Diskuze k článku

Odkud to smrdí?

Příspěvků 114

10.1.2008 7:36

A smrdí to pořádně...

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Alexander Solženicyn to výstižně popsal ve své knize "Dvěstě let pospolu". Že by se mýlil i americký generál George Patton, který byl nasazen na zajištění pořádku v poválečném Německu? Se znepokojením lze jenom konstatovat, že historie se opakuje a právě na tohle upozornila "malá židovka z New Yorku" - jak se sama nazvala - odvážná spisovatelka Naomi Wolfová ve své knize "End of America".

A co píší pánové na Lize Proti Antisemitismu? -
Hluboce znepokojeni sledujeme rostoucí projevy
antisemitismu a antijudaismu v naší společnosti.
Nechceme nečinně přihlížet a jsme odhodláni proti
těmto sociopatologickým jevům důrazně vystupovat
všemi legálními způsoby.
-----
K tomu bych jenom dodal - když není dostatek antisemitismu, tak se musí nějaký vyrobit. Vidím, že se tady objevil nový název - antijudaismus. Může mi někdo vysvětlit, jaký je v tom rozdíl?
Myslel jsem si, že všichni židé jsou vyznavači judaismu a když někdo vysloví cokoliv, co se židům nelíbí, tak je antisemita a nepřítel Izraele. Pokud to je samotný žid, tak je to self-hater (sám se nenávidí - trpitel samonenávisti). Tolik názvů, až se z toho člověk může dostat do průseru.

V článku jsem se pozastavil nad citátem paní Jiřiny Šiklové:
"Raději se budu mýlit s Bushem, než mít pravdu s Putinem."
Paní Šiklová zapomněla dodat: "Kdo se nedokáže přizpůsobit požadavkům Ameriky, tak mu tu jejich demokracii vnutí".
K tomu snad není co dalšího dodat. Stačí jen mít otevřené oči!!!

150985

10.1.2008 11:51

RE: A smrdí to pořádně...

trodas trodas (zavináč) seznam (tečka) cz 82.?.?.?

Reakce na 150985

Semita je označení pro původního obyvatele Palestiny, stručně a jasně to vypadá jako takovů průměrný čmoudík. Antisemitismus by tedy de-facto měl být nenávistí proti všem semitům, čiže jak proti jejich arabské majoritě (cirka 95%?) - Palestinci, tak proti jejich židovské minoritě, eg. sefardským židům, žijícím v Palestině od jejich vyhnání z Egypta v cirka 13 století před naším letopočtem. (čiže před 3300 lety)

Antisemitismus se ale v průběhu doby stal synonymem pro "nenávist k židům". Čiže kdokoliv kritizuje žida, či vznáší nepžíjemné otázky na osobu jenž se hlásí k židovství, je prohlášen za antisemitu.

Typický příklad antisemitismu - Tančící Izraelci
Vložený obrázek
Zajímavé je, že nikdo nemluví o těch 5 zadržených Izraelcích, jenž natvrdo v TV v Izraeli uvedli, že byli vysláni před 11. září 2001 do USA dokumentovat tu událost. A také že ano, před zásahy nachystali kamery a snímali jak letadla lítala do baráčků... Velmi dobře se přitom bavili (proto se jim říká také tancující Izraelci), pořizovali fotečky typu držení zapáleného zapalovače tak, že vypadal jako když by s ním dotyčný zapaloval hořící WTC v pozadí a pod. Mimochodem se v jejich dodávce, patřící firmě nastrčené Mossadem "Urban Moving Systems" našly stejné typy řezačů krabic/koberců, jaké údajně použili únosci...
http://youtube.com/watch?v=xAOCcRvqpz8


Judaismus - židovská víra založená na Tóře. Antijudaismus bude zřejmě nenávistí k židovské víře, což je - u tak zvráceného a násilného učení jako Talmud, spíše přirozenou reakcí všech nežidů, zvláště když se dočtou, že žid je má povinnost vyhladit vlastní rukou, že židé jsou panenská, nadřazená rasa, že jsme pro ně jen otroci na úrovni zvířat, a tak dále.

> "Rozdíl mezi duší žida... a duchem všech nežidů... je větší a hlubší než rozdíl mezi duší člověka a duší zvířete."
-rabín Avraham Yitzhak HaCohen Kook (1865-1935)

> "Jeden milion Arabů nemá cenu židovského nehtu."
-rabín Yaacov Perrin, 27. února 1994

> "Izrael by mel mít právo soudit ostatní, ale určitě nikdo nemá právo soudit židy a stát Izrael."
-Ariel Sharon

Přirozený odpor vůči hlásání těchto zvrhlostí je zřejmě považován za antijudaismus.

151003

10.1.2008 12:42

RE: A smrdí to pořádně...

Martin Škapík 85.?.?.?

Reakce na 151003

Prosím Vás pěkně, kde je doloženo to další tvrzení o tom izraelském štábu, že jel natáčet 911 dopředu informován, z čeho lze čerpat info - doložit ta fakt o tom zapalovači a že opravdu byli informováni o té věci předem, děkuji

151004

11.1.2008 0:54

RE: A smrdí to pořádně...

trodas trodas (zavináč) seznam (tečka) cz 82.?.?.?

Reakce na 151004

Tak původně to bylo na různých news sajtách, nicméně jakožto zásadně antisemitistická informace to bylo velmi rychle "vyčištěno"...

http://killtown.blogspot.com/2005/11/dancing-israe...
http://www.whatreallyhappened.com/fiveisraelis.htm...
http://www.google.cz/search?hl=cs&sa=X&oi=...

> Also, five of the Israelis came to the FBI's attention after they were seen by New Jersey residents on Sept. 11 making fun of the World Trade Center ruins and going to extreme lengths to photograph themselves in front of the wreckage. The FBI seized and developed their photos, one of which shows Sivan Kurzberg flicking a cigarette lighter in front of the smouldering ruins in an apparently celebratory gesture.

> Také, pět těchto Izraelců upoutalo pozornost FBI poté co byli viděni obyvateli New Jersey 11. září když si dělali legraci z ruin World Trade centra a vyvíjeli neobyčejnou snahu aby se sami vyfotili před troskami. FBI zabavila a vyvolala jejich fotky a jedna z nich ukazovala Sivana Kurzberga zapalujícího zapalovač před dýmícími troskami v očividně oslavném gestu.


Antisemitistické. Silně [zahanbení]

151068

11.1.2008 15:04

RE: A smrdí to pořádně...

Zdenek S. svoboda (tečka) zdenek (zavináč) gmail (tečka) com 62.?.?.?

Reakce na 151004

Filmeček je i např. na:
http://www.youtube.com/watch?v=oEenyyiQGGQ

Mezi aktivisty 911 se i traduje že později došlo i k nějaké výměně názorů (zastřelení) střelnou zbraní mezi několika agenty CIA a MOSADU.
Info jsem četl na několika zahraničních webech o 911.
O tom že Izrael věděl o atentátu stejně jako CIA, DEA... v USA je více než pravděpodobné.
Patřil k 13 státům které USA - jeho sp. službám až dva roky dopředu poskytovali informace. A byly to opravdu světové zvl. služby!

USA se po atentátu bránily (vláda) že z těchto dodaných informací se nedalo vyhodnotit o jaký atentát a na co bude.
Je otázkou zda to v USA opravdu nezvládli když MOSAD to info vyhodnotil správně a údajně se mnohé I. firmy z věží včas vystěhovaly.
Je tedy vysoce pravděpodobné že v tom USA byly tyto informace filtrovány a byly některou osobou a nebo spíše jen malou zasvěcenou skupinkou osob (nemusela být vůbec velká) tento připravovaný atentát zneužitý k jejich vl. cílům.
Prezidenta GW Bushe bych ale mezi ně rozhodně nezařazoval [mrknutí jedním okem].
Je nutné jít kdo po těch kdo z akce měli hlavní prospěch.
Pád WTC7 pak se vykládá jako zahlazení stop a odstranění dokladů o vyšetřování - stihání společností jako ENRON...
To pak bylo zrušeno... pro nedostupnost informací které byly zničeny s WTC7 kde byl vyšetřující st. orgány.

Znalejší Trodas a nebo jiný v oboru 911 mě třeba upřesní a nebo doplní.

151128

10.1.2008 13:52

RE: A smrdí to pořádně...

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 151003

Jo, máš recht, Pavle. Je to super pokrytectví. Béééé, kvičí tyhle ligy na ochranu nadřazenosti čisté rasy, když se někdo pozastaví nad tím, že je na světě další pořádná prasárna a někdo se opováží ukázat rukou na jejího tvůrce. Když někdo řekne, že to udělal nějaký Rus, tak to je všechno v pořádku. Ba co víc. To je v nejlepším pořádku! Ale když je to náhodou příslušník nadřazené rasy, tak to se hned ozvou desítky těchto pochybných organizací. Chudáci... Jak k tomu přijdou, furt se do nich někdo obouvá... Vždyť oni jsou přeci pro rovnost mezi lidmi, nenávidí rasismus a chtějí jen dobro pro všechny: "Když pak tebe uvede Hospodin Bůh tvůj do země, do kteréž již vcházíš, abys vládl jí, a vyplení národy mnohé od tváři tvé, Hetea, Gergezea, Amorea, Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, sedm národů větších a silnějších nežli jsi ty, a dá je Hospodin Bůh tvůj tobě, abys je pobil: jako proklaté vypleníš je, nevejdeš s nimi v smlouvu, aniž slituješ se nad nimi."

151009

10.1.2008 14:41

RE: A smrdí to pořádně...

Karel z Čech 88.?.?.?

Reakce na 151003

Dnes je možné cokoliv. Řekne-li semitský Arab něco proti nesemitskému chazarovi, tak je to antisemita. Tak dnes máme ve světě 300 milionů arabských antisemitů. Další stovky milionů jsou nesemitští antisemité muslimské víry.
V normální době by člověk řekl, že semitský antisemita je protimluv, nesmysl. Bohužel dnes je tomu právě naopak, semité jsou považováni za největší a nejhorší antisemity.

Podobné je to i s termínem holokaust.
Termín holocaust je anglická odvozenina z řeckého holokauston (česky zápalná oběť), což je označení pro náboženskou obětinu, která se celá spálí. V češtině se často používá varianta s k. Autorem termínu je nositel Nobelovy ceny míru Elie Wiesel, který je poprvé použil ve svém románu Noc (La Nuit, 1958) ve smyslu „zničení ohněm“.
Termín holocaust bývá občas používán jako označení pro jakoukoliv genocidu či masakr, např. pro etnické čistky ve Rwandě či genocidu Arménů Tureckem po 1. světové válce.

Nechápu, co má náboženská zápalná obět společného s genocidou.

Jistě během 2. sv.války byli židé i nežidé, zemřelí v některých koncentračních táborech hromadně spalováni, jinde byli mrtví pohřbíváni do hromadných hrobů. Co to však má společného se zápalnou obětí? Kdo tuto zápalnou obět prováděl? Kterému bohu? Židé bohu židovskému? Němečtí fašisté bohu jakému? Měli oni vůbec nějakého svého boha? Katolického nebo protestantského, či nějakého zcela jiného? Mnoho otázek a žádná odpověď.
Nechám-li jako většina lidí u nás své zemřelé rodiče spálit, je to také holokaust? Holokaust možná, genocida však rozhodně nikoliv.
Když britská armáda za války potopila loď převážející židy z Evropy do Palestiny, byl to také holokaust? Nějaký snad vodní či podvodní holokaust?

Dnes pojmy ztrácejí svůj původní obsah a nabývají obsah nový, nečekaný. Z černého se stává bílé, vojenská agrese a okupace se dnes označuje jako šíření demokracie, íránské rybářské čluny v pobřežních vodách Íránu jsou provokací americkým válečným lodím.
Není divu, že lidé se s novým obsahem starých pojmů neztotožňují, převracení obsahu pojmů se jim příčí, nově přikládaný obsah zpochybňují a proti němu svým způsobem protestují.

151011

10.1.2008 17:50

RE: A smrdí to pořádně...

pietroo 194.?.?.?

Reakce na 151011

Orthodoxní Židé, např. rabín Sidon pojem "holocaust" nepoužívají. Používají termín "šoa", zmar. Wiesel si vymyslel, že lidé byli ze začátku i spalováni. Jak mi řekla jedna Židovka: ohněm ve skutečnosrti prošli Němci, ne Židé (války, bombardování, Drážďany).
Když bychom to chtěli převést do magické terminologie, tak Židé vlastně prošli "nordickou rituální vraždou" =udušením. Tak se praktikovala u Wikingů, u nás známá svatá Ludmila atd. Ale ohněm prošli ve skutečnosti Němci.
V článku bylo uvedeno, že Kallus chce smíření s Araby. Představuje si to v typicky sadistickém židovském stylu, takže "smíření" je tady zase jen "newspeak". Vždy je důležité přesně si definovat co Žid určitým slovem myslí, protože je to většinou jen podvod: (www.icej.cz Prohlášení křesťanských sionistů v Jeruzalémě 2001, překlad Kallus)
"Konstatujeme, že dnes existuje v Izraelské zemi Tělo Mesiášovo (=jen jiné slovo pro židovský národ), které má univerzálnímu Tělu všech věřících hodně co nabídnout – je živoucí svědectví židovských kořenů víry a Boží věrnosti jeho zaslíbením a prostředek k boji proti antisemitismu a k povzbuzování církve mezi národy k přijetí biblického sionismu. Registrujeme nyní rostoucí využívání teologie osvobození pro podporu palestinského nacionalismu a považujeme ji za věroučný systém, který zneužívá poselství Písma ve snaze o uplatnění humanistické podoby sociální spravedlnosti. Bible vskutku vyzývá křesťany, aby mluvili pravdu a měli slitování se všemi lidmi. Avšak Bůh ve svém milosrdenství nemůže žehnat lži ani uctívání falešného boha. Nelze popřít, že velký díl utrpení palestinských Arabů je způsoben především jejich vlastním bezohledným a zkorumpovaným vedením. Palestinské nacionalistické hnutí se navíc ztotožnilo s širší agendou islámu, kterou nelze podpořit žádným rozumným výkladem Písma. Bible naopak stojí plnou svou vahou za návratem židovských vysídlenců do Izraelské země. Křesťané proto nemají žádný biblický základ, na němž by mohli podporovat palestinský nacionalismus (Jeremiáš 31:10-12, Lukáš 21:24). Vyzýváme křesťany na všech místech, aby oponovali těmto deformacím, které mají za cíl vzbudit v křesťanech antisemitismus...
Člověku nebylo skryto, že Bůh (=tedy my Židé) nakonec bude soudit národy za to, že se postavili proti Židům, které znovu shromáždil v Jeruzalémě (Joel 3). Zaslíbený všeobecný mír nastane teprve poté, až Bůh "potrestá silné národy" za tyto činy (Izaiáš 2:4, Micheáš 4:3). (!!) Proto varujeme všechny národy a země, že ti, kdo usilují vykořenit židovský národ z jakékoli části Jeruzaléma a zbavit Izrael jeho Bohem svěřeného dědictví nebo rozdělit Izraelskou zemi (=vytvoření palestinského státu asi), se dostávají do konfliktu s Bohem Bible (Joel 3:1-3) a sami se zraní a padnou pod Božím soudem (Zachariáš...Automaticky kráceno

151034

11.1.2008 0:50

RE: A smrdí to pořádně...

trodas trodas (zavináč) seznam (tečka) cz 82.?.?.?

Reakce na 151011

Karle, omyl [smích]

> Když britská armáda za války potopila loď převážející židy z Evropy do Palestiny, byl to také holokaust? Nějaký snad vodní či podvodní holokaust?

Věř tomu či ne, loď Patria nepotopili Britové, ale sami židé. Přesněji gang sionistických teroristů Haganah, jenž tímto protestoval proti Britskému bránění masového přílivu židů do Palestiny.
http://en.wikipedia.org/wiki/Patria_disaster

Zřejmě typičtí sefl-hate (sebenenávidící?) židé, neváhající vraždit druhé židy pro prosazení jejich politického cíle - Izraele.

Ale dnes se nesmí moc psát o tom, že místo aby ti zlí náckové židy jednoduše postrílelí, oběsili či zplynovali jak údajně činili, tak že je vozili do Palestiny na lodích.

To je zřejmě také antisemitismus [velký smích]

A kdybych se začal ptát, kde se v Izraeli vzali všichni ti zholokaustovaní židé, no to by bylo kvikotu [chechtot]

151070

11.1.2008 15:38

RE: A smrdí to pořádně...

Karel z Čech 88.?.?.?

Reakce na 151070

Vždyť i po té slavné křišťálové noci, o které se nedávno tak mnoho mluvilo, dostali Židé v Německu nějakým říšským vládním nařízením možnost buď se vystěhovat nebo jit do koncentráku. Sice obě možnosti nejsou nic moc, ale možnost rozhodout se měli. To v USA pro Japonce byl koncentrák jediná volba.
Že poměry v Německu a v USA byly za války trochu rozdílné, chápe jistě každý. Tak i v těch koncentračních táborech v uvedených zemích vládly odlišné poměry.

Nebo mi snad uniklo, která města v USA Němci vybombardovali a kolik civilistů tam dopadlo stejně, jako civilisté v Drážďanech?

151132

12.1.2008 11:51

Stwora, vy jste bud provokater, nebo vul, nebo oboji.

vaclaus 84.?.?.?

Reakce na 151132

Kdyz si takvou snusku blbosti a nenavisti precte rozumny clovek, tak zacne rvat: zavrete tuto kretenskou web-stranku a zasijte toho kdo ji provozuje. Umite si, vy kretene (Karle z Cech), predstavit, co to bylo, mit na "vybranou": odejit ze zeme, nebo jit do koncentraku. Uvedomujete si, ze mnozi Zide (Zid se nemohl sveho zidovstvi vzdat, neb podle norimberskych zakonu byl Zidem ten, kdo mel alespon tri prapredky Zidy) mohli byt nemocni ci stari, pak to byl v podstate rozsudek smrti. Krome toho museli odevzdat veskery majetek. Stwora, vy jste bud provokater, nebo vul, nebo oboji.

151209

12.1.2008 17:24

RE: Stwora, vy jste bud provokater, nebo vul, nebo oboji.

Rene Bartosek 76.?.?.?

Reakce na 151209

Ktery rozumny clovek, specifikujte to? Reknu vam uprimne nemam rad recnicke triky. Oficialni verze holovaustu smrdi jako smradlava ryba. A puch nejde pouze od nacistu, ale samozrejme taky od sionistu. Zadny div sioniste i nacisti jsou uplne stejna verbez. Rozdil mezi Nemeckekem a Izraelem a to velmi podstatny je ten, ze Nemecko se s nacismem tvrde srovnalo a velmi tvrde za to zaplatilo.

Zaplatilo miliony mrtvych Nemcu po ukonceni valky a vysokym financnim odskodnenim Zidu, pres 100 mld $ za nacisticke zlociny i za to, co naciste neudelali. Nektere veci nejdou vratit, na tom stoji postoj Berlin-Praha, kdy otazky spojene s druhou svetovou valkou jsou pro obe vlady uzavrene. Sionismus zneuziva konstruktu holocaustu, kosntruktu ve smyslu ideologicke manipulace s historickou udalosti, za manipulaci za kterou i sioniste taky stoji, ve svuj ideologicky prospech. A zneuziva ho zpusobem, za ktery by se nacisti nemuseli stydet, plati za to paradoxne Palestinci. Otazka o volech, provokaterech i kretenech? Zajimava otazka, prijde na, kdo vsechno by si an ni mel odpovedet.

