Diskuze k článku

Stát a svoboda

Příspěvků 66

30.3.2007 9:00

Cynik

Cynik 212.?.?.?

Keby drvivá väčšina regulácií nepochádzala z nadštátnej úrovne EÚ, teda z dielne direktívnej byrokracie Bruselu, tak by malo pojednanie autora viac-menej zmysel. Komunitný systém je vlastný mnohým živočíšnym druhom vrátane človeka, teda zánik komunitného systému znamená aj zánik jednotlivcov, teda indivíduí, to autor akosi neberie na zreteľ. Autorov vysnený svet slobody je obdobná fantasmagória ako komunizmus, len s tým rozdielom, že svet slobodných indivíduí nie je schopný ako organizmus, tada generačne prežiť. Stručne povedané, autor používa relatívne správnu muníciu, ale mieri na nesprávny cieľ.

131870

30.3.2007 9:52

RE: Cynik

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 131870

Já si naopak myslím, že pravým cílem evoluce je fungující organizmus složený ze svobodných individuí. Schopnost přežití takového organizmu ovšem závisí výlučně na kvalitě individuí, ze kterých by byl složen. Prostě jakmile každé jedno individuum svobodně a dobrovolně dospěje k tomu, že svoboda je poznaná nutnost (poznaný řád), v tu ránu to začne fungovat. Jde o to, že toto uvědomění se nerodí přes noc, nebo studiem toho, co o tom napsal někdo druhý, ale výlučně vlastními prožitky, dlouhodobou zkušeností "na vlastní kůži". A pro toto pochopení musíte nutně zaangažovat nejen mozek, ale i ono tlukoucí srdce [mrknutí jedním okem]

131873

30.3.2007 14:24

RE: Cynik

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 147.?.?.?

Reakce na 131873

>Já si naopak myslím, že pravým cílem evoluce je fungující
>organizmus složený ze svobodných individuí.
Já si to nemyslím. Evoluce směřuje k dokonalejším a dokonalejším organismům, nicméně v procesu evoluce se individualita a individualizace ztrácí a vzrůstá větší a větší závislost na celku Doklady pro to nalézáme jak v evoluci mitochondrií, tak v evoluci na buněčné úrovně a také v evoluci sociálních struktur v přírodě (včely, mravenci, termiti). Konec konců ani naše společnost se nevyvíjí jinak. Vítejte ve světě Borgů.

>Schopnost
>přežití takového organizmu ovšem závisí výlučně na
>kvalitě individuí, ze kterých by byl složen.
Toto také není pravda. Kvalita individua nemá s přežitím organismu - společnosti moc co dělat. Pro přežití organismu (společnosti) rozhodují především jeji uspořádání a vazby uvnitř a ven. Mnoho dokladů v historii. Pokud organismus nepřežije, pak to není proto že by "individua" byla nekvalitní nebo slabá, ale proto že se zhroutí vazby. Když zahyne zvíře, není to proto že má slabé buňky. Když odumře včelstvo nebo mraveniště, není to kvůli mravencům nebo včelám. Je to proto že celek nedokázal vzdorovat.

Mám pro vás špatnou zprávu. Na nás, jako na individuích, vůbec nezáleží. A bude záležet stále méně...

>Prostě jakmile
>každé jedno individuum svobodně a dobrovolně dospěje k tomu,
>že svoboda je poznaná nutnost (poznaný řád), v tu ránu to
>začne fungovat. Jde o to, že toto uvědomění se nerodí přes
>noc, nebo studiem toho, co o tom napsal někdo druhý, ale
>výlučně vlastními prožitky, dlouhodobou zkušeností "na
>vlastní kůži". A pro toto pochopení musíte nutně
>zaangažovat nejen mozek, ale i ono tlukoucí srdce [mrknutí jedním okem]
Konceptu svobody jako poznané nutnosti jsem nikdy příliš neporozuměl. Takže nevím... Co ovšem vím že cesta dopředu přes rozvoj individualismu nevede. Že se vám to nelíbí? Mně také ne...

131893

30.3.2007 14:59

RE: Cynik

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 131893

Dokud jsem byl cynickým materialistou, viděl jsem to stejně jako Vy. Teď jsem se trochu posunul, a vidím to zas jinak.
Skutečnost - tj. "všechno", je pro mne "jedna věc" - jedno vědomí, Jeden Bůh. Lépe řečeno všechno je jedno "nevědomí", které se nachází v procesu sebeuvědomování. Protože však v oblasti "všeho" neexistuje čas, je to nevědomí "ze svého pohledu" zároveň už vědomé. Člověk je prostředkem, nástrojem toho sebeuvědomování (tím myslím jak lidstvo jako celek, tak i jednotlivý člověk), a je tedy soupodstatnou podmnožinou té Podstaty, té Celé Množiny. Ve hmotě operující člověk se ale nachází v čase, a z jeho úhlu pohledu tedy existuje vývoj, změna, evoluce.
Vaše argumenty se dotýkají pouze jedné roviny bytí, pouze hmoty, a v ní mají svou omezenou platnost. Bytí ale má mnoho jiných rovin, a v nich platí trochu jiná pravidla. Zjednodušeně řečeno, v rovině hmoty získáváme (získává ono latentně vědomé nevědomí) určité zkušenosti a vlastnosti, které mu pomáhají uvědomit se. To se může dít jen ve vzájemné interakci jednotlivých sebeindividualizujících se - ovšem přesto zároveň nedílných - součástí Celku. Prostě a jednoduše "solve et coagula" - rozděl a spoj - je to oč tu podle (nejen) mě běží... čili (zdánlivě) rozděl na jednotlivé části, které se uvědomí (individualizují) a v rámci celého organismu zůstanou vědomé a přesto "jednolité", čímž se obnovuje, transformuje, kvalitativně mění povaha "celého organismu" - z olova se stává zlato...
Ale nechci Vás obracet na svou víru, já se k ní taky musel dopracovat sám, postupně a ztuha [smích]

131896

1.4.2007 11:59

RE: Cynik

frankee 82.?.?.?

Reakce na 131893

Napřed jsem chtěl reagovat,
ale pak jsem přečetl Váš příspěvek.
Vše co jsem chtěl říct je v něm.

Frankee

132020

30.3.2007 10:58

RE: Cynik

Radim radim (tečka) lhotak (zavináč) arsiqa (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 131870

Při pozorném čtení by mělo být zřejmé, že článek směřuje právě k potřebě nových společenství na komunitním principu a nezávislých na jakémkoliv státě. Navíc vinit EU ze současného stavu společnosti a civilizace vůbec je poněkud zaslepné. 200 let existence moderních států je otázka zcela jiná. Mám obavu, že Váš soud je ještě na mnohem nižším stupni porozumění, než cynismus.

131883

30.3.2007 13:27

RE: Cynik

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Reakce na 131870

ano, spolupráce komunit se dočkáme, až se rozpadne systém, založený na utajování informací. Ten nastolila církev a její majetek, nakradený "kacířům". Technologie zůstala(moc financí), jen se zjemnily nástroje. Místo fyzické likvidace stačí odpůrce zesměšnit, pracovní síla tak nepřijde nazmar.
Ale řízení společnosti už před časem převzala informační vrstva, kterou známe pod slovem podvědomí. Růst nálad proti stávající moci je produktem našich přání po klidné spolupráci. Je jen otázkou času, kdy mocným dojde, že jejich éra končí. Mají na to ještě cca 5 let. jsme jen několika informačními vrstvami v prostředí vesmíru, vliv našich myšlenek na okolí je sice vědou neměřitelný, ale je přístupný osobní zkušeností ve změněných stavech vědomí. Postupně se smazává předěl mezi blázny a genii, každý máme kousek z obojího, stačí některý rozvíjet.

131891

30.3.2007 9:00

Svoboda

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

"Říkám záměrně vůli k životu, ne vůli k moci, abych se vyhnul tradičnímu nepochopení Nietzscheovské kritiky morálky. Další už záleží jen na tom, jaká hodnotová a uvědomělá očekávání si pro svůj život vytýčíme. Morální stav duše ovšem nelze dost dobře myslet ve spojitosti se samotným jedincem. Jedinec nemá důvod k morálce, protože nemá důvod obětovat svůj egoismus ve prospěch nadřazeného celku lidských duší a jejich kultury, za který směňuje svoji hodnotu."

Když přihlédnu k Vašemu tvrzení, že tuto stať píše Vaše tlukoucí srdce, připadají mi tyto Vaše vývody přinejmenším podivné. Pro co nebo pro koho to Vaše srdce tluče, když jako jedinec nemáte důvod k morálce, protože nemáte důvod obětovat svůj egoismus ve prospěch nadřazeného celku ? [překvapení]
Problém Váš a Vám podobných typů spočívá v tom, že si neuvědomujete, že jste nedílnou, organicku součástí toho "Vám nadřazeného celku", a že nejen Vaše blaho, ale samotná Vaše existence je životně odvislá od blaha a existence toho celku. To je myslím dost dobrý důvod pro jedince, aby obětoval určitou část svého egoismu ve prospěch celku, asi tak, jako srdce neegoisticky tluče a pumpuje krev dnem i nocí nejen kvůli sobě, ale hlavně proto, aby žil a prospíval organismus, jehož je částí. A dalším důvodem "sebeobětování" - tj. obětování egoismu jednotlivce - kterému možná nebudete rozumět - je normální lidská láska. Divím se, že to jako otec od dětí nechápete, ale snad k tomu ještě dozrajete - měl byste si to nechat vysvětlit od nějaké normální matky. A přes pochopení a transformaci lásky k dětem, rodině či vlasti lze dospět i k aplikaci této nesobecké a obětavé lásky a soucitu k lidstvu a planetě vůbec.
Mimochodem, víte jak dopladl Nietzsche? Dostal ho nakonec jeho vlastní, tak dlouho vytěsňovaný a popíraný soucit.... [mrknutí jedním okem]

131871

30.3.2007 10:51

RE: Svoboda

Radim radim (tečka) lhotak (zavináč) arsiqa (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 131871

Proč s podobného textu vždy jasně poznám, že jej napsala žena? Proč mám v takovém případě vždy pocit, že nemá smysl pouštět se do polemiky? Tam kde rozum není nadřazen citům, ale pouze jim slouží, tam není prostor pro poznání. Empatie, soucit, podvědomí, intuice, to jsou atributy lidské osobnosti, které z ní dělají povolnou ovci zavlečenou do světa věcí a podmínek vnější moci. Člověk má vždy nejvíce soucitu sám k sobě, pokud se jím řídí, je předurčen ke službě "dobrotivým" pánům.

