Diskuze k článku

Nabucco přenechme Verdimu

Příspěvků 60

28.1.2009 0:51

Musíme rozjet jádro

Jan X. 78.?.?.?

Nemůžeme myslet jen na plyn, důležitá je elektřina, výhledově její spotřeba poroste a musíme se tedy orientovat na zdroje, které dlouho vydrží a zároveň jsou schopny tuto vysokou spotřebu pokrýt, jediný takový zdroj, který známe je jaderná energie, zde nějaká čísla:

Spotřeba ČR 2005
celk. ČR 57500TWh
Temelín - JETE 10983TWh
Dukovany - JEDU 13744TWh
TE+DU 24727TWh = 43% spotř. v ČR

Spotřeba 2015
celk. ČR 52000-65000TWh (předp. 61000TWh)
JETE >15000TWh
JEDU >16000TWh
TE+DU >31000TWh = 47-59,5% (předp. 51% podíl jádra na spotřebě v ČR)

Spotřeba 2020
celk. ČR 58000-65000TWh (předp. 63000TWh)
JETE >18000TWh
JEDU >16000TWh
TE+DU >34000TWh = 52-58,5% (předp. 54% podíl jádra)

Jinže pak, pokud by pokračoval trend spotřeby, což nejspíš ano - neboť jsme víceméně o polovinu níže než je průměr západní Evropy:

Spotřeba 2025
celk. ČR 59000-68000TWh (předp. 66000TWh)
JETE >19000TWh
JEDU >16000TWh
TE+DU >35000TWh = 51,5-59% (předp. 53%)

Takže by podíl jádra po r. 2020 začal velmi pravděpodobně stagnovat až klesat, pokud by se nic nestavělo.

Pokud bychom nebudovali jaderné elektrárny, tak už v r. 2020 by ČEZ nic nevyvážel a po 2025 už bysme museli začít dovážet, nebo budovat uhelné elektrárny. Jinže kolem 2040 navíc začne docházet i uhlí (nemluvě o plynu a ropě, které už začínají docházet právě nyní) a bez jaderné energetiky a při stále rostoucí populaci by došlo k absolutnímu kolapsu ekonomiky nejpozději do r. 2070, naše civilizace by se jednoduše ani toho katastrofického "globálního oteplování" (i kdyby nakrásně nějaké bylo) nedožila. Jádro je ale už dnes nejlevnější zdroj elektřiny - i přesto, že se JETE výrazně prodražila a prodloužila doba její stavby - takže je to ekonomicky pitomost.

Investovat do plynovodu ze zemí s tak nízkými zásobami plynu je další z nesmyslů naší vlády, která zřejmě sází na to, že občané jsou neinformovaní pitomci.

Energetickou prioritou ČR (a nejen jí) by jednoznačně mělo být jádro. Nejdůležitější prioritou v rámci jádra pak krátkodobě
1. dostavět JETE 3,4
dlouhodobě
2. rozjet výzkum a vývoj 4. generace reaktorů s rychlými neutrony - jednak těch, co spalují stávající radioaktivní odpad (IFR) a i těch, které spalují Thorium (LFTR), kterého máme řádově nejméně na tisíce let, a vytěženo je ho již dnes tolik, a jaderného odpadu máme tolik, že by se nemuselo nic těžit po dobu celých stovek let a zatěžovat tak dále přírodu. Navíc jsou reaktory 4. generace řádově bezpečnější než současné reaktory 2. a 3. generace. Jejich vývoj, pokud se na tom mákne, může být dokončen za <15 let a i čeští vědci se toho samozřejmě účastní.

182285

28.1.2009 5:18

RE: Musíme rozjet jádro

Jiří Kramář kramar (tečka) radun (zavináč) gmail (tečka) com 93.?.?.?

Reakce na 182285

Plyn je z hlediska dlouhodobých energetických perspektiv záležitost opravdu rychle pomíjivá a proto podle mého názoru již nyní by měla existovat k této skutečnosti přihlížející vnitrostátní koncepce ve vytápění budov. Zde by měla mít jednoznačně přednost elektrická energie, pohánějící tepelná čerpadla, využívající geotermální tepelné energie. Takováto čerpadla pracují po celý rok velice účinně - a to bez ohledu na často velmi rozdílné klimatické podmínky dané lokality. I ta nejhorší tepelná čerpadla dnes za jednu kilowatthodinu elektrické energie dodají pro vytápění téměř čtyři kilowatthodiny v teple. Ta lepší čerpadla již čtyři a půl kilowatthodiny. Elektrická energie by měla být hlavní formou hnací síly celé ekonomiky, neboť je navíc snadno regulovatelná, přepravitelná a lze ji již nyní získávat různými ekologicky přijatelnými způsoby i z fosilních paliv, mezi něž patří i zemní plyn. Pokud by podle mého názoru "pošahaní zelení" chtěli přijít k rozumu a udělat něco skutečně užitečného, měli by ve vládě prosadit podporu vývoje a výroby všeho potřebného (a to i pro zemní vrty) tak, aby se tento způsob vytápění budov stal nikoliv cenově dostupný ale cenově výhodný pro všechny. Po praktických zkušenostech s výrobci těchto často extrémně předražovaných zařízení (jsou to vlastně jen mírně upravené a stejně spolehlivě pracující ledničky) se domnívám, že cenová regulace a státní dohled je tu na místě a je zcela nezbytný. Jen tak dokážeme již nyní technologicky a ekonomicky schůdnou cestou podstatně snížit emise a energetickou náročnost při vytápění, čímž v konečném efektu můžeme vydělat všichni. Tedy i ti státem omezení a regulovaní výrobci - donucení orientovat se na efektivitu při výrobě potřebného množství.

182305

7.2.2009 13:11

RE: Musíme rozjet jádro

Jan X. 78.?.?.?

Reakce na 182285

Dodávám zdroje:
Spotřeba elektřiny:
http://proatom.luksoft.cz/view.php?cisloclanku=2006030401
JETE:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna_Temel%C3%ADn
JEDU:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna_Dukovany

183293

28.1.2009 1:08

Motto:

Jan X. 78.?.?.?

James Hansen, Obamův poradce pro energetiku:

"...It is essential that dogmatic ‘environmentalists’, opposed to all nuclear power, not be allowed to delay the R&D on 4th generation nuclear power. Thus it is desirable to avoid appointing to key energy positions persons with a history of opposition to nuclear power development. Of course, deployment of nuclear power is an option, and some countries or regions may prefer to rely entirely on other energy sources, but opponents of nuclear power should not be allowed to deny that option to everyone..."

"Je podstatné, aby dogmatickým "environmentalistům", kteří jsou v opozici k jakékoli jaderné energetice, nebylo dovoleno zdržovat výzkum a vývoj 4. generace jaderné energetiky. Proto je žádoucí vyhnout se na klíčových energetických pozicích zaměstnání osob, které v minulosti oponovaly rozvoji jaderné energetiky. Je samozřejmé, že využití jaderné energie je možnost a některé země nebo regiony mohou dávat přednost zcela jiným zdrojům, ale odpůrcům jaderné energie by nemělo být dovoleno upřít tuto možnost všem."

Myslím, že by si z toho u nás měli vzít lidé příklad a konečně vykopat Bursíka - jednoduše už ho nevolit.

Pokud zůstaneme pozadu, a necháme Rusy, Japonce, Číňany, Korejce a Indy (kteří na tom pracují - nejsou blbí), vyvinout 4. generaci a sami nebudeme dělat nic, pak už za 30 let budeme na nich nejen ještě více závislí než dnes, ale v podstatě budou ovládat naší energetiku a tím i ekonomiku jako celek.

182287

28.1.2009 1:37

Nabucco je perspektivní stejně jako chlap po stovce v posteli. Možná jo, možná nic.

Nasredin 85.?.?.?