151226

11.1.2008 16:51

RE: A smrdí to pořádně...

ctenar 91.?.?.?

Reakce na 151070

Patria nepřivážela židy do Palestiny, naopak měla asi 1800 lidí odvézt z Palestiny do Trinidadu nebo na Mauritius.
Bombový útok byl protest proti této "deportaci", akorát teroristé od Haganah použili moc silnou nálož tak se loď potopila moc rychle.

151143

25.1.2008 8:02

RE: A smrdí to pořádně...

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 151070

Winston Churchill plnil příkazy "barona" Rothschilda. Když se jim nepovedlo založit stát Izrael první světovou válkou, tak se rozpoutala ta druhá. Balfourskou deklarací z roku 1917 se Britská vláda Rothschildovi zavázala, že Palestina bude převedena ze statusu "Britská kolonie" do spárů a napospas Světovému sionistickému kongresu, jehož byl Rothschild prezidentem. Už tehdy se hovořilo o šesti milionech zavražděných židů, ale média nebyla tehdy zdaleka v těch jejich zakřivených drápech. Svět to nevyslyšel a podpora světa sionistům za 6 mil. vyvražděných židů veškerá žádná (jak popisuje Hebrew New York). Stejný výmysl. Už od samotného počátku osídlování Palestiny byly soustavně porušovány podmínky Balfourské deklarace. Vraždění britských vojáků, včetně diplomatů, vyvražďování Palestinců, což pokračuje dodnes. Sionisté se ve druhé světové válce museli vynasnažit, aby ztráty byly viditelné, aby celý svět litoval vyvražděné židy a nechal jim (sionistům) vytvořit - na základě lítosti - stát Izrael. Hitler v mnoha směrech nespolupracoval se sionisty a nařídil bezpodmínečnou deportaci všech židů - i těch chudobných a v pokročilém věku - což se zase sionistům nelíbilo. Proto Británie - v zastoupení Rothschilda - vydala v roce 1942 tak zv. "Bílou listinu", na jejímž základě následné deportace byly zastaveny.
Trodasi, píšeš:

>Zřejmě typičtí sefl-hate (sebenenávidící?) židé,
>neváhající vraždit druhé židy pro prosazení
>jejich politického cíle - Izraele.

Sebenenávidějící židé (self-hating jews) jsou právě ti židé, kteří poukazují na zločiny sionistů. Nemohou být nazvány antisemité, protože jsou židé.

P.S. Trodasi, jak to vypadá s tím videem? Máš v poště ode mne dva dopisy a ty, chlape, nic - žádná odpověď. Napiš mi. [mrknutí jedním okem]
(Editor snad promine za soukromý vzkaz?)

152600

11.1.2008 14:56

RE: A smrdí to pořádně...

karel4u 207.?.?.?

Reakce na 151011

Mate pravdu, take jsem se zamyslel nad terminem "Holocoust" a nad jeho vyznamem. Proc zrovna toto slovo?
Porovnal bych to tak trochu s teminem "Vagina monolog". Jiste, bude se to zdat trochu podivne, ale spojitost je zajimava.
Vsimete si, ze vagina nikdy nemluvi, jeji odpoved at delate co delate je jen nejake nesrozumitelne vypousteni vzduchu. Je to vlastne jeji majitelka ktera formuluje sve pocity, at je to positivni nebo negativni. Co se libi jedne, druha nesnasi.
Stejne jako v termin Holocoust byl vynalezen zidy, a ti jsou ti co ho upravuji v jejich zajmu. Je zajimave, ze Holocoust vlastne jak jste napsal popisuje ohen a tim teplo, presto, ze nejvetsim problemem veznu nebyla instantni smrt, ale prave pomale umirani v Holomrazech v zime.
Tedy, vyraz Holocoust by zrejme adoptovan pro jeho prakticnost bez premysleni jestli opravdu popisuje situaci a protoze se uchytil a nemuzete poprit, ze to zni dobre. Stejne jako napriklad Coca Cola* je vlastne oficialni.

151130

10.1.2008 15:37

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 151003

Jsem v národnostních otázkách laikem. Mohu poprosit pane Trodasi o odpovědi, na několik otázek? Předem díky.

Váš odpor proti Židům směřuje spíše proti jejich náboženství či židovským genům?

Jde-li o náboženství, je to rozumné? Vždyť dnes už téměř nikdo nevěří ve vousatého pánbíčka, natož v to, že některý národ je jím vyvolený. A pokud věří a provozuje vírou předepsané náboženské rituály, jeho škoda. Sám sebe tak staví do veliké nevýhody. Vynakládá svou energii a čas marně. Co to znamená v soutěži s ostatními, kteří jej vynakládají účelněji, všichni víme. Tím mám na mysli třeba Islám, jehož vyznavači jsou nesmírně pyšní na svou dokonalou víru a za nic nemohou pochopit, proč /ač třeba ropou bohatí/ hrají v současném světě tak marginální roli.

- Jde-li o geny, mám rovněž problém. Jak rozpoznáte "geneticky čistého" Žida? Jak zjistíte, že člověk s jarmulkou není potomkem lidí, kteří k judaismu z nějakého důvodu konvertovali a geneticky je ve skutečnosti z části Kelt a trochu Slovan s Germánkou příměsí?

Ještě jednou díky za případnou odpověď.

151020

10.1.2008 15:35

dotaz

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 151020

Pano Vojto, pokud se týká "rozpoznání" Žida, možná byste se se svým dotazem měl obrátit přímo ke zdroji - tj. zkusit nějakého odborníka třeba ze židovské obce. Jak asi víte, Židé mají poměrně přísná (od genetiky odvozená) kriteria při přijímání dalších Židů do svého středu, i sám rabín Sidon myslím musel dostat výjimku, aby byl Židem uznán (pokud vím, má židovského otce a ne matku). Evidentně tedy nějaká kriteria stanovená přímo samotnými Židy existují.

151023

11.1.2008 0:32

RE: dotaz

Rene Bartosek 76.?.?.?

Reakce na 151023

O tech biologicko-kastovnich kriteriich radeji nemluvit, byla pouzita i za nacismu. Obema stranami. Biologicke kasty koneckoncu zustali dodnes u "klenotu demokracie" na Blizskem vychode, ponekud zarazejici. V kazdem pripade tohle je vnitrni vec Zidu. Co vsak neni vnitrni vec a uz vubec ne sionistu, jsou organizace jako AIPAC a ADL. To ze maji velky vliv na politiku USA je neprijemne, castecne i pro zbytek sveta. Nemyslim, ze to je zrovna nejlepsi system jak usporadat sve mezinarodni vztahy a vest svou diplomacii ze strany Izraele, o USA ani nemluve..

Ale ani to neni moje zalazitost. Jestlize se formuje podobna organizace v Ceske republice, tak to uz me zajima. V zadnem pripade nestojim o to, aby se stala nejmocnejsi lobystickou skupinu v parlamentu. To uz radsi radikalni zelene aktivisty, kteri by se zaprahli do pluhu misto traktoru. I ti, co sedi v tom parlamentu by si meli zjistit, co ze to jen ten AIPAC a ADL. Ono vubec neni na skodu, kdyz si to zjisti kdokoliv v CR i jinde.

151066

11.1.2008 9:58

RE: dotaz

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 151066

...V kazdem pripade tohle je vnitrni vec Zidu....

Jistě, ovšem jen do té doby, než se někdo začne "divit", že si nevyvolené národy dovolují ptát se po těchto kritériích, případně je aplikovat (výhradně ve smyslu "rozpoznání" Žida). Pak by to opravdu mohlo vypadat tak, že národ vyvolený má nějaká zvláštní privilegia, a to by mu dělalo medvědí službu.

Mimochodem, těmito kritérii ve smyslu psychologickém se důkladně zabýval i třeba C.G.Jung (jistě i pod vlivem svého silného a komplikovaného vztahu k S. Freudovi). Podle mne je jejich vztah exemplárním příkladem toho, že něco na těch "národních povahách" asi opravdu bude, oba géniové vykazovali IMHO typické "dobré" i "méně dobré" znaky svých respektivních národností, ke kterým se
hrdě hlásili.

151093

12.1.2008 2:59

RE: dotaz

Rene Bartosek 76.?.?.?

Reakce na 151093

Z psychologickeho az morbidne posedli lidskou sexualitou Freud, me prilis neoslovil. C.G. Jung mel dle meho nazoru velmi zajimavou teorii archeotypu, ten me oslovil zrejme budu patrit do casti lidske populace, kterou Jung ve svych psychologickych modelech vystihuje. To je davno, co jsem ciste kvuli orientaci od kazdeho tohoto pana cetl jednu knihu.Od Adlera jsem necetl nic, takze...

Navodilo to ve mne celkovy dojem, ze ruzne psychologicke modely popisuji aspekty lidske psychiky, ktere muzou byt pro urcite skupiny typicke, ale mam zly pocit, ze jsou velmi variabilni a pri silnych tlacich muze byt vyvolano neco vetsinou nehezkeho z vetsi hloubky lidske psychiky. V kazdem pripade jsem absolutni laik, takze psychologicke hledisko cehokoliv je parkety, pro ty co se na to citi. Ja to urcite nejsem. [smích]

151194

12.1.2008 8:46

RE: dotaz

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 151194

Jo, každý génius, který objeví něco nového, je tím takříkajíc posedlý. Asi by jinak neměl sílu to prosadit. Tím pádem nutně přehání a ohýbá skutečnost ke své potřebě. To platí pro téměř všechny vědce a teorie. Vědci často nepřizpůsobují teorii realitě, ale naopak. Každopádně Freud, se všemi svými chybami a omyly, obohatil realitu o dosud neznámý a nový úhel pohledu. Je ale třeba, aby si každý sám za sebe vybral jen to, co potřebuje, a uvedl to do pro sebe funkčního modu. A není jen vinou Freuda, že "zhmotnil" ducha doby, která je sama až morbidně posedlá lidskou sexualitou.

Rozumím Vašemu "strachu" z psychologického hlediska. Je celkem oprávněný, psychika je síla nejmocnější a je skutečným tvůrcem naší "reality". Je proto třeba s ní experimentovat velmi, velmi opatrně. Nicméně, pokud bychom ji "racionálně" ignorovali, moc bychom si nepomohli. Vytěsňování emocionálního přístupu k realitě je právě tím, co z největších hloubek vyvolá nejbezpečněji něco velmi nehezkého (formulaci této skutečnosti vděčíme právě pánům Freudovi a Jungovi) [smích]

151200

12.1.2008 16:42

RE: dotaz

Rene Bartosek 76.?.?.?

Reakce na 151200

Ja bych si nedovolil tvrdit, ze se Freud mily, abych byl presny bych se to neodvazil tvrdit o nikom v teto oblasti lidskeho zloumani. Proste me dvakrat nebere. Dle meho nazoru popisuji teorie trech vyse jmenovanych panu ( Adler je asi casteji citovany Jungem, takze aspon zprostredkovane [smích] ) Nekolik skupin, mozna tech hlavnich lidske populace s nejakou fundamentalni psychickou charakteristikou, ktera se vzajemne lisi.

Predpokladam, ze rozhodne nedokazali vtestnat do techto charakteristik cele lidstvo, a prisli, prichazeji a budou prichazet jini, kteri toto budou rozsirovat, prohlubovat. A je mozne, ze pri jistych meznich podminkach dusevniho vyvoje lidstva, prijde i revoluce v mysleni, ktera zakonite bude vyzadovat revolucni pristup . Ve fyzice se to stalo a nektere experimenty zpochybnujici vyznamnou konstantu rychlosti E-M zareni, naznacuji, ze se nam v oblasti fyzikalnich teorii schyluje k dalsi revoluci. Myslim si, ze internet bude jednim z vyznamnych faktoru pro revoluci v mysleni. [smích] A tato revoluce se siroce odrazi ve vsech myslitelnych aspektech lidske civilizace, ani studium psychiky nebude vyjimkou.

151223

12.1.2008 18:12

RE: dotaz

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 151223

Studium psychiky (čili studium duše) se ovšem od studia fyziky (hmoty) podstatně liší v tom, že ji studující nemůže studovat "nezaujatě". Ono nakonec vlastně ani tu fyziku ne - jak prokázala kvantová mechanika. Ona ta mrška realita má zřejmě tu zrádnou vlastnost, že se mění podle toho, kdo a s jakým záměrem ji pozoruje. To platí tím víc pro "jemnou hmotu" duše. Při studiu psychologie probíhá mohutná interakce mezi tím, kdo studuje, a tím, co je studováno, a tato interakce průběžně zpětně ovlivňuje obě strany. Jungův přínos není v nějakých konkrétních chakteristikách pro nějaké skupiny lidí, ale spíše v tom, že určil obecný rámec, obecné vzorce toho, co to vůbec psychika je a jak se chová. Že se ve svém vlastním životě často "proviňoval" proti tomu, co hlásal, či že sám propadl některým psychickým pastem, které objevil, je jiná věc - která ovšem mezi vědci a lidmi vůbec není zdaleka řídká. Pod svícnem je vždy největší tma a sami sebe chápeme vždy nejhůře...

151228

12.1.2008 18:35

RE: dotaz

Rene Bartosek 76.?.?.?

Reakce na 151228

Velmi hezky receno. Kazdy krok na ceste poznani je obtiznejsi. Zrejme to je jak horolezecky vystup, cim vyse jsme, tim to je namahavejsi. Tahle hora ma vsak vrchol daleko vyse nez zahaleny v mracich. [mrknutí jedním okem]

151229

12.1.2008 21:58

RE: dotaz

Novákneu 88.?.?.?

Reakce na 151200

Hned s vaší první větou nelze souhlasit.
Posedlost je jednoznačně být ovládaný silou , která je mimo vlastní kontrolu a je tedy i na i veřejnosti neovladatelná a vede k bláznivému chování. Trochu posedlý jsme tak trochu všichni , protože všichni známe přeci selhání vlastního jednání. [smích]
Genialita je naproti posedlosti vysoce nadprůměrné pochopení , neboli vnor a prohlédnutí problematiky a to rozhodně nemá co do činění s "ohýbáním , přeháněním.." Pokud někdo něco dobře chápe , tak něco také dokáže. Je to vládnutím a disponováním silou chápavosti. V tomto případě léčit duševně nemocné a někdo z uvedených osobností i neuvedených více , jiný méňe a dle toho lze posuzovat dokonalé pochopení problematiky. Bylo by dost hloupý říkat někomu, kdo něco vysoce nadprůměrného a cenného dokáže , že je posedlý. Zkuste to říct například svému šéfovi a on vám ukáže co dokáže s vámi udělat. [smích]
Další chybou je určitě myslet si , že Freud zhmotnil nějakou novou realitu . On přeci jen založil psychoanalýzu jako způsob systematického pochopení duševní reality. A že motorem psychiky je zrovna sexualita, ikdyby se všichni duchovní a moralisti vzteky na hlavu stavěli ,tak to je objev za který mu můžem být velmi vděční, když budeme vědět co s tím dál.

151242

10.1.2008 16:29

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

Latinec 148.?.?.?

Reakce na 151020

S dovolenim, vlozim se do diskuze:
>Váš odpor proti Židům směřuje spíše proti jejich
>náboženství či židovským genům?
Co jsou to "zidovske geny"? Jak se tyto "zidovske geny" vyznacuji? Vyznacuji se fyzicky, ci spise mentalne? Aby nejake "zidovske geny" vubec mohly existovat, tak by musely z nekoho vzniknout. Aby jeden mohl odpovedet na tuto otazku, muzete specifikovat kdo byl podle Vas ten "founding father", ten prvni Zid/zid? A muzete-li specifikovat, existuje tato informace v nejake psane forme, napr. ve Starem ci Novem Zakone?

>Jde-li o náboženství, je to rozumné? Vždyť dnes už
>téměř nikdo nevěří ve vousatého pánbíčka, natož v to,
>že některý národ je jím vyvolený.
Ze neexistuje "vyvoleny narod"? Studujte Talmud, sledujte jak zide zachazi s nezidy (viz kratce po vzniku SSSR, dnes Palestina).

>- Jde-li o geny, mám rovněž problém. Jak rozpoznáte
>"geneticky čistého" Žida?
To je dobra otazka. Asi takova, jak poznate geneticky cisteho komunistu, katolika, muslima, budhistu.
>Jak zjistíte, že člověk s
>jarmulkou není potomkem lidí, kteří k judaismu z nějakého
>důvodu konvertovali a geneticky je ve skutečnosti z části
>Kelt a trochu Slovan s Germánkou příměsí?
To je jeste lepsi otazka na kterou si dovolim se vyjadrit: Jak definoval vyznamny americky rabin Rodkinson, "Moderni zid je produkt Talmudu". Jiz kratce pred Kristem se Judeancy, tj. podle zeme Judea a/ci nasledovani farizejske doktryny judaismus, v reckem originalu NZ Ioudaios (ke vsi smule universalne prelozeno o staleti coby "Zide", bez ohledu zda ti by byli kmenovi Judahite, ci uzemni/nabozensti Judeanci, ci jednoduse Judaiste jichz je dnes vetsina) stali Edomite kteri byli 135 BC dobyti judenaskym vladarem/knezem Johnem Hyrcanusem. Edomites/Idumeans meli zaklad Kananitsky, nebyli Israelity, presto se stali naveky Zidy. Jeden z nejznamejsich byl Herod a jeho dynastie judeanskych, tj. "zidovskych" kralu. Ci Babylonan Hillel a jeho jeruzalemska kohorta. Hillel az dodnes patri za nejuctivanejsi rabiny, je autorem rady prenadhernych vysplechu v Talmudu, tj. tzv "ustni Tore", kterou nabozensti zide cti vice jak psanou Toru) byli radne diversifikovanou a internacionalni smesi. O tom se jeden muze docist ve spisu od judeanskeho historika Josehus Flavius
http://www.ccel.org/j/josephus/works/JOSEPHUS.HTM
Konvertace milionu Chazaru (turko-mongol-vych. evropske smesi) na babylonsky talmudismus v 8.stoleti n.l., a pozdejsi smesovani s odpadliky evropskych narodu mezi nimiz chazari parasitovali vysvetluje, proc moderni zide mohou vypadat jako Slovane, Germani, ale ti neevropsti jako Arabi, Iranci, Indove, jsou tez negro (etiopsti Falasha, ci cerni jako bota zide z Ugandy).
>
>Ještě jednou díky za případnou odpověď.
Snad jsem se nevnutil, doufam ze ma informace Vam pomuze.

151025

10.1.2008 16:44

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

kare4u 207.?.?.?

