Ponerizace: Jak Americkou republiku převzaly politické kliky kriminálně šílených psychopatů

Může být ponerologický „deep state“ někdy napraven?

14.3.2017 Komentáře Témata: Analýza, Úvahy 2524 slov

Ponerizace (ze starořeckého slova poneros - zlo), je ponerologický termín, který byl vytvořen Dr. Andrzejem Loboczewskim. Ponerizace znamená vliv patologických lidí na jednotlivce, či na skupiny, pomocí čehož se u těchto jednotlivců, či skupin rozvine akceptace patologické argumentace a patologických hodnot. [1]

Je nejvyšší čas, aby Američané čelili tvrdé realitě.

Americký lid je pod kontinuálním a trvalým ponerologickým vlivem politických klik, jejichž hlavním organizačním principem je permanentní válečná ekonomika.

Díky k tomu, že Spojené státy byly kradmo transformovány na vojenskou paži Nového světového řádu, bylo po celém světě, po dobu delší než sto let, vedeno bezpočet nevyprovokovaných agresí. Tyto nesmírně destruktivní a smrtící války byly vedeny jménem Američanů a za pomoci dolarů, které pocházejí z jejich daní. Z tohoto důvodu je americký lid spoluviníkem těchto neštěstí díky své pasivitě a netečnosti.

Podle tohoto hodnotícího vhledu mají občané USA hlubokou karmickou zodpovědnost za zlovolnou smrt – destrukci po celé planetě. Nicméně, nikdy není pozdě otočit směr „psychopatokracie“, kdy se vláda Spojených států stala nástrojem „deep state“.

Z toho plyne otázka za 64,000 dolarů, která zní: Zastaví prezident Trump války? Ukončí trvalou válečnou ekonomiku, jak slíbil během své prezidentské kampaně?

Trumpův nejdůležitější slib prezidentské kampaně

Během volebního cyklu 2016 učinil kandidát Trump mnoho významných slibů, nicméně tím nejdůležitějším slibem byl jeho závazek, který se týkal světového míru a mezinárodní spolupráce. Uzavření míru s Ruskem byl základní stavební kámen trumpovské zahraniční politické linie.

Nicméně, skutečnou překážkou implementace tohoto populárního a ušlechtilého plánu je stupeň, do jakého byla samotná politika - na obou stranách politického spektra – nenávratně ponerizována.

Pokud se něco, nebo někdo stane „ponerizovaným“ znamená to, v tom nejpřísnějším smyslu slova, že daná osoba, či skupina není schopna dále rozlišovat mezi zdravým a patologickým procesem a logikou. Člověk již není s to odlišit normální a deviantní myšlení. [1]

Nejkřiklavějším příkladem ponerizace je úplné převzetí levice nechvalně proslulým a nenapravitelným psychopatem, Georgem Sorosem. Není to ale pouze Sorosův stroj, který je zde v chodu. Jedná se ve skutečnosti o rozsáhlou síť kriminálně šílených psychopatů, kteří jsou připojeni k množství Sorosových organizací, jež jsou všechny, přímo, či nepřímo propojeny s „deep state.“

Samozřejmě, člověk nemusí jít dále, než k prezidentské kampani 2016, aby spatřil úplnou ponerizaci demokratické strany. Kandidátka Hillary R. Clinton a její manžel Bill, šéf kampaně John Podesta, prezident Barack Obama a jeho žena Michelle, víceprezident Joe Biden, kandidát Tim Kaine, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Harry Reid, atd., se předvedli v roli odporných padouchů „filmu noir“ skutečného života, v němž se Edgar Allan Poe potkává s Franzem Kafkou.

Opravdu, už to nemůže být více nenávistné a ošklivé, ohavné a nechutné než to, čeho byl svědkem celý svět během prezidentské kampaně 2016. Celý volební cyklus a období, až do inaugurace bylo zdaleka tím nejvíce necivilizovaným a odporným v amerických dějinách.

Ale proč? Opravdu, proč věci zdegenerovaly uvnitř celé občanské společnosti v USA?

