Diskuze k článku

Krize moci

Příspěvků 73

6.5.2009 5:26

Poloha dole....

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Zaujal mne ten závěr a tak to tady zopakuji:

Dobrý a laskavý otec rodiny si musí být vědom své moci. A jeho žena? Nejlepší odpovědí je opět citát čínského mudrce z knihy Taoismu: Ženský element vítězí nad mužským svým klidem, který mu dává poloha dole.(Lao-C’)

Tak jsem si prolistoval Kamasútru, jak může být poloha dole uklidňující pro ženu a současně pro oba dva, ale nějak se mi to nezdá. Zdá se, že jsem si takovéto polohy dostatečně nevyzkoušel.

Ale teď už ke krizi moci. Jak jsem se mohl dočíst z historie, tak nejlépe se dařilo českým zemím za Karla IV., krále koruny české a také římského císaře. Další, zdálo by se spokojené a harmonické společenství více národů bylo za Rakousko Uherské říše. Po jejim rozpadu to postupně směřuje na smetiště dějin. Co z toho, že se český a slovenský národ osamostatnil? Nic nám to nepřineslo, snad jen trochu více falešné národní hrdosti. Žádný prezident od prvopočátků naší společné vlasti si nezaslouží název vladař a nebo státník, protože jsme žádné takové velikány bohužel doposud neměli a jak to tak vypadá, ani mít nebudem. Všechno to byly dosazené figurky, ať už z Washingtonu a nebo z Moskvy. Teď už nám to pro změnu určuje zase Izrael.

190472

6.5.2009 6:10

RE: Poloha dole....

pietroo 194.?.?.?

Reakce na 190472

Kdyby Rakušané byli inteligentní a ne to jací jsou, tak mohlo být Rakousko-Uhersko dodnes. Zničili si ho sami. Ale nepoučili se a dělají pořád stejně hloupou politiku dodnes. Koneckonců v okamžiku, kdy následník trůnu František Ferdinand si vzal Češku a proto ho císař donutil podepsat papír, že jeho děti nebudou mít nárok na trůn, tak je to jasné.
Co se týká Karla 4. tak jsem se měli dobře proto, že jsme tehdy fungovali jako USA v dnešní době. Vyváželi jsme stříbro a za to dováželi hodnoty. České království mělo trvale pasivní obchodní bilanci. Mohli jsme si to dovolit. Natiskli jsme stříbrňáky, ty pak fungovaly jako tvrdá měna v Německu rozdrobeném na mnoho státečků s vlastními měnami. Dnes nejmenovaní tento systém zdokonalili a místo stříbrňáků tisknou jen papír, dolary a za ten papír dovážejí ze zahraničí hodnoty. A mohou si dovolit mít pasivní bilanci. Tehdy ve středověku se ještě věřilo, že hodnota peněz je v tom stříbře. [smích] To jen tak.

190474

6.5.2009 6:40

RE: Poloha dole....

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 190474

pietroo, díky za doplnění. Nevěděl jsem, že Sofie byla Češka. K těm stříbrňákům. Nejen ve středověku, ale i později při kolonizaci Severoamerického kontinentu hodnota mincí skutečně byla v tom zlatě, později ve stříbře, ze kterého byly vyrobeny. Ale to byly jenom ty počátky. Postupně se předepsaná váha na minci snižovala a přidávali se různé (niklové) příměsi, takže i ta hodnota se samozřejmě snižovala. No a papír, jak už víme je jenom papír. Dolarů si natisknou kolik chtějí a přitom platí zákon na padělání bankovek. To jen tak. [mrknutí jedním okem]

190476

6.5.2009 12:33

Mirdo,

pje 77.?.?.?

Reakce na 190476

Žofie Chotková! Ale to nic, nemusí se každý ve všem orientovat...

190492

6.5.2009 10:24

RE: Poloha dole....

Spytihněv 83.?.?.?

Reakce na 190474

Asi bych ještě dodal, že vznešenost je stav ducha, těžko se jí dá docílit pouze úřednickou funkcí. Pokud se podíváme na různé monarchie nezaujatě, pak nám dojde, že i monarcha může být jen ouřada a poskok jiné moci, ač na papíře byl uveden v seznamu „aristokratů“. A to se týká Rakousko-Uherska především. Byl to úřednický moloch ovládaný spíše pudy než silou ducha. Po přerodu Lotrinků v Habsburky došlo i k přerodu pojetí úřadu i podstaty moci. Dnes již sklízíme, co bylo dávno zaseto. Že ale Rakousko-Uhersko byl jen úřad, to na věci nic nemění. Rozpadlo by se to už jen z podstaty, ta moc, co ho držela pohromadě, již nebyla mocí.

Taky bych nechtěl zpochybňovat velikost a význam K4, ale zatažením Čech do Říma dorazil to, co asi mělo být dokonáno. I první muž Bohemie se stal ze suveréna praktikujícím římským úředníkem. Následky pak samozřejmě na sebe nenechaly čekat dlouho…
A to s tím stříbrem, tak to sedí. To jen tak. [mrknutí jedním okem]

190485

8.5.2009 3:29

RE: Poloha dole....

supino1 213.?.?.?

Reakce na 190485

Len jeden malý dotaz, kedy a ako sa prerodili Lotrinkové v Habsburky?? Nemalo to byť opačne? A ani to nie je to pravé.

190643

11.5.2009 8:54

RE: Poloha dole....

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 83.?.?.?

Reakce na 190643

jen obrazně řečeno, když H. vlastně vymřeli, zrodili se znovu z L. přejmenováním, zajímavé je však to, jak se změnilo pojetí moci, zatímco pod jménem jakoby zůstali, duchem se ubírali jinam (ten příměr je však jen příměr)

S.

190852

6.5.2009 11:50

RE: Poloha dole....

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 190472

..větu mudrce netřeba chápat doslovně, má více vrstev. Třeba tu, že pevnější a těžší částečky se usazují dole. I naše planeta je obdobou "dole" - je to pevná hmota - i když si ji jako následek myšlení mnozí nedovedou představit. Ale nejen umělá hmota-silon... je dílem myšlení člověka.

A k textu?
Cesta od vládce (nehmotného boha) k jeho obdobě živých lidí vede dlouhá cesta jednotlivých programů pro lidstvo, známých jako civilizace - nebo menší etapy, oddělené a navázané na běh času, co známe pod slovem "letopočet".
Ten náš má za úkol pomocí věty ("Na počátku bylo slovo"[mrknutí jedním okem] najít řešení pro lidi v takovém systému, kdy něčí velká moc v jedné oblasti bude u toho samého člověka vyvážena bezmocí v oblasti jiné, kterou také bude chtít.
Ten systém je nejen v prostoru připravený, ale on už od doby, kdy na scénu vstoupil náš model matematiky, postupuje. A přináší technologie, spojující naše vědomí s mechanizmy, vytvořenými na bázi křemíku.
Nebude snadné pochopit "nepřítele" Matrixu, zatím - zcela přirozeně si hájíme svou nepočítačovou formu "lidskosti".
Ano, nestrannost a jakási "tupost" křemíkových technologií po čase ukáže cestičku k tomu, jak si mezi sebou vyměňovat nejen informace a pocity - ale také celou svou bytostnou energii. Tělo jako dočasná pohybová schránka pro převod nehmotných informací do hmotných projevů měla od počátku vzniku této galaxie plán, jak pomocí "vrstev času" vytvořit protiběžnou inteligenci k té naší. Uhlíci a "křemíci" se patrně propojí tak, aby si každý z nás užil přesně to, co si zaslouží díky svým přáním (morálním či nemorálním hodnotám těchto přání).
Membrány mezi tzv. "pevnou hmotou" a její znalostní strukturou (mentální matricí) jsou vždy dočasné. Mechanické a mentální technologie procházejí fází "vnořených vstupů" - úkazy, pro které si budeme muset najít vysvětlení dvojího typu. Vytvořením techniky, jak takový úkaz realizovat "vědecky"= mechanicky - anebo mentálně, pomocí vstupu do prostoru fantazie, kde tato data jsou k dispozici - ale už ne v odpovídajících vazbách.
Odtud, z volného prostoru s "daty" čerpáme svou intuicí všeliké ty nápady a vynálezy.
Takže děkuji panu Lhotákovi za článek, kde použil citáty lidí, jichž si (prozatím) vážím víc než jeho názoru na vztah mezi mužem a ženou.

190491

6.5.2009 12:36

RE: Poloha dole....

Tsignotschka 89.?.?.?

Reakce na 190491

já děkuji panu Lhotákovi za krásné přirovnání:
"Tak jako rovnoprávný spolek muže a ženy postrádá hlavu rodiny,..."

Čím více perel moudrosti napíšete, tím lépe.

190493

6.5.2009 21:24

RE: Poloha dole....

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 190493

Někdo musí být rovnoprávnější, aby nebyl pan Lhoták nervozní.....

190521

7.5.2009 1:37

RE: Poloha dole....

Boletus majakuka (zavináč) seznam (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 190521

Někdo MUSÍ nést zodpovědnost....A adekvátní pravomoc...

190561

7.5.2009 9:02

RE: Poloha dole....

Tsignotschka 89.?.?.?

