Diskuze k článku

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Příspěvků 95

25.3.2005 6:47

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Alžběta alzbeta2099 (zavináč) centrum (tečka) cz 70.?.?.?

V roce 1999 podepsal G.W.Bush, tehdy ještě guvernér Texasu, zákon, podle kterého za bezvědomého partnera (v situacích, jako je Terry S.) rozhoduje jeho zákonný manžel či manželka. To se ovšem psal rok 1999, že...

Nyní je rok 2005, Bush zapomněl co kdy v roce 1999 v Texasu za zákony prosazoval, a z causy Terry S. je najednou cirkus, při kterém se v Kongresu a v Bílém domě přitesávají a mění platné zákony, a kde federální soudy najednou získávají šrtem Bushova brka právo přezkoumat politicky nekorektní rozhodnutí soudu státního, jen aby se dostálo politicky žádoucímu cíli. Rovněž, jak zcela správně poznamenal pan Stwora, je najednou nezávislost soudu zrušena, a Kongres, potažmo Prezident USA, se pokoušejí soudům nařídit, co a jak v cause ubohé Terri rozsuzovat.

Bush dělá v této cause čistě levičáckou politiku vlády silné ruky, a naprostý opak toho, co by se ještě před pár lety očekávalo od Republikána.

Kde skončilo heslo US konzervativců - "just tell the government to leave us alone"?

Já tomu, co vláda USA v cause ubohé Terri S. provádí, říkám zneužití causy ubohé bezmocné ženy Republikánskou stranou USA pro jejich nechutné politické cíle Big Fat Government, které ví vše lépe, než občané.

47018

25.3.2005 11:41

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Rastik 85.?.?.?

Reakce na 47018

Mate v tom trochu zmatok. Lavicova politika je liberalna - napr. eutanaziu alebo potraty presadzovali vzdy lavicove strany. [oči v sloup]

47042

25.3.2005 20:51

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Alžběta alzbeta2099 (zavináč) centrum (tečka) cz 70.?.?.?

Reakce na 47042

Zmatek v tom máte maximálně tak Vy, pane. Generál Pinochet byl podle Vás co - levicový politik? A jak pěkně prosazoval v Chile zákony o euthanasii, že... [smích]

47077

26.3.2005 17:32

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Salam Humusajn 80.?.?.?

Reakce na 47042

Ano, vzpomínám si na těch 40 let vyloženě liberální levicové politiky - vlády KSČ v Československu [chechtot]
Pokud vím, levicová politika je charakteristická větším množství státních zásahů, regulací, vyšší mírou přerozdělování. O liberalismu jsem ale ještě v téhle souvislosti neslyšel...

47155

26.3.2005 19:50

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Alžběta alzbeta2099 (zavináč) centrum (tečka) cz 70.?.?.?

Reakce na 47155

Ale no tak, pane. VUML byste a takovýmihle znalostmi nejspíš udělal, ale ve svobodném světě byste s takhle schématickým myšlením neobstál ani v prvním semestru Bachelor of Business Administration, kde se obvykle úvod do political science vyučuje.

Zkuste se na věc podívat neschématicky, prosím: Byl podle Vás levicovým politikem Gándhí? Hitler? Stalin? Dubček? A co třeba takový F.D. Roosevelt - to byl levicový politik, když byl pro větší množství státních zásahů, regulací, a pro vyšší míru přerozdělování? Nebo třeba taková firma U.S. Steel, abychom nechodili daleko - to je levicová firma, když je pro státní zásahy, regulaci, a pro přerozdělování?

Důvodem pro onen zmatek v klasifikaci je, že spektrum politických směrů je vícerozměrné, a že jedna polarita - v tomto případě "levice-pravice, bráno dle míry státních zásahů do ekonomiky" je jen jednou z dimenzí, podle kterých je spektrum politického života strukturováno.

Existují mnohé jiné polarity, které strukturují politický život společnosti minimálně stejně tak, jako polarita levice-pravice. Třeba takový Karel Marx (dávám ho na první místo, protože jeho teorii nejspíš budete znál lépe, než teorie konkurenční) tvrdil, že základní strukturou je struktura třídní, a že všechny ostatní struktury společnosti jsou od té to struktury odvozené. Vilfredo Pareto zase tvrdil, že základní struktutou je struktura mocenských elit, velmi dobře tak byl schopen vysvětlit společenské změny 19/20 století, a dostal za své obkevy dokonce od Mussoliniho Státní cenu za rozvoj fašismu. Jugoslávský myslitel Milovan Djilas se pokusil uplatnit Paretovy poznatky na země stalinského socialimu, a stal se Titovým nejbližším spolupracovníkem - než se při vysvětlování struktury socialistických elit dostal daleko přespříliš, a byl v Jugoslávii uvězněn. Američan Parsons zase přišel s koncepcí, podle které je společnost strukturována podle měřitelných statusů a funkcí - a jeho teoriisociální stratifikace se zde na západě učíme dodnes.

Dopuručuji Vám podvat se na věc tak, že levice-pravice je ve 21. století polarita marketingová, bez konkrétního obsahu. Podobnou marketingovou polaritou z hlediska života veřejného je třeba pravda-lež, mír-válka, nebo láska-nenávist. Markertingová polarita je vytvářena v mechanismu veřejné propagandy proto, neboť veřejnost má iracionální, často jen sémantické, preference pro levici či pro pravici, a k získání mručivého souhlasu veřejnosti je proto pro tytéž politické elity výhodné se čas od času tu k levici, tu k pravici, přiklonit.

47163

27.3.2005 13:27

Alžběto,

Vodník 82.?.?.?

Reakce na 47163

nejsem si úplně jist, jestli tomu Vašemu poslednímu odstavci rozumím. O tom, že pojmy "levice" a "pravice" jsou přežilé a slouží jen k matení a mlžení jsem se kdysi už rozepsal (http://www.sprcha.com/story/2003/1/20/23622/4140), tyto pojmy měly jasný a nemanipulovatelný obsah snad jen v tom Konventu, kde vznikly. Nicméně ty ostatní pojmy, přestože s nimi politici a média manipulují obludným způsobem, svůj zcela jasný a nezaměnitelný obsah mají! Na rozdíl od orwellovské novořeči, válka není mír, svoboda není otroctví, pravda není lež. Záměrným mlžením a matením těchto pojmů nás chtějí dostat tam, aby nám mohli bez uzardění naservírovat lež, nenávist, válku a otroctví jako pravdu, lásku, mír a svobodu, a zároveň nás zbavit argumentace s poukazem na to, že ty pojmy vlastně obsah nemají a že jde o marketing. Nejsem si jist, jestli to tak daleko může dojít (a proklet buď každý, kdo vývoji tímto směrem napomáhá!!), ale takováto devalvace symbolů (jimiž slova a pojmy jsou) by byla naprostým koncem mezilidského dorozumění, civilizace a společnosti, bez možnosti návratu!

47191

27.3.2005 22:47

Drahý pane Vodníku! Rozmíte tomu velmi dobře, ba přesně.

Alžběta alzbeta2099 (zavináč) centrum (tečka) cz 70.?.?.?

Reakce na 47191

Nevím jen, proč se zdráháte připustit, že ona Vámi zmiňovaná devalvace slov a symbolů již dávno nastala.

Minimálně od 60. let 20. století je v Americe veřejné mínění vyráběno, a to včetně překování významu slov do podoby, která se objednavateli výroby veřejného mínění hodí.

Nezoufejte proto, že je s Vámi (podobně jako se mnou, s mnoha ostatními diskutéry zde na Zvědavci i jinde) manipulováno, jako s kusem hadru. Nezoufejte, že jsou Vám předkládány k věření lživé pravdy, láskyplná nenávist.

Nezoufejte, že naše očividná každodenní válka, ve které umírají děti našich sousedů v Iráku či v Afghanistínu, je jen pokračováním boje za mír jinými prostředky.

Chcete-li vědomě lhát, musíte znát pravdu. Chcete-li vědomě popírat skutečnost, musíte si být napřed vědom skutečného stavu věcí, který hodláte popřít.

Mohla bych využít dnešní velikonoční příležitosti a poukázat na to, že překovaným slovům a nelidským vládám lidé čelili již mnohokrát. A že to byl jistý dávno mrtvý Žid, syn tesařův, kdo lidem ukázal cestu zpět k míru, pravdě a lásce od lži, nenávisti a válek. Zítra, v pondělí, si v této souvislosti připomeneme jisté pozoruhodné výročí, mimochodem.

Nechci ale, s dovolením, do tohoto tématu zde na Zvědavci více zabíhat. Spíše Vám závěrem naznačuji, kde nalézám řešení výše zmíněného problémů sama pro sebe.

47222

28.3.2005 13:07

Alžběto,

Vodník 82.?.?.?

Reakce na 47222

Možná, že přání je u mě otcem myšlenky, ale domnívám se, že započatá devalvace symbolů (v náboženství a mystice dnes již téměř zcela dokonaná) v oblasti lidské řeči ještě tak daleko nepostoupila, i když už je to hodně daleko, hlavně v politice. Mám pocit např., že v právě vedené válce je stále ještě hodně lidem, jak v USA, tak v Evropě a jinde ve světě, zcela jasné, že se jedná o lež a vylhanou záminku, a to i v případech, kdy tu válku podporují: řeknou Vám, že ta lež byla oprávněná, na místě, ale neřeknou, že by to byla tím pádem pravda. Další ukázkou byla válka v Jugoslávii, kdy se lhalo jako nikdy před tím od Druhé světové války, a hle – již rok, dva poté to začlo vyplouvat na povrch a – aspoň zpětně – se lež ukázala být lží (je pravda, že ty statisíce vyhnaných Srbů z toho bohužel nic nemají).

Jak jste napsala: chcete-li lhát, musíte znát pravdu. Tento přístup ještě jednoznačně dělá rozdíl mezi lží a pravdou. Ten zlomový moment nastane, až lež „za určitých okolností“ nebude lží, ale pravdou, dobro zlem a nenávist láskou. Zatím se tak děje IMHO výjimečně.

BTW, jaké to výročí jste měla na mysli dnes v ponělí?

47271

28.3.2005 19:17

RE: Alžběto,

Alžběta alzbeta2099 (zavináč) centrum (tečka) cz 70.?.?.?

Reakce na 47271

Jaké pozoruhodné výročí jsem měla na mysli dnes v pondělí?

Měla jsem na mysli výroční svátek velikonočního pondělí.

Nejméně od 12. století (podle některých zdrojů už od roku 325) se na tento den tradičně dodržuje dohoda mocných křesťanského světa, podle které je křesťanský lid zbaven povinnosti pracovat, těžká témata se nechávají stranou, a místo toho je (často dokonce za peníze vrchnosti) podporována v tento den lehká lidová zábava a smír.

[smích]

47287

28.3.2005 5:32

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Jitka 199.?.?.?

Reakce na 47155

Levicová a liberální politika mezi sebou ani náhodou nemají rovnítko. Dnešní pojetí liberalismu se velmi liší od jeho původní definice, které mělo hlavní bod v právu na vlastnění soukromého majetku. A to je vlastně opak dnešní extrémní, socialistické levice. Je to až k smíchu jak se politické směry promíchávají a nakonec končí jako jedno a to samé.

47243

28.3.2005 7:20

RE: Smearing levicového a liberálního kontextu

Alžběta alzbeta2099 (zavináč) centrum (tečka) cz 70.?.?.?

Reakce na 47243

K smíchu to je jen občas, paní Jitko.

Již více než rok se na amerických diskusích serverech - včetně diskusí k aktuálním zprávám na yahoo.com - objevuje výraz "left-lib-shit". Jako první s ním přišel, pokud se dobře pamatují, rozhlasový komentátor Savage (ano, ten hoch, jehož rozhlasová talk shoew je napravo od Rushe Limbaugha).

První a druhá část onoho slovního novotvaru naznačuje vzájemné splývání liberálů a levice z pohledu mluvčího, zatímco třetí část novotvaru pak naznačuje, s čím by mluvčí chtěl liberály a levičáky zapatlat (smear). Více o smearing v propagandě viz např. www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn.