Samozřejmě je projekt Nabucco jen iluzí neinformovaných nebo nešťastných. Rusko iniciovalo vytvoření plynového OPECu, se sídlem v Kataru, jehož členy jsou Írán, Katar a Rusko. Zájem projevily i Venezuela, Nigérie, Alžírsko a řada arabských států. Odhaduji, že Rusko bude dominantním členem plynového kartelu. Rusko má uzavřené exkluzivní smlouvy s Kazachstánem, Uzbekistánem (který shodou okolností v nedávné době ukončil smlouvu s USA o vojenské základně a naopak prolongoval smlouvu o Ruské základně), Íránem a Turkmenistánem o prodeji a tranzitu plynu do Ruska, resp. přes Rusko. Navíc Írán a Kazachstán staví, jako o život, ropovody a plynovody, přes Pákistán, do Indie a Číny. Musíme vzít v úvahu též Šanghajskou organizaci spolupráce (především vojenské, ekonomické a kulturní - pozn.), kde jsou členy vedle Ruska, Čína, Uzbekistán, Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán a se statutem pozorovatele Indie, Írán, Mongolsko, Pákistán a Bělorusko, tedy samé významné ropné a plynové země. Jako hosté se summitů SCO účastní mj. rovněž Afghánistán a Turkmenistán. A nejnověji se o „Šanghaj“ zajímá Bangladéš a překvapivě i Japonsko. Bývá označována za „NATO Východu“ či „OPEC s jadernými zbraněmi“. Možná se někdo zeptá, co to má společného s projektem Nabucco? Z geopolitického hlediska a boje o suroviny, hodně. V současné době jsou rozestavěny projekty Sever (pod Baltem) a Jih (pod Černým mořem), Sever má být dokončen snad letos. Avšak „tah“ na východ se zdá být mocnější a pro Rusko perspektivnější. Je snazší a výhodnější dodávat spojencům a přátelům než státům, které se k Rusku staví nepřívětivě až nepřátelsky. Rusko nemá k Západu důvěru. A ani se mu nedivím. Přes veškerá ujišťování, že se NATO nebude z Evropy dále rozšiřovat, je dnes stav takový, že ho Rusko má za plotem. Ani mentorování ze strany Evropy se Rusku nelíbí. Bohužel pro nás, jak se zdá, Rusko přehodnotilo priority. Neodřízne se úplně, ale skoro úplně. Každý kdo s druhým chce seriózně obchodovat, musí se též seriózně chovat. Bohužel, já budování seriózního vztahu s Ruskem, nevidím. Možná si to špatně vysvětluji a radar v Brdech je projevem přátelství, stejně jako šikana Rusů v Pobaltských zemích a vyštěkávání Polska. Ale to je jen soukromý dojem.

Suma sumárum, projekt Nabucco odepsali snad už všichni, kromě zaostalého Topolánka. Gruzínský konflikt odkryl pozadí a zájmy těch, kteří realizací projektů Sever a Jih ztratí podstatný geopolitický a tranzitní vliv na asijskou ropu a plyn. Nakonec ti, kdo Gruzii vyzbrojili, vycvičili a měli tam své instruktory, jsou přesně ti samí, kdo tvrdošíjně prosazují projekt Nabucco.

182288

28.1.2009 2:39

RE: Nabucco je perspektivní stejně jako chlap po stovce v posteli. Možná jo, možná nic.

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 91.?.?.?

Reakce na 182288

Ryba smrdí od hlavy, hlavne kto presadzuje Nabucco a čie peniaze stoja z presadzovateľmi?
Odpoveď je myslím jasná (pre slabších USA). [mrknutí jedním okem]
Myslím si že by štáty EU by mali podporiť Južný a Severný ťah, veď Rusi nie sú blbci (občas naívni) a preto si myslím že trasu a zdroje majú zabezpečenú politicky a finančne.

182294

28.1.2009 3:25

RE: Nabucco je perspektivní stejně jako chlap po stovce v posteli. Možná jo, možná nic.

Rene Bartosek 76.?.?.?

Reakce na 182294

Bez iranskeho plynu je Nabucco mrtve. To vystihla Bobosikova jasne. Nekolik tydnu pred utokem Saakasvilliho uzavrel Gazprom dlouhodobe dohody se stredoasijskymi republikami, kde ma velmi nizky nebo nulovy ekonomicky zisk. Jednoznacne slo o geopoliticky tah, ktery vytvari tlak na normalizaci vztahu Zapadu s Iranem a sleduje jine zajmy Moskvy. Pokud budou normalizovany vztahy nebude se Iran citit tolik bezpecnostne ohrozen, a bude jednodussi se dohadovat o jeho jadernem programu.

182302

28.1.2009 11:03

RE: Nabucco je perspektivní stejně jako chlap po stovce v posteli. Možná jo, možná nic.

Alena 89.?.?.?

Reakce na 182302

Pane Bartošku, máte pravdu. Zajímalo by mě však, proč nejsou normalizovány vztahy Západu s Iránem? Kdo této normalizaci vztahů s Iránem brání? Nejsou to právě USA nutící k témuž ostatní? Jak dlouho ještě bude nejen Evropa trpět za to, že USA jsou uraženy tím, že jim Iránci dali - z mého pohledu zcela správně - v r.1979 po nose a požadovali od nich sebekritiku a nevměšování? [zmaten]

182325

28.1.2009 11:30

RE: Nabucco je perspektivní stejně jako chlap po stovce v posteli. Možná jo, možná nic.

sxgo 84.?.?.?

Reakce na 182325

Keby len USA, ale hádajte kto ešte lobuje za vojnu v Iráne.
ICEJ:
Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem
http://www.tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&a...

182329

28.1.2009 15:36

RE: Nabucco je perspektivní stejně jako chlap po stovce v posteli. Možná jo, možná nic.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 75.?.?.?

Reakce na 182325

>proč
>nejsou normalizovány vztahy Západu s Iránem? Kdo této
>normalizaci vztahů s Iránem brání? Nejsou to právě USA
>nutící k témuž ostatní? Jak dlouho ještě bude nejen Evropa
>trpět za to, že USA jsou uraženy tím, že jim Iránci dali -
>z mého pohledu zcela správně - v r.1979 po nose a požadovali
>od nich sebekritiku a nevměšování? [zmaten]
Vas pohled je proziravy. To, co Iranci provedli s Americany (drzeni diplomatu), to je muselo nakrknout a urcite v nich zhrzenost hraje jednu z hlavnich roli.

182348

29.1.2009 0:35

RE: Nabucco je perspektivní stejně jako chlap po stovce v posteli. Možná jo, možná nic.

Rene Bartosek 76.?.?.?

Reakce na 182325

Ja povazuju za velky uspech, ze Iran nebyl vojensky napaden a nepochybne i na administrativu presidenta Bushe byl cinen obrovsky tlak, aby k tomu doslo. Pokud lidstvo 5 minut po dvanacte dostane rozum a zacne sazet na spolupraci pri reseni velkych problemu, pak mozna budeme pokracovat jako civilizace dal. Neobejde se to samozrejme bez radikalni transformace, A tento proces v casove tisni za pochodu bude velmi bolestivy ( mluvim ted o obrovskem mnozstvi mrtvych lidi ). Idea nekonecneho rustu v konecnem rozmeru Zeme je neuskutecnitelna v praxi. Hacek je v tom, ze idea nekonecneho rustu stoji primo v zakladech fungovani nasi ekonomiky, z toho se odviji mocenska a politicka struktura...

182384

28.1.2009 23:22

RE: Nabucco je perspektivní stejně jako chlap po stovce v posteli. Možná jo, možná nic.

Kyklop 217.?.?.?

Reakce na 182288

Pre niekoho môže byť Nabuco naopak veľmi perspektívne.
Máte predstavu, koľko štúdií a analýz za nemalé štátne peniaze sa dá na vopred pochovanom projekte spáchať? A bez rizika, že to niekto niekomu neskôr otlčie o hlavu.

182379

28.1.2009 9:21

MAlbi

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 195.?.?.?

http://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Motors

182310

28.1.2009 11:30

RE: MAlbi

Novákneu 213.?.?.?

Reakce na 182310

Jedině pořádná krize může zamíchat kartami tak, že podobné ekologické projekty se vynoří ze tmy tichých koutů a hlubokých šuplíků a trezorů na denní světlo, na rozdíl od dosavadních nekonečných soutěží o co nejvíce ropy a jaderných elektráren a jiných „ekologických“ megaprojektů, které půjdou ke dnu jako těžký balvan. Krize by mohla být vlastně vítaná už proto, že je taková mnohem upřímnější, než nějaká vyčůraná revoluce a dotkne se, bez zbytečných keců, svou rukou všeho co nesedí správně.

182328

28.1.2009 22:23

RE: MAlbi

Jiří Kramář kramar (tečka) radun (zavináč) gmail (tečka) com 93.?.?.?

Reakce na 182328

Pane Nováku, obecně je Váš názor i mým názorem - ovšem tento konkrétní příklad "podobného ekologického projektu vynořivšího se ze tmy tichých koutků a hlubokých šuplíků a trezorů na denní světlo" od firmy Tesla Motors, Inc. mne doopravdy posadil a já najednou nevím, zda sedím správně. Každopádně přemítám, jak pořádná to bude muset být krize, abych co důchodce prodal manželčin neekologický, neboť naftu polykající, Renault Kangoo v úpravě pro přepravu invalidů na vozíku a zakoupil jí i starému elektronikovi a elektrikáři mnohem bližší zcela elektrický sporťák Tesla Roadster - řekněme že z úsporných důvodů v té levnější verzi - bratru za 2 267 000 Kč. Už teď se obávám, že mne i taková ta naše malá česká ale mnohem upřímnější krize bez zbytečných keců svou rukou smete.

