2004 - rok otroka

5.1.2004 Komentáře Témata: Policejní stát 2112 slov

Vím, že to není to, co toužíte slyšet při otvírání silvestrovské sklenky šampaňského, ale je to nepříjemná pravda, které všichni při vstupu do roku 2004 čelíme.

Filmy a školy zřejmě vykreslí otroky spoutané řetězy a bité důtkami, aby vytvořily polarizovaný obraz otroctví, který lze odbýt jedinou větou: "Vám se tohle neděje, proto nejste otroky." Ovšem historie ukazuje, že s otroky bylo zacházeno celou řadou způsobů, některé byly krutější než ty druhé, ovšem i s tím nejlaskavějším zacházením stejně zůstává otrok pouhým otrokem.

Odložte stereotypní představu o otrokovi jako krvácejícím spoutaném chudákovi, po celou historii lze otroky velmi těžce rozeznat. V některých případech, jako byli nevolníci středověku, vládci udržovali otroky náboženstvím a ti se nepovažovali za otroky, i když s nimi bylo takto nakládáno. Protěžovaní otroci asijských mocnářů nosili šperky, ale přes všechnu svou parádu a komfort zůstávali otroky.

Takže, kdo je vlastně otrokem? Jak otroka definujeme? Jaký test použít, aby šlo prohlásit, že je někdo otrok? Čím jsou odlišní od svobodných lidí?

Je to jednoduché. Svobodní lidé mohou říci "ne". Svobodní lidé mohou odmítnout kvůli svým penězům, času, či dětem. To otroci nemohou. Bez volnosti říci kdykoliv "ne" neexistuje svoboda. Pokud po vás někdo chce, abyste něco udělal a vy můžete řici "ne" a odmítnout to, pak jste svobodná lidská bytost. Pokud můžete být donucen, abyste udělal něco, co si nepřejete, nebo se něčeho vzdal, pak jste otrokem. Už není třeba nic dalšího testovat.

Pokud jste nuceni odevzdat polovinu své celoživotní práce vládě prostřednictvím neustále se zvyšujících daní, pak jste otroky. Po celou historii se od otroků očekává, že část práce bude sloužit k zajištění jejich živobytí, a zbytek odevzdají svým vládcům. U římských otroků byl poměr kolem 50-50. Stejný poměr byl aplikován na středověké nevolníky a dokonce na otroky amerického Jihu. A dnes, pokud sečtete všechny ty daně, DPH, cla, poplatky a zvyšující se ceny výrobků, které platíte za to, aby mohly koncerny zaplatit své daně, dojdete k tomu, že jsme na stejném poměru "padesát na padesát", možná dokonce ještě na horším. Je možno říci "ne" konfiskaci poloviny vašeho života? Lze alespoň přimět vrchnost, aby výrazně tuto vaši zátěž zredukovala? Že ne? Pak přijměte mou gratuluci. Jste otrokem.

Panstvo rozhodlo, že bude válčit s někoho živobytím přes ropu. Nápad tkví v tom, že je pro americké korporace vždy lepší ropu ukrást, než za ní zaplatit. Milióny Američanů a další milióny lidí po celém světě válku nechtělo, ale panstvo ji stejně zahájilo tím, že lidi obelhalo. Mohli jste válce zabránit? Dokážete zabránit tomu, abyste byli obelháváni? Lze potrestat lháře? Ne? Gratuluji! Jste otrokem.

Vládci chtějí vtáhnout vaše děti pro své budoucí války. Návrh rozpočtu je již v Kongresu. Lze odmítnout konfiskaci vašich dětí? Ne? Gratuluji! Jste otrokem.

Vláda je přichycena, jak opakovaně lže lidem, počínaje tím, kdo skutečně stojí za 11. zářím, přes legálnost daňové soustavy, k Cheneyho dokladům o energetické politice, až k zbraním hromadného ničení Saddáma Husajna. Američané jsou nejvíce obelhávaní lidé na Zemi. Lze odmítnout, aby vás obelhávali? Můžete potrestat lháře? Ne? Gratuluji. Jste otrokem.

Volební podvod je celonárodně nekontrolovatelný a vydáno nařízení nesčítaných elektronických hlasovacích systémů znamená, že volby rozhodnou (jak připustil Stalin) ne ti, kteří volí, ale ti, kteří jeji hlasy sečtou. Lze odmítnout nečestný volební proces? Ne? Blahopřeji. Jste otrokem.