Reakce na 151020

Vsimete si, jak se meni vyznam slov kterych pouzivame.
Zda se mi, ze si nikdo nevsiml pomaly nastup fasismu v Ceske Republice. Je to proto ze si kazdy spojuje fasismus s jeho minulymi vudce, ale kdyz se podivate do slovniku, zjistite, ze ten popis souhlasi podezrele s programem ODS.
Ja to vse souvisi. Pomala zmate v taktice obrany zidu od dovolavani se ochrany na zaklade rasove, jejich prislusnost k Semitum je tezko obhajitelna. Proto se jejich taktika meni k zakladne ideologicke. Nezapomente a nenechte se mylit hovorem o bohu kdyz hovorite o nabozenstvi, nabozenstvi je hlavne dynamika chovani.
Ja si myslim, ze je urcita paralela s Judaismem a Fasismem. A ze agresivni adoptace Judaismu jako navod na chovani, vede k fasimu spolenosti a prirozena reakce cloveka je antifasisticka a tudiz se zveda odpor k tem, kteri jsou zastanci teto teorie.
Tato zmena se akceleruje v poslednich letech zejmena po publikovanych persekucich tech kteri zpochybnili holocoust. Brutalni preruseni diskuse a uvezneni techto lidi vedlo k potrebe reanalysovat duvody k minulym persekucim. Tedy uvezneni techto lidi melo opacny vysledek.
Teorie Judaismu byla uspesna protoze vlastne doplnuje ideologicky teorie kapitalu. Jako ilustraci bych uvedl tendenci diskriminace tech kteri nebyli financne uspesni a davat je na uroven "Goy" v Tore.
Stejne jako tendence pouzivat narodni zdroje a uzkost davat zpet do spolecnosti kterou zplundrovali.
Stejne jako teorie antisemitismu, se i teorie soucasneho kapitalismu, ale co je zajimave i jako v minulosti komuniste brani zastavenim kriticismu.
Myslite si, ze je to proto ze jsou to stejni lide?

151030

10.1.2008 22:34

RE: Díky pánům Latincovi a Kare4u

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 151030

Přiznám se pánové, příliš jsem nezmoudřel. Osobně jsem se v životě setkal se dvěma pány, židovské národnosti. První, pan Veselý vykonával ještě před revolucí na mém pracovišti funkci bezpečnostního technika. Vlastně nedělal nic, vysedával po různých pracovištích a tlachal. Aź později jsme s kolegy zjistili, že jako řadový komunista donáší na CZV KSČ zejména na lidi, kteří si požádali o devizový příslib. Také se ukázalo, že před změnou jména to byl vlastně pan Lustig, žid.

Druhým je vynikající zubní lékař, provozující dodnes soukromou praxi. Je to vzdělaný pán s širokým rozhledem, zjevný ateista. V ordinaci má na čestném místě jarmulku a několik starých fotografií, jako vzpomínku na mládí. Světovým názorem je to čistý humanista.

Oba tito pánové by klidně mohli být rozenými Čechy. I mezi námi jsou přece přízemní křiváci či skvělí lidé vysokých morálních kvalit. Jejich židovství je určitě zcela irelevantní.

---------

Jestli jsem dobře rozuměl výkladu obou pánů, je příčina všeho židovského zla skryta v jejich náboženských textech, v návodu ku zlému jednání. Neznám je a ani je nehodlám studovat.
Určitě půjde o velmi starobylé texty.

Jen bych zde zmínil větu, nařizující věřícímu vraždu: "Čarodějnici nenecháš naživu" (Ex 22,17). Ano, jde o text z Bible. Tu považuje za úhelný kámen své víry celé světové křesťanstvo. Ani ve snu by mně nenapadlo, odsoudit na základě této archaické iracionality všechny křesťany. Vyskytují-li se podobně "aktuální návody" v Tóře, je dle nich třeba odsoudit celé židovstvo?

151052

11.1.2008 2:13

RE: Díky pánům Latincovi a Kare4u

karel4u 207.?.?.?

Reakce na 151052

Pane Vojto, nikdo nerika, ze individualni zidi jsou spatni. Prave naopak. Mozna, ze se da pochybovat o charakteru nekterych, ale celkove jsou OK.
Ja jsem znal mnoho clenu KSC z minuleho rezimu kteri se velmi dobre adaptovali a svou prirozenou pili se dokonce opet vypracovali do vedeni teto zeme. Nehreje vas mysleni, kdyz si uvedomite, ze ten komunismus nebyl jiste tak spatne veden kdyz stejni lide jsou opet nasimi bossy.
Dalo by se rici, ze Zvedavec dela pro zidy vice nez jejich vlastni lide.
Klicova myslenka je a nezapomente to: zadne stromy nerostou do nebe. Zeptejte se pana Prometea.
Nejsou to zide kteri maji problem, ale ti kteri se je snazi uprednostnit presto, ze jsou mensina. Jsou sice mensina talentovana, coz je neodiskutovatelne, ale v ocich ostatnich si prestavaji zasluhovat posici ve spolecnosti kterou oni vyzaduji a bujuji za jeji implemantaci v neprospech vetsiny.
Svou individualitou a talentem pro obchod a vladnimi ambicemi infiltrovali vysoke posice a tim padem mohou tvorit zakony ve svuj prospech a v tom je prave problem. Lide si nemohou nevsimnout kterym smerem vitr vane a zacnou citit krivdu. A to jak vite je cesta k problemum. Tim, ze jsou mensina tak se musi obklopit stenou obrany. Zde mame tezkoodence a tezkoodenci vzbuzuji neduveru lidi, protoze ti vedi, ze tito budou pouziti proti nim. A ted uz jen maly myslenkovy krucek k dekonstrukci situace nad tim, kdo to takhle zorganisoval a kolektivni vina padne na vsechny zidy. I na ty kteri sidi jen malo. Vidite, dalsi stereotype.

151073

11.1.2008 11:01

Nový zákon

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Reakce na 151052

Vámi zmíněná věta je citátem ze Starého zákona. Ježíš Kristus, který je vpravdě úhelným kamenem světového křesťanstva (Starý zákon = judaismus, až Kristův příchod na zem započal éru křesťanství), ovšem přišel psát Nové zákony na Staré desky. Křesťan je zjednodušeně a obrazně řečeno Žid, který přijal Krista, a tím se proměnil. Znovu zdůrazňuji, že se jedná o symbolické vyjádření určitého jak historického, tak duchovního procesu.

151105

11.1.2008 22:35

RE: Nový zákon

leo69 89.?.?.?

Reakce na 151105

Ano, proměnou mělo být vyměněno myšlení z tendencí oko za oko... za miluj bližního svého a kdo tě udeří v tvář, nastav mu (bez touhy po odvetě) i druhou. Tímto myšlením a konáním ještě mohlo být postupně rozpuštěno a oslabeno zlo. Nepodařilo se tehdy, snad se podaří nyní a to v přání dobra a štěstí všem bytostem (a po výchovném výprasku)...


m,[smích]

151171

11.1.2008 1:47

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

trodas 82.?.?.?

Reakce na 151020

> Jsem v národnostních otázkách laikem.

To já také, tak nevím, jestli vám odpovím k vaší spokojenosti.

> Váš odpor proti Židům směřuje spíše proti jejich náboženství či židovským genům?

Nemám žádný odpor vůči židům. Mám odpor vůči vrahům, válečným zločincům a teroristům libovolného vyznání. Náboženství je určeno jen k ovládání lidí a udržení dělení společnosti na vládnoucí a ovládané.

Nám je panbůh jako pánbůh
jenom když je nějaký
abychom sním udrželi
v pozoru sedláky.

> Jde-li o geny, mám rovněž problém. Jak rozpoznáte "geneticky čistého" Žida?

Vrahoun, zločinec a terorista je vrahounem, zločincem a teroristou ať má jakékoliv geny. Ať je to žid, arab, američan, eskymák, číňan či laponec tak s ním mám problém.

Lidé označovaní za antisemity často jen nepřehlížejí do nebe volající zločiny "státu jen pro židy, Izraele". Tím pádem vidíte, jak je nálepka "antisemita" zneužívána k dosažení nekritizovatelnosti a moci určité skupiny a protože moc korumpuje, tak pak logicky tato skupina řádí jak utržená z řetězu a veškerá pravidla a mezinárodní zákony pro ni neplatí... viz třeba napadení Libanonu, bombardování jeho měst a civilní infrastruktury a masakrování civilistů v létě 2006.
http://web.amnesty.org/pages/lbn-satellite-eng

Aha, link byl smazán, asi byli v Amnesty International také obviněni z antisemitismu (to se nedělá, obvinit Izrael z válečných zločinů, ts ts!), naštěstí jsem si obrázky zazálohoval:
Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek

151072

11.1.2008 12:32

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

pietroo 194.?.?.?

Reakce na 151020

Píšeš, že etnikum, které věří ve svou vyvolenost se staví do velké nevýhody v konkurenci s ostatními. Je to přesně naopak. Hlavním námětem současného židovství jsou dvě myšlenky: Vyvolenost Židů k vládě nad planetou a to, že morálka neeexistuje, že je zcela relativní. Když má někdo v podvědomí tyhle myšlenky, tak proti takové kombinaci psychiky např. v kariéře proti němu nemá nikdo šanci. Je to archetyp převlékače kabátu, který vždy chce být nahoře. A zároveň tento druh lidí má pocit národní sounáležitosti- a to jsou už ohromné síly. Ty síly náboženství v něm žijí v ateizované (sekularizované) podobě dál. Ty síly, archetypy, mrtvé nejsou. Kdybys opravdu se pobavil s tím zubařem a on měl k tobě důvěru, kdybys opravdu uměl naslouchat lidem, tak by ses to dozvěděl.
Jiná věc je, že národ, který je sebestředný, sice ty druhé jako vnějškově porazí, ale ve skutečnosti vnitřně upadá, protože je totálně zablokovaný a tedy zakomplexovaný. Vidíme to i v diskuzích tady na Zvědavci. Jeho podvědomí pláče a je jen otázka času, i když zde dlouhého, kdy to praskne a ty potlačované síly proniknou do té neuvěřitelné křeče.
Jestliže nějaké entikum, zde Židé, jsou vybaveni evolučním vzorcem chování, kdy považují za své poslání vykořenit ostatní národy z krve a půdy (srv. neomarxista židovský filozof Fromm kniha "Budete jako bohové" ), ale sebe samozřejmě vůbec ne... Myslíš, že to pro to etnikum vybavené takovým vzorcem chování je to evoluční nevýhoda??? Další jejich z evolučního hlediska kvalitní vlastnost: Umí dobře skrývat své skutečné pocity.( Zase souvisí s jejich "lunární" mentalitou.)
Že tyhle myšlenky žijí v nich i v ateizované podobě, k tomu stačí číst JAKOUKOLIV jejich literaturu. Například neomarxista Adorno, populární postava dnešních židovských intelektuálů, kterým doslova mluví z duše. Srv. např. jeho "Dialektika osvícenství." Nebo pak "Negativní dialektika." Nevím, jestli to vyšlo už i česky.
Žiješ v představě, že síly náboženství jsou mrtvé. Nejsou. Vidíš přece, že ty síly ovládají i americkou vládu. Naopak vidíme, že ty síly jsou stále tady, i když pod jinými názvy. Jsou to síly psychiky a ty nejde porazit jen povrchním prohlášením. Musíš k nim najít nějaký inteligentní a senzitivní vztah. Tím, že něco budu chtít odřezat, tím nad těmi silami nezvítězím. Naopak, ony uchopí mne a pak hlásám neodarwinismus, ateismus a nevidím, že to postrádá racionalitu, že je to jen fanatická víra. Ovšem u těch druhých to velmi dobře vidím. Psychologové tomu říkají "stín", používá se i pojem "farizejství". Proč asi?
Kdysi jsi tady psal, že máš rád Junga. Nic moc z něj si ale nečetl že? Omluvou snad je, že česky kompletně snad ještě nevyšel. Nevím. [pláč]

151114

11.1.2008 13:22

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 151114

Tvrzení, že "Židé, jsou vybaveni evolučním vzorcem chování, kdy považují za své poslání vykořenit ostatní národy z krve a půdy", je Pietroo dětinským blábolem. Proč?

Evoluce vybavila všechny současné druhy (i lidi) jen takovými vlastnostmi, které jim umožnily přežít do současnosti. A pokud tak nějaké druhy nevybavila, nepřežily.

Představme si, že by nějaký tvor byl evolučně vybaven tak, jak pravíte Vy. Třeba lev, který k smrti nenávidí všechny ostatní lvy, jako své konkurenty. Kdykoliv se potká s jiným lvem, zahájí souboj na život a na smrt. I když zvítězí, ztratí v souboji ohromné množství energie. Může být zle raněn, tedy neschopen lovu. V důsledku této své "rvavosti" má nižší šance předat své geny dál. Nakonec v populaci lvů převládnou ti, kteří touto "nesmiřitelnou nenávistí" netrpí.

Dokládat pak tato svá tvrzení citacemi jmen a prací marxistů z prvé poloviny minulého století, je dnešní doby nedůstojné. Theodora Ludwiga Wiesengrunda Adorna kupodivu trochu znám, jako pološíleného propagátora dvanáctitónového hudebního systému. Docela rád bych nahlédl, které jeho myšlenky jsou tak lákavými, pro dnešní židovské intelektuály.

151120

11.1.2008 18:30

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

karel4u 207.?.?.?

Reakce na 151120

Pane Vojto, jakakoliv diskuse aby byla ucinna se musi ridit teorii bolesti.
Pritomna bolest at uz je to jen mala oderka na koleni ma vetsi ozvenu v mozku nez zlomena noha v minulosti.
Problem soucasneho zidovstva nelezi v problemu historickem, ale soucasnem. Tudiz jakakoliv akademicka diskuse sahajici do zacatku historie jakkoliv odborne vedena netrumfne empirickou zkusennost soucasnosti.
Soucasni zide nebojuji o sve uznani jako zide, ale o preservaci sve dominace nad spolecnosti kterou ziskali po Druhe Valce chytrym marketingem Holocoustu. Stejne jako v minulosti diky sve inteligenci a schopnosti snaze shromazdit majetek se spojili s takzvanou vedouci tridou a propujcili svou agresivni theorii legitimizaci teto. Protoze s jidlem roste chut, vedouci skupina si zacina prisvojovat stale vice prav a svou schopnosti delat zakony si stale vice hraje domu. Timto se stava nepopularni, je to tim, ze lide si zacinaji uvedomovat, ze ti co jsou nahore ve vetsine pripadu nedosahli uspechu ferovym zpusobem. Tudiz nepopularita teto skupiny padne na hlavy tech kteri jsou nejvice na ocich a kteri ten system musi hlasite podporovat protoze jsou na nem zavisli.
Nepochopeni tohoto privede zidovstvo opet do katastrofy protoze bude opet opusteno a odhozeno do propadliste dejin tak jak se to stalo mnohokrate v historii.
Dovolavani se zakonu o antisemitismu a protekce a censury neni produktivni protoze toto je mozne jen do okamziku benevolence tech kdo vas zneuzivaji pro svuj prospech.
Vsimete si paralery mezi zvysujici se nespokojenosti s vyvojem v Cesku a zvysujici se aktivitou prozidovskeho hnuti, ktere musi kontrovat teto kritice, ktera je vlastne mirena proti nepopularnim vladnim rozhodnutim.

151151

11.1.2008 21:39

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 151151

Díky Karle4u, konečně slova, kterým začínám rozumnět. Jedná se o žhavou současnost. Chvála za to, že se nemusíme zabývat Tórou či naivními neomarxisty z minulého století.

Teď k tomu příkoří, které nám ONI působí. Nerozumím formulaci "ONI propůjčili svou agresívní teorii vedoucí třídě". Kterou teorii? Vedoucí třída je premiér s ministry, parlament, či někdo úplně jiný v pozadí?

Dále "Vedouci skupina si zacina prisvojovat stale vice prav a svou schopnosti delat zakony si stale vice hraje domu". Vedoucí skupina je totožná s vedoucí třídou? Zákony obvykle schvalují parlamenty, tady jde o ně? Parlamentní lobbying je sice známá věc, ale že by jeho pomocí bylo možné indoktrinovat poslance?

Hovoříte obecně či máte na mysli některou konkrétní zemi? Jedná se o problém ČR?

Možná se Vám zdají mé otázky naivní. Já se však pohybuji mezi lidmi, kteří považují za významné poněkud jiné problémy. Proto díky za případné vysvětlení.

151164

12.1.2008 0:46

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

karel4u 207.?.?.?

Reakce na 151164

Mily pane Vojto, opravdu hovorim o situaci v Ceske Republice. Jestli jste si jeste nevsiml, tak Ceska zeme se rozdelila na chude a bohate. To ovsem neni nic zvlastniho, vetsina Zapadnich zemi je tak rozdelena, co je ale zajimave je jak zbohatla soucasna trida ktera se nazyva elitou.
Neopatrnym nepochopenim systemu kapitalismu panem Klausem tento dovolil da se rici rozkradeni statniho majetku. To by bylo omluvitelne kdyby se za to pozdeji omluvil a snazil se to napravit tim, ze by to odsoudil jako nemoralni. Nemoralni to bylo a vlastne cert vem ty penize. Problem je v tom, ze to vlastne hodilo stin na vsechny budouci vlady ktere s timto souhlasi a vlastne jsou povazovany za nemoralni a koupitelne.
S potrebou prilakat zahranicni kapital se muselo udelat spousta ustupku cizim podnikum a s tim podvedoma myslenka, ze kdyz se nevyhovi cizim podnikum a neumozni se jim moznost vysokeho zisku tyto odejdou.
A tady je prvni naznak prichodu fasismu do Cech. Zacinaji se delat zakony ktere preferuji zamestnavatele na ukor zamestnaneho a justifikuje se to s tim, ze prece zamestnavatel dava praci a ze vlastne delnik by mel byt rad, ze ma praci. Toto bylo plne podporovane vladou.
Uplne zapomente na strukturu vlady. To jsou jen recicky aby jste zakalil diskusi ktera by se dostala do slepe ulicky.
Vsichni vi, ze ti ve vlade jsou tam jen pro svuj vlastni profit.
Vsimete si, take nekritickou adaptaci Americke politiky vuci Israeli.
Vsimete si take, ze jsou to vlastne zastanci zidu kteri tady a i vsade jinde plivaji jed po vsech kteri se jim nechteji podrobit.
Existuje webzin Nezvedavec ktery vznikl jako konkurence Zvedavce. Proc na nej poukazuji. Potrebuji to k dalsi diskusi jako dukaz toho, ze zide vlastne jen parasituji na spolecnosti a sami si nemohou nic vytvorit. Ja vim, je to tezke, ale jdete se tam podivat. Kdyz nemohou pomlouvat Zvedavce, zerou se mezi sebou. Neni tam zadna samostatna tvorivost.
Ale zpatky k nasi diskusi. Vsimete si poslednich rozhodnuti vlady o placeni u lekaru a tragicke dusledky tohoto na financne slabsi populaci, Co na to vlada? Jen se posmiva a plive na ty kteri si nenakradli jako oni! Stejne jako zid plive na "Goy" tak tato administrativa se opovrzlive diva na ty ktere svym rozhodnutim prinesla tragicke potize. Nemocny clovek je nejvice zranitelny. Predstavte si, ze vase dite, ci maminka onemocnela a prave nemela ty penize.
Proc se zidovska komunita neozvala, jako Cesi, proc kdyz vidime zida v diskusi ten jen nadava lidem do socek a financne slabsich. Oni totiz nejsou Cesi, nikdy nebyli. Kdyby byli dobrymi Cechy, postavili by se treba s prapory Israele do prvnich rad tech kteri jsou nejzranitelnejsi. Oni se vsak srocuji za zdi tezkoodencu a tam kuji sve pykle o stavbe predrazenych dalnic, heren a jak trhnout na pornografii.

151186

11.1.2008 19:15

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

pietroo 194.?.?.?