182376

29.1.2009 21:07

RE: MAlbi

Novákneu 213.?.?.?

Reakce na 182376

Doposud řešila vyspělá civilizace jistoty a dobrý život pro všechny lidi nedostatečně a stále více se jen vysvětluje, že na nic nejsou peníze a že se musí chápat, že bude hůř. Mě u toho auta zaujala technologie a to že cena na míli je 0,02 Dolaru. V benzínu u podobného auta by vycházela asi 0,3. Je to hrubý výpočet, ale neměl by tedy v době kdy nejsou peníze na nic a začíná táhlá krize, kdy se bortí kapitalistické sny, přijít odněkud befel, že auto ,které jede za více než třeba 0,02 Dolaru na míli nesmí vyjet z dílny? Indukční motor nabízí, určitě další technologické vychytávky a může se stát rezonančním motorem. Kdy jindy , než ve veliké krizi se vydá rozkaz na výrobu motoru MDI a přestanou se hledat úřední kličky proč jej nevyrábět. Mimochodem výše uvedené tepelné čerpadlo je jen důkazem, že motor MDI musí byť jen teoreticky existovat, protože jestli z okolního prostředí lze získat teplo , tak zrovna tak lze získat i pohyb. Namísto opravdových řešení zde však statisíce odborníků a inženýrů a vědců hledá, jak který plech na kastli ještě lépe ohnout a který šroubek více zapilovat, aby výsledek stále více lahodil nenasytnému oku boháče, který se s autem chce hlavně předvádět. Možná milióny lidí se v práci potí jen proto aby vyráběli šroty, které nic nevydrží, žerou jak krávy a ještě rychleji a zbytečněji stárnou dizajnem. Neumím si představit jak velká krize musí přijít, aby smetla ze stolu bezcennou modlu a prostitutku krásy a nastolila opravdovou diktaturu užitečnosti co se týká výroby aut a strojů.

182448

29.1.2009 23:08

RE: MAlbi

Jiří Kramář kramar (tečka) radun (zavináč) gmail (tečka) com 93.?.?.?

Reakce na 182448

Pane Nováku, tuším je to z Knihy džunglí: Jsme jedné krve - ty i já! Zřejmě proto jsem si o tom autě přečetl, že je pohání víc jak šest tisíc malých akumulátorků do mobilních telefonů a to je v mých očích konstruktéra elekronických a elektrických přístrojů, strojů a zařízení sice pochopitelná ale nepřijatelná kuriozita. Že se to celé hřeje a často málem vybuchuje se není co divit. Jinak mám stejné požadavky na vysokou užitnou hodnotu aut a strojů. Zahrnuji do ní ještě snadnou opravitelnost, což předpokládá důslednou a globální unifikaci součástek, dílů a celých funkčních bloků, což ovšem kapitalistický výrobce ve své imperiální touze po globálním ovládnutí trhu zásadně odmítá. Tato perverzní snaha jde tak daleko, že stejným stihomamem trpí dokonce i výrobci invalidních vozíků, kteří například podloketní opěrky vyrábějí v rozdílné rozteči upevňovacích šroubů jenom proto, aby se nedaly opěrky různých výrobců snadno vzájemně nahradit. A Vy, pane Nováku, stejně jako já, byste chtěl, aby se lidi chovali rozumně. A tak si kladu otázku: Nejme my dva nakonec blázni?

182460

30.1.2009 22:47

RE: MAlbi

Novákneu 213.?.?.?

Reakce na 182460

[smích] Asi ano. Nebo raději takto. Všichni jsou blázni, kromě nás dvou. [smích]

182555

30.1.2009 23:45

RE: MAlbi

Jiří Kramář kramar (tečka) radun (zavináč) gmail (tečka) com 93.?.?.?

Reakce na 182555

Připusťme raději ve svém naivním optimismu naději, že se k nám časem ještě někdo přidá.

182560

1.2.2009 5:30

RE: Elektrické vozidlo EV1...

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 182560

>Připusťme raději ve svém naivním optimismu naději, že se k nám časem ještě někdo přidá.
-------------------------
Já v tom jedu s vámi. Nejen já, ale i dalších osmdesát zájemců usilujících o nákup elektrického automobilu, vyrobeného firmou Gneral Motors (GM). Poslední várka k sešrotování v počtu pouze už jenom 79 vozů sedí zaparkována na oploceném parkovišti v Kalifornii. Projekt elektrického vozidla EV1 byl zahájen ve druhé polovině devadesátých let. Ford následoval se svým modelem Ford Ranger pick-up. Všechna vozidla jsou funkční prototypy schopny silničního provozu a dokumentace a výrobní linka je připravena k sériové výrobě. Stejný osud sešrotování potkal plně elektrickou Toyotu RAV4, vyrobenou v japonské filiálce ve Spojených státech.

Skupinka demonstrantů s připraveným šekem a s návrhem k odkoupení elektrických vozidel EV1 byla odmítnuta se sdělením, že GM nehodlá zahájit výrobu těchto vizidel pro nezájem veřejnosti. Paradoxně u oploceného parkoviště bylo více zájemců, než zaparkovaných vozidel určených k sešrotování. Mimochodem... stát Kalifornie, kde byly vozy vyrobeny, má velmi přísné ekologické předpisy týkající se znečišťování ovzduší a koncepce elektrického automobilu by byla vítaným řešením ke zlepšení životního prostředí, nehovoříce o značné úspoře energie (paliva). Natankování by znamenalo připojení vozidla na zásuvku s elektrickým proudem. A právě tady jsme narazili na kámen úrazu.

Silná lobby nadnárodních ropných korporací si "nějakým záhadným způsobem" dokázala prosadit, že se elektrická vozidla nebudou vyrábět. Více ZDE.(v angličtině) V odkaze jsou dvě devítiminutová videa, ze kterých jsem vytvořil krátký výcuc pro napsání mého příspěvku.

182675

1.2.2009 20:36

RE: Elektrické vozidlo EV1...

Jiří Kramář kramar (tečka) radun (zavináč) gmail (tečka) com 93.?.?.?

Reakce na 182675

Takže v tomto společenském systému rovných příležitostí a svobody pro všechny nám nezbývá, než pár maličkostí. Založit si vlastní montážní firmu na výrobu elektromobilů, pro její ostrahu si pořídit vlastní firemní policii a armádu, v první fázi dát dohromady štáb nákupčích (bílých koňů) pro zajištění potřebných materiálů nákupem přes fiktivní firmy a postupem času si v tomto oboru vybudovat vlastní prvovýrobu, výrobu funkčních bloků delimitovat do různých zemí pod falešným výrobním programem, vyvinout si vlastní elektrocentrály fingované jako výrobní podniky pro nabíjení akumulátorů hotových vozidel a již v předstihu si najmout štáb kovaných právníků, jehož cílem bude zvrátit celosvětový zákaz výroby elektromobilů - odůvodněný znečišťováním životního prostředí nepřijatelným elektromagnetickým smogem. Snad by se vše podstatně zjednodušilo, pokud bychom se naučili hebrejsky a firmu založili v Izraeli. Když mohou oni u nás v Opavě vyrábět léky, poč bychom nemohli my u nich vyrábět elektromobily. Nebo se zase mýlím?

182721

2.2.2009 4:15

RE: Elektrické vozidlo EV1...

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 182721

>Nebo se zase mýlím?
--------------------
Ne tak docela. Možná Vás překvapí, pane Kramáři, že v období té nejvyšší ceny za ropu ($150,- za barel), tehdy nám ta neviditelná ruka trhu nabídla několik alternativ levného přesunu z bodu "A" do bodu "B". Vozovky se zaplavily malými skůtry, inzeráty nabízely konverzi vozů na zemní plyn a na propan. Viděl jsem i nabídku elektromobilu. Honda nabídla trhu vozidlo na vodík (měli jsme tady o tom na Zvědavci diskuzi). Jenže potom ta cena ropy spadla a jsme zase tam, kde jsme začali.

Nechci tady zavádět v diskuzi nějaké spiklenecké teorie, ale s tím farmaceutickým závodem v Opavě, to je skutečně na pováženou. Především, když se ví, odkud se vynořil majitel. Doporučoval bych, zaostřit si dalekohledy a pozorovat, co se tam vyrábí.... [velký smích] Hlavně sledujte tok peněz a kdo má z toho prospěch. Tohle nás už v minulosti pokaždé přivedlo k pachateli. [velký smích]

182768

2.2.2009 4:56

RE: Elektrické vozidlo EV1...

TS 77.?.?.?

Reakce na 182721

...a neni jednodussi koupit obycejny hybrid, treba Prius, a hacknout ho na nabijeni ze zasuvky? Open-source metoda, vezmeme to co uz je hotove a je skoro to co chceme, a jenom pridelame patche.

