Diskuze k článku

Proslov na Harvardské univerzitě v USA z roku 1978

Příspěvků 44

19.8.2008 18:53

Systém

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 91.?.?.?

Bohu žial Solženicin má pravdu, ale len z časti.

168415

19.8.2008 19:06

brilantní....

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Musím uznat, že to je naprosto brilantní pohled na tehdy "již již kolabující euro-atlantickou společnost", společnost postavenou v samotných základech již někdy od počátku středověku na stejných chybách, které Ježíš před 2000 léty kritizoval v tehdejším světě, když mluvil o zákonících a farizejích.

Přesně tak to cítím i já a o to větší obdiv mám tedy k úžasné analytické hloubce pohledu pana Solženicyna v té době, kdy mnohé nebylo ještě tak zřetelné, jako jest zretelné dnes. Bohu žel - stále existuje naprostá většina lidí, kteří to nechápou. Tato naše společnost musí zemřít, protože není důstojná skutečného člověka.

Obávám se, že ani zde na Zvědavci nebude většina těch, kteří dokáží nahlédnout onu obludnost Západu tak, jak ji Solženicin prozíravě poodhalil již tehdy. Nakonec - Ládinek Usamů, když nazval USA tzv. "velkým Satanem", byl rovněž prozřetelnější víc, než většina lidí zde na Západě byla schopna pochopit ... [velký smích]

Nostradamus má pravdu, ostatně jako vždy a ve všem ... už je to tady.

168417

20.8.2008 9:41

RE: brilantní....

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 77.?.?.?

Reakce na 168417

Máte pravdu. Bohužel i zde na Zvědavci se najde dost chytrých lidí, kteří jsou bohužel natolik ovlivnění bolševicko/materialistickou výchovou, že jim podstata Solženicynova poselství zůstane utajena a do omrzení tu budou jako cvičené opice opakovat fráze o tom, jak církev tuto civilizaci 2000 let táhne ke dnu. Na druhou stranu tu budou vyzdvihovat neomezenou svobodu člověka a zcela naivní přesvědčení, že člověk ,jakožto inteligentní a samostatná bytost, si pomůže sám, bez pomoci Boha. Kdyby aspoň pořádně prostudovali historii, tak by zjistili, že tohle jsou osvícensko-zednářsko-bolševické bláboly které jsou nám již několik století vtloukány do hlav od útlého dětství a s životní realitou toho nemají moc společného. Jak podotknul Solženicyn, renesančně-osvícenecká (zednářsko-bolševická) morálka je přímou cestou do pekel (jak se můžeme denně na vlastní oči a uši přesvědčit). To říkal jako obyvatel země, kde ještě zednářsko-osvícenské myšlení nenahradilo víru v Boha (ani po 70ti letech židobolševického teroru).

168449

20.8.2008 11:38

RE: brilantní....

Jadawin 194.?.?.?

Reakce na 168449

Asi Vás napadne, že jsem potrefená husa, která se ozvala (dovoluji si s některými Vašimi tvrzeními nesouhlasit), ale stejně bych se rád zeptal na Váš názor na následující témata, o kterých přemýšlím:

-- Lze konat dobro bez víry v Boha?
-- Je dobro, které případně konám, nějak "menší" nebo jiné, než to které konají věřící (v Boha).
-- Jak byste definoval dobro samotné?
-- Vidíte nějaké rozdíly v "církev" a "víra"?

Díky.

168456

20.8.2008 12:07

RE: brilantní....

Spytihněv 83.?.?.?

Reakce na 168456

--Jak souvisí církev a bůh?

Avšak nejsem si jist, zda se dočkáme odpovědi... [mrknutí jedním okem]

168458

20.8.2008 20:20

RE: brilantní....

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 195.?.?.?

Reakce na 168458

Církev je nejrozšířenější politická strana.(dále Strana) Jejím doživotním předsedou je pan Jahve, místopředsedové jsou pan Duch Svatý a pan Ježíš Kristus Nazaretský. Jelikož jim dělá obtíže vtělit se do hmoty (panu Ježíšovi se tak podařilo jen jednou a pan Duch Svatý se specializuje na posednutí vybraných osob, kterých úhrnem příliš není ač ho k tomu jisté proudy ve Straně přímo vybízejí), byl ustanoven (tajným židovským převratem, který vyústil k uzurpování si moci na manželce pana Ježíše Krista Nazaretského, Marii Magdaleně Nazaretské, která měla spolu s panem Jidášem Iškariotským, nejvěrnějším studentem a náměstkem pana Ježíše, převzít vedení Strany) zmocněnec pro planetu Zemi a tiskový mluvčí v jedné osobě pan Petr, v jehož linii pokračují manageři-kardinálové, kteří zároveň také nástupce tohoto zmocněnce a tiskového mluvčího volí se souhlasem předsedy ("Co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi" ) Říká se mu papež.
Nejspíše je v přímém telefonickém spojení s panem předsedou a místopředsedy, neboť jeho výroky pokládá Strana za neomylné, odvolávajíc se na vyšší instanci zvanou Boží Moudrost a Prozřetelnost, které jsou ovšem smrtelníkům nepřístupné, neboť je zahaluje údajné, blíže nespecifikované Tajemství, které pečlivě dbá na to, aby ho nikdo neodhalil.

Aby se tato strana dobře rozvíjela, byl potajmu delegován (oficiálně vyhozen ze strany) místopředseda Satan Světlonoš, aby čas od času udělal bububu, a zájemců o vstup do Strany bylo vždy dostatek. V poslední době však zvítězil dráždivý materialismus a ateismus, výsledek to osvíceneckých sil, které se rozhodly vytvořit vlastní politickou linii, a též pan Satan vzal otěže do svých rukou, rezignujíc na členství ve Straně po jmenování pana Michaela (dosud náčelník generálního štábu Strany) na jím uprázdněné místo místopředsedy, přizpůsobil se na rozdíl od Strany rytmu doby, a jeho členská základna se utěšeně rozrůstá.

