Změna pravidel demokratické hry v Evropě

Mordechai Kedar

21.1.2016 Komentáře Témata: Evropa, Invaze kobylek do Evropy 1372 slov

Poznámka: Esej je členěna – bez dělení titulky - do dvou částí. První je analýzou situace v Evropě v souvislosti s imigrační krizí, ve druhé autor navrhuje opatření, které by v souvislosti s touto krizí měla Evropa přijmout, pokud chce jako civilizace přežít.

Z první části je v tomto překladu zveřejněn pouze výtah. Druhá část je přeložena kompletně.

I.

Situace v Evropě je nepřijatelná. Ve kterémkoli okamžiku kterýkoli z tisíců džihádistů, kteří žijí v Evropě může být rozloben filmem nebo uražen karikaturou či článkem publikovaným v novinách, uchopit nejbližší kalašnikov a šířit smrt a zkázu v redakcích, obchodech, muzeích, školách i na ulicích ...

Existují různé faktory, které indikují značný potenciál pro takové exploze násilí:

1. Obrovské množství - desítky milionů - muslimů v Evropě. Toto velké množství je nutné vzít v úvahu, i když jen malá část z nich se stane adikální.

2. Mnoho muslimů se nezačlenilo do evropské kultury. Mnozí z nich žijí v oblastech, kde tvoří drtivou většinu, kde na ulici není slyšet francouzština, školství je mizerné, centrem lokality je mešita a duchovním vůdcem imám.... Mnozí muslimové tak duchovně i fyzicky zůstávají v zemi jejich původu a šaria je pro ně důležitější než zákony hostitelské země.

3. Evropa neklade téměř žádné omezení na muslimskou imigraci. Imigrantům se dostává spravedlivého zacházení, finanční podpory, obecní bydlení, zdravotní péče a vzdělání, bez jakékoli vazby na jejich přínos pro společnost ....

4. Evropská bezpečnostní síly nevyvíjejí dostatečné úsilí pro udržení přehledu o džihádistech a jejich spolucestujících, jakož i o jejich podpůrných systémech. Téměř nikdo nenaslouchá tomu, o čem se mluví v mešitách...

Důsledkem této situace je pocit mnoho muslimů, že Evropa je jejich. Modlí se na ulicích a blokují silniční provoz, včetně sanitek, nutí supermarkety vyřadit z prodeje vepřové maso a alkoholické nápoje, žádají, aby byly kostely přestaly zvonit zvony, nutí ženy, aby se oblékly podle islámského práva .. evropské mladé ženy jsou vnímány jako legitimní kořist k uspokojení vášní některých z přistěhovalců a procento muslimů mezi vězni je mnohem vyšší než procentní podíl muslimů v celkové populaci. Což iliustruje výsměch přistěhovalců a jejich synů evropskému právu.

Evropě je dnes kontinent, který je přijímá jiné kultury rychlým tempem. Sny o kulturní rozmanitosti se však ukázaly jako neopodstatněné bludy....

Evropa obětuje své hodnoty a kulturní a fyzickou existenci na oltář lidských práv, z nichž se nezchová vůbec nic, když Evropa přestane být Evropou....

Evropské země musí pochopit, že jsou ve stavu kulturní nouze, změnit pravidla demokracie a upravit stávající právní předpisy. Národy Evropy musí pochopit, že jakýkoli národ, který neví, jak se bránit, je odsouzen k zániku, kultura, která není schopna chránit své hodnoty odchází do vitríny muzea a společnosti, která nepřivádí na svět další generace, tou přítomnou končí.

II.

Za těchto okolností by se měla Evropa zamyslet nad zavedením několika zcela zásadních opatření v souvislosti s imigrací a stanovení několika zcela zásadních podmínek, které budou muset imigranti bezpodmínečně trvale plnit. Bude na každím z nich, aby s nimi souhlasil, nebo nikoli. Každý, kdo by je později porušoval, nebo i jen kritizoval by byl vyhoštěn do země původu, eventuálně jinam, podle svého přání.

Každý muslim podezřelý z podněcování k násilí, vlastník neregistrované zbraně, výcviku v zacházení se zbraněmi nebo ten, který působil v řadách extremistů v Sýrii a Iráku, musí být vyloučen z možnosti vstupu nebo pobytu v Evropě.

Oblasti, do kterých se orgány činné v trestním řízení dnes neodváží vstoupit – no-go zóny - jim musí být zpřístupněny.*

Každá mešita musí obsahovat nahrávací systém a kamery, které umožňují místním bezpečnostním organizacím kontrolovat, že v ní neprobíhá žádná podvratná nebo anti-vládní aktivita.