182773

1.2.2009 21:25

RE: Elektrické vozidlo EV1...

vodnik007 71.?.?.?

Reakce na 182675

Take zalezi na cene elektromobilu. EV1 bylo ohavne auto, podobajici se detske hracce. Podobne dopadla Honda s vozem pripominajicim botu.
Dnes se chysta novy typ, Volt, ktery je modernejsi, lepe vypada ale stale moc daleko nedojede. Uvidime kolik bude stat.
Vložený obrázek

182729

2.2.2009 3:43

RE: Elektrické vozidlo EV1...

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 182729

>Take zalezi na cene elektromobilu.
-------------------------------
A ta cena se nasadí tak vysoko, že si takový vůz normální smrtelníci nemohou pořídit. Výrobce prokáže veřejnosti "dobrou" vůli a zájem o pokrok a ochranu životního prostředí, vyrobí se dvěstě kousků pro management a rodinné příslušníky ředitelství a výroba se zastaví se zdůvodněním, že nebyl zájem veřejnosti. On totiž ten zájem skutečně nebude, když si každý spočítá, že to, co ušetří na benzínu za deset let, tak pětkrát tolik vrazí navíc do pořizovací hodnoty vozu.

>EV1 bylo ohavne auto, podobajici se detske hracce. Podobne dopadla Honda s vozem pripominajicim botu.
-------
Vodníku, krása je pomíjivá. Především tehdy, když máš hlouběji do kapsy. Ta Toyota RAV4 je už docela přítulné vozítko.

182760

2.2.2009 4:49

RE: Jajc, Rav? Fuj.

vodnik007 71.?.?.?

Reakce na 182760

Nojo ale Rav je Toyota a ty ja nekupuju, pokud nevyrobi neco sveho. Nesnasim jejich reklamni zaplavy a inspirovany vozy z predeslych nemeckych znacek.

182771

31.1.2009 16:28

RE: MAlbi

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 84.?.?.?

Reakce na 182460

Ja nato len toľko: Jedzme hovno, tých pár miliárd múch predsa sa nemôže mýliť. [cool] [chechtot]

182624

31.1.2009 19:00

RE: MAlbi

Jiří Kramář kramar (tečka) radun (zavináč) gmail (tečka) com 93.?.?.?

Reakce na 182624

Mé poetickoanalytické myšlení mne kdysi dávno přivedlo k úvaze: Co je to štěstí? Básník mi odpověděl: Muška jenom zlatá! Že by se však štěstí živilo tím, co naznačujete - to je přece jen příliš deprimující představa!

182641

28.1.2009 12:15

RE: MAlbi

Nasredin 85.?.?.?

Reakce na 182310

Nebuďte bláhový. Jakmile se tato krásná koncepce uchytí a masově rozšíří, zdraží nám, ihned „nabíjecí elektřinu“ na cenu rovnající se 150 USD za „barel elektřiny“, s odůvodněním vysoké poptávky po této komoditě (viz chování ČEZu). Cožpak to nebylo stejné u vodného a elektřiny pro domácnosti? Lidé začali šetřit a vodárenské podniky narazily takovou cenu, že je snad lacinější se koupat v minerálce. Až dojde k faktické nedostupnosti paliv z ropy a plynu, budeme platit jak mourovatí za nové technologie, s odůvodněním návratnosti investic za výzkum, vývoj a zavádění nových technologií. To bude, hádám, dalších 200 let. Až to vyčpí, pak přibude tržní argumentace

182333

28.1.2009 12:49

RE: MAlbi

Pavel -Čert- Němec 195.?.?.?

Reakce na 182310

Indukcni motor je jiste zajimava vec, ale dokud se nevyresi otazka levne elektricke energie, je to jen vytloukani klinu klinem. Ja bych se nebal oprasit, alespon v mensim meritku, nektere starsi vynalezy. Napriklad parni stroj je naprosto genialni vec a pritom znacne primitivni. Pri dnesnich technologiich by mohlo jeho vyuziti zazit renezanci. Predstavte si napr. malou parni elektrocentralu. Nakonec parni turbiny dodnes vyrabi drtivou vetsinu elektriny v USA. Pri premene tepelne energie na mechanickou je voda naprosto idelani medium.

182337

28.1.2009 17:42

RE: MAlbi

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 182337

Díky za dobrý tip, Pavle!

182357

28.1.2009 21:30

RE: MAlbi

Jiří Kramář kramar (tečka) radun (zavináč) gmail (tečka) com 93.?.?.?

Reakce na 182357

Vážený pane, já bych Vás, s přátelským úmyslem, rád jen tak mírně poopravil: Díky za dobrý vtip, Pavle! Pročetl jsem si totiž ty stránky důkladně, neboť i já bych malou parní elektrocentrálou nepohrdl, ovšem už taková drobná skutečnost, že se na reklamních stránkách neobjevuje jméno konstruktéra a jeho fyzická adresa, mne činí značně nedůvěřivým v solidnost jeho úmyslů. Po praktických a dost neblahých zkušenostech s obdobnými výrobci tepelných čerpadel mám podezření, že hlavním smyslem této inzerce parních strojů je snaha prodat co nejvíce těch jeho CD po jednotné ceně 342,- Kč. Budu však bez jakékoliv ironie vděčný každému, kdo mne z té mé hluboce utkvělé představy vyvede.

182371

29.1.2009 10:32

RE: MAlbi

Pavel -Čert- Němec 195.?.?.?

Reakce na 182371

Souhlasim, tohle se mi taky trochu nepozdava. Nasel sem jeste jednu stranku, ktera zjevne patri stejnemu autorovi. Muj dojem je takovy, ze autor je klasicky podivin a nadsenec. Urcite bych nad nim nelamal hul, ale bez osobniho setkani a demonstrace bych se do neceho podobneho nepoustel.

182402

29.1.2009 11:28

RE: MAlbi

Jiří Kramář kramar (tečka) radun (zavináč) gmail (tečka) com 93.?.?.?

Reakce na 182402

Děkuji za další informace i za názor na autora těch velmi hezkých parních strojů. Jen s tím klasickým nadšením bych to tolik nepřeháněl, neboť tento nadšenec má o peníze svých obdivovatelů zájem zcela moderně současný. Troufám si dokonce - ovšem pouze symbolicky - i tu hůl nad ním zlomit, neboť každému technicky vzdělanému jedinci je známá řada problémů, o kterých nadšený konstruktér decentně mlčí, které však jeho konstrukce odsuzují do kategorie sice vtipných ale málo účinných a hlavně neekonomických hraček. O tom však - v případě zájmu - pojednejme soukromě mimo tuto debatu.

182408

1.2.2009 7:21

RE: Tesla Motors

vodnik007 71.?.?.?

Reakce na 182310

Hezke vozitko ale je v nem maly hacek: On January 11 2009, it started taking orders for the new Tesla Roadster Sport, an enhanced-performance version of the Roadster that will sell for $128,500 when deliveries start in June.

Cena $28,500 je celkem dostupna ale vadi mi ta 100 tisicova pokuta za nespotrebu benzinu! [pláč]

182677

28.1.2009 10:49

K reaktorům s rychlými neutrony

charon cmartin (zavináč) tiscali (tečka) cz 78.?.?.?

Tzv. "rychlý" reaktor v minulosti provozovalo více zemí. Využívány byly zejména reaktory malých výkonů a opět zejména pro obohacování štěpného materiálu pro výrobu jaderných zbraní. Jediný bývalý Sovětský svaz postavil několik "rychlých" reaktorů, které byly využívány jako běžné energetické zdroje (několik kusů dokonce jako ponorkové reaktory). Většina provozovatelů těchto reaktorů už vyrobila tolik materiálu pro jaderné zbraně, že další výrobu už nepotřebovala a tak "rychlé" reaktory odstavila (Francie, USA ...). Rusové je neodstavili všechny a v současnosti staví nové proto, že pro ně mají rutinní využití. "Rychlé" reaktory jsou energeticky velmi účinné a použité palivo se dá snadno upravit pro další použití v "pomalých" reaktorech.

Předpokládám, že perspektivními "rychlými" rektory má paní Bobošíková na mysli novou generaci reaktorů, které budou bezpečnější a účinnější, než současná generace.

Problematická na "rychlých" reaktorech vč. těch nově vyvíjených je možnost jejich využití k obohacování štěpného materiálu, který se pak dá snadno využít k výrobě jaderných zbraní. Jejich rozšíření mimo země, které je dosud provozovaly velmi energicky brání např. IAEA. Jakmile by někdo začal uvažovat o jejich stavbě budou to politici na všech stranách sledovat se slzami v očích a zaťatými pěstmi. Dokonce bych se domníval, že by to byl pro leckoho skutečně pádný argument pro útok na příslušnou zemi za účelem zničení reaktoru. Ne proto, že by jím skutečně obohacovali štěpný materál, stačilo by, že by MOHLI.