PONERIZACE

Zdánlivě neúprosná ponerizace americké společnosti politickou třídou a mainstreamovými médii, spolu s mezinárodními bankstery a korporátními lobisty dosáhla v roce 2016 nového dna. Vskutku, veřejná rozprava natolik zdegenerovala a základní sociální normy byly natolik rozrušeny, že rok 2017 s sebou nezbytně přinese další zhoršení.

Politické status quo, jemuž prezident Trump nyní čelí je takové, jaké se zdálo být nepředstavitelným v době předtím, než vstoupil do prezidentského klání v červnu 2015. Tato stále se zhoršující situace byla metodicky vyrobena agenty „deep state“ prostřednictvím záměrného procesu ponerizace. Ve skutečnosti jsou to tyto nejrůznější ponerologické strategie a taktiky používané různými „politickými klikami kriminálně šílených psychopatů“, které jsou zodpovědné za tento rychle se rozvíjející stav věcí.

[...]

Funguje to takovýmto způsobem:

Centrální zpravodajská služba (C.I.A.) tvoří samotné jádro „deep state“. Pouze, pokud pochopíme odkud C.I.A skutečně přišla a jak byla původně konstituována, můžeme správně pochopit všudypřítomnost postmoderní ponerizace. Stalo se to takto:

„Úřad strategických služeb (OSS) byl zpravodajskou službou Spojených států během II. světové války a byl předchůdcem Centrální zpravodajské služby (CIA). OSS byl vytvořen jako agentura Spojených nejvyšších představitelů štábu (JCS) za účelem koordinace špionážních aktivit za nepřátelskými liniemi všech odvětví armády Spojených států. Další funkce OSS zahrnovaly užití propagandy, subverze a poválečné plánování“. [3]

Vzhledem k historické skutečnosti, že OSS a CIA se zabývaly především koordinací špionáže, rozšiřováním propagandy, subverzí atd., tak je snadné pochopit, jaký typ jedinců tato pochybná práce přitahovala. „Pochybná“, protože tyto zločinné aktivity jsou prakticky vždy zacíleny na svrhávání demokraticky zvolených vlád po celém světě, které nekooperují s agendou Nového světového řádu.

Ještě více alarmující je to, že prostřednictvím implementace operace Kancelářská sponka (Operation Paperclip) nabídla C.I.A. domov mnoha nacistickým operativcům. Jedním z nich byl i Reinhard Gehlen, který je na stránkách C.I.A. popsán takovýmto způsobem:

„Generála Reinharda Gehlena, bývalého šéfa nacistických zpravodajských operací proti Sovětům, najala americká armáda a později CIA, aby řídil 600 bývalých nacistických agentů v sovětské okupační zóně Německa. Ředitel CIA Roscoe Hillenkotter převzal v roce 1948 kontrolu nad takzvanou Gehlenovou organizací“. [4]

To, o čem se webová stránka CIA nezmiňuje, je skutečnost, že operace Kancelářská sponka přivedla do USA mnohem více vysoce postavených nacistů než jen publikované vědce, inženýry a techniky. Generál Gehlen je výborným příkladem těchto vysoce postavených zpravodajských odborníků, kteří nejen, že přišli do Spojených států bez jakýchkoli omezení, ale dokonce zanechali v rámci americké zpravodajské komunity velmi specifickou stopu. Skutečný příběh OP (operace Kancelářská sponka) výrazně přesahuje prostor tohoto článku, nicméně dostačí uvést, že naverbovaní lidé jako Gehlen přišli, aby zaujali některé z těch nejdůležitějších pozic uvnitř C.I.A., jakož i uvnitř dalších supertajných zpravodajských služeb financovaných z černého rozpočtu. Tyto bezejmenné agentury vykonávaly svoji utajovanou činnost bez jakéhokoli dozoru. Příběh „Reinharda Gehlena“ je příkladem toho, jak jeden muž prostřednictvím nacistické filosofie zcela zkazil celou CIA, její strategii sběru informací i postupy nabírání nových členů.

[...]