Reakce na 151120

Dětinský blábol to samozřejmě není. Stačí začít číst třeba zmíněnou literaturu...Najdi si nějaké známé třeba na univerzitě, bude ti to vysvětleno přesně tak, jak jsem to napsal. Podle tvých reakcí už vím, že tvé vzdělání v humanitních věcech=0. I s tou schopností registrovat prvky, které chybí, je to slabší. To by nevadilo, ale člověk by měl mít o věc alespoň zájem. Obvzláště, když to proklamuje a má sám před sebou snad ten pocit???
Židé právě nefungují jako ti lvi. Takovým způsobem fungovali, když to přeženeme, třeba Němci. Proto vždycky zaútočili na celý svět a přirozeně nemohli vyhrát.
Židé mají jiný vzorec. Nejdou do přímého viditelného střetu. A proto vyhrávají a ostatní svět se proti nim neumí bránit.
Zkus třeba darwinisty Lorenze nebo Eibesfeldta, mohli by ti vyhovovat: Eibesfeldt popisuje různé druhy, které napodobují vnějškově ve vzhledu a chování jiný druh, aby tak oklamali konkurenci. Ta je považuje za spřízněného člena druhu, no a je s nimi amen. A v lidské rodině tenhle vzorec mají bohužel Židé. Dělá jim dobře, když je vše jen "jako", "vnější" a "samoúčelná forma". Ale o tom jindy. V současném neodarwinismu, který dělají většinou Židé, se o tom psát nebude.
Zajdu někdy do SVK a pak ty obrázky od Eibl-Eibesfeldta tady okopíruji. Je to velmi zajímavé.

151154

12.1.2008 0:09

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 151154

Knihu Člověk, bytost v sázce autora Irenäus Eibl-Eibesfeldta mám. Patří k základům neodarwinismu. A Vy, odpůrce evoluční teorie mi ji doporučujete? Překvapil jste mě, Pietroo. Mile.

Vy hovoříte o "podvádění" v přírodě jako o vzorci, který přejali ti "zlí lidé". S tím "podváděním" máte pravdu. Počínaje různými mimikry, přes napodobování vzorů rybek čističů jinými, dravými rybkami, až po kukaččí strategii výchovy mláďat, se v přírodě podvádí a lže, až hanba. Dokonce i masožravé kytky napodobují puch hnijícího masa a úspěšně na něj loví hmyz.

Jenže! Každá takováto evolučně stabilní "podvodná" životní strategie je typická pro nějaký konkrétní živočišný nebo rostlinný druh. Zdůrazňuji, celý druh. Není strašilek, které by vypadaly jinak, než jako větvičky stromu.

A teď se zamyslete nad svým tvrzením. Lidé jako druh jsou v podstatě přímí a důvěřiví. Této vlastnosti zneužívají ONI. Ti, kteří ač také lidé, jsou ze své podstaty zlí a mají v sobě evolučně zakódováno ...

No pozor! I podle Ireneuse Eibesfeldta, kterému snad věříte, se dopouštíte hrubě mylného soudu. Buď celý druh nebo nikdo. Co s tím, Pietroo?

151182

12.1.2008 3:24

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

karel4u 207.?.?.?

Reakce na 151182

Slysel jste nekdy "kolektivni vina"? Kdyz to pasovalo drive, bude to pasovat i nyni. A kdo vymyslel tento vyraz? A koho to kousne do zadecku?

151196

12.1.2008 22:56

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

Vratislav wratislav (zavináč) centrum (tečka) cz 213.?.?.?

Reakce na 151182

Jenže! Každá takováto evolučně stabilní "podvodná" životní strategie je typická pro nějaký konkrétní živočišný nebo rostlinný druh. Zdůrazňuji, celý druh. Není strašilek, které by vypadaly jinak, než jako větvičky stromu.
----------------------------------------------------------------
Kriteriem pravdivosti každé teotie, je praxe.
Vemte si Cikány/Rómy. Jsou to lidé, ale jejich životní strategie je odlišná od jiných skupin, ale je stejná, ať žijí v Čechách, Španělsku, Kanadě, či v Rumunsku. A hezkých pár století.

151253

13.1.2008 22:05

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

pietroo 194.?.?.?

Reakce na 151182

Jedna věc je, že nějaký vývoj (evoluce) existuje, a jiná věc je jak se nějaká teorie (např.neodarwinismus) snaží ten vývoj vykládat. Neodarwinismus je podle mne velmi povrchní teorie, bez šance. Ten shromážděný empirický materiál, experimenty atd., to tady samozřejmě zůstane. Ale bude to už interpretováno v jiném rámci, v jiné teorii.
Pokud mám správné informace, rámec zvaný neodarwinismus si vůbec neví rady se vznikem rozdílných druhů (proto "neo" darwinismus: ví, že neví co s tím zkrátka, tím se liší od klasického darwinismu). Dále tvrdí, že (naše) zkušenosti se nemohou nijak "zapisovat" do genofondu. Umíte si představit, že taková teorie má šanci? Psychologové (jiný vědecký obor ) tvrdí přesný opak: že naše zkušenosti se zapisují do archetypu, a ten pak přechází dědičností dál. Důkaz pro to ale žádný nemají. Nicméně umíte si představit, že ta neodarwinistická verze má nějakou šanci do budoucnosti? Jasně, dokud nemám důkaz...Ale i tak, ze spousty anomálních jevů mohu odvodit, že ta teorie prostě půjde do kontejneru. To mohu vědět už nyní. Ale nemám zatím teorii, která by uměla vysvětlit všechny jevy i s těmi anomáliemi. Do té doby se bude tvrdit něco, o čem už teď vím, že to pravda není a mohu tušit už správnější vysvětlení. Tak je věda vždycky pozadu oproti normálnímu uvažujícímu člověku, který uvažuje v celku souvislostí. (Popper v té souvislosti rozlišoval naivní a zralý falzifikacionismus.)
Pojem druh: znáte ten Popperův příklad s černými labutěmi? Takže věta "všichni členové druhu" nemůže platit. V jedné knize Popper diskutoval s Lorenzem, a Lorenz si musel uvědomit, jakým iluzím podléhá právě v této souvislosti.
My ve skutečnosti nejsme svými instinkty ani archetypy. Kdysi se Židé odlišili od "pohanů" tím, že jim vytýkali, že se vlastně ztotožňují se svými archetypy. Bylo to vlastně oprávněné. To nazvali "modlářství". Neudělali ale už tu zpětnou rekurzi směrem k sobě. To, že máme různé vlohy, představujme různé typy, neznamená, že nepatříme k jednomu druhu, protože ty vlohy (archetypy, instinkty) nakonec nejsou naší nejhlubší podstatou. A proto ani všichni Židé nejsou stejní. A ani ti, kteří se dnes nechají slepě vláčet svým archetypem, i ti se jednou v budoucnosti probudí. Ať už ze svých sil, nebo v důsledku vnějšího výprasku. Koneckonců nic v přírodě (např. fyzice) neexistuje tak jednorozměrně. Takže takový ideální druh neexistuje. Kdybyste začal definovat třeba druh člověk, tak byste zjistil, že to není jednoduché. Čím se odlišuje od zvířat? Inteligencí? Tu mají opice, delfíni, velryby také. Sebereflexí? Tu mají vyvinutí jedinci gorily...pravděpodobně také. Nějak nadefinovanou genetickou matricí? Může to platit za jisté vymezení? (Zase jsme u toho Popperova problému indukce, která není logická, a tedy "obecný pojem"=pojem druhu...) [smích]

151331

12.1.2008 2:54

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

Rene Bartosek 76.?.?.?

Reakce na 151154

Pujcka na oplatku rekneme primo primitivni a velmi mocna a ucinna strategie. Dejiny jsou plne vitezstvi teto strategie a nekdy velmi krvavych vitezstvi. V konci vyvolaji "mimikry" besy z jadra lidske psychiky, jak se to stalo naposledy v tricatych letech, i to bylo pujcka na oplatku v havu bestie, ale byla to ona na pocatku, ktera byla znetvorena besy, kteri jsou hluboko uvnitr nas, a bylo by dobre aby hluboko v nas zustaly.

151195

12.1.2008 22:13

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

Novákneu 88.?.?.?

Reakce na 151020

Odpovědi na vaše otázky Vojto mnoho nevyřeší. Napadají mě jiné a sice :
Kdo vede lidstvo neustále cestami válek a světových válek, které vůbec nikdo jako normální nechce?
Je to opravdu neviditelná všemocná ruka trhu, která nám nabízí mnoho nekvalitních a s co nejkratší životností přehršle výrobků od aut přes krvavé filmy, jednostranné mediální informace, nekvalitní potraviny , léky až po mobyly co po roce vypadají jak z bazaru?
Proč se tvrdí , že ve všem důležitém mají prsty židi?
Proč je lidstvo vždy tak tupé, že věří spokojenému krkání horních 20 % a nechá se soustavně vézt cestou masového protlačování neurotického moru a sociální bidy?
Proč se vždy jen mluvilo o svobodě slova a nakonec nám tu např. provádí hon jak na čarodějnici na historicky zdokumentovanou stále systémem se opakující propagandu jakou je "Mei Kampf" ?

151246

13.1.2008 18:58

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

Vojta49 apear (zavináč) atlas (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 151246

Díky všem přátelé za laskavá slova k objasnění mých neznalostí.
Dozvěděl jsem se zde, že na naší planetě existuje skupina lidí, která je charakteristická podvodem, lží, přetvářkou, chladně vypočítavým intelektem, absencí morálky, touhou manipulovat ostatními s cílem totálněně ovládnout tuto planetu a všechny její zdroje. Tato skupina je zodpovědná za většinu příkoří a zla, které se na této planetě odehrává.

Mám problém. Dle všech příznaků již došlo k dalšímu významnému zlomu ve vývoji lidské společnosti. Éra technologické i ideové převahy euroamerické civilizace je na ústupu. Sice ještě nějaký čas potrvá, než do čela definitivně postoupí velké asijské země. Ovšem! Vliv diskutované skupiny lidí v Indii, Číně, Malaisii, ... je zanedbatelný. Nebo jsem něco přehlédl a tito lidé už vlastní čínskou centrální banku?

151313

13.1.2008 21:23

RE: A smrdí to pořádně...dotaz

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 77.?.?.?

Reakce na 151313

"Vliv diskutované skupiny lidí v Indii, Číně, Malaisii, ... je zanedbatelný. Nebo jsem něco přehlédl a tito lidé už vlastní čínskou centrální banku?"

že by? [velký smích] [velký smích] [velký smích]

"Dokud pevně neuchopíme svrchovanou vládu nad světem, budeme všude zakládat a rozmnožovat zednářské lóže. Do nich přilákáme všechny, kteří hrají nebo by mohli hrát vynikající úlohu ve společnosti. Lóže jsou pro nás znamenitým prostředkem k získávání informací a vykonávání našeho vlivu."

http://www.masonindia.org/index.shtml
http://www.rense.com/general77/free.htm
http://www.shamrock712hk.com/papers/masonrychina.h...
http://www.zetlandhall.com/

zklamal jsem Vás, pane Vojto? [velký smích]

151322

11.1.2008 1:36

RE: A smrdí to pořádně...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 124.?.?.?

Reakce na 151003

Trodasi, je jasné, že to video a jiné důkazy se v pravou chvíli objeví.Bude to v den, kdy se pokračující občanská válka v USA(9/11 byla její jedna malá epizodka) vrátí na území USA, aby vítězná strana předala klíče od vyrabované státní kasy poraženým židovským bankéřům a nakázala jim, aby to všechno do puntíku zaplatili.Bude k tomu stačit maličkost, donutit Izrael, aby začal válku a byl v ní poražen.Že to s Izraelsko-Americkými vztahy není zrovna růžové dokazuje zpackaná agrese proti Libanonu, tam zůstali sionisté na holičkách a v hrůze před spravedlivou odvetou zasypali jižní Libanon cluster bombami.Možná zažijeme v brzké budoucnosti vzrušující okamžiky.Nedivme se, že židovská komunita je tak nervózní, protože přechod na jinou měnu jí vlastně způsobí finanční Holokaust.

151071

12.1.2008 21:18

RE: A smrdí to pořádně...

trodas trodas (zavináč) seznam (tečka) cz 82.?.?.?

Reakce na 151071

Video? Me by stacily ty fotky. Ono se rika, ze fotografie je za tisic slov. Zid jako zapalujici zapalovacem v dalce WTC ktere si pronajal jiny zid, aby skasnul tucnou pojistku za 2 teroristicke utoky - to je preci krasny obrazek pro valku proti terorismu, ne?

Je to take velmi silne antisemitisticke [zahanbení]

Nekdo by mohl zkusit, nejaky American, to na zaklade zakona o svobode informaci, z FBI vymamit. Preci jen, je to uz uzavrena causa a i ti Izraelci by si urcite po letech radi prohledli sve fotecky, takze - vypustme to, ne?

Jinak se vam ale priznam, ze vam nerozumim. Bankeri nebyvaji nikdy na strane porazenych a ac by meli do puntiku vse zaplatit, tak to pri jejich tvorbe penez ze vzduchu nebude problem. A uz vubec nevim, jak by komu pomohlo, aby Izrael zacal dalsi valku. Jako kdyby nebylo valek dost. Valku by meli zacit Palestinci, pokud chteji prezit... Kazetove bomby byla hnusna prasarna, ale kdo si to pamatuje, ze. I Amnesty International to stahla ze svych stranek, nakonec...
A Izrael uz dostava platby od USA v Eurech. Egyptu to zamitli, ale Izraeli ne... [smích] Cize jak by pad dolaru mohl ohrozit bankere? AmEuro se uz, co jsem slysel, tiskne o sto sest.

151239

12.1.2008 20:46

RE: A smrdí to pořádně...

Semerad semeradj (zavináč) yahoo (tečka) com 76.?.?.?

Reakce na 151239

>Video? Me by stacily ty fotky. Ono se rika, ze fotografie je za
>tisic slov. Zid jako zapalujici zapalovacem v dalce WTC ktere si
>pronajal jiny zid, aby skasnul tucnou pojistku za 2 teroristicke
>utoky - to je preci krasny obrazek pro valku proti terorismu,
>ne?

No to snad neni problem takovou fotografii vyrobit ne. V tech tunach lzi a konspiraci o WTC uz se ztrati a nikoho to uz ani nebude tak moc zajimat. Ta vase konspirace o vyplaceni pojistky ma hned nekolik hacku. Pojistovny nepojistuji budovy proti terorismu pouze proti zivelnym pohromam a druhy hacek je v tom, ze zadna pojistovna na svete nema takove penize, aby uhradila skody vznikle utokem muslimu na uzemi USA a totalnimu zniceni celeho bloku budov.

>Je to take velmi silne antisemitisticke [zahanbení]

No aspon to, ze si uvedomujete. A dost naivni antisemitismus, jak uz to u rasistu byva zvykem.

151240

12.1.2008 21:40

RE: A smrdí to pořádně...

Pavel -Čert- Němec 82.?.?.?

Reakce na 151240

Hele ty chytroline, ta tvoje udajna konspirace stala 9 pojistoven dohromady 4.6 milardy dolaru. Kdo neveri at tam bezi:
http://www.construction.com/NewsCenter/Headlines/AR/20041208r.asp

151243

12.1.2008 22:59

Hele vy vsevede!

Semerad semeradj (zavináč) yahoo (tečka) com 76.?.?.?

Reakce na 151243

>Hele ty chytroline, ta tvoje udajna konspirace stala 9 pojistoven
>dohromady 4.6 milardy dolaru. Kdo neveri at tam bezi:

>http://www.construction.com/NewsCenter/Headlines/AR/20041208r.asp

Silverstein vydělal na pojistce? - Náklady na stavbu dvojcat 9 miliard dolarů, vyplacené pojistné 4,5 miliard dolarů. To se ovsem bavime jen o tech dvou mrakodrapech.Po utoku muslimu na USA v New Yorku 9.zari 2001 se vedle "sedmičky" se v bezprostředním okolí padajících budov WTC zřítily další čtyři mrakodrapy. Celkem bylo v důsledku newyorských útoků na Manhattanu poničeno až 50 staveb, z nichž některé musely být strženy. Vážně poškozeny nebo úplně zničeny byly také čtyři stanice podzemní dráhy. Na miste budou stat tri nove mrakodrapy (jeden z nich uz byl otevren) jejichz vystavba bude stat 16 miliard dolaru. Kde je zisk?
Pta se chytrolin moudry pane.

151252

13.1.2008 0:05

RE: Hele vy vsevede!

Pavel -Čert- Němec 82.?.?.?

Reakce na 151252

Jake naklady na stavbu dvojcat [zmaten] On to koupil pul roku predtim za 3.2 miliardy a nechal tucne pojistit(dokonce snad mesic a pul pred 9/11). Jestli vic nez miliarda dolaru(sto tisic sem sto tisic tam) po odecteni kupni ceny od pojistky je castka, ktera nestoji za rec, tak uz opravdu nevim...

Co se tyce toho 9.zari(asi bylo mysleno 11.zari), docela by me zajimalo ktere dalsi ctyri mrakodrapy se zritily? Ja si krome dvojcat a "sedmicky" na dalsi nevzpominam.

Zniceneho metra a podobne uz Silverstein urcite neplatil. Kolik budou stat nove budovy je naprosto irelevantni, je to investice ktera se urcite vyplati, vsadim se ze kdyby ty pozemky(pokud mu patri) nabidl za pul miliardy, vsichni by mu urvali ruce. Mimochodem doporucuju si zjistit i dalsi souvislosti, jako napr. kolik zlata se nachazelo v podzemi dvojcat a kolik se ho po 9/11 naslo...

151256

13.1.2008 1:14

RE: Hele vy vsevede!

Semerad semeradj (zavináč) yahoo (tečka) com 76.?.?.?

Reakce na 151256

>Jake naklady na stavbu dvojcat [zmaten] On to koupil pul roku predtim
>za 3.2 miliardy a nechal tucne pojistit(dokonce snad mesic a pul
>pred 9/11). Jestli vic nez miliarda dolaru(sto tisic sem sto
>tisic tam) po odecteni kupni ceny od pojistky je castka, ktera
>nestoji za rec, tak uz opravdu nevim...

Larry Silverstain si pronajal na 99 let budovy za 3,2 miliardy v roce 2001. Cena budov dnes by byla znacne vyssi. Jenom soudy ho staly nekolik set milionu dolaru a ztrata na najmech za sedm let uz dnes jde do miliard. Konecnou sumu vysoudil ovsem s odrenyma zadama. Ted si k tomu pripoctete naklady na utajenou demolici podle vasich konspiraci, kterou odbornici odhaduji na vyssi nez je cena budov. Znova se ptam, kde je jaky profit? Kde mel zaruceno, ze mu pojistovna vubec neco vyplati? Jenom sbirky obrazu, ktere byly ve dvojcatech zniceny mely hodnotu nekolika set milionu dolaru. Takhle urcite chytry zid penize nevydelava. To muze zkouset jen maly cechacek s naborenou Skodovkou. A ani to ne.

>Co se tyce toho 9.zari(asi bylo mysleno 11.zari), docela by me
>zajimalo ktere dalsi ctyri mrakodrapy se zritily? Ja si krome
>dvojcat a "sedmicky" na dalsi nevzpominam.

No ja jsem si hned vsiml, ze toho o skodach a o tom co se stalo 9/11/2001 moc nevite. Ja to za vas studovat nebudu. Misto kravin o pojistnych podvodech si radsi prostudujte, co se opravdu v New Yorku stalo, jake byly skody a nasledky na US ekonomii. Kdyby pojistovna mela sebemensi podezreni, ze budovy nezkolabovaly po narazech dvou letadel, nybrz objednanou demolici vychytraleho zida, jak se zde snazite vnutit, tak by ten vychytraly zid nedostal ani penny. Chtel bych videt, jestli vy byste riskoval ztratu maleho rodineho domku fingovanym utokem teroristu a dovedl pripravit utajenou demolici. Pokud ano, tak jste blazen. A jen tak pro doplneni, malou otazku. Pentagon nechal Silverstain tez podminovat? Jaky profit mel z tehle akcicky?