Výraz left-lib-shits navíc sedí přesně v tendenci nejlepší autoritářské propagandy, která musí být (slovy Goebbelse) nejen snadno zapamatovatelná, ale i dostatečně primitivní a vulgární.

Výraz left-lib-shits používá tvrdší jádro Bushových příznivců k označení příznivců Demokratické strany USA, k označení příznivců Amnesty International, případně k označení všech ostatních Američanů, kdo nesouhlasí s oficiální linií Prezidenta Syna.

[mrknutí jedním okem]

47252

25.3.2005 23:39

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Belveder pilsenaaa (zavináč) yahoo (tečka) com 64.?.?.?

Reakce na 47018

Mne v dnesni dobe pripada pouzivani terminologie "pravicak - levicak" zcela nepresne a mylne.Tyto terminy jsou umele udrzovane medialnim svetem a politiky sami,aby se chatra ve vladach mohla radit do jednoho ci druheho teamu.

47098

26.3.2005 0:06

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 70.?.?.?

Reakce na 47098

>Mne v dnesni dobe pripada pouzivani terminologie "pravicak -
>levicak" zcela nepresne a mylne.

Přesně tak. To rozlišování dávno ztratilo původní smysl a přetrvává částečně se setrvačnosti (mnoha zejména starším lidem to vůbec nedošlo, což je často vidět zde v diskuzi), částečně z důvodu uvedených výše. Strany si navzájem vykradly ze svých programů, co tam bylo zajímavého, a zbytek rozmělnily a udělaly guláš typu one size fits all, aby nikoho moc nepopudily v rámci náboženství zvaného politická korektnost.

47100

25.3.2005 6:54

Nechat žít nebo nechat zemřít? - pokračování -

Alžběta alzbeta2099 (zavináč) centrum (tečka) cz 70.?.?.?

A, mimochodem, je vůbec možné říci, že Bush dělá v cause Terri Schiavo politiku LEVIČÁCKOU? Nebylo by správnější říci, že se zde G.W.Bush projevuje jako pravičák těžce autoritářský, jako pravicový Velký Prezident, který na příkladu jedné bezmocné ženské Terri Schiavo hodlá dát nezávislosti americké soudní moci za vyučenou?

Cituji ze zpráv předchozích dnů: "..The governor is disappointed (at the Supreme Court decision) and will continue to do whatever he can within the law to save Terri's life," Bush spokesman Jacob DiPiet said ...".

Nevidím jediné slovo o tom, že by guvernér státu Florida sklonil hlavu a pokorně respektoval rozhodnutí Nejvyššího soudu. Naopak, pan guvernér před národem veřejně prohlašuje že je s rozhodnutím Nejvyššího soudu nespokojen, a že proti němu bude bojovat.

Na druhé straně je třeba s povděkem konstatovat, že v této cause daly americké soudy Bushově státní administrativě velmi jednoznačně najevo, že si nenechají do svých soudních rozhodnutí od výkonné moci mluvit.

Podle mne ale causa Terri S. nebude poslední, neboť lidem okolo Bushe jde o kontrolu nad celým americkým státem - od moci výkonné, přes moc zákonodárnou, až po moc soudní. Názor republikánských kongresmanů, že zákon se musí dodržovat, ale ... - to je názor revolucionářů, v tomto případě revolucionářů pravicových.

47019

25.3.2005 6:58

Nechat žít nebo nechat zemřít? -- dokončení --

Alžběta alzbeta2099 (zavináč) centrum (tečka) cz 70.?.?.?

Zákony jsou od toho, aby se dodržovaly, ať už se to politikům v cause Terri Schiavo zrovna hodí, nebo ne.

Pokud se snad někdo chce podívat, na jaké straně ŽIVOTA že to byl G.W.Bush (tehdy v roce 1999 ještě guvernér Texasu), přečtěte si text zákona sami: http://www.capitol.state.tx.us/cgi-bin/tlo/textframe.cmd? LEG=76&SESS=R&CHAMBER=H&BILLTYPE=B&BILLSUFFIX=01270&VERSION=2&TYPE=B Zcela jasně dává tento texaský zákon pravomoc ŽIVÝM, aby rozhodovali o bezvědomém nejbližším rodinném příslušníkovi, zejména pak dává tuto pravomoc manželům vzájemně.

PROČ Republikánská strana USA najednou využívá causu Terri Schiavo k tomu, aby měnila platné zákony USA o vztahu federální soudní moci a moci státu Florida?

Proč G.W.Bush vytváří nebezpečný precedens pro omezení nezávislosti soudů a pro federální kontrolu nad jakýmikoliv dalšími soudními rozhodnutími států Unie?


Proč Bush za 5 let v úřadu prezidenta USA otočil o 180 stupňů a místo práva beznadějně nemocného pacienta na smrt, které osobně podepsal jako guvernér Texasu v roce 1999, najednou prosazuje úplný opak?

Nemám zájem o pravicový autoritářský stát, ve kterém je právní stát nahrazen osvícenými exekutivními rozhodnutími Velkého Prezidenta. Já říkám NE vládě silné ruky, ať už je to v cause ubohé Terri, nebo v jakémkoliv jiném případě.

47020

25.3.2005 9:11

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít? -- dokončení --

carodejnik 84.?.?.?

Reakce na 47020


>Nemám zájem o pravicový autoritářský stát, ve kterém je
>právní stát nahrazen osvícenými exekutivními rozhodnutími
>Velkého Prezidenta. Já říkám NE vládě silné ruky, ať už je
>to v cause ubohé Terri, nebo v jakémkoliv jiném případě.

>
>
pan Alzbeta,

to nie je pravicovy autoritarsky stat, to je sovietizacia uz i tak hodne sovietskych USA. Aby som to este upresnil, ked vravim sovietizacia, myslim v skutocnosti sionizaciu alebo chazarovinu.

-stejni ludia. jak v Amerike, tak v Polsku, tak aj v CCCP, takmer
vzdy zidia

-stejne metody

47029

25.3.2005 10:09

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít? -- dokončení --

Lev 82.?.?.?

Reakce na 47020

Pani/slecno Alzbeto, je pro me pochoutkou, Vas cist - skutecne, bez ironie. Akorat nezapominejte, ze US pravicaci jsou "pro life", at je to forma jakakoliv .

47036

25.3.2005 13:07

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít? -- dokončení --

deu 66.?.?.?

Reakce na 47036

47047

25.3.2005 13:08

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít? -- dokončení --

deu 66.?.?.?

Reakce na 47036

Lev, tych 3 tisic a 130 tisic spominanych v clanku znamena, ze nie su "pro life" ale skor "pro judeo".

47048

25.3.2005 13:22

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít? -- dokončení --

Lev 82.?.?.?

Reakce na 47048

Vdyt je to jasne pane deu, hesla a slogany byly a budou za kazdeho politickeho systemu. Je to jeden z prostredku, vymyvani mozku. [smích]

47049

25.3.2005 21:26

Čistící prostředky na globalizaci

Alžběta alzbeta2099 (zavináč) centrum (tečka) cz 70.?.?.?

Reakce na 47036

Děkuji.

Pokud jde o pro-life postoj pravičáků v USA, to je podle mne jen póza, který o sobě Republikánská strana USA momentálně šíří z důvodů čistě konjunkturálních.

Bushova politická vlna staví po 9/11/2001 na strachu Američanů z globalizace, a pokouší se víceméně úspěšně prodat Američanům čistící prostředky na odstranění důsledků globalizace pro amewrickou společnost. Není to nepodobné počínání prodejců z Amway, včetně oné snahy o unikátní superúčinný a superkoncentrovaný prodkut za fascinující cenu, mimochodem ...

47082

25.3.2005 21:27

RE: Čistící prostředky na globalizaci --- dokončení ---

Alžběta alzbeta2099 (zavináč) centrum (tečka) cz 70.?.?.?

Reakce na 47082

Příklon k extrémně konzervativním hodnotám židovsko-křesťanské etiky, jako je např. současná pro-life póza Bushovy vlády, je také jedním z důsledků distribuce oné "americké uzdy na globalizaci".

Pokud ale americká veřejnost přestane "čistící prostředky na globalizaci" od své vlády kupovat, uvidíte, jak rychle se pro-life postoje z arzenálu amerických politiků vytratí. A bude stačit málo, pane.

Budou stačit 1-2 desetiletí pokračování ve stávajícím demografickém trendu, při kterém na bílý pár připadá 1.2 dítěte, zatímco na nikoliv bílý pár (mexicko-dálněvýchodně-indicky-whatever) připadů v průměru 3.3 dítěte. USA v roce 2040-2050 budou zemí s 400-500 miliony obyvatel, a pro-life křesťansko-židovská populace bude v menšině.

Není ostatně vyloučeno, že místo čistících prostředků na globalizaci se začnou prodávat čistící prostřdky na bílé skvrny - podobně, jako už čístí svou zemi od pozůstatků bílých nánosů třeba takový pan Mugabe.

47083

25.3.2005 21:33

RE: Čistící prostředky na globalizaci --- poznámka o státu Izrael závěrem --

Alžběta alzbeta2099 (zavináč) centrum (tečka) cz 70.?.?.?

Reakce na 47082

Ještě těžší demografická situace nastává, mimochodme, ve státě Izrael. Na 1.4 dítěte v židovské rodině připadá 3.8 dítěte v rodině arabské - a to mluvíme jen o stávajících občanech státu Izrael, nikoliv o bezprávných Palestincích.

V období 2030-2040 bude už židovská populace v Izraeli v takové menšině, že její postavení bude srovnatelné s početní pozicí bílé menšiny v Jihoafrické republice před 30 lety.

Zánik Izraele se rodí v děloze arabské ženy, pane. Do písmene vzato. A pro-life politici tomu vytvářejí cestu. [smích]

47084

25.3.2005 7:50

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Pavel -Čert- Němec certbox (zavináč) icqmail (tečka) com 82.?.?.?

Ja sem pro odpojeni. Jenom me prijde zbabele ji odpojit od vyzivy a cekat az vycerpanim zemre. Pokud soud jasne povolil euthanasii, tak by mel mit dotycny pravo pozadat lekare o injekci. Kazdy vi, ze sama od sebe nevstane a nezajde si do lednice pro neco k jidlu. Tvarit se jakoze umrela sama bez ciziho pricineni je opravdu nechutne.

47021

25.3.2005 8:47

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Grovik 81.?.?.?

Reakce na 47021

je problem a to nejen v USA ale vsude na svete ze lze zastavit pokusi na udrzeni prizivote. Oni ji smi odpojit, ale nesmi podniknout dalsi kroky k zkraceni jejiho utrpeni. To uz by bylo pri nejmesim zabiti.

47026

25.3.2005 9:44

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Jarka 160.?.?.?

Reakce na 47021

Tvarit se, jako ze umrela sama, bez cizi pomoci je nechutne.....a ja pridavam nelidske, nehumanni...
Lezet 15 let, nemoci se pohnout a jen ocnimi vicky se trochu dorozumet, neni zivot, neni to ani zivoreni a neni to ani smrt.
Co se tyka dekubitu, prolezenin, tak ty se nedohlidaji. Vymesovani je samovolne a staci skutecne par minut k vytvoreni dekubitu a posleze infekce. Nebudu delat prednasku o dekubitech, tady jde o neco jineho..Jde o eutanazii..Ano, nebo ne. Je to dilema, mozna, ze se na to divame jinak, protoze nejde o naseho cloveka. Sama nevim, jako matka, co bych rozhodla. Jedno je jiste, ze se trapi a tim , jeste vic, jeji rodice i manzel, ktery dostal rozum a zalozil si novou rodinu. Zije a ma na zivot i rodinu pravo...
Zminili jste v clanku Bushe. Ukazal se jako humanista, ale nemohu nepripomenout Afganistan, Irak a posleze 11. zari. Desetitisice zbytecne mrtvych mladych lidi..Tak kde je reseni???????

47033

25.3.2005 9:48

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

kavol 193.?.?.?