Reakce na 190561

V harmonické rodině není potřeby "HLAVY" rodiny, buď se manželé při rozdílných názorech shodnou na kompromisu nebo manželství zanikne - záleží co je pro ně přednější. Záleží na hodnotách a prioritách a hlavně na lidech samotných. Jsou lidé a je jich dost, kteří ke svému životu potřebují autoritu, která za ně rozhodne v důležitých otázkach jejich bytí, protože je jednodušší nepřemýšlet, nepřemýšlet nejenom nad vlastní existencí, ale hlavně nad existenci druhých.
Je těžké najít správnou cestu, když jsme médii denně informováni, co je špatné a co dobré, kteří jsou dobří a kteří zlí. Znám osobně lidi, co jsou přesvědčeni, že když je něco v televizi, tak to musí být pravda - není přece možné, aby v demoracii byly v médiích lži. A bohužel to, co vidí považují za normální a správné a snaží se podle toho žít a uspořádat svůj život. Většina občanů jsou ovčani, a nás pár mravokárců to bohužel nezmění. Nejhořší na všem je, že jsou všeci spokojení a nechcou nic měnit, protože se bojí, bojí se sami rozhodovat a mají strach, že by se nemuseli mít pořád stějně dobře, že nebudou moci plýtvat.
Jsem chtěl říci, že základ společnosti je v rodině a dokud budou vztahy v rodině deformovány, bude deformována i společnost. A takové společnosti může vladnout jedině tvrdá ruka a morální hodnoty ovčanům vtlouci do hlavy, stějně jako jim je v tloukáno sobectví, honba za penězi atd...Jen je otázka, jak moc velkou moc má moc na člověka a jak moc ho dokáže změnit.

190576

7.5.2009 10:11

RE: Poloha dole....

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 190576

Cignožko, ona ta hlava/centrála ale být musí. lze ji ale přemisťovat - což v rodině či partnerství funguje tak, že si ti dva rozdělí oblasti, kde chtějí a umí šéfovat - a oblasti, kde se rádi/neradi podřídí.
Ve společnosti to funguje stejně, ale pro celé "člověky". Ovčani + vlci v rouše z "beránků bóžích" ti druzí tohle naplánovali, když ukradli princip naší matematiky a přetvořili si jej ke svému obrazu (pocházejí zřejmě původně z "lovců" v neolitu). Ten se jim teď nutně sype - a lidi to uvidí čím dál jasněji. Okamžik, kdy, kdo a jak vstoupí do konfliktu zájmů svých a těch, co žádají naši vládci - ten určí i jak dlouho a jak silně se takový člověk bude trápit. A trápit jsme se už začali. Čtením a vnímáním událostí, které jdou proti naší představě o spravedlonosti měníme mnoho špatné energie na POTENCIÁL, ze kterého v určité době VŽDY vzejde "PŘEKLOPENÍ SYSTÉMU".
A to tak velkého, v jakém rozměru jsme do něj "namočeni".
Všechno takhle funguje, každý jed je jedem až od hranice, kdy překročí svou opačnou = léčivou funkci.
Finanční dluhový systém je v rozpadu - a tím, že si jej mocní urychlují okrádáním lidí o hodnotu jejich práce dalším tiskem papírků - tím si tu větévku pod sebou řežou rychleji.

Naštěstí je velikost "informované většiny" dostatečná, aby se nepodařilo nastolit jejich NWO.
NWO je nutné - ale s jinými parametry pro dělení moci a bezmoci. A tyhle parametry děláme svým vědomím - a mnozí jen svým podvědomím. Proč?
Informace prochází v prostoru souběžně dvěma cykly. Vnější okruh napájí živá příroda i my vysíláním dat/myšlenek skrze vrstvy/filtry, známé jako atmosféra. Vnitřní cyklus "kmit informace v člověku" je složitější, informace se z volného prostoru do mozku poprvé dostane bez vědomí - a teprve po korekci prvotních dat z dolního mozku (srdce + orgánů) mozkem horním (data z našeho okolí a tohoto života) se upravená informace v dolním mozku upraví podle potřeb nám nadřízené "dimenze" (= z duše, ducha, morfogenetických polí...) - a teprve tuto upravenou informaci přijme "srdce" v podobě POCITU. A na základě pocitu, upraveného rozumem/horním mozkem - teprve jednáme.
Je to sranda, když tohle víte. Pak se jen sebe ptáte, odkud o vím já. No přeci ze schízy, doba, kdy se rozdvojení osobnosi (obou mozkových soustav, dolní a horní) zas po mnoha staletích vývoje zase spojila - ta už "jede". A mnoho lidí pochopilo, co je vlastně tím "třetím okem" nebo "křestem", "chanellingem"... - že je to záruka vnitřního klidu v životě každého "jinak obyčejného" člověka, kterému se nelíbí mediální humbuk okolo dění, on nepotřebuje produkty těchto "volených představitelů".

Samořiditelnost všech procesů v přírodě je nastavená od samého počátku vzniku každé galaxie - to jen lidi se snaží všechno kočírovat podle sebe.
Kvalita naš

190579

7.5.2009 10:12

RE: Poloha dole....

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 190579

Kvalita naší mateřštiny za čas ovládne prostor, který zatím ovládá matematika ve spojení s angličtinou - a že je to sakra velký kousek prostoru - to ví tahle naše matematika "skrytého součtu".
Tu jinou matematiku, postavenou na "cyklu sousedících pozic" (osmiprvková soustava dimenzí, projevená ve vlastnostech zvuku "oktávy" - tu můžete poznávat i z knížek o Mayské kultuře.

190580

8.5.2009 3:43

RE: Poloha dole....

supino1 213.?.?.?

Reakce na 190579

A kto z nás, všetkých ľudí na svete, ..."nepochádza"...z neolitických lovcov?...Druhý odstavec Vášho príspevku je úplná somarina....

190645

9.5.2009 11:39

RE: Poloha dole....

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 190645

supino, v neolitu žili také vedle lovců sběrači. takže si prosím doplňte vzdělání.
Pokud jste schopen doložit, v čem je odstavec o "dynamické rovnováze" funkce jedů a k nim obdobných jevů ve společnosti "somarinou" - rád si zdůvodnění přečtu.
V přírodě každá látka a ve společnosti každá nosná myšlenka fungují tak, že po různě dlouhé době (potřebné k jejímu nalezení) se zjistí její užitečnost - a po další době i hranicé této užitečnosti, kdy její nadužívání začíná více škodit. Nejen penicilín prošel touto cestou.
Dnes je na řadě likvidace duality moci a ne/mocných. Ale obávám se, že nejste ten, kdo by tyto souvislosti byl ochoten a schopen vnímat. Neznalost duality "lovců" a "sběračů" vás usvědčuje z malé snahy o poznání hlubších souvislostí.

190709

9.5.2009 17:25

RE: Poloha dole....

Novákneu 213.?.?.?

Reakce na 190576

Přibývá stále více zkušeností, že dva lidé se prostě nedomluví na všem a ani v manželství. Proto manželství jako takové prodělává jednu prohru za druhou ať už ve statistikách v průměrné době trvání, nebo počtu šťastných a nešťastných , nebo v počtu rodinných kriminálních tragédiích. Manželství zanikají ikdyž ze životů zbyly jen kompromisy. Manželství musí být vnucené, svobodní lidé si nenechají diktovat zákony o manželství! Manželství bohužel nefunguje jen na domluvě- to je asi nějaká stará, nikdy nefungující škola, nefunguje ani hlasování a kompromisy dělají z počátku hlavně ti co později už neumí ani žít. Manželství je Hra! Má svá často těžce vybojovaná pravidla a v páru se nesmí o nich mluvit , v tom okamžiku přestávají platit. Je to stejné jako by jste ve hře hlásil svůj tah předem.
Skoro všichni se spoléhají na autoritu, rodinná výchova k ničemu jinému nevede, dokonce i tam kde je špatná výchova , nebo zdánlivě vůbec žádná není, tak se vychovávají lidé bojácní, toužící po jistotách od nějaké autority. Důkaz? Nikdo nechce nic riskovat, spoléhá ve všem na druhé, rádi se podřizují autoritám v práci i doma. Proč ? Přináší to pohodlí.Prvním krokem ke změně je asi uvědomit si pohodlnost a bezmocnost, taky jde jen o nějakou hru a určitě nemá smysl trapčit někde na barikádách a riskovat i jinak vězení.
Této společnosti vládne zdánlivě vlídná ruka , ale možná jen proto, aby bylo možné vyrábět stále dokonalejší zbraně proti jiným velmocem a špiclovací techniku na vlastní lidi a také luxus a komunismus pro určitou sortu. Na druhou stranu se ukazuje , že vládnoucí ruka je naopak velmi tvrdá, protže se kupí neřešené, nebo špatně řešené, problémy- hlavně zdravotní a ekologické. Důkaz? Zdá se, že hroucení společenského řádu , nebo zlořádu, je možné sledovat živě na našich obrazovkách a ti vnímavější kolem sebe. Rok od roku je vše stále jasnější a veřejně se mluví o věcech o kterých se nedávno ještě lhalo.
Osobně by mi bylo nejmilejší , kdyby žádní mravokárci nic neprosazovali, protože špatné se musí zhroutit samo, lidi jsou v tomto naprosto neschopní.

