Diskuze k článku

Deset nejtěžších hříchů Lisabonské smlouvy

Příspěvků 25

3.12.2008 0:10

no

dub 86.?.?.?

vzhledem k tomu, že podle dohod okupačních mocností spolková republika německo přestala v r. 1991 existovat a nástupnictví se vrátilo zpět německé říši, tak evropskou unii zakládal právně neexistující stát. tudíž de jure žádná eu neexistuje.
a právně neplatné jsou tak veškeré smlouvy uzavřené po zániku brd.

177401

3.12.2008 5:01

Hmm, to by chtelo srovnani.

Rene Bartosek 68.?.?.?

Čl. 19

(1) Ve společnosti pracujících, ve které je odstraněno vykořisťování člověka člověkem, jsou rozvoj a zájmy každého jejího příslušníka v souladu s rozvojem a zájmy celé společnosti. Práva, svobody a povinnosti občanů slouží tedy svobodnému, všestrannému rozvoji a uplatnění osobnosti občanů a zároveň upevnění a rozvoji socialistické společnosti; s jejím rozvojem se dále rozšiřují a prohlubují.

(2) Ve společnosti pracujících může jednotlivec dospět k plnému rozvinutí svých schopností a k uplatnění svých oprávněných zájmů jen aktivní účastí na rozvoji celé společnosti, především náležitým podílem na společenské práci. Proto je práce ve prospěch celku přední povinností a právo na práci předním právem každého občana.

Čl. 20

(1) Všichni občané mají rovná práva a rovné povinnosti.

(2) Rovnoprávnost všech občanů bez zřetele na národnost a rasu je zaručena.

(3) Muži a ženy mají stejné postavení v rodině, v práci i ve veřejné činnosti.

(4) Společnost pracujících zajišťuje rovnoprávnost občanů vytvářením stejných možností a stejných příležitostí ve všech oborech života společnosti.

Čl. 28

(1) V souladu se zájmy pracujícího lidu je všem občanům zaručena svoboda projevu ve všech oborech života společnosti, zejména také svoboda slova a tisku. Těchto svobod občané užívají jak v zájmu rozvoje své osobnosti a svého tvůrčího úsilí, tak k uplatňování své aktivní účasti na správě státu a na hospodářské a kulturní výstavbě země. K témuž cíli se zaručuje svoboda shromažďovací a svoboda pouličních průvodů a manifestací.

Čl. 30

(1) Nedotknutelnost osoby je zaručena. Nikdo nemůže být stíhán jako obviněný jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč v případech zákonem stanovených a na podkladě rozhodnutí soudu nebo prokurátora.

(2) Tresty lze ukládat jen na základě zákona.

Čl. 31

Nedotknutelnost obydlí, listovní tajemství a tajemství dopravovaných zpráv, jakož i svoboda pobytu jsou zaručeny.

Čl. 32

(1) Svoboda vyznání je zaručena. Každý může vyznávat jakoukoli náboženskou víru, nebo být bez vyznání, i provádět náboženské úkony, pokud to není v rozporu se zákonem.

(2) Náboženská víra nebo přesvědčení nemůže být důvodem k tomu, aby někdo odpíral plnit občanskou povinnost, která je mu uložena zákonem.

Čl. 41

(1) Národní shromáždění se usnáší na ústavě i na ostatních zákonech a sleduje, jak jsou prováděny. Schvaluje zejména dlouhodobě plány rozvoje národního hospodářství a státní rozpočet, zkoumá jak jsou plněny, a projednává zprávy vlády o plnění ročních plánů a státní závěrečný účet.

(2) Národní shromáždění bdí nad zachováváním ústavy. Může zrušit zákon Slovenské národní rady, nařízení nebo usnesení vlády a...Automaticky kráceno

177425

3.12.2008 5:09

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 177425

2) Národní shromáždění bdí nad zachováváním ústavy. Může zrušit zákon Slovenské národní rady, nařízení nebo usnesení vlády a obecně závazné nařízení krajského národního výboru, odporují-li ústavě nebo jinému zákonu.

A kdo bdel nad NS v CSSR? Strana? A kdo stal nad stranou?
Vypada to, ze nikdo. A strana bdela nad vsim, coz je ponekud velke sousto, jak se presvedcili vsichni "doprovolnici" na tento ukol v historii.

Co vsechno si mini pod sva ochrana kridla kompetenci vzit Brusel? Zahranicni politka, obrana, ekologie, zemedelstvi, socialni politika, moc vykonou, moc soudni, moc zakonodarna. Co vlastne nebude patrit pod kompetence v Bruselu? Souhlasi s tim evropske narody? Pokud neexistuje souhlas, co vlastne bude drzet pohromade tento novy superstat. Idea asi tezko, pak slo vyhlasit referendum a lide by se s ni v pripade ztotozneni vyslovili pro dalsi integraci? Takze co doda vahu direktivam z Bruselu?