Reakce na 47021

to je právě ta politika - snad každý rozumný člověk by preferoval rychlý konec před vyhladověním (pokud by řešil otázku jak zabít a ne jestli vůbec zabít), nicméně to by již byla milá dáma po smrti a nedal by se vykřesat žádný kapitál z toho, že ji triumfálně znovu napojí (pokud tak učiní; případně že je aspoň o čem mluvit ve zprávách a jak se zviditelňovat, dokud umírá) [oči v sloup]

btw, na zprávy v TV moc nekoukám, ale tenhle případ jsem tam v poslední době viděl už třikrát - tzn. pokaždé, když jsem zprávy viděl - zajímalo by mě, které důležitější události se zase snaží zamaskovat ... když jsem včera ve spojení s Kyrgyzstánem slyšel o "demokratickém převratu" na Ukrajině, málem jsem se musel jít vyzvracet - instantní přepisování dějepisu [pláč]

47034

25.3.2005 12:18

Nechat žít nebo nechat zemřít?

trodas trodas (zavináč) seznam (tečka) cz 82.?.?.?

Souhlasim s clankem, pokrytectvi zcela bezmezne.

Na jednu stranu Bush nevyslysel zadnou zadost o milost pro verne, kde by zivot opravu mohl zachranit - a tady, kde jedine, co se zachranit da, je pomale umirani - tady se angazujeme jak sileni?! [oči v sloup]

http://ax2.old-cans.com/bendib/Power-to-the-People.jpg

Tomu rikam ale hnusne pokrytectvi. A co se tech lekaru tyce, tak to opravdu nemaji na nejake humannejsi ukonceni jejiho zivota...? [překvapení] [pláč]
Nechat ji zemrit hlady? To je jako humanni, nebo co?

Paneboze, jen se nedostat nikdy diktorum do sparu.... [pláč]

47044

25.3.2005 12:25

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 194.?.?.?

smrt je tabu
uz tim, ze o ni tady mluvime toto tabu porusujeme
a nechat nekoho umrit je take tabu
[smích]))))))))))))))))))))))))))))

47045

25.3.2005 13:47

Bush a CIA inscenovali utok 9/11 ? (:-)

Peter Veliky 205.?.?.?

To je ale vylozena kravina! Dokonce pozustali obeti (ani jeden) z WTC s takovym typicky Nohejlovsko - Albertovsko obvinenim.
Jo a co se tyce toho manzela te pani Shial (nevim jak spravne se speluje jeji jmeno)ktera lezi bezmocne na luzku uz 15 let, nezapomente ze jeji 'manzel' ma na tom financni zajem aby ji nechali umrit. Totiz pojistovny mu nevyplati osobni pojistky pokud jeho zena zije (ano, porad jeste je to jeho zena).
Soud by mel povolit jeji rodicum si ji vzit domu do domacke pece.
Usvedceni vrazi v USA (nekteri) dostanou milostnou smrtici injekci, proc je nenechaji umrit hlady a zizni? Co komu ta pani Shiel udelala ze musi 'pojit hlady' ?
Hej pane Stwora s tim prisivanim viny za 9/11 Bushovi me opravdu rozcilujete.

47054

25.3.2005 17:34

RE: Bush a CIA inscenovali utok 9/11 ? (:-)

veget 81.?.?.?

Reakce na 47054

nechce se mi verit, ze by vsechny informace na tomto linku byly nepravdive.

http://reopen911.org/index.htm

47070

25.3.2005 13:53

A co muhamedani ?

Peter Veliky 205.?.?.?

Jejich 'bible' prece tez vynasi hodnoty cloveka a ma chranit jeho zivot. Jak to ze ti (je jich v USA jak nasr...) se nepripojuji k protestum so called krestanske pravice? Nevidel jsem vcera vecer na News ani jednu zahalenou zenu, anebo koran proclamations na transparentach.
Az pani Sch.. umre, muhamedi budou vyskakovat a provolavat '...Mi to porad rikame, ze pro krestany lidskej zivot neznamena nic...'
Divim se ze zatim nepouzivaji k propagande tez zapadni 'zvrhle' zakony ktere nyni propaguji manzelstvi teplousu/sek.

47056

25.3.2005 14:04

Stalo se minulej tyden v Montrealu...

Peter Veliky 205.?.?.?

I v Kanade muhamedi maji sve obecne skoly (podporovane statem a tedy podle pana Nohejla zidy). Vcera 'na zpravach' ukazovali pripad dvou muhamedskych vyrostku, prislusniku te skoly kteri za domaci ukol (project) udelali transparent v kterem osocuji zidy nevim z ceho, vcetne vyhlasovani jihadu zidum (na uzemi Kanady) Ucitelskej sbor slozenej z muhamedanu ovsem docasne uvolnil (s plnym platem)muhamedanskeho ucitele kterej vlastni rukou pripsal na ten odpuzujici plakat '...Good work..'
Predstavte si ze by s takovym plakatem vyrukovali zidovsti zaci (anebo indiansti) v sve skole..
Kanadska vlada je uplne priposrana (jak rikaji Cesi) z tech minoritnich klanu. Dokonce budou pristupovat k schvaleni muhamedanskeho 'Sharia' zakonu v Kanade. Uz jsem cet v tisku, ze Al-Jazeera, muhamedanska stvava stanice bude povolena v Kanade.
Jo, Americka FOX pry nebude.

47057

25.3.2005 23:33

RE: Stalo se minulej tyden v Montrealu...

Belveder pilsenaaa (zavináč) yahoo (tečka) com 64.?.?.?

Reakce na 47057

Pane Veliky Petre preci nebudete slzy ronit z toho,ze kanadsky divak bude pripraven o zionistickou stanici FOX.Nenapasnul jste se dostatecne rudeho tisku v CSSR?Jestli jste si toho jeste nestacil vsimnout,tak se tady na tom Zapade zaciname jaksi dost podobat bolsevickym zahradam.

47096

25.3.2005 14:23

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Karel Infeld Prachensky 194.?.?.?

Bush se rychle vpravil do role ochránce práva na život nešťastné postižené ženy. Ano, tentýž Bush, který s největší pravděpodobností nechal obětovat přes 3000 vlastních občanů při fingovaném teroristickém útoku 11. září, který mu měl zajistit rozsáhlé potlačení lidských práv a pevné uchopení moci.

Pane Stwora, Vy jste k smíchu...

47058

25.3.2005 14:44

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Martin 193.?.?.?

hmm, zajímalo by mě, kolik lidí si doopravdy myslí, že se do těch baráků trefili teroristi a kolik si doopravdy myslelo, že tu radiovou stanici (jejíž přepadení si vzal Hitler za záminku k přepadení Polska) opravdu přepadli Poláci a kolik lidí věřilo, že potopení Lusitanie bylo skutečným důvodem vstupu USA do 1. války (dva roky po tom potopení) atd ... vždy to posloužilo k otevření nějaké války.

USA má vůbec praxi ve fingování záminek k válce, např. Vietnam, kdy neviditelný křižník střílel neviditelné střely na americkou loď (nic nebylo ani na radaru), což byl důvod k zákroku ve Vietnamu.

Nebo občanská válka, kdy prezidentovi hrozila ztráta hlasů v důsledku legálního roztržení unie (to že bylo legální není hodnocení moje, ale tehdejších am. právníků z obou stran), takže se unijní jednotky začaly stahovat z jižanského území, až na 1 pevnost na jižanském území, kterou naopak unionisté začali posilovat a zásobovat, což vzali jižani jako provokaci, zaútočili na ni a tak mohl preziden přijít se strhujícím projevem o zradě, hrdinství a pod, načež začal válku blokádou jižanských přístavů bez svolení kongresu a v průběhu války zdůrazňoval svým generálům, že nezáleží na počtu vlastních ztrát ...

holt am. prezidenti mají praxi ve vyvolávání válek aby si posílili svoje volební preference [smích]

47059

25.3.2005 17:25

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Janek 24.?.?.?

Reakce na 47059

Nevis jaky mel Abraham Lincoln etnicky puvod? To co se pak delo na jihu me pripomina chovani bolseviku v rusku pri a po revoluci.

47069

25.3.2005 14:58

Nechat žít nebo nechat zemřít?

fjodor 213.?.?.?

Skocili sme tejto hre na lep vsetci. Je to predsa velmi jednoduche: Nech to urobi Mr.Schiavo sam, preco to nespravi sam pri ktorej kolvek navsteve svojej manzelky? Boji sa vezenia? Nech to spravi troska sofistikivane! boji sa vycitiek? Aaaa, zrejme asi nechce byt on ten ZLY, preco? Ma totiz pochybnosti o sebe samom, preto, a svinsky to hodil od seba. Presne tak, ako ked citame spravy o vrahoch a zlocincoch, hned je nam lepsie, hned vieme kde je prave a skutocne ZLO. Vsade, len nie v nas. Tu spiacu bestiu v nasej hlave si nechceme pripustit, no je len jedna cesta, zobudit ju, zkrotit a zit s nou.

47060

26.3.2005 10:33

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Had 194.?.?.?

Reakce na 47060

>Presne tak, ako ked citame spravy o vrahoch a zlocincoch, hned je nam >lepsie, hned vieme kde je prave a skutocne ZLO. Vsade, len nie v nas. >Tu spiacu bestiu v nasej hlave si nechceme pripustit, no je len jedna >cesta, zobudit ju, zkrotit a zit s nou.
Skvělé!!! A když už jsem zareagoval, tak i dle svého rozšířím - ta bestie nespí a nepomrkává jen v naší hlavě, je rozprostřena "celobytostně" jako temná součást nás samých (Dr. Jekyll - Mr. Hyde).
Probudit - zkrotit - ZLIKVIDOVAT... Což je docela srandovní záležitost...v člověku totiž umírá správnou snahou část jeho samotného ještě za života a to samozřejmě velmi bolí.

47138

26.3.2005 21:45

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

fjodor 213.?.?.?

Reakce na 47138

no nie celkom tak Hade, zobudit, skrotit a zit s nou, nie zlikvidovat. Zlo, ma svoje presne miesto, bez neho nemoze byt Dobro, Satan tu musi byt, inak to nejde, je to ako paralela s ohnom. Musi byt pod nasou kontrolou, je nevyhnutny (ohen), bez neho tu chcipnem, ale ak je ho prilis, ak mu dovolis ist podla vlastneho vzorca, tak Ta spali a chcipnes taky.

47169

27.3.2005 14:28

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Had 194.?.?.?

Reakce na 47169

Nesouhlasím, ale chápu. Zakořeněné křesťanství nejspíše.
Lze dospět dále, než Dobro - Zlo, Bůh Stvořitel - Démon. Podmínkou je ovšem úspěch v trvalé likvidaci všeho negativního v sobě (lítost, smutek, vztek, nenávist, závist aj.) s udržováním mírné převahy lepšího ( přání dobra a štěstí všemu, co je žije a dýchá)...atd.
Ovšem likvidovat to musí člověk VÝHRADNĚ a samostatně v sobě, to nelze vnucovat. Maximum vnucování (?) je asi tak tato rovina DEBATY.

47192

28.3.2005 8:57

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Idealista idealista9 (zavináč) hotmail (tečka) com 62.?.?.?

Reakce na 47192


>Podmínkou je ovšem úspěch v trvalé likvidaci všeho
>negativního v sobě....
Zdar Hade
Jak muzu byt uspesny, kdyz budu trvale neco negativniho likvidovat ?
Uspech se timto nikdy dostavit nemuze. [mrknutí jedním okem]

47255

28.3.2005 13:16

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Had 194.?.?.?