190734

10.5.2009 10:51

RE: Poloha dole....

8-P 88.?.?.?

Reakce na 190576

Nechci vám kazit iluze, ale v harmonické famílii JE potřeba hlavy rodiny, a tuto funkci jsou schopni plnit především muži. Shodují se na tom jak evoluční teorie, tak kreacionismus, a taky současné studie. Ženský můžou o emancipaci mlít do alelůja, ale to nic nezmění na faktech o rozdílech v chování mužů a žen, stejně tak jako ženským nedoroste chromozom Y který postrádají. Chlapa nikdy nebude bavit hlídat a přebalovat malýho, stejně jako ženskou obyčejně nebaví auta a motory. Chlapa nebaví uklízení, ženskou zase nebaví diskuze o existenci brouka. Ale hlavně - ženský občas melou pátý přes devátý protože samy neví co chtějí (slavná ženská logika), a to je příležitost pro opravdové chlapy, protože ti mívají ve svých prioritach obvykle jasno. A hlava rodiny o svých prioritách musí mít jasno, jinak rodinu ztratí.

190779

10.5.2009 16:07

RE: Poloha dole....

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 190779

>...v harmonické famílii JE potřeba hlavy rodiny, a tuto funkci jsou schopni plnit především muži.
--------
Souhlas. Příroda nás vybavila záměrně každého jinak, abychom se navzájem doplňovali. Především pro výchovu dětí, ale i pro harmonickou simbiózu. Nemusíme zde probírat patrné vnější znaky. To lze rozpoznat na první pohled na nudistické pláži. Hlavní rozdíl je však v podvědomí každého z nás. A to je - ať chceme nebo ne - naprogramováno přírodou. Příroda neustále hledá ten nejlepší způsob k přežití jedince a k zachování druhu. Stovky tisíce let vývoje(!!) a proč to tedy násilně měnit?

>...Ale hlavně - ženský občas melou pátý přes devátý protože samy neví co chtějí (slavná ženská logika)...
------
Především nechtějí vzít za své rozhodnutí zodpovědnost a jak rády by rozhodovaly? Tady přichází role hlavy rodiny. Znám to z vlastní zkušenosti. Jinak je ale sranda s babama a bez nich by nebyl život ani možný, ani radostný.

190790

10.5.2009 16:57

RE: Poloha dole....

Datel 99.?.?.?

Reakce na 190790

Jo Mirdo my jsme hlavy , ale ony jsou krky a pekne s nama toci.

190795

10.5.2009 17:35

RE: Poloha dole....

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 190795

>Jo Mirdo my jsme hlavy , ale ony jsou krky a pekne s nama toci.
------
V tomto případě příjde na řadu rákoska. Ale jenom na Velikonoce.
[mrknutí jedním okem]

190799

10.5.2009 17:49

RE: Poloha dole....

Datel 99.?.?.?

Reakce na 190799

No jo a co tech dalsich 364 dnu ? Ale je nam dobre. Dobre nam tak. [velký smích]

190803

10.5.2009 20:30

RE: Poloha dole....

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 190803

>No jo a co tech dalsich 364 dnu ?
----------
Ono to může být jednak symbolicky, ale taky preventivně na celý rok dopředu. Co se do ní vejde. [chechtot] [velký smích]

190816

10.5.2009 17:45

RE: Poloha dole....

Novákneu 213.?.?.?

Reakce na 190779

Ženy neví co chtějí? [zahanbení] To je možná vaše sladká iluze. Zkuste té své uzavřít přítok peněz a seznam toho co chce může dostat i písemnou podobu u soudu a je možný, že na ní do konce života nezapomenete. Opravdoví chlapi s jasnými prioritami, jak píšete skoro bohužel neexistují , protože ti by nedopustili aby byl život naprosté většiny lidí stále větší krizí.

190801

10.5.2009 17:59

RE: Ženy neví co chtějí?

vodnik007 71.?.?.?

Reakce na 190801

Rika se, ze zena nevi co chce ale neprestane hledat, dokud to nenajde. [naštvaný]

190804

10.5.2009 18:33

RE: Poloha dole....

Datel 99.?.?.?

Reakce na 190801

Chce to poradne vykonat to polohu dole a zena se Vas bude drzet jako kliste, ani tech penez nebudete potrebovat tolik.To vite ze zeny vi co chteji - prece by Jste nechtel zit ze slepici ktera nevi co chce. A opravdovi chlapi ? Podivejte se Google , Mirda , Kozoroh , Stwora a spousta jinych , maji sve myslenky za ktere se stavi . Takze bych to nevidel tak tragicky.

190807

11.5.2009 1:50

RE: Poloha dole....

google 93.?.?.?

Reakce na 190807

-zijeme v trojrozmernom svete, kde sa vieme lepsie zorientovat nez zeny,
mame väcsiu fyzicku silu nez ony a napriek tomu sme odsudeni im sluzit.

-musime uznat ich väcsiu vesmirnu mudrost, ale sucasne ich musime
v tomto trojrozmernom svete viest, pretoze to je jedine co od nas ocakavaju.
a ked zena nedostane to co ocakava, zacina sa na zemi peklo, ktore
sa moze skoncit aj vrazdou alebo sebevrazdou. v kazdom pripade
zbabranym zivotom.

-zeny maju omnoho väcsi potencial a preto ich jednoduchost trojrozmerneho
priestoru mätie a nedokaze vybudit k vykonu. muzi sa tu naopak citia ako doma,
pretoze su omnoho jednoduchsie ustrikovani. len preto mame naoko nad nimi navrch.

-ked si niekto mysli, ze sa zbita, zlomena alebo ponizena zena vzda svojej
moci, tak je blbec. tadial cesta nevedie. ale humor maju radi a dokazu zniest
aj ked si robime srandu z nich. co sa o muzoch da povedat zriedka.

-nevadi im dokonca, ani ze si o nich myslime, ze su hlupe. to je ich sila.
muz nieco take nedokaze zniest. to je jeho slabost.

-ked si muz mysli, ze dokazal zviest zenu za pomoci trikov alebo malych podfukov,
väcsinou vobec netusi, ze zostal sam zmanipulovany a zvedeny. ked na to pride,
co sa stava zriedka, väcsinou je neskoro.

-zeny su komplikovane, vybite potvory, aj tie s tou najnevinnejsiou tvarou (teda hlavne te)
a to je na nich krasne a pre muzov pritazlive. keby boli jednoduche ako my, tak
by sme o ne ani nezavadili.

myslim si jednak, ze naucit sa to stejne neda. najviac zalezi od toho,
kolko energie sme dostali do vienka pri pocati a ako s nou vieme zaobchadzat.

190837

11.5.2009 2:14

RE: Poloha dole....

Aja 74.?.?.?

Reakce na 190837

Takhle strucne, jednoduse a vystizne jsem to jeste nikdy nezazila.

Vzdycky je to bla, bla, bla s kudrlinkama. [smích]

Dik za vsechny baby, i za ty, kterym se to nebude libit a budou vas mydlit po hlave.

190841

11.5.2009 20:54

RE: Poloha dole....

google 93.?.?.?

Reakce na 190841

>Takhle strucne, jednoduse a vystizne jsem to jeste nikdy
>nezazila.

>Vzdycky je to bla, bla, bla s kudrlinkama. [smích]

Aja, vdaka za feedback. co uz si moze autor prispevku zelat viac?

190895

11.5.2009 2:48

RE: Poloha dole....

Datel 99.?.?.?

Reakce na 190837

Trojrozmerna je manzelka .S tou fyzickou silou bych si nebyl tak jist .Ked zena nedostane to co ocakava, zacina sa na zemi peklo.-zlata slova.Ja nemam navrch ani na oko.ked si niekto mysli, ze sa zbita, zlomena alebo ponizena zena vzda svojej
moci opravim- naiva. Muz mysli, ze dokazal zviest zenu za pomoci trikov alebo malych podfukov,
väcsinou vobec netusi, ze zostal sam zmanipulovany a zvedeny. ked na to pride,
co sa stava zriedka, väcsinou je neskoro. Mi to povidejte , jsem zenaty 20roku a porad s jednou.
myslim si jednak, ze naucit sa to stejne neda. najviac zalezi od toho,
kolko energie sme dostali do vienka pri pocati a ako s nou vieme zaobchadzat.Ja nevim jak Vy , ale ona spis zaobchadza se mnou nez ja sni.

190843

11.5.2009 3:42

RE: Poloha dole....

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 190837

A chlapci jako google jsou pro zeny pohromou. [smích]

190845

11.5.2009 10:33

RE: Poloha dole....

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 190837

..žena je také tím, kdo do sebe ukládá vše potřebné pro další generace, jejich touha po zabezpečení/i majetku/ je toho dokladem. Muž má na starosti nacházet v prostoru jevy a prostředky, které pak pomohou dvojici k snažšímu a lepšímu životu. Za kolika vynálezy stojí ženy?
Možná je to pro mnohé neetické, ale fakt, že žena má zdvojené pohlavní orgány lépe propojené i v mozku, ten má u mužů poněkud pejorativní vyznění propojenosti mezi "hlavičkou na konci kladélka" a mužským mozkem. Máme zkrátka "o hlavičku víc...."