>Zniceneho metra a podobne uz Silverstein urcite neplatil. Kolik
>budou stat nove budovy je naprosto irelevantni, je to investice
>ktera se urcite vyplati, vsadim se ze kdyby ty pozemky(pokud mu
>patri) nabidl za pul miliardy, vsichni by mu urvali ruce.
>Mimochodem doporucuju si zjistit i dalsi souvislosti, jako napr.
>kolik zlata se nachazelo v podzemi dvojcat a kolik se ho po 9/11
>naslo...

Kolik co bude stat je mozna irevelantni pro vas. Jsou to dalsi investice k tem za pronajem WTC. Do dnesniho dne ty investice jeste neprinesly v podstate ani dolar nazpatek. Znovu upozornuji - pripocitejte si k temto investicim jeste ztratu na najmech za sedm let, plus dalsi, ktere jeste pribudou, nez se cely komplex znovu obnovi. Za jak dlouho se investorum vrati, to lze tezko odhadnout. Pan Silverstain se toho vzhledem k svemu veku uz ani nemusi dozit. Pozemky mu nepatri, ty ma najmute na 99 let.

151260

13.1.2008 7:59

RE: Hele vy vsevede!

Novákneu 88.?.?.?

Reakce na 151260

Nemusím mít zdaleka takové znalosti o věcech co zde konkrétně uvádíte. Je mi však jasné , že to tlačíte tam kde to nikdy být nemůže . Opravdu jen blázen by si mohl myslet že na 911 nikdo nevidělal. Proč hned věříte pouhým prohlášením typu , "kdyby pojišťovna měla jen podezření" , nebo že "vysoudil s odřenými zády." Člověk aby ty bohatý ještě litoval , viďte? Takže ten co mu spadly dvojčata nyní podle vás jezdí v ošuntělý škodovce? A myslíte si vážně , že to , že se mnozí nyní nesnaží teroristicky zničit svá obydlí je důkazem , že se v tomto případě podvod nekonal? Já jen vím , že nikdo nechce riskovat vězení a ztrátu veškerého majetku pro pár set tisíc. Také běžný člověk ví, že pro milióny vám začnou i drobní nímandi riskovat mnohem více, například se vám ochotně nechají naverbovat do války, ale % úmrtnost v ní nesmí být moc vysoká, jinak ta ochota prudce klesne. Proč nezmíníte že ty pitomé budovy jsou jen velmi levnou loutkohrou pro vyjevené blbé a podělané obecenstvo ve srovnání s prudkou změnou zahraniční politiky a finnančních toků se všemi následky , které stále ještě zdaleka nezkončily?

151267

13.1.2008 13:43

RE: Hele vy vsevede!

Pavel -Čert- Němec 82.?.?.?

Reakce na 151260

Ubehlo uz spoustu let aby si kazdy poskladal jednotlive casti mozaiky. Pravda nektere casti chybi a nektere je tezke zaradit. Nicmene vy to motate pate pres devate jak vas zrovna napadne a navic mi podsouvate to co sem nikdy nenapsal. Na takovy styl se da jen tezko reagovat, protoze by to byla nejspis nekonecna diskuze a tim ja ztracet cas nehodlam. Hezky den.

151285

13.1.2008 19:32

RE: Hele vy vsevede!

Semerad semeradj (zavináč) yahoo (tečka) com 76.?.?.?

Reakce na 151285

>Ubehlo uz spoustu let aby si kazdy poskladal jednotlive casti
>mozaiky. Pravda nektere casti chybi a nektere je tezke zaradit.
>Nicmene vy to motate pate pres devate jak vas zrovna napadne a
>navic mi podsouvate to co sem nikdy nenapsal. Na takovy styl se
>da jen tezko reagovat, protoze by to byla nejspis nekonecna
>diskuze a tim ja ztracet cas nehodlam. Hezky den.

Pane Nemec nic nemotam, zabyvam se jen fakty. Kdyz je to pro vas slozite, zkusim to jeste jinak. Mate vy zkusenost s tim, ze by vam pojistovna vyplatila vic, nez je cena poskozene, nebo ztracene veci? Ja teda ne. Naopak vzdy maji nejaky deductible, zaplati vam jen vec, ktera je pojistena, ne prislusenstvi. Mate vubec poneti kolik bylo v tech budovach nabytku a vybaveni, elektroniky a technickeho zarizeni? Vite, ze tam bylo nekolik cenych sbirek? Obraz nesmirne hodnoty o Picassa. Dovedete si spocitat hodnotu tech veci. Jestli ano, tak mi netvrdte, ze na kolapsu budov WTC jejich majitel vydelal. To ani z legrace. Bilionar jako je on nevydelava zpusobem jakym se snazi ziskat par korun maly pojistovaco podvodnicek. Jeho to nepolozilo a zacal stavet mrakodrapy nove. To znamena, ze nebyl v zadne financni tisni, aby udelal takovou oslovinu. Ostatne to je to prvni, co si pojistovna zjistuje. Jestli pojistenec ma z vyplaty pojistneho nejaky prospech. V pripade majitele WTC nic takoveho neexistuje. On ztratil stamiliony, at se vam to libi nebo ne. Vim, ze to nepasuje do scenare, ktery se vam libi, ktery jste prijal za vlastni a od ktereho nehodlate za zadnou cenu ustoupit, ale skutecnost je jednodussi, nez se tady snazite vylicit vy.

151315

13.1.2008 20:29

RE: Hele vy vsevede!

Stan 91.?.?.?

Reakce na 151260

no jasne, takhle si to predstavuje maly Pepa,
Takhle urcite chytry zid penize nevydelava,

chytry zid totiz spoji prijemne s uzitecnym, prijemne v podobe financniho profitu a uzitecne (pro nej) ze z toho vytluce politicky kapital. Kdyz prehlednu pojistku ktera byla skutecne uzavrena velmi kratce pred udalosti, kupodivu presne na tento zpusob atentatu, mela samotna znalost podstaty a datumu budouciho atentatu hodnotu mnoha miliard dollaru. Pri dnesnim gigantickem objemu burzovnich transakci se sikovnym umistenim short kontraktu na spoustu postizenych firem, na akciove indexy a na devisove obchody daji mnoha miliardove zisky snadno schovat, k tomu take doslo a kontrolni organy vec vysetrovaly, potiz je ze insider znalosti se tezko dokazuji a v pripade kde nejake dukazy jsou, zasahne neviditelna rucka a vysetrovani zastavi, tak tomu bylo napriklat v pripade extremnich objemu put options kontraktu jejichz stopa vedla pres Svycarsko do Israele. Dale je treba k tomu pricist ty nadherne zisky zbrojniho prumyslu z valky proti "terorismu", on totiz Larry nebyl sam, nejaka 1 ci 2 miliardky ztraty z WTC jsou proti tomu jak slonovi malina. [velký smích] [chechtot]

151320

14.1.2008 1:48

RE: Hele vy vsevede!

trodas trodas (zavináč) seznam (tečka) cz 82.?.?.?

Reakce na 151260

> Larry Silverstain si pronajal na 99 let budovy za 3,2 miliardy v roce 2001.

Jenze jen 3 tydny pred 9/11 a tak zaplatil na najmu jen tu pomernou castku z najmu, a to je 680 000$.
Zaplatit 680 000$ a pak narokovat 2x 3 550 000 000$ je typicky židovské. A pokud vím, tak mu to i priklepli. 7,1 miliard $. Hmmm.

> ...ztrata na najmech za sedm let uz dnes jde do miliard. Konecnou sumu vysoudil ovsem s odrenyma zadama. Ted si k tomu pripoctete naklady na utajenou demolici podle vasich konspiraci, kterou odbornici odhaduji na vyssi nez je cena budov.

Demolici delali armadni odbornici a Silverstein ji neplatil. O demolici !prodelecnych! WTC budov bylo nekolikrat bez uspechu zadano. Zamitnuto kvuli mnozstvi rakovinotvorneho azbestu, jenz by se dostal do ovzdusi.
Nastudujte si prosim verejne dostupne podklady, nez jdete do debaty o WTC, dekuji. To jen tak, at nesirite dohady, odhady a vymysly. WTC komplex byl silne ztratovy.

> Kde mel zaruceno, ze mu pojistovna vubec neco vyplati? Jenom sbirky obrazu, ktere byly ve dvojcatech zniceny mely hodnotu nekolika set milionu dolaru. Takhle urcite chytry zid penize nevydelava.

To zarucila vlada Bushe a spoluverce zidacka Cheneyho. A kdo rika, ze tam ty sbirky nutne musely zustat? [velký smích] Aby to nebylo jao s tim zlatem. Pot WTC budovami bylo zlato v hodnote cirka 160 miliard $. Naslo se z nej neco pres 230 milionů v 10-ti kolovem aute s eskortou aut. Zadni lide v nich. Jak vedeli, ze maji utikat, kdyz to nevedeli ani hasici v budovach? Nemohlo to tam proste zustat aby se "zlato naslo" a otazka kam zmizelo se tak "vyresila"?
Urcite uznate, ze kdyz ziskate 160 miliar, ze 0,23 miliardy na sve kryti "pustite", ne?

> New Yorku stalo, jake byly skody a nasledky na US ekonomii.

US ekonomika (jeji zbrojni cast) vydelava jak nikdy. Neco jste zaspal? A aby se ekonomicke nasledky utoku minimalizovali, tak byl zdravotne zavadny vzduch deklarovan za cisty a bylo. Opravdu si sedite na usich, nebo jste tohle take jeste neslysel?!

> Kdyby pojistovna mela sebemensi podezreni, ze budovy nezkolabovaly po narazech dvou letadel, nybrz objednanou demolici vychytraleho zida, jak se zde snazite vnutit, tak by ten vychytraly zid nedostal ani penny.

Proto se pojistovny soudi, ale maji to prohrane. Lide veri tem lzim, ktere se jim rikaji. Ja 11. zari poslouchal a slysel exploze na vlastni usi, slysel jsem jak se o nich mluvilo atd. Predpokladal jsem tedy komplice v budovach, ale po 11. zari jsem se dozvedel, ze jsem slysel spatne a ze zadne vybuchy nebyly a ze jsem konspiracni teoretik.
Takze pozor - protoze si pamatuji co jsem slysel, tak jsem "magor". Aha. To je dobre vedet.

> Pentagon nechal Silverstain tez podminovat? Jaky profit mel z tehle akcicky?

Zasazena cast Pentagonu byla v renovaci aby vydrzela utok raketou a bylo to treba otestovat + bylo treba vytvorit poradny strach z teroristu. Tak tam army pustila jeden bunker-buster na tomahawku a kdyz to udelalo jen 5x5m diru ( http://ax2.old-cans.com/s.php?p=WTC&id=47&... ), tak nasledne dalsi patra odstrelili

151344

14.1.2008 3:13

RE: Hele vy vsevede!

Semerad semeradj (zavináč) yahoo (tečka) com 76.?.?.?

Reakce na 151344

>> Larry Silverstain si pronajal na 99 let budovy za 3,2 miliardy
>v roce 2001.

>
>Jenze jen 3 tydny pred 9/11 a tak zaplatil na najmu jen tu
>pomernou castku z najmu, a to je 680 000$.

>Zaplatit 680 000$ a pak narokovat 2x 3 550 000 000$ je
>typicky židovské. A pokud vím, tak mu to i priklepli. 7,1
>miliard $. Hmmm.


Pane Trodas k tomu co tu pisete vam mohu odpovedet, abyste si delal legraci z nekoho hloupejsiho, nez jste vy. Jestli nekoho takoveho najdete. To nemuze normalni clovek snad ani napsat, co tady vy placate za nepodlozene vymysly, natoz myslet vazne. Uz jenom ten vas nastup, to je lahudka - Kdyz nekdo koupi nemovitost, musi ji zaplatit celou, ne jenom cast a pak od pojistovny vykolektovat celou sumu a ta nebyla 7 miliard, ale 4 miliardy. Neni to ani zdaleka hodnota jakou dvojcata meli. O skodach na zarizeni, tristamilionovem nakladu na soudy s pojistovnami uz radeji mlcite, ze. Ha,ha,ha, uz jsem cetl hodne kravin, ale vy se teda prekonavate. Vase rady abych si neco nastudoval jsou tudiz tak smesne a vase fanaticke vymysly tak hloupe, ze nema cenu se tim vubec seriozne zabyvat. Hezky den prosty clovece.

151350

14.1.2008 12:46

RE: Hele vy vsevede!

coromoro 84.?.?.?

Reakce na 151350

Vazeny pane Semerad,
pokusim se reagovat na vas... omlouvam se, ale nevim ani jak to nazvat..., ciste logicky, bez ohledu na materialy, ktere k 9.11. predlozily jednotlive strany "sporu", jak oficialni strana, tak tzv. konspiracni teorie.

Takze, citace: "Uz jenom ten vas nastup, to je lahudka - Kdyz nekdo koupi nemovitost, musi ji zaplatit celou, ne jenom cast a pak od pojistovny vykolektovat celou sumu a ta nebyla 7 miliard, ale 4 miliardy."
...Bavime se tady o pronajmu, ne o naukupu, tudiz jak je zvykem pri pronajmu, neplatime cely najem zaraz, za cele obdobi, ale nejaky ten depozit, a pak mesicne platime za najem. Tedy pan pronajimatel vysoudil dle sve pojistky neco co by sa dalo nazvat jako usly zisk. Coz je uz tak trochu kontraverzni, neb jak presne definovat usly zisk ve vecech budoucich, a to s predpovedi na 99 let dopredu? Soudy, pojistovny to delaji, ale jsou to spise odhady dle kredibility zucastnenych osob, jejich spolecenskeho postaveni atd. (zname pripady rucka rucku myje, ze ano...), nez jen nejakych jasnych (ekonomickych) danosti. Mohlo by to byt na dlouhou diskuzi o vysi zisku z pronajmu po 99 let.

Citace: "Neni to ani zdaleka hodnota jakou dvojcata meli."
...Bohuzel se to neda ani komentovat, nebot vy ve sve neomezene moudrosti si nic nechcete nastudovat.

Citace: "O skodach na zarizeni,..."
...Jake skody na zarizeni? Jak je bezne u typu techto budov, tak pronajimatel pronajima pronajate prostory dale, a tento dalsi pronajimatel si pronajate prostory vybavuje vlastnim zarizenim, jez pochopitelne resi vlastni pojistkou.

Citace: " tristamilionovem nakladu na soudy s pojistovnami uz radeji mlcite, ze."
...Troufam si rici, ze jako vitezny ucastnik sporu, nebo v ramci dohody o ukonceni sporu, pan pojistenec tyto naklady neplatil.

No, pane Semerad, taky jsem cetl hodne kravin, ale porad se setkavam s autory jez plodi jeste neuveritelnejsi kraviny, s tim, ze tito autori si zadne veci nastudovat nemusi, neb oni se prece nemusi seriozne zabyvat necim takovym, jim definovanym, jako kravina.
Pekne dekuji za ty vase dary.
Hezky den rozumu prosty clovece.

151380

15.1.2008 3:39

RE: Hele vy vsevede!

Semerad semeradj (zavináč) yahoo (tečka) com 76.?.?.?

Reakce na 151380

>...Bavime se tady o pronajmu, ne o naukupu, tudiz jak je zvykem >pri pronajmu, neplatime cely najem zaraz, za cele obdobi, ale >nejaky ten depozit, a pak mesicne platime za najem.

Prokrista pane Coromoro, nemluvte cim dal vetsi nesmysly. Rec je o najmu pozemku. Mrakodrapy koupil Silverstein za hotove. Ne na zadnou pujcku. I kdyby je koupil na pujcku, tak by nedostal vyplacenou celou castku, ale jen to co ma splaceno a zbytek by dostal Lender, kteremu ta nemovitost patri dokud neni splacena. Za tri mesice, kdy podle vas splacel pujcku by nedostal ani dolar, nebot napred se splaci urok. Kde jste kdy slysel o pujcce na nemovitost na 99 roku?

>Citace: "Neni to ani zdaleka hodnota jakou dvojcata meli."
>...Bohuzel se to neda ani komentovat, nebot vy ve sve neomezene >moudrosti si nic nechcete nastudovat.

Pane Coromoro. Vy se nevyznate v zakladech Real Estate, o koupi dvojcat nevite ani naproste minimum a ja mam podle vas studovat. Nebudte k tem hloupostem co tu pisete jeste smesny. Siverstain vysoudil puvodne pres dve miliardy, ale soudil se dal a jeho advokatum se podarilo dokazat, ze to byly dve pojistne udalosti (dva samostatne utoky) cimz se nahrada zdvojnasobila. To jest na sumu pres ctyri miliardy. Tu dostal vyplacenou a tim je pripad uzavren. Ty ctyri miliardy je smesna suma, dvojcata mela cenu minimalne jednou takovou. A jestli tomu verite, nebo ne, je mi fuk.

>Citace: "O skodach na zarizeni,..."
>...Jake skody na zarizeni?

Psal jsem o nich ve dvou prispevcich. Kdyby vam v kancelari shorel Picasso, tak pro vas by to skoda asi nebyla, ze. Tez se racte namahat a najdete si to na internetu.

>Citace: " tristamilionovem nakladu na soudy s pojistovnami uz >radeji mlcite, ze."
>...Troufam si rici, ze jako vitezny ucastnik sporu, nebo v ramci >dohody o ukonceni sporu, pan pojistenec tyto naklady neplatil.

Radsi uz si vic netroufejte. Byla by z toho jenom dalsi zmet hlouposti. Vy zrejme zijete jeste v socialismu. V Americe si musite advokaty platit. Zadarmo ho dostane jedine vrah, ktery nema ani vindru. ne bilionar. A na tomhle pripadu se advokati napakovali. Take si racte najit, nastudovat, precist nez zacnete placat takovehle nesmysly. Je me uplne hanba vam na neco takoveho odpovidat.

>No, pane Semerad, taky jsem cetl hodne kravin, ale porad se >setkavam s autory jez plodi jeste neuveritelnejsi kraviny, s >tim, ze tito autori si zadne veci nastudovat nemusi, neb oni se >prece nemusi seriozne zabyvat necim takovym, jim definovanym, >jako kravina.

Vzacny pane, k problemu jste nerekl s prominutim ani prd. Ani jednu vetu, kterou byste se pokusil vyvratit fakta, ktera jsem zde predlozil ja. Na me pusobite dojmem, ze nectete ani ty kraviny, jak se tady chlubite.

>Pekne dekuji za ty vase dary.
>Hezky den rozumu prosty clovece.

I ja bych vam rad podekoval, ale bohuzel neni za co. Muj prosty rozum nenasel ve vasem chabouckem pokusu zachranit situaci ani sebemensi naznak argumentace, natoz znalosti problemu o ktere je tu rec a do ktereho jste se vmisil s jasnou snahou o nasirani.

151474

26.1.2008 22:29

RE: Hele vy vsevede!