To, že nevidíte železa, ještě neznamená, že tam nejsou. Řetězy vyrobené z oceli jsou zřejmé, ovšem řetězy vyrobené z přesvědčení kvůli jejich povaze vždy rozeznat nelze. Hitler zotročil německý národ do války s přesvědčením, že Polsko se chystá zaútočit. Lyndon B. Johnson zotročil milióny Američanů ve válce, když tvrdil, že Vietnam zaútočil na loď námořnictva USA Maddox v Tonkinově zálivu. Polsko nechystalo invazi. Nebyla žádná torpéda v Tonkinově zálivu, ale otroci, svázaní neviditelnými řetězy přesvědčení, šli do války. A milióny z nich zahynuly.

Avšak v roce 2003 se řetězy začaly stávat viditelnými. Ústavní právo na svobodu projevu bylo omezeno do zón "svobodného projevu". Otrok smí mít názor až do té doby, dokud jeho vyjádření nepopudí ostatní otroky. Ústavní právo nosit zbraň, prostřednictvím kterého lidé, kteří založili stát svobodných občanů doufali, že udrží svobodu, je pod neustálým tlakem těch, kteří se národa svobodných občanů obávají, a kteří nebudou mít klidné spaní, dokud se kompletně nestaneme národem plným otroků. Ozbrojení občané mohou ve finále stejně nakonec říci "ne" a odpálit to. Proto existoval Druhý dodatek, aby umožnil lidem říci "ne" těm, kteří by je chtěli změnit v otroky, od kterých teprve nedávno utekli. Jiné Ústavní práva a ochrany byly postaveny stranou.

Tato vláda (na všech úrovních) si vypůjčila triliony dolarů a splátkami pověřila vaše děti, i ty dosud nenarozené. Deklarovat životy dětí, které se dosud nenarodily, natož aby mohly volit, jako inventář státu je evidentní a zvlášť odporné otrokářství. Můžete odmítnout odpovědnost za vyrovnání vládních dluhů, vytvořených bez vašeho svolení? Ne? No ovšem! Gratuluji. Jste otrokem.

Takovéto vlády si vypůjčily tolik peněz, že zásoba zlata deponovaného jako zástava na dluhy se už dávno vyčerpala. Od dob Nixonovy administrativy, byly používány jako zástava na kupící se dluhy přírodní zdroje. Vypůjčit si další peníze znamená dát do zástavy pořádný kus veřejných pozemků. Tyto pozemkové záruky skrývala zástěrka ?ekologie?, maskující skutečný účel. K utajení skutečného rozsahu konfiskací byly užívány rozličné názvy, jako například ?rezervace pro divokou zvěř?, ?mokřina?, ?dědičná řeka?, atd. Ale konečný důsledek byl stejný - veřejnosti, která je jejich vlastníkem, byl zamezen přístup k obrovským plochám veřejné půdy obsahující přírodní zdroje jsou to zástavy držitelům vládního dluhu USA. Správně. Jsme na cestě, na jejímž konci z nás budou místo občanů nájemníci. Byl jste schopen zabránit tomu, aby vaše veřejná půda posloužila ke krytí rizikových půjček US vlád, jímž jste nikdy neschválil takový postup? Ne? Gratuluji. Jste otrokem.

Peníze svěřené pod vládní dozor byly vypleněny, od Fondu sociálního zabezpečení přes účty Záruky domorodých Američanů až po Federální penzijní fondy. Kongres se sice verbálně, ale neupřímně staví proti plenění fondů Sociálního zabezpečení, ale uvažuje jen nad zvýšením daní k pokrytí vyrabovaného deficitu. Mezitím se soudní případy ve věcech dalších vyloupených svěřeneckých účtů protahují a zůstávají nevyřešeny. Jste schopen odmítnout zkorumpovanou a podvodnou vládu? Ne? Pak gratuluji. Jste otrokem.

Jste otrokem, neboť vládnoucí třída si může dělat, co chce, a vy nemůžete nic odmítnout. Svobodně se můžete rozhodnout, na co se dnes večer budete dívat v televizi, nebo kterým autem pojedete dnes do práce, ovšem nemáte prakticky žádnou pravomoc pro zbytek svého života. Dokonce i ten domov, který celé roky splácíte, vám může být vmžiku zabaven v případě naléhavého "vyššího zájmu". Můžete odmítnout? Ne? Gratuluji. Jste otrokem.

V říjnu 2001 jsem napsal, že více škody než aktuální teroristické hrozby našemu národu způsobí ti, kteří tvrdí, že nás chrání před teroristy. I když Bush dokonce tvrdil, že teroristé nenáviděli Spojené státy kvůli našim svobodám, sebral nám poté to málo zbývajících svobod, co jsme měli, než jsme začali být více sledováni, více špiclováni, více omezováni, ztišováni, více zdaňováni, a více zotročováni, než kdykoliv předtím v historii našeho národa. A nejenom, že nyní jsme otroky, vidíme již i to, že jsme otroky byli po celý čas. Neměli jsme práva, protože právo nemůže být odňato. To, co jsme měli, byla shovívavost, kterou panstvo udělilo svým otrokům, ovšem kterou je možno okamžitě skončit, když se panstvo začne bát otrocké nelibosti a zlosti.