131882

30.3.2007 11:19

RE: Svoboda

micha michaVej (zavináč) seznam (tečka) cz 89.?.?.?

Reakce na 131882

Pokud .871 psala žena,tak velice rozumná [chechtot] .Vy jste superrozumbrada,kdyby jste tak už začal polemizovat se svou Animou(je tak empatická a soucitná,ale taky mrcha [velký smích] ),Vaše články by snad získaly na intuici a ztratily na délce [smích] . Zdavím

131884

30.3.2007 11:41

RE: Svoboda

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 131882

To je hezké, že máte také pocity. Teď ještě zapracovat na tom, aby byly kvalitní. Jen kvalitní pocity jsou zárukou kvalitního myšlení a činění.
A prosím, mluvte jen za sebe. Já nemám nejvíc soucitu sám k sobě, zažil jsem na vlastní kůži situace, kdy bych se ze soucitu k někomu raději obětoval - bylo pro mne těžší snášet "cizí" bolest než z ní plynoucí svou. I to je možné.

131886

1.4.2007 20:46

RE: Svoboda

Radim radim (tečka) lhotak (zavináč) arsiqa (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 131886

Soucit s druhými není sám o sobě nic zvlášť pozitivního, naopak necitlivost (neláska) sama k sobě je zničující. A k tomu obětování, můj článek je o tom, že ten celek, který by nám dával zakotvení, morálku a důvod k oběti neexistuje, že stát není takovým celkem ani náhodou, a že ten celek jako skutečné společenství, v němž srdce individuí tlukou souhlasně pro společnou věc, nám dnes bytostně chybí.

132046

2.4.2007 11:51

RE: Svoboda

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 132046

Zdá se, že neslyšíte, co říkám. Vše je JEDEN celek, tzn. všichni lidé jsou součásti jednoho organismu, vzájemně na sobě závislého. Takže prosím přestaňte proti sobě stavět lásku k sobě a lásku k druhým nebo k celku. Jakmile pochopím, že jsem na celku bytostně závislý, že ten celek je jen mé rozšířené já, ruší se hranice mezi sebeláskou a láskou k celku. Mozek nemůže mít rád sám sebe, a přitom nemít soucit s nohou, rukou, srdcem.. resp. může, ale zahubí tím sám sebe, chápete?

132078

2.4.2007 12:17

RE: Svoboda

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 132078

PS
Nechci Vás nutit, abyste tento názor či pohled na svět vzal za svůj. Jen chci vyjasnit, jak to vidím já, a že v mém pohledu není rozdíl mezi láskou k druhým a sebeláskou - oboje je jedno a to samé. Máme naprosto stejně důležitý důvod snažit se o prospěch sebe (mít rád sebe), jakož i celku, protože jedno bez druhého nemůže existovat.

132079

2.4.2007 15:17

RE: Svoboda

Radim radim (tečka) lhotak (zavináč) arsiqa (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 132079

Já bych nedával rovnítko mezi lásku a soucit, i když láska nějaké „soucítění“ v sobě obsahuje. Soucit jako altruismus, soucit se slabými, láska k bližnímu jako vítězství resentimentu nad ušlechtilostí a vydařeností, to je to, co vidím jako negativum křesťanské morálky. Je-li vše součástí jednoho celku, tak tím celkem musí být kosmos, svět v jeho totalitě, který nazýváte organismem. Jenomže já vnímám organismus jako organizaci spočetného a konečného množství prvků, přičemž počet těch prvků má jistou hranici, kde končí organizace a začíná převažovat chaos. Organismus jako řád, jako taxis, tedy protipól kosmu, nemá totalitní ekvivalent v mnohosti, mluvit proto o jednotě všech či veškerenstva je z říše zbožných přání, která nemá příliš společného s objektivní realitou. Nelze milovat všechny lidi, stejně jako nelze od všech lásku vyžadovat. Láska a pozitivní soulad (soucit ve smyslu vzájemnosti) mohou být spojující v omezeném počtu, ve společenství, které člověku dává možnost i důvod k souhlasu s ním, které člověka začleňuje v bezprostředním vztahu a společném cíli, jehož jádrem jsou potřeby existenční, konkrétní sociální vazby a vědomí konkrétního podílu na tom celku. Svět jako celek, včetně světa lidí, je kosmos a pouze idealismus může vidět v kosmu jednoho hybatele, Boha či vyšší řád. Pouze víra může být tím „přesvědčením“ o smysluplném běhu veškerenstva, nikoliv reálný pohled na objektivní realitu. Bohužel jsme postaveni před otázku, zda se dokážeme vyrovnat právě s tou objektivní realitou, a žádná víra nás nemůže spasit.

132086

2.4.2007 15:56

RE: Svoboda

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 132086

Máte jen velmi mlhavý pojem o tom, co to ve skutečnosti je "víra". Čeština je v tomto směru zavádějící, implikuje "slepou víru", víru bez důkazů. Tak tomu ale není, jen jsou ty důkazy trochu jiného řádu, než je měření a vážení. Měřit a vážit můžete jen něco mrtvého, živý život se měřit a vážit nedá, a dá se poznávat pouze v procesu živé interakce, vlastním zakoušením, vlastním prožíváním, tj. empiricky - a to nejen myšlením, ale i cítěním. Např. mé pojetí víry má podle mne daleko blíže k praktické, denní realitě, než Vaše pojetí "objektivní reality". Alespoň z toho, co píšete, se mi zdá, že se s objektivní každodenní realitou vyrovnávám lépe než Vy. Vy "věříte" v to, že kosmos je mrtvý, já věřím v živý řád, v kosmos jako vědomí, ale dokázat si vzájemně omyl nemůžeme, a hlavně, je to bezpředmětné, víra funguje pouze subjektivně, pro toho, kdo věří.
A opakovaně Vás prosím - negeneralizujte, to je známka arogance. Prezentujte tu prosím svůj vlastní, subjektivní názor, na který máte právo, a ke kterému jste došel v průběhu vlastního života. Ten ale neplatí pro mne, já došel v průběhu svého života k jiným závěrům - a každý další opět k jiným. Jestli Vás nemůže žádná víra spasit, tím hůř pro Vás, rozhodně mnoho duší už víra spasila (viz rozsáhlá autobiografická literatura na toto téma), a doufám ještě i spasí - snad uznáte, že Vy nejste a nemůžete být arbitrem toho, zda a jak se někdo cítí býti spasen. A co se týče spasení lidstva - uvidíme [smích]

132089

2.4.2007 18:58

RE: Svoboda

leo69 89.?.?.?

Reakce na 132086

Podle mého nemusíte pane Radime milovat všechny lidi, ale zkuste "milovat" všechny bytosti. Tento "svět" není obýván "pouze" lidmi. Pod pojmem bytosti si můžete představit jakékoli stvoření a žijící kdekoli.

Já osobně neshledávám nic špatného na tom, přát uvnitř sebe a v mysli všem bytostem dobro a chtít je vidět šťastné. Dokonce to, že toto děláte, nemusíte nikomu říkat a dokonce ani dávat okázale najevo (např. zvoněním za dveřmi a verbováním dalších oveček [velký smích] ).

Jsou potom i další věci, které je možno k tomuto všemu přiřadit, např. myšlení v pravdě (nelhat si sobě ani ostatním) a žít v souladu dobra přející mysli se skutky atd. Pokud by alespoň v tomto smyslu žila a konala ta Vámi zmiňovaná církev, tak nejsme v těch srač.ách ve kterých se dnes začínáme topit. Církev (tedy v tomto případě ta Katolická) kázala vodu a pila víno a v tom vězí ta bída dneška - církev v minulosti šla a jde špatným příkladem. Plno (možná většina) lidí potřebovala a i nyní potřebuje mít nějaké vzory a co je nám za vzory dnes předkládáno? Každý z nás to vidí denně kolem sebe, hlavně v televizi.

Neberte toto ode mne jako moralizování (pouze konstatuji danou věc). Berte to třeba klidně jako popud začít. Ano, je to možná už tisíckrát řečená věc, ale každý skutečně musí začít sám u sebe a nejlépe ihned.

Vždyť je to celkem logické, pokud myslím v dobru, tak přirozeně i v dobru konám. Pokud by takto myslela a konala většina, tak je ráj na Zemi.