182324

28.1.2009 21:03

RE: K reaktorům s rychlými neutrony

Jan X. 78.?.?.?

Reakce na 182324

To je tak, když se do diskusí vkládají lidé, kteří dělají, že něčemu rozumí a přitom nemají o věci zbla ani páru.

Rychlé reaktory (zejména systém IFR - rychlý reaktor s uzavřeným cyklem - jehož výzkum zastavil Clinton s Gorem na nátlak fosilní lobby v r. 1994) jsou naopak navrženy tak, aby
1. možnost výroby štěpného materiálu pro jaderné zbraně z paliva byla výrazně ztížena (palivo je tak radioaktivní, že je mnohem levnější vyrábět vysokoobohacený uran a plutonium na jaderné zbraně z přírodního uranu, než z paliva v rychlých reaktorech)

2. aby bylo v reaktoru možné "pálit" stávající jaderný odpad, včetně štěpného materiálu z přebytečných jaderných zbraní, tedy nebezpečný materiál, s nímž si zatím nevíme rady a máme ho hromady.

3. aby by proces přepracování paliva kontinuální a využila se většina jeho energie (oproti současným reaktorům, kde je to <1%), a zbylo jen asi 17% materiálu, který přestane být aktivní už za cca 300 let díky tomu, že se skládá jen z izotopů s krátkým poločasem rozpadu.

4. aby celý proces fungoval na atmosférickém tlaku (vyloučení podobné havárie jako v Černobylu)

5. aby se zvýšila teplota reakce a tím i termodynamická účinnost procesu až na >50% (současné JE 35%) a tím se výrazně zmenšily chladící prvky a tím i cena a zastavěná plocha celé elektrárny.

Tedy to co tvrdíte o rychlých reaktorech je často nesmysl až lež. Naopak, k využití na jaderné zbraně je výhodnější lehkovodní reaktor, který stabilně produkuje vysoké množství plutonia v odpadu, zatímco znečištění výsledného produktu vysokoradioaktivními gamazářiči je minimální a tím tedy i náklady na dostání onoho plutonia z odpadu. Naopak, jaderná energetika 2. a 3. generace byla v podstatě zástěrkou k výrobě plutonia pro jaderné zbraně. 4. generace by toto ztížila až znemožnila, tedy přinejmenším méně vyspělým státům. Ty vyspělejší tak jako tak mají jaderných bomb, že nevědí co s nimi. Ano, to co má na mysli Bobošíková jsou skutečně mnohem bezpečnější technologie, než současná JE, která je tak jako tak už výrazně bezpečnější než uhelné elektrárny, produkující stabilně řádově 100x více radioaktivního spadu v popílku ze spalování uhlí, než jakékoliv jaderné elektrárny 3. generace.

Dále tu máme technologii LFTR, která vyrábí a zároveň spaluje Uran 233 vyrobený rychlými neutrony z Thoria 232, v tekutém palivu, ve kterém se vyskytují opět další gamazářiče a je tedy opět extrémně obtížné z něčeho takového vyrábět vysokoobohacené štěpné materiály pro jaderné zbraně. To je to opravdu levnější už z mořské vody, které je všude hafo.

Takže si příště něco přečtěte, než budete ze sebe dělat neználka.

182368

29.1.2009 11:10

RE: K reaktorům s rychlými neutrony

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 182368

Jane, jen bych k těm uhelným elektrárnám doplnil, že například Chvaletice vypustí do ovzduší každý rok 200 tun rtuti!!! Což je naprosto šílené. K tomu samozřejmě tuny jiných vysoce toxických látek.

182405

28.1.2009 23:42

RE: K reaktorům s rychlými neutrony

Kyklop 217.?.?.?

Reakce na 182324

Strašidlo hromadnej výroby plutónia obchádza svet. [velký smích]
Vtip je v tom, že tak ako nie je urán ako urán, nie je ani plutónium ako plutónium - a separuje sa to ešte "blbejšie" ako urán. Navyše produkty rýchlych reaktorov celkom intenzívne žiaria, takže sa síce dá robiť separácia na novú vsádku do reaktoru, ale o "svetielkujúce" zbraňové nálože nikto nestojí (jadrové zbrane v skutočnosti žiaria len veľmi málo, údajne menej ako nepoužité palivové články)
Problém bude niekde inde, a nielen politický. Na rýchle reaktory treba aj dosť sofistikované konštrukčné materiály, páč neutrónové toky sú výrazne silnejšie ako v klasickom reaktore a to výrazne poškodzuje konštrukciu. Ostane podobné problémy sa riešia aj pri fúznom reaktore ITER, takže v tomto smere asi pôjde vývoj ruka v ruke.

182380

28.1.2009 12:53

Jak šachista začátečník.

baki 89.?.?.?

Musíme si uvědomit, že nemáme žádné nadprůměrné, těžko říci, zda máme alespoň průměrné politiky. Musíme proto pochopit, že předseda naší vlády a dnes předseda rady EU uvažuje jako šachista začátečník jen jeden tah dopředu. Myslím, že to je jen jeden z příkladů nevábné politiky naší vlády. [mrknutí jedním okem]

182338

28.1.2009 14:07

Nabuko by malo byť napojené na Irán A Qatar.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 193.?.?.?

Nabuko by malo byť napojené na Irán A Qatar.

182342

28.1.2009 15:14

Ja im prajem to Nabucco, tej "zapadnej" europe.

Igor 62.?.?.?

Taka nespolahliva klika, ako Turcko, Azerbajdzan, Gruzinsko, Tadzikistan a Turkmenistan ich polozi.

Za dalsie.
EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) je majoritnym akcionarom celeho projektu.
V EBRD maju hlavne slovo Americania, USA. USA je dirigovane podla Sharona, ktory to patricne vysvetlil Persovi, z Izraela.

Takze uz chcem vidiet, ako budu musiet Europania poskytovat armadu na dobyvacne vypravy toho maleho nelegalneho statu v palestine. Ak odmietnu, nedostanu plyn. Blbi europania.

Zachranou moze byt len inercial confinment fusion, vyhladajte si na google Dr. Busard a emc^2.

182347

28.1.2009 21:32

Rychlý jaderný reaktor BN600– spolehlivý civilní služebník

pikatchu 88.?.?.?

Fungující prototypy energetických rychlých reaktorů jsou v současnosti pouze tři. Reaktor Phoenix ve Francii však funguje častěji v testovacím režimu. Je velmi důležitým prostředkem pro studium práce rychlých reaktorů, ale jeho využití pro výrobu elektrické energie je relativně omezenější. Rychlý reaktor Monju v Japonsku se zatím nevyhrabal z počátečních problémů a po nehodě v roce 1995, kdy po úniku sodíku v sekundárním okruhu vznikl požár, se v současnosti stále rekonstruuje. Jeho opětné spuštění se plánuje až v roce 2009. Jediným energetickým reaktorem, který spolehlivě již léta dodává elektrickou energii do rozvodné sítě, je ruský reaktor BN-600, který je třetím blokem fungujícím v Bělojarské jaderné elektrárně.

více na
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=3471

182372

28.1.2009 23:13

pje

pje 193.?.?.?

Nabucco obsahuje trojí velké riziko zároveň: 1. - nejasné investiční zdroje; 2. politicky nestabilní oblast a 3. geologicky nestabilní zemětřesná oblast. Je vidět, že jeho proponenti jsou ekonomičtí, političtí i přírodovědní diletanti, kteří nás, daňové poplatníky, stojí víc než si asi uvědomujeme... Potřebujeme rychle ukončit vývoj a zahájit produkci ultrakapacitorů, polymerických fotovoltaických plátů a 4. generace malých a dobře zabezpečených jaderných reaktorů.

182377

29.1.2009 0:53

Tohle vypada jako zajimava vecicka.

Rene Bartosek 76.?.?.?

Nejde sice pouze o plyn, ale nahrazeni fosilnich uhlovodiku by tady potencionalne bylo, spolu s vetsi ekologickou setrnosti.
http://www.prop.sk/januar09.html#novyyy

182385

1.2.2009 1:28

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

Rene Bartosek 76.?.?.?

Reakce na 182385

Zajimava analyza.
http://www.blisty.cz/2009/1/30/art45064.html

182665

1.2.2009 5:47

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 182665

>Zajimava analyza.
------------------
Ano je zajímavá, ale autor Petr Petržílek často v článku poukazuje na škodlivost kysličníku uhličitého CO2. Na jeho vliv při vytváření skleníkového efektu v naší atmosféře a také potažmo jeho vlivu na globální oteplování. COŽ JE NEHORÁZNÁ BLBOST. Nemyslím si, že autor mlží úmyslně. Zkrátka neví a nebo to je překlad zamlženého článku (nevšiml jsem si).