Reakce na 47255

Nazdárek Idealisto moravsko - mezinárodní,
1. méně slov - více praxe..
2. správná oponentura - věř jen tomu, co se Ti ověřilo u Tebe a Tvých blízkých jako dobré, prospěšné a společenský život zlepšující.
3. úspěch v likvidování nějaké negativní vlastnosti (emoce, zvyku, reakce) je naprosté zbavení se té určité kvality - každý, kdo to praktikuje to s velkým údivem pozná SÁM. Nelze nadiktovat, darovat, vnutit, znásilnit... Každý pěkně sám za sebe a v sobě.
4. vyber si nějakou vlastnost, která Tě hm, no kaká a zkoušej jí nepodlehnout, pozorovat, zmenšovat, odsunovat. To vše je jenom základ k tomu, aby v člověku vzrostla nespokojenost se sebou samým, resp. k otroctví atavismů a reakcí, které mu komplikují život a začne intenzivněji usilovat o vymanění se z tohoto zákeřného, protože velmi nenápadného jha - "zavolá si" návody, jak dál.
5. mnoho zdaru v boji o trvalý ússměv...

47272

28.3.2005 23:03

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Idealista idealista9 (zavináč) hotmail (tečka) com 62.?.?.?

Reakce na 47272

>Podmínkou je ovšem úspěch v trvalé likvidaci všeho
>negativního v sobě....
Jeste jeden pozdrav, Hade
Cti pozorneji.
Nechtel jsem navod, ale vysvetleni.
Takze zkusim to podat takhle:
Trvale- jakoze porad, nikdy nekoncici.
A kdyz teda nikdy nekoncici, uspech se zakonite dostavit nemuze [smích]

47292

29.3.2005 0:43

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Had 194.?.?.?

Reakce na 47292

Aha, správné nasměrování - myslel jsem dotažené do KONCE, kdy už ta dotyčná "nectnost" v bytosti není - neexistuje. Samozřejmě, že veškerá snaha a činnost má svůj začátek - průběh - konec.
Jeden z příznaků likvidace nectností je, že člověk stále více veškeré dění i sebe SOUČASNĚ jen pozoruje - neprožívá a nereaguje vzdutím nitra.

47305

28.3.2005 17:50

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

fjodor 213.?.?.?

Reakce na 47192

... aby som to zlahcil - konecne tu zacina debata, ktora ma nejaky zmysel [smích]
No na jednej strane pises, zlikvydovat Vyhradne ... , a na druhej : s udržováním mírné převahy lepšího. Tieto dve vety si odporuju, ale ta druha je tom ohni, co pisem. Mozno to je (s najvacsou pravdepodobnostou mas pravdu) zakorenene krestanstvo, aj ked som tak vychovavany nebol, ale to hodnotu argumentu vobec neznizuje. Dobro, Zlo a Nic (alebo Vsetko??), Jin, Jang a Nic (alebo Vsetko??), Svetlo, Tma a Nic (alebo Vsetko??) ....
Alkoholizmus je zla vec, ale neprestanes byt akoholikom, ked rozflakas vsetky flase vo svojom okoli. Musis to poprehadzovat v hlave, a tie flase mozu kludne existovat dalej. Mam na mysli rozdiel medzi : Likvidovat a Nezucastnovat sa. Likvidacia ako vonkajsi prejav je predsa opat nasilie. To mal asi na mysli Idealista.

47283

29.3.2005 1:38

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Had 194.?.?.?

Reakce na 47283

Sákryš, taky byste mohli číst méně pozorně... [velký smích]...
>No na jednej strane pises, zlikvydovat Vyhradne ... , a na druhej s >udržováním mírné převahy lepšího.
Pravda v tomto smyslu si to může odporovat - tu mírnou převahu lepšího jsem myslel asi takto: tím, že začne člověk systematicky odstraňovat ze sebe nějakou negativní vlastnost, dělá ve své osobnosti "díru". Aby se tam nevtírnula jiná nechtěná vlastnost, má tuto díru vyplňovat něčím pozitivním. Jelikož se takovým postupem jedná o likvidaci ega-sobectví, má toto pozitivní být cokoliv povznášejícího, "prosvětlujícího", nesobeckého. Co jedinec, to postup. Univerzální je přání dobra a štěstí VŠEM bytostem - tím nelze zkazit nic.
Tou mírnou převahou lepšího je míněno, že člověk se nemá stát jásavým blbem, náboženským fanatikem, modlitbičky drmolící ovcí jdoucí na porážku... k tomu napomáhá stálá snaha uvědomovování si sebe v co nejúplnějším rozsahu - sebekontrola.
Pak člověka nevyhodí ze sedla ani taková debata, jako je euthanasie ano-ne, smrt hlady ano-ne....
Narážku na křesťanství nemyslím pejorativně - je v nás zakořeněno příliš silně. V jisté etapě vývoje jsou křesťansko-církevnické atavismy na překážku. Jiné atavismy a názory samozřejmě také.
Například názor na smrt bez alespoň teoretické znalosti o pochodech smrti. Dobré je alespoň zlehka počíst Tibetskou knihu mrtvých.

Zdar, zdar, zdar...

47309

25.3.2005 16:03

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Peter Veliky 205.?.?.?

Co ten pes kterej zde nedavno komusi ‘umrel’ ?

Nedavno zde ctenari vylevaly krokodyli slzy nad ‘skonanim’ kohosi psa.
Predstavte si ze by jeden z nich doporucoval jeho majiteli/ce aby ho prestal/la krmit a davat mu vodu..
To by zde bylo kriku –co? Ted si predstavte, ze by ten navrhovatel byl pan Nohejl anebo slavnej pan Albert. Uplne by si posrali reputaci a sympatii svych skalnich fanousku.
Je videt ze lidskej zivot ma mene ceny nez nejakeho pejsanka…

47067

26.3.2005 4:45

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Jitka 199.?.?.?

Reakce na 47067

Pochybuji, že by se někdo obtěžoval patnáct let krmit komatózního psa sondou do žaludku. Vaše poznámka je trochu mimo mísu...

47123

25.3.2005 18:11

Nechat žít nebo nechat zemřít?

LG lg (zavináč) zion (tečka) cz 212.?.?.?

Ale jinak souhlasim s tim co je v tom clanku napsane. Ne chvili potom, co jsem se dovedel o tom, co se to tam vlastne deje, dost silne zamlrazilo v zadech.
Ano eutanazie v USA neni povolena - je dokonce tvrde trestana jakozto vrazda. A pritom tam lekari v jistych pripadech mohou pacienta odpojit od pristroju a nechat ho zemrit. At si umira i nekolik dni.

Ja jen doufam, ze tento pripad znovu rouzpouta diskuzi o eutanazii. Zastanci budou mit v ruce hodne silne kary:
Kdydy byla mozna eutanazie, tak by to mela za sebou behem chvilky a nikdo by se nemusel divat, jak umira zizni nekolik dni! Dokazete si vy predstavit, jake je to umrit zizni? Ze se vam ta predstava vubec nelibi? To co se stalo ji, muze potkat kohokoliv z nas! Byli byste pro rychlou a milosrdnou smrt? Ci pro dlouhou a hodne bolestivou smrt zizni?

47071

25.3.2005 18:51

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Peter Veliky 205.?.?.?

Vcera na 'Larry King' show projednavali tenhle pripad do nejmensich detailu. Jak vite, Larrymu Kingovi se da primo zavolat (jeste nikdy se mi to nepodarilo, at jsem se snazil po celou dobu show)..
Volala tam jedna osoba, silne handicaped. Mela opravnene obavy z moznych dusledku tohoto pripadu pro desetitisice registrovanych handikapovanych lidi v uSA.
Co kdyz jejich legalni 'opatrovnik' nema zajem na tom aby se z toho jemu sverena osoba dostala? V pripade nasilneho umrti pani Sch... rukou soudcu, jeji udel bude vzorem pro dalsi a dalsi umyslne vyhladoveni obeti tezkych nemoci. Jedna advokatka ktera byla na tom show, doporucovala urgentne vsem lidem aby si opatrili zavet ktera by jasne stipulovala co ma zdravotnicky personal delat v pripade podobne neschopnosti projevit prani zdali Vas maji 'vypnout' z zivotu podpurnych pristroju anebo ne..
Tohle je neco na vazne zamysleni..

47073

25.3.2005 21:11

Nechat žít nebo nechat zemřít?

cgn 84.?.?.?

Ta žena už je mrtvá. To co žije, je v podstatě jen její tělo, které lékaři dokázali udržet při životě.

Já osobně, kdybych se někdy měl dostat do stavu jako ta žena, tak bych chtěl být mrtvý raději hned a ne až po 15 letech (bohužel to zákon neumožňuje ani v případě, že bych pro takový případ předem sepsal svolení, dokud mohu normálně myslet), protože by mi záleželo i na příbuzných, které obstarávání živého těla bez duše zbytečně vyčerpává. Soudě podle sebe, tu ženu bych zabil smrtící injekcí.

Druhý argument. Pokud právo na smrt neodepřeme nevyléčitelně nemocnému trpícímu zvířeti, proč bychom stejné právo měli odepírat člověku? Ano euthanazie se může snadno stát zneužitelnou legální vraždou. Jenže, asi nikdo nepochybuje, že to není tento případ, pokud ani po 15ti letech nenastalo zlepšení.

Každý z nás se do podobné situace může dostat. Srazí nás auto, klepnutí hlavou o obrubník a po zbytek života se z kohokoli z nás může stát ubohý debil. Já nechci v takovém stavu žít, není mi jasné, proč tak musí žít ta žena (a ona je míň než debil, ona, jsem-li informován správně, nemyslí vůbec). Být manželem, asi bych ji zabil a šel za to sedět s pocitem, že jsem byl potrestán nespravedlivě.

47078

25.3.2005 22:58

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

fjodor 213.?.?.?

Reakce na 47078

Ta žena už je mrtvá. To co žije, je v podstatě jen její tělo, které lékaři dokázali udržet při životě.

Co je to mrtva?? odkial to vies? velmi odvazne [zmaten]

Nedavno prebehla informacia, (nie viac ako 2 mesiace myslim, prave mi to kolega pripomenul), ze sa prebrala zena z komy po 19tich (? neiem to presne, ale po vela) rokoch. Jednoducho vstala, pozdravila, a pamatala si vsetko, co sa okolo nej dialo.
Nuz do toho - odpojme ju !!

47088

26.3.2005 10:05

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

LG lg (zavináč) zion (tečka) cz 212.?.?.?

Reakce na 47088

Ale ona neni v komatu. Clovek v komatu nema obvykle natolik poskozeny mozek, aby se podle EEG nedaly nulove sance na zmenu k lepsimu.

Navic clovek i po o dost kratsi dobe, nez je tech 19 let neni schopen hnet mluvit, natoz se postavit.
Uvazujte trochu.

Navic, byl jste nekdy v hospicu ci zarizeni pro stare a nemocne lidi? Vite ze tam velka cast tech lidi uz jen ceka na smrt? Vite jak je to nedustojne prostredi pro smrt?

47136

26.3.2005 21:42

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

fjodor 213.?.?.?

Reakce na 47136

Ale ona neni v komatu.

No zrejme je v kome, zrejme na zaklade toho sa vlastne sud rozhodol ( http://spravy.markiza.sk/?%7C%7C-4l-T-E9B471-D-DRWWM-UN-B4-7-j08-NK-slyz ) co je vsak v podstate uplne jedno, ci je - alebo nie.

Navic clovek i po o dost kratsi dobe, nez je tech 19 let neni schopen hnet mluvit, natoz se postavit.
Uvazujte trochu.


Sorry, nemyslel som to doslova, ked som vravel, ze sa postavila, pozdravila a odisla [smích]

neviem narychlo najst tu spravu, tu je podobna: http://www.sidliste.cz/lidi/21076

Navic, byl jste nekdy v hospicu ci zarizeni pro stare a nemocne lidi? Vite ze tam velka cast tech lidi uz jen ceka na smrt? Vite jak je to nedustojne prostredi pro smrt?

Uistujem vas, ze som bol, a ze v slovenskych podmienkach si to mozno ani neviete predstavit. jeden z mojich priatelov je primarom v podobnom zariadeni a za posledne 4 roky som tam stravil dost casu, aby som vedel o com pisem. Ak teda nie Mr. Schiavo, tak to chodte spravit ty, mate v tom jasno???, ak nie, staci potom ak na to mate koule!

47168

25.3.2005 21:25

Nechat žít nebo nechat zemřít?

cgn 84.?.?.?