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 151474

Nesnáším pohled na lidské utrpení, ať už fyzické, nebo psychické.
Zvláště lidé trpící zoufalým nedostatkem vědomostí, nešťastný člověče, Semeráde. Pokusím se vám objasnit následující zmatky:

>Prokrista pane Coromoro, nemluvte cim dal vetsi nesmysly. Rec >je o najmu pozemku. Mrakodrapy koupil Silverstein za hotove. Ne >na zadnou pujcku. I kdyby je koupil na pujcku, tak by nedostal >vyplacenou celou castku, ale jen to co ma splaceno a zbytek by >dostal Lender, kteremu ta nemovitost patri dokud neni splacena. >Za tri mesice, kdy podle vas splacel pujcku by nedostal ani >dolar, nebot napred se splaci urok. Kde jste kdy slysel o >pujcce na nemovitost na 99 roku?
-----
Majitel World Trade Centre byla společnost New York Port Authority. Lerry Silverstein uzavřel smlouvu (leasing contract) na uvedenou nemovitost na období 99 let. Tím přebral právní zodpovědnost za pronájem kanceláří a jiných prostorů, údržbu, opravy, pojištění atd. a také ze zisku platil nájem. Jenomže...vzal si velké sousto na žvýkání. Komplex budov byl postaven v době (1975?), kdy asbestos byl běžně používaný materiál k ochraně konstrukce proti požáru. Později se zjistilo, že je zdraví škodlivé a rakovinotvorné a bylo vydáno vládní nařízení k jeho odstranění. Slovo se rozkřiklo a pan Silverstein měl problém se sháněním nových podnájemníků. Budovám se říkalo "White elephant" - bílý slon. Prodělečný podnik s nesmírnými náklady na opravu závad, případně na zbourání. Ale nájemné (leasingové splátky) se podle smlouvy muselo platit. Pomoc však přišla shůry jako na zavolanou. Stačilo si pouze zvýšit pojištění proti teroristickému útoku a informovat pokrevní bratry a sestry.
Bavil jsem se o událostech 9/11 s místními židovskými kamarády a oni tu akci nazvali "židovský ohňostroj". Netuším proč? Máte nějaké vysvětlení?

152744

14.1.2008 1:55

RE: Hele vy vsevede!

trodas trodas (zavináč) seznam (tečka) cz 82.?.?.?

Reakce na 151260

po 20min vybusninami. V tom zidacek Silverstein nejede.

> Jsou to dalsi investice k tem za pronajem WTC

Nekde jsem cet, ze i za ten pronajem nezaplatil vse, jen udajne asi 220 000$. Zide setri...

Neni bez zajimavosti, ze syn Larryho Silversteina je Martin Silverstein. A kdo je Martin Silverstein? Bush ho jmenoval ambasadorem v Urugwai:
http://www.carluvers.com/cars/U.S._Ambassador

151345

14.1.2008 2:53

RE: Hele vy vsevede!

Semerad semeradj (zavináč) yahoo (tečka) com 76.?.?.?

Reakce na 151345

>po 20min vybusninami. V tom zidacek Silverstein nejede.
>
>> Jsou to dalsi investice k tem za pronajem WTC
>
>Nekde jsem cet, ze i za ten pronajem nezaplatil vse, jen udajne
>asi 220 000$. Zide setri...

>
>Neni bez zajimavosti, ze syn Larryho Silversteina je Martin
>Silverstein. A kdo je Martin Silverstein? Bush ho jmenoval
>ambasadorem v Urugwai:

>http://www.carluvers.com/cars/U.S._Ambassador

Pane Trodas diky za vasi reakci k problemu dvojcat. Je dukazem toho, co pomateni konspiratori jsou schopni vypustit za blbosti do sveta. Neni to jedina konspiracni teorie, kterou jsem cetl. Jine skupiny pomatencu by se s vami do krve pohadali o tom, ze budovy nechal podminovat Bush, ne Silverstain, dalsi zase, ze je to prace CIA a dalsi se dusuji, ze to udelal Mosad a ze predem upozornil vsechny zidovske zamestnance, aby nechodili do prace.
Nevim co je na tom, ze Bush jako odpurce svetoveho teroru jmenoval Martina Silverstaina ambasadorem, kdyz jeho tatovi muslimove nadelai takove skody. Jako pezident Spojenych statu ma pravo vybrat si ambasadora podle sveho gusta a zadny zakon mu nenarizuje s kym smi sympatizovat a s kym ne.

151351

14.1.2008 19:09

RE: Hele vy vsevede!

jansmith1984 85.?.?.?

Reakce na 151351

Semerade, Semerade. Sorry za vyraz, ale pokud ani po uraganu informaci a faktu od predrecniku, zde dokazete stale dokola pontifikovat sve bludy a dezinformace, tak se na vas plne hodi z prominutim rceni "blahoslaveni chudi duchem. Nebo mate pro sve snahy naopak motivaci, o ktere vite jenom vy sam, je tak?

Bohuzel pro vas vasi oponenti nejsou tzv. mimo misu a je jim jasne odkud vitr fouka a koho zajmy obhajujete.

Ve finale to ale neni dulezite, protoze pripadni ctenari teto diskuze maji moznost si vasi polemiku s oponenty porovnat a dale ji porovnat i s informacemi z jinych zdroju a pokud nejsou vasi krevni skupiny nebo nevlastni totalne predeprany mozek, tak se nad vasimi snahami mohou jen se soucitem usmivat.

Zde jste tedy nebodoval. Zkuste to v diskuzich na lokajskych serverech jako je napr. iDnes.cz nebo Aktualne.cz nebo na Novinkach.cz, tam mate vice sanci, ale mam pocit, ze i tam byste mohl dostat "napraskano".[smích]

151425

29.4.2008 2:03

RE: A smrdí to pořádně...

Ks 85.?.?.?

Reakce na 151003

Chlapče chlapče, ty sis to popletl s muslimy. Dával jsi pozor ve škole? Máš holou lebku? A prázdnou? Pak je to s tvým článkem v pořádku.

160142

29.4.2008 6:17

RE: A smrdí to pořádně...

Mirda smirek (zavináč) shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 160142

Teď se ti ulevilo, zalez zpátky do díry a pokračuj v zimním spánku - trubče, tupče!

160147

13.1.2008 15:43

RE: A smrdí to pořádně...

marx 84.?.?.?

Reakce na 150985

Pokud jste toho nazoru, ze Liga proto antisemitismu siri nepravdive informace s cilem dokazat, ze zde existuje antisemitismus atd., je mozne ji zazalovat. V ceskem tisku se casteji objevuji vyroky jako "tradicni cesky antisemitismus" a pod. Cetl jsem vyrocni zpravu o antisemitismu v Cechach, ve ktere se mimo jine tvrdilo, ze dva hrajici si zidovsti chlapci byly napadeni skipinou skinheadu. Nadavat nema smysl, je treba ucinit konkretni pravni kroky. Otazka je zda my Cesi jsme schopni neco podobneho udelat.

151291

10.1.2008 7:15

Víc

www.stormmaster.tk 85.?.?.?

takových článků. Aby lidé kupříkladu věděli, kdo chce radar.

150986

10.1.2008 10:35

RE: Víc

ico 85.?.?.?

Reakce na 150986

Škoda, že autor článku nespomenul zakladateľku tejto organizácie Věru Tydlitátovú. Rád by som sa o nej dozvedel niečo viac, pretože som mal možnosť s ňou diskutovať na fóre slovenských židovských novín Delet. Desivá osôbka, je to doslova zosobnenie sionizmu.
Zistil som o nej len toľko, že bola chartistka (ako ináč) a vtedy sa volala Veronika a bola výtvarníčka. Dnes sa volá Věra a je vedúcou katedry hebraistiky (alebo ako sa to volá) na plzeňskej Západočeskej univerzite. Čiže štátom platený parazit, pretože si neviem dosť dobre predstaviť, aké uplatnenie nájdu v českej spoločnosti absolventi tejto katedry.
Ale aby vám bratia Česi nebolo ľúto, aj my máme na Univerzite Komenského v Bratislave katedru judaistiky...
Zaujímavé bolo, že keď sa pani Věra dostala v diskusii do úzkych, okamžite sa vynorili diskutujúci s menami ako Jan Koubek, Jiří Asher, František Kostlán a galantne "přispěchali" pani Věre na pomoc. Všetko sú to signatari Ligy proti antisemitismu.
Aj František Kostlán je zaujímavá postavička. Dovolím si citovať z príspevkov v tej diskusii:

"Pán František Kostlán je člen občianskeho združenia Tolerance a občanská společnost. Každému sa asi hneď v mysli vynorí predstava láskavého humanistu, ktorý by neublížil ani muche. Opak je však pravdou. Pán František Kostlán na 1. mája odhodil všetky svoje zábrany a zjavil sa v tričku s nápisom: "Zabi komunistu, posilníš mier!" Aj keď komunistov zrovna nemusím, toto je pre mňa dosť silná káva. Vyzývať k zabíjaniu ľudí s opačným názorom a zároveň sa maskovať občianskym združením Tolerancia nie je nič iné, ako obyčajné pokrytectvo.
Pán Kostlán si o sebe zrejme myslí, že je slušný človek. Ja si to o ňom nemyslím, podľa mňa človek, ktorý verejne vyzýva k zabíjaniu iných ľudí je jedno tupé, primitívne a nenávistné hovädo. Týmto činom sa pán Kostlán zaradil medzi neonacistickú spodinu, ktoru tak demonštratívne opovrhuje. Aj keď pochybujem o tom, že by si niekedy nejaký neonacista na sviatok Jom Kippur obliekol tričko s nápisom "Zabi žida, posilníš mier!"
Teraz budem citovať pána Kostlána: "Ten, kdo chce zjevně omezovat svobodu druhých, neměl by mít automatické právo na svobodu pro sebe." Máte úplnú pravdu, pán Kostlán, mali by vás zavrieť."

"Pán Kostlán je navyše aj rasista. Pretože iba primitívny rasista može napísať, že "jeden cikánský kriminálník má tisíckrát větší cenu než tisíc takových českých bílých nácků či fašounů". Slušný človek predsa nemôže hodnotiť cenu žiadneho človeka. Bez ohľadu na to, kto stojí na jednej či druhej strane tohto hodnotenia. Toto skrátka slušní ľudia nerobia.
Ak by nejaký nacionalistický bloger napísal, že jeden český nácek má vyššiu cenu ako tisíc cigánskych kriminálnikov, pán Kostlán by prvý kričal, že je to rasizmus.
Pán Kostlán je teda rasista a navyše pokrytec. O jeho pokrytectve by mohol n...Automaticky kráceno

150995

10.1.2008 21:46

RE: Víc

herbage herbage (zavináč) seznam (tečka) cz 82.?.?.?

Reakce na 150995

Pan Kostlán, pan Mejstřík a podobní komunistobijci v akci [smích]

151051

10.1.2008 9:56

RE: Víc

blok 85.?.?.?

Reakce na 150986

Historie radaru v česku - zatím nedokončený příběh lží, zamlčování a manipulací

http://video.google.com/videoplay?docid=8988743492...

150996

10.1.2008 9:21

Keby sme aj my boli taký

albert.pavel 194.?.?.?

ako židia. Myslím v tom zmysle, že keď sa niečo (čokoľvek) deje okamžite zdvihnúť hlas a upozorniť na to. V takom prípade by sa nikdy nemohli prijať také zákony ako je zákon o popieraní holokaustu či niečo podobné. To je to isté ako keď v stredoveku vydali nariadenie o tom, že zem je stredom vesmíru a nesmelo sa o tom pochybovať. Koľký z nás ešte musia byť "upálený" aby sa aj o tomto normálne a bez emócií diskutovalo a na základe FAKTOV prijímali závery, ale nie naveky nemenné, ale také, ktoré po objavení sa nových FAKTOV budú zmenené v prospech PRAVDY.

150991

10.1.2008 9:45

Otázka

Spytihněv hanywwway (zavináč) volny (tečka) cz 83.?.?.?

Jestliže je něco jako "antisemitismus", pak logicky vyplývá, že jeho objetí by tedy měli být Semité.
Kdo to je ten Semita?
Semité jsou potomci afroasijských národů, jejichž společným znakem je semitský jazyk (třeba hebrejština).

Jak je možné, že potomek mnoha desítek generací žijíc v českém prostředí, hovoříc česky, žijíc vlastně stejně jako jeho ostatní sousedé, se považuje za Semitu? A proč to dělá?

(A to přesto, že jeho předci nebyli nikdy Semité) [zmaten]

150993

10.1.2008 18:21

Su 4 semitske jazyky:

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 195.?.?.?

Reakce na 150993

aramejstina, arabstina, tygristina a hebrejcina.

dokonca i maltezstina je urcitym sposobom semtisky jazyk, 67% slovnej zasoby maltestiny ma semitske zaklady, zbytok je z talianstiny, francuzstiny, spanielciny a anglictiny.

zdroj wikipedia.

151038

10.1.2008 21:45

RE: Su 4 semitske jazyky:

Spytihněv hanywwway (zavináč) volny (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 151038

Děkuji za doplnění, ale to nevysvětluje, kde se berou tito „Semité“ ve středoevropském prostoru! Navíc se cítí tak ohroženi, že je musí výslovně chránit (privilegovat) zákon! (Vy snad znáte nějakou komunitu, která se dorozumívá ve vašem sousedství těmito jazyky?)
Jak, prosím, tedy tito „Semité“ zde vznikají?

Normálně bych se neptal, ale je celkem možné, že když někoho v afektu nazvu volem, může se stát, že se převtělí v „Semitu“ a to pak je problém, neboť mohu být označen za „antisemitu“! [mrknutí jedním okem]

151050

11.1.2008 2:11

RE: Su 4 semitske jazyky:

Latinec 148.?.?.?

Reakce na 151050

>Děkuji za doplnění, ale to nevysvětluje, kde se berou tito
>„Semité“ ve středoevropském prostoru! Navíc se cítí tak
>ohroženi, že je musí výslovně chránit (privilegovat)
>zákon! (Vy snad znáte nějakou komunitu, která se dorozumívá
>ve vašem sousedství těmito jazyky?)

>Jak, prosím, tedy tito „Semité“ zde vznikají?

Na to se muzete zeptat napr. pana Benjamina Kurase, ktery se narodil v Olomouci jako Miloslav Kuras, ale na zacatku 70.let "se podrobil bolestive obrizce" (tak to az do urcite doby bylo receno na Internetu, ale kdyz na tuto zalezitost byla navedena rec, tak tato reference z Internetu najednou zahadne zmizela ..) nechal obrezat na "semitu", a dnes vesele coby "Cech" representuje ty sve prave "semiticke sourasovce" ve stourani a kritizovani Cechu coby naroda, zatimco mnozstvi ceskych gojimu ho obdivuji jako inteligentniho ceskeho emigranta "ktery neco dokazal".
Jeden se muze zeptat, proc mezi Cechy je tolik zidu s ceskymi jmeny kteri vypadaji celkem "cesky"?
Nekde jsem cetl, ze po porazce na Bile Hore v r. 1620 rada porazenych nez aby se stali katoliky, tak predesli osudu pane Kurase a nechali se obrezat na zidy. Tim padem nejenom ze takovi se nemuseli stat katoliky, ba vice: prestali podlehat vrchnosti a cirkvi, neplatili dane. Ceska prijmeni zustala, penize se hromadily, rabini si mnuli ruce nad $prinosy$ pro synagogu, ktere takovym zpusobem vyfoukli cirkvi a panstvu. A ceskych "semitu" pribyvalo, mnozili se, a nadale se ve sve vlastni "semiticke rase" rozmnozovali se souverci Chazary kteri z nejruznejsich duvodu (tam kde Chazari zili sami mezi sebou v tezkych koncentracich jeden Chazar z druheho nezbohatnul, ci utikali pred pogromami, tzv. prosekuci hostitelske populace, a pod.) migrovali z vychodu na zapad.
Na Internetu je k nalezeni clanek "Přednáška Dr. Josefa Beneše O židovských příjmeních u nás" se seznamem ceskych prijmeni zidu v Cechach: zazracna zmena rasy vypocitavcu po porazce na Bile Hore na "semity" prinesla Velke synagoze ovoce: nejenom zisky, ale tez funkcnost Talmudu mezi opovrhovanymi gojimy, tj. "zviraty v lidske podobe".
Tak az zase potkate nejakeho Jelinka, Novaka, Veseleho, Marecka, Moravcika, Ptacka, Cervenku, Hajka, Holuba, Noska, a pod., kteri tvrdi ze jsou zidy, tak abyste vedel odkud zrejme fouka vitr ..

151075

11.1.2008 10:12

Odpověď

Spytihněv hanywwway (zavináč) volny (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 151075

Moc děkuji za vaší reakci.
Já se přiznám, že jsem to tušil, ale zavedl jsem řeč na toto téma v kontextu článku. Ono říci naplno „Semita v českém prostředí bude z pravděpodobností 90-100% vyčuránek převlečený za Semitu“ se setká asi s velkým nepochopením. Proto příspěvky vedoucí k objasňování problému „antisemitismu“ mají svůj velký význam.

Takže z výše uvedených skutečností by mohlo vyplynout, že český „Semita“ je člověk neznámého původu, který se z prospěchářských pohnutek sebeprohlašuje za „Semitu“, aby takto ochráněn (a navíc ideologicky podpořen) parazitoval na svých sousedech.

To by objasňovalo i to, proč se zde líhne tolik „Semitů“. Zde se pak jeví i skutečný anti„semitismus“ jako celkem přirozená reakce ne„semitské“ části populace. Navíc skuteční Semité se pak stávají jakousi vedlejší obětí celé téhle maškarády.

151101

11.1.2008 16:08

RE: Odpověď

Latinec 148.?.?.?

Reakce na 151101

>Moc děkuji za vaší reakci.

>Takže z výše uvedených skutečností by mohlo vyplynout, že
>český „Semita“ je člověk neznámého původu, který se z
>prospěchářských pohnutek sebeprohlašuje za „Semitu“, aby
>takto ochráněn (a navíc ideologicky podpořen) parazitoval na
>svých sousedech.
>To by objasňovalo i to, proč se zde líhne tolik „Semitů“.
>Zde se pak jeví i skutečný anti„semitismus“ jako celkem
>přirozená reakce ne„semitské“ části populace.
Spytihneve, zcela presne jste uderil hrebik na hlavicku. Spravne jste tyto naroky na "semitismus" ci "antisemitismus" nazval tim pravym jmenem: Maskarada.
Aby jeden mohl tvrdit ze je Semita, na zaklade sveho DNA, rasy, etc., tak by musel dokazat ze pochazi ze Shema, jednoho ze 3 synu Noaha (Shem, Ham, Japhet), ktery mel podle Bible prezit Velkou Potopu. Nyni: ateiste se zadnou existenci Semitu ci anti-Semitu nemusi obtezovat, nebot neveri v Bibli, a tak s vykriky "antisemitismus!" by meli radeji nekam zalezt, ci zacit neco konstruktivniho tvorit. A krome Bible neexistuje zadny jiny zaznam ze by kdy nejaky Shem vubec zil ..
Za druhe pro verici v Bibli, v Boha: Jak jeden dnes muze dokazat bez jakykoliv pochybnosti, ze pochazi ze Shema, ktery podle Bible zil nekdy pred vice jak 4000 lety? Pouze existuji 2 POSLEDNI dokumentovani Semite, o nichz pisemny zaznam (Bible v niz ateiste neveri) svedci ze posli z prime linie Shema: Jezis Kristus (Evang. Matyase a Luka) Saul-Paul. A svete div se, prave tito 2 jsou na spici of "hate list" modernich zidu. Jsou tedy moderni zide skutecnymi Antisemity ???
Muze dnes jeden, jen jeden jediny z Cechu, dokazat ze ma primy puvod z mystickeho Praotce Cecha ??
Judaismus neni nic jineho nez skupinova strategie. Internacionalni skupinova strategie tech, kteri se ji kdysi rozhodli nasledovat z vypocitavosti, ci k ni byli donuceni nasilim. At tak ci onak, judaismus (i.e., Talmudismus) dodnes zustal skupinovou strategii, nestestim pro ty kteri ji nenasleduji a jsou jejimi obetnimi beranky, skupinovou ("elitni"[mrknutí jedním okem] strategii jak oblbovat, vyuzivat a nicit tradicni majoritni spolecnosti k vlastnimu prospechu. A tato strategie, neni divu, mezi mnozstvim vychcanych Cechacku, at jiz pred stoletimi, ci az dodnes, nasla mnozstvi stoupencu. Za komunistu nosili v kapsach rude ci alespon SSM knizky, po Velke Sametove kdyz zlaty beranek Holohoaxu se zacal otrasat najednou zjistili (kdyz z toho neco muze kapnout), ze kdysi nejaky pradedecek chodil do synagogy, tak financne nevyhodnych stranickych knizek se v rychlosti zbavili, a nahradili je orizkou v kalhotach, jarmulkami a zapisem do zidovskych obci ...
Podivejte se napr. na http://vzdelavaci-institut.com/_files/
at vite jake maji pozadi ti, co nejvice "bojuji" za cesky narod ..
Adios. Pura vida.