Ta se nemá proč bát Pekla (Stranická obdoba postmoderních věznic zvaných Guantanámo, Abú Ghraib a jiných ve které jsou zvláště surovým a zavrženíhodným způsobem mučeni odpůrci programu Strany)a ani nemá proč zabíjet jinověrce, či na ně posílat specializované vymývače mozků (psychologická metoda sugesce "lásky" v kombinaci s vnucováním různého ideologického balastu a v neposlední řadě různými nepotřebnými tretkami) zvané misionáři, kterým už padla za oběť nejedna kultura či civilizace.

pokračování zasílám pouze na vyžádání, jisté pasáže na toto téma, které jsem ukuchtil, by mohly být žalovatelné [velký smích]

168503

20.8.2008 21:41

RE: brilantní....

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 168503

Naprosto pozoruhodné a skvělé ! [velký smích] Pozor ale na jedno - pevně však věřím, že u Vás je tato výstraha zbytečná. Totiž - pozor na hřích rouhání. Vše se odpouští, ale urážka jisté všeobsahující síly nikoliv.

168508

21.8.2008 15:33

RE: brilantní....

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 195.?.?.?

Reakce na 168508

církvi jako politické straně a démonovi Jahvemu se budu rouhat vždy.

Ovšem Absolutnu, z něhož povstali bohové i Bohové nikdy, jakože jsem oproti Onomu holé nic. [mrknutí jedním okem]

168589

21.8.2008 10:06

RE: brilantní....

Spytihněv 83.?.?.?

Reakce na 168503

[smích]
>pokračování zasílám pouze na vyžádání, jisté pasáže na toto téma, které jsem ukuchtil, by mohly být žalovatelné [velký smích]
Je to čtivé [mrknutí jedním okem]

168543

20.8.2008 14:10

RE: brilantní....

panchimp 77.?.?.?

Reakce na 168456

Ono hlavní bude, v jakého Boha lidé věří. V USA se jejich "víra" asi nějak divně spojila s tou demokracií, asi to nefunguje.

Dá se konat dobro bez víry v Boha? Asi podle toho, jak se v něj věří. Satan taky věří v boha. Otázka taky je, věří-li člověk v Boha, jehož součástí je dobro. Dobro může konat člověk když v dobro věří, Bůh tam může a nemusí hrát roli.

168475

20.8.2008 14:59

RE: brilantní....

King 195.?.?.?

Reakce na 168456

-- Lze konat dobro bez víry v Boha?

...beze mne nemůžete činit nic. (Jan 15.5.) Pokud tedy někdo koná dobro, tak jen z milosti Boží a nezáleží na tom, jestli má víru nebo ne.

-- Je dobro, které případně konám, nějak "menší" nebo jiné, než to které konají věřící (v Boha).

"Zvednout špendlík z lásky může zachránit duši – jaké tajemství! Jenom Ježíš může dodat takovou cenu našim skutkům, milujme ho tedy ze všech svých sil...“
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše
(více na: http://www.karmel.cz/casopis/2006/4-06.php)

-- Jak byste definoval dobro samotné?

Nikdo není dobrý, jedině Bůh. (Marek 10.18)

-- Vidíte nějaké rozdíly v "církev" a "víra"?

Ano, jsou to dvě úplně jiné věci. Církev je Mystické tělo Kristovo, víra je odpověď člověka Bohu, který se mu zjevuje a sdílí a zároveň jej hojně ozařuje světlem při hledání posledního smyslu života.

168484

20.8.2008 12:17

RE: brilantní....

Spytihněv 83.?.?.?

Reakce na 168449

>a do omrzení tu budou jako cvičené opice opakovat fráze o tom, jak církev tuto civilizaci 2000 let táhne ke dnu.
Osobně si myslím, že církve táhnou civilizace ke dnu ještě mnohem déle.
Co si představujete vůbec pod pojmem civilizace?
Nepřipadají vám židozednáři tak trochu jako církev?

168460

20.8.2008 14:38

RE: brilantní....

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 168449

Tak to pozor! Víte co je nový zákon? To není ta knížka... To je to, co přinesl Ježíš! A ten říkal co? K tomu, abyste mohli mluvit s Bohem, nepotřebujete kněze. To je ten NOVÝ ZÁKON! Uvědomit si, že Bůh je všude a není to někdo, kdo se na nás dívá shora a mluví s námi přes své vybrané (tehdy to byli farizejové, dnes je to církev, jakákoliv, i uměle vytvořený Islám). Takže bych ůlohu církve nepřeceňoval, neboť na základech, které položil Ježíš se vytvořila organizace, která s Bohem má společné pouze to, že jeho jménem vybírá penízky na svoje živobytí. [bliji]

168481

20.8.2008 15:00

RE: brilantní....

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 168481

To máte naprostou pravdu, pane hestroy. Pokud takto uvažujete ve všem, potom musíte cítit i tu beznaděj, jak se to "vše zkazilo". Není to ale jednoduché to vše pochopit, když pozoruji většinu lidí kolem sebe ...

168485

20.8.2008 15:16

RE: brilantní....

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 168485

Pane Gejdoši, ale ono to v té době, kdy přišel Ježíš nebylo vůbec jiné. Bylo to naprosto identické. Už tehdy byl svět ovládán satanismem z Babylonu, už tehdy byl Bůh obyčejným lidem představován v naprosto odlidštěné podobě. Přesto byl Ježíš optimista. A víte proč? Právě proto, že si uvědomoval, že Bůj je všude okolo nás, že jsme to my, že je to všechno JEDNO! Je škoda, že si lidé neuvědomují, že když někomu ubližují, okrádají ho, dělají to jen a jen sami sobě. Musíte být jako děti, abyste mohli vstoupit do Království nebeského! Ano, tohle opakuje i dnešní církev. Jestliže budete celý život hodní, můžete vstoupit do Nebe. Hehe... Ale Ježíš měl na mysli něco úplně jiného. Nebe? Peklo? Ano, je to svět, v kterém se právě nacházíme. Nemusíme se zabývat tím, co bude po smrti. Nebe i peklo je tady. Stačí si vybrat. Jinak to prostě nejde.