V CSSR bylo jiste dost velmi pozitivnich veci pro spolecnost, ale dlohodobe centralni planovani potlacujici realne svobodu projevu nicilo osobni iniciativu a kreativitu lidi na mikroekonomicke urovni a to vedlo ke stagnaci a to nejenem ekonomicke. Omezeni svobody projevu neni nic jineho, nez-li centralni planovani mysleni. Ustava USA ma jako pojistku svobody mysleni prvni dodatek. Ustava CR Cl. 9.

Článek 9

(1) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.
(2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.
(3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Prvý dodatok:
„Kongres neschváli žiadny zákon ohľadom zavádzania náboženstva alebo zakazujúci jeho slobodný výkon; taktiež neschváli žiadny zákon obmedzujúci slobodu slova alebo tlače; neschváli ani žiadny zákon obmedzujúci právo ľudí pokojne sa zhromažďovať a právo odovzdávať štátnym orgánom žiadosti o nápravu krívd.“

Spojené štáty americké sú aj v 21. storočí jedinou krajinou na svete, ktorá takto explicitne garantuje svojim občanom úplnú slobodu slova.

Jakou pojistku ma Lisabonska smlouva, ktera ma byt nadrazena narodnim ustavam statu EU? Demokracie bez svobody projevu a svobodne volby je nemozna!! A zadna prava socialni charty, byt na zaklade etiky a humanity nemohou princip svobody volby prekrocit, bez toho ze by vytvorili moznost demokracii jako politicke usporadani pohrbit mocenskou elitou. Cesta do pekel je dlazdena dobrymi umysly, protoze i vznesenych myslenek se ujmou lide z masa a kosti, a pokud pritom maji v rukou moc, tak to je velmi nebezpecna kombinace. "...Moc korumpuje, absolutni moc korumpuje absolutne..."
http://sk.metapedia.org/wiki/Prv%C3%BD_dodatok_%C3...
http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.htm...

177426

3.12.2008 8:47

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Vašek 89.?.?.?

Reakce na 177426

Pane Bartošku. Sice se zdá, je vše ústavou správně ošetřeno, že nic nestojí v cestě naší samostatnosti. Je to jen zdání. Byla naše ústava v roce 1938 platná? Byly smlouvy s Francií o vzájemné vojenské pomoci právně správně ošetřeny? SAMOZŘEJMĚ ŽE BYLY. Ale co to, že nám Francie odmítla pomoc? - A tak se můžeme dívat i na rok 1939 (Anglie a Francie se zavázaly k udržení naší samostatnosti), dále na roky 1945, 1948, atd. Všechna tato ustanovení nám ukázala, že ústava i mezinárodní dohody jsou pouze cárem papíru (což konstatoval v Mnichově v r. 1938 již Hitler) a že se o nás soustavně rozhoduje bez nás. Právní dokumenty jsou dejme tomu správně vypracovány. To ale nemění nic na skutečnosti, že pokud Usama bin Ladin poskytne peníze na zažehnání hospodářské krize za naše území, prodají nás USA (resp. EU) přímo jemu bez jakéhokoli uzardění ať Lisabonskou smlouvu podepíšeme či ne. Lisabonská smlouva pouze upravuje to, co vlastně již od roku 1918 v Evropě platí. Kdo tedy je nadřazen naší ústavě, našemu státu je evidentní a nesouhlasem nebo souhlasem nic nezměníme. A právní hlediska jsou zde bohužel na nic.

177432

3.12.2008 21:45

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Montaznik 88.?.?.?

Reakce na 177432

Nevím o čem zde vlastně píšete! Když si pozorně prostudujete smlouvu s NATO , tak velmi snadno zjistíte,že USA tato smlouva nezavazuje přijít jiným zemím na pomoc v případě napadení.
Jde o všeobecně právně známou věc, jenom se o ní jaksi nikde moc veřejně nepíše. Do jakého chomoutu zase lezeme?
LS byla v Irsku odmítnuta a nevím o formě nátlaku, která by donutila občany v Irsku aby změnili názor. A souhlasit musí všichni. Současně ale neznám odpověď na otázku, jakou má vlastně mít nová evropská smlouva formu a podobu. Co by mělo být společné a jaké kompetence by národní státy měly do Bruselu odevzdat.
To je na velikou diskuzi. Kolik peněz má do Bruselu jít a na co?
Zde je prostor pro diskuzi a rozumné návrhy. Jinak se dohadujeme o ničem. Ústava je jedna věc a společné věci a zájmy Evropy věc druhá. Kde a jak najít průsečík zájmů, aby byla všeobecná spokojenost se smlouvou a nikdo se necítil ublížen.
Tady babo, raď!

