeho obětí. Pojmenování na tom nic nezmění.

191522

19.5.2009 14:22

RE: Církve?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 88.?.?.?

Reakce na 191448

Tak Voni jim musej děkovat..protože jinak by byl nahranej ...neměl by jinak "Sosavé pré" v tejhletej zemi,která se zove judeevropa,to by pak musel jít sosat jinde,kde jim jejich pápež s nohsledy vybudoval sosáliště pane Vanguarde.Voni jim musej děkovat každej den a tu šešulku by si měli porádně votřískat vo tu zeď kvíkání ,když jedou do Ěretz ke svejm domů.Jenže ani v tom Ěretz nejsou doma ..tam jsou jen na kvíkačský návštěvě..tak jak to maj v genech po předcích ze střední Asie,vraždit,loupit,krást,požadovat a vymáhat výpalné a velikým vobloukem se vyhejbat prácovi...ale všeho do času či jak říkáme my SLOVANÉ... co kdo zasel,to také sklidí !! [cool] A že se sklizeň blíží?...není snad pochyb! [cool]

191464

19.5.2009 18:42

RE: Církve?

Vanguard 195.?.?.?

Reakce na 191464

Jsi slaboduchý idiot.

191479

19.5.2009 20:47

RE: Církve?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 88.?.?.?

Reakce na 191479

Vauuuu..ještě že Idiot a ne SOSAVEC ! V tom je mezi námi trošku rozdíl. [vyplazený jazyk] [mrknutí jedním okem]

191488

19.5.2009 15:02

vanguarde

aristokrat aristokrat (tečka) tomas (zavináč) centrum (tečka) cz 158.?.?.?

Reakce na 191448

uctíváš C&M?
A není to modloslužebnictví? [velký smích]

191468

19.5.2009 18:43

RE: vanguarde

Vanguard 195.?.?.?

Reakce na 191468

[smích]

191480

16.5.2009 22:13

RE: Církve?

micha michaVej (zavináč) seznam (tečka) cz 92.?.?.?

Reakce na 191297

Nebudu teď mluvit latinsky,ale musím podotknout,že mimo Církev je dosti velká možnost zbloudění.Mám na mysli vášnivé úsilí mnoha mužů a žen,Dogma,ne to paparatzzi modloslužebnictví. [smích]

191312

16.5.2009 19:17

Přejme si aby návštěvu přežil

Martinn 79.?.?.?

Přeji si aby papež návštěvu přežil a nedošlo ke zneužití(svátosti), jinak následky pocítíme na vlastní kůži a nebudou tak ružové jako momentální globální krize.

191300

18.5.2009 13:12

Vsimli jste si?

Pavel -Čert- Němec 195.?.?.?

Den pred prijezdem papeze CT referovala o bezpecnostnich opatrenich v souvislosti s nebezpecim utoku zidovskych extremistu. Hned od rana dalsiho dne uz se mluvilo o nebezpeci utoku zidovskych a muslimskych extremistu. Zda se, ze sioklika v CT zasahla, aby to nevypadalo, ze jdou papezovi po krku jen zidi. Nebo to byla otevrena vyhruzka papezovi, nevim, svetova media sem nesledoval, ale vime na koho by pripadny atentat svedli...

191382

19.5.2009 16:04

RE: Vsimli jste si?

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 191382

aspoň že uznali, že židovští extremisté vůbec existují! to už je na média značný pokrok!!! [velký smích] [cool] [velký smích]