Celý Vesmír žije v řádu a to, že si někteří z nás v tuto chvíli myslí, že řád neexistuje, na této věci nic nemění.

m,[smích]

132095

2.4.2007 22:34

RE: Svoboda

Radim radim (tečka) lhotak (zavináč) arsiqa (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 132095

Svět existuje mimo dobro a zlo. Dobro a zlo jsou pojmy lidské. Pokud ovšem zastáváte subjektivistické pozice víry, musíte zároveň říci, že i dobro je pro Vás subjektivní hodnota opřená o subjektivní názor a cit. Tudíž, co je dobré pro Vás, nemusí být dobré pro druhého, a už vůbec ne pro ostatní živé tvory. Je proto vhodné řídit se rozumem a objektivně prokazatelnými fakty, abstrahovat od subjektivního citu a hledat pravdu v reálném a měřitelném světě. Tam potom, kde nejsme schopni určit pravdu reálnými smysly a rozumem, je třeba ustoupit přírodě a nechat vládnout její principy, i kdyby se to jevilo jako zlé pro člověka. Ráj na zemi nikdy nebyl a nebude, jde o to, aby byla zachována její přírodní tvář svědčící životu v jeho mnohosti a rozmanitosti s minimalizací lidského vlivu na ni. Příroda je aristokratická, straní silným a vydařeným do chvíle, než se obrátí proti ní. Řád, který vládne vesmíru, já nazývám chaosem. V chaosu není místa pro víru v cokoliv trvalého, v chaosu i láska je silou k přežití, v boji o existenci, vše v něm je věcí zániku a obnovy. Chaos je podmínkou života, prostorem k růstu a evoluci druhů, chaos je nepřátelský pro jedince, avšak prostorem, v němž jedině sílí, zraje a prospívá kmen, rod či společentví v omezeném kruhu hrdé pospolitosti a respektu (nikoliv lásce) k ostatním tvorům. Návrat k přírodě znamená přestat snít o ráji na zemi, o Bohu, a začít konat tak, aby chaos nebyl podrážděn ve své přirozené, spontánní a křehké rovnováze, začít měřit a hodnotit svět mimo dobro a zlo.

132108

3.4.2007 10:25

RE: Svoboda

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 132108

Svět (Bůh) existuje mimo dobro a zlo. Ale Vy ani já ne, a být Vámi, nespoléhal bych na opak.

132136

30.3.2007 12:37

RE: Svoboda

freelook 195.?.?.?

Reakce na 131882

Nerozumim proc se srovnava altruismus a egoismus(at uz na urovni jednotlivce ci celku)? Oboje je potreba a zalezi na situaci od ceho kolik smichat aby vzniklo "optimum" pro preziti.
"Empatie, soucit, podvědomí, intuice, to jsou atributy lidské osobnosti..", ktere v dlouhodove perspektive pomohly cloveku, jako druhu prezit(to same plati i pro sobecky gen) a jejich projevem neni jen laxnost vuci panum, ale i jista odpovednost a obetavost vuci sve spolecnosti, rodine (druhu). Kdyby tomu nebylo tak se lide uz davno pozabiji navzajem [mrknutí jedním okem]

131888

30.3.2007 13:03

RE: Svoboda

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 131888

Souhlas. A hlavně - empatie, soucit a intuice jsou vlastnosti, které může a nemusí každý jedinec vědomě rozvíjet, tady má ještě dejme tomu něco jako možnost volby. Ovšem podvědomí (jako zdroj všecho citového) máme všichni, i pan Lhoták, ať se mu to líbí nebo ne. A patří k abecedě psychologie, že čím méně jsme ochotni se s podvědomím vyrovnávat (čím méně "vědomě" transformujeme podvědomí ve vědomí), tím více jsme ve vleku svých vytěsněných a nepřiznaných emocí. Pa Lhoták je téměř dokonalou názornou ukázkou tohoto psychologického pravidla.

131890

30.3.2007 15:07

RE: Svoboda

Radim radim (tečka) lhotak (zavináč) arsiqa (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 131890

Nevím sice, proč zrovna já jsem onou názornou ukázkou, ale takové pravidlo bezesporu platí pro každého, i pro mne. [smích]

131897

30.3.2007 14:45

RE: Svoboda

osel 212.?.?.?

Reakce na 131871

Mimochodem, víte jak dopladl Nietzsche? Dostal ho nakonec jeho vlastní, tak dlouho vytěsňovaný a popíraný soucit...

hmm, tak toto je ciste spekulace ... F. Nietche se zhroutil kolem roku 1888 (jestli si to dobre pamatuji) pravdepodobne z duvodu progresivní paralýzy (jako mlady se nakazil syfilisem).

131895

30.3.2007 15:50

RE: Svoboda

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 131895

Je věrohodně doloženo, že se definitivně zhroutil při pohledu na to, jak vozka krutě bije koně ...

131900

30.3.2007 10:24

Plácání studovaného .............

nitram 213.?.?.?

Vůl je nebezpečný zepředu, kůň zezadu a blb ze všech stran.

Autora tohoto výplodu považuji za sama sobě nebezpečného zevnitř.

Vraťte školné.

131877

31.3.2007 0:29

RE: Plácání studovaného .............

karel4u 207.?.?.?

Reakce na 131877

Ja jsem si to take precetl, tak trochu s udivem. Zda se mi, ze to je dukaz, jak Ceske skolstvi nepripravuje na zivot a nema odpovedi. Schazi klasicka, ale hlavne prakticky pristup k zivotu, aby tito lide se nemuseli potacet v intelektualnim vakuu.
Jen tak mimochodem, kazdy chodi do prace, organisace korporaci, atd. toto dokazuje, ze pristup k zivotu tak jak si ho vysniva pan dopisovatel bude prinejmensim neprakticky a tyto myslenky (jak se rika ve vulgarni spolecnosti) vam ptacka nezvednou.
A devce neprilakaji!

131936

31.3.2007 14:23

RE: Plácání studovaného .............

z.a.p 74.?.?.?

Reakce na 131936

"...ale hlavne prakticky pristup k zivotu, aby tito lide se nemuseli potacet v intelektualnim vakuu."
-------------------------------------------------------------

Ja si myslim podobne.

Vysoka intelektualnost pojednani o problemech ma nevyhodu: postrada prakticnost pouziti. Pisatel vytvari zdani nadnesenosti; pritom elementarni problemy jsou pozemske a obycejne vyslovitelne daleko vice polopaticky. Chce-li aby "zrno padlo do orne pudy", musi je prelozit do bezne reci.

Nevidim, jake je prakticke uplatneni studii o relativni svobode/ nesvobode cloveka ve spolecnosti, kdyz si nema co namazat na chleba, nebo kdyz je po 24 hodin krmen hovadinami na mediich. Prakticky nepouzitelne. Out-of-time, out-of-touch.

Ale jako mentalni cviceni to ujde.

z.a.p

131963

30.3.2007 11:35

Dlouhý a nic neříkající

skud 194.?.?.?

Po přečtení podobných článků mám pocit,že jsem s z nich pořádně nic novéo nedozvěděl a v paměti mi neutkvěla žádná myšlenka. A je to navíc zbytečně dlouhé.

131885

30.3.2007 17:28

Co je to za anarchistický kecy????

martin1 212.?.?.?

Takovouhle skvěle stylizovanou anarchistickou sračku jsem už dlouho nečetl, a to na Vašem webu se najde lecos.Božský Noam CHomský je břídil proti mozkovému trustu publikujícímu na nekultura.cz.
Pane editore, nezbláznil jste se?? A na Czech Tec letos nepojedete?
Tráva freeeeeeeeeeeee, dobrá muzika ducducduc, možná i bitka s policajtama bude.
Příští převzatý článek bude zřejmě od Dany Feminové
Metodika pro močení žen vstoje čelem k stromu.

131901

30.3.2007 19:52

RE: Co je to za anarchistický kecy????

Radim radim (tečka) lhotak (zavináč) arsiqa (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 131901

Ne, že by se mě takovéto nuzné výstřelky slabého ducha příliš dotýkaly, nicméně uniknout pozornosti editorky by neměly. Kam se na to hrabou hravé výpady TexasČížka.

131912

30.3.2007 19:00

pohyb v kruhu

merc 89.?.?.?

autor by mozna neco rad zmenil a prisel na neco noveho a nejlepe sofistikovane a originalne neotreleho, ale jelikoz se stale pohybuje v ramci diskurzu, ktery vytvorila kultura ve svem pochodu dejinami muze se akorat chytat do siti, ktera temto radoby myslitelum sama nechtene pripravila. Autor sice ve vire ve vlastni subjektivni a nadrazene pochopeni Nietzscheho teze o Vuli k moci ji preformuloval na Vuli k zivotu, ale nic tim nedokazal, protoze kazda vule v ramci lidskeho dusevniho chteni je pouhou mimikrovanou verzi Vule k moci, snahy o subjektivni velikost, ktera je spolecna vsem zivoucim tvorum a je naivni si myslet, ze clovek jako jediny je od ni osvobozen. Nejhorsi na tom je to, ze autor si pravdepodobne sam neni schopen uvedomit, ze jeho psani je samo o sobe tim nejlepsim dukazem jeho Vule k moci, ktera se zpritomnuje ve forme autoritativniho stylu psani, kterym chce bud vedome ci nevedome presvedcit o svem mineni ostatni. Sama vule k moci neni spatna, je totiz mimo dobro a zlo, protoze predchazi vyvoj cloveka, zhoubne je akorat to, ze si ji lide bud nejsou schopni a nebo nechteji uvedomit a tim se dopousteji ve sve podjatosti tech nejhorsich zlocinu.
Jedinym puvodnim zdrojem vseho lidskeho konani a jednani je pouze rozpor, ktery je bohuzel cloveku vlastni. Je bytostne fyzickym a materialnim tvorem jako vsichni ostatni zivocichove, ale jaksi dostal take do vinku rozum a to je ten nejvetsi nerad, ktery zpusobuje, ze jaksi nemuzeme zit mimo dobro a zlo jako ostatni zivocichove. Clovek neni panem tvorstva, ale tou nejhorsi hrickou prirody, ktera zpusobila, ze zije neustale mezi svou pozemskou zakotvenosti a podminenosti a svoji snahou videt sam sebe jako vyvoleneho jedince, ktery je na ceste do nebeske brany. Cele dejiny jsou pokracujícím příběhem snahy o překonání zvířeckosti člověka ovládaného vášněmi a pudy a veškeré zlo a brutalita v lidských dějinách je jen odrazem, obrazem a následkem této snahy. Nebo jinak řečeno - Neštěstí lidského údělu spočívá v rozporuplnosti jeho existence, v které se neustále zmítá mezi dvěma póly své osobnosti. Je vydán napospas boji zvířeckosti s božskostí a jediným jistým výsledkem je jeho nestálost, měnící se v závislosti na momentální stavu boje dvou pólů. Darem rozumu a oduševnělosti byl navždy vyrván ze stavu zvířeckosti, který sdílí se všemi ostatními tvory na Zemi a celý čas své existence se snaží dosáhnout stavu božskosti. Marně. Tak jako nikdy nemůže propadnout na samé dno, nemůže nikdy vystoupit skrz mraky své přirozené podmíněnosti smrtelného, chybujícího a napůl zvířecího tvora na nebesa božské neomylnosti. Jeho stav závisí na momentálním rozpoložení zvířecích vášní/pudů, lidských zájmů a božského rozumu. Právě zájem, což je racionalizovaná vášeň či do rozumných míst odkázaná vášeň je hlavní pružinou jednání v jeho temné a hluboké struktuře osobnosti. To jak rozum dokáže spoutat či ovlivnit nekonečné vášně determinuje jeho činy a jednání.
Nic to ovse...Kráceno (Editor)