„Nacistické postupy náboru“

V této oblasti akcelerovala ponerizace americké vláda nevídanou měrou. Protože sovětská hrozba byla těmi, kteří řídili CIA po II. světové válce použita k tomu, aby každého zcela vystrašila, mohla být rovněž efektivně využita k tomu, aby udržela všechny v poslušnosti. Nacistický režim v Německu se opravdu obával komunistického vedení SSSR. Někteří historici dokonce tvrdí, že útok Adolfa Hitlera na Rusko byl výsledkem tohoto nepomíjejícího strachu a nenávisti ke všem věcem, které měly co do činění s marxismem a komunismem. Byla to zarytá kultivace téhož ustrašeného přístupu ve Spojených státech, která byla zodpovědná za vytvoření filosofické báze pro studenou válku, zvláště, když tato byla agresivním způsobem propagována prostřednictvím Společnosti (The Company), (jak se C.I.A. říká ve zpravodajských kruzích).

Jaký je smysl toho všeho?

Hlavní smysl toho všeho zde je to, že náborové postupy CIA (a NSA, DIA, DHS a všech dalších třinácti amerických agentur) vyrostly z tohoto prostředí strachu, obav, paranoii a podezřívání. Kdykoliv je toto ve hře, budou se ti, kteří tyto agentury vedou vždy klonit k náboru a najímání takových jedinců, kteří jsou přesně jako oni. Protože šéfové C.I.A. byli takovým zásadním způsobem ovlivněni operací Kancelářská sponka (OP) – náborem nacistů, převzali jejich proces prověřování pro všechny další najímané agenty a manažery.

V tomto smyslu byli rutinně nabírání takoví agenti, kteří byli s to bezpodmínečně splnit jakékoli rozkazy. Zkrátka a dobře, všichni další nabíraní agenti museli prokázat, že jsou schopni učinit cokoliv, co bude třeba, aby splnili svoji misi sběru informací a/nebo černou operaci. Obzvláště množství psychologických operací, které byly vedeny prostřednictvím CIA vyžadovalo, aby agenti v průběhu vykonávání těchto operací zcela pozastavili své svědomí. Uvnitř zpravodajských služeb po celém světě je dobře známé, že „nejlepší“ špióni jsou ti, kteří jsou ochotni učinit cokoliv je zapotřebí, aby úspěšně vykonali svoji misi, ať už je jakkoli ničemná a nemorální. To je to, co tito lidé dělají. Jsou zcela odděleni od následků svých činů, protože byli zplnomocněni zcela ponerizovanou institucí CIA, která se, jak jim bylo řečeno, nemůže zmýlit. Jakožto orgán vlády USA, je C.I.A. plně chráněna před soudním stíháním. Stejně tak jsou chráněni i její agenti v zámoří, ledaže by přestoupili zákony dané země, což činí neustále. Prostě nejsou nikdy chyceni. Anebo, pokud již byli chyceni, jim je toto přestoupení zákona prominuto, protože země, která se stala jejich obětí nechce dopadnout jako Afghánistán…nebo Irák…nebo Libye…nebo Sýrie… nebo jako Ukrajina.

Proč musí být C.I.A. rozpuštěna

Hlavním činitelem je zde to, že se nabírají stejní jedinci. Psychopat se téměř vždy přikloní k tomu, že dá přednost stejně smýšlejícím psychopatům. Sociopat učiní totéž. Nacisté jsou nakloněni tomu přijímat nacisty, stejně jako komunisté komunisty. Tedy C.I.A. prošla mnoha desetiletími najímání lidí, kteří se hodí do profilu špióna, který má málo, anebo žádné svědomí a který obvykle vykazuje následující charakteristiky:

 • vemlouvavost a povrchní šarm
 • grandiozita (přehnaně vysoké) ocenění sebe sama
 • potřeba stimulací
 • patologické lhaní
 • úskočnost a manipulativnost
 • nedostatek soucitu nebo pocitu viny
 • povrchní citové vzrušení
 • necitelnost a nedostatek empatie
 • parazitní styl života
 • špatná kontrola chování
 • sexuální promiskuita
 • problémy s chováním v dětství
 • nedostatek dlouhodobých realistických cílů
 • impulzivnost
 • nezodpovědnost - selhání při akceptaci zodpovědnosti za své vlastní činy
 • množství krátkodobých manželských vztahů
 • juvenilní kriminalita
 • revokace podmínečného propuštění
 • kriminální přizpůsobivost [5]