151140

14.1.2008 2:05

RE: Odpověď

vodnik007 71.?.?.?

Reakce na 151140

"Aby jeden mohl tvrdit ze je Semita, na zaklade sveho DNA, rasy, etc., tak by musel dokazat ze pochazi ze Shema, jednoho ze 3 synu Noaha (Shem, Ham, Japhet), ktery mel podle Bible prezit Velkou Potopu. Nyni: ateiste se zadnou existenci Semitu ci anti-Semitu nemusi obtezovat, nebot neveri v Bibli, a tak s vykriky "antisemitismus!" by meli radeji nekam zalezt, ci zacit neco konstruktivniho tvorit. A krome Bible neexistuje zadny jiny zaznam ze by kdy nejaky Shem vubec zil .."

Takze v Boha neverici zid vlastne neni zid? Na co potom potrebuji Israel? [naštvaný]

151348

10.1.2008 23:15

RE: Otázka

tydlidum 99.?.?.?

Reakce na 150993

Mozna by ses mel ptat barevne minority. Mozna ze stejneho duvodu, jako se cerni v Americe nazyvaji "cerni" prestoze jsou nekteri bili jako vapno. Je na nich videt, ze jsou cerni tak z jedne setiny. A jak jsou na to hrdi! Cteji se nazyvat "Africti Americani".

151058

10.1.2008 10:06

to je sila

peter85 85.?.?.?

to snat ani nieje pravda co su to za svine

150994

10.1.2008 10:48

Ad ICEJ a Mojmír Kallus

Jan Potměšil 62.?.?.?

Měl bych poznámku k ICEJ a k osobě p. Kalluse - jde převážně o "evangelikální" křesťany, tzn. radikály a fundamentalisty, kteří mají velmi blízko k neoconům a k Izraeli. Vznik Izraele považují za naplňování Božího proroctví a některé vybrané útržky z Bible svérázně vykládají tak, aby podpořily jejich zájem na maximální podpoře židovského státu a potírání arabského obyvatelstva. Většinou jsou tito představitelé ICEJ aktivní i na různých fórech propagujících nenávist k Arabům a k islámu (kdyby v Palestině žili hinduisté, asi by potírali hinduisty..). Podnětnými zdroji informací jsou knihy G.Kepela Boží pomsta, křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět nebo kniha M.Mendela Náboženství v boji o Palestinu. Ve vztahu k Izraeli ICEJ funguje v podstatě jako "užitečný blb" a i když to asi myslí dobře, de facto podporuje segregaci arabského obyvatelstva a apartheid a státní teror, páchaný na původním obyvatelstvu. Od kamarádů/ek z hebraistiky zároveň vím, že Židé se na tyto nadšence dívají s pobaveným despektem, oficiálně jsou však zdvořilí a vstřícní, neboť sionističtí křesťané jsou - jak už bylo řečeno - "užiteční".

150998

10.1.2008 15:34

RE: Ad ICEJ a Mojmír Kallus

Robocrep 62.?.?.?

Reakce na 150998

ICEJ představuje přesně to, vůči čemu v poslední době nejvíc získávám nenávist. Tyhle snahy více či méně sjednotit hlavní světová náboženství jsou jako noční můra. Málokdo si uvědomuje, že to co je spojuje ze všeho nejvíc je pocit nadřazenosti a monoteismu jako jediného správného. Můžeme se totiž dočkat toho, že za cenu usmířeného Jeruzaléma budou pronásledováni všichni kdo vyznávají Bohů kromě Boha. [naštvaný] [bliji]

151022

10.1.2008 16:41

RE: Ad ICEJ a Mojmír Kallus

Latinec 148.?.?.?

Reakce na 150998

>Měl bych poznámku k ICEJ a k osobě p. Kalluse - jde
>převážně o "evangelikální" křesťany, tzn. radikály a
>fundamentalisty, kteří mají velmi blízko k neoconům a k
>Izraeli. Vznik Izraele považují za naplňování Božího
>proroctví a některé vybrané útržky z Bible svérázně
>vykládají tak, aby podpořily jejich zájem na maximální
>podpoře židovského státu a potírání arabského
>obyvatelstva.
Pan Kallus je asi takovym krestanem, jako Pan Jezis Kristus byl zidem.
Pan Kallus (pokud sam v sobe nema nejake ty specialni zidovske "geny"[mrknutí jedním okem] kopiruje patolizalectvi americkych, predevsim jizanskych $kazatelu$, kteri si z teto sluzby internacionalnimu zidstvu a teroristicke entite zname coby Izrael (diky tomu ze zide dnes prakticky 100% vlastni USA) udelali pro sebe, a pro sve rodiny, multimilionove byznysy: vlastni TV stanice, university, investice, jsou podnikateli, etc.. Vse nezdanitelne. Nemaji zadny styd svym "oveckam" lhat, oblbovat je, tvrdit jim neco co neni v Bibli, etc. Pred casem mi jedna znama rekla, ze jeden takovy povedeny zionisticky kazatel nabadal sve "ovecky" (nez na ty lzi prisla, tak tento "kostel" navstevovala) k vyssim prispevkum, nebot pry Pan B-h se mu zjevil, a naridil ze si musi koupit nove letadlo .. Jen tak dal, p. Kallousi, v nadchazajicim globalnim NWO moznosti pro ty "obetave" jsou neomezene!! [smích]

151026

10.1.2008 11:05

informace o signatářích Ligy

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 80.?.?.?

Seznam signatářů Ligy proti antisemitismu je možno si přečíst na adrese eretz.cz!

150999

10.1.2008 12:28

To je výstižné

xxxJirka 88.?.?.?

"Raději se budu mýlit s Bushem, než mít pravdu s Putinem."
Tak to je trefa do černého. Tohle heslo vystihuje myšlení některých lidí. Ono jim vůbec nejde o PRAVDU - ta jim pouze překáží.

Pro slušného člověka je pravda ta nejvyšší hodnota. Pro pravdu mnozí položili svůj život, vzdali se kariéry, pohodlí...
A jiní? Ti za pravdu vymění cokoliv - třeba bohatství.
Jaký je asi žebříček hodnot takového člověka?
1. dům
2. auto
3. vysoké postavení ve společnosti
4. mnoho známostí (ale žádný skutečný přítel)
5. dobře si zašukat
.
.
.
666. pravda
667. láska

151002

10.1.2008 18:06

RE: To je výstižné

jansmith1984 85.?.?.?

Reakce na 151002

To: xxxJirka.

Tak to je přesné. Je to drsně a s nadsázkou napsané, ale vykresluje to dost přesně realitu světa, ve kterém žijeme. To, že se náš Svět už po tisíciletí potýká stále se stejnými problémy (jen technologie a přístupy manipulátorů se zdokonalují) dokazuje, že průměrný nevědomý člověk, kterých je stále většina uvažuje přesně podle popsaného vzorce.

Je jedno, jestli se jedná o člověka chudého, bohatého, inteligentního, IQ tykve[smích], dělníka nebo politika či podnikatele.

Jediná cesta jak změnit takové egoistické, sobecké a krátkozraké myšlení je odpovídající výchova od útlého věku, osvěta a přístup k nezmanipulovaným mainstreemovým informacím, to jest přesně to, co náš systém ať záměrné či nevědomě nepodporuje.

Qui bono?

Nejúctivanějším bohům západní civilizace: Bohu peněz, Bohu moci, Bohu sexu atd., vše za pokryteckého hlásání pravdy, lásky a demokracie.[smích][smích][smích]

Pojmy navíc začínají měnit svůj význam a lokajové mocných politici (většina z nich) přesvědčují ze zištných důvodů potenciální voliče, že bílá je černá a naopak nebo v rámci vývoje svého přístupu zvláště v poslední době na námitky se špatně potlačovaným úsměvem již neodpovídají vůbec a počkají až bouře utichne a voliči jako obvykle, na to která barva vlastně platí, zapomenou.

Naštěstí ne všichni mají krátkou paměť a počet těch, kteří odmítají být ovcemi v plánech manipulátorů i díky internetu narůstá.

Pamatujete NINETEEN EIGHTY-FOUR?

WAR IS PEACE
FREEDOM IS SLAVERY
IGNORANCE IS STRENGTH
[smích]

151037

11.1.2008 9:57

Nejen že to je výstižné, to je podstata věci!

pje 194.?.?.?

Reakce na 151002

Nejsem expert na židovství jakéhokoli druhu, ale jeho náboženský rozměr bych a-priori nechal tam, kde je, většina věřících (nejen Tóry) jsou nemilitantní ovce s humanitními sklony spíš než militantní agresoři (dokud ty hloupé někdo do této militantní role neuvede). Ani Šoa není nic, co by vedlo k militantním postojům - považovat se za vyvolený národ a spojovat s tím utrpení jako atribut vyvolenosti není také nic, co by stálo za řeč. Problém je vždy a všude pouze tam, kde je náboženství, ideologie či jakákoli jiná forma myšlenkové unifikace součástí plánu, cílem mocenského úsilí. Pokud je žebříček hodnot jednotlivce i komunity postaven tak, jak je uvedeno výše, je to důkazem pokrytectví, bigotnosti a lidské degradace takové osoby. Štětinu jsem doposud hájil, málo z nás má jeho autentické zážitky z míst konfliktů. Ani jeho volba pro radar neříká ještě vše. Podstatné je, zda je přístupný věcné argumentaci nebo zda je zideologizovaná ovce či cíleně ideologizující pastýř. Vnucovat zmar jiným výměnou za utrpení svých je méně humánní než krutá vendetta...

151096

10.1.2008 18:23

Kdyz se mrknete

Kadence crazy 66.?.?.?

cas od casu na www.halturnershow.com/ tak pochopite proc sionisti nemaji zajem aby ""gojimove"" znali pravdu o zidech ! By the way , Zvedavec give you true information also !

151036

11.1.2008 10:43

RE: Kdyz se mrknete

pje 194.?.?.?

Reakce na 151036

Updated 10 January 2008 at 1645 HRS EST
The Hal Turner Show has ended.

151109

10.1.2008 19:45

zavrete tuto diletantskou stranku

vaclaus 84.?.?.?

Vyzyvam pana Stworu, zavrete tento web. Diletantska diskuse, ktera se na nem vede presne slouzi cilum filosemitu - ozivovat "antisemitismus", delat tento tomuto u nas prakticky nikdy neexistujici jev "dulezitym" a "nebezpecnym". Publicita je to o co jim jde. Aby dostavali penize na sledovani "pochybenych" webu, "pochybenych" individui atd. Aby mohli zavadet techniku, kterou nas budou sledovat. Internet je technika dvousecna. Spojeje sice lidi ale soucasne je sleduje. Bez registrace uzivatelu by ani nemohla existovat. Uz jsou banky dat, kde jsme zaznamenani. Oni mohou uz ted zasahnout kdekoliv, proti kazdemu za cokoliv. Mimochodem, zrejme byla zablokovana stranka Izreala Shamira.

151042

10.1.2008 21:06

RE: zavrete tuto diletantskou stranku

mark 88.?.?.?

Reakce na 151042

[smích] pokud se zavře tento veb,tak to nic neřeší,protože antisemitismus se bude vyrábět dál,ADL to má v popisu práce,průšvih by bylo,kdyby se přestal vyrábět,kdyby se začalo diskutovat v médiich o holokaustu,pak by nějaký chytrák začal o něm pochybovat,třeba veřejně,takové diskuse jsou nebezpečné,pak se lidi můžou začít ptát,zaco,že jim ty němci ty miliardy eur vlastně platí?
Tato diskuse právě patří na viditelnější veby(centrum,atlas Idnes...),bohužel,tak daleko se to nikdy nedostane,je jasné kdo řídí tyto veby,no pověstný had se již kolem evropy omotává [zmaten]

151046

11.1.2008 0:55

RE: zavrete tuto diletantskou stranku

Rene Bartosek 76.?.?.?

Reakce na 151042

Zkuste premyslet. Jestli pozavirate stranky, media, lidi co svobodne mysli, o cemkoliv, at uz to nekdo udelaji "doprovolne nedobrovolne", nebo nejaka mocenska skupina to zaridi. Pro koho to bude vitezstvi?!!

151067

11.1.2008 14:14

RE: zavrete tuto diletantskou stranku

Spytiněv hanywwway (zavináč) volny (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 151042

Nechtěl jsem, ale musím!
To co jste nazval „diletantskou diskuzí“ je alfa omegou lidského soužití. Pokud se budou lidé snažit nazývat věci pravými jmény, mají šanci. Vypadá to sice diletantsky, ale věcně je to cennější, než odborně se tvářící blábol, či vědecky zabalená lež.

Navíc se pletete, pokud tvrdíte, že tohoto džina z láhve vypouští diskutující na Zvědavci, či Zvědavec.

Jednou jsem v srdečné a ovíněné diskuzi na jedné sešlosti použil několikrát slovo „žid“. Byl jsem pak opakovaně (a bezelstně) obviňován jednotlivými diskutéry s antisemitismu, nacismu, fašismu atd. A proč? Prostě jsem někomu „nadával do židů“. Už chápete?
A silně pochybuji, že Vám v tom „odborná pojednání“ udělají jasno! Jasno si musíte udělat sám, a to právě tím, že o věcech budete diskutovat a přemýšlet.

151126

11.1.2008 17:10

RE: zavrete tuto diletantskou stranku

Jacek 89.?.?.?

Reakce na 151042

>Mimochodem, zrejme byla zablokovana stranka Izreala Shamira.

Vzkaz od Israela Shamira jak se objevil na Prefer Statement:
Drazí přátele,
Bohužel naše stránka www.israelshamir.net je nefunkční a offline. Poskytovatel to vysvětluje vysokou frekvenci přenosu, což způsobilo, že stránka je offline. Zřejmě útok nepřátel. Doufám, že to bude brzo vyřešené. Děkuji Vám za Vaši podporu!
Israel Shamir

[pláč]

151144

10.1.2008 23:09

uznání od protivníka

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 63.?.?.?

Co může být větším uznáním Vaší práce pane Stwora, než tato žaloba. Teprve až když se Zlo ozve a začne dělat nepříjemnosti, si člověk může být jistý, že proti němu bojuje účinně.

Je mi jasné, že Vám to zkazilo náladu, ale s tím právě Zlo počítá. Podáváním žalob, které nemají šanci na úspěch, ale dotyčného psychicky zdeptají. Proto se prosím nedejte zdeptat, protože většina čtenářů stojí za Vámi a ráda vás podpoří, i finančně, včetně mě.

Váš oddaný čtenář

151060

11.1.2008 0:18

RE: uznání od protivníka

vaclaus 84.?.?.?

Reakce na 151060

Zrovna tak by jste p. Stworovi mohl radit, aby nastoupil do ringu proti mistru sveta v boxu. To je tak pomer Stwora - ADL. Ta zaloba neni zadne uznani, ale varovani. Bud toho nechas, nebo s tebou zatocime. Doporucuji samostudium na www.adl.org.

151064

11.1.2008 19:34

RE: uznání od protivníka

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 66.?.?.?

Reakce na 151064

NEBOJ SE PRAVDY, POKUD NECHCEŠ ZŮSTAT OTROKEM
nevím kdo to řekl, ale naprosto s tímto výrokem souhlasím.
Kdybyste četl více židovskou literaturu (starý zákon), tak byste věděl, že i malý David může zvítězit nad Goliášem, pokud to vůbec je Goliáš (zločinecké organizace typu ADL fungují na principu strachu, proto mají moc jen takovou, jakou my jim ve své připosranosti přiznáme)

151158

11.1.2008 21:15

RE: uznání od protivníka

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 206.?.?.?

Reakce na 151158

>zločinecké organizace
>typu ADL fungují na principu strachu, proto mají moc jen
>takovou, jakou my jim ve své připosranosti přiznáme

Trošičku bych si dovolil oponovat. Oni fungují v první řadě na principu peněz. Protože vlastní v podstatě neomezené prostředky, mohou si koupit politiky a legislativu kterékoliv země světa. Což také činí. Ten strach je až druhotný.

151163

12.1.2008 21:40

RE: uznání od protivníka

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 91.?.?.?

Reakce na 151163

Kdyby lidé přišli na to, že se pro 95% z nich už chystá "oprátka", tak by jim nepomohly všechny peníze světa před bouří, která by se strhla. Doposud poslušní občané by je vynesli v zubech. ONI se bojí pravdy, protože tuší, by je mohla pohřbít. Proto ty kampaně proti Irwingovi a Zundelovi. Ale paradoxně díky těmto kampaním se zvětšuje počet lidí zajímajících se o kontroverzní témata. Soudruhům z NWO začíná téct do bot: Rusko jde nahoru, Čína se probouzí, Indie se už taky začíná protahovat. Zlo bude smeteno z povrchu zemského. Je jen v našich rukou, jak dlouho to bude trvat. Když příjde každý se svou troškou do mlýna...[smích]

151244

11.1.2008 23:47

RE: uznání od protivníka

Latinec 148.?.?.?

Reakce na 151158

>NEBOJ SE PRAVDY, POKUD NECHCEŠ ZŮSTAT OTROKEM
>nevím kdo to řekl, ale naprosto s tímto výrokem souhlasím.
>Kdybyste četl více židovskou literaturu (starý zákon),

Stary Zakon NENI a nikdy nebyl zadnou "zidovskou literaturou". Stary Zakon, tedy prvnich 5 knih, byl zakonem pro Israelity, a jen jeden z 12 kmenu Israelitu byli Judahite (heb. Yhuwdiy), podle jednoho jedineho israelitickeho kmene kmene Judah; zbylych 11 israelitickych kmenu NIKDY zadnymi "Yhuwdiy" nebyli, natoz aby byli nejakymi pozdejsimi Judeanci (recky Ioudaios, podle uzemi Judea), ci Judaisty (drtiva vetsina dnesnich zidu): 11 kmenu, tj. velika vetsina Israelitu SZ se po r. 722 BC NIKDY na uzemi Palestiny z assyrskeho zajeti nevratilo, nikdy zadnymi, co je ke vsemu zmatku prelozeno universalne coby Zide/zide - nebyli a byt ani nemohli i kdyby chteli ...
Dokud jeden si bude plest pojem Zid/zid (at jiz Judahita, Judeanec, ci dnesni vladnouci Judaista ktery je vetsinou chazarskeho puvodu) a Israelita (ne Izraelec, i.e. prislusnik umele teroristicke entity Izrael), ze zacarovaneho kruhu zmatku nikdy nevyjde. A to hraje prave do not modernim zidum, judaistum kteri k Israeli SZ maji asi tak blizko jako ma (pouze) anglicky mluvici Afro-American zijici na uzemi USA po 20 generaci k puvodnim anglickym kolonialistum.
K porozumeni rozdilu mezi "Zidy" Stareho Zakona (pouze z kmene Judah), a "Zidy" Noveho Zakona (jiz v te dobe internacuionalni smes, pouze podle uzemi, a/ci nasledovani farizejske doktryny pozdeji zname coby Judaismus), pro jednoho schopnemu rozumet anglickeho textu:
http://www.eliyah.com/cgi-bin/strongs.cgi?file=hebrewlexicon&isindex=3064
http://www.eliyah.com/cgi-bin/strongs.cgi?file=greeklexicon&isindex=2453
Biblicti Israelite 12 kmenu meli Stary Zakon (ktery az do sveho vyhnani neustale porusovali), moderni zide (judaiste) pred druhymi aby to videli promenaduji na otevrenem prostranstvi se srolky SZ (Torah) na ramenou, ale za zavrenymi dvermi (to gojimi jiz videt nesmi) na stul tahaji ten svuj pravy "nabozensky" navod k zivotu: Talmud.
Pura vida.