131902

30.3.2007 19:42

RE: pohyb v kruhu

Radim radim (tečka) lhotak (zavináč) arsiqa (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 131902

Pokud bych něco rád změnil, tak aby lidé začali vycházet ze své vlastní přirozenosti a místa na této planetě, které jim bylo dáno jako ostatním živým tvorům, a nesnažili se neustále konstruovat nějaký nový či vyšší řád. Takže s Vámi plně souhlasím. Problém je v tom, že k takovému uvědomění, včetně toho, že náš rozum nemá nic společného s božstvím, máme dál, než si myslíme.

131908

30.3.2007 19:50

RE: pohyb v kruhu

merc 89.?.?.?

Reakce na 131902

pokračování:
Nic to ovsem nemeni na tom, ze rozum je jen otrokem vasni, ktere ho vyuzivaji k tomu, aby jim nejlepe odhalil zpusoby jak dosahnout svych cilu.
Navíc je tento vnitřní rozpor člověka, kdy se v jeho nitru střetávají různé tužby, vášně, city a zájmy s rozumem a společností vynucovanou morálkou zdrojem psychického napětí, opakován na vyšší společenské úrovni. Společnost je pak jakýmsi rozpolceným systémem v němž neustále dochází k rozporům mezi normami, cíli, východisky a očekáváními jak na úrovni sociálních tříd tak vztahů mezi jednotlivci. Z takto způsobené špatné integrace společenosti vyvěrají všelijaké neurózy či patologické stavy jak společenosti tak individua. Potom můžeme přidat ke klišé, že muž nemůže žít bez ženy ovšem ani s ní x analogií, jako že člověk nemůže žít ve společnosti, ale ani v ní atd. Musíme si uvědomit, že člověk se stává člověkem až ve společnosti, jen v ní je možno užívat vznešené termíny a koncepty, které lidé používají jako je svoboda. Svoboda totiž mimo společnost neexistuje, protože mimo ní si jeden nemůže být jist jednáním jiných. V tomto pojetí se samozřejmě jedná o ideál, který je nedostižný i ve společnosti, protože vždy budou existovat jedinci, kteří se budou snažit získat výhodu na úkor ostatních. Nezbytnými předpokladem svobody je tedy reciproční uznání všech všemi. Jinak řečeno jedině pokud já zaručím všem ostaním jejich rovný podíl na stanovení pravidel společenského soužití a vyzbrojím je rovnými právy a podrobím stejným povinnostem můžu si být jist jejich recipročním uznáním podílu mého.
Na závěr bych ještě rád řekl, že vše co víme a děláme vychází bezprostředně ze sociální reality a mimo ni nejen že je neopoužitelné, ale vůbec neexisuje. Z toho důvodu je zbytečné se dovolávat takových věcí jako je univerzální morálka či absolutní hodnoty nebo pravda, protože nic takového neexistuje. Předpokladem zlepšení lidského života a společenských vztahů je tak nutnost uvědomění lidské podstaty a přirozenosti, ovšem ani potom si nemůžeme být jisti věčné rovnováhy.

131911

30.3.2007 20:08

RE: pohyb v kruhu

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 213.?.?.?

Reakce na 131911

Podle nejen mého názoru je svoboda jednoduše řečeno absence závislostí, a je to výhradně vnitřní stav - na společnosti - na rozdíl od Vašeho pojetí svobody - zcela nezávislý. Svobodný může být člověk i ve vězení, pokud se dokáže oprostit (osvobodit) od všech svých závislostí a připoutaností.

131915

30.3.2007 21:34

RE: pohyb v kruhu

merc 89.?.?.?

Reakce na 131915

na společnosti je pojem a pojetí svobody životně závislé, protože bez existence v ní si člověk svobodu nedokáže vůbec uvědomit. Pokud by člověk žil mimo společnost, pojem svobody by vůbec nedával smysl. Člověk mimo společenost není člověkem, protože pouze v ní může dosáhnout svých cílů. Mimoto vaše pojetí svobody je spíše nezávislost, protože absence závislosti je česky nezávislost. Svoboda je svrchovaně politickým pojmem, jehož protikladem je nesvoboda.
Mimochodem, toto je jeden z největších problémů člověka a společenosti vůbec, protože za jedním jediným pojmem jako je svoboda můžeme najít desítky pojetí, které se mohou až antagonisticky lišit. Pojem a jeho pojetí je vždy sám závislý na společenské realitě a diskurzu a mimo něj nedává smysl.

131926

31.3.2007 8:11

RE: pohyb v kruhu

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 213.?.?.?

Reakce na 131926

Máte pravdu, že mé pojetí svobody jako absence nezávislosti (myslím, že je to legitimní pojetí, závislost je totéž co nesvoboda) potřebuje něco, proti čemu je subjekt schopen se vymezit. To se ale netýká jen svobody, ale absolutně veškeré existence jednotlivce, subjektu. Podle Jungovy formulace se ono latentně vědomé nevědomí, které je vlastní, skutečnou realitou, může (sebe)uvědomit jen prostřednictvím afektivních konfliktů, což předpokládá rozdělení původní Jednoty na zdánlivě oddělené subjekty (viz má odpověď Cynikovi výše). Z definice je subjekt plodem určité strukturalizace nějakého nadřazeného objektu. Svoboda je podle mne naopak svrchovaně duchovním pojmem, a všechna ostatní pojetí svobody, i to politické, jsou jen odrazem tohoto povýtce konečného cíle člověka.
Máte opět pravdu, že pojem a jeho "obecné" pojetí je ZÁViSLÝ na společenské realitě a diskurzu. I z této ZÁVISLOSTI se ale NAKONEC máme osvobodit. IMO.

131948

31.3.2007 13:29

Oprava

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 213.?.?.?

Reakce na 131948

Oprava - samozřejmě mělo být: ...mé pojetí svobody jako absence závislosti ...

131961

1.4.2007 21:03

RE: pohyb v kruhu

Radim radim (tečka) lhotak (zavináč) arsiqa (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 131926

Souhlasím i s tím, že člověk k naplnění vlastní hodnoty a smyslu života potřebuje společenství, jehož je přímou a přijímanou součástí. Takovým společentvím ovšem není národní stát či odcizená globální společnost. Člověk ke svému zakotvení vyžaduje omezené a přehlédnutelné společentví, se kterým by se mohl bytostně identifikovat, a taková společenství dnes neexistují a zůstává pouze ono osiřelé a bezprizorní individuum závislé na anonymní, konstruktivisticky organizované a nelidské moci státu.

132051

30.3.2007 21:24

Nic neni absolutni.

Rene Bartosek 69.?.?.?

Znacne svobodni, ale rozhodne ne absolutne jsme treba z pohledu Kantovi vnitrni svobody. Ale i nase mysleni a nazory jsou necim limitovany, maji na ne sice maly vliv napr. ploty s ostnatymi draty. Pokud je samozrejme zachovana dostupnost informaci a ruznorodost nazoru, ktere s temito informacemi pracuji.

Fakt, ze ty narodni staty prezili 200 let a dokazali prevalcovat napr. kmenova spolecenstvi svedci, o tom ze jsou velmi zivotaschopne a uspesne utvary. Pravda zrejme byl velky rozdil mezi podilem individualismu, komunit a jejich vlivu na politicke spicky pred 200 lety, 100 lety, 50 lety nebo dnes. Bylo by vsak chybou se divat na vec staticky, ma to vnitrni svou dynamiku, i kdyz s nizkou rychlosti, takze na prvni pohled nemusi byt zrejma.

Dukazem tohoto dynamickeho charakteru je, ze staty ktere se nedokazali udrzet jisty pomer mezi vladou ci elitou a jeji reflexy vuci mase, ktera jim dava moc byli prevalcovany treba temi kmeny jako rise rimska z toho duvodu, ze prestali vnitrne fungovat. Avsak presto vse se vzdy staty postavene nad kmenovou soudruznost vzdy opakovane ujimali moci a ziskavali vetsi hegemonii. Problemem tedy neni stat jako neuspesna struktura, ale vnitrni vazby, jak bylo spravne ukazano v diskusi vyse.