Všechny tyto osobnostní rysy ve svém celku v podstatě definují psychopata. Proto, jestliže C.I.A. od poloviny 40.let nabírá a najímá pouze psychopaty (a sociopaty), co lze od takovéto zpravodajské agentury (intelligence agency) očekávat? Správně, nakonec se z ní stane hloupá agentura, což je přesně to, co se stalo pod vedením dřívějšího ředitel CIA, Johna Brennana. To je ten bývalý špión, který skutečně dohlížel na úniky tajných informací, tak, aby tyto informace mohly být použity proti současnému prezidentu Spojených států, Trumpovi.

Vzhledem k tomu, že současná C.I.A. byla úzkostně personálně obsazována v tomto duchu, stala se nejvíce ponerizovanou institucí moderních dějin. Tedy, C.I.A. byla použita jako hlavní nástroj ponerizace napříč USA a po celém světě. Vše, co CIA musí udělat, aby ospravedlnila jakýkoliv svůj program a aby tento svůj program implementovala kdekoliv a kdykoliv na světě, je apelovat na „národní bezpečnost“. V tomto duchu se CIA stala nenapravitelnou, zločineckou agenturou, která je zplnomocněna libovolně ničit, bořit, podvracet a podrývat, sabotovat a rozvracet.

„EXISTUJE JEDINÝ ZPŮSOB, JAK EFEKTIVNĚ JEDNAT S KRIMINÁLNĚ ŠÍLENÝMI PSYCHOPATY – VŮBEC S NIMI NEJEDNAT!“ [6]

Zvláštní poznámka:

Vypadá to, že se Trumpova administrativa odlišuje od všech předchozích administrativ, až na to, že se v ní vyskytuje stále velké množství agentů „deep state“, kteří jsou roztroušeni po celé exekutivní větvi. Tato nesnáz tvoří největší překážku prezidentovu cíli: „Udělat Ameriku znovu velikou“. Z oblasti psychologie a psychiatrie je dobře známo, že nejefektivnější metoda, jak jednat s psychopaty je vůbec s nimi nejednat. Do té doby, dokud jsou v pozici, kdy mohou uplatňovat svůj zlovolný vliv, zcela přirozeně zničí vše, čeho se dotknou. Podle tohoto neporušitelného zákona psychopatie by měl POTUS (prezident Spojených států - p.p.) vyslyšet dobrou radu a urychleně se zbavit, jako plevele, každého sionisty, neocona, jezuity, válečného štváče, agenta NWO, RINA atd. (Rino – republican by name only – falešný republikán – p.p.). Stačí jen jeden psychopat na strategickém místě k tomu, aby mohla být zničena celá administrativa. Proto velmi nebezpeční váleční štváči, jako je John Bolton nemají absolutně žádné místo v rámci amerického Ministerstva zahraničních věcí, (chápeš to, Steve Bannone?!)

[...]

Závěr

Pokud jste si toho ještě nevšimli, všechno bylo systematicky ponerizované.

Vzhledem k tomu, že C.I.A. vlastní a řídí všechna mainstreamová média (MSM), byla tato média ve velkém rozsahu ponerizována. Jen se podívejte na hlasatele zpráv na CNN, MSNBC, ABC, CBS, FOX, stejně jako na novináře, kteří obdrželi Pulitzerovu cenu z Washington Post, WSJ, USA Today atd.

Vzhledem k tomu, že C.I.A. (a NSA a DIA) kontrolují americký Kongres, byl i Kongres nezvratně ponerizován. Stejně tak, jako Nejvyšší soud a do velké míry i vedení Federálního rezervního systému. Stejně tak mnoho vlajkových důstojníků, kteří byli po celá desetiletí vybíráni na povýšení, aby pak veleli amerických armádním složkám, zapadají perfektně do ponerizovaného profilu. To je přesně ten důvod, proč Spojené státy působily od první světové války jako ozbrojená paže Nového světového řádu.