168487

20.8.2008 15:42

RE: brilantní....

pastinak 23cenzura (zavináč) seznam (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 168487

Právě proto, že si uvědomoval, že Bůh je všude okolo nás, že jsme to my, že je to všechno JEDNO!" ....az si tohle uvedomi vsichni,tak bude jedno jaky tu vladne system....trochu odbocim....
Ja prave na Teknoparty zazil poprve ten pocit ze vsichni jsme JEDNO....Bylo to na LSD a ten pocit byl neskutecnej...Neexistoval cas....vubec....to se neda popsat...uplne mam zase husi kuzi kdyz si na to vzpomenu...Najednou sem zazil takovou lasku k ostatnim lidem ze se to neda ani popsat...vhanelo mi to slzy do oci a najednou sem tam stal bez EGA,jenom holatko a uvedomoval sem si svou ubohost kdyz muj dosavadni zivotni cil bylo byt "nekym" a abych byl VSEMI uznavany ..Nekdo by rekl ze stal pred bohem v plne nahote....To mi bylo 18 let a zacala moje premena z "drsnaka z posilovny" na mysliciho cloveka,kterymu vic zalezi na tom co ma v hlave a ne ve slalech a na sobe...
Tim sem chtel rici jedine....na Teknu se nekteri lide dostanou tak daleko ze by jim leckteri duchovni mohli zavidet a ja sem jednim z nich...

168490

20.8.2008 18:04

RE: brilantní....

hestroy 90.?.?.?

Reakce na 168490

Kámo, víš jak to řekl ten jeden indický guru... Američané neznali Boha, tak vymysleli LSD. No, oni to sice nebyli Amíci, ale Švýcar Hoffman, jestli se nemýlím... Ale máš pravdu, že ten, kdo zkusí LSD, rychle pochopí, co je Bůh. Mně také dlouho trvalo, než jsem to pochopil. Ale jednoho dne se mi úplně rozjasnilo a už jsem o tom nikdy nemusel přemýšlet. Popsal jsi to docela přesně... [smích] Kdo pozná Boha, už nikdy nemůže být členem církve. To prostě není možné, jelikož církev a Bůh jsou dva pojmy, které k sobě vůbec nepasují, ba naopak. Ale je opravdu vtipné, jak z proroka, který hlásá nový zákon na světě udělají firemní značku, na které díky zabíjení miliónů a následné porobě zbytku pod hrozbou smrti, vydělají takový balík, o kterém se nikomu ani nesní. Ve Vatikánu je ve sklepeních uloženo vědění lidstva, které se nikdy nedostane na světlo boží. Protože to by byl jejich konec. Inu, my se toho satanistického učení Babylonu nikdy nezbavíme... Ale jak nám Ježíš řekl, na ty svině v církvi můžeme kakat... On osobně vzal bič a vypráskal je z chrámu... [smích]

168500

21.8.2008 10:07

RE: brilantní....

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 82.?.?.?

Reakce na 168500

>Ve Vatikánu je ve sklepeních uloženo vědění lidstva, které se >nikdy nedostane na světlo boží.
Nikoliv. To vědění máme každý v sobě. K čemu Vatikán, sklepení, úžasně "tajné" čtivo a informace?
Bdělost, pozorování a uvědomování těla, jas, úsměv a radostivost bez příčiny a k tomu všemu normálně pokračovat životem ... proč kecy a psaníčka ze sklípků, Bible, církve, disputace?

168544

22.8.2008 14:15

RE: brilantní....

. 193.?.?.?

Reakce na 168544

protože člověk sám o sobě si nemusí uvědomit všechno a nemusí vždy mít pravdu.

168680

22.8.2008 9:24

RE: brilantní....

. 80.?.?.?

Reakce na 168500

Dobrý den, církev má podle Bible (Zjevení) největší hřích ze všech. Protože pošpinila Boží jméno, odstranila Boží jméno z Bible a soustavně ho špiní paktování se s vládami, "žehnání zbraním", působí oddělování od Boha a je nástrojem Státu a mocenského ovládání. Otevřete očí! a osvoboďte se od balastu tohoto světa, podívejte se na přírodu, vesmír, hledejte v tom lásku, studujte dějiny a studujte Bibli. Snažte se pomáhat ostatním lidem ačkoli byste od nich něco očekávali zpět. Snažte se denodeně milovat své bližní i když vám to neopětují (to totiž dělal ježíš Kristus). ovšem největší přikázání Bible je "Budeš milovat pravého Boha celým svým srdcem a celou svou myslí"....... v tom je úplné pravé štěstí a záchrana.

168662

19.8.2008 19:20

Demokracie - jen podle vzoru USA a Anglie

Patrman 80.?.?.?