177460

4.12.2008 8:14

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 177460

Pane Montazníku. Již mnohokrát se na stránkách "Zvědavce" volalo o "poučení z minulosti", abychom se v budoucnu vyvarovali dalších omylů vyplývajících z její neznalosti. Poukazuji tedy na skutečnost, že dosud důležité smlouvy, mající garantovat naši suverenitu, se projevily jako cár papíru. Poukazuji také na to, že stávající i budoucí nové smlouvy se takto mohou projevit. Toto poučení z minulosti se mi jeví jako důležité, které by nemělo být bagatelizováno. Samozřejmě, že můžete mít opačný názor. Myslím si ale, že řada čtenéřů "Zvědavce" bude mit názor stejný.

177481

3.12.2008 23:29

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 200.?.?.?

Reakce na 177432

anglie s csr smlouvu nemela

177464

4.12.2008 7:58

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Vašek 89.?.?.?

Reakce na 177464

Nikde nepíši, že by s námi Anglie měla smlouvu o vojenské pomoci. Po záboru našeho pohraničí v roce 1938 Anglie a Francie garantovala svrchovanost zbývajícího území, samozřejmě bez naší účasti a našeho vyjádření. Tento závazek tyto státy v roce 1939 nijak neplnily ani neprosazovaly ve Společnosti národů. Prostor daný "Zvědavcem" nedává dostatečný prostor k popsání "všeho", (k tomu je možno použít odbornou literaturu), není k tomu určen.

177479

3.12.2008 23:30

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 68.?.?.?

Reakce na 177432

Ja bych nerekl, ze jsou nanic. Muzou totiz jeste zavcasu jak by rekl Masaryk usmevavym bestiim strhnout masku. Je jiste rozdil sjednotit Eropu civilizovane a skryte za fasadou svobody spustit nad kontinentem mriz totality. Anebo zkusit to same s tim, ze Evropane vedi vo co jde. Mam takovy pocit, ze ten druhy zpusob je neuskutecnitelny, z toho duvodu ma LS 300 stran pravnickeho textu. Co myslite poslou na nas tanky jako Breznev, kdyz odmitneme sklapnout podpatky? [mrknutí jedním okem]

177465

4.12.2008 8:28

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 177465

Reakce na 177432.
Poslání tanků je krajní možnost, USA této možnosti používají sporadicky, naposledy snad v Koreji. Jinak se používají jiné formy nátlaku, kterých je nepřeberné množství. Co myslíte, že by nastalo, kdybychom odmítli "Mnichovský diktát"? Myslíte, že bychom se ubránili vojskům signatářů této dohody? Neboli společným vojskům Hitlerova Německa, Francie, Itálie a Velké Británie? Nebo si myslíte, že Francie a Velká Británie by necítily odpovědnost za plnění dohody kterou ratifikovali? Ano vím. To jsou sice nezodpověditelné otázky, ale i ty si musíme klást, chceme-li nějaké poučení z minulého vývoje.

177484

4.12.2008 22:14

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 177484

Treba, ze by spadlo letadlo jako s nesouhlasicimi generaly letos v zime v Polsku? Svycarsko i Norsko stale existuji!! Nas generalni stab vedel, ze behem nekolika tydnu budeme v roce 38 porazeni, ale generalove byli rozhodnuti bojovat. Lidi vesli masove do ulic a chteli za republiku zaplatit svou krvi. TGM byl bohuzel mrtev a s priposranou politickou elitou zavrtanou v ritich velmocich se nakonec stal Mnichov realitou, vcetne dusledku ke kterym Mnichov vedl. To jest II. sv. valka.

Panamsky president Omar Torrijos vedel, ze je dalsi na rade a udelal ,co povazoval za mnohem dulezitejsi nez svuj zivot. USA mimojine odesli porazeny jak z Korei, Vietnamu, ted prijde na radu Irak a Afganistan. Prestiz USA je v troskach, cena ktera musela byt zaplacena za politikou stojici na sile a natlaku. Jakekoliv imperium ,ktere nema svetu krome bajonetu, co nabidnout brzo padne. Petrodolary byly akceptovatelne, protoze nabizeli aspon nejakou hodnotu pro ostatni strany. Bajonety a laufy kanonu jsou pouze jednostranna zalezitost.