Vzhledem k tomu, že C.I.A. (spolu s FBI a NSA) monitorují vše, co se odehrává v rámci exekutivní větve americké vlády, většina klíčového personálu byla řádně ponerizována. Jistě, mění se to s každou další administrativou, tak jako se to mění i za prezidenta Trumpa. Nicméně, velká skupina odborníků, která operuje od určitého stupně vedení výše, byla beznadějně ponerizována.

Totéž lze říci rovněž i o mnoha vedoucích představitelích korporací uvnitř vojensko-průmyslového komplexu.

Dokonce ani prezidenti a rektoři univerzit, ředitelé think-tanků, či exekutivci mozkových trustů nejsou imunní vůči ničivému vlivu nenapravitelné ponerizace.

Vzpomeňte si, vše, čeho je zapotřebí, je jeden strategicky umístěný PSYCHOPAT na místě vhodném pro rozhodování na vrcholu jakékoli pyramidálně strukturované organizace, aby zkorumpoval celou tuto zatracenou instituci. Jen se podívejte, kdo byl vybrán C.I.A,, aby vedl množství IT korporací (jako Apple, Intel, Google) a giganty sociálních sítí (jako Facebook, Twitter, Linkedn, Reddit).

Nyní, když si je čtenář nekompromisně vědom systematické ponerizace americké společnosti, může její kontinuální odhalování pomoci v procesu deponerizace. Nicméně tato velká náprava se může uskutečnit pouze tehdy, pokud se občané USA pevně rozhodnou pohnat ke zodpovědnosti ty, kteří stojí za celým programem ponerizace. Jinými slovy, až se budou ponerizovaní agenti „deep state“ obávat více nás, občanů, než svých skrytých pánů PONERIZACE, začnou se věci skutečně měnit k lepšímu.

Možná přišel čas znovu uchopit pochodně a vidle!

Poznámka závěrem:

Mnoho analytiků-teoretiků tvrdilo, že C.I.A. není možné rozpustit; že MSM by měla být reformována, nikoliv ukončena. Tento článek přesně ukazuje, proč obě tyto instituce společně s FEDem musí být zavřeny – NAVŽDY. Každá z těchto entit je prohnilá až na dřeň a nemůže být zachráněna na jakémkoli smysluplném stupni. Jenom, pokud se začne s něčím zcela novým, s něčím, co je zbaveno celé té toxické zátěže, která je přechovávána hluboko ukrytá, může národ znovu začít. Většina těchto komentátorů neví, že nic neví. Pokud by něco věděli, pravděpodobně by sami vedli útok nahoru, na Langley, VA (tam, kde sídlí CIA - p.p.). Protože je to neúprosná ponerizace samotné C.I.A., která nakonec zkazí vše, čeho se dotkne.

Zdroje

 1. Ponerization
 2. What does it mean to be “ponerized”?
 3. Office of Strategic Services
 4. Operation Paperclip: The Secret Intelligence Program to Bring Nazi Scientists to America
 5. How To Identify A Psychopath
 6. An Open Letter to President Putin and the Russian Military High Command

Odkazy

Can the ponerological Deep State ever be fixed? vyšel 2. března 2017 na stateofthenation2012.com. Překlad Spectre - děkuji.

Poznámka editora

Je to malinko zjednodušené. CIA a FBI jsou jen jedna hlava hydry zvané deep state. I kdyby je rozpustili, deep state by přežil. Pod tím pojmem se skrývá komplexní síť složená z bezpečnostních a špionážních agentur, banksterů a finančníků, zástupců a majitelů vojensko-průmyslových konglomerátů a návazných složek, médií, politiků a podivných šedých existencí s dvojím občanstvím.

Známka 1.1 (hodnotilo 139)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

65

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 98 čtenářů částkou 22 644 korun, což je 65 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 20

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 3

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Měnové kurzy

USD
21,47 Kč
Euro
26,13 Kč
Libra
29,37 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,57 Kč
Švýcarský frank
24,25 Kč
100 japonských jenů
20,68 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,30 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 840,29 Kč
1 unce stříbra
547,77 Kč
Bitcoin
683 609,14 Kč

Poslední aktualizace: 24.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 12 755