Imámové mohou své projevy pouze číst, přičemž text musí být předem schválen bezpečnostní organizací. Imámové mohou mluvit výlučně za předpokladu, že jejich slova jsou zaznamenávána a dokumentovány. Musí mluvit jazykem hostitelské země nikoli jazykem země původu.

Muslim, který navštíví jeho zemi původu bude muset prokázat důvod své cesty a popsat svoji činnost v této zemi. Každý, kdo vzbudí podezření, že v jeho domovské zemi jednal nebo se připravoval jednat proti své hostitelské země, nebo proti její armádě v jiných částech světa, ztratí právo na návrat do Evropy.

Imámové, kteří podněcují k násilí, budou neprodleně vraceni do země původu.

Do země původu budou vraceni rovněž členové pouličních gangů i organizací, které zavádí a udržují systém šaría, zatímco jejich vůdcové budou souzeni.

Manažeři nadačních fondů budou muset podrobně prokazovat zdroje každého eura a detailně vykazovat využití všech finančních prostředků.

Každý přistěhovalec se bude muset za rok naučit řemeslo nebo si zvolit povolání a najít pracovní místo, začít platit daně a spořit ve svém svůj penzijním fondu. Nikdo, kdo nesplní tyto podmínky, nebude mít nárok na finanční pomoc a bude vrácen do země původu.

Každý muslim se musí účastnit kurzů jazyka, historie, kultury a zákonodárství hostitelské zeměa, slíbit jí věrnost a znát její hymnu.

Bigamie a polygamie budou přísně zakázány a definovány jako zločin proti ženám. Násilí v rodině a zejména vraždy ze cti bude dostatečný důvod k vrácení celé rodiny do země původu.

Ženská obřízka (FMG) bude postavena mimo zákon a kdokoli by se jí zúčastnil, ať vykonavatel, nebo rodič, bude neprodleně vyhoštěn z Evropy.

Bude zakázáno zakrývání tváří a každá žena, přistižená na veřejnosti se zahalenou tváří bude odeslána s celou svou rodinou do země původu. Prodej součástí oděvu, určených k zahalování tváře bude postaven mimo zákon.

Veřejné školy, ve kterých se vzdělávají děti přistěhovalců budou pod neustálým dohledem, aby bylo zajištěno, že nebudou vzdělávány způsobem, který není v souladu s hodnotami hostitelské země.

Noviny, rozhlas a televize budou otevřeny svobodné diskusi o náboženství a tradice, bez cenzury jejich psaného a mluveného obsahu, včetně karikatury.

Standardní trest přistěhovalců zločinců bude návrat do jejich země původu.

Budou opuštěna pravidla politické korektnosti a bude akceptována kritika všech náboženství.

Bude vytvořen úřad pro ověřování účelu organizací, jejich ideologie, jejich cíle a způsobu, kterým mají v úmyslu těchto cílů dosáhnout.

Bude povoleno vyvěšování pouze vlajek hostitelské země, EU, nebo organizací uznaných hostitelskou zemí.

Jakékoli stanovisko ve prospěch džihádu, zveřejněné ve veřejném médiu, bude pro jeho autora poukázkou na letenku do jeho země původu.

Organizace napojené na islámský teror, Muslimské bratrstvo a podobně jsou nezákonné.

Každá země bude podporovat mateřství u těch párů, které se ztotožňují s étosem hostitelské země.

Každý přistěhovalec, který by kritizoval výše uvedená opatření bude vyhoštěn tam, kde se bude cítit jako doma.

Ve stejné době, evropské země musí začít investovat do islámských zemí postižených nezaměstnaností tak, aby jejich občané měli nižší motivaci k emigraci do Evropy.

Výše uvedená opatření se může zdát tvrdá a anti-demokratická, ale je jednoduše pokrytectví věřit, že demokracie musí chránit ty, kteří jsou proti samotné myšlence demokracie z ideologických a náboženských důvodů. Demokracie musí bránit sebe a své občany, nebo prostě zmizí. Žádná demokracie by se neměla proměnit na předpis pro kulturní sebevraždu. Naopak: každá demokracie se musí chovat jako ochránkyně kultury i života těch, kteří ji vytvořili.

Nebude trvat dlouho, než se tato opatření ukáží jako naprosto zásadní pro zachování evropské kultury. Je jisté, že zavádění těchto opatření zvýší nenávist evropských společností pro podporu imigrace, nenávist, jejíž příznaky už je vidět při průběhu protestů organizace Pegida v Německu. Současná situace vede Evropu k explozi násilí mezi muslimskými imigranty a evropskou společností, k výbuchu, který může zničit Evropu. Pokud nebudou učiněna rozhodná opatření pro absorbování muslimských přistěhovalců do evropské společnosti, výsledky mohou být destruktivní pro ekonomiku, společnost i zřízení evropských zemí.