Od toho se muzeme dostat k debate o ruznych typech struktur. Rodina, rod, kmen, stat zalozenych na stale vice redenych genetickych svazcich. Kde u vysich utvaru se zanou mnohem silneji uplatnovat jine vlivy. Jake vlivy musi byt pro to, aby doslo ke globalizaci? Ani stat nemohl nikdy vzniknout bez dohody ruznych stupnu elit, ktera staly vzdy na uatorite plynouci ze zdola.

Ja osobne vychazim z predpokladu, ze celkove vetsi uvedomovani jedincu ve spolecnostech na zaklade jejich vedomosti o svete umoznumnuje nahradit pouto krve v jine vyssi celky, avsak k tomu je potreba jedne zasadni veci a tou je duvera. Staty ztratili u svych obcanu duveryhodnot. Staci se podivat jakou duveru ma verejnost k politikum jako profesi. A globalizace postavena na vynucovani, zakazech a sile proti tem kdo se odmitaji podridit? Bez nejmensi sance na uspech. I Rim jako imperium vedel, ze nelze pouzivat pouze klacek, ale je nutno byt i diplomaticky. Z toho prosteho duvodu se ve svych provincicich nepletl do nabozenstvi nebo kulturnich zvyku.

Jedina cesta je dostat lidstvo jako celek vzdelanoste vyse, to je vsak v tvrdem rozporu s ekonomickym modelem, na kterem momentalne stoji civilizace. Zadna elita nebude kooperovat na zvysovani vzdelanosti populace pokud to pujde proti ekonomickym vztahum a bez toho, ze by jsme opustili konzum se nenasilne globalizovat neda a silou to nepujde.

131922

30.3.2007 21:26

RE: Nic neni absolutni.

Rene Bartosek 69.?.?.?

Reakce na 131922

dokonceni

Ekonomicky model vsak nemuze byt zmenen masami, proste elity maji dostatek prostredku, jak to eliminovat. Avsak jelikoz je zalozen na expanzi bude tento system omezen ve chvili, kdy nebude moznost v expanzi pokracovat. Na nejake dobyvani vesmiru muzeme ku prospechu galaxie zapomenout, takze vnejsi podminky si vynuti zmenu ekonomickeho modelu, coz otevre cestu o niz jsem mluvil. To vsak nutne neznamena, ze bude realizovana. Muze byt zvolena destrukce ci snaha o globalni totalitu a dame si dalsi kolecko od klacku a pazourku.

131923

31.3.2007 4:06

jsou Elity absolutni?

Belveder pilsenaaa (zavináč) yahoo (tečka) com 64.?.?.?

Reakce na 131923

No vidite pane Bartosku ,ja jsem si na vas vubec nezasedl, ale opet jsou to ty vase nazory,ktere mne zarazi.Mozna vasi theorii jen spatne chapu,ale ja bych si zde troufl rici,ze masy rozhodne ekonomicke modely likvidovat dokazou.Cozpak nebyla ta Oktoberskaja revoluce toho zrzka v placate cepici dostatecne masova a nedokazala zruinovat jisty ekonomicky model?
Pravda,vidim urcite spojistosti mezi modelem kapitalistickym a komunistickym.Jednim takovym klicovym mechanismem je kuprikladu vztah vladnouci garnitury k ekonomickemu statnimu svazku.Za bolseviku ti vysoce postaveni panove v placatych cepicich diktovali
mistrum prumyslu a zde na Zapade naopak velkoprumyslnici diktuji tem v tech cepicich,ale to je trosku nepresne,protoze vladari v nasich demokratickych zemich uz samozrejmne kuji pikle bez cepic.Uz mnohokrat v historii se "elity" prepocitali a nedopadli zrovna nejlepe.Kdepak,na neoblomne a neohorzitelne elity ja rozhodne sazet nebudu.

131941

31.3.2007 8:38

RE: jsou Elity absolutni?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 213.?.?.?

Reakce na 131941

Uvidíme, co odpoví pan Bartošek, ale já si myslím, že má v podstatě pravdu. Ani Oktoberskaja revoluce nezlikvidovala ten ekonomický model, ve kterém několik mocných určuje budoucnost celé planety, naopak, posuzováno s odstupem a v delším časovém horizontu jen nakonec podpořila. Také je téměř jisté, že nebyla plodem autentického a spontánního povstání mas, ale že byla do Ruska uměle a cíleně zavlečena, a masy byly jen vychytrale zneužity k cílům právě té ekonomicky silné menšiny.

131951

31.3.2007 13:42

RE: jsou Elity absolutni?

z.a.p 74.?.?.?

Reakce na 131941

"...ale ja bych si zde troufl rici,ze masy rozhodne ekonomicke modely likvidovat dokazou."
---------------------------------------------------------------

Navrhuji Vam to znovu promyslet.

Prevraty se delaji tzv. masou, to je pravda. Ale pripravuji je na to elity. Masy to za ne krvi a potem vymakaji. Masy-podrizeny a manipulovany lid je vzdy tou cvicenou opici, ktera je ke vsemu dobra. Tato zavislost je skrze lidskou historii nic nez tragicka.

z.a.p

131962

31.3.2007 18:43

RE: jsou Elity absolutni?

Rene Bartosek 69.?.?.?

Reakce na 131941

Absolutne nehajim nejakou ideologii, ktera pouze provede upravy ve vlastnictvi "vyrobnich prostredku". Pouzil jsem to jako vseobecne znamy termin technikus. Ja smeruju k necemu jinemu. Musi dojit ke zmene ekonomickeho systemu, ktery stoji na stale rostoucim konzumu a expanzi. Neni proste dale moznost nekam expandovat a pocet lidi na teto planete si nemuze dovolit konzumovat donekonecna.

Plati to pro system, ktery klade povestinou duraz na individualismus stejne tak pro system, ktery sazi na kolektivismus. Bud dojde k brutalni a drasticke redukci lidstva anebo musime zmenit pristup k zivotu, ale to je nemyslitelne bez zasadni transformace ekonomickych modelu. Neni konzumu bez soucasneho ekonomickeho pojeti a naopak. Tyto dva aspekty jsou ve skutecnosti jednou celistvou veci.

131977

31.3.2007 18:56

RE: jsou Elity absolutni?

Rene Bartosek 69.?.?.?

Reakce na 131977

Druhy odstavec to sice jasne vyjadruje, ale stavajici system muze byt zachovan pri snizeni poctu populace, takze nemusi nutne dojit k transformaci. A mala poznamka pro pana Belvedera, naprosto vitam racionalni opozicni nazor k veci. Povazuju to za zasadni a nezbytnou podminku, ktera umoznuje pokrok v mysleni lidi!!

131978

1.4.2007 21:39

RE: jsou Elity absolutni?

Radim radim (tečka) lhotak (zavináč) arsiqa (tečka) cz 83.?.?.?

Reakce na 131978

Ano, snížení počtu populace je nezbytností, kterou si málokdo dnes dovolí vyslovit, souvisí totiž s omezením porodnosti či s funkcí válek, které tu populaci omezují násilně. V dnešním globálním světě by globální válka znamenala neúnosnou pohromu. Zbývá tedy omezit porodnost. Ale jak? Zakázat ženám rodit děti nebo provádět nějakou řízenou selekci? To je problém. Já vidím cestu v návratu k rodovým komunitám, které si svůj počet budou regulovat sami a přirozeně podle dostupnosti zdrojů, které jim budou dány k dispozici. K tomu se musí ovšem odloučit od závislosti na současném státě a začít se o sebe starat sami v rámci možností, které jim dává globální trh práce.

200 let moderních států je krátká doba, přičemž jejich neschopnost obstát je viditelná již na tom, kolik zla, zrůdných režimů, násilí a utrpení lidem za tu dobu přinesly. Navíc se politická mapa světa měnila maximálně každých 50 let. Moderní státy nejsou přirozeným důsledkem evoluce nýbrž institutem konstruktivistkých snah spekulativního rozumu vytvořit organizaci lidí ve jménu pokroku a "ideální" společnosti, samozřejmě snah postavených na přecenění rozumu a jeho omylech, na nedostatečném smyslu pro objektivní realitu.

Smysl má mluvit o vnitřní lidské potřebě příslušnosti k celku, o sociálních vazbách člověka, které se mohou uskutečnit pouze v omezených společenstvích postavených na rodovém či zájmovém principu (např. cech, rolnické družstvo a p.) Naopak organizace velké společnosti má význam pouze jako univerzální princip lidské svobody a mírového soužití, který sjednocuje multikulturní společenství v jeden kosmopolitní celek civilizační respektující nenásilí, ochranu lidských práv a soulad s životním prostředím a fungující jako spontánní řád. Takový celek nemohou tvořit národní státy, ty se musí transformovat do větších celků typu EU. Elity ať si pak určují míru své prosperity samy, ať se postarají o svoji pracovní sílu, ať si vytvoří podmínky pro své podnikání ze svých prostředků a ne z našich daní pomocí zmanipulovaných států, zkrze než si u svých compů manipulují se světem jako malé děti s figurkami a entitami supermoderní strategické počítačové hry.

132052

2.4.2007 21:10

RE: jsou Elity absolutni?

Hugof 81.?.?.?

Reakce na 132052

Institucionální podporou homosexuality?

Jenže omezování porodnosti má jeden hodně bolestný háček - stárnutí populace!

To jsou ty masověvraždicí války vlastně poněkud humánnější, i když to zní drsně.

Pokud bychom totiž přistoupili k regulaci porodnosti (jakože není tak jisté, že by se taková regulace nevymkla kontrole, jako vše, co doposud člověk pod kódovým označením "regulace" vymyslel), narazili bychom velmi brzy na problém izolace a násilné eliminace seniorů, institut "milosrdné smrti" by se brzy stal "institutem vraždění"...