Stále přemýšlím o svém příspěvku. Možná byl trochu unáhlený. Nevím, jsem na pochybách, protože neznám okolnosti případu přesně a předpokládal jsem, že žena trpí. Jenže jelikož nevnímá, neví co se s ní děje, zřejmě "trpí" jen její manžel, který se o ní musí starat a tím se to celé stává zamotanějším a ne zcela jednoznačným, jak jsem si ponejprv představoval.

Nicméně, nic to nemění na tom, že já osobně bych tak dopadnout nechtěl. Osobně bych si raději vybral smrt.

Na druhou stranu, je mi jasné, že totéž nelze radit druhým. Dotyčný se nejspíš musí rozhodnout sám a je to jen na něm jak to vyřeší. Teprve, když si za svým rozhodnutím bude stát a bude si jím zcela jistý, pak teprve nestráví zbytek života ve výčitkách z nesprávněho rozhodnutí ...

Hmm, asi to není sranda, 15 let je dost na to, aby nebyly pochybnosti o nevyléčitelnosti, jenže to, že žena přežila na přístrojích (vlastně skoro bez přístrojů) celou věc komplikuje, protože pokud se její manžel rozhodně k zabití, bude to posuzováno jako vražda a žádný soudce nebude moct rozhodnout jinak i kdyby usoudil, že manžel udělal jen to co považoval za nutné, správné a jediné možné. To taky nic nemění na tom, že vyhladovění je ještě mnohem hnusnější vražda, proti tomu je smrtící injekce docela banální. Vyhladovění totiž naprosto popírá smysl euthanazie, tj. ušetřit nemocného jedince utrpení na konci jeho života, když už mu není pomoci.

No a pokud se Bush vyslovil proti euthanazii, pak asi žádný soudce nerozhodne proti jeho názoru ...

Hnusná situace, nechtěl bych se do podobné dostat. Ani jako oběť, ani jako pozůstalý.

47081

25.3.2005 22:50

Hnusna situace, to je pravda... rika pan CeGeEn

Peter Veliky 205.?.?.?


Dnes bylo na zpravach, ze ten jeji manzel (teoreticky manzel)dostal za ni uz 1 milion dolaru co vysoudil od nemocnice kde ten infarkt dostala po neuspesnem lekarskem zasahu po jeji havarii v automobilu.
Manzel si ovsem uvedomuje, ze jejim umrtim se mu otevrou nevidane moznosti financne zruinovat spital (anebo doktory kteri ji osetrovali)...
Ani ja bych nechtel 'zit' zpusobem jakym zije ta nestastnice. Hned po svatcich delam patricnou 'zavet' v tom smyslu ze nechci byt umele pridrzovan pri zivote v pripade ze me klepne 'pepka'. (Nasinec nikdy nevi - po precteni prispevku urcitych lidi zde). (;-(
Loni jsem spesne letel do Ceska, kde tak dopadla ma mama. Lezela totalne ochrnuta ve spitale. Nemohla s nami ani komunikovat. Tez ji dali (jako Papezovi) trubku do krku aby mohla dychat.
Nemohla ani pozadat sestru aby ji sundala prikryvku a podobne.
Predstavte si - jeden z tech modernich spitalu v Breclave, intensivni oddeleni a nemaji tam klimatizaci! Site na oknech proti mucham a komarum?! Co Vas napada! Nemaji tam ani hajzle pro navstevniky! S zaludecnimi potizemi jsem musel vpadnout na hajzl ktere jsou v nekterych loznicich pacientu! Moderni spital ! Deset let starej !

47087

25.3.2005 22:58

Mel se Bush do toho plest?

Peter Veliky 205.?.?.?

At dela co dela, nikomu se nezavdeci. Pokud do toho bude strkat nos, budou ho zde vselijaci pani Nohejlove srdcevroucne kritizovat. Stejne to bude jestli se od toho odtahne. Uz dnes CNN delalo interviews s lidmi kteri kategoricky zadaji aby se Bush do toho vice angazova. Doufam ze ho to i nadale ani nenapadne.
Levicaci by ho v zubech roznesli.
Jo je to zapeklita a hnusna situace. Divim se ze muhamedanska pocetna USA populace k tomu mlci zatim jako hrob! Any idea - why?
A teplousi/ky, kde ti jsou s jejich principly ?!

47089

26.3.2005 18:42

teplouši/ky

Brt 193.?.?.?

Reakce na 47089

Teplý najdete na obou názorových stranách. Mimochodem také jak mezi křesťany, tak mezi islámisty. Zbytečně z nich sám děláte něco extra.

47158

25.3.2005 23:03

Nic jineho nez barbarismus

leho 64.?.?.?

Odpojit tuto lidskou bytost od pristroju a takto ji zabit neni nic jineho nez barbarismus. Ja osobne si nedovedu predstavit byt v te nemocnici a zamerne odpojit pristroje a nechat ji umrit, takovy akt by se mel kvalifikovat jako vrazda. Zvlaste kdyz existuji lide i v jeji rodine, kteri jsou ochotni se o ni starat a financovat jeji vyzivu a i vyzkum jejiho vegetativniho stavu. Manzeli nebrani nic se s ni rozvest a zapomenout na ni, ale ono to vypada, ze on ma primo zajem na jeji smrti. Pravdepodobne hraje svou roli zivotni pojistka. V tom pripade by se do pripadu mela vlozit policie...

47090

25.3.2005 23:17

Zvedavec nezapmel na modni antibushovskou demagogii

leho 64.?.?.?

I do tohoto pripadu Zvedavec nezapomel na pomatene konspiracni teorie o zorganizovani tragedie 11. zari americkou vladou. Tyto teorie jsou popularni mezi lidmi, co si nedovedou predstavit zivot bez totality a taktez konspiracni fantazie jsou podporovany cetnymi hollywoodskymi braky. Mnozi lide tak vnimaji svet pouze zkrze surfovani vybranych webstranek jako napr. Zvedavec a hollywoodske produkce zminenych braku, takze se nemuzeme moc divit. Chce to, jak uz jsem napsal, nasednout na materskou lod a vydat se na pout k maticce Zemi...

47091

25.3.2005 23:26

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Belveder pilsenaaa (zavináč) yahoo (tečka) com 64.?.?.?

Pokavad postizena osoba sama nepozada o ukonceni sveho zivota,tak nemuzu souhlasit s tim,aby o tomto rozhodoval nekdo jiny a uz vubec by o zivote a smrti nemel rozhodovat stat.Nemuzeme preci byt tak arogantni,aby jsme usoudili,ze si nedko nepreje zit a proste zbavit zijici osobu zivota.
V pripade pani Schiaove se podle meho nazoru jedna o vrazdu schvalenou mocipany.Pacientka pouze nemuze prijimat potravu beznym zpusobem a je vyzivovana trubici,tak jako je tomu u mnoha jinych pacientu,kteri ze zdravotnich duvodu nemuzou pozivat stravu usty.
Preci nemuzeme zbavit cloveka zivota bez primeho pozadani o tuto "pomoc".To ,ze kdysi o teto zalezitosti debatovala s byvalym manzelem preci nemuzeme brat jako pravoplatnou prosbu,nemame zadnych svedku ani dukazu,ze Schiavova si smrt prala a pokavad soud bere v uvahu tvrzeni byvaleho manzela jako pravni,tak potom jsme svedky tragedie.

47094

25.3.2005 23:51

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 209.?.?.?

Pane Stworo,

když Bush podepisoval ten zákon řekl: "This is a complex case with serious issues," Bush said. "But in extraordinary circumstances like this, it is wise to always err on the side of life." Volně přeloženo to znamená, že pokud už má dojít k chybě tak ne na úkor lidského života. Tento výrok lze patrně docela dobře použít proti trestu smrti, protože tam, jak známo, dochází k častým omylům a popraveni jsou nevinní.

Pro zajímavost jsem se podíval na Váš odkaz o případu Latimer. V případě Karly Homolkové jste se nechal příliš unést svou averzí k feministkám. Důvod, proč nebyla odsouzena na doživotí stejně jako Paul Bernardo, nemá s feminismem nic společného. Měla dohodu s prokurátorem (plea bargain) podle které byla obviněna z méně závažného činu výměnou za svědectví proti Paulovi. Tohle handrkování s obviněním a svědectvím je tady úplně běžná věc. Problém byl v tom, že prokurátor z principu nemohl vzít dohodu zpět, bez ohledu na to, co se nakonec vyjevilo u soudu.

Zdraví Vás

JJ

47099

26.3.2005 0:18

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 70.?.?.?

Reakce na 47099

>V případě Karly Homolkové jste se nechal příliš
>unést svou averzí k feministkám. Důvod, proč nebyla
>odsouzena na doživotí stejně jako Paul Bernardo, nemá s
>feminismem nic společného.

Já ten důvod znám stejně dobře jako vy. Co mi tady uvádíte je oficiální verze. Přece si nemůžete myslet, že by v ní bylo uvedeno: "Karla Homolková byla odsouzena tak jak byla odsouzena z důvodu tlaku feministek." Tak naivní doufám nejste.

A mimochodem, jestli si vybavujete tu dobu, tak ten tlak tam byl a psali o tom i v novinách. O tom, že jisté skupiny pořádaly demonstrace a líčily Karlu jako oběť Paula. Ještě si pamatuji i na ty plakáty s Karlou s modřinama pod očima - jak ji její manžel prý zmlátil. A ta fotka vyšla i na titulnistraně SUN. Vyloženě masírovali veřejné mínění.

A Karle slíbili, že dostane menší trest, když bude vypovídat proti svému manželovi - něco, co v normálním justici není přípustné. Svědek se může vyhnout svědectví, pokud by tím poškodil blízkého člena rodiny.

Proč nikdo nenabídnul totéž Paulovi? Nižší trest, pokud bude vypovídat proti své ženě? Protože byl iniciátorem? Podle mě v tom jeli na půl a Karle to docela vyhovovalo.

A je prokázaným faktem, že ženy dostávají za stejná provinění menší tresty než muži. Nebo nejsou trestány vůbec. Proto také sedí ve věznicích 95% chlapů a jenom 5% žen. Možná to číslo není přesné, ale tak nějak to bylo. Ještě bych tu statistiku možná na internetu našel, kdyby někdo moc chtěl.

47102

26.3.2005 18:51

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Brt 193.?.?.?

Reakce na 47102

>Proto také sedí ve věznicích 95% chlapů a jenom 5% žen.
Shodou okolností jsem na http://sweb.cz/vincent/_private/stranka_5.htm (bod 42) narazil na: "Obecně se předpokládá 6-9% podílu ženské kriminality na krim. celkové." Takže těch 5% vězeňkyň by snad mohlo sedět - statisticky [mrknutí jedním okem].

47159

26.3.2005 0:11

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Vladimir Cicha wakterci (zavináč) telus (tečka) net 216.?.?.?

Poklona,
pri vsi ucte k panu Stworovi a jeho Zvedavci mne najednou napadlo, jestli Jiri Bush taky neobjednal jako vanocni darek zhoubnou tsunami, aby USA mely kam davat penize na obnovu a ty se jim pak mnohonasobne vratily ...
Vladimir Cicha, Vancouver

47101

26.3.2005 0:27

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Druid 62.?.?.?

V clanku bylo naznaceno, ze predstava smrti hladem je nelidska. Tato predstava muze vychazet z toho jak hodnotite pocit hladu jako relativne zdravy. Smrt hladem je jiste velmi neprijemna a existuji i domnenky ze, pokud se v geneticke linii casto vyskytuje vede to u potomku k bezduvodnemu prejidani i v obdobi blahobytu a k straveni veskereho mnozstvi potravy (byva to nazyvano "sporivym genem"[mrknutí jedním okem]. Jiste nekoho takoveho znate, sni kilo a pribere dve. [smích] Pri stavech blizkych smrti a ten tato zena zcela nepochybne proziva je otazka pocitu hladu naprosto irelevantni. Je to asi jako kdyby jste se ptal cloveka ktery se probral z bezvedomi jestli nemel hlad. Otazka byti nebo nebyti je spise otazkou vule k zivotu a ta tuto pani z nejakeho duvodu neopustila. Jeste pred padesati lety by byla v tomto stavu zrejme oznacena za mrtvou a zbytek si dokazete domyslet. Technologie ktere umoznuji cloveku nezemrit ale neumozni mu zit jsou zrejme nutnym zlem ve vyvoji mediciny. Proc maji politici neodolatelnou chut zvanit uplne do vseho to vam bohuzel rict nedokazu.