http://www.youtube.com/watch?v=pC7d9HTpdSM

Takze jestli v Praze umi ruzni clenove prominentnich privatnich zahranicnich klubu lecos zaridit, tak at kurva vyhlasi protektorat, at narod vi na cem je. Jestli nekdo nema v zadech ani chrupavky, natoz pater, tak se nemel nechat nalejt jako premier. Blbe kecy o skripeni zubu v novinach si muze taky laskave odpustit. Bohate staci kdyz jim veri sam dotycny, protoze pro lidi na okolo je to neduveryhodne a drazdi to jako byka cervenej hadr. A jsem zvedavej do haje zelenyho, co zustane v nastavajici krizi v ruce tem, co by nas ruznymi pakami chteli do neceho tlacit. Co je tedka lepsi 40 let marasmu v totalitnim bloku nebo se postavit a mozna byt porazeni zjevnou viditelnou silou? A k cemu vede to soustavne spolehani na natlak a silu? K situaci ve ktere je ted trojice Pakistan, Indie a USA?

http://www.blisty.cz/2008/12/4/art44089.html

Jeste jedna vec!! Nakonec Mnichov pres vsechno zadny, cesky politik nepodepsal ani zvaci dopis krome nekolika zradcu, kteri se vzdycky najdou, nepodepsala vladnouci komunisticka elita. LS a treba i radar bude muset schvalit parlament, kdyz lidem nebude dovoleno rozhodnout v referendu. Nasi korytkari radeji ani nechteji vedet, co to je LS, aby nemeli pocit, ze podepisuji dalsi zeleznou oponu, tentokrat skoro nad celou Evropou. A na jak dlouho? A dusledky pri pokusu sjednotit silou, ta uz zjevne nebo jako dnes skryte?. Tyhle dusledky byli v dejinach Evropy, vzdy s pachuti krve a spaleniste.

Pokud nekdo hleda u mne nejake moralni oduvodneni sveho souhlasu s LS z hledisek pragmatismu, tak ja pragmatismus v zasadnich vecech neuplatnuju. Jestlize dojdu k zaveru, ze neco je v rozporu se zakladnimi zasadami na kterych stoji vnitrni integrita jedince, tak bud je treba jit do vlastniho nitra a najit silu vzeprit se a postavit se za fumdamentalni principy i s tim, ze mozu byt porazen ci dokonce mrtev anebo NASRAT!! Jak uz rekl Eisenhauer: "...Lide ,kteri se ceni svych privilegii vice nez principu, ztrati brzo oboje...."

177529

5.12.2008 8:30

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Vašek 89.?.?.?

Reakce na 177529

Jsem rád, že účinnost sebelepšího právního zdůvodnění jakékoli smlouvy zpochybňujete. Skutečně "Lisabonská smlouva" částečně se pokouší definovat naše postavení v Evropě, které "již dávno platí", bez ohledu na rozpory či shody s naší ústavou. Právní důvody, o které se opírají naši euroskeptici v Evropě nikoho nezajímají a zajímat nebudou. [pláč]

177545

5.12.2008 14:46

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 177545

Zajiste pravni duvody, rizika desintegrace Evropy v budoucnu, ktera muze skoncit valkami a skryta pravni uprava, ktera jakmile bude kdykoliv realne uplatnena umoznuje likvidaci demokracie a nastoleni totality. Akorat, ze to co uvadi v zivot LS neplati, to je pouze "zbozne" prani velmi mocnych hajzliku, kterym jde jeste o vetsi moc a slouhu v Bruselu, kterym je za to slibeno megakoryto.

Cele to poporuji davy lidi, kteri tomu vsemu veri, tak ze jsou slepy k zasadnim rizikum. Avsak velke mnozstvi lidi to nezere s navijakem, takze po neuspechu ve Francii, Nizozemi a ted Irsku bylo vylouceno de facto ze silove integrace Evropy shora obyvatelstvo. K cemu vede ignorovani vule poloviny lidi asi kazdy v dejepisu najde sam. Vetsinou to konci rozpadem totalitniho systemu nebo dikatatury, kdyz to jde dobre, kdyz to jde spatne...Na tom stoji ta realita sjednoceni zuby nehty se branici nevdecne Evropy - na sile. Cim vetsi silu nekdo vyvine, tim vetsi silu vyvola proti.

Zatim Evropa existuje po formalni a troufam si tvrdit, ze v ramci moznosti i realne jako demokraticka. Takze zatim plati pravni stat a tedy Ustava i v CR na tom se doufam shodneme. Ani v sachu neni dobre prevracet tahy natoz v politice. Tudiz pravni duvody maji svou vahu at se to libi ustavnim soudcum, Havlovi a jeho bratrstvu, odpurcum Benesovych dekretu nebo skutecnym mocnym v zahranici.