Ta válka či globální kataklyzma je vlastně milosrdným vysvobozením - docela hnusné... [bliji]

132103

31.3.2007 19:41

RE: jsou Elity absolutni?

Antiseptik 69.?.?.?

Reakce na 131977

Že je nemožný expandovat do nekonečna v zcela jasně omezeném prostoru jako je Země, by mělo být jasný každýmu. Bohužel tomu tak není, mnoho lidí dosud věří na zázraky nebo na schopnost vědy a techniky vyřešit neřešitelný problémy, i přes opačné zkušenosti. Babo raď. Souhlas v Vaším rozborem. [cool]

131982

1.4.2007 0:08

RE: jsou Elity absolutni?

Belveder 64.?.?.?

Reakce na 131977

Ano,s terminem technikus [mne bohuzel neznamym] jak danny problem nazyvate souhlasim.Vzpominam si ,kdyz jsem pred casem cetl jedno z poslednich interview s legendarnim Jean Yves Custeau,kde se ho jisty zurnalista tazal,co on jako enviromentalista povazuje za nejvetsi hrozbu zivota na nasi planete a pan Custeau proste odpovedel jednim slovem ,PRELIDNENI. Tato jednoducha odpoved samozrejmne uzce souvisi s materialisticky se orientujicim sebeznicujicim svete.

131987

2.4.2007 20:47

RE: jsou Elity absolutni?

Rene Bartosek 69.?.?.?

Reakce na 131987

To je vsak jedna strana mince. Vicemene se bavime o nejakem limitovanem mnozstvi zdroju a jejich spotrebe. Spotrebu ovlivnuje pocet zajemcu a jejich naroky. Zmenit styl zivota chapu jako snizeni tech naroku.

132102

31.3.2007 2:56

Pisatel se vskutku 'akademicky vyradil'.

z.a.p 74.?.?.?

Mam s tim jeden problem. Totiz: dava prilis do souvislosti 'organismus' s 'individuem' jakoby nejakou nezbytnou, nevyhnutelnou ci dokonce prospesnou zavislost. Pro me vzdy byl, je a bude tento vztah z hlediska statu - usurpativni a z hlediska jednotlivce vuci 'organismu' (spolecnosti-statu) - zoufale a beznadejne se branici.

System (stat) mi neposkyruje nic o cemz bych vedel ze pochazi z JEHO dobrodini. Vse co stat pouziva vsak pochazi (bez prekvapeni) z ME prace, z MEHO usili a notabene je pouzito k memu ujarmeni. V pripade me nutne potreby (jak jsem se mnohokrat na sve kuzi presvedcil), nema nic co nabidnout co by stalo za rec. Spise me svou 'nabidkou' urazi.

Nejake, puvodne mozna polovicne platne, traktaty o prospesnosti zavislosti obou velicin jsou davno prezite. Jiz v pocatcich 'praktickeho' socialismu byla vetsina toho 'pozitivniho' v korenu utnuta. Co se stalo ve zbytku sveta nasledkem kolapsu tohoto 'dobre mineneho pokusu' ?? Chachaaaa...

Velka deziluze! Zbytek sveta se dostava do koleji vulgarne utlacitelskych systemu, prave jako ten neslavne znamy socialismus, en mass. A nezalezi zda tyto zeme nikdy nepoznaly socialisticke pokusniceni. Spise se zda, prave naopak. Uvedu dva priklady s opacnym historickym pozadim - vysledek je podobny: Francie a Cina. Systemy obou zemi se stavaji vuci svym obcanum represivnimi (ne ochranymi!) systemy. Pretvarky zpuzobuji neprimerenou namahu. Karty se odkryvaji.

V souhrnu bych rekl, ze je velmi nepriznivy cas psat podobna pojednani k produktivnimu zamysleni. Out-of-time, out-of-touch.

http://www.wsws.org/articles/2007/mar2007/chin-m30.shtml

z.a.p

131940

31.3.2007 12:40

Vôľa k životu- Schwetzer

Mafox 89.?.?.?

Citujem
"Myslenie ma dve úlohy. Zbaviť nás naivne kladného postoja k svetu a životu, túto naivitu nahradiť prehĺbeným vzťahom a previesť nás od etických reakcií k etike nevyhnutnosti. Prehĺbeným vzťahom k svetu a životu rozumiem to, že mame vôľu udržať život a všetko bytie, ktoré môžeme nejakým spôsobom ovplyvňovať."
Dalej si to presne nepamätám, ale Albert Sweitzer píše, že to "pochopil" pri svojej prvej návšteve Afriky ako kňaz. Videl že ľudom tam pomôže viac ako lekár, vrátil sa do Európy, zapísal sa na medicínu a po jej skončení pomáhaľ ľudom v Afrike.
To dávam do protikladu s tým, čo sa píše v článku aj s Nietzeho životom. Článok je dobre napísaný, másvoju vnútornú logiku. Súhlasím s pasážami o chaose - vystihuje to (z môjho pohľadu) skutočnosť. S navrhovanými riešeniami ž nesúhlasím.
Viac sa mi pozdáva - pre úspešné prežitie spoločnost- to čo napísal už Aristoteles. "Svet je záhrada, ktorého plotom je dynastia, dynastia je kráľovská autorita, ktorá zaručuje dodržiavanie tradičných noriem, dodržiavanie noriem je vlastne politika, ktorú sleduje kráľ, kráľ je inštitúcia podporovaná vojskom, vojsko je kráľov pomocník vydržiavaný peniazmi, peniaze sú zábespekou obživy, ktorú zhromažďujú poddaní, poddaní sú služobníci, ktorých chráni spravodlivosť, spravodlivosť je súlad, ponocou ktorého pretrváva svet. A svet je záhrada.."
Individualizmus rozbíja ten "súlad pomocou ktorého pretrváva svet". Vynikajúci duchovia - ako aj Nietsche, buď dajú svojho ducha do služieb "spravodlivosti" alebo to využívajú na spríjemnenie svojho života či získanie väčšej moci. A. Sweitzer žil to, čo pochopil. Nietsche zrejme nemal energiu tak žiť, tak aspoň písal to, čo pochopil. Tragédia dneška je, že mnoho "chytrých" ľudí a skupín zneužíva svoj intelekt na rozbíjanie fungujúcich komunít, aby získali absolútnu moc. Aká naivita. Je to ako rakovina, ktorej bunky zahynú s organizmom, ktorý zničia.
"Človek a civilizácia starnú, chytá sa ich takrečeno zhubná choroba,
a odvaha a vôľa sa len prizerajú.
Ľahko je pochopiť krásu neľudských vecí,
mora a vetra, vtákoch a vĺn.
Ona je ich životom a zmyslom.
Krása ľudských vecí je bolestná,
musíme zoceliť svoje sŕdcia
aby sme ju uvládali niesť."
R. Jeffers.

Som presvedčený, že skutočnosť "má zmysel" , že ak je tu "následok", zrejme bude aj príčina, aj keď realita je prenás zaťiaľ príliš komplikovaná a "prebadávavame zatiaľ len prvú rovinu jej hierarchických úrovní. Ale tá "radosť" z bádania a pochopenia potrebuje, aby spoločnosť ďalej fungovala, preto je nutné podporiť "fungovanie spravodlivosti".

131956

31.3.2007 16:56

Vazeni ucastnici teto diskuze,

Ighor 81.?.?.?

velmi si vazim vaseho zajmu o toto tema a peclive procitam vsechny vase prispevky. Jejich obsah, stejne jako smer, kterym se debata vyvyji, mne velmi nadchl. Nikdy predtim jsem si nemyslel, ze se na internetu pohybuji i tak vzdelani lide s vlastnimi (casto velmi podrobne a smysluplne oduvodnenymi) nazory. Intelektualni uroven teto diskuze je skutecne pozoruhodna. Dovolte mi proto, abych vam polozil dve otazky, ktere mi jiste budete schopni (a snad i ochotni) zodpovedet. Rozsahle a podrobne analyzy a uvahy nad nimi jen uvitam.

- Mohou byt rozum a chtit v opozici natrvalo?

- Kdy jste naposledy meli sex s osobou opacneho pohlavi?

Predem dekuji za reakce.

131968

31.3.2007 17:26

RE: Vazeni ucastnici teto diskuze,

Mindy 217.?.?.?

Reakce na 131968

[oči v sloup] Sice vás, Ighore, jak zmiňujete, velmi nadchl směr, kterým se tato debata vyvíjí ( debaty se tedy spíše vyvíjejí ve smyslu posunu směřování a tempa než by se jejich rámci odehrávalo jakési vytí), ale zároveň se jí ( tu debatu) snažíte odvést směrem od tématu. Myslím, konkrétně, tou vaší druhou otázkou. První otázce nejsem schopna porozumět, ale u tak vtipného a bystrého člověka tuším, že i tato se meritorně netýká diskutovaného.

[cool] Tohle už příště, laskavě, nezkoušejte. Na tomto diskuzním fóru je jedním z pravidel, vyjadřovat se k obsahu jednotlivých článků. Pokud prahnete po diskuzi na jiné, než článkem nastolené, téma, využijte k tomuto účelu Fórum Zvědavce.

[smích] Ostatní účastníky této diskuze tímto prosím, aby Ighorovi jeho dotazy případně zodpověděli rovněž na Fóru Zvědavce a ne zde. Děkuji.
Mindy - editorka

131970

1.4.2007 1:51

Irákem byly úkoly této pětiletky PNAC splněny a překročeny!

Hugof 81.?.?.?