Žena by měla vědět "Co je třeba" - a muž pak "Kdy je to třeba". Ženský prvek má na starosti "stav hmoty", mužský pak "stav času". Protože čas je nástrojem pro překládání nehmotných informací do světa hmoty.
"Had v ráji"/= spermie jsou tím, co nás posouvá v čase.
Amplituda ženy začíná dřív a končí dřív i proto, aby uvolnila později dozrávajícím mužům postel pro jí vybranou pomocnici - a sama pak svou moudrostí vede svého už vyzrálého, leč pohlavně svěžího muže ke zhodnocení toho, co spolu v životě vytvořili. Výsledek pak občas v podobě "Porodím si vnuka sám" muž vloží do těla své milenky.
To, že při konstrukci Mléčné dráhy byla celková rovnováha mezi mužem a ženou nastavena s mírnou převahou pro ženu - to naši sluneční soustavu dovedlo k pokusu vytvořit z takto "pasivní" rovnováhy rovnováhu střídavou.
Veškeré testy už v historii proběhly, nacházíme se v počátku realizace. Jde o jiné propojování motivačních faktorů mezi pohlavími tak, aby i muži měli stejnou šanci při výběru partnera. Zatím si toto řídil "ženský prvek v prostoru" bez ohledu na potřeby protistrany. Teprve rázný přístup "křesťanů" eliminací žen z rozhodování o podobě společnosti vede k postupnému začleňování žen do (raději!!) exekutivních složek řízení společnosti.
Cílem by měl být dočasný, vždy po dohodě volitelný svazek dvou žen k jednomu muži, ale také dvou mužů k jedné ženě - kdy uvnitř "dvojice stejných" je rozdíl generace.
Ale bude ještě trvat, než dorazíme ke společenské dohodě v této koncepci, přestože ona je společným jmenovatelem muslimské i křesťanské formy soužití. Zatím takhle mnozí fungují "na divoko", ale doba právního souhlasu ale zas tak daleko není.

190856

11.5.2009 19:38

RE: Poloha dole....

8-P 88.?.?.?

Reakce na 190856

A jak to prosímvás víte že při tvorbě mléčné dráhy byl vesmír nastaven ve prospěch žen? My "křesťané" se například učíme, že žena byla stvořena Bohem jako číslo 2 do páru, a že to byla žena kdo uvěřil ďáblovi a naservírovala to manželovi. Ženské věří lžím snáze než chlapi, a chlapi dělají chybu když ženským důvěřují ale neprověřují.

190894

11.5.2009 21:17

RE: Poloha dole....

Jarmila 83.?.?.?

Reakce na 190894

Nevěřte tomu, to jsou všechno velké lži, že ženy snáze uvěří lžím. Ženské mají intuici, kterou hloupí muži nemají. Pochopitelně, že ženy také dělají chybu, když chlapovi důvěřují, ale neprověřují. Hlavně si ale uvědomte, že vztahy mezi muži a ženami jsou o tom, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Pokud dodnes existují muži, kteří se domnívají, že jsou nějaké hlavy rodiny, tak jsou to prostě a jednoduše blbci. [chechtot]

190900

11.5.2009 21:45

RE: Poloha dole....

steve 70.?.?.?

Reakce na 190900

Pani/slecno Jarmilo
jak se do lesa vola, tak se z lesa ozyva
.. tento Vas argument nemuzete pausalizovat. Uvedu svoji osobni zkusenost. Trikrat jsem zavolal do lesa a vzdy jsem dostal facku.
(Marenka, Jitka, Blaza).
.. neustrnul jsem ve svem usili o poznani hlubokeho lesa. Zavolal jsem do lesa znova a osmkrat jsem sbiral jahody (Marenka,Jitka, Blaza a pani hajna co vypadala jako hajnej) [oči v sloup]
------------------
Pokud dodnes existují muži, kteří se domnívají, že jsou nějaké hlavy rodiny, tak jsou to prostě a jednoduše blbci.
.. vymysleli jsme pro vas zeny automatickou pracku, televizni serialy, nase mesicni vyplaty, barvy aut ladici s vasim spodnim pradlem, "nemozne" sousedky, feminismus, zahnute strikovaci draty ..
Doprejte nam za toto vse kousicek te nadeje, ze jsme hlavou rodiny .. [pláč]

190902

11.5.2009 22:06

RE: Poloha dole....

Jarmila 83.?.?.?

Reakce na 190902

No tak jo pane steve, ukecal jste mne, jste hlavou rodiny. [smích] Ale pozor! Už nejsem slečna. To mě tedy trošku jako štve, že jsem se zařadila mezi důchodce.

190906

11.5.2009 21:30

RE: Poloha dole....

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 190894

problém je, že ty ženy na Adama byly možná dvě. Jak onen had nabízející jablko, tak potom Eva. Posuďte:

"Žena byla považována často za příčinu zla a mravní pokleslosti. Proto měl i had ženské prvky. Oblíbena byla i středověká židovsko-křesťanská tradice temného ženského archetypu Lilit (Lilith).

Lilit byla podle tradice první ženou Adamovou. Lidé si tak dříve vysvětlovali rozpor v biblickém vyprávění. V 1.kapitole Genesis čteme, že Bůh stvořil muže a ženu:
CEP Genesis 1:26-28

I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."

V následující kapitole Bůh usadil Adama do ráje a aby nebyl sám, stvořil z jeho žebra ženu:
CEP Genesis 2:18-22

I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou." Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.
I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.

Lidé si dlouho nemohli vysvětlit, jak je možné, že Bůh stvořil muže a ženu, pak muže umístil do ráje, a protože byl muž sám, opět stvořil ženu. Kam se poděla ta první? Musela mu zřejmě utéci tak, jak se to zkrátka občas stává.
[...]

Bůh pak stvořil další ženu, Evu. Žárlivá Lilit se však chtěla pomstít šťastnému páru žijícímu v ráji. Proměnila se v hada a svedla Evu i Adama. Obě ženy se tak nakonec vzepřely boží vůli a obě byly vyhnány z ráje. Eva zůstala s Adamem, Lilit se toulala temným světem a mstila lidem za svá příkoří.

[...] Legenda o Lilit, první ženě Adamově, však nemá v Bibli žádnou oporu. Textová kritika dnes tvrdí, že v knize Genesis jsou sloučeny dva příběhy o stvoření člověka. V prvním příběhu (Gen1) Bůh stvořil muže a ženu současně, ve druhém vyprávění (Gen2) byla žena stvořena až po Adamovi, z jeho žebra. Jde však o jednu jedinou ženu, pramatku lidí, Evu."
zdroj

190901

11.5.2009 22:13

RE: Poloha dole....

Jarmila 83.?.?.?

Reakce na 190901

Pane MéďoBéďo, vždyť jsou to všechno takové biblické kraviny, že to svět neviděl. Prostě jsme vznikli z opice, Darwin měl pravdu. Člověkyně není o nic horší než člověk, prostě je tak příroda stvořila, protože to tak bylo tehdy účelné. Tečka.

190907

11.5.2009 22:28

RE: Poloha dole....

8-P 88.?.?.?

Reakce na 190907

Teď si Jarmilo představte čistou teorii o tom že Bible mluví pravdu, Satan je králem tohoto světa, a už tisíce let pracuje na tom aby byla Biblická pravda zesměšněna a zapomenuta. Z vás by měl asi radost [smích]

190910

13.5.2009 6:50

RE: Poloha dole....

Jarmila 83.?.?.?

Reakce na 190910

Vy věříte na Satana? Já nikoliv. A nevěřím Bibli, Tóře, Talmudu ani Koránu. Nepatřím mezi žádné věřící ovečky monoteistických náboženství. Ale věřím tomu, že existují zlí lidé-satanisté, kteří věří na satana a na kdejaké pohádkové starověké nesmysly.

191020

11.5.2009 23:12

RE: Poloha dole....

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 190907

Paní Jarmilo, nejsem ani darwinista, ani biblista. Ale v určitou formu přímé materializace z ničeho věřím.

Jazyk mýtů o tvorbě světa a člověka však občas naznačuje něco více, než je na první pohled zřejmé. Po tom se pídím.(lhostejno v jaké tradici) Nevadí mi však, že jste tento potenciální rozměr zavrhla Vy. Máte vhled jinde, a toho si cením.

Vaše člověkyně se mi sice zdála zpočátku pojmem ze zoufalství, nyní to však beru víc poetičtěji.

A s tou tečkou být Vámi posečkám na smrtelnou postel. Člověk může změnit názor na leccos. Já, Vy, kdokoliv jiný. Stejně si ho do hrobu nevezmeme. Důležité je ŽÍT. [smích]

190914

13.5.2009 6:53

RE: Poloha dole....

Jarmila 83.?.?.?

Reakce na 190914

Vy mě pane MéďoBéďo nikdy nezklamete.[smích] Ano, chci, aby se pojem člověkyně vžil a normálně se začal užívat. Ano, důležité je ŽÍT a snažit se co nejvíc pochopit svět kolem sebe.

191021

11.5.2009 22:25

RE: Poloha dole....