47104

26.3.2005 0:27

Nechat žít nebo nechat zemřít?

carodejnik 84.?.?.?

Jedinci, ktori tu kricia po zakone o eutanazii, by si mali uvedomit, aku to zbran chcu dat do ruk ludom, ktori zriadili Guantanamo alebo zavadzaju demokraciu v Afghanistane, Srbsku, Iraku, na Ukrajine, v Kosove. Dusevnym mrzakom, ktori v zaujme svojich krkavcich cielov nechaju zhodit dva skyscrapers s 3000 vlastnymi obcanmi alebo vybombarduju s laserovo navadzanymi bombami svatobnu hostinu a ani pritom nevyronia slzu?
Ludom, ktori zaviedli v Amerike Patriot ACT. Ludom ako su, Certoff, Cheyenec, Fleischer, Primakov, Rumsfeld, Saranskij, Allbright-Korhelova, Wolf, Wolfsohn, Wolfowitz, Bill Gates....(nejak vela vlkov na moj vkus a vsetci az na Korhelovu a Gatesa obrezani, hoci pri Korhelovej som si tiez nie celkom isty)
Ste si vy, citatelia a hlavne prispievatelia do Zvedavca(samozrejme az na leha a ine geneticky defektne mikroorganizmy), skutocne isti, ze by takato fajna zbranicka zostala nevyuzita pri zavadzani orwelowsko-sionistickeho poriadku na tejto maticke Zemi?

Uz dnes je antisemitizmus definovany ako psychicka uchylka. Od psychickej poruchy k liecbe elektrosokmi alebo inzulinovymi sokmi je uz len krocik. A este jeden krocik a uz ste zeutanazovani aj vy[mrknutí jedním okem]

Ak panko manzelko nechce, ako sam vravi, aby trpela, tak nech to urobi sam a nech ponesie dosledky svojho milosrdneho skutku pred bohom a pred sudom. Je celkom mozne, ze by ho sud(ten pozemsky) dokonca aj oslobodil. Ak by ho podporil Stwora so svojim srdcervucim clankom, tak by sa sanca na oslobodzovaci rozsudok este zvysila
Ale v ziadnom pripade, by som to rozhodovacie pravo neprenechal statu.

47105

26.3.2005 0:34

Nechat žít nebo nechat zemřít?

trodas trodas (zavináč) seznam (tečka) cz 82.?.?.?

No jo, holky se - zcela nesmyslne, pac jsou daleko tvrdsi, kdyz na vec prijde, nez muzi - berou jako jakesi nevinatka [oči v sloup]

To ale nic nemeni na tom, ze je nehumanni tuhle holku takhle utrpnym zpusobem zabit, ci spise umucet hladem k smrti [naštvaný]

...co estli se probere a pujde nakopnout za tohle rozhonduti nekoho do zadi? [oči v sloup] Sice se to asi urcite vzhledem k jejimu stavu nestane, ale jeden nikdy nevi... [vyplazený jazyk]

47106

26.3.2005 1:21

Jak z toho Karla Homolka castecne vybruslila..

Peter Veliky 205.?.?.?

Pokud si dobre pamatuji z procesu, kterej se zde tahl mesice, ta svine Karla, ktera dala 'dobre' jmeno Cechum v Kanade se z toho vyvlekla do jiste miry diky advokatovi Paula, kterej odnesl z toho baraku kde se to vse udalo prime video zaznamy vrazed a znasilneni ktere si ti dva kumpani udelali pro svou potechu.
Paul Bernardo advokatovi rek kde je ukryl. Bohuzel je policie sama nenasla pri 'dukladne' prohlidce. (Byly ve vetraku na strope v koupelne. Advokat je odevzdal na policii az po roce. To uz mela Karla (Muze se prirovnat k Slovensko - Madarske slavne Sachticke pani) uvarenej ten plea bargain - dohodu s prokuratory. Toho advokata kterej ty videa pasky schovaval (k cemi asi?) meli zavrit az by hajzl zcernal. To se vi, bylo uz pozde zrusit dohodu pro Karlu. Mimochodem, byly toho plne noviny a mnoho lidi pozadovalo pro ni prisnejsi trest. Minulej tyden mel premieru v Kanade pry celovecerni film o Karle a Paulovi vrazdach. Sponzorovanej ovsem Karlou. Kolik za nej dostava nevi nikdo. Doufejme ze ty dolary pujde utratit do Ceska.

47115

26.3.2005 1:41

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Martin 193.?.?.?

Někdo tady psal, že jestli to jejímu manželovi vadí, může se rozvíst.

Jiný psal, že si ji její rodiče mohou vzít do domácí péče.

A PROČ SAKRA NE ????

kombinace obou těchto způsobů mi připadá jako nejlepší řešení.

I lidi v koncentráku chtěli žít, kdo může posoudit, že nechce žít ona ? Nikomu neubližuje a její udržování při životě zacvaká (doufám) pojišťovna.

Ať žije, třeba má aspoň pěkný sny. [smích]

47117

26.3.2005 14:46

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Had 194.?.?.?

Možná by v souvislosti s tímto článkem a debatou nebylo špatné definovat, co je vlastně ta komplikovaná "biomašinka" zvaná člověk.
Jistě to nevyřeší problém s euthanasií v tomto konkrétním případě, ani obecně, může to však v této debatě (a nejen této) dát i takovou zajímavou výhybku - impuls k pátrání po smyslu své existence a nepřihlížet k vnějším poučováním, ale zkusit vydolovat buď univerzální (skvělý, velmi vzácný výsledek), nebo částečné (taky dobré-člověk si ví líp rady se životem) POZNÁNÍ života. A toto může každý dolovat z toho, co je každému z nás nejbližší - ze sebe sama. A to každou chvíli a kdekoliv a to "pouhým" stálým sebepozorováním všeho, co dělám, na co myslím, jak reaguji - to je prima, ne?
No, a když už plkám, tak sem šlehnu malý citátíček z díla mého oblíbeného mudrce:
"...mysterium osobnosti (rozuměj člověka) je velmi hluboké. Zpřítomňují se v ní všechny sféry a světy od nejnižších až po nejvyšší.Všichni bohové, duchové, andělé, rajské, nebeské i pekelné světy jsou v ní obsaženy ve formě určitých stavů vědomí. Vzhledem k tomu můžeme v tělesné schránce prožívat to, co tyto světy obsahují, aniž se musíme odebrat na zvláštní místo ve světě nebo ve vesmíru. Proto rozřeší-li člověk tajemství bytostné existence, může dosáhnout osvícení, moudrosti, vševědění a všeho, co je připisováno Bohu. Ale předem musí zjistit, že nebe, ráj, peklo a jiné duchovní sféry jsou v určitém smyslu pouze stavem naší empirické osobnosti.
Přesto, že v lidské bytosti jsou obsaženy i světy nejvyššího blaha, žije člověk většinou ve sférách, kde vládne utrpení a bolest. To proto, že se vědomím upíná k nižším stavům bytí a života..."

A tak mě napadá pod tímto úhlem pohledu - jakýpak stav vědomí má asi jedinec připoutaný k tělu, které je udržováno násilím vědy v chodu? Hrůza bezmoci a uvěznění horší než hrabě Monte Christo...
Naštěstí takovou situaci nemusím řešit ani jako oběť, ani jako příbuzný oběti - avšak smrti bych se v takovém případě už vůbec nebál.
A to se mi zdá další jádro pudla - tato civilizace si jako celek pořád zakrývá oči před velkou životní normálností a jedinou jistotou, kterou máme všichni - UMŘEME. Prostě až nám ty Primky nebo Rolexy dotikají, tak balíme a hotovo.
Tohle řešili dobře mniši trapisté(tuším). Zdravili se:"Memento mori" - pamatuj na smrt...
Takže - memento mori sse sstálým ússměvem, zvědavci...

47142

26.3.2005 16:26

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

carodejnik 84.?.?.?

Reakce na 47142

>A to se mi zdá další jádro pudla - tato civilizace si jako
>celek pořád zakrývá oči před velkou životní normálností a
>jedinou jistotou, kterou máme všichni - UMŘEME. Prostě až
>nám ty Primky nebo Rolexy dotikají, tak balíme a hotovo.

>Tohle řešili dobře mniši trapisté(tuším). Zdravili
>se:"Memento mori" - pamatuj na smrt...

>Takže - memento mori sse sstálým ússměvem, zvědavci...

Celkom spravne Hadik, lenze ta civilizacia ta nema co zaujimat. Ides na to od lesa. Snad nechces kazdeho za rucicku doviest k poznamiu, ze sme smrtelne bytosti. Na tuto zakladnu pravdu o nasej smrtelnosti, ktora sa mi nevidi byt az tak hlboko ukryta, si musi prist kazdy sam. Cim viac ludi si to uvedomi,tym viac to vtlaci pecat tomu, co nazyvas civilizaciou. Nie naopak....

47151

28.3.2005 13:29

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Had 194.?.?.?

Reakce na 47151

Zdar dělači čar,
nejdu - civilizace (lidstvo) mě zajímat musí. Jsem člověk a každou chvíli čerpám plody práce jiných lidí, abych mohl udržovat v chodu tuto moji existenci, po které jsem toužil.
K nezájmu o svět (civilizaci) se lze dopracovat více způsoby.
Vždy je nutno "zaplatit do posledního haléře" a ten nezájem je možný jedině naprostou proměnou sebe sama a na to zase musí být jedinec zralý - niterně starý, všeho již nabažený, nasycený a proto se již odvrací od světa jako od něčeho, co mu již nemůže nic nového a zajímavého nabídnout - toto může trvat ovšem velmi, velmi dlouho.

Mám dost práce vodit za ruku sám sebe - natož kohokoliv jiného [mrknutí jedním okem]. Ale poklábosit to můžu, to mě ba.

47274

26.3.2005 16:25

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Aja 24.?.?.?

Pani Schiavove vzali posledni zbytky lidske dustojnosti, udelali z ni "pripad", causu; jeste by chybelo referendum, kdo je pro a kdo proti.
Je to jak scenar k hodne spatnemu filmu.
...a tak " jedna pani povidala"...cele pry to zacalo drastickou, redukcni dietou, nasledne chemicke zmeny v tele privodily mozkovou mrtvici a spatna diagnoza dokonala dilo.Take se lehce ukazuje prstem na pana manzela, ktery uz pred casem zakazal pitvu a pani Schiavova ma byt ihned zpopelnena...konec citace "jedne pani".
Vite, jak vypada clovek, ktery umira deshydrataci?
P.S.V mem testamentu je dodatek, ze v pripade, ze se dostanu do vegetativniho stavu, nepreju si byt udrzovana umele pri zivote.
Zadnej reditel zemekoule za me nebude rozhodovat. [smích]

47150

27.3.2005 19:44

Nech hlady pojit psa a pujdes do basy, prohlasuje

Peter Veliky 205.?.?.?

jeden z transparentu dnesniho protestu telesne postizenych u nemocnice kde lezi Terry. Tahle 'skupina' lidi ma opravnene obavy, ze se bude jejich neschopnost posuzovat novym meritkem.
Velke skupiny protestujicich dnes oblehaji nemocnici kde Terry Schindler lezi..

47214

28.3.2005 5:42

Skončí to u potratů

Jitka 199.?.?.?

Napadlo vás, že všechen tento humbuk kolem jedné umírající, ve vegetativním stavu zůstavající ženy, je dost nabitá politická zbraň?
Jestli stát dostane právo na to rozhodovat o lidském životě, bude to neskutečný precedent pro všechny "pro life" proti potratům zaměřeným skupinám. Jestliže "guardian" nebude více zodpovědný za život, který je na něm technicky závislý, pak žena, která bude chtít potratit své nenarozené dítě nebude také mít technicky žádné právo o tom všem rozhodovat.
A o tom je celý tenhle případ...ne o ubohé Mary (nebo jak se jmenuje), ale o precedentní zbrani, kterou získají protiaborbční skupiny, jestli zdravý rozum prohraje...