Vím, že je velmi depresivní tohle všechno číst na Nový rok, ale během celého roku 2003 jsem sledoval, jak lidé, o které mám starost, zrácejí své domovy a podnikání, jak se celoživotní práce rozpouští v burzovních manipulacích korporátních manipulátorů. Ti Američané, kteří tvrdě pracovali, aby naplnili Americký sen, přišli o všechno, aniž by udělali nějakou chybu. Naše školy jsou rozložené, nemocnice nemají personál, silnice, mosty a železnice země se rozpadají, zatímco miliardy dolarů se lijí jiným zemím, vybraným kamarádíčkům a do vyhladovělé válečné mašinerie. Priority vlády, krmené našimi daněmi, se zdají být soustředěny všemi směry, jenom ne zpět k těm, kteří tyto daně hradí. A zdá se, že to nelze odmítnout.

Myslím, že stav národa lze popsat jednoduchým kontrastem. Tommy Chong je ve vězení za to, že prodával rouru, zatímco Ken Lay jako muž, který obraz své zaměstnance a investory o miliardy, je stále na svobodě. Ať se na to díváte z které strany chcete, je to pěkně přiblblá situace.

Sliboval jsem čtenářům, že v tomto článku udělám nějaké předpovědi pro rok 2004. Přál bych si, abych nemusel, protože doufám, že ve většině z nich se pletu.

1. Dojde k dalšímu falešnému teroristickému útoku. Válečný program neokonzervativců se bez něj nemůže pohnout dál. Ti, kteří doufali, že dobytí Iráku znamená konec války, budou v silném šoku. Jestřábi touží po celé planetě, ať již řízené přímo Spojenými státy, nebo jiným loutkovým režimem. Další útok je "nezbytný".

2. Spojené státy nakonec prohrají svoji válku o dobytí světa. USA nemají dostatek vojsk, aby obsadily celou planetu, a jak příliš pozdě zjistil Hitler, vlastnictví supermoderních zbraní ještě neznamená, že vyhrajete válku, když vás ve světě jebou naprosto všichni ostatní. Na praktičtější úrovni, dříve či později USA skončí ve válce s někým, kdo doopravdy disponuje nukleárními zbraněmi. O takovém vládním plánu svědčí množství podzemních zařízení, které byly v posledních letech postaveny, či modernizovány. Zaplatili jste si za ně, ale dovnitř vás nepustí. Takový útok na Spojené státy je jen malá cena pro ty, kteří podporují tyto války, ne pro Ameriku, ale pro postoj jiného národa, zatímco podvedené oběti se budou vyvražďovat navzájem.

3. Bez války se zřejmě americká vláda zhroutí, stejně jako v Sovětském svazu, sražena zadlužením a korupcí. Jakmile se celkový kolaps přiblíží, snaha o vydrancování národa ještě zesílí. Poslední oficiální akt jakékoli vlády v podobném postavení je vydrancovat národ.

4. Jsem proti násilí. Přeji si, aby vše bylo odmítnuto, ale přesto věřím, že náš národ bude čelit kolizi mezi vládnoucími a ovládanými. Vláda se toho bojí stejně tak, jinak bychom mezi námi a našimi "veřejnými sluhy" neviděli tolik neprůstřelných Lexanů. Myslím, že příčinou toho, že jsme to zatím neviděli, je to, že Američané jsou ovlivněni čekáním na hrdinu či spasitele, který přijde a dá věci do pořádku. Víme, že to jde do háje, ale čekáme na někoho jiného, který to dá do pořádku, Supermana, kavalérii na koních, Spartaka, Mesiáše, Batmana, můj server, cokoliv. Takové přesvědčení, že každý by měl v tichosti počkat na hrdinu, je součástí otrockého mechanismu, který vás má udržet na místech, vydaného Cézarem, k obstarání si více otroků, čekání na záchranu, která nikdy nepřijde. Nicméně jak ukázala historie, dokonce i trpělivost všech lidí může být vyčerpána a já předpovídám, že až přijde velké finále, přijde to tak nečekaně, jako tomu bylo např. v Rumunsku. V listopadu 1989 se Rumunsko zdálo být stabilním pod vládou Nicholaie Ceausesca. O týden později, sportovní událost přerostla ve spontánní politický protest a 25. prosince byl Ceausescu postaven před soud a odsouzen k smrti. Ceausescu dokázal, že tyrané by si neměli plést mlčení se souhlasem. Rumuni si nakonec uvědomili, že nepřijde nikdo, aby je zachránil, a sebrali odvahu zachránit se sami. Zhroucení Sovětského svazu bylo stejně rychlé a téměř stejně neočekávané. To bude i ve Spojených státech.