Novotny byl konzervativni vudce KSC, ale necouvl a Breznev musel poslat tanky. Nas slavny US vydal rozhodnuti vlk se nazral koza zustala cela, Topol udela co mu bude narizeno na to uz aristokrat dohlidne, Paroubek se nechal slyset, ze je ochoten podrzet Bema jak premiera, coz realne znamena podporu Topola. Takze posledni prekazka mimo verejnost je samozrejme president republiky Klaus. Co s nim? Nehoda? Neco se vyhrabe z minulosti?

A nova Evrope pod jednou taktovkou, sen imperatoru, uzurpatoru casto silenych zijicich mimo skutecnost. A ten sen stvoreny silou nebude bez pouziti sily existovat ani vterinu. Naopak bude vyzadovat s ubihajicim casem stale vice sily a zmeni se velice rychle v nocni muru. Pravni formulace LS je na tuto eventualitu transfromace v totalitu pripravena. Bude to neco jako zachrana civilizace pred teroristy ci jinym velkym nebezpecim. Ti rikal i Hitler. Patriot Act v ostre forme se masove nikdo neodvazuje zkusit uplatnit, Americani jsou na rozdil od zbytku sveta velmi dobre vyzbrojeni. Co Evropani? Prvni dodatek a nejake prezitky z minulosti jako pravni stat mit nebudou, zbrane masove taky ne? Takze co je pro ne zarukou? Nasi osviceni dobri vladcove?

Mozna by to chtelo dat na vedomi i tyhle duvody, jenomze bud o to nasi slavni zrejme neviditelni hlidaci psi nestoji anebo jim nekdo nasadil nahubky. Cele se to odbyde nejakymi posahanymi euroskeptiky, s osamelym Klausem na cele a aranzeri davu spolu s mechanismy stadoveho efektu dokonci praci, ze ano? Staci to casteji opakovat v bedne a je to vyrizena vec. A dusledky omylu?...

http://www.youtube.com/watch?v=CyM4fi9Xqbo&eur...

177563

5.12.2008 15:45

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 177545

To ma byt taky ta nova tvar te Nove Evropy. Pokud jste jedl, tak si to prectete pozdeji. Jinak ta novinarka ma pravdu pres penezovody jde odkryt mnohe, ale zalezi na tom co kdo a jak dokaze zaridit. K certu s nejakym pravnim statem, prezitkem z minulosti. Neni prece dulezite jestli Thaci je reznik, hlavne ze drzi hubu a krok. Lidi jako Polreich se proste nekam uklidi, nedej Boze aby clovek byl mladej a mel treba zdrave ledviny.
http://www.czechfp.cz/site/?p=3916
http://www.blisty.cz/art/39777.html

177566

5.12.2008 16:35

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 177545

Ano panove z Bruselu prisli tlacit. Na vlade i jined to slo. Pristani na Ryzyni hladke, dobra viditelnost, pri zemi bezvetri, proste dokonalost sama. A pak dosli na Hrad s vlajkou EU zabalenou v darkovem baleni, holt nekdo si potrpi na symboliku. No a nejak se to posralo i pres usilovnou snahu zatlacit, tvare zarudle a osobni pumpa jede cervenych cislech na tepove frekvenci, nic nepomohlo. To byl asi ten zpusob poselstvi po dobrem, sice nevime od koho, ale adresat byl president Klaus.

Ustava CR jasne rika,ze zijeme v tom staromodnim pravnim state, tedy aspon prozatim. Nikdo nedokaze v Praze nektere veci hladce zaridit, minimalne s prezidentem republiky jako Vaclav Klaus. Zkusit nejaky nehezky zpusob ... a navic by to bylo takovym malym eee na fasade te Nove Evropy . I kdyz by to byl spise mensi flek, vedle cakancu od krve a transplantovanych kousku jater nebo ledvin. Na druhou stranu by slo o pomerne znamy flek. Vetsina teroristu by zrejme nedokazala najit CR na mape, a aby znali nejakeho ceskeho politika? S vyjimkou Albancu a Gruzincu. Nekdo se ted asi modli za nehodu a nekdo by mel zdvihnout bezpecnostni kod okolo presidenta na max.

Článek 54

(1) Prezident republiky je hlavou státu.
(2) Prezidenta republiky volí Parlament na společné schůzi obou komor.
(3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.

Jinak klasiceke "vecne argumenty". Typu:
Klaus se prý choval jako paranoik a celé jednání bylo šílené ..."

Šéf Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering nepřímo zařadil Klause mezi extrémisty a připomněl: "Pokud budou rozhodovat extrémy, Evropa by neměla žádnou budoucnost.“..."

"Neřekl nám o tom, jak se bude chovat při ratifikaci (Lisabonské) smlouvy. Neřekl, proč se při státní návštěvě v Irsku vměšoval do nejvnitřnějších otázek této země, což je při státní návštěvě věru podivné.