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 190901

Někdy mně uvádí v úžas, pane Méďo, jakými "veledůležitými problémy" jsou lidé ochotni marnit svůj čas. Zejména, disponují-li ti lidé mentální kapacitou, jako Vy.

Co říkáte, nebylo by potřeba analyzovat biblický příběh o potopě? Doporučuji Vaší pozornosti zejména otázku, kterak Noe zachraňoval na své arše hmyz (zatím bylo údajně popsáno zhruba 800 tisíc druhů) nebo jednobuněčné organizmy. [velký smích]

Pokud by Vás to nebavilo, mohl byste se případně zamyslet nad jiným "závažným problémem". Zda Jeskyňky z příběhu o Smolíčkovi odvozovaly své jméno od místa svého trvalého pobytu či spíše od své určité anatomické zvláštnosti? [mrknutí jedním okem]

190909

12.5.2009 16:32

RE: Poloha dole....

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 190909

>Co říkáte, nebylo by potřeba analyzovat biblický příběh o potopě? Doporučuji Vaší pozornosti zejména otázku, kterak Noe zachraňoval na své arše hmyz (zatím bylo údajně popsáno zhruba 800 tisíc druhů) nebo jednobuněčné organizmy.
----------
Noa nebyl žádný pitomec a prozíravě zorganizoval přepravu tak, že po velké lávce na horní palubu putovala velká zvířátka a dole pod ní, byla malá lávka pro hmyz a jinou havěť, kteří putovali do podpalubí. Záchranář Noa na to měl 40 roků a také nebral všechna zvířátka a vybíral pouze v párech a z jednoho druhu. Jinak by se mu to tam samozřejmě všechno nevlezlo. Zdroj: Filmové zpracování - Velká potopa, Noa a jeho zvířátka.

>...mohl byste se případně zamyslet nad jiným "závažným problémem". Zda Jeskyňky z příběhu o Smolíčkovi odvozovaly své jméno od místa svého trvalého pobytu či spíše od své určité anatomické zvláštnosti?
----------
Vojto, nebyly to Jeskyňky, ale Jezinky. A co se týče těch anatomických zvláštností? Mohu Tě ujistit, že nejsou všechny ženy stejné a zřejmě bude zálžet i na tvojí velikosti. Je docela možné, že ti to jako jeskyně jenom připadá?

190959

12.5.2009 18:46

RE: Poloha dole....

steve 70.?.?.?

Reakce na 190959

ANO. Vojtuv impuls ponorit se do tohoto problemu je skutecne podnetny. Mirdo, tva analyza organizace prepravy zviratek je zcela vycerpavajici, Vojta stejne jako ja, jsme rozsirili svuj pohled v mnoha aspektech. Zde je nazorny priklad jak ma vypadat vzajemna spoluprace. Vojta nastini problem, a ctenari prispechaji s pomoci..
--
.. chci vsak vyjasnit problematiku subjektu Jeskynka a Jezinka.
..prvi signaly o existenci Jeskynek a Jeskynaku prichazeji z oblasti zvane "Chazarie". Tato komunita nikdy neorala pole a nemlela mouku. Vzdy na kratky cas po znich expandovala do sousednich zemi a ukradla co se ukrast dalo. Chleb, bucek, papyrus, hodinky, olivovy olej, jizdni kola a vonne masti. Vse ukryvali v jeskynich. Na otazku: "Kam jdes Jeskynaku?" odpovedel tazany - "do jeskyne na chleba s maslem" !! Obsluhujici personal kantyny v jeskyni byly zeny - JESKYNKY !! Az potud je Vojta spravne.
.. Avsak dochazi ke zvratu. Okolni kmeny musi vice orat, protoze Jeskynaci kradou, a Jeskynaci kradou o to vice a potrebuji vice jeskyni .. expanduji do vsech svetadilu na zcizenych jizdnich kolech. V ruznych zemich je mistni kmeny nazyvaji ruzne. Rusove na ne volaji "bljate cornyje", Vikingove na ne nevolaji nijak, ale mlati je swastikou po palici, apod.
.. Komando Jeskynek vyrazi do Ceskych zemi, po ceste ukradou Libusi bryle ( vestba o Praze odlozena), Bivojovi ukradou kance. A nakonec "majstrstyk" - slohnou Smolicka.
.. na misto cinu prichazi byvaly rotny STB, dnes major Dvorak. Smolickova vila je renovovany stary mlyn s nahonem a jezem. Major patra v okoli domu po stopach, avsak neuspesne. A zde prichazi historicke objasneni problematiky. Major se zamysli a pravi: "Ty kurvy se dostali do baraku tim jezem !! To budou nejake "JEZINKY" !!
.. po sedmi letech badani se rad o vysledky rozdelim, doufam - ze Vojtu uspokojim a pokud ne - jsem ochoten badat dalsich 7 let ..

190970

12.5.2009 20:47

RE: Poloha dole....

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 190970

Ještě klika, že tu Vojtu máme. A ještě větší klika, že nám sem pokaždé vhodí do diskuze plný pytel těch jeho nesmyslů. Máme alespoň nějakou motivaci pro diskuzi a tímto si neustále rozšiřujeme naše obzory. Díky steve za rozbor tvého bádání. Teď už mám konečně jasno, kdo to byly ty Jezinky a znamená to tedy, že Rusalka od Antonína Dvořáka byla jejich matka představená. [chechtot]

190983

12.5.2009 21:29

RE: Poloha dole....

steve 70.?.?.?

Reakce na 190983

.. jsem nadsen tvoji informovanosti!! Ano, Rusalka je skutecne nadrizenou vsem Jezinkam. Toto je tzv. "Mokra sekce". Tato Mokra sekce ma vsak sve ultrapravicove kridlo - tzv. "Suchebaby". Velitelkou je dnes "ultra sucha Jezibaba Parkanova".
Haaretz oznamil, ze dokaze vydrit vyschleho danoveho poplatnika az k slzam. V extazi- uvadi Haaretz, kricela: "Na kanony a munici pro Saakasviliho".
.. cela tato organizace projde jiste personalnimi zmenami. Rusalka ma pochybnosti o Lisabonu. Panu Dvorakovi i mne se rysuje tragicky obraz.
.. pokud Jezibaba strhne moc na svoji stranu, Rusalka je vyrizena a v Narodnim bude vrestet na podiu Parkanova. Rovnez by prevzala veleni nad "mokrymi " Jezinkami", takze i Viktorka na splavu bude absolutne v prdeli ..
.. zmeny se nedotknou Vodniku, protoze stejne jako "Ne Zakladnaci" jsou financovani ruskou tajnou sluzbou. A rovnez dodavaji kapry do Chazarie - maji sympatie Mosadu ( oni ryby radi)......
..Budoucnost ukaze ...

190987

13.5.2009 2:28

RE: Poloha dole....

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 190987

Steve, takhle jsem se už dlouho nezasmál [chechtot] [chechtot] [chechtot]
Ještěže tu Vojtu máme. Hned jsem si myslel, že nám tady Vojtíšek hraje dvorního šaška. Při takové srandě se člověk někdy zapomene a může se cokoliv prokecnout:

>...stejne jako "Ne Zakladnaci" jsou financovani ruskou tajnou sluzbou. A rovnez dodavaji kapry do Chazarie - maji sympatie Mosadu ( oni ryby radi)...Budoucnost ukaze...
------
Alena z ruské tajné služby skutečně chytala kapry a dodávala je do Chazárie. Často z ní kapala voda a její mokré tričko odhalovalo její bujné vnady, že se za ní všichni otáčeli. Proto jí říkali rusalka, ale nikoliv proto, že kolem neustále rousala vodou, ale pro její příslušnost k ruským tajným službám plus to její jméno: Rus-Alka. Ano, a Rusalka je skutečně nadřízenou všem Jezinkám. Toto je tzv. "Mokrá sekce" - ultrapravicové křídlo, jak jsi správně odhalil.

191008

13.5.2009 3:30

RE: Poloha dole....

steve 70.?.?.?

Reakce na 191008

.. naprosta shoda Mirdo - "jsme v obraze". Dalsi vazne tema je vyjasneno. Prijimame penezite dary (okamzite), vecne dary do skrine vpravo. Pockame na vyjadreni Vojty, zcela jiste chce neco dodat - k dobru veci ..
----
Odkaz: .. z Anglie. Novy program v boji se zlocinem: kratce - ma - li nekdo na krku retez, nebo neco drazsiho, volejte na policii, protoze vzhledem k ekonomicke krizi to nejspise ukradl !! Takze: mate - li v Anglii nezesmatlane papuce, jste bud drogovy dealer nebo terorista financovany AlKajdou, nebo Rotchild ...
----------
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1180911/Po...

191013

13.5.2009 2:38

RE: Poloha dole....

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 190970

[chechtot] pane Steve, když pročítám články a diskuze na Zvědavci, říkám si kolikrát, že už nechci NIC vědět ani slyšet ani myslet. Že si zajdu do trafiky, koupím konečně Vlastu nebo Evu, či co, přelakuji nehty, prolistuji módní trendy...a pak narazím na Váš rozbor Jeskyňky vs. Jezinky, hlasitě se chechtám a hned je mi líp. Jste můj jelen - zachránce před chmurnou náladou. [smích]

191010

13.5.2009 5:17

RE: Poloha dole....