182676

1.2.2009 17:31

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

Rene Bartosek 76.?.?.?

Reakce na 182676

To jo, ale jinak uz mu docvaklo, ze realita, at se nam to libi nebo nelibi, nas prinuti pouzit jadro. Realne je hodnocena i nutnost tezby, a jiste stoji za uvahu pri velke ekologicke devastaci uvazovat o jinych alternativach. Jsem pro omezeni fosilnich zdroju, ale emise CO2 v tom hraji zanedbatelne malou roli. Hlavni problem je, ze pouzivame zakonzervovany zdroj energie, coz dlouhodobe vytvorilo obrovskou nerovanovahu v energeticke bilanci lidskeho druhu a tato "nadspotreba" ma nicive ekologicke a demograficke dopady. Samozrejme i uran je zakonzervovany energeticky zdroj.

Rychla transformace nasi energeticke zakladny znamena hromady mrtvol a prilis rychla zmena znamena civilizacni kolaps. I kdyz moznosti vyberu ohledne rychlosti zmen s rostoucim casem jsou cim dal vice omezene. A transformace je nutna, ani levny nekonecny zdroj energie treba vyzuziti sil geomagnetismu, staticke elektriny ci jinych principu nic neresi ohledne regeneracni schopnosti biosfery. Musi probehnot technologicka, ale predevsim hodnotova a moralni zmena v mysleni cloveka a to v masovem meritku.

182712

1.2.2009 18:35

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 182712

René, díky za odpověď. Je toho na mne trochu moc. Budu si to muset ještě několikrát přečíst.

182714

1.2.2009 20:20

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

jansmith1984 193.?.?.?

Reakce na 182712

Je legrační přátelé sledovat, jak lidský druh (jako primitivní termiti) hledá soustavně nějaký zdroj energie, od fosilních zdrojů, jádra, geotermálních, gomagnetických i těch tzv. obnovitelných a přitom na vyjímky přehlíží ten nejlogičtější, nejbezpečnější a tudíž nejideálnější zdroj a který je navíc relativně Z A D A R M O k dispozici.

Slunce a sluneční energii.

Mohl bych se rozepsat, ale zkráceně jen dodám, že při dnešních vědomostech a vědeckých i jiných kapacitách by bylo podle mne nejrozumnější maximum výzkumných kapacit nasměrovat směrem ke Slunci.[smích] Možná na to ještě nemáme dostatečně dobré technologie, ale tímhle tempem se jich možná ani nedočkáme.

Konečně, proč ale naplno bádat, když dobře sype něco jiného, že?[smích]


Odvažuji se předpovědět (bez sázky, protože při současném přístupu této jak občas říkám "tragikomické civilizace" to bude běh na dlouhou trať a jak se říká v jedné "etické" reklamě tchýni: "abychom se přesvědčili už tady nebudeme"[mrknutí jedním okem]), že jiná tak čístá a zároveň logická možnost pro VĚDOMÉ lidstvo do budoucna ani není.


jansmith[smích]

182719

2.2.2009 0:07

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

Rene Bartosek 76.?.?.?

Reakce na 182719

Mozna pokud by zacal intezivni vyzkum bez blokovani lobistickymi skupinami stojicimi za majoritnimi energetockymi zdroji, tak by se mohla i revolucne zvednout ucinost vyuziti solarni energie. Momentalne, aspon v geografickych podminkach CR konverze na elektrinu ma bilanci okolo nuly. Energeticky vstup na vyrobu solarnicj clanku je velky. Lepsi uz to je s vyuzitim na vytapeni budov nebo ohrev vody. Momentalne to vsak neni alternativa, ktera by byla schopna nahradit ve velkem meritku fosilni zdroje a zabranit energetickemu kolapsu.

V dlouhodobem horizontu je to jedna z alternativ, ktera by mela byt silne podporovana. Nemluve o narocich alternativnich zdroju na plochu pri masovem pouziti.. Jiste v pousti to je jedno, ale spotreba energie se nerealizuje v poustich nebo divocine, takze dalsi energeticke vstupy na vystavbu prenesovych soustav, infrastruktury, ztraty pri transportu, problemy se synchronizaci soustavy, protoze neni casove staly prikon energie z alaternativnich zdroju... Tzv. biopaliva jsou kapitolou sama o sobe, a jak houzevnate se jich pres varovne hlasy expertu drzeli byrokrate, nez doslo k castecnemu prehodnoceni.
http://www.osel.cz/index.php?clanek=2825

182738

2.2.2009 6:00

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 182738

René, veškeré ty úvahy a polemiky o zdrojích energie a jejich alternativách jsou "naprd". Ta sluneční energie, kterou zmiňuje jansmith v příspěvku shora, za použití současné (známé) technologie je sice lákavá, ale stále ještě neekonomická, vzhledem k pořizovacím nákladům. Podotýkám - na výrobu elektrické energie z Fotovoltiakových článků nepotřebuješ nezbytně sluneční světlo, ale pouze světlo. To znamená, že slunce nemusí zrovna svítit 24hod. denně. Pracuje to i za podmaraku.

Průser je totiž v tom, že tady máme ropu a ta se musí prodat stůj co stůj. Pamatuješ? - Miliony nádrží na čtyřech kolech a nebo miliony spokojených dělníků ve fabrice? Už jsi to sám nakousnul - nebýt té zatracené lobby. Četl jsem na toto téma dosti článků a to i o pracovnících z výzkumáku, kteří ztratili práci, jelikož výzkum byl už skoro dokončen a tak se nemohlo (nesmělo) pokračovat. Jednalo se o energeticky soběstačný rodinný domek. Postaven, vyzkoušen, zdokumentován a vypracován projekt pro masovou výstavbu. A tím to skončilo.

Kriminální a válečný zločinec, G.W.Bush, na jednom ze svých proslovů "Address to the Union" (Oslovení spojenectví) oznámil, že zvyšuje dotace na výzkum alternativních zdrojů energie (bouřlivý potlesk) a krátce na to, uvedený projekt zrušil. Odkaz bych mohl i najít, pokud je ovšem funkční. Loutka "prezident", nejmocnější muž na planetě si plní svoje povinosti. Už tady máme ropu a ta se musí prodat. Vysoká poptávka by snížila pořizovací cenu (takhle by to mělo být, nikoliv obráceně) a tak by se věnovali státní dotace (i bezúročné půjčky) majitelům domků na pokrytí střechy slunečními panely a jeden malý větrníček na střeše garáže a máš barák nezávislý na vnějších zdrojích. A tohle je právě ten průser.

Jak už sám víš, energie je všude okolo nás. Hmota = energie. Na co chytneš, tam je uskladněna energie a to nemluvím jenom o prvcích radioaktivních atomů (izotopů). I tento výzkum je úmyslně potlačen. Působením radiové frekvence na nádobu s vodou, nastane štěpení (rozklad) molekul vody na prvky vodíku a kyslíku. Velice jednoduchý proces a s dodáním nepatrného množství energie. Viděl jsem to na videu. Domnívám se, že japončíci používají stejný princip ve své "vodíkové" Hondě, namísto rozkladu vody elektrolýzou. No uvidíme, co nám přinesou dny příští, ale s revolucí nepočítám...spíše s NWO. Vládnou nám psychopati a pitomci a co jiného lze od nich očekávat?

182778

2.2.2009 9:56

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

jansmith1984 193.?.?.?

Reakce na 182778

Myslím, že je to tak, jak popisuje mirda. Rene má pravdu, že výroba solární energie není v současnosti ekonomická, což je rozhodně pravda - tedy "A", ale je třeba za tím dodat proč není ekonomická - a to je to "B", které doplnil mirda. Vlastně jsem se to pokusil naznačit i já ve svém předchozím příspěvku.


A tyto okolnosti se mi jeví jako kostička do puzzle, které postupně skládají nezávislí lidé po celém světě a tudíž i tady na Zvědavci.


Stěžejní OTÁZKU této diskuze položili mirda a já ji lehce upřesním:
Vládnou nám psychopati (deprivanti) a jejich varianta chamtivci NEBO pouzí pitomci???

Je to opravdu ZÁMĚR nebo jen neschopnost překročit svůj stín a začít konečně tvořit rozumnou, humánní společnost?


A to je myslím to, oč tady běží. Nevím, která varianta je pro lidstvo horší, ale usvědčit inteligentního psychopata/chamtivce a změnit systém je podle mě komplikované a tím pádem méně pravděpodobné. Ti "taky" lidé mají historicky v rukou všechny trumfy a za sebou navíc armádu dychtivých taky chamtivých lokajů.