"Prezident nás informoval o svých postojích k Lisabonské smlouvě. Asi není moc zvyklý na toleranci úplně opačných názorů, než jaké má on, protože je už dlouho v pozici prezidenta,“ doplnila členka vedení parlamentu Irena Belohorská ze slovenské HZDS."

Předsed Pöttaering požádal prezidenta Klause, aby respektoval názory Evropského parlamentu, i když nejsou takové, jaké by se mu líbily,“ dodala Belohorská.

český prezident je inteligentní člověk. Inteligence se vyznačuje tím, že člověk je ochoten se něčemu přiučit. Mám naději, že v tomto konkrétním případě tomu tak je.“

Vetsina techto skvelych vecnych argumentu je z dilny recnicky triku ve stylu argumentace ad persona. Nastesti Pöttaering vklada nadeje do Topolanka, ten jiste bude respektovat nazory EP, i kdyz na zaklade ceskych zakonu a Ustavy je vlada zodpovedna a vernost slibila nekomu jinemu. Dekujeme pane Pöttaering za soudruzskou navstevu. Nejde o vmesovanim do zalezitosti CR. Dyt voni to s nami myslej dobre, ze ano?

http://www.novinky.cz/clanek/156076-klaus-se-sesel...

177572

5.12.2008 19:38

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 177572

Prevzato z The Economist. Jednoznacne prinest Vaclavu Klausovi jako darek vlajku EU a vyzvat, aby ji vyvesil na Hrade je provokace, s kterou vedome prijel Pöttaering do Prahy jako sef delegace Evropskeho parlamentu, protoze ani nekdo jako Pöttaering si nemuze hrat na vlastnim pisku, takze otazka z ni jaky k tomu mel duvod?

Duvody je nekolik, me napadaji tyhle. Za prve vnitrni psychicka integrita presidenta, aby nebyl schopen odolavat tlaku, ktery je nej vyvijen ohledne LS. Za druhe diskreditace v zahranici i doma. Ta karikatura je presne to, jak ma byt Vaclav Klaus presentovan. Jako clovek stojici proti tzv. pokroku, navic bez dobrych zpusobu, schopnosti sebekontroly... Za treti to prislo ciste nahodou pred kongresem ODS. Je zde jasne snaha dostat presidenta mimo racionalni vecnou debatu.

Nekdo ma strach z Klause, ktery racionalne s ironickym usmevem a nad veci klade neprijemne otazky ohledne LS! Typu poslapani obcanskych prav i Ustav narodnich zatim pravnich statu apod. Myslim, ze Vaclav Klaus by emoce mel nechat te druhe strane, at ona se dusi ve vlastni stave LS, kterou si sama uvarila. A ta se vsemi klady a zapory vysvetli prospech z dalsi integrace EU. LS po nas chce, aby jsem obetovali svobodu. My na rozdil od tech na zapade EU vime jak to chodilo v realnem socialismu, mame neocenitelnou zkusenost a moznost srovnani. Bylo by velmi potrebne na nektere pararely poukazat a to verejne.

http://www.novinky.cz/clanek/156093-the-economist-...

177582

5.12.2008 20:47

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 177582

5 let stary clanek v BL o panu Daniel Cohn-Bendit. Neni nad to, kdyz clovek vi s kym ma tu cest. Urcite ciste nahodou byl v delegaci evropskeho parlamentu ted v Praze. Vypada to, ze Vaclav Klaus nekomu kazi spani, kdyz poslali tohodle pana do Prahy. Obvzlast jeho osobni hodnoceni Vaclava Klause jako paranoika a potencionalniho silence je dukazem, ze osud ma smysl pro humor a to sarkasticky. [velký smích] Jenom by me zajimalo proc bojovnik proti diktaturam pomaha jedne na nohy. Skoda, ze se ho na to president republiky na oplatku s usmevem nezeptal. Ponauceni? Vzdy velmi dobre vedet s kym vecerim.[mrknutí jedním okem]
http://www.blisty.cz/art/14145.html
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek....

P.S. Mimochodem ten zivotopis na BL je mnohem podrobnejsi nez ten oficialni. [velký smích] [velký smích]
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSe...

177584

5.12.2008 21:27

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 177584

Zacina to byt zajimave.
http://www.novinky.cz/clanek/156098-hrad-zverejnil...
Ta karikatura Vaclava Klause nejak zacina ztracet kontury. Ten prepis rozhovoru nasich moudrych europoslancu s presidentem by chtelo zverejnit kompletni, ale i tak nektere perly stoji za to a svedci skutecne o tom, ze my hloupy lid jsme v dobrych rukou. [velký smích] [velký smích]

K lisabonské smlouvě Cohn-Bendit Klausovi například řekl: "Vaše názory na ni mě nezajímají, chci vědět, co uděláte, až ji schválí česká sněmovna a Senát. Budete respektovat demokratickou vůli zástupců lidu? Budete to muset podepsat."