47244

28.3.2005 5:51

RE: Skončí to u potratů

Vladimír Stwora editor (zavináč) zvedavec (tečka) org 70.?.?.?

Reakce na 47244

Takhle jsem se na to nedíval, ale myslím, že máte pravdu. Ano, k tomu to směřuje. Ono k tomu směřuje už dlouho, jejich program je obecně známý.

47245

28.3.2005 15:24

RE: Skončí to u potratů

Aja 24.?.?.?

Reakce na 47244

To pravo uz si privlastnili.Bush prohlasil, ze pokud se ve spolecnosti vyskytnou tak zavazne zalezitosti, jako je pripad pani Schiavove, musi stat a pravni system stat na strane zivota.

Terri, ta pani se jmenuje Terri. To jen tak na okraj, nez se z ni stane opravdu jen "pripad".

47278

28.3.2005 19:04

Umele udržovat vegetativni stav nebo nechat zemřít?

Doktor 63.?.?.?

Je zajimave a pochopitelne, jak autor i vetsina prispevatelu povazuje smrt hladem za bolestivou. Neni to ovsem vubec pravda. Studie jasne ukazaly, ze to bolestive neni. Bolest a stress se da detekovat objektivne pomoci pristroju a je dokazano, ze uroven stressu u nekoho, kdo podstupuje euthanasii anebo kdo je popravovan je nesrovnatelne vyssi nez u nekoho, kdo umira hladem.

Ta pani, o ktere je tento clanek, neni uz clovekem mentalne, pouze vzhledem. Nema mozkovou kuru, nemuze premyslet ani snit, jeji mozkova cinnost je asi tak na urovni mouchy nebo cerva. Takze kdo nikdy nezabil mouchu ci cerva, muze se az do smrti bit za jeji preziti. Neni to ovsem boj za preziti cloveka, ale pouze vegetujiciho organismu.

Politikum se tento pripad hodi do kramu, protoze odvadi pozornost od dulezitejsich a obtizneji resitelnejsich problemu, kterych je v USA prehrsel. Popularita teto diskuze i jinych diskuzi o stejnem problemu (viz Larry King) je dukazem toho, ze vetsina prostych lidi jim to sezrala i s navijakem.

47286

28.3.2005 21:53

RE: Umele udržovat vegetativni stav nebo nechat zemřít?

fjodor 213.?.?.?

Reakce na 47286

Fajn, povedzte prosim, pan Dr, kde je psyche (ak teda nechcete pocut slovo dusa) pani Sch? na zaklade coho, kedze dodnes vlastne ani nevieme ako to funguje, vieme, ze tam nie je[zmaten]
Pozn. mimo mysu: Pri liecbe depresie sa v "sucasnej modernej" psychiatrii dodnes pouzivaju elektrosoky (aj ked sofistikovanejsie, ako pred 50timi rokmi - deju sa v anesteze), cim sa spusta epilepticky zachvat. Nevieme vsak dodnes, preco to tak funguje[překvapení]

47289

29.3.2005 11:56

RE: Umele udržovat vegetativni stav nebo nechat zemřít?

Sidonius ZdenekM (zavináč) Shaw (tečka) ca 24.?.?.?

Reakce na 47289

>Fajn, povedzte prosim, pan Dr, kde je psyche (ak teda
>nechcete pocut slovo dusa) pani Sch? na zaklade coho, kedze
>dodnes vlastne ani nevieme ako to funguje, vieme, ze tam nie
>je[zmaten]

Taky fajn, ale pokud se shodneme na tom, že něco jako "duše" existuje, tak potom je nutné brát v potaz taky to, že ta duše je..., řekněme nesmrtelná, v pojetí té Vaší otázky. Potom se ale musíme zaobírat věcmi, které dalekosáhle přesahují rámec naší dosavadní vědy a chápání života, který jsme nuceni žít. Nás se nikdo napřed neptal, jestli chceme žít a jestli právě zde. Tudíž může být vznesena otázka, zdali v tom není určitý záměr a progresivita, pokud se ovšem budeme chovat tak, jak bysme se chovat měli. To se ale ve velké míře neděje, a proto si myslím, že nejspíš EXISTUJE jakýsi vesmírný řád, který nám dává určitou seberealizaci, my ho ovšem nerespektujeme, protože jsme "příliš s tou zemí spjatí" a naše jednání je vesměs pozemské, ale radši bych řekl "přízemní". Naše pudy a vlastnosti nám dávají jakési předurčení, ale my se v nich nedovedeme zorientovat a jednat tak jak by jsme měli. Většina lidí se zaobírá sama sebou a zajímá je jen to jejich "JÁ", na všechny ostaní většinou kálejí a to je ten celý lidský problém. Za vidinou svého vlastního pohodlí, bohatství a soukromnictví, jsou ochotni zatratit svého bližního. Ne všichni, ale zatím je jich hodně, a to tak, že celá tahle planeta je tím nemocná. Je to taky proto, že je málo lidí, kteří znají třeba Konfucia, Lao´c, Platóna, Senecu, Budhu, Planka, Einsteina a další. Takže mi zbývá už jen poslední otázka :" Jsme tady opravdu v očistci ?"

47336

29.3.2005 16:16

RE: Umele udržovat vegetativni stav nebo nechat zemřít?

Had 194.?.?.?

Reakce na 47336

Zdar Sidonie,
>Takže mi zbývá už jen poslední otázka :" Jsme tady opravdu v očistci >?"
Peklo, očistec - strastné stavy, utrpení.
Rajské, božské sféry - stavy plné harmonie, štěstí.
Kolik znáte lidí, u kterých PŘEVLÁDÁ harmonie, mírumilovnost, pohoda a štěstí? Určete si na základě znalostí o životě poměr těch, kdo se převážně trápí k počtu těch, co se umí radovat bez příčiny a máte odpověď v jaké sféře žijeme.

>Je to taky proto, že je málo lidí, kteří znají třeba Konfucia, Lao´c, >Platóna, Senecu, Budhu, Planka, Einsteina a další.
Pokud Jste byť pouze četl, tak odpověď najdete u dvou autorů jistě (Lao´c, Buddha Gautama) u ostatních pravděpodobně.

A pokud Vaše otázka byla řečnická (jako že asi jo), tak je spíše individuálně důležité, v jaké sféře žijeme každý z nás NITERNĚ.

Buddhismus náš svět definuje jako sféru "červené karmy" - peklo, očistec - ovšem ještě stále je možnost úniku. Při povedené životní snaze a praxi lze dospět až do nebe Brahmova (křesťanský Bůh-Stvořitel) a jelikož tato sféra má trvání jako náš vesmír, dá se předpokládat, že to je již dostatečná doba na nasbírání životních zkušeností, aby se jedinec nechtěl již pinožit ve strastných sférách.

47351

29.3.2005 1:42

Nechat žít nebo nechat zemřít?

trodas trodas (zavináč) seznam (tečka) cz 82.?.?.?

No, hlavne ze to ale umime pouzit - netreba zjistovat, co a proc se tak deje, ze... [oči v sloup] [naštvaný]

Typicky lidske.

V kazdem pripade jde opet o to, jak vice kontrolovat to, co obcan muze a co nemuze rozhodovat. Tezeni moci z pripadu, kdy mame beznadejne neco, co snad ani neni zive (nereaguje, tedy nezije) a na jedne strane rodice, jenz si preji, aby se Terri probrala a na druhe strane manzela, co by uz po tech letech rad tu pojistku - to je opravdu hodne nizke i na politruky z USA... [oči v sloup] [pláč]

A maji to, dokazali a vyhrali. Napriste budou muset rozhodovat o kazdem potratu a pravo na zivot zcela jiste pravazi zajem zeny... [zahanbení]
Vzdyt na ni konec koncu nezalezi, nebo je tak nesvepravna, ze nevi, co je pri ni dobreho, ze... [oči v sloup] [pláč]

47311

29.3.2005 12:21

Nechat žít nebo nechat zemřít?

trodas trodas (zavináč) seznam (tečka) cz 82.?.?.?

http://bendib.com/newones/2005/march/small/3-28-Schiavo-case.jpg

47337

29.3.2005 13:43

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Peter Veliky 205.?.?.?

Dnesni Lidovky popisuji financni stranku prubehu celeho pripadu. Jeji manzel hned po Terri kolapsu vysoudil pres milion dolaru od spitalu.
Nastaly soudni pre s rodici Terry, kteri tez chteli podil.... Cely clanek si muzete precist v Lidovkach.. Americti novinari o tomhle moc nemluvi s obav o svuj kejhak..
Vydelavat nyni budou advokati s psanim a overovanim 'Living Wills'.
Na internetu najednou se objevili jak houby po desti web sites ktere tyhle formy nabizeji za $ 9.95. Pry ty formy maji i v knihkupectvich.

47340

29.3.2005 14:46

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Jonatán 81.?.?.?

Chtěl bych se zeptat Čechů, kteří žijí v Americe, jakým způsobem se řeší podobné případy kómatu na přístrojích, když dotyčný nemá zdravotní pojištění (40 miliónů Američanů ho dnes prý nemá) ani jeho příbuzní nemají finanční prostředky na placení jistě značných účtů za podobnou péči. Přebírá v takových případech placení stát nebo nějaké dobročinné organizace, nebo to zůstává na nemocnici nebo takového člověka prostě odpojí? Děkuji za odpověď.

47345

30.3.2005 3:02

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Idealista idealista9 (zavináč) hotmail (tečka) com 62.?.?.?

Reakce na 47345

Jonatan
Pokud nemas zadnou zdravotni pojistku, muzes pobyvat i v tech nejlepsich nemocnicich pokud prokazes, ze mas z ceho zaplatit a take platis.
Az se dostanes na uplne dno, nemocnice muze odmitnout dalsi servis a pak teda muzes pozadat stat o hrazeni tvych uctu na zaklade toho, ze jsi uplne bez prostredku a stat ti vystavi zdravotni kartu, kterou nemocnice akceptuji (nevim ale, jestli uplne vsechny ), ale zadny nadstandard nedostanes.
Uchovani si zivotne dulezitych funkci neni nadstandart.Stat zaplati.
Ano,...aspon Kalifornie takhle funguje.
Tento servis plati pro obcany USA a drzitele trvaleho pobytu( green card holders ).
A co se tyce ilegalnich,....nechme je zit. Vetsinou to jsou krestane a chtel bych videt krestana obcana, jak v nedeli v kostele mu nadava, ze je illegal.
To at resi stat.
Kdyz muze presunovat lidi do Iraku, muze taky poslat nejaky ten autobus do Mexika, nebo letadlo s ceskymi illegals do Prahy. A je jich tam pozehnane.
A bez zdravotni pojistky.

47409

30.3.2005 3:06

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Idealista idealista9 (zavináč) hotmail (tečka) com 62.?.?.?

Reakce na 47409

[zahanbení]
illegales

47410

29.3.2005 16:36

jak se takove pripady nutne zdravotni pomoci dnes v USA resi.

Peter Veliky 205.?.?.?

Podle mych informaci, zadny spital nesmi odrici pomoc tezce ranenym, infarktum atd.. Od toho maji statni subsidies. Jejich political correctness jde tak daleko, ze poskytuji peci i ilegalnim imigrantum, vcetne cele jejich rodine. V Kalifornii se proto hroutil celej medical system. Tam se tlaci hordy Mexicanu. Predstavte si ze dokonce (nez to vzal do rukou Arnold Sw...) si ilegalove mohli porizovat ridicske prukazy a na zaklade tech bankovni konta, VISA karty (ktere ovsem pak ignorovali s placenim).
Zakladni pomoc v nemocnicich nemohou odmitnout zadne spitaly. Jak je to s dlouhodobym lecenim jsem se nedoslechl.