Samozrejme nejsem znamy politik ale myslim si, ze o vecech, ktere hybou spolecnosti dovedu uvazovat a zrovna tak jako Solzenycin, srovnavam a porovnam spolecenske jevy ve svete, tim spise, ze jsem procestoval cely svet, zejmena Afriku.
Jak se vytvarela spolecnost v USA, kdyz hlavni zdroje blahobytu jim prinaseli cerni otroci?.Jestlize pristehovalci brzy zbohatli tim, ze jim zadarmo slouzili cerni otroci, tak takovou vyhodu nemel zadny evropsky stat, krome Anglie, ktera otrockou praci vyuzivala jiz v koloniich.V male mire to bylo i u Francie, ale tam z mene bahatych koloniich na nerostne zdroje nemohli tolik zbohatnou.
A co to znamenalo - v Anglii v podstate nikdo nemusel tak tezce pracovat jako ve zbytku Evropy,zrovna tak ne v USA. Jen z pocatku, nez dorazily statisice otroku.
Lide tedy v techto dvou zemich mohli premyslet jak vytvorit spolecnost, ktera nemusi hladovet a kde socialni rozdily nebyly tak velke jako v jinych zemich, predevsim v Rusku.
Vymysleli tedy demokraticke zasady, aniz by se bali, ze nejaka velka skupina chudaku je muze ohrozovat - ta tam nebyla a pokud byl nekdo chudy, tak ho v USA jako Anglicana uvitali.
Necha se rici - to se vam to mluvilo o demokracii, kdyz na vas pracovaly miliony otroku.!!!
V jinych zemich Evropy, predevsim v Rusku, by demokraticke rezimy ihned odstranily tehdejsi vlady - lide meli hlad.
Proto se tam uchytil komunismus a chudi lide verili, ze se tim
odstrani velke socialni rozdily.Takove problemy v USA Anglii nemeli.
V podstate se necha rici, ze si demokraticke zasady prosadili bohati, ktere nemuseli mit strach z maleho procenta chudych.
Chapu tedy Solzhenycina, ze najednou objevil, ze ta demokracie
vlastne je jen pro bohate a ta produkuje jen jeste bohatsi a nic je nezajima jen mamon a konsumace vseho, co nema nic spolecneho ani s moralkou - je vse dovoleno, drogy, prostituce,lhani, vrazdy,alkohol,nevery, porno , rozvody,zabavy podle stareho Rima,
co neni zakazano je vse dovoleno.
Dnes USA a jeho nejblizsi obvinuji Rusko, ze nezavadi takovou demokracii jako v USA a tak Putin a spol dovolil take mnohym rychle zbohatnou i pomoci lzi a podvodu jako je to v USA bezne.
Musi, ale v podstate nici rodove a stalete zvyky obycejneho muzika, ktery byl dal posledni svemu hostu.Takovou moralku zapadni demokracie nezna a tak chudy Rus chce take rychle zbohatnout a proto podvadi, krade, korumpuje.
A vsechny staty Evropy se na kritiku Ruska pridavaji- musi, ale
proc nikdo nerekne - my takovou demmokracii nechceme- kde lini lide
misto povinne prace, radeji vitaji, ze dostanou podporu v nezamenosti, misto lasky jeden k druhemu, hledaji jak druheho
osidit, misto chraneni prirody, pocitaji co z prirody jeste vyzdimat a prikladem je opet USA.
A tak se dostaneme az ke konfliktu v Gruzii. Bylo treba Rusko
vyprovokovat a vytvorit kolem neho znovu ohradu a nenavist okolnich zemi. Provokoci je i to, ze v sousednich zemich vytvareji militaristicke zakladny.
Rusku vlastne nuti, aby zastavilo demkraticky proces, nebot jeho hlavnim cilem musi byt obrana. A kdo to zaplati - opet zivotni uroven.USA maji takove ...Automaticky kráceno

168418

20.8.2008 8:19

RE: Demokracie - jen podle vzoru USA a Anglie

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 78.?.?.?

Reakce na 168418

pekné, ale nedokončené.

168446

20.8.2008 14:17

RE: Demokracie - jen podle vzoru USA a Anglie

panchimp 77.?.?.?

Reakce na 168418

Stejně to bylo ve starém Řecku, demokracie a filozofie založená na blahobytu, který poskytovala práce otroků. Víc by se to dalo přirovnat k Římu, blahobyt a lenost založená na otrocích.

168477

20.8.2008 0:08

Bohužel

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Pana Solženicyna si nesmírně vážím. V roce 1978 mu bylo 60 let. Tedy zralý a zkušený člověk.

Stěžuje si, jak mnoho věcí je v západním světě špatně. Být nespokojen je snadné. Daleko obtížnější je, vymyslet nápravu. Od člověka jeho formátu bych čekal alespoň náznak. Žádný jsem v jeho slovech nenašel.

168428

20.8.2008 0:45

RE: Bohužel

JPG 89.?.?.?

Reakce na 168428

Vaše námitka má své slabé místo ve slově "čekal" ...
Dokud bude kdokoliv očekávat cokoliv od druhých, ve slepé Víře v NAPLNĚNÍ svého očekávání, bude většinou zklamán.
Jak bych tedy Vaši námitku přijal? Přinejmenším takto:

Pana Solženicyna si nesmírně vážím. V roce 1978 mu bylo 60 let. Tedy zralý a zkušený člověk.

Stěžuje si, jak mnoho věcí je v západním světě špatně. Být nespokojen je snadné. Daleko obtížnější je, vymyslet nápravu. On byl schopen nějaký příklad pro posluchače nalézt. Žádný jsem v jeho slovech nenašel.


[mrknutí jedním okem]

168429

20.8.2008 2:42

RE: Bohužel

google 84.?.?.?

Reakce na 168428

>Pana Solženicyna si nesmírně vážím. V roce 1978 mu bylo 60 let.
>Tedy zralý a zkušený člověk.

>Stěžuje si, jak mnoho věcí je v západním světě špatně. Být nespokojen je snadné.
>Daleko obtížnější je, vymyslet nápravu. Od člověka jeho formátu bych čekal
>alespoň náznak. Žádný jsem v jeho slovech nenašel.

pan Holofojtos, ist na Solzenicyna s komunistickou taktikou - kritika ano, ale len konstruktivna - mi pripada
trochu perverzna. a pekne od vas, ze pochvalit ste ho tiez nezabudli.
VUML lekcie, zo zakladov psychologie buranov, v sebe nezapriete.
viem, ze u vas sa jedna len o nedostatok mozgovej kapacity a nie o nejaky umysel
a preto vam trochu posepnem, kde mate hladat Solzenicynov recept na napravu.