Ve vaší funkci se s ním nemáte co scházet. Je to muž, jehož finance pocházejí z problematických zdrojů a chce je nyní použít na financování své volební kampaně do EP."

A sakra tady se nam ten lid rozplizl na demokraticke zastupce. A tento pan ma ambice patrit mezi jedine mozne demokraticke zastupce v te Nove Evrope. I kdyz me nenapda proc by si totalitni system mel vydrzovat parlament. Mozna z ucty k tradicim a folkloru. A taky jako dikuvzdani za namahavou praci, treba "zpacifikovat" Klause by mohlo hodit nejaky bonus extra.

V sachu by se tomu reklo predcasny a tudiz slaby tah. Pan
Cohn-Bendit zatim ma smulu, ze CR je stat se svou Ustavou. Mozna by si mel vytvorit trochu casu a seznamit se s nekterymi pasazemi, i prestoze ho Ustava CR pravdepodbne nezajima. Vypada to ale, ze pan europoslanec Cohn-Bendit se zajima o flek poradce presidenta CR a neni zdaleka sam. Prijela jich cela delegace.[velký smích][velký smích]

Článek 54

(1) Prezident republiky je hlavou státu.
(2) Prezidenta republiky volí Parlament na společné schůzi obou komor.
(3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.

Článek 59

(1) Prezident republiky složí slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny na společné schůzi obou komor.
(2) Slib prezidenta republiky zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.".

A pan europoslanec z Irska je zajimavy, prej on je irsky lid. Referendum tedy v Irsku nekdo zmanipuloval? Nebo ti co byli proti nebyli Irove? A paranoik a silenec je mezi temito uplne normalnimi lidmi Vaclav Klaus. Skutecne vzorove demokracie a hlasatele svobody mluvili s presidentem CR. Ten ton mi mrazive neco pripomina.

177585

5.12.2008 21:30

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 177585

Hmm. [zahanbení] Nejak jsem to prehlidl. Koneckoncu to prehlidnout slo, zas uplne na ocich to nebylo.[mrknutí jedním okem]
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek....

177586

6.12.2008 7:25

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Vašek 89.?.?.?

Reakce na 177586

Najedl jsem se a zase vytrávil podle Vašeho návodu. Přečetl jsem všechny Vaše výklady k této věci. A zjistil jsem, že to nijak nemění můj postoj, - ať Lisabonskou smlouvu podepíšeme nebo nepodepíšeme, USA nebo EU najdou prostředky, jak nás přinutit k poslušnosti. Tak nás učí devadesátiletá historie našeho státu.

177626

6.12.2008 14:59

RE: Hmm, to by chtelo srovnani.

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 177626

Pro pragmatika se pragmatickym prijmutim tzv. "nevyhnutelneho" v zasadnich otazkach nezmeni vubec. Naopak jeste najde zpusob jak si prilepsit a taky psychickou ochranou berlicku, jak sam pred sebou zduvodnit sve jednani. Clovek, ktery si ceni svych principu, v ktere veri, tak takovy clovek ztraci se zradou svych zasad neco cemu se rika sebeucta, vnitrni integrita.... Nekdo chce zit dlouho a pohodlne a nekdo chce zit tak, aby po ranu pri pohledu do zrcadla nemel chut zvracet a zustal mu nejaky smysl zivota. Ta vnitrni celistvost osobnosti a sebeucta je sakra dulezita vec, z toho duvodu moderni sofistikovany natlak vede pres propagandu. At uz proti malym nebo proti velkym, kteri stavi principy nad tu "nevyhnutelnost mocnych"!!

177647

4.12.2008 13:51

podle mého názoru...

drUgstore 90.?.?.?

... je to brilantní článek. naprosto věcný a podložený, tedy přesně takový, jaké v běžném tisku nedohledat.

177493

5.12.2008 21:48

Hmm tak po modre.

Rene Bartosek 68.?.?.?

Jenom bych se jako byvaly volic ODS rad preptal jetsli ta modra vede az do Lisabonu? Mozna ji tam v Lisabonu znaci nejakou jinou barvou treba modro-zelene-cerne -oranzove?[velký smích] [velký smích]
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek....

177587

6.12.2008 7:52

RE: Hmm tak po modre.

pietroo 194.?.?.?