151175

12.1.2008 22:31

RE: uznání od protivníka

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 69.?.?.?

Reakce na 151175

To ovšem nic nemění na skutečnosti, že David může zvítězit nad Goliášem [smích]

151248

11.1.2008 1:54

Onanisti

AAM 89.?.?.?

Vidím, že se tady dobře bavíte. Přeju vám, ať vás ti domnělí židé rozsekají na sračku, sežerou a vyserou, vy jedni samozvaní spasitelé světa. Kéž byste už jednou měli pravdu a židé by opravdu neusilovali o nic jiného než vás do jednoho vaporizovat, jaký by tady pak byl klid... Stinnou stránkou netu je existence Altermédií, Metapedie, Odpor.org, této stránky a dalších podobných žump. Ale tak už to chodí, když chce být člověk hodnej. Čiň sráčům dobře - hovnem vmeteným do xichtu se ti odmění. Však na to jednou všichni dojedete. Jednou ano. Jednou se ti židé, kterými budou najednou úplně všichni ve vašem okolí naserou a nezbyde z vás nic. A to už skutečně bude počátek nové éry. Jen tak dál. [bliji]

151074

11.1.2008 5:22

RE: Onanisti

Rene Bartosek 76.?.?.?

Reakce na 151074

To ani nahodou, at diky takovym jako eretz.cz, chapu co to znamena byt premierem Izraele a zkouset vyjednat skutecne mir. Rabbin je vice nez varovny priklad, pro kazdeho realneho vyjednavace miru ve funkci izraelskeho premiera. To po cem vy volate, by znamenalo konec. Lidi je 6 miliard, Zidu 15 milionu a sionistu mnohem min, vetsinou staci 20% radikalnich urvancu, coz sioniste bez debaty jsou.

A to si vlivni Zide zacinaji uvedomovat, jak se sionisticka politika stava cim dal vetsim nebezpecim pro jejich narod. Predevsim bych rekl Zide v USA, coz je pro jakykoliv pozitivni posun v cele situaci klicove.Takovy Leiberman by si podle retoriky dobre rozumel s Goebbelsem, a to je prosim clenem "demokraticke" vlady Izraele. Kde se na nej hrabe Slota, a to evropska levice vyloucila Smer-SD ze sveho stredu, protoze je v koalici. A s tema vyhruzkami bych se drzel hezky pri zemi, jsou lidi kteri dokazou srat vlastni hubou, jak jsem se mohl prave presvedcit.

151082

11.1.2008 9:44

RE: Onanisti

DavidZ zatrepalek (zavináč) ctechnet (tečka) cz 217.?.?.?

Reakce na 151074

Tady z někoho teče nenávist v celých kýblech. A copak, že nám to říká § 198a TZ?:

"(1) Kdo ... hlásá ... zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let."

To já jen abyste věděl, za kolik ten váš výrok máte.

151091

11.1.2008 10:01

RE: Onanisti

vaclaus 84.?.?.?

Reakce na 151091

Deky za uprimnost. Uz to tady sice bylo a komunisti na to pohoreli, problemy neresit, ale zakazovat. Snad alespon cast diskutujicich si uvedomi s kym mame tu cest. Ja osobne se disciplinovane vzdavam prava svobody slova.

151098

11.1.2008 10:39

RE: Onanisti

vaclaus 84.?.?.?

Reakce na 151091

Deky za uprimnost. Uz to tady sice bylo a komunisti na to pohoreli, problemy neresit, ale zakazovat. Snad alespon cast diskutujicich si uvedomi s kym mame tu cest. Ja osobne se disciplinovane vzdavam prava na svobodu slova.

151099

11.1.2008 12:25

RE: Onanisti

DavidZ zatrepalek (zavináč) ctechnet (tečka) cz 217.?.?.?

Reakce na 151099

Ono s tou svobodou slova je to stejné, jako s každou jinou svobodou. Končí tam, kde začíná svoboda jiného. Já mám právo svobodně kývat nohou ale musím toho nechat, pokud bych s ní někoho nakopával.

Pokud to aplikujem na svobodu slova, v kontextu právě probíhající debaty, dopadne to takhle. Mohu vykládat o jakékoli skupině lidí cokoli, pokud je neohrožuji. Pokud budu říkat, že jsou v průměru více blonďatí, modroocí, vysocí a méně inteligentní než skupina druhá, která je spíše černovlasá, šikmooká, menší a inteligentnější, je stále všechno v pořádku. I když to mnozí považují za rasismus. Nicméně statistika je statistika, navzdory řevu všech aktivistů.

Naproti tomu. Pokud si vyberu kterýkoli z těchto obecných znaků, nebo i nějaký jiný (třeba nesouhlas s politikou nějaké politické skupiny, vlády, náboženského sdružení) a začnu vykřikovat, že skupinu je nutno pozavírat, vyhladit, vystřílet, vaporizovat, JE to podněcování nenávisti ve smyslu § 198a TZ. A takový paragraf není špatný, protože chrání zmíněnou skupinu před okopáváním.

Jen nevím, proč tihle křiklouni nechápou, že chopí-li se moci konkurenční skupina, která zmíněná pravidla také nebude ctít, budou stříleni a vaporizováni oni. A vzhledem k tomu, že celá historie lidstva je o střídání, mají se myslím na co těšit. Prtože bych je rád informoval o jednom pravidle. KAŽDÉ společenské zřízení bylo svými mocnými presentováno jako jediné nejlepší a poslední v historii. A zatím KAŽDÉ bylo vystřídáno. A poKAŽDÉ násilím.

151117

11.1.2008 10:58

RE: Onanisti

pietroo 194.?.?.?

Reakce na 151074

Tak si vezmi nějakou Židovku a ona tě zasvětí. Ale pak bude pozdě číst Zvědavce. Budeš si tak moct opravdu jen on(...)t. O časté úplné frigiditě u těch žen toho moc nevíš co? Tak zkus přestat o...t a najdi se ženskou. [vyplazený jazyk]

151110

11.1.2008 22:59

RE: Onanisti

www.stormmaster.tk 85.?.?.?

Reakce na 151074

A pak ses probudil s rukou v nočníku [chechtot]

151174

11.1.2008 20:09

Rozmach $holohoaxniho$ prumyslu

Latinec 148.?.?.?

Soucasne zdroje nestaci, tak je prece nezbytne rozsirovat market. Predevcirem Nemecko, vcera Palestina, dnes Polsko, zitra cely svet! Uvidime kdy holohoax industry se zakoreni ve sve vysnene kolonii v srdci Evropy, v Ceske Republice. Media a Praha je jiz jejich.
Poláci vraždili po válce Židy,
tvrdí historik
Pzn.: O polskem zidu-chazaru Solomonu Morelovi, povalecnem masovem vrahovi zajatcu a civilistu, se ale mluvit nesmi, to by nebylo kosher. Proto byl Morel uklizen do Izraele, a prece po tolika letech lhuta k nejake prosekuci jiz davno vyprsela.
http://www.rense.com/general43/saccc.htm

151160

11.1.2008 20:47

Our purpose was to document the event.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

http://www.youtube.com/watch?v=X63CQ-dXkwU

Tito ludia ocividne robia i horsie veci; preco by nerobili "iba" male neprijemnosti panovi Stworovi?

151162

14.1.2008 14:27

My o vlku a Klein za humny :(

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Radši se o sionistech ani nezmiňujte. Protože oni nikdy nespí [pláč]

"Čemu se diví Vladimír Stwora?" http://eretz.cz/content/view/4623/208/

151389

Příspěvků: 114

10.01. 07:36 Mirda  A smrdí to pořádně...
10.01. 11:51 trodas  RE: A smrdí to pořádně...
10.01. 12:42 Martin Škapík  RE: A smrdí to pořádně...
11.01. 00:54 trodas  RE: A smrdí to pořádně...
11.01. 15:04 Zdenek S.  RE: A smrdí to pořádně...
10.01. 13:52 hestroy  RE: A smrdí to pořádně...
10.01. 14:41 Karel z Čech  RE: A smrdí to pořádně...
10.01. 17:50 pietroo  RE: A smrdí to pořádně...
11.01. 00:50 trodas  RE: A smrdí to pořádně...
11.01. 15:38 Karel z Čech  RE: A smrdí to pořádně...
12.01. 11:51 vaclaus  Stwora, vy jste bud provokater, nebo vul, nebo oboji.
12.01. 17:24 Rene Bartosek  RE: Stwora, vy jste bud provokater, nebo vul, nebo oboji.
11.01. 16:51 ctenar  RE: A smrdí to pořádně...
25.01. 08:02 Mirda  RE: A smrdí to pořádně...
11.01. 14:56 karel4u  RE: A smrdí to pořádně...
10.01. 15:37 Vojta49  RE: A smrdí to pořádně...dotaz
10.01. 15:35  dotaz
11.01. 00:32 Rene Bartosek  RE: dotaz
11.01. 09:58  RE: dotaz
12.01. 02:59 Rene Bartosek  RE: dotaz
12.01. 08:46  RE: dotaz
12.01. 16:42 Rene Bartosek  RE: dotaz
12.01. 18:12  RE: dotaz
12.01. 18:35 Rene Bartosek  RE: dotaz
12.01. 21:58 Novákneu  RE: dotaz
10.01. 16:29 Latinec  RE: A smrdí to pořádně...dotaz
10.01. 16:44 kare4u  RE: A smrdí to pořádně...dotaz
10.01. 22:34 Vojta49  RE: Díky pánům Latincovi a Kare4u
11.01. 02:13 karel4u  RE: Díky pánům Latincovi a Kare4u
11.01. 11:01  Nový zákon
11.01. 22:35 leo69  RE: Nový zákon
11.01. 01:47 trodas  RE: A smrdí to pořádně...dotaz
11.01. 12:32 pietroo  RE: A smrdí to pořádně...dotaz
11.01. 13:22 Vojta49  RE: A smrdí to pořádně...dotaz
11.01. 18:30 karel4u  RE: A smrdí to pořádně...dotaz
11.01. 21:39 Vojta49  RE: A smrdí to pořádně...dotaz
12.01. 00:46 karel4u  RE: A smrdí to pořádně...dotaz
11.01. 19:15 pietroo  RE: A smrdí to pořádně...dotaz
12.01. 00:09 Vojta49  RE: A smrdí to pořádně...dotaz
12.01. 03:24 karel4u  RE: A smrdí to pořádně...dotaz
12.01. 22:56 Vratislav  RE: A smrdí to pořádně...dotaz
13.01. 22:05 pietroo  RE: A smrdí to pořádně...dotaz
12.01. 02:54 Rene Bartosek  RE: A smrdí to pořádně...dotaz
12.01. 22:13 Novákneu  RE: A smrdí to pořádně...dotaz
13.01. 18:58 Vojta49  RE: A smrdí to pořádně...dotaz
13.01. 21:23 MedaBeda  RE: A smrdí to pořádně...dotaz
11.01. 01:36  RE: A smrdí to pořádně...
12.01. 21:18 trodas  RE: A smrdí to pořádně...
12.01. 20:46 Semerad  RE: A smrdí to pořádně...
12.01. 21:40 Pavel -Čert- Němec  RE: A smrdí to pořádně...
12.01. 22:59 Semerad  Hele vy vsevede!
13.01. 00:05 Pavel -Čert- Němec  RE: Hele vy vsevede!
13.01. 01:14 Semerad  RE: Hele vy vsevede!
13.01. 07:59 Novákneu  RE: Hele vy vsevede!
13.01. 13:43 Pavel -Čert- Němec  RE: Hele vy vsevede!
13.01. 19:32 Semerad  RE: Hele vy vsevede!
13.01. 20:29 Stan  RE: Hele vy vsevede!
14.01. 01:48 trodas  RE: Hele vy vsevede!
14.01. 03:13 Semerad  RE: Hele vy vsevede!
14.01. 12:46 coromoro  RE: Hele vy vsevede!
15.01. 03:39 Semerad  RE: Hele vy vsevede!
26.01. 22:29 Mirda  RE: Hele vy vsevede!
14.01. 01:55 trodas  RE: Hele vy vsevede!
14.01. 02:53 Semerad  RE: Hele vy vsevede!
14.01. 19:09 jansmith1984  RE: Hele vy vsevede!
29.04. 02:03 Ks  RE: A smrdí to pořádně...
29.04. 06:17 Mirda  RE: A smrdí to pořádně...
13.01. 15:43 marx  RE: A smrdí to pořádně...
10.01. 07:15 www.stormmaster.tk  Víc
10.01. 10:35 ico  RE: Víc
10.01. 21:46 herbage  RE: Víc
10.01. 09:56 blok  RE: Víc
10.01. 09:21 albert.pavel  Keby sme aj my boli taký
10.01. 09:45 Spytihněv  Otázka
10.01. 18:21  Su 4 semitske jazyky:
10.01. 21:45 Spytihněv  RE: Su 4 semitske jazyky:
11.01. 02:11 Latinec  RE: Su 4 semitske jazyky:
11.01. 10:12 Spytihněv  Odpověď
11.01. 16:08 Latinec  RE: Odpověď
14.01. 02:05 vodnik007  RE: Odpověď
10.01. 23:15 tydlidum  RE: Otázka
10.01. 10:06 peter85  to je sila
10.01. 10:48 Jan Potměšil  Ad ICEJ a Mojmír Kallus
10.01. 15:34 Robocrep  RE: Ad ICEJ a Mojmír Kallus
10.01. 16:41 Latinec  RE: Ad ICEJ a Mojmír Kallus
10.01. 11:05  informace o signatářích Ligy
10.01. 12:28 xxxJirka  To je výstižné
10.01. 18:06 jansmith1984  RE: To je výstižné
11.01. 09:57 pje  Nejen že to je výstižné, to je podstata věci!
10.01. 18:23 Kadence crazy  Kdyz se mrknete
11.01. 10:43 pje  RE: Kdyz se mrknete
10.01. 19:45 vaclaus  zavrete tuto diletantskou stranku
10.01. 21:06 mark  RE: zavrete tuto diletantskou stranku
11.01. 00:55 Rene Bartosek  RE: zavrete tuto diletantskou stranku
11.01. 14:14 Spytiněv  RE: zavrete tuto diletantskou stranku
11.01. 17:10 Jacek  RE: zavrete tuto diletantskou stranku
10.01. 23:09  uznání od protivníka
11.01. 00:18 vaclaus  RE: uznání od protivníka
11.01. 19:34  RE: uznání od protivníka
11.01. 21:15 Vladimír Stwora  RE: uznání od protivníka
12.01. 21:40  RE: uznání od protivníka
11.01. 23:47 Latinec  RE: uznání od protivníka
12.01. 22:31  RE: uznání od protivníka
11.01. 01:54 AAM  Onanisti
11.01. 05:22 Rene Bartosek  RE: Onanisti
11.01. 09:44 DavidZ  RE: Onanisti
11.01. 10:01 vaclaus  RE: Onanisti
11.01. 10:39 vaclaus  RE: Onanisti
11.01. 12:25 DavidZ  RE: Onanisti
11.01. 10:58 pietroo  RE: Onanisti
11.01. 22:59 www.stormmaster.tk  RE: Onanisti
11.01. 20:09 Latinec  Rozmach $holohoaxniho$ prumyslu
11.01. 20:47  Our purpose was to document the event.
14.01. 14:27  My o vlku a Klein za humny :(

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

54

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 89 čtenářů částkou 18 870 korun, což je 54 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Šéf německého námořnictva skončil. Kvůli výrokům o Putinovi a Krymu23.01.22 11:47 Německo 2

Do ostravských hutí vozí uhlí z Austrálie23.01.22 11:43 Česká republika 1

DLR pozoruje asi 120 tisíc ukrajinských vojáků u linie dotyku!23.01.22 08:18 Ukrajina 1

Petice za zrušení pandemického zákona22.01.22 23:28 Česká republika 0

EMA zjistila, že "posilující dávky" imunitu naopak snižují22.01.22 07:42 Evropská unie 3

Lukašenko vyzývá "mezinárodní podvodníky" k ukončení pandemie koronaviru21.01.22 19:35 Belorusko 4

Srbsko zrušilo Austrálii licenci na těžbu lithia21.01.22 17:24 Srbsko 1

Už se to láme. Britský časopis si stěžuje na cenzuru FB a Novinky.cz to uveřejnily21.01.22 11:22 Británie 0

Česko dodá Ukrajině dělostřeleckou munici, uvedlo Ministerstvo obrany ČR21.01.22 10:03 Česká republika 9

Rusko chce zakázat těžbu krypta a omezit transakce20.01.22 17:18 Rusko 7

Pfizer od roku 2020 vydělal "asi 36 miliard dolarů", potvrzuje generální ředitel Albert Bourla20.01.22 16:18 Neurčeno 0

Studená sprcha pro Ukrajinu: Podle Bidena je členství Kyjeva v NATO v brzké době nepravděpodobné20.01.22 15:22 USA 1

Údajný vynálezce mRNA vakcín Malone málem zemřel po vakcíně proti COVIDu19.01.22 22:39 USA 4

Čína - země, kde zítra znamená včera19.01.22 16:43 Čína 0

WHO hovorí, že neexistujú žiadne dôkazy pre podávanie posilňujúcich dávok „vakcín“ pre deti a mládež19.01.22 08:22 Neurčeno 0

Jan Kodeš k aféře Novak Djokovič19.01.22 08:08 Česká republika 5

O čem se mlčí - Jindřich Rajchl18.01.22 17:21 Česká republika 0

Majú rúška a respirátory v školách význam?18.01.22 09:37 Sierra Leone 0

Rusko stahuje své diplomaty a jejich rodiny z Ukrajiny18.01.22 07:03 Rusko 2

Soňa Peková: 15.1.2022 Lékařský dům17.01.22 22:01 Česká republika 6

Měnové kurzy

USD
21,53 Kč
Euro
24,39 Kč
Libra
29,18 Kč
Kanadský dolar
17,14 Kč
Australský dolar
15,45 Kč
Švýcarský frank
23,56 Kč
100 japonských jenů
18,90 Kč
Čínský juan
3,40 Kč
Polský zloty
5,39 Kč
100 maď. forintů
6,81 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
27,92 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 565,14 Kč
1 unce stříbra
520,85 Kč
Bitcoin
756 612,54 Kč

Poslední aktualizace: 24.1.2022 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 11 265