Nežít se lží! [naštvaný]

168436

20.8.2008 14:48

RE: Bohužel

pastinak 23cenzura (zavináč) seznam (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 168436

Jiste toho sem si u vas uz vsiml ze kdyz kritizujete tak nepotrebujete aby to bylo konstruktivni...[smích])Pro me stejne jako pro pana nade mnou je dulezite aby kritik primesl nebo aspon naznacil i reseni,protoze do te doby je to jenom zbytecne kvakani....a pokud ma byt nekdo tak uznavany jako Solženicyn,mel by to vysvetleni mit,protoze kdo jinej by ho mel mit kdyz ne on??V tom clanku neni nic na co bych neprisel sam a akorat to je dobre receno a sepsano dohromady...zadna prevratna myslenka,natoz reseni...
Vy(a tim nemyslim jenom vas) taky nadavate na USA a potom absolutne nelogicky vychvalujete Rusko a Cinu kde to je mnohem horsi...!!!!Vy pokrytci si zijete na Zapade a vychvalujete Vychod..[smích]) jste mi k smichu...!!!!Odstehujte se do Ciny zijte tam pet let a pak kritizujte USA ...!! [mrknutí jedním okem]

168483

20.8.2008 15:06

RE: Bohužel

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 168483

Ale vždyť pan google vypíchnul - dokonce to zvýraznil, co Solženicyn navrhoval jako řešení. Vy jste si toho patrně nevšimnul, pane pastinak ! Je to u Vás normální ?? [velký smích]

168486

20.8.2008 15:50

RE: Bohužel

pastinak 23cenzura (zavináč) seznam (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 168486

Treba byste to mohli s Googlem hlupackovi vysvetlit vlastnima slovama,jake navrhuje Solženicyn reseni...rad se necham poucit a muzem si o tom pokecat...navic je mozne ze sem Googla uplne nepochopil,to mozna ta slovenstina...But ale strucnejsi aby to pochopil i prostacek meho typu..Mimochodem Google na zacatku sem si mylel ze si celkem chytrej protoze si toho vedel hodne o Zidech,ale casem sem poznal ,ze to je asi vsechno co muzes nabidnout... Odstehuj se na vychod,nejlip do Moskvy, tam ti bude nejlip ty magore a neztracej cas na tom strasnym zapade co te celej zivot zivil...!!!!

168492

20.8.2008 16:45

RE: Bohužel

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 168492

Pane pastinak, netřeba se stavět hloupým. Tady si každý vyhodnotí ty ostatní sám.

Pan google to již stručněji a přitom naprosto dostačujícně napsat nemohl, jaké řešení nabízí Solženicyn. Žít v pravdě !

Pokud ještě ani tomu nerozumíte, potom ale Bohu žel neexistuje žádné vysvětlení speciálně pro Vás, které by bylo lze užít s nadějí na úspěch.

Solženicyn přece nekritizoval Západ proto, že dokázal vytvořit jakousi infrastrukturu pro snadnější život, vždyť o to se vždy pokoušely a stále pokoušejí všechny společnosti. Solženicyn kritizuje tu "zápaďackou" zahnilou bezduchovní atmosféru lhostejnosti a lži, ve které lidé Západu žijí. Jak ale čtu Vaši diskusi s google, nedělám si iluse, že bych Vám to dokázal objasnit, co si o tom myslím či co tím vším myslel Solženicyn.

Není to jednoduché vysvětlit slepému a hluchému člověku, jak barevný je svět.

168496

20.8.2008 15:38

RE: Bohužel

google 84.?.?.?

Reakce na 168483

pocuvajte, vy vypeneny techno-taliban, nebudem vas vyzyvat k tomu, aby ste premyslali,
predtym nez nieco napisete, pretoze to, cim normalni ludia myslia, mate vy zaplavene adrenalinom
a inymi stresovymi hormonami, ale aspon citajte poriadne, na co presne reagujete, ked sa chcete podielat na diskusii s dospelymi.

Solzenicyn celkom jasne dodal riesenie problemov, ako som to v hornom prispevku aj nezabudol uviest.

a svoje primitivne rady o tom, kto a co sa smie kritizovat a do akej krajiny by sa mal vystahovat,
si nechajte pre svoje peroxidove blondynky, s ktorymi hopsate cez weekendy, v rytme bongo-bongo-mtsi-mtsi.
s velkou davkou stastia to snad dokazu ocenit a aj nalezite odmenit,
cim sa rapidne zväcsi sanca pre prispievatelov tohto fora, citat od vas prispevky,
ktore vzniknu na zaklade chladneho uvazovania a nie z dovodu pretlakov vo vasej horucej hlave.

168489

20.8.2008 16:08

RE: Bohužel

pastinak 23cenzura (zavináč) seznam (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 168489

Precetl sis to po sobe?? vzdyt tys krome nadavek nic kloudnyho nevyplodil...!![smích])
ja asi nepochopil ,ze to tvoje a Solzecinovo reseni je NEZIT VE LZI...to mi uniklo...genialni...[smích]
co si pod tim mam predstavit???a jak udelate to aby ve lzi nezili ti ostatni ??to je dobra rada pro jednoho cloveka,ale neresi to zadny problem...
Navic ty kterej zijes ve vlastni lzi "ze ses dobrej clovek" tohle preci nemuze myslet vazne??Clovek jako ty kterej utek na Zapad za lepsim a dobre se tam zivi ma spoustu prav a moznosti si tady sam lze do kapsy, ze USA je SATAN a budete vychvalovat Rusko a Cinu....a budes tu hlasat NEZIT VE LZI ??[smích])lol
ti rikam odstehuj se do Ruska,tam ti bude skvele....Super lidi,budes spokojenej....ser na Nemce ....