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 191010

Jsem taky rád, že se Steve zamotal do našich sítí spiklenců odhalujících spiknutí. Jeho literární tvorba je kompenzace a současně i uvolnění při čtení výplodů některých nejmenovaných pitomců-provokatérů. Steve je i můj jelen. [velký smích]

191019

13.5.2009 6:56

RE: Poloha dole....

Jarmila 83.?.?.?

Reakce na 190970

[chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot]
[velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích]

191022

12.5.2009 17:06

RE: Poloha dole....

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 190909

"Někdy mně uvádí v úžas, pane Méďo, jakými "veledůležitými problémy" jsou lidé ochotni marnit svůj čas. Zejména, disponují-li ti lidé mentální kapacitou, jako Vy."

vidíte pane Vojto, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. Moje cesta je asi jiná než Vaše. Proto vrhám svojí mentální kapacitu především tímto směrem, který považujete za promarněný. Ale sdělím Vám tuto věc: Nikdy bych neměl tuto kapacitu co mám, kdybych se tímto směrem nevydal. Je důsledkem mé volby. Která mě navíc naplňuje štěstím, které většina lidí jednoduše nezažije, protože je orientovaná jiným směrem.

"Co říkáte, nebylo by potřeba analyzovat biblický příběh o potopě? Doporučuji Vaší pozornosti zejména otázku, kterak Noe zachraňoval na své arše hmyz (zatím bylo údajně popsáno zhruba 800 tisíc druhů) nebo jednobuněčné organizmy."

Zde se dá spíše analyzovat, jaká to byla potopa a co při ní bylo vyhlazeno. Od Noeho se také odvozuje 7 přikázání pro gójím, která jsou v židovském náboženství platná dodnes. Už jsem tu o nich minimálně 2-3x psal.

O hmyz se nezajímám, nejsem přírodovědec. (s výjimkou občasného průzkumu jeskyněk o kterých píšete níže [chechtot] )

190961

13.5.2009 0:07

RE: Poloha dole....

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 190961

> Která mě navíc naplňuje štěstím, ...

Z mnoha Vašich příspěvků je to znát. I když se naše cesty různí, myslím, že vím, o čem mluvíte. A blahopřeji. [smích]

191000

13.5.2009 1:47

RE: Poloha dole....

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 191000

>...myslím, že vím, o čem mluvíte. A blahopřeji.
------------------
Vojto, jsi strašně domýšlivý. Nepoužívej výrazy o kterých neznáš přesný význam. Slovo "myslím" ve tvých reakcích nemá opodstatnění. Zkrátka...zní to srandovně. Navíc ses zamotal ve vyjádření "vím o čem mluvíte". Lhaním se s námi nespřátelíš. Zkus to upřímností.

191006

13.5.2009 12:24

RE: Poloha dole....

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 212.?.?.?

Reakce na 191006

Mirdo, nech pana Vojtu chvíli v klidu, není třeba na něj být drsný ve chvíli, kdy komunikuje slušně a bez podpásovek. [mrknutí jedním okem]

191035

13.5.2009 19:31

RE: Poloha dole....

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 191035

>Mirdo, nech pana Vojtu chvíli v klidu, není třeba na něj být drsný ve chvíli, kdy komunikuje slušně a bez podpásovek.
---
Tak jo, ale to je ta jeho zákeřná strategie a člověk musí být s takovými neustále napozoru. Já v tom cítím kulišárnu. A není to paranoia, ale životní zkušenosti. [mrknutí jedním okem]

191069

13.5.2009 20:49

RE: Poloha dole....

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 191069

Pánu či paní "212" díky. A panu Mirdovi prozradím tajemství.

Člověk si může vážit svého oponenta, pane Mirdo. I když ten věří v něco jiného, má jiný žebříček osobních hodnot nebo je diametrálně odlišného politického přesvědčení. Nepochopitelné?

Jsou lidé, kteří se nikdy nesníží k vědomé lži, podvodu, k hrubostem, invektivám, hulvátství, neútočí na osobu diskutujícího namísto vyvracení jeho argumentů, nevkládají oponentům do úst co neřekli, ... prostě a jednoduše, jsou slušní a korektní. A takových lidí si vážím, ač se názorově třeba sebevíc lišíme. A o tom a jen o tom byla má poznámka k panu Méďovi. [smích]

191072

13.5.2009 21:55

RE: Poloha dole....

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 191072

>Jsou lidé, kteří se nikdy nesníží k vědomé lži, podvodu, k hrubostem, invektivám, hulvátství, neútočí na osobu diskutujícího namísto vyvracení jeho argumentů, nevkládají oponentům do úst co neřekli, ... prostě a jednoduše, jsou slušní a korektní.
----------------------------
A tohle je přesně ta tvoje strategie, Vojto. Hrát si tady na slušňáka a inteligenta a přitom splňuješ všechny shora uvedené podmínky. Jistě, ty neútočíš přímo slovy, ale urážíš svými vymyšlenými hovadinami všechny čtenáře, kteří ještě používají zdravý rozum. Ty jsi součástí onoho světového problému, protože se ho zastáváš. Nevěřím ti ani slovo. Nevěřím ti, že ty nevidíš příčiny světových problémů. Zastáváš se zločinu a proto jsi také zločinec. A chci, aby tohle všichni tady v diskuzi věděli. Nezasloužíš si slušného zacházení, neboť sám jsi lhář a podvodník. A ty to moc dobře víš, jenom to předstíráš tou svojí jízlivou nevědomostí. Jsi grázl a provokatér. Toť vše Vojto.

191076

14.5.2009 1:42

RE: Poloha dole....

google 93.?.?.?

Reakce na 191076

suhlasim do bodky.

191089

14.5.2009 2:46

RE: Poloha dole....

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 191089

>suhlasim do bodky.
-----
Nebylo to zrovna diplomaticky, ale psychopati se stejně diplomcií nezdržují. Takhle to Vojta lépe pochopí. [mrknutí jedním okem]

191091

14.5.2009 3:17

RE: Poloha dole....

steve 70.?.?.?

Reakce na 191089

.. puvodne jsem se chtel zdrzet hlasovani a vymluvit se, ze mi umrela tchyne. Ale nejde to. Je to silnejsi nez ja sam. Necham tedy tchyni na zivu a volam !!
Ja taktiez suhlasim do Boha do bodky !!
--
.. a je to sakra venku, hned se citim lepe !! [smích]

191096

14.5.2009 3:03

RE: Poloha dole....

Prazak 87.?.?.?

Reakce na 191076

>A tohle je přesně ta tvoje strategie, Vojto. Hrát si tady na slušňáka a inteligenta a přitom splňuješ všechny shora uvedené podmínky. Jistě, ty neútočíš přímo slovy, ale urážíš svými vymyšlenými hovadinami všechny čtenáře, kteří ještě používají zdravý rozum.

Vojto, sam vidis, ze veskera namaha je zbytecna. Lide, kteri nechapou ani to, ze existuji osoby, ktere si na slusnost a inteligenci hrat nemusi, tezko presvedcite o cemkoliv. Hovadiny, ktere si vymysleji oni, konspirace a vymysly zustanou v jejich hlavach se "zdravym rozumem" uvezneny na veky veku.

191095

14.5.2009 5:26

RE: Poloha dole....

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 191072

212 jsem byl já, psal jsem odjinud a bez přihlášení

191108

12.5.2009 19:28

RE: Poloha dole....

vodnik007 71.?.?.?

Reakce na 190909

"Co říkáte, nebylo by potřeba analyzovat biblický příběh o potopě?"
Zacnete ochybnosti o potope a tim otevrete Pandora box. Jde-li o pohadku, tak jak to vlastne bylo s Mojzisem a zaslibenou zemi?
Chcete rict, ze dnesni Zide, kterych stejne velke procento neni biblickymi potomky, nemaji pravo na zaslibenou zemi?
No vidite a jsme ve stejne situaci jako hluboke badani o padu vezi WTC.

190972

11.5.2009 10:37

RE: Poloha dole....

Novákneu 213.?.?.?

Reakce na 190807

Slepici co neví co chce bych nechtěl ,to já tvrdím, že ženy ví co chtějí. Ale je fakt, že někdy hrají divadlo o čisté lásce a bojí se přiznat, že jde i o praktické věci. Nepotřebujete nakonec peníze žádné , stačí mít široké možnosti a na ně je třeba mít moc dobrý rodokmen , nebo talent na cokoli, třeba na podvody. Nechtěl bych se těmi jmény moc zklamat, to bych mohl ctít třeba Gatese a milion dalších a byli bycho zase tam kde jsme nyní.
Tragicky to neviděl ještě minulý podzim třeba Kalousek . Už za měsíc na to mohl každý vědět, že kecal a ti co si to odskákali ztrátou, tak možná otevřeně říkají, že byl mega idiot. Dnes se Kalousek opravuje, přece jen kdo chce být stále za idiota a tvrdí že světlo na konci tunelu v krizi je už možná vidět , ale může to být vlak v protisměru.
Nemá smysl si mazat med kolem huby je tu dávno krize sociální, zdravotní , ekologická a finanční , pak příjde rodinná a asi nějaké další.