Otcové zakladatelé ustavili národ, ve kterém byla vláda tvořena se souhlasem lidu. My, Lidé jsme odsouhlasili určité závazky ke své vládě. Vláda, které jsme dovolili starat se o naší národní suverenitu, souhlasila řídit se určitými limity, vymezenými Ústavou. Současná vláda porušila smlouvu, rozmetala stanovené Ústavní limity a upevnila svou moc a autoritu, zatímco pro občany stanovila mnohem více povinností. Měli jste možnost to odmítnout? Ne? To je větší důvod, než všechny předchozí, proč jste přestal být svobodnou lidskou bytostí, a jste nyní otrokem.

Jste otrokem. Když žijete pod vládou, která vám bere vaše jmění a vaše děti a lže vám, aby vás držela v poslušnosti a děsí vás, aby vás v ní udržela, jak to může být jinak?

Jste otrokem. Můžete jím zůstat, či nikoli. Až tak je to jednoduché. Nikdo jiný vás nespasí. Neexistují hrdinové na koních, kteří pro vás přijedou a zachrání vás. To, zda budete vy a vaše děti žít jako otroci, nebo jako svobodné bytosti, je pouze a výhradně na vás.

Článek 2004 - Year of the Slave byl uveřejněn počátkem roku na serveru whatreallyhappened.com. Překlad provedl OSUD.cz, odkud jsem článek převzal.

Známka 1.0 (hodnotilo 3)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

54

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 89 čtenářů částkou 18 870 korun, což je 54 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

EMA zjistila, že "posilující dávky" imunitu naopak snižují22.01.22 07:42 Evropská unie 0

Lukašenko vyzývá "mezinárodní podvodníky" k ukončení pandemie koronaviru21.01.22 19:35 Belorusko 2

Srbsko zrušilo Austrálii licenci na těžbu lithia21.01.22 17:24 Srbsko 1

Už se to láme. Britský časopis si stěžuje na cenzuru FB a Novinky.cz to uveřejnily21.01.22 11:22 Británie 0

Česko dodá Ukrajině dělostřeleckou munici, uvedlo Ministerstvo obrany ČR21.01.22 10:03 Česká republika 7

Rusko chce zakázat těžbu krypta a omezit transakce20.01.22 17:18 Rusko 6

Pfizer od roku 2020 vydělal "asi 36 miliard dolarů", potvrzuje generální ředitel Albert Bourla20.01.22 16:18 Neurčeno 0

Studená sprcha pro Ukrajinu: Podle Bidena je členství Kyjeva v NATO v brzké době nepravděpodobné20.01.22 15:22 USA 1

Údajný vynálezce mRNA vakcín Malone málem zemřel po vakcíně proti COVIDu19.01.22 22:39 USA 4

Čína - země, kde zítra znamená včera19.01.22 16:43 Čína 0

WHO hovorí, že neexistujú žiadne dôkazy pre podávanie posilňujúcich dávok „vakcín“ pre deti a mládež19.01.22 08:22 Neurčeno 0

Jan Kodeš k aféře Novak Djokovič19.01.22 08:08 Česká republika 5

O čem se mlčí - Jindřich Rajchl18.01.22 17:21 Česká republika 0

Majú rúška a respirátory v školách význam?18.01.22 09:37 Sierra Leone 0

Rusko stahuje své diplomaty a jejich rodiny z Ukrajiny18.01.22 07:03 Rusko 2

Soňa Peková: 15.1.2022 Lékařský dům17.01.22 22:01 Česká republika 6

Covidové zpovědi17.01.22 17:48 Česká republika 2

S pravdou ven - svědectví zdravotních sester17.01.22 17:46 Česká republika 0

Studie firmy Pfizer – mýty a fakta o studii, která spustila celosvětové očkování17.01.22 16:38 Kanada 0

Mezioborová konference lékařů - 4. díl: otázky a odpovědi16.01.22 16:52 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,52 Kč
Euro
24,41 Kč
Libra
29,17 Kč
Kanadský dolar
17,10 Kč
Australský dolar
15,45 Kč
Švýcarský frank
23,60 Kč
100 japonských jenů
18,92 Kč
Čínský juan
3,39 Kč
Polský zloty
5,39 Kč
100 maď. forintů
6,81 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
27,73 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 471,82 Kč
1 unce stříbra
522,53 Kč
Bitcoin
753 830,15 Kč

Poslední aktualizace: 22.1.2022 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 22 471