168493

20.8.2008 16:29

RE: Bohužel

google 84.?.?.?

Reakce na 168493

vy techno-taliban
znova len sam pretlak a ziadna idea.
skuste to, co som vam poradil s tymi blondynkami, uvidite, ze to pojde lepsie.

je zaujimave, ze vas z BrainlessClub-u vyhodili.
mate podobny slovnik ako oni, ste stejne slepy a hluchy na argumenty,
ste stejne vtipny ako oni. ani trochu.
a vase prispevky maju podobnu uroven. ziadnu.

neviem preco, ale ked citam vase prispevky,
tak sa mi vzdy pred ocami vybavi ten isty obrazok.

Vložený obrázek


odchadzam sa zajtra potapat na tri tyzdne v Stredozemnom mori,
preto nemam viac cas reagovat na vase dalsie slabomyselne vykvety,
ale ved vy si vytacite aj sam.

168495

20.8.2008 17:58

RE: Bohužel-reakciu!

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 78.?.?.?

Reakce na 168495

[chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] a ešte raz [chechtot]
Techno-taliban a tokajúci hlucháň(google} počúvajte!
Problém je so systémom, pretože akékoľvek meno mu dáme je to ten istý zotročujúci, mŕzačiaci systém ktorého sme otroci od základu až po vrchol (lebo naozaj o všetkom rozhoduje systém-žiadny človek) lišiaci len vo vonkajších prejavoch.
Navrhujem ho rozbiť-spôsobom akým to navrhoval Vladimír Megre-prečítajte jeho knihy poriadne-iste sektárstvo podľa mainstreamu ale ...
A beztak je lepšie mať nad sebou benevolentného pseudo-diktátora trpiacu ako-tak iný názor a dbajúci o blahobyt svojho štátu a život svojich občanov (viď Rusko, Dubaj?), ako kadejakými klikami zvolenú bábku (USA, atď) či iný utlačovateľský režim v réžií jedného človeka(Egypt, Severná Korea) či jednej politickej strany (Čína).
Takže: ŽIME V PRAVDE!

168498

20.8.2008 20:37

RE: Bohužel-reakciu!

pastinak 23cenzura (zavináč) seznam (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 168498

Pokud mam spravne informace tak osviceny samozvany diktator byl tak kazdy maximalne kazdy desaty,jinak sami tyrani....A vy jste presto ochotny to risknout..[smích])zajimave.. to bude tim ze jste samozvaneho diktatora nezazil a asi vam chybi i enpatie k nesvobodnym....Rozhodne se zeptejte tech zabitych jestli jim diktatori vyhovuji..[smích])
Mimochodem to vypada tak ze za par let bude demokracie povazovana za zlocinny rezim tak jako komunismus a lidi budou volat po "silne ruce".....a cil planovacu New world orderu bude splnen..Lidi sami prestanou verit ze by si mohli vladnout sami...
No vidite a vy uz tajny sen "elit" podporujete asi nevedomky uz ted..[smích])uveril jste ze lidi si nemuzou vladnou sami..ale oni si muzou vladnout,ale to by se muselo neco delat se vzdelanosti atd,ale na to se kasle,prave kvuli tomu o cem sem celou dobu mluvil...!!
Nevzdavejte se Demokracie a nenechte si ji zhnusit tak jako komunismus...

168505

21.8.2008 18:55

RE: Bohužel-reakciu!

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 91.?.?.?

Reakce na 168505

Demokracia je ilúzia a je pre človeka neprirodzená, veď žiadny primát nemá demokraciu (zastupiteľskú už vôbec), vždy ich vedie silný, chytrí a obľúbený jedinec-no ako u väčšiny zvierat je vodca, kto vedie stádo.
Mimochodom našich politikov volia za peniaze boháčov-ako úradníkov v Ríme, každý vie čo sa tam dialo na sklonku republiky. Ďalší historický príklad ovládnutie Aténskeho štátu boháčmi a demagógmi.Piráti sa nerátajú.
Preto som označil Medvedeva a Putina za benevolentných kvázi diktátorov dbajúcich o svoj ľud a blahobyt štátu.

168611

21.8.2008 19:01

RE: Bohužel-reakciu!

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 195.?.?.?

Reakce na 168611

demokracie je podporována Západem proto, že skýtá největší prostor pro korupci [cool]

168612

22.8.2008 8:11

RE: Bohužel-reakciu!

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 78.?.?.?

Reakce na 168612

Len aby ťa za to nezatkla myšlienková polícia [vyplazený jazyk]

168653

22.8.2008 11:01

RE: Bohužel-reakciu!

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 195.?.?.?

Reakce na 168653

už jsem dávno v záznamu, email napíchnutý, mobil tuším taky, tak už jen odevzdaně čekám a čekám [cool] [chechtot] Ale oni ne a ne na kafe a kus řeči přijít. Co dělám chybně? [chechtot] [chechtot] [chechtot]

168671

20.8.2008 22:20

neporozumel som

Erik123 85.?.?.?

uplne texu> Co je zle na tom ze ludia maju slobodu? Ze maju blahobyt, plne brucha? Velke televizory, drahe auta, dovolenku v Egypte? Co je principialne zle na dnesnej legalnej pornografii?
Normalny zdravy clovek ma predsa svoju vôlu aby sa drzal v tom pomyselnom strede a neupadal do extremov..

168510

22.8.2008 12:56

RE: neporozumel som

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 168510

- Nic není zle na tom, že lidé mají svobodu. Jen maličká pochybnost - víme, co to ta svoboda je ?

- Nic není zle na tom, že mají blahobyt. Jen ještě maličkost - co to je ten blahobyt ?