Z Iráku mohou totiž již amíci odejít v souvislosti s plněním cílů spotřeby válečného materiálu, jenž byl dokonale odepsán a splacen přesunem finančních prostředků z kapes nešťastných amerických daňových poplatníků do kapes mocných zaměstnanců Bushova kabinetu, a zejména v souvislosti s ratifikací nového iráckého "Zákona o ropě" vládami Iráku a USA, díky jehož znění je za symbolický paušál irácká ropa (a zejména zisk z ní) nadále a na dobu velice dlouhou (takřka sovětsky neurčitou) plně v kompetenci společností Exxon Mobil, BP, Shell či Chevron Texaco. Směrnice a cíle plánu této pětiletky byly splněny a překročeny! ;o)

131994

1.4.2007 1:54

Irákem byly úkoly této pětiletky PNAC splněny a překročeny!

Hugof 81.?.?.?

Vzhledem k Íránu a jeho poněkud odlišné roli v plánu PNAC (aktuální doktrína "obranné" strategie USA) je výhled v kostce takovýto:

1) Podobně jako v Iráku nadále utrácet (tj. přesouvat ze státního-daňového do soukromého sektoru, tedy do kapes Americe vládnoucích elit Eisenhowerova "Military-Industrial Complex"[mrknutí jedním okem] peníze daňových poplatníků USA v míře nadále zvýšené (aktuálně okolo 650 miliard dolarů, což již mílovými kroky dohání dokonce i americký deficit zahraničního obchodu, jenž za minulý rok činil cca 17% celkového objemu vyjádřeného částkou 735 miliard dolarů) dalším "spotřebováváním" válečného materiálu. Bushova mafie potřebuje totiž modernizovat veškerý arsenál Pentagonu pro další - comožná již drtivý globální útok.

2) Rozložit Írán jako suverénní stát natolik, aby bylo možno umístit na jeho území prvky amerického NMD (National Missile Defense) tak, jak to bylo již v roce 2000 naplánováno americkou obrannou doktrínou preventivních válek (PNAC)! Nedá mi, abych znovu nepřipomněl Vondrovu mediálně prezentovanou "mapku americké obrany Světa", kterou sice on sám představil v poněkud jiném světle, ale jejíž pravý význam měl pravdivě slovy generality Pentagonu pan Vondra definovat takto: "Ve žlutě ohraničené části, uvnitř níž jsou Spojené státy a jejich nejbližší okolí mohou nadále nekontrolovaně dopadat americkým obranným systémem NMD ničené balistické rakety vyslané odvetným úderem Ruska! Pokud ovšem přesuneme masivní část tohoto systému na území Íránu (to je ta červeně vyznačená oblast), pak můžeme zajistit, že eventuální funkčně nezničené nukleární hlavice Ruska zasažené GBI našeho obranného systému budou dopadat (a následně pak potažmo i vybuchovat) v oné zeleně vyznačené části Světa (do níž, jak vidíte je zahrnuta i podstatná část Evropy), přičemž ona žlutě ohraničená část USA a jejího nejbližšího okolí bude nezasažena i následkem nekontrolovaného dopadu iniciaceschopných ničených nukleárních hlavic Ruska" Vlastně by tento bod měl být v rámci důležitosti dané mu v plánech PNAC na místě prvním, leč první bod byl již rezervován pro dlouhodobý cíl PNAC, společný pro většinu jednotlivých kroků plánu "preventivních" válek.

3) A to variantně pak po okupaci Íránu zajistit podobnou smlouvou, jakou je výše zmíněný irácký "Zákon o ropě" zajistit další levný (takřka bezplatný) zdroj fosilních paliv...

131995

1.4.2007 1:54

Irákem byly úkoly této pětiletky PNAC splněny a překročeny!

Hugof 81.?.?.?

Jak vidno, dlouhodobě stanovené cíle PNAC jsou plněny uspokojivě! Jen nyní jest nutno se věnovat další důležité části paralelní politiky: Zachovat dosavadní promilitaristický kurz americké politiky udržením co nejširších pravomocí neokonzervativní vlády USA vnitřním "přechodem na centrální kontrolu demokracie". Na tento plán má Bushova a probushovská klika standrdní (již Hitlerem odzkoušenou) dobu dvou let. Nové koncentrační tábory FEMA firmy Halliburton (všimněte si na zmíněném odkazu "elegantních moderních vysokokapacitních dobytčáků" pro účely deportací nepřízpůsobivých amerických občanů do zmíněných koncentráků), pro jejichž obdobu je také mmj. ideální prostor bývalých vojenských objektů v Brdech, jež se zástupcům Halliburtonu tak líbily, ač naši vojenští zástupci vyjádřili neskrývaný údiv, proč stojí i o rozsáhlé prostory někdejších skladových bunkrů a zdevastované stavby. Dává to docela tušit, že se zde může v budoucnu kromě materiálů na bázi plutonia skladovat i několikadesítektisícový dav lidského "odpadu"...

Možná je toto právě ten nejdůležitější důvod, proč americká strana tolik spěchá se získáním zmíněného újezdu Brdy pod vlastní správu. Poloha v srdci Evropy je ideální, přístup sítí železnic z celé Evropy pro moderní vysokokapacitní dobytčáky též... I v Evropě je třeba plebs umravnit a získat pod trvalou kontrolu. Zdalipak se třeba v institucích "občanských sdružení" Mladí Federalisté, Mladí Liberálové či křesťanštěji pojatého Mladí Konzervativci, nepřipravují Mladé Elity pro účely Mladého Světa určené...

131996

1.4.2007 1:57

Irákem byly úkoly této pětiletky PNAC splněny a překročeny!

Hugof 81.?.?.?

Pro zájemce snad přidám i videozáznam dokumentu o detenčních koncentrácích FEMA firmy Halliburton, abyste si také všimli, jak "vymakaně" mají američtí "neocons" rozfraktovánu Ameriku pro vlastní skladování "neochotného lidského odpadu (Video ke stažení ze zdroje v .AVI a ke stažení ze zdroje v .MP4 formátu pro iPod)...

Další videosnímky FEMA Concentration Camps in America si pak prohlédněte na YouTube a GoogleVideo: ZDE, ZDE, ZDE a zde pak ještě jednou vcelku roztomilý koncentrační tábor pro celé rodiny i s dětmi v oblasti Taylor v Texasu - že by Bushova srdeční záležitost? ;o)

131997

1.4.2007 1:58

Irákem byly úkoly této pětiletky PNAC splněny a překročeny!

Hugof 81.?.?.?

A zde si povšimněte onoho přezíravého úsměvu nevěřících američanů: "Přece si nemyslíte, že by to mohlo být možné!?" ;o) (Zde dokončení dokumentu Alexe Jonese)

Ale vše je jen můj osobní názor a skutečnost je třeba jiná... Či spíše bude jiná! Podobně jako pro miliony na sklonku WWII tolik překvapených poctivých Němců... Tehdy to stálo za jeden Reichstag! Dnes to patrně stálo za jedno odepsané WTC a 3 tisíce mrtvých Američanů, o něž se patrně (dle svědectví TV stanice Discovery) opět "postarala" F.E.M.A....

131998

1.4.2007 7:19

RE: Irákem byly úkoly této pětiletky PNAC splněny a překročeny!

Hugof 81.?.?.?

Reakce na 131998

Stejně je to všechno takové divné... S komoušema se člověku fakt nechce zabředávat, ač vnitřně levičák jak stehno, náckové dneska vlastně skrytě makaj pro Bushe - u nás už jenom kolaborací s Topolánkovou ODS a Topolánkem najmě, viz Topolánkovo "jednání" s Petrou Edelmanovou minulý rok - a jeho "Es kommt der Tag", které rozhodně nebylo jen náhodným pokusem o "humor" - ve Světě pak vidno, s jakým povděkem jsou vítána ke spolupráci neonacistická uskupení v zemích někdejšího "Východního bloku" různými iniciativami via National Endowment for Democracy (NED) či International Republican Institute (IRI), International Democratic Institute (IDI) a řady dalších pod taktovkou George Sorose při přípravách "různobarevných" revolucí...

Takže vlastně ani "demokratickým" proklamacím George Sorose člověk nemůže nějako uvěřit, ač "vynakládá peníze proti Bushistánu".

Tož kam, tož co? Prostě je to všecko "v pérdeli", jak říká myslivecký adjunkt v "Tajemném hradu v Karpatech"...

A tak jsem z toho všeho nějakej smutnej, bo už vím, že to nezastavím ani já, ani žádná jiná síla na Světě, s kterou bych byl sto alespoň vzdáleně kolaborovat já... [pláč]

132002

1.4.2007 14:57

RE: Irákem byly úkoly této pětiletky PNAC splněny a překročeny!

Antiseptik 69.?.?.?

Reakce na 132002

Nezoufej člověče, přesto že žijeme v zoufalé době. I ta největší lidská nesmyslnost má svůj konec. Od samého začátku této středoasijské avantýry post-kapitalistických neokonů je mi jasné, že jediná cesta ven je pozvolna vzdělávat jejich vlastní populaci a prostě čekat až pochopí nesmyslnost vlastního činění. Ameriku může porazit na lopatky zase jenom Amerika. Bohužel to čekání bude stát mnoho zmařených životů, ale každá sranda něco stojí. Než bude možný uskutečnit obnovu lidské sounáležitosti, tak se napřed musí existující systém s jeho mýty o demokracii, globální ekonomice, ekonomii co kape směrem dolů a ostatních nesmyslů naprosto a definitivně zhroutit. A to se nestane přes noc. Indikace, že se to ale vyvýjí správným směrem je tu. Chybí nadšení nutné k naprostému oblbnutí davů a to i v USA. Před expansivní válkou je nutný vyrajcovat populaci v bezmeznou důvěru ve vedení. Jako třeba Hitler nebo Napoleon, to se však v Americe neděje, ba naopak. Těm, co vidí dopředu nezbývá, než ve vlastní zoufalé neschopnosti čekat, až to uvidí i zbytek. Někteří holt vidějí dál, ale s přibližujícím se objektem je jasné a nutné, že nakonec ho uvidí všichni. Není co stratit co by už nebylo dávno stracené, jen se o tom všeobecně dosud neví.