Naopak odstavit od vesla pitomce by mělo být snadnější za předpokladu, že se najdou moudří, kteří to dokážou. Cesta k tomu je možná přístup k necenzurovaným a neupraveným informacím a jejich sdílení a rozhodně správná výchova jedince od prenatálního věku.


jansmith[smích]

182793

2.2.2009 16:46

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 182793

Jendo, není co dodat. Díky za tvůj "Input". [mrknutí jedním okem]

182840

2.2.2009 17:48

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

TS 85.?.?.?

Reakce na 182778

Chvilku pockat s implementaci a misto toho se venovat vyvoji. Nanomaterialy jsou pro solarni energii silne perspektivni. Uz se i podarilo dat dohromady infracervene solarni clanky, pracujici s energiemi hluboko pod band-gap energiemi polovodicu. Energeticka hustota sice nula nula prd, protoze v dlouhovlnnem infra se toho zase az tolik nevyzaruje, ale zase se da v energii prevest zareni i od predmetu o pokojove teplote - neboli clanky pracuji i ve tme. Na pohon mikrosenzoru jak delane.

Novych levnych konstrukci clanku, povetsinou zalozenych na rozlicnych nanomaterialech, se objevuje hodne. Dolar investovany do vyvoje namisto do produkce prinese mnohem lepsi pomer cena/vykon.

Alternativou k solarnim panelum jsou biopaliva. Ne ovsem ta blbost co se za ne povazuje v soucasnosti, ale paliva treti generace. Palivo z ras. Uz ted jsou nektere kmeny ras docela produktivni, probehly i testy letadel na paliva takto ziskana, a pri pouziti genovych modifikaci pak bude mozne primo syntetizovat sirokou skalu chemikalii a feedstocku pro rozlicne prumyslove syntezy.

...oznámil, že zvyšuje dotace na výzkum alternativních zdrojů energie (bouřlivý potlesk) a krátce na to, uvedený projekt zrušil.

Hajzl.

Hmota = energie.

Jo, ale dostat ji ven!

Působením radiové frekvence na nádobu s vodou, nastane štěpení (rozklad) molekul vody na prvky vodíku a kyslíku. Velice jednoduchý proces a s dodáním nepatrného množství energie.

A kde se vezme energie na stepeni O-H vazeb? To co dostaneme spalovanim vodiku je rozdilova energie vazeb H-H a O-O vs vazeb O-H. Pokud by se tahle energie dala ziskat vickrat aniz by se dovnitr predtim nejak vlozila, neboli pokud by slo vodu rozstepit pridanim mensiho mnozstvi energie nez odpovida rozdilove energii prislusnych chemickych vazeb, meli bychom cyklus produkujici energii z niceho - a to je podle zakonu termodynamiky zhola nemozne.

Viděl jsem to na videu.

Nesnazil se tim videem nekdo vycucat z kavek penize na "vyzkum"? Nebylo by to poprve.

182848

2.2.2009 23:06

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 182848

Chvilku pockat s implementaci a misto toho se venovat vyvoji.
------------
Pane kolego??? [velký smích] Vždyť je o tom diskuze. Někdo jiný rozhoduje čím se bude topit, někdo jiný rozhoduje co nalejeme do nádrže automobilů a nakonec i někdo jiný rozhoduje, co si položíme na talíř k večeři. Budeš se divit, co se v poslední době objevuje za jedy na regálech potravinářských obchodů. Vraťme se však k "Nabuccu", o čemž je článek. Jenom jsem chtěl vyvrátit tu Tvoji logiku: "Chvilku počkat s implementací"..., přestože ty odkazy jsou zajímavé a lákavé, ale jak jsem už výše napsal - je tady někdo jiný, kdo rozhoduje o výzkumu a vývoji.

Očividně jsme se nechtěně a snad i nevědomky dostali do termodynamiky. Píšeš:

>A kde se vezme energie na stepeni O-H vazeb? To co dostaneme spalovanim vodiku je rozdilova energie vazeb H-H a O-O vs vazeb O-H. Pokud by se tahle energie dala ziskat vickrat aniz by se dovnitr predtim nejak vlozila, neboli pokud by slo vodu rozstepit pridanim mensiho mnozstvi energie nez odpovida rozdilove energii prislusnych chemickych vazeb, meli bychom cyklus produkujici energii z niceho - a to je podle zakonu termodynamiky zhola nemozne.
------------------------------
Absolutně pane kolego!!! Tohle totiž do zákonů termodynamiky vůbec nepatří. Nejsou to ani chemické vazby, ale molekulární a zde již hovoříme o kvantové fyzice. Příkladem v mém předchozím příspěvku jsem chtěl poukázat na to, jaké nepřeberné možnosti se mohou na lidstvo "sesypat" jen tak shůry. Zadarmo! Stačí jenom natáhnout ruku a vědět kterým knoflíkem otočit. Knoflíkem radiofrekvenčního generátoru a vnější změnou frekvence kmitání atomů, ze kterých se skládá všechno živé i neživé okolo nás a nakonec i lidské tělo, můžeme dosáhnout zajímavých změn materiálů a to i materiály naprosto jiných vlastností. Bez mechanického, tepelného a nebo i chemického ovlivnění.

Od psychopatů a samozvaných vládců na naší planetě však NEmůžeme očekávat zájem o technologie prospěšné pro lidstvo a jakýkoliv výzkum a vývoj se nasměruje právě na jeho zotročení. Jako příklad uvedu působení radiových frekvencí na lidský mozek, kdy lze dosáhnout zajímavých a neskutečných odchylek v chování člověka (beránek/vlk/dravá šelma). Nebezpečná zbraň v rukou psychopatů a tohle už je úspěšně odzkoušeno a v používání.

>>Viděl jsem to na videu.
>Nesnazil se tim videem nekdo vycucat z kavek penize a "vyzkum"? Nebylo by to poprve.
------
Máš pravdu. Nebylo by to poprvé, ale když já něco sleduji, tak s patřičným soustředěním a pokud je potřeba, tak i opakovaně. Mám-li pochybnosti, nebudu to vtahovat do diskuze na Zvědavci jako fakta. BTW, jak jsi na tom se samovzděláváním ohledně 9/11? Stále ještě "vyhrává" NIST? Pokud se hodláš vyjádřit - jelikož jsme mimo téma "Nabucco" - stačí ikonka:
a) už je mi to jasné - [velký smích]
b) palačinky mi vyhovují - [zmaten]

182878

3.2.2009 11:47

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

jansmith1984 193.?.?.?

Reakce na 182878

Zase s tebou souhlasím mirdo. Systém je podle mne nastaven tak, aby ÚČINNĚ podporoval jen aktivity, které vytvářejí ZISK do těch správných kapes. Zisk, na kterém je vše (až na altruistické vyjímky) v tomhle legračním lidském světě založeno, bez ohledu na negativní dopady a neradostný výhled do budoucnosti.


Tam kde NENÍ zájem těch, kteří financují výzkum a vlastní výrobní prostředky ani smrt nebere a nebo se pokusům o vybočení zamezí.[smích]


Čeho jsou schopny různé korporace potažmo vlády různých států, aby dosáhly svého nebo aby vyhověly ovčákům za oponou vidíme dnes a denně kolem sebe nebo, pokud nás zajímá co bylo, mohli jsme si to přečíst i díky internetu z necenzurovaných zdrojů.

Stačí sledovat cvrkot a díky nezávislosti a zdravému rozumu nepodléhat ŽÁDNÉ propagandě nebo demagogii a okolnosti začínají hned vypadat jinak.


Viz. peníze "rotované" z ničeho a finanční systém založený na rostoucím a nesplatitelném DLUHU (že by šlo o druh "židácké" lichvy?), který všechno drží v chodu a jen se snaží udržet balanc nad pádem do propasti, který pokud k němu dojde lehce přežijí ti ZA VODOU (mnohdy ti, kteří pád iniciují!), ale který drsným způsobem odskáčí ti tzv. OBYČEJNÍ, ti bez relevantních informací a v žádaném směru zmanipulovaní (viz. poučení ze stále se opakující historie).


Co třeba tohle???

"Dejte mi kontrolu nad měnou státu, a nebudu se muset starat o to, kdo tvoří jeho zákony."
- Mayer Amschel Rothschild (1743-1812)A zase jsme u podstaty. Jedná se o ZÁMĚR mocných z chamtivosti nebo jen o PITOMOST? A tady si už musí každý odpovědět sám.