Reakce na 177587

"Modrost" totiž znamená principielně klanění se těm nejbohatším. No a to je Rothschild, Rockefeller...a jimi založené organizace jako Bilderberg... Takže proto Lisabon, proto radar proto... To je ta podstata modré. [chechtot]

177627

6.12.2008 6:24

Kosicky vladni program

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 64.?.?.?

proste a jednoduse takovy novy Kosicky vladni program,tentokrat zvany Lisabonsky

177621

Příspěvků: 25

03.12. 00:10 dub  no
03.12. 05:01 Rene Bartosek  Hmm, to by chtelo srovnani.
03.12. 05:09 Rene Bartosek  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
03.12. 08:47 Vašek  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
03.12. 21:45 Montaznik  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
04.12. 08:14  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
03.12. 23:29  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
04.12. 07:58 Vašek  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
03.12. 23:30  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
04.12. 08:28  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
04.12. 22:14 Rene Bartosek  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
05.12. 08:30 Vašek  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
05.12. 14:46 Rene Bartosek  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
05.12. 15:45 Rene Bartosek  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
05.12. 16:35 Rene Bartosek  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
05.12. 19:38 Rene Bartosek  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
05.12. 20:47 Rene Bartosek  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
05.12. 21:27 Rene Bartosek  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
05.12. 21:30 Rene Bartosek  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
06.12. 07:25 Vašek  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
06.12. 14:59 Rene Bartosek  RE: Hmm, to by chtelo srovnani.
04.12. 13:51 drUgstore  podle mého názoru...
05.12. 21:48 Rene Bartosek  Hmm tak po modre.
06.12. 07:52 pietroo  RE: Hmm tak po modre.
06.12. 06:24  Kosicky vladni program

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

54

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 89 čtenářů částkou 18 870 korun, což je 54 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Šéf německého námořnictva skončil. Kvůli výrokům o Putinovi a Krymu23.01.22 11:47 Německo 2

Do ostravských hutí vozí uhlí z Austrálie23.01.22 11:43 Česká republika 1

DLR pozoruje asi 120 tisíc ukrajinských vojáků u linie dotyku!23.01.22 08:18 Ukrajina 1

Petice za zrušení pandemického zákona22.01.22 23:28 Česká republika 0

EMA zjistila, že "posilující dávky" imunitu naopak snižují22.01.22 07:42 Evropská unie 3

Lukašenko vyzývá "mezinárodní podvodníky" k ukončení pandemie koronaviru21.01.22 19:35 Belorusko 4

Srbsko zrušilo Austrálii licenci na těžbu lithia21.01.22 17:24 Srbsko 1

Už se to láme. Britský časopis si stěžuje na cenzuru FB a Novinky.cz to uveřejnily21.01.22 11:22 Británie 0

Česko dodá Ukrajině dělostřeleckou munici, uvedlo Ministerstvo obrany ČR21.01.22 10:03 Česká republika 9

Rusko chce zakázat těžbu krypta a omezit transakce20.01.22 17:18 Rusko 7

Pfizer od roku 2020 vydělal "asi 36 miliard dolarů", potvrzuje generální ředitel Albert Bourla20.01.22 16:18 Neurčeno 0

Studená sprcha pro Ukrajinu: Podle Bidena je členství Kyjeva v NATO v brzké době nepravděpodobné20.01.22 15:22 USA 1

Údajný vynálezce mRNA vakcín Malone málem zemřel po vakcíně proti COVIDu19.01.22 22:39 USA 4

Čína - země, kde zítra znamená včera19.01.22 16:43 Čína 0

WHO hovorí, že neexistujú žiadne dôkazy pre podávanie posilňujúcich dávok „vakcín“ pre deti a mládež19.01.22 08:22 Neurčeno 0

Jan Kodeš k aféře Novak Djokovič19.01.22 08:08 Česká republika 5

O čem se mlčí - Jindřich Rajchl18.01.22 17:21 Česká republika 0

Majú rúška a respirátory v školách význam?18.01.22 09:37 Sierra Leone 0

Rusko stahuje své diplomaty a jejich rodiny z Ukrajiny18.01.22 07:03 Rusko 2

Soňa Peková: 15.1.2022 Lékařský dům17.01.22 22:01 Česká republika 6

Měnové kurzy

USD
21,53 Kč
Euro
24,39 Kč
Libra
29,18 Kč
Kanadský dolar
17,14 Kč
Australský dolar
15,45 Kč
Švýcarský frank
23,56 Kč
100 japonských jenů
18,90 Kč
Čínský juan
3,40 Kč
Polský zloty
5,39 Kč
100 maď. forintů
6,81 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
27,92 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 565,14 Kč
1 unce stříbra
520,85 Kč
Bitcoin
756 612,54 Kč

Poslední aktualizace: 24.1.2022 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 797