132025

1.4.2007 1:59

Závěrem mi dovolte, abych se omluvil Mindy

Hugof 81.?.?.?

a ostatně všem, kdož museli číst mé sprosťárny výše... Nějako jsem se totiž při psaní všeho toho nakrk... [pláč]

131999

1.4.2007 3:02

RE: Závěrem mi dovolte, abych se omluvil Mindy

Mindy 217.?.?.?

Reakce na 131999

[mrknutí jedním okem] Za mě v pohodě, Hugo. Však ono to taky k posr... eeee teda k nakrknutí všechno JE. Mindy

132000

1.4.2007 5:08

RE: Závěrem mi dovolte, abych se omluvil Mindy

Hugof 81.?.?.?

Reakce na 132000

Omlouvám se, že jsem ten začátek zduplikoval, ale i tak tam mám dost chyb, a tak jsem chtěl, aby to bylo alespoň tématicky pokupě... Pokud to bude možné, smažte ten editačně krácený duplicitní příspěvek výše (potažmo mé nakrknuté výkřiky, že to nejde držet pohromadě i s ním) [překvapení])

132001

1.4.2007 8:36

RE: Závěrem mi dovolte, abych se omluvil Mindy

Mindy 217.?.?.?

Reakce na 132001

[mrknutí jedním okem] A je to. Přeji hezký den, Hugo. Mindy

132004

1.4.2007 16:16

nielen individualizmus,

ondreG 84.?.?.?

ale každý -izmus znamená NIE slobode, lebo vychádza z obmedzenej ideológie, keďže každá ideológia je obmedzená. Slobodu treba žiť, nie o nej vypisovať traktáty, ktoré sú aj tak len definíciou v kruhu. Jediný literárny žáner, ktorý sa tvorivej slobode dokáže priblížiť na dotyk, je poézia.

132030

Příspěvků: 66

30.03. 09:00 Cynik  Cynik
30.03. 09:52  RE: Cynik
30.03. 14:24  RE: Cynik
30.03. 14:59  RE: Cynik
01.04. 11:59 frankee  RE: Cynik
30.03. 10:58 Radim  RE: Cynik
30.03. 13:27 janko  RE: Cynik
30.03. 09:00  Svoboda
30.03. 10:51 Radim  RE: Svoboda
30.03. 11:19 micha  RE: Svoboda
30.03. 11:41  RE: Svoboda
01.04. 20:46 Radim  RE: Svoboda
02.04. 11:51  RE: Svoboda
02.04. 12:17  RE: Svoboda
02.04. 15:17 Radim  RE: Svoboda
02.04. 15:56  RE: Svoboda
02.04. 18:58 leo69  RE: Svoboda
02.04. 22:34 Radim  RE: Svoboda
03.04. 10:25  RE: Svoboda
30.03. 12:37 freelook  RE: Svoboda
30.03. 13:03  RE: Svoboda
30.03. 15:07 Radim  RE: Svoboda
30.03. 14:45 osel  RE: Svoboda
30.03. 15:50  RE: Svoboda
30.03. 10:24 nitram  Plácání studovaného .............
31.03. 00:29 karel4u  RE: Plácání studovaného .............
31.03. 14:23 z.a.p  RE: Plácání studovaného .............
30.03. 11:35 skud  Dlouhý a nic neříkající
30.03. 17:28 martin1  Co je to za anarchistický kecy????
30.03. 19:52 Radim  RE: Co je to za anarchistický kecy????
30.03. 19:00 merc  pohyb v kruhu
30.03. 19:42 Radim  RE: pohyb v kruhu
30.03. 19:50 merc  RE: pohyb v kruhu
30.03. 20:08  RE: pohyb v kruhu
30.03. 21:34 merc  RE: pohyb v kruhu
31.03. 08:11  RE: pohyb v kruhu
31.03. 13:29  Oprava
01.04. 21:03 Radim  RE: pohyb v kruhu
30.03. 21:24 Rene Bartosek  Nic neni absolutni.
30.03. 21:26 Rene Bartosek  RE: Nic neni absolutni.
31.03. 04:06 Belveder  jsou Elity absolutni?
31.03. 08:38  RE: jsou Elity absolutni?
31.03. 13:42 z.a.p  RE: jsou Elity absolutni?
31.03. 18:43 Rene Bartosek  RE: jsou Elity absolutni?
31.03. 18:56 Rene Bartosek  RE: jsou Elity absolutni?
01.04. 21:39 Radim  RE: jsou Elity absolutni?
02.04. 21:10 Hugof  RE: jsou Elity absolutni?
31.03. 19:41 Antiseptik  RE: jsou Elity absolutni?
01.04. 00:08 Belveder  RE: jsou Elity absolutni?
02.04. 20:47 Rene Bartosek  RE: jsou Elity absolutni?
31.03. 02:56 z.a.p  Pisatel se vskutku 'akademicky vyradil'.
31.03. 12:40 Mafox  Vôľa k životu- Schwetzer
31.03. 16:56 Ighor  Vazeni ucastnici teto diskuze,
31.03. 17:26 Mindy  RE: Vazeni ucastnici teto diskuze,
01.04. 01:51 Hugof  Irákem byly úkoly této pětiletky PNAC splněny a překročeny!
01.04. 01:54 Hugof  Irákem byly úkoly této pětiletky PNAC splněny a překročeny!
01.04. 01:54 Hugof  Irákem byly úkoly této pětiletky PNAC splněny a překročeny!
01.04. 01:57 Hugof  Irákem byly úkoly této pětiletky PNAC splněny a překročeny!
01.04. 01:58 Hugof  Irákem byly úkoly této pětiletky PNAC splněny a překročeny!
01.04. 07:19 Hugof  RE: Irákem byly úkoly této pětiletky PNAC splněny a překročeny!
01.04. 14:57 Antiseptik  RE: Irákem byly úkoly této pětiletky PNAC splněny a překročeny!
01.04. 01:59 Hugof  Závěrem mi dovolte, abych se omluvil Mindy
01.04. 03:02 Mindy  RE: Závěrem mi dovolte, abych se omluvil Mindy
01.04. 05:08 Hugof  RE: Závěrem mi dovolte, abych se omluvil Mindy
01.04. 08:36 Mindy  RE: Závěrem mi dovolte, abych se omluvil Mindy
01.04. 16:16 ondreG  nielen individualizmus,

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

51

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 78 čtenářů částkou 17 746 korun, což je 51 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Údajný vynálezce mRNA vakcín Malone málem zemřel po vakcíně proti COVIDu19.01.22 22:39 USA 0

Čína - země, kde zítra znamená včera19.01.22 16:43 Čína 0

WHO hovorí, že neexistujú žiadne dôkazy pre podávanie posilňujúcich dávok „vakcín“ pre deti a mládež19.01.22 08:22 Neurčeno 0

Jan Kodeš k aféře Novak Djokovič19.01.22 08:08 Česká republika 5

O čem se mlčí - Jindřich Rajchl18.01.22 17:21 Česká republika 0

Majú rúška a respirátory v školách význam?18.01.22 09:37 Sierra Leone 0

Rusko stahuje své diplomaty a jejich rodiny z Ukrajiny18.01.22 07:03 Rusko 2

Soňa Peková: 15.1.2022 Lékařský dům17.01.22 22:01 Česká republika 6

Covidové zpovědi17.01.22 17:48 Česká republika 2

S pravdou ven - svědectví zdravotních sester17.01.22 17:46 Česká republika 0

Studie firmy Pfizer – mýty a fakta o studii, která spustila celosvětové očkování17.01.22 16:38 Kanada 0

Mezioborová konference lékařů - 4. díl: otázky a odpovědi16.01.22 16:52 Česká republika 1

„Pryč s očkovacími nácky.“ Tisíce lidí v Evropě protestovaly proti očkování16.01.22 16:36 Evropská unie 0

Kardioložka Jana Gandalovičová kritizuje povinné očkování - hrozí vlna onemocnění srdce15.01.22 22:31 Česká republika 0

European Green Deal15.01.22 16:42 Evropská unie 1

USA hrozí silnou reakcí na rozmístění ruských sil v Latinské Americe!14.01.22 09:51 USA 4

České maso zmizí a budete kupovat jen dražší dovážené. Růst cen o stovky procent?13.01.22 09:53 Česká republika 16

NATO upírá Rusku právo veta při vstupu Ukrajiny do aliance!12.01.22 21:06 Neurčeno 11

Ivermectin "funguje ve všech fázích" COVIDu podle uniklých vojenských dokumentů americké armády12.01.22 09:11 USA 5

Vystoupili na demonstraci s vlastním názorem. Policisty čeká kárné řízení11.01.22 19:12 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,38 Kč
Euro
24,27 Kč
Libra
29,13 Kč
Kanadský dolar
17,11 Kč
Australský dolar
15,47 Kč
Švýcarský frank
23,35 Kč
100 japonských jenů
18,68 Kč
Čínský juan
3,37 Kč
Polský zloty
5,37 Kč
100 maď. forintů
6,82 Kč
Ukrajinská hřivna
0,75 Kč
100 rublů
28,11 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 340,50 Kč
1 unce stříbra
516,64 Kč
Bitcoin
896 751,89 Kč

Poslední aktualizace: 20.1.2022 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 6 540