190857

11.5.2009 21:16

RE: Poloha dole....

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 190857

žena chce iluzi jistoty v nejistém světě, o tom to celé je

190899

6.5.2009 13:15

Mudrci a stolce

pje 77.?.?.?

Nepatřím mezi osvícené, kteří patricijsky vytáhnou z rukávu jméno filozofa a bez hnutí brvou jej označí jako největšího z moderních. Nicméně oceňuji zajímavý a podnětný text. Jsou-li mezi námi ti patricijští vládci a nevládnou, proč, ptám se? Proč tlachají, místo aby konali? Proč většina mudrců neobývala ani stolce ani podstolčí, zato hojně své více či méně honosné příbytky v ústraní mocenského kvasu? Je tím více pochopitelné, když mudrci nejsou patriciji, patricijové nemají odpovědnost za více než jen za sebe v krvi a mezi plebejci je podivuhodná koncentrace všeho, čeho si stolec žádá, že patriciové raději hodují a plebejci raději přikrádají. V historii se o bulách i pontifikátech vedly dlouhé a nezřídka krvavé boje, než byl jeden z nominantů konečně ustaven Vládcem. Není divu, že se více a více stávali Vládci ti, co měli hrubší kyje a vlivné přímluvce. Ani Přirozené Autority nemají na stolec nárok "as is", tedy sám o sobě, Duce i ten rakouský hakenkrajcler s deprivantským knírkem by mohli vyprávět. Když dnes slyšíte Železného seniora, dali byste mu korunu, pokud zapomenete, kým byl a kým opět může být. Ostatně, vládnout si můžeme docela dobře sami, pokud na stolci sedí neuvěřitelno a kolem se pinoží snad plebejští ratlíci, snad malí Macchiavelliové...

190495

6.5.2009 20:43

Krize člověka z moci?

korutan 81.?.?.?

Velmi zajímavý článek. Je v něm znané množství pravdy ověřené historickou zkušeností, doplněné diamantovými segmenty citátů moudra.
Pro mne z něho vyvstává ale nejedna otázka, a z nich jedna úplně zásadní; Pokud ti vládci oplývali tak krásnými ctnostmi, jak popsáno, proč tolik krve v minulých dobách jejich panování bylo prolito? A to byli ve velké míře příbuzní! Nebo snad právě proto? Nebo někdo zlý, již v Bibli, Novém Zákoně, za satanova potomka označený, vstoupil do selanky jejich vztahů a mrzkým mamonem rozeštval idylku královských salonů a předsálí!?
Prdlajs! Není tak mocného a tak bohatého, aby nechtěl být ještě mocnějším a bohatším! Neboť moc, stejně jako optimismus, je opium lidstva. Moc pro bohaté, optimismus pro chudé! A moc korumpuje!
Mám osobní zkušenost s takovou malou mocí. Netoužil jsem po ní, neusiloval. Shoda okolností mne přivedla do pozice s demokratickou mocí místního významu. Nenapojen na stranické vedení, bez partajní příslušnosti a s představou maximální racionality technického řešení problémů obce jsem velni rychle narazil! Na stranickou orientaci okresních „kapacit“ a jejich stranická řešení. Na místní stranicky příslušně orientované skupiny jejichž cíle se až obdivuhodně kryly s osobními cíli a zájmy jejich vůdčích osobností. Na touhu davu po obětní krvi pranýřovaných samozvanými vyvolenými. Po roce jsem tento „post moci“ s úlevou opustil, abych ještě další dva roky se smutkem v srdci pozoroval, jak ta malá moc, (ale velká svině) mele a drtí charaktery lidí, za které jsem se kdysi zasazoval, protože jsem o nich měl to nejlepší mínění.
Tento článek „Krize moci“ jakoby dával určitou odpověď a vyjasňoval proč se tak dělo. Všichni, včetně mne, jsme vzešli z plebsu, bez Aristokratických vloh. Jenže moje osobní zkušenost pokračuje! Za svůj život jsem potkal docela úctyhodné množství lidí, kteří měli aristokratického nejen ducha, ale i srdce. Pravda, dost z nich bylo na filmovém plátně, nebo v literatuře, ale velká část byli reální lidé. V naprosté většině obdaření přirozenou moudrostí, často vzdělaní ve smyslu znalí a prakticky nikdy neprahnoucí po moci! Velkorysí a ušlechtilí svým chováním a názory, které se daly respektovat. Ale zůstali by tací, kdyby vstoupili do ringu MOCI?

Korutan

190517

6.5.2009 21:30

RE: Krize člověka z moci?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Reakce na 190517

Mám podobnou zkušenost ve svém okolí. Náměstek primátora velkého města si povzdechl, že musí dělat spoustu kompromisů jako úlitbu stranám, své i protější. Jiný měl kdysi dělat ministra, byl rodinou důrazně strkán k odmítnutí této pozice. Další člověk toho ministra bude dělat teď a já jsem zvědava, jak jej to semele, změní a přetvoří.

Od politiky dál, chceš-li zůstat slušným člověkem a nemuset si odplivnout sám před sebou.

190523

7.5.2009 16:04

Moc hezky se to čte , ale při zkoumání je nějak vše přetočené

Novákneu 213.?.?.?

Nevím proč , ale použitá slova se mi zdají být sice hezky vybraná, ale ty závěry? Např. tento odstavec:
"Od dob římských císařů měla moc v Evropě apollinský rozměr božského poslání a rozvoje kultury. To nelze srovnávat s muslimským světem, kde moc přináší právo vlády nad životem a smrtí. ..."
Zkuste však ve skutečnosti vládcům (nějakým zázrakem mocně , aby si vás vůbec všimli)vytknout, že nemají božské poslání a máte ihned významného nepřítele, který vám půjde možná i po krku ať jste kdekoli. Božské poslání má přeci každá vláda:
- USA , mají to napsáno na bankovkách , že věří v Boha, Bush měl poslání přímo od Boha- válčit
- Muslimové mají božské poslání na každém kroku , zrovna tak to lze říci od nejméně důležitých až po velikány na každém kontinentě světa.
- Také Čechy se hemží božskými posláními , např. ekonomové se mohou přetrhnout aby všem vysvětlili , jak je důležitý kapitalistický vzor USA, pro který bychom měli být ochotní padnout ve válce. To platilo donedávna, dál už to bude akceptováno stále hůř. Ale těch poslání by se našlo mnoho.
Takže nejde o to že se vytratila poslání, ale že byla doposud špatná a stále více riskantní!

Dále:
"Je těžké dnes pochopit, nakolik se zušlechťující úloha moci v západní kultuře vytratila z mysli lidí, jak mohla propadnout bezduché vládě vědotechniky a chamtivé plutokracie."
Zušlechťující úloha moci je jediná kombinace o kterou tu stále jde a úplně stejně jako v minulosti. Dnes je dána moc do rukou ekonomie, která se jen tváří jako věda. Nicméně rozdíl oproti minulosti je jen v tom, že se dnes veškerá nespravedlnost tak složitě a nákladně vysvětluje jako matematika a jedině správná spravedlnost. Vždyť jsou na to nejlepší univerzity.
Pro pobožné je taková ekonomická logika asi bezduchá, ale jen někdy, když nejde zrovna o jejich peníze. Mechanicky uvažující ekonomové ve vládách nedokázali nic jiného jako ti doposavadní vládcové jen s božským posláním a sice zotročovat, ohlupovat, tvářit se velkoryse, rozpoutávat vždy obranné a spravedlivé války...

"Není důležité, jaké formy tato úloha moci nabude, zda suverénním a odpovědným vládcem bude monarcha, prezident, císař nebo republikánský vůdce."

Celý článek mi zní jako by nezáleželo na tom co se píše, ale hlavně , že se to hezky čte, hodnocení považuji za chybná a mystická a potřebné užitečné závěry se rozmažou do ztracena.

Např. o odstavec výše, který je celkem zdařilý, je uvedeno , že politik nemá moc. Jenže on jí má a sakramensky velkou, takovou si mohou ostatní leda tak představit jen ve snu! Mohou si klidně zvýšit plat, když chtějí, nebo nepřijít do práce... Hodnotím obsah za 4 a sloh za 1 , ale protože mi jde o obsah, tak nemohu lépe jak celkem za 4
Nečetl jsem to ani celé a ostatní raději nekomentuju.

190600

7.5.2009 22:13

RE: Moc hezky se to čte , ale při zkoumání je nějak vše přetočené

Striga 85.?.?.?

Reakce na 190600

Dnes je po dětech, tedy studentech, požadováno, aby byli čtenářsky gramotní, aby dovedli říct, o čem bylo to, co četli.

Pokud by zkušebním textem byl tento páně Lhotákův, asi by pohořeli.

Nebo by někdo zkusil v jednoduchých větách - ne v rozvitých a spletitých souvětích - stručně vyjádřit obsah textu?

190613

8.5.2009 1:58

Jestli tohle je taky krize moci to nevim?

Rene Bartosek 68.?.?.?