- Nic není zle na tom, že mají plné "brucha". Jen stále ta maličkost - plné "brucha" čeho ?

- Nic není zle na velkých televizorech, to zlé plyne až z toho, jakou váhu přikládají tomu, co z těch televizorů jde ven.

-Nic není zle na autech, zde to zlo je přímo ve způsobu užívání.

- Nic není zle na dovolenke v Egypte, ani o tom nakonec takto nebyla řeč.

-U té pornografie si ani nejsem jistý, že sám chápete, o čem je řeč. V jaké myšlenkové rovině o tom vůbec se zmiňujete ?

Normalny zdravy clovek ... atd skutečně neupadne do extremu. To ale za předpokladu, že tím "normálním zdravým člověkem" míníte skutečně normálního i duševně zdravého člověka. Takže - co míníte tímto ? Stává se vám často, že byste takové lidi potkal ? Totiž - normální lidi by vytvářeli normální svět - tedy se Vám současný svět jeví jako takový ? Hm... [velký smích]

168676

24.8.2008 9:44

RE: neporozumel som

Erik123 85.?.?.?

Reakce na 168676

"Nic není zle na tom, že lidé mají svobodu. Jen maličká pochybnost - víme, co to ta svoboda je ?"

- otazka> mate Vy pocit nejakej osobnej neslobody? ja nie

"- Nic není zle na tom, že mají blahobyt. Jen ještě maličkost - co to je ten blahobyt ? - Nic není zle na tom, že mají plné "brucha". Jen stále ta maličkost - plné "brucha" čeho ?"

- mate kazdy den co jest? Mate vzhladom ku klime prostredia kde zijete na primerane teple oblecenie? Bývate v priestoroch vybavenych socialnym zariadenim?

"Stává se vám často, že byste takové lidi potkal ? Totiž - normální lidi by vytvářeli normální svět - tedy se Vám současný svět jeví jako takový ? Hm.."

-netrufam si byt povolanym k hodnoteniu stupna dusevneho zdravia druhych ludi, na to existuju specializovane profesie a institucie ktore to maju v popise prace.

"-U té pornografie si ani nejsem jistý, že sám chápete, o čem je řeč. V jaké myšlenkové rovině o tom vůbec se zmiňujete ?"

- reagoval som na zmienku o pornografii v texte.
Zakon v Eu nejakym sposobom definuje co povazuje za este legalnu pornografiu. Pokial herci doborovolne hraju v takejto produkcii a existuju dospely /18 rokov/ divaci a vsetcia platia z toho dane, tak nevidim dovod preco by sa to malo zakazovat.
Vy ano?

168820

24.8.2008 21:08

RE: neporozumel som

Petr Gejdoš 83.?.?.?

Reakce na 168820

Tak v tom právě je ten problém, když si čtu Vaši odpověď. Totiž - a rozeberu to malilinko:

ad "svoboda" + ad "plné brucho"

Když se zamyslíte třebas nad slepicí v nějakém velkochovu na vejce, která zná svět pouze z čelního pohledu z té klece, kde ji na běžícím páse mašinka dodává granule žrádla a kde se může napít, kdežto vzadu ta slepice může jen tušit nějaké zařízení, které od ní odnáší její exkrementy a odseparované vejce, můžete se sám sebe při té příležitosti zeptat přesně týmiž slovy, jako se ptáte mě !

Totiž - "Má ta slepice nějaký pocit osobní nesvobody? Má ta slepice nějaké existenční problémy s nacpáním si "brucha", problémy s teplem a bezpečím ? Pane Eriku, vždyť Vy sám sobě docela dobře odpovídáte, akorát se v tom pak jaksi neorintujete ! [velký smích]
¨
Čili dále bych se Vaší odpovědí patrně ani nemusel zaobírat. Nejenže skutečně nejste zcela evidentně fundovaný k tomu, abyste posuzoval duševní zdraví jiných lidí, jak uvádíte. Vy navíc k tomu nemáte ani jakékoliv srovnání, abyste mohl posoudit ty podmínky - stejně jako ty slepice v klecích znáte jen tu svoji klec. Tím pádem nemáte šanci poznat, zda jste či nejste svobodný - ta slepice totiž taky ne a tedy je vlastně spokojená - stejně jako evidentně i Vy jste spokojený.

PS - na to je pomoc. Ale je tady taky otázka - chcete společně s tou slepicí znát pravdu ? Ono by to bolelo totiž ! Tedy - možná raději příjmete tu klec společně s tou slepicí jako nejvyšší formu Vám známé svobody ! Tedy - buďte spokojený a nerozumějte panu Solženicynovi, bude Vám lépe.

ještě druhé PS
S tím pornem to taky není zdaleka tak jednoduché, abych to dokázal smysluplně rozvinout a dokončit tak, aby to pro Vás mělo nějaký přínos.

Takže to nechme bejt.

168858

21.8.2008 3:43

Presne jak vystihl skvely pozorovatel Solzenicyn.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Tech, co na vrcholu moci jsou ochotni nejit s proudem je velmi malo. Vaclav Klaus vytvale vzdoruje silnemu tlaku z Bruselu a ted si vyrobil k tem staronovym i nove velmi mocne nepratele, kteri nejenom v Praze, ale jinde dokazou lecos zaridit. Nemusime rozhodne litovat, ze porazil Svejnara. Podle naseho ministra zahranici si zive dokazu predstavit Svejnarovu reakci. Tohle je pro rubriku ve zkratce skoda pani Ajo, ani napamatuju kdy jsem pouzil v pozitvnim vyznamu jako zdroj ceske "nejlepsi" informacni medium na siti. [velký smích] [mrknutí jedním okem]
http://domaci.ihned.cz/c1-26567030-vlada-posle-do-...