Palačinky[smích]/košile jsou pro lidi určitého druhu vnímání reality bohužel vždy bližší než kabát.

jansmith[smích]

182924

4.2.2009 5:13

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 182924

Jendo, netušil jsem, že posloucháš za "dveřma". [velký smích]
K objasnění mojí předchozí diskuze s TS. Asi tak před rokem jsem s ním diskutoval na téma 9/11 a jak jsi jistě vytušil z mých dotazů, tak tento "náš" TS tvrdošíjně a neodbytně obhajoval teorii NIST, jako by mu šlo o život. Tím, že mi doposud neodpověděl, tím mi potvrdil, že mu vyhovují ty palačinky (palačinkový efekt). Mohu se však mýlit...možná to není on a nebo horečně zapnul v sebevzdělávání a odpověď ještě příjde. [velký smích]

Škoda, že jsme už sklouzli do archivu. Je to velice zajímavá diskuze a jelikož se takhle sami sebe šidíme o názory jiných, navrhuji počkat na podobné téma a pokračovat později kolektivně. Díky za inspiraci k diskuzi Jendo a sejdeme se zase jindy a jinde. [mrknutí jedním okem]

182988

4.2.2009 9:28

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

jansmith1984 193.?.?.?

Reakce na 182988

Jasne mirdo, taky díky za tvoje příspěvky a navi někde jinde.

jansmith[smích]


PS:

A pokud jde o 1000x zpochybněný "palačinkový efekt", který nám bush potažmo NIST stále vnucuje, tak tady by si asi TS mohl podat ruku s Vojtou. Vojtu také nic z toho co dost drsně zpochybňuje verzi o "nevinnosti a překvapenosti" tehdejší US administrativy nezarazilo.

Příznačné. Přesně to odpovídá i stylu jeho názorů, které nyní prezentuje ohledně Gazy.

182999

4.2.2009 18:33

RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 182999

[mrknutí jedním okem] ....beze slov.

183026

Příspěvků: 60

28.01. 00:51 Jan X.  Musíme rozjet jádro
28.01. 05:18 Jiří Kramář  RE: Musíme rozjet jádro
07.02. 13:11 Jan X.  RE: Musíme rozjet jádro
28.01. 01:08 Jan X.  Motto:
28.01. 01:37 Nasredin  Nabucco je perspektivní stejně jako chlap po stovce v posteli. Možná jo, možná nic.
28.01. 02:39 Oracle  RE: Nabucco je perspektivní stejně jako chlap po stovce v posteli. Možná jo, možná nic.
28.01. 03:25 Rene Bartosek  RE: Nabucco je perspektivní stejně jako chlap po stovce v posteli. Možná jo, možná nic.
28.01. 11:03 Alena  RE: Nabucco je perspektivní stejně jako chlap po stovce v posteli. Možná jo, možná nic.
28.01. 11:30 sxgo  RE: Nabucco je perspektivní stejně jako chlap po stovce v posteli. Možná jo, možná nic.
28.01. 15:36  RE: Nabucco je perspektivní stejně jako chlap po stovce v posteli. Možná jo, možná nic.
29.01. 00:35 Rene Bartosek  RE: Nabucco je perspektivní stejně jako chlap po stovce v posteli. Možná jo, možná nic.
28.01. 23:22 Kyklop  RE: Nabucco je perspektivní stejně jako chlap po stovce v posteli. Možná jo, možná nic.
28.01. 09:21  MAlbi
28.01. 11:30 Novákneu  RE: MAlbi
28.01. 22:23 Jiří Kramář  RE: MAlbi
29.01. 21:07 Novákneu  RE: MAlbi
29.01. 23:08 Jiří Kramář  RE: MAlbi
30.01. 22:47 Novákneu  RE: MAlbi
30.01. 23:45 Jiří Kramář  RE: MAlbi
01.02. 05:30 Mirda  RE: Elektrické vozidlo EV1...
01.02. 20:36 Jiří Kramář  RE: Elektrické vozidlo EV1...
02.02. 04:15 Mirda  RE: Elektrické vozidlo EV1...
02.02. 04:56 TS  RE: Elektrické vozidlo EV1...
01.02. 21:25 vodnik007  RE: Elektrické vozidlo EV1...
02.02. 03:43 Mirda  RE: Elektrické vozidlo EV1...
02.02. 04:49 vodnik007  RE: Jajc, Rav? Fuj.
31.01. 16:28 Oracle  RE: MAlbi
31.01. 19:00 Jiří Kramář  RE: MAlbi
28.01. 12:15 Nasredin  RE: MAlbi
28.01. 12:49 Pavel -Čert- Němec  RE: MAlbi
28.01. 17:42 hestroy  RE: MAlbi
28.01. 21:30 Jiří Kramář  RE: MAlbi
29.01. 10:32 Pavel -Čert- Němec  RE: MAlbi
29.01. 11:28 Jiří Kramář  RE: MAlbi
01.02. 07:21 vodnik007  RE: Tesla Motors
28.01. 10:49 charon  K reaktorům s rychlými neutrony
28.01. 21:03 Jan X.  RE: K reaktorům s rychlými neutrony
29.01. 11:10 hestroy  RE: K reaktorům s rychlými neutrony
28.01. 23:42 Kyklop  RE: K reaktorům s rychlými neutrony
28.01. 12:53 baki  Jak šachista začátečník.
28.01. 14:07  Nabuko by malo byť napojené na Irán A Qatar.
28.01. 15:14 Igor  Ja im prajem to Nabucco, tej "zapadnej" europe.
28.01. 21:32 pikatchu  Rychlý jaderný reaktor BN600– spolehlivý civilní služebník
28.01. 23:13 pje  pje
29.01. 00:53 Rene Bartosek  Tohle vypada jako zajimava vecicka.
01.02. 01:28 Rene Bartosek  RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.
01.02. 05:47 Mirda  RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.
01.02. 17:31 Rene Bartosek  RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.
01.02. 18:35 Mirda  RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.
01.02. 20:20 jansmith1984  RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.
02.02. 00:07 Rene Bartosek  RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.
02.02. 06:00 Mirda  RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.
02.02. 09:56 jansmith1984  RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.
02.02. 16:46 Mirda  RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.
02.02. 17:48 TS  RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.
02.02. 23:06 Mirda  RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.
03.02. 11:47 jansmith1984  RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.
04.02. 05:13 Mirda  RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.
04.02. 09:28 jansmith1984  RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.
04.02. 18:33 Mirda  RE: Tohle vypada jako zajimava vecicka.

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

20

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 38 čtenářů částkou 6 856 korun, což je 20 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

I mainstream začíná přiznávat, že očkovací utrejch COVID ZPUSOBUJE08.12.21 20:39 Británie 2

Vystrašiť mutací a napíchat! 08.12.21 13:38 Česká republika 0

Odbory Pro Libertate vyzvaly ministra vnitra k jednání o zamezení nátlaku na očkování bezpečnostních sborů08.12.21 04:44 Česká republika 0

Důvod akce Covid: Světová dohoda o pandemii - WHO chce omezovat lidská práva pod záminkou pandemie08.12.21 04:22 Evropská unie 0

Evropa rychle spaluje své zásoby plynu07.12.21 21:58 Evropská unie 1

Zpochybnění vakcinace jako jediné "správné" cesty... Odkazy na studie a další zajímavosti07.12.21 10:59 Neurčeno 0

Kubek, Svrčinová a další sadisté se bojí. A to je dobře :-)07.12.21 10:48 Česká republika 3

Po 1.2.2022 plánují cizinci exodus z Rakouska06.12.21 16:17 Rakousko 0

Aplikace e-Rouška uhnila a končí05.12.21 19:16 Česká republika 4

Pfizer “fair play”05.12.21 10:12 Neurčeno 7

Očkováním k rakovině? Nová zjištění jsou šokující04.12.21 23:56 Neurčeno 4

Chytrá karanténa se ukazuje jako krádež stovek milionů z majetku nás všech03.12.21 23:02 Česká republika 1

Vrak letounu F-35, který havaroval ve Středozemním moři, ukradla neznámá země.03.12.21 15:59 Neurčeno 6

Mutace Omicron – globalistická autoritářská příručka svlečená do naha02.12.21 20:21 Neurčeno 0

Turecko si uzurpuje enormní množství ruského plynu pro sebe02.12.21 18:35 Turecko 1

Vakcínu Valneva ČR neobjednala!02.12.21 17:46 Česká republika 8

Profesor Alexander Reďko o Covid-1930.11.21 17:25 Rusko 2

Dostálovi hrozí vyhazov z týmu Pirátů. Nelíbí se jim, jaká data šíří o covidu30.11.21 16:49 Česká republika 1

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování30.11.21 15:25 Česká republika 1

Vláda chce zavést povinné píchání mRNA injekcí - přesto, že tvrdila, že to je lež30.11.21 10:54 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
22,46 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,67 Kč
Kanadský dolar
17,73 Kč
Australský dolar
16,11 Kč
Švýcarský frank
24,40 Kč
100 japonských jenů
19,77 Kč
Čínský juan
3,54 Kč
Polský zloty
5,52 Kč
100 maď. forintů
6,97 Kč
Ukrajinská hřivna
0,83 Kč
100 rublů
30,53 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 116,80 Kč
1 unce stříbra
503,82 Kč
Bitcoin
1 118 346,31 Kč

Poslední aktualizace: 9.12.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 8 385