Ale zcela jiste se jedna o krizi zdraveho rozumu, coz u diplomata vede k uvaze, jak na tom jsou sefove. V pravnim state rozhoduje o vine nezavisly soud a do jeho rozhodnuti se vsichni zucatsneni tesi presumpci neviny. Tohle pravdepobne soudruh demokrat na politickem skoleni pri ceskem ministerstvu zahranici nemel. Zrejme pro velky pocet politickych skoleni muzstva zrusili i vyuku diplomacie.

Spravny diplomat nejenomze iniciativne nekomentuje vnitrni deni v zemi kde je ambasadorem, ale pokud se diky, tlaku deni, neci chyby dostane do situace, kdy mu bylo mozno polozit otazku vybusneho charakteru. Odpovida dlouhym monologem s velkym zajmem o pocasi ci pejska slavne pani XY. Sanozrejme to plati u diplomatu ne o ideoidiotu. Jestli si dobre pamatuju, tak odstupujici vlada delala skatule skatule hejbejte se s "ceskymi diplomaty" v zahranicnich misich. Podle vseho se mame na co tesit, jeste ze mame tu silnou neohrozenou armadu. Hlavne moralni uroven vojaku treba v Afganistanu dela dojem i na spojence. Velmi dobry material pro zoldaky typu Blackwater, akorat se musi naucit spanelsky to je hlavni jazyk u Blackwater.

P.S. Mimochodem pane Lhotak nas sef dipolmacie, uz bohudik byvaly, je taky aristokrat.
http://www.blisty.cz/2009/5/7/art46760.html
http://www.youtube.com/watch?v=Yzr4ibmrK7Q
http://www.prop.sk/maj09.html#mo
http://www.prop.sk/april09.html#zast

190638

Příspěvků: 73

06.05. 05:26 Mirda  Poloha dole....
06.05. 06:10 pietroo  RE: Poloha dole....
06.05. 06:40 Mirda  RE: Poloha dole....
06.05. 12:33 pje  Mirdo,
06.05. 10:24 Spytihněv  RE: Poloha dole....
08.05. 03:29 supino1  RE: Poloha dole....
11.05. 08:54  RE: Poloha dole....
06.05. 11:50 janko  RE: Poloha dole....
06.05. 12:36 Tsignotschka  RE: Poloha dole....
06.05. 21:24  RE: Poloha dole....
07.05. 01:37 Boletus  RE: Poloha dole....
07.05. 09:02 Tsignotschka  RE: Poloha dole....
07.05. 10:11 janko  RE: Poloha dole....
07.05. 10:12 janko  RE: Poloha dole....
08.05. 03:43 supino1  RE: Poloha dole....
09.05. 11:39 janko  RE: Poloha dole....
09.05. 17:25 Novákneu  RE: Poloha dole....
10.05. 10:51 8-P  RE: Poloha dole....
10.05. 16:07 Mirda  RE: Poloha dole....
10.05. 16:57 Datel  RE: Poloha dole....
10.05. 17:35 Mirda  RE: Poloha dole....
10.05. 17:49 Datel  RE: Poloha dole....
10.05. 20:30 Mirda  RE: Poloha dole....
10.05. 17:45 Novákneu  RE: Poloha dole....
10.05. 17:59 vodnik007  RE: Ženy neví co chtějí?
10.05. 18:33 Datel  RE: Poloha dole....
11.05. 01:50 google  RE: Poloha dole....
11.05. 02:14 Aja  RE: Poloha dole....
11.05. 20:54 google  RE: Poloha dole....
11.05. 02:48 Datel  RE: Poloha dole....
11.05. 03:42 Rene Bartosek  RE: Poloha dole....
11.05. 10:33 janko  RE: Poloha dole....
11.05. 19:38 8-P  RE: Poloha dole....
11.05. 21:17 Jarmila  RE: Poloha dole....
11.05. 21:45 steve  RE: Poloha dole....
11.05. 22:06 Jarmila  RE: Poloha dole....
11.05. 21:30 MedaBeda  RE: Poloha dole....
11.05. 22:13 Jarmila  RE: Poloha dole....
11.05. 22:28 8-P  RE: Poloha dole....
13.05. 06:50 Jarmila  RE: Poloha dole....
11.05. 23:12 MedaBeda  RE: Poloha dole....
13.05. 06:53 Jarmila  RE: Poloha dole....
11.05. 22:25 Vojta49  RE: Poloha dole....
12.05. 16:32 Mirda  RE: Poloha dole....
12.05. 18:46 steve  RE: Poloha dole....
12.05. 20:47 Mirda  RE: Poloha dole....
12.05. 21:29 steve  RE: Poloha dole....
13.05. 02:28 Mirda  RE: Poloha dole....
13.05. 03:30 steve  RE: Poloha dole....
13.05. 02:38  RE: Poloha dole....
13.05. 05:17 Mirda  RE: Poloha dole....
13.05. 06:56 Jarmila  RE: Poloha dole....
12.05. 17:06 MedaBeda  RE: Poloha dole....
13.05. 00:07 Vojta49  RE: Poloha dole....
13.05. 01:47 Mirda  RE: Poloha dole....
13.05. 12:24  RE: Poloha dole....
13.05. 19:31 Mirda  RE: Poloha dole....
13.05. 20:49 Vojta49  RE: Poloha dole....
13.05. 21:55 Mirda  RE: Poloha dole....
14.05. 01:42 google  RE: Poloha dole....
14.05. 02:46 Mirda  RE: Poloha dole....
14.05. 03:17 steve  RE: Poloha dole....
14.05. 03:03 Prazak  RE: Poloha dole....
14.05. 05:26 MedaBeda  RE: Poloha dole....
12.05. 19:28 vodnik007  RE: Poloha dole....
11.05. 10:37 Novákneu  RE: Poloha dole....
11.05. 21:16 MedaBeda  RE: Poloha dole....
06.05. 13:15 pje  Mudrci a stolce
06.05. 20:43 korutan  Krize člověka z moci?
06.05. 21:30  RE: Krize člověka z moci?
07.05. 16:04 Novákneu  Moc hezky se to čte , ale při zkoumání je nějak vše přetočené
07.05. 22:13 Striga  RE: Moc hezky se to čte , ale při zkoumání je nějak vše přetočené
08.05. 01:58 Rene Bartosek  Jestli tohle je taky krize moci to nevim?

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

54

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 89 čtenářů částkou 18 870 korun, což je 54 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

EMA zjistila, že "posilující dávky" imunitu naopak snižují22.01.22 07:42 Evropská unie 0

Lukašenko vyzývá "mezinárodní podvodníky" k ukončení pandemie koronaviru21.01.22 19:35 Belorusko 2

Srbsko zrušilo Austrálii licenci na těžbu lithia21.01.22 17:24 Srbsko 1

Už se to láme. Britský časopis si stěžuje na cenzuru FB a Novinky.cz to uveřejnily21.01.22 11:22 Británie 0

Česko dodá Ukrajině dělostřeleckou munici, uvedlo Ministerstvo obrany ČR21.01.22 10:03 Česká republika 7

Rusko chce zakázat těžbu krypta a omezit transakce20.01.22 17:18 Rusko 6

Pfizer od roku 2020 vydělal "asi 36 miliard dolarů", potvrzuje generální ředitel Albert Bourla20.01.22 16:18 Neurčeno 0

Studená sprcha pro Ukrajinu: Podle Bidena je členství Kyjeva v NATO v brzké době nepravděpodobné20.01.22 15:22 USA 1

Údajný vynálezce mRNA vakcín Malone málem zemřel po vakcíně proti COVIDu19.01.22 22:39 USA 4

Čína - země, kde zítra znamená včera19.01.22 16:43 Čína 0

WHO hovorí, že neexistujú žiadne dôkazy pre podávanie posilňujúcich dávok „vakcín“ pre deti a mládež19.01.22 08:22 Neurčeno 0

Jan Kodeš k aféře Novak Djokovič19.01.22 08:08 Česká republika 5

O čem se mlčí - Jindřich Rajchl18.01.22 17:21 Česká republika 0

Majú rúška a respirátory v školách význam?18.01.22 09:37 Sierra Leone 0

Rusko stahuje své diplomaty a jejich rodiny z Ukrajiny18.01.22 07:03 Rusko 2

Soňa Peková: 15.1.2022 Lékařský dům17.01.22 22:01 Česká republika 6

Covidové zpovědi17.01.22 17:48 Česká republika 2

S pravdou ven - svědectví zdravotních sester17.01.22 17:46 Česká republika 0

Studie firmy Pfizer – mýty a fakta o studii, která spustila celosvětové očkování17.01.22 16:38 Kanada 0

Mezioborová konference lékařů - 4. díl: otázky a odpovědi16.01.22 16:52 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,52 Kč
Euro
24,41 Kč
Libra
29,17 Kč
Kanadský dolar
17,10 Kč
Australský dolar
15,45 Kč
Švýcarský frank
23,60 Kč
100 japonských jenů
18,92 Kč
Čínský juan
3,39 Kč
Polský zloty
5,39 Kč
100 maď. forintů
6,81 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
27,73 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 471,82 Kč
1 unce stříbra
522,53 Kč
Bitcoin
753 830,15 Kč

Poslední aktualizace: 22.1.2022 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 6 322