168523

Příspěvků: 44

19.08. 18:53 Oracle  Systém
19.08. 19:06 Petr Gejdoš  brilantní....
20.08. 09:41  RE: brilantní....
20.08. 11:38 Jadawin  RE: brilantní....
20.08. 12:07 Spytihněv  RE: brilantní....
20.08. 20:20 MedaBeda  RE: brilantní....
20.08. 21:41 Petr Gejdoš  RE: brilantní....
21.08. 15:33 MedaBeda  RE: brilantní....
21.08. 10:06 Spytihněv  RE: brilantní....
20.08. 14:10 panchimp  RE: brilantní....
20.08. 14:59 King  RE: brilantní....
20.08. 12:17 Spytihněv  RE: brilantní....
20.08. 14:38 hestroy  RE: brilantní....
20.08. 15:00 Petr Gejdoš  RE: brilantní....
20.08. 15:16 hestroy  RE: brilantní....
20.08. 15:42 pastinak  RE: brilantní....
20.08. 18:04 hestroy  RE: brilantní....
21.08. 10:07  RE: brilantní....
22.08. 14:15 .  RE: brilantní....
22.08. 09:24 .  RE: brilantní....
19.08. 19:20 Patrman  Demokracie - jen podle vzoru USA a Anglie
20.08. 08:19 Oracle  RE: Demokracie - jen podle vzoru USA a Anglie
20.08. 14:17 panchimp  RE: Demokracie - jen podle vzoru USA a Anglie
20.08. 00:08 Vojta49  Bohužel
20.08. 00:45 JPG  RE: Bohužel
20.08. 02:42 google  RE: Bohužel
20.08. 14:48 pastinak  RE: Bohužel
20.08. 15:06 Petr Gejdoš  RE: Bohužel
20.08. 15:50 pastinak  RE: Bohužel
20.08. 16:45 Petr Gejdoš  RE: Bohužel
20.08. 15:38 google  RE: Bohužel
20.08. 16:08 pastinak  RE: Bohužel
20.08. 16:29 google  RE: Bohužel
20.08. 17:58 Oracle  RE: Bohužel-reakciu!
20.08. 20:37 pastinak  RE: Bohužel-reakciu!
21.08. 18:55 Oracle  RE: Bohužel-reakciu!
21.08. 19:01 MedaBeda  RE: Bohužel-reakciu!
22.08. 08:11 Oracle  RE: Bohužel-reakciu!
22.08. 11:01 MedaBeda  RE: Bohužel-reakciu!
20.08. 22:20 Erik123  neporozumel som
22.08. 12:56 Petr Gejdoš  RE: neporozumel som
24.08. 09:44 Erik123  RE: neporozumel som
24.08. 21:08 Petr Gejdoš  RE: neporozumel som
21.08. 03:43 Rene Bartosek  Presne jak vystihl skvely pozorovatel Solzenicyn.

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

51

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 78 čtenářů částkou 17 746 korun, což je 51 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Údajný vynálezce mRNA vakcín Malone málem zemřel po vakcíně proti COVIDu19.01.22 22:39 USA 0

Čína - země, kde zítra znamená včera19.01.22 16:43 Čína 0

WHO hovorí, že neexistujú žiadne dôkazy pre podávanie posilňujúcich dávok „vakcín“ pre deti a mládež19.01.22 08:22 Neurčeno 0

Jan Kodeš k aféře Novak Djokovič19.01.22 08:08 Česká republika 5

O čem se mlčí - Jindřich Rajchl18.01.22 17:21 Česká republika 0

Majú rúška a respirátory v školách význam?18.01.22 09:37 Sierra Leone 0

Rusko stahuje své diplomaty a jejich rodiny z Ukrajiny18.01.22 07:03 Rusko 2

Soňa Peková: 15.1.2022 Lékařský dům17.01.22 22:01 Česká republika 6

Covidové zpovědi17.01.22 17:48 Česká republika 2

S pravdou ven - svědectví zdravotních sester17.01.22 17:46 Česká republika 0

Studie firmy Pfizer – mýty a fakta o studii, která spustila celosvětové očkování17.01.22 16:38 Kanada 0

Mezioborová konference lékařů - 4. díl: otázky a odpovědi16.01.22 16:52 Česká republika 1

„Pryč s očkovacími nácky.“ Tisíce lidí v Evropě protestovaly proti očkování16.01.22 16:36 Evropská unie 0

Kardioložka Jana Gandalovičová kritizuje povinné očkování - hrozí vlna onemocnění srdce15.01.22 22:31 Česká republika 0

European Green Deal15.01.22 16:42 Evropská unie 1

USA hrozí silnou reakcí na rozmístění ruských sil v Latinské Americe!14.01.22 09:51 USA 4

České maso zmizí a budete kupovat jen dražší dovážené. Růst cen o stovky procent?13.01.22 09:53 Česká republika 16

NATO upírá Rusku právo veta při vstupu Ukrajiny do aliance!12.01.22 21:06 Neurčeno 11

Ivermectin "funguje ve všech fázích" COVIDu podle uniklých vojenských dokumentů americké armády12.01.22 09:11 USA 5

Vystoupili na demonstraci s vlastním názorem. Policisty čeká kárné řízení11.01.22 19:12 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,38 Kč
Euro
24,27 Kč
Libra
29,13 Kč
Kanadský dolar
17,11 Kč
Australský dolar
15,47 Kč
Švýcarský frank
23,35 Kč
100 japonských jenů
18,68 Kč
Čínský juan
3,37 Kč
Polský zloty
5,37 Kč
100 maď. forintů
6,82 Kč
Ukrajinská hřivna
0,75 Kč
100 rublů
28,11 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 340,50 Kč
1 unce stříbra
516,64 Kč
Bitcoin
896 751,89 Kč

Poslední aktualizace: 20.1.2022 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 5 626