191472

Příspěvků: 56

16.05. 09:31 MedaBeda  Kdyby byl
16.05. 14:24 hestroy  RE: Kdyby byl
17.05. 19:38 insider  RE: Kdyby byl
17.05. 21:49 MedaBeda  RE: Kdyby byl
19.05. 06:25 Mirda  RE: Kdyby byl
17.05. 19:49 insider  RE: Kdyby byl
16.05. 09:42 sxgo  Po takomto
18.05. 11:56 Vanguard  RE: Po takomto
18.05. 15:00 Mirda  RE: Po takomto
18.05. 16:17 Vanguard  RE: Po takomto
18.05. 16:26 Mirda  RE: Po takomto
18.05. 16:58 Vanguard  RE: Po takomto
16.05. 10:25  nechtěl bych být v kůži papeže
16.05. 19:53 Mirko D.  RE: nechtěl bych být v kůži papeže
17.05. 18:01 Gösta z mosta  RE: nechtěl bych být v kůži papeže
18.05. 19:55 Maut  RE: nechtěl bych být v kůži papeže
16.05. 15:26 pietroo  Vlastně se tím
16.05. 17:12 Sam Ting Wong  Církve?
16.05. 19:42 xml  RE: Církve?
16.05. 19:53 xml  RE: Církve?
16.05. 20:03 Sam Ting Wong  RE: Církve?
16.05. 22:05 Vodník  RE: Církve?
17.05. 09:29 Sam Ting Wong  RE: Církve?
18.05. 18:58 Vodník  RE: Církve?
19.05. 05:31 Mirda  RE: Církve?
19.05. 14:25 jean.laroux  TEORIE ŽAB
20.05. 07:44 Mirda  RE: TEORIE ŽAB
20.05. 07:47 Mirda  RE: TEORIE ŽAB
20.05. 00:33  RE: Církve?
18.05. 19:06 Vanguard  RE: Církve?
18.05. 19:24 MedaBeda  RE: Církve?
19.05. 09:18 Vanguard  RE: Církve?
19.05. 10:09 Spytihněv  RE: Církve?
19.05. 13:55 Vodník  RE: Církve?
19.05. 14:26 MedaBeda  RE: Církve?
19.05. 18:48 Vanguard  RE: Církve?
19.05. 18:56 Vodník  RE: Církve?
19.05. 21:52 Takyjeden  RE: Církve?
19.05. 23:47 Vodník  RE: Církve?
20.05. 06:17 Takyjeden  RE: Církve?
20.05. 08:17 Spytihněv  RE: Církve?
20.05. 10:07 Mirda  RE: Církve?
20.05. 10:50 Spytihněv  RE: Církve?
20.05. 17:27 Mirda  RE: Církve?
20.05. 18:09 Mirda  RE: Církve?
20.05. 21:26 Mirko D.  RE: Církve?
20.05. 08:47 Spytihněv  RE: Církve?
19.05. 14:22  RE: Církve?
19.05. 18:42 Vanguard  RE: Církve?
19.05. 20:47  RE: Církve?
19.05. 15:02 aristokrat  vanguarde
19.05. 18:43 Vanguard  RE: vanguarde
16.05. 22:13 micha  RE: Církve?
16.05. 19:17 Martinn  Přejme si aby návštěvu přežil
18.05. 13:12 Pavel -Čert- Němec  Vsimli jste si?
19.05. 16:04 MedaBeda  RE: Vsimli jste si?

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

36

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 72 čtenářů částkou 12 448 korun, což je 36 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Odsunutý sudeťák potomkem sv. Ludmily - církev opět ukázala, kdo je jejím skutečným spojencem19.09.21 12:00 Česká republika 1

Ópiová akože "epidémia" v USA: Ako vyzerá jedna ulica vo Philadelphii19.09.21 10:43 USA 0

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 2

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 5

Naprosto šílená propaganda - "Očkovaný prý zemřel kvůli neočkovanému"17.09.21 18:59 USA 1

Zprávu o EU: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal...17.09.21 18:58 Evropská unie 0

WHO vydáva nové odporúčania týkajúce sa úpravy ľudského genómu17.09.21 18:24 Evropská unie 1

Odvolali Hanu Lipovskou17.09.21 16:11 Česká republika 7

Diskuze lékařů: Máme málo covidových pacientů. Mohli bychom započítat i uzdravené, aby to bylo děsivější17.09.21 11:38 USA 2

Italové budou moct do práce jen s potvrzením o bezinfekčnosti17.09.21 11:31 Itálie 3

Náhubky dětem! Teď!17.09.21 11:27 USA 1

EU Vyšetřování: Miloš Zeman nešířil Putinovy lži, přiznala BBC. Lži šířila pražská kavárna17.09.21 11:23 Británie 1

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 10

Německý hlavní patolog bije na poplach: "Vakcína je příčinou úmrtí ve 30-40 % pitvaných, nedávno očkovaných osob."15.09.21 18:00 Německo 0

Transgender vyhrál v ženských smíšených bojových uměních - a užíval si to15.09.21 13:26 USA 2

UK oficiální dokumenty: Na covid nejvíce umírají lidé po druhé dávce vakcíny15.09.21 12:52 Británie 1

Varování: Po vakcinaci těhotné matky se dítě narodilo s nervovou poruchou15.09.21 12:09 USA 0

Předaly české hygienické stanice své kompetence Světové zdravotnické organizaci?15.09.21 11:26 Česká republika 1

My vám dáme ivermektin! Do řady a očkovat, holoto!15.09.21 10:50 Česká republika 4

Naštvaný Babiš - Testovat očkované? „Ne! To nikdy nebude!”15.09.21 10:18 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,65 Kč
Euro
25,38 Kč
Libra
29,74 Kč
Kanadský dolar
16,96 Kč
Australský dolar
15,76 Kč
Švýcarský frank
23,22 Kč
100 japonských jenů
19,69 Kč
Čínský juan
3,35 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,70 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 981,63 Kč
1 unce stříbra
484,86 Kč
Bitcoin
1 033 315,55 Kč

Poslední aktualizace: 19.9.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 6 554