47355

29.3.2005 16:45

VISA (Gold) karta je nezbytna pro ty kteri cestuji..

Peter Veliky 205.?.?.?

Znam pripad Cecha ktery zije v Kanade uz hromadu let. Je drzitelem GOLD VISA karty. Pred dvema lety v Cesku na navsteve se dostal do automobilove nehody a utrpel tezka zraneni. Ceska sanitka ho odvezla 10Km do spitalu (ucet za sanitku 8.000 Kcs).
Milej Cech se snazil dostat nazpet do Kanady, predpokladal lepsi peci v Kanade ([smích] Diky tomu ze je majitelem zlate karty, ktera hradi veskere vydaje (je to jako pojistka), moh pozadat manzelku aby pro nej priletela z Kanady a doprovodila ho nazpet do Kanady. Musel byt 'prevezen' do Kanady na nositkach. Vse Gold VISA platila, krome te neprimerene castky za sanitku.
GOLD VISA tez pokryva pojistku na auta (ruceni) v pujcovnach pri cestach. Ja tuhle moznost vyuzil pokazde pri me ceste do CSR v Mnichove na letisti kde jsem si pronajimal opakovane auta.
BTW, Tohle neni reklama na VISA GOLD kartu ([smích] Mimochodem, na tu kartu platite poplatek 90$ rocne i kdyz ji nepouzijete.

47356

29.3.2005 20:40

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

Paní schiavová už patnáct let nežije, její mozek, myšlení a tím i osobnost už dávno neexistuje, a tak nestojíme před otázkou, jestli zabijeme ji tím, že bychom jí podali smrtící lék, ale před otázkou zda odpojit či neodpojit její tělesnou schránku. Možná se podobá Terri, ale ta už to dávno není.

47371

29.3.2005 21:19

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Aja 24.?.?.?

Dobre, emoce stranou a ted mi reknete, kdo by mel rozhodnout, zda pani Schiavovou odpojit od potravy a tekutin, tedy nechat ji zemrit, ci naopak, zanechat ji i nadale ve vegetativnim stavu?
Pokud nezanechala sama pokyny pro nastalou situaci ( coz evidentne nezanechala), kdo tedy? Stat? Soud? Jeji muz- legalni tutor?
Jeji rodice, kteri trvaji na tom, ze jejich dcera, jako katolicka, by si smrt neprala? Lekari?
Tady zvitezil manzel a soudy.
Jakpak se to asi resi u mene "medialne rozbahnanych" pripadu?

47376

31.3.2005 20:34

Nechat žít nebo nechat zemřít?

Ruda 24.?.?.?

Diskuse uz neni potrebna, jelikoz pani Schiavova dneska zemrela.
Rika se: "O mrtvych jen dobre".

47621

1.4.2005 3:15

RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Peter Veliky 205.?.?.?

Reakce na 47621

Jo, ona prijde jeste strasit i ze zahrobi.
Hlavne ty diskutery z Lidovek. Cetli jste tam nekdo ty komentare k jejimu 'pripadu'?
Nadavi ji tam do chciplych Americanek atd. Pred jeji smrti doporucovali at na ni poslou 'Terminatora' atd...
Nejhorsi celadka s Ceske spolecnosti se schazi na Lidovkach foru. To same prali Papezovi.

47647

Příspěvků: 95

25.03. 06:47 Alžběta  Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 11:41 Rastik  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 20:51 Alžběta  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
26.03. 17:32 Salam Humusajn  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
26.03. 19:50 Alžběta  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
27.03. 13:27 Vodník  Alžběto,
27.03. 22:47 Alžběta  Drahý pane Vodníku! Rozmíte tomu velmi dobře, ba přesně.
28.03. 13:07 Vodník  Alžběto,
28.03. 19:17 Alžběta  RE: Alžběto,
28.03. 05:32 Jitka  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
28.03. 07:20 Alžběta  RE: Smearing levicového a liberálního kontextu
25.03. 23:39 Belveder  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
26.03. 00:06 Vladimír Stwora  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 06:54 Alžběta  Nechat žít nebo nechat zemřít? - pokračování -
25.03. 06:58 Alžběta  Nechat žít nebo nechat zemřít? -- dokončení --
25.03. 09:11 carodejnik  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít? -- dokončení --
25.03. 10:09 Lev  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít? -- dokončení --
25.03. 13:07 deu  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít? -- dokončení --
25.03. 13:08 deu  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít? -- dokončení --
25.03. 13:22 Lev  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít? -- dokončení --
25.03. 21:26 Alžběta  Čistící prostředky na globalizaci
25.03. 21:27 Alžběta  RE: Čistící prostředky na globalizaci --- dokončení ---
25.03. 21:33 Alžběta  RE: Čistící prostředky na globalizaci --- poznámka o státu Izrael závěrem --
25.03. 07:50 Pavel -Čert- Němec  Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 08:47 Grovik  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 09:44 Jarka  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 09:48 kavol  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 12:18 trodas  Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 12:25  Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 13:47 Peter Veliky  Bush a CIA inscenovali utok 9/11 ? (:-)
25.03. 17:34 veget  RE: Bush a CIA inscenovali utok 9/11 ? (:-)
25.03. 13:53 Peter Veliky  A co muhamedani ?
25.03. 14:04 Peter Veliky  Stalo se minulej tyden v Montrealu...
25.03. 23:33 Belveder  RE: Stalo se minulej tyden v Montrealu...
25.03. 14:23 Karel Infeld Prachensky  Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 14:44 Martin  Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 17:25 Janek  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 14:58 fjodor  Nechat žít nebo nechat zemřít?
26.03. 10:33 Had  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
26.03. 21:45 fjodor  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
27.03. 14:28 Had  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
28.03. 08:57 Idealista  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
28.03. 13:16 Had  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
28.03. 23:03 Idealista  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
29.03. 00:43 Had  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
28.03. 17:50 fjodor  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
29.03. 01:38 Had  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 16:03 Peter Veliky  Nechat žít nebo nechat zemřít?
26.03. 04:45 Jitka  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 18:11 LG  Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 18:51 Peter Veliky  Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 21:11 cgn  Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 22:58 fjodor  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
26.03. 10:05 LG  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
26.03. 21:42 fjodor  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 21:25 cgn  Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 22:50 Peter Veliky  Hnusna situace, to je pravda... rika pan CeGeEn
25.03. 22:58 Peter Veliky  Mel se Bush do toho plest?
26.03. 18:42 Brt  teplouši/ky
25.03. 23:03 leho  Nic jineho nez barbarismus
25.03. 23:17 leho  Zvedavec nezapmel na modni antibushovskou demagogii
25.03. 23:26 Belveder  Nechat žít nebo nechat zemřít?
25.03. 23:51  Nechat žít nebo nechat zemřít?
26.03. 00:18 Vladimír Stwora  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
26.03. 18:51 Brt  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
26.03. 00:11 Vladimir Cicha  Nechat žít nebo nechat zemřít?
26.03. 00:27 Druid  Nechat žít nebo nechat zemřít?
26.03. 00:27 carodejnik  Nechat žít nebo nechat zemřít?
26.03. 00:34 trodas  Nechat žít nebo nechat zemřít?
26.03. 01:21 Peter Veliky  Jak z toho Karla Homolka castecne vybruslila..
26.03. 01:41 Martin  Nechat žít nebo nechat zemřít?
26.03. 14:46 Had  Nechat žít nebo nechat zemřít?
26.03. 16:26 carodejnik  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
28.03. 13:29 Had  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
26.03. 16:25 Aja  Nechat žít nebo nechat zemřít?
27.03. 19:44 Peter Veliky  Nech hlady pojit psa a pujdes do basy, prohlasuje
28.03. 05:42 Jitka  Skončí to u potratů
28.03. 05:51 Vladimír Stwora  RE: Skončí to u potratů
28.03. 15:24 Aja  RE: Skončí to u potratů
28.03. 19:04 Doktor  Umele udržovat vegetativni stav nebo nechat zemřít?
28.03. 21:53 fjodor  RE: Umele udržovat vegetativni stav nebo nechat zemřít?
29.03. 11:56 Sidonius  RE: Umele udržovat vegetativni stav nebo nechat zemřít?
29.03. 16:16 Had  RE: Umele udržovat vegetativni stav nebo nechat zemřít?
29.03. 01:42 trodas  Nechat žít nebo nechat zemřít?
29.03. 12:21 trodas  Nechat žít nebo nechat zemřít?
29.03. 13:43 Peter Veliky  Nechat žít nebo nechat zemřít?
29.03. 14:46 Jonatán  Nechat žít nebo nechat zemřít?
30.03. 03:02 Idealista  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
30.03. 03:06 Idealista  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?
29.03. 16:36 Peter Veliky  jak se takove pripady nutne zdravotni pomoci dnes v USA resi.
29.03. 16:45 Peter Veliky  VISA (Gold) karta je nezbytna pro ty kteri cestuji..
29.03. 20:40  Nechat žít nebo nechat zemřít?
29.03. 21:19 Aja  Nechat žít nebo nechat zemřít?
31.03. 20:34 Ruda  Nechat žít nebo nechat zemřít?
01.04. 03:15 Peter Veliky  RE: Nechat žít nebo nechat zemřít?

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

13

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 31 čtenářů částkou 4 442 korun, což je 13 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Tři buzeranti si pořídili dítě. A pak druhé05.03.21 21:31 Česká republika 1

Premiérovo doznání: Nevím, co máme dělat05.03.21 19:26 Česká republika 3

Babiš zkouší "podplatit" své budoucí voliče zrušením maturit05.03.21 13:39 Česká republika 1

Policejní komando vyráží pokutovat běžkaře04.03.21 23:06 Česká republika 1

Ústavní soud zrušil některé vyhlášené zákazy prodeje04.03.21 11:14 Česká republika 1

Výběrové řízení do představenstva nemocnic podmíněno znalostí programů stran Pirátů a Starostů02.03.21 23:57 Česká republika 1

Na Slovensku hrozí rozpad koalice kvůli vakcíně Sputnik V02.03.21 19:25 Slovensko 11

Současná šikana lidí je za hranicí zdravého rozumu - oběd v šatně namísto jídelny02.03.21 12:32 Česká republika 4

Mgr. Lubomír Volný - Tvrdý lockdown 24.2.202101.03.21 23:38 Česká republika 0

Znáte pohádku o jezinkách? - 3 týdny domácího vězení nemusí stačit!01.03.21 19:51 Česká republika 3

Firmu, která zakládala dodavatele antigenních testů do škol, na skotské adrese neznají01.03.21 18:22 Británie 2

Nadčasový Karel Kryl01.03.21 10:39 Česká republika 3

Vláda natolik nevěří vlastním lidem, že proti nim chce povolat armádu28.02.21 19:30 Česká republika 6

Klíčem k překonání pandemie může být očkování dětí, tvrdí odborníci27.02.21 20:22 Česká republika 3

Prof. Krčméry sa skoro zadusil v respirátore. Sú rúška a respirátory skutočne bezpečné?27.02.21 15:13 Slovensko 3

Policejní zásahovka v Rusku proti těm, kteří se nenechají očkovat27.02.21 10:49 Rusko 10

Už zase policie bije bezbranné 14 leté děti!26.02.21 17:12 Česká republika 12

Bidermanova tabulka donucování26.02.21 16:25 Neurčeno 0

Vo švédskom Halmstade zakázali nosiť rúška na školách26.02.21 14:31 Švédsko 0

Pandemický zákon přijat. Vyhlašte nouzový stav znovu, vyzvala vládu opozice26.02.21 13:56 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
22,09 Kč
Euro
26,32 Kč
Libra
30,56 Kč
Kanadský dolar
17,46 Kč
Australský dolar
16,98 Kč
Švýcarský frank
23,74 Kč
100 japonských jenů
20,39 Kč
Čínský juan
3,40 Kč
Polský zloty
5,74 Kč
100 maď. forintů
7,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,71 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 579,06 Kč
1 unce stříbra
557,66 Kč
Bitcoin
1 070 779,56 Kč

Poslední aktualizace: 6.3.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 8 112