Otázka, která se v této souvislosti vnucuje: co se děje v USA ? Jsou tací, kteří tvrdí, že USA je již v procesu, podobnému tomu, který probíhá v Evropě. Rozdíl je pouze ve fázi. USA zatím zaostává 15 let za Evropou. Pokud tedy nedojde ke změně postoje USA k islamizaci, za nějakých 15 let bude Amerika vypadat stejně, jako Evropa přítomnosti.

* K no-go zónám píše Neviditelný pes toto: Muslimské no-go zóny jsou mýtus?

Takže: jsou, nebo ne? Ví Kedar, o čem píše?

Op-Ed: Changing the Rules of the Democracy Game in Europe vyšel 16. ledna 2016 na israelnationalnews.com. Překlad pan Maleš -- děkuji.

Poznámka editora

S autorem se neztotožnuji, jeho rady odmítám. On ten pan jaksi zapomněl, že střet kultur a boj s islámem nám byl vnucen dílem právě jeho soukmenovci. To oni za scénou připravují tuto proxy válku a čekají, že my budeme pro ně umírat. To, co radí, dělají v Izraeli už nějakou dobu. Samozřejmě to skoro nic neřeší.

Známka 2.5 (hodnotilo 49)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

22

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 66 čtenářů částkou 6 735 korun, což je 22 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Na Švédských šancích u Přerova byl vztyčen kříž na památku nevinných dětí i esesáckých vrahů17.06.18 20:05 Česká republika 2

La Seyne-sur-Mer: Žena v burce za pokřiku "Allahu akbar!" pořezala dva lidi v supermarketu17.06.18 16:15 Francie 1

Italská vláda odmítla dohodu CETA a chce zablokovat dovoz asijské rýže: "Už nebudeme nikomu dělat rohožku!"17.06.18 15:27 Itálie 0

Asociace nezávislých médií: Otevřený dopis Terese Mayové ve věci Tommyho Robinsona17.06.18 12:43 Česká republika 0

Z podvodníka na urputně protlačovaného ministra zahraničí - co vše je v této zemi ještě možné?17.06.18 00:35 Česká republika 2

Španělská socialistická vláda: Zrušíme drát na hraničních plotech s Afrikou a poskytneme bezplatnou zdravotní péči ilegálním migrantům16.06.18 22:21 Španělsko 1

Graffiti na zdech v Trentu: Salvini podněcuje rasové vraždy!16.06.18 21:08 Itálie 3

Papež František "vystřelil z Aurory" a spustil masovou migraci z Afriky do Evropy16.06.18 19:12 Evropská unie 1

Salviniho válka s neziskovkami: Ode dneška si hledejte jiné přístavy!16.06.18 18:22 Itálie 1

Jaké pí.oviny řeší britský parlament16.06.18 17:30 Británie 2

Buzny si stěžují, že megarande v Brně bylo hlavně pro heterosexuály16.06.18 17:22 Česká republika 4

Netflix zavádza nové bizarné pravidlá proti sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku16.06.18 16:06 Británie 1

Vláda v ohrožení. ČSSD trvá na Pochem, pro Zemana je „absolutně nepřijatelný”15.06.18 23:14 Česká republika 1

Medvědi v ruských ulicích!15.06.18 00:03 Rusko 0

Reforma copyrightu a článek 13: Způsob, jak zničit dnešní podobu internetu14.06.18 11:24 Evropská unie 2

V Google přemýšlejí nad něčím děsivým14.06.18 11:19 Neurčeno 2

Pakt Německa, Rakouska a Itálie proti ilegální migraci. Půjdou teď migranti do ČR? Babiši, není na čase hlídat hranice?13.06.18 16:07 Evropská unie 2

Luigi Di Maio: Je zde nová vláda - a nic už nebude jako předtím13.06.18 01:38 Itálie 3

Salvini setřel kritiky a prohlásil: Lodě neziskovek pod cizí vlajkou to budou muset otočit do cizích zemí 13.06.18 00:24 Itálie 1

Na italskou vládu řve kvůli migrantům Macron - a to si naběhl 12.06.18 23:01 Itálie 1

Měnové kurzy

USD
22,21 Kč
Euro
25,77 Kč
Libra
29,42 Kč
Kanadský dolar
16,79 Kč
Australský dolar
16,47 Kč
Švýcarský frank
22,31 Kč
100 japonských jenů
20,11 Kč
Čínský juan
3,45 Kč
Polský zloty
6,00 Kč
100 maď. forintů
7,96 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
34,87 Kč
1 unce (31,1g) zlata
28 384,24 Kč
1 unce stříbra
365,70 Kč
Bitcoin
143 341,78 Kč

Poslední aktualizace: 18.